PF Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem"

Transkript

1 leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak začínalo oficiální otevření venkovního kluziště pod Petrovem na Nových sadech v místech bývalé Malé Ameriky. Za podpory starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky a organizátora Michaela Svobody proběhla bruslařská soutěž dětí a karneval masek na bruslích. Starosta si s dětmi zabruslil, vyzkoušel kondici dětí i svoji a po ukončení soutěží na ten- Pokračování na str. 2 Vážení spoluobčané, vstupujeme do dalšího z roků, které jsou pro náš národ připomínkou významných historických momentů a výročí. Byť není rok 2009 v tomto ohledu tak pestrý jako ten předešlý osmičkový, frustrující a tíživé okamžiky let 1939 a1969, jakož i listopadové události před dvaceti lety spojené s mnoha nadějemi a pohledy upřenými k bu - doucnosti nelze nevzpomenout. Také právě zahájený rok nastaví ve svém průběhu a závěru zrcadlo našim novým či dlouhodobým novoročním předsevzetím, našemu každodennímu konání a práci. Věřím, že pro většinu z nás bude takovéto bilancování úspěšné. To je cílem mým i cílem týmu radnice městské části Brno-střed. Rekapituluji-li rok právě skončený, jsem rád, že se v jeho konci podařilo mimo jiné rozběhnout projekt výstavby nového bytového domu mezi ulicemi Kopečná a Studánka, dokončit tři nová dětská hřiště v ul. Jana Uhra, Botanická a Křídlovická a také opravy řady městských domů či škol v naší městské části. Tím správným centrem sportovních klání a zároveň příjemného setkávání dětí i dospělých nejrůznějších osudů a příběhů se stává bazén na Kraví hoře, centrem kulturních akcí a neméně zajímavým místem k navštívení pak Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které se kromě Di - vadla Polárka, Klubu na Leitnerově a Centrem vzdělávání na Nerudově rozrostlo o Centrum volného času na Botanické. I v rámci letošního roku je radnice naší městské části připravena zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. O probíhajících či nově vznikajících projektech Vás budeme průběžně informovat, a to i na stránkách Zpravodaje. Jeho prostřednictvím se Vás také budeme ptát na Vaše názory, postřehy a pohledy na dění v centrální části Brna. Vážení spoluobčané, byť média i od - borníci nepřisuzují tomuto roku ty nejlepší prognózy, přeji Vám, aby pro Vás byl rokem příjemným a úspěšným. Libor Šťástka starosta MČ BS Dětský karneval str. 3 Sportovní a rekreační areál Kraví hora str. 4, 5 Mikuláš na radnici str. 6, 7 Pozvánka na radniční akce str. 15

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Pokračování ze str. 1 kých nožích rozdal jak vítězům tak poraženým sladké dobroty. Tím oficiálně zahájil Den otevřených dveří na kluzišti, ale i bruslařskou sezonu na ledě. Jmenujme vítěze slalomu: 3. třídy Markéta Řezáčová a Richard Šejn (ZŠ Bakalovo nábř.); 4. třídy Tereza Slanařová (ZŠ Bakalovo nábř.) a Dominik Hejna (ZŠ Křídlovická); 5. třídy Klára Kašparová a Tomáš Štursa (ZŠ Křídlovická); Štafety: Rychlý kužely a soutěže o nejlepší masku Siamské žáby. (red) Starosta (úplně vlevo) táhl dětského hada, aby se děti rozbruslily a závody mohly začít 62. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) projednala a doporučila ZMČ BS schválit návrh rozpočtu HČ a plán příjmů a výdajů VHČ na rok RMČ BS projednala a vzala na vědomí přehled aktuálně volných bytů v domech ve správě MČ Brno-střed a uložila bytovému odboru zajistit veškeré úkony směřující k jejich přidělení dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a dle platné Metodiky pronajímání bytů v MČ BS. RMČ BS projednala a schválila zaslání výpovědí z nájmu bytu pro neplacení nájemného a hrubé porušování nájemní smlouvy dle předloženého seznamu a uložila bytovému odboru zaslat ihned výpovědi z nájmu bytu. RMČ BS projednala a schválila žádost o fi nanční prostředky ze státního rozpočtu MF ČR na rok ISPROFIN na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 sanace levé části objektu. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádosti na prodloužení termínu dokončení stavby o jeden měsíc Nasvětlení přechodu pro chodce vkřižovatce Lidická-Burešova a Nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce Drobného-Erbenova s novým termínem dokončení zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na: Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá. RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na: Zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi. RMČ BS schválila smlouvu o nájmu pozemku - Vánoční trhy na Moravském náměstí RMČ BS projednala a schválila dočasné řešení krizové situace rodiny Aleny a Zdenka Kubíkových, přidělením bytu na dobu určitou 3 měsíců. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního areálu Brno, Kraví hora, p.o. 64. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS projednala a vzala na vědomí výběr bytů ke zveřejnění na Úřední desce MČ BS k opravě vlastním nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění nabídky vybraných bytů s termínem ihned. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádost o přidělení investiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 4,5 mil. Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 rekonstrukce sociálních zařízení. RMČ BS projednala návrh na dispozici 2 s majetkem a odsouhlasila pronájmem pozemků k.ú. Staré Brno za účelem výstavby polyfunkčního domu, v souladu s RP a ÚPmB po dobu výstavby a následný odprodej po kolaudaci. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace pracovního zázemí a plnění služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací. RMČ BS nesouhlasila se zrušením lávky pro pěší a cyklisty v ulicích Koliště, Milady Horákové a tř. Kpt. Jaroše. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro KONTAKT bb Brno ve výši Kč na I. ročník závodu pro tělesně postižené děti. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Hrnčířská 21, oprava kanalizace a hydroizolace části domu. RMČ BS projednala a schválila oslovení vybraných dodavatelů pro veřejnou zakázku na dodávku Průkazy energetické náročnosti budov ve správě MK ÚMČ Brno-střed. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dvorského 10, 12, oprava ZTI v domech, Příční 6, oprava obvodového zdiva a světlíku. RMČ BS pověřila JUDr. Radka Ondruše, advokáta, zastupováním Statutárního města Brna, městské části Brno-střed ve věci určení a uplatnění nároků SmB a MČ BS, vzešlých z právních vztahů založených smlouvou mezi Statutárním městem Brnem a Ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu nemovitostí ev. č , jakož i veškerých soudních sporech a správních řízení s danou věcí souvisejících, a to včetně jednání s fyzickými a právnickými osobami, státními orgány a správními úřady. 65. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila závěr pracovní skupiny pro řešení uspořádání Zelného trhu s podporou zachování tradiční podoby náměstí Zelný trh s ohledem na budoucí možné stanovení optimální organizace tržiště z úrovně MČ Brno- -střed. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Brno ve výši Kč na vánoční koncert Jakub Jan Ryba. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně ve výši Kč na Přehlídku pěveckých sborů církevních škol. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Akademické pěvecké sdružení MORAVAN Brno ve výši Kč na dva slavnostní koncerty. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Průkaz energetické náročnosti budovy Měnínská 4, Zelný trh 14/15/16, Mečová 5 jako nejvhodnější nabídku uchazeče NCL spol. s r.o., Brno a schválila Smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným uchazečem. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Koupaliště Kraví hora, Brno - II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního Pokračování na str. 3

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Pokračování ze str. 2 areálu Brno, Kraví hora, p.o. jako nejvhodnější nabídku uchazeče UNISTAV a.s., Brno a schválila smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 14. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno (výběr z usnesení) Dle koaliční dohody byl na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále je ZMČ BS) navržen jediný kandidát na nového člena rady městské části Brno-střed (za klub ODS) pan Josef Kameníček, který byl na základě veřejné volby zvolen členem Rady městské části Brno-střed. ZMČ BS schválila rozpočet a plán příjmů a výdajů městské části Brno-střed na rok 2009 a uložila ekonomickému odboru neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na rok ZMČ BS projednala a schválila vyřazení domů Bratislavská 36a a Bratislavská 60 ze seznamu domů doporučených k prodeji. ZMČ BS souhlasila se záměrem změny ÚPZ Kraví hora, spočívající ve změně funkční plochy městské zeleně, plochy parků ZP, na plochu rekreační zeleně ZR, s překryvnou funkcí sport a rekreace, na vyjmenovaných částech pozemků Veveří, obec Brno, za účelem přestavby a stabilizace stávající dočasné stavby mládežnického hřiště pro softbal a baseball za podmínky, že hřiště bude volně přístupné pro okolní školy v dopoledních hodinách, pro ostatní zájemce po dohodě s vlastníky hřiště. ZMČ BS schválila harmonogram zasedání ZMČ BS na rok (red) Zemřel profesor Jaroslav Mezník V závěru loňského roku, 28. listopadu, nás opustil bývalý děkan Filozofické fakulty v Brně prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc, odborník na historii a držitel řady ocenění, ale především člověk s velkým renomé a osobní statečností, jehož životní pouť nebyla jednoduchá. Bylo pro mne proto ctí být na začátku prosince při posledním rozloučení s touto výraznou brněnskou osobností; množství zúčastněných bylo jasným důkazem, že jeho dílo, odkaz a hodnoty, které reprezentoval, zůstanou natrvalo v paměti nás všech. Mgr. Libor Šťástka Nové agendy Czech Point Bodové hodnocení řidičů Seznam kvalifikovaných dodavatelů Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Správní poplatky první strana 100 Kč a každá další 50 Kč. Všechny výpisy jsou včetně ověřovací doložky. (red) Novým radním městské části Brno-střed se stal bývalý starosta Josef Kameníček Rada městské části Brno-střed je od středy 17. prosince opět kompletní, jedenáctičlenná. Novým radním byl na zasedání zastupitelstva zvolen bývalý starosta Josef Kameníček (ODS). Doplnil tak uvolněné místo po MUDr. Dagmar Hrubé, která odstoupila z vedení radnice v červenci loňského roku. Kolegy Kameníčka si vážím jak pro jeho vlastnosti a kredit, který v Brně má, tak pro jeho velmi důkladné znalosti fungování me cha - nismů nejen naší městské části, ale i ce - lého města, řekl starosta Mgr. Libor Šťástka. V době, kdy byl Josef Kameníček starostou, se realizovalo množství projektů, které zrekapituloval v rozhovoru pro Zpravodaj městské části Brno-střed: Podařilo se nám zrekonstruovat a dostavět Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře. Centrum Brna zdobí krásně upravený prostor mezi Červeným kostelem, JAMU a lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, naši senioři využívají dům s pečovatelskou službou na Křenové, v rámci projektu komunitního bydlení byly na Cejlu a na Bratislavské zrekonstruovány nové byty a samostatnou kapitolu tvoří naše investice do školství: bazén se slanou vodou a sportoviště na Horní ulici, hřiště na Kotlářské, rekonstrukce základní školy na Křídlovické ulici nebo jídelna na náměstí Míru. Dále bych připomněl naši průběžnou péči o zeleň, rekonstrukci parku na nám. 28. října či opravy dětských hřišť, ale i psího výběhu na Kraví hoře. Josef Kameníček se narodil v roce 1942 ve Kvasicích u Kroměříže. Od svých dvanácti let žije v Brně. Vystudoval gymnázium a po vojenské základní službě, kterou strávil na Slovensku, absolvoval při zaměstnání brněnskou Šuřku, tedy Školu uměleckých řemesel. V podniku Oděvy Brno pak postupně pracoval jako návrhář, vedoucí výtvarník a vedoucí reklamního střediska, souběžně se věnoval užité i volné grafice. Po revoluci byl několik let na volné noze, v roce 1993 byl jmenován vedoucím živnostenského úřadu ÚMČ Brno-střed. Do politického života vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-střed, v roce 1998 se stal starostou a tuto funkci zastával do května 2005, kdy rezignoval ze zdravotních důvodů. Do komunálních voleb v roce 2006 byl členem Rady městské části Brno-střed, v nynějším volebním období byl zastupitelem. (red) 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Sportovní a rekreační areál Kraví hora vybudovaný městskou částí Brno-střed Historie Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně, proto i dnešní název Sportovní a rekreační areál Kraví hora příspěvková organizace městské části Brno-střed. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberk a katedrály sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál slavnostně otevřen. atrakci v kombinaci se dřevem nazvanou pyramida. V zimním období je ve venkovním areálu umístněna mobilní ledová plocha. Letní areál návštěvníkům nabízí bezplatně samoobslužné skříňky na uložení šatstva, občerstvení a drobné hry, např. stolní fotbal. Kapacita venkovního bazénu je 1400 lidí na hodinu. Obsazenost včetně teploty vody a vzduchu se návštěvníci dozví z info panelů umístěných uvnitř i venku. Dalším odloučeným sportovištěm spadajícím do našeho areálu je kluziště na ulici Nové sady v centru města. Vstupenkový systém umožňuje návštěvníkům vlastnícím předplatné čipové karty návštěvu těchto zařízení podle své volby. K rozšíření nabídky pro návštěvníky je v budoucnu plánováno vybudování minigolfu, hřiště na petanque a tobogánu. Také máme zájem rozšířit dětskou část areálu o další atrakce. Krátká procházka areálem Vnitřní bazén nová hala s bezbariérovým přístupem nabízí návštěvníkům šestidráhový 25metrový bazén hluboký 1,8 m s teplotou vody C. Dětský hrátkový bazén 12,5 m 8 m s hloubkou 1,1 m a teplotou C. Součástí hrátkového bazénu jsou tři vodní masážní chrliče a perlička. Relaxační zónu tvoří vířivka 5 6 m s podvodním barevným osvětlením a parní kabina pro 20 osob. V kryté hale je možnost úschovy kol a kočárků, odpočinková místnost pro nejmenší děti, trezory pro cenné věci a občerstvení. Nově bylo také v prostorách klimatizované kavárny bezplatně zpřístupněno WiFi připojení (sara_kh). Krytý bazén je vhodný jak pro relaxaci tak i sportovní plavání. Místo u nás najdou všichni lidé bez rozdílu věku. Bazén je dobře přístupný i pro osoby s handicapem. Jsou zde upraveny převlékárny, WC a sprchy. Celková kapacita vnitřního areálu je 165 osob na hodinu.vstup je regulován turnikety. Využití se nabízí široké veřejnosti, ale také organizacím, školám a školkám. Venkovní letní areál nabízí 50 m nerezový bazén s vodními atrakcemi (vodní lavice,vodní masážní chrliče, duha), také tři dráhy pro kondiční plavání a skluzavku. Dětský bazének nabízí perličku, vodního ježka, hříbek a samozřejmě skluzavku. K příjemnému slunění se nabízí venkovní travnaté terasy v okolí bazénů včetně dřevěných lehátek. Přístup k bazénům je opět bezbariérový. Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a dva beach volejbalové kurty přímo lákají návštěvníky ke sportování. V zadní, klidnější části letního areálu najdou naši nejmenší návštěvníci velké pískoviště a lanovou 4 Provozní doba: Areál je otevřen celoročně 349 dnů v roce. Vnitřní bazén funguje denně od srpna do konce června. Venkovní bazén je otevřen denně zpravidla v období červen až polovina září. Areál je v rámci zabezpečení střežen kamerovým systémem. Kvalitní technologie vody včetně systému ozonizace a UV lampy vytváří ve spojení s nerezovými vanami křišťálově čistou vodu i při velkém zatížení. Veškeré aktuální informace o provozu areálu najdete na: telefonním čísle , nebo nám své dotazy a náměty můžete psát na ovou adresu K dispozici je také přímo elektronický infopanel ve vstupní hale. Plavání posiluje jak tělo, tak i ducha. Hlavně v podzimních a zimních měsících bazén přitahuje milovníky sportovního i kondičního plavání, které v mnohém přerůstá v budování pout na celý život. Velkým pomocníkem je jak naše městská část jako zřizovatel vycházející všemožně podobným akcím vstříc díky obsluze sportovního areálu, tak i několika sportovních nadšenců včele s Michaelem Svobodou, který dokázal zopakovat, ale hlavně vygradovat setkání školské mládeže s handicapovanými sportovci na setkání plné nádherných emocí, ale i spojit na plaveckém kolbišti mládež s dospělými a tak přinášet pro mládež lepší vzor, který při zápolení a zdolávání překážek s dospělými přichází snad automaticky. Na další straně přinášíme krátký fotoseriál ze tří podzimních a zimních akcí:

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Setkání bez hranic Strážníci brněnské městské policie, jako obhájci loňského prvenství, a další dospěláci se v rekreačním areálu Kraví hory zúčastnili plavecké show určené pro dívky a chlapce z dětských domovů. Druhý ročník akce s názvem Setkání bez hranic, které pořádala AC Atletika Brno a Dětský domov Dagmar, byl slavnostně odstartován v 9 hodin a šlo v něm nejen o sportovní setkání 250 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, policistů, hasičů a záchranářů, ale i o vyzkoušení dalších znalostí a vědomostí nejen pro zábavu, ale i přístupnější formou vedoucí k sebevzdělání. Celá plavecká show se protáhla až do 14 hodin a síly v něm změřil v řadě plaveckých disciplín nespočet zástupců nejrůznějších brněnských institucí a také handicapovaných dětí, které si na závěr odnesly spoustu dárků, medailí a pohárů a jak je vidno z fotografií draly se o medaile jako lvi. Brněnský drak plavecký závod pro paralympijská mláďata i draky Závod byl zařazen do série Českého poháru tělesně postižených plavců 2008 a zúčastnilo se ho 80 plavců, z toho většina v dětském a mládežnickém věku. Na startu jsme viděli paralympijské reprezentanty, kteří nemohli startovat v Pekingu, ačkoliv měli výkonnost lepší než někteří nominovaní. V bazénu závodil čtyřnásobný železný muž z Havaje Zbyněk Švehla, první Evropan na vozíku, který závod v Mekce triatlonu v Koně na Havaji v roce 2003 dokončil. Závod na Kraví hoře začal od 8.30 a končil něco po hodině. Nad závodem převzal záštitu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který na slavnostním zahájení všem 80 závodníkům popřál mnoho úspěchů a projevil obdiv nad jejich sportovním duchem, který nebojuje jen v překonávání sama sebe, ale i handicapu. Pořadatel závodů bylo občanské sdružení Kontakt bb, které můžete blíže poznat na 10 straně dnešního Zpravodaje. O pohár Svrateckého údolí plavecká show Areál na Kraví hoře zažil nebývale bouřlivou atmosféru při 5. ročníku plavecké show O pohár Svrateckého údolí pod patronací Mgr. Libora Šťástky, starosty MČ Brno - střed, Mgr. Aleše Kvapila, starosty Žabovřesk, Karla Hledíka, starosty Komína a Ing. Svatopluka Beneše, starosty Bystrce z brněnských MČ. Kromě dětí a mládeže ve věku let ze základních škol města Brna se letos sešli ve velmi bohaté sestavě handicapovaní plavci ze SK Kociánka a Kontaktu bb. Mohutné povzbuzování provázelo každého jak zdravého, tak handicapovaného plavce od začátku až do konce. To, co pak brněnský bazén zažil při tzv. štafetě dospěláků, kdy všechny děti obklopily bazén a své ze svých MČ, MP Brno, Správy JMK a HZS JMK, to se hned tak nevidí i neslyší. Poděkování patří Kateřině Svobodové za servis. (Štafeta pod taktovkou starosty Libora Šťástky nezklamala a ještě překvapila zajímavým plaveckým oblečením viz snímky.) (red) 5

6 Stalo se v naší městské části To je cesta k Mikuláši a Mikulášoviny Na radnici městské části Brno-střed dorazil Mikuláš. Děti měli možnost vyzkoušet své pohybové i rukodělné dovednosti, pochlubit se tím, jak jsou hodné i jak jim to jde ve škole, a samozřejmě si z radnice odnést sladkosti. Mikulášoviny na radnici byly první z chystaných radničních akcí pro veřejnost, informace o dalším chystaném radničním programu najdete na straně 15. Radnice L.P prosince pátého Vyrob si vánoční ozdoby, řetěz, Ty se čerta nebojíš? Co o něm víš? Zásah a jdeš dál Utíkej, honí tě čert divokej A do pytle 6

7 Stalo se v naší městské části Osoby a obsazení: Mikuláš... Libor Šťástka Anděl... Dušan Pazdírek Čertice... Pavla Klímová Pomocní čerti a andělé... děti Jelínkovy Moderátor... Pavel Jan Riedl Opravdu pěkné vysvědčení Pojď, anděla již známe. Mikuláš čeká Pohled do nebe Andělský otec a syn To je od radnice, nebo od Mikuláše? Hmm. Splněno 7

8 RENAX BRNO, s.r.o. A+A RENAX, s.r.o. Přízová BRNO Inzerce Levně, profesionálně, s pojištěním STĚHOVÁNÍ domácností, kanceláří, těžkých břemen (trezory, klavíry, stroje) VYKLÍZENÍ prostor a likvidace pozůstalosti AUTODOPRAVA skříňovými vozy tel.: mob: Hlaváčova 6, Brno (anglická a česká třída, individuální přístup) Den otevřených dveří: hodin Zápis: hodin Vánoční a novoroční přání Tepláren Brno Krásné prožití vánočních svátků v teple vašeho domova a do no vého roku hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů vám přejí Teplárny Brno. Otevřeli jsme pro vás nové pobočky: Kleinův palác Náměstí Svobody 15, Brno tel Interspar Vídeňská 89a, Brno, 1. patro tel termínovaný vklad 4% p.a. Poskytujeme bankovní služby pro soukromou i remní klientelu, rychle a spolehliv, sindividuálním p ístupem ke každému klientovi. Srde n Vás zveme do nov otev ené pobo ky v Králov Poli, na Palackého t íd 80, tel: , ALOE VERA kvalitní nápoje očistné a hubnoucí kůry kosmetika. přivýdělek podnikání PORADENSTVÍ ZDARMA NABÍDKA SPOLUPRÁCE Informace: p. Muchová, , Lidická 9, Brno, tel Každý 20. litr sud.vína ZDARMA CELOSTNÍ MEDICÍNA DETOXIKACE ORGANISMU Hledání skutečných příčin nemocí a jejich odstraňování MUDr. Zuzana LEWANDOWSKÁ objednávky klientů: tel Starobrněnská 3, Brno 8

9 Inzerce PRODUCENT filmu BOBULE Správa inzertních ploch Brno-střed, Žabovřesky, Bohunice, Starý Lískovec, Královo Pole, Šalina tel.: tel.: Přijmeme prodavače/ky pro prodejny potravin PRAMEN BRNĚNKA: Brno-střed: Lidická 5, Cihlářská 26/28, Vaňkovo nám.1a, nám. Míru 1 Brno-Královo Pole: Slovinská 1, Purkyňova 35d Brno-Kohoutovice: Libušina tř. 23 Dobré ohodnocení a podmínky, dvousměnný provoz, zaučíme. Tel. č.: , mail: 9

10 Rozhovor KONTAKT bb v roce 10. narozenin vypustil I. Brněnského DRAKA Do Rekreačního a sportovního areálu Kraví hora se první listopadový den sjelo 80 plavců s tělesným postižením z celé republiky, aby na plaveckém závodě I. Brněnský DRAK přetavili celoroční vybrušování techniky plaveckých způsobů do výsledných časů. V jednom bazénu se sešli zkušení plavci, kteří již naši zemi reprezentovali na mítincích nejvyšší světové úrovně s nejmladšími dětmi, které závodit teprve začínají. Drtivá většina z nich svoje plavecké začátky spojuje s občanským sdružením KONTAKT bb, které díky unikátní metodice Kovář-Nevrkla ví, jak naučit plavat i osoby s nejtěžšími typy tělesného postižení, a to jak vrozených vad, tak osob po úraze. Týdenní pobytová akce pro děti ve Strakonicích Plavci SK KONTAKT BRNO na I. Brněnském DRAKOVI Historie KONTAKT bb práce a úspěchy Historie plavání bez bariér se odvíjí právě od setkání autorů metodiky v době, kdy Martin Kovář usedl po úraze na vozík. Díky spolupráci s Janem Nevrklou vznikl plavecký program, který dal před 10 lety vzniknout občanskému sdružení KONTAKT bb a Martina Kováře vynesl až na sportovní vrchol, když v roce 2004 na paralympiádě v Aténách získal tři zlaté medaile. V současné době KONTAKT bb působí ve střediscích v Praze, Brně, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Ostravě a ročně se do programu zapojí okolo 500 osob při počtu 12 pracovníků a spolupráci téměř stovky proškolených dobrovolníků. Na výuku plavání, kterou sdružení nabízí tělesně postiženým jako sociální službu, navazují další činnosti týdenní pobytové akce s výukou plavání, organizace plaveckých závodů a další sportovní a společenská setkání. Na regionální úrovni KONTAKT bb spolupracuje se sportovními kluby, jejichž vznik inicioval. Mohli bychom měřit úspěch sdružení třeba 51 medailemi ze tří paralympiád a čtyř mistrovství světa, které získali plavci v průběhu 10 let existence. Samozřejmě nás tento úspěch těší, důležitější však zůstává fakt, že ti, co s námi kdysi plavat začínali, rádi v programu zůstávají a stále k nim přibývají nováčci všech věkových skupin, svěřuje se Mgr. Jan Nevrkla. Proč je právě plavání mezi tělesně postiženými tolik vyhledávanou aktivitou? Pro člověka upoutaného na vozík je možnost pohybu bez jakýchkoli pomůcek naprosto jedinečný pocit. Dalo by se říct, že dopřává dosud nepoznanou volnost a svobodu pohybu, nehledě na rehabilitační dopad. Pro mě osobně setkání s KONTAKTEM bb znamenalo velkou pobídku k aktivnímu životu a zapojení se do společnosti, říká Ing. Michal Crhonek, plavec brněnského střediska a člen dozorčí rady sdružení, který je s diagnózou DMO z velké části závislý na pomoci druhých. Co do budoucnosti? KONTAKT bb začíná druhou desítku své existence a jeho hlavní snahou bude udržet program pro handicapované nejméně ve stejném rozsahu a stále pracovat na profesionalizaci činnosti při zachování osobního přístupu k jednotlivcům. Na co se tedy mohou plavci těšit v roce 2009? Kromě celoročního plaveckého výcviku připravujeme v únoru týdenní pobytovou akci pro mládež ve 10 Svitavách, v dubnu první plavecký závod III. ročníku Českého poháru plavání tělesně postižených. Na přelomu května a června dostanou nejlepší plavci možnost využít domácí atmosféry a mezinárodní konkurence na chomutovském EUROWAVES Poháru pro všechny Evropany, který sdružení pořádá. A pak se tradičně sejdeme se stovkou plavců ve strakonickém plaveckém areálu na třech po sobě jdoucích týdenních pobytech, bez kterých už si mnozí léto nedokážou představit, nastiňuje program vedoucí brněnského střediska Mgr. Jana Nastoupilová. Tyto velké celorepublikové akce doplňují regionální činnosti, které svým plavcům nabízejí jednotlivá střediska. Vztah k Brnu a k městské části Brno-střed? Jedno z největších a nejaktivnějších středisek se nachází právě v Brně. O jeho vznik se zasloužil Roman Vojáček, který se k zakladatelské dvojici Kovář-Nevrkla v roce 1993 přidal a program prvotně zaměřený na poúrazové stavy rozšířil také o plavání pro děti s vrozenými vadami. Po letech aktivní práce zastává v současné době funkci supervizora programu a chod sdružení ovlivňuje z pozice místopředsedy. Plavání pro 80 tělesně postižených osob probíhá v Brně v bazénech na Kraví hoře, Za Lužánkami a v Kuřimi, výuku a navazující programy připravují 3 pracovnice a do činnosti je zapojeno okolo 30 dobrovolníků. Vážný problém, se kterým se brněnské středisko KON- TAKTU bb potýká, je nedostatek bazénů. Máme obavy, že připravovaná rekonstrukce kuřimského bazénu problémy ještě prohloubí a my budeme muset naši nabídku plavání minimalizovat, přestože již dnes nedokážeme uspokojit všechny zájemce. Proto jsme rádi za prostor, který máme na Kraví hoře. Ten našim klientům vyhovuje také z hlediska bezbariérovosti, což rozhodně není běžné, říká vedoucí střediska Nastoupilová. Chtěli bychom poděkovat městské části Brno-střed v čele se starostou Mgr. Liborem Šťástkou, za dobré podmínky nejen pro celoroční výuku, ale také za podporu dalších akcí, např. pre mié - rového ročníku plaveckého závodu Brněnský DRAK, dodává. Marta Vojáčková, KONTAKT bb, Brno

11 Školní příloha / Informace úřadu, rady a zastupitelstva / Stalo se v naší městské části Ač na to mnozí v této hektické době zapomínají, advent by měl být především časem, který trávíme v přítomnosti své rodiny, časem přípravy na nadcházející Vánoce v klidu a beze spěchu. Tuto myšlenku si 11. prosince 2008 připomněli rodiče, děti i učitelé ze Základní školy Kotlářská již tradičním Dnem světel. V podvečer se sešli v potemnělé budově školy všichni, kteří chtěli prožít hezké chvilky se svými blízkými. Školu jako každým rokem ozářilo světlo svíček a provonělo chvojí a vánoční cukroví, kterým naši nejstarší žáci devátých ročníků, uvítali příchozí. Děti, těšící se na oblíbené každoroční dílny, přivedly nejen své rodiče, ale i sourozence a mnohdy i prarodiče a ostatní členy rodiny. Každý, kdo vstoupil, se mohl zapojit a slepit jedno očko do vánočního řetězu symbolizujícího sounáležitost všech, kteří patří k naší škole. K nahlédnutí a obdivu lákala vánoční výstavka výrobků, které vyrobily děti a paní vychovatelky ve školní družině. Celá sborovna se na pár dní proměnila v překrásnou výstavní síň. Všichni tady mohli najít inspiraci k vánoční výzdobě svých domovů, Den světel na Základní škole Kotlářská 4 mnohé výrobky svou krásou a provedením předčily i dekorace od profesionálů, které najdete za výlohami obchodů. Ve vyzdobených třídách děti a jejich doprovod čekala nabídka drobností, které připomínají nejkrásnější svátky v kalendářním roce, Vánoce. Ti, kteří přišli, putovali školou a vyráběli si drobné dárečky, kterými jistě potěší své nejbližší. Návštěvníci se setkali i s výrobou vánočních svíček z krásně vonícího včelího vosku. Vytvářeli svícny, zvonečky ohlašující návštěvu Ježíška, krajkové andílky, svícny a pekly se i chutné perníčky. Děti si mohly vyzkoušet jejich pečení nanečisto, až je budou připravovat doma, jistě jim tato zkušenost přijde vhod. Stejně jako využijí vytvořené p.f. do nového roku. Do tvoření se zapojili i rodiče, pěkný pohled byl na tatínky, kteří vyráběli se svými dětmi přáníčka, možná pro maminky. Ti, kteří se pokusili prožít předvánoční atmosféru trochu jinak, se mohli zastavit ve třídě, která se proměnila v oázu klidu a pohody. Mohli během své cesty adventní spirálou se světlem a svým přáním, které si napsali na hvězdičku, projít cestu rozjímání a pozastavení se v tak náročném období jakou je právě předvánoční čas. Někteří dospělí se nechali unést atmosférou natolik, že jim ukápla i slza a dojmy byly natolik silné, že si odnášeli domů nejen to skutečné, reálné vyrobené, ale i duchovní, pocitové. To, co člověk k prožití vánočního času nezbytně potřebuje pocit sounáležitosti a radosti, pocit, že někomu mohu udělat radost a potěšit ho svým dárkem a svou přítomností. Závěr krásného odpoledne, až téměř večera, zpříjemnili žáci svým hudebním vystoupením s klavírním doprovodem. Společně jsme s dětmi zazpívali tradiční vánoční koledy a písně. Velcí i malí odcházeli dojatí a připravení přenést vánoční světlo do svých domovů. Předvánoční čas na ZŠ Kotlářská je již tradičně věnován mnoha činnostem, u kterých je dětem, případně rodičům hezky. Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Doufáme, že za rok se opět sejdeme a prožijeme znovu kouzlo předvánoční nálady. Učitelé ZŠ Kotlářská 4 V městské části Brno-střed dojde k redukci počtu provozoven s výherními hracími přístroji Na území městské části Brno-střed se v roce 2009 změní postup v povolování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Z celkového počtu 138 heren a restaurací, kde jsou VHP umístěny, by zhruba v 35 případech mohlo dojít k tomu, že nebude uděleno povolení k jejich provozování. Důvodem je zpřesnění pojmu sousedství podle Metodické příručky pro povolovací orgány obcí k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů, kterou v listopadu 2008 rozeslalo pod č.j. 34/92005/2008 Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění totiž stanoví, že provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož ani v sousedství uvedených budov. A zatímco podle doposud užívaného právního výkladu se považovaly za sousedství pouze sousedící budovy, nově bude tento okruh vymezen vzdáleností 100 metrů. U heren, kterých se změna týká, bude provedeno místní šetření pro zjištění přesné vzdálenosti, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Ministerstvo financí Úřadu městské části Brno-střed telefonicky potvrdilo, že stejný výklad sousedství bude aplikovat i při povolování videoloterijních terminálů. Počet provozoven s výherními hracími přístroji na území městské části Brno-střed se postupně snižuje, protože ubývá míst, kde je možné je povolit. Příjmy z VHP do rozpočtu městské části Brno-střed činily v roce v roce 2006 cca 40 miliónů a v roce 2007 cca 55 miliónů. Rok 2008 ještě není celý zaúčtován, nicméně podle kvalifikovaných odhadů se předpokládá, že vybraná částka bude nižší než v roce Městská část nezpoplatňuje ani nepovoluje rulety a herní videoterminály, což je v kompetenci 11 ministerstva financí. Uvítali bychom takovou změnu právní úpravy, abychom mohli regulovat i tato zařízení, řekl starosta. (red) Posezení v době Vánoc Příjemnou atmosféru Vánoc navodily dívky ze Střední zdravotní školy na Lipové, když přišly zazpívat našim seniorkám z DPS Lipová. Tamní středisko pořádá občas podobná setkání a tak přispívá něčím navíc, co nevyplývá z běžné praxe a povinností. Děkujeme jak budoucím sestrám, tak pracovnicím pečovatelské služby, že se tak starají. (red) Zápis do 1. třídy na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská se koná ve dnech a od 8.00 do hodin Telefonní spojení: / kp.208 nebo / kp. 208 Nabízíme: třídy s malým počtem žáků, individuální přístup pedagogů, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu,výuku práce na počítači a psaní na klávesnici. Předměty speciální péče: náprava SPU, logopedie, muzikoterapie (metoda FMT), rozšířenou vý - uku hry na hudební nástroje. Zájmové kroužky: angličtina, keramika, další. Poradenské služby školního psychologa a SPC. Těšíme se na vás! Spojení: tramvaj č. 1, trolejbusy č. 25, 26, 37, autobusy č. 52, 68, 44, 84 zastávka Pisárky (red)

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14.

PROGRAM 142. RMČ BS. 17) Starobrněnská 7 zatékání do bytu č. 17 Ing.Bundálek 18) VZ malého rozsahu Cejl 49 oprava bytů č. 1.3, 9.3, 11.2, 14. PROGRAM 142. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 141. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 142. RMČ BS d) Schválení programu 142. RMČ BS 2) Hospic sv. Alžběty o.p.s. žádost o poskytnutí

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky

II. Brněnský DRAK. Plavecké akademie bez bariér. Ohlédnutí. za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé plavky a k c i p o ř á d a l i K O N T A K T b B a S K K O N T A K T B r n o II. Brněnský Plavecké akademie bez bariér Ohlédnutí za 3. závodem III. ročníku Českého poháru Motto: Není malých plavců, jsou jen malé

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního

PROGRAM 139. RMČ BS. 15) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku Sportovního a rekreačního PROGRAM 139. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 138. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 139. RMČ BS d) Schválení programu 139. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Ing.Pšeja 3)

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC Tisková zpráva k 16. ročníku mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC brnobezhranic.cz projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ul. 17 listopadu 147, telefon 558 647846 telefony: 721 061 601, 736 620 467 (zájezdy) e-mail: seniori.fm@seznam.cz Úřední hodiny Kancelář SD Po, St 8-12 hod. Infostředisko 1.poschodí Polikliniky ve FM

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 10. zasedání Zastupitelstva městské

Více

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

1. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 1. schůze Rady, konané dne 10. listopadu 2014 v zasedací místnosti

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 5. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 14. jednání Rady městské části Praha Zličín, které se konalo dne 9. 6. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Vybudování chodníku při ul. Na Radosti a) Nájemní smlouva b) Smlouva o uzavření budoucí

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 9. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C

2. TISKOVÁ ZPRÁVA. Nová výstavní hala. K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C 2. TISKOVÁ ZPRÁVA K výstavě Kůň 2013 a otevření nové výstavní haly C Nová výstavní hala Projekt byl pojmenován Dostavba kryté výstavní plochy výstaviště v Lysé nad Labem. Jedná se o navýšení ploch areálu

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 2. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Jmenování členů redakční rady 1.I. jmenovala

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A

INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A INFORMAČNÍ MEMORANDUM Vyškov, ul. Palánek 374/1A Celková plocha budovy 2.697 m 2 Celková plocha pozemků 1.963 m 2 7 parkovacích míst v podzemní garáži K dispozici až 200 parkovacích míst u budovy Volná

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 1.9.2008 U S N E S E N Í 44. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 44/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více