Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Ústeckého kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Ústecký kraj Obsah: - informace o projektu TRANSITION FACILITY str. 2 - zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... str. 2 - připravujeme na červen až prosinec str. 3 - novela stavebního zákona... str. 3 - představení projektů ČSOP v rámci kraje... str. 3 - Regionální centra a základní organizace ČSOP v kraji - aktualizace str. 5 - přehled kontaktů na důležité organizace v kraji... str. 7 - možnosti financování obecně... str. 9 Vydala 4.ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa/RS pro Ústecký kraj v červenci 2007 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie. 1

2 Informace o programu Transition Facility 2004 Program Transition Facility (Přechodový nástroj) byl vytvořen Evropskou komisí pro nově přistupující země jako pokračování pomoci v oblastech, kde administrativní a institucionální kapacita dosud není dostačující ve srovnání se stávajícími členskými zeměmi. Program je zaměřen na oblasti, které není možné financovat ze strukturálních fondů, v období let V rámci tohoto programu byl podpořen projekt podaný Českým svazem ochránců přírody Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy občanů. Cílem projektu je zlepšení informovanosti a hlubší zapojení občanů do řešení problémů ochrany přírody a krajiny v ČR. Konkrétně se jedná o zlepšení informování veřejnosti o aktualitách v ochraně přírody a krajiny v jednotlivých krajích; podporu řešení standardních problémů v oblasti ochrany přírody a krajiny; zapojení veřejnosti do akcí a programů ČSOP a celkové posílení spolupráce subjektů z veřejného i neziskového sektoru. Cílovými skupinami jsou ekologické neziskové organizace v ČR, krajské, městské a obecní úřady, správy velkoplošných chráněných území a veřejnost. V rámci projektu budou realizovány následující výstupy: - vydání a distribuce tiskovin (krajské informační zpravodaje, rádce pro řešení problémů v oblasti OPK, leták Nátura 2000, manuál Vzorové projekty z praktické péče o přírodu) - zprovoznění informačních služeb na krajské úrovni - školení zástupců NNO - zapojování veřejnosti do akcí ČSOP - příprava společných projektů na krajské úrovni Přínos projektu pro cílové skupiny: - zvýšení informovanosti o problematice ochrany přírody a krajiny v ČR - posilování partnerství mezi jednotlivými cílovými skupinami a subjekty zapojenými do řešení projektu prostřednictvím přípravy společných projektů posilování vlastních aktivit cílových skupin v oblasti ochrany přírody a krajiny s využitím výstupů projektů. Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity Ústecký kraj má několik velice krásných velkoplošných chráněných území. O národním parku jsme již krátce informovali a jistě i o něm budeme psát více při jiné příležitosti, dnes vám představíme všechny chráněné krajinné oblasti v Ústeckém kraji. Často opomíjený Ústecký kraj s nálepkou zdevastovaného území těžbou a průmyslem je krajem doslova klenotnictví přírodního i kulturního dědictví. Nevěříte? Tak například, kromě 4 CHKO zde máme ještě asi nejhezčí a nejromantičtější NP České Švýcarsko. Krušné hory se začínají zelenat a jako safíry rašelinná jezírka. České středohoří je skutečně botanickou zahradou, tak bohaté lokality v naší vlasti těžko najdeme. A co teprve krásné kopce, které vznikly vulkanickou činností, jejich panorama se tyčí do dálky a vytvářejí skutečnou dominantu našeho krásného kraje. Geomorfologie labských pískovců také nemá 2

3 obdoby a co teprve výzdoba vytvořená kapradinami, mechy a lišejníky. I živočichové jsou v našem kraji zajímaví. Máme tu doslova rarity, které se jinde nevyskytují. A což teprve památky po lidském umu. V našem kraji s největší pravděpodobností vznikly dvě nejstarší naučné stezky v Čechách. Máme tu doslova soukromé arboretum.pan Kogler zde vytvořil evropský unikát geologickou mapu části Šluknovského výběžku a dovolím si tvrdit, že tak krásné projevy lidové architektury jsou málokde např. domy s podstávkou apod. Prostě náš kraj je doslova plný úžasných kuriozit, máme být na co hrdí a měli bychom v tak dobré práci pokračovat. Připravujeme na červen až prosinec srpna 2. září se na TZ Buk koná Dřevosochařské a fotografické sympozium Tilia 2007 Krásná Lípa, je zaměřené na přírodu a na šetrnou turistiku v NP České Švýcarsko - od 2. září se v Krásné Lípě zahajují Dny Českého Švýcarska - září v Ústí nad Labem Den bez aut - září Ukliďme svět (Krásná Lípa, Ústí nad Labem) - říjen Den stromů (Krásná Lípa, Ústí nad Labem) - listopad propagace českého ovoce Novela stavebního zákona Od ledna letošního roku vstoupil v platnost nový stavební zákon. Tento nový předpis zásadně mění dosavadní správní řízení (zejména územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení). V praxi přináší řadu nejasností a překvapení, (možná bude časem novelizován, ale to není předmětem této informace). Za velmi podstatnou změnu je třeba považovat další posílení úlohy tzv. územního plánu. Z hlediska umisťování staveb platí, že stavby mohou být umístěny pouze tam, kde to odpovídá územnímu plánu. Tam, kde územní plán není schválen, řídí se územní řízení tzv. intravilánem obce. Tam, kde vymezení intravilánu obce (jde o stav ze 60.let minulého století) neodpovídá realitě, obce přistupují k vymezení tzv. Zastavěného území. Stanovení tohoto zastavěného území je často jediným způsobem, jak mohou obce řešit umístnění staveb (třeba i kůlny u řádně kolaudovaného rodinného domku), do doby vyhlášení územního plánu. Proto v současné době probíhá řada správních řízení, která jsou pro určení zastavěného území předepsána (detailně viz ustanovení stavebního zákona). Jde zhruba o to, že jsou vyhotoveny mapové podklady, kde je navrženo vymezené zastavěné území. K těmto podkladům se svolá místní šetření za účasti dotčené obce a dotčených orgánů, hájících veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany lesa a státní památkové péče. Konání místního šetření se oznámí nejméně 15 dnů předem. Dotčené orgány pak musí uplatnit svá stanoviska do 30 dnů od místního šetření, jinak se k nim při vyhlášení zastavěného území nepřihlíží. Představení projektů ČSOP v rámci kraje HURÁ, JDEME DO LESA 2 Tímto projektem vznikne nový terénní výukový program, Hurá, jdeme do lesa, který je určen žákům základních a mateřských škol z Ústeckého a Libereckého kraje, zejména ale těch škol, které se nacházejí v nejbližším okolí Národního parku České Švýcarsko nebo ve Šluknovském výběžku. Ze zkušeností s nabízenými environmentálními výukovými programy 3

4 realizovanými na Terénní ekologické základně Buk totiž vyplývá, že právě v tomto regionu zůstávají stále nevyužité kapacity, školy ze Šluknovska se zatím do terénní ekologické výuky zapojují jen v omezené míře, a to bychom chtěli v rámci projektu změnit. INDIÁNSKÁ VESNICE Projekt předpokládá následující aktivity: 1. výkup potřebných pozemků cca 2 ha 2. zřízení indiánské vesničky 5 ks tee-pee, výběh pro koně, ohniště, lanové centrum, expozice o indiánech, řemeslná místa (dřevodílna dlabání misek, pletení z proutí apod, léčivé rostliny vaření z přírody, dílna přírodních materiálů, ateliér, keramická dílna včetně pece na dříví a indiánské sauny), vše na bázi aktivit v přírodě čili sezónní zařízení 3. příprava výukových programů a vypracování nabídkového listu 4. společné setkání se zástupci, kteří se zabývají EVVO v Sasku a Polsku a jejich podněty k dokončení indiánské vesničky i koprogramům 5. vytvoření partnerství s organizacemi v Sasku a v Polsku, společný workshop 6. stáž našeho pracovníka v Sasku a Polsku, přenos informací, nápadů a podnětů 7. každoročně 2 akce pro veřejnost s cílem zvýšení ekologického vědomí 8. společný indiánský tábor spojený s návštěvou muzea K. Maye v Drážďanech 9. propagace udržitelného života, omezování zbytečné spotřeby, odpovědné využívání přírodních zdrojů, zdravý životní styl - strava pohyb především v přírodě, propagace šetrné turistiky 10. závěrečná zpráva o projektu MA 21 BEZ HRANIC Projekt předpokládá následující aktivity: 1. společné setkání zástupců českých ekocenter se zástupci obdobných institucí ze Saska, navázání užších kontaktů, vytvoření společného plánu práce i diskuse nad společnými aktivitami MA vytvoření společných partnerství 3. realizace konkrétních akcí MA 21 v daných městech na české i saské straně 4. společná konference workshop spojený s výměnou zkušeností 5. vzájemné několikadenní stáže pracovníků EC v Sasku a naopak (pomoc při realizaci akcí) 4

5 6. vypracování metodiky inspirovat pro ostatní (Jak na MA 21 v obci) ve formě CD 7. závěrečné zprávy o projektu EKODŮM Projekt předpokládá následující aktivity: 1. malý srubový dům s vybavením především z českého dřeva (srubový dům - by byl místem k relaxaci a k diskusím, s cíle podpořit zdravý životní styl, bude vytápěn krbem, osvětlen energií ze slunečních kolektorů apod., střecha přírodní kameny mechorosty, podlaha kámen z místních zdrojů, využití bylin např. máty z místních zdrojů, vybodování malého chladícího bazénku, relaxační loučky a místa s pergolou pro odpočinek, dům bude sloužit mládeži k odpočinku i k diskusím nad společnými projekty (předpokládáme účast ze Saska i Polska) 2. dům s odstávkou napůl dřevěný a napůl kamenný dům s kachlovými a krbovými kamny, se zasedací místností a s příslušnými expozicemi (1 místnost dřevo, 1 místnost alternativní energie, 1 místnost zateplovaní systémy ), dům bude vybavený několika druhy nádob na třídění odpadu i spotřebiči s co nejnižšími nároky na energie 3. na přilehlém pozemku bude solární zařízení (případně na střeše domu ), malá větrná vrtule, ukázka záhon s energetickými rostlinami apod. Regionální centra a základní organizace ČSOP v kraji ZO ČSOP Jižní Karolína 4. ZO ČSOP Tilia ZO ČSOP při SLŠ Šluknov ZO ČSOP Netopýr ČSOP Kadaň ZELENÁ STOPA ZO ČSOP Ciconia Český svaz ochránců přírody - Základní organizace 37/02 5

6 ZO ČSOP Levín ZO ČSOP Lovoš ZO ČSOP Štětí Okresní výkonná rada ČSOP ZO ČSOP Hasina Louny ZO ČSOP Launensia ZO ČSOP Luscinia Litvínov ZO ČSOP Loučná ZO ČSOP TEPLICE FERGUNNA ZO ČSOP ALBAN HEFIN ZO ČSOP Orchid 6

7 Přehled kontaktů na důležité organizace v kraji EC název Terénní základna pro ekologickou výchovu BUK Středisko ekologické výchovy Netopýr Severočeské centrum ochránců přírody TILIA Ekocentrum Šťovík Ekologické centrum Most pro Krušnohoří SEVER Stanice ekologické výchovy Ciconia Ekologické centrum Viana Ekocentrum TERRA NATURA Ekocentrum Podkrušnohorského zooparku Chomutov Ekocentrum města Děčín EC v Ústeckém kraji kontaktní adresa telefonní kontakt Krásný Buk 32, , Krásná Lípa , Varnsdorf W. Churchilla 8, , Ústí nad Labem Koperníkova 2592, Teplice Výzkum. úst. pro hnědé uhlí, Budovatelů 2830, Most c/o 1.ZŠ, Na Valech 53, Litoměřice Máchova 1309, Roudnice nad Labem Schola Humanitas Litvínov, Ukrajinská 379, Litvínov Břežanská 50/1, Bílina Přemyslova 259, Chomutov Mírové nám. 5, Děčín nemá kontaktní osoba Jakub Juda Přemysl Brzák Dr. Jan Eichler Kotěra , , , humanitas.cz/viana Ing. Soňa Hykyšová Veronika Svobodová Říhová , Ekocentrum Stepník 5.května 620, Kadaň Ekologické centrum Meluzína Ekocentrum Dymnivka Českolipská 123, Děčín Jiráskovo nám. 490, Postoloprty , Zoubková Fritscheová Lenka kaufmanová Bartůněk Radoslav Petr Křivan 7

8 ZO Ústeckého kraje okres kontaktní adresa kontaktní osoba okres Ústí nad Labem 38/02 ZO ČSOP Launensia Družstevní 23, Ustí RNDr Vlastislav 41/04 ZO ČSOP Orchid 41/10 ZO ČSOP Miocén nad Labem Drážďanská 60, ÚSTÍ NAD LABEM Václavské náměstí 1, TRMICE Vlačiha Ing. Tomáš Rosenkranc Jan Čmejla okres Děčín 33/03 ZO ČSOP Jižní Karolína 33/04 4. ZO ČSOP Tilia 33/05 SLŠ Šluknov Dolní Habartice 238, BENEŠOV NAD PLOUČNCÍ Kyjovská 15a, KRÁSNÁ LÍPA T.G. Masaryka 580, Šluknov Pavel Měkuta st. Dr. Jan Eichler okres Teplice 40/04 I. ZO ČSOP Teplice 40/06 ZO ČSOP TEPLICE 40/08 ZO ČSOP ALBAN HEFIN Luční 478, NOVOSEDLICE Bořislav 60, ŽALANY Denisova 85/15, TEPLICE Milan Vích Roman Hamet Jakub Rous okres Chomutov 34/02 ZO ČSOP Říční 478, Kadaň Šimon Kizsa okres Litoměřice 37/01 ZO ČSOP Ciconia 37/02 ZO ČSOP Máchova 1309, ROUDNICE NAD LABEM Alfonse Muchy 16, LITOMĚŘICE Mgr. Stanislav Chvapil Ing. Vladislav Kaňák 37/03 ZO ČSOP Levín 31, ÚŠTĚK Vojtěch Selner 37/04 ZO ČSOP Lovoš Školní 18, LOVOSICE Roderick Slavík 37/05 ZO ČSOP Družstevní 646, RNDr. Anna ŠTĚTÍ Loužecká 37/RS Okresní výkonná rada ČSOP Litoměřice Michalská 14, LITOMĚŘICE Mgr. Stanislav Chvapil okres Louny 38/01 ZO ČSOP Hasina Louny Pivovarská 28, LOUNY Mgr. Jiří Bělohoubek okres Most 39/01 ZO ČSOP Luscinia 39/02 ZO ČSOP Loučná B. Němcové 809/14, LITVÍNOV 1 Libkovická 178, LOM - LOUČNÁ Vladimír Horák Petr Haslberger 8

9 Možnosti financování Fondy Evropské unie: Operační programy na období OP Podnikání a inovace OP Doprava OP Životní prostředí OP Lidské zdroje a zaměstnanost Tematické OP OP Vzdělávání pro konkurecneschopnost OP Výzkum a vývoj pro inovace Intgrovaný operační program OP Technická pomoc Regionální OP (ROP) ROP NUTS II Severozápad Evropská územní spolupráce OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko Regionální operační programy - kontaktní údaje řídící orgán - regionální rada (RR) internetové stránky ROP NUTS II Severozápad RR regionu soudržnosti Severozápad, Ústí nad Labem Regionální operační programy - finanční alokace příspěvek Společenství (v EUR/CZK) národní zdroje (v EUR/CZK) ROP NUTS II Severozápad /cca 20,9 mld /cca 3,7 mld. OP Přeshraniční spolupráce - kontaktní údaje Internetová adresa ová adresa OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce - rozpočet na programové období příspěvek Společenství (v EUR/CZK) národní zdroje ČR (v EUR/CZK) OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko /cca 1,9 mld /cca 110,7 mil. 9

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: 476 105 888 Email: info@asistencnicentrum.cz Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. ÚVODNÍ SLOVO 2 PROGRAM ČLOVĚK A BIOSFÉRA (MAB) A BIOSFÉRICKÉ REZERVACE 4 BIOSFÉRICKÁ REZERVACE DOLNÍ MORAVA 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 8 VÝZNAMNÉ AKTIVITY V ROCE 2011 10 EDIČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více