Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského pracoviště Projednáno ve Školské radě dne Bohumín,

2 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení ve školním roce 2012/ Počet žáků podle jednotlivých oborů... 6 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vyhodnocení hlavních úkolů školy Prospěch závěr školního roku 2012/ Prospěch maturitní zkoušky Prospěch závěrečné zkoušky Srovnání prospěchu ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V RÁMCI PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Předmětová komise humanitní Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise německého a ruského jazyka Předmětová komise přírodovědná Předmětová komise výpočetní techniky Předmětová komise tělesné výchovy Předmětová komise ekonomiky Předmětová komise sociálně estetická Zpracoval: Mgr. Jaroslav Thér7.9 Předmětová komise společenských věd Předmětová komise společenských věd Předmětová komise elektrotechniky Předmětová komise služeb Předmětová komise strojní ČINNOST A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Prezentace školy Soutěž odborných vědomostí a dovedností Produktivní práce žáků Modernizace vybavení Zpracovávání metodických materiálů BOZP a PO Hospitační činnost Rekvalifikace a profesní kvalifikace ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB REALIZOVANÉ PROJEKTY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1

3 Úvod Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013. Věříme, že vás naše výroční zpráva zaujme. V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 790 žáků v šesti studijních a jedenácti učebních oborech. V nástavbovém studiu pak také v denní, večerní i externí formě studia. Žáci se učili ve dvou budovách teoretického vyučování. Součástí školy je Kavárna a restaurace na náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně, která slouží také ke školnímu stravování, dílny pro výuku strojních, hutních a elektro oborů, tělocvičny, které se využívají i pro mimoškolní činnost organizovanou Školním sportovním klubem, pracoviště pro odbornou výuku kadeřníků, která poskytují služby i pro veřejnost. I v tomto školním roce zajistila škola dobré personální a materiální podmínky pro to, aby poskytla svým žákům kvalitní střední vzdělání zakončené jak získáním výučního listu, tak maturitního vysvědčení. Všichni zaměstnanci školy usilovali o dosažení cíle středního vzdělávání - rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Střední vzdělání je důležité pro osobní rozvoj jedince, poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání, přidává odborné kompetence a upevňuje hodnotovou orientaci. Vytváří předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení. Výuka byla doplňována širokou nabídkou aktivit, které připravili pedagogové na úseku teoretického vyučování i v odborném výcviku. Jednalo se zejména o tematické a odborné exkurze, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, lyžařský výcvikový kurz, letní sportovní kurzy, návštěvy divadel a koncertů, soutěže odbornosti i všeobecných znalostí, činnost školního sportovního klubu a mnoho dalších. Učitelé odborného výcviku vedli kroužek elektrotechniky pro žáky základních škol, aby je tak přilákali k dalšímu studiu technických oborů v naší škole. O výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost prostřednictvím místního i regionálního tisku a televize. Všechny reportáže a články jsou v archivu webové aplikace těchto médií. Škola je také zapojena v mnoha projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, což umožnilo získat prostředky na vybavení odborných učeben, využívat výukové materiály zpracované podle nejnovějších poznatků, navštívit partnerské zahraniční školy a vyměnit si zkušenosti s teorií i praxí při výuce některých oborů. Nejvíce času a energie navíc věnovali pedagogové realizaci projektu EU Peníze středním školám. Další projektové aktivity byly zaměřeny na oblast vzdělávání dospělých v rámci školního Centra celoživotního vzdělávání. Ve výroční zprávě o činnosti školy jsme se snažili zaznamenat všechny podstatné události školního roku a sestavit ji podle platných předpisů. Věříme, že letošní vydání výroční zprávy bude dobrým zdrojem informací jak pro zřizovatele, tak pro odbornou a zainteresovanou veřejnost. A to, co se ze zprávy nedozvíte, najdete na školních webových stránkách. Zuzana Serbousková, ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 2

4 1 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín IČ: IZO: Charakteristika školy: Zřizovatel: Vedení školy: Právní forma: Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala 17 oborů, z toho je vyučováno 11 oborů středního vzdělání s výučním listem, 6 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Využívány byly formy denního, večerního a dálkového studia. Moravskoslezský kraj ředitelka: Ing. Zuzana Serbousková zástupce ředitelky pro teorii a zástupce statutárního orgánu: Ing. Tomáš Cedivoda zástupce ředitelky pro teorii: Mgr. Monika Horvátová vedoucí dílen, vedoucí učitel odborného výcviku: Karel Bednarz Václav Uherek (od ) vedoucí ekonomického úseku: Ing. Martina Pešatová vedoucí provozního úseku: Ing. Adam Neumann příspěvková organizace Telefon: Internetová adresa: Školská rada: předsedkyně Mgr. Pavla Skokanová Školská rada byla zřízena k Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 3

5 2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/01 Mechanik seřizovač MECHATRONIK L/01 Mechanik elektrotechnik MECHANIK ELEKTROTECHNIK M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY L/01 Gastronomie GASTRONOMIE M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST M/012 Výchovná a humanitární činnost MŠMT /95-23, Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP/UČEBNÍ OSNOVA H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK H/01 Obráběč kovů OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AUTOMECHANIK H/01 Elektrikář ELEKTRIKÁŘ H/01 Autoelektrikář AUTOELEKTRIKÁŘ H/01 Truhlář TRUHLÁŘ H/01 Kuchař číšník KUCHAŘ ČÍŠNÍK H/01 Prodavač ASISTENT PRODEJE H/01 Kadeřník VLASY A VIZÁŽ E/01 Provozní služby PROVOZNÍ SLUŽBY Obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/524 Podnikání - denní forma PODNIKÁNÍ - DENNÍ L/524 Podnikání - večerní forma PODNIKÁNÍ-VEČERNÍ L/524 Podnikání - dálková forma PODNIKÁNÍ-DÁLKOVÉ Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 4

6 3 Přehled pracovníků školy Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni Vedení školy: 6,00 ředitelka 1,00 zástupci ředitelky pro TV 2,00 vedoucí učitel OV - vedoucí dílen 1,00 vedoucí ekonomického úseku 1,00 vedoucí provozního úseku 1,00 Učitelé celkem 55,83 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 18,05 muži 5,00 ženy 13,05 učitelé odborných předmětů 19,28 muži 5,40 ženy 13,88 učitelé odborného výcviku 18,50 muži 9,00 ženy 9,50 Externí učitelé celkem 0,57 všeobecně vzdělávacích předmětů 0,19 odborných předmětů 0,38 Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 3,00 výchovná poradkyně 2,00 školní psycholožka 1,00 Ostatní pracovníci celkem 31,44 THP 8,00 dělnické profese 23,44 CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 96,84 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 5

7 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 Pro školní rok 2012/2013 bylo otevřeno 5 oborů vzdělání s výučním listem, 4 obory vzdělání s maturitní zkouškou a jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou v denní a večerní formě studia. Do studijních oborů byli uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek. Do učebních oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Škola zaevidovala 364 přihlášek, z toho 201 přihlášek pro obory s výučním listem, 104 přihlášek pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a 59 přihlášek pro nástavbové studium. Přijato bylo 115 uchazečů a do oboru vzdělání s výučním listem, 62 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 32 uchazečů do denní formy nástavbového studia a 23 uchazečů k večernímu studiu. Celkem bylo přijato pro školní rok 2012/2013 do všech oborů středního vzdělání 232 uchazečů. 4.2 Počet žáků podle jednotlivých oborů Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/01 Mechanik seřizovač mechatronik L/01 Mechanik elektrotechnik M/01 Provoz a ekonomika dopravy L/01 Gastronomie M/01 Sociální činnost M/0120 Výchovná a humanitární činnost 26 Nástavbové obory L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní L/524 Podnikání dálková H/01 Obráběč kovů dálková forma studia 22 Celkem žáků 467 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 6

8 Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Kuchař-číšník H/01 Prodavač H/01 Kadeřník E/01 Provozní služby 10 Celkem žáků 323 Ve školním roce 2012/2013 bylo ve všech oborech školy ke dni celkem 790 žáků. 4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 316 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 151 Obory středního vzdělání s výučním listem 323 Celkem Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 12 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 7 Obory středního vzdělání s výučním listem 15 Celkem 34 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 7

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Vyhodnocení hlavních úkolů školy V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ukončili naši učitelé magisterské studium v oboru český jazyk a doktorandské studium v oblasti fyziky. Vyučující českého jazyka úspěšně absolvovala kurz na funkci hodnotitel pro státní část maturitních zkoušek. Tradičně jsme se zúčastnili školení novinek pro školní databázový program Bakaláři. Vedení školy absolvovalo kurz efektivní komunikace. Žáci školy se zapojili do soutěže odborných dovedností jednotlivých oborů. Účast a příprava na školní kola byla zúročena 3. místem v krajském kole soutěže Autojunior a postupem do kola celostátního. V mimoškolních aktivitách pracuje nadstandardně školní sportovní klub, který vede žáky k pravidelné sportovní činnosti. V jeho rámci je velmi aktivní turistický kroužek. V zimním období vyjížděli žáci s lyžařským a snowboardovým kroužkem na sjezdovky v Beskydech. Ve školních prostorách jsou tradičně oblíbené kolektivní míčové hry, tenis a badminton. Pro žáky byl zorganizován lyžařský výcvikový zájezd v Lipové a kurz pobytu v přírodě ve Valašské Bystřici. Systémově zlepšujeme oblast výchovného poradenství. Na pedagogických radách jsou zaměstnanci seznamování s problematikou a aktuálním stavem ve škole. Školní poradenské pracoviště sleduje a vede evidenci negativních jevů. Prostřednictvím výchovných komisí se jednotlivé případy řeší s rodiči, pedagogy, poradnami i policií České republiky. Od října 2013 probíhala prezentace školy v rámci města a regionu. Jednalo se o akce podporující nábor. V říjnu se konal za účasti žáků a výchovných poradkyň bohumínských základních škol Den řemesel. V listopadu jsme se představili na burze povolání v Orlové. Na burzu navázaly dny otevřených dveří školy. Všechny akce byly zveřejněny v místním periodiku OKO a na televizním kanálu TIK. V červnu navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy Gimnazium nr. 2 v polské Wodzislawi. Navázali na setkání v jejich škole v dubnu tohoto roku. Žáci si vyměnili zkušenosti v různých odborných dovednostech a soutěžili v několika sportovních disciplínách. Škola je zapojena do projektu Metalnet v jehož rámci byly vytvořeny výukové materiály se zaměřením na odborné předměty strojních, elektro a hutních oborů v podobě učebních textů, prezentací, testů a pracovních listů. V současnosti jsou tyto materiály ověřovány v příslušných oborech. Od června 2013 realizuje škola projekt, který je financován z prostředků EU v rámci OP VK Peníze středním školám. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech. V rámci tohoto projektu vybavila škola učebny moderní technikou a učitelé vytvořili celkem 1520 výukových materiálů, které se v současnosti ověřují ve výuce. Maturitní zkoušky byly odpovědně zajištěny jak po stránce technické, tak i personální. Každoročně skládá maturitní zkoušku více než 100 žáků. Zkušenost učitelů v přípravě žáků na maturitní zkoušku se projevila v lepší úspěšnosti školy v meziročním srovnání. Ve školním Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 8

10 roce 2013/13 maturovali i žáci přihlášení ke zkoušce už o rok dříve a svými posledními zkouškami tak uzavřeli maturity započaté ve školním roce 2011/12. Ze 143 maturantů bylo úspěšných 128 (89,5%). Pro srovnání v předchozím školním roce 2011/12 byla úspěšnost 87%. Meziročně jsme se tak zlepšili o 2,5 procentního bodu. Rok od roku roste počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do jejich vzdělávání se zapojuje mnoho pedagogů pod vedením školního poradenského pracoviště. Těmto žákům jsou kopírována témata učiva, navyšuje se čas při zkoušení, poskytují se individuální konzultace apod. Ve školním roce 2013/13 vykonali úspěšně maturitní zkoušku 2 žáci v kategorii 1 specifické problémy učení a ostatní, jeden žák v kategorii 2 s tělesným postižením. 5.2 Prospěch závěr školního roku 2012/2013 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Třída Obory Počet Prospělo s Průměr Prospělo Neprospělo žáků vyznam. třídy GAS1 Gastronomie ,791 MPD1 Provoz a ekonomika dopravy ,86 I. ročník ,8255 GA2 Gastronomie ,782 MES2 Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač ,808 PD2 Provoz a ekonomika dopravy ,712 SČ2 Sociální činnost ,511 II. ročník ,7032 MPD3 Mechanik elektronik, Provoz a ekonomika dopravy ,578 SČ3 Sociální činnost ,739 III. ročník ,1585 GA4 Gastronomie ,103 MES4 Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač ,630 PD4 Provoz a ekonomika dopravy ,701 VHČ4 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost ,860 IV. ročník ,5735 Celkem ,5652 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 9

11 Obory středního vzdělání s výučním listem Třída Obory Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Průměr třídy OK1 Obráběč kovů ,416 KD1 Kadeřník ,645 KUČ1 Kuchař-číšník ,088 EMO1 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel ,455 I. ročník celkem ,901 AOK2 Autoelektrikář, Obráběč kovů ,883 KD2 Kadeřník ,474 PSL2 Provozní služby ,192 KČS2 Kuchař-číšník ,769 MO2 Mechanik opravář motorových vozidel ,963 II. ročník celkem ,656 PTR3 Prodavač, Truhlář ,369 KD3 Kadeřník ,006 KUČ3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,028 MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,771 EOK3 Elektrikář, Obráběč kovů ,907 III. ročník celkem ,616 Celkem ,712 Obory nástavbového studia Třída Obory Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Průměr třídy POD1 Podnikání denní ,098 POV1 Podnikání večerní ,5 I. ročník ,799 POD2 Podnikání denní ,553 POE2 Podnikání dálkové ,370 POV2 Podnikání večerní ,256 II. ročník ,393 POE3 Podnikání dálkové ,357 POV3 Podnikání večerní ,167 III. ročník ,262 Celkem ,485 Výroční zpráva za školní rok 2012/

12 5.3 Prospěch maturitní zkoušky Květen 2013 Prospěch Obor počet ve s vyznam. prospělo neprospělo nekonalo třídě Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Provoz a ekonomika dopravy Gastronomie Výchovná a humanitární činnost sociální činnost Podnikání denní Podnikání dálkové Podnikání večerní Včetně opravných zkoušek v září 2013 Prospěch Obor nemají počet ve s vyznam. prospělo neprospělo MZ třídě Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Provoz a ekonomika dopravy Gastronomie Výchovná a humanitární činnost sociální činnost Podnikání denní Podnikání dálkové Podnikání večerní Výroční zpráva za školní rok 2012/

13 Srovnání maturitních zkoušek v jednotlivých letech Maturitní zkoušky 2008/ / / / /13 S vyznamenáním 15 žáků 23 žáků 5 žáků 6 žáků 4 žáci Prospělo 141 žáků 135 žáků 103 žáků 109 žáků 98 žáků Neprospělo 18 žáků 10 žáků 28 žáků 23 žáků 22 žáků Průměrný prospěch 2,6 2,5 2,6 2,4 2,7 Celkem 174 žáků 168 žáků 136 žáků 138 žáků 124 žáků MATURITNÍ ZKOUŠKY 5.4 Prospěch závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky jako každoročně proběhly dle jednotného zadání. Úroveň zadání byla vyučujícími hodnocena jako přiměřená požadavkům pro žáky oborů středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou. Žáci přistupovali většinou ke zkouškám zodpovědně. červen 2013 Třída Název oboru prospělo s vyznam. Počet žáků prospělo neprospělo Průměr MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,532 PTR3 Prodavač, Truhlář ,810 KD 3 Kadeřník ,501 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,462 EOK33 Elektrikář, Obráběč kovů ,254 PSL2 Provozní služby ,370 CELKEM ,651 Výroční zpráva za školní rok 2012/

14 včetně opravných zkoušek v září 2013 Třída Název oboru prospělo s vyznam. Počet žáků prospělo neprospělo Průměr MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,357 PTR3 Prodavač, Truhlář ,796 KD 3 Kadeřník ,511 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,450 EOK 3 Strojní mechanik, Obráběč kovů ,365 PSL2 Provozní služby ,370 CELKEM ,642 Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech Závěrečné zkoušky 2008/ / / / /2013 S vyznamenáním 18 žáků 13 žáků 15 žáků 15 žáků 15žáků Prospělo 93 žáků 115 žáků 119 žáků 67 žáků 89 žáků Neprospělo 5 žáků 0 žáků 8 žáků 11 žáků 4 žáci Průměrný prospěch 2,5 2,6 2,8 3,04 2,642 Celkem 116 žáků 128 žáků 142 žáků 112 žáků 108 žáků ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Výroční zpráva za školní rok 2012/

15 5.5 Srovnání prospěchu Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, a) Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech v jednotlivých školních letech. Všeobecné předměty/šk. rok 2008/ / / / /2013 Český jazyk a literatura 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 Anglický jazyk 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 Německý jazyk 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 Matematika 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Fyzika 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 Chemie 3,2 3,4 3,4 3,3 3,7 Inf. a komunikační technologie 2,0 2,2 2,1 2,0 2,1 VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Výroční zpráva za školní rok 2012/

16 Srovnání vybraných profilových odborných předmětů jednotlivých školních letech. Odborné předměty/školní rok 2008/ / / / /13 Doprava a přeprava 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 Silniční doprava a přeprava 3,3 3,1 3,2 3,1 3,3 Účetnictví 2,7 3,1 3,0 3,1 3,0 Základy podnikání 2,0 3,1 2,2 3,1 3,1 Ekonomika a účetnictví 3,6 2,8 2,9 2,8 2,9 Marketing 2,4 2,8 2,4 2,5 2,6 Zbožíznalství 2,7 2,7 2,4 2,5 2,8 Elektronika 3,3 3,5 3,7 3,8 3,5 Základy elektrotechniky 3,5 3,4 2,9 2,9 3,3 Strojnictví 3,2 2,9 3,0 3,2 3,0 Strojírenská technologie 3,5 3,4 3,0 3,0 3,3 ODBORNÉ PŘEDMĚTY Výroční zpráva za školní rok 2012/

17 Závěrečné zkoušky Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech. Závěrečné zkoušky 2008/ / / / /2013 S vyznamenáním 18 žáků 13 žáků 15 žáků 15 žáků 15žáků Prospělo 93 žáků 115 žáků 119 žáků 67 žáků 89 žáků Neprospělo 5 žáků 0 žáků 8 žáků 11 žáků 4 žáci Průměrný prospěch 2,5 2,6 2,8 3,04 2,642 Celkem 116 žáků 128 žáků 142 žáků 112 žáků 108 žáků PROSPĚCH U ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Výroční zpráva za školní rok 2012/

18 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 probíhalo podle schváleného plánu DVPP na tento školní rok. Můžeme jej rozdělit do následujících oblastí: - zvyšování kvalifikace - specializační a rozšiřující studium - kurzy a semináře - kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky Zvyšování kvalifikace jenda učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů dosáhla doktorátu, jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů získala titul magistr, jeden učitel odborného výcviku získal titul magistr, jedna učitelka odborného výcviku získala titul bakalář, tři učitelé odborného výcviku studují v bakalářském programu. Specializační a rozšiřující studium jedna učitelka dokončila specializační studium Metodika ICT, jeden pracovník ukončil doplňkové pedagogické studium, tři učitelky odborného výcviku a jeden učitel odborných předmětůabsolvovaly odborné kurzy. Kurzy a semináře využívány byly zejména nabídky z projektů financovaných v rámci EU a semináře vedené vlastními pracovníky. Zaměření na ICT, prevence, komunikace, cizí jazyky, práci v systému Bakalář. V rámci školou vedených projektů se pedagogové vzdělávali jako lektoři dalšího vzdělávání. Kurzy a semináře spojené se státní části maturitní zkoušky proškolily další školní zadavatele a hodnotitele. Škola má dostatečný počet komisařů, hodnotitelů i zadavatelů, je schopna zajistit bezproblémový průběh státních maturit a to díky pochopení a vstřícnému postoji pedagogických pracovníků. Výroční zpráva za školní rok 2012/

19 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti v rámci předmětových komisí 7.1 Předmětová komise humanitní Předmětová komise humanitní pracovala ve školním roce 2012/2013 v počtu 7 členů. Plán daný pro tento školní rok byl splněn. Schůzky PK se konaly , , , , Aktuální záležitosti se řešily okamžitě. Vzdělávací proces u žáků 4. ročníků probíhal v duchu přípravy na státní maturitní zkoušku. Žáci pracovali s didaktickými testy vytvořenými Cermatem či Sciem, použity byly i materiály zhotovené našimi členy. Vytvoření písemné (slohové) práce bylo sice pro mnohé žáky velkým problémem, ale díky správnému vedení ji v maturitním finiši zvládli. Ústní maturitní zkouška dopadla pro všechny maturanty úspěšně a svědčí o dobré volbě literárních titulů zařazených do Kánonu, který je každoročně doplňován o nová díla. Maturantům byl také k dispozici přípravný kurz, který však nebyl plně využit dostatečným množstvím zájemců. Pro kvalitní vedení našich maturantů někteří členové komise absolvovali školení pro hodnotitele písemné části maturitní zkoušky a didaktického testu. Výborným pomocníkem se staly výukové materiály vytvořené v rámci projektu Interaktivně ke své budoucnosti EU Peníze středním školám využívané a ověřované v hodinách českého jazyka a slohu, ale i literatury. Zvláště prezentace a literární ukázky byly zajímavým zpestřením výuky. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na dovybavení učebny českého jazyka. Tolik potřebná čtenářská gramotnost se sice zvyšuje, bohužel pro mnohé žáky je stále problémem text plně pochopit, najít souvislosti a aplikovat již získané vědomosti. Byly vytvořeny srovnávací písemné testy pro všechny maturitní ročníky a výsledky byly pravidelně vyhodnocovány. Na přípravě testů se podíleli všichni členové komise. Výuka probíhá podle daných ŠVP. Humanitní komise neřeší jen vzdělávání ve škole, ale připravuje i spoustu mimoškolních akcí. Tradicí se staly návštěvy ostravských divadel. Jen v tomto roce to byla čtyři večerní představení a stejný počet dopoledních. I filmy v ostravském Cinestaru vhodnou formou doplňovaly výuku. Zajímavé bylo pro žáky srovnání filmové adaptace s literární předlohou (Anna Karenina). Bylo využito i různých aktuálních nabídek. Například přímo ve škole proběhlo promítání filmu Devět životů A.Lustiga a poté zajímavá beseda s tvůrcem tohoto díla. Vydařené bylo už několikáté setkání s Divadélkem z Hradce. Zaběhnutý plán exkurzí začíná už v září. Místa jako Hukvaldy, Opava, Český Těšín jsou svými památkami blízká i našim svěřencům. Úspěšná byla dvoudenní exkurze do Brna, pro Výroční zpráva za školní rok 2012/

20 zájemce pak byla připravena jednodenní cesta za poznáním holocaustu do Osvětimi. Okresní kolo v Olympiádě z českého jazyka vítá i vítěze našeho školního kola. Oblíbený Vševěd měří síly mezi našimi maturanty a zástupci gymnázia (letos na téma Žili za hranicemi své vlasti) a přinesl našim žákům pěkné druhé místo. Vševědovi měla předcházet stejnojmenná konference, na které měli prezentovat své příspěvky zástupci maturantů všech našich ročníků. Bohužel tuto akci se nepodařilo jako jedinou z celého plánu PK zrealizovat. Členové naší komise vedou žáky nejen v oblasti vzdělávání, ale vychovávají je i ke vnímavému vztahu k ostatním lidem. Pro potřebné je organizována každoroční sbírka Koruna pro Paraple (letos jsme odeslali 1000 Kč) a klienti ústavů sociální péče si každoročně užijí krásná kulturní vystoupení našich žáků. Činnost naší komise zveřejňujeme na školním webu a na stránkách místního tisku - Bohumínského Oka. Předmětové komisi humanitní vydatně pomáhá i školní DASPON, obecně prospěšná společnost. Jen v letošním roce pořídil sady čítanek pro maturitní obory, dotoval dopravu na divadelní představení Pygmalion či exkurzi do Brna, zajistil odměny pro vítěze soutěží a materiálně zabezpečil Vševěda. Zpracovala: Mgr. Dagmar Vančurová Výroční zpráva za školní rok 2012/

21 7.2 Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise anglického jazyka pracovala ve školním roce 2012/2013 v počtu šesti členů. Byl schválen plán práce, používání učebnic Maturita Solutions elementary, preintermediate, Maturitní příprava, Maturitní slovní zásoba pro maturitní obory, tematické plány pro 4. ročníky a prostudování ŠVP, nově byly vypracovány srovnávací testy pro všechny ročníky maturitních oborů, pro první pololetí byla stanovena témata esejí a pro druhé pololetí jsme vybrali gramatické testy. Během počátku školního roku zajištění odběru časopisu Bridge, který je významným pomocníkem při přípravě k didaktickým testům státní maturitní zkoušky. V letošním roce nám vydavatelství časopisu zasílalo také ukázková čísla nově vydávaného časopisu Gate, který je určen pro učební obory, případně pro nižší ročníky maturitních oborů. Jeho jazyková úroveň je A1-A2, zatímco Bridge je na úrovni B1-B2. Vstupní testy 1. ročníků opět nedopadly dobře. Členové komise byli zapojeni do tvorby výukových materiálů v rámci projektu Interaktivně ke své budoucnosti EU Peníze středním školám, což se realizovalo v době hlavních prázdnin a druhá fáze odevzdání materiálů byla směřována ke konci roku Již od září bylo možno vypracované materiály ověřovat ve výuce. Členové PK AJ využívali i materiály svých kolegů a využili jsme možnost diskutovat o vzájemných dobrých zkušenostech. Nová učebna pro výuku jazyků zatím nebyla realizována. Dva učitelé se zúčastní jazykového kurzu v zahraničí (Malta) v rámci tohoto projektu. Vysokou absenci žáků jsme řešili komisionálním přezkoušením, u některých se docházka vylepšila, ale někteří své studium ukončili, hlavně žáci nástavbového studia prvního ročníku. V prosinci jsme ve spolupráci s PK NJ uskutečnili velmi úspěšný zájezd do předvánoční Vídně, žákům se líbil a rádi bychom jej opakovali i v příštím roce. Hlavním cílem PK byla příprava k maturitní zkoušce, realizoval se kurz přípravy k písemné státní části MZ, zájem ze strany žáků nebyl příliš vysoký, stejně jako o zkušební SCIO testy, které byly placené. Celkové výsledky maturitní zkoušky byly velmi dobré. V letošním roce začaly přípravy dvou projektů, jeden z nich se týká tvorby výukových materiálů pro kadeřnice a druhý spolupráce s lyceem v polské Wodzislawi. S touto školou proběhla dvě seznamovací setkání, jedno v Polsku a jedno v Bohumíně. Zpracovala: Mgr. Blanka Buchalová Výroční zpráva za školní rok 2012/

22 7.3 Předmětová komise německého a ruského jazyka Ve školním roce 2012/13 se činnost PK zaměřila především na tyto úkoly: - příprava žáků k maturitním zkouškám - příprava žáků k závěrečným zkouškám - zpracovávání a ověřování v rámci projektu Šablony - poznávací exkurze - další vzdělávání učitelů - zapojení do cizojazyčných soutěží Zájem o studium jazyka německého podpořil i zájezd do předvánoční Vídně. Tvůrčí samostatnou práci v jazyce německém a ruském odvedli žáci při prezentacích ruských a německých vánočních zvyků, při prezentaci na téma Moje město, při prezentaci na jazykové konferenci Den evropských jazyků ; při prezentaci a účastí na ekologickém tématu Jaderné havárie, členky komise zasedaly také v porotě soutěže Puškinův památník. Komise se podílela v říjnu na realizaci Dne řemesel. Zpracovala: Mgr. Marta Bernatíková Výroční zpráva za školní rok 2012/

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Kvalita prověřená časem

Kvalita prověřená časem 1 2 SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI A PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ Ing. Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a administrativu TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O TŽ Tradice od roku 1839 Integrovaná

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač Střední průmyslová škola, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Mechanik seřizovač - mechatronik Studijní obor: Mechanik seřizovač (čtyřletý - ukončený maturitní zkouškou) Vyučované odborné předměty:

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského pracoviště Projednáno ve školské radě dne

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení

Učební plán L/001 Mechanik strojů a zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky studijního oboru 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Učební dokumenty č.j. 29 459/01-23 ze dne 3. prosince 2001 Tento učební plán schválený

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Multimediální a propagační tvorba

Multimediální a propagační tvorba Školní vzdělávací program Tvorba Školního vzdělávacího programu (ŠVP) každého vyučovaného oboru trvala téměř dva roky a každý ŠVP má přibližně 250 stran. Na jeho tvorbě se podíleli vyučující všech předmětů

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Učební plán L/02 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice 39-41-L/2 Mechanik instalatérských e elektrotechnických zařízení RVP 39-41-L/2 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Škola Název ŠVP Platnost, Moravské Budějovice, Tovačovského sady 79,PSČ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2016 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-31.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-30.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o.

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2016/2017 V souladu s ustanovením 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více