Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001"

Transkript

1 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 TELEFON , ZÁZNAMNÍK / FAX E - MAIL WWW

2 . Přesný název školy Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Poslední vydání rozhodnutí: / Zřizovatel Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Legerova 5, Praha 2 IČO: IZO gymnasium: IZO VOŠ: Výchovně vzdělávací činnost - přehled učebních plánů, číslo schvalovací doložky MŠMT SGJŠ K/0 gymnázium humanitní předměty - čtyřleté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 2 - Estetická výchova (ve 3. a 4.r. volitelně) 2 2 0/2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) *2 CELKEM za rok 2000/200 strana - 2 -

3 SGJŠ K/00 gymnázium - osmileté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis (v 7. roč. volitelně) /2 2 Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova ( v 7. a 8. vol. ) /2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný seminář CELKEM za rok 2000/200 strana - 3 -

4 VOŠ N/003 Stylistika a její tvůrčí využití - tříleté učební plán - MŠMT ČR č.j. 7 3/97-7 Povinné předměty Období Z L Z L Z L Český jazyk a literatura 4s 4zsk 4s 4zsk 4s 4s Absolventská práce Anglická a americká literatura 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Anglický jazyk 5s 5zsk 3s 3zsk 3s 3s Hlavní proudy světové literatury 4zsk 4s 4zsk 4s 4zsk Literární teorie, analýza a interpretace uměleckých textů 0s 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Rétorika 4s 2s Stylistika a její tvůrčí využití (tvůrčí psaní) 4s 4sk 4s 4sk 4s 4sk Využití počítače při literární tvorbě 2s 2zsk Mezisoučet povinných odborných předmětů Volitelné odborné předměty Počet období Francouzský jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Modelová literatura 2s 2s 2s 2zsk Německý jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Vybrané kapitoly ze současné filosofie 2s 2s 2zsk Vývoj divadelní kultury 2s 2s 2s 2zsk Vývoj filmové tvorby 2s 2s 2zsk Vývoj moderního umění 2s 2s 2zsk Vývoj orientálního myšlení a literatury 2s 2s 2zsk Významné osobnosti české kultury 2s 2s 2zsk Základy etiky 2s 2zsk Základy evropského myšlení 2s 2s 2zsk Základy komparatistiky 2s 2zsk Základy politologie 2s 2zsk Základy překladu 2s 2s 2zsk Základy sociologie 2s 2zsk Základy textařské práce 2s 2zsk Základy žurnalistiky 2s 2s 2s 2zsk Minimální celkový počet hodin za rok 2000/200 strana - 4 -

5 4. Stručná charakteristika školy Gymnasium: Studium je zaměřeno na humanitní předměty, tedy na literaturu, světové jazyky, historii, společenské vědy, estetickou výchovu a zeměpis. Ale i ostatní předměty se vyučují v celé šíři gymnaziálního studia. Gymnásium je umístěno v budově ZŠ Legerova a má pro svoji činnost odpovídající podmínky. Profil absolventa Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého dále pokračují ve studiu převážně na humanitně zaměřených vysokých školách, vyšších odborných školách, či se uplatňují při práci v oblasti kultury, školství a státní správy. Nadstandardní péče Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého vytváří podmínky pro individuální přístup k žákům. Umožňují to počty žáků ve třídách (20 25) i dělení na skupiny při výuce cizích jazyků a od 3. ročníku částečně i při výuce českého jazyka a literatury. V odpoledních hodinách mohou studenti podle svého zájmu navštěvovat nepovinné semináře. SGJŠ spolupracuje se spisovateli, kulturními pracovníky i s odborníky z humanitně zaměřených vysokých škol. Další spolupráce již několik let probíhá s umělecky zaměřeným gymnáziem Bamberg. Vyšší odborná škola: Charakteristika studijního oboru Studium je tříleté, pomaturitní. Studijní plán počítá od samého počátku kromě teoretických předmětů s prací v seminářích, které se zaměřují na praktický výcvik: studenti zkouší na malých plochách nejrůznější autorské postupy, krátké variace na dané téma a v daném stylu. Výsledkem těchto cvičení jsou seminární a nakonec závěrečná absolventská práce. Práce ze seminářů studenti prezentují i na autorském čtení např. v divadélku U panáků nebo v rámci Knižního veletrhu. Své zkušenosti ze semináře mohou využít i v rámci odborné praxe, kterou si plní v redakci časopisu, v produkci divadla, v televizi atd. Některé studentské práce jsou publikovány v novinách a časopisech a také ve vlastním školním periodiku, které bude šířeno i mimo školu. Profesní uplatnění absolventa Absolvent Vyšší odborné školy na základě získaných teoretických i praktických dovedností by měl najít uplatnění v oborech, kde se jakkoli zachází s jazykem a písemným či mluveným projevem, t.j. v novinách, rozhlase a televizi jako autor, redaktor či moderátor. Zmíněné dovednosti připravují absolventy i na případné přijímací zkoušky na umělecky či humanitně zaměřenou vysokou školu. Na základě závěrečné zkoušky z angličtiny minimálně na úrovni First Certificate by pak měl být absolvent schopen oficiálního písemného a mluveného projevu i v angličtině (praktická rétorika), takže může najít uplatnění v politice a veřejném životě. Rozhodne-li se absolvent pro dráhu uměleckou, bude mít kromě zvládnuté mateřštiny ve všech jejích rovinách i základní povědomost o zákonitostech uměleckého psaní. za rok 2000/200 strana - 5 -

6 5. Výuka cizích jazyků Na škole se vyučuje anglický, německý, francouzský a španělský jazyk. Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přep.pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 27 20, 3 26,4 nepedagogičtí b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci celkem 29 2 z toho ženy 6 0 d) stálí a externí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 24 z toho ženy 4 4 e) aprobovanost výuky - v % 97,0% f) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku g) nově přijatí absolventi učitelského studia h) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 i) další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2000/200 strana - 6 -

7 Typ kurzu R. Kania - grant pro učitele AJ v rámci programu Lingua B, Bristol Education Centre M. Moravec - Microsoft SELECT pro školství - Využití VT v integrované výuce - Školy a Internet - Prakt. využití produktu Microsoft P. Přádná Ped.Centrum Pedagogické fakulty - Back to Basics - The American Short Story L.Šmídlová - Mezinárodní vztahy - kurz Učebnice Herber - němčina Počet zúčastněných pracovníků P.Šrůta + Z.Zubíková - Průniky do české literatury 2 J.Havlík - Mezinárodní vztahy M.Řezáč - Současná česká histografie Mgr. E. Berková - Učíme hudební výchovu (Ped. Centrum) Mgr. M. Záruba - Specifické poruchy učení a chování 7. Počet tříd a žáků a) počet tříd k : 4 (8) 5 (4) 2 (VOŠ) k : 5 (8) 6 (4) 3 (VOŠ) k : 74 (8) 90 (4) 50 (VOŠ) k : 88 (8) 33 (4) 60 (VOŠ) studijní obor / kód oboru: délka studia: ročník: počet tříd: počet žáků: forma studia: 79-4-K/ gymnázium - osmileté K/ gymnázium - čtyřleté N/003 2 Stylistika a její tvůrčí využití za rok 2000/200 strana - 7 -

8 b) průměrný počet žáků na třídu 79-4-K/00 7, K/0 22, N/ Průměrný počet žáků na učitele 0,34 za celou školu (79-4-K/00, 79-4-K/0,72-42-N/003) 8. Srovnání se školním rokem 999/2000: a) nové obory: -0- b) zrušené obory: -0- c) dobíhající obory Údaje o přijímacím řízení 79-4-K/00 8-leté 79-4-K/0 4-leté počet přihlášených celkem z toho dívek 9 52 počet přijatých po prvním kole 6 22 počet přijatých po druhém kole 2 0 počet přijatých celkem 8 22 Volná místa Prospěch žáků : a) denní studium 4-leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem b) studium při zaměstnání - neprovozujeme za rok 2000/200 strana - 8 -

9 . Chování žáků vyloučení žáci - denní studium Ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem - - studium při zaměstnání neprovozujeme snížený stupeň z chování 4-leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem zameškané hodiny 4-leté Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , ,3 Celkem , ,3 za rok 2000/200 strana - 9 -

10 8-leté ročník Počet zameškaných hodin Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , , , , Celkem , ,6 2. Výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk. rok999/ šk.rok 2000/ studium při zaměstnání - neprovozujeme Počet žáků nepřipuštěných k maturitě - 3 (neukončený školní rok). 3. Státní jazykové školy - neprovádíme 4. Přijímací řízení na vyšší typ školy: K nejsou přesné údaje známy. 5. Speciální výchova a vzdělávání V uplynulém školním roce se škola zabývala těmito okruhy činnosti: a/ výchovné problémy studentů pozdní příchody ostrakismus /netolerantní chování/ interpersonální vztahy ve třídě interpersonální vztahy v rodině vztah žák autorita školní neprospěch přestupky proti školnímu řádu b/ osobnostní problémy studentů (špatná sebereflexe, úniky do nemocí, problémy v rodině) za rok 2000/200 strana - 0 -

11 c/ spolupráce vedení školy, vyučující, studenti se SPU d/ spolupráce v oblasti volnočasových aktivit - tvorba grantu M.Č. Praha 2 e/ spolupráce s PPP, M centrem a dalšími institucemi f/ sebevzdělávání internet, časopisy, literatura g/ pomoc při výběru dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ Další okruhy činnosti se škola zabývala i dalšími okruhy činnosti: a/ koordinace programu primární prevence, který na našem SGJŠ realizuje PREV-CENTRUM b/ organizace semináře o primární prevence pro pedagogy c/ organizace semináře o primární prevenci pro rodiče d/ organizace semináře sexuální výchovy pro studenty SGJŠ f/ monitoring tisku a internetových stránek týkajících se prevence nežádoucích návyků a závislostí g/ nástěnky, anonymní schránka apod. Celkový počet klientů za školní rok 2000/200 6 Studenti rodiče učitelé ostatní individuální konzultace intervence doporučení Rada školy Schválení Zprávy o škole Během školního roku 2000/200 se Rada školy sešla dvakrát, ve složení H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, S.Poláková (volitelní zástupci) P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, V.Sedmihradská (jmenovaní zřizovatelem), R.Drábová (ředitelka), V.Krištof (zřizovatel). Mj. se zabývala Výroční zprávou o hospodaření za školní rok 999/2000 a prohloubením spolupráce rodičů a školy. Dne projednala Rada školy VOŠ a SGJŠ Zprávu o škole za školní rok 200/02, kterou předložila ředitel školy Peter Charles Nitsche. Členové Rady poté Zprávu schválili. Zúčastnění: H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, p.kurinec, K.Stoklasová (volení zástupci), P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, L.Vegnerová (jmenování zřizovatelem), Peter Charles Nitsche (ředitel), V.Krištof (zřizovatel). 7. Školní stravování za rok 2000/200 strana - -

12 Stravování studentů probíhá v jídelně ZŠ Legerova. 8. Domov mládeže neprovozujeme 9. Výsledky kontrol ČŠI (Výňatek z poslední inspekční zprávy na škole. Inspekční zpráva VOŠ - Termín inspekce - 2. dubna - 5. dubna 999 Koncepční záměry, plánování Koncepční záměry školy jsou jednoznačně stanoveny, učebním programem realizovány. Činnost školy je plánována, úkoly jsou kontrolovány, frekvence porad odpovídá potřebám školy. Dlouhodobé koncepční záměry školy jsou vynikající. Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů Realizace učebních plánů a učebních osnov odpovídá schváleným učebním dokumentům. Organizační struktura Organizační struktura odpovídá potřebám efektivního řízení a velikosti VOŠ, úroveň je spíše nadprůměrná. Personální struktura Personální struktura školy je nadprůměrná. Organizace školního roku Odborné a pedagogické řízení školy je nadprůměrné. Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Kontrolní systém je promyšlený, má účinnou zpětnou vazbu. Úroveň kontrolního systému je nadprůměrná. Informační systém, vnitřní a vnější Informační systém má spíše nadprůměrnou úroveň. Vedení povinné dokumentace Povinná dokumentace je vedena přehledně, systematicky a je funkční. Vedení pedagogické dokumentace je nadprůměrné. Přidělení finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou využívány účelně a efektivně. Škola má vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu odpovídající prostorové podmínky. Vybavení především literaturou, odbornými učebnicemi a texty je velmi dobré. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou nadprůměrné. Výuka cizích jazyků je velmi dobře zabezpečena personálně i po stránce materiálního vybavení. Výuka Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. Výuka odborných povinných i volitelných předmětů plně odpovídá obsahem koncepčním záměrům školy, metodami výuky danému typu školy, celkové má velmi dobrou úroveň, je hodnocena jako nadprůměrná. Praxe Takto pojatá praxe je významným přínosem a dobrou průpravou k budoucí profesi žáků. Hodnocení odborné praxe je spíše nadprůměrná. za rok 2000/200 strana - 2 -

13 Závěry inspekce Učební dokumenty školy jsou předepsaným způsobem schváleny, realizace učebního plánu je v souladu se vzdělávacím programem deklarovaným v učebním plánu a učebních osnovách. Výuka odborných předmětů má velmi dobrou úroveň, personální zabezpečení výuky odpovídá zaměření školy, učitelé jsou převážně spisovatelé, publicisté, známé osobnosti sdělovacích prostředků, odborníci z vysokých škol blízkého zaměření. Škola vede povinnou dokumentaci, dodržuje organizaci školního roku a provádí klasifikaci žáků v souladu se závaznou právní normou. Kontrolní systém je promyšlený, funkční, výsledků kontrol je využíváno pro zvýšení efektivity výuky. Škola má pro výuku dobré prostorové podmínky, výborné vybavení odbornou literaturou, beletrií i učebnicemi a odpovídající materiálně technické zabezpečení výukového programu. Škola se výrazně prezentuje na veřejnosti především pořádáním literární soutěže O cenu Danny Smiřického a dalšími aktivitami. Škola plní funkci, k níž byla zřízena, celková úroveň působnosti školy je hodnocena jako nadprůměrná. 20. Mimoškolní aktivity, soutěže Literární soutěž O cenu Danny Smiřického Ve školním roce 2000/200 proběhl již sedmý ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol České republiky, práce mohou být z oblasti poezie, prózy či dramatu. Žáci školy uspěli následujícím způsobem: Tereza Gallová Sylva Poláková Jana Schmiedtová Jana Schmiedtová Michal Širůčka.místo v kategorii Poezie ZŠ 2.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Drama čestné uznání v kategorii Drama Celkem se zúčastnilo 496 soutěžících. V kategorii próza ZŠ 87, próza SŠ 44, poezie ZŠ 59, poezie SŠ 77 a drama 29. V porotě soutěže byli spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, PhDr. Alexandra Berková, Michal Viewegh, Alexandr Kliment, Martin Šafránek, literární kritici dr. Vladimír Novotný, dr. Vladimír Just, pedagogové Mgr. Renáta Drábová, Mgr. Zdeňka Krištofová, Petr Šrůta a další. Určitým ohlédnutím za uplynulými pěti ročníky soutěže se stal Sborník vítězných prací literární soutěže O cenu Danny Smiřického, kde najdeme výsledkové listiny za každý ročník a texty vítězných prací. Předmluvu ke Sborníku napsal JUDr. Pavel Kosatík, který sám několikrát práce hodnotil. Náchodská Prima sezóna Jitka Horáková.místo v Literární soutěži Jana Schmiedtová čestné uznání v Literární soutěži Jaroslav Konáš čestné uznání v Literární soutěži za rok 2000/200 strana - 3 -

14 Do Náchoda na jednotlivé umělecké dílny byli dále nominováni: Literární soutěž: Barbora Korandová, Ondřej Katrák, Magdaléna Heroldová, Michaela Vieweghová, Filip Štys Výtvarná soutěž: Zuzana Menhartová, Barbora Němcová, Kristýna Stoklasová, Jana Schmidtová, Magdalena Heroldová. Divadelní soutěž: Anna Hejmová, Filip Havránek, Tomáš Hudec, David Nitsche, Petr Pucherna, Jan Rous, Jan Kalivoda, Vojtěch Staněk. Klub mladého diváka Studenti všech ročníků velmi aktivně navštěvovali divadelní představení v rámci KMD. Tykadlo Studenti nižších ročníků (prima až tercie) se několikrát zúčastnili televizního diskusního pořadu Tykadlo na ČT. Diskusní témata: Válečné konflikty, Láska, Život ve tmě, Jazyky. Projekt 00 Starší studenti se účastnili promítání filmu Občan Kane v rámci akce Projekt 00 a následné diskuse v televizním pořadu Salon. Exkurze Studenti osmiletého cyklu se zúčastnili několika exkurzí k dějepisu a společenským vědám: Svět ohrožených divochů Náprstkovo muzeum, Terezín, Vyšehrad. Výchovné koncerty Dále pokračovaly návštěvy hudebních představení v kostele sv.šimona a Judy. Masopust Konalo se masopustní veselí v primě propojení lidových tradic, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tanečních a pohybových prvků. Divadelní festival Slaný Festivalu se účastnili studenti, kteří jsou členy dramatického kroužku. Předvedli pásmo pohádek Jana Wericha Fimfárum. Výstavy Studenti se zúčastnili v průběhu školního roku mnoha výstav, mj.: Dějiny knihtisku Zrcadlová síň Klementina Sbírka 20.století Veletržní palác W.Blake grafika a knižní texty NG J.Anderle výstava v Kongresovém centru. Divadelní představení V rámci výuky navštívili studenti nižších ročníků osmiletého cyklu divadelní představení Jakub a kouzelná fazole v anglickém jazyce. Studenti vyšších ročníků navštívili mj. i divadelní představení, ve kterých hrály jejich spolužačky Kristýna Dolejšová, Týna Průchová a Jana Schmiedtová. Divadlo Komedie: H.Hesse Stepní vlk za rok 2000/200 strana - 4 -

15 Divadlo Akropolis: V.Nezval Valerie a týden divů Divadlo v Celetné: J.Topol Kočka na kolejích Sportovní soutěže Studenti se účastnili jak interních sportovních soutěží, tak soutěží organizovaných Prahou 2, např. POPRASK (volejbal, florbal, vybíjená). Pražské dětské olympijské hry Renata Lomnická 3.místo v Literární soutěži Helena Šváchová 3.místo v Literární soutěži Účast studentů ve sportovních soutěžích PDOH 2. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek. Na škole byl přijat závazný dokument Rámcový program výchovného poradce a metodika prevence na SGJŠ s následujícími body: podpora volnočasových aktivit spolupráce s třídními učiteli pravidelné měsíční schůzky spolupráce s vyučujícími maturitních ročníků /sestavování životopisu pro event. potřeby Úřadů práce při vyhledávání zaměstnání pro neúspěšné uchazeče o VŠ studium/ pomoc při získávání materiálů o vysokých školách dalším a studiu řešení výchovných a osobnostních problémů prostřednictvím individuálních konzultací spolupráce s ostatními institucemi systému pedagogicko-psychologického poradenství práce s nadanými studenty vytvoření programu pro žáky se SPU spolupráce na novém školním řádu pokračování spolupráce s PREV-CENTREM v oblasti primární prevence (zdůraznění problému alkoholu u mládeže a sex.výchovy) vzdělávání učitelů a rodičů v oblasti protidrogové problematiky 22. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Ruská federace Výroční zpráva o hospodaření školy viz příloha za rok 2000/200 strana - 5 -

16 24. Další informace o škole, které považujete za důležité Mezinárodní zkoušky Škola seznámí studenty s mezinárodními zkouškami. Zpočátku Cambridge, TOEFL, PET, státnice a mezinárodní maturita. A Level mezinárodní maturity, může být zařazen jako volitelný předmět do výběru předmětů během závěrečného roku žáka. Hodnocení Každý student dostane písemnou formu hodnocení od každého učitele. Toto hodnocení je pouze podporou tradičního vysvědčení se známkami - 5. Tím se vytvoří bližší komunikace s rodiči. Informační koordinátor Škola zřizuje post informačního koordinátora, který má za úkol informovat všechny učitele každého předmětu o požadavcích, které na ně kladou změny metodologie. Tento koordinátor má funkci také "Poradce ve výběru vzdělání a kariéry". Jedná se o shromáždění a koordinaci veškerých dostupných informací o školách a kurzech v celé republice. Vše bude dostupné učitelům a studentům. Evidence prospěchu nových studentů Škola zřizuje evidenci prospěchu nových studentů. Po přijetí na školu je student monitorován po dobu šesti týdnů. Velmi důležitá je výměna názorů mezi učiteli, žáky a rodiči. V tomto raném období je snazší řešit všechny problémy. WWW, Internet Škola průběžně obnovuje Webové stránky k informování veřejnosti o veškerých aktivitách a událostech, které škola nabízí. Připravuje využívání Internetu pro informování rodičů www stránky, . Kontakty se zahraničím Škola připravuje kontakty podle seznamu škol ve Velké Británii. Pokračuje spolupráce s gymnáziem E.T.A. Hoffmanna v Bambergu. V Praze dne za rok 2000/200 strana - 6 -

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2007/2008 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2006/2007 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Dodatek č. 1 Dodatek upravuje Školní vzdělávací program ze dne 15. 6. 2007, č.j.: 2221/2007 Gymnázia, Olomouc Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc. Obor

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení Praha 6 Řepy, U Boroviček VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení školní rok 2007 / 2008 . Obecná část..

Více