Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5230/RMOb1014/79/ /RMOb1014/79/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2014 čís. 5230/RMOb1014/79/14 5303/RMOb1014/79/14"

Transkript

1 79. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5230/RMOb1014/79/ /RMOb1014/79/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 5230/RMOb1014/79/14 01/VED/01 Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací 5231/RMOb1014/79/14 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5232/RMOb1014/79/14 01/VED/03 Návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS /RMOb1014/79/14 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení 5234/RMOb1014/79/14 02/OFR/02 Informace o dopisu právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. 5235/RMOb1014/79/14 03/OIMH/01 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro stavební povolení na akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 5236/RMOb1014/79/14 03/OIMH/03 Žádost o bezplatné poskytnutí parkoviště na Biskupské ul. dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak /RMOb1014/79/14 03/OIMH/04 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Dopravní hřiště Orebitská II 5238/RMOb1014/79/14 03/OIMH/05 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. Etapa 5239/RMOb1014/79/14 03/OIMH/06 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5240/RMOb1014/79/14 03/OIMH/07 Kácení dřevin ze zdravotních důvodů 5241/RMOb1014/79/14 03/OIMH/08 Stanovisko ke kácení topolů na ul. Arbesova 5242/RMOb1014/79/14 03/OIMH/09 Kácení stromů ve špatném zdravotním stavu na ul. Poděbradova a Hrušovská 5243/RMOb1014/79/14 03/OIMH/10 Stanovisko ke kácení bříz na ulici J.Brabce 5244/RMOb1014/79/14 03/OIMH/11 Stanovisko ke škodám - ul. Výstavní- Gajdošova 5245/RMOb1014/79/14 03/OIMH/12 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská /RMOb1014/79/14 03/OIMH/13 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě 5247/RMOb1014/79/14 03/OIMH/15 Návrh na výjimku ze směrnice SME pro postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého Strana 2/55

3 rozsahu na dodání poštovního serveru a diskového pole 5248/RMOb1014/79/14 04/OM/01 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 5249/RMOb1014/79/14 04/OM/02 Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská a Hornopolní) 5250/RMOb1014/79/14 04/OM/03 Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 5251/RMOb1014/79/14 04/OM/04 Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru pronajmout nebytové prostory 5252/RMOb1014/79/14 04/OM/05 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/ /RMOb1014/79/14 04/OM/06 Návrh na uzavření dohody o narovnání s ////////////// 5254/RMOb1014/79/14 04/OM/08 Návrh na vydání rozhodnutí orgánu obce ve věci dalšího postupu při nakládání s volnou bytovou jednotkou č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5255/RMOb1014/79/14 04/OM/09 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s realizací stavebních úprav uvnitř budovy č. p. 185 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 5256/RMOb1014/79/14 04/OM/10 Návrh záměru pronajmout čát pozemku parc. č. 3220/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká) 5257/RMOb1014/79/14 04/OM/11 Návrh záměru pronájmu části pozemku par. č. 2890/15, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Havířská) 5258/RMOb1014/79/14 04/OM/13 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32, jednotky č. 1805/ /RMOb1014/79/14 04/OM/14 Žádosti o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5260/RMOb1014/79/14 04/OM/15 Žádosti nájemců nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě o vydání souhlasu k převodu nájmu 5261/RMOb1014/79/14 04/OM/17 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4246/13, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (lokalita ulice Jantarová) Strana 3/55

4 5262/RMOb1014/79/14 04/OM/19 Návrh na nápravu nájemního vztahu k bytu č. 5 v domě na ulici Palackého 895/75, Ostrava-Přívoz 5263/RMOb1014/79/14 04/OM/20 Žádost nájemce bytu č. 12 v domě s č. p. 40, na ulici Terezy Novákové č. or. 2, který je součástí pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava o ukončení nájmu bytu dohodou 5264/RMOb1014/79/14 04/OM/21 Žádost o znovupronajmutí bytu č. 6 v domě Trocnovská 855/8, Ostrava-Přívoz 5265/RMOb1014/79/14 04/OM/36 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedních pozemků s umístěním a realizací vodovodní přípojky na cizím pozemku parc. č. 442/4 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Nákladní) 5266/RMOb1014/79/14 04/OM/47 Návrh na vydání stanoviska k záměru Zaměstnanecká ubytovna v areálu společnosti Ostravské opravny a strojírny - změna stavby před dokončením v k. ú. Přívoz z hlediska přípustnosti stavby dle Územního plánu Ostravy (lokalita ul. Na Mlýnici) 5267/RMOb1014/79/14 04/OM/23 Návrh pronájmu pozemku parc. č. 1456/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Bieblova) 5268/RMOb1014/79/14 04/OM/24 Návrh na zrušení usnesení č. 3810/RMOb1014/58/13 ze dne /RMOb1014/79/14 04/OM/25 Žádost o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5270/RMOb1014/79/14 04/OM/27 Žádost nájemce o udělení souhlasu s podnájmem a umístěním sídla sdružení na adresu 30. dubna 2938/3, Ostrava - Moravská Ostrava 5271/RMOb1014/79/14 04/OM/28 Žádost nájemce bytu zvláštního určení č. 1 o schválení výměny bytu s nájemcem bytu zvláštního určení č. 27, oba v domě zvláštního určení na ulici Gajdošova 2642/39a v Ostravě 5272/RMOb1014/79/14 04/OM/30 Návrh záměru vypůjčit pozemek p.p.č. 560/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ulice Hálkova) 5273/RMOb1014/79/14 04/OM/31 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě-Moravské Ostravě, Zámecká 854/13, jednotky č. 854/901 a jednotky č. 854/ /RMOb1014/79/14 04/OM/33 Žádost o stanovisko k záměru města darovat pozemek parc. č. 382/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 5275/RMOb1014/79/14 04/OM/34 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas k záměru převést volnou bytovou jednotku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5276/RMOb1014/79/14 04/OM/35 Návrh nové vzorové smlouvy o nájmu bytu s neziskovou organizací, závazné pro byty pronajímané z majetku statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava Strana 4/55

5 a Přívoz 5277/RMOb1014/79/14 04/OM/37 Návrh výpůjčky pozemku p.p.č. 539/6 a části pozemku p.č.st. 473/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Dobrovského) 5278/RMOb1014/79/14 04/OM/38 Žádost o stanovisko k záměru statutárního města Ostravy koupit pozemek parc. č. 1343/5, v k. ú. Moravská Ostrava,obec Ostrava (lokalita Soukenická, Žerotínova) 5279/RMOb1014/79/14 04/OM/39 Návrh záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 425/5 a návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám č /2011/OM, č /2011/OM, č /2011/OM, č /2011/OM a č /2011/OM (lokalita ulice Ibsenova) 5280/RMOb1014/79/14 04/OM/40 Návrh na vydání souhlasu vlastníka s odstraněním stavby - hospodářské budovy na pozemku p. č. 2019/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5281/RMOb1014/79/14 04/OM/41 Žádost pana ////////////////// o znovuobnovení nájmu bytu 5282/RMOb1014/79/14 04/OM/42 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č /RMOb1014/79/14 04/OM/43 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby Novostavba přístřešku objektu Domov přístav II včetně terénních úprav a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Zukalova) 5284/RMOb1014/79/14 04/OM/45 Žádost nájemce o souhlas pronajímatele se stavební úpravou v bytě č. 1 v domě č. p. 2025, Jílová č. or. 23, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava na vlastní náklady nájemce bytu a s finanční spoluúčastí pronajímatele kompenzací vložených nákladů 5285/RMOb1014/79/14 04/OM/46 Návrh na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 5286/RMOb1014/79/14 04/OM/48 Návrh nevyužít nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatné nabytí pozemku p.p.č. 130/3, k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Jaroňková) 5287/RMOb1014/79/14 04/OM/49 Žádost paní Petry Kunešové o navýšení paušálního příspěvku poskytovaného dle čl. VI. odst. 24 nájemní smlouvy o přenechání nemovitostí do nájmu ze dne /RMOb1014/79/14 04/OM/50 Návrhy výpovědí z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru tyto nebytové prostory pronajmout Strana 5/55

6 5289/RMOb1014/79/14 05/OŠR/01 Návrh na úpravu kapacity školy a změnu v rejstříku škol a školských zařízení u Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 5290/RMOb1014/79/14 05/OŠR/02 Žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o. s., o peněžitý dar 5291/RMOb1014/79/14 05/OŠR/03 Žádost občanského sdružení TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o peněžitý dar 5292/RMOb1014/79/14 05/OŠR/04 Návrh změny zápisu údaje v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, PO 5293/RMOb1014/79/14 05/OŠR/05 Návrh na úpravu kapacity školy a změnu v rejstříku škol a školských zařízení u Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 5294/RMOb1014/79/14 05/OŠR/06 Návrh na podání projektu Výsadby v centru Ostravy pro poskytnutí finančního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy 5295/RMOb1014/79/14 05/OŠR/07 Návrh na podání projektu Rekonstrukce zahrady Waldorfské MŠ na poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Ostravy 5296/RMOb1014/79/14 05/OŠR/09 Žádost ZŠO, Matiční 5, PO o schválení úpravy odpisového plánu movitého majetku na rok /RMOb1014/79/14 05/OŠR/10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č /2014/2014/OŠR ze dne /RMOb1014/79/14 05/OŠR/12 Informace ke zřízení 2. speciální třídy pro děti s vadami řeči v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, PO 5299/RMOb1014/79/14 05/OŠR/13 Žádost pana /////////////////// o peněžitý dar 5300/RMOb1014/79/14 07/OVV/01 Návrh na revokaci termínu jednání orgánů městského obvodu v září roku /RMOb1014/79/14 07/OVV/02 Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 5302/RMOb1014/79/14 07/OVV/03 Návrh na přijetí výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek upraveného vnitřní směrnicí SME /RMOb1014/79/14 07/OVV/04 Návrh organizačního zabezpečení mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Materiály, které byly odloženy: Materiál Název 03/OIMH/02 Stanovisko ke škodě, ul. Stodolní a Porážkova v Moravské Ostravě - opakované projednání 04/OM/18 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1480/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Strana 6/55

7 04/OM/22 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedních pozemků s umístěním a realizací stavby oplocení a rozšíření zpevněné plochy na cizím pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 04/OM/29 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č. 3/2014 týkající se stavby s názvem Zpevněné plochy a oplocení na parc. č. 2261/1 a 2 v areálu pivovaru Ostravar v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 05/OŠR/08 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 05/OŠR/11 Žádost Pop Academy o.s., o peněžitý dar Materiály, které byly staženy: Materiál 03/OIMH/14 Název Návrh na zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky Ekoškolky MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova Zahrada v přírodním stylu odborným externím subjektem Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací 01/VED/01 číslo: 5230/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5128/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5129/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5132/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5130/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5131/RMObM1014/121/14 1) rozhodla s účinností od určit plat a) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace, IČ , Bc. Lence Šebestíkové dle tabulky č. 1 důvodové zprávy b) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace, IČ , paní Jarmile Karnovské dle tabulky č. 2 důvodové zprávy c) řediteli Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ , Mgr. Liboru Novotnému dle tabulky č. 3 důvodové zprávy d) řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ , Mgr. Michalu Perneckému dle tabulky č. 4 důvodové zprávy e) ředitelce Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvková organizace, Strana 7/55

8 IČ , Ing. Ľubici Havelkové dle tabulky č. 5 důvodové zprávy f) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, IČ , Bc. Andree Calábkové dle tabulky č. 6 důvodové zprávy 2) schvaluje sjednání dalších pracovních podmínek ředitelů příspěvkových organizací jmenovaných do funkce s účinností od dle důvodové zprávy 3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohod o sjednaných pracovních podmínkách dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: ) ukládá seznámit ředitele příspěvkových organizací s rozhodnutím dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 5231/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy Strana 8/55

9 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS /VED/03 číslo: 5232/RMOb1014/79/14 1) projednala návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS , předloženém na 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaném dne členkou Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentinou Vaňkovou ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) nesouhlasí s návrhem Ing. Valentiny Vaňkové, členky Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS dle bodu 1) tohoto usnesení informovat Ing. Valentinu Vaňkovou o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení 02/OFR/01 číslo: 5233/RMOb1014/79/14 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky ,00 Kč a úroky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 1 757,00 Kč dlužníkovi - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 1126/2003 a čj. 37 C 468/2005 Strana 9/55

10 2) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o dopisu právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. 02/OFR/02 číslo: 5234/RMOb1014/79/14 1) projednala dopis právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. JUDr. Radima Vicherka, advokáta, se sídlem Masná ul. 8, Ostrava-Moravská Ostrava ve věci zařazení provozovny Broadway Dollars Club No 9, Janáčkova 976/9, Ostrava-Moravská Ostrava společnosti KIMEX CASINO a.s., do adresného seznamu objektů s povolením provozovat kasina na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) rozhodla odpovědět na dopis právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s., ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro stavební povolení na akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 03/OIMH/01 číslo: 5235/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova na pozemku parc. č. 1070/11 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava se správcem pozemku, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ , IČ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 10/55

11 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádost o bezplatné poskytnutí parkoviště na Biskupské ul. dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak /OIMH/03 číslo: 5236/RMOb1014/79/14 1) rozhodla umožnit bezplatné užívání parkoviště na ul. Biskupské dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak 2014 občanskému sdružení Kulturní Ostrava, IČ , sídlem Dr. Šavrdy 3015/16, Ostrava - Jih 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Dopravní hřiště Orebitská II 03/OIMH/04 číslo: 5237/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Dopravní hřiště Orebitská II ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) rozhodla vyloučit uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Ostrava - Přívoz, IČ , v souladu s 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesplnění požadavků ze zadávací dokumentace Strana 11/55

12 3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodnout uzavřít za podmínky, že tomu nebudou bránit zákonné překážky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na realizaci akce č Dopravní hřiště Orebitská II s uchazečem MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za cenu ,79 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu a zmocnit místostarostu Dalibora Mouku k podpisu této smlouvy 4) ukládá místostarostovi Daliboru Moukovi předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. Etapa 03/OIMH/05 číslo: 5238/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Regenerace sídliště Šalamouna - 3.etapa s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Strana 12/55

13 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 03/OIMH/06 číslo: 5239/RMOb1014/79/14 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: a) vzít na vědomí kontrolu výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Magistrátem města Ostravy a kontrolou vyhotovený Protokol ze dne dle předloženého materiálu b) v souvislosti s kontrolou dle bodu 1a) tohoto usnesení zabezpečení povinnosti městského obvodu dle 129a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a poskytnutí informace kontrolnímu orgánu dle jeho požadavku uvedeného v závěru protokolu o kontrole 2) ukládá starostovi realizovat bod 1) tohoto usnesení předložením Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Kácení dřevin ze zdravotních důvodů 03/OIMH/07 číslo: 5240/RMOb1014/79/14 1) souhlasí s kácením dřevin ze zdravotních důvodů k.ú. Moravská Ostrava: 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 101 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul. Ostrčilova 1 ks jasan ztepilý - o obvodu kmene 92 cm, rostoucí na pozemku parc.č.892/6, ul. Ostrčilova 1 ks jasan ztepilý - o obvodu kmene 64 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 886/1, ul. Ostrčilova 1 ks jeřáb ptačí - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul.ostrčilova 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 106, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul.slavíčkova Strana 13/55

14 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 140 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/5, ul.slavíčkova 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, ul. Sokolská 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 106 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, ul. Sokolská 1 ks lípa - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, křižovatka ul. Sokolská a ul. Vítězná ( Partyzánské náměstí) 1 ks javor klen - o obvodu kmene 110 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3594/8,ul.28.října 1 ks javor klen - o obvodu kmene 78 cm (stromořadí), rostoucí na pozemku parc.č.3594/8, ul.28.října 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3623/1, ul.1.máje ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 126 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3623/1 ul.1.máje ks jírovec maďal - o obvodu kmene 179 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1104, ul. Výstavní 1 ks jírovec maďal - o obvodu kmene 154 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1104, ul.výstavní 25 1 ks jeřáb ptačí - o obvodu kmene 136 cm, rostoucí na po pozemku parc.č.2674/19, ul.nedbalova 24 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.2938/1, ul.gajdošova 21 1 ks líska turecká - o obvodu kmene 166 cm, rostoucí na pozemku parc.č.954/4, křižovatka ul.sokolská a ul.českobratrská 1 ks javor klen - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2635/10, ul. Zelená 34 VKP sad M.Horákové: 1 ks smrk pichlavý o obvodu kmene 81 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 80 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 134 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 73 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý (dvojkmen) o obvodech kmene 40 a 41 cm, pozemek parc.č.3594/17 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 112 cm, pozemek parc.č.3594/11 1 ks javor mleč - o obvodu kmene 68 cm, pozemek parc.č.2514/1 1 ks višeň okrasná - o obvodu kmene 132 cm, pozemek parc.č.2514/1 Strana 14/55

15 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 42 cm, pozemek parc.č.2514/1 k.ú. Přívoz: 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 240 cm, rostoucí na pozemku parc.č.382/10, ul.gebauerova 8 před ZŠ 2) rozhodla podat oznámení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ve věci kácení stromů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke kácení topolů na ul. Arbesova 03/OIMH/08 číslo: 5241/RMOb1014/79/14 1) rozhodla a) provést pěstební probírku topolů spojenou s odstraněním vybraných jednotlivých dřevin na ulici Arbesova a Wintrova v Ostravě-Přívoze na základě zpracovaného odborného posudku b) o odstranění 2 kusů laviček z pozemku parc.č. 906 v k.ú. Přívoz, lokalita ulice Arbesova a Wintrova realizovat bod 1) tohoto unesení a zaslat písemné vyjádření žadateli Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Kácení stromů ve špatném zdravotním stavu na ul. Poděbradova a Hrušovská 03/OIMH/09 číslo: 5242/RMOb1014/79/14 1) souhlasí a) s kácením ze zdravotních důvodů 10 kusů jeřábů ptačích o obvodech kmenů do 80 cm Strana 15/55

16 rostoucích na pozemku parc.č. 1428/1 v k.ú. Moravská Ostrava, ulice Poděbradova b) s kácením ze zdravotních důvodů 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 99 cm rostoucího na pozemku parc.č. 1100/7 v k.ú. Moravská Ostrava, rostoucího na ulici Hrušovská 2) rozhodla podat oznámení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ve věci kácení stromů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke kácení bříz na ulici J.Brabce 03/OIMH/10 číslo: 5243/RMOb1014/79/14 1) nesouhlasí s kácením dvou bříz o obvodu kmene 91 cm a 121 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 2206/19 v k.ú. Moravská Ostrava, ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat písemné stanovisko žadateli Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke škodám - ul. Výstavní- Gajdošova 03/OIMH/11 číslo: 5244/RMOb1014/79/14 1) rozhodla nepřijmout odpovědnost za škodu na vozidle, která vznikla dne v lokalitě ulic Výstavní a Gajdošova těmto majitelům: a) paní //////////////////////////////////// Strana 16/55

17 b) pan //////////////////////////////////////////// 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení a předat škody makléři pojištění SATUM CZECH s.r.o. Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 03/OIMH/12 číslo: 5245/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ , IČ za cenu ,00 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě 03/OIMH/13 číslo: 5246/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ , upravující změnu rozsahu předmětu plnění a zvýšení ceny díla o ,66 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 17/55

18 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na výjimku ze směrnice SME pro postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání poštovního serveru a diskového pole 03/OIMH/15 číslo: 5247/RMOb1014/79/14 1) rozhodla přijmout výjimku ze směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve finančním pásmu C1 (nad ,- Kč do ,- Kč bez DPH) na dodání poštovního serveru a diskového pole 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 04/OM/01 číslo: 5248/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami jiných vlastníků: a) pozemek parc. č. 475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek parc.č. 508/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Strana 18/55

19 c) pozemek parc.č. 1198/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu d) pozemek parc.č. 1198/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu e) pozemek p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m², k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská a Hornopolní) 04/OM/02 číslo: 5249/RMOb1014/79/14 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1310/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1310/16, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, parc. č. 1310/17, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, parc. č. 1310/37, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1314/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1314/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1318/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1319/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1319/4, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1319/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1319/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1888/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 2308/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2308/40, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2315/5, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2333/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2356/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2397/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 2398/1, zahrada, parc. č. 2362/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2362/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2362/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2404/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2568/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2568/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3560/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3560/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, Strana 19/55

20 parc. č. 3608/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/4, ostatní plocha, silnice, parc. č. 4240/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/32, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 4240/33, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 4241/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu v právu mít zřízeno, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě o výměrách v souladu s jejím zaměřením dle geometrických plánů č A/2013, č A/2013 a č A/2013 na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr podzemního vedení veřejné komunikační sítě na na pozemcích, tj. celkem za 820 m částku ,-Kč + zákonná sazba DPH a za každý i započatý metr čtvereční podzemního vedení veřejné komunikační sítě na parc. č. 3604/4 a parc. č. 4240/32, tj. 39 m 2 částku ,-Kč + zákonná sazba DPH, tj. celkem ,-Kč, přičemž úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí investor stavby Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, PSČ , Ostrava 2, IČ a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 04/OM/03 číslo: 5250/RMOb1014/79/14 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1896/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1901/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1901/2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 1902/1,ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1903, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 3565/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 775/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3567/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěné, provozovat a udržovat podzemní vedení Strana 20/55

21 veřejné komunikační sítě o výměrách v rozsahu jejich zaměření dle geometrických plánů č /2014 a č /2013, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr podzemních vedení veřejné komunikační sítě, tj. celkem za 193 m částku ,-Kč + zákonná sazba DPH, přičemž úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí investor stavby Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, PSČ , Ostrava 2, IČ a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru pronajmout nebytové prostory 04/OM/04 číslo: 5251/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí a) výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 20,65 m 2 umístěných v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 544 ul. Nádražní č. or. 168, který je součástí pozemku parc. č. st. 419/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, danou nájemcem společností ATOS spol. s r.o., se sídlem Rychvald, Bohumínská 1556, PSČ , IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 131,39 m² umístěných v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Pobialova č. or. 23, stojícího na pozemku parc. č. 1928/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, danou nájemcem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) výpověď z nájmu nebytových prostor - jednotky č. 1852/901 o výměře 126,81 m² umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Tyršova č. or. 36, stojícího na pozemku parc. č. 718/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, danou nájemcem společností Lékárna Medika, s.r.o., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 827/60, PSČ , IČ , ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 21/55

22 2) schvaluje a) záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 131,39 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p na ul. Pobialova č. or. 23, stojícího na pozemku parc. č. 1928/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po panu ///////////////////// b) záměr pronajmout nebytové prostory - jednotku č. 1852/901 o výměře 126,81 m² umístěnou v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Tyršova č. or. 36, stojícího na pozemku parc. č. 718/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po společnosti Lékárna Medika, s.r.o. realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/69 04/OM/05 číslo: 5252/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5093/RMOb1014/77/14 1) projednala žádost nájemce paní /////////////, o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/69 ve znění přílohy č. 1 2) rozhodla a) poskytnout paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, slevu z nájmu nebytových prostor - jednotky č. 1934/901 o výměře 72,89 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p na ul. Sokolská třída č. or. 69 stojícího na pozemku parc. č. 1024/12, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 30 % současného ročního nájemného od do b) uzavřít s paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , ve znění vzorového dodatku VZOR-D-01 Strana 22/55

23 realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření dohody o narovnání s ////////////// 04/OM/06 číslo: 5253/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít dohodu o narovnání s //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na vydání rozhodnutí orgánu obce ve věci dalšího postupu při nakládání s volnou bytovou jednotkou č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/08 číslo: 5254/RMOb1014/79/14 1) projednala žádost pana ////////////, o pronájem bytové jednotky č. 1761/20 v domě Tyršova 1761/14 v Ostravě, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) bere na vědomí žádost paní ////////////////, o odkoupení bytové jednotky č. 1761/20 v domě Tyršova 1761/14 v Ostravě, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) rozhodla a) neuzavřít s panem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, smlouvu o nájmu k bytové jednotce č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Strana 23/55

24 Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava b) v souladu s čl. 7 odst. (3) písmeno a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy požádat o předchozí souhlas k záměru převést jednotku č. 1761/20 byt v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku p. č. 464/15 ve výši 10240/ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 4) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 3) písmeno b) tohoto usnesení 5) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 3) tohoto usnesení a realizovat bod 3b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s realizací stavebních úprav uvnitř budovy č. p. 185 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 04/OM/09 číslo: 5255/RMOb1014/79/14 1) rozhodla udělit stavebníkovi //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////, souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 3589/33 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, s realizací stavebních úprav v budově č. p. 185 na pozemku parc. č. 435 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rámci stavebního záměru Stavební úpravy, změna v účelu užívání nebytové jednotky v 1.NP Franšíza Partners Market pro účely ohlášení ve smyslu 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyznačit souhlas na situační výkres označený jako Katastrální mapa, situace širší vztahy (datum 4/2014) vyplývající z přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) zmocňuje vedoucí odboru majetkového k podpisu souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 24/55

25 realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronajmout část pozemku parc. č. 3220/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká) 04/OM/10 číslo: 5256/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3220/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 40 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v situačním snímku ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem využití jako manipulačního prostoru při vjíždění a vyjíždění z provozovny na pozemku parc. č. 3220/58 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu jednoho roku 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu části pozemku par. č. 2890/15, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Havířská) 04/OM/11 číslo: 5257/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2890/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 25/55

26 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32, jednotky č. 1805/902 04/OM/13 číslo: 5258/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5160/RMOb1014/78/14 1) projednala žádost společnosti DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ nájemce nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32 o poskytnutí slevy z nájmu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) poskytnout společnosti DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ slevu z nájemného nebytových prostor - jednotky č. 1805/902 o výměře 162,33 m2 v domě č. p ul. Českobratrská č. o. 32, stojící na pozemku parc. č. 1292, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 30 % současného ročního nájemného od do b) uzavřít se společností DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ dodatek č. 15 ke smlouvě ze dne ve znění vzorového dodatku VZOR-D-01 realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádosti o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 04/OM/14 číslo: 5259/RMOb1014/79/14 1) rozhodla a) uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 912/905 o výměře 111,23 m 2 umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 912 ul. A. Macka č. o. 4, stojícím na pozemku parc. č. 514, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava po panu ////////////////// a panu ///////////////////, na dobu neurčitou ve znění vzorové smlouvy VZOR-S-01 se společnosti MAISTRO s.r.o., se sídlem Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , účel nájmu prodej obuvi, kožené galanterie, punčochového zboží, opravy obuvi, výroba klíčů se stanovením nájemného ve výši Kč/rok za podmínky složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního Strana 26/55

27 nájemného včetně záloh na služby a vyrovnání se za bezesmluvní užívání od do doby účinnosti uzavřené nájemní smlouvy na předmětné prostory b) uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 1888/902 o výměře 280,90 m² umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Českobratrská č. o. 14, stojícím na pozemku parc. č. 543, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava po ///////////, na dobu určitou od do ve znění vzorové smlouvy VZOR-S-01 s ///////////, se sídlem Františka Formana 239/35, , Ostrava - Dubina, IČ , účel nájmu prodej oděvů a obuvi se stanovením nájemného ve výši Kč/rok za podmínky složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádosti nájemců nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě o vydání souhlasu k převodu nájmu 04/OM/15 číslo: 5260/RMOb1014/79/14 1) projednala a) žádost společnosti RENESANCE veřejné obchodní společnosti o vydání předchozího souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 285/13 na třetí osobu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost společnosti TIPEL - interiér s.r.o. o vydání dodatečného souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Hornopolní 2830/51 na třetí osobu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost společnosti Tribun EU s.r.o. o vydání předchozích souhlasů pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smluv o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 611/17 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) rozhodla a) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 285/902 o výměře 80,47 m 2 umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 285 ul. 28. října č. o. 13 stojícím na pozemku parc. č. 27/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě Strana 27/55

28 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti RENESANCE veřejné obchodní společnosti, se sídlem Ostrava 1, ul. 28. října č.13, IČ , na budoucího nájemce společnost D.E.I. SECURITY GROUP, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ , IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne b) vydat dodatečný souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 2830/601 o výměře 19,82 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Hornopolní č. o. 51 stojícím na pozemku parc. č. 2202/71, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti TIPEL - interiér s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gen. Janouška 2823/3, PSČ , IČ , na budoucího nájemce společnost KLIPR 2011, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Slavíkova 1744/22, PSČ , IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni vydání tohoto souhlasu vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne c) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 611/901 o výměře 62,35 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 611 ul. Českobratrská č. o. 17 stojícího na pozemku parc. č. 823, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OBH ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti Tribun EU s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 892/32, PSČ , IČ na budoucího nájemce společnost Café+ Ostrava s.r.o., se sídlem Českobratrská 311/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OBH ze dne d) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 611/902 o výměře 41,86 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 611 ul. Českobratrská č. o. 17 stojícího na pozemku parc. č. 823, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti Tribun EU s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 892/32, PSČ , IČ na budoucího nájemce společnost Café+ Ostrava s.r.o., se sídlem Českobratrská 311/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne Strana 28/55

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012 čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka 1/36 Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 Ing. Jiří Havlíček starosta, v.r. Ing. Petra Bernfeldová místostarostka, v.r. Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15

Usnesení. Usnesení. 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 čís. 1097/RMOb1418/20/15 1123/RMOb1418/20/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13

Usnesení. Usnesení. 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13 90. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.08.2013 čís. 3723/RMObM1014/90/13 3727/RMObM1014/90/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014

Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Usnesení 77. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 12. března 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1856/77/14 schvaluje program 77. schůze rady

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 19.05.2011 čís. 0556/RMOb1014/12/11 0625/RMOb1014/12/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í ze 13. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 2. května 2011 čís. usn. 373/13 388/13 Ing. arch.

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15

Statutární město Ostrava městský obvod Svinov. Usnesení. 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Statutární město Ostrava městský obvod Svinov Usnesení 9. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 19.1.2015 84/9/15 97/9/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarosta 1

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013

bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení Rady městské části Brno-sever od 7. 11. 2013 Nění rozpočt ně V Brně dne 20. listopadu 2014 USNESENÍ z 6/75. schůze Rady městské části Brno-sever, která se konala 20. listopadu 2014 od 14:00 v malé zasedací místnosti ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení. Usnesení. 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. 09. 2012 čís. 2385/RMObM1014/60/12 2388/RMObM1014/60/12

Usnesení. Usnesení. 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. 09. 2012 čís. 2385/RMObM1014/60/12 2388/RMObM1014/60/12 60. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12. 09. 2012 čís. 2385/RMObM1014/60/12 2388/RMObM1014/60/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled Rady městského

Více

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta

Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011. čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11. Ing. Jiří Havlíček starosta Usnesení 11. schůze rady městského obvodu konaná dne 05.05.2011 čís. 0509/RMOb1014/11/11 0554/RMOb1014/11/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rada městského

Více

Usnesení. 10. schůze rady městského obvodu konané dne 21.04.2011. čís. 0454/RMOb1014/10/11 0504/RMOb1014/10/11. Ing. Jiří Havlíček starosta

Usnesení. 10. schůze rady městského obvodu konané dne 21.04.2011. čís. 0454/RMOb1014/10/11 0504/RMOb1014/10/11. Ing. Jiří Havlíček starosta Usnesení 10. schůze rady městského obvodu konané dne 21.04.2011 čís. 0454/RMOb1014/10/11 0504/RMOb1014/10/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka Přehled usnesení Rady městského

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013

Usnesení 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 84. schůze rady městského obvodu konané dne 05.06.2013 čís. 2413/RMOb-Vit/1014/84-2424/RMOb-Vit/1014/84 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015

Usnesení 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 17. schůze rady městského obvodu konané dne 24.06.2015 čís. 0279/RMOb-Ple/1418/17-0292/RMOb-Ple/1418/17 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/11 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 20. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 12. září 2011 čís. usn. 626/20 654/20 Ing. arch.

Více

Usnesení. Usnesení. 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23. 07. 2012 čís. 2184/RMObM1014/53/12 2186/RMObM1014/53/12

Usnesení. Usnesení. 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23. 07. 2012 čís. 2184/RMObM1014/53/12 2186/RMObM1014/53/12 53. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 23. 07. 2012 čís. 2184/RMObM1014/53/12 2186/RMObM1014/53/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček

4. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Chropyni a jejich poboček čj. MCH 4210/2012 spisová značka 4206/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně Výpis usnesení z 55. zasedání dne 12. září 2012 R M 1 / 5 5 / 1 2 1. program

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014

Usnesení 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 75. schůze rady městského obvodu konané dne 13.01.2014 čís. 2259/RMOb-MH/1014/75-2285/RMOb-MH/1014/75 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu

Více

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015

Usnesení 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 13. (mimořádné) schůze rady městského obvodu konané dne 22.04.2015 čís. 0321/RMOb-Vit/M1418/13-0326/RMOb-Vit/M1418/13 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 2 Přehled usnesení rady městského

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 15. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 04. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 15/1.1 Program 15. zasedání

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 78. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 31.10.2005 U S N E S E N Í 78. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 78/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

148. VÝPIS Z USNESENÍ

148. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 148. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 23.09.2014 R/635/2014-148. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1. uk ončuje 1.1. platnost usnesení č.

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 30. května 2011 čís. usn. 418/15-448/15 Ing. arch.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8

Usnesení R M 1 / 5 5 / 0 8 č.j. zápisu MCH 5584/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 55. zasedání dne 15. září 2008 R M 1 / 5 5 / 0 8 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n

Více

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015

Usnesení 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 6. schůze rady městského obvodu konané dne 21.01.2015 čís. 0079/RMOb-Ple/1418/6-0095/RMOb-Ple/1418/6 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/15 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne:

Více