Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel , tel./fax Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Prostějově dne RNDr. Ing. Rostislav Halaš ředitel školy Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne

2 Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále na základě 7 vyhlášky 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní údaje o škole str Charakteristika školy str Přehled oborů vzdělávání str Rámcový popis personálního zabezpečení str Údaje o zápisu k povinné školní docházce str Údaje o přijímacím řízení na RG str Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na ZŠ str Údaje o výsledcích vzdělávání na RG str Údaje o prevenci sociálně-patologických jevů str Výchovné poradenství str Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků str Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti str Výsledky soutěží str Zájmové kroužky str Základní údaje o hospodaření školy str Provedené kontroly ve šk. roce 2013/2014 str Údaje o předložených a školou realizovaných projektech str Zhodnocení činnosti školní družiny str Hodnocení práce školní jídelny str Spolupráce s odborovou organizací str Spolupráce s Klubem přátel školy str Závěrečné shrnutí str. 44 2

3 1. Základní údaje o škole Název školy dle zřizovací listiny: Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Sídlo školy: Prostějov, Studentská ul. 2 Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo: Zřizovatel školy: Město Prostějov, sídlo zřizovatele Prostějov, nám. T. G. Masaryka Vedení školy: Ředitel školy: RNDr. Ing. Rostislav Halaš Zástupce statutárního orgánu a zástupce pro RG: RNDr. Petr Janeček Zástupce pro ZŠ: Mgr. Pavlína Hemerková Rada školy: Zástupci zřizovatele Pavel Smetana Lukáš Andrýsek Ing. Radek Zacpal Zástupci pedagogických pracovníků Mgr. Jitka Ftačníková Mgr. Jana Klíčová Mgr. Ivana Opálková Zákonní zástupci žáků Mgr. Petr Májek Ing. Milan Varmus Helena Burešová 3

4 Škola má tyto součásti: Základní škola 1. a 2. stupeň IZO Reálné gymnázium IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Kontakty: Telefon: , tel./fax Webové stránky: 4

5 2. Charakteristika školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova je jedním právním subjektem spojujícím dva typy škol, a to školu základní a střední. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky. V 6. ročníku ZŠ jsou 3 paralelní třídy, ve všech ostatních ročnících jsou dvě paralelní třídy. Reálné gymnázium má dva studijní obory čtyřleté denní studium a šestileté denní studium, vždy jednu třídu v ročníku. Škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí, nedaleko centra a v blízkosti zastávek městské hromadné dopravy. Vybavení školy: zcela nové rekonstruované odborné učebny fyziky, chemie a biologie s interaktivními tabulemi, přístupem na internet a novým vybavením nová chemická laboratoř multimediální učebna se 30 PC napojenými na internet učebny výpočetní techniky třídy na I. stupni jsou vybaveny interaktivními tabulemi kmenové učebny na II. stupni ZŠ jsou vybaveny PC a dataprojektory respirium - víceúčelový prostor pro pořádání přednášek a výstav sportovní hala s tribunou pro 400 diváků, tělocvična se zrcadlovou stěnou atletický stadion, fotbalové hřiště, hřiště s umělým povrchem na házenou, odbíjenou a tenis, beachvolejbalové hřiště žákovská knihovna a studovna s přístupem na internet keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem školní jídelna s kuchyní bufet v areálu školy bezbariérový přístup 3. Přehled oborů vzdělání Kód Název oboru Ukončení Forma studia Druh studia oboru studia C/01 Základní škola denní Základní K/ K/61 Gymnázium čtyřleté Gymnázium šestileté maturita denní Úplné střední všeobecné maturita denní Úplné střední všeobecné 5

6 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škole je zaměstnáno celkem 91 zaměstnanců, z toho 65 pedagogických a 26 nepedagogických pracovníků. Lze konstatovat, že pedagogická a odborná způsobilost dosahuje 100 %. Základním kritériem při přidělování úvazků učitelům je jejich odbornost. Sbor zaměstnanců školy je stabilní, to zajišťuje kontinuitu výuky i nepedagogických činností. Změny v pedagogickém sboru nastaly především z důvodu odchodu na rodičovskou dovolenou, návratu z rodičovské dovolené nebo odchodu do důchodu. 5. Údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do 1. ročníků základní školy proběhl na naší škole v pátek 24. ledna K zápisu se dostavilo celkem 97 dětí, z toho 48 chlapců a 49 dívek. Vzhledem ke kapacitě dvou otevíraných tříd jsme museli 20 dětí odmítnout - nastoupí do 1. ročníku na jiné škole. Po vyřízení všech žádostí o odklad školní docházky nastoupí do 1. ročníku celkem 61 dětí. 6. Údaje o přijímacím řízení na RG Přijímací řízení šestileté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 76 žáků, bez přijímacích zkoušek nebyl přijat nikdo. Na základě vyjádření PPP nebyla žádnému uchazeči prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 29 žáků. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 1 žáka dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 30. Žák odevzdal zápisový lístek. Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný závažný důvod pro odvolání zbylých žáků a jediným kritériem bylo tak pořadí, ředitel školy neponechal již žádné místo pro další žáky. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Přijímací řízení čtyřleté studium K přijímacím zkouškám se přihlásilo 54 žáků. Jedna žákyně odstoupila prostřednictvím zákonného zástupce od přijímací zkoušky a přijímací řízení bylo dne zastaveno usnesením. Podmínky přijetí bez přijímací zkoušky splnilo 26 žáků. Přijímací zkoušky tedy konalo 27 žáků. Na základě vyjádření PPP byla uchazeči id. č prodloužena doba na vypracování testů. V řádném termínu I. kola bylo přijato 30 žáků. Zápisový lístek odevzdalo 21 žáků, dvě uchazečky zápis dodatečně zrušily a zápisový lístek stáhly zpět po přijetí na jinou školu na základě odvolání proti nepřijetí. Ředitel školy přijal v rámci odvolání 10 žáků dle pořadí, čímž naplnil počet přijatých žáků na 29. Všichni žáci odevzdali zápisový lístek. Druhé kolo přijímacího řízení se nekonalo. Výsledkové listiny byly vyvěšeny v 7:30 hodin na úřední desce školy a na internetových stránkách školy. Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si převzali zákonní zástupci v kanceláři školy nebo jim bylo zasláno poštou. Veškerá dokumentace přijímacího řízení je archivována. 6

7 7. Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků na SŠ a VŠ Přijímací řízení na střední školy Přijímací řízení na osmileté gymnázium Z celkového počtu 60 žáků 5. tříd ZŠ bylo přijato 7 žáků, tj. 11,6 %. Přijímací řízení na šestileté gymnázium Z celkového počtu 60 žáků 7. tříd ZŠ bylo přijato 11, tj. 18,3 %. Přijímací řízení na čtyřleté gymnázium Z celkového počtu 42 žáků 9. tříd ZŠ bylo přijato 6 žáků, tj. 14,3 %. Přijímací řízení na SOŠ Z celkového počtu 42 žáků přijato 25 žáků, tj. 59,5 %. Přijímací řízení na SOU Z celkového počtu 42 žáků přijato 11 žáků, tj. 26,2 %. 7

8 Přijímací řízení na vysoké školy Absolventi V Celkem 30 maturantů - 27 VŠ a 1 VOŠ Graf rozdělení podle univerzit Rozdělení podle oborů studia 8

9 Maturanti N Celkem 28 studentů 26 přijato na VŠ Graf rozdělení podle univerzit Rozdělení podle oborů studia 9

10 8. Údaje o výsledcích vzdělávání na základní škole Základní škola Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 30 1, Mgr. Kandlerová Šárka 1. B 28 1, Mgr. Sedláčková Iveta 2. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 2. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 3. A 29 1, Mgr. Greplová Hana 3. B 31 1, Mgr. Nováková Jitka 4. A 26 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. B 28 1, Mgr. Krejčířová Barbora 5. A 29 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 30 1, Mgr. Ftačniková Jitka II. stupeň ZŠ 6. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 6. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 6. C 25 1, Mgr. Zedníčková Helena 7. A 30 1, Mgr. Zatloukalová Eva 7. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 8. A 24 1, Mgr. Fronc Jan 8. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela 9. A 21 1, Mgr. Čechová Ida 9. B 21 1, Mgr. Hemerková Pavlína 10

11 Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním I. stupeň ZŠ 1. A 29 1, Mgr. Kandlerová Šárka 1. B 28 1, Mgr. Sedláčková Iveta 2. A 30 1, Mgr. Krchňáková Dagmar 2. B 30 1, Mgr. Mikešová Miluše 3. A 29 1, Mgr. Greplová Hana 3. B 31 1, Mgr. Nováková Jitka 4. A 26 1, Mgr. Schönfeldová Lucie 4. B 29 1, Mgr. Krejčířová Barbora 5. A 30 1, Mgr. Zbořilová Hana 5. B 29 1, Mgr. Ftačniková Jitka II. stupeň ZŠ 6. A 27 1, Mgr. Malanová Jana 6. B 25 1, Mgr. Slezák Stanislav 6. C 25 1, Mgr. Zedníčková Helena 7. A 30 1, Mgr. Zatloukalová Eva 7. B 30 1, Mgr. Surma Vlastimil 8. A 25 1, Mgr. Fronc Jan 8. B 24 2, Mgr. Došlová Gabriela 9. A Mgr. Čechová Ida 9. B 21 2, Mgr. Hemerková Pavlína Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

12 Výsledky testování žáků 4. a 8. ročníku ZŠ a 1. ročníku šestiletého gymnázia Cílem výběrového testování rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností. Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků školy. První výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků školy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0 20 % (tj. jaká část žáků vyřešila jednu pětinu úloh nebo méně), %, %, % a %. Nad grafem je uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Nejedná se o porovnání školy s ostatními školami graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků. Žádným způsobem nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních škol (ani počty škol v jednotlivých skupinách). Tabulka pod grafy shrnuje počty testů vyhodnocených v daném předmětu pro školu a pro všechny testované žáky a průměrné úspěšnosti v testu (případně pro tematické části) opět pro žáky školy a pro všechny testované žáky. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. Testy logicky nemohly obsahovat reprezentativní výběr postihující celý minimální standard v jeho celé šíři, testy byly poměrně krátké a obsahovaly jen malou část toho, oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že žáci jedné školy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné školy, a tím méně, že výuka v jedné škole je lepší nebo horší než výuka ve druhé škole. Všechny výsledky tohoto výběrového šetření mají mít především signální funkci mají se pokoušet upozorňovat na možné odchylky reálného stavu dovedností žáků od očekávané úrovně. Potvrzení případných odchylek, jejich případné vysvětlení a eventuální náprava jsou vždy v rukou školy. Následují popsané grafy a tabulky pro jednotlivé předměty. Anglický jazyk 8. ročník Průměrná úspěšnost žáků školy: 56% 12

13 Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 1.N 8.A 8.B Škola Celkem Vyhodnocených testů Celý test Obtížnost 1 Obtížnost % 21 47% 22 46% 70 56% % Čtení s porozuměním Obtížnost 1 68% 58% 52% 60% 62% Gramatika Obtížnost 1 71% 43% 43% 54% 51% Slovní zásoba Poslech Obtížnost 1 Obtížnost 1 79% 61% 46% 38% 52% 35% 61% 46% 59% 46% Přírodovědná gramotnost Průměrná úspěšnost žáků školy: 61% Tabulka detailních výsledků Test Obtížnost 1.N 8.A 8.B Škola Celkem Vyhodnocených testů Obtížnost Celý test Obtížnost 1 64% 60% 57% 61% 59% Člověk a jeho svět 4. ročník Průměrná úspěšnost žáků školy: 72% Tabulka detailních výsledků Test Vyhodnocených testů Obtížnost Obtížnost 1 4.A 24 4.B 27 Škola 51 Celkem 6942 Celý test Obtížnost 1 69% 67% 68% 65% Naše vlast Obtížnost 1 61% 63% 62% 61% Historie Člověk a příroda Obtížnost 1 Obtížnost 1 71% 66% 69% 64% 70% 65% 65% 63% Náš svět Obtížnost 1 79% 74% 76% 71% 13

14 9. Údaje o výsledcích vzdělávání na reálném gymnáziu Reálné gymnázium Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 23 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 2. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 3. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 1. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 2. N 30 1, Mgr. Bureš Jaroslav 3. N 27 1, Mgr. Musilová Eva 4. N 27 1, Mgr. Bilíková Milada 5. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 6. N 28 2, Mgr. Švec František Přehled prospěchu za 2. pololetí po opravných zkouškách Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 1. V 22 1, Mgr. Hrabčíková Lucie 2. V 30 1, Mgr. Dosedělová Jana 3. V 29 1, Mgr. Florík Miroslav 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír 1. N 29 1, Mgr. Balešová Kristýna 2. N 29 1, Mgr. Bureš Jaroslav 3. N 27 1, Mgr. Musilová Eva 4. N 27 1, Mgr. Bilíková Milada 5. N 30 1, Mgr. Šnévajs Martin 6. N 28 2, Mgr. Švec František Hodnocení chování snížený stupeň Snížený stupeň 1. pololetí 2. pololetí

15 Výsledky maturitních zkoušek řádný termín Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 6. N 28 1, Mgr. Švec František Výsledky maturitních zkoušek po opravných zkouškách Třída Počet Průměrný Prospěl s Prospěl Neprospěl Třídní učitel žáků prospěch vyznamenáním Gymnázium čtyřleté 4. V 30 1, Mgr. Böhm Vladimír Gymnázium šestileté 6. N 28 1, Mgr. Švec František 10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Základní škola V prvním pololetí bylo nejvíce případů fyzického násilí mezi žáky a vážně narušených vztahů mezi spolužáky (3 případy). Dvakrát se řešila problematika kouření, přímo ve škole jednou. Dvakrát byli žáci atakováni na facebooku. Objevil se jeden případ záškoláctví. Ve druhém pololetí jsme řešili případ šikany v páté třídě. Ve dvou případech měli žáci ve škole elektronickou cigaretu, její kouření v prostorách školy nebylo prokázáno. V jednom případě byl řešen případ záškoláctví. Objevily se i případy vandalismu. Viník byl ale zjištěn jen v několika případech. Celkově se dá říci, že situace ve škole je momentálně klidná, daří se nám předcházet vážným problémům hlavně díky výborné spolupráci s třídními učiteli a také se žáky. Velice nám pomohlo nastavení pravidel ve školním řádu. Spolupráce s rodiči je na průměrné úrovni. Jako velmi dobré vidíme, že se neobjevil ani jeden případ sebepoškozování. Máme pozitivní výsledky při práci v komunitních kruzích, zejména jedná-li se o reakci na konkrétní situaci ve třídě, což považujeme za jeden z nejefektivnějších způsobů řešení. Ve škole nově funguje schránka důvěry. Přesto žáci mnohem častěji pro řešení svých problémů volí formu rozhovor s preventistkou nebo výchovnou poradkyní. Velice si toho vážíme. Témata komunitních kruhů: 1. A Nebezpečí na silnici, nebezpečí při setkání s neznámými lidmi, zdravý životní styl vzájemná, úcta a pomoc, bezpečné chování, krádeže. 1. B Rizikové chování vztahy s jinými lidmi, ohleduplné chování na silnici, krádeže. 2. A Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé. 15

16 2. B Bezpečná cesta do školy, vzájemné vztahy, obezřetnost při navazování kontaktů s cizími lidmi, bezpečné sportování, cesta do školy, vztahy, konflikty, cizí lidé. 3. A Jsme kamarádi, pomáháme si, dokážu respektovat ostatní, jak poznám dobrého kamaráda, vulgarismy, obezřetnost před cizími osobami, bezpečnost při komunikaci s cizími lidmi, žijeme zdravě, mám dobrého kamaráda, vulgarismy. 3. B Prevence rizikového chování, krádeže, bezpečnost. 4. A Krádeže, bezpečnost, úrazy, vztahy, gamblerství, bezpečnost na cestách. 4. B Jednání s osobou mající nevhodné požadavky, posílení kamarádských vztahů. 5. A Prevence rizikového chování neznámí lidé, šikana, nebezpečí internetu. 5. B Falešné kamarádství, chování na veřejnosti (cizí lidé), setkání s cizími lidmi, klima třídy, asertivní chování. 6. A Klima třídy vztahy, šikana, krádeže, vandalismus. 6. B Vztahy ve třídě, šikana, záškoláctví, návykové látky, homofobie, agrese. 6. C Chování vztahy ve třídě, vandalismus, záškoláctví, šikana, pohyb cizích osob, záškoláctví, klima třídy. 7. A Šikana, kyberšikana, krádeže, vandalismus. 7. B Rizikové chování (vztahy) krádeže, vandalismus. 8. A Prevence rizikového chování, ochrana majetku, sociální interakce, šikana, krádeže, vandalismus. 8. B Kyberšikana, vandalismus, záškoláctví, návykové látky. 9. A Šikana, kyberšikana, rasismus, homofobie, vztahy. 9. B Rizikové chování, cizí osoby nebezpečí, vztahy. Spolupráce školy s dalšími organizacemi: Občanské sdružení Řekni ne drogám, řekni ano životu (7. 9. ročník) Hnutí nesehnutí Brno - Kauza Pavlík aneb jak na média (5. a 9. ročník) Pedagogicko-psychologická poradna - diagnostika klimatu třídy (5. ročník) D centrum Olomouc Prevence rizikového chování (7. ročník) Hasiči preventivní program pro žáky ZŠ Městská policie Prostějov preventivní program pro žáky ZŠ 16

17 Dále proběhly akce nespecifické prevence např.: Adventní koncert Den otevřených dveří Sportovní soutěže v rámci školy kopaná, přehazovaná, florbal, volejbal, košíková Žákovská samospráva Představení školního dramatického kroužku LVVZ, školní výlety, ozdravné pobyty 1. stupně v přírodě Žáci se účastnili sportovních soutěží na okresní úrovni s výbornými výsledky, stejně tak v soutěžích dalších (např. recitační soutěž, O perníkovou vařečku), olympiád, vystoupení pěveckého sboru pro Klub seniorů atd. Trápí nás občasné krádeže peněz, ale hlavně mobilů z nechráněných prostor školy. Vytvořili jsme nový formát pro zápis jednotlivých případů, snažíme se zlepšit komunikaci s rodiči a učiteli. Dvakrát proběhlo setkání metodiků prevence s Mgr. Recovou z PPP, jedenkrát setkání s pracovníky ČŠI. Za velmi přínosné považujeme školení učitelů 1. stupně v prevenci rizikového chování na prvním stupni ZŠ. Reálné gymnázium Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu nevyskytly žádné mimořádné situace, které by vyžadovaly řešení ze strany metodika prevence školy. Všechny ostatní záležitosti zhoršený prospěch, zvýšená absence, nedodržování školního řádu byly řešeny na pedagogických radách a situace se vždy posunuly k lepšímu. Akce pro studenty: 1. plk. JUDr. Miloslav Dočekal Šikana, kriminalita, drogy obrana a prevence Emeritní policejní rada plk. JUDr. Miloslav Dočekal, bývalý šéf oddělení zabývající se násilnou trestnou činností na 1. sekci kriminální policie, člen Asociace Mezinárodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem trestných činů). Přednáška byla zaměřena na následující témata: a) Šikana. b) Seznámení s kriminogenní situací v ČR včetně předcházení, prevenci a obraně proti kriminalitě s praktickými radami. c) Kriminalita mládeže a trestná činnost dětí a mládeže, trestná činnost páchaná na dětech a mládeži. d) Organizovaný zločin v ČR, drogy z pohledu Národní protidrogové centrály. e) Prevence jak se bránit proti kriminalitě, praktické rady a informace. f) Vysvětlení pojmů: xenofobie, rasismus, extremismus. 17

18 2. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc. Lidská sexualita: reprodukční, hygienická a právní rizika Psychiatr, sexuolog a soudní znalec v uvedených oborech seznámil posluchače s důležitými fakty o lidské sexualitě. Podal základní informace o plánovaném rodičovství a antikoncepci, o vztahu mezi sexuální praxí lidí a nejčastějšími pohlavně přenosnými infekcemi. Probrány byly trestně právní regulace sexuálního chování a možnosti prevence sexuálních deliktů. 3. Přednáška o 1. pomoci od ČČK Prostějova Přednáška byla zaměřena na poskytování 1. pomoci. Proběhla interaktivní formou a studenti si mohli sami vyzkoušet praktické ošetřování zraněného. 11. Výchovné poradenství Základní škola 1. Péče o integrované žáky ve školním roce 2013/2014 V tomto školním roce bylo evidováno na základní škole celkem 16 integrovaných žáků. Reedukaci ve spolupráci s Mgr. J. Dlapovou (speciální pedagožkou PPP v Prostějově ) prováděli Mgr. H. Greplová, Mgr. I Sedláčková, Mgr. Š. Kandlerová, Mgr. I. Čechová a Mgr. J. Fronc. Na škole působily asistentky pedagoga J. Pešková, Mgr. I. Řehková, L. Vejmolová a J. Cásková. Podle individuálního plánu se vzdělával 1 žák se zdravotním znevýhodněním. V letošním školním roce bylo celkem evidováno 52 žáků se SVP, SPU a jiným typem zdravotního znevýhodnění. 2. Spolupráce s PPP v Prostějově V průběhu září 2013 až června 2014 docházelo k pravidelným konzultacím VP, TU a vedení ZŠ s psycholožkou PPP v Prostějově Mgr. E. Směšnou, speciálními pedagožkami PPP v Prostějově Mgr. J. Dlapovou a I. Blechtovou o výchovných a výukových problémech na ZŠ. Konzultačních hodin PhDr. M. Krajčové využili někteří rodiče i žáci k řešení závažnějších problémů osobního rázu i k řešení profesionální orientace žáků 9. ročníku. Celkem 30 žáků ZŠ s různými výukovými a výchovnými obtížemi bylo během školního roku vyšetřeno přímo v PPP v Prostějově a jejich rodiče, TU, VP a ostatní vyučující byli informováni o způsobu a možnostech nápravy. 3. Volba povolání Žáci 9. ročníku navštívili v listopadu 2013 přehlídku SŠ Scholaris v KaSC v Prostějově. Zájemci využili poradenství PPP k volbě povolání a vyplnili si podpůrné testy k volbě povolání na počítači v rámci předmětu Pracovní výchova. Výchova k volbě povolání se promítala ve školním roce 2013/2014 do všech tematických okruhů Občanské výchovy, Rodinné výchovy a Praktických činností. Všech 42 žáků 9. ročníku ve 18

19 školním roce 2013/2014 bylo přijato na zvolené střední školy (na gymnázium 6, na SOŠ 25, na SOU 11). Reálné gymnázium V letošním školním roce 2013/2014 probíhaly na úseku výchovného poradenství zejména tyto činnosti: řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivých žáků, vždy v součinnosti s konkrétními vyučujícími ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči, spolupráce s PPP v Prostějově, profesní poradenství zejména pro maturitní ročníky (osobní konzultace, zprostředkování informací o přijímacím řízení na VŠ prostřednictvím nástěnky a elektronické pošty). V oblasti profesního poradenství je věnovaná pozornost systematické informační činnosti související s přípravou žáků na další studium a budoucí povolání. Ve spolupráci se vzdělávacími instituty (Sokrates, Tutor) byla zajištěna dostatečná informovanost maturantů o přípravných kurzech na přijímací řízení, o některých vysokých školách a o případném způsobu odvolání se proti nepřijetí na zvolenou školu. Studenti maturitního ročníku navštívili celostátní přehlídku vysokých škol Gaudeamus v Brně. Studenti nižších ročníků jsou informováni o důležitých odkazech na internetových stránkách k volbě vysokých škol a je jim poskytována individuální konzultace. V rámci práce s talentovanými žáky byly ve spolupráci s vyučujícími realizovány olympiády a soutěže. Studenti jsou v rámci volitelných přírodovědných předmětů motivování ke studiu technických a přírodovědných oborů v souladu s požadavky trhu práce. Pro předmaturitní ročníky byla pořádána exkurze v ekocentru Švagrov a fyzikální exkurze v Praze na Akademii věd. Škola spolupracuje i s dalšími institucemi, především s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, studenti navštívili fyzikální a chemické laboratoře a zúčastnili se i několika přednášek na půdě univerzity. V souvislosti s maturitními zkouškami navštívili PPP v Prostějově dva studenti, kteří získali potvrzení o povolení uzpůsobených podmínkách maturitní zkoušky, a to v kategorii SPUO. Na základě tohoto potvrzení jim byl navýšen časový limit o 25%. V letošním roce máme v evidenci 11 žáků se speciálními poruchami učení, kteří mají platné zprávy z PPP. Všichni vyučující jsou průběžně informováni o tom, jak pracovat s těmito diagnostikovanými žáky. V případě potřeby se obracíme o metodickou pomoc na Pedagogicko psychologickou poradnu v Prostějově. Studentská samospráva Volení zástupci jednotlivých tříd se pravidelně scházejí s vedením školy a s výchovnou poradkyní. V rámci těchto schůzek jsou řešeny požadavky ze strany studentů. Za naši školu pracují zvolení žáci a studenti v Zastupitelstvu dětí a mládeže města Prostějova a v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje. 19

20 12. Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků Hlavní oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Školení v poskytování první pomoci Všichni pracovníci absolvovali školení k organizování a poskytování první pomoci s lektorem Bc. Filipem Křížkem ze Vzdělávacího institutu, spol. s r. o. Školení v oblasti BOZP a PO Vybraní pracovníci absolvovali školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO, které zajistil Vzdělávací institut, spol. s r. o. Počítačová gramotnost Naše škola nadále funguje jako školicí středisko pro společnost AV Media. Mgr. Hana Zbořilová pracuje jako lektorka. Vzdělává ostatní učitele v regionu, jak pracovat a využívat interaktivní tabuli nejen na základních, ale i na středních školách. Odborná školení Učitelé fyziky absolvovali přednášky na Slovanském gymnáziu v Olomouci v rámci projektu Rozvoj profesních kompetencí učitelů fyziky základních a středních škol v Olomouckém kraji. Kvalifikační kurzy Ředitel školy absolvoval školení Vyhlášky 50/70 Sb. 11, Vzdělávací institut s.r.o.. Zástupce ředitele pro RG absolvoval konzultační seminář pro managment škol, NIDV Olomouc a zástupkyně ředitele pro ZŠ prošla profesní průpravou zástupců ředitele, NIDV Olomouc. Lektorská činnost RNDr. Ing. Rostislav Halaš v rámci projektu Slovanského gymnázia v Olomouci lektoroval pro učitele fyziky olomouckého kraje seminář na téma Pokroky v částicové fyzice aneb Je Higgsův boson skutečně božskou částicí anebo je hmotnost bez hmotnosti? RG a ZŠ je certifikovaným školicím střediskem programu pro školní administrativu Bakaláři. Školení, které provádí RNDr. Ing. Rostislav Halaš, se zúčastňují vedoucí pracovníci a učitelé škol Olomouckého kraje. RNDr. Petr Janeček v rámci projektu Slovanského gymnázia v Olomouci lektoroval pro učitele fyziky olomouckého kraje seminář na téma Dynamické modelování v zrcadle času, aneb na počátku byl FAMULUS. Study Visits Ředitel školy ve dnech června 2014 rozšiřoval a předával své znalosti v rámci evropských projektů CEFEDOP, Study Visits: Goals and benefits of co-teaching sciences and philosophy (Cíle a přínosy společné výuky přírodních věd a filozofie), Lyon, Francie. 20

21 13. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti V letošním roce se opět naše škola prezentovala na stránkách regionálního tisku. Již v prázdninovém vydání Radničních listů jsme informovali o účasti mladších žáků na celostátním finále v Kinderiádě, atletické soutěži konané v Praze. Na podzim upoutal článek, který referoval o již tradičním studijním pobytu v ústavech Akademie věd České republiky. Studenti za šest dnů zvládli zhlédnout superpočítač, seznámili se s principem jaderných reakcí a výrobou radiofarmak, prohlédli si školní jaderný reaktor VR-1, přezdívaný Vrabec a navštívili areál plný observatoří i astronomické muzeum. Letos jsme si připomněli 40. výročí vzniku školního stravování na naší škole. Zařízení začalo fungovat v roce 1974, tehdy ještě s omezenými potravinovými i technickými možnostmi. Dnes už je jídelna vybavena zařízením, které plně vyhovuje normám Evropské unie, pečuje o téměř tisíc strávníků a jako jediná v regionu připravuje bezlepkové jídlo. Článek Heleny Hrubé, vedoucí školní jídelny, byl rovněž odeslán na Konferenci o systému českého školního stravování, která proběhla v Praze v květnu Již tradičně se na stránkách prostějovského tisku objevila pozvánka k přijímacím zkouškám na nižší i vyšší gymnázium. Veřejnost jsme informovali o zapojení se do programu Řekni ne drogám řekni ano životu, a to v rámci kampaně Prostějov zdravé město. Pomocí řízeného rozhovoru a ukázek z příběhů drogově závislých přednáška prezentovala dětem, jak drogy ničí životy mnoha lidem kolem nás. V průběhu celého školního roku byli rodiče a přátelé školy pravidelně informováni o dění na škole prostřednictvím webu. Články se týkaly úspěchů žáků v nejrůznějších soutěžích, referovaly o zajímavých výletech a exkurzích, netradičních akcích. Příspěvky vytvářeli vyučující, ale i studenti. Nově byla aktualizována virtuální prohlídka školy především nové odborné učebny Na konci června přinesly Prostějovské novinky zprávu o naší škole v souvislosti s vyčleněním finanční částky radou města. Důvodem byla nutná výměna střešních oken, jimiž zatékalo do herny družiny, což působilo následnou plíseň. Pravidelně organizujeme dny otevřených dveří, jednak pro budoucí studenty gymnázia, jednak pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Účastníme se přehlídky středních škol Scholaris v KaSC v Prostějově a nově i v Olomouci. V červnu připravujeme zajímavé pokusy z fyziky a chemie pro Vědu v ulici v Prostějově. 21

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy.

V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Hodnocení prevence rizikových jevů za rok 2015/2016 V prvním pololetí jsme řešili tyto situace: ponižování, elektronická cigareta, domácí násilí, neomluvené hodiny, špatné sociální klima třídy. Ve druhém

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Kostelní Hlavno, okres

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 Termín

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, Praha

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Pohoří, okres Rychnov nad Kněžnou Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Volary, okres Prachatice Termín zkoušky:

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Termín

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská Termín

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016

Tematický plán výchovného poradce. Školní rok 2015/2016 Tematický plán výchovného poradce Školní rok 2015/2016 Oblasti působení výchovného poradce: 1.Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství v této

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo krajské kolo okresní kolo Fyzikální olympiáda Jiří Guth Jarkovský kategorie

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více