Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o škole. za školní rok 2000/2001"

Transkript

1 za školní rok 2000/200 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO LEGEROVA 5, PRAHA 2 TELEFON , ZÁZNAMNÍK / FAX E - MAIL WWW

2 . Přesný název školy Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Poslední vydání rozhodnutí: / Zřizovatel Vyšší odborná škola a Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého, s.r.o. Legerova 5, Praha 2 IČO: IZO gymnasium: IZO VOŠ: Výchovně vzdělávací činnost - přehled učebních plánů, číslo schvalovací doložky MŠMT SGJŠ K/0 gymnázium humanitní předměty - čtyřleté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika 2 - Estetická výchova (ve 3. a 4.r. volitelně) 2 2 0/2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) *2 CELKEM za rok 2000/200 strana - 2 -

3 SGJŠ K/00 gymnázium - osmileté, učební plán školy - MŠMT ČR čj / , od č.j /99-22 počínaje.ročníkem Ročník Český jazyk Anglický jazyk Francouzský nebo Německý jazyk Základy společenských věd Dějepis Zeměpis (v 7. roč. volitelně) /2 2 Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova ( v 7. a 8. vol. ) /2 2 Tělesná výchova Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný předmět ( dle přípravy na VŠ ) Volitelný seminář CELKEM za rok 2000/200 strana - 3 -

4 VOŠ N/003 Stylistika a její tvůrčí využití - tříleté učební plán - MŠMT ČR č.j. 7 3/97-7 Povinné předměty Období Z L Z L Z L Český jazyk a literatura 4s 4zsk 4s 4zsk 4s 4s Absolventská práce Anglická a americká literatura 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Anglický jazyk 5s 5zsk 3s 3zsk 3s 3s Hlavní proudy světové literatury 4zsk 4s 4zsk 4s 4zsk Literární teorie, analýza a interpretace uměleckých textů 0s 2s 2zsk 4s 4zsk 2s 2s Rétorika 4s 2s Stylistika a její tvůrčí využití (tvůrčí psaní) 4s 4sk 4s 4sk 4s 4sk Využití počítače při literární tvorbě 2s 2zsk Mezisoučet povinných odborných předmětů Volitelné odborné předměty Počet období Francouzský jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Modelová literatura 2s 2s 2s 2zsk Německý jazyk 2s 2s 2s 2s 2zsk Vybrané kapitoly ze současné filosofie 2s 2s 2zsk Vývoj divadelní kultury 2s 2s 2s 2zsk Vývoj filmové tvorby 2s 2s 2zsk Vývoj moderního umění 2s 2s 2zsk Vývoj orientálního myšlení a literatury 2s 2s 2zsk Významné osobnosti české kultury 2s 2s 2zsk Základy etiky 2s 2zsk Základy evropského myšlení 2s 2s 2zsk Základy komparatistiky 2s 2zsk Základy politologie 2s 2zsk Základy překladu 2s 2s 2zsk Základy sociologie 2s 2zsk Základy textařské práce 2s 2zsk Základy žurnalistiky 2s 2s 2s 2zsk Minimální celkový počet hodin za rok 2000/200 strana - 4 -

5 4. Stručná charakteristika školy Gymnasium: Studium je zaměřeno na humanitní předměty, tedy na literaturu, světové jazyky, historii, společenské vědy, estetickou výchovu a zeměpis. Ale i ostatní předměty se vyučují v celé šíři gymnaziálního studia. Gymnásium je umístěno v budově ZŠ Legerova a má pro svoji činnost odpovídající podmínky. Profil absolventa Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého dále pokračují ve studiu převážně na humanitně zaměřených vysokých školách, vyšších odborných školách, či se uplatňují při práci v oblasti kultury, školství a státní správy. Nadstandardní péče Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého vytváří podmínky pro individuální přístup k žákům. Umožňují to počty žáků ve třídách (20 25) i dělení na skupiny při výuce cizích jazyků a od 3. ročníku částečně i při výuce českého jazyka a literatury. V odpoledních hodinách mohou studenti podle svého zájmu navštěvovat nepovinné semináře. SGJŠ spolupracuje se spisovateli, kulturními pracovníky i s odborníky z humanitně zaměřených vysokých škol. Další spolupráce již několik let probíhá s umělecky zaměřeným gymnáziem Bamberg. Vyšší odborná škola: Charakteristika studijního oboru Studium je tříleté, pomaturitní. Studijní plán počítá od samého počátku kromě teoretických předmětů s prací v seminářích, které se zaměřují na praktický výcvik: studenti zkouší na malých plochách nejrůznější autorské postupy, krátké variace na dané téma a v daném stylu. Výsledkem těchto cvičení jsou seminární a nakonec závěrečná absolventská práce. Práce ze seminářů studenti prezentují i na autorském čtení např. v divadélku U panáků nebo v rámci Knižního veletrhu. Své zkušenosti ze semináře mohou využít i v rámci odborné praxe, kterou si plní v redakci časopisu, v produkci divadla, v televizi atd. Některé studentské práce jsou publikovány v novinách a časopisech a také ve vlastním školním periodiku, které bude šířeno i mimo školu. Profesní uplatnění absolventa Absolvent Vyšší odborné školy na základě získaných teoretických i praktických dovedností by měl najít uplatnění v oborech, kde se jakkoli zachází s jazykem a písemným či mluveným projevem, t.j. v novinách, rozhlase a televizi jako autor, redaktor či moderátor. Zmíněné dovednosti připravují absolventy i na případné přijímací zkoušky na umělecky či humanitně zaměřenou vysokou školu. Na základě závěrečné zkoušky z angličtiny minimálně na úrovni First Certificate by pak měl být absolvent schopen oficiálního písemného a mluveného projevu i v angličtině (praktická rétorika), takže může najít uplatnění v politice a veřejném životě. Rozhodne-li se absolvent pro dráhu uměleckou, bude mít kromě zvládnuté mateřštiny ve všech jejích rovinách i základní povědomost o zákonitostech uměleckého psaní. za rok 2000/200 strana - 5 -

6 5. Výuka cizích jazyků Na škole se vyučuje anglický, německý, francouzský a španělský jazyk. Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. 6. Údaje o pracovnících školy a) personální zabezpečení pracovníci k fyzické osoby k přep.pracovníci k fyzické osoby k přep. pracovníci pedagogičtí 27 20, 3 26,4 nepedagogičtí b) věková struktura pedagogických pracovníků k věk do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let z toho důchodci počet z toho žen c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost) k kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci celkem 29 2 z toho ženy 6 0 d) stálí a externí pracovníci školy stálí pracovníci externí pracovníci celkem 24 z toho ženy 4 4 e) aprobovanost výuky - v % 97,0% f) odchody pedagogických pracovníků v průběhu školního roku g) nově přijatí absolventi učitelského studia h) nově přijatí absolventi neučitelského studia 0 i) další vzdělávání pedagogických pracovníků za rok 2000/200 strana - 6 -

7 Typ kurzu R. Kania - grant pro učitele AJ v rámci programu Lingua B, Bristol Education Centre M. Moravec - Microsoft SELECT pro školství - Využití VT v integrované výuce - Školy a Internet - Prakt. využití produktu Microsoft P. Přádná Ped.Centrum Pedagogické fakulty - Back to Basics - The American Short Story L.Šmídlová - Mezinárodní vztahy - kurz Učebnice Herber - němčina Počet zúčastněných pracovníků P.Šrůta + Z.Zubíková - Průniky do české literatury 2 J.Havlík - Mezinárodní vztahy M.Řezáč - Současná česká histografie Mgr. E. Berková - Učíme hudební výchovu (Ped. Centrum) Mgr. M. Záruba - Specifické poruchy učení a chování 7. Počet tříd a žáků a) počet tříd k : 4 (8) 5 (4) 2 (VOŠ) k : 5 (8) 6 (4) 3 (VOŠ) k : 74 (8) 90 (4) 50 (VOŠ) k : 88 (8) 33 (4) 60 (VOŠ) studijní obor / kód oboru: délka studia: ročník: počet tříd: počet žáků: forma studia: 79-4-K/ gymnázium - osmileté K/ gymnázium - čtyřleté N/003 2 Stylistika a její tvůrčí využití za rok 2000/200 strana - 7 -

8 b) průměrný počet žáků na třídu 79-4-K/00 7, K/0 22, N/ Průměrný počet žáků na učitele 0,34 za celou školu (79-4-K/00, 79-4-K/0,72-42-N/003) 8. Srovnání se školním rokem 999/2000: a) nové obory: -0- b) zrušené obory: -0- c) dobíhající obory Údaje o přijímacím řízení 79-4-K/00 8-leté 79-4-K/0 4-leté počet přihlášených celkem z toho dívek 9 52 počet přijatých po prvním kole 6 22 počet přijatých po druhém kole 2 0 počet přijatých celkem 8 22 Volná místa Prospěch žáků : a) denní studium 4-leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem leté Ročník počet žáků prospěl s prospěl neprospěl opakující vyznamenáním celkem b) studium při zaměstnání - neprovozujeme za rok 2000/200 strana - 8 -

9 . Chování žáků vyloučení žáci - denní studium Ročník vyloučení celkem z důvodu prospěchu z důvodu chování z jiných důvodů Celkem - - studium při zaměstnání neprovozujeme snížený stupeň z chování 4-leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem leté Ročník chování velmi dobré chování uspokojivé chování neuspokojiv é Celkem zameškané hodiny 4-leté Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 ročník Počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , ,3 Celkem , ,3 za rok 2000/200 strana - 9 -

10 8-leté ročník Počet zameškaných hodin Školní rok 999/200 Školní rok 2000/200 z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka počet zameškaných hodin z toho neomluvených průměrný počet zameš. hodin na žáka , , , , , , , , , Celkem , ,6 2. Výsledky maturitních zkoušek denní studium počet žáků z toho prospěli s prospěli neprospěli opakujících vyznamenáním šk. rok999/ šk.rok 2000/ studium při zaměstnání - neprovozujeme Počet žáků nepřipuštěných k maturitě - 3 (neukončený školní rok). 3. Státní jazykové školy - neprovádíme 4. Přijímací řízení na vyšší typ školy: K nejsou přesné údaje známy. 5. Speciální výchova a vzdělávání V uplynulém školním roce se škola zabývala těmito okruhy činnosti: a/ výchovné problémy studentů pozdní příchody ostrakismus /netolerantní chování/ interpersonální vztahy ve třídě interpersonální vztahy v rodině vztah žák autorita školní neprospěch přestupky proti školnímu řádu b/ osobnostní problémy studentů (špatná sebereflexe, úniky do nemocí, problémy v rodině) za rok 2000/200 strana - 0 -

11 c/ spolupráce vedení školy, vyučující, studenti se SPU d/ spolupráce v oblasti volnočasových aktivit - tvorba grantu M.Č. Praha 2 e/ spolupráce s PPP, M centrem a dalšími institucemi f/ sebevzdělávání internet, časopisy, literatura g/ pomoc při výběru dalšího vzdělávání a pracovního uplatnění po absolvování SGJŠ Další okruhy činnosti se škola zabývala i dalšími okruhy činnosti: a/ koordinace programu primární prevence, který na našem SGJŠ realizuje PREV-CENTRUM b/ organizace semináře o primární prevence pro pedagogy c/ organizace semináře o primární prevenci pro rodiče d/ organizace semináře sexuální výchovy pro studenty SGJŠ f/ monitoring tisku a internetových stránek týkajících se prevence nežádoucích návyků a závislostí g/ nástěnky, anonymní schránka apod. Celkový počet klientů za školní rok 2000/200 6 Studenti rodiče učitelé ostatní individuální konzultace intervence doporučení Rada školy Schválení Zprávy o škole Během školního roku 2000/200 se Rada školy sešla dvakrát, ve složení H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, S.Poláková (volitelní zástupci) P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, V.Sedmihradská (jmenovaní zřizovatelem), R.Drábová (ředitelka), V.Krištof (zřizovatel). Mj. se zabývala Výroční zprávou o hospodaření za školní rok 999/2000 a prohloubením spolupráce rodičů a školy. Dne projednala Rada školy VOŠ a SGJŠ Zprávu o škole za školní rok 200/02, kterou předložila ředitel školy Peter Charles Nitsche. Členové Rady poté Zprávu schválili. Zúčastnění: H.Krátká, M.Moravcová, A.Havlíková, L.Sýkorová, p.kurinec, K.Stoklasová (volení zástupci), P.Šrůta, R.Kania, A.Krištofová, L.Vegnerová (jmenování zřizovatelem), Peter Charles Nitsche (ředitel), V.Krištof (zřizovatel). 7. Školní stravování za rok 2000/200 strana - -

12 Stravování studentů probíhá v jídelně ZŠ Legerova. 8. Domov mládeže neprovozujeme 9. Výsledky kontrol ČŠI (Výňatek z poslední inspekční zprávy na škole. Inspekční zpráva VOŠ - Termín inspekce - 2. dubna - 5. dubna 999 Koncepční záměry, plánování Koncepční záměry školy jsou jednoznačně stanoveny, učebním programem realizovány. Činnost školy je plánována, úkoly jsou kontrolovány, frekvence porad odpovídá potřebám školy. Dlouhodobé koncepční záměry školy jsou vynikající. Plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních dokumentů Realizace učebních plánů a učebních osnov odpovídá schváleným učebním dokumentům. Organizační struktura Organizační struktura odpovídá potřebám efektivního řízení a velikosti VOŠ, úroveň je spíše nadprůměrná. Personální struktura Personální struktura školy je nadprůměrná. Organizace školního roku Odborné a pedagogické řízení školy je nadprůměrné. Kontrolní systém, kontrola a hodnocení Kontrolní systém je promyšlený, má účinnou zpětnou vazbu. Úroveň kontrolního systému je nadprůměrná. Informační systém, vnitřní a vnější Informační systém má spíše nadprůměrnou úroveň. Vedení povinné dokumentace Povinná dokumentace je vedena přehledně, systematicky a je funkční. Vedení pedagogické dokumentace je nadprůměrné. Přidělení finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou využívány účelně a efektivně. Škola má vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu odpovídající prostorové podmínky. Vybavení především literaturou, odbornými učebnicemi a texty je velmi dobré. Materiálně technické podmínky výchovně vzdělávací činnosti jsou nadprůměrné. Výuka cizích jazyků je velmi dobře zabezpečena personálně i po stránce materiálního vybavení. Výuka Úroveň výuky cizích jazyků je nadprůměrná. Sledovaná výuka plní deklarovaný program školy po stránce obsahové, určité rozdíly jsou v úrovni zpracovaných úkolů. Celková úroveň je nadprůměrná, v jednotlivých seminářích vynikající. Výuka odborných povinných i volitelných předmětů plně odpovídá obsahem koncepčním záměrům školy, metodami výuky danému typu školy, celkové má velmi dobrou úroveň, je hodnocena jako nadprůměrná. Praxe Takto pojatá praxe je významným přínosem a dobrou průpravou k budoucí profesi žáků. Hodnocení odborné praxe je spíše nadprůměrná. za rok 2000/200 strana - 2 -

13 Závěry inspekce Učební dokumenty školy jsou předepsaným způsobem schváleny, realizace učebního plánu je v souladu se vzdělávacím programem deklarovaným v učebním plánu a učebních osnovách. Výuka odborných předmětů má velmi dobrou úroveň, personální zabezpečení výuky odpovídá zaměření školy, učitelé jsou převážně spisovatelé, publicisté, známé osobnosti sdělovacích prostředků, odborníci z vysokých škol blízkého zaměření. Škola vede povinnou dokumentaci, dodržuje organizaci školního roku a provádí klasifikaci žáků v souladu se závaznou právní normou. Kontrolní systém je promyšlený, funkční, výsledků kontrol je využíváno pro zvýšení efektivity výuky. Škola má pro výuku dobré prostorové podmínky, výborné vybavení odbornou literaturou, beletrií i učebnicemi a odpovídající materiálně technické zabezpečení výukového programu. Škola se výrazně prezentuje na veřejnosti především pořádáním literární soutěže O cenu Danny Smiřického a dalšími aktivitami. Škola plní funkci, k níž byla zřízena, celková úroveň působnosti školy je hodnocena jako nadprůměrná. 20. Mimoškolní aktivity, soutěže Literární soutěž O cenu Danny Smiřického Ve školním roce 2000/200 proběhl již sedmý ročník literární soutěže O cenu Danny Smiřického. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol České republiky, práce mohou být z oblasti poezie, prózy či dramatu. Žáci školy uspěli následujícím způsobem: Tereza Gallová Sylva Poláková Jana Schmiedtová Jana Schmiedtová Michal Širůčka.místo v kategorii Poezie ZŠ 2.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Próza SŠ 3.místo v kategorii Drama čestné uznání v kategorii Drama Celkem se zúčastnilo 496 soutěžících. V kategorii próza ZŠ 87, próza SŠ 44, poezie ZŠ 59, poezie SŠ 77 a drama 29. V porotě soutěže byli spisovatelé Josef Škvorecký, Zdena Salivarová, PhDr. Alexandra Berková, Michal Viewegh, Alexandr Kliment, Martin Šafránek, literární kritici dr. Vladimír Novotný, dr. Vladimír Just, pedagogové Mgr. Renáta Drábová, Mgr. Zdeňka Krištofová, Petr Šrůta a další. Určitým ohlédnutím za uplynulými pěti ročníky soutěže se stal Sborník vítězných prací literární soutěže O cenu Danny Smiřického, kde najdeme výsledkové listiny za každý ročník a texty vítězných prací. Předmluvu ke Sborníku napsal JUDr. Pavel Kosatík, který sám několikrát práce hodnotil. Náchodská Prima sezóna Jitka Horáková.místo v Literární soutěži Jana Schmiedtová čestné uznání v Literární soutěži Jaroslav Konáš čestné uznání v Literární soutěži za rok 2000/200 strana - 3 -

14 Do Náchoda na jednotlivé umělecké dílny byli dále nominováni: Literární soutěž: Barbora Korandová, Ondřej Katrák, Magdaléna Heroldová, Michaela Vieweghová, Filip Štys Výtvarná soutěž: Zuzana Menhartová, Barbora Němcová, Kristýna Stoklasová, Jana Schmidtová, Magdalena Heroldová. Divadelní soutěž: Anna Hejmová, Filip Havránek, Tomáš Hudec, David Nitsche, Petr Pucherna, Jan Rous, Jan Kalivoda, Vojtěch Staněk. Klub mladého diváka Studenti všech ročníků velmi aktivně navštěvovali divadelní představení v rámci KMD. Tykadlo Studenti nižších ročníků (prima až tercie) se několikrát zúčastnili televizního diskusního pořadu Tykadlo na ČT. Diskusní témata: Válečné konflikty, Láska, Život ve tmě, Jazyky. Projekt 00 Starší studenti se účastnili promítání filmu Občan Kane v rámci akce Projekt 00 a následné diskuse v televizním pořadu Salon. Exkurze Studenti osmiletého cyklu se zúčastnili několika exkurzí k dějepisu a společenským vědám: Svět ohrožených divochů Náprstkovo muzeum, Terezín, Vyšehrad. Výchovné koncerty Dále pokračovaly návštěvy hudebních představení v kostele sv.šimona a Judy. Masopust Konalo se masopustní veselí v primě propojení lidových tradic, výtvarné výchovy, hudební výchovy a tanečních a pohybových prvků. Divadelní festival Slaný Festivalu se účastnili studenti, kteří jsou členy dramatického kroužku. Předvedli pásmo pohádek Jana Wericha Fimfárum. Výstavy Studenti se zúčastnili v průběhu školního roku mnoha výstav, mj.: Dějiny knihtisku Zrcadlová síň Klementina Sbírka 20.století Veletržní palác W.Blake grafika a knižní texty NG J.Anderle výstava v Kongresovém centru. Divadelní představení V rámci výuky navštívili studenti nižších ročníků osmiletého cyklu divadelní představení Jakub a kouzelná fazole v anglickém jazyce. Studenti vyšších ročníků navštívili mj. i divadelní představení, ve kterých hrály jejich spolužačky Kristýna Dolejšová, Týna Průchová a Jana Schmiedtová. Divadlo Komedie: H.Hesse Stepní vlk za rok 2000/200 strana - 4 -

15 Divadlo Akropolis: V.Nezval Valerie a týden divů Divadlo v Celetné: J.Topol Kočka na kolejích Sportovní soutěže Studenti se účastnili jak interních sportovních soutěží, tak soutěží organizovaných Prahou 2, např. POPRASK (volejbal, florbal, vybíjená). Pražské dětské olympijské hry Renata Lomnická 3.místo v Literární soutěži Helena Šváchová 3.místo v Literární soutěži Účast studentů ve sportovních soutěžích PDOH 2. Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek. Na škole byl přijat závazný dokument Rámcový program výchovného poradce a metodika prevence na SGJŠ s následujícími body: podpora volnočasových aktivit spolupráce s třídními učiteli pravidelné měsíční schůzky spolupráce s vyučujícími maturitních ročníků /sestavování životopisu pro event. potřeby Úřadů práce při vyhledávání zaměstnání pro neúspěšné uchazeče o VŠ studium/ pomoc při získávání materiálů o vysokých školách dalším a studiu řešení výchovných a osobnostních problémů prostřednictvím individuálních konzultací spolupráce s ostatními institucemi systému pedagogicko-psychologického poradenství práce s nadanými studenty vytvoření programu pro žáky se SPU spolupráce na novém školním řádu pokračování spolupráce s PREV-CENTREM v oblasti primární prevence (zdůraznění problému alkoholu u mládeže a sex.výchovy) vzdělávání učitelů a rodičů v oblasti protidrogové problematiky 22. Cizí státní příslušníci Stát počet žáků Ruská federace Výroční zpráva o hospodaření školy viz příloha za rok 2000/200 strana - 5 -

16 24. Další informace o škole, které považujete za důležité Mezinárodní zkoušky Škola seznámí studenty s mezinárodními zkouškami. Zpočátku Cambridge, TOEFL, PET, státnice a mezinárodní maturita. A Level mezinárodní maturity, může být zařazen jako volitelný předmět do výběru předmětů během závěrečného roku žáka. Hodnocení Každý student dostane písemnou formu hodnocení od každého učitele. Toto hodnocení je pouze podporou tradičního vysvědčení se známkami - 5. Tím se vytvoří bližší komunikace s rodiči. Informační koordinátor Škola zřizuje post informačního koordinátora, který má za úkol informovat všechny učitele každého předmětu o požadavcích, které na ně kladou změny metodologie. Tento koordinátor má funkci také "Poradce ve výběru vzdělání a kariéry". Jedná se o shromáždění a koordinaci veškerých dostupných informací o školách a kurzech v celé republice. Vše bude dostupné učitelům a studentům. Evidence prospěchu nových studentů Škola zřizuje evidenci prospěchu nových studentů. Po přijetí na školu je student monitorován po dobu šesti týdnů. Velmi důležitá je výměna názorů mezi učiteli, žáky a rodiči. V tomto raném období je snazší řešit všechny problémy. WWW, Internet Škola průběžně obnovuje Webové stránky k informování veřejnosti o veškerých aktivitách a událostech, které škola nabízí. Připravuje využívání Internetu pro informování rodičů www stránky, . Kontakty se zahraničím Škola připravuje kontakty podle seznamu škol ve Velké Británii. Pokračuje spolupráce s gymnáziem E.T.A. Hoffmanna v Bambergu. V Praze dne za rok 2000/200 strana - 6 -

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101709/98-5066 Inspektorát č. 1 Signatura: aa6fs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Soukromá rodinná škola Hnězdenská 549 181 00 Praha 8

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014. Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení. i N F O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Souhrnná informace o škole a přijímacím řízení Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého i N F O 2 Souhrnné informace Soukromé gymnasium Josefa

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20

Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Vážení uchazeči, vážení rodiče, pro Vás je připravena tato prezentace, která obsahuje důležité informace o studiu na naší škole... Gymnázium, Tišnov, Na Hrádku 20 Adresa:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č.05 Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 044 252/98-4019 Inspektorát č.05 Karlovy Vary Signatura: ae3ks102.doc Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101894/98-3400 Inspektorát č. 1 Signatura: aa7hs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Střední odborné učiliště společného stravování SČMSD

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 010 1668/98-5009 Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 010 1668/98-5009 Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1668/98-5009 Inspektorát č. 1 Signatura: aa6us301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: PB - Vyšší odborná škola a Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 135/98-3017 Signatura: ac2ws201.doc Oblastní pracoviště č. 03 Praha východ Okresní pracoviště Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: název: Gymnázium Kutná Hora,

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více