GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN"

Transkript

1 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600

2 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním telefonu. Jeho pomocí můžete provést všechna nastavení zařízení Gigaset DX600A ISDN přes webový prohlížeč počítače. S web konfigurátorem telefonu máte následující možnosti: Nakonfigurujte přístup svého telefonu k místní síti (IP adresa, internetová brána). Nakonfigurujte telefonní čísla a spojení telefonu a přidělte spojení základnové stanici a připojeným zařízením jako odesílací a přijímací spojení. Do telefonu můžete například nahrávat aktualizace firmwaru. Využívejte služeb Internetu: Umožněte přístup k telefonnímu seznamu online, nechejte si zasílat textové informace na sluchátko (informační služby). Synchronizujte datum a čas telefonu s časovým serverem na Internetu. Importujte kontakty z adresáře v aplikaci Outlook uloženého v počítači do místního telefonu základnové stanice. Nebo: Zálohujte telefonní seznamy z telefonu na počítači. Importujte záznamy do adresáře v aplikaci Outlook. Informujte se o stavu telefonu (verzi firmwaru, adrese MAC, telefonních číslech, připojených sluchátkách atd.). Zálohujte konfiguraci telefonu na počítači a v případě potřeby importujte zálohované soubory opět do základnové stanice. 1

3 Obsah Obsah Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Nabídka web konfigurátoru Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Navazování spojení prostřednictvím IP adresy základnové stanice Navázání spojení pomocí konfigurace zařízení Gigaset Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení, nastavení jazyka uživatelského rozhraní Odhlášení Struktura stránek web konfigurátoru Lišta nabídek Navigační oblast Pracovní oblast Tlačítka Otevření webových stránek IP Configuration připojení k síti LAN Přidělení IP adresy Povolení přístupů z jiných sítí Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Přidělení přijímacího a odesílacího spojení základnové stanici nebo sluchátkům, změna interního názvu Přidělení přijímacího a odesílacího spojení faxu Přidělení přijímacích spojení hlasovým záznamníkům Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Services Info Services: Konfigurace / aktivace zobrazení Services Online Directory: Volba telefonního seznamu online

4 Obsah Phonebook Transfer: Načtení telefonních seznamů z nebo do počítače, mazání Načtení souboru s telefonním seznamem z počítače na základnovou stanici nebo sluchátko Načtení telefonního seznamu ze základnové stanice nebo sluchátka do počítače Smazání telefonního seznamu Obsah souboru telefonního seznamu (soubor vcf ) Management Date & Time: Import data a času z časového serveru Management Miscellaneous: Snížení záření zapínání a vypínání režimu Eco Management Save & Restore: Zálohování a obnovení systémových nastavení Uložení nastavení základnové stanice na počítači Importování nastavení ze souboru na počítači do základnové stanice Management Firmware Update: Aktualizace firmwaru základnové stanice Ruční zahájení aktualizace firmwaru Aktivace a deaktivace automatické kontroly verze Zjištění stavu telefonu Rejstřík

5 Nabídka web konfigurátoru Nabídka web konfigurátoru Home Settings IP Configuration str. 13 Telephony Connections str. 15 Number Assignment str. 17 Dialling Plans str. 21 Network Mailboxes str. 22 Services Info Services str. 22 Online Directory str. 23 Phonebook Transfer str. 24 Management Date & Time str. 27 Miscellaneous str. 28 Save & Restore str. 30 Firmware Update str. 31 Status Device str. 32 4

6 Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Předpoklady: u Na počítači je nainstalován standardní webový prohlížeč, např. Internet Explorer od verze 6.0 nebo Firefox od verze u Telefon a počítač jsou spojené přímo přes směrovač. Nastavení firewallu umožňuje komunikaci mezi počítačem a telefonem. K dispozici jsou dvě možnosti spojení počítače s webovým konfigurátorem základny: u prostřednictvím IP adresy telefonu v místní síti; u pomocí konfigurace zařízení Gigaset v případě, že jsou telefon a počítač připojeny k Internetu ( str. 6). Upozornění u Během provádění nastavení prostřednictvím web kofigurátoru není telefon blokován. S telefonem můžete paralelně telefonovat nebo měnit nastavení. u Po dobu, kdy jste k web konfigurátoru připojeni, je web konfigurátor pro ostatní uživatele zablokován. Přístup několika uživatelů v jednom okamžiku není možný. Navazování spojení prostřednictvím IP adresy základnové stanice Na základnové stanici nebo na sluchátku zjistěte aktuální IP adresu. Zobrazí se, otevřete-li následující nabídku: v Ï Nastaveni System Mistni sit (zadejte kód PIN) IP adresa telefonu se může měnit, jestliže jste aktivovali funkci dynamického přidělování IP adresy ( str. 13). Pozor Jestliže některá ze čtyř částí IP adresy obsahuje počáteční nuly (např. 002), v adresním poli webového prohlížeče se tyto nuly nesmějí uvádět. V opačném případě je možné, že webový prohlížeč nebude moci navázat spojení s web konfigurátorem. Příklad: Na základnové stanici se zobrazí IP adresa Do adresového pole zadejte Otevřete na počítači webový prohlížeč. Do adresového pole webového prohlížeče zadejte aktuální IP adresu telefonu ve tvaru aktuální IP adresa (příklad: Stiskněte klávesu Enter. Naváže se spojení s web konfigurátorem telefonu. 5

7 Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Navázání spojení pomocí konfigurace zařízení Gigaset Předpoklad: Počítač a základnová stanice jsou připojeny k Internetu. Otevřete na počítači webový prohlížeč. Zadejte do adresového pole webového prohlížeče jednu z následujících adres URL: Stiskněte klávesu Enter. Obdržíte zprávu, že spojení bylo přepojeno na vaši základnovou stanici. Je-li prostřednictvím internetového připojení dostupných více telefonů Gigaset, systém se dotáže, na který z těchto telefonů chcete být přepojeni. Po úspěšném přepojení se ve webovém prohlížeči zobrazí stránka Login web konfigurátoru. Upozornění Spojení počítače s web konfigurátorem je místní (připojení prostřednictvím sítě LAN). Pouze navázání spojení probíhá přes Internet. 6

8 Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení, nastavení jazyka uživatelského rozhraní Po úspěšném navázání spojení se ve webovém prohlížeči zobrazí stránka Login. Obrázek 1 Úvodní stránka Můžete vybrat jazyk, ve kterém se mají zobrazovat nabídky a dialogy web konfigurátoru. V horním poli webové stránky je zobrazen aktuálně nastavený jazyk. V případě potřeby kliknutím na tlačítko V otevřete seznam dostupných jazyků. Zvolte požadovaný jazyk. Webová stránka se znovu načte ve vybraném jazyce. V dolním poli stránky zadejte systémový kód PIN vaší základnové stanice (nastavení při dodání: 0000), čímž získáte přístup k funkcím web konfigurátoru. Klikněte na tlačítko OK. Po úspěšném přihlášení se otevře stránka Home s obecnými informacemi o web konfigurátoru. Pokud zadáte nesprávný systémový kód PIN, zobrazí se příslušné hlášení. Budete vyzváni k opakovanému zadání kódu PIN. Pokud opět zadáte nesprávný systémový kód PIN, bude pole k zadání kódu PIN na chvíli blokováno (vyplněno šedou barvou). Při každém dalším zadání nesprávného kódu PIN se doba blokování zdvojnásobí. 7

9 Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Odhlášení Upozornění u Pokud je na základnové stanici nastaven systémový kód PIN 0000 (nastavení při dodání), budete při přihlášení upozorněni na to, že zařízení není zabezpečeno a budete vyzváni ke změně kódu PIN. u Jestliže neprovedete delší dobu (cca 10 minut) žádná zadání, dojde automaticky k vašemu odhlášení. Při dalším pokusu o provedení zadání, resp. otevření některé webové stránky se zobrazí stránka Login. Pokud se chcete přihlásit, zadejte znovu systémový kód PIN. u Zadání, která jste do telefonu neuložili ještě před automatickým odhlášením, budou ztracena. Na každé stránce web konfigurátoru najdete vpravo nahoře na liště nabídek ( str. 9) příkaz Log Off. Pokud se chcete odhlásit z web konfigurátoru, klikněte na možnost Log Off. Pozor K ukončení spojení s web konfigurátorem použijte vždy příkaz Log Off. Zavřete-li např. webový prohlížeč, aniž byste se napřed odhlásili, může dojít k několikaminutovému zablokování přístupu k web konfigurátoru. 8

10 Struktura stránek web konfigurátoru Struktura stránek web konfigurátoru Stránky web konfigurátoru (webové stránky) obsahují ovládací prvky znázorněné níže viz Obrázek 2 (příklad). Navigační oblast Pracovní oblast Tlačítka Obrázek 2 Příklad struktury stránky web konfigurátoru Lišta nabídek (registrační karty) Lišta nabídek Na liště nabídek jsou nabízeny jednotlivé nabídky web konfigurátoru ve formě rejstříkových záložek/listů. Máte k dispozici následující nabídky: Home Úvodní stránka se otevře po vašem přihlášení do web konfigurátoru. Obsahuje informace o funkcích web konfigurátoru. Settings Prostřednictvím této nabídky můžete provádět nastavení telefonu. Jestliže kliknete na nabídku Settings, zobrazí se v navigační oblasti ( str. 10) seznam funkcí této nabídky. Status Tato nabídka poskytuje informace o vašem telefonu. Log Off Vpravo na liště nabídek najdete na každé webové stránce příkaz Log Off. 9

11 Struktura stránek web konfigurátoru Navigační oblast V navigační oblasti se zobrazuje seznam funkcí nabídek, které jste vybrali na liště nabídek ( str. 9). Jestliže na některou funkci kliknete, otevře se v pracovní oblasti příslušná stránka s informacemi a poli pro vaše zadání. Aktuálně vybraná funkce je zobrazena v oranžovém rámečku. Jsou-li u některé funkce k dispozici podfunkce, zobrazí se pod danou funkcí, jakmile na ni kliknete (příklad: Telephony). Pracovní oblast Upozornění Přehled nabídek web konfigurátoru viz str. 4. V pracovní oblasti se zobrazí příslušná stránka první podfunkce (zobrazena v oranžovém rámečku). V pracovní oblasti se zobrazují v závislosti na funkci vybrané v navigační oblasti informace nebo datová pole, jejichž prostřednictvím můžete provádět nebo měnit nastavení telefonu. Provádění změn Jednotlivá nastavení provedete pomocí zadávacích polí, seznamů nebo voleb. u Hodnoty zadávané do pole mohou být určitým způsobem omezeny například maximální počet znaků, zadávání speciálních znaků nebo určité rozsahy hodnoty. u Seznam otevřete kliknutím na tlačítko V. Můžete vybírat z přednastavených hodnot. u K dispozici jsou dva typy možností: Výběrové možnosti: V seznamu můžete aktivovat jednu nebo více možností. Aktivní, tzn. vybrané možnosti jsou označeny symbolem, neaktivní jsou označeny symbolem. Možnost aktivujete kliknutím na symbol. Stav jiných možností seznamu se nemění. Možnost deaktivujete kliknutím na symbol. Alternativní možnosti: Aktivní možnost seznamu je označena symbolem., neaktivní je označena symbolem. Možnost aktivujete kliknutím na symbol. Dříve aktivní možnost se deaktivuje. Možnost lze deaktivovat jedině aktivací jiné možnosti. 10

12 Struktura stránek web konfigurátoru Zadávání azbukou a arabským písmem V následující části se uváděný maximální počet znaků, které lze zadat do pole, vztahuje na písmena a číslice v latince (1 znak = 1 bajt), tzn. 1 znak představuje 1 bajt. Azbuka a arabské písmo spotřebují 2 bajty, tzn. 16 znaků je pouze 8 znaků azbuky, popř. arabského písma. Jestliže do pole zadáte příliš mnoho znaků, zadání se zruší (neuloží se do základny). Starý obsah pole (resp. standardní nastavení) zůstává účinný a při aktualizaci webové stránky se opět zobrazí. Nezobrazuje se žádné varování ani potvrzení. Převzetí (uložení) změn Jakmile na některé stránce provedete změny, aktivujete nová nastavení v telefonu kliknutím na tlačítko Set. Jestliže některé z vašich zadání nesplňuje platná pravidla příslušného pole, obdržíte příslušné hlášení. Zadání potom můžete zopakovat. Pozor Změny, které jste do telefonu ještě neuložili, budou ztraceny, jestliže přejdete na jinou webovou stránku nebo jestliže dojde k přerušení spojení s web konfigurátorem, například z důvodu překročení časového limitu ( str. 8). Tlačítka V dolní části pracovní plochy jsou znázorněna tlačítka. V závislosti na vybrané funkci jsou znázorněna následující tlačítka: Edit Zobrazení dat spojení a čísel MSN, která můžete následně upravovat Browse Výběr souboru na počítači, jehož webový prohlížeč je spojený s web konfigurátorem Update Firmware Spuštění aktualizace firmwaru Delete Vymazání souboru nebo telefonního seznamu OK Provedení požadované akce (např. přihlášení u web konfigurátoru, zrušení spojení) Cancel Zrušení změn, které jste na této stránce provedli, a nové načtení webové stránky s nastaveními aktuálně uloženými v telefonu Restore Importování dat uložených v počítači (data konfigurace zařízení) zpět do telefonu Set Uložení změn provedených na webové stránce v telefonu 11

13 Struktura stránek web konfigurátoru Save Uložení dat, popisujících nastavení (konfiguraci) základnové stanice, do souboru v počítači Transfer Importování a uložení telefonního seznamu základnové stanice do počítače Delete Connection Smazání spojení nebo čísla MSN z konfigurace telefonu Otevření webových stránek V následující části je stručně shrnuta navigace k jednotlivým funkcím web konfigurátoru. Příklad Nastavení přidělování čísel: Settings Telephony Number Assignment Pokud chcete otevřít tuto webovou stránku, postupujte po přihlášení podle následujících kroků: Na liště nabídek klikněte na nabídku Settings. V navigační oblasti klikněte na funkci Telephony. V navigační oblasti se zobrazí podfunkce funkce Telephony. Klikněte na podfunkci Number Assignment. 12

14 IP Configuration připojení k síti LAN IP Configuration připojení k síti LAN Přidělení IP adresy Pokud chcete provozovat telefon v místní síti, příp. jej připojit k Internetu, proveďte nezbytná nastavení. Vysvětlivky k jednotlivým komponentám/pojmům najdete v glosáři návodu k obsluze telefonu. Otevřete webovou stránku Settings IP Configuration. Oblast Address Assignment Zadejte adresu základnové stanice v síti LAN. IP address type Vyberte možnost Obtained automatically, jestliže má být telefonu přidělena dynamická IP adresa serverem DHCP v místní síti. Další nastavení není nezbytné. Následující pole budou vyplněna šedou barvou a deaktivována. Vyberte možnost Static, jestliže chcete svému telefonu přidělit pevnou místní IP adresu. Pevná IP adresa má např. smysl, když je na směrovači pro telefon zřízen port forwarding nebo DMZ. V případě přímého spojení telefonu s počítačem je třeba telefonu často přidělit statickou IP adresu. Následující pole se aktivují pouze v případě, vyberete-li možnost IP address type = Static: IP address Zadejte IP adresu telefonu. Přes tuto IP adresu je telefon dosažitelný pro ostatní účastníky v místní síti (například počítač). Přednastaveno je Pamatujte: IP adresa musí být z rozsahu adres pro soukromé použití, které se používají na směrovači. Obecně je tento rozsah a Subnet mask je Maska podsítě určuje, že první tři části IP adresy musejí být identické pro všechny účastníky sítě LAN. Pevná IP adresa nesmí patřit do rozsahu adres (oblast pool IP), který je rezervován pro server DHCP směrovače. Dále nesmí být používán jiným přístrojem na směrovači. V případě potřeby zkontrolujte nastavení na směrovači. Subnet mask Zadejte masku podsítě pro IP adresu zařízení. V případě adres v rozsahu se obecně používá maska podsítě Při dodání je přednastavena. Default Gateway Zadejte IP adresu standardní brány, přes kterou je místní síť připojená k Internetu. Obecně je to místní (soukromá) IP adresa směrovače (např ). Telefon tuto informaci potřebuje k tomu, aby získal přístup k Internetu. Přednastaveno je

15 IP Configuration připojení k síti LAN Preferred DNS server Zadejte IP adresu upřednostňovaného DNS serveru. DNS (Domain Name System) umožňuje přiřazení veřejné IP adresy k symbolickému názvu. DNS server je vyžadován při změně názvu DNS na IP adresu při navazování spojení se serverem. Zde můžete uvést IP adresu svého směrovače. Směrovač předává dotazy na adresu telefonu příslušnému DNS serveru. Přednastaveno je Alternate DNS server (volitelná možnost) Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru, který se má použít v případě, že primární DNS server není dostupný. Kliknutím na tlačítko Set změny uložte. Nebo Kliknutím na tlačítko Cancel změny stornujte. Jakmile změníte konfiguraci IP, bude provedeno restartování základny. Budete odhlášeni od web konfigurátoru. Po restartování se zobrazí webová stránka Login. Povolení přístupů z jiných sítí Při dodání je telefon nastaven tak, abyste měli přístup k web konfigurátoru telefonu pouze z jednoho počítače, který se nachází ve stejné místní síti jako telefon. Maska podsítě počítače musí souhlasit s telefonní. Můžete také povolit přístup z počítačů v jiných sítích. Pozor Rozšíření oprávnění přístupu k jiným sítím zvyšuje riziko nepovoleného přístupu. Z tohoto důvodu se doporučuje vzdálený přístup při nepoužívání opět vypnout. Otevřete webovou stránku Settings IP Configuration. Oblast: Remote Management Pro umožnění přístupu z jiných sítí aktivujte možnost Yes. Pokud chcete deaktivovat dálkový přístup, klikněte na možnost No. Přístup je poté omezen na počítače v místní síti. Přístup ke službám web konfigurátoru z jiných sítí je možný pouze tehdy, je-li váš směrovač nastaven odpovídajícím způsobem. Směrovač musí předávat služební výzvy zvenčí na port 80 (standardní port) telefonu. Přečtěte si návod k použití směrovače. K navázání spojení musí být ve webovém prohlížeči vzdáleného počítače zadána IP adresa nebo název DNS směrovače, popř. číslo portu na směrovači. 14

16 Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Od poskytovatele sítě ISDN obdržíte až 10 telefonních čísel (MSN). Pro každé telefonní číslo musíte na telefonu nakonfigurovat spojení. Teprve poté budete moci z tohoto čísla volat a přijímat na něm hovory. Postup při konfiguraci spojení: Otevřete webovou stránku Settings Telephony Connections. Zobrazí se seznam ( Obrázek 3) se všemi možnými spojeními, která můžete v telefonu nakonfigurovat, resp. která jste již nakonfigurovali. Obrázek 3 Seznam možných spojení V seznamu se zobrazí následující údaje: Name Název spojení. Zobrazí se název, který jste spojení nebo číslu MSN přidělili, nebo standardní název (MSN1, MSN2...). Number Telefonní číslo základnové stanice (MSN), které vám přidělil poskytovatel připojení Status Udává stav spojení. Hodnoty, které je možné nastavit: Connected Telefon je připojen k síti ISDN. Na toto číslo i z tohoto čísla lze volat. 15

17 Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Disconnected Telefon není připojen k síti ISDN nebo zadané telefonní číslo je chybné. Nebylo přiděleno poskytovatelem připojení. Pokud chcete provést konfiguraci spojení případně změnu konfigurace spojení: Klikněte na tlačítko Edit za spojením. Konfigurace a změna spojení ISDN (MSN) Upozornění Nastavení můžete měnit pouze u čísel MSN, pro která nebyla nastavena funkce přesměrování hovorů (informace o přesměrování hovorů naleznete v podrobném návodu k obsluze telefonu na přiloženém disku CD). Connection Name Zadejte název spojení (maximálně 16 znaků). Tento název se zobrazí na základnové stanici např. v seznamech přijímacích a odesílacích spojení a v seznamech volání jako přicházející spojení (čísla, která volající navolil). Pokud nezadáte žádný název, bude použit standardní název MSN1, MSN2... MSN Number (povinné pole) Zadejte jedno z telefonních čísel, které jste obdrželi od svého poskytovatele služby, bez místní předvolby (max. 20 číslic). Uložení nastavení do telefonu Kliknutím na tlačítko Set změny uložte. Po uložení se znovu zobrazí seznam Connections ( Obrázek na str. 15). Pokud je toto číslo MSN prvním číslem, které chcete nakonfigurovat, je přiděleno základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a příp. připojenému faxu jako odesílací a přijímací spojení. Pokud není toto číslo MSN prvním číslem, které chcete nakonfigurovat, je přiděleno základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a příp. připojenému faxu jako přijímací spojení. Změna přidělení, ( str. 17). Nebo: Kliknutím na tlačítko Cancel změny stornujete. Nebo: Kliknutím na tlačítko Delete Connection smažete spojení nebo telefonní číslo z konfigurace. Nebudete již dosažitelní na tomto telefonním čísle a nebudete moci z tohoto čísla volat. Pokud bylo smazané číslo MSN odesílacím spojením interního účastníka, bude tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení (nejmenší číslo MSN). 16

18 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení U každé základnové stanice a připojeného zařízení můžete stanovit, které ze spojení příslušného telefonu mu bude přiděleno jako přijímací a odesílací spojení. Upozornění Základnové stanici a připojeným zařízením jsou přidělena následující telefonní čísla v případě, že nepřidělíte žádná spojení: u přijímací spojení základnové stanice a přihlášených sluchátek: všechna telefonní čísla telefonu; u odesílací spojení základnové stanice a přihlášených sluchátek: telefonní čísla ISDN, která jste zadali jako první při konfiguraci telefonu; u prvnímu hlasovému záznamníku základnové stanice a příp. jednomu připojenému faxu jsou přidělena všechna telefonní čísla jako přijímací spojení. Dalším dvěma hlasovým záznamníkům nejsou přidělena žádná přijímací spojení; u Faxu není přiděleno žádné odesílací spojení. Přidělení přijímacího a odesílacího spojení základnové stanici nebo sluchátkům, změna interního názvu Základnové stanici a každému přihlášenému sluchátku můžete přidělit libovolný počet telefonních čísel nebo spojení jako přijímací spojení. Přijímací spojení stanovují, při kterých voláních mají jednotlivá sluchátka zvonit. Každému sluchátku můžete přidělit jedno z telefonních čísel jako odesílací spojení. Odesílací spojení stanovuje, jakému číslu budou hovory uskutečněné prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka zaúčtovány. Můžete také nastavit, aby bylo možné při každém volání na základnové stanici nebo sluchátku odesílací spojení vybrat ze seznamu všech telefonních čísel. Lze také měnit interní názvy základnové stanice a sluchátek. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Number Assignment. 17

19 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Na základnové stanici (Desktop Phone) a každém ze sluchátek se zobrazí následující (příklad): U každého sluchátka a základnové stanice se zobrazí seznam telefonních čísel, která jsou konfigurována pro daný telefon. Sloupec Connection obsahuje název spojení. V případě potřeby můžete změnit název zařízení v poli Name. Pokud zadáte po smazání aktuálně nastaveného názvu do příslušného pole první znaky názvu, zobrazí se v seznamu všechny názvy, které již byly danému zařízení jednou přiděleny a které začínají těmito znaky. Můžete vybrat jeden z názvů uvedených v seznamu nebo zadat nový název. Určete u každého zařízení jedno telefonní číslo jako odesílací spojení. Klikněte za tímto účelem ve sloupci for outgoing calls na možnost uvedenou za příslušným telefonním číslem. Dosavadní přidělená hodnota bude automaticky deaktivována. Pokud vyberete možnost Select line for each outgoing call, můžete při každém hovoru vybrat, prostřednictvím kterého čísla MSN chcete navázat spojení. Vyberte u každého zařízení telefonní čísla, která chcete přidělit sluchátku jako přijímací spojení. Klikněte ve sloupci for incoming calls na výběrovou možnost uvedenou za příslušným telefonním číslem. Každému sluchátku můžete přidělit několik telefonních čísel nebo nemusíte přidělit žádné číslo ( = přiděleno). Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. 18

20 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Upozornění u Pokud smažete telefonní číslo, které jste přidělili základnové stanici nebo sluchátku jako odesílací spojení, bude mu/jí automaticky přiděleno první konfigurované telefonní číslo. u Pokud telefonní číslo není přiděleno žádnému zařízení jako přijímací spojení, volání na toto telefonní číslo nejsou signalizována na základnové stanici ani žádném ze sluchátek. Přidělení přijímacího a odesílacího spojení faxu Faxu můžete přidělit libovolný počet telefonních čísel jako přijímací spojení a jedno telefonní číslo jako odesílací spojení. Faxu je vždy přidělen interní název INT 8. odchozí hovory příchozí hovory Klikněte v prvním sloupci (for outgoing calls) na možnost uvedenou za telefonním číslem, které chcete přidělit faxu jako odesílací spojení. Dosavadní přidělená hodnota bude automaticky deaktivována. Klikněte v druhém sloupci (for incoming calls) na výběrovou možnost uvedenou za telefonním číslem, které chcete přidělit faxu jako přijímací spojení. Můžete přiřadit několik čísel nebo nemusíte přiřadit žádné číslo ( = přiděleno). Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. Upozornění Nastavení se projeví pouze tehdy, je-li na základnové stanici aktivován port pro fax ( podrobný návod k obsluze základnové stanice naleznete na přiloženém disku CD). 19

21 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Přidělení přijímacích spojení hlasovým záznamníkům U každého čísla můžete zadat, který ze tří hlasových záznamníků základnové stanice má volání na toto číslo přijmout. Je přitom třeba přidělit každému přijímacímu spojení jeden hlasový záznamník. Upozornění u Každé telefonní číslo je s každým novým záznamem přiděleno integrovanému hlasovému záznamníku 1 jako přijímací spojení. u Pokud hlasovému záznamníku nebylo přiděleno žádné přijímací spojení, nebude aktivován, nezobrazí se v seznamu hlasových záznamníků a nelze jej zapnout. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Number Assignment. Vyberte v oblasti Answering Machine telefonní čísla (MSN) (AM 1, AM 2, AM 3), pro která má být aktivován hlasový záznamník (pokud je zapnutý). Každému hlasovému záznamníku můžete přiřadit libovolný počet telefonních čísel. Pokud u telefonního čísla vyberete možnost none, nebudou hovory na toto číslo přijímány hlasovým záznamníkem. Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. 20

22 Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby V základnové stanici uložte celou předvolbu (s mezinárodní předvolbou) místa, kde svůj telefon využíváte. Pokud je telefon připojený k telefonní ústředně, je nezbytné, abyste při externích hovorech navolili před telefonním číslem provolbu (AKZ = úřední značka, např. 0 ). Tuto provolbu můžete uložit v základnové stanici. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Dialling Plans. Oblast Area Codes Zde proveďte následující nastavení: Vyberte v seznamu Country zemi, ve které budete telefon používat. Tím automaticky nastavíte předvolbu státu a prefix místní předvolby (v polích International Prefix Area Code a Local Prefix Area Code). Zadejte v poli Local Area Code místní předvolbu vašeho města bez prefixu (maximálně 8 znaků 0 9, *, #, R (flash), P (pauza)), např. 89 (Mnichov). OblastAccess Code Zadejte do pole Code for ISDN line provolby, které se mají přednastavit před volená telefonní čísla (max. 3 číslice). Vyberte v seznamu is added to numbers, kdy chcete přednastavit před telefonní čísla provolbu Code for ISDN line. from Call Lists Provolba bude přednastavena před čísla, vybraná na základnové stanici nebo sluchátku ze seznamu volání, seznamu SMS zpráv nebo seznamu hlasových záznamníků. All Provolba bude přednastavena před všechna čísla, navolená na základnové stanici nebo sluchátku. none Provolba nebude přednastavena před telefonní čísla před jejich navolením. Kliknutím na tlačítko Set uložte nastavení. 21

23 Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Mnoho provozovatelů sítě ISDN nabízí hlasový záznamník v síti, tzv. Memobox. Pokud aktivujete Memobox, bude přijímat volání na všechna telefonní čísla telefonu. Pokud uložíte číslo hlasového záznamníku v základnové stanici, můžete jej přiřadit jako rychlou volbu tlačítku 1 nebo jej volat přímo otevřením příslušného seznamu zpráv. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Network Mailboxes. Zadejte telefonní číslo Memoboxu do pole Network Mailbox Number Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. Services Info Services: Konfigurace / aktivace zobrazení Je-li telefon v klidovém režimu, můžete povolit zobrazování souhrnných textových informací (např. předpovědi počasí, kanály zpráv, zprávy serveru ebay, dopravní hlášení) na jeho displeji. Na základnové stanici je přitom třeba nastavit spořič displeje Informacni sluzby. Konfigurace informačních služeb Upozornění Přednastavená je předpověď počasí. V klidovém režimu displeje sluchátka se zobrazí, jakmile nastavíte spořič Informacni sluzby. Otevřete webovou stránku Settings Services. Klikněte na odkaz Otevře se webová stránka s informačními službami Gigaset.net. Již jste přihlášeni pod svým uživatelským jménem Gigaset.net. Vaše uživatelská identifikace pro Gigaset.net a vaše heslo jsou zobrazeny na stránce web konfigurátoru Services. Otevře se webová stránka, prostřednictvím které můžete nastavit souhrnné informační služby. Uveďte, které informace chcete pravidelně zobrazovat na základnové stanici apřipojených sluchátkách. 22

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens

Nastavení bezdrátového telefonu Siemens Nastavení bezdrátového telefonu Siemens A510 IP, A580 IP, C590 IP, C610 IP Zapojení telefonu V balíčku naleznete ethernetový kabel. Vezměte jej a propojte základnu Siemens se zařízením k internetu (modem,

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

REGISTRACE UŽIVATELE

REGISTRACE UŽIVATELE OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI REJSTŘÍK UNIE REGISTRACE UŽIVATELE Stručná uživatelská příručka Obsah Spuštění aplikace... 2 Přihlášení a odhlášení... 3 Vytvoření uživatelského účtu ECAS a přidání čísla mobilního

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Návod na webové rozhraní

Návod na webové rozhraní Návod na webové rozhraní elan-rf-wi-003 Strana 1 z 14 1. Přihlášení do webového rozhraní elan-rf-wi-003... 3 2. Nastavení... 4 Konfigurační panel... 5 Popis konfiguračního panelu a funkcí... 6 Přidání

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Nové a změněné funkce

Nové a změněné funkce Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nové a změněné funkce Tento dokument doplňuje návod k obsluze telefonů Gigaset-VoIP: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP a Gigaset S685 IP Po dokončení

Více

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací

J M K UP 009 IP KAMERA T865. Uživatelská příručka. Stručný průvodce instalací J M K UP 009 IP KAMERA T865 Uživatelská příručka Stručný průvodce instalací T865 IP kamera Stručný průvodce instalací Připojení k síti Připojte síťový kabel do příslušné zásuvky vzadu na kameře. Použijte

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE

NWA1100-N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g/n PoE Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 3/2011 Vydání 1 Copyright

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0

TecGo Online Local. Váš vstup do TecCom. Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 TecGo Online Local Váš vstup do TecCom Instalace, nastavení a použití objednávkového softwaru verze 3.0 OBSAH I. Druh instalace II. III. Instalace programu TecLocal Nastavení online-připojení a. Online-připojení

Více

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti.

Přístup k poště MS Office 365 mají pouze studenti 1. a 2. ročníku EkF prezenčního studia. Přístup k ostatním službám mají všichni studenti. Obsah Přihlášení k Office 365... 1 Nastavení přeposílání (předávání) doručené pošty... 2 Instalace plného balíku aplikací Office 365 Pro Plus pro studenty... 3 Přihlášení v plné verzi Office 365 Pro Plus

Více

ESET LICENSE ADMINISTRATOR

ESET LICENSE ADMINISTRATOR ESET LICENSE ADMINISTRATOR Uživatelská příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze manuálu ESET LICENSE ADMINISTRATOR Copyright 2015 ESET, spol. s r.o. ESET License Administrator byl vyvinut společností

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE!

Příručka je určena pro zákazníky služby GTS mobil, specifika služby WS MVNE viz smlouva WS MVNE! Obsah 1 Vstup do weborderu... 2 1.1 Výběr služby... 2 1.2 Úvodní stránka... 2 2 Přehled parametrů SIM karty a čerpání FUP... 3 3 Aktivace nové SIM... 4 4 Změny parametrů a další operace pro aktivní SIM...

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0

CCI.Courier. Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem. Reference: CCI.Courier v2.0 CCI.Courier Výměna údajů o zakázce mezi PC Hof a terminálem Reference: CCI.Courier v2.0 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Str. 1 D-49076 Osnabrück Číslo verze: v2.01

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service

Uživatelská příručka BlackBerry Internet Service BlackBerry Internet Service Verze: 2.5 SWDT228826-291226-0617042504-010 Obsah Začínáme...3 BlackBerry Internet Service základy webových stránek...3 Řešení potíží s BlackBerry Internet Service webovými

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA

Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Prestige 2304R-P1 VoIP brána / telefonní adaptér ATA Příručka k rychlé orientaci Verze 3.60 Vydání 1 10/2006 Obsah Přehled...1 1 Co je potřeba...1 2 Hardwarové připojení...2 3 Počáteční konfigurace...3

Více