odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "odem Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok 2013 6 Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11"

Transkript

1

2 Úvodem 2 Co je skauting 4 Statistiky 5 Rok Hospodaření 8 Středisko JOŽKY KNAPPA 10 Středisko STOPA 11 Středisko 5.KVĚTEN 12 Středisko ICHTHYS 13 Středisko STŘELA 14 Středisko KROKODÝL 15 Středisko LIMBA 16 Přístav OMAHA 17 Poděkování 18 Kontakty 18 Rok 2013 byl pro plzeňské skauty nabitý stejně jako roky předešlé. Podobně jako diverzant ve známém filmu Jana Hřebejka Pelíšky nesmí projet za žádnou cenu, tak stejně tak to projet nesmí ani plzeňští skauti. Náš úkol je vcelku jasný - být středobodem zájmové činnosti v západočeské metropoli a podpořit práci desítek dobrovolníků, kteří se dennodenně věnují dětem, starají se o ně, vymýšlí pro ně program a vedou oddíly. I když úkolem okresní rady Junáka je hlavně podpora materiální, administrativní a produkční, je vždy velice milé dostat se mezi ty, pro které to všechno děláme - mezi děti. Proto se i v roce minulém, tedy v roce 2013, konalo mnoho akcí, které už vnímáme takřka rutinně a neumíme si představit, že bychom je nepořádali nebo na nich nebyli. Střediska a oddíly pořádají dobrodružné akce v klubovnách, výpravy do přírody a v létě samozřejmě tábory. V rámci okresu Plzeň město se konalo také mnoho akcí, na kterých jsme mohli prezentovat skautskou činnost. Takovými akcemi jsou třeba květnové Slavnosti svobody, přehlídka volnočasových organizací Bambiriáda, účast na pietních akcích města Plzně či roznášení Betlémského světla v prosinci. Tradičně jsme také pořádali Reprezentační skautský ples, který se opět konal v sále Alfa na Americké třídě. Nedaleko Plzně, na vodním hradě Švihov, se v září sešlo třináct stovek mladých lidí na akci Obrok 2013 a akce se zúčastnila i řada plzeňských skautů. Za zmínku také stojí říci, že skauti byli po složkách IZS a dobrovolných hasičích největší dobrovolnickou hybnou silou při bleskových červnových povodních, kdy ukázali, že jsou skutečně připraveni pomoci bližnímu svému. A aby toho nebylo málo - nevynecháváme ani vzdělávací stránku naší činnosti - uspořádali jsme zdravotnický kurz, pro mladší vedoucí čekatelský kurz Tokaheya či rádcovský kurz Prak, pro ty starší vůdcovský kurz Pavučina, na kterém se budoucí vůdci oddílů mohli dozvědět to nejdůležitější z oblastí jako je pedagogika, psychologie, bezpečnost, ale také ekonomika či právo. Během letních prázdnin se uskutečnilo několik desítek táborů, kterých se zúčastnilo bezmála tisíc dětí. Jsme si vědomi, že některé děti se na tábory do přírody nedostanou, i pro plzeňská střediska zvládla zařídit alternativu ve formě příměstských táborů. Nezapomínáme ani na ty, kteří nemají v životě mnoho štěstí a narodili se například s nějakým handicapem. A jsme moc rádi, že se nám to daří. Rok 2013 byl rokem beze zbytku nabitým. Rok se čtyřkou na konci nebude jiný, máme před sebou spoustu práce. Ta nás ale těší a zároveň zavazuje. My jsme však přesvědčeni, že má smysl. Děkuji tímto všem, kteří se na skautské činnosti v Plzni podílejí a dělají plzeňský skauting takovým, jakým je. Mgr. Martin Štěrba předseda okresní rady Junáka Plzeň město

3 2013 Skautský ples Ples je podle Wikipedie společenskou událostí obvykle slavnostní povahy, která je spojena se společenským tancem za zvuků taneční hudby. Skautský ples 2013 se opět konal v centru Plzně a to ve společenském sále Alfa. Nechybělo slavnostní zahájení, tango, polka, dobré pití, dobrá nálada, závod o nejrychlejší postavení stanu a ani bohatá tombola. 2 Slavnosti svobody Květnové Slavnosti svobody připomínají osvobození Plzně americkou armádou a konec 2. světové války. Skauti se stávají průvodci veteránů a také si připravili skautské aktivity pro veřejnost. 4 Skautský Kontejner k světu V květnu a červnu se po celé Plzni objevilo více než 30 kontejnerů. Ty byly součástí velkého festivalu, které pořádalo sdružení k světu. Kontejner u bazénu na Slovanech patřil skautům. Některé oddíly v něm uspořádaly pravidelné schůzky, konaly se i besedy a promítání. 6 Pomoc při červnových povodních Řadě z nás déšť překazil plány na víkend. Ale přibývají lidé, kterým voda změní život na další měsíce. Pojďme tedy dokázat, že nám roverské heslo SLOUŽÍM není cizí v jakémkoliv věku. Tak zněla červnová výzva plzeňských skautů v rámci nečekaných povodní, které zasáhly celou Českou republiku. A že jsou skauti připraveni dokázal i fakt, že jsme byli hlavní hybnou silou v rámci odklízení povodňových škod. 8 9 Betlémské světlo Již od roku 1990 přivážíme do Plzně Betlémské světlo. Staráme se o to, aby sesvětlo dostalo k co nejvíce zájemcům, pravidelně proto držíme služby v plzeňských kostelích a rozdáváme ho všem, kdo si pro něj přijdou. Pro zájemce připravíme každoročně asi lampiček. Tomu, kdo ze zdravotních důvodů nemůže přijít, nosíme světlo až domů. Akci každým rokem zajišťuje středisko Ichthys Pavučina Kurz Pavučina připravuje skautské vedoucí na práci s dětmi a vedení oddílů. Během pěti víkendů, které probíhají od listopadu do března, se téměř 30 účastníků seznamuje se základy psychologie, pedagogiky, práva, hospodaření, bezpečnosti, nového programu Junáka nebo skautské metodiky. V listopadu začal 10. ročník. Čtyřka LARP, boulder, kulečník, deskovky, lasergame, ale i debaty o symbolickém rámci a skautském programu. To byly aktivity setkání starších skautů a činovníků s názvem Čtyřka. Maškarák Dospělí se baví na plese, děti s maskami. Na Maškarák 2013 dorazily dvě stovky dětí ve věku od čtyř do 14 let. Pro všechny byly připraveny taneční vystoupení, živá kapely, doprovodné hry, soutěže a samozřejmě také vyhlášení nejlepší masky. Bambiriáda Prezentace všemožných občanských sdružení dětí a mládeže a středisek volného času - to je Bambiriáda. Junák jako největší nezisková organizace v Plzeňském kraji nemohla ani v roce 2013 na Bambiriádě chybět. Díky naší účasti se stovky dětí a jejich rodiče mohli seznámit se skautskou činností a také se dozvěděli, kde mají skauti v Plzni své klubovny. Letní tábory Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Junák tradičně zaujímá prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Tisícovka plzeňských dětí vyrazila na tři desítky táborů, které se konaly po celém Plzeňském kraji, některé oddíly vyjely i za hranice. Skauti Dětem Skauti Dětem (někdy zkráceně SkaDět ) je společný název pro všechny akce, které plzeňští skauti připravují pro děti z řad veřejnosti. Akce se koná první víkend v září a naším cílem je ukázat skautskou činnost v praxi. Prak Vůdce je vedoucím oddílu. Oddíl se dělí obvykle na tři až čtyři družiny. A takové družiny vede rádce. A právě pro ně je kurz PRAK, kde se rádcové učí jak pracovat s dětmi, zásadám bezpečnosti, psychologie a také si zkouší zažít i vymyslet netradiční hry a aktivity.

4 Hospodaření Účetnictví účetní jednotky bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Vedení podvojného účetnictví je zajištěno externí účetní. Činnost ORJ PM byla v roce 2013 zajištěna těmito zdroji financování: členskými příspěvky, účastnickými poplatky a vstupným, dotacemi od MŠMT, Magistrátu města Plzně a Městského obvodu Plzeň 3. Náklady pak byly vynaloženy především v souvislosti: 8 se zajištěním akcí určených nejen členům, ale i veřejnosti (účast na Slavnostech svobody a Bambiriádě, organizace Skautského plesu a dětského Maškaráku, charitativní akce Kapka, setkání činovníků Čtyřka), se zajištěním vzdělávacích akcí (čekatelský kurz Tokaheya, vůdcovský kurz Pavučina), se zabezpečením běžného chodu ORJ PM, se zajištěním materiálového vybavení podřízených jednotek a jimi pořádaných akcí. I v roce 2013 bylo naší snahou využívat co nejvíce k naší činnosti cizí zdroje financování a vlastní prostředky šetřit pro případ, kdy bychom byli nuceni být po nějakou dobu bez dalších prostředků. Tato rezerva nabývá na důležitosti i s novou povinností nadřízené jednotky, která je od dle nového Občanského zákoníku povinna ručit za závazky každé své podřízené jednotky částkou ,- Kč. Snažíme se hospodařit vyrovnaně nebo s mírným ziskem, ztráta vzniklá v r ve výši 26 tis. Kč byla způsobena opravou účtování energií ve výši 24 tis. a způsobem účtování darů do nákladů ve výši 12 tis. Kč. Nebýt těchto skutečností, hospodaření ORJ PM by skončilo se ziskem 10 tis. Kč. Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva k Částka Pasiva k Částka Dlouhodobý hmotný majetek 188 Jmění 407 Oprávky k DHM -188 Výsledek hospodaření Pohledávky 25 Nerozdělený zisk 15 Pokladna 9 Krátkodobé závazky 28 Bankovní účet 389 Jiná pasiva 2 Jiná aktiva 3 Aktiva celkem 426 Pasiva celkem 426 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Náklady za r Částka Výnosy za r Částka Spotřebované nákupy 228 Tržby z prodeje služeb 68 Spotřeba energie 59 Ostatní výnosy 105 Služby 388 Přijaté příspěvky 418 Ostatní náklady 11 Přijaté členské příspěvky 125 Poskytnuté členské příspěvky 286 Provozní dotace 230 Náklady celkem 972 Výnosy celkem 946 Výsledek hospodaření -26 ORJ PM = okresní rada Junáka Plzeň město 9

5 Středisko 5.KVĚTEN Středisko ICHTHYS Pro středisko 5. květen byl rok 2013 rokem změn. Na jaře došlo u doubraveckých skautů k obměně vedení střediska. Na sněmu byl zvolen nový vůdce Daniel Soutner a jeho zástupce, kterým se stal bývalý vůdce střediska, Kryštof Horn. Vedení se obměnilo i v jednom z oddílů. Dále se jeden z oddílů (Jestřáb) stal roverským kmenem a jiný oddíl se přejmenoval z Lasiček a Stopařů na Sirius. Mimo mnoha schůzek ve skautském areálu pod Chlumem a tradičních i netradičních výprav oddílů do přírody i za krásami měst, proběhlo několik dalších významnějších akcí. V únoru uspořádal oddíl Vlaštovek Skautské zpívánky v D-klubu, na sklonku zimy vyjelo pár nadšenců na pětidenní zimní táboření na Broumovsku. V květnu proběhl tradiční závod na památku padlých doubraveckých skautů - letců za druhé světové války a o prázdninách vyjely oddíly na letní tábory, kterých se zúčastnilo více než 100 dětí. Září pak patřilo náboru nových členů. Tentokrát akce nesla název Skautské komiksové dobrodružství, kdy hlavním motivem byli kreslení hrdinové z vlastního komiksu a karetní hry. Před Vánocemi oddíl Kalahari zanesl Betlémské světlo do nemocnice sv. Jiří a domova důchodců. Díky finanční podpoře městské části Plzeň 4 a grantu MŠMT se podařilo postavit opěrnou gabionovou zeď nad příjezdovou silnicí, plot u hřiště, veřejné osvětlení a další drobné úpravy ke zvelebení areálu kluboven. Středisko Ichthys, má v současné době čtyři oddíly, přičemž jeden oddíl je kmen dospělých, jehož členové pomáhají s chodem střediska. Ichthys existuje už od roku 1989 a i v roce 2013 zaznamenal nárůst členské základny. Společným rysem střediska Ichthys je křesťanská orientace, oddíly se tedy snaží nabídnout svým členům co nejvíce duchovní podpory. Klubovny se nacházejí na Slovanech (v zahradě Dominikánského kláštera na Jiráskově náměstí) a na Severním předměstí v Komenského ulici při místní farnosti. U kostela sv. Jiří má středisko skautskou základnu, kterou využívá na víkendové akce a střediskové porady. Ichthys pravidelně zajišťuje rozvoz Betlémského světla (více na str. 7) a podniká spolu s německými skauty sv. Jiří z Regensburgu přejezd na kolech s názvem Hledejme cesty Verbindung (Er)fahren. Téměř 200km z Plzně do Regensburgu (nebo v opačném směru) zvládnou skauti ujet za dva dny. Díky této akci mají možnost nahlédnout do fungování skautingu v zahraničí, překonávat jazykové bariéry a získávat nové přátele za hranicemi. Každý rok se takto vydá na cestu okolo stovky lidí. Tato akce je plně otevřená pro členy ostatních středisek i pro širokou veřejnost Název: Středisko 5.květen Plzeň IČO: Evidenční číslo: Počet členů: 166 (1/2014) Vedoucí střediska: Ing. Daniel Soutner Web: Název: Středisko ICHTHYS Plzeň IČO: Evidenční číslo: Počet členů: 185 (1/2014) Vedoucí střediska: Václav Lehečka Web:

6 Poděkování Děkujeme za podporu skautské činnosti. Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně Martin Zrzavecký, ekonomický náměstek primátora města Plzně Irena Rottová, členka Rady města Plzně pro sport, školství, mládež a životní prostředí ÚMO Plzeň 1 v čele se starostou Mgr. Miroslavem Brabcem ÚMO Plzeň 2 v čele se starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem ÚMO Plzeň 3 v čele se starostou Jiřím Strobachem ÚMO Plzeň 4 v čele se starostou Bc. Michalem Chalupným komise pro školství a sport MMP odbor prezentace a marketingu MMP společnost KPMG Česká republika, s. r. o. společnost Plzeň 2015, o. p. s. společnost Panasonic občanské sdružení k světu, o. s. outdoroová prodejna Liman sport železářství Votrubec Kontakty Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město Americká 29, PLZEŇ IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení: /2010 Předseda okresní rady Junáka Jiří Dlouhý (do ) Mgr. Martin Štěrba (od ) Web: Facebook: 19 FOTO: David Fiedler

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720

Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 Junák svaz skautu a skautek ČR ZLÍNSKÝ KRAJ 720 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah: 1. Činnost Zlínského JK v roce 2005 2. Vedení Krajské rady Junáka Zlínského kraje v roce 2005 3. Skautská činnost v okresech Kroměříž,

Více

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S.

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA, O. P. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Ani po 23 letech naší existence nejsme laxní, naopak se snažíme rozvíjet! Stáváme se členy profesních organizací, rozšiřujeme naše služby, připravujeme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc

Výroční zpráva za rok 2014. Betanie křesťanská pomoc Výroční zpráva za rok 2014 Betanie křesťanská pomoc Úvod Uplynulý rok měl zcela jednoznačnou kulminaci. Počátkem července jsme slavili desetileté výročí otevření Domu důstojného stáří a v prosinci jsme

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR

Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR KlíČ ZEPTALI JSME SE NA VÁŠ NÁZOR Jižní Město vybudovalo tisícovku nových míst v mateřských školách Zápisy do mateřských škol Úspěšné vystoupení milíčovských judistů Časopis klíč ročník xxii / měsíčník

Více

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz

MILEVSKÝ. www.milevsko-mesto.cz Milevský zpravodaj 12 2014 MILEVSKÝ str. 1 www.milevsko-mesto.cz prosinec ZPRAVODAJ 2014 www.milevsko-mesto.cz V á ž e n í spoluobčané, milí přátelé dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců městského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu

Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu B Ř E Z E N 0 0 9 č í s l o 3 Na zámek letos za pány z Boskovic do dob největšího rozkvětu Před dvěma lety nabídl zámek v Moravské Třebové středověkou mučírnu. Do loňské sezóny vstoupil obohacen o alchymistickou

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj

Schengensky srostlí. MĚSÍČNÍK MĚSTA ROČNÍK XIII LEDEN 2013 ZDARMA www.sumavanet/zeleznaruda/zpravodaj Uvnitř si přečtete: Výhody a nevýhody otevřené hranice Město má nového ekonoma Fotoohlédnutí za událostmi roku 2012 Jak v Železné Rudě strávit čas a kam si zajít nebo zajet Plán na Česko-německé multimediální

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Kokoza, o. p. s., za rok

Výroční zpráva o činnosti Kokoza, o. p. s., za rok Výroční zpráva o činnosti Kokoza, o. p. s., za rok 20 12 KOKOZA, o. p. s., je dynamická nezisková organizace, která se zároveň profiluje jako sociální podnik. Propagujeme kompostování a pěstování ve městě.

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více