Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel , tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Prostějově dne RNDr. Ing. Rostislav Halaš ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

2 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní údaje o škole str Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělávání str Rámcový popis personálního zabezpečení str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o přijímacím řízení na RG str Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na ZŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na RG str Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů str Výchovné poradenství str Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Výsledky soutěží str Zájmové kroužky str Základní údaje o hospodaření školy str Provedené kontroly ve šk. roce 2013/2014 str Údaje o předložených a školou realizovaných projektech str Zhodnocení činnosti školní družiny str Hodnocení práce školní jídelny str Spolupráce s odborovou organizací str Spolupráce s Klubem přátel školy str Závěrečné shrnutí str. 44 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Sídlo školy: Prostějov, Studentská ul. 2 Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Zřizovatel školy: Město Prostějov, sídlo zřizovatele Prostějov, nám. T. G. Masaryka Vedení školy: Ředitel školy: RNDr. Ing. Rostislav Halaš Zástupce statutárního orgánu a zástupce pro RG: RNDr. Petr Janeček Zástupce pro ZŠ: Mgr. Pavlína Hemerková Rada školy: Zástupci zřizovatele Pavel Smetana Lukáš Andrýsek Ing. Radek Zacpal Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Ftačníková Mgr. Jana Klíčová Mgr. Ivana Opálková Zákonní zástupci žáků Mgr. Petr Májek Ing. Milan Varmus Helena Burešová 3

4 Škola má tyto součásti: Základní škola 1. a 2. stupeň IZO Reálné gymnázium IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Kontakty: Telefon: , tel./fax Webové stránky: 4

5 2. Charakteristika školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova je jedním právním subjektem spojujícím dva typy škol, a to školu základní a střední. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. V 6. ročníku ZŠ jsou 3 paralelní třídy, ve všech ostatních ročnících jsou dvě paralelní třídy. Reálné gymnázium má dva studijní obory čtyřleté denní studium a šestileté denní studium, vždy jednu třídu v ročníku. Škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí, nedaleko centra a v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Vybavení školy: zcela nové rekonstruované odborné učebny fyziky, chemie a biologie s interaktivními tabulemi, přístupem na internet a novým vybavením nová chemická laboratoř multimediální učebna se 30 PC napojenými na internet učebny výpočetní techniky třídy na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi kmenové učebny na II. stupni ZŠ jsou vybaveny PC a dataprojektory respirium - víceúčelový prostor pro pořádání přednášek a výstav sportovní hala s tribunou pro 400 diváků, tělocvična se zrcadlovou stěnou atletický stadion, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem na házenou, odbíjenou a tenis, beachvolejbalové hřiště žákovská knihovna a studovna s přístupem na internet keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem školní jídelna s kuchyní bufet v areálu školy bezbariérový přístup 3. Přehled oborů vzdělání Kód Název oboru Ukončení Forma studia Druh studia oboru studia C/01 Základní škola denní Základní K/ K/61 Gymnázium čtyřleté Gymnázium šestileté maturita denní Úplné střední všeobecné maturita denní Úplné střední všeobecné 5

6 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škole je zaměstnáno celkem 91 zaměstnanců, z toho 65 pedagogických a 26 nepedagogických pracovníků. Lze konstatovat, že pedagogická a odborná způsobilost dosahuje 100 %. Základním kritériem při přidělování úvazků učitelům je jejich odbornost. Sbor zaměstnanců školy je stabilní, to zajišťuje kontinuitu výuky i nepedagogických činností. Změny v pedagogickém sboru nastaly především z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou, návratu z rodičovské dovolené nebo odchodu do důchodu. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníků základní školy proběhl na naší škole v pátek 24. ledna K zápisu se dostavilo celkem 97 dětí, z toho 48 chlapců a 49 dívek. Vzhledem ke kapacitě dvou otevíraných tříd jsme museli 20 dětí odmítnout - nastoupí do 1. ročníku na jiné škole. Po vyřízení všech žádostí o odklad školní docházky nastoupí do 1. ročníku celkem 61 dětí. 6. Údaje o přijímacím řízení na RG Přijímací řízení šestileté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 76 žáků, bez přijímacích zkoušek nebyl přijat nikdo. Na základě vyjádření PPP nebyla žádnému uchazeči prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 29 žáků. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 1 žáka dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 30. Žák odevzdal zápisový lístek. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný závažný důvod pro odvolání zbylých žáků a jediným kritériem bylo tak pořadí, ředitel školy neponechal již žádné místo pro další žáky. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Přijímací řízení čtyřleté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 54 žáků. Jedna žákyně odstoupila prostřednictvím zákonného zástupce od přijímací zkoušky a přijímací řízení bylo dne zastaveno usnesením. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky splnilo 26 žáků. Přijímací zkoušky tedy konalo 27 žáků. Na základě vyjádření PPP byla uchazeči id. č prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 21 žáků, dvě uchazečky zápis dodatečně zrušily a zápisový lístek stáhly zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 10 žáků dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 29. Všichni žáci odevzdali zápisový lístek. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Výsledkové listiny byly vyvěšeny v 7:30 hodin na úřední desce školy a na internetových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si převzali zákonní zástupci v kanceláři školy nebo jim bylo zasláno poštou. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. 6

7 7. Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ Přijímací řízení na střední školy Přijímací řízení na osmileté gymnázium Z celkového počtu 60 žáků 5. tříd ZŠ bylo přijato 7 žáků, tj. 11,6 %. Přijímací řízení na šestileté gymnázium Z celkového počtu 60 žáků 7. tříd ZŠ bylo přijato 11, tj. 18,3 %. Přijímací řízení na čtyřleté gymnázium Z celkového počtu 42 žáků 9. tříd ZŠ bylo přijato 6 žáků, tj. 14,3 %. Přijímací řízení na SOŠ Z celkového počtu 42 žáků přijato 25 žáků, tj. 59,5 %. Přijímací řízení na SOU Z celkového počtu 42 žáků přijato 11 žáků, tj. 26,2 %. 7

8 Přijímací řízení na vysoké školy Absolventi V Celkem 30 maturantů - 27 VŠ a 1 VOŠ Graf rozdělení podle univerzit Rozdělení podle oborů studia 8

9 Maturanti N Celkem 28 studentů 26 přijato na VŠ Graf rozdělení podle univerzit Rozdělení podle oborů studia 9

10 8. Údaje o výsledcích vzdělávání na základní škole Základní škola Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Kandlerová Šárka 1. B 28 1, Mgr. Sedláčková Iveta 2. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 2. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 3. A 29 1, Mgr. Greplová Hana 3. B 31 1, Mgr. Nováková Jitka 4. A 26 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. B 28 1, Mgr. Krejčířová Barbora 5. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 30 1, Mgr. Ftačniková Jitka II. stupeň ZŠ 6. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 6. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 6. C 25 1, Mgr. Zedníčková Helena 7. A 30 1, Mgr. Zatloukalová Eva 7. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 8. A 24 1, Mgr. Fronc Jan 8. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela 9. A 21 1, Mgr. Čechová Ida 9. B 21 1, Mgr. Hemerková Pavlína 10

11 Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 29 1, Mgr. Kandlerová Šárka 1. B 28 1, Mgr. Sedláčková Iveta 2. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 2. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 3. A 29 1, Mgr. Greplová Hana 3. B 31 1, Mgr. Nováková Jitka 4. A 26 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. B 29 1, Mgr. Krejčířová Barbora 5. A 30 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 29 1, Mgr. Ftačniková Jitka II. stupeň ZŠ 6. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 6. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 6. C 25 1, Mgr. Zedníčková Helena 7. A 30 1, Mgr. Zatloukalová Eva 7. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 8. A 25 1, Mgr. Fronc Jan 8. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela 9. A Mgr. Čechová Ida 9. B 21 2, Mgr. Hemerková Pavlína Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

12 Výsledky testování žáků 4. a 8. ročníku ZŠ a 1. ročníku šestiletého gymnázia Cílem výběrového testování rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Tabulka pod grafy shrnuje počty testů vyhodnocených v daném předmětu pro školu a pro všechny testované žáky a průměrné úspěšnosti v testu (případně pro tematické části) opět pro žáky školy a pro všechny testované žáky. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. Testy logicky nemohly obsahovat reprezentativní výběr postihující celý minimální standard v jeho celé šíři, testy byly poměrně krátké a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné školy, a tím méně, že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole. Všechny výsledky tohoto výběrového šetření mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. Následují popsané grafy a tabulky pro jednotlivé předměty. Anglický jazyk 8. ročník Průměrná úspěšnost žáků školy: 56% 12

13 Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 1.N 8.A 8.B Škola Celkem Vyhodnocených testů Celý test Obtížnost 1 Obtížnost % 21 47% 22 46% 70 56% % Čtení s porozuměním Obtížnost 1 68% 58% 52% 60% 62% Gramatika Obtížnost 1 71% 43% 43% 54% 51% Slovní zásoba Poslech Obtížnost 1 Obtížnost 1 79% 61% 46% 38% 52% 35% 61% 46% 59% 46% Přírodovědná gramotnost Průměrná úspěšnost žáků školy: 61% Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 1.N 8.A 8.B Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Celý test Obtížnost 1 64% 60% 57% 61% 59% Člověk a jeho svět 4. ročník Průměrná úspěšnost žáků školy: 72% Tabulka detailních výsledků Test Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost 1 4.A 24 4.B 27 Škola 51 Celkem 6942 Celý test Obtížnost 1 69% 67% 68% 65% Naše vlast Obtížnost 1 61% 63% 62% 61% Historie Člověk a příroda Obtížnost 1 Obtížnost 1 71% 66% 69% 64% 70% 65% 65% 63% Náš svět Obtížnost 1 79% 74% 76% 71% 13

14 9. Údaje o výsledcích vzdělávání na reálném gymnáziu Reálné gymnázium Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 23 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 2. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 3. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 1. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 2. N 30 1, Mgr. Bureš Jaroslav 3. N 27 1, Mgr. Musilová Eva 4. N 27 1, Mgr. Bilíková Milada 5. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 6. N 28 2, Mgr. Švec František Přehled prospěchu za 2. pololetí po opravných zkouškách Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 22 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 2. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 3. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír 1. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 2. N 29 1, Mgr. Bureš Jaroslav 3. N 27 1, Mgr. Musilová Eva 4. N 27 1, Mgr. Bilíková Milada 5. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 6. N 28 2, Mgr. Švec František Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

15 Výsledky maturitních zkoušek řádný termín Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 6. N 28 1, Mgr. Švec František Výsledky maturitních zkoušek po opravných zkouškách Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 6. N 28 1, Mgr. Švec František 10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola V prvním pololetí bylo nejvíce případů fyzického násilí mezi žáky a vážně narušených vztahů mezi spolužáky (3 případy). Dvakrát se řešila problematika kouření, přímo ve škole jednou. Dvakrát byli žáci atakováni na facebooku. Objevil se jeden případ záškoláctví. Ve druhém pololetí jsme řešili případ šikany v páté třídě. Ve dvou případech měli žáci ve škole elektronickou cigaretu, její kouření v prostorách školy nebylo prokázáno. V jednom případě byl řešen případ záškoláctví. Objevily se i případy vandalismu. Viník byl ale zjištěn jen v několika případech. Celkově se dá říci, že situace ve škole je momentálně klidná, daří se nám předcházet vážným problémům hlavně díky výborné spolupráci s třídními učiteli a také se žáky. Velice nám pomohlo nastavení pravidel ve školním řádu. Spolupráce s rodiči je na průměrné úrovni. Jako velmi dobré vidíme, že se neobjevil ani jeden případ sebepoškozování. Máme pozitivní výsledky při práci v komunitních kruzích, zejména jedná-li se o reakci na konkrétní situaci ve třídě, což považujeme za jeden z nejefektivnějších způsobů řešení. Ve škole nově funguje schránka důvěry. Přesto žáci mnohem častěji pro řešení svých problémů volí formu rozhovor s preventistkou nebo výchovnou poradkyní. Velice si toho vážíme. Témata komunitních kruhů: 1. A Nebezpečí na silnici, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, zdravý životní styl vzájemná, úcta a pomoc, bezpečné chování, krádeže. 1. B Rizikové chování vztahy s jinými lidmi, ohleduplné chování na silnici, krádeže. 2. A Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé. 15

16 2. B Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé. 3. A Jsme kamarádi, pomáháme si, dokážu respektovat ostatní, jak poznám dobrého kamaráda, vulgarismy, obezřetnost před cizími osobami, bezpečnost při komunikaci s cizími lidmi, žijeme zdravě, mám dobrého kamaráda, vulgarismy. 3. B Prevence rizikového chování, krádeže, bezpečnost. 4. A Krádeže, bezpečnost, úrazy, vztahy, gamblerství, bezpečnost na cestách. 4. B Jednání s osobou mající nevhodné požadavky, posílení kamarádských vztahů. 5. A Prevence rizikového chování neznámí lidé, šikana, nebezpečí internetu. 5. B Falešné kamarádství, chování na veřejnosti (cizí lidé), setkání s cizími lidmi, klima třídy, asertivní chování. 6. A Klima třídy vztahy, šikana, krádeže, vandalismus. 6. B Vztahy ve třídě, šikana, záškoláctví, návykové látky, homofobie, agrese. 6. C Chování vztahy ve třídě, vandalismus, záškoláctví, šikana, pohyb cizích osob, záškoláctví, klima třídy. 7. A Šikana, kyberšikana, krádeže, vandalismus. 7. B Rizikové chování (vztahy) krádeže, vandalismus. 8. A Prevence rizikového chování, ochrana majetku, sociální interakce, šikana, krádeže, vandalismus. 8. B Kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, návykové látky. 9. A Šikana, kyberšikana, rasismus, homofobie, vztahy. 9. B Rizikové chování, cizí osoby nebezpečí, vztahy. Spolupráce školy s dalšími organizacemi: Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu (7. 9. ročník) Hnutí nesehnutí Brno - Kauza Pavlík aneb jak na média (5. a 9. ročník) Pedagogicko-psychologická poradna - diagnostika klimatu třídy (5. ročník) D centrum Olomouc Prevence rizikového chování (7. ročník) Hasiči preventivní program pro žáky ZŠ Městská policie Prostějov preventivní program pro žáky ZŠ 16

17 Dále proběhly akce nespecifické prevence např.: Adventní koncert Den otevřených dveří Sportovní soutěže v rámci školy kopaná, přehazovaná, florbal, volejbal, košíková Žákovská samospráva Představení školního dramatického kroužku LVVZ, školní výlety, ozdravné pobyty 1. stupně v přírodě Žáci se účastnili sportovních soutěží na okresní úrovni s výbornými výsledky, stejně tak v soutěžích dalších (např. recitační soutěž, O perníkovou vařečku), olympiád, vystoupení pěveckého sboru pro Klub seniorů atd. Trápí nás občasné krádeže peněz, ale hlavně mobilů z nechráněných prostor školy. Vytvořili jsme nový formát pro zápis jednotlivých případů, snažíme se zlepšit komunikaci s rodiči a učiteli. Dvakrát proběhlo setkání metodiků prevence s Mgr. Recovou z PPP, jedenkrát setkání s pracovníky ČŠI. Za velmi přínosné považujeme školení učitelů 1. stupně v prevenci rizikového chování na prvním stupni ZŠ. Reálné gymnázium Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu nevyskytly žádné mimořádné situace, které by vyžadovaly řešení ze strany metodika prevence školy. Všechny ostatní záležitosti zhoršený prospěch, zvýšená absence, nedodržování školního řádu byly řešeny na pedagogických radách a situace se vždy posunuly k lepšímu. Akce pro studenty: 1. plk. JUDr. Miloslav Dočekal Šikana, kriminalita, drogy obrana a prevence Emeritní policejní rada plk. JUDr. Miloslav Dočekal, bývalý šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů). Přednáška byla zaměřena na následující témata: a) Šikana. b) Seznámení s kriminogenní situací v ČR včetně předcházení, prevenci a obraně proti kriminalitě s praktickými radami. c) Kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na dětech a mládeži. d) Organizovaný zločin v ČR, drogy z pohledu Národní protidrogové centrály. e) Prevence jak se bránit proti kriminalitě, praktické rady a informace. f) Vysvětlení pojmů: xenofobie, rasismus, extremismus. 17

18 2. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. Lidská sexualita: reprodukční, hygienická a právní rizika Psychiatr, sexuolog a soudní znalec v uvedených oborech seznámil posluchače s důležitými fakty o lidské sexualitě. Podal základní informace o plánovaném rodičovství a antikoncepci, o vztahu mezi sexuální praxí lidí a nejčastějšími pohlavně přenosnými infekcemi. Probrány byly trestně právní regulace sexuálního chování a možnosti prevence sexuálních deliktů. 3. Přednáška o 1. pomoci od ČČK Prostějova Přednáška byla zaměřena na poskytování 1. pomoci. Proběhla interaktivní formou a studenti si mohli sami vyzkoušet praktické ošetřování zraněného. 11. Výchovné poradenství Základní škola 1. Péče o integrované žáky ve školním roce 2013/2014 V tomto školním roce bylo evidováno na základní škole celkem 16 integrovaných žáků. Reedukaci ve spolupráci s Mgr. J. Dlapovou (speciální pedagožkou PPP v Prostějově ) prováděli Mgr. H. Greplová, Mgr. I Sedláčková, Mgr. Š. Kandlerová, Mgr. I. Čechová a Mgr. J. Fronc. Na škole působily asistentky pedagoga J. Pešková, Mgr. I. Řehková, L. Vejmolová a J. Cásková. Podle individuálního plánu se vzdělával 1 žák se zdravotním znevýhodněním. V letošním školním roce bylo celkem evidováno 52 žáků se SVP, SPU a jiným typem zdravotního znevýhodnění. 2. Spolupráce s PPP v Prostějově V průběhu září 2013 až června 2014 docházelo k pravidelným konzultacím VP, TU a vedení ZŠ s psycholožkou PPP v Prostějově Mgr. E. Směšnou, speciálními pedagožkami PPP v Prostějově Mgr. J. Dlapovou a I. Blechtovou o výchovných a výukových problémech na ZŠ. Konzultačních hodin PhDr. M. Krajčové využili někteří rodiče i žáci k řešení závažnějších problémů osobního rázu i k řešení profesionální orientace žáků 9. ročníku. Celkem 30 žáků ZŠ s různými výukovými a výchovnými obtížemi bylo během školního roku vyšetřeno přímo v PPP v Prostějově a jejich rodiče, TU, VP a ostatní vyučující byli informováni o způsobu a možnostech nápravy. 3. Volba povolání Žáci 9. ročníku navštívili v listopadu 2013 přehlídku SŠ Scholaris v KaSC v Prostějově. Zájemci využili poradenství PPP k volbě povolání a vyplnili si podpůrné testy k volbě povolání na počítači v rámci předmětu Pracovní výchova. Výchova k volbě povolání se promítala ve školním roce 2013/2014 do všech tematických okruhů Občanské výchovy, Rodinné výchovy a Praktických činností. Všech 42 žáků 9. ročníku ve 18

19 školním roce 2013/2014 bylo přijato na zvolené střední školy (na gymnázium 6, na SOŠ 25, na SOU 11). Reálné gymnázium V letošním školním roce 2013/2014 probíhaly na úseku výchovného poradenství zejména tyto činnosti: řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků, vždy v součinnosti s konkrétními vyučujícími ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, spolupráce s PPP v Prostějově, profesní poradenství zejména pro maturitní ročníky (osobní konzultace, zprostředkování informací o přijímacím řízení na VŠ prostřednictvím nástěnky a elektronické pošty). V oblasti profesního poradenství je věnovaná pozornost systematické informační činnosti související s přípravou žáků na další studium a budoucí povolání. Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) byla zajištěna dostatečná informovanost maturantů o přípravných kurzech na přijímací řízení, o některých vysokých školách a o případném způsobu odvolání se proti nepřijetí na zvolenou školu. Studenti maturitního ročníku navštívili celostátní přehlídku vysokých škol Gaudeamus v Brně. Studenti nižších ročníků jsou informováni o důležitých odkazech na internetových stránkách k volbě vysokých škol a je jim poskytována individuální konzultace. V rámci práce s talentovanými žáky byly ve spolupráci s vyučujícími realizovány olympiády a soutěže. Studenti jsou v rámci volitelných přírodovědných předmětů motivování ke studiu technických a přírodovědných oborů v souladu s požadavky trhu práce. Pro předmaturitní ročníky byla pořádána exkurze v ekocentru Švagrov a fyzikální exkurze v Praze na Akademii věd. Škola spolupracuje i s dalšími institucemi, především s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, studenti navštívili fyzikální a chemické laboratoře a zúčastnili se i několika přednášek na půdě univerzity. V souvislosti s maturitními zkouškami navštívili PPP v Prostějově dva studenti, kteří získali potvrzení o povolení uzpůsobených podmínkách maturitní zkoušky, a to v kategorii SPUO. Na základě tohoto potvrzení jim byl navýšen časový limit o 25%. V letošním roce máme v evidenci 11 žáků se speciálními poruchami učení, kteří mají platné zprávy z PPP. Všichni vyučující jsou průběžně informováni o tom, jak pracovat s těmito diagnostikovanými žáky. V případě potřeby se obracíme o metodickou pomoc na Pedagogicko psychologickou poradnu v Prostějově. Studentská samospráva Volení zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí s vedením školy a s výchovnou poradkyní. V rámci těchto schůzek jsou řešeny požadavky ze strany studentů. Za naši školu pracují zvolení žáci a studenti v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova a v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje. 19

20 12. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Školení v poskytování první pomoci Všichni pracovníci absolvovali školení k organizování a poskytování první pomoci s lektorem Bc. Filipem Křížkem ze Vzdělávacího institutu, spol. s r. o. Školení v oblasti BOZP a PO Vybraní pracovníci absolvovali školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, které zajistil Vzdělávací institut, spol. s r. o. Počítačová gramotnost Naše škola nadále funguje jako školicí středisko pro společnost AV Media. Mgr. Hana Zbořilová pracuje jako lektorka. Vzdělává ostatní učitele v regionu, jak pracovat a využívat interaktivní tabuli nejen na základních, ale i na středních školách. Odborná školení Učitelé fyziky absolvovali přednášky na Slovanském gymnáziu v Olomouci v rámci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji. Kvalifikační kurzy Ředitel školy absolvoval školení Vyhlášky 50/70 Sb. 11, Vzdělávací institut s.r.o.. Zástupce ředitele pro RG absolvoval konzultační seminář pro managment škol, NIDV Olomouc a zástupkyně ředitele pro ZŠ prošla profesní průpravou zástupců ředitele, NIDV Olomouc. Lektorská činnost RNDr. Ing. Rostislav Halaš v rámci projektu Slovanského gymnázia v Olomouci lektoroval pro učitele fyziky olomouckého kraje seminář na téma Pokroky v částicové fyzice aneb Je Higgsův boson skutečně božskou částicí anebo je hmotnost bez hmotnosti? RG a ZŠ je certifikovaným školicím střediskem programu pro školní administrativu Bakaláři. Školení, které provádí RNDr. Ing. Rostislav Halaš, se zúčastňují vedoucí pracovníci a učitelé škol Olomouckého kraje. RNDr. Petr Janeček v rámci projektu Slovanského gymnázia v Olomouci lektoroval pro učitele fyziky olomouckého kraje seminář na téma Dynamické modelování v zrcadle času, aneb na počátku byl FAMULUS. Study Visits Ředitel školy ve dnech června 2014 rozšiřoval a předával své znalosti v rámci evropských projektů CEFEDOP, Study Visits: Goals and benefits of co-teaching sciences and philosophy (Cíle a přínosy společné výuky přírodních věd a filozofie), Lyon, Francie. 20

21 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním roce se opět naše škola prezentovala na stránkách regionálního tisku. Již v prázdninovém vydání Radničních listů jsme informovali o účasti mladších žáků na celostátním finále v Kinderiádě, atletické soutěži konané v Praze. Na podzim upoutal článek, který referoval o již tradičním studijním pobytu v ústavech Akademie věd České republiky. Studenti za šest dnů zvládli zhlédnout superpočítač, seznámili se s principem jaderných reakcí a výrobou radiofarmak, prohlédli si školní jaderný reaktor VR-1, přezdívaný Vrabec a navštívili areál plný observatoří i astronomické muzeum. Letos jsme si připomněli 40. výročí vzniku školního stravování na naší škole. Zařízení začalo fungovat v roce 1974, tehdy ještě s omezenými potravinovými i technickými možnostmi. Dnes už je jídelna vybavena zařízením, které plně vyhovuje normám Evropské unie, pečuje o téměř tisíc strávníků a jako jediná v regionu připravuje bezlepkové jídlo. Článek Heleny Hrubé, vedoucí školní jídelny, byl rovněž odeslán na Konferenci o systému českého školního stravování, která proběhla v Praze v květnu Již tradičně se na stránkách prostějovského tisku objevila pozvánka k přijímacím zkouškám na nižší i vyšší gymnázium. Veřejnost jsme informovali o zapojení se do programu Řekni ne drogám řekni ano životu, a to v rámci kampaně Prostějov zdravé město. Pomocí řízeného rozhovoru a ukázek z příběhů drogově závislých přednáška prezentovala dětem, jak drogy ničí životy mnoha lidem kolem nás. V průběhu celého školního roku byli rodiče a přátelé školy pravidelně informováni o dění na škole prostřednictvím webu. Články se týkaly úspěchů žáků v nejrůznějších soutěžích, referovaly o zajímavých výletech a exkurzích, netradičních akcích. Příspěvky vytvářeli vyučující, ale i studenti. Nově byla aktualizována virtuální prohlídka školy především nové odborné učebny Na konci června přinesly Prostějovské novinky zprávu o naší škole v souvislosti s vyčleněním finanční částky radou města. Důvodem byla nutná výměna střešních oken, jimiž zatékalo do herny družiny, což působilo následnou plíseň. Pravidelně organizujeme dny otevřených dveří, jednak pro budoucí studenty gymnázia, jednak pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Účastníme se přehlídky středních škol Scholaris v KaSC v Prostějově a nově i v Olomouci. V červnu připravujeme zajímavé pokusy z fyziky a chemie pro Vědu v ulici v Prostějově. 21

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace

Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace. Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64. příspěvková organizace Základní škola Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64 příspěvková organizace Výroční zpráva 2013/2014 Ostrava, září 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy 3. Personální zabezpečení činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více