Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5230/RMOb1014/79/ /RMOb1014/79/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 79. schůze rady městského obvodu konané dne 17.07.2014 čís. 5230/RMOb1014/79/14 5303/RMOb1014/79/14"

Transkript

1 79. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5230/RMOb1014/79/ /RMOb1014/79/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 5230/RMOb1014/79/14 01/VED/01 Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací 5231/RMOb1014/79/14 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5232/RMOb1014/79/14 01/VED/03 Návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS /RMOb1014/79/14 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení 5234/RMOb1014/79/14 02/OFR/02 Informace o dopisu právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. 5235/RMOb1014/79/14 03/OIMH/01 Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro stavební povolení na akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 5236/RMOb1014/79/14 03/OIMH/03 Žádost o bezplatné poskytnutí parkoviště na Biskupské ul. dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak /RMOb1014/79/14 03/OIMH/04 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Dopravní hřiště Orebitská II 5238/RMOb1014/79/14 03/OIMH/05 Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. Etapa 5239/RMOb1014/79/14 03/OIMH/06 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5240/RMOb1014/79/14 03/OIMH/07 Kácení dřevin ze zdravotních důvodů 5241/RMOb1014/79/14 03/OIMH/08 Stanovisko ke kácení topolů na ul. Arbesova 5242/RMOb1014/79/14 03/OIMH/09 Kácení stromů ve špatném zdravotním stavu na ul. Poděbradova a Hrušovská 5243/RMOb1014/79/14 03/OIMH/10 Stanovisko ke kácení bříz na ulici J.Brabce 5244/RMOb1014/79/14 03/OIMH/11 Stanovisko ke škodám - ul. Výstavní- Gajdošova 5245/RMOb1014/79/14 03/OIMH/12 Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská /RMOb1014/79/14 03/OIMH/13 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě 5247/RMOb1014/79/14 03/OIMH/15 Návrh na výjimku ze směrnice SME pro postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého Strana 2/55

3 rozsahu na dodání poštovního serveru a diskového pole 5248/RMOb1014/79/14 04/OM/01 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 5249/RMOb1014/79/14 04/OM/02 Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská a Hornopolní) 5250/RMOb1014/79/14 04/OM/03 Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 5251/RMOb1014/79/14 04/OM/04 Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru pronajmout nebytové prostory 5252/RMOb1014/79/14 04/OM/05 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/ /RMOb1014/79/14 04/OM/06 Návrh na uzavření dohody o narovnání s ////////////// 5254/RMOb1014/79/14 04/OM/08 Návrh na vydání rozhodnutí orgánu obce ve věci dalšího postupu při nakládání s volnou bytovou jednotkou č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5255/RMOb1014/79/14 04/OM/09 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s realizací stavebních úprav uvnitř budovy č. p. 185 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 5256/RMOb1014/79/14 04/OM/10 Návrh záměru pronajmout čát pozemku parc. č. 3220/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká) 5257/RMOb1014/79/14 04/OM/11 Návrh záměru pronájmu části pozemku par. č. 2890/15, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Havířská) 5258/RMOb1014/79/14 04/OM/13 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32, jednotky č. 1805/ /RMOb1014/79/14 04/OM/14 Žádosti o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5260/RMOb1014/79/14 04/OM/15 Žádosti nájemců nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě o vydání souhlasu k převodu nájmu 5261/RMOb1014/79/14 04/OM/17 Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 4246/13, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy (lokalita ulice Jantarová) Strana 3/55

4 5262/RMOb1014/79/14 04/OM/19 Návrh na nápravu nájemního vztahu k bytu č. 5 v domě na ulici Palackého 895/75, Ostrava-Přívoz 5263/RMOb1014/79/14 04/OM/20 Žádost nájemce bytu č. 12 v domě s č. p. 40, na ulici Terezy Novákové č. or. 2, který je součástí pozemku p. č. st v k. ú. Přívoz, obec Ostrava o ukončení nájmu bytu dohodou 5264/RMOb1014/79/14 04/OM/21 Žádost o znovupronajmutí bytu č. 6 v domě Trocnovská 855/8, Ostrava-Přívoz 5265/RMOb1014/79/14 04/OM/36 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedních pozemků s umístěním a realizací vodovodní přípojky na cizím pozemku parc. č. 442/4 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Nákladní) 5266/RMOb1014/79/14 04/OM/47 Návrh na vydání stanoviska k záměru Zaměstnanecká ubytovna v areálu společnosti Ostravské opravny a strojírny - změna stavby před dokončením v k. ú. Přívoz z hlediska přípustnosti stavby dle Územního plánu Ostravy (lokalita ul. Na Mlýnici) 5267/RMOb1014/79/14 04/OM/23 Návrh pronájmu pozemku parc. č. 1456/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Bieblova) 5268/RMOb1014/79/14 04/OM/24 Návrh na zrušení usnesení č. 3810/RMOb1014/58/13 ze dne /RMOb1014/79/14 04/OM/25 Žádost o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 5270/RMOb1014/79/14 04/OM/27 Žádost nájemce o udělení souhlasu s podnájmem a umístěním sídla sdružení na adresu 30. dubna 2938/3, Ostrava - Moravská Ostrava 5271/RMOb1014/79/14 04/OM/28 Žádost nájemce bytu zvláštního určení č. 1 o schválení výměny bytu s nájemcem bytu zvláštního určení č. 27, oba v domě zvláštního určení na ulici Gajdošova 2642/39a v Ostravě 5272/RMOb1014/79/14 04/OM/30 Návrh záměru vypůjčit pozemek p.p.č. 560/6, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ulice Hálkova) 5273/RMOb1014/79/14 04/OM/31 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě-Moravské Ostravě, Zámecká 854/13, jednotky č. 854/901 a jednotky č. 854/ /RMOb1014/79/14 04/OM/33 Žádost o stanovisko k záměru města darovat pozemek parc. č. 382/4 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 5275/RMOb1014/79/14 04/OM/34 Návrh na podání žádosti o předchozí souhlas k záměru převést volnou bytovou jednotku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5276/RMOb1014/79/14 04/OM/35 Návrh nové vzorové smlouvy o nájmu bytu s neziskovou organizací, závazné pro byty pronajímané z majetku statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava Strana 4/55

5 a Přívoz 5277/RMOb1014/79/14 04/OM/37 Návrh výpůjčky pozemku p.p.č. 539/6 a části pozemku p.č.st. 473/1 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Dobrovského) 5278/RMOb1014/79/14 04/OM/38 Žádost o stanovisko k záměru statutárního města Ostravy koupit pozemek parc. č. 1343/5, v k. ú. Moravská Ostrava,obec Ostrava (lokalita Soukenická, Žerotínova) 5279/RMOb1014/79/14 04/OM/39 Návrh záměru na pronájem části pozemku p.p.č. 425/5 a návrh na uzavření dodatku k nájemním smlouvám č /2011/OM, č /2011/OM, č /2011/OM, č /2011/OM a č /2011/OM (lokalita ulice Ibsenova) 5280/RMOb1014/79/14 04/OM/40 Návrh na vydání souhlasu vlastníka s odstraněním stavby - hospodářské budovy na pozemku p. č. 2019/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 5281/RMOb1014/79/14 04/OM/41 Žádost pana ////////////////// o znovuobnovení nájmu bytu 5282/RMOb1014/79/14 04/OM/42 Návrh na uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č /RMOb1014/79/14 04/OM/43 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavby Novostavba přístřešku objektu Domov přístav II včetně terénních úprav a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu (lokalita ul. Zukalova) 5284/RMOb1014/79/14 04/OM/45 Žádost nájemce o souhlas pronajímatele se stavební úpravou v bytě č. 1 v domě č. p. 2025, Jílová č. or. 23, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava na vlastní náklady nájemce bytu a s finanční spoluúčastí pronajímatele kompenzací vložených nákladů 5285/RMOb1014/79/14 04/OM/46 Návrh na pronájem části pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 5286/RMOb1014/79/14 04/OM/48 Návrh nevyužít nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatné nabytí pozemku p.p.č. 130/3, k.ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Jaroňková) 5287/RMOb1014/79/14 04/OM/49 Žádost paní Petry Kunešové o navýšení paušálního příspěvku poskytovaného dle čl. VI. odst. 24 nájemní smlouvy o přenechání nemovitostí do nájmu ze dne /RMOb1014/79/14 04/OM/50 Návrhy výpovědí z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru tyto nebytové prostory pronajmout Strana 5/55

6 5289/RMOb1014/79/14 05/OŠR/01 Návrh na úpravu kapacity školy a změnu v rejstříku škol a školských zařízení u Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 5290/RMOb1014/79/14 05/OŠR/02 Žádost Českého svazu bojovníků za svobodu, o. s., o peněžitý dar 5291/RMOb1014/79/14 05/OŠR/03 Žádost občanského sdružení TOM BVÚ - Centrum pro volný čas a pomoc mládeži o peněžitý dar 5292/RMOb1014/79/14 05/OŠR/04 Návrh změny zápisu údaje v rejstříku škol a školských zařízení u Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, PO 5293/RMOb1014/79/14 05/OŠR/05 Návrh na úpravu kapacity školy a změnu v rejstříku škol a školských zařízení u Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, PO 5294/RMOb1014/79/14 05/OŠR/06 Návrh na podání projektu Výsadby v centru Ostravy pro poskytnutí finančního příspěvku z Fondu životního prostředí města Ostravy 5295/RMOb1014/79/14 05/OŠR/07 Návrh na podání projektu Rekonstrukce zahrady Waldorfské MŠ na poskytnutí finanční podpory z Fondu životního prostředí města Ostravy 5296/RMOb1014/79/14 05/OŠR/09 Žádost ZŠO, Matiční 5, PO o schválení úpravy odpisového plánu movitého majetku na rok /RMOb1014/79/14 05/OŠR/10 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě č /2014/2014/OŠR ze dne /RMOb1014/79/14 05/OŠR/12 Informace ke zřízení 2. speciální třídy pro děti s vadami řeči v Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a, PO 5299/RMOb1014/79/14 05/OŠR/13 Žádost pana /////////////////// o peněžitý dar 5300/RMOb1014/79/14 07/OVV/01 Návrh na revokaci termínu jednání orgánů městského obvodu v září roku /RMOb1014/79/14 07/OVV/02 Návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku 5302/RMOb1014/79/14 07/OVV/03 Návrh na přijetí výjimky z postupu při zadávání veřejných zakázek upraveného vnitřní směrnicí SME /RMOb1014/79/14 07/OVV/04 Návrh organizačního zabezpečení mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Materiály, které byly odloženy: Materiál Název 03/OIMH/02 Stanovisko ke škodě, ul. Stodolní a Porážkova v Moravské Ostravě - opakované projednání 04/OM/18 Návrh na úplatné nabytí spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 1480/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Strana 6/55

7 04/OM/22 Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedních pozemků s umístěním a realizací stavby oplocení a rozšíření zpevněné plochy na cizím pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského) 04/OM/29 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby č. 3/2014 týkající se stavby s názvem Zpevněné plochy a oplocení na parc. č. 2261/1 a 2 v areálu pivovaru Ostravar v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 05/OŠR/08 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava 05/OŠR/11 Žádost Pop Academy o.s., o peněžitý dar Materiály, které byly staženy: Materiál 03/OIMH/14 Název Návrh na zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky Ekoškolky MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova Zahrada v přírodním stylu odborným externím subjektem Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací 01/VED/01 číslo: 5230/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5128/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5129/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5132/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5130/RMObM1014/121/14 k usnesení č. 5131/RMObM1014/121/14 1) rozhodla s účinností od určit plat a) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace, IČ , Bc. Lence Šebestíkové dle tabulky č. 1 důvodové zprávy b) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace, IČ , paní Jarmile Karnovské dle tabulky č. 2 důvodové zprávy c) řediteli Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ , Mgr. Liboru Novotnému dle tabulky č. 3 důvodové zprávy d) řediteli Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ , Mgr. Michalu Perneckému dle tabulky č. 4 důvodové zprávy e) ředitelce Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvková organizace, Strana 7/55

8 IČ , Ing. Ľubici Havelkové dle tabulky č. 5 důvodové zprávy f) ředitelce Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, IČ , Bc. Andree Calábkové dle tabulky č. 6 důvodové zprávy 2) schvaluje sjednání dalších pracovních podmínek ředitelů příspěvkových organizací jmenovaných do funkce s účinností od dle důvodové zprávy 3) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohod o sjednaných pracovních podmínkách dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat body 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: ) ukládá seznámit ředitele příspěvkových organizací s rozhodnutím dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 5231/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení rady městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení rady městského obvodu dle důvodové zprávy Strana 8/55

9 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS /VED/03 číslo: 5232/RMOb1014/79/14 1) projednala návrh na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS , předloženém na 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaném dne členkou Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Valentinou Vaňkovou ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) nesouhlasí s návrhem Ing. Valentiny Vaňkové, členky Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na doplnění Zásad stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce člena zastupitelstva včetně způsobu refundace náhrady mzdy nebo platu a náhrady ušlého výdělku ZAS dle bodu 1) tohoto usnesení informovat Ing. Valentinu Vaňkovou o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí poplatků a úroků z prodlení 02/OFR/01 číslo: 5233/RMOb1014/79/14 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky ,00 Kč a úroky z prodlení v rozsahu 90 % z částky 1 757,00 Kč dlužníkovi - paní //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinna uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 65 Ro 1126/2003 a čj. 37 C 468/2005 Strana 9/55

10 2) ukládá starostovi městského obvodu předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o dopisu právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. 02/OFR/02 číslo: 5234/RMOb1014/79/14 1) projednala dopis právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s. JUDr. Radima Vicherka, advokáta, se sídlem Masná ul. 8, Ostrava-Moravská Ostrava ve věci zařazení provozovny Broadway Dollars Club No 9, Janáčkova 976/9, Ostrava-Moravská Ostrava společnosti KIMEX CASINO a.s., do adresného seznamu objektů s povolením provozovat kasina na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) rozhodla odpovědět na dopis právního zástupce společnosti KIMEX CASINO a.s., ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření smlouvy o právu provést stavbu pro stavební povolení na akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě 03/OIMH/01 číslo: 5235/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít smlouvu o právu provést stavbu pro akci Rekonstrukce chodníků ul. Slavíčkova na pozemku parc. č. 1070/11 v katastrálním území Moravská Ostrava, obec Ostrava se správcem pozemku, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ , IČ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu. Strana 10/55

11 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádost o bezplatné poskytnutí parkoviště na Biskupské ul. dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak /OIMH/03 číslo: 5236/RMOb1014/79/14 1) rozhodla umožnit bezplatné užívání parkoviště na ul. Biskupské dne pro pořádání kulturní akce sousedské slavnosti Zažít Ostravu jinak 2014 občanskému sdružení Kulturní Ostrava, IČ , sídlem Dr. Šavrdy 3015/16, Ostrava - Jih 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Dopravní hřiště Orebitská II 03/OIMH/04 číslo: 5237/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Dopravní hřiště Orebitská II ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) rozhodla vyloučit uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Ostrava - Přívoz, IČ , v souladu s 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nesplnění požadavků ze zadávací dokumentace Strana 11/55

12 3) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz rozhodnout uzavřít za podmínky, že tomu nebudou bránit zákonné překážky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na realizaci akce č Dopravní hřiště Orebitská II s uchazečem MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČ za cenu ,79 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu a zmocnit místostarostu Dalibora Mouku k podpisu této smlouvy 4) ukládá místostarostovi Daliboru Moukovi předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. Etapa 03/OIMH/05 číslo: 5238/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Regenerace sídliště Šalamouna - 3.etapa s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Strana 12/55

13 Informace o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 03/OIMH/06 číslo: 5239/RMOb1014/79/14 1) doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: a) vzít na vědomí kontrolu výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Magistrátem města Ostravy a kontrolou vyhotovený Protokol ze dne dle předloženého materiálu b) v souvislosti s kontrolou dle bodu 1a) tohoto usnesení zabezpečení povinnosti městského obvodu dle 129a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a poskytnutí informace kontrolnímu orgánu dle jeho požadavku uvedeného v závěru protokolu o kontrole 2) ukládá starostovi realizovat bod 1) tohoto usnesení předložením Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Kácení dřevin ze zdravotních důvodů 03/OIMH/07 číslo: 5240/RMOb1014/79/14 1) souhlasí s kácením dřevin ze zdravotních důvodů k.ú. Moravská Ostrava: 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 101 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul. Ostrčilova 1 ks jasan ztepilý - o obvodu kmene 92 cm, rostoucí na pozemku parc.č.892/6, ul. Ostrčilova 1 ks jasan ztepilý - o obvodu kmene 64 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 886/1, ul. Ostrčilova 1 ks jeřáb ptačí - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul.ostrčilova 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 106, rostoucí na pozemku parc.č.1013/45, ul.slavíčkova Strana 13/55

14 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 140 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1013/5, ul.slavíčkova 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, ul. Sokolská 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 106 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, ul. Sokolská 1 ks lípa - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1096/1, křižovatka ul. Sokolská a ul. Vítězná ( Partyzánské náměstí) 1 ks javor klen - o obvodu kmene 110 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3594/8,ul.28.října 1 ks javor klen - o obvodu kmene 78 cm (stromořadí), rostoucí na pozemku parc.č.3594/8, ul.28.října 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3623/1, ul.1.máje ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 126 cm, rostoucí na pozemku parc.č.3623/1 ul.1.máje ks jírovec maďal - o obvodu kmene 179 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1104, ul. Výstavní 1 ks jírovec maďal - o obvodu kmene 154 cm, rostoucí na pozemku parc.č.1104, ul.výstavní 25 1 ks jeřáb ptačí - o obvodu kmene 136 cm, rostoucí na po pozemku parc.č.2674/19, ul.nedbalova 24 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 120 cm, rostoucí na pozemku parc.č.2938/1, ul.gajdošova 21 1 ks líska turecká - o obvodu kmene 166 cm, rostoucí na pozemku parc.č.954/4, křižovatka ul.sokolská a ul.českobratrská 1 ks javor klen - o obvodu kmene 117 cm, rostoucí na pozemku parc.č. 2635/10, ul. Zelená 34 VKP sad M.Horákové: 1 ks smrk pichlavý o obvodu kmene 81 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 80 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 134 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 73 cm, pozemek parc.č.2613/11 1 ks smrk pichlavý (dvojkmen) o obvodech kmene 40 a 41 cm, pozemek parc.č.3594/17 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 112 cm, pozemek parc.č.3594/11 1 ks javor mleč - o obvodu kmene 68 cm, pozemek parc.č.2514/1 1 ks višeň okrasná - o obvodu kmene 132 cm, pozemek parc.č.2514/1 Strana 14/55

15 1 ks smrk pichlavý - o obvodu kmene 42 cm, pozemek parc.č.2514/1 k.ú. Přívoz: 1 ks lípa srdčitá - o obvodu kmene 240 cm, rostoucí na pozemku parc.č.382/10, ul.gebauerova 8 před ZŠ 2) rozhodla podat oznámení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ve věci kácení stromů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke kácení topolů na ul. Arbesova 03/OIMH/08 číslo: 5241/RMOb1014/79/14 1) rozhodla a) provést pěstební probírku topolů spojenou s odstraněním vybraných jednotlivých dřevin na ulici Arbesova a Wintrova v Ostravě-Přívoze na základě zpracovaného odborného posudku b) o odstranění 2 kusů laviček z pozemku parc.č. 906 v k.ú. Přívoz, lokalita ulice Arbesova a Wintrova realizovat bod 1) tohoto unesení a zaslat písemné vyjádření žadateli Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Kácení stromů ve špatném zdravotním stavu na ul. Poděbradova a Hrušovská 03/OIMH/09 číslo: 5242/RMOb1014/79/14 1) souhlasí a) s kácením ze zdravotních důvodů 10 kusů jeřábů ptačích o obvodech kmenů do 80 cm Strana 15/55

16 rostoucích na pozemku parc.č. 1428/1 v k.ú. Moravská Ostrava, ulice Poděbradova b) s kácením ze zdravotních důvodů 1 ks topolu kanadského o obvodu kmene 99 cm rostoucího na pozemku parc.č. 1100/7 v k.ú. Moravská Ostrava, rostoucího na ulici Hrušovská 2) rozhodla podat oznámení Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí ve věci kácení stromů uvedených v bodě 1) tohoto usnesení, v souladu s ustanovením 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke kácení bříz na ulici J.Brabce 03/OIMH/10 číslo: 5243/RMOb1014/79/14 1) nesouhlasí s kácením dvou bříz o obvodu kmene 91 cm a 121 cm, rostoucích na pozemku parc.č. 2206/19 v k.ú. Moravská Ostrava, ve správě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení a zaslat písemné stanovisko žadateli Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke škodám - ul. Výstavní- Gajdošova 03/OIMH/11 číslo: 5244/RMOb1014/79/14 1) rozhodla nepřijmout odpovědnost za škodu na vozidle, která vznikla dne v lokalitě ulic Výstavní a Gajdošova těmto majitelům: a) paní //////////////////////////////////// Strana 16/55

17 b) pan //////////////////////////////////////////// 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení a předat škody makléři pojištění SATUM CZECH s.r.o. Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na zadání veřejné zakázky na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 03/OIMH/12 číslo: 5245/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce Rekonstrukce bytového domu Trocnovská 38 s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ , IČ za cenu ,00 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě 03/OIMH/13 číslo: 5246/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č /2014/OIMH na realizaci akce Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží - úsek v bermě se zhotovitelem COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ , upravující změnu rozsahu předmětu plnění a zvýšení ceny díla o ,66 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 17/55

18 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na výjimku ze směrnice SME pro postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání poštovního serveru a diskového pole 03/OIMH/15 číslo: 5247/RMOb1014/79/14 1) rozhodla přijmout výjimku ze směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek, pro postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu ve finančním pásmu C1 (nad ,- Kč do ,- Kč bez DPH) na dodání poštovního serveru a diskového pole 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami jiných vlastníků, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a k. ú. Přívoz, obec Ostrava 04/OM/01 číslo: 5248/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami jiných vlastníků: a) pozemek parc. č. 475/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek parc.č. 508/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 175 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu Strana 18/55

19 c) pozemek parc.č. 1198/20 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu d) pozemek parc.č. 1198/21 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m², k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu e) pozemek p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 284 m², k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská a Hornopolní) 04/OM/02 číslo: 5249/RMOb1014/79/14 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1310/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1310/16, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, parc. č. 1310/17, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, parc. č. 1310/37, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1314/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1314/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1318/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1319/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1319/4, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1319/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1319/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1888/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 2308/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2308/40, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2315/5, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2333/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2356/80, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2397/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 2398/1, zahrada, parc. č. 2362/13, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2362/21, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2362/26, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2404/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2568/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2568/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3559/10, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3560/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3560/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/5, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3604/8, ostatní plocha, ostatní komunikace, Strana 19/55

20 parc. č. 3608/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/4, ostatní plocha, silnice, parc. č. 4240/12, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/30, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/31, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4240/32, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 4240/33, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 4241/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/9, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 4241/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu v právu mít zřízeno, provozovat a udržovat podzemní vedení veřejné komunikační sítě o výměrách v souladu s jejím zaměřením dle geometrických plánů č A/2013, č A/2013 a č A/2013 na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úhradu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr podzemního vedení veřejné komunikační sítě na na pozemcích, tj. celkem za 820 m částku ,-Kč + zákonná sazba DPH a za každý i započatý metr čtvereční podzemního vedení veřejné komunikační sítě na parc. č. 3604/4 a parc. č. 4240/32, tj. 39 m 2 částku ,-Kč + zákonná sazba DPH, tj. celkem ,-Kč, přičemž úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí investor stavby Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, PSČ , Ostrava 2, IČ a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 04/OM/03 číslo: 5250/RMOb1014/79/14 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 1896/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1901/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1901/2, ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 1902/1,ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 1903, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 3565/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 775/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 3567/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěné, provozovat a udržovat podzemní vedení Strana 20/55

21 veřejné komunikační sítě o výměrách v rozsahu jejich zaměření dle geometrických plánů č /2014 a č /2013, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr podzemních vedení veřejné komunikační sítě, tj. celkem za 193 m částku ,-Kč + zákonná sazba DPH, přičemž úplatu za zřízení služebnosti inženýrské sítě a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí investor stavby Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, PSČ , Ostrava 2, IČ a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Informace o podaných výpovědích z nájmu nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a návrh záměru pronajmout nebytové prostory 04/OM/04 číslo: 5251/RMOb1014/79/14 1) bere na vědomí a) výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 20,65 m 2 umístěných v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 544 ul. Nádražní č. or. 168, který je součástí pozemku parc. č. st. 419/1, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, danou nájemcem společností ATOS spol. s r.o., se sídlem Rychvald, Bohumínská 1556, PSČ , IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) výpověď z nájmu nebytových prostor o výměře 131,39 m² umístěných v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Pobialova č. or. 23, stojícího na pozemku parc. č. 1928/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, danou nájemcem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) výpověď z nájmu nebytových prostor - jednotky č. 1852/901 o výměře 126,81 m² umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Tyršova č. or. 36, stojícího na pozemku parc. č. 718/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, danou nájemcem společností Lékárna Medika, s.r.o., se sídlem Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 827/60, PSČ , IČ , ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 21/55

22 2) schvaluje a) záměr pronajmout nebytové prostory o výměře 131,39 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p na ul. Pobialova č. or. 23, stojícího na pozemku parc. č. 1928/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po panu ///////////////////// b) záměr pronajmout nebytové prostory - jednotku č. 1852/901 o výměře 126,81 m² umístěnou v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Tyršova č. or. 36, stojícího na pozemku parc. č. 718/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po společnosti Lékárna Medika, s.r.o. realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/69 04/OM/05 číslo: 5252/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5093/RMOb1014/77/14 1) projednala žádost nájemce paní /////////////, o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská třída 1934/69 ve znění přílohy č. 1 2) rozhodla a) poskytnout paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, slevu z nájmu nebytových prostor - jednotky č. 1934/901 o výměře 72,89 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č.p na ul. Sokolská třída č. or. 69 stojícího na pozemku parc. č. 1024/12, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 30 % současného ročního nájemného od do b) uzavřít s paní /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne , ve znění vzorového dodatku VZOR-D-01 Strana 22/55

23 realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření dohody o narovnání s ////////////// 04/OM/06 číslo: 5253/RMOb1014/79/14 1) rozhodla uzavřít dohodu o narovnání s //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na vydání rozhodnutí orgánu obce ve věci dalšího postupu při nakládání s volnou bytovou jednotkou č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/08 číslo: 5254/RMOb1014/79/14 1) projednala žádost pana ////////////, o pronájem bytové jednotky č. 1761/20 v domě Tyršova 1761/14 v Ostravě, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) bere na vědomí žádost paní ////////////////, o odkoupení bytové jednotky č. 1761/20 v domě Tyršova 1761/14 v Ostravě, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) rozhodla a) neuzavřít s panem //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, smlouvu o nájmu k bytové jednotce č. 1761/20 v domě s č. p. 1761, na ulici Strana 23/55

24 Tyršova č. or. 14, který stojí na pozemku p. č. 464/15 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava b) v souladu s čl. 7 odst. (3) písmeno a) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města Ostravy požádat o předchozí souhlas k záměru převést jednotku č. 1761/20 byt v domě s č. p. 1761, na ulici Tyršova č. or. 14, se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku p. č. 464/15 ve výši 10240/ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 4) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu žádosti o předchozí souhlas dle bodu 3) písmeno b) tohoto usnesení 5) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) a bodu 2) tohoto usnesení o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 3) tohoto usnesení a realizovat bod 3b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku s realizací stavebních úprav uvnitř budovy č. p. 185 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Masarykovo náměstí) 04/OM/09 číslo: 5255/RMOb1014/79/14 1) rozhodla udělit stavebníkovi //////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////, souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 3589/33 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, s realizací stavebních úprav v budově č. p. 185 na pozemku parc. č. 435 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, v rámci stavebního záměru Stavební úpravy, změna v účelu užívání nebytové jednotky v 1.NP Franšíza Partners Market pro účely ohlášení ve smyslu 105 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyznačit souhlas na situační výkres označený jako Katastrální mapa, situace širší vztahy (datum 4/2014) vyplývající z přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) zmocňuje vedoucí odboru majetkového k podpisu souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 24/55

25 realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronajmout část pozemku parc. č. 3220/12 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká) 04/OM/10 číslo: 5256/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3220/12 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměře 40 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v situačním snímku ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem využití jako manipulačního prostoru při vjíždění a vyjíždění z provozovny na pozemku parc. č. 3220/58 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na dobu jednoho roku 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu části pozemku par. č. 2890/15, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Havířská) 04/OM/11 číslo: 5257/RMOb1014/79/14 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2890/15 ostatní plocha, zeleň o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem provozování zahrádkářské činnosti, na dobu neurčitou 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 25/55

26 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32, jednotky č. 1805/902 04/OM/13 číslo: 5258/RMOb1014/79/14 k usnesení č. 5160/RMOb1014/78/14 1) projednala žádost společnosti DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ nájemce nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, Českobratrská 1805/32 o poskytnutí slevy z nájmu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) poskytnout společnosti DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ slevu z nájemného nebytových prostor - jednotky č. 1805/902 o výměře 162,33 m2 v domě č. p ul. Českobratrská č. o. 32, stojící na pozemku parc. č. 1292, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 30 % současného ročního nájemného od do b) uzavřít se společností DCK Rekrea Ostrava s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní 40, PSČ , IČ dodatek č. 15 ke smlouvě ze dne ve znění vzorového dodatku VZOR-D-01 realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádosti o nájem nebytových prostor v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 04/OM/14 číslo: 5259/RMOb1014/79/14 1) rozhodla a) uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 912/905 o výměře 111,23 m 2 umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 912 ul. A. Macka č. o. 4, stojícím na pozemku parc. č. 514, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava po panu ////////////////// a panu ///////////////////, na dobu neurčitou ve znění vzorové smlouvy VZOR-S-01 se společnosti MAISTRO s.r.o., se sídlem Tyršova 1667/19, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , účel nájmu prodej obuvi, kožené galanterie, punčochového zboží, opravy obuvi, výroba klíčů se stanovením nájemného ve výši Kč/rok za podmínky složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního Strana 26/55

27 nájemného včetně záloh na služby a vyrovnání se za bezesmluvní užívání od do doby účinnosti uzavřené nájemní smlouvy na předmětné prostory b) uzavřít smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání - jednotky č. 1888/902 o výměře 280,90 m² umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Českobratrská č. o. 14, stojícím na pozemku parc. č. 543, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava po ///////////, na dobu určitou od do ve znění vzorové smlouvy VZOR-S-01 s ///////////, se sídlem Františka Formana 239/35, , Ostrava - Dubina, IČ , účel nájmu prodej oděvů a obuvi se stanovením nájemného ve výši Kč/rok za podmínky složení jistoty ve výši trojnásobku měsíčního nájemného včetně záloh na služby 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádosti nájemců nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě o vydání souhlasu k převodu nájmu 04/OM/15 číslo: 5260/RMOb1014/79/14 1) projednala a) žádost společnosti RENESANCE veřejné obchodní společnosti o vydání předchozího souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 285/13 na třetí osobu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) žádost společnosti TIPEL - interiér s.r.o. o vydání dodatečného souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Hornopolní 2830/51 na třetí osobu ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu c) žádost společnosti Tribun EU s.r.o. o vydání předchozích souhlasů pronajímatele s převedením práv a povinnosti ze smluv o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Českobratrská 611/17 ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) rozhodla a) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 285/902 o výměře 80,47 m 2 umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 285 ul. 28. října č. o. 13 stojícím na pozemku parc. č. 27/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě Strana 27/55

28 smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti RENESANCE veřejné obchodní společnosti, se sídlem Ostrava 1, ul. 28. října č.13, IČ , na budoucího nájemce společnost D.E.I. SECURITY GROUP, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ , IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne b) vydat dodatečný souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 2830/601 o výměře 19,82 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p ul. Hornopolní č. o. 51 stojícím na pozemku parc. č. 2202/71, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti TIPEL - interiér s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Gen. Janouška 2823/3, PSČ , IČ , na budoucího nájemce společnost KLIPR 2011, s.r.o., se sídlem Ostrava - Poruba, Slavíkova 1744/22, PSČ , IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni vydání tohoto souhlasu vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne c) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 611/901 o výměře 62,35 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 611 ul. Českobratrská č. o. 17 stojícího na pozemku parc. č. 823, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OBH ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti Tribun EU s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 892/32, PSČ , IČ na budoucího nájemce společnost Café+ Ostrava s.r.o., se sídlem Českobratrská 311/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OBH ze dne d) vydat souhlas s převodem nájmu nebytových prostor - jednotky č. 611/902 o výměře 41,86 m² umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 611 ul. Českobratrská č. o. 17 stojícího na pozemku parc. č. 823, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne , ze stávajícího nájemce společnosti Tribun EU s.r.o., se sídlem Brno, Cejl 892/32, PSČ , IČ na budoucího nájemce společnost Café+ Ostrava s.r.o., se sídlem Českobratrská 311/17, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor č. NP-OM ze dne Strana 28/55

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 140/4/11 OFR M. č. 2/1 uzavřít

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 74. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 06.05.2014 ve 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 74/.1.1 Pracovní cesta na setkání Frýdlantů dle Zásad

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015

Usnesení 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 7. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2015 čís. 0097/RMOb-Ple/1418/7-0107/RMOb-Ple/1418/7 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/7 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel ze dne:

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 2. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 17.2.2015 Projednané návrhy: 01S1 Pacht nemovitosti v majetku města Ústí nad Labem

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE

Zápis a USNESENÍ RADY OBCE Zápis a USNESENÍ RADY OBCE 26. schůze konaná dne: 04. 01. 2012 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Boček, Ing. Kohut, p. Kiková, Ing. Veselá Omluven: Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více