Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 1

2 Obsah Charakteristika školy...3 Přehled tříd a počty žáků...3 Školní družina...4 Školní jídelna...4 Učební plány...4 Vedení školy...5 Školská rada...5 Pedagogičtí pracovníci školy...5 Jmenný seznam pedagogických pracovníků...6 Nepedagogičtí pracovníci školy...6 Přijímací řízení na střední školy...7 Zápis žáků do 1. třídy...9 Výsledky vzdělávání žáků...9 Výsledky žáků v soutěžích...10 Nejlepší sportovci školy...12 Sběr léčivých bylin...12 Další vzdělávání pedagogických pracovníků...12 Školní rok 2008/2009 v Bezděkově nad Metují...15 Školní rok 2008/2009 ve Velkých Petrovicích...17 Hospodaření školy...18 Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok

3 Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, IZO , je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Poslední zařazení do rejstříku škol je k Zřizovatelem školy je město Police nad Metují. Spádový obvod školy tvoří: Police nad Metují, Velké Petrovice, Suchý Důl (od 6. roč.), Hlavňov, Bukovice (od 6. roč.), Pěkov, Žďár nad Metují (od 5. roč.), Česká Metuje, Radešov a Bezděkov nad Metují. Škola byla zřízena jako příspěvková organizace města Police nad Metují. IČ školy je Škola je plátcem DPH. Její DIČ je CZ Škola má odloučená pracoviště v obcích Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice a Česká Metuje. Základní škola měla k devět ročníků (24 tříd, 452 žáků) a členila se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem (14 tříd, 239 žáků) a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem (10 tříd, 213 žáků). Třídy 1.C, 2.C, 3.C a 4.C byly na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují, kde probíhala výuka formou malotřídní školy. Jednu třídu tvořily 1.C a 2.C, kde byla třídní učitelkou Mgr. Meierová Lenka, druhou třídu tvořily 3.C a 4.C, kde byla třídní učitelkou Mgr. Marie Vaisarová. Mateřské školy celkem navštěvovalo ve třech třídách k žáků. Přehled tříd a počty žáků Třída Chlapci Děvčata Celkem Třídní učitel 1.A Mgr. Šustková Eva 1.B Mgr. Kouglová Rita 1.C Mgr. Meierová Lenka 1. ročník A Mgr. Nádvorníková Irena 2.B Mgr. Pátková Karolína 2.C Mgr. Meierová Lenka 2. ročník A Švábová Michaela 3.B Mgr. Kolářová Andrea 3.C Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník A Mgr. Marelová Radana 4.B Taucová Marie 4.C Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník A Mgr. Matysková Věra 5.B Vlčková Jiřina 5. ročník A Scholzová Vilma 6.B Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník A Křišťálová Hana 7.B Mgr. Kuchtová Květoslava 3

4 7. ročník A Seidlová Miroslava 8.B Klusáčková Věra 8.C Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník A ing. Michálková Jitka 9.B Mgr. Mičola Martin 9.C Kubalíková Miluše 9. ročník Celkem stupeň stupeň Mateřské školy Chlapci Děvčata Celkem Bezděkov nad Metují Velké Petrovice Česká Metuje Celkem Školní družina V tomto školní roce bylo celkem ve školní družině zapsáno v Polici nad Metují 60 žáků, kteří navštěvovali 2 oddělení a v Bezděkově nad Metují 1 oddělení navštěvovalo 22 žáků. Školní jídelna Ve školní jídelně v Polici nad Metují bylo k zapsáno k pravidelnému stravování 326 žáků a v Bezděkově nad Metují 43 žáků a dětí. Ve školní jídelně v Polici nad Metují byly vařeny obědy pro MŠ Česká Metuje, kam byly obědy denně dováženy. Stejně tak byly obědy dováženy do MŠ Velké Petrovice, pro kterou byly vařeny ve ŠJ v Bezděkově nad Metují. Učební plány Ve škole bylo vyučováno dle učebních plánů MŠMT ČR č.j /96-2, Základní škola ve ročníku a v ročníku. V 1., 2., 6.a 7. ročníku bylo vyučováno podle školního vzdělávacího programu DUHA č.j. 360/2007. Učební plán 1. stupně předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník český jazyk cizí jazyk matematika prvouka přírodověda vlastivěda hudební výchova

5 výtvarná výchova praktické činnosti tělesná výchova estetika celková týdenní dotace Učební plán 2. stupně předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník český jazyk cizí jazyk občanská výchova výchova ke zdraví rodinná výchova dějepis matematika fyzika chemie přírodopis zeměpis výtvarná výchova hudební výchova pracovní činnosti tělesná výchova informatika Informační technologie volitelné předměty celková týdenní dotace Vedení školy Vedení školy je tvořeno ředitelem školy, zástupcem pro MŠ, zástupcem pro I. stupeň a zástupcem pro II. stupeň. V tomto školním roce byli v těchto funkcích: Mgr. Karel Nývlt, ředitel školy, Mgr. Jana Šulcová, zástupce ředitele pro I. stupeň, Zdeněk Teichman, zástupce ředitele pro II. stupeň, Iveta Kaufmanová, zástupce pro MŠ. Ve funkci vedoucí učitelky na odloučeném pracovišti v Bezděkově nad Metují je ustanovena Mgr. Marie Vaisarová. Školská rada Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a 94 odst. 2 písm. g) zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zřídilo město Police nad Metují Školskou radu. Školská rada se schází pravidelně, kromě letních prázdnin, každé první úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti MěÚ v Polici nad Metují. Pedagogičtí pracovníci školy Fyzické osoby Přepočtení na plně zaměstnané celkem z toho ženy celkem z toho ženy bez kvalifikace škola ,9 29,9 7,9 5

6 mateřská škola X X 4,6 4,6 2,6 na 1. st. ZŠ X X 12,3 12,3 2,3 na 2. st. ZŠ X X Jmenný seznam pedagogických pracovníků Tit. PŘÍJMENÍ A JMÉNO FUNKCE GENNERTOVÁ Stanislava učitelka MŠ Mgr. CHLÁDKOVÁ Zita učitel JANSA Petr učitel JOROVÁ Dana učitelka MŠ KAUFMANOVÁ Iveta učitelka MŠ KLUSÁČKOVÁ Věra učitel Mgr. KOLÁŘOVÁ Andrea učitel KOSOVÁ Miluše vychovatelka Mgr. KOUGLOVÁ Rita učitel Mgr. KOZLOVSKÝ Pavel učitel KŘIŠŤÁLOVÁ Hana učitel KUBALÍKOVÁ Miluše vých. poradce Mgr. KUCHTOVÁ Květoslava učitel Mgr. LANGHAMEROVÁ Petra učitel Mgr. MARELOVÁ Radana učitel Mgr. MATYSKOVÁ Věra učitel Mgr. MIČOLA Martin učitel Ing. MICHÁLKOVÁ Jitka učitel MOHELNÍKOVÁ Jana vychovatelka Mgr. NÁDVORNÍKOVÁ Irena učitel Mgr. NÝVLT Karel ředitel Mgr. PÁTKOVÁ Karolína učitel ŘEHÁKOVÁ Eva vychovatelka SEIDLOVÁ Miroslava učitel SCHOLZOVÁ Vilma učitel Mgr. STEJSKALOVÁ Hana učitel ŠKOPOVÁ Marta učitel Mgr. ŠULCOVÁ Jana zástupce řed. Mgr. ŠUSTKOVÁ Eva učitel ŠVÁBOVÁ Michaela učitel TAUCOVÁ Marie učitel TEICHMAN Zdeněk zástupce řed. Mgr. TEICHMANOVÁ Renata učitel Mgr. VAISAROVÁ Marie učitelka VLČKOVÁ Jiřina učitel VRABCOVÁ Dana učitelka MŠ WERNEROVÁ Jitka učitelka MŠ Nepedagogičtí pracovníci školy Antlová Ingrid pomocná kuchařka Matějíčková Jaromíra prodavačka 6

7 Holečková Rita vedoucí ŠJ Maryšková Jiřina účetní Jehličková Renata mzdová účetní Rutarová Božena uklízečka Jirmanová Dagmar uklízečka Sádovská Lenka vedoucí ŠJ, kuchařka Jorová Dana uklízečka, kuchařka Šotolová Stanislava uklízečka Kaválková Alena vedoucí kuchař Šumberová Antónia uklízečka Killarová Růžena THP Tiefová Jiřina pomocná kuchařka Kohl Josef školník Thérová Jana kuchařka Král Roman školník Thérová Věra uklízečka, kuchařka Králová Hana uklízečka Vlčková Miluše uklízečka Lexmanová Marie kuchařka Přijímací řízení na střední školy Ve školním roce odešlo na střední školy celkem 62 žáků. Z toho z 5. ročníku 1 žák, ze 7. ročníku 1 žák, z 8. ročníku 2 žáci a 58 žáků z 9. ročníku. V následujících tabulkách jsou uvedeny počty žáků, kteří byli přijati na SOŠ nebo na SOU a seznam škol a oborů, kam byli jednotliví žáci přijati. 9.A 9.B 9.C SOŠ SOU SOŠ SOU SOŠ SOU Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky Chlapci dívky ,0% 30,0% 15,0% 10,0% 30,0% 45,0% 15,0% 10,0% 28,0% 44,0% 22,0% 6,0% Celkové počty za 9. ročník SOU SOŠ Chlapci dívky Chlapci dívky ,24% 8,62% 34,48% 39,66% SOU SOŠ žáků žáků % 74% Seznam škol a oborů, kam byli přijati vycházející žáci Škola Obor Kód Academia Mercurii, SSŠ Náchod ekonomické lyceum 7842M02 Academia mercurii, SSŠ, s.r.o. Náchod ekonomické lyceum 7842M002 ČLA Trutnov, SŠ, VOŠ lesnická, Trutnov ocharana přírody a prostředí 1601M002 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 gymnázium Broumov gymnázium 7941K401 Gymnázium Christiana Doplera, Praha 5, gymnázium 7941K41 Zborovská 45 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K41 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K41 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Jiráskovo gymnázium Náchod gymnázium 7941K401 Konzervatoř DUNCAN CENTRE Praha Hudebně dramatické umění 8247M,N001 OA Náchod informační technologie 1820M01 7

8 OA Náchod Obchodní akademie 6341M004 OA zaměření na cestovní ruch, Vinohradská 38, obchodní akademie se zaměř.na cest.ruch 6341M004 Praha2 Obchodní akademie Náchod obchodní akademie 6341M02 SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradební 1029 Mechanik, pravář motorových vozidel 2368H01 SOŠ a SOU Nové Město nad Metují Karosář autoklempíř 2355H02 SOŠ a SOU Volanovská, Trotnov instalatér 3652H001 SOŠ ochrany majetku Malé Svatoňovice ochrana osobního majetku 6842M001 SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod Sociální činnost. Sociální pečovatelství 7541M008 SOŠ sociální Evangelická akademie Náchod sociální vychovatelství 7541M009 SPŠ Hronov automechanik 2368H001 SPŠ Hronov elektrikář 2651H001 SPŠ Hronov elektrotechnika 2641M002 SPŠ Hronov Nástrojař 2352H01 SPŠ Hronov nástrojář 2352H001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství 2341M001 SPŠ Hronov strojírenství, výrobní a informační systémy 2341M01 SPŠ chemická Pardubice aplikovaná chemie 2844M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD Hronov s.r.o. hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD, s.r.o., Hronov hotelnictví a turismus 6542M004 SŠ hotelnictví a podnikání SČMSD, s.r.o., Hronov Kuchař číšník 6551H01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují hotelnictví 6542M01 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují kuchař 6552H001 SŠ hotelnictví a společného stravování Teplice nad Metují Kuchař číšník 6551H01 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem informační technologie 2647M003 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem informační technologie 2647M003 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem kosmetička 6941L004 SŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem kosmetička 6941L004 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí aranžér 6652H001 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí kadeřnice 6951H001 SŠ propagační tvorby a polygrafi, Velké Poříčí kadeřník 6951H001 SŠ řemesel Jaroměř opravář zemědělských strojů 4155H003 SŠ řemesel Jaroměř opravář zemědělských strojů 4155H003 SŠ umění a desinku a VOŠ restaurátorská Brno Tvarování průmyslových výrobků průmyslový desing SŠ zahradnická Litomyšl Zahradnictví floristika 4144M01 Střední umělecká škola grafická Jihlava Grafický design multimediální a počítačová tvorba 8241M05 VOŠ a SOŠT Litomyšl mechanizace a služby 4145M001 VOŠ a VOŠ MO Moravská Třebová technické lyceum 7842M01 VOŠ zdravotnická a SzdŠ Trutnov zdravotní lyceum 7842M005 SŠ zahradnická Kopidlno květinářské a aranžérské práce E/008 SŠ Nové Město nad Metují cukrářské práce E/003 8

9 SŠ řemeslná Jaroměř Kovář a podkovář 4154H002 Gymnázium Broumov gymnázium 7941K801 Zápis žáků do 1. třídy K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2009/2010 přišlo celkem 54 žáků. Na základě vyjádření odborného lékaře, SPC a vyšetření PPP v Náchodě bylo u 14 žáků rozhodnuto o odkladu školní povinné docházky o jeden rok, t.j. k Proti správním rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání. Výsledky vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný Průměrná absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A , ,70 - Mgr. Šustková Eva 1.B (1+0) 1, , Mgr. Kouglová Rita 1.C , ,13 - Mgr. Meierová Lenka 1. ročník (1+0) 1,142 30,49 0,45 2.A , ,16-2.B (1+0) 1, , Mgr. Pátková Karolína 2.C , ,50 - Mgr. Meierová Lenka 2. ročník (1+0) 1,135 27,51 0,60 3.A , ,05 - Švábová Michaela 3.B (1+0) 1, , Mgr. Kolářová Andrea 3.C , ,50 - Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,311 32,83 0,12 4.A , ,10 - Mgr. Marelová Radana 4.B , ,25 - Taucová Marie 4.C , ,33 - Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník ,587 29,80-5.A , ,43 - Mgr. Matysková Věra 5.B (0+1) 1, , Vlčková Jiřina 5. ročník (0+1) 1,630 38,50 2,10 6.A , ,73 - Scholzová Vilma 6.B , ,22 - Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník ,709 42,89-7.A (0+2) 1, , Křišťálová Hana 7.B (2+1) 1, , Mgr. Kuchtová Květoslava 7. ročník (2+3) 1,893 42,48 2,08 8.A , ,10 - Seidlová Miroslava 8.B , ,43 - Klusáčková Věra 8.C (0+1) 1, , Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník (0+1) 1,721 45,37 1,37 9.A , ,50 - ing. Michálková Jitka 9.B (1+0) 1, , Mgr. Mičola Martin 9.C , ,50 - Kubalíková Miluše 9. ročník (1+0) 1,821 55,97 0,12 C E L K E M (6+5) 1,664 39,24 0,76 1. pololetí školního roku 2008/09 Mgr. Nádvorníková Irena 9

10 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2008/09 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný Průměrná absence na žáka V P 5 N známka Ch prospěch omluv. neomluv. třídní učitel 1.A , ,75 - Mgr. Šustková Eva 1.B , ,71 - Mgr. Kouglová Rita 1.C , ,75 - Mgr. Meierová Lenka 1. ročník ,204 61,88-2.A , ,44 - Mgr. Nádvorníková Irena 2.B (0+1) 1, , Mgr. Pátková Karolína 2.C , ,00 - Mgr. Meierová Lenka 2. ročník (0+1) 1,205 59,67 0,83 3.A , ,05 - Švábová Michaela 3.B , ,29 - Mgr. Kolářová Andrea 3.C (1+0) 1, ,67 - Mgr. Vaisarová Marie 3. ročník (1+0) 1,445 42,19-4.A (1+0) 1, , Mgr. Marelová Radana 4.B , ,50 - Taucová Marie 4.C , ,50 - Mgr. Vaisarová Marie 4. ročník (1+0) 1,626 56,30 0,11 5.A , ,90 - Mgr. Matysková Věra 5.B (0+1) 1, , Vlčková Jiřina 5. ročník (0+1) 1,569 51,56 0,93 6.A , ,44 - Scholzová Vilma 6.B , ,12 - Mgr. Teichmanová Renata 6. ročník ,671 67,27-7.A (2+0) 1, , Křišťálová Hana 7.B (0+1) 2, , Mgr. Kuchtová Květoslava 7. ročník (2+1) 1,967 60,41 5,16 8.A , , Seidlová Miroslava 8.B (0+1) 1, , Klusáčková Věra 8.C (0+1) 1, , Mgr. Stejskalová Hana 8. ročník (0+2) 1,772 53,34 1,97 9.A , ,60 - ing. Michálková Jitka 9.B , , Mgr. Mičola Martin 9.C (1+1) 2, ,89 - Kubalíková Miluše 9. ročník (1+1) 1,926 74,48 0,05 C E L K E M (5+6) 1,712 59,17 1,04 Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - neklasifikován Výsledky žáků v soutěžích Sportovní soutěže chlapci název akce místo datum umístění účastnil se minifotbal Náchod l.průša,v.kollert,t.ptáček,j.formánek,d.kaněra,a.bergmann, D.Hofman,t.Pfeifer,J.Hoffmann,M.Bernard přespolní běh Police ,3 P.Vacek,J.Seidl,,K.Hofman,P.Melichar,F.Parady,J.Smrček V.Kollert,T.Ptáček,L.Průša,J.Hoffmann,D.Hofman,T.Pfeifer přespolní běh KF Police L.Feranec,L.Cinkanič,K.Hofman,M.Rak,A.Kašpar,T.Pavel J.Hoffmann,L.Průša,D.Hofman,J.Formánek,T.Ptáček,V.Kollert stolní tenis Hronov T.Kratochvíl, A.Kašpar, T.Ševců,J.Starý stolní tenis Hronov M.Bernard,L.Průša,A.Bergmann,D.Kašpar běh do zámeckých Náchod K.Hofman,L.Cinkanič,T.Pavel,J.Kubín,P.Melichar schodů J.Hoffmann,V.Kollert,D.Hofman,L.Průša,J.Formánek florbal 3.-5.roč. Velké Poříčí ,6 Langhamer,Sýkora,Vacková,Krtičková,Pšenička,Hlavizna,Starý Marel,Ševců,Rieger, Jansa,Jansa 10

11 florbal 6.-7.roč Broumov 24,2, 1. Hepnar,Troutnar,Seidl,Šrytr,Pohner, Pavel,Pavel,Kratochvíl, Kašpar,Michel,Samek,Hofman,Melichar,Lokvenc,Vacek florbal 8.-9.r. Broumov Hofman,průša,Bergmann,Tomášek,Hepnar,Kašpar,Hoffmann, Bernard,Kaněra,Pfeifer J., Pfeifer T. stolní tenis Police David Kaněra 2. Tomáš Kratochvíl 3. Lucka Bernardová halová kopaná Broumov Kaněra, Ptáček, Drtil, Zelený, Jenka, Havlík, Grof, Hoffmann, Bernard běžecké lyžování Deštné v O.h , 1. Š.Jirásková, 3.Binar, 4. T.Jansa, 5.R.Jansa, Kolář, Čálek Šefcová,Černý,Průša stolní tenis Police Kratochvíl,Kašpar 2.Bernardová,horáková 3.Langhammer čtyřhry Pohner 4.Bernard Vít 5.Starý Ševců 6.Havlík Cinkanič florbal Náchod Kollert Tom.+Jar.Hepnar,Štěpánek,Rak M.+P.,Vacek P. Troutnar OF HIII Seidl,Stryhal,Pohner,Hofman,Melichar,Kašpar florbal OF Police ,6 6 týmů, 41 holek, 1.NM 2.VP 3. Pol A 4. MEZ 5.BR 6. PolB D IV florbal Police týmů - 1. Č.Kostelec o pohár ředitele školy Coca cola cup Police Grof,Parady,Lucovič,Ptáček,Štěpánek,Bergmann,D.Hofman J.Hoffmann,D.Hepnar,J.Seidl,Smrček, T.Pfeifer,J.Pfeifer volejbal - chlapci Červený Ptáček, Hoffmann,Bergmann,Průša,Kaněra,T.Pfeifer Kostelec kopaná Teplice n.m ,5 Melichar,Rieger,Hofman,Drobek,Starý,Macoun,Kubalák,Jansa, McDonald s Cup Jansa,Slavík,Skalický,'Sevců,Marel,Hubka,Kubín,Sýkora Starý,Langhamer,Dzurko volejbal 3+3 Teplice n.m ,2 T.Pfeifer,J.Kohl,P.Melichar,J.Pfeifer,D.Hofman,T.Ptáček polická laťka Police J.Kollert,M.Šrytr pohár rozhlasu Nové ,2 Smrček, A.Kašpar,K.Hofman,T.Pavel,P.Vacek, F.Parady,L.Michel atletika OF Město Cinkanič, T.Ptáček,J.Havlík,Formánek,J.Hoffmann,Podstata Š.Šrůtek,T.Gábor,J.Jenka,Bergmann, Kaněra Sportovní soutěže dívky název akce místo datum umístění účastnila se Krajské kolo v přespolním běhu družstev Police n. M Š. Jirásková, E. Čápová, M. Hanousková, J. Stuchlíková, P. Šotolová, L. Bernardová Běh do zámeckých schodů Náchod , 5. B. Beranová, E. Vrbová, S. Karafiátová, M. Vacková, M. Rejchertová, V. Obstává, E. Čápová, K. Hůlková, D. Třešňáková, J. Stuchlíková OF florbalový Police n. M , 6. V. Navrátilová, M. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, D. Třešňáková, K. Moravcová, A. Blažková, L. Jelínková, M. Térová, J. Šnejdová, T. Heinzelová, T. Dušková, K. Berková, J. Burešová, K. Macháčková, K. Pállová, M. Horáková, M. Bernardová, A. Tothová, J. Šlehobrová Okrskové kolo, volejbal Broumov V. Navrátilová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Šnejdová Okresní kolo, volejbal Č. Kostelec V. Navrátilová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Šnejdová Turnaj smíšených družstve, volejbal Teplice n. M , 2. L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, D. Kaněra, T. Ptáček, T. Pfeifer, J. Kohl, (V. Navrátilová, B. Beranová, A. Seidlová, J. Pohár rozhlasu, okresní kolo, mladší žákyně Nové Město n. M. Šnejdová, P. Melichar, L. Průša, A. Bergmann H. Grimová, S. Karafiátová, R. Lecnarová, M. Kosová, E. Vrbová, B. Beranová, D. Sochůrková Pohár rozhlasu, okresní kolo, starší žákyně Nové Město n. M L. Tůmová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, J. Šlehobrová, M. Térová, K. Jelínková, Š. Jirásková, J. Šnejdová Pohár rozhlasu, krajské kolo, starší žákyně Nové Město n. M L. Tůmová, L. Bernardová, J. Stuchlíková, M. Hanousková, E. Čápová, J. Šlehobrová, M. Térová, K. Jelínková, Š. Jirásková, J. Šnejdová 11

12 Nejlepší sportovci školy 6.A Kamil Hofman 6.A Světlana Karafiátová 6.A Adam Kašpar 8.B Klára Jelínková 6.A Pavel Melichar 8.C Šárka Jirásková 7.A Petr Vacek 9.A Veronika Navrátilová 8.A Daniel Hofman 9.A Jana Stuchlíková 8.C Tomáš Pfeifer 9.A Monika Hanousková 8.B Adam Bergmann 9.A Eliška Čápová 9.C Jiří Hoffmann 9.C Lucie Tůmová 9.A David Kaněra 9.B Tomáš Ptáček 8.B Libor Průša Sběr léčivých bylin I v letošním školním roce se dařilo dětem ve sběru léčivých bylin. Na I. stupni žáci nasbírali byliny celkem za Kč a na II. stupni za Kč. I. stupeň průměr na žáka 1. A 66 Kč 1. B 82 Kč 1. C Bezděkov 76 Kč 2. A 89 Kč 2. B 120 Kč 2. C Bezděkov 83 Kč 3. A 57 Kč 3. B 62 Kč 3. C Bezděkov 136 Kč 4. A 70 Kč 4. B 85 Kč 4. C Bezděkov 77 Kč 5. A 152 Kč 5. B 64 Kč I. stupeň průměr na žáka 6.A 60 Kč 6.B 77 Kč 7.A 49 Kč 7.B 53 Kč 8.A 103 Kč 8.B 50 Kč 8.C 98 Kč 9.A 29 Kč 9.B 17 Kč 9.C 14 Kč Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci, ale THP pracovníci, stejně tak jako i v jiných letech, navštěvují další kurzy vzdělávání, kde si dále prohlubují své znalosti v oboru, kterému vyučují, nebo v kterém pracují. 12

13 Školení zaměstnanců BOZP a kontrola - všichni pracovníci 13

14 Školení řidičů - ref. vozidel Hudební dílna - Švábová Hudební dílna - Kolářová Hudební dílna - Pátková Zákon o DPH - Nývlt, Maryšková Hudební dílna - Kaufmanová Tvořivá škola - činnostní učení - Nádvorníková Seminář PAM Trutnov Pohádkové malování - Chládková Environmentální výchova v MŠ - Wernerová Výtvarné dílny - Mohelníková Účetnictví - Jehličková Učíme se hravě v češtině - Šulcová Školení - mzdové účetnictví - pí Jehličková Změny zákonů - Nývlt Dyskalkulie a další poruchy - Matysková Dyskalkulie a další poruchy - Šulcová VEMA PAM - Maryšková Účetnictví - Jehličková Audiovize - Kozlovskij Právní poradna PhDr. Valenta - Nývlt Právní poradna PhDr. Valenta - Jehličková Školení Alfa audit - Maryšková, Jehličková Výtvarné techniky v praxi - Mohelníková Výtvarné a flor. dílny- Kolářová, Pátková, Švábová Školení topičů - Král Finanční kontrola - Nývlt, Maryšková Splývavé čtení - Meierová L Kurz pro instr. škol. lyž. - Jansa, Ing. Michálková, Teichman Sociální zabezpečení - Jehličková PAM - Trutnov - Jehličková Výtvarné dílny - Vaisarová Netradiční dílny - Vrabcová PAM - Jehličková Floristické dílny - Mohelníková Péče o řeč dětí - Wernerová Péče o řeč dětí - Kaufmanová DPH - Maryšková Novela školského zákona - Nývlt Papírový pedig - Mohleníková Grafomotor.obtíže u dětí-vaisarová Grafomotor. obtíže - Matysková Fyzika v pokusech - Teichman Výtv. dílny - Matysková TV a pohybový režim - Teichmanová Tanečky v MŠ - Wernerová Psychomotor. hry - Mohelníková Nové trendy v TV - Teichmanová Nové trendy v TV - Vrabcová PER Melco - Jehličková Změny právních předpisů - Nývlt 14

15 Výtvarný seminář Nauka o perspektivě Chládková Školní rok 2008/2009 v Bezděkově nad Metují Od 1. září se změnila naše škola na dvoutřídní. Navštěvovalo ji 24 žáků. Jako druhá paní učitelka zde začala působit paní Meierová. Do prvního ročníku nastoupilo 8 dětí - 4 chlapci a 4 dívky: Marek Homolka, Linda Chládková, Kamil Kohl, Michal Krtička, Tereza Moravcová, Daniela Térová, Romana Uždilová, Josef Vlček Druhý ročník navštěvovali 4 žáci: Jan Karásek, Adéla Leppeltová, Václav Petříček a Kateřina Uždilová. Třetí ročník navštěvovalo 6 žáků: Aleš Andrle, Nikol Benešová, Adam Bernard, Šimon Krista, Petr Lemfeld a Michal Pamánek. Ve čtvrtém ročníku bylo 6 žáků: Soňa Daníčková, Aneta Chládková, Tomáš Karásek, Klára Kollertová, Aleš Navrátil a Lenka Plná. Na našem odloučeném pracovišti pracovali tito zaměstnanci: učitelky Marie Vaisarová - výuka ve třetím a čtvrtém ročníku. Lenka Meierová, první a druhá třída, která mimo základních hodin ve své třídě vyučovala anglický jazyk ve třetím a čtvrtém ročníku. Hodiny prvouky v první a druhé třídě a především tělesnou výchovu učila paní Jana Mohelníková, která mimo výuky vedla především odpolední činnosti dětí v ŠD a kroužcích. V mateřské školce pracovala paní Jitka Wernerová a paní Dana Vrabcová. V tomto roce jsme ve školce měli opět plný stav - 24 dětí. Další zaměstnanci jsou stále stejní. Opět nám skvěle vařila paní Lenka Sádovská. O pořádek a úklid celé školy i školky se starala paní Dagmar Jirmanová, která i letos pomáhala s pracemi v kuchyni. A pánské zastoupení jsme opět měli ve velmi šikovném a pracovitém panu Josefu Kohlovi. Děti ve škole měly možnost letos navštěvovat čtyři kroužky. Kroužek sportovní, který byl v pondělí, v úterý kroužek vaření, který byl rozdělen - v úterý pro děti z první a druhé třídy a ve středu, kdy se mohly učit vařit děti ze třetí a čtvrté třídy. Dále pak kroužek ručních prací, který byl ve čtvrtek. A pak dva kroužky počítačové, jeden ve středu ráno před vyučováním a druhý v pátek odpoledne. Všechny kroužky vedla paní Mohelníková. Během školního roku se opět učitelé dále vzdělávali a ke vzdělávání využívali především nabídek CV. V průběhu školního roku proběhly v naší škole tyto akce: 1. Dravci Plavání v rámci výuky od Kouzlení s květinami - podzim Navštívili jsme poštu a obecní úřad Divadlo O kouzelném slůvku Drakiáda a Plavání školní družiny 8. Den otevřených dveří Přivítali jsme nové občánky obce Bezděkov Akce dental alarm Vánoční Ratibořice Vánoční besídka Návštěva Hvězdárny v Hradci Králové Sjíždění kopečka na čemkoli Karneval v ŠD Bezděkovské zimní olympijské hry

16 17. Divadlo - Zlatá rybka Velikonoční svátky a tradice 19. Exkurze do Prahy Kouzelník Besídka ke dni matek Školní výlet - Jaroměř - Josefov Indiánský den Miss Panenka - Hradec Králové Spaní v ŠD Návštěva dopravního hřiště - 4. třída Závěrečné rozloučení se školou před hlavními prázdninami V mateřské škole byly pro děti připraveny akce: 1. Dravci Plavání předškoláků - od 4.9. do O kouzelném slůvku Drakiáda a Den otevřených dveří Akce dental alarm Mikuláš Vánoční besídka návštěva Ježíška v MŠ 9. Alenka stůně Sjíždění kopečka na čemkoli Karnevalové dopoledne v MŠ Velikonoční odpoledne s rodiči Divadlo - Zlatá rybka Kouzelník Besídka ke dni matek Výlet do Jičína Nonstop školka Rozloučení s předškoláky Během celého školního roku probíhala opět velmi dobrá spolupráce s naší hlavní školou společně jsme navštěvovali divadelní představení, škola i školka se zúčastnila výuky plavání letos začala již 4.září. Na podzim jsme sbírali starý papír a na jaře jsme se opět zapojili i do sběru léčivých bylin. I tentokrát děti k této činnosti přistoupily velmi zodpovědně. Z 24 školáků bylo 5 odměněno cenami, které se předávaly na Slavnostním zakončení v Kolárově divadle. 6. února proběhl Zápis do prvních tříd. Děti z naší MŠ jej opět absolvovaly v polické škole. Bylo přijato 6 předškoláčků a po vzájemné domluvě s rodiči a pracovnicemi PPP v Náchodě udělen jeden odklad školní docházky. Svou práci jsme se snažili prezentovat i v rámci obce Bezděkov uspořádali jsme opět dvakrát Drakiádu. Mezi dalšími akcemi jsme uspořádali Vánoční besídku a Besídku pro maminky, jednou - na podzim - jsme se účastnili Vítání nových občánků na Obecním úřadě. O všech našich akcích jsme informovali na internetových stránkách ZŠ a MŠ Police i na stránkách obce Bezděkov, příspěvky jsme posílali i do Polického měsíčníku a do Bezděkovského zpravodaje. Na konci roku jsme se letos loučili se žáky 4. třídy, kteří od nás odcházejí. Do Police nad Metují z nich nastoupí 5 a jeden jde do Machovské školy. S jedním žáčkem z první třídy (Michalem Krtičkou) jsme se museli rozloučit z důvodu přestěhování do Náchoda. Pro příští školní rok předpokládáme, že naše odloučené pracoviště bude mít 22 žáků. Budeme opět vyučovat ve dvou třídách. 16

17 Během prázdnin se i letos snažíme dětem zpříjemnit prostředí, proto opět malujeme - třídu, kde byla třetí a čtvrtá třída, a šatny ve školce. Školní rok 2008/2009 ve Velkých Petrovicích Na začátku tohoto školního roku bylo zapsáno do MŠ celkem 14 dětí, během školního roku se počet zvýšil na 17 dětí z toho 7 dívek a 10 chlapců. Jeden chlapec byl v MŠ zapsán jako integrovaný má tělesné postižení. Stav zaměstnanců se nezměnil: Iveta Kaufmanová vedoucí učitelka Dana Jorová učitelka, školnice a kuchařka Pracujeme podle ŠVP, který je společný pro všechny tři MŠ spadající pod Základní školu Police nad Metují. Tento ŠVP jsme zpracovali podrobněji, aby byl více srozumitelný pro veřejnost. Každá MŠ má zpracovaný svůj TVP, ve Velkých Petrovicích měl TVP pro tento školní rok název Hrajeme si s Alenkou. Více jsme se zaměřili na péči o své zdraví děti se blíže seznamovaly se zdravou výživou, s možným nebezpečím v kuchyni. Byly upozorněny na bezpečnost při hrách a sportech a na případné nebezpečí při pobytu na silnici. Do základní školy byly přijaty celkem čtyři děti - dva chlapci a dvě dívky. Dvě děti mají odklad školní docházky. Opět jsme úzce spolupracovali s ostatními školkami a se ZŠ. Akce pořádané v průběhu školního roku: 1. návštěva divadelních představení v Kolárově divadle v Polici nad Metují 2. oslavy narozenin a svátků dětí 3. plavecký výcvik v Náchodě pro předškolní děti 4. hrátky s ovocem a zeleninou vaření švestkových knedlíků, pečení mrkvové buchty 5. tvořivá odpoledne rodičů s dětmi Podzimní strašidýlka z dýní a přírodnin - Zdobení velikonočních vajíček 6. fotografování dětí 7. spoluúčast na programu obce odhalení památníku k 1.světové válce 8. návštěva Mikuláše a čerta ve školce 9. Vánoce ve školce - pečení perníčků, vánoční zvyky a tradice 10. vánoční besídka ve školce a v Klubu hasičů ve vesnici 11. návštěva polického kostela 12. zapojení do výstav v obci a Pellyho domech 13. Den hračky 14. vycházka k muflonům a daňkům 15. Karneval 16. návštěva knihovny ve vesnici 17. vynášení paní Zimy 18. Velikonoce jejich tradice a zvyky 19. pomoc s programem při vítání občánků v obci 20. Čarodějnický den 21. prohlídka OÚ Velké Petrovice 22. školní výlet do Jičína návštěva Muzea hry a ševcovny (společný výlet všech tří školek) 23. vycházka na vesnický statek 24. spaní ve školce 25. besídka na rozloučenou se školním rokem + šerpování budoucích školáků Byla provedena revize hasících přístrojů. V letošním roce byly koupeny do jídelny nové stolečky a židličky.vymalovali jsme jídelnu a hlavní chodbu. Děti prožily rok plný her a radosti. 17

18 Hospodaření školy Základní škola hospodaří s finančními prostředky z několika zdrojů. Mzdy, peníze na pomůcky a učebnice jsou škole poskytovány prostřednictvím KÚ Královehradecké kraje. Na provoz školy přispívá zřizovatel, kterým je město Police nad Metují. Posledním zdrojem, který je ve škole využíván, jsou prostředky získané hospodářskou činností, kterou škola provozuje. Výsledky hospodaření se vyhodnocují samostatně za dotaci od KÚ a dotace z města Police nad Metují a hospodářské činnosti se vyhodnocuje společně. činnost Náklady hlavní hospodářská spotřeba materiálu Kč Kč spotřeba energie Kč Kč cestovné Kč prodané zboží Kč opravy a udržování Kč náklady na reprezentaci Kč ostatní služby Kč Kč mzdové náklady Kč Kč zákonné sociální pojištění Kč Kč zákonné sociální náklady Kč Smluvní pokuty a úroky z prodlení Kč úroky Kč Jiné ostatní náklady Kč Odpis pohledávky Kč odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku Kč Celkem náklady Kč Kč činnost Výnosy hlavní hospodářská tržby z prodeje služeb Kč Kč tržby za prodané zboží Kč úroky 475 Kč zúčtování fondů Kč jiné ostatní výnosy Kč Kč tržby z prodeje materiálu 23,00 Kč příspěvky a dotace na provoz Kč Celkem výnosy Kč Kč hlavní hospodářská Výsledek hospodaření po zdanění Kč Kč Vyúčtování dotace KÚ Královéhradeckého kraje za rok 2008 Platy Kč OON Kč pojistné + FKSP +ONIV Kč - z toho ONIV Kč Celkem dotace KÚ Kč 18

19 Výroční zprávu sestavili: Mgr. Karel Nývlt Zdeněk Teichman Mgr. Jana Šulcová Mgr. Marie Vaisarová Miluše Kubalíková Iveta Kaufmanová Petr Jansa Renata Teichmanová Ing. Jitka Michálková Výroční zprávu schválila na svém zasedání Rada školy dne 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Bystřice 848, okr. Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva základní školy : - základní údaje - vzdělávací program - přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Vranovice příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2010/2011 Ve Vranovicích, 14. října 2011 Čj. 448/2011 1 ZŠ a MŠ Vranovice Škola: Do sítě škol byla zařazena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Obsah: 1. Charakteristika školy

Obsah: 1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 ( dle zákona a. 564/1190 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství, ve znění platných novel) Název školy: Základní škola Loučovice Sídlo školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Ladislava Měchová Č. j.: 699/2014 2. října 2014 OBSAH 1. Charakteristika školy str. 2 1.1 Základní údaje str. 2 1.2 Tabulka vzdělávacích programů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace Píšť 530, 74718 Školní rok 2011/2012 OBSAH : I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (str. 3) 1.Základní údaje o škole (str. 3) 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více