Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1

2 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4 Vedení školy...5 Školská rada...5 Pedagogičtí pracovníci školy...5 Jmenný seznam pedagogických pracovníků...6 Nepedagogičtí pracovníci školy...6 Přijímací řízení na střední školy...7 Zápis žáků do 1. třídy...9 Výsledky vzdělávání žáků...9 Výsledky žáků v soutěžích...10 Nejlepší sportovci školy...12 Sběr léčivých bylin...12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků...12 Školní rok 2008/2009 v Bezděkově nad Metují...15 Školní rok 2008/2009 ve Velkých Petrovicích...17 Hospodaření školy...18 Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, IZO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k Zřizovatelem školy je město Police nad Metují. Spádový obvod školy tvoří: Police nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (od 6. roč.), Hlavňov, Bukovice (od 6. roč.), Pěkov, Žďár nad Metují (od 5. roč.), Česká Metuje, Radešov a Bezděkov nad Metují. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace města Police nad Metují. IČ školy je Škola je plátcem DPH. Její DIČ je CZ Škola má odloučená pracoviště v obcích Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice a Česká Metuje. Základní škola měla k devět ročníků (24 tříd, 452 žáků) a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem (14 tříd, 239 žáků) a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (10 tříd, 213 žáků). Třídy 1.C, 2.C, 3.C a 4.C byly na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, kde probíhala výuka formou malotřídní školy. Jednu třídu tvořily 1.C a 2.C, kde byla třídní učitelkou Mgr. Meierová Lenka, druhou třídu tvořily 3.C a 4.C, kde byla třídní učitelkou Mgr. Marie Vaisarová. Mateřské školy celkem navštěvovalo ve třech třídách k žáků. Přehled tříd a počty žáků Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Šustková Eva 1.B Mgr. Kouglová Rita 1.C Mgr. Meierová Lenka 1. ročník A Mgr. Nádvorníková Irena 2.B Mgr. Pátková Karolína 2.C Mgr. Meierová Lenka 2. ročník A Švábová Michaela 3.B Mgr. Kolářová Andrea 3.C Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník A Mgr. Marelová Radana 4.B Taucová Marie 4.C Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník A Mgr. Matysková Věra 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A Scholzová Vilma 6.B Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník A Křišťálová Hana 7.B Mgr. Kuchtová Květoslava 3

4 7. ročník A Seidlová Miroslava 8.B Klusáčková Věra 8.C Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník A ing. Michálková Jitka 9.B Mgr. Mičola Martin 9.C Kubalíková Miluše 9. ročník Celkem stupeň stupeň Mateřské školy Chlapci Děvčata Celkem Bezděkov nad Metují Velké Petrovice Česká Metuje Celkem Školní družina V tomto školní roce bylo celkem ve školní družině zapsáno v Polici nad Metují 60 žáků, kteří navštěvovali 2 oddělení a v Bezděkově nad Metují 1 oddělení navštěvovalo 22 žáků. Školní jídelna Ve školní jídelně v Polici nad Metují bylo k zapsáno k pravidelnému stravování 326 žáků a v Bezděkově nad Metují 43 žáků a dětí. Ve školní jídelně v Polici nad Metují byly vařeny obědy pro MŠ Česká Metuje, kam byly obědy denně dováženy. Stejně tak byly obědy dováženy do MŠ Velké Petrovice, pro kterou byly vařeny ve ŠJ v Bezděkově nad Metují. Učební plány Ve škole bylo vyučováno dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /96-2, Základní škola ve ročníku a v ročníku. V 1., 2., 6.a 7. ročníku bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu DUHA č.j. 360/2007. Učební plán 1. stupně předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova

5 výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova estetika celková týdenní dotace Učební plán 2. stupně předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk občanská výchova výchova ke zdraví rodinná výchova dějepis matematika fyzika chemie přírodopis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika Informační technologie volitelné předměty celková týdenní dotace Vedení školy Vedení školy je tvořeno ředitelem školy, zástupcem pro MŠ, zástupcem pro I. stupeň a zástupcem pro II. stupeň. V tomto školním roce byli v těchto funkcích: Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy, Mgr. Jana Šulcová, zástupce ředitele pro I. stupeň, Zdeněk Teichman, zástupce ředitele pro II. stupeň, Iveta Kaufmanová, zástupce pro MŠ. Ve funkci vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují je ustanovena Mgr. Marie Vaisarová. Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřídilo město Police nad Metují Školskou radu. Školská rada se schází pravidelně, kromě letních prázdnin, každé první úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují. Pedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace škola ,9 29,9 7,9 5

6 mateřská škola X X 4,6 4,6 2,6 na 1. st. ZŠ X X 12,3 12,3 2,3 na 2. st. ZŠ X X Jmenný seznam pedagogických pracovníků Tit. PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE GENNERTOVÁ Stanislava učitelka MŠ Mgr. CHLÁDKOVÁ Zita učitel JANSA Petr učitel JOROVÁ Dana učitelka MŠ KAUFMANOVÁ Iveta učitelka MŠ KLUSÁČKOVÁ Věra učitel Mgr. KOLÁŘOVÁ Andrea učitel KOSOVÁ Miluše vychovatelka Mgr. KOUGLOVÁ Rita učitel Mgr. KOZLOVSKÝ Pavel učitel KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitel KUBALÍKOVÁ Miluše vých. poradce Mgr. KUCHTOVÁ Květoslava učitel Mgr. LANGHAMEROVÁ Petra učitel Mgr. MARELOVÁ Radana učitel Mgr. MATYSKOVÁ Věra učitel Mgr. MIČOLA Martin učitel Ing. MICHÁLKOVÁ Jitka učitel MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka Mgr. NÁDVORNÍKOVÁ Irena učitel Mgr. NÝVLT Karel ředitel Mgr. PÁTKOVÁ Karolína učitel ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka SEIDLOVÁ Miroslava učitel SCHOLZOVÁ Vilma učitel Mgr. STEJSKALOVÁ Hana učitel ŠKOPOVÁ Marta učitel Mgr. ŠULCOVÁ Jana zástupce řed. Mgr. ŠUSTKOVÁ Eva učitel ŠVÁBOVÁ Michaela učitel TAUCOVÁ Marie učitel TEICHMAN Zdeněk zástupce řed. Mgr. TEICHMANOVÁ Renata učitel Mgr. VAISAROVÁ Marie učitelka VLČKOVÁ Jiřina učitel VRABCOVÁ Dana učitelka MŠ WERNEROVÁ Jitka učitelka MŠ Nepedagogičtí pracovníci školy Antlová Ingrid pomocná kuchařka Matějíčková Jaromíra prodavačka 6

7 Holečková Rita vedoucí ŠJ Maryšková Jiřina účetní Jehličková Renata mzdová účetní Rutarová Božena uklízečka Jirmanová Dagmar uklízečka Sádovská Lenka vedoucí ŠJ, kuchařka Jorová Dana uklízečka, kuchařka Šotolová Stanislava uklízečka Kaválková Alena vedoucí kuchař Šumberová Antónia uklízečka Killarová Růžena THP Tiefová Jiřina pomocná kuchařka Kohl Josef školník Thérová Jana kuchařka Král Roman školník Thérová Věra uklízečka, kuchařka Králová Hana uklízečka Vlčková Miluše uklízečka Lexmanová Marie kuchařka Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce odešlo na střední školy celkem 62 žáků. Z toho z 5. ročníku 1 žák, ze 7. ročníku 1 žák, z 8. ročníku 2 žáci a 58 žáků z 9. ročníku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků, kteří byli přijati na SOŠ nebo na SOU a seznam škol a oborů, kam byli jednotliví žáci přijati. 9.A 9.B 9.C SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,0% 30,0% 15,0% 10,0% 30,0% 45,0% 15,0% 10,0% 28,0% 44,0% 22,0% 6,0% Celkové počty za 9. ročník SOU SOŠ Chlapci dívky Chlapci dívky ,24% 8,62% 34,48% 39,66% SOU SOŠ žáků žáků % 74% Seznam škol a oborů, kam byli přijati vycházející žáci Škola Obor Kód Academia Mercurii, SSŠ Náchod ekonomické lyceum 7842M02 Academia mercurii, SSŠ, s.r.o. Náchod ekonomické lyceum 7842M002 ČLA Trutnov, SŠ, VOŠ lesnická, Trutnov ocharana přírody a prostředí 1601M002 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Christiana Doplera, Praha 5, gymnázium 7941K41 Zborovská 45 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K41 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K41 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Konzervatoř DUNCAN CENTRE Praha Hudebně dramatické umění 8247M,N001 OA Náchod informační technologie 1820M01 7

8 OA Náchod Obchodní akademie 6341M004 OA zaměření na cestovní ruch, Vinohradská 38, obchodní akademie se zaměř.na cest.ruch 6341M004 Praha2 Obchodní akademie Náchod obchodní akademie 6341M02 SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029 Mechanik, pravář motorových vozidel 2368H01 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují Karosář autoklempíř 2355H02 SOŠ a SOU Volanovská, Trotnov instalatér 3652H001 SOŠ ochrany majetku Malé Svatoňovice ochrana osobního majetku 6842M001 SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod Sociální činnost. Sociální pečovatelství 7541M008 SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod sociální vychovatelství 7541M009 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov elektrikář 2651H001 SPŠ Hronov elektrotechnika 2641M002 SPŠ Hronov Nástrojař 2352H01 SPŠ Hronov nástrojář 2352H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství, výrobní a informační systémy 2341M01 SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie 2844M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD, s.r.o., Hronov hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD, s.r.o., Hronov Kuchař číšník 6551H01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují kuchař 6552H001 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují Kuchař číšník 6551H01 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem informační technologie 2647M003 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem informační technologie 2647M003 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem kosmetička 6941L004 SŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem kosmetička 6941L004 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí aranžér 6652H001 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí kadeřnice 6951H001 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí kadeřník 6951H001 SŠ řemesel Jaroměř opravář zemědělských strojů 4155H003 SŠ řemesel Jaroměř opravář zemědělských strojů 4155H003 SŠ umění a desinku a VOŠ restaurátorská Brno Tvarování průmyslových výrobků průmyslový desing SŠ zahradnická Litomyšl Zahradnictví floristika 4144M01 Střední umělecká škola grafická Jihlava Grafický design multimediální a počítačová tvorba 8241M05 VOŠ a SOŠT Litomyšl mechanizace a služby 4145M001 VOŠ a VOŠ MO Moravská Třebová technické lyceum 7842M01 VOŠ zdravotnická a SzdŠ Trutnov zdravotní lyceum 7842M005 SŠ zahradnická Kopidlno květinářské a aranžérské práce E/008 SŠ Nové Město nad Metují cukrářské práce E/003 8

9 SŠ řemeslná Jaroměř Kovář a podkovář 4154H002 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Zápis žáků do 1. třídy K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 přišlo celkem 54 žáků. Na základě vyjádření odborného lékaře, SPC a vyšetření PPP v Náchodě bylo u 14 žáků rozhodnuto o odkladu školní povinné docházky o jeden rok, t.j. k Proti správním rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Výsledky vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný Průměrná absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A , ,70 - Mgr. Šustková Eva 1.B (1+0) 1, , Mgr. Kouglová Rita 1.C , ,13 - Mgr. Meierová Lenka 1. ročník (1+0) 1,142 30,49 0,45 2.A , ,16-2.B (1+0) 1, , Mgr. Pátková Karolína 2.C , ,50 - Mgr. Meierová Lenka 2. ročník (1+0) 1,135 27,51 0,60 3.A , ,05 - Švábová Michaela 3.B (1+0) 1, , Mgr. Kolářová Andrea 3.C , ,50 - Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,311 32,83 0,12 4.A , ,10 - Mgr. Marelová Radana 4.B , ,25 - Taucová Marie 4.C , ,33 - Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník ,587 29,80-5.A , ,43 - Mgr. Matysková Věra 5.B (0+1) 1, , Vlčková Jiřina 5. ročník (0+1) 1,630 38,50 2,10 6.A , ,73 - Scholzová Vilma 6.B , ,22 - Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník ,709 42,89-7.A (0+2) 1, , Křišťálová Hana 7.B (2+1) 1, , Mgr. Kuchtová Květoslava 7. ročník (2+3) 1,893 42,48 2,08 8.A , ,10 - Seidlová Miroslava 8.B , ,43 - Klusáčková Věra 8.C (0+1) 1, , Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník (0+1) 1,721 45,37 1,37 9.A , ,50 - ing. Michálková Jitka 9.B (1+0) 1, , Mgr. Mičola Martin 9.C , ,50 - Kubalíková Miluše 9. ročník (1+0) 1,821 55,97 0,12 C E L K E M (6+5) 1,664 39,24 0,76 1. pololetí školního roku 2008/09 Mgr. Nádvorníková Irena 9

10 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2008/09 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný Průměrná absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A , ,75 - Mgr. Šustková Eva 1.B , ,71 - Mgr. Kouglová Rita 1.C , ,75 - Mgr. Meierová Lenka 1. ročník ,204 61,88-2.A , ,44 - Mgr. Nádvorníková Irena 2.B (0+1) 1, , Mgr. Pátková Karolína 2.C , ,00 - Mgr. Meierová Lenka 2. ročník (0+1) 1,205 59,67 0,83 3.A , ,05 - Švábová Michaela 3.B , ,29 - Mgr. Kolářová Andrea 3.C (1+0) 1, ,67 - Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,445 42,19-4.A (1+0) 1, , Mgr. Marelová Radana 4.B , ,50 - Taucová Marie 4.C , ,50 - Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník (1+0) 1,626 56,30 0,11 5.A , ,90 - Mgr. Matysková Věra 5.B (0+1) 1, , Vlčková Jiřina 5. ročník (0+1) 1,569 51,56 0,93 6.A , ,44 - Scholzová Vilma 6.B , ,12 - Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník ,671 67,27-7.A (2+0) 1, , Křišťálová Hana 7.B (0+1) 2, , Mgr. Kuchtová Květoslava 7. ročník (2+1) 1,967 60,41 5,16 8.A , , Seidlová Miroslava 8.B (0+1) 1, , Klusáčková Věra 8.C (0+1) 1, , Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník (0+2) 1,772 53,34 1,97 9.A , ,60 - ing. Michálková Jitka 9.B , , Mgr. Mičola Martin 9.C (1+1) 2, ,89 - Kubalíková Miluše 9. ročník (1+1) 1,926 74,48 0,05 C E L K E M (5+6) 1,712 59,17 1,04 Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - neklasifikován Výsledky žáků v soutěžích Sportovní soutěže chlapci název akce místo datum umístění účastnil se minifotbal Náchod l.průša,v.kollert,t.ptáček,j.formánek,d.kaněra,a.bergmann, D.Hofman,t.Pfeifer,J.Hoffmann,M.Bernard přespolní běh Police ,3 P.Vacek,J.Seidl,,K.Hofman,P.Melichar,F.Parady,J.Smrček V.Kollert,T.Ptáček,L.Průša,J.Hoffmann,D.Hofman,T.Pfeifer přespolní běh KF Police L.Feranec,L.Cinkanič,K.Hofman,M.Rak,A.Kašpar,T.Pavel J.Hoffmann,L.Průša,D.Hofman,J.Formánek,T.Ptáček,V.Kollert stolní tenis Hronov T.Kratochvíl, A.Kašpar, T.Ševců,J.Starý stolní tenis Hronov M.Bernard,L.Průša,A.Bergmann,D.Kašpar běh do zámeckých Náchod K.Hofman,L.Cinkanič,T.Pavel,J.Kubín,P.Melichar schodů J.Hoffmann,V.Kollert,D.Hofman,L.Průša,J.Formánek florbal 3.-5.roč. Velké Poříčí ,6 Langhamer,Sýkora,Vacková,Krtičková,Pšenička,Hlavizna,Starý Marel,Ševců,Rieger, Jansa,Jansa 10

11 florbal 6.-7.roč Broumov 24,2, 1. Hepnar,Troutnar,Seidl,Šrytr,Pohner, Pavel,Pavel,Kratochvíl, Kašpar,Michel,Samek,Hofman,Melichar,Lokvenc,Vacek florbal 8.-9.r. Broumov Hofman,průša,Bergmann,Tomášek,Hepnar,Kašpar,Hoffmann, Bernard,Kaněra,Pfeifer J., Pfeifer T. stolní tenis Police David Kaněra 2. Tomáš Kratochvíl 3. Lucka Bernardová halová kopaná Broumov Kaněra, Ptáček, Drtil, Zelený, Jenka, Havlík, Grof, Hoffmann, Bernard běžecké lyžování Deštné v O.h , 1. Š.Jirásková, 3.Binar, 4. T.Jansa, 5.R.Jansa, Kolář, Čálek Šefcová,Černý,Průša stolní tenis Police Kratochvíl,Kašpar 2.Bernardová,horáková 3.Langhammer čtyřhry Pohner 4.Bernard Vít 5.Starý Ševců 6.Havlík Cinkanič florbal Náchod Kollert Tom.+Jar.Hepnar,Štěpánek,Rak M.+P.,Vacek P. Troutnar OF HIII Seidl,Stryhal,Pohner,Hofman,Melichar,Kašpar florbal OF Police ,6 6 týmů, 41 holek, 1.NM 2.VP 3. Pol A 4. MEZ 5.BR 6. PolB D IV florbal Police týmů - 1. Č.Kostelec o pohár ředitele školy Coca cola cup Police Grof,Parady,Lucovič,Ptáček,Štěpánek,Bergmann,D.Hofman J.Hoffmann,D.Hepnar,J.Seidl,Smrček, T.Pfeifer,J.Pfeifer volejbal - chlapci Červený Ptáček, Hoffmann,Bergmann,Průša,Kaněra,T.Pfeifer Kostelec kopaná Teplice n.m ,5 Melichar,Rieger,Hofman,Drobek,Starý,Macoun,Kubalák,Jansa, McDonald s Cup Jansa,Slavík,Skalický,'Sevců,Marel,Hubka,Kubín,Sýkora Starý,Langhamer,Dzurko volejbal 3+3 Teplice n.m ,2 T.Pfeifer,J.Kohl,P.Melichar,J.Pfeifer,D.Hofman,T.Ptáček polická laťka Police J.Kollert,M.Šrytr pohár rozhlasu Nové ,2 Smrček, A.Kašpar,K.Hofman,T.Pavel,P.Vacek, F.Parady,L.Michel atletika OF Město Cinkanič, T.Ptáček,J.Havlík,Formánek,J.Hoffmann,Podstata Š.Šrůtek,T.Gábor,J.Jenka,Bergmann, Kaněra Sportovní soutěže dívky název akce místo datum umístění účastnila se Krajské kolo v přespolním běhu družstev Police n. M Š. Jirásková, E. Čápová, M. Hanousková, J. Stuchlíková, P. Šotolová, L. Bernardová Běh do zámeckých schodů Náchod , 5. B. Beranová, E. Vrbová, S. Karafiátová, M. Vacková, M. Rejchertová, V. Obstává, E. Čápová, K. Hůlková, D. Třešňáková, J. Stuchlíková OF florbalový Police n. M , 6. V. Navrátilová, M. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, D. Třešňáková, K. Moravcová, A. Blažková, L. Jelínková, M. Térová, J. Šnejdová, T. Heinzelová, T. Dušková, K. Berková, J. Burešová, K. Macháčková, K. Pállová, M. Horáková, M. Bernardová, A. Tothová, J. Šlehobrová Okrskové kolo, volejbal Broumov V. Navrátilová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Šnejdová Okresní kolo, volejbal Č. Kostelec V. Navrátilová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Šnejdová Turnaj smíšených družstve, volejbal Teplice n. M , 2. L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, D. Kaněra, T. Ptáček, T. Pfeifer, J. Kohl, (V. Navrátilová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Pohár rozhlasu, okresní kolo, mladší žákyně Nové Město n. M. Šnejdová, P. Melichar, L. Průša, A. Bergmann H. Grimová, S. Karafiátová, R. Lecnarová, M. Kosová, E. Vrbová, B. Beranová, D. Sochůrková Pohár rozhlasu, okresní kolo, starší žákyně Nové Město n. M L. Tůmová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, J. Šlehobrová, M. Térová, K. Jelínková, Š. Jirásková, J. Šnejdová Pohár rozhlasu, krajské kolo, starší žákyně Nové Město n. M L. Tůmová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, J. Šlehobrová, M. Térová, K. Jelínková, Š. Jirásková, J. Šnejdová 11

12 Nejlepší sportovci školy 6.A Kamil Hofman 6.A Světlana Karafiátová 6.A Adam Kašpar 8.B Klára Jelínková 6.A Pavel Melichar 8.C Šárka Jirásková 7.A Petr Vacek 9.A Veronika Navrátilová 8.A Daniel Hofman 9.A Jana Stuchlíková 8.C Tomáš Pfeifer 9.A Monika Hanousková 8.B Adam Bergmann 9.A Eliška Čápová 9.C Jiří Hoffmann 9.C Lucie Tůmová 9.A David Kaněra 9.B Tomáš Ptáček 8.B Libor Průša Sběr léčivých bylin I v letošním školním roce se dařilo dětem ve sběru léčivých bylin. Na I. stupni žáci nasbírali byliny celkem za Kč a na II. stupni za Kč. I. stupeň průměr na žáka 1. A 66 Kč 1. B 82 Kč 1. C Bezděkov 76 Kč 2. A 89 Kč 2. B 120 Kč 2. C Bezděkov 83 Kč 3. A 57 Kč 3. B 62 Kč 3. C Bezděkov 136 Kč 4. A 70 Kč 4. B 85 Kč 4. C Bezděkov 77 Kč 5. A 152 Kč 5. B 64 Kč I. stupeň průměr na žáka 6.A 60 Kč 6.B 77 Kč 7.A 49 Kč 7.B 53 Kč 8.A 103 Kč 8.B 50 Kč 8.C 98 Kč 9.A 29 Kč 9.B 17 Kč 9.C 14 Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci, ale THP pracovníci, stejně tak jako i v jiných letech, navštěvují další kurzy vzdělávání, kde si dále prohlubují své znalosti v oboru, kterému vyučují, nebo v kterém pracují. 12

13 Školení zaměstnanců BOZP a kontrola - všichni pracovníci 13

14 Školení řidičů - ref. vozidel Hudební dílna - Švábová Hudební dílna - Kolářová Hudební dílna - Pátková Zákon o DPH - Nývlt, Maryšková Hudební dílna - Kaufmanová Tvořivá škola - činnostní učení - Nádvorníková Seminář PAM Trutnov Pohádkové malování - Chládková Environmentální výchova v MŠ - Wernerová Výtvarné dílny - Mohelníková Účetnictví - Jehličková Učíme se hravě v češtině - Šulcová Školení - mzdové účetnictví - pí Jehličková Změny zákonů - Nývlt Dyskalkulie a další poruchy - Matysková Dyskalkulie a další poruchy - Šulcová VEMA PAM - Maryšková Účetnictví - Jehličková Audiovize - Kozlovskij Právní poradna PhDr. Valenta - Nývlt Právní poradna PhDr. Valenta - Jehličková Školení Alfa audit - Maryšková, Jehličková Výtvarné techniky v praxi - Mohelníková Výtvarné a flor. dílny- Kolářová, Pátková, Švábová Školení topičů - Král Finanční kontrola - Nývlt, Maryšková Splývavé čtení - Meierová L Kurz pro instr. škol. lyž. - Jansa, Ing. Michálková, Teichman Sociální zabezpečení - Jehličková PAM - Trutnov - Jehličková Výtvarné dílny - Vaisarová Netradiční dílny - Vrabcová PAM - Jehličková Floristické dílny - Mohelníková Péče o řeč dětí - Wernerová Péče o řeč dětí - Kaufmanová DPH - Maryšková Novela školského zákona - Nývlt Papírový pedig - Mohleníková Grafomotor.obtíže u dětí-vaisarová Grafomotor. obtíže - Matysková Fyzika v pokusech - Teichman Výtv. dílny - Matysková TV a pohybový režim - Teichmanová Tanečky v MŠ - Wernerová Psychomotor. hry - Mohelníková Nové trendy v TV - Teichmanová Nové trendy v TV - Vrabcová PER Melco - Jehličková Změny právních předpisů - Nývlt 14

15 Výtvarný seminář Nauka o perspektivě Chládková Školní rok 2008/2009 v Bezděkově nad Metují Od 1. září se změnila naše škola na dvoutřídní. Navštěvovalo ji 24 žáků. Jako druhá paní učitelka zde začala působit paní Meierová. Do prvního ročníku nastoupilo 8 dětí - 4 chlapci a 4 dívky: Marek Homolka, Linda Chládková, Kamil Kohl, Michal Krtička, Tereza Moravcová, Daniela Térová, Romana Uždilová, Josef Vlček Druhý ročník navštěvovali 4 žáci: Jan Karásek, Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. Třetí ročník navštěvovalo 6 žáků: Aleš Andrle, Nikol Benešová, Adam Bernard, Šimon Krista, Petr Lemfeld a Michal Pamánek. Ve čtvrtém ročníku bylo 6 žáků: Soňa Daníčková, Aneta Chládková, Tomáš Karásek, Klára Kollertová, Aleš Navrátil a Lenka Plná. Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci: učitelky Marie Vaisarová - výuka ve třetím a čtvrtém ročníku. Lenka Meierová, první a druhá třída, která mimo základních hodin ve své třídě vyučovala anglický jazyk ve třetím a čtvrtém ročníku. Hodiny prvouky v první a druhé třídě a především tělesnou výchovu učila paní Jana Mohelníková, která mimo výuky vedla především odpolední činnosti dětí v ŠD a kroužcích. V mateřské školce pracovala paní Jitka Wernerová a paní Dana Vrabcová. V tomto roce jsme ve školce měli opět plný stav - 24 dětí. Další zaměstnanci jsou stále stejní. Opět nám skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O pořádek a úklid celé školy i školky se starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s pracemi v kuchyni. A pánské zastoupení jsme opět měli ve velmi šikovném a pracovitém panu Josefu Kohlovi. Děti ve škole měly možnost letos navštěvovat čtyři kroužky. Kroužek sportovní, který byl v pondělí, v úterý kroužek vaření, který byl rozdělen - v úterý pro děti z první a druhé třídy a ve středu, kdy se mohly učit vařit děti ze třetí a čtvrté třídy. Dále pak kroužek ručních prací, který byl ve čtvrtek. A pak dva kroužky počítačové, jeden ve středu ráno před vyučováním a druhý v pátek odpoledne. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. Během školního roku se opět učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především nabídek CV. V průběhu školního roku proběhly v naší škole tyto akce: 1. Dravci Plavání v rámci výuky od Kouzlení s květinami - podzim Navštívili jsme poštu a obecní úřad Divadlo O kouzelném slůvku Drakiáda a Plavání školní družiny 8. Den otevřených dveří Přivítali jsme nové občánky obce Bezděkov Akce dental alarm Vánoční Ratibořice Vánoční besídka Návštěva Hvězdárny v Hradci Králové Sjíždění kopečka na čemkoli Karneval v ŠD Bezděkovské zimní olympijské hry

16 17. Divadlo - Zlatá rybka Velikonoční svátky a tradice 19. Exkurze do Prahy Kouzelník Besídka ke dni matek Školní výlet - Jaroměř - Josefov Indiánský den Miss Panenka - Hradec Králové Spaní v ŠD Návštěva dopravního hřiště - 4. třída Závěrečné rozloučení se školou před hlavními prázdninami V mateřské škole byly pro děti připraveny akce: 1. Dravci Plavání předškoláků - od 4.9. do O kouzelném slůvku Drakiáda a Den otevřených dveří Akce dental alarm Mikuláš Vánoční besídka návštěva Ježíška v MŠ 9. Alenka stůně Sjíždění kopečka na čemkoli Karnevalové dopoledne v MŠ Velikonoční odpoledne s rodiči Divadlo - Zlatá rybka Kouzelník Besídka ke dni matek Výlet do Jičína Nonstop školka Rozloučení s předškoláky Během celého školního roku probíhala opět velmi dobrá spolupráce s naší hlavní školou společně jsme navštěvovali divadelní představení, škola i školka se zúčastnila výuky plavání letos začala již 4.září. Na podzim jsme sbírali starý papír a na jaře jsme se opět zapojili i do sběru léčivých bylin. I tentokrát děti k této činnosti přistoupily velmi zodpovědně. Z 24 školáků bylo 5 odměněno cenami, které se předávaly na Slavnostním zakončení v Kolárově divadle. 6. února proběhl Zápis do prvních tříd. Děti z naší MŠ jej opět absolvovaly v polické škole. Bylo přijato 6 předškoláčků a po vzájemné domluvě s rodiči a pracovnicemi PPP v Náchodě udělen jeden odklad školní docházky. Svou práci jsme se snažili prezentovat i v rámci obce Bezděkov uspořádali jsme opět dvakrát Drakiádu. Mezi dalšími akcemi jsme uspořádali Vánoční besídku a Besídku pro maminky, jednou - na podzim - jsme se účastnili Vítání nových občánků na Obecním úřadě. O všech našich akcích jsme informovali na internetových stránkách ZŠ a MŠ Police i na stránkách obce Bezděkov, příspěvky jsme posílali i do Polického měsíčníku a do Bezděkovského zpravodaje. Na konci roku jsme se letos loučili se žáky 4. třídy, kteří od nás odcházejí. Do Police nad Metují z nich nastoupí 5 a jeden jde do Machovské školy. S jedním žáčkem z první třídy (Michalem Krtičkou) jsme se museli rozloučit z důvodu přestěhování do Náchoda. Pro příští školní rok předpokládáme, že naše odloučené pracoviště bude mít 22 žáků. Budeme opět vyučovat ve dvou třídách. 16

17 Během prázdnin se i letos snažíme dětem zpříjemnit prostředí, proto opět malujeme - třídu, kde byla třetí a čtvrtá třída, a šatny ve školce. Školní rok 2008/2009 ve Velkých Petrovicích Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 14 dětí, během školního roku se počet zvýšil na 17 dětí z toho 7 dívek a 10 chlapců. Jeden chlapec byl v MŠ zapsán jako integrovaný má tělesné postižení. Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka Dana Jorová učitelka, školnice a kuchařka Pracujeme podle ŠVP, který je společný pro všechny tři MŠ spadající pod Základní školu Police nad Metují. Tento ŠVP jsme zpracovali podrobněji, aby byl více srozumitelný pro veřejnost. Každá MŠ má zpracovaný svůj TVP, ve Velkých Petrovicích měl TVP pro tento školní rok název Hrajeme si s Alenkou. Více jsme se zaměřili na péči o své zdraví děti se blíže seznamovaly se zdravou výživou, s možným nebezpečím v kuchyni. Byly upozorněny na bezpečnost při hrách a sportech a na případné nebezpečí při pobytu na silnici. Do základní školy byly přijaty celkem čtyři děti - dva chlapci a dvě dívky. Dvě děti mají odklad školní docházky. Opět jsme úzce spolupracovali s ostatními školkami a se ZŠ. Akce pořádané v průběhu školního roku: 1. návštěva divadelních představení v Kolárově divadle v Polici nad Metují 2. oslavy narozenin a svátků dětí 3. plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti 4. hrátky s ovocem a zeleninou vaření švestkových knedlíků, pečení mrkvové buchty 5. tvořivá odpoledne rodičů s dětmi Podzimní strašidýlka z dýní a přírodnin - Zdobení velikonočních vajíček 6. fotografování dětí 7. spoluúčast na programu obce odhalení památníku k 1.světové válce 8. návštěva Mikuláše a čerta ve školce 9. Vánoce ve školce - pečení perníčků, vánoční zvyky a tradice 10. vánoční besídka ve školce a v Klubu hasičů ve vesnici 11. návštěva polického kostela 12. zapojení do výstav v obci a Pellyho domech 13. Den hračky 14. vycházka k muflonům a daňkům 15. Karneval 16. návštěva knihovny ve vesnici 17. vynášení paní Zimy 18. Velikonoce jejich tradice a zvyky 19. pomoc s programem při vítání občánků v obci 20. Čarodějnický den 21. prohlídka OÚ Velké Petrovice 22. školní výlet do Jičína návštěva Muzea hry a ševcovny (společný výlet všech tří školek) 23. vycházka na vesnický statek 24. spaní ve školce 25. besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků Byla provedena revize hasících přístrojů. V letošním roce byly koupeny do jídelny nové stolečky a židličky.vymalovali jsme jídelnu a hlavní chodbu. Děti prožily rok plný her a radosti. 17

18 Hospodaření školy Základní škola hospodaří s finančními prostředky z několika zdrojů. Mzdy, peníze na pomůcky a učebnice jsou škole poskytovány prostřednictvím KÚ Královehradecké kraje. Na provoz školy přispívá zřizovatel, kterým je město Police nad Metují. Posledním zdrojem, který je ve škole využíván, jsou prostředky získané hospodářskou činností, kterou škola provozuje. Výsledky hospodaření se vyhodnocují samostatně za dotaci od KÚ a dotace z města Police nad Metují a hospodářské činnosti se vyhodnocuje společně. činnost Náklady hlavní hospodářská spotřeba materiálu Kč Kč spotřeba energie Kč Kč cestovné Kč prodané zboží Kč opravy a udržování Kč náklady na reprezentaci Kč ostatní služby Kč Kč mzdové náklady Kč Kč zákonné sociální pojištění Kč Kč zákonné sociální náklady Kč Smluvní pokuty a úroky z prodlení Kč úroky Kč Jiné ostatní náklady Kč Odpis pohledávky Kč odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku Kč Celkem náklady Kč Kč činnost Výnosy hlavní hospodářská tržby z prodeje služeb Kč Kč tržby za prodané zboží Kč úroky 475 Kč zúčtování fondů Kč jiné ostatní výnosy Kč Kč tržby z prodeje materiálu 23,00 Kč příspěvky a dotace na provoz Kč Celkem výnosy Kč Kč hlavní hospodářská Výsledek hospodaření po zdanění Kč Kč Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok 2008 Platy Kč OON Kč pojistné + FKSP +ONIV Kč - z toho ONIV Kč Celkem dotace KÚ Kč 18

19 Výroční zprávu sestavili: Mgr. Karel Nývlt Zdeněk Teichman Mgr. Jana Šulcová Mgr. Marie Vaisarová Miluše Kubalíková Iveta Kaufmanová Petr Jansa Renata Teichmanová Ing. Jitka Michálková Výroční zprávu schválila na svém zasedání Rada školy dne 19

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost, 78-651014271

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

a) základní údaje o škole

a) základní údaje o škole VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 4 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Odborářů 345,530 09 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: PhDr.Michal Havlíček manažer školy: Mgr.Klára

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Na Babí 190, 549 54 Police nad Metují Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 1) Základní údaje o organizaci: Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136

Výroční zpráva. Základní škola Vejvanovice. Školní rok 2014/2015. Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Výroční zpráva Základní škola Vejvanovice Školní rok 2014/2015 Zřizovatel: Obec Vejvanovice, IČO 271136 Adresa : Základní škola Vejvanovice Vejvanovice 56 Hrochův Týnec 538 62 Kontakty: telefony: 469692708,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Dolní Řasnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Václava Melicharová, ředitelka Místo zpracování: Dolní Řasnice

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec Pražská 808, 43801 Žatec 1 IČ: 62247859 Ředitel: Mgr. Lenka Woloszczuková, tel. 415711463,734313888 Ubytování: Ne REDIZO: 600023583 Kontakt: Mgr. Marta

Více