PF Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PF 2009. Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem"

Transkript

1 leden 2009 PF 2009 Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Nad Brnem se přehnaly mraky. Hrozilo, že bude pršet nebo případně sněžit. Počasí bylo jak na houpačce. Nakonec vysvitlo slunce. Tak začínalo oficiální otevření venkovního kluziště pod Petrovem na Nových sadech v místech bývalé Malé Ameriky. Za podpory starosty městské části Brno-střed Mgr. Libora Šťástky a organizátora Michaela Svobody proběhla bruslařská soutěž dětí a karneval masek na bruslích. Starosta si s dětmi zabruslil, vyzkoušel kondici dětí i svoji a po ukončení soutěží na ten- Pokračování na str. 2 Vážení spoluobčané, vstupujeme do dalšího z roků, které jsou pro náš národ připomínkou významných historických momentů a výročí. Byť není rok 2009 v tomto ohledu tak pestrý jako ten předešlý osmičkový, frustrující a tíživé okamžiky let 1939 a1969, jakož i listopadové události před dvaceti lety spojené s mnoha nadějemi a pohledy upřenými k bu - doucnosti nelze nevzpomenout. Také právě zahájený rok nastaví ve svém průběhu a závěru zrcadlo našim novým či dlouhodobým novoročním předsevzetím, našemu každodennímu konání a práci. Věřím, že pro většinu z nás bude takovéto bilancování úspěšné. To je cílem mým i cílem týmu radnice městské části Brno-střed. Rekapituluji-li rok právě skončený, jsem rád, že se v jeho konci podařilo mimo jiné rozběhnout projekt výstavby nového bytového domu mezi ulicemi Kopečná a Studánka, dokončit tři nová dětská hřiště v ul. Jana Uhra, Botanická a Křídlovická a také opravy řady městských domů či škol v naší městské části. Tím správným centrem sportovních klání a zároveň příjemného setkávání dětí i dospělých nejrůznějších osudů a příběhů se stává bazén na Kraví hoře, centrem kulturních akcí a neméně zajímavým místem k navštívení pak Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které se kromě Di - vadla Polárka, Klubu na Leitnerově a Centrem vzdělávání na Nerudově rozrostlo o Centrum volného času na Botanické. I v rámci letošního roku je radnice naší městské části připravena zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. O probíhajících či nově vznikajících projektech Vás budeme průběžně informovat, a to i na stránkách Zpravodaje. Jeho prostřednictvím se Vás také budeme ptát na Vaše názory, postřehy a pohledy na dění v centrální části Brna. Vážení spoluobčané, byť média i od - borníci nepřisuzují tomuto roku ty nejlepší prognózy, přeji Vám, aby pro Vás byl rokem příjemným a úspěšným. Libor Šťástka starosta MČ BS Dětský karneval str. 3 Sportovní a rekreační areál Kraví hora str. 4, 5 Mikuláš na radnici str. 6, 7 Pozvánka na radniční akce str. 15

2 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Bruslení se starostou na Nových sadech pod Petrovem Pokračování ze str. 1 kých nožích rozdal jak vítězům tak poraženým sladké dobroty. Tím oficiálně zahájil Den otevřených dveří na kluzišti, ale i bruslařskou sezonu na ledě. Jmenujme vítěze slalomu: 3. třídy Markéta Řezáčová a Richard Šejn (ZŠ Bakalovo nábř.); 4. třídy Tereza Slanařová (ZŠ Bakalovo nábř.) a Dominik Hejna (ZŠ Křídlovická); 5. třídy Klára Kašparová a Tomáš Štursa (ZŠ Křídlovická); Štafety: Rychlý kužely a soutěže o nejlepší masku Siamské žáby. (red) Starosta (úplně vlevo) táhl dětského hada, aby se děti rozbruslily a závody mohly začít 62. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) Rada městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS) projednala a doporučila ZMČ BS schválit návrh rozpočtu HČ a plán příjmů a výdajů VHČ na rok RMČ BS projednala a vzala na vědomí přehled aktuálně volných bytů v domech ve správě MČ Brno-střed a uložila bytovému odboru zajistit veškeré úkony směřující k jejich přidělení dle platných Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku Statutárního města Brna a dle platné Metodiky pronajímání bytů v MČ BS. RMČ BS projednala a schválila zaslání výpovědí z nájmu bytu pro neplacení nájemného a hrubé porušování nájemní smlouvy dle předloženého seznamu a uložila bytovému odboru zaslat ihned výpovědi z nájmu bytu. RMČ BS projednala a schválila žádost o fi nanční prostředky ze státního rozpočtu MF ČR na rok ISPROFIN na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 sanace levé části objektu. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádosti na prodloužení termínu dokončení stavby o jeden měsíc Nasvětlení přechodu pro chodce vkřižovatce Lidická-Burešova a Nasvětlení přechodu pro chodce v křižovatce Drobného-Erbenova s novým termínem dokončení zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané v pondělí dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na: Údržba čistoty a zimní údržba místních komunikací správního území MČ Brno-střed, lokalita Veveří-Trnitá. RMČ BS schválila výběr nejvhodnější zaslané nabídky a návrh smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na: Zabezpečení poukázek pro osoby v hmotné nouzi. RMČ BS schválila smlouvu o nájmu pozemku - Vánoční trhy na Moravském náměstí RMČ BS projednala a schválila dočasné řešení krizové situace rodiny Aleny a Zdenka Kubíkových, přidělením bytu na dobu určitou 3 měsíců. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního areálu Brno, Kraví hora, p.o. 64. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS projednala a vzala na vědomí výběr bytů ke zveřejnění na Úřední desce MČ BS k opravě vlastním nákladem žadatele a uložila bytovému odboru zajistit zveřejnění nabídky vybraných bytů s termínem ihned. RMČ BS projednala a odsouhlasila žádost o přidělení investiční dotace z rozpočtu města Brna ve výši 4,5 mil. Kč na akci ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 rekonstrukce sociálních zařízení. RMČ BS projednala návrh na dispozici 2 s majetkem a odsouhlasila pronájmem pozemků k.ú. Staré Brno za účelem výstavby polyfunkčního domu, v souladu s RP a ÚPmB po dobu výstavby a následný odprodej po kolaudaci. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu Realizace pracovního zázemí a plnění služeb a činností v rámci uskutečňování veřejně prospěšných prací. RMČ BS nesouhlasila se zrušením lávky pro pěší a cyklisty v ulicích Koliště, Milady Horákové a tř. Kpt. Jaroše. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro KONTAKT bb Brno ve výši Kč na I. ročník závodu pro tělesně postižené děti. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Hrnčířská 21, oprava kanalizace a hydroizolace části domu. RMČ BS projednala a schválila oslovení vybraných dodavatelů pro veřejnou zakázku na dodávku Průkazy energetické náročnosti budov ve správě MK ÚMČ Brno-střed. RMČ BS schválila výzvu k podání cenové nabídky s oslovením vybraných dodavatelů na veřejnou zakázku malého rozsahu: Dvorského 10, 12, oprava ZTI v domech, Příční 6, oprava obvodového zdiva a světlíku. RMČ BS pověřila JUDr. Radka Ondruše, advokáta, zastupováním Statutárního města Brna, městské části Brno-střed ve věci určení a uplatnění nároků SmB a MČ BS, vzešlých z právních vztahů založených smlouvou mezi Statutárním městem Brnem a Ministerstvem obrany ČR o bezúplatném převodu nemovitostí ev. č , jakož i veškerých soudních sporech a správních řízení s danou věcí souvisejících, a to včetně jednání s fyzickými a právnickými osobami, státními orgány a správními úřady. 65. zasedání Rady městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. v zasedací místnosti rady (výběr z usnesení) RMČ BS schválila závěr pracovní skupiny pro řešení uspořádání Zelného trhu s podporou zachování tradiční podoby náměstí Zelný trh s ohledem na budoucí možné stanovení optimální organizace tržiště z úrovně MČ Brno- -střed. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, o.s., Brno ve výši Kč na vánoční koncert Jakub Jan Ryba. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně ve výši Kč na Přehlídku pěveckých sborů církevních škol. RMČ BS schválila finanční neinvestiční transfer pro Akademické pěvecké sdružení MORAVAN Brno ve výši Kč na dva slavnostní koncerty. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Průkaz energetické náročnosti budovy Měnínská 4, Zelný trh 14/15/16, Mečová 5 jako nejvhodnější nabídku uchazeče NCL spol. s r.o., Brno a schválila Smlouvu o dílo mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným uchazečem. RMČ BS vybrala pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Koupaliště Kraví hora, Brno - II. etapa dostavby technologické části koupaliště Sportovního a rekreačního Pokračování na str. 3

3 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Pokračování ze str. 2 areálu Brno, Kraví hora, p.o. jako nejvhodnější nabídku uchazeče UNISTAV a.s., Brno a schválila smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-střed a vybraným dodavatelem. 14. zasedání Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed, konané ve středu dne od hod. ve společenském centru ÚMČ BS, Dominikánská 2, Brno (výběr z usnesení) Dle koaliční dohody byl na 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále je ZMČ BS) navržen jediný kandidát na nového člena rady městské části Brno-střed (za klub ODS) pan Josef Kameníček, který byl na základě veřejné volby zvolen členem Rady městské části Brno-střed. ZMČ BS schválila rozpočet a plán příjmů a výdajů městské části Brno-střed na rok 2009 a uložila ekonomickému odboru neprodleně provést rozpis schváleného rozpočtu na rok ZMČ BS projednala a schválila vyřazení domů Bratislavská 36a a Bratislavská 60 ze seznamu domů doporučených k prodeji. ZMČ BS souhlasila se záměrem změny ÚPZ Kraví hora, spočívající ve změně funkční plochy městské zeleně, plochy parků ZP, na plochu rekreační zeleně ZR, s překryvnou funkcí sport a rekreace, na vyjmenovaných částech pozemků Veveří, obec Brno, za účelem přestavby a stabilizace stávající dočasné stavby mládežnického hřiště pro softbal a baseball za podmínky, že hřiště bude volně přístupné pro okolní školy v dopoledních hodinách, pro ostatní zájemce po dohodě s vlastníky hřiště. ZMČ BS schválila harmonogram zasedání ZMČ BS na rok (red) Zemřel profesor Jaroslav Mezník V závěru loňského roku, 28. listopadu, nás opustil bývalý děkan Filozofické fakulty v Brně prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc, odborník na historii a držitel řady ocenění, ale především člověk s velkým renomé a osobní statečností, jehož životní pouť nebyla jednoduchá. Bylo pro mne proto ctí být na začátku prosince při posledním rozloučení s touto výraznou brněnskou osobností; množství zúčastněných bylo jasným důkazem, že jeho dílo, odkaz a hodnoty, které reprezentoval, zůstanou natrvalo v paměti nás všech. Mgr. Libor Šťástka Nové agendy Czech Point Bodové hodnocení řidičů Seznam kvalifikovaných dodavatelů Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH. Správní poplatky první strana 100 Kč a každá další 50 Kč. Všechny výpisy jsou včetně ověřovací doložky. (red) Novým radním městské části Brno-střed se stal bývalý starosta Josef Kameníček Rada městské části Brno-střed je od středy 17. prosince opět kompletní, jedenáctičlenná. Novým radním byl na zasedání zastupitelstva zvolen bývalý starosta Josef Kameníček (ODS). Doplnil tak uvolněné místo po MUDr. Dagmar Hrubé, která odstoupila z vedení radnice v červenci loňského roku. Kolegy Kameníčka si vážím jak pro jeho vlastnosti a kredit, který v Brně má, tak pro jeho velmi důkladné znalosti fungování me cha - nismů nejen naší městské části, ale i ce - lého města, řekl starosta Mgr. Libor Šťástka. V době, kdy byl Josef Kameníček starostou, se realizovalo množství projektů, které zrekapituloval v rozhovoru pro Zpravodaj městské části Brno-střed: Podařilo se nám zrekonstruovat a dostavět Sportovní a rekreační areál na Kraví hoře. Centrum Brna zdobí krásně upravený prostor mezi Červeným kostelem, JAMU a lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, naši senioři využívají dům s pečovatelskou službou na Křenové, v rámci projektu komunitního bydlení byly na Cejlu a na Bratislavské zrekonstruovány nové byty a samostatnou kapitolu tvoří naše investice do školství: bazén se slanou vodou a sportoviště na Horní ulici, hřiště na Kotlářské, rekonstrukce základní školy na Křídlovické ulici nebo jídelna na náměstí Míru. Dále bych připomněl naši průběžnou péči o zeleň, rekonstrukci parku na nám. 28. října či opravy dětských hřišť, ale i psího výběhu na Kraví hoře. Josef Kameníček se narodil v roce 1942 ve Kvasicích u Kroměříže. Od svých dvanácti let žije v Brně. Vystudoval gymnázium a po vojenské základní službě, kterou strávil na Slovensku, absolvoval při zaměstnání brněnskou Šuřku, tedy Školu uměleckých řemesel. V podniku Oděvy Brno pak postupně pracoval jako návrhář, vedoucí výtvarník a vedoucí reklamního střediska, souběžně se věnoval užité i volné grafice. Po revoluci byl několik let na volné noze, v roce 1993 byl jmenován vedoucím živnostenského úřadu ÚMČ Brno-střed. Do politického života vstoupil v roce 1990, kdy byl zvolen do Zastupitelstva městské části Brno-střed, v roce 1998 se stal starostou a tuto funkci zastával do května 2005, kdy rezignoval ze zdravotních důvodů. Do komunálních voleb v roce 2006 byl členem Rady městské části Brno-střed, v nynějším volebním období byl zastupitelem. (red) 3

4 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Sportovní a rekreační areál Kraví hora vybudovaný městskou částí Brno-střed Historie Areál letního koupaliště na Kraví hoře, pocházejícího ze šedesátých let minulého století, patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa v Brně, proto i dnešní název Sportovní a rekreační areál Kraví hora příspěvková organizace městské části Brno-střed. Jako výletní místo slouží nejen pro obyvatele Brna již řadu desetiletí. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na panorama města v čele se známou dominantou hradu Špilberk a katedrály sv. Petra a Pavla. V současnosti v sobě areál spojuje možnost odpočinku v moderním a přitom nanejvýš přírodním prostředí. Projekt rekonstrukce začal v roce a realizace byla dokončena v roce 2004, kdy byl areál slavnostně otevřen. atrakci v kombinaci se dřevem nazvanou pyramida. V zimním období je ve venkovním areálu umístněna mobilní ledová plocha. Letní areál návštěvníkům nabízí bezplatně samoobslužné skříňky na uložení šatstva, občerstvení a drobné hry, např. stolní fotbal. Kapacita venkovního bazénu je 1400 lidí na hodinu. Obsazenost včetně teploty vody a vzduchu se návštěvníci dozví z info panelů umístěných uvnitř i venku. Dalším odloučeným sportovištěm spadajícím do našeho areálu je kluziště na ulici Nové sady v centru města. Vstupenkový systém umožňuje návštěvníkům vlastnícím předplatné čipové karty návštěvu těchto zařízení podle své volby. K rozšíření nabídky pro návštěvníky je v budoucnu plánováno vybudování minigolfu, hřiště na petanque a tobogánu. Také máme zájem rozšířit dětskou část areálu o další atrakce. Krátká procházka areálem Vnitřní bazén nová hala s bezbariérovým přístupem nabízí návštěvníkům šestidráhový 25metrový bazén hluboký 1,8 m s teplotou vody C. Dětský hrátkový bazén 12,5 m 8 m s hloubkou 1,1 m a teplotou C. Součástí hrátkového bazénu jsou tři vodní masážní chrliče a perlička. Relaxační zónu tvoří vířivka 5 6 m s podvodním barevným osvětlením a parní kabina pro 20 osob. V kryté hale je možnost úschovy kol a kočárků, odpočinková místnost pro nejmenší děti, trezory pro cenné věci a občerstvení. Nově bylo také v prostorách klimatizované kavárny bezplatně zpřístupněno WiFi připojení (sara_kh). Krytý bazén je vhodný jak pro relaxaci tak i sportovní plavání. Místo u nás najdou všichni lidé bez rozdílu věku. Bazén je dobře přístupný i pro osoby s handicapem. Jsou zde upraveny převlékárny, WC a sprchy. Celková kapacita vnitřního areálu je 165 osob na hodinu.vstup je regulován turnikety. Využití se nabízí široké veřejnosti, ale také organizacím, školám a školkám. Venkovní letní areál nabízí 50 m nerezový bazén s vodními atrakcemi (vodní lavice,vodní masážní chrliče, duha), také tři dráhy pro kondiční plavání a skluzavku. Dětský bazének nabízí perličku, vodního ježka, hříbek a samozřejmě skluzavku. K příjemnému slunění se nabízí venkovní travnaté terasy v okolí bazénů včetně dřevěných lehátek. Přístup k bazénům je opět bezbariérový. Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, travnaté hřiště a dva beach volejbalové kurty přímo lákají návštěvníky ke sportování. V zadní, klidnější části letního areálu najdou naši nejmenší návštěvníci velké pískoviště a lanovou 4 Provozní doba: Areál je otevřen celoročně 349 dnů v roce. Vnitřní bazén funguje denně od srpna do konce června. Venkovní bazén je otevřen denně zpravidla v období červen až polovina září. Areál je v rámci zabezpečení střežen kamerovým systémem. Kvalitní technologie vody včetně systému ozonizace a UV lampy vytváří ve spojení s nerezovými vanami křišťálově čistou vodu i při velkém zatížení. Veškeré aktuální informace o provozu areálu najdete na: telefonním čísle , nebo nám své dotazy a náměty můžete psát na ovou adresu K dispozici je také přímo elektronický infopanel ve vstupní hale. Plavání posiluje jak tělo, tak i ducha. Hlavně v podzimních a zimních měsících bazén přitahuje milovníky sportovního i kondičního plavání, které v mnohém přerůstá v budování pout na celý život. Velkým pomocníkem je jak naše městská část jako zřizovatel vycházející všemožně podobným akcím vstříc díky obsluze sportovního areálu, tak i několika sportovních nadšenců včele s Michaelem Svobodou, který dokázal zopakovat, ale hlavně vygradovat setkání školské mládeže s handicapovanými sportovci na setkání plné nádherných emocí, ale i spojit na plaveckém kolbišti mládež s dospělými a tak přinášet pro mládež lepší vzor, který při zápolení a zdolávání překážek s dospělými přichází snad automaticky. Na další straně přinášíme krátký fotoseriál ze tří podzimních a zimních akcí:

5 Informace úřadu, rady a zastupitelstva Setkání bez hranic Strážníci brněnské městské policie, jako obhájci loňského prvenství, a další dospěláci se v rekreačním areálu Kraví hory zúčastnili plavecké show určené pro dívky a chlapce z dětských domovů. Druhý ročník akce s názvem Setkání bez hranic, které pořádala AC Atletika Brno a Dětský domov Dagmar, byl slavnostně odstartován v 9 hodin a šlo v něm nejen o sportovní setkání 250 dětí z dětských domovů, handicapovaných dětí a 100 dospělých z řad vrcholových sportovců, policistů, hasičů a záchranářů, ale i o vyzkoušení dalších znalostí a vědomostí nejen pro zábavu, ale i přístupnější formou vedoucí k sebevzdělání. Celá plavecká show se protáhla až do 14 hodin a síly v něm změřil v řadě plaveckých disciplín nespočet zástupců nejrůznějších brněnských institucí a také handicapovaných dětí, které si na závěr odnesly spoustu dárků, medailí a pohárů a jak je vidno z fotografií draly se o medaile jako lvi. Brněnský drak plavecký závod pro paralympijská mláďata i draky Závod byl zařazen do série Českého poháru tělesně postižených plavců 2008 a zúčastnilo se ho 80 plavců, z toho většina v dětském a mládežnickém věku. Na startu jsme viděli paralympijské reprezentanty, kteří nemohli startovat v Pekingu, ačkoliv měli výkonnost lepší než někteří nominovaní. V bazénu závodil čtyřnásobný železný muž z Havaje Zbyněk Švehla, první Evropan na vozíku, který závod v Mekce triatlonu v Koně na Havaji v roce 2003 dokončil. Závod na Kraví hoře začal od 8.30 a končil něco po hodině. Nad závodem převzal záštitu starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který na slavnostním zahájení všem 80 závodníkům popřál mnoho úspěchů a projevil obdiv nad jejich sportovním duchem, který nebojuje jen v překonávání sama sebe, ale i handicapu. Pořadatel závodů bylo občanské sdružení Kontakt bb, které můžete blíže poznat na 10 straně dnešního Zpravodaje. O pohár Svrateckého údolí plavecká show Areál na Kraví hoře zažil nebývale bouřlivou atmosféru při 5. ročníku plavecké show O pohár Svrateckého údolí pod patronací Mgr. Libora Šťástky, starosty MČ Brno - střed, Mgr. Aleše Kvapila, starosty Žabovřesk, Karla Hledíka, starosty Komína a Ing. Svatopluka Beneše, starosty Bystrce z brněnských MČ. Kromě dětí a mládeže ve věku let ze základních škol města Brna se letos sešli ve velmi bohaté sestavě handicapovaní plavci ze SK Kociánka a Kontaktu bb. Mohutné povzbuzování provázelo každého jak zdravého, tak handicapovaného plavce od začátku až do konce. To, co pak brněnský bazén zažil při tzv. štafetě dospěláků, kdy všechny děti obklopily bazén a své ze svých MČ, MP Brno, Správy JMK a HZS JMK, to se hned tak nevidí i neslyší. Poděkování patří Kateřině Svobodové za servis. (Štafeta pod taktovkou starosty Libora Šťástky nezklamala a ještě překvapila zajímavým plaveckým oblečením viz snímky.) (red) 5

6 Stalo se v naší městské části To je cesta k Mikuláši a Mikulášoviny Na radnici městské části Brno-střed dorazil Mikuláš. Děti měli možnost vyzkoušet své pohybové i rukodělné dovednosti, pochlubit se tím, jak jsou hodné i jak jim to jde ve škole, a samozřejmě si z radnice odnést sladkosti. Mikulášoviny na radnici byly první z chystaných radničních akcí pro veřejnost, informace o dalším chystaném radničním programu najdete na straně 15. Radnice L.P prosince pátého Vyrob si vánoční ozdoby, řetěz, Ty se čerta nebojíš? Co o něm víš? Zásah a jdeš dál Utíkej, honí tě čert divokej A do pytle 6

7 Stalo se v naší městské části Osoby a obsazení: Mikuláš... Libor Šťástka Anděl... Dušan Pazdírek Čertice... Pavla Klímová Pomocní čerti a andělé... děti Jelínkovy Moderátor... Pavel Jan Riedl Opravdu pěkné vysvědčení Pojď, anděla již známe. Mikuláš čeká Pohled do nebe Andělský otec a syn To je od radnice, nebo od Mikuláše? Hmm. Splněno 7

8 RENAX BRNO, s.r.o. A+A RENAX, s.r.o. Přízová BRNO Inzerce Levně, profesionálně, s pojištěním STĚHOVÁNÍ domácností, kanceláří, těžkých břemen (trezory, klavíry, stroje) VYKLÍZENÍ prostor a likvidace pozůstalosti AUTODOPRAVA skříňovými vozy tel.: mob: Hlaváčova 6, Brno (anglická a česká třída, individuální přístup) Den otevřených dveří: hodin Zápis: hodin Vánoční a novoroční přání Tepláren Brno Krásné prožití vánočních svátků v teple vašeho domova a do no vého roku hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů vám přejí Teplárny Brno. Otevřeli jsme pro vás nové pobočky: Kleinův palác Náměstí Svobody 15, Brno tel Interspar Vídeňská 89a, Brno, 1. patro tel termínovaný vklad 4% p.a. Poskytujeme bankovní služby pro soukromou i remní klientelu, rychle a spolehliv, sindividuálním p ístupem ke každému klientovi. Srde n Vás zveme do nov otev ené pobo ky v Králov Poli, na Palackého t íd 80, tel: , ALOE VERA kvalitní nápoje očistné a hubnoucí kůry kosmetika. přivýdělek podnikání PORADENSTVÍ ZDARMA NABÍDKA SPOLUPRÁCE Informace: p. Muchová, , Lidická 9, Brno, tel Každý 20. litr sud.vína ZDARMA CELOSTNÍ MEDICÍNA DETOXIKACE ORGANISMU Hledání skutečných příčin nemocí a jejich odstraňování MUDr. Zuzana LEWANDOWSKÁ objednávky klientů: tel Starobrněnská 3, Brno 8

9 Inzerce PRODUCENT filmu BOBULE Správa inzertních ploch Brno-střed, Žabovřesky, Bohunice, Starý Lískovec, Královo Pole, Šalina tel.: tel.: Přijmeme prodavače/ky pro prodejny potravin PRAMEN BRNĚNKA: Brno-střed: Lidická 5, Cihlářská 26/28, Vaňkovo nám.1a, nám. Míru 1 Brno-Královo Pole: Slovinská 1, Purkyňova 35d Brno-Kohoutovice: Libušina tř. 23 Dobré ohodnocení a podmínky, dvousměnný provoz, zaučíme. Tel. č.: , mail: 9

10 Rozhovor KONTAKT bb v roce 10. narozenin vypustil I. Brněnského DRAKA Do Rekreačního a sportovního areálu Kraví hora se první listopadový den sjelo 80 plavců s tělesným postižením z celé republiky, aby na plaveckém závodě I. Brněnský DRAK přetavili celoroční vybrušování techniky plaveckých způsobů do výsledných časů. V jednom bazénu se sešli zkušení plavci, kteří již naši zemi reprezentovali na mítincích nejvyšší světové úrovně s nejmladšími dětmi, které závodit teprve začínají. Drtivá většina z nich svoje plavecké začátky spojuje s občanským sdružením KONTAKT bb, které díky unikátní metodice Kovář-Nevrkla ví, jak naučit plavat i osoby s nejtěžšími typy tělesného postižení, a to jak vrozených vad, tak osob po úraze. Týdenní pobytová akce pro děti ve Strakonicích Plavci SK KONTAKT BRNO na I. Brněnském DRAKOVI Historie KONTAKT bb práce a úspěchy Historie plavání bez bariér se odvíjí právě od setkání autorů metodiky v době, kdy Martin Kovář usedl po úraze na vozík. Díky spolupráci s Janem Nevrklou vznikl plavecký program, který dal před 10 lety vzniknout občanskému sdružení KONTAKT bb a Martina Kováře vynesl až na sportovní vrchol, když v roce 2004 na paralympiádě v Aténách získal tři zlaté medaile. V současné době KONTAKT bb působí ve střediscích v Praze, Brně, Karlových Varech, Českých Budějovicích a Ostravě a ročně se do programu zapojí okolo 500 osob při počtu 12 pracovníků a spolupráci téměř stovky proškolených dobrovolníků. Na výuku plavání, kterou sdružení nabízí tělesně postiženým jako sociální službu, navazují další činnosti týdenní pobytové akce s výukou plavání, organizace plaveckých závodů a další sportovní a společenská setkání. Na regionální úrovni KONTAKT bb spolupracuje se sportovními kluby, jejichž vznik inicioval. Mohli bychom měřit úspěch sdružení třeba 51 medailemi ze tří paralympiád a čtyř mistrovství světa, které získali plavci v průběhu 10 let existence. Samozřejmě nás tento úspěch těší, důležitější však zůstává fakt, že ti, co s námi kdysi plavat začínali, rádi v programu zůstávají a stále k nim přibývají nováčci všech věkových skupin, svěřuje se Mgr. Jan Nevrkla. Proč je právě plavání mezi tělesně postiženými tolik vyhledávanou aktivitou? Pro člověka upoutaného na vozík je možnost pohybu bez jakýchkoli pomůcek naprosto jedinečný pocit. Dalo by se říct, že dopřává dosud nepoznanou volnost a svobodu pohybu, nehledě na rehabilitační dopad. Pro mě osobně setkání s KONTAKTEM bb znamenalo velkou pobídku k aktivnímu životu a zapojení se do společnosti, říká Ing. Michal Crhonek, plavec brněnského střediska a člen dozorčí rady sdružení, který je s diagnózou DMO z velké části závislý na pomoci druhých. Co do budoucnosti? KONTAKT bb začíná druhou desítku své existence a jeho hlavní snahou bude udržet program pro handicapované nejméně ve stejném rozsahu a stále pracovat na profesionalizaci činnosti při zachování osobního přístupu k jednotlivcům. Na co se tedy mohou plavci těšit v roce 2009? Kromě celoročního plaveckého výcviku připravujeme v únoru týdenní pobytovou akci pro mládež ve 10 Svitavách, v dubnu první plavecký závod III. ročníku Českého poháru plavání tělesně postižených. Na přelomu května a června dostanou nejlepší plavci možnost využít domácí atmosféry a mezinárodní konkurence na chomutovském EUROWAVES Poháru pro všechny Evropany, který sdružení pořádá. A pak se tradičně sejdeme se stovkou plavců ve strakonickém plaveckém areálu na třech po sobě jdoucích týdenních pobytech, bez kterých už si mnozí léto nedokážou představit, nastiňuje program vedoucí brněnského střediska Mgr. Jana Nastoupilová. Tyto velké celorepublikové akce doplňují regionální činnosti, které svým plavcům nabízejí jednotlivá střediska. Vztah k Brnu a k městské části Brno-střed? Jedno z největších a nejaktivnějších středisek se nachází právě v Brně. O jeho vznik se zasloužil Roman Vojáček, který se k zakladatelské dvojici Kovář-Nevrkla v roce 1993 přidal a program prvotně zaměřený na poúrazové stavy rozšířil také o plavání pro děti s vrozenými vadami. Po letech aktivní práce zastává v současné době funkci supervizora programu a chod sdružení ovlivňuje z pozice místopředsedy. Plavání pro 80 tělesně postižených osob probíhá v Brně v bazénech na Kraví hoře, Za Lužánkami a v Kuřimi, výuku a navazující programy připravují 3 pracovnice a do činnosti je zapojeno okolo 30 dobrovolníků. Vážný problém, se kterým se brněnské středisko KON- TAKTU bb potýká, je nedostatek bazénů. Máme obavy, že připravovaná rekonstrukce kuřimského bazénu problémy ještě prohloubí a my budeme muset naši nabídku plavání minimalizovat, přestože již dnes nedokážeme uspokojit všechny zájemce. Proto jsme rádi za prostor, který máme na Kraví hoře. Ten našim klientům vyhovuje také z hlediska bezbariérovosti, což rozhodně není běžné, říká vedoucí střediska Nastoupilová. Chtěli bychom poděkovat městské části Brno-střed v čele se starostou Mgr. Liborem Šťástkou, za dobré podmínky nejen pro celoroční výuku, ale také za podporu dalších akcí, např. pre mié - rového ročníku plaveckého závodu Brněnský DRAK, dodává. Marta Vojáčková, KONTAKT bb, Brno

11 Školní příloha / Informace úřadu, rady a zastupitelstva / Stalo se v naší městské části Ač na to mnozí v této hektické době zapomínají, advent by měl být především časem, který trávíme v přítomnosti své rodiny, časem přípravy na nadcházející Vánoce v klidu a beze spěchu. Tuto myšlenku si 11. prosince 2008 připomněli rodiče, děti i učitelé ze Základní školy Kotlářská již tradičním Dnem světel. V podvečer se sešli v potemnělé budově školy všichni, kteří chtěli prožít hezké chvilky se svými blízkými. Školu jako každým rokem ozářilo světlo svíček a provonělo chvojí a vánoční cukroví, kterým naši nejstarší žáci devátých ročníků, uvítali příchozí. Děti, těšící se na oblíbené každoroční dílny, přivedly nejen své rodiče, ale i sourozence a mnohdy i prarodiče a ostatní členy rodiny. Každý, kdo vstoupil, se mohl zapojit a slepit jedno očko do vánočního řetězu symbolizujícího sounáležitost všech, kteří patří k naší škole. K nahlédnutí a obdivu lákala vánoční výstavka výrobků, které vyrobily děti a paní vychovatelky ve školní družině. Celá sborovna se na pár dní proměnila v překrásnou výstavní síň. Všichni tady mohli najít inspiraci k vánoční výzdobě svých domovů, Den světel na Základní škole Kotlářská 4 mnohé výrobky svou krásou a provedením předčily i dekorace od profesionálů, které najdete za výlohami obchodů. Ve vyzdobených třídách děti a jejich doprovod čekala nabídka drobností, které připomínají nejkrásnější svátky v kalendářním roce, Vánoce. Ti, kteří přišli, putovali školou a vyráběli si drobné dárečky, kterými jistě potěší své nejbližší. Návštěvníci se setkali i s výrobou vánočních svíček z krásně vonícího včelího vosku. Vytvářeli svícny, zvonečky ohlašující návštěvu Ježíška, krajkové andílky, svícny a pekly se i chutné perníčky. Děti si mohly vyzkoušet jejich pečení nanečisto, až je budou připravovat doma, jistě jim tato zkušenost přijde vhod. Stejně jako využijí vytvořené p.f. do nového roku. Do tvoření se zapojili i rodiče, pěkný pohled byl na tatínky, kteří vyráběli se svými dětmi přáníčka, možná pro maminky. Ti, kteří se pokusili prožít předvánoční atmosféru trochu jinak, se mohli zastavit ve třídě, která se proměnila v oázu klidu a pohody. Mohli během své cesty adventní spirálou se světlem a svým přáním, které si napsali na hvězdičku, projít cestu rozjímání a pozastavení se v tak náročném období jakou je právě předvánoční čas. Někteří dospělí se nechali unést atmosférou natolik, že jim ukápla i slza a dojmy byly natolik silné, že si odnášeli domů nejen to skutečné, reálné vyrobené, ale i duchovní, pocitové. To, co člověk k prožití vánočního času nezbytně potřebuje pocit sounáležitosti a radosti, pocit, že někomu mohu udělat radost a potěšit ho svým dárkem a svou přítomností. Závěr krásného odpoledne, až téměř večera, zpříjemnili žáci svým hudebním vystoupením s klavírním doprovodem. Společně jsme s dětmi zazpívali tradiční vánoční koledy a písně. Velcí i malí odcházeli dojatí a připravení přenést vánoční světlo do svých domovů. Předvánoční čas na ZŠ Kotlářská je již tradičně věnován mnoha činnostem, u kterých je dětem, případně rodičům hezky. Přejeme všem krásné Vánoce a úspěšný nový rok. Doufáme, že za rok se opět sejdeme a prožijeme znovu kouzlo předvánoční nálady. Učitelé ZŠ Kotlářská 4 V městské části Brno-střed dojde k redukci počtu provozoven s výherními hracími přístroji Na území městské části Brno-střed se v roce 2009 změní postup v povolování výherních hracích přístrojů (dále jen VHP). Z celkového počtu 138 heren a restaurací, kde jsou VHP umístěny, by zhruba v 35 případech mohlo dojít k tomu, že nebude uděleno povolení k jejich provozování. Důvodem je zpřesnění pojmu sousedství podle Metodické příručky pro povolovací orgány obcí k povolovacímu procesu, kontrole provozu a k vyúčtování provozu výherních hracích přístrojů, kterou v listopadu 2008 rozeslalo pod č.j. 34/92005/2008 Ministerstvo financí ČR, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění totiž stanoví, že provozování VHP nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož ani v sousedství uvedených budov. A zatímco podle doposud užívaného právního výkladu se považovaly za sousedství pouze sousedící budovy, nově bude tento okruh vymezen vzdáleností 100 metrů. U heren, kterých se změna týká, bude provedeno místní šetření pro zjištění přesné vzdálenosti, uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Ministerstvo financí Úřadu městské části Brno-střed telefonicky potvrdilo, že stejný výklad sousedství bude aplikovat i při povolování videoloterijních terminálů. Počet provozoven s výherními hracími přístroji na území městské části Brno-střed se postupně snižuje, protože ubývá míst, kde je možné je povolit. Příjmy z VHP do rozpočtu městské části Brno-střed činily v roce v roce 2006 cca 40 miliónů a v roce 2007 cca 55 miliónů. Rok 2008 ještě není celý zaúčtován, nicméně podle kvalifikovaných odhadů se předpokládá, že vybraná částka bude nižší než v roce Městská část nezpoplatňuje ani nepovoluje rulety a herní videoterminály, což je v kompetenci 11 ministerstva financí. Uvítali bychom takovou změnu právní úpravy, abychom mohli regulovat i tato zařízení, řekl starosta. (red) Posezení v době Vánoc Příjemnou atmosféru Vánoc navodily dívky ze Střední zdravotní školy na Lipové, když přišly zazpívat našim seniorkám z DPS Lipová. Tamní středisko pořádá občas podobná setkání a tak přispívá něčím navíc, co nevyplývá z běžné praxe a povinností. Děkujeme jak budoucím sestrám, tak pracovnicím pečovatelské služby, že se tak starají. (red) Zápis do 1. třídy na SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská se koná ve dnech a od 8.00 do hodin Telefonní spojení: / kp.208 nebo / kp. 208 Nabízíme: třídy s malým počtem žáků, individuální přístup pedagogů, výuku prostorové orientace a samostatného pohybu,výuku práce na počítači a psaní na klávesnici. Předměty speciální péče: náprava SPU, logopedie, muzikoterapie (metoda FMT), rozšířenou vý - uku hry na hudební nástroje. Zájmové kroužky: angličtina, keramika, další. Poradenské služby školního psychologa a SPC. Těšíme se na vás! Spojení: tramvaj č. 1, trolejbusy č. 25, 26, 37, autobusy č. 52, 68, 44, 84 zastávka Pisárky (red)

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

16. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 16. schůze Rady, konané dne 21. října 2015 v zasedací místnosti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s.,

PROGRAM 20. RMČ BS. 20) Finanční neinvestiční transfer pro Mateřské centrum Loučka z.s., PROGRAM 20. RMČ BS 1 a) Zahájení b) Ověření správnosti zápisů z 18. a 19. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 20. RMČ BS d) Schválení programu 20. RMČ BS 2) Žádost o výpůjčku společenského centra ÚMČ BS P.Pacal

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE

VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa NAŠE CÍLE VZNIK A POSLÁNÍ SPOLKU MaPa Spolek MaPa založili manželé Markéta a Pavel Vohnoutovi na jaře roku 2015 v Kosově Hoře u Sedlčan. Díky pečlivosti a cílevědomosti zakladatelů uběhlo od prvotního nápadu z rána

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 42. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 1. 8. 2012 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu : 1. Rodinný dům na pozemku parc. č. 135/6 k.ú. Zličín, ul. Tylovická

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka

Zápis. Mgr. Filip Leder Bc. Igor Fučík Mgr. Marek Šlapal Ing. Karel Doležal Josef Červenka Zápis 29. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného v pondělí 26. listopadu 2015 v 7:30 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Omluven: Přítomna:

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN

VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN VÝROČNÍ ZPRÁVA DOBROVOLNICKÉHO CENTRA VFN 2016 Dobrovolnický program ve VFN Kdo je to dobrovolník? Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Pro 15. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 14. července 2014 č. 568 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016 2025 Cílem Vládního plánu financování

Více

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 23. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 7. 12. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 23.1. Provedení jednorázové seče pozemků parc.č. 802/1 (část), 776/7

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA LISTOPAD 2016 ŽÁCI ZŠ V měsíci říjnu jsme často chodili do přírody a užívali si podzimního počasí. Zúčastnili jsme se slavnostního

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury

U S N E S E N Í. JUDr. Eva Goláňová, tajemnice ÚMČ Brno-Vinohrady Mgr. Tomáš Kratochvíl, vedoucí odboru sociálních věcí, školství a kultury Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z mimořádná schůze Rady, konané dne 3. září 2014 v zasedací místnosti

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 53. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 15. července 2013 čís. 754/53 767/53 1/5 754/53 Rada městského obvodu Martinov 15. července

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž

Třídní vzdělávací program. Školní rok Rok s medvědem. Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Třídní vzdělávací program Školní rok 2015-2016 Rok s medvědem Mateřská škola Nová Dědina, okres Kroměříž Věkové složení dětí ve školním roce 2015-2016 6-7 let nar. 1.9.2008 31.8.2009-1 5-6. let nar. 1.9.2009

Více

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

19. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í z 19. schůze Rady, konané dne 16. prosince 2015 v zasedací místnosti

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 14. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 6. zasedání Zastupitelstva městské

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU ROKYTNICKO - aktualizace Střednědobý výhled na období 2015 2020 Schválený na veřejném jednání Zastupitelstva města Rokytnice nad Jizerou dne 29. 4. 2015 Ing. Petr

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav 1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 4. 12. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová (odchod v 17.15 h), S. Hasenkopfová (příchod v 17.00 h), F.

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014

NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 NOVOVESKÝ ZPRAVODAJ 11/2014 Úvodní slovo nového starosty Martina Exnera Vážení spoluobčané, milí sousedé, jsou za námi volby, byly vytvořeny nové kandidátky, vyměnila se více než polovina členů zastupitelstva,

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více