Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?"

Transkript

1 TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních opatření, tak návrhy na ekonomické zabezpečení případných změn. Osobně nepovažuji záměr posílit motivaci mladých pedagogů v platovém systému za a priori nepřijatelný. Jsem však přesvědčen, že platové ÚNORA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Konečná podoba státní maturity?... 3 Přechod z dětského domova do života je těžký... 5 Projekt o životě mladých Evropanů... 7 Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? Ministerstvo školství na začátku roku zveřejnilo, že hodlá hledat nástroje účinnější platové motivace především mladých pedagogických pracovníků. Změna je nutná, uvedl ministr Ondřej Liška. Musíme dát ředitelům nástroje, jimiž by mladé učitele dokázali motivovat, aby do školství nejen šli, ale hlavně v něm zůstali. O možnostech řešení hovoříme s Františkem DOBŠÍKEM, předsedou ČMOS pracovníků školství. problémy pedagogických pracovníků je nezbytné řešit komplexně. Poznatky odborového svazu prokazují, že je nelze řešit pouhým přerozdělováním prostředků, ani využíváním tzv. vnitřních rezerv, to je snižováním počtu zaměstnanců. Nezbytné je zásadně posílit rozpočet kapitoly školství. Lze pro motivaci mladých učitelů využít současného platového systému? Těch možností je několik. Vycházíme ze zákoníku práce, FOTO: ARCHIV kde je v 122 odstavec 1 upraveno určování platu: Plat není možné určit jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než stanoví tento zákon a právní předpisy vydané k jeho provedení. Tím jsou objektivně limitovány i možnosti pro platovou motivaci mladých pedagogů. Z toho podle našeho názoru vyplývají dvě možnosti v oblasti platových tarifů: a) Při zařazování do platové třídy má ředitel školy možnost přidělovat mladým pedagogům práce odpovídající svou náročností zařazení do vyšší platové třídy. b) Při stanovení tarifního platu v rámci platové třídy je zaměstnavatel vázán i u mladých pedagogů pravidly pro V příštím čísle najdete přehled slovenských základen EXOD Krátce února Slavnostní zahájení Evropského roku mezikulturního dialogu v České republice se uskutečnilo v Divadle Archa v Praze. Akce se zúčastnilo vedle zástupců Úřadu vlády a ministerstva kultury více než 70 neziskových organizací věnujících se nejrůznějším kulturám. 28. února Panelová diskuze s názvem Lepší start absolventů na trhu práce jako výsledek spolupráce vysokých škol s firemním sektorem proběhne na Vysoké škole ekonomické v Praze. 28. února V Plzni bude oficiálně zahájen provoz Speciálně pedagogického centra ve Vejprnické ulici. zařazování do platových stupňů; jediná odchylka dávající prostor pro uvážení a rozhodování zaměstnavatele je stanovení platu v rozpětí, ale to pouze pro pedagogy vykonávající umělecko-pedagogické práce nebo činnost trenéra. (Pokračování na str. 4) P ÍLOHA ÚNORA 2008 Mezinárodní test pro patnáctileté žáky PISA Přírodovědné úlohy Již pot etí zve ejnila Organizace pro hospodá skou spolupráci a rozvoj sv j mezinárodní výzkum PISA v nující se oblasti m ení výsledk vzd lávání. Jeho hlavním cílem je zjistit úrove tená ské, matematické a p írodov dné gramotnosti patnáctiletých žák. PISA klade d raz na kompetence, které žáci v pr b hu svého vzd lávání rozvíjejí. Výzkum probíhá ve t íletých cyklech, p i emž pokaždé je kladen d raz na jednu ze t í uvedených oblastí. První sb r dat v roce 2000 se zam il na oblast tená ské gramotnosti, v roce 2003 byla hlavní oblastí matematická gramotnost a v roce 2006 p írodov dná Školství_08 P íloha.indd :43:49

2 2 Zápisník Placení ve školce Placení v posledním ročníku mateřské školy navrhuje ministr školství Ondřej Liška. Uzákonit to má novela školského zákona. Rodiče již nyní na pobyt svých dětí v mateřských školách přispívají, a to v prvních dvou ročnících. Částka se pohybuje většinou od sta do pěti set korun měsíčně. Platilo se i ve třetím ročníku, bývalá ministryně školství Petra Buzková (ČSSD) však tuto povinnost zrušila. Ministr O. Liška soudí, že neplacení v posledních ročnících nesplnilo účel v tom smyslu, že by do školek rok před nástupem do školy chodilo víc dětí. čtk Jdou do semifinále Do semifinále soutěže Zlatý Ámos 2007/2008, které se uskuteční 12. března v Praze na ministerstvu školství, postoupilo patnáct učitelů: Hynek Bouchal z Havlíčkova Brodu, Martina Čiklová z Ostravy, Jaroslav Cvrček z Prahy, Ludmila Havlíková z Opavy, Radka Hlaváčová z obce Dolní Hbity, Jana Holá z České Lípy, Jiří Honomichl z Aše, Michal Hrstka z Nymburka, Hana Chlumská z Prahy, Ivana Konrádová z Chomutova, Emílie Kostrbová z Bučovic, Miroslav Kouřil z Hluboké nad Vltavou, Zdeněk Lauschmann z Prahy, Olga Marešová z Prahy a Jaroslav Vídeňský z Mnichova Hradiště. zls Průřezová témata Prohloubit profesní znalosti a dovednosti učitelů škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením a seznámit je s novými metodami výuky je záměrem projektu Program průběžného vzdělávání učitelů základních škol vzdělávajících žáky s lehkým mentálním postižením v oblasti Člověk a zdraví. Organizuje ho katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury a katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Partnerem je Výzkumný ústav pedagogický v Praze. zls Oblíbeného kantora počastovali kuřaty Dva muže Hynka Bouchala z Gymnázia v Havlíčkově Brodě a Miroslava Kouřila ze Střední odborné školy elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou poslala minulý týden do semifinále porota regionálního kola ankety Zlatý Ámos v Jihlavě. O postup v budově krajského úřadu Vysočina bojovalo pět kandidátů. Lenku Domšovou ze Střední školy obchodní v Humpolci její studenti popsali jako úžasnou, trpělivou, optimistickou a pracovitou. Čeština nás baví, má záživné hodiny. Hodně si nás všímá, dává pozor, aby nikdo nespal, nekoukal do blba, vysvětlil jeden z žáků. Sama učitelka se o své nominaci dozvěděla o Vánocích z žákovské sms. Musela jsem se s tím nejdříve vyrovnat. Hrozně mě to překvapilo a dojalo zároveň, svěřila se L. Domšová. Culíkatou, skoro jako žačku vyhlížející, Zitu Šormovou Vackovou ze Základní školy Milady Horákové v Hradci Králové děti z VI. A představily novinářským rozhovorem. I když je už teď neučí (má nové prvňáky), stále ji rádi navštěvují (včetně jejích prvňáků) a spolu páchají různé akce, jako třeba vánoční chrupkání ve škole. Sepsali Č eská Lípa základní umělecká škola, radnice dvě místa, v jejichž prostorách proběhlo poslední regionální kolo ankety Zlatý Ámos. Tentokrát se o postup do semifinále utkali učitelky a učitelé ze základních škol. Eva Kučerová přijela se svými dětmi z Přeštic, Ivana Konrádová z Chomutova, Jana Komárková z Nové Paky, Jana Holá a Jana Ištvánová reprezentovali Základní školu Dr. Miroslava Tyrše z České Lípy a Jiří Honomichl a jeho žačky si museli přivstat, aby se do České Lípy dostali včas. Přijeli totiž až z Aše. Na jejich náladě a nadšení to však nic neubralo. Ať nás učí Ámos, nebo snad Tomáš, hlavně že je kámoš, náš, náš, náš, zaznělo úderem 10. hodiny v Základní umělecké škole. Znělka Zlatého Ámose uvítala i poslední nominované a jejich žáky a vše mohlo začít. Děti Jany Komárkové sice porotu i další přihlížející zaskočily informací, že jejich paní učitelka se narodila v minulém století, vše ale vynahradily doplněním, že přesto není stará, má je ráda a ony by ji za nic nevyměnily. Svou paní učitelku by nedali ani žáci 3. A z Chomutova. Naše paní učitelka je hodná, má smysl pro humor, dokonce někdy i pro můj. Máme ji všichni moc rádi. Docela vypadá hezky, i když je zrzavá. Opravdu není nad upřímnost. A tou oplývaly skutečně všechny děti. jsme petici, aby nás paní učitelka mohla učit až do 9. třídy. Pan ředitel nám řekl, že to nejde, ale navrhl, ať ji přihlásíme do soutěže, prozradili šesťáci. Jan Knotek podle svých dětí ze základní a mateřské školy v Táboře připravuje skvělé hodiny dějepisu a výtvarné výchovy a krásně kreslí. V hodinách používá motivační hry, jako Náhlá smrt když někdo nedává pozor, vypálí na něj učitel otázku, a pokud žák neví, má záporný bod. Učitele Miroslava Kouřila studenti obdivují proto, jak i je, kteří nijak zvlášť netíhli k dějepisu, uměl pro tento předmět nadchnout. Jezdíme hodně na výlety, bavíme se o tom, a tak nějak nám to všechno utkví v hlavě. Neučíme se jen letopočty, ale spíš to, proč to tak bylo, říkají. A Hynka Bouchala studenti popsali jako naprostou jedničku školy. Všichni žáci k němu chovají respekt pro jeho znalosti a přehled. Je autoritou, ale jsme schopni se mu svěřit i se svými problémy, prohlásili studenti a toleranci pedagoga dokumentovali historkou, kdy mu na konci školního roku místo květin a bonboniér každý donesl jedno mražené kuře. Zdeňka LA SALA Své paní učitelky a učitele bychom nevyměnili Malé, z druhých a třetích ročníků, byly tak bezprostřední, že nebyly k zaražení. Skákaly si do řeči, chtěly připomenout ještě další zážitek, pochválit sebe i paní učitelku. Zahanbit se ale nedali ani starší žačky a žáci. Také oni chválili, zpívali, mluvili s nadsázkou, ale i vážně. Porotě proto při jejím rozhodování o postupujících nebylo co závidět. Dál nakonec poslala Ivanu Konrádovou, Janu Holou a Jiřího Honomichla. oš FOTO: Olga ŠEDIVÁ

3 Konečná podoba státní maturity? Rozhodne květen 3 FOTO: Olga ŠEDIVÁ Školní rok 2009/2010 by měl být, snad už opravdu, prvním rokem státní maturity. Jaká bude její podoba a kdy by měla být schválena, nám řekl Martin MACH, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání ministerstva školství. V současné době předkládáme novelu školského zá- jazyka a literatury, dále z cizího nat povinnou zkoušku z českého kona v paragrafech, které se týkají ukončování studia si bude moci vybrat z předmětů jazyka a třetí povinnou zkoušku maturitní zkouškou, a věříme, matematika, informatika nebo že náš návrh bude poslaneckou občanský a společenskovědní základ. To je první výrazná změna. sněmovnou schválen do konce května. Vzhledem k tomu, Druhá, řekl bych stěžejní, změna je již zmíněná možnost vý- že byl předem velmi intenzivně projednáván se všemi zainteresovanými stranami, nepředpo- zkoušky, základní a vyšší. Tento běru ze dvou úrovní obtížnosti kládáme, že při jeho schvalování nastanou zásadní komplikace. bude jen a jen na žákovi, na jeho výběr, a to je potřeba zdůraznit, Znamená to tedy, že příští školní svobodném rozhodnutí. rok by měla proběhnout generální zkouška. je opravdu jen na studentovi? Volba třetí povinné zkoušky Mohou budoucí maturanti Není zde žádné omezení? očekávat nějaké změny ve společné části maturitní zkoušky? Konkrétní změny se týkají za prvé stanovení tzv. náběhové fáze maturitní zkoušky pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011. Záleží na rozhodnutí ředitele školy, který může počet předmětů pro třetí povinnou zkoušku Tady náš návrh předpokládá vypuštění třetí povinné zkoušky. Žáci by měli tudíž matu- znamená, že jejich počet zúží, ale omezit podle profilace školy. To rovat pouze ze dvou předmětů, a to z českého jazyka a li- podáváním přihlášek do školy za podmínky, že tři měsíce před teratury a dále z cizího jazyka, bude jeho rozhodnutí zveřejněno stejně jako další podmínky ke nebo matematiky. Předmět druhé zkoušky si budou moci svobodně zvolit. Možnost výběru ze ním přihlášky budou informová- studiu. Žáci tak ještě před podá- dvou předmětů u druhé povinné ni, z jakých zkušebních předmětů se bude skládat povinná část zkoušky je tedy novinka, stejně jako možnost volit dvojí stupeň společné maturity. obtížnosti jakékoliv zkoušky ve Společná část maturitní společné části maturity. Změny zkoušky má také nepovinné se týkají i konečné podoby maturity v období od školního roku nedošlo? zkoušky. Zde k žádné změně 2011/2012. V této době by se situace již měla stabilizovat, a to turitní zkoušky jsou nejvýše tři Součástí společné části ma- v tom smyslu, že žák by měl ko- nepovinné zkoušky. Stejně jako Máme zaměřeno na... K důležité změně došlo také u tzv. jednotlivých zkoušek ( 113). Pokud totiž chceme, aby vysoké školy akceptovaly společnou část maturitní zkoušky, musíme garantovat jejich kvalitu i jejich technickou využitelnost. Rád bych uvedl konkrétní příklad. V současné době se podle statistik ÚIV hlásí na vysoké školy více než 60 procent uchazečů, kteří nejdou na vysokou školu hned po absolvování střední školy. Jedná se o tzv. odloženou poptávku (někteří se hlásí z praxe, jiní přecházejí z jiných typů škol). Takže, pokud mají vysoké školy akceptovat výsledky společné části maturitní zkoušky, musí mít i ti, kteří ji neskládali, šanci ji složit. Institut jednotlivé zkoušky ale zůstane, neboť je určen každému, kdo získal základní vzdělání. Jednotlivá zkouška může dobře posloužit také při uplatnění na trhu práce. Ale pozor, jednotlivou zkoušku nesmí skládat ten student, který je zároveň studentem střední školy. Tak by se totiž z této zkoušky mohla stát maturitní zkouška nanečisto. povinné zkoušky společné části je poskytuje ministerstvo školství prostřednictvím CZVV (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, dříve Cermat) a žák si bude moci vybrat z této nabídky: fyzika, chemie, biologie, matematika, dějepis, zeměpis, dějiny umění (to je také novum) a cizí jazyk. Co bych však chtěl zdůraznit, je platnost obecné zásady, podle které si žák nemůže zvolit stejný předmět v povinné a nepovinné části společné maturitní zkoušky. V tzv. náběhové fázi však toto omezení platit nebude a žák může skládat nepovinnou zkoušku ze stejného předmětu jako povinnou, samozřejmě v jiné úrovni obtížnosti. Cílem tohoto přechodného opatření je snížit riziko neúspěšnosti v náběhové fázi nové maturity, kdy mohou žáci pravděpodobněji přecenit své síly ve snaze zvolit vyšší úroveň zkoušky, požadovanou například vysokou školou. Součástí maturitní zkoušky je i tzv. profilová zkouška. Prošla také nějakou změnou? Druhou část maturity tvoří profilová zkouška. Ta je čistě záležitostí školy a skládá se ze dvou či tří povinných zkoušek podle rozhodnutí ředitele školy a nejvýše dvou nepovinných zkoušek. Nabídku předmětů pro ně určuje opět ředitel. Takže z kolika předmětů může žák maximálně maturovat? A naopak, z kolika minimálně? Když bude ředitel školy maximalista a žák také, tak je to jedenáct předmětů. Ve společné části ze tří povinných, tří nepovinných, v profilové části ze tří povinných a dvou nepovinných. V opačném případě pět. Ve společné části ze tří a v profilové části ze dvou. Jak je to s hodnocením maturitní zkoušky? Aby žák složil maturitní zkoušku, musí být úspěšný v obou jejích částech, tzn. ve společné i profilové. Pokud v jedné nebo druhé části neuspěje, má nárok na nejvýše dvě opravné zkoušky. Profilovou zkoušku může žák skládat i v případě, že neuspěl u společné. Termín pro opravnou zkoušku společné části určuje CZVV, pro profilovou ředitel školy. Novinkou je možnost skládat opravnou zkoušku ve společné části i v jiné úrovni obtížnosti než v řádném termínu. Kdo odpovídá za jednotlivé zkoušky? Za společnou část maturity nese odpovědnost ministerstvo školství, a to plně za didaktický test jeho zadání i vyhodnocení. Při ústní a písemné práci, které jsou součástí komplexní zkoušky z jazyka, ručí ministerstvo za zadání a kritéria hodnocení, ale za vlastní opravu písemných prací a ústní zkoušení odpovídá ředitel školy a předseda maturitní komise. Ředitel školy odpovídá rovněž za dodržení všech dalších závazných postupů stanovených ministerstvem. Změna je i v zapojení krajů. Ty budou pouze jmenovat předsedy maturitních komisí. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Poznámka Se zájmem si v médiích čtu články o probíhající kurikulární reformě. Nezajímají mě ale příliš ty, v nichž mnozí autoři někdy až příliš sebevědomě, ale i s jistou dávkou podbízivosti, radí ještě nepřesvědčeným či dokonce zpozdilým, jak nově učit. Spíše mě zajímají bezprostřední zkušenosti a poznatky těch učitelů, kteří nepatří k lobby vyvolených metodiků, koordinátorů či jinak nazývaných propagátorů nového školství bez biflování. Někdy přitom mám a zřejmě společně s mnohými pocit, jako by nejvýraznější změnou oproti minulosti byla v probíhající kurikulární reformě především nová terminologie. Reforma školství Úspěšnost každé školské reformy totiž byla, je a nepochybně ještě dlouho bude především otázkou její veřejné prezentace a jejího hodnocení. A toto hodnocení rozhodně nemusí být (a obvykle nebývá) ani objektivní, ani podložené konkrétními výsledky či analýzami. Rozhodující bývá to, kdo reformu hodnotí a kdo má v médiích pro své názory nejvíce prostoru. Ten pak může vyplnit třeba i marginálními pozitivy, která nepřiměřeně zobecňuje. Nakonec to potvrzují i historické zkušenosti. Prakticky všechny reformy našeho školství (včetně těch z padesátých či sedmdesátých let!) proto byly hodnoceny jako úspěšné. Nejméně deset let. Podobně zřejmě dopadne i současná reforma, jejímž pedagogickým ideálem je jak to v tisku jasně formuloval ředitel Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky vychovávat komunikativní žvanily, kteří mnoho nevědí, ale sebevědomě o tom mluví. František MORKES (Dokončení ze str. 1) Platovou motivaci mladých pedagogů lze realizovat i přidělováním prací, jejichž výkon je spojen s nárokem na příplatek (zařazování na místa vedoucího zaměstnance, práce spojené s poskytováním některého ze zvláštních příplatků, například práce třídního učitele, práce spojené se specializačním příplatkem, výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah s příslušným příplatkem atd.). V nenárokových složkách mohou ředitelé důsledně uplatňovat kritéria pro poskytování osobního příplatku a odměn i v případě mladých pedagogů. Odstranění praxe, kdy se nenárokové složky využívají jako nástroj kompenzace nízké úrovně platových tarifů, by umožnilo výraznější zvýšení těchto nenárokových složek pro mladé pedagogické pracovníky. Jaké možnosti řešení vidí školské odbory do budoucna? Odborový svaz dlouhodobě prosazuje, aby pro pedagogické pracovníky platila nejvyšší stupnice platových tarifů, podle níž jsou nyní placeni zaměstnanci ve zdravotnictví, na úřadech apod. Všechny platové tarify by tak vzrostly o 13,3 procenta. Tím by se zlepšila platová situace všech pedagogických pracovníků včetně mladých učitelů. Jejich platové relace k ostatním pedagogům by se však nezměnily. Pro úplnost ještě dodám, že usilujeme i o tarifní posun pro provozní a správní zaměstnance, neboť i oni jsou součástí školy. Druhou možností je provedení změn ve stupnici platových tarifů, pokud jde o zápočet praxe, a to směrem k urychlení platových postupů. Například v tzv. Chartě učitelů se uvádí: Bylo by správné stanovit postup uvnitř každé kategorie učitelů, a to zvyšováním platu v pravidelných obdobích, nejlépe každý rok Postup mezi minimem a maximem stupnice základních platů by neměl trvat déle než 10 až 15 let. Odpůrci tohoto řešení však namítají, že příliš rychlým platovým postupem a dosažením maxima platového tarifu ztrácejí zaměstnanci další motivaci. A to je třeba také brát v úvahu. Třetí možnost vidíme v provedení změn ve výši platových tarifů v jednotlivých platových třídách, a to změnou relací ve prospěch tarifů v nižších platových stupních. Mladí pedagogové by tak dosáhli vyšších platových tarifů dříve, a to i při zachování dosavadního způsobu hodnocení započitatelné praxe. Čtvrtou možností je výjimečné zařazení pedagogického pracovníka do vyššího platového stupně, než jaký by mu příslušel podle standardního zápočtu započitatelné praxe. A určitě ne poslední možností by bylo stanovení platového tarifu v rámci rozpětí pro nejnižší až nejvyšší platový Nezbytné je zásadně posílit rozpočet kapitoly školství, říká František Dobšík. Skutečně současný platový systém nepřeje mladým? stupeň příslušné platové třídy pro všechny pedagogické pracovníky. Přitom by však muselo být právně garantováno, že stanovený platový tarif určený zaměstnanci nebude nižší, než by byl platový tarif podle dosažené započitatelné praxe. Pro mladé pedagogy by to totiž mohlo znamenat zhoršení současného stavu. Všechna opatření, o nichž jste hovořil, se týkají tarifního systému. A co nárokové specializační příplatky, nevedla by cesta tudy? V oblasti mimotarifních nárokových složek platu je možno hledat vyšší platovou motivaci mladých pedagogů v rozšíření okruhu činností, za něž náleží specializační příplatek, tedy v rozšíření spektra nabídek pro aktivitu mladých pedagogů. Hledání samostatného příplatku vázaného na věk pedagogického pracovníka je podle mého názoru mimo realitu platového systému. Ministerstvo školství vidí řešení v nenárokových složkách, v osobních příplatcích nebo odměnách. Samozřejmě, možnosti vyšší motivace lze spatřovat i v lepším využívání stávajícího objemu těchto složek platu. Je však třeba otevřeně říci, že skutečnou motivační funkci lze od nenárokových složek platu očekávat až po narovnání poměrů v oblasti tarifních platů jako základní odměny za standardní výkon práce. Karla TONDLOVÁ

5 Dětské domovy se mění k lepšímu, svěřenci se z nich ale stále vracejí do života těžko Materiální vybavení není tím hlavním problémem Svěřenci dětských domovů i poté, co dovrší osmnácti let, mohou využít takzvaného institutu dobrovolného pobytu a na základě smlouvy s ředitelem ještě zůstat v domově. Důvodem k tomu je jejich studium, nebo to, že zkrátka nemají kam jít. Problémem ale je, že na takovou podporu domovy nemají dost finančních prostředků, nemohou to utáhnout, zdůrazňuje ředitel dětského domova v Sedloňově František Veverka. Přesto se ale snaží svým již dospělým dětem pomáhat, jak to jde. Mají pro ně k dispozici tři startovací garsonky, ve kterých mohou po určitou dobu bydlet. Musí ale pracovat a platit nájem. Nymburský dětský domov podle ředitelky Radky Dětské domovy se za poslední léta hodně změnily. Mají daleko lepší materiální vybavení, ale především v nich ubývá dětí. Pedagogové v domovech se snaží své svěřence připravovat na jejich budoucí samostatný život. Vytvářejí jim individuální plány a podporují je ve studiu. Někde jim také na rok i na déle zajistí takzvané startovní chráněné bydlení. Přesto všechno je ale návrat svěřenců do normálního života velmi obtížný. Dodávat dětem samostatnost, až když je jim osmnáct let, to většinou nikam nevede. Je nutné učit je samostatnosti odmala. Od deseti let je tak například potřeba učit je hospodařit, tak jak to děláváme doma v rodině. Ostatně v některých dětských domovech se v tomto směru dětem věnují. Nejsem zastáncem toho, aby děti byly do osmnácti let v domovech a potom jsme pro ně stavěli takzvané domy na půl cesty a pak sociální byty, konstatovala manželka prezidenta Livia Klausová během nedávné diskuze k problematice dětských domovů. Takováto zařízení by podle ní měli užívat jen ti svěřenci, kteří propadli sociální sítí a mají problémy. Startovací bydlení by ale nemělo být pravidlem a nemělo by se zřizovat jako systémové řešení. Já sama dávám důraz spíš na integraci dětí než na jejich vydělování se ze skupiny ostatních, dodala L. Klausová. Ministerstvo školství ve svých statistikách uvádí, že v České republice máme 150 dětských domovů. Maximální počet dětí v jednom domově činí 48, většina z domovů se ale podle Michaely Hejné z ministerstva školství stará o méně dětí. V mnoha domovech už je rodinná atmosféra, někdy se tak může stírat rozdíl mezi pěstounskou rodinou a dětským domovem, soudí Kristýna Kotalová z ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky od státu samozřejmě nestačí, a tak záleží hodně na šikovnosti ředitelů domovů, na tom, jaké finanční prostředky se jim povede získat od soukromých donátorů a z grantů. Pokud se to povede, je pak možné podporovat děti ve studiu nebo i zájmové činnosti. Máme u nás dívku, která se připravuje na medicínu, další studují střední školy a učiliště. Děti, které se chystají na zkoušky, často potřebují speciální přípravu, je potřeba zaplatit jim doučování. A to je dlouhodobá věc. Už ve dvanácti letech s nimi začínáme pracovat na jejich individuálním plánu, říkáme jim, že si musí nastavit svůj budoucí život, vysvětluje ředitel dětského domova v Sedloňově František Veverka. Díky charitativnímu projektu jednoho z obchodních řetězců také například mohl zaplatit talentovaným dětem jazykový pobyt v zahraničí. Děti v Sedloňově dostávají i kapesné, a to zhruba ve výši 100 až 300 korun měsíčně. Naše téma... A co je čeká v osmnácti? Klímové poskytuje svěřencům, kteří by měli coby osmnáctiletí z domova odejít, také chráněné bydlení. V bytech můžou žít čtyři roky podmínkou je ale smlouva, placení nájmu a potvrzení o tom, že ubytovaný pracuje. Od roku 2002 od nás odešlo pět dětí, které dovršily osmnácti let. Tři z nich bydlí samostatně v bytě a pracují. Dvě to bohužel nezvládly jedno se vrátilo k rodičům, druhé je vlastně bezdomovcem, říká F. Veverka. Poměr svěřenců, kteří se chytí a dokážou žít v běžné společnosti, k těm, kteří mají problémy, je podle něj zhruba 60 : 40. Co se dá udělat pro to, aby dítě lépe zvládlo krok do běžného života? Šest měsíců před odchodem z dětského domova by měl péči o dítě, tedy už o osmnáctiletého svěřence, převzít kurátor pro dospělé. Ten s ním pracuje, ale bohužel je to krátká doba, nestačí to. Nikdo však nebrání pedagogům a pedagožkám v domovech, aby s dítětem začali pracovat dříve, aby s ním připravovali indivi duální plán, řešili, co bude studovat a jak se bude živit. V momentě, kdy do toho procesu vstoupí sociální kurátor, už je pak další cesta dítěte vlastně trochu nasměrována, soudí Kristýna Kotalová z ministerstva práce a sociálních věcí. V té souvislosti Livia Klausová upozornila na to, že sociálních kurátorů je u nás zoufale málo. Potvrzují to ostatně i sami kurátoři, ředitelé domovů i zástupci ministerstva školství. 5 Mají své osobní účty, kam si své ušetřené penízky ukládají. Rodinné prostředí má i dětský domov v Nymburku, alespoň to říká jeho ředitelka Radka Klímová: Máme dvaatřicet dětí a čtyři rodinné skupiny. Jedna rodinka žije dokonce v paneláku, což se hodně blíží životu ostatních lidí. Jak říkají, mají podporu od soukromých dárců, kteří přispívají na studium jednotlivých dětí. Někteří posílají třeba tisícovku měsíčně, říká R. Klímová. Že je mnohdy účinnější finančně podporovat konkrétní dítě než plošně financovat určitý projekt, si myslí ředitel F. Veverka. Každé dítě, když je osobně motivováno, snaží se, má výsledky a pak se lépe začleňuje do společnosti, vysvětluje. Jinou formou náhradní rodinné péče jsou pěstounské rodiny. Proč nejsou více preferovány? Pěstouni mají zájem spíše o děti menší, ve věku od osmi do deseti let. A navíc často chtějí jedno, maximálně dvě děti. Pokud ale máme v domově skupinku tří nebo čtyř sourozenců, ty si, bohužel, nikdo moc nechce vzít. Tak se stává to, co považuji za pedagogické zvěrstvo, že jsou sourozenci rozděleni. V jednom případě tak byla rozdělena i dvojčata. Mají- li rodiče o jednoho ze sourozenců zájem a ten s osvojením souhlasí, odejde do rodiny, ale nikdo se bohužel nezeptá druhého či třetího sourozence, co si o tom myslí, vysvětluje F. Veverka. Ředitelka domova v Nymburku R. Klímová upozorňuje, že zákon říká, že sourozenci se nemají rozdělovat. Jenomže ne vždy tomu lze dostát. Když jde o matku, která rodí stále další a další děti a nestará se o ně, je jen těžko možné, aby si je všechny vzala jedna rodina, konstatuje R. Klímová. Připouští přitom, že pěstounských rodin je velmi málo. Je to i proto, že nemají potřebnou pomoc a podporu. Že u nás není pěstounství společensky doceňované, s tím souhlasí i K. Kotalová z ministerstva práce a sociálních věcí. Velká část lidí se na pěstounství a adopce stále dívá tak trochu s nedůvěrou. Převládá tento názor: Proč si to dítě berou? To nemohou mít svoje, nebo jim jde o peníze? popisuje K. Kotalová. Zdeňka LA SALA Podle ředitele odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy ministerstva školství Jiřího Pilaře nám chybí více než dvacet procent sociálních pracovníků. Na jednoho sociálního pracovníka tak připadá pět set problémových rodin. Jak dále ukázala debata, asi 33 procent dětí se z dětských domovů vrací zpět ke svým rodinám. Důvod je jednoduchý. Rodina jim buď chybí, nebo prostě nemají kam jít, nemají prostředky na to, aby si sami pořídili bydlení. Je proto nutné daleko více se věnovat rodinám, do kterých se svěřenci z dětských domovů vracejí. Ty nefungují dobře. Potřebujeme sociální projekt, který by se o tyto rodiny staral, soudí L. Klausová. zls

6 6 Pečuje-li muž o dítě do čtyř let věku, nemusí se už do dvou let od skončení péče hlásit na OSSZ k účasti na pojištění. A nemusí ani žádat o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče pro účely důchodového pojištění. Od poloviny roku 2007 pro něj platí stejná pravidla jako pro ženu. Ústavní soud totiž svým nálezem zrušil dosavadní právní úpravu, která obsahovala rozdíly v podmínkách účasti na důchodovém pojištění pečujících mužů a žen. Podle původních právních předpisů ženy prokazovaly dobu péče o dítě do 4 let věku až spolu se žádostí o důchod. Muži však museli v souvislosti s budoucím důchodem ve dvouleté lhůtě od skončení péče o dítě do čtyř let věku podávat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení přihlášku k účasti na I muži pečují o děti důchodovém pojištění a poté i návrh na zahájení řízení o době a rozsahu této péče. Pokud přihlášku podali později, dobu péče o dítě jim nebylo možné do důchodu započítat. Doba péče o dítě do 4 let věku ukončená po 30. červnu 2007 se tak podle zákona č. 152/2007 Sb. prokazuje u žen i mužů shodně. A to čestným prohlášením učiněným na předepsaném tiskopisu až při podávání žádosti o důchod. Muži, kteří ukončili péči o dítě do 4 let věku kdykoliv od 1. ledna 1996 do 30. června 2007 a buď vůbec nepodali přihlášku k účasti na důchodovém pojištění, nebo ji podali opožděně, mohou zahájit (znovu zahájit) na OSSZ řízení o době a rozsahu takové péče. Tato možnost trvá do 30. června Doba péče o dítě do 4 let věku je podle zákona tzv. náhradní dobou pojištění. Tedy obdobím, kdy trvá účast na důchodovém pojištění, aniž by bylo odváděno pojistné do důchodového systému. Pro nárok na důchod i výši dávky se celá doba péče o dítě hodnotí plně, tj. ze 100 procent. Dohoda o odpovědnosti Nový zákoník práce nahradil uzavírání dohody o hmotné odpovědnosti dohodou o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (zkráceně ji zákoník práce označuje jako dohodu o odpovědnosti ). Jaké hodnoty mohou být předmětem takové dohody? Odpověď na tento dotaz vyplývá z ustanovení 252 odst. 1 zákoníku práce, kde se stanoví: Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen dohoda o odpovědnosti ), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, odpovídá za schodek vzniklý na těchto hodnotách. Předmětem dohody o odpovědnosti mohou být pouze hodnoty, jejichž demonstrativní výčet uvádí citované ustanovení zákoníku práce. Charakteristickými znaky pro hodnoty svěřené k vyúčtování je tedy to, že byly svěřeny konkrétnímu zaměstnanci, že tyto hodnoty jsou předmětem obratu nebo oběhu a že s nimi má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Z okruhu výše uvedených hodnot jsou proto vyloučeny předměty, jako jsou například psací stroje, počítače, nábytek, obrazy v kancelářích apod., neboť tyto hodnoty nejsou předmětem obratu nebo oběhu a zaměstnanec nemá možnost s nimi sám nakládat po dobu trvání dohody o odpovědnosti. Ustanovení 252 odst. 1 zákoníku práce, které uvedené hodnoty příkladně uvádí, převzalo do svého textu v zásadě ustálenou soudní judikaturu. Osobní dispozice pochopitelně neznamená dispozici po celých 24 hodin. Hodnoty jsou zaměstnanci svěřeny v souvislosti s výkonem práce, takže pokud zaměstnanec práci nevykonává a po tuto dobu zabezpečil ochranu svěřených hodnot způsobem odpovídajícím podmínkám a dispozicím, které jsou uvedeny v dohodě o odpovědnosti, je podmínka, na základě které mohou být hodnoty svěřeny, splněna. Vít BERKA Neplatná výpověď? Pokud zaměstnanec dostane výpověď, ale považuje ji za neplatnou a trvá na dalším zaměstnání, musí to písemně oznámit zaměstnavateli. Je zaměstnavatel povinen potvrdit příjem takové písemnosti, aby nevznikaly eventuálně spory o to, zda zaměstnanec skutečně písemné oznámení předal, či nikoliv? Pro doručování písemností určených zaměstnavateli dost zaměstnance je zaměstnatě sídla zaměstnavatele. Na žá- zaměstnancem platí 337 zákoníku práce. V odst. 1 tohoto paragrafu se stanoví, že zaměstnanec doručuje písemnost určenou zaměstnavateli zpravidla vatel povinen doručení takové písemnosti písemně potvrdit. Lze doporučit, aby potvrzení zaměstnavatele zaměstnanec při doručování písemnosti osobním předáním v mís- vyžadoval. Vít BERKA Musí vychovatelka studovat? Musí vychovatelka vykonávající přímou pedagogickou činnost 15 let v dětském domově studovat speciální pedagogiku podle zákona č. 563//2004 Sb. 16 i)? Padesáti let dovršila až v červnu Odbornou kvalifikaci podle 16 odstavce 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, musí získat vychovatel, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Pracovník, který nesplňuje předpoklady dle 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění, tzn. nemá odbornou kvalifikaci stanovenou uvedeným předpisem pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, může vykonávat přímou pedagogickou činnost pouze do 31. prosince FOTO: Petr MERTA Po tomto datu může vykonávat přímou pedagogickou činnost pouze za předpokladu, že k 1. lednu 2005, tj. ke dni účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, dosáhl věku 50 let a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy po dobu nejméně 15 let prokázal schopnost výkonu požadované činnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že vychovatelka, která nesplňuje požadované kvalifikační předpoklady a věk 50 let dovršila až po dni 1. ledna 2005, nebude moci vykonávat přímou pedagogickou činnost po 31. prosinci 2009, i když jako vychovatelka pracovala 15 let v příslušném školském zařízení. Právní oddělení ČMOS pracovníků školství

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Youth Problems řeší témata, se kterými se denně setkávají mladí Evropané V roce 2006 se naše škola zaregistrovala do programu etwinning, protože hledala možnost navázání mezinárodní spolupráce s evropskými školami. A jak se brzy ukázalo, byla to dobrá volba. Portál etwinningu obsahuje adresář tisíců evropských škol, které chtějí společně pracovat. Oslovila jsem několik škol z Horního Rakouska a velmi brzy jsem dostala odpověď od Michaela Huber-Kirchbergera z Lince. Základy naší spolupráce jsme si domluvili na přípravné schůzce v Linci v dubnu Zvolili jsme si témata známá, se kterými se mladí lidé setkávají v obou zemích každodenně, jako jsou problémy spojené s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, hazardní hrou nebo šikanováním. A v květnu jsme projekt spustili. Zapojilo se do něj 15 českých, 18 rakouských studentů a učitelé anglického jazyka, občanské nauky, náboženství a informatiky z obou škol. Za dvanáct měsíců jsme měli výsledky zpracované v anglickém jazyce na webových stránkách obou škol. První setkání Nejdříve se studenti seznámili prostřednictvím ů a projektového dotazníku. Získali tak základní informace o sobě i jednotlivých tématech. Naše školy nejsou příliš vzdálené, a proto jsme se již na začátku rozhodli pro vzájemná setkání. První se uskutečnilo již v červnu v Táboře. Rakušané si během jednoho dne stihli prohlédnout naši školu, sehrát volejbalové utkání, projít se historickým centrem Tábora i zhodnotit zboží v českých obchodech. První setkání se tedy vydařilo a po prázdninách začala vlastní práce. Studenti vyhledávali informace na internetu, v tisku, navštívili táborské protidrogové centrum Auritus a městský úřad. Získané poznatky o situaci v České republice a Táboře zapracovali do závěrečné zprávy. Její důležitou součástí bylo vytvoření a zpracování školního dotazníku týkajícího se projektových témat. Na otázky odpovídali naši prvňáci, druháci a třeťáci. Jejich odpovědi jsme zpracovali do grafů a porovnali jednotlivé ročníky. Návštěva v Linci V průběhu práce se uskutečnilo druhé setkání, tentokrát v Linci v říjnu Studenti porovnávali jednotlivá témata projektu, hledali shody a rozdíly v Rakousku a České republice. Výsledky své práce odeslali em do Tábora. A protože nejen prací živ je člověk, bylo na programu i odvetné volejbalové utkání a prohlídka města. Vzájemná sportovní akce skončila smírně, jedna výhra jedna prohra. Odpoledne jsme věnovali procházce po Linci. Rakouští studenti pro nás připravili jízdu historickou tramvají na vrch Postlinberg spojenou s návštěvou pohádkové jeskyně. Návštěva skončila a nás čekalo zpracovávání výsledků. Studenti třetích ročníků se učí v hodinách informační technologie vytvářet vlastní webové stránky. Každá projektová skupina našla ke svému tématu obrazový materiál, vhodné písmo a webové stránky byly na světě. Jsou stále k nahlédnutí na adrese nebo Evropský certifikát kvality Každý projekt zapojený do programu etwinning má možnost požádat o Certifikát kvality. Náš jej získal v dubnu 2007 na konferenci v Jihlavě. Tam jsme také měli možnost seznámit se s dalšími oceněnými pracemi, zúčastnit se workshopů a podělit se o zkušenosti s ostatními učiteli. Rakouská škola získala ocenění taktéž, a proto jsme v červnu automaticky získali i Evropský certifikát kvality. Úspěchu si vážíme a je pro nás povzbuzením do další práce. Největší překvapení nás čekalo v říjnu, kdy jsme se dozvěděli o získání Národní ceny za 3. místo. Spolu se dvěma studenty jsme ji převzali na ministerstvu školství. A tím by projekt mohl skončit, ale nestalo se tak. Rakušané získali finanční ocenění a přijeli k nám tentokrát na třídenní návštěvu s pobytem v rodinách. Vzali s sebou také studenty účastnící se nového projektu. Společně jsme navštívili Prahu a České Budějovice. Českým studentům finanční odměna za 3. místo umožní několikadenní návštěvu Rakouska na jaře letošního roku. 7 Škola a projekt Naším hlavním cílem bylo, aby se studenti dvou sousedních zemí mohli poznat při společné práci, vzájemných návštěvách a sportovních utkáních. V současnosti je velmi snadné vycestovat prakticky kamkoli, navštívit zajímavá místa v cizině, ale není ještě tak běžné poznat prostředí zahraniční školy, strávit společný čas s jejími studenty a při této příležitosti se zamyslet nad tématy živými v obou zemích. V našem případě se jednalo o první delší projekt spolupráce mezi školami, do budoucnosti chceme pokračovat v dalších setkáních, jejichž prostřednictvím poznáme více město i zemi našeho partnera. Nahrává k tomu i blízkost obou škol. Co jsme se naučili? Během společné práce se studenti naučili stanovit problém, vyhledat k němu informace, vyhodnotit je, vytvořit závěrečnou zprávu a prezentovat ji pomocí informační techniky. Učitelé získali zkušenosti, jak lze začlenit projektovou výuku do učebního plánu. Propojení jednotlivých předmětů bylo zajímavé jak pro učitele, tak i studenty. Ohlas měla školní anketa týkající se problematiky kouření, alkoholu, drog, hazardních her a šikanování. S jejími výsledky jsme seznámili studenty osobně. A co říci závěrem? Je dobře, že elektronický portál etwinning existuje a nabízí množství služeb pro mezinárodní spolupráci. Domníváme se však, že osobní setkání jsou stále nenahraditelná, a proto organizujeme v rámci projektu i výměnné pobyty. Alena JANDLOVÁ Kontakt: OA a VOŠE Tábor Jiráskova 1615, Tábor Stranu připravila Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

8 8 Péče o děti do tří let Jaké jsou možnosti a podmínky zajišťování péče o děti mladší 3 let věku právnickými osobami vykonávajícími činnost mateřské školy a zároveň činnost jeslí? K problému uvedenému v dotaze zaujalo stanovisko MŠMT a publikovalo je v právních výkladech 3/2006, čj / ze dne 12. října Ve stanovisku je uvedeno: Jesle jsou zdravotnické zařízení (nejde tedy o školu ani školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a věcně spadají pod rezort ministerstva zdravotnictví) a jako takové se řídí zdravotnickými právními předpisy například 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých apod. Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost jeslí vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. Dle našeho názoru není v rozporu s právními předpisy, pokud jedna příspěvková organizace vykonává jak činnost školy či školského zařízení, tak činnost jeslí, pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Tuto možnost podle našeho názoru připouští formulace 27 odst. 1 a 2 písm. c) a g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Podmínkou samozřejmě je, aby byly v případě činnosti jeslí splněny definiční znaky hlavní činnosti uvedené v 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. či doplňkové činnosti vymezené v 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. Školské právnické osoby nemohou činnost jeslí vykonávat v hlavní činnosti, neboť v souladu s 124 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je hlavní činností školské právnické osoby pouze poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v 3 zákona č. 561/2004 Sb. a školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb. Hlavní činností školské právnické osoby tak nemůže být činnost zdravotnického zařízení. Jesle však mohou být provozovány jako doplňková činnost, a to za splnění podmínek stanovených v 135 zákona č. 561/2004 Sb. Obecně prospěšné společnosti mohou činnost jeslí vykonávat jako obecně prospěšnou službu (v hlavní činnosti) a není vyloučeno, aby táž obecně prospěšná společnost vykonávala zároveň více obecně prospěšných služeb, tj. jak činnost mateřské školy, tak činnost jeslí ( 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů). Kromě toho může být činnost jeslí vykonávána v rámci doplňkové činnosti za předpokladu splnění podmínek uvedených v 17 zákona č. 248/1995 Sb. Obchodní společnosti založené podle obchodního zákoníku mohou mít v předmětu podnikání (činnosti) uvedenu jak činnost jeslí, tak činnost mateřské školy. Název takové právnické osoby musí splňovat požadavky uvedené v 8a zákona č. 561/2004 Sb. (není tedy nutné činnost jeslí do názvu právnické osoby promítnout). Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle 160 a 161 zákona č. 561/2004 Sb. není možné na činnost jeslí použít. Stoprocentní příplatek Zákoník práce umožňuje poskytovat zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do 10. až 16. platové třídy, osobní příplatek až do výše 100 procent tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Jak se posuzuje, zda jde o vynikajícího odborníka? Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Výhody učitelského povolání Zákoník práce skutečně dává ve svém ustanovení 131 odst. 2 zaměstnavateli možnost v případě uvedeném v dotaze poskytovat zaměstnanci osobní příplatek až v této výši. Pojem vynikající, všeobecně uznávaný odborník však zákoník práce ani jiný právní předpis blíže nedefinuje. Toto posouzení proto přísluší zaměstnavateli. Měřítkem při rozhodování zaměstnavatele by měly být výsledky práce zaměstnance. U vynikajícího, všeobecně uznávaného odborníka by měla být jeho profesionální úspěšnost známa a oceňována i v rámci širší odborné veřejnosti, popřípadě širšího okruhu, nikoliv jen v podmínkách konkrétního zaměstnavatele. jsme se konečně rozhýbali ke stávkové nespokojenosti, zaslechl jsem kolem sebe řadu peprných narážek. Jak se prý máme dobře a nač si pořád stěžujeme, uvádí matikář Horáček. Dokud jsem neučil, měl jsem taky úplně jinou představu Když o kantořině. Ve škole zatím máme pevnou pracovní dobu. Téměř jako ve fabrice, komentuje kolega Holý. Léta nám veřejnost vyčítá úžasné dvouměsíční letní prázdniny. Její argument možná platil v době, kdy většina měla snad dva tři týdny volna. Dnes není výjimkou ani šestitýdenní dovolená. Na jarní týdenní prázdniny si už musíme brát studijní volno, nebo řádnou dovolenou, dokládá Horáček. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel určit svému pracovníkovi dovolenou v délce dvou týdnů, jinak záleží jen na jeho volbě. Nám nadirigují dva měsíce a odpočívej! Teď a hned. Kdo miluje zimní lyžování, má smůlu. Jedině v létě a na vodě. Kdo by si rád zajel k moři po sezoně, kdy platí řada výrazných slev, vesele může zapomenout, rozebírá známou situaci Holý. S přesností švýcarských hodinek jsme se naučili chodit k lékaři výhradně ve svém volném čase. Podle reformního batohu nedostaneme za první tři dny nemocenské ani korunu. Mnozí si raději vezmou pár dnů dovolené a vyléčí se. Ale zkus si ve školním roce zažádat o jediný den volna!? Povolání učitele přináší opravdu jednu výhodu za druhou, povzdechne si Horáček a znovu si zamíchá šálek své hořké kávy. V poslední době se stále více věnujeme svým žákům i doma v osobním volnu. Někteří mají individuální plány, jiní vyžadují zvláštní přístup, další chodí na doučování. Práce neustále přibývá. Jezdíme s nimi na několikadenní odborné exkurze. Lyžařské a turistické kurzy. O přestávce, kdy bychom si měli trochu odpočinout, máme dozor na chodbě. Nejlépe by bylo, kdyby si každý, kdo v oslnivých barvách vykresluje pohádkovou přitažlivost učitelského poslání, vyzkoušel učit. Pak by mluvil jinak. Já sám jsem přišel do školství z podnikové praxe. A musím přiznat, že přitažlivost kantořiny rok od roku povážlivě slábne, potvrzuje Holý a chystá si opravené písemky do hodiny. Roman KANTOR

9 Dopoledne s básničkou Další ročník soutěže Dopoledne s básničkou vyhlásil Dům dětí a mládeže v Šumné. V místní škole se v recitaci utkali soutěžící z prvních až čtvrtých ročníků základních škol. V kategorii prvních a druhých tříd si nejlépe vedla Erika Dvořáková (ZŠ Šumná). V kategorii třetích a čtvrtých tříd zvítězila Jana Hrubá (ZŠ Šumná).Vítězové dostali diplomy a knihy. DDM Šumná Znáte je? 3 x 18 Arnošt LUSTIG František CINGER 9 Add.: Hygienické normy pro školy jsou tvrdé Rád bych reagoval na váš článek v čísle 6 z 13. února Věnujete se v něm problematice dodržování hygienických norem ve školách a školských zařízení. Jak správně uvádíte, není lehké pro školy stávající normy splnit. Tyto normy však nejsou jediným problémem, který školy trápí, zvláště v menších městech a obcích. Naopak, mohu říci, že je až nehorázné, do jakých situací může stát vzdělávací subjekty dostat. Velkolepé proklamace o školství jako jedné ze základních priorit volebních programů všech vládnoucích stran od Klub učitelů a zaměstnanců školství na Trutnovsku organizuje bohatou činnost již přes dvacet let. V roce 2007 jsme uskutečnili jedenadvacet výletů vlakem v našem kraji spojených s prohlídkou muzeí a výstav. Kromě toho jsme připravili několik velkých autobusových zájezdů po celé České republice, a to na devadesátých let zůstaly a stále zůstávají pouze na papíře. Školství není pouze o platech učitelů a dalšího doprovodného personálu. Je také o investicích do velmi zastaralé infrastruktury škol. Málokterá obec má takové možnosti, aby v rámci svých omezených příjmů investovala mnohamilionové částky do obnovy a vybavení škol. Nemám nic proti přísným evropským normám, které se nás dotýkají, ale požadavky musí být vyvažovány reálnými ekonomickými možnostmi. Můžeme sice žádat o prostředky ze strukturálních fondů, ale kolik procent Senioři hýří aktivitou Příbramsko, Lanškrounsko, Liberecko, Podblanicko, do Prahy a do Českého ráje. Velmi žádané jsou týdenní rekreace, které také organizujeme. Loni jsme byli v hotelu Roztoky u Křivoklátu. Prohlédli jsem si nejen hrad Křivoklát, ale také Žebrák a Točník. Zajeli jsme do Berouna na keramické trhy a do Rakovníka. Působivá byla návštěva Lán, kde jsme položili kytici na hrob Tomáše Garrigue Masaryka, prošli zámeckou zahradu a zajímavé muzeum prvního československého prezidenta. Přes nepříznivé počasí jsme zajeli také ke Svatému Janu pod Skalou a zašli do trampské osady Hříchu a do Višňovky. Vlastimil VYKUS Zajímavosti z dějin školství Maturity Teprve založení tříleté Vysoké školy obchodní v roce 1919 iniciovalo zavedení maturitních zkoušek na obchodních akademiích, aby také absolventům těchto škol byl umožněn přístup na tuto vysokou školu. Ubytování studentů Studentské domovy vznikaly proto, aby umožňovaly přespolním žákům ubytování v místě školy. Jejich rozvoj souvisel s rozvojem především středního školství. První studentské domovy vznikly v roce 1923 v Hradci Králové, brzy následovaly domovy v Jičíně, Plzni, Brně a Olomouci. Zákaz Ministerským výnosem ze dne 27. října 1923 bylo ve všech středních školách zakázáno diktování učiva. Jmenování? Okresní školní inspektor v letech před válkou mohl být jmenován pouze poté, co vykonal příslušnou zkoušku a byl zapsán do seznamu čekatelů. Jmenování inspektorem pak bylo zatímní, jeho učitelské místo mu bylo zachováno. K vyřizování kancelářských prací a aby se škol je na tuto možnost centrálními orgány připraveno? Kolik prostředků bylo investováno do rozšíření absorpční kapacity jednotlivých krajů a oblastí? Myslím si proto, že by bylo velmi rozumné, kdyby ti, kteří si dosud v obou komorách parlamentu a ve vládě, nedávno i při volbě prezidenta, řeší své osobní zájmy, si našli čas a zamysleli se nad proklamacemi, které nechali včlenit do jednotlivých strategických materiálů, a porovnali tyto proklamace s realitou. Jan MUSIL Jáchymov mohl častěji stýkat se školami, mu byla přidělena pomocná síla (učitelka národní školy zproštěná výuky). Zajímavé zjištění Z více než 200 existujících partikulárních (částečných) škol na konci 14. století jich bylo asi 20 takových, po jejichž absolvování nebylo problémem zahájit studium na univerzitě. K nejvyhlášenějším patřila pražská škola u sv. Jindřicha, kutnohorská u sv. Jakuba a školy v Hradci Králové a Žatci. Stojí za zhlédnutí Na průčelí budovy pražské Známý český žurnalista František Cinger se vyptává významného spisovatele Arnošta Lustiga na vše, co se chtěl dozvědět o jeho zkušenostech z předválečné Libně, válečné Osvětimi i Buchenwaldu, z Prahy 50. a 60. let, ale i z exilu po srpnu Lustig se svěřuje, co dělal v Itálii, Izraeli, Jugoslávii a především v USA, kde přes třicet let působil jako profesor tvůrčího psaní a literatury a filmu na Americké univerzitě ve Washingtonu. V knize vydané Mladou frontou je zachycena i Lustigova osobní zkušenost z 11. září 2001, či názor na válku v Iráku. Publikace může být tedy velmi vhodnou pomůckou při výuce moderních dějin. školy u sv. Jindřicha z roku 1588 jsou do dnešních dnů dochovány fresky s alegoriemi sedmi hříchů: obžerství, smilstva, lakomství, hněvu, závisti, lenosti a pýchy. Zvláštní nařízení V roce 1651 nařídil císař Ferdinand III., aby i na pražské univerzitě po vzoru univerzity vídeňské všichni promovaní a profesoři přísahali na Neposkvrněné početí Panny Marie. Možnosti působit na univerzitě tak byli zbaveni dominikáni, kteří tuto přísahu neuznávali. Přísahu zrušil až císař Josef II. František MORKES

10 10 Vzdělávání handicapovaných dětí u nás Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj Na závěr seriálu o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se budeme zabývat Olomouckým, Zlínským a Moravskoslezským krajem. Z nich je rozlohou největší Moravskoslezský kraj, který má také nejvyšší hustotou obyvatel na 1 km 2 v České republice. Děti a žáci se SVP (respektive zdravotně postižení) jsou v těchto krajích vzděláváni v běžných školách individuální integrací do běžných tříd nebo ve speciálních třídách běžných škol. Kromě toho jsou vzděláváni v 30 mateřských školách, 108 základních školách a 56 středních školách určených pro děti a žáky se SVP. Do kategorie dětí a žáků se SVP spadají i mimořádně nadané děti a žáci, ale těm se nevěnujeme. Úrovně vzdělávání Podíl dětí a žáků se SVP na celkovém počtu dětí a žáků (celkový počet je všech dětí a žáků v Olomouckém, ve Zlínském a dětí a žáků v Moravskoslezském kraji) činí 6,9 procenta v Olomouckém kraji, ve Zlínském kraji pak 5,2 procenta a v Moravskoslezském kraji 6,5 procenta dětí a žáků. Data se týkají dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách. V konzervatořích v oblasti Moravskoslezsko se vzdělává 6 zdravotně postižených žáků, v dalších dvou oblastech se nevzdělávají v konzervatořích žádní evidovaní zdravotně postižení žáci a ve vyšších odborných školách je evidováno v obou oblastech jen 6 zdravotně postižených studentů. Mateřské školy Podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v předškolním vzdělávání na celkovém počtu dětí v mateřských školách je v Olomouckém kraji 2,8 procenta, ve Zlínském kraji 3,7 procenta dětí a v Moravskoslezském kraji 4,6 procenta dětí. Individuální integrace dětí se SVP do běžných mateřských škol se v popisovaných krajích celkem úspěšně daří (z celkového počtu zdravotně postižených v těchto oblastech je v mateřských školách více než 70 procent individuálně integrovaných dětí a dětí ve speciálních třídách běžných mateřských škol). Do mateřských škol pro děti se SVP se přednostně zařazují a přijímají zdravotně postižené děti, pokud se nemohou s ohledem na své postižení vzdělávat v běžných mateřských školách. V Olomouckém kraji je 10 těchto mateřských škol, v nichž se vzdělává 226 dětí, ve Zlínském kraji jde o 96 dětí, které navštěvují 5 mateřských škol, a v Moravskoslezském kraji je v 15 školách, určených pro děti se SVP, celkem 469 dětí. Do celkového počtu dětí se SVP nejsou zahrnuty počty dětí v přípravných třídách pro děti se sociálním znevýhodněním. Počet dětí a žáků Počet dětí a žáků Počet dětí a žáků Základní školy Vzdělávání žáků se SVP v základních školách se uskutečňuje zejména formou individuální integrace s využitím individuálního vzdělávacího plánu či formou skupinové integrace ve třídách pro děti se zdravotním postižením, které mohou být v základní škole zřízeny. V běžných školách je tak vzděláváno 5,2 procenta žáků se SVP z celkového počtu žáků v základních školách (což je žáků). Děti s těžším zdravotním postižením jsou vzdělávány v základních školách pro děti se SVP, kterých je v Olomouckém kraji 32 (navštěvuje je 2315 žáků), ve Zlínském kraji 23 (vzdělává se v nich 1613 žáků) a v Moravskoslezském kraji 53 (s 3784 žáky). Celkem za všechny tři kraje se ve školách pro žáky se SVP vzdělává 3,5 procenta všech žáků základních škol. Počet dětí a žáků individuálně integrovaných v běžných školách v letech 2002/03 až 2006/07 podle postižení / / /03 mentání postižení tělesné postižení 2003/ / /04 Olomoucký kraj 2004/05 Zlínský kraj 2004/05 Moravskoslezský kraj 2004/05 sluchové postižení kombinace postižení autismus 2005/ / /06 zrakové postižení 2006/ / /07 vady řeči Střední školy Ve středních školách je podíl žáků se SVP nižší. Běžné školy v obou oblastech navštěvuje zhruba 0,9 procenta žáků se SVP ve srovnání s celkovým počtem žáků střední školy. Tito zdravotně postižení žáci jsou individuálně integrováni v běžných třídách, speciální třídy v běžných školách ve Zlínském a Olomouckém kraji nebyly zřízeny, v oblasti Moravskoslezsko se ve speciálních třídách běžných škol vzdělává 120 žáků. Ostatní se vzdělávají ve školách určených pro žáky se SVP (2,8 procenta z celkového počtu žáků). Žáci se SVP mají s ohledem na své zdravotní postižení výběr oborů středoškolského vzdělávání a následně povolání omezen. Vzdělávání s maturitou pro smyslově a tělesně postižené žáky nabízejí střední školy s gymnaziálními obory a obory středních odborných škol se zaměřením na ekonomiku, výpočetní techniku, ale i s mnoha dalšími obory, například uměleckořemeslnými či strojírenskými. Po skončení vzdělávání mohou absolventi pokračovat ve studiu ve vyšších odborných a vysokých školách. V současnosti přibývají možnosti pro integraci zdravotně postižených ve středních školách (nejen v oborech středního vzdělávání s maturitou). Pokud to situace škol umožňuje, jsou budovány bezbariérové přístupy a pedagogové jsou připravováni výuku a průběh celého vzdělávacího procesu individuálně přizpůsobit. Záleží na závažnosti a rozsahu postižení dítěte, zdravotních požadavcích pro zvolený obor a provozních možnostech středních škol. Středních škol pro žáky se zdravotním postižením je v Olomouckém kraji 19, ve Zlínském kraji 14 a v Moravskoslezském kraji 23. V Olomouckém kraji se v těchto školách vzdělává 952 žáků, ve Zlínském kraji je navštěvuje 757 žáků a v Moravskoslezském kraji 2352 žáků. Počet studentů se SVP ve vyšších odborných školách je vzhledem k celkovému počtu těchto studentů celorepublikově velmi malý. Ve vyšších odborných školách v Olomouckém kraji jsou ve školním roce 2006/2007 evidováni 3 studenti a v Moravskoslezském kraji jsou evidováni také 3 studenti. Ve Zlínském kraji na VOŠ není evidován žádný student se zdravotním postižením. Žáci podle postižení Žáci se zdravotním postižením mohou být integrováni do mateřských a základních škol jedině tehdy, mají-li zajištěnu odbornou speciálně pedagogickou péči. Záměr co nejvyššího začleňování dětí a žáků se SVP do vzdělávání v běžných školách buď individuální integrací, nebo ve speciálních třídách běžných škol se daří naplňovat Podíl individuální integrace do běžných škol k celkovému počtu dětí a žáků je nejvyšší v Olomouckém kraji (3,7 procenta), ale ve zbylých dvou krajích je jen mírně nižší a pohybuje se kolem 3 procent. Ve všech třech krajích je integrována více než polovina zdravotně postižených dětí a žáků (53,3 procenta). Podíl všech dětí a žáků se SVP je 6,3 procenta v poměru k celkovému počtu dětí a žáků vzdělávaných v mateřských, základních a středních školách (celkem se ve všech třech krajích vzdělává všech dětí a žáků). Když porovnáme počty dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrovaných do běžných škol podle druhu jejich postižení, vidíme, že kromě vývojových poruch učení a chování je nejčastějším postižením tělesné postižení, zrakové postižení, postižení mentální a kombinace postižení. Vady řeči se poměrně často vyskytují v mateřských a základních školách, ve středních školách se tomuto handicapu již nevěnuje taková pozornost nebo je odstraněn v předchozích stupních vzdělávání.

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 A vši nemají šanci při výskytu vší a hnid Capissan forte jemný šampon, který je vhodné používat při výskytu vši dětské. Opakované použití přípravku vede k eliminaci vší a hnid z vlasů a navozený repelentní účinek brání opakování této nepříjemné situace. Přípravek obsahuje přírodní extrakty z šalvěje, puškvorce a ořešáku královského a silice máty, hřebíčku, rozmarýnu, muškátového ořechu a tea tree oil, které mají insekticidní a repelentní účinky. Rostlinné extrakty a silice působí též proti nadměrné tvorbě lupů. Dle odborníků právě látky přírodního původu mají v boji proti vším velký účinek, protože na rozdíl od látek syntetických na ně nevzniká žádná rezistence, a jejich účinnost tak ani při dlouhodobém a opakovaném použití neklesá. Capissan forte ochranný balzám obsahuje olej ze semen včelníku moldavského a dále silice skořice, hřebíčku, máty, citronelly, muškátového ořechu, kmínu, které působí příznivě při výskytu vší a hnid. Přítomné silice mají insekticidní a repelentní účinky a působí i proti nadměrné tvorbě lupů. Olej ze včelníku moldavského vytvoří na vlasech tenký ochranný povlak, který brání uchycení parazitů, přítomné parazity zadusí a pomáhá udržet účinné látky ze silic na vlasech po delší dobu. Při výskytu vší doporučujeme používat spolu s Capissanem forte jemným šamponem. Balzám je možno používat i samostatně jako preventivní prostředek proti napadení parazity v případě, že se vyskytují v blízkém okolí. Oba přípravky příjemně voní. předplatné týdeníku školství Vyplněný objednací lístek zašlete přímo na adresu redakce Týdeníku Školství, Senovážné nám. 23, , Praha 1. Účast v databázi předplatitelů Týdeníku Školství není omezena kalendářním ani školním rokem a každá adresa předplatitele automaticky přechází z ročníku do ročníku. OBJEDNACÍ LÍSTEK* Objednávám... předplatné Týdeníku Školství. Jméno název odběratele: Adresa:... Capissan forte jemný šampon Capissan forte ochranný balzám...psč dodací pošty: Plátcem bude (jméno, název, IČO, DIČ): * Určeno jen pro zcela nové předplatitele!!! Podpis (u organizace razítko):... Datum:... TÝDENÍK Číslo února 2008 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 920 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

12 Listujeme novou publikací vzdělávacího programu ČEZ Učíme jadernou fyziku Pomoci pedagogům při výkladu obtížné látky, jakou bezesporu jaderná fyzika je, a usnadnit studentům její pochopení, takové jsou hlavní cíle nové brožury Učíme jadernou fyziku. Publikace volně navazuje na předchozí materiál od stejné autorky s názvem Jaderné hrátky z roku 2006, který byl zaměřen více na praktické návody k pokusům. Oba materiály se navzájem doplňují a mohou se stát užitečným pomocníkem pro pedagogy při komplexní výuce ve středních i základních školách. Obsahově se materiál nezaměřuje na aktivity hravé, ale spíše na činnosti, ve kterých se uplatní jednoduché výpočty, vyhledávání informací, společné diskuze či jiná práce s konkrétními údaji. Dále obsahuje několik nápadů na neobvyklé, paradoxní otázky, které lze použít například k motivaci žáků v úvodu hodiny, jako podnět k vyhledání odpovědi za domácí úkol nebo jako úvodní problém pro dlouhodobější projekt. Autorka nabízí také návody, jak účelně zkombinovat nápady z obou knížek do výuky. Jednotlivé kapitoly obsahují kromě vysvětlení základních pojmů také úlohy pro žáky a didaktické pokyny pro pedagoga. Při vyučování fyziky je podle autorky důležité povzbuzovat studenty k aktivnímu přístupu, vést je k samostatnému vyhledávání informací a k diskuzi o problému. V brožuře najdete také pracovní listy, jaderné křížovky nebo pexeso s významnými osobnostmi z oboru fyziky. Díky rozšiřujícím poznámkám si mohou sami vyučující upravit náročnost připravované hodiny podle školy (základní nebo střední) a podle zájmu žáků. V úplném závěru brožury je praktický přehled veličin a jednotek používaných v souvislosti s ionizujícím zářením. Další informace i inspiraci mohou učitelé i jejich žáci nalézt v uvedených odkazech na další Jaderná fyzika se zabývá věcmi tak vzdálenými našim smyslům, jako je atom a atomové jádro, takže neumožňuje studentům využít vlastní zkušenost ani nenabízí mnoho možností k experimentování v tom pravém slova smyslu. I přes tyto obtíže se domnívám, že není nutné se při probírání tohoto tématu uchýlit k pouhému výkladu současně uznávaných teorií, ale že je možné toto téma studentům přiblížit názorně s využitím jejich aktivního přemýšlení a modelování daných jevů, říká autorka RNDr. Zdeňka Broklová v úvodu nové publikace Učíme jadernou fyziku. Ta právě nyní vychází v nabídce vzdělávacího programu energetické společnosti ČEZ, a. s. vzdělávací materiály společnosti ČEZ, tištěné publikace a webové stránky. Jak začít hodinu? Možné návody, jak motivovat studenty na začátku hodiny nebo v úvodu nového projektu, nabízí kapitola Paradoxní jaderné otázky. Zdánlivě paradoxní problémy mohou v žácích podnítit zájem o vysvětlovanou učební látku. Proč lidé jezdí do lázní v Jáchymově, kde je vyšší radioaktivita? Není to spíš nebezpečné? Léčebné lázně Jáchymov se zaměřují na léčbu chorob pohybového aparátu a využívají k tomu hlavně minerální vodu, která obsahuje hodně radioaktivního plynu radonu, zdroje alfa záření s malou energií. Koupele v této vodě mají protizánětlivé účinky, zlepšují prokrvení a také dlouhodobě ulevují od bolesti. Přesný princip účinků těchto malých dávek záření (lázeňský pobyt je z hlediska ozáření organismu srovnatelný s rentgenovým snímkem) není úplně jasný, ale diskutuje se o jejich působení na žlázy s vnitřní sekrecí. Fúze nebo štěpení Jedna z dalších uváděných aktivit se týká zajímavé problematiky získávání energie z atomových jader. Nenapadlo vás někdy, jak je možné, že štěpením jader atomu získáváme energii? Nemělo by to být tak, že na rozbití atomového jádra bychom měli energii vždy spíše dodávat než ji tak získávat? V jaderných elektrárnách získáváme energii štěpením jader uranu. Na první pohled by se však mohlo zdát, že na štěpení atomů potřebujeme dodávat energii, a naopak, když se atomy slučují, energii získáme. Tento nesoulad může využít i učitel ke zvýšení motivace před podrobnějším seznámením se s vazbovou energií a její závislostí na hmotnostech atomu. Během této úlohy si studenti vytvoří na počítači tabulku s hmotnostmi a vazebnými energiemi jednotlivých nuklidů a pomocí ní se naučí vypočítat energii získanou v různých jaderných reakcích. Získané údaje zobrazí také pomocí grafů. Cílem celé kapitoly je, aby si žáci samostatně vyrobili graf závislosti vazebné energie na jeden nukleon na hmotnostním čísle, tedy graf, který je v učebnicích uváděn a pomocí kterého lze onen nesoulad uvedený na začátku vysvětlit. Kromě vzorových řešení všech úloh pedagogové jistě ocení i odkazy na další zdroje informací a metodické poznámky, které jim pomohou si hodinu předem připravit. Autorka zdůrazňuje význam aktivního přístupu žáků a pozitivního zhodnocení jejich nápadů a formulací. Jak se chránit před zářením? Přemýšleli jste ale někdy nad tím, zda by igelitový sáček, používaný v dobách branných cvičení, opravdu ochránil tělo před zářením? A víte, jak se správně chovat, abyste se v případě styku se zářičem nevystavili zbytečnému riziku? Právě tyto otázky a vyprávění z dob jejich dětství mohou pedagogové použít k motivaci svých studentů při výkladu vlastností ionizačního záření a ochrany před ním. Nejprve pedagog rozdělí třídu do tří skupin a přidělí jim označení podle druhu záření alfa, beta a gama. Úkolem studentů bude vyhledat o svém typu záření informace a seznámit s ním zbytek třídy. V další části této úlohy si žáci získané poznatky o záření zopakují a diskutují nad několika otázkami souvisejícími s ochranou před zářením, například jak poznám, že někde je umístěn zdroj záření, jakým způsobem jsou různé druhy záření pro člověka nebezpečné apod. Publikace bude vydána v druhém pololetí, pro její objednání sledujte nabídku na webových stránkách vzdělávacího programu ČEZ: vzdelavaciprogram Další informace podá: Ing. Marie Dufková, tel.: , O autorovi RNDr. Zdeňka Broklová působí na katedře didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci vzdělávacího programu společnosti ČEZ, a. s., vydala dvě publikace věnované jaderné energii: Jaderné hrátky a Učíme jadernou fyziku. Vzdělávací program založila energetická společnost ČEZ již před 15 lety s cílem zvýšit zájem mládeže o studium technických oborů a v budoucnu případně i o zaměstnání v této oblasti. Učitelům nabízí účinnou pomoc při zapojování fyzikálních témat do školních vzdělávacích programů. V roce 2006 získal vzdělávací program společnosti ČEZ akreditaci Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky. Veškeré vzdělávací aktivity a publikace jsou poskytovány bezplatně, nebo za symbolické ceny. ČEZ je jedinou českou průmyslovou společností, která tak dlouhodobý program na podporu vzdělávání poskytuje.

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky:

Společná část 2013. 3 povinné zkoušky: Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4. www.skolahostivar.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 10, Weilova 4 www.skolahostivar.cz Maturitní zkouška školní rok 2010/2011 Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společné (státní) a profilové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků

4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků 4.3.2. Pracovní doba pedagogických pracovníků Daná problematika je jedna z nejvíce rozporuplných oblastí a současně třecích ploch mezi vedoucími a řadovými pedagogickými pracovníky ve školách a školských

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ OBLAST konané dne 24.05.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2012/2013 Text reaguje na novelu školského zákona provedenou zákonem č. 472/2011 Sb. Dále očekáváme novelu vyhlášky č. 671/2004 Sb. po jejím zveřejnění bude text dále upraven Základní informace o přijímacím řízení

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008

Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Závěrečná zpráva z celostátního semináře ŠD a ŠK 20. 21. června 2008 Seminář se uskutečnil 20. 21. června 2008 v prostorách Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Za Černým mostem 3/362, Praha

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

REFORMA MATURITNÍ ZKOUŠKY jak bude nová maturita probíhat v roce 2010 základní model nové maturity jaké typy zkoušek bude nová maturita obsahovat maturita bez hendikepů kdy bude maturita probíhat maturitní

Více

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu.

Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Odložit státní maturity? Studenti a učitelé o tom rokovali na internetu. Výzkumná agentura STEM/MARK již rok provozuje v rámci projektu epanel.cz diskusní fórum studentů a učitelů na téma státních maturit.

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice

Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zásady pro stanovení výše platu a jeho náležitostí pro ředitele škol a školských organizací zřizovaných statutárním městem České schválené usnesením Rady města České č.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání. ve středních školách a v konzervatořích Základní informace k mu řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích - ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více