Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009"

Transkript

1 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby (dle zřizovací listiny ve znění platném k ) Gymnázium, Praha 6, Arabská Ředitel a statutární zástupce ředitele ředitelka školy RNDr. Zdeňka Hamhalterová, statutární zástupkyně ředitelky RNDr. Libuše Hobzová, (od ) 3. Webové stránky právnické osoby 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) škola gymnázium, kapacita 670 žáků školní jídelna, kapacita 700 strávníků 5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola Gymnázium kód K/404 název oboru / vzdělávacího programu Gymnázium - přírodovědné předměty cílová kapacita oboru / programu Gymnázium K/405 Gymnázium - programování 140 Gymnázium K/411 Gymnázium - humanitní předměty poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) dobíhající obor (od výuka dle ŠVP) 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2006/2007: a. nové obory / programy - nebyly b. zrušené obory / programy - nebyly 7. Místa poskytovaného vzdělávání Arabská 14, Praha 6 (vlastník objektu je HMP) 2

3 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vedení školy se snaží zabezpečit dlouhodobě velmi dobré podmínky pro výuku všech povinných a volitelných předmětů a pro realizaci všech plánovaných školních a mimoškolních aktivit, které jsou součástí učebního plánu. Každoročně se provádí technická modernizace budovy školy i učeben a následně jejich postupné vybavení novými učebními pomůckami. Škola se pravidelně zapojuje do grantových řízení MHMP, Městské části Praha 6, MŠMT či jiných institucí, jejichž cílem je získání finančních prostředků na moderní výuku. Ve školním roce 2008/2009 byly čerpány ze získaných grantů tyto finanční prostředky: Poskytovatel Název akce Částka Realizace MHMP MHMP Městská část Praha 6 Rekonstrukce atletické dráhy a víceúčelového hřiště, etapa II. Zdravé město Praha 2008!Seznamme se! Kč srpen listopad Kč srpen - září 2008 Seznamme se! Kč srpen - září 2008 EU, MHMP Projekt OPPA Škola pro udržitelný rozvoj Kč leden srpen 2009 MHMP Přístroje do školní kuchyně Kč prosinec 2008 MČ Praha 6 Školení pracovní skupiny Kč prosinec 2008 Dále byly z rozpočtu MHMP, z rozpočtu právnické osoby a Společnosti přátel Gymnázia Arabská realizovány tyto akce většího rozsahu: Poskytovatel financí Akce Částka v Kč MHMP Rekonstrukce splaškové kanalizace Právnická osoba Právnická osoba Právnická osoba Právnická osoba SPGA Rekonstrukce laboratoře biologie a chemie Rekonstrukce vstupních cest do školy Termín realizace červenec - srpen 2008 červenec - srpen 2009 červenec - srpen 2008 Nákup kopírky únor 2009 Výměna tabulí únor 2009 Vybavení učeben výpočetní technikou září 2008 Dar škole Nákup nábytku leden 2009 Dar škole Nákup sportovních dresů únor 2009 Žákům a pedagogům byly ve školním roce 2008/2009 k dispozici: odborné učebny o fyziky - s audiovizuální a projekční technikou o chemie o biologie - s audiovizuální a projekční technikou o zeměpisu - s audiovizuální a projekční technikou 3

4 o dějepisu - s audiovizuální a projekční technikou o základů společenských věd - s audiovizuální a projekční technikou o českého jazyka o výtvarné výchovy - s audiovizuální a projekční technikou o hudební výchovy o anglického jazyka - 2 učebny (1 s audiovizuální a projekční technikou) o německého jazyka - 2 učebny (1 s audiovizuální a projekční technikou) o francouzského jazyka - s audiovizuální a projekční technikou o matematiky - 2 učebny s interaktivní tabulí a projekční technikou laboratoře biologie, chemie a fyziky dvě tělocvičny, posilovna a venkovní komplex hřišť s atletickým oválem 250 m s umělým povrchem tři učebny s výpočetní technikou, s internetem a s projekční technikou dvě hudební zkušebny keramická dílna s keramickou pecí fotokomora moderní knihovna s celodenním provozem a možností kopírování a využívání počítačů s internetem ( svazků, 45 titulů odborných časopisů) studovna pro individuální studium a přednášky (s audiovizuální a projekční technikou) studentský klub klub pedagogů školní jídelna školní bufet 4

5 9. Školská rada Ve školním roce 2008/2009 probíhaly volby do Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14. Nová školská rada podle 167 zákona 561/2004 Sb. byla na gymnáziu ustanovena dne 5. ledna 2009 a má 6 členů: Člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Ing. arch. Jan Winkler PaedDr. Markéta Šlegerová Mgr. Jan Tuzar Ing. Zdeněk Muzikář, CSs. RNDr. Michal Lobkowicz zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Složení rady do voleb: Člen zastupuje funkce ve školské radě Ing. Martin Trnka zřizovatele - HMP předseda Ing. arch. Jan Winkler RNDr. Jana Halenková Mgr. Jan Tuzar Adam Felix Matěj Feldek zřizovatele - HMP Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 pedagogické pracovníky Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 zletilé žáky a rodiče nezletilých žáků Ve školním roce 2008/2009 proběhla 3 zasedání rady, na kterých byl projednán rozpočet na rok 2009, projednán a schválen nový Školní vzdělávací program s platností pro 1. ročník od , harmonogram školního roku 2008/2009, projednán a schválen školní řád platný od včetně příloh (pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, řád školní knihovny, řády laboratoří, pokyny pro bezpečnost při výuce TV, vnitřní řád školní jídelny, výpůjční řád sportovního vybavení školy). Na všechna zasedání byla pozvána ředitelka školy, aby předkládala požadované materiály. Zástupci zletilých žáků a rodičů nezletilých žáků Adam Felix a Matěj Feldek se zúčastnili jednání Studentské rady a sdělili žákům informace o činnosti Školské rady. Jednací řád Školské rady Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a zápisy z jednání jsou uloženy v ředitelně školy. 5

6 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium, Praha 6, Arabská , ,8 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola celkem % z celkového počtu počet pedagogických pracovníků pedagogických pracovníků Gymnázium, Praha 6, kvalifikovaných Arabská 14 nekvalifikovaných 0 0 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků druh semináře, školení počet akcí 35 zaměření Monitorovací zpráva OPPA Vedení projektu OPPA Proškolení hodnotitelů jazykových zkoušek A1, A2, B1 Školení porotců debatní soutěže Práce s textem Zdravotní tělesná výchova v praxi Netradiční hodiny ČJ a literatury English lessons for English Teachers MS Excel a jeho využití v matematice Kombinatorika Matematika a teorie her Prevence soc. pat. jevů počet účastníků 38 vzdělávací instituce NIDV Goethe Institut FTVS UK Descartes Prev-Centrum FS ČVUT Praha E-Government Vzdělávací zařízení Středočeského kraje Parlamentní institut EU Asociace učitelů dějepisu Ústav pro studium totalitních režimů Ústav soudobých dějin AVRobert Bosch Stiftung, Berlin SGUN ČEZ Asociace učitelů 6

7 Mezinárodní projekt DID Multimédia ve výuce AJ Pilotáž nové učebnice Finanční matematika Aliance pro techniku Exam Skills America Today Parlament a jeho role v EU Dějiny 20. století metodika Dějiny 2.pol. 20. stol kořeny současných problémů Nejnovější dějiny Protektorát Čechy a Morava Kolektivizace venkova Pražské jaro a počátky normalizace Rok 1989 ve střední Evropě Seminář ALFA Jak zacházet s povídkami Projektberatung des Programms Junge Wege in Europa Kommunikative Spiele im Unterricht Den učitelů němčiny Fyzika a chemie Využití moderní techniky ve výuce chemie Matematika a fyzika na ČVUT Datové schránky klasických jazyků kurzy 9 doplňkové pedagogické studium doktorandské studium školský management rozšiřování aprobace 3 4 Konference 5 Základní norma zdravotnických dovedností pro pedagogické pracovníky Toulky přírodou Třeboňska Analytická filosofie E-learningový kurz Instalace a základy ISES Near to the see, Lisabon Ruština pro pokročilé Němčina pro učitele Literatura ve škole Dějepis Český jazyk Matematika FKSP Management školy a nová maturita VEMA PAM Ochrana osobních údajů ve vzdělávání Konference ředitelů gymnázií Kreativně k jazykové výuce Akademie středoevropských škol Budapešť Die Erste Foundation for schools ČČK GA OPPA Ústav filosofie a religionistiky UK CERTIS Praha Fr. Lustig Sokrates Goethe-Institut FF UK Praha FF UK Praha FF UK Praha FEL ČVUT Praha VEMA Brno MHMP Odborconsult-D AŘG NAEP DZS MŠMT MŠMT, ACES Die Erste Foundation for schools Cambridge University 7

8 Přednášky 18 Studijní pobyt Exkurze, komentované prohlídky Letní škola R. Murény Grammar jn Use Update Česká kultura 1. pol. 19. stol. FCE The New Exam G. M. Benamou-Mnichovský přízrak Pocta Hanuši Jelínkovi D. Sallenave-S. de Beauvoir Ochrana informací Adaptivní agenti Sekvence nukleových kyselin Evoluce genu Příroda a země Využití moderní techniky v chemii Dny vědy Biochemie, Enzymologie Mozek Julie Kristeva Svět financí v SŠ matematice Evoluce-důležitý obor současné biologie Literárně historické přednášky Evropská unie a my Systém vzdělávání v Norsku Historické památky jižních Čech Významné osobnosti severní Moravy Letní škola klasických studií Chemie, materiály a technologie XXI. Letní škola historie Letní škola soudobých dějin Stáž 1 Civilisation Contemporaine Press Správa Pražského hradu a UPM The Bell Schoul Francouzský institut Památník písemnictví MFF UK PřF UK Praha ZOO Praha Descartes AV ČR VŠCHT Vize 97 Jednota klasických filologů Zařízení pro DVPP Středočes. Kraje PF Pardubice 2 Asociace učitelů dějepisu 5 Kabinet pro klasická studia AV a PedF UK VŠCHT PedF UK AV ČR a FF UK Francouzský institut Praha 2. Nepedagogičtí pracovníci školy a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 21 23,989 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet semináře 4 kurzy 1 zaměření Hygiena ve ŠJ PAM pojištění PAM daně 2008 Cestovní náhrady Základní norma zdravotnických 8 počet účastníků vzdělávací instituce 5 VEMA Brno 2 ČČK

9 jiné (uvést jaké) znalostí III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium, Praha 6, Arabská Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 12 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 6 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 5 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): - b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 30,45 13,06 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 9

10 škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí žákyně má trvalé bydliště na Slovensku v Košicích. 4. Výuka cizích jazyků škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc Gymnázium, Praha 6, Arabská

11 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola z celkového počtu žáků/studentů: Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 prospělo s vyznamenáním 66 neprospělo 15 opakovalo ročník 5 počet žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 93,08% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 70,02 z toho neomluvených 0,166 b. vzdělávání při zaměstnání Nemáme. 6. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Gymnázium, Praha 6, Arabská 14 maturitní zkoušky denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 8 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 6 0 prospěl s vyznamenáním 38 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl

12 7. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2009/2010 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ Nemáme. b. Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let přijímací řízení pro školní rok 2009/2010 (denní vzdělávání) 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1.kole z toho ve 2.kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/41 Gymnázium humanitní vědy obor: K/41 Gymnázium přírodní vědy obor: K/41 Gymnázium programování počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2009/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí Bulharská republika 1 Republika Kazachstán 2 Ruská federace 2 Slovensko 1 Ukrajina 3 Vietnamská socialistická republika 1 Jordánsko 1 12

13 Jednou z forem integrace na naší škole je studium žáků cizinců. V poslední době přicházejí studenti různých národností. Procento těchto studentů není vysoké, ale rozhodně přispívá k vzájemnému obohacení mezi žáky ve třídě. 9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Naše gymnázium nemá speciální třídy. Přesto však nabízíme integraci žákům s různými potížemi. Ve škole jsou integrováni v současné době žáci s poruchami učení, nejčastěji se jedná o dyslexii a dysgrafii. V letošním roce byla integrována další žačka se sluchovým postižením, tři žáci se sluchovým postižením jsou integrováni již třetí rok. Větší pedagogická náročnost v práci třídního učitele i ostatních vyučujících ve třídě je zohledněna ředitelkou školy v nenárokových složkách platu. Škola dostává od zřizovatele finanční příspěvek na materiální podporu výuky integrovaných žáků. Personálně je škola připravena nabídnout pomoc při integraci jiného typu znevýhodnění. Projevem důvěry a svědectvím úspěšné integrace je často přání rodičů, aby mohli ponechat své dítě na naší škole. K tomu také přispívá celkové klima na škole, vztah mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem. Atmosféra důvěry a partnerství je prvořadým cílem výchovného procesu na naší škole. 10. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Všechny předmětové komise mají ve svém plánu činnosti pro daný školní rok zařazeny aktivity pro nadané žáky a žáky se zájmem o nějaký obor či problematiku. Tradičně je žákům nabízena účast v předmětových olympiádách a jiných soutěžích, které jsou publikovány v materiálech MŠMT. Součástí učebního plánu v prvním ročníku jsou dlouhodobě oborové ročníkové práce. Žáci se pod vedením pedagogů školy učí zpracovat odbornou práci na školou nabídnuté téma a připravují i její veřejnou obhajobu včetně prezentace s využitím možností ICT. Nejlepší práce pak žáci ve vyšším ročníku rozšiřují a předkládají jako práce v rámci Středoškolské odborné činnosti. Každoročně některé práce SOČ postoupí až do republikového kola. Humanitní třídy Studentská odborná konference Předmět Žák Třída Téma Vedoucí práce D Pejřil 2.A Šternbergové a šlechta ve 20.st. PhDr. Horáčková Kratochvílová 2.A Holocaust PhDr. Horáčková Bednaříková 2.B Heraldika Mgr. Kalousek ZSV Žďárský 2.B Národnostní menšiny v ČR Mgr. Petříčková Kosík 2.B Vampyrismus Mgr. Kalousek Bučková 2.B Děti ohrožené prostředím Mgr. Kalousek ČJ Lejsková 2.C Slang v průřezu generací Mgr. Vondráčková Saláková 2.A Český naturalismus Mgr. Vondráčková 13

14 Kuncová 2.B Humor v literatuře Mgr. Poláčková Teršová 2.B Václav Havel Mgr. Poláčková NJ Štychová 2.B Nositelky Nobelovy ceny za literaturu v Německu PhDr. Gabašová Šmidková 2.B Ilse Weber PhDr. Gabašová Přírodovědné třídy Předmět Žák Třída Téma Vedoucí práce M Urbánek 2. C Nekonečno v matematice RNDr. Halenková F Vlček 2. D Meteorologie-bouřky,blesky Mgr. Urzová Dzámová 2. D Meteorologie-oblaka Mgr. Urzová CH Trachta 2. C Jsou všechna E škodlivá? RNDr. Loužecká Červená 2. C Chemické látky v hračkách Mgr. Veselá Bi Šůcha 2. D Jsou GMO nebezpečné? RNDr. Erhart Ze Žíla 2. D Nových 7 divů světa Mgr. Ottová V červnu 2009 byly pro žáky připraveny tři odborné dny, kdy si každý mohl vybrat téma podle svého zájmu: Odborné dny - červen 2009 Předmět Téma Vyučující Počet studentů Ročník Čj 1. Literatura malých národů 2. Literatura malých národů 3. Sázavský klášter E. Poláčková E. Poláčková M. Šlegerová Aj 1. Reading Kafka and Nabokov 2. American food, sports 3. Culture of old Prague 4. FCE Challenge T. Schmoranz B. Baumgardner, G. Gregorian J. Souček, Z. Bernklauová, M. Sinecká A. Martínková, P. Florianová, P. Pracnová max a Fj 3 dny po francouzsku D. Skácilíková, A. Krumpová, M. Pečenková Nj Divadelní projekt Z. Mihulková 9 3. Rj Ruské reálie Ter - Gazarjanova

15 ZSV Média D. Petříčková D 1. Pravěk a orient-muzea 2. Hrady na kole 3. Po stopách komunismu 4. Jazyk architektury a nápisů L. Dvořáková M. Kalousek A. Horáčková L. Dvořáková, J.Žytek max Z Návštěva velvyslanectví J. Ottová M 1. Základy finanční matematiky 2. Trigonometrie v praxi L. Hobzová, J. Halenková, L. Lauterbach max Fy Ch 1. Meteorologie 2. Počítačem podporovaná měření ve fyzice 1. Chemie v praxi 2. Chemie v praxi J. Urzová J. Tuzar I. Loužecká, I. Šebková, A. Škapa, L. Veselá Bi 1. Zahrady a parky v Praze 2. Ornitologie L. Erhart Š. Hrozinka, Z. Novotná, K. Gondová EV a Čj Hudba a film M. Purnoch, I. Korfová, J. Vondra IVT 1. Digitální fotografie 2. Excel I. Pechová H. Holcová Žákům, kteří mají hlubší zájem o studium anglického jazyka, byla nabídnuta příprava na složení zkoušky s mezinárodním certifikátem FCE. Příprava probíhala v rámci dvouletého volitelného předmětu. Žákům talentovaným ve sportovních disciplinách byl umožněn trénink ve střediscích vrcholového sportu a žáci měli v případě potřeby individuální vzdělávací plán. Ve školním roce se takto připravovalo 12 žáků. Žák Jan Kuf (2.D) byl za rok 2008 vyhlášen nejlepším sportovcem Asociace armádních sportovních klubů a zařazen do programu mladých talentovaných sportovců. 11. Ověřování výsledků vzdělávání Interní ověřování výsledků vzdělávání bylo prováděno na základě záměrů vedení školy stanovených v základních dokumentech školy: Plán výchovně vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Plán kontrolní a hospitační činnosti ve školním roce 2008/2009. Vedením školy bylo shromážděny podklady pro Vlastní hodnocení školy podle 12 zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění vyhlášky 225/2009 Sb. Vzhledem 15

16 k tomu, že byla prodloužena periodicita na dobu 3 let, bude se vlastní hodnocení školy projednávat až v termínu do Po ukončení každého pololetí školního roku byl proveden rozbor studijních výsledků žáků v jednotlivých třídách a v jednotlivých předmětech. V prvním ročníku bylo vyhodnocení klasifikace jedním z témat besedy ředitelky školy s žáky 1. ročníku. Rozborem výsledků vzdělávání žáků ve všech třídách se zabývala Studentská rada na své únorové schůzce a Rada rodičů SPGA na svém jarním zasedání. Přehled umístění našich absolventů v roce 2008/2009 Pražské VŠ UK Praha fakulta Studují jako první obor Studují jako další obor Přijatí, ale nestudují právnická 5 1 pedagogická 2 1 filosofická přírodovědecká 3 1 lékařská 8 2 sociálních věd matematicko-fyzikální 3 8 tělesné výchovy a sportu humanitních studií 4 1 farmaceutická 1 evangelická 1 katolická 1 ČVUT strojní 1 2 elektrotechnická architektury 2 dopravní 2 3 jader.a fyz. inženýrství stavební 7 informatiky 5 VŠE ČZU VŠCHT 6 1 AMU 1 VŠZ 2 1 AEM 1 UJAK 1 PVŠPS 1 Policejní 1 akademie Celkem: Mimopražské VŠ Západočeská universita Plzeň 1 16

17 Ostatní školy Jihočeská universita České 1 1 Budějovice Masarykova universita Brno 2 Universita Pardubice 1 1 VŠ logistiky o.p.s., Přerov 1 Celkem: 5 3 Vyšší odborná škola 1 Jazykové školy 1 Konzervatoř 2 Celkem: 4 Celkem: Třída Počet absolventů Počet studentů, kteří budou studovat aspoň jednu VŠ Počet studovaných oborů Počet přijetí 4. A / 97% B / 97% C / 92% D / 89% E / 97% celkem Rekapitulace : Celkový počet absolventů v roce 2008: 148 Počet studentů, kteří budou studovat alespoň 1 obor na VŠ: 140 Počet studovaných oborů (někteří studenti studují 2 VŠ nebo více oborů): 153 Počet přijetí: 201 Úspěšnost ve školním roce 2008/ % žáků z celkového počtu absolventů bude studovat alespoň jeden obor či školu. 12. Školní vzdělávací programy Nový školní vzdělávací program je připraven pro první ročník od ve třech variantách: Přírodní vědy, Humanitní vědy, Programování. 17

18 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola Nemáme. 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) Nemáme. V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovná poradkyně Mgr. Eva Poláčková a PaedDr. Markéta Šlegerová, která pracuje jako školní metodik prevence rizikového chování. Škola spolupracuje se školní psycholožkou z Pedagogicko-psychologické porady Prahy 6 (PhDr. Veronika Pavlas-Martanová). Spolupráce se týká problémových žáků a kariérového poradenství. Mezi nejčastější problémy patří potíže s učením, problémy vztahové ve škole a rodině, ojediněle se setkáváme s poruchami přijímání potravy či jinými psychickými poruchami, výjimečně pomáháme v krizových životních situacích. V pravidelné dlouhotrvající péči výchovného poradce a PPP, SPC je zhruba jedno procento žáků. Koncepce činnosti výchovného poradenství je kontinuální. Pomáháme žákům zvládnout přechod na gymnázium a sledujeme jejich další vývoj k maturitní zkoušce. Pomáháme jim při rozhodování o další vzdělávací či profesní dráze. Poradenské činnosti Metodicko-obsahová konkretizace adaptačního kurzu Seznamme se! Na začátku školního roku probíhá adaptační kurz pro naše první ročníky. Žáci se seznamují se spolužáky a učiteli v neformálním prostředí a při neobvyklých činnostech. Kurz je místem prvního setkání se školou, kde se mohou projevit již některé zvláštní formy chování. Na kurz navazuje vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj či vzdělání vyžadují zvláštní pozornost. Kariérní poradenství Na adaptační kurz navazuje jednodenní cyklus besed s žáky prvních ročníků Poznejme se!. Žáci se setkávají se vedením školy a se školní metodičkou prevence. Cílem je zjistit klima třídy a zprostředkovat žákům potřebné informace ohledně studia nebo problémů ve vztazích k okolí. Výchovná poradkyně seznamuje žáky s technikami efektivního učení a základními pravidly psychohygieny. Výchovná poradkyně poskytuje individuální poradenství žákům všech ročníků. Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC aj.), zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a v případě další formy intervence se všemi zúčastněnými stranami. Připravuje i návrhy na další péči o žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost. Připravuje i podmínky pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 18

19 Provádí individuální poradenské služby a také je koordinátorem základního skupinového šetření k volbě povolání. Spolupracuje s dalšími zúčastněnými (třídní učitel, rodiče, školní psycholog apod.). Skupinové šetření probíhá od září školního roku ve 3. a 4. ročnících. Metodické a informační činnosti Výchovná poradkyně: Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence. Předává žákům nové informace o možnostech studia a pomáhá jim s vyplněním přihlášek na VŠ. Předává odborné informace pedagogickým pracovníkům školy. Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, PPP apod. Shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči. Vyhodnocuje úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách na VŠ a sleduje jejich další uplatnění. Nejčastější výchovné problémy Mezi nejčastější výchovné problémy v loňském roce patřily potíže s učením, vztahové problémy v rodině, mezilidské vztahy apod. Poslední dobou dochází k nárůstu různých poruch osobnosti, takže někteří žáci jsou i v péči specializovaných pracovišť. Tyto problémy často způsobují další potíže s učením. Nejčastějším důvodem vyhledávání odborné pomoci jsou stále vztahové problémy v rodině a blízkém okolí. O úspěšné intervenci svědčí narovnání některých rodinných vztahů, obnova důvěry žáka ve školní prostředí apod. Škola nabízí pomoc studentům se všemi postiženími, některým byla nabídnuta forma individuálního studia, jiným je prostředkovaná pravidelná odborná péče, včetně specializovaných pracovišť. Atmosféra důvěry, vzájemnosti a součinnosti s PPP přispívá pravidelně k úspěšným intervencím. 2. Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program Gymnázia, Praha 6, Arabská 14 a jeho plnění v roce 2008/2009 A: Organizace života školy 1. Koordinaci všech preventivních aktivit zajišťoval metodik prevence sociálně patologických jevů. 2. Výchovný poradce školy poskytoval poradenskou službu pro žáky, rodiče a pedagogy. 3. Zástupce ředitele koordinoval zájmovou činnost ve škole mimo vyučování. 4. Se školním výchovným poradcem pravidelně spolupracovala psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny Prahy 6 PhDr. Pavlas-Martanová, zapojila se do řešení konkrétních problémů ve třídách i s jednotlivými žáky. B: Výchova a vzdělávací oblast 1. Na úvod 1. ročníku jsme zorganizovali třídenní zážitkový kurz Seznamme se s cílem umožnit žákům seznámit se se spolužáky, třídním profesorem a výchovnými poradci v neformálním prostředí (účast 5 tříd, 9 pedagogů školy). 2. V 1. ročníku jsme zařadili program Poznejme se! - blok besed třídy s výchovným poradcem, metodikem prevence a ředitelkou školy s cílem podchytit případné vznikající problémy ve vztazích ve třídě, s pedagogy i s okolím, předejít možným problémům a poskytnout žákům informace o možnostech řešení případných problémů (prevence problémů s učením, zařazením do kolektivu, vztahy v kolektivu, šikana atd.) 3. Do plánu školy byly zařazeny aktivity podporující u žáků zájem o hlubší poznávání jednotlivých oborů, podporující intenzivní činnost v různých oblastech (ročníkové práce, 19

20 SOČ, tematické cesty, odborné dny, odborné kurzy, akce v rámci mezinárodního projektu OPPA) 4. Klub volného času zahrnoval veškeré akce organizované školou v době mimo vyučování (pravidelné kroužky fotokroužek, dramatický kroužek, pěvecký sbor, odbíjená, tenis, košíková, florbal, příležitostné návštěvy výstav atd.) 5. Projekt Sportem proti nudě pomáhal zapojit do mimoškolní činnosti řadu žáků, a to jak v akcích jednorázových, tak v pravidelné a dlouhodobé činnosti. (sportovní kroužky 5, účast na celopražských sportovních akcích 37, dívky i chlapci 3. místo v celopražské soutěži POPRASK) 6. I v tomto školním roce jsme zařadili do MPP projekt Lavina, několikadenní akci, jejímž cílem je umožnit zájemcům pobyt v kolektivu vrstevníků v náročných podmínkách. 7. Žáci 2. ročníku měli připravenu besedu s odborníkem z organizace Drop In o nebezpečí užívání návykových látek, kterou pravidelně organizujeme v květnu a červnu. Z organizačních důvodů (náhlé pracovní vytížení přednášejícího) byly již naplánované besedy přesunuty na začátek roku 09/ Členové pedagogického sboru se vzájemně informovali o svých aktivitách v oblasti drogové prevence v jednotlivých třídách. 9. Třídní učitelé pravidelně sledovali důvody absence žáků, abychom dokázali včas odhalit sklony k záškoláctví. Rozbor absence provádíme v pravidelných intervalech (vyhodnocení 1 x za pololetí). U žáků s vyšší absencí upozornili třídní učitelé na problémy rodiče. C: Vzdělávání učitelů 1. Výchovná poradkyně i metodička prevence mají plnou kvalifikaci výchovného poradce. Metodik prevence se během školního roku průběžně vzdělává na pracovních schůzkách metodiků prevence Prahy 6. D: Spolupráce s rodiči žáků 1. Rodiče byli na schůzkách společnosti přátel gymnázia Arabská informováni o aktivitách školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů, zejména o aktivitách umožňujících vhodné využití volného času dětí. Na úvodní schůzce byli rodiče informováni o práci výchovné poradkyně i metodika drogové prevence a o možnosti konzultací. 2. Na pravidelných třídních schůzkách i při osobních konzultacích jsme projednávali s rodiči problémy, které se vyskytly u žáků, a to tak, abychom byli schopni včas předcházet složitějším situacím (případy nevhodného chování žáků, prospěchové problémy, velká absence, vztahové problémy ve třídě; v jedné třídě na návrh rodičů proběhlo setkání třídy s psycholožkou). 3. Odborník z organizace Drop In, který dlouhodobě spolupracuje se školou v oblasti drogové prevence, byl přítomen na třídních schůzkách. Rodiče v tomto roce možnosti konzultace nevyužili. E: Mimovyučovací a volnočasové aktivity proběhly podle plánu Sledování efektivity MPP Na akci Seznamme se! všichni zúčastnění pedagogové poznávali nové žáky a na závěrečné poradě zhodnotili problematické projevy žáků (náznaky agresivity, nevhodné chování v kolektivu, nevhodné chování k učitelům) Během akce Poznejme se! odpovídali žáci na otázky týkající se zkušenosti s drogami. Anonymní dotazník byl vyhodnocen a závěry probrány na pedagogické radě (45% žáků 1. ročníku uvádí, že má zkušenost s užitím marihuany) Na poradách třídních učitelů a na poradách celého pedagogického sboru byly projednávány problémové situace a přijata výchovná opatření. 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol

PROJEKT. MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol PROJEKT MDG 15 - Rozvojové cíle tisíciletí na školách Mezinárodní vzdělávací program pro učitele a studenty pražských středních škol Od školního roku 2007/2008 realizuje nezisková organizace Pertners Czech

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni

1. Projektové dny. Projektové dny na 1. stupni 1. Projektové dny Projektové dny na 1. stupni Projektové dny- 1. stupeň Projekt Mezipředmětové vztahy Metody +formy práce, Seznamuje se s přírodou v okolí školy Vytváří si pozitivní vztah k přírodě Dokáže

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více