GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN"

Transkript

1 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600

2 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním telefonu. Jeho pomocí můžete provést všechna nastavení zařízení Gigaset DX600A ISDN přes webový prohlížeč počítače. S web konfigurátorem telefonu máte následující možnosti: Nakonfigurujte přístup svého telefonu k místní síti (IP adresa, internetová brána). Nakonfigurujte telefonní čísla a spojení telefonu a přidělte spojení základnové stanici a připojeným zařízením jako odesílací a přijímací spojení. Do telefonu můžete například nahrávat aktualizace firmwaru. Využívejte služeb Internetu: Umožněte přístup k telefonnímu seznamu online, nechejte si zasílat textové informace na sluchátko (informační služby). Synchronizujte datum a čas telefonu s časovým serverem na Internetu. Importujte kontakty z adresáře v aplikaci Outlook uloženého v počítači do místního telefonu základnové stanice. Nebo: Zálohujte telefonní seznamy z telefonu na počítači. Importujte záznamy do adresáře v aplikaci Outlook. Informujte se o stavu telefonu (verzi firmwaru, adrese MAC, telefonních číslech, připojených sluchátkách atd.). Zálohujte konfiguraci telefonu na počítači a v případě potřeby importujte zálohované soubory opět do základnové stanice. 1

3 Obsah Obsah Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Nabídka web konfigurátoru Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Navazování spojení prostřednictvím IP adresy základnové stanice Navázání spojení pomocí konfigurace zařízení Gigaset Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení, nastavení jazyka uživatelského rozhraní Odhlášení Struktura stránek web konfigurátoru Lišta nabídek Navigační oblast Pracovní oblast Tlačítka Otevření webových stránek IP Configuration připojení k síti LAN Přidělení IP adresy Povolení přístupů z jiných sítí Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Přidělení přijímacího a odesílacího spojení základnové stanici nebo sluchátkům, změna interního názvu Přidělení přijímacího a odesílacího spojení faxu Přidělení přijímacích spojení hlasovým záznamníkům Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Services Info Services: Konfigurace / aktivace zobrazení Services Online Directory: Volba telefonního seznamu online

4 Obsah Phonebook Transfer: Načtení telefonních seznamů z nebo do počítače, mazání Načtení souboru s telefonním seznamem z počítače na základnovou stanici nebo sluchátko Načtení telefonního seznamu ze základnové stanice nebo sluchátka do počítače Smazání telefonního seznamu Obsah souboru telefonního seznamu (soubor vcf ) Management Date & Time: Import data a času z časového serveru Management Miscellaneous: Snížení záření zapínání a vypínání režimu Eco Management Save & Restore: Zálohování a obnovení systémových nastavení Uložení nastavení základnové stanice na počítači Importování nastavení ze souboru na počítači do základnové stanice Management Firmware Update: Aktualizace firmwaru základnové stanice Ruční zahájení aktualizace firmwaru Aktivace a deaktivace automatické kontroly verze Zjištění stavu telefonu Rejstřík

5 Nabídka web konfigurátoru Nabídka web konfigurátoru Home Settings IP Configuration str. 13 Telephony Connections str. 15 Number Assignment str. 17 Dialling Plans str. 21 Network Mailboxes str. 22 Services Info Services str. 22 Online Directory str. 23 Phonebook Transfer str. 24 Management Date & Time str. 27 Miscellaneous str. 28 Save & Restore str. 30 Firmware Update str. 31 Status Device str. 32 4

6 Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Předpoklady: u Na počítači je nainstalován standardní webový prohlížeč, např. Internet Explorer od verze 6.0 nebo Firefox od verze u Telefon a počítač jsou spojené přímo přes směrovač. Nastavení firewallu umožňuje komunikaci mezi počítačem a telefonem. K dispozici jsou dvě možnosti spojení počítače s webovým konfigurátorem základny: u prostřednictvím IP adresy telefonu v místní síti; u pomocí konfigurace zařízení Gigaset v případě, že jsou telefon a počítač připojeny k Internetu ( str. 6). Upozornění u Během provádění nastavení prostřednictvím web kofigurátoru není telefon blokován. S telefonem můžete paralelně telefonovat nebo měnit nastavení. u Po dobu, kdy jste k web konfigurátoru připojeni, je web konfigurátor pro ostatní uživatele zablokován. Přístup několika uživatelů v jednom okamžiku není možný. Navazování spojení prostřednictvím IP adresy základnové stanice Na základnové stanici nebo na sluchátku zjistěte aktuální IP adresu. Zobrazí se, otevřete-li následující nabídku: v Ï Nastaveni System Mistni sit (zadejte kód PIN) IP adresa telefonu se může měnit, jestliže jste aktivovali funkci dynamického přidělování IP adresy ( str. 13). Pozor Jestliže některá ze čtyř částí IP adresy obsahuje počáteční nuly (např. 002), v adresním poli webového prohlížeče se tyto nuly nesmějí uvádět. V opačném případě je možné, že webový prohlížeč nebude moci navázat spojení s web konfigurátorem. Příklad: Na základnové stanici se zobrazí IP adresa Do adresového pole zadejte Otevřete na počítači webový prohlížeč. Do adresového pole webového prohlížeče zadejte aktuální IP adresu telefonu ve tvaru aktuální IP adresa (příklad: Stiskněte klávesu Enter. Naváže se spojení s web konfigurátorem telefonu. 5

7 Spojení počítače s web konfigurátorem telefonu Navázání spojení pomocí konfigurace zařízení Gigaset Předpoklad: Počítač a základnová stanice jsou připojeny k Internetu. Otevřete na počítači webový prohlížeč. Zadejte do adresového pole webového prohlížeče jednu z následujících adres URL: Stiskněte klávesu Enter. Obdržíte zprávu, že spojení bylo přepojeno na vaši základnovou stanici. Je-li prostřednictvím internetového připojení dostupných více telefonů Gigaset, systém se dotáže, na který z těchto telefonů chcete být přepojeni. Po úspěšném přepojení se ve webovém prohlížeči zobrazí stránka Login web konfigurátoru. Upozornění Spojení počítače s web konfigurátorem je místní (připojení prostřednictvím sítě LAN). Pouze navázání spojení probíhá přes Internet. 6

8 Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Přihlášení, nastavení jazyka uživatelského rozhraní Po úspěšném navázání spojení se ve webovém prohlížeči zobrazí stránka Login. Obrázek 1 Úvodní stránka Můžete vybrat jazyk, ve kterém se mají zobrazovat nabídky a dialogy web konfigurátoru. V horním poli webové stránky je zobrazen aktuálně nastavený jazyk. V případě potřeby kliknutím na tlačítko V otevřete seznam dostupných jazyků. Zvolte požadovaný jazyk. Webová stránka se znovu načte ve vybraném jazyce. V dolním poli stránky zadejte systémový kód PIN vaší základnové stanice (nastavení při dodání: 0000), čímž získáte přístup k funkcím web konfigurátoru. Klikněte na tlačítko OK. Po úspěšném přihlášení se otevře stránka Home s obecnými informacemi o web konfigurátoru. Pokud zadáte nesprávný systémový kód PIN, zobrazí se příslušné hlášení. Budete vyzváni k opakovanému zadání kódu PIN. Pokud opět zadáte nesprávný systémový kód PIN, bude pole k zadání kódu PIN na chvíli blokováno (vyplněno šedou barvou). Při každém dalším zadání nesprávného kódu PIN se doba blokování zdvojnásobí. 7

9 Přihlášení do web konfigurátoru a odhlášení Odhlášení Upozornění u Pokud je na základnové stanici nastaven systémový kód PIN 0000 (nastavení při dodání), budete při přihlášení upozorněni na to, že zařízení není zabezpečeno a budete vyzváni ke změně kódu PIN. u Jestliže neprovedete delší dobu (cca 10 minut) žádná zadání, dojde automaticky k vašemu odhlášení. Při dalším pokusu o provedení zadání, resp. otevření některé webové stránky se zobrazí stránka Login. Pokud se chcete přihlásit, zadejte znovu systémový kód PIN. u Zadání, která jste do telefonu neuložili ještě před automatickým odhlášením, budou ztracena. Na každé stránce web konfigurátoru najdete vpravo nahoře na liště nabídek ( str. 9) příkaz Log Off. Pokud se chcete odhlásit z web konfigurátoru, klikněte na možnost Log Off. Pozor K ukončení spojení s web konfigurátorem použijte vždy příkaz Log Off. Zavřete-li např. webový prohlížeč, aniž byste se napřed odhlásili, může dojít k několikaminutovému zablokování přístupu k web konfigurátoru. 8

10 Struktura stránek web konfigurátoru Struktura stránek web konfigurátoru Stránky web konfigurátoru (webové stránky) obsahují ovládací prvky znázorněné níže viz Obrázek 2 (příklad). Navigační oblast Pracovní oblast Tlačítka Obrázek 2 Příklad struktury stránky web konfigurátoru Lišta nabídek (registrační karty) Lišta nabídek Na liště nabídek jsou nabízeny jednotlivé nabídky web konfigurátoru ve formě rejstříkových záložek/listů. Máte k dispozici následující nabídky: Home Úvodní stránka se otevře po vašem přihlášení do web konfigurátoru. Obsahuje informace o funkcích web konfigurátoru. Settings Prostřednictvím této nabídky můžete provádět nastavení telefonu. Jestliže kliknete na nabídku Settings, zobrazí se v navigační oblasti ( str. 10) seznam funkcí této nabídky. Status Tato nabídka poskytuje informace o vašem telefonu. Log Off Vpravo na liště nabídek najdete na každé webové stránce příkaz Log Off. 9

11 Struktura stránek web konfigurátoru Navigační oblast V navigační oblasti se zobrazuje seznam funkcí nabídek, které jste vybrali na liště nabídek ( str. 9). Jestliže na některou funkci kliknete, otevře se v pracovní oblasti příslušná stránka s informacemi a poli pro vaše zadání. Aktuálně vybraná funkce je zobrazena v oranžovém rámečku. Jsou-li u některé funkce k dispozici podfunkce, zobrazí se pod danou funkcí, jakmile na ni kliknete (příklad: Telephony). Pracovní oblast Upozornění Přehled nabídek web konfigurátoru viz str. 4. V pracovní oblasti se zobrazí příslušná stránka první podfunkce (zobrazena v oranžovém rámečku). V pracovní oblasti se zobrazují v závislosti na funkci vybrané v navigační oblasti informace nebo datová pole, jejichž prostřednictvím můžete provádět nebo měnit nastavení telefonu. Provádění změn Jednotlivá nastavení provedete pomocí zadávacích polí, seznamů nebo voleb. u Hodnoty zadávané do pole mohou být určitým způsobem omezeny například maximální počet znaků, zadávání speciálních znaků nebo určité rozsahy hodnoty. u Seznam otevřete kliknutím na tlačítko V. Můžete vybírat z přednastavených hodnot. u K dispozici jsou dva typy možností: Výběrové možnosti: V seznamu můžete aktivovat jednu nebo více možností. Aktivní, tzn. vybrané možnosti jsou označeny symbolem, neaktivní jsou označeny symbolem. Možnost aktivujete kliknutím na symbol. Stav jiných možností seznamu se nemění. Možnost deaktivujete kliknutím na symbol. Alternativní možnosti: Aktivní možnost seznamu je označena symbolem., neaktivní je označena symbolem. Možnost aktivujete kliknutím na symbol. Dříve aktivní možnost se deaktivuje. Možnost lze deaktivovat jedině aktivací jiné možnosti. 10

12 Struktura stránek web konfigurátoru Zadávání azbukou a arabským písmem V následující části se uváděný maximální počet znaků, které lze zadat do pole, vztahuje na písmena a číslice v latince (1 znak = 1 bajt), tzn. 1 znak představuje 1 bajt. Azbuka a arabské písmo spotřebují 2 bajty, tzn. 16 znaků je pouze 8 znaků azbuky, popř. arabského písma. Jestliže do pole zadáte příliš mnoho znaků, zadání se zruší (neuloží se do základny). Starý obsah pole (resp. standardní nastavení) zůstává účinný a při aktualizaci webové stránky se opět zobrazí. Nezobrazuje se žádné varování ani potvrzení. Převzetí (uložení) změn Jakmile na některé stránce provedete změny, aktivujete nová nastavení v telefonu kliknutím na tlačítko Set. Jestliže některé z vašich zadání nesplňuje platná pravidla příslušného pole, obdržíte příslušné hlášení. Zadání potom můžete zopakovat. Pozor Změny, které jste do telefonu ještě neuložili, budou ztraceny, jestliže přejdete na jinou webovou stránku nebo jestliže dojde k přerušení spojení s web konfigurátorem, například z důvodu překročení časového limitu ( str. 8). Tlačítka V dolní části pracovní plochy jsou znázorněna tlačítka. V závislosti na vybrané funkci jsou znázorněna následující tlačítka: Edit Zobrazení dat spojení a čísel MSN, která můžete následně upravovat Browse Výběr souboru na počítači, jehož webový prohlížeč je spojený s web konfigurátorem Update Firmware Spuštění aktualizace firmwaru Delete Vymazání souboru nebo telefonního seznamu OK Provedení požadované akce (např. přihlášení u web konfigurátoru, zrušení spojení) Cancel Zrušení změn, které jste na této stránce provedli, a nové načtení webové stránky s nastaveními aktuálně uloženými v telefonu Restore Importování dat uložených v počítači (data konfigurace zařízení) zpět do telefonu Set Uložení změn provedených na webové stránce v telefonu 11

13 Struktura stránek web konfigurátoru Save Uložení dat, popisujících nastavení (konfiguraci) základnové stanice, do souboru v počítači Transfer Importování a uložení telefonního seznamu základnové stanice do počítače Delete Connection Smazání spojení nebo čísla MSN z konfigurace telefonu Otevření webových stránek V následující části je stručně shrnuta navigace k jednotlivým funkcím web konfigurátoru. Příklad Nastavení přidělování čísel: Settings Telephony Number Assignment Pokud chcete otevřít tuto webovou stránku, postupujte po přihlášení podle následujících kroků: Na liště nabídek klikněte na nabídku Settings. V navigační oblasti klikněte na funkci Telephony. V navigační oblasti se zobrazí podfunkce funkce Telephony. Klikněte na podfunkci Number Assignment. 12

14 IP Configuration připojení k síti LAN IP Configuration připojení k síti LAN Přidělení IP adresy Pokud chcete provozovat telefon v místní síti, příp. jej připojit k Internetu, proveďte nezbytná nastavení. Vysvětlivky k jednotlivým komponentám/pojmům najdete v glosáři návodu k obsluze telefonu. Otevřete webovou stránku Settings IP Configuration. Oblast Address Assignment Zadejte adresu základnové stanice v síti LAN. IP address type Vyberte možnost Obtained automatically, jestliže má být telefonu přidělena dynamická IP adresa serverem DHCP v místní síti. Další nastavení není nezbytné. Následující pole budou vyplněna šedou barvou a deaktivována. Vyberte možnost Static, jestliže chcete svému telefonu přidělit pevnou místní IP adresu. Pevná IP adresa má např. smysl, když je na směrovači pro telefon zřízen port forwarding nebo DMZ. V případě přímého spojení telefonu s počítačem je třeba telefonu často přidělit statickou IP adresu. Následující pole se aktivují pouze v případě, vyberete-li možnost IP address type = Static: IP address Zadejte IP adresu telefonu. Přes tuto IP adresu je telefon dosažitelný pro ostatní účastníky v místní síti (například počítač). Přednastaveno je Pamatujte: IP adresa musí být z rozsahu adres pro soukromé použití, které se používají na směrovači. Obecně je tento rozsah a Subnet mask je Maska podsítě určuje, že první tři části IP adresy musejí být identické pro všechny účastníky sítě LAN. Pevná IP adresa nesmí patřit do rozsahu adres (oblast pool IP), který je rezervován pro server DHCP směrovače. Dále nesmí být používán jiným přístrojem na směrovači. V případě potřeby zkontrolujte nastavení na směrovači. Subnet mask Zadejte masku podsítě pro IP adresu zařízení. V případě adres v rozsahu se obecně používá maska podsítě Při dodání je přednastavena. Default Gateway Zadejte IP adresu standardní brány, přes kterou je místní síť připojená k Internetu. Obecně je to místní (soukromá) IP adresa směrovače (např ). Telefon tuto informaci potřebuje k tomu, aby získal přístup k Internetu. Přednastaveno je

15 IP Configuration připojení k síti LAN Preferred DNS server Zadejte IP adresu upřednostňovaného DNS serveru. DNS (Domain Name System) umožňuje přiřazení veřejné IP adresy k symbolickému názvu. DNS server je vyžadován při změně názvu DNS na IP adresu při navazování spojení se serverem. Zde můžete uvést IP adresu svého směrovače. Směrovač předává dotazy na adresu telefonu příslušnému DNS serveru. Přednastaveno je Alternate DNS server (volitelná možnost) Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru, který se má použít v případě, že primární DNS server není dostupný. Kliknutím na tlačítko Set změny uložte. Nebo Kliknutím na tlačítko Cancel změny stornujte. Jakmile změníte konfiguraci IP, bude provedeno restartování základny. Budete odhlášeni od web konfigurátoru. Po restartování se zobrazí webová stránka Login. Povolení přístupů z jiných sítí Při dodání je telefon nastaven tak, abyste měli přístup k web konfigurátoru telefonu pouze z jednoho počítače, který se nachází ve stejné místní síti jako telefon. Maska podsítě počítače musí souhlasit s telefonní. Můžete také povolit přístup z počítačů v jiných sítích. Pozor Rozšíření oprávnění přístupu k jiným sítím zvyšuje riziko nepovoleného přístupu. Z tohoto důvodu se doporučuje vzdálený přístup při nepoužívání opět vypnout. Otevřete webovou stránku Settings IP Configuration. Oblast: Remote Management Pro umožnění přístupu z jiných sítí aktivujte možnost Yes. Pokud chcete deaktivovat dálkový přístup, klikněte na možnost No. Přístup je poté omezen na počítače v místní síti. Přístup ke službám web konfigurátoru z jiných sítí je možný pouze tehdy, je-li váš směrovač nastaven odpovídajícím způsobem. Směrovač musí předávat služební výzvy zvenčí na port 80 (standardní port) telefonu. Přečtěte si návod k použití směrovače. K navázání spojení musí být ve webovém prohlížeči vzdáleného počítače zadána IP adresa nebo název DNS směrovače, popř. číslo portu na směrovači. 14

16 Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Od poskytovatele sítě ISDN obdržíte až 10 telefonních čísel (MSN). Pro každé telefonní číslo musíte na telefonu nakonfigurovat spojení. Teprve poté budete moci z tohoto čísla volat a přijímat na něm hovory. Postup při konfiguraci spojení: Otevřete webovou stránku Settings Telephony Connections. Zobrazí se seznam ( Obrázek 3) se všemi možnými spojeními, která můžete v telefonu nakonfigurovat, resp. která jste již nakonfigurovali. Obrázek 3 Seznam možných spojení V seznamu se zobrazí následující údaje: Name Název spojení. Zobrazí se název, který jste spojení nebo číslu MSN přidělili, nebo standardní název (MSN1, MSN2...). Number Telefonní číslo základnové stanice (MSN), které vám přidělil poskytovatel připojení Status Udává stav spojení. Hodnoty, které je možné nastavit: Connected Telefon je připojen k síti ISDN. Na toto číslo i z tohoto čísla lze volat. 15

17 Telephony Connections: Konfigurace spojení (telefonních čísel) Disconnected Telefon není připojen k síti ISDN nebo zadané telefonní číslo je chybné. Nebylo přiděleno poskytovatelem připojení. Pokud chcete provést konfiguraci spojení případně změnu konfigurace spojení: Klikněte na tlačítko Edit za spojením. Konfigurace a změna spojení ISDN (MSN) Upozornění Nastavení můžete měnit pouze u čísel MSN, pro která nebyla nastavena funkce přesměrování hovorů (informace o přesměrování hovorů naleznete v podrobném návodu k obsluze telefonu na přiloženém disku CD). Connection Name Zadejte název spojení (maximálně 16 znaků). Tento název se zobrazí na základnové stanici např. v seznamech přijímacích a odesílacích spojení a v seznamech volání jako přicházející spojení (čísla, která volající navolil). Pokud nezadáte žádný název, bude použit standardní název MSN1, MSN2... MSN Number (povinné pole) Zadejte jedno z telefonních čísel, které jste obdrželi od svého poskytovatele služby, bez místní předvolby (max. 20 číslic). Uložení nastavení do telefonu Kliknutím na tlačítko Set změny uložte. Po uložení se znovu zobrazí seznam Connections ( Obrázek na str. 15). Pokud je toto číslo MSN prvním číslem, které chcete nakonfigurovat, je přiděleno základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a příp. připojenému faxu jako odesílací a přijímací spojení. Pokud není toto číslo MSN prvním číslem, které chcete nakonfigurovat, je přiděleno základnové stanici, všem přihlášeným sluchátkům a příp. připojenému faxu jako přijímací spojení. Změna přidělení, ( str. 17). Nebo: Kliknutím na tlačítko Cancel změny stornujete. Nebo: Kliknutím na tlačítko Delete Connection smažete spojení nebo telefonní číslo z konfigurace. Nebudete již dosažitelní na tomto telefonním čísle a nebudete moci z tohoto čísla volat. Pokud bylo smazané číslo MSN odesílacím spojením interního účastníka, bude tomuto internímu účastníkovi automaticky přiděleno nové odesílací spojení (nejmenší číslo MSN). 16

18 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení U každé základnové stanice a připojeného zařízení můžete stanovit, které ze spojení příslušného telefonu mu bude přiděleno jako přijímací a odesílací spojení. Upozornění Základnové stanici a připojeným zařízením jsou přidělena následující telefonní čísla v případě, že nepřidělíte žádná spojení: u přijímací spojení základnové stanice a přihlášených sluchátek: všechna telefonní čísla telefonu; u odesílací spojení základnové stanice a přihlášených sluchátek: telefonní čísla ISDN, která jste zadali jako první při konfiguraci telefonu; u prvnímu hlasovému záznamníku základnové stanice a příp. jednomu připojenému faxu jsou přidělena všechna telefonní čísla jako přijímací spojení. Dalším dvěma hlasovým záznamníkům nejsou přidělena žádná přijímací spojení; u Faxu není přiděleno žádné odesílací spojení. Přidělení přijímacího a odesílacího spojení základnové stanici nebo sluchátkům, změna interního názvu Základnové stanici a každému přihlášenému sluchátku můžete přidělit libovolný počet telefonních čísel nebo spojení jako přijímací spojení. Přijímací spojení stanovují, při kterých voláních mají jednotlivá sluchátka zvonit. Každému sluchátku můžete přidělit jedno z telefonních čísel jako odesílací spojení. Odesílací spojení stanovuje, jakému číslu budou hovory uskutečněné prostřednictvím základnové stanice nebo sluchátka zaúčtovány. Můžete také nastavit, aby bylo možné při každém volání na základnové stanici nebo sluchátku odesílací spojení vybrat ze seznamu všech telefonních čísel. Lze také měnit interní názvy základnové stanice a sluchátek. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Number Assignment. 17

19 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Na základnové stanici (Desktop Phone) a každém ze sluchátek se zobrazí následující (příklad): U každého sluchátka a základnové stanice se zobrazí seznam telefonních čísel, která jsou konfigurována pro daný telefon. Sloupec Connection obsahuje název spojení. V případě potřeby můžete změnit název zařízení v poli Name. Pokud zadáte po smazání aktuálně nastaveného názvu do příslušného pole první znaky názvu, zobrazí se v seznamu všechny názvy, které již byly danému zařízení jednou přiděleny a které začínají těmito znaky. Můžete vybrat jeden z názvů uvedených v seznamu nebo zadat nový název. Určete u každého zařízení jedno telefonní číslo jako odesílací spojení. Klikněte za tímto účelem ve sloupci for outgoing calls na možnost uvedenou za příslušným telefonním číslem. Dosavadní přidělená hodnota bude automaticky deaktivována. Pokud vyberete možnost Select line for each outgoing call, můžete při každém hovoru vybrat, prostřednictvím kterého čísla MSN chcete navázat spojení. Vyberte u každého zařízení telefonní čísla, která chcete přidělit sluchátku jako přijímací spojení. Klikněte ve sloupci for incoming calls na výběrovou možnost uvedenou za příslušným telefonním číslem. Každému sluchátku můžete přidělit několik telefonních čísel nebo nemusíte přidělit žádné číslo ( = přiděleno). Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. 18

20 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Upozornění u Pokud smažete telefonní číslo, které jste přidělili základnové stanici nebo sluchátku jako odesílací spojení, bude mu/jí automaticky přiděleno první konfigurované telefonní číslo. u Pokud telefonní číslo není přiděleno žádnému zařízení jako přijímací spojení, volání na toto telefonní číslo nejsou signalizována na základnové stanici ani žádném ze sluchátek. Přidělení přijímacího a odesílacího spojení faxu Faxu můžete přidělit libovolný počet telefonních čísel jako přijímací spojení a jedno telefonní číslo jako odesílací spojení. Faxu je vždy přidělen interní název INT 8. odchozí hovory příchozí hovory Klikněte v prvním sloupci (for outgoing calls) na možnost uvedenou za telefonním číslem, které chcete přidělit faxu jako odesílací spojení. Dosavadní přidělená hodnota bude automaticky deaktivována. Klikněte v druhém sloupci (for incoming calls) na výběrovou možnost uvedenou za telefonním číslem, které chcete přidělit faxu jako přijímací spojení. Můžete přiřadit několik čísel nebo nemusíte přiřadit žádné číslo ( = přiděleno). Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. Upozornění Nastavení se projeví pouze tehdy, je-li na základnové stanici aktivován port pro fax ( podrobný návod k obsluze základnové stanice naleznete na přiloženém disku CD). 19

21 Telephony Number Assignment: Přidělení odesílacích a přijímacích spojení Přidělení přijímacích spojení hlasovým záznamníkům U každého čísla můžete zadat, který ze tří hlasových záznamníků základnové stanice má volání na toto číslo přijmout. Je přitom třeba přidělit každému přijímacímu spojení jeden hlasový záznamník. Upozornění u Každé telefonní číslo je s každým novým záznamem přiděleno integrovanému hlasovému záznamníku 1 jako přijímací spojení. u Pokud hlasovému záznamníku nebylo přiděleno žádné přijímací spojení, nebude aktivován, nezobrazí se v seznamu hlasových záznamníků a nelze jej zapnout. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Number Assignment. Vyberte v oblasti Answering Machine telefonní čísla (MSN) (AM 1, AM 2, AM 3), pro která má být aktivován hlasový záznamník (pokud je zapnutý). Každému hlasovému záznamníku můžete přiřadit libovolný počet telefonních čísel. Pokud u telefonního čísla vyberete možnost none, nebudou hovory na toto číslo přijímány hlasovým záznamníkem. Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. 20

22 Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby Telephony Dialling Plans: Zadání vlastní místní předvolby nebo provolby V základnové stanici uložte celou předvolbu (s mezinárodní předvolbou) místa, kde svůj telefon využíváte. Pokud je telefon připojený k telefonní ústředně, je nezbytné, abyste při externích hovorech navolili před telefonním číslem provolbu (AKZ = úřední značka, např. 0 ). Tuto provolbu můžete uložit v základnové stanici. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Dialling Plans. Oblast Area Codes Zde proveďte následující nastavení: Vyberte v seznamu Country zemi, ve které budete telefon používat. Tím automaticky nastavíte předvolbu státu a prefix místní předvolby (v polích International Prefix Area Code a Local Prefix Area Code). Zadejte v poli Local Area Code místní předvolbu vašeho města bez prefixu (maximálně 8 znaků 0 9, *, #, R (flash), P (pauza)), např. 89 (Mnichov). OblastAccess Code Zadejte do pole Code for ISDN line provolby, které se mají přednastavit před volená telefonní čísla (max. 3 číslice). Vyberte v seznamu is added to numbers, kdy chcete přednastavit před telefonní čísla provolbu Code for ISDN line. from Call Lists Provolba bude přednastavena před čísla, vybraná na základnové stanici nebo sluchátku ze seznamu volání, seznamu SMS zpráv nebo seznamu hlasových záznamníků. All Provolba bude přednastavena před všechna čísla, navolená na základnové stanici nebo sluchátku. none Provolba nebude přednastavena před telefonní čísla před jejich navolením. Kliknutím na tlačítko Set uložte nastavení. 21

23 Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Telephony Network Mailboxes: Zadání pro Memobox Mnoho provozovatelů sítě ISDN nabízí hlasový záznamník v síti, tzv. Memobox. Pokud aktivujete Memobox, bude přijímat volání na všechna telefonní čísla telefonu. Pokud uložíte číslo hlasového záznamníku v základnové stanici, můžete jej přiřadit jako rychlou volbu tlačítku 1 nebo jej volat přímo otevřením příslušného seznamu zpráv. Otevřete webovou stránku Settings Telephony Network Mailboxes. Zadejte telefonní číslo Memoboxu do pole Network Mailbox Number Poté klikněte na tlačítko Set a nastavení uložte. Services Info Services: Konfigurace / aktivace zobrazení Je-li telefon v klidovém režimu, můžete povolit zobrazování souhrnných textových informací (např. předpovědi počasí, kanály zpráv, zprávy serveru ebay, dopravní hlášení) na jeho displeji. Na základnové stanici je přitom třeba nastavit spořič displeje Informacni sluzby. Konfigurace informačních služeb Upozornění Přednastavená je předpověď počasí. V klidovém režimu displeje sluchátka se zobrazí, jakmile nastavíte spořič Informacni sluzby. Otevřete webovou stránku Settings Services. Klikněte na odkaz Otevře se webová stránka s informačními službami Gigaset.net. Již jste přihlášeni pod svým uživatelským jménem Gigaset.net. Vaše uživatelská identifikace pro Gigaset.net a vaše heslo jsou zobrazeny na stránce web konfigurátoru Services. Otevře se webová stránka, prostřednictvím které můžete nastavit souhrnné informační služby. Uveďte, které informace chcete pravidelně zobrazovat na základnové stanici apřipojených sluchátkách. 22

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11 www.grandstream.com Obsah 1 ÚVOD - 3-2 INSTALCE - 4-2.1 OBSAH BALENÍ - 5-2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - 5-3 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - 6-3.1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

T-Mobile PC Telefon Návod k použití

T-Mobile PC Telefon Návod k použití T-Mobile PC Telefon Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Instalace a nastavení...4 2.1 Příprava...4 2.2 Spuštění aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.3 Konfigurace aplikace T-Mobile PC Telefon...5 2.4

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více