ZŠ Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů 4. 6. 2015"

Transkript

1 ZŠ Otokara Březiny, Jihlava Rada rodičů Za školu přítomni Mgr. Zdeňka Obrdlíková Mgr. Pavel Říha Mgr. Vladimír Nekvinda 1

2 Informace o odcházejících žácích 5. ročník 7 žáků 7. ročník 0 žáků 9. ročník 51 žáků Žáci 5. ročníku budou spojeni do dvou 6. tříd Výhled: od září 2015 nastoupí 600 žáků Naplňování klíčových kompetencí formou projektů I.stupeň: Jsem školák Lexikon kouzel přírody Jihlava moje město Hrajeme si s vyjmenovanými slovy Dopravní výchova Co již víme o svém těle Praha a my 2

3 Naplňování klíčových kompetencí formou projektů II.stupeň: Bloková výuka PřiVýDěj 6. ročník Tělorob - 7. ročník MaFyáČek 8. ročník Výjezdy Poznávání a pravidla - 6. ročník Nezávislí - 7. ročník Povolání - 8. ročník Seminární práce 9. ročník Zimní pobyty v přírodě Jeseníky - žáci 1. ročníku Svratka žáci a 5. ročníku Orlické hory žáci 7. ročník 3

4 Evropský den jazyků Celoškolní projekty Veletrh zdraví Svět práce Vánoční aktivity Sportovní dny Výuka ve spolupráci: Městská knihovna ZOO Jihlava PodpoVRCH Dopravní hřiště Krajský úřad 1.pomoc Oblastní galerie Vysočiny Městská policie 4

5 Exkurze za poznáním podpora rodičů Chaloupky Památník Vojna - Příbram Terezín Antropos Brno Zapojení do aktivit nad rámec výuky Stavíme s Merkurem 5. místo v krajském kole Paměť národa 5

6 Waterproject Výměnný projekt s holandskou školou Pieter Nieuwland College v Amsterdamu září/říjen 2014 pobyt v Nizozemsku květen 2015 pobyt v České republice zapojeno 23 žáků 8. a 9. ročníku Spolupráce s rakouskou školou v Irnfritzu Irnfritz (RAKOUSKO) - společné aktivity žáků a učitelů - 2 jednodenní projekty Aktivity v Jihlavě Aktivity v Irnfritzu 6

7 Projekt cizí jazyky pro život rodilí mluvčí 2014/2015 Steve Catt anglický jazyk Sabine Köpke německý jazyk Ian Manship anglický jazyk (květen, červen) Projekt Otevřená škola Podpora (doučování) 18 žáků Školní rok 2014/2015 Ve většině případů pozitivní hodnocení Ve škole působila školní psycholožka Z časových důvodů nemohla pokrýt veškeré potřeby žáků Vedení školy řeší zapojení školní psycholožky i ve školním roce 2015/2016 7

8 Výzva 56/2015 podána, zatím neschválena Cesty za poznáním Čtenářské dílny pro ročník Studijní cesta do Anglie září 2015 probíhá výběrové řízení rozpočet: ,- Kč Erasmus + Jazykové a metodické kurzy učitelů Výjezdy učitelů na týdenní stáže ve školách: Finsko Nizozemsko Dánsko Německo Téma: podpora nadaných žáků a žáků se spec. potřebami učení Rozpočet:

9 Certifikáty z anglického jazyka Spolupráce s Oxford university press Právo využívat logo OXFORD QUALITY Reading, writing, listening, speaking Cíl motivace žáků k výuce Aj 5. ročník Movers 18. a 19. května ročník KET, PET 15. a 16. června 2015 Certifikáty z anglického jazyka Průměrný výsledek čtení a psaní: 3,30 poslech: 4,43 mluvení: 4,56 9

10 Volitelné předměty nabídka pro ročník - konverzace Aj nebo Nj 1 hod. týdně 9. ročník navíc semináře 2 hod. týdně Fyzikálně-chemický Přírodovědně-zeměpisný Světa práce 2 hod. 1x za 2 týdny Humanitní Pohybové hry Odchod žáků 9. ročníku na SŠ Škola Obor NA ŠKOLU-NÁZEV NÁZEV OBORU 8 7 Gymnázium Gymnázium Jihlava 1 Gymnázium se sportovní přípravou 1 1 Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči Bezpečnostně právní činnost 2 2 Manažerská akademie - střední odborná škola, s.r.o. Ekonomika a podnikání 5 1 Kuchař - číšník Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a 1 Obchodní akademie Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava 3 Zdravotnický asistent 1 1 Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola s.r.o. Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 1 Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s. Gymnázium 3 2 Cukrář Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť 1 Kuchař číšník 2 2 Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně Ekonomika a podnikání 1 1 Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Sociální činnost 1 1 Střední odborné učiliště gastronomie Kuchař - číšník 1 1 Střední průmyslová škola Třebíč Informační technologie 1 Elektrotechnika 6 Informační technologie 15 2 Mechanik opravář motorových vozidel Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava 1 Obrábeč kovů 4 Strojírenství 1 Strojní mechanik 3 3 Střední škola stavební Jihlava Stavebnictví 1 Ekonomika a podnikání 5 2 Střední uměleckoprůmyslová škola Scénická a výstavní tvorba 2 Užitá malba 2 2 TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. Bezpečnostně právní činnost 10

11 Soutěže a olympiády bude zpracováno ve zpravodaji před koncem školního roku "Poznej kvalitu, vyhraj kvalitu výtvarná celostátní soutěž Ondřej Nevrkla 3. místo Krajská kola Jindřiška Veselá BiO 16. místo Jan Straka Programování 5. místo výlet za odměnu středa 10. června až 4. ročník Pohádkový zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Kozí farma Ratibořice středa 24. června 2015 Přímětice, znojemské podzemí, Haardeg sportovní aktivity Prezentace školy Dramatický kroužek Přespolní běh Vernisáž řezbářského kroužku Sportovní den pro MŠ 11

12 Školní družina přirozeně doplňuje ŠVP školy rozvíjí funkční kompetence žáků - learning by doing rozvíjí individuální schopnosti žáků podporuje komunikaci mezi žáky rozvíjí nadání žáků pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami napomáhá pozitivnímu formování vzájemných vztahů podílí se na prevenci sociálně patologických jevů Zaměření kroužků ŠD sportovní plavání, fotbal, ping-pong, badminton, pohybové hry, turistika, florbal, atletika umělecké šikovné ruce, výtvarný kroužek, pastelka, výtvarný, flétna, keramika naučné informatika, chytré hlavičky, šachy, vědník, deskové hry ostatní vaření, kudy z nudy, volná činnost podle výchovného plánu Příprava na vyučování 12

13 Nově od září 2015 Příprava na vyučování Žáci 2. ročníku interaktivní učebna C 14:30 16:00 Žáci ročníku + žáci 2. stupně Informační centrum 13:45 16:00 (mimo pondělí) Pomoc vychovatelky (nepřebírá zodpovědnost zákonných zástupců) Řešení problémů s nedostatečnou kapacitou školních družin Škola opakovaně žádá o navýšení kapacity ŠD Další jednání o navýšení kapacit ŠD vede zřizovatel s Odborem školství Kraje Vysočina 13

14 Řešení problémů s nedostatečnou kapacitou školních družin Od září 2015 nebudou do ŠD zařazeni žáci 5. ročníku Žáci mohou využívat nabídky zájmových kroužků ŠD (platba jako v ŠD) Od 13:45 mohou žáci využívat informační centrum (příprava na vyučování) Nabídka zájmových aktivit Kroužky v rámci ŠD převážně 1. stupeň, počet kroužků neomezen platba 150,- Kč/měsíc Kroužky mimo rámec ŠD 80 Kč/měsíc/kroužek Platby ŠD a kroužků platba předem do 25. předchozího měsíce jinak bude docházka ukončena platby v září i za říjen (včetně inkasa pozor na limit!) možnost inkasa i z jiných bank než ČS!!! 14

15 Informace o průběhu prací zateplení školy Výměna oken v pavilonu C 1. polovina června (omezený provoz) Výměna oken v tělocvičně 2. polovina června začátek bude upřesněn Zateplení všech střech a obvodových zdí, výměna všech oken - prázdniny Ukončení školního roku Ukončení akce Školská rada Předseda: Obrdlíková Zdeňka Místopředseda: Herout Josef Zapisovatelka: Jelínková Ivana Členové: Čamra Karel Čopáková Iveta Zadražil Ladislav 15

16 Výbor Rady rodičů Čamra Karel předseda Čecháčková Pavla pokladník Šťávová Stanislava Čerpání rozpočtu SR Stav účtu na začátku roku Stav účtu k Vybráno za žáky ,05 Kč ,21 Kč ,00 Kč Pitný režim 6 183,00 Kč Knihy do IC a za odměnu ,00 Kč VV pomůcky fólie, sušáky na výkresy, HEVA) ,00 Kč Odměny pro děti ( mikuláš, karneval, šachy, hory, recitační soutěž) 6 101,00 Kč Výlet za odměnu ( lanové centrum) 1 150,00 Kč Polotovary do SP 6 752,00 Kč Celkem ,00 Kč 16

17 Mimořádná žádost na čerpání rozpočtu 2015 Vybavení chodeb a UČKODa Relaxační zóny, pracovní zóny, podnětné prostředí pro učení Realizace estetických záměrů Stůl na stolní tenis, vybavení IC (deskové hry ) Na mimořádné čerpání bylo schváleno 120 tis. Stálé výdaje Pitný režim Odměny žákům, výlet za odměnu Výtvarné potřeby Spotřební materiál do informačního centra Třídní učitelé pro příští školní rok 2015/ ročník 6. ročník 1.A Špulková Iva 6.A Waldhauserová Jana 1.B Burešová Irena 6.B Hotař Jiří 1.C Wieczoreková Lenka 2. ročník 7. ročník 2.A Matochová Lenka 7.A Fehérová Renata 2.B Kremláčková Monika 7.B Jahodová Pavla 2.C Bártů Hana 3. ročník 8. ročník 3.A Hutáková Taťána 8.A Matějíčková Leona 3.B Hobzová Šárka 8.B Hažmuková Hana 3.C Zerzánková Petra 4. ročník 9. ročník 4.A Jelínková Ivana 9.A Říhová Hana 4.B Dohnalová Markéta 9.B Findejs Jan 4.C Švecová Petra 5. ročník 5.A Dejmková Irena 5.B Průchová Martina 5.C Turková Libuše 17

18 Organizace školního roku 2015/2016 Začátek školního roku - úterý Konec 1. pololetí - čtvrtek Konec 2. pololetí - čtvrtek Podzim. prázdniny - čtvrtek 29. a pátek Vánoční prázdniny - středa až neděle Jednodenní pololetní prázdniny - pátek Jarní prázdniny pondělí až pátek Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Hlavní prázdniny od pátku do středy Začátek roku 2016/2017 čtvrtek Děkujeme za pozornost Mgr. Zdeňka Obrdlíková Mgr. Pavel Říha Mgr. Vladimír Nekvinda 18

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1682/2014/ZŠ a MŠ Kladno: 1.9. 2014 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17. listopadu 2840 K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Česká Ves, okres Jeseník Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Projednáno v pedagogické radě dne: 15.09.2009 Schválení ve školské radě dne: 22.09.2009 Mgr. Zdeňka Blišťanová

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřad práce ČR Krajská pobočka v Plzni Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Informační brožurka Čím budu? přehled oborů středních škol Plzeňského kraje pro školní rok 2015/2016 [0] OBSAH

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více