VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/05"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 SVITAVY, ZÁŘÍ 2005

2 OBSAH 1. Charakteristika školy 3 2. Rekapitulace školního roku 5 3. Učební plán oboru všeobecná sestra 8 4. Učební plán oboru zdravotnický asistent 9 5. Řízení školy Seznam pracovníků školy Vzdělávání pedagogických pracovníků školy Přehled mimovyučovacích aktivit školy, exkurzí a výletů Seznamy žáků 2. pololetí Hodnocení tříd v 2. pololetí Maturitní zkoušky řádný termín Přijímací řízení Napsali o nás Fotografická příloha 50 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 2

3 Identifikační údaje školy CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 Sídlo: Svitavy, Purkyňova 256 IČO: Právní forma: Příspěvková organizace zřízená krajem Součásti organizace: Střední zdravotnická škola Domov mládeže Školní jídelna Odloučené pracoviště: Svitavy, Purkyňova 284 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Pardubice, Komenského náměstí 125 IČO zřizovatele: Zřizovací listina: Dodatek č. 1: Dodatek č. 2: Dodatek č. 3: Ředitel školy: Vydána dne pod č.j.: KH /2003/OŠMS Vydán dne pod č.j.: KrÚ/ /2003/OŠMS Vydán dne pod č.j.: KrÚ 5743/2005 OŠMS/9 Vydán dne pod č.j.: KrÚ 11024/2005 OŠMS/9 PhDr. Radim Dřímal Jmenován do funkce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, č.j / dne s účinností od a po přechodu zřizovatelských a zakladatelských funkcí na Pardubický kraj potvrzen ve funkci Radou Pardubického kraje, č.j. KrÚ/KH /2001 dne Školský rejstřík: Rozhodnutí ze dne s platností od , č.j /04-21 Ředitelství školy: Rezortní identifikátor (IZO) Součásti školy: Střední zdravotnická škola, IZO kapacita 250 žáků Domov mládeže, IZO kapacita 50 lůžek Školní jídelna, IZO kapacita se neuvádí Studijní obory (název a kód KKOV): J Ošetřovatelství J/003 Ošetřovatel VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 3

4 studium denní, délka studia 3 r. 0 m M Ošetřovatelství M/001 Všeobecná sestra studium denní, dobíhající obor, délka studia 4 r. 0 m M/007 Zdravotnický asistent studium denní, délka studia 4 r. 0 m M/007 Zdravotnický asistent studium dálkové, délka studia 5 r. 0 m M/007 Zdravotnický asistent studium večerní, délka studia 5 r. 0 m. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 4

5 Střední zdravotnická škola REKAPITULACE ŠKOLNÍHO ROKU Ve školním roce 2004/05 se projevila reforma zdravotnického školství v souvislosti se zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Studijní obor všeobecná sestra na středních zdravotnických školách končí, od tohoto školního roku je nahrazován oborem zdravotnický asistent. Zásadní změnou v profilu absolventa je fakt, že zdravotničtí asistenti, na rozdíl od všeobecné sestry, pracují pod přímým vedením. Velkou změnou z hlediska učebního plánu je snížení počtu odborných předmětů vyučovaných lékaři. Ačkoliv tyto změny nemůžeme považovat z našeho pohledu za pozitivní, podle ohlasů ze strany zdravotnické veřejnosti bude o tyto pracovníky ve zdravotnických zařízeních zájem. V tomto školním roce studovalo celkem 212 žáků (z toho 204 dívky), ve ročníku v oboru všeobecná sestra 147 žáků (z toho 140 dívek), v 1. ročníku v oboru zdravotnický asistent 65 žáků (z toho 64 dívek). Oba obory byly otevřeny pouze ve formě denní. Ostatní formy studia a obor ošetřovatel, které má škola zapsány ve školském rejstříku, nebyly realizovány. V souladu s koncepcí rozvoje školy bylo navrhováno zřizovateli rozšíření vzdělávací nabídky školy o obor zdravotnické lyceum a o povolení otevřít večerní studium v oboru zdravotnický asistent. Z těchto požadavků zřizovatel souhlasil pouze s otevřením 1 třídy večerního studia zdravotnického asistenta v pětiletém intervalu od škol. roku 2006/07. Počet tříd ve škole se tak zvýší na 9. V červnovém termínu maturovaly 2 třídy, celkem 40 žáků, 3 žáci na konci pololetí neprospěli, proto maturitní zkoušku konali až po opravných zkouškách, tedy v září žáků u maturity uspělo, 1 žákyně neprospěla z českého jazyka a literatury. Přijímacího řízení se dotkla změna legislativy. Žáci si mohli podat pouze 1 přihlášku ke studiu. Na školách tak proběhlo společně pouze 1. kolo přijímacího řízení. Školy, které nepřijaly dostatečný počet žáků v 1. kole pak organizovaly další kola přijímacího řízení zcela samostatně, žáci nepřijatí v 1. kole si pak mohli podat více přihlášek. Ke studiu v naší škole bylo přijato 60 žáků, z toho v 1. kole 34. Celkem se uskutečnila tři kola přijímacích zkoušek. Pro první kolo poklesl počet přihlášek proti předchozímu roku (55/34). Zejména v tradičních spádových oblastech naší školy z okresu Blansko (Letovicko, Opatovicko, Boskovicko) byl úbytek stoprocentní. Za hlavní důvod považujeme povinné konání přijímacích zkoušek v rámci Pardubického kraje pro všechny žáky, kteří se hlásí ke studiu maturitního oboru (opatření Rady Pardubického kraje). V jiných krajích postupují školu v souladu se školským zákonem, který jim umožňuje přijímat úspěšné žáky bez přijímacích zkoušek. Výuka praktického vyučování byla zajištěna v Nemocnici ve Svitavách, Kojeneckém ústavu Svitavy a u privátních lékařů. Zákon 96/2004 vyžaduje povinnou registraci zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají svou práci bez přímého vedení nebo odborného dohledu. Tato povinnost se vztahuje i na odborné učitelky naší školy, které vedou praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních. V průběhu školního roku si proto žádost o registraci podaly všechny odborné učitelky. Odborná praxe probíhala v Nemocnici ve Svitavách a v Nemocnici Litomyšl. Obě zařízení procházejí rozsáhlou modernizací, což lze považovat za pozitivum i z hlediska naší VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 5

6 školy. Na výuce odborných předmětů se i v tomto roce podíleli lékaři, jejichž účast na vzdělávání středních zdravotnických pracovníků je žádoucí. Výuka tělesné výchovy probíhala v městské sportovní hale Na Střelnici. Zájemci se mohli účastnit nepovinného předmětu sportovní hry. Pro žáky, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli účastnit běžné tělesné výchovy, byla zřízena skupina zdravotní tělesné výchovy. Zimní lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročníky proběhl v Čenkovicích. Z prostředků Společnosti přátel SZŠ bylo dokoupeno vybavení pro sjezdové lyžování, nyní v podstatě všem zájemcům můžeme vybavení zapůjčit. Sportovně turistické kurzy se uskutečnily dva v září pro 3. ročník v Protivanově (jako náhrada za 2. ročník nemoc vyučujícího), 2. ročník absolvoval za velkého zájmu v květnu kurz v Chorvatsku v Živogošče. V průběhu školního roku se uskutečnila řada mimovyučovacích a mimoškolních aktivit. Žáci se účastnili soutěží a olympiád v matematice a českém jazyce, recitačních soutěží, sportovních her. Účastnili se řady zejména odborných exkurzí. Za připomenutí stojí projekt Romské dny v Pardubickém kraji, v rámci něhož se uskutečnily besedy i výstava fotografií z romské osady na Slovensku, beseda s bývalým disidentem Janem Urbanem, historická exkurze do Osvětimi. Žáci hojně využívali rozšířenou učebnu výpočetní techniky i knihovnu školního informačního centra. Velký zájem byl o nepovinný předmět sportovní hry a kroužek znakové řeči. Řada žáků školy se podílela na preventivních akcích pro občany města, pomáhala při nácviku první pomoci na základních školách, účastnila se besídek v kojeneckém ústavu, starala se o zdravotně hendikepované spoluobčany, pomáhala při sbírkách na podporu dětských oddělení nemocnic i léčby onkologicky nemocných. V oblasti prevence sociálně patologických jevů pokračoval program "Nekuřácké zdravotnictví". V tomto roce byla uspořádána preventivní akce pro občany města za podpory Zdravotního ústavu v Pardubicích. Ve škole byla zřízena žákovská rada, její předsedkyní byla studentka Jana Klusáková. Rada se vyjadřovala k aktuálním záležitostem chodu školy. Oblíbená témata se týkala stravování ve školní jídelně, sportovního vyžití a využití výpočetní techniky. Škola podala několik rozvojových projektů. Podporu získal projekt v rámci programu prevenci kriminality města Svitav. Za finanční účasti města bude zakoupena keramická pec a od září 2005 bude zřízen keramický kroužek. V oblasti materiálního vybavení došlo k obměně počítačů pro pedagogické pracovníky a pro administrativu. Plánované větší akce zřízení sociálního zázemí pro školní kuchyni a vybudování odborné učebny psychologie - budou z finančních důvodů realizovány až na podzim Škola získala akreditaci ministerstva zdravotnictví na kvalifikační kurz všeobecný sanitář. O tento kurz je obrovský zájem, v průběhu školního roku 2004/05 se uskutečnil první běh, přihlášených zájemců je však několikrát více. Kurz zároveň slouží pro rekvalifikace, škola spolupracuje jako zařízení pro vzdělávání dospělých s úřady práce ve Svitavách a Ústí nad Orlicí. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 6

7 Ve školním roce 2004/05 škola navázala partnerství s odbornou školou ve městě Kamenz (SRN). Škola se orientuje na oblast sociální péče, gerontologické péče a vzdělávání dietních asistentek. V příštím školním roce předpokládáme učitelskou i žákovskou výměnu. Při škola působí občanské sdružení Společnost přátel SZŠ Svitavy. Předsedou byl pan Radek Štelčík. Nejdůležitější akcí Společnosti bylo pořádání maturitního plesu. Domov mládeže V domově mládeže školy bylo ubytováno 50 žákyň. Kapacita domova nestačí pro všechny zájemce, část studentů bydlí v soukromí nebo v domově mládeže středního odborného učiliště. Vychovatelky domova mládeže zajišťují pro žáky zájmovou činnost - v oblasti ručních prací, sezónní výzdoby (vánoční výzdoba, perníčky, velikonoční kraslice), pomáhají žákyním při studiu, organizují pro ně besedy na aktuální témata. Žákyně mají možnost využívat posilovnu, stůl na stolní tenis, venkovní volejbalové hřiště a počítače s připojením na internet. Domov též slouží pro doplňkovou činnost školy - ubytovací služby. Školní jídelna Největší změnou ve stravování žáků bylo zavedení celodenního stravování pro žáky ubytované v domově mládeže (včetně domova mládeže SOU). Celkem se přihlásilo ke stravování 163 žáků, z toho se stravovalo 57 žáků celodenně. Ke stravování se vyjadřovala žákovská rada, snahou pracovníků bylo vyjít vstříc požadavkům žáků z hlediska jídelníčku i výdejní doby. Kuchyň školní jídelny v současné době funguje na základě hygienické výjimky, do konce roku 2007 je třeba uskutečnit rozsáhlou rekonstrukci, aby vyhovovala předepsaným podmínkám pro stravovací služby. Volná kapacita jídelny byla využívána pro doplňkovou činnost. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 7

8 UČEBNÍ PLÁN OBORU VŠEOBECNÁ SESTRA (2. 4. ROČ.) Učební plán čtyřletého denního studia Studijní obor: M/001 Všeobecná sestra Studium absolventů základní školy Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 18.září 1997 pod č.j /97-71, s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Povinné vyučovací předměty Společenskovědní a jazykové Český jazyk a literatura 3 3* Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Estetická výchova - 1(1)* - - 2(1) Matematickopřírodovědné Matematika 3(1) 2(1) - - 5(2) Fyzika 2,5(0,5) 2(1) - - 4,5(1,5) Chemie 2,5(0,5) 2(1) - - 4,5(1,5) Biologie Výpočetní technika 2(2) (2) Tělesná výchova Tělesná výchova 2 2 ** Odborné Somatologie Patologie Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena Psychologie a pedagogika - 2 2(1) 1(1) 5(2) Odb.mat. předměty Vnitřní lékařství OMP Chirurgie OMP Pediatrie Gynekologie a porodnictví Neurologie /- 1 Psychiatrie /2 1 Základy veřejného zdravotnictví Ošetřovatelství 4(2) 5(5) 4(1) 3(1) 16 OMP Ošetřování nemocných (13) 16(16) 29(29) OMP * Změna učebního plánu: + 1 hod. ČJL, -1 hod. ESV (2.roč.)Nepovinný předmět pro studenty 2. ročníku - sportovní hry (2 hod. týdně) ** V rámci předmětu tělesná výchova zřízena mezitřídní skupina zdravotní tělesné výchovy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 8

9 UČEBNÍ PLÁN OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (1. ROČ.) Učební plán čtyřletého denního studia Kmenový obor: M Ošetřovatelství Studijní obor: M/007 Zdravotnický asistent Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví dne , čj / , s účinností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku celkem A. Povinné a) základní Český jazyk a literatura 3 (1) Cizí jazyk Latinský jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika 3 (1) Fyzika 2,5 (0,5) Chemie 2,5 (0,5) Biologie Informační a komunikační 2 (2) technologie Tělesná výchova 2+1(3) * Ekonomika Veřejné zdravotnictví a výchova ke - 1, ,5 zdraví První pomoc 1 (1) Psychologie a komunikace Klinická propedeutika Somatologie Základy epidemiologie a hygieny Ošetřovatelství 3 (2) Ošetřování nemocných b) výběrové a volitelné - 1, ,5 Počet hodin celkem 33**+ 1*** **** B. Nepovinné***** * V rámci předmětu tělesná výchova zřízena mezitřídní skupina zdravotní tělesné výchovy ** Proti doporučenému učebnímu plánu přidána ½ hod. týdně předmětům fyzika a chemie *** Přidána 3. hodina tělesné výchovy (nepočítá se do celkového počtu týdně odučených hodin) **** Souhrnný počet hodin zatím není aktualizován ***** Nepovinný předmět pro studenty 1. ročníku - sportovní hry (2 hod. týdně) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 9

10 Struktura řízení školy ŘÍZENÍ ŠKOLY Struktura řízení školy byla dopracována v roce Je zakotvena v organizačním řádu školy. V roce 2003 doznala drobných změn na nižších řídících postech. Nově byla zřízena funkce interní auditorky v souladu s nařízením zřizovatele. Ve školním roce 2004/05 ke změnám nedošlo. Statutárním orgánem oprávněným jednat jménem školy ve všech věcech je ředitel školy. Ředitel školy jmenuje a odvolává svého zástupce. který je oprávněn jednat jménem organizace v jeho zastoupení. Rovněž jmenuje a odvolává další vedoucí pracovníky a stanovuje pracovní náplně a povinnosti vedoucích pracovníků. Ostatní vedoucí pracovníci školy jsou oprávněni činit jménem školy právní úkony v rozsahu určeném obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy školy. Vedoucí pracovníci odpovídají za řádný chod jim svěřených útvarů školy, racionální organizaci práce, hospodárné využití materiálních prostředků, ochranu majetku a problematiku BOZP a PO. V rozsahu svých kompetencí provádí kontrolu na svém úseku. Řediteli školy jsou přímo podřízeni tito vedoucí pracovníci: a) zástupkyně ředitele školy, b) učitelka řídící praktické vyučování, c) vedoucí vychovatelka domova mládeže, d) ekonomka školy. Řediteli školy jsou dále přímo podřízeni učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů. 3) Zástupkyně ředitele školy zajišťuje úkoly převážně pedagogicko-organizační. Je statutárním zástupcem školy. V nepřítomnosti ředitele jej zastupuje v plném rozsahu s výjimkou personálních kompetencí. Zástupkyni ředitele školy jsou přímo podřízeni: a) externí učitelé, b) asistent školy. 4) Vedoucí vychovatelka domova mládeže řídí chod domova mládeže po stránce pedagogické i organizační. Jsou jí přímo podřízeni: a) vychovatelky domova mládeže, b) uklízečka domova mládeže, c) údržbář domova mládeže. 5) Učitelka řídící praktické vyučování vede předmětovou komisi ošetřovatelství. Koordinuje výuku ošetřovatelství, řídí praktické vyučování ve zdravotnických zařízeních a odbornou praxi. Metodicky vede asistentku školy. Jsou jí přímo podřízeny odborné učitelky. 6) Ekonomka školy odpovídá za správu a údržbu majetku v užívání školy, rozpočet a financování, účetnictví, FKSP a doplňkovou činnost. Řídí školu po stránce ekonomické a provozní. Ekonomce školy jsou přímo podřízeni: a) vedoucí školní jídelny, b) provozářka, c) mzdová účetní školy, d) hospodářka školy. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 10

11 7) Vedoucími pracovníky na nižším stupni řízení jsou vedoucí školní jídelny, provozářka a vedoucí kuchařka. Ředitelem školy byl PhDr. Radim Dřímal, jeho zástupkyní Mgr. Marie Štarhová. Funkci učitelky řídící praktické vyučování vykonávala Naděžda Tomčíková, jako ekonomka školy pracovala Olga Lněničková, vedoucí vychovatelkou byla Ivanka Doležalová a vedoucí školní jídelny Věra Kavalcová. Poradní a metodické orgány 1) Ředitel školy zřizuje tyto poradní a metodické orgány: pedagogickou radu, kolegium ředitele školy, předmětové komise (společenskovědních předmětů, přírodovědných předmětů, tělesné výchovy, ošetřovatelství, psychologie, pedagogiky a somatologie), školního metodika prevence a žákovskou radu. Ve školním roce 2004/05 nebyla zřízena samostatná předmětová komise tělesné výchovy. Metodické orgány školy ve škol. roce 2004/05: - PK ošetřovatelství - předsedkyně N. Tomčíková, - PK společenskovědních předmětů předsedkyně Mgr. S. Bohuňovská - PK přírodovědných předmětů a tělesné výchovy - předsedkyně Mgr. J. Řádková, - PK psychologie, pedagogiky a somatologie - předsedkyně Mgr. M. Belejčáková, - školní metodik prevence sociálně patologických jevů - Mgr. M. Sodomková, 2) Pedagogická rada projednává převážně pedagogické záležitosti školy. Porady pedagogické rady řídí ředitel školy. Členy pedagogické rady jsou všichni interní učitelé školy a vychovatelky domova mládeže. 3) Kolegium ředitele školy projednává důležité otázky koncepční i operativní. Kolegium řídí ředitel školy, členy jsou zástupkyně ředitele školy, učitelka řídící praktické vyučování, předsedové předmětových komisí, vedoucí vychovatelka domova mládeže a ekonomka školy. 4) Předmětové komise projednávají otázky výuky v příbuzných skupinách oborů. V čele předmětové komise je předseda, kterého jmenuje ředitel školy. Členy předmětových komisí jsou vyučující příslušné aprobace. 5) Žákovská rada projednává důležité otázky chodu školy z pohledu žáků. Jejími členy jsou vedoucí pedagogičtí pracovníci školy (ředitel školy, zástupkyně ředitele školy, učitelka řídící praktické vyučování a vedoucí vychovatelka domova mládeže) a zástupci jednotlivých tříd a výchovných skupin domova mládeže. Zástupci žáků jsou voleni ve svých třídách a výchovných skupinách na období příslušného školního roku. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 11

12 SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Jméno, titul Funkce Kvalifikace Vyučoval(a) Balcar Antonín, Mgr. učitel interní školy II. cyklu BIO, SPH, TĚV,ZTV Belejčáková Milena, učitelka interní školy II. cyklu OŠE, OŠN, PSP, Mgr. Bohuňovská Simona, učitelka interní školy II. cyklu ČJL Mgr. část úvazek MD Bolcková Lenka, Mgr. učitelka interní - školy II. cyklu ČJL, ESV část. úvazek Brix Lubomír, Mgr. učitel interní - školy II. cyklu IKT část. úvazek Dřímal Radim, PhDr. ředitel školy II. cyklu DĚJ Dřímalová Marie, Mgr. učitelka interní - školy II. cyklu LAJ část. úvazek Hanzlová Eva, Ing. učitelka interní školy II. cyklu CHE, NĚJ, TĚV Jandíková Jiřina učitelka interní - ÚSO+DPS+PSS OŠE, OŠN, ZVZ část. úvazek Kubínová Marta učitelka interní - ÚSO+DPS+PSS OŠN část. úvazek Lipenský Martin, Mgr. učitel interní školy II. cyklu IKT, TĚV Matonohová Sibylla učitelka interní - ÚSO+DPS+PSS OŠN část. úvazek Mlatečková Kamila, učitelka interní bc., státní zkouška ANJ, NĚJ Bc. z angličtiny a němčiny Pogodová Andrea, Mgr. učitelka interní školy II. cyklu OŠE, OŠN, PSP Pražanová Zlata, PhDr. učitelka interní - školy II. cyklu OŠE, OŠN, PSP část. úvazek Procházková Alena učitelka interní ÚSO+DPS+PSS OŠE, OŠN Rejmanová Vlasta, Bc. učitelka interní bc. ošetřovatelství OŠE, OŠN Řádková Jana, Mgr. učitelka interní školy II. cyklu MAT, FYZ Sejkorová Adéla, Mgr. učitelka interní školy II. cyklu ČJL, NĚJ Sodomková Magda, učitelka interní - školy II. cyklu OŠE, OŠN, PSP Mgr. část úvazek Štarhová Marie, Mgr. zástupkyně řed. školy II. cyklu OŠN Tmějová Miloslava, učitelka interní školy II. cyklu OŠE, OŠN, PSP, SOM Mgr. Tomčíková Naděžda učitelka řídící ÚSO+DPS OŠN praktické vyuč. Tomčíková Naďa učitelka interní - školy II. cyklu ANJ část úvazek Žilka Jiří, Mgr. učitel interní - část. úvazek (studuje 4. roč.) školy II. cyklu Brandejsová Zdena vychovatelka DM ÚSO - část. úvazek Čermáková Ivana vychovatelka DM ÚSO Doležalová Ivanka vedoucí vych. DM ÚSO OBN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 12

13 Schneiderová Marie pomocná vychovatelka DM ÚSO Benda Neklan, MUDr. učitel externí PED Bláha Lubomír, MUDr. učitel externí CHI Boleloucký Zdeněk, učitel externí PSY MUDr., Doc. Čáp Josef, MUDr. učitel externí SOM Čížek Tomáš, MUDr. učitel externí PAT Dobrovolný Jaroslav, učitel externí CHI MUDr. Fialová Mirka, MUDr. učitelka externí VNL Flašar Jan, MUDr. CHI Hammerová Zora, učitelka externí PED MUDr. Hégrová Olga, MUDr. učitel externí MEH Hejzlarová Lenka, učitel externí MEH MUDr. Klugová Alena, MUDr. učitelka externí VNL Lachčina Richard, učitel externí GYP MUDr. Pachovská Eva, MUDr. učitelka externí VNL Palatka David, MUDr. učitel externí VNL Podivínský Vítězslav, učitel externí NEU MUDr. Pospíšilová Ludmila, učitelka externí PED MUDr. Rouchalová Ivana, učitelka externí GYP MUDr. Sedláček Radomír, učitel externí VNL MUDr. Slezáčková Alena, učitel externí PRP MUDr. Spurná Libuše, MUDr. učitelka externí VNL Sychrová Markéta, učitelka externí NEU MUDr. Šušolová Jana, MUDr. učitelka externí BIO Veselý Ondřej, MUDr. učitel externí PED Víšek Karel, MUDr. učitel externí CHI Použité zkratky: ANJ anglický jazyk BIO biologie ČJL český jazyk a literatura DĚJ dějepis ESV estetická výchova FYZ fyzika GYP gynekologie a porodnictví CHE chemie VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 13

14 CHI - chirurgie IKT informační a komunikační technologie LAJ latinský jazyk MAT matematika MEH mikrobiologie, epidemiologie a hygiena NĚJ německý jazyk NEU - neurologie OBN občanská nauka OŠE ošetřovatelství OŠN ošetřování nemocných PAT - patologie PED - pediatrie PRP první pomoc PSP psychologie a pedagogika PSY psychiatrie SOM - somatologie SPH sportovní hry VNL vnitřní lékařství ZTV zdravotní tělesná výchova ZVZ základy veřejného zdravotnictví SEZNAM NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Jméno Blažek David Čuhelová Antonie Kavalcová Věra Klusáková Helena Kociánová Blanka Kolář Jaroslav Lněničková Olga Popelková Naděžda Příbramský Zbyněk Sekvardová Ivana Semeneiová Jiřina Schneiderová Marie Suchá Marcela Suchomelová Ludmila Funkce údržbář DM - částečný úvazek Uklízečka vedoucí školní jídelny provozářka pomocnice v kuchyni částečný úvazek Kuchařka údržbář - částečný úvazek Ekonomka Kuchařka Asistent Hospodářka mzdová účetní uklízečka - částečný úvazek vedoucí kuchařka Uklízečka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 14

15 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 1. Školský management, vzdělávání vedoucích pracovníků o Školský management bakalářské studium na PF UK Praha M. Štarhová - (2. ročník) o Seminář pro ředitele VZŠ a SZŠ (NCONZO Brno) R. Dřímal o Seminář Vnitřní kontrolní systém školy (SZŠ Jaselská Brno) R. Dřímal o Seminář k aktuálním otázkám zdravotnického školství (MŠMT Praha) R. Dřímal o Management ve zdravotnictví třísemestrální studium (NCONZO Brno) N. Tomčíková o Školení k projektu Bakaláři SW pro vedení školní matriky (GY Dašická Pardubice) M. Štarhová o Seminář k nové školské legislativě (DH Pardubice) R. Dřímal, M. Štarhová o Seminář Aktuální stav školské legislativy ve vztahu k domovům mládeže (DM Hradec Králové) I. Doležalová o Seminář pro vedoucí praktického vyučování (SZŠ 5. května Praha) N.Tomčíková 2. Počítačová gramotnost o Zkouška z modulu Z (GY Svitavy) K. Mlatečková, M. Lipenský o Školení poučených uživatelů úvodní modul (GY Svitavy) K. Mlatečková, M. Lipenský, E. Hanzlová, J. Řádková, A. Pogodová o Školení poučených uživatelů modul Počítačová grafika a práce s digitálním fotoaparátem (GY Svitavy) R. Dřímal, M. Lipenský, M. Belejčáková, M. Tmějová, M. Sodomková, M. Štarhová o Školení P I úroveň S - Adobe Photoshop kurz pro pokročilé uživatele (Počítačová škola GOPAS Brno) R. Dřímal 3. Všeobecně vzdělávací předměty o Celostátní setkání učitelů matematiky (SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí) J. Řádková o Seminář Výuka angličtiny s učebnicemi Oxford University Press (SZŠ Svitavy) K. Mlatečková o Seminář pro vyučující biologie ve SZŠ (SZŠ Jaselská Brno) A. Balcar o Seminář k nové maturitní zkoušce z němčiny (UP Olomouc) E. Hanzlová o Obrazový materiál v hodinách němčiny (Goethe-Zentrum Pardubice) E. Hanzlová o Seminář k výuce anglického jazyka I, II (Descartes Praha) K. Mlatečková o Seminář k výuce anglického jazyka (Olomouc) K. Mlatečková o Seminář Integrace žáků s SPU (PC Pardubice) A. Sejkorová, N. Tomčíková ml. Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů se účastnili porad krajských předmětových komisí SZŠ a VZŠ (PA + HK) ČJL, MAT+ FYZ+IKT, ANJ, NĚJ, CHE+BIO, SVP VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 15

16 4. Odborné předměty o X. Královéhradecké ošetřovatelské dny (Univerzita a FN Hradec Králové) V. Rejmanová, N. Tomčíková o Základy optimální komunikace II a III (NCONZO Brno) M. Tmějová o Pracovní setkání učitelů ošetřovatelství (SZŠ Jaselská Brno) N. Tomčíková o Odborná konference k zák. 96/2004 (NCONZO Brno) N. Tomčíková o Stress management (NCONZO Brno) M. Belejčáková, M. Tmějová o Potřeby nemocných v ošetřovatelském procesu (NCONZO Brno) A. Procházková Vyučující odborných předmětů se účastnili činnosti krajské předmětové komise SZŠ a VZŠ (PA + HK) ošetřovatelství a dále seminářů pořádaných Nemocnicí ve Svitavách. 5. Vzdělávání metodiků prevence, enviromentální a etická výchova o Seminář Šikana II. M. Sodomková 6. Vzdělávání vychovatelek DM o Dílny výtvarných technik podzim (PC Pardubice, pracoviště Svitavy) Z. Brandejsová o Seminář Pletení z pedigového proutí (PC Pardubice, pracoviště Svitavy) I. Čermáková o Seminář Rétorika (PC Pardubice, pracoviště Ústí nad Orlicí) Z. Brandejsová o Seminář Dekorování keramiky (PC Hradec Králové, pracoviště Rychnov nad Kněžnou) I. Čermáková o Seminář Východiska a tvorba školního vzdělávacího programu pro domovy mládeže (CVKH Hradec Králové) I. Doležalová VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 16

17 PŘEHLED MIMOVYUČOVACÍCH AKTIVIT ŠKOLY, EXKURZÍ A VÝLETŮ (VÝBĚR) Září 2004 o Sportovně turistický kurz pro 3. roč. (náhrada za 2. roč.) Protivanov o Středoškolský pohár v lehké atletice - Litomyšl Říjen 2004 o Beseda pro 4. roč. o možnostech studia v zahraničí (pí Vítková Student Agency) o Den otevřených dveří o Přehlídka středních škol okresu Svitavy (GY Svitavy) Listopad 2004 o Přednáška vizážistky D. Voralové pro 4. roč. o Veletrh MEFA Brno 3. roč. o Výstava fotografií v budově školy rámci projektu Romské dny v Pardubickém kraji o Beseda a interaktivní blok Komunikace s romskou komunitou v praxi v rámci projektu Romské dny v Pardubickém kraji o Svitavská středoškolská liga volejbal o Exkurze do Anatomického ústavu v Brně 2. roč. o Den otevřených dveří Prosinec 2004 o Beseda s pracovníkem Úřadu práce ve Svitavách o možnostech studia a vstupu na trh práce 4. roč. o Sbírka Červená stužka (na podporu boje proti AIDS) vybraní žáci školy o Středoškolské sportovní hry (Polička) volejbal o Svitavská středoškolská liga florbal o Film Trója všechny třídy o Vánoční volejbalový turnaj školy všechny třídy Leden 2005 o Maturitní ples 4. roč. o Lyžařský výcvikový kurz 1. roč. Čenkovice Únor 2005 o Lyžařský výcvikový kurz 1. roč. Čenkovice o Maturita nanečisto (příprava ke společné části maturitní zkoušky) o Školní kolo Olympiády v českém jazyce Březen 2005 o Poetica Corcontica (SZŠ Trutnov) M. Kubová (2. místo, 1. neuděleno) o Školní kolo matematické soutěže Klokan o Regionální matematická soutěž SOŠ (SOŠ automobilní Ústí nad Orlicí) J. Šesták, L. Drábková (VS 2.A) o Svitavská středoškolská liga - basketbal VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 17

18 Duben 2005 o Beseda s disidentem Janem Urbanem 2. roč. o Sbírka pro hluchoslepé Červenobílé dny 2. roč. o Exkurze 3. roč. do hospicu v Rajhradě Květen 2005 o Svitavská středoškolská liga futsal o Výchovný koncert Bílý dům 2. roč. o Sbírka Ligy proti rakovině Květinový den 2.A o Preventivní akce pro občany Svitav k Mezinárodnímu dni ošetřovatelství o Exkurze do Ústavu sociální péče Bystré VS 3.A o Svátek s Emilem (sbírka pro handicapované děti) 3. roč. o Volejbalový turnaj SZŠ v Hradci Králové 3. místo o Sportovně turistický kurz pro 2. roč. Chorvatsko Červen 2005 o Sportovně turistický kurz pro 2. roč. Chorvatsko o Exkurze do Polska (Osvětim, Wieliczka, Krakov) vybraní žáci 2. roč. o Výchovný koncert Cesta aneb Písně, které změnily svět Bílý dům 1. roč o Kurz první pomoci v penzionu pro důchodce v Poličce 2.A o Exkurze do Anatomického ústavu v Brně ZA 1.B o Nácvik první pomoci na II. ZŠ, IV. ZŠ roč. o Nácvik první pomoci pro školy a veřejnost na Dni integrovaného záchranného systému 1. roč. o Sportovní den Dlouhodobé aktivity o Návštěvy dětí v kojeneckém ústavu Svitavy o Kroužek znakové řeči o Pečovatelská služba u starých občanů vybraní žáci VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 18

19 SEZNAMY ŽÁKŮ - 2. POLOLETÍ Třída:1.A třídní učitel: Ing. Hanzlová Eva Počet celkem: 32 z toho chlapců: 2 dívek: BÍLKOVÁ Helena DRAČKOVÁ Petra GAPOVÁ Martina GOGOLOVÁ Lenka HANSGUTOVÁ Jana HOLASOVÁ Eliška HROUZKOVÁ Jana JASSOVÁ Lucie JINDROVÁ Kateřina KOZÁKOVÁ Ilona KREJČOVÁ Pavla KŘIVKOVÁ Marcela KUČEROVÁ Eva ONDŘEJKOVÁ Jana PETRASZOVÁ Pavlína PODZIMKOVÁ Anna POSPÍŠILOVÁ Šárka PRAŽANOVÁ Tereza PROKEŠOVÁ Lucie RANDULA Petr SATRAPOVÁ Hana SEDLÁČKOVÁ Magdaléna SUCHOŇOVÁ Lenka ŠKEŘÍKOVÁ Zdeňka TOMŠŮ Barbora TRČKOVÁ Veronika VESELÁ Marika VYHNÁNKOVÁ Jindra KUČERKOVÁ Veronika ČUKOVÁ Tereza DVOŘÁKOVÁ Lucie CACH Daniel VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 19

20 Třída:1.B třídní učitel: Mgr. Pogodová Andrea Počet celkem: 30 z toho chlapců: 0 dívek: BARTOŠOVÁ Eva BUDIŠOVÁ Monika BUDIŠOVÁ Veronika ČUHELOVÁ Anna DOLEŽALOVÁ Barbora EHRENBERGEROVÁ Pavlína HÁNĚLOVÁ Andrea HANUSOVÁ Pavlína HURYCHOVÁ Michaela CHAROUSOVÁ Jana CHLÁDKOVÁ Lenka KADLECOVÁ Klára KALANDROVÁ Barbora KOVÁŘOVÁ Tereza KUBOVÁ Markéta LEKSOVÁ Kristýna LNĚNIČKOVÁ Hana MICKOVÁ Jana PAZDÍRKOVÁ Lenka PLÍHALOVÁ Barbora ŘÍHOVÁ Petra SEDLÁČKOVÁ Eva SEDLÁČKOVÁ Michaela SEDLÁKOVÁ Aneta ŠAFÁŘOVÁ Hana ŠEDOVÁ Romana ŠPAČKOVÁ Lenka TROJÁKOVÁ Zuzana FALTOVÁ Dana ZEMANOVÁ Kateřina VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 20

21 Třída:2.A třídní učitel: Bc. Rejmanová Vlasta Počet celkem: 27 z toho chlapců: 3 dívek: BOHATÁ Petra DITTRICHOVÁ Dita DLOUHÁ Marie DRÁBKOVÁ Lenka DVOŘÁČKOVÁ Hana DVOŘÁČKOVÁ Zuzana GALBOVÁ Martina GREGOROVÁ Markéta HÁJKOVÁ Michaela HORÁKOVÁ Zuzana CHLUDIL Stanislav JELÍNKOVÁ Eva MOUROVÁ Jitka NĚMCOVÁ Jana NOVÁKOVÁ Martina ROUNOVÁ Zuzana SCHUSTEROVÁ Romana STRNADOVÁ Lucie ŠESTÁK Jan ŠNOPLOVÁ Kateřina ŠTELČÍKOVÁ Zdeňka TOMÁŠEK David VEČEŘOVÁ Marcela ZACHAŘOVÁ Alena BERANOVÁ Lucie GRÉZLOVÁ Michaela STRÁNÍKOVÁ Barbora VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 21

22 Třída:2.B třídní učitel: Mgr. Tmějová Miloslava Počet celkem: 28 z toho chlapců: 0 dívek: BEZDÍČKOVÁ Lenka BLAŽKOVÁ Sandra BULVOVÁ Kateřina ČECHOVÁ Kateřina DEMELOVÁ Tereza DRAŽILOVÁ Eva FRAŠTÍKOVÁ Marcela GAŽIOVÁ Jana HOŘOVSKÁ Ludmila KLIMEŠOVÁ Pavla KLUSÁKOVÁ Jana KOCIÁNOVÁ René KRYŠTOFOVÁ Petra LIPOLDOVÁ Hana MACHKOVÁ Lenka MRZENOVÁ Lucie OLŠANSKÁ Iveta PAVLIDISOVÁ Maria STRAKOVÁ Markéta ŠÁNOVÁ Zuzana ŠARŠOKOVÁ Pavla ŠMERALOVÁ Ivana ŠTĚPÁNKOVÁ Adriana TLUSTOŠOVÁ Marta ZIKMUNDOVÁ Jana KOLÍNSKÁ Eva JIRÁSKOVÁ Hana AMBROSOVÁ Nikola VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 22

23 Třída:3.A třídní učitel: Mgr. Belejčáková Milena Počet celkem: 23 z toho chlapců: 0 dívek: BĚHOUNOVÁ Nikola BUREŠOVÁ Markéta GUBANYIOVÁ Radka HYNKOVÁ Dana JANOKOVÁ Kristýna KOVAŘÍKOVÁ Eva KOVÁŘOVÁ Tereza KUČEROVÁ Simona LOPOUROVÁ Veronika MOTYČKOVÁ Alena NOVOTNÁ Pavla PIOVARČIOVÁ Jana PRUŠKOVÁ Jana SEJKOROVÁ Jana SVĚRÁKOVÁ Kateřina SVĚRÁKOVÁ Zuzana SVŮROVÁ Petra ŠLEGROVÁ Lenka TUPÁ Romana VIKUŠOVÁ Monika SMOLOVÁ Magda DIVÍŠKOVÁ Veronika PLHÁKOVÁ Iva VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 23

24 Třída:3.B třídní učitel: Mgr. Sodomková Magda Počet celkem: 25 z toho chlapců: 3 dívek: BARTONÍČKOVÁ Petra BERKOVÁ Michaela BRÁZDOVÁ Milada BŘÍZOVÁ Jana ČEPIČKOVÁ Radka DRAČKOVÁ Jana DVOŘÁČKOVÁ Petra HABRMANOVÁ Markéta HARAŠTOVÁ Kateřina HOUDKOVÁ Pavla JACHAN Jaroslav JANDEROVÁ Hana KARGEROVÁ Klára KOUTNÁ Kateřina LOPAUROVÁ Lucie MIELCARKOVÁ Daniela MIELCARKOVÁ Kateřina NĚMEC Zdeněk ONDERKOVÁ Petra PŘIKRYLOVÁ Lucie SKLENÁŘ Daniel ŠUMBEROVÁ Dana VYHNÁNKOVÁ Ivona VYKYDALOVÁ Lenka VYKYDALOVÁ Petra VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 24

25 Třída:4.A třídní učitel: Mgr. Řádková Jana Počet celkem: 26 z toho chlapců: 1 dívek: BARVA Zdeněk ČERNÁ Martina FADRNÁ Jitka HOŠKOVÁ Šárka HURYTOVÁ Andrea JEBAVÁ Lenka KASALOVÁ Zdenka KOPSOVÁ Vendula KUBEŠOVÁ Zuzana KUCHTOVÁ Růžena KUPČÍKOVÁ Dagmar LAŠTŮVKOVÁ Zdeňka MOTYČKOVÁ Jitka NOVÁKOVÁ Marie OBRUČOVÁ Lenka PALLOVÁ Pavlína POPELKOVÁ Pavla POSPÍŠILOVÁ Alice RYKROVÁ Simona ŠKODOVÁ Ludmila TENOROVÁ Anna VAVŘÍNOVÁ Jana VOJTOVÁ Petra VOMOČILOVÁ Zuzana VRASPÍROVÁ Andrea ZAVORALOVÁ Miloslava VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 25

26 Třída:4.B třídní učitel: Jandíková Jiřina Počet celkem: 17 z toho chlapců: 0 dívek: AMBROSOVÁ Michaela DOSKOČILOVÁ Alena EHRENBERGEROVÁ Hana JURKOVÁ Martina KLEGEROVÁ Jana KOZELKOVÁ Veronika NĚMEČKOVÁ Šárka NEUBAUEROVÁ Markéta PETRŽELOVÁ Hana ŘÍHOVÁ Markéta SLÁMOVÁ Romana SLOVÁČKOVÁ Jaroslava ŠAUEROVÁ Tereza VYLETOVÁ Sylvie ZOUBKOVÁ Alena SOUKUPOVÁ Petra MAKOVÁ Soňa VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 26

27 Přehled prospěchu třídy 1.A 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Ing. Hanzlová Eva Počet žáků celkem: 32 z toho dívek: 30 chlapců: 2 Změny v počtu žáků ubylo: 1 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk LAJ Latinský jazyk OBN Občanská nauka DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika CHE Chemie BIO Biologie IKT Informační a komunikační technologie TĚV Tělesná výchova Ing. Hanzlová Eva Mgr. Bolcková Lenka Tomčíková Naďa Ing. Hanzlová Eva Mgr. Dřímalová Marie Mgr. Žilka Jiří PhDr. Dřímal Radim Mgr. Řádková Jana Mgr. Řádková Jana Ing. Hanzlová Eva Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin SOM Somatologie PRP První pomoc OŠE Ošetřovatelství Mgr. Tmějová Miloslava MUDr. Slezáčková Alena Mgr. Tmějová Miloslava Procházková Alena SPH Sportovní hry Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Trčková Veronika ČJL NĚJ MAT SOM Dvořáková Lucie MAT Mgr. Balcar Antonín Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených 0 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 27

28 Přehled prospěchu třídy 1.B 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Pogodová Andrea Počet žáků celkem: 30 z toho dívek: 30 chlapců: 0 Změny v počtu žáků ubylo: 2 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk LAJ Latinský jazyk OBN Občanská nauka DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika CHE Chemie BIO Biologie IKT Informační a komunikační technologie TĚV Tělesná výchova Mgr. Pogodová Andrea Mgr. Sejkorová Adéla Tomčíková Naďa Bc Mlatečková Kamila Mgr. Dřímalová Marie Mgr. Žilka Jiří PhDr. Dřímal Radim Mgr. Řádková Jana Mgr. Řádková Jana Ing. Hanzlová Eva MUDr. Šušolová Jana Mgr. Brix Lubomír Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin SOM Somatologie PRP První pomoc OŠE Ošetřovatelství MUDr. Čáp Josef MUDr. Slezáčková Alena Procházková Alena Bc. Rejmanová Vlasta Mgr. Pogodová Andrea SPH Sportovní hry Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Micková Jana TĚV Mgr. Balcar Antonín Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Leksová Kristýna ČJL ANJ Sedláčková Michaela ČJL Šafářová Hana ČJL DĚJ MAT Faltová Dana ČJL DĚJ FYZ SOM OŠE Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 28

29 Přehled prospěchu třídy 2.A 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Bc. Rejmanová Vlasta Počet žáků celkem: 27 z toho dívek: 24 chlapců: 3 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk OBN Občanská nauka DĚJ Dějepis ESV Estetická výchova MAT Matematika FYZ Fyzika CHE Chemie TĚV Tělesná výchova Bc. Rejmanová Vlasta Mgr. Sejkorová Adéla Bc Mlatečková Kamila Mgr. Sejkorová Adéla Mgr. Žilka Jiří PhDr. Dřímal Radim Mgr. Bolcková Lenka Mgr. Řádková Jana Mgr. Řádková Jana Ing. Hanzlová Eva Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin PAT Patologie MEH Mikrobiologie, epidemiologie a PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie PED Pediatrie ZVZ Základy veřejného zdravotnictví OŠE Ošetřovatelství MUDr. Čížek Tomáš MUDr. Hégrová Olga PhDr. Pražanová Zlata MUDr. Pachovská Eva MUDr. Bláha Lubomír MUDr. Hammerová Zora Jandíková Jiřina Procházková Alena Bc. Rejmanová Vlasta PhDr. Pražanová Zlata SPH Sportovní hry Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Grézlová Michaela TĚV Mgr. Balcar Antonín Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Strnadová Lucie PAT Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených 0 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 29

30 Přehled prospěchu třídy 2.B 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Tmějová Miloslava Počet žáků celkem: 28 z toho dívek: 28 chlapců: 0 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk OBN Občanská nauka DĚJ Dějepis ESV Estetická výchova MAT Matematika FYZ Fyzika CHE Chemie TĚV Tělesná výchova Mgr. Tmějová Miloslava Mgr. Sejkorová Adéla Bc Mlatečková Kamila Mgr. Sejkorová Adéla Mgr. Žilka Jiří PhDr. Dřímal Radim Mgr. Bolcková Lenka Mgr. Řádková Jana Mgr. Řádková Jana Ing. Hanzlová Eva Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin PAT Patologie MEH Mikrobiologie, epidemiologie a PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie PED Pediatrie ZVZ Základy veřejného zdravotnictví OŠE Ošetřovatelství MUDr. Čížek Tomáš MUDr. Hejzlarová Lenka Mgr. Tmějová Miloslava MUDr. Palatka David MUDr. Flašar Jan MUDr. Pospíšilová Ludmila Jandíková Jiřina Mgr. Tmějová Miloslava Procházková Alena Mgr. Pogodová Andrea SPH Sportovní hry Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Hořovská Ludmila TĚV Mgr. Balcar Antonín Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Machková Lenka VNL Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených 0 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 30

31 Přehled prospěchu třídy 3.A 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Belejčáková Milena Počet žáků celkem: 23 z toho dívek: 23 chlapců: 0 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk OBN Občanská nauka TĚV Tělesná výchova Mgr. Belejčáková Milena Mgr. Sejkorová Adéla Bc Mlatečková Kamila Ing. Hanzlová Eva Mgr. Žilka Jiří Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin OŠE Ošetřovatelství PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie PED Pediatrie GYP Gynekologie a porodnictví OŠN Ošetřování nemocných Mgr. Belejčáková Milena Mgr. Belejčáková Milena MUDr. Klugová Alena MUDr. Dobrovolný Jaroslav MUDr. Benda Neklan MUDr. Rouchalová Ivana Mgr. Belejčáková Milena Kubínová Marta PhDr. Pražanová Zlata Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Běhounová Nikola TĚV Gubanyiová Radka TĚV Novotná Pavla TĚV Svěráková Kateřina TĚV Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Hynková Dana ČJL ANJ Kučerová Simona ČJL Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 31

32 Přehled prospěchu třídy 3.B 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Sodomková Magda Počet žáků celkem: 25 z toho dívek: 22 chlapců: 3 Změny v počtu žáků ubylo: 1 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující N U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk OBN Občanská nauka TĚV Tělesná výchova Mgr. Sodomková Magda Mgr. Sejkorová Adéla Bc Mlatečková Kamila Mgr. Sejkorová Adéla Mgr. Žilka Jiří Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie PED Pediatrie GYP Gynekologie a porodnictví OŠE Ošetřovatelství OŠN Ošetřování nemocných Mgr. Sodomková Magda MUDr. Sedláček Radomír MUDr. Dobrovolný Jaroslav MUDr. Veselý Ondřej MUDr. Lachčina Richard Mgr. Sodomková Magda Mgr. Tmějová Miloslava Mgr. Sodomková Magda Matonohová Sibylla Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (N) Němec Zdeněk TĚV Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Jachan Jaroslav TĚV Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 32

33 Přehled prospěchu třídy 4.A 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Mgr. Řádková Jana Počet žáků celkem: 26 z toho dívek: 25 chlapců: 1 Změny v počtu žáků ubylo: 0 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující U CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk TĚV Tělesná výchova Mgr. Řádková Jana Mgr. Bohuňovská Simona Bc Mlatečková Kamila Ing. Hanzlová Eva Mgr. Balcar Antonín Mgr. Lipenský Martin PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie OŠE Ošetřovatelství OŠN Ošetřování nemocných Mgr. Pogodová Andrea MUDr. Fialová Mirka MUDr. Víšek Karel Bc. Rejmanová Vlasta Mgr. Štarhová Marie Procházková Alena Jandíková Jiřina Bc. Rejmanová Vlasta PSY Psychiatrie Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : (U) Kopsová Vendula TĚV Doc. Boleloucký Zdeněk Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Černá Martina ČJL NĚJ Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 33

34 Přehled prospěchu třídy 4.B 2. pololetí školního roku 2004/05 ke dni klasifikační porady zpracováno dne: Třídní učitel: Jandíková Jiřina Počet žáků celkem: 17 z toho dívek: 17 chlapců: 0 Změny v počtu žáků ubylo: 1 přibylo: 0 Předmět Počty známek Průměr Vyučující CHO Chování ČJL Český jazyk a literatura ANJ Anglický jazyk NĚJ Německý jazyk TĚV Tělesná výchova NEU Neurologie OŠE Ošetřovatelství PSP Psychologie a pedagogika VNL Vnitřní lékařství CHI Chirurgie OŠN Ošetřování nemocných Hodnocení alespoň z jednoho předmětu : 5 Ambrosová Michaela ČJL Vyletová Sylvie ČJL VNL OŠE Jandíková Jiřina Mgr. Bohuňovská Simona Bc Mlatečková Kamila Ing. Hanzlová Eva Mgr. Balcar Antonín MUDr. Sychrová Markéta Jandíková Jiřina Mgr. Belejčáková Milena MUDr. Spurná Libuše MUDr. Víšek Karel Tomčíková Naděžda Mgr. Pogodová Andrea Celkový průměrný prospěch Stupeň hodnocení prospěchu prospěl s vyznamenáním prospěl neprospěl neklasifikován Zameškané hodiny Celkem Na žáka celkem z toho neomluvených VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 34

35 MATURITNÍ ZKOUŠKY ŘÁDNÝ TERMÍN Termíny maturitních zkoušek: písemná MZ: VS 4.A + VS 4.B: praktická MZ: VS 4.A: VS 4.B: ústní MZ: VS 4.A + VS 4.B: Předsedové maturitních komisí: VS 4.A: Mgr. Zuzana Řezáčová, SZŠ Pardubice VS 4.B: Mgr. Zdeňka Hrochová, SZŠ Chrudim Předsedové maturitních komisí vyslaní naší školou: Mgr. Milena Belejčáková - SZŠ Chrudim Mgr. Magda Sodomková - SZŠ Ústí nad Orlicí Témata k písemné maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury: 1) Nejlepší, co může člověk udělat pro jiné, je dobře vychovat své děti. Čingiz Ajtmatov (Úvaha o důležitosti rodinné výchovy) 2) Ráno jsme vyprovodili tatínka na autobus do Prahy. Měl v rukou kufříček a poprvé svěšený ramena. Ale v mých očích vyrostl za tu noc o obrovský kus. Ota Pavel, Smrt krásných srnců (Charakteristika mého otce) 3) Hymna anorektiček Máš, anorektičko, stále hlad a kouká ti to z očí. S jídla vidinou chodíš spát, kdy s dietama skončíš? Všude samá kost, pleť zašedlou máš. Už řekni si dost, kdy to uděláš? Pacientky Dětské psychiatrické kliniky v Motole (Referát o anorexii) 4) Krásná jako kvítka na modranském džbánku je ta země, která vlastí je ti Jaroslav Seifert, Píseň o rodné zemi (Zhasněte světla) (Volný slohový útvar) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/05 35

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 SVITAVY, ZÁŘÍ 2014 Obsah ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ŘÍZENÍ ŠKOLY... 5 Struktura řízení školy ve školním roce 2013/14... 5 Poradní a metodické orgány ve školním roce 2013/14...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz www : szs.chrudim.cz

adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz www : szs.chrudim.cz Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2007/2008 adresa : Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon : 469 620 415 tel., fax : 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost

Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Sociální péče-pečovatelská činnost Kód a název oboru: 75-41-M/01 Sociální činnost Motto: Nestačí vědět, vědění

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2012/2013 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy

4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy 4. Učební plán 4.1. Identifikační údaje Název a adresa školy Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna o.p.s. Údolní 389/10, 602 00 Brno Veveří Název ŠVP Dejme šanci každému dni Kód a název

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2010/2011

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2010/2011 Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim Výroční zpráva o činnosti školy - školní rok 2010/2011 adresa: Poděbradova 336, 537 01 Chrudim IV telefon: 469 620 415; tel., fax: 469 620 231 szs@chrudim.cz

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více