Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Gymnázium kód K/404 název oboru / vzdělávacího programu Gymnázium - přírodovědné předměty cílová kapacita oboru / programu Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2006/2007: a. nové obory / programy - nebyly b. zrušené obory / programy - nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2008/2009 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP MHMP Městská část Praha 6 Rekonstrukce atletické dráhy a víceúčelového hřiště, etapa II. Zdravé město Praha 2008!Seznamme se! Kč srpen listopad Kč srpen - září 2008 Seznamme se! Kč srpen - září 2008 EU, MHMP Projekt OPPA Škola pro udržitelný rozvoj Kč leden srpen 2009 MHMP Přístroje do školní kuchyně Kč prosinec 2008 MČ Praha 6 Školení pracovní skupiny Kč prosinec 2008 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Akce Částka v Kč MHMP Rekonstrukce splaškové kanalizace Právnická osoba Právnická osoba Právnická osoba Právnická osoba SPGA Rekonstrukce laboratoře biologie a chemie Rekonstrukce vstupních cest do školy Termín realizace červenec - srpen 2008 červenec - srpen 2009 červenec - srpen 2008 Nákup kopírky únor 2009 Výměna tabulí únor 2009 Vybavení učeben výpočetní technikou září 2008 Dar škole Nákup nábytku leden 2009 Dar škole Nákup sportovních dresů únor 2009 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2008/2009 k dispozici: odborné učebny o fyziky - s audiovizuální a projekční technikou o chemie o biologie - s audiovizuální a projekční technikou o zeměpisu - s audiovizuální a projekční technikou 3

4 o dějepisu - s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd - s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka o výtvarné výchovy - s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka - 2 učebny (1 s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka - 2 učebny (1 s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o matematiky - 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře biologie, chemie a fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou dvě hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a možností kopírování a využívání počítačů s internetem ( svazků, 45 titulů odborných časopisů) studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní bufet 4

5 9. Školská rada Ve školním roce 2008/2009 probíhaly volby do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14. Nová školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 5. ledna 2009 a má 6 členů: Člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Ing. arch. Jan Winkler PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar Ing. Zdeněk Muzikář, CSs. RNDr. Michal Lobkowicz zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Složení rady do voleb: Člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Ing. arch. Jan Winkler RNDr. Jana Halenková Mgr. Jan Tuzar Adam Felix Matěj Feldek zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Ve školním roce 2008/2009 proběhla 3 zasedání rady, na kterých byl projednán rozpočet na rok 2009, projednán a schválen nový Školní vzdělávací program s platností pro 1. ročník od , harmonogram školního roku 2008/2009, projednán a schválen školní řád platný od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků Adam Felix a Matěj Feldek se zúčastnili jednání Studentské rady a sdělili žákům informace o činnosti Školské rady. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,8 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků pedagogických pracovníků Gymnázium, Praha 6, kvalifikovaných Arabská 14 nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků druh semináře, školení počet akcí 35 zaměření Monitorovací zpráva OPPA Vedení projektu OPPA Proškolení hodnotitelů jazykových zkoušek A1, A2, B1 Školení porotců debatní soutěže Práce s textem Zdravotní tělesná výchova v praxi Netradiční hodiny ČJ a literatury English lessons for English Teachers MS Excel a jeho využití v matematice Kombinatorika Matematika a teorie her Prevence soc. pat. jevů počet účastníků 38 vzdělávací instituce NIDV Goethe Institut FTVS UK Descartes Prev-Centrum FS ČVUT Praha E-Government Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Parlamentní institut EU Asociace učitelů dějepisu Ústav pro studium totalitních režimů Ústav soudobých dějin AVRobert Bosch Stiftung, Berlin SGUN ČEZ Asociace učitelů 6

7 Mezinárodní projekt DID Multimédia ve výuce AJ Pilotáž nové učebnice Finanční matematika Aliance pro techniku Exam Skills America Today Parlament a jeho role v EU Dějiny 20. století metodika Dějiny 2.pol. 20. stol kořeny současných problémů Nejnovější dějiny Protektorát Čechy a Morava Kolektivizace venkova Pražské jaro a počátky normalizace Rok 1989 ve střední Evropě Seminář ALFA Jak zacházet s povídkami Projektberatung des Programms Junge Wege in Europa Kommunikative Spiele im Unterricht Den učitelů němčiny Fyzika a chemie Využití moderní techniky ve výuce chemie Matematika a fyzika na ČVUT Datové schránky klasických jazyků kurzy 9 doplňkové pedagogické studium doktorandské studium školský management rozšiřování aprobace 3 4 Konference 5 Základní norma zdravotnických dovedností pro pedagogické pracovníky Toulky přírodou Třeboňska Analytická filosofie E-learningový kurz Instalace a základy ISES Near to the see, Lisabon Ruština pro pokročilé Němčina pro učitele Literatura ve škole Dějepis Český jazyk Matematika FKSP Management školy a nová maturita VEMA PAM Ochrana osobních údajů ve vzdělávání Konference ředitelů gymnázií Kreativně k jazykové výuce Akademie středoevropských škol Budapešť Die Erste Foundation for schools ČČK GA OPPA Ústav filosofie a religionistiky UK CERTIS Praha Fr. Lustig Sokrates Goethe-Institut FF UK Praha FF UK Praha FF UK Praha FEL ČVUT Praha VEMA Brno MHMP Odborconsult-D AŘG NAEP DZS MŠMT MŠMT, ACES Die Erste Foundation for schools Cambridge University 7

8 Přednášky 18 Studijní pobyt Exkurze, komentované prohlídky Letní škola R. Murény Grammar jn Use Update Česká kultura 1. pol. 19. stol. FCE The New Exam G. M. Benamou-Mnichovský přízrak Pocta Hanuši Jelínkovi D. Sallenave-S. de Beauvoir Ochrana informací Adaptivní agenti Sekvence nukleových kyselin Evoluce genu Příroda a země Využití moderní techniky v chemii Dny vědy Biochemie, Enzymologie Mozek Julie Kristeva Svět financí v SŠ matematice Evoluce-důležitý obor současné biologie Literárně historické přednášky Evropská unie a my Systém vzdělávání v Norsku Historické památky jižních Čech Významné osobnosti severní Moravy Letní škola klasických studií Chemie, materiály a technologie XXI. Letní škola historie Letní škola soudobých dějin Stáž 1 Civilisation Contemporaine Press Správa Pražského hradu a UPM The Bell Schoul Francouzský institut Památník písemnictví MFF UK PřF UK Praha ZOO Praha Descartes AV ČR VŠCHT Vize 97 Jednota klasických filologů Zařízení pro DVPP Středočes. Kraje PF Pardubice 2 Asociace učitelů dějepisu 5 Kabinet pro klasická studia AV a PedF UK VŠCHT PedF UK AV ČR a FF UK Francouzský institut Praha 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 21 23,989 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 kurzy 1 zaměření Hygiena ve ŠJ PAM pojištění PAM daně 2008 Cestovní náhrady Základní norma zdravotnických 8 počet účastníků vzdělávací instituce 5 VEMA Brno 2 ČČK

9 jiné (uvést jaké) znalostí III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 12 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 5 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 30,45 13,06 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 9

10 škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí žákyně má trvalé bydliště na Slovensku v Košicích. 4. Výuka cizích jazyků škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Gymnázium, Praha 6, Arabská

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola z celkového počtu žáků/studentů: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 66 neprospělo 15 opakovalo ročník 5 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 93,08% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 70,02 z toho neomluvených 0,166 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 8 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 0 prospěl s vyznamenáním 38 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl

12 7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ Nemáme. b. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy obor: K/41 Gymnázium přírodní vědy obor: K/41 Gymnázium programování počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2009/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí Bulharská republika 1 Republika Kazachstán 2 Ruská federace 2 Slovensko 1 Ukrajina 3 Vietnamská socialistická republika 1 Jordánsko 1 12

13 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí studenti různých národností. Procento těchto studentů není vysoké, ale rozhodně přispívá k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. V letošním roce byla integrována další žačka se sluchovým postižením, tři žáci se sluchovým postižením jsou integrováni již třetí rok. Větší pedagogická náročnost v práci třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je zohledněna ředitelkou školy v nenárokových složkách platu. Škola dostává od zřizovatele finanční příspěvek na materiální podporu výuky integrovaných žáků. Personálně je škola připravena nabídnout pomoc při integraci jiného typu znevýhodnění. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Všechny předmětové komise mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Součástí učebního plánu v prvním ročníku jsou dlouhodobě oborové ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím možností ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Humanitní třídy Studentská odborná konference Předmět Žák Třída Téma Vedoucí práce D Pejřil 2.A Šternbergové a šlechta ve 20.st. PhDr. Horáčková Kratochvílová 2.A Holocaust PhDr. Horáčková Bednaříková 2.B Heraldika Mgr. Kalousek ZSV Žďárský 2.B Národnostní menšiny v ČR Mgr. Petříčková Kosík 2.B Vampyrismus Mgr. Kalousek Bučková 2.B Děti ohrožené prostředím Mgr. Kalousek ČJ Lejsková 2.C Slang v průřezu generací Mgr. Vondráčková Saláková 2.A Český naturalismus Mgr. Vondráčková 13

14 Kuncová 2.B Humor v literatuře Mgr. Poláčková Teršová 2.B Václav Havel Mgr. Poláčková NJ Štychová 2.B Nositelky Nobelovy ceny za literaturu v Německu PhDr. Gabašová Šmidková 2.B Ilse Weber PhDr. Gabašová Přírodovědné třídy Předmět Žák Třída Téma Vedoucí práce M Urbánek 2. C Nekonečno v matematice RNDr. Halenková F Vlček 2. D Meteorologie-bouřky,blesky Mgr. Urzová Dzámová 2. D Meteorologie-oblaka Mgr. Urzová CH Trachta 2. C Jsou všechna E škodlivá? RNDr. Loužecká Červená 2. C Chemické látky v hračkách Mgr. Veselá Bi Šůcha 2. D Jsou GMO nebezpečné? RNDr. Erhart Ze Žíla 2. D Nových 7 divů světa Mgr. Ottová V červnu 2009 byly pro žáky připraveny tři odborné dny, kdy si každý mohl vybrat téma podle svého zájmu: Odborné dny - červen 2009 Předmět Téma Vyučující Počet studentů Ročník Čj 1. Literatura malých národů 2. Literatura malých národů 3. Sázavský klášter E. Poláčková E. Poláčková M. Šlegerová Aj 1. Reading Kafka and Nabokov 2. American food, sports 3. Culture of old Prague 4. FCE Challenge T. Schmoranz B. Baumgardner, G. Gregorian J. Souček, Z. Bernklauová, M. Sinecká A. Martínková, P. Florianová, P. Pracnová max a Fj 3 dny po francouzsku D. Skácilíková, A. Krumpová, M. Pečenková Nj Divadelní projekt Z. Mihulková 9 3. Rj Ruské reálie Ter - Gazarjanova

15 ZSV Média D. Petříčková D 1. Pravěk a orient-muzea 2. Hrady na kole 3. Po stopách komunismu 4. Jazyk architektury a nápisů L. Dvořáková M. Kalousek A. Horáčková L. Dvořáková, J.Žytek max Z Návštěva velvyslanectví J. Ottová M 1. Základy finanční matematiky 2. Trigonometrie v praxi L. Hobzová, J. Halenková, L. Lauterbach max Fy Ch 1. Meteorologie 2. Počítačem podporovaná měření ve fyzice 1. Chemie v praxi 2. Chemie v praxi J. Urzová J. Tuzar I. Loužecká, I. Šebková, A. Škapa, L. Veselá Bi 1. Zahrady a parky v Praze 2. Ornitologie L. Erhart Š. Hrozinka, Z. Novotná, K. Gondová EV a Čj Hudba a film M. Purnoch, I. Korfová, J. Vondra IVT 1. Digitální fotografie 2. Excel I. Pechová H. Holcová Žákům, kteří mají hlubší zájem o studium anglického jazyka, byla nabídnuta příprava na složení zkoušky s mezinárodním certifikátem FCE. Příprava probíhala v rámci dvouletého volitelného předmětu. Žákům talentovaným ve sportovních disciplinách byl umožněn trénink ve střediscích vrcholového sportu a žáci měli v případě potřeby individuální vzdělávací plán. Ve školním roce se takto připravovalo 12 žáků. Žák Jan Kuf (2.D) byl za rok 2008 vyhlášen nejlepším sportovcem Asociace armádních sportovních klubů a zařazen do programu mladých talentovaných sportovců. 11. Ověřování výsledků vzdělávání Interní ověřování výsledků vzdělávání bylo prováděno na základě záměrů vedení školy stanovených v základních dokumentech školy: Plán výchovně vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Plán kontrolní a hospitační činnosti ve školním roce 2008/2009. Vedením školy bylo shromážděny podklady pro Vlastní hodnocení školy podle 12 zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky 225/2009 Sb. Vzhledem 15

16 k tomu, že byla prodloužena periodicita na dobu 3 let, bude se vlastní hodnocení školy projednávat až v termínu do Po ukončení každého pololetí školního roku byl proveden rozbor studijních výsledků žáků v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech. V prvním ročníku bylo vyhodnocení klasifikace jedním z témat besedy ředitelky školy s žáky 1. ročníku. Rozborem výsledků vzdělávání žáků ve všech třídách se zabývala Studentská rada na své únorové schůzce a Rada rodičů SPGA na svém jarním zasedání. Přehled umístění našich absolventů v roce 2008/2009 Pražské VŠ UK Praha fakulta Studují jako první obor Studují jako další obor Přijatí, ale nestudují právnická 5 1 pedagogická 2 1 filosofická přírodovědecká 3 1 lékařská 8 2 sociálních věd matematicko-fyzikální 3 8 tělesné výchovy a sportu humanitních studií 4 1 farmaceutická 1 evangelická 1 katolická 1 ČVUT strojní 1 2 elektrotechnická architektury 2 dopravní 2 3 jader.a fyz. inženýrství stavební 7 informatiky 5 VŠE ČZU VŠCHT 6 1 AMU 1 VŠZ 2 1 AEM 1 UJAK 1 PVŠPS 1 Policejní 1 akademie Celkem: Mimopražské VŠ Západočeská universita Plzeň 1 16

17 Ostatní školy Jihočeská universita České 1 1 Budějovice Masarykova universita Brno 2 Universita Pardubice 1 1 VŠ logistiky o.p.s., Přerov 1 Celkem: 5 3 Vyšší odborná škola 1 Jazykové školy 1 Konzervatoř 2 Celkem: 4 Celkem: Třída Počet absolventů Počet studentů, kteří budou studovat aspoň jednu VŠ Počet studovaných oborů Počet přijetí 4. A / 97% B / 97% C / 92% D / 89% E / 97% celkem Rekapitulace : Celkový počet absolventů v roce 2008: 148 Počet studentů, kteří budou studovat alespoň 1 obor na VŠ: 140 Počet studovaných oborů (někteří studenti studují 2 VŠ nebo více oborů): 153 Počet přijetí: 201 Úspěšnost ve školním roce 2008/ % žáků z celkového počtu absolventů bude studovat alespoň jeden obor či školu. 12. Školní vzdělávací programy Nový školní vzdělávací program je připraven pro první ročník od ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. 17

18 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Nemáme. 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) Nemáme. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Eva Poláčková a PaedDr. Markéta Šlegerová, která pracuje jako školní metodik prevence rizikového chování. Škola spolupracuje se školní psycholožkou z Pedagogicko-psychologické porady Prahy 6 (PhDr. Veronika Pavlas-Martanová). Spolupráce se týká problémových žáků a kariérového poradenství. Mezi nejčastější problémy patří potíže s učením, problémy vztahové ve škole a rodině, ojediněle se setkáváme s poruchami přijímání potravy či jinými psychickými poruchami, výjimečně pomáháme v krizových životních situacích. V pravidelné dlouhotrvající péči výchovného poradce a PPP, SPC je zhruba jedno procento žáků. Koncepce činnosti výchovného poradenství je kontinuální. Pomáháme žákům zvládnout přechod na gymnázium a sledujeme jejich další vývoj k maturitní zkoušce. Pomáháme jim při rozhodování o další vzdělávací či profesní dráze. Poradenské činnosti Metodicko-obsahová konkretizace adaptačního kurzu Seznamme se! Na začátku školního roku probíhá adaptační kurz pro naše první ročníky. Žáci se seznamují se spolužáky a učiteli v neformálním prostředí a při neobvyklých činnostech. Kurz je místem prvního setkání se školou, kde se mohou projevit již některé zvláštní formy chování. Na kurz navazuje vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj či vzdělání vyžadují zvláštní pozornost. Kariérní poradenství Na adaptační kurz navazuje jednodenní cyklus besed s žáky prvních ročníků Poznejme se!. Žáci se setkávají se vedením školy a se školní metodičkou prevence. Cílem je zjistit klima třídy a zprostředkovat žákům potřebné informace ohledně studia nebo problémů ve vztazích k okolí. Výchovná poradkyně seznamuje žáky s technikami efektivního učení a základními pravidly psychohygieny. Výchovná poradkyně poskytuje individuální poradenství žákům všech ročníků. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC aj.), zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a v případě další formy intervence se všemi zúčastněnými stranami. Připravuje i návrhy na další péči o žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost. Připravuje i podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 18

19 Provádí individuální poradenské služby a také je koordinátorem základního skupinového šetření k volbě povolání. Spolupracuje s dalšími zúčastněnými (třídní učitel, rodiče, školní psycholog apod.). Skupinové šetření probíhá od září školního roku ve 3. a 4. ročnících. Metodické a informační činnosti Výchovná poradkyně: Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence. Předává žákům nové informace o možnostech studia a pomáhá jim s vyplněním přihlášek na VŠ. Předává odborné informace pedagogickým pracovníkům školy. Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, PPP apod. Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. Vyhodnocuje úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na VŠ a sleduje jejich další uplatnění. Nejčastější výchovné problémy Mezi nejčastější výchovné problémy v loňském roce patřily potíže s učením, vztahové problémy v rodině, mezilidské vztahy apod. Poslední dobou dochází k nárůstu různých poruch osobnosti, takže někteří žáci jsou i v péči specializovaných pracovišť. Tyto problémy často způsobují další potíže s učením. Nejčastějším důvodem vyhledávání odborné pomoci jsou stále vztahové problémy v rodině a blízkém okolí. O úspěšné intervenci svědčí narovnání některých rodinných vztahů, obnova důvěry žáka ve školní prostředí apod. Škola nabízí pomoc studentům se všemi postiženími, některým byla nabídnuta forma individuálního studia, jiným je prostředkovaná pravidelná odborná péče, včetně specializovaných pracovišť. Atmosféra důvěry, vzájemnosti a součinnosti s PPP přispívá pravidelně k úspěšným intervencím. 2. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a jeho plnění v roce 2008/2009 A: Organizace života školy 1. Koordinaci všech preventivních aktivit zajišťoval metodik prevence sociálně patologických jevů. 2. Výchovný poradce školy poskytoval poradenskou službu pro žáky, rodiče a pedagogy. 3. Zástupce ředitele koordinoval zájmovou činnost ve škole mimo vyučování. 4. Se školním výchovným poradcem pravidelně spolupracovala psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 PhDr. Pavlas-Martanová, zapojila se do řešení konkrétních problémů ve třídách i s jednotlivými žáky. B: Výchova a vzdělávací oblast 1. Na úvod 1. ročníku jsme zorganizovali třídenní zážitkový kurz Seznamme se s cílem umožnit žákům seznámit se se spolužáky, třídním profesorem a výchovnými poradci v neformálním prostředí (účast 5 tříd, 9 pedagogů školy). 2. V 1. ročníku jsme zařadili program Poznejme se! - blok besed třídy s výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy s cílem podchytit případné vznikající problémy ve vztazích ve třídě, s pedagogy i s okolím, předejít možným problémům a poskytnout žákům informace o možnostech řešení případných problémů (prevence problémů s učením, zařazením do kolektivu, vztahy v kolektivu, šikana atd.) 3. Do plánu školy byly zařazeny aktivity podporující u žáků zájem o hlubší poznávání jednotlivých oborů, podporující intenzivní činnost v různých oblastech (ročníkové práce, 19

20 SOČ, tematické cesty, odborné dny, odborné kurzy, akce v rámci mezinárodního projektu OPPA) 4. Klub volného času zahrnoval veškeré akce organizované školou v době mimo vyučování (pravidelné kroužky fotokroužek, dramatický kroužek, pěvecký sbor, odbíjená, tenis, košíková, florbal, příležitostné návštěvy výstav atd.) 5. Projekt Sportem proti nudě pomáhal zapojit do mimoškolní činnosti řadu žáků, a to jak v akcích jednorázových, tak v pravidelné a dlouhodobé činnosti. (sportovní kroužky 5, účast na celopražských sportovních akcích 37, dívky i chlapci 3. místo v celopražské soutěži POPRASK) 6. I v tomto školním roce jsme zařadili do MPP projekt Lavina, několikadenní akci, jejímž cílem je umožnit zájemcům pobyt v kolektivu vrstevníků v náročných podmínkách. 7. Žáci 2. ročníku měli připravenu besedu s odborníkem z organizace Drop In o nebezpečí užívání návykových látek, kterou pravidelně organizujeme v květnu a červnu. Z organizačních důvodů (náhlé pracovní vytížení přednášejícího) byly již naplánované besedy přesunuty na začátek roku 09/ Členové pedagogického sboru se vzájemně informovali o svých aktivitách v oblasti drogové prevence v jednotlivých třídách. 9. Třídní učitelé pravidelně sledovali důvody absence žáků, abychom dokázali včas odhalit sklony k záškoláctví. Rozbor absence provádíme v pravidelných intervalech (vyhodnocení 1 x za pololetí). U žáků s vyšší absencí upozornili třídní učitelé na problémy rodiče. C: Vzdělávání učitelů 1. Výchovná poradkyně i metodička prevence mají plnou kvalifikaci výchovného poradce. Metodik prevence se během školního roku průběžně vzdělává na pracovních schůzkách metodiků prevence Prahy 6. D: Spolupráce s rodiči žáků 1. Rodiče byli na schůzkách společnosti přátel gymnázia Arabská informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména o aktivitách umožňujících vhodné využití volného času dětí. Na úvodní schůzce byli rodiče informováni o práci výchovné poradkyně i metodika drogové prevence a o možnosti konzultací. 2. Na pravidelných třídních schůzkách i při osobních konzultacích jsme projednávali s rodiči problémy, které se vyskytly u žáků, a to tak, abychom byli schopni včas předcházet složitějším situacím (případy nevhodného chování žáků, prospěchové problémy, velká absence, vztahové problémy ve třídě; v jedné třídě na návrh rodičů proběhlo setkání třídy s psycholožkou). 3. Odborník z organizace Drop In, který dlouhodobě spolupracuje se školou v oblasti drogové prevence, byl přítomen na třídních schůzkách. Rodiče v tomto roce možnosti konzultace nevyužili. E: Mimovyučovací a volnočasové aktivity proběhly podle plánu Sledování efektivity MPP Na akci Seznamme se! všichni zúčastnění pedagogové poznávali nové žáky a na závěrečné poradě zhodnotili problematické projevy žáků (náznaky agresivity, nevhodné chování v kolektivu, nevhodné chování k učitelům) Během akce Poznejme se! odpovídali žáci na otázky týkající se zkušenosti s drogami. Anonymní dotazník byl vyhodnocen a závěry probrány na pedagogické radě (45% žáků 1. ročníku uvádí, že má zkušenost s užitím marihuany) Na poradách třídních učitelů a na poradách celého pedagogického sboru byly projednávány problémové situace a přijata výchovná opatření. 20

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více