Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského pracoviště Projednáno ve Školské radě dne Bohumín,

2 OBSAH ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení ve školním roce 2012/ Počet žáků podle jednotlivých oborů... 6 MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Vyhodnocení hlavních úkolů školy Prospěch závěr školního roku 2012/ Prospěch maturitní zkoušky Prospěch závěrečné zkoušky Srovnání prospěchu ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V RÁMCI PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ Předmětová komise humanitní Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise německého a ruského jazyka Předmětová komise přírodovědná Předmětová komise výpočetní techniky Předmětová komise tělesné výchovy Předmětová komise ekonomiky Předmětová komise sociálně estetická Zpracoval: Mgr. Jaroslav Thér7.9 Předmětová komise společenských věd Předmětová komise společenských věd Předmětová komise elektrotechniky Předmětová komise služeb Předmětová komise strojní ČINNOST A VÝSLEDKY ODBORNÉHO VÝCVIKU Prezentace školy Soutěž odborných vědomostí a dovedností Produktivní práce žáků Modernizace vybavení Zpracovávání metodických materiálů BOZP a PO Hospitační činnost Rekvalifikace a profesní kvalifikace ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB REALIZOVANÉ PROJEKTY MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ VÝSLEDKY ŠKOLY V PROGRAMU KVALITA TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ROČNÍKŮ OBORŮ VZDĚLÁNÍ POSKYTUJÍCÍCH STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/ Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1

3 Úvod Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Vážení přátelé, předkládáme vám výroční zprávu Střední školy, Bohumín, příspěvkové organizace za školní rok 2012/2013. Věříme, že vás naše výroční zpráva zaujme. V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 790 žáků v šesti studijních a jedenácti učebních oborech. V nástavbovém studiu pak také v denní, večerní i externí formě studia. Žáci se učili ve dvou budovách teoretického vyučování. Součástí školy je Kavárna a restaurace na náměstí T. G. Masaryka v Bohumíně, která slouží také ke školnímu stravování, dílny pro výuku strojních, hutních a elektro oborů, tělocvičny, které se využívají i pro mimoškolní činnost organizovanou Školním sportovním klubem, pracoviště pro odbornou výuku kadeřníků, která poskytují služby i pro veřejnost. I v tomto školním roce zajistila škola dobré personální a materiální podmínky pro to, aby poskytla svým žákům kvalitní střední vzdělání zakončené jak získáním výučního listu, tak maturitního vysvědčení. Všichni zaměstnanci školy usilovali o dosažení cíle středního vzdělávání - rozvíjet vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Střední vzdělání je důležité pro osobní rozvoj jedince, poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání, přidává odborné kompetence a upevňuje hodnotovou orientaci. Vytváří předpoklady pro plnohodnotný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení. Výuka byla doplňována širokou nabídkou aktivit, které připravili pedagogové na úseku teoretického vyučování i v odborném výcviku. Jednalo se zejména o tematické a odborné exkurze, adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků, lyžařský výcvikový kurz, letní sportovní kurzy, návštěvy divadel a koncertů, soutěže odbornosti i všeobecných znalostí, činnost školního sportovního klubu a mnoho dalších. Učitelé odborného výcviku vedli kroužek elektrotechniky pro žáky základních škol, aby je tak přilákali k dalšímu studiu technických oborů v naší škole. O výsledcích a úspěších práce žáků i pedagogů byla informována veřejnost prostřednictvím místního i regionálního tisku a televize. Všechny reportáže a články jsou v archivu webové aplikace těchto médií. Škola je také zapojena v mnoha projektech financovaných ze zdrojů Evropské unie, což umožnilo získat prostředky na vybavení odborných učeben, využívat výukové materiály zpracované podle nejnovějších poznatků, navštívit partnerské zahraniční školy a vyměnit si zkušenosti s teorií i praxí při výuce některých oborů. Nejvíce času a energie navíc věnovali pedagogové realizaci projektu EU Peníze středním školám. Další projektové aktivity byly zaměřeny na oblast vzdělávání dospělých v rámci školního Centra celoživotního vzdělávání. Ve výroční zprávě o činnosti školy jsme se snažili zaznamenat všechny podstatné události školního roku a sestavit ji podle platných předpisů. Věříme, že letošní vydání výroční zprávy bude dobrým zdrojem informací jak pro zřizovatele, tak pro odbornou a zainteresovanou veřejnost. A to, co se ze zprávy nedozvíte, najdete na školních webových stránkách. Zuzana Serbousková, ředitelka školy Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 2

4 1 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo školy: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, Bohumín IČ: IZO: Charakteristika školy: Zřizovatel: Vedení školy: Právní forma: Škola ve školním roce 2012/2013 vyučovala 17 oborů, z toho je vyučováno 11 oborů středního vzdělání s výučním listem, 6 oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Využívány byly formy denního, večerního a dálkového studia. Moravskoslezský kraj ředitelka: Ing. Zuzana Serbousková zástupce ředitelky pro teorii a zástupce statutárního orgánu: Ing. Tomáš Cedivoda zástupce ředitelky pro teorii: Mgr. Monika Horvátová vedoucí dílen, vedoucí učitel odborného výcviku: Karel Bednarz Václav Uherek (od ) vedoucí ekonomického úseku: Ing. Martina Pešatová vedoucí provozního úseku: Ing. Adam Neumann příspěvková organizace Telefon: Internetová adresa: Školská rada: předsedkyně Mgr. Pavla Skokanová Školská rada byla zřízena k Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 3

5 2 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/01 Mechanik seřizovač MECHATRONIK L/01 Mechanik elektrotechnik MECHANIK ELEKTROTECHNIK M/01 Provoz a ekonomika dopravy PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY L/01 Gastronomie GASTRONOMIE M/01 Sociální činnost SOCIÁLNÍ ČINNOST M/012 Výchovná a humanitární činnost MŠMT /95-23, Obory středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP/UČEBNÍ OSNOVA H/01 Strojní mechanik ZÁMEČNÍK H/01 Obráběč kovů OBRÁBĚČ KOVŮ H/01 Mechanik opravář motorových vozidel AUTOMECHANIK H/01 Elektrikář ELEKTRIKÁŘ H/01 Autoelektrikář AUTOELEKTRIKÁŘ H/01 Truhlář TRUHLÁŘ H/01 Kuchař číšník KUCHAŘ ČÍŠNÍK H/01 Prodavač ASISTENT PRODEJE H/01 Kadeřník VLASY A VIZÁŽ E/01 Provozní služby PROVOZNÍ SLUŽBY Obory nástavbového studia ukončené maturitní zkouškou KÓD OBORU NÁZEV OBORU NÁZEV ŠVP L/524 Podnikání - denní forma PODNIKÁNÍ - DENNÍ L/524 Podnikání - večerní forma PODNIKÁNÍ-VEČERNÍ L/524 Podnikání - dálková forma PODNIKÁNÍ-DÁLKOVÉ Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 4

6 3 Přehled pracovníků školy Přepočtený počet pracovníků na plný pedagogický/pracovní úvazek ke dni Vedení školy: 6,00 ředitelka 1,00 zástupci ředitelky pro TV 2,00 vedoucí učitel OV - vedoucí dílen 1,00 vedoucí ekonomického úseku 1,00 vedoucí provozního úseku 1,00 Učitelé celkem 55,83 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 18,05 muži 5,00 ženy 13,05 učitelé odborných předmětů 19,28 muži 5,40 ženy 13,88 učitelé odborného výcviku 18,50 muži 9,00 ženy 9,50 Externí učitelé celkem 0,57 všeobecně vzdělávacích předmětů 0,19 odborných předmětů 0,38 Ostatní pedagogičtí pracovníci celkem 3,00 výchovná poradkyně 2,00 školní psycholožka 1,00 Ostatní pracovníci celkem 31,44 THP 8,00 dělnické profese 23,44 CELKOVÝ POČET PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 96,84 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 5

7 4 Údaje o přijímacím řízení 4.1 Přijímací řízení ve školním roce 2012/2013 Pro školní rok 2012/2013 bylo otevřeno 5 oborů vzdělání s výučním listem, 4 obory vzdělání s maturitní zkouškou a jeden obor nástavbového studia ukončený maturitní zkouškou v denní a večerní formě studia. Do studijních oborů byli uchazeči přijímáni na základě výsledků přijímacích zkoušek. Do učebních oborů byli uchazeči přijímáni dle průměrného prospěchu ze ZŠ a u nástavbového studia dle průměrného prospěchu z předchozího tříletého oboru vzdělání s výučním listem. Škola zaevidovala 364 přihlášek, z toho 201 přihlášek pro obory s výučním listem, 104 přihlášek pro obory středního vzdělání s maturitní zkouškou a 59 přihlášek pro nástavbové studium. Přijato bylo 115 uchazečů a do oboru vzdělání s výučním listem, 62 do oborů vzdělání s maturitní zkouškou, 32 uchazečů do denní formy nástavbového studia a 23 uchazečů k večernímu studiu. Celkem bylo přijato pro školní rok 2012/2013 do všech oborů středního vzdělání 232 uchazečů. 4.2 Počet žáků podle jednotlivých oborů Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Kód oboru Název oboru Počet žáků k L/01 Mechanik seřizovač mechatronik L/01 Mechanik elektrotechnik M/01 Provoz a ekonomika dopravy L/01 Gastronomie M/01 Sociální činnost M/0120 Výchovná a humanitární činnost 26 Nástavbové obory L/524 Podnikání denní L/524 Podnikání večerní L/524 Podnikání dálková H/01 Obráběč kovů dálková forma studia 22 Celkem žáků 467 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 6

8 Obory středního vzdělání s výučním listem Kód oboru Název oboru Počet žáků k H/01 Strojní mechanik H/01 Obráběč kovů H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Elektrikář H/01 Autoelektrikář H/01 Truhlář H/01 Kuchař-číšník H/01 Prodavač H/01 Kadeřník E/01 Provozní služby 10 Celkem žáků 323 Ve školním roce 2012/2013 bylo ve všech oborech školy ke dni celkem 790 žáků. 4.3 Počet žáků podle dosaženého stupně vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 316 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 151 Obory středního vzdělání s výučním listem 323 Celkem Počet tříd podle dosaženého stupně vzdělání Obory Počet tříd Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 12 Nástavbové obory středního vzdělání s maturitní zkouškou 7 Obory středního vzdělání s výučním listem 15 Celkem 34 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 7

9 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Vyhodnocení hlavních úkolů školy V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ukončili naši učitelé magisterské studium v oboru český jazyk a doktorandské studium v oblasti fyziky. Vyučující českého jazyka úspěšně absolvovala kurz na funkci hodnotitel pro státní část maturitních zkoušek. Tradičně jsme se zúčastnili školení novinek pro školní databázový program Bakaláři. Vedení školy absolvovalo kurz efektivní komunikace. Žáci školy se zapojili do soutěže odborných dovedností jednotlivých oborů. Účast a příprava na školní kola byla zúročena 3. místem v krajském kole soutěže Autojunior a postupem do kola celostátního. V mimoškolních aktivitách pracuje nadstandardně školní sportovní klub, který vede žáky k pravidelné sportovní činnosti. V jeho rámci je velmi aktivní turistický kroužek. V zimním období vyjížděli žáci s lyžařským a snowboardovým kroužkem na sjezdovky v Beskydech. Ve školních prostorách jsou tradičně oblíbené kolektivní míčové hry, tenis a badminton. Pro žáky byl zorganizován lyžařský výcvikový zájezd v Lipové a kurz pobytu v přírodě ve Valašské Bystřici. Systémově zlepšujeme oblast výchovného poradenství. Na pedagogických radách jsou zaměstnanci seznamování s problematikou a aktuálním stavem ve škole. Školní poradenské pracoviště sleduje a vede evidenci negativních jevů. Prostřednictvím výchovných komisí se jednotlivé případy řeší s rodiči, pedagogy, poradnami i policií České republiky. Od října 2013 probíhala prezentace školy v rámci města a regionu. Jednalo se o akce podporující nábor. V říjnu se konal za účasti žáků a výchovných poradkyň bohumínských základních škol Den řemesel. V listopadu jsme se představili na burze povolání v Orlové. Na burzu navázaly dny otevřených dveří školy. Všechny akce byly zveřejněny v místním periodiku OKO a na televizním kanálu TIK. V červnu navštívili naši školu žáci a učitelé z partnerské školy Gimnazium nr. 2 v polské Wodzislawi. Navázali na setkání v jejich škole v dubnu tohoto roku. Žáci si vyměnili zkušenosti v různých odborných dovednostech a soutěžili v několika sportovních disciplínách. Škola je zapojena do projektu Metalnet v jehož rámci byly vytvořeny výukové materiály se zaměřením na odborné předměty strojních, elektro a hutních oborů v podobě učebních textů, prezentací, testů a pracovních listů. V současnosti jsou tyto materiály ověřovány v příslušných oborech. Od června 2013 realizuje škola projekt, který je financován z prostředků EU v rámci OP VK Peníze středním školám. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů zkvalitnit a zefektivnit výuku ve všeobecně vzdělávacích i odborných předmětech. V rámci tohoto projektu vybavila škola učebny moderní technikou a učitelé vytvořili celkem 1520 výukových materiálů, které se v současnosti ověřují ve výuce. Maturitní zkoušky byly odpovědně zajištěny jak po stránce technické, tak i personální. Každoročně skládá maturitní zkoušku více než 100 žáků. Zkušenost učitelů v přípravě žáků na maturitní zkoušku se projevila v lepší úspěšnosti školy v meziročním srovnání. Ve školním Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 8

10 roce 2013/13 maturovali i žáci přihlášení ke zkoušce už o rok dříve a svými posledními zkouškami tak uzavřeli maturity započaté ve školním roce 2011/12. Ze 143 maturantů bylo úspěšných 128 (89,5%). Pro srovnání v předchozím školním roce 2011/12 byla úspěšnost 87%. Meziročně jsme se tak zlepšili o 2,5 procentního bodu. Rok od roku roste počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Do jejich vzdělávání se zapojuje mnoho pedagogů pod vedením školního poradenského pracoviště. Těmto žákům jsou kopírována témata učiva, navyšuje se čas při zkoušení, poskytují se individuální konzultace apod. Ve školním roce 2013/13 vykonali úspěšně maturitní zkoušku 2 žáci v kategorii 1 specifické problémy učení a ostatní, jeden žák v kategorii 2 s tělesným postižením. 5.2 Prospěch závěr školního roku 2012/2013 Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou Třída Obory Počet Prospělo s Průměr Prospělo Neprospělo žáků vyznam. třídy GAS1 Gastronomie ,791 MPD1 Provoz a ekonomika dopravy ,86 I. ročník ,8255 GA2 Gastronomie ,782 MES2 Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač ,808 PD2 Provoz a ekonomika dopravy ,712 SČ2 Sociální činnost ,511 II. ročník ,7032 MPD3 Mechanik elektronik, Provoz a ekonomika dopravy ,578 SČ3 Sociální činnost ,739 III. ročník ,1585 GA4 Gastronomie ,103 MES4 Mechanik elektronik, Mechanik seřizovač ,630 PD4 Provoz a ekonomika dopravy ,701 VHČ4 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost ,860 IV. ročník ,5735 Celkem ,5652 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 9

11 Obory středního vzdělání s výučním listem Třída Obory Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Průměr třídy OK1 Obráběč kovů ,416 KD1 Kadeřník ,645 KUČ1 Kuchař-číšník ,088 EMO1 Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel ,455 I. ročník celkem ,901 AOK2 Autoelektrikář, Obráběč kovů ,883 KD2 Kadeřník ,474 PSL2 Provozní služby ,192 KČS2 Kuchař-číšník ,769 MO2 Mechanik opravář motorových vozidel ,963 II. ročník celkem ,656 PTR3 Prodavač, Truhlář ,369 KD3 Kadeřník ,006 KUČ3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,028 MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,771 EOK3 Elektrikář, Obráběč kovů ,907 III. ročník celkem ,616 Celkem ,712 Obory nástavbového studia Třída Obory Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Průměr třídy POD1 Podnikání denní ,098 POV1 Podnikání večerní ,5 I. ročník ,799 POD2 Podnikání denní ,553 POE2 Podnikání dálkové ,370 POV2 Podnikání večerní ,256 II. ročník ,393 POE3 Podnikání dálkové ,357 POV3 Podnikání večerní ,167 III. ročník ,262 Celkem ,485 Výroční zpráva za školní rok 2012/

12 5.3 Prospěch maturitní zkoušky Květen 2013 Prospěch Obor počet ve s vyznam. prospělo neprospělo nekonalo třídě Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Provoz a ekonomika dopravy Gastronomie Výchovná a humanitární činnost sociální činnost Podnikání denní Podnikání dálkové Podnikání večerní Včetně opravných zkoušek v září 2013 Prospěch Obor nemají počet ve s vyznam. prospělo neprospělo MZ třídě Mechanik elektronik Mechanik seřizovač Provoz a ekonomika dopravy Gastronomie Výchovná a humanitární činnost sociální činnost Podnikání denní Podnikání dálkové Podnikání večerní Výroční zpráva za školní rok 2012/

13 Srovnání maturitních zkoušek v jednotlivých letech Maturitní zkoušky 2008/ / / / /13 S vyznamenáním 15 žáků 23 žáků 5 žáků 6 žáků 4 žáci Prospělo 141 žáků 135 žáků 103 žáků 109 žáků 98 žáků Neprospělo 18 žáků 10 žáků 28 žáků 23 žáků 22 žáků Průměrný prospěch 2,6 2,5 2,6 2,4 2,7 Celkem 174 žáků 168 žáků 136 žáků 138 žáků 124 žáků MATURITNÍ ZKOUŠKY 5.4 Prospěch závěrečné zkoušky Závěrečné zkoušky jako každoročně proběhly dle jednotného zadání. Úroveň zadání byla vyučujícími hodnocena jako přiměřená požadavkům pro žáky oborů středního vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou. Žáci přistupovali většinou ke zkouškám zodpovědně. červen 2013 Třída Název oboru prospělo s vyznam. Počet žáků prospělo neprospělo Průměr MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,532 PTR3 Prodavač, Truhlář ,810 KD 3 Kadeřník ,501 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,462 EOK33 Elektrikář, Obráběč kovů ,254 PSL2 Provozní služby ,370 CELKEM ,651 Výroční zpráva za školní rok 2012/

14 včetně opravných zkoušek v září 2013 Třída Název oboru prospělo s vyznam. Počet žáků prospělo neprospělo Průměr MO3 Mechanik opravář motorových vozidel ,357 PTR3 Prodavač, Truhlář ,796 KD 3 Kadeřník ,511 KUČ 3 Kuchař-číšník pro pohostinství ,450 EOK 3 Strojní mechanik, Obráběč kovů ,365 PSL2 Provozní služby ,370 CELKEM ,642 Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech Závěrečné zkoušky 2008/ / / / /2013 S vyznamenáním 18 žáků 13 žáků 15 žáků 15 žáků 15žáků Prospělo 93 žáků 115 žáků 119 žáků 67 žáků 89 žáků Neprospělo 5 žáků 0 žáků 8 žáků 11 žáků 4 žáci Průměrný prospěch 2,5 2,6 2,8 3,04 2,642 Celkem 116 žáků 128 žáků 142 žáků 112 žáků 108 žáků ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Výroční zpráva za školní rok 2012/

15 5.5 Srovnání prospěchu Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, a) Srovnání výsledných průměrů ve vybraných profilových předmětech v jednotlivých školních letech. Všeobecné předměty/šk. rok 2008/ / / / /2013 Český jazyk a literatura 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 Anglický jazyk 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 Německý jazyk 2,9 2,9 2,8 2,6 2,5 Matematika 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Fyzika 3,2 3,0 3,0 2,8 2,8 Chemie 3,2 3,4 3,4 3,3 3,7 Inf. a komunikační technologie 2,0 2,2 2,1 2,0 2,1 VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Výroční zpráva za školní rok 2012/

16 Srovnání vybraných profilových odborných předmětů jednotlivých školních letech. Odborné předměty/školní rok 2008/ / / / /13 Doprava a přeprava 3,0 3,1 3,1 3,3 3,2 Silniční doprava a přeprava 3,3 3,1 3,2 3,1 3,3 Účetnictví 2,7 3,1 3,0 3,1 3,0 Základy podnikání 2,0 3,1 2,2 3,1 3,1 Ekonomika a účetnictví 3,6 2,8 2,9 2,8 2,9 Marketing 2,4 2,8 2,4 2,5 2,6 Zbožíznalství 2,7 2,7 2,4 2,5 2,8 Elektronika 3,3 3,5 3,7 3,8 3,5 Základy elektrotechniky 3,5 3,4 2,9 2,9 3,3 Strojnictví 3,2 2,9 3,0 3,2 3,0 Strojírenská technologie 3,5 3,4 3,0 3,0 3,3 ODBORNÉ PŘEDMĚTY Výroční zpráva za školní rok 2012/

17 Závěrečné zkoušky Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Srovnání závěrečných zkoušek v jednotlivých školních letech. Závěrečné zkoušky 2008/ / / / /2013 S vyznamenáním 18 žáků 13 žáků 15 žáků 15 žáků 15žáků Prospělo 93 žáků 115 žáků 119 žáků 67 žáků 89 žáků Neprospělo 5 žáků 0 žáků 8 žáků 11 žáků 4 žáci Průměrný prospěch 2,5 2,6 2,8 3,04 2,642 Celkem 116 žáků 128 žáků 142 žáků 112 žáků 108 žáků PROSPĚCH U ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Výroční zpráva za školní rok 2012/

18 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013 probíhalo podle schváleného plánu DVPP na tento školní rok. Můžeme jej rozdělit do následujících oblastí: - zvyšování kvalifikace - specializační a rozšiřující studium - kurzy a semináře - kurzy spojené se státní části maturitní zkoušky Zvyšování kvalifikace jenda učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů dosáhla doktorátu, jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů získala titul magistr, jeden učitel odborného výcviku získal titul magistr, jedna učitelka odborného výcviku získala titul bakalář, tři učitelé odborného výcviku studují v bakalářském programu. Specializační a rozšiřující studium jedna učitelka dokončila specializační studium Metodika ICT, jeden pracovník ukončil doplňkové pedagogické studium, tři učitelky odborného výcviku a jeden učitel odborných předmětůabsolvovaly odborné kurzy. Kurzy a semináře využívány byly zejména nabídky z projektů financovaných v rámci EU a semináře vedené vlastními pracovníky. Zaměření na ICT, prevence, komunikace, cizí jazyky, práci v systému Bakalář. V rámci školou vedených projektů se pedagogové vzdělávali jako lektoři dalšího vzdělávání. Kurzy a semináře spojené se státní části maturitní zkoušky proškolily další školní zadavatele a hodnotitele. Škola má dostatečný počet komisařů, hodnotitelů i zadavatelů, je schopna zajistit bezproblémový průběh státních maturit a to díky pochopení a vstřícnému postoji pedagogických pracovníků. Výroční zpráva za školní rok 2012/

19 7 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti v rámci předmětových komisí 7.1 Předmětová komise humanitní Předmětová komise humanitní pracovala ve školním roce 2012/2013 v počtu 7 členů. Plán daný pro tento školní rok byl splněn. Schůzky PK se konaly , , , , Aktuální záležitosti se řešily okamžitě. Vzdělávací proces u žáků 4. ročníků probíhal v duchu přípravy na státní maturitní zkoušku. Žáci pracovali s didaktickými testy vytvořenými Cermatem či Sciem, použity byly i materiály zhotovené našimi členy. Vytvoření písemné (slohové) práce bylo sice pro mnohé žáky velkým problémem, ale díky správnému vedení ji v maturitním finiši zvládli. Ústní maturitní zkouška dopadla pro všechny maturanty úspěšně a svědčí o dobré volbě literárních titulů zařazených do Kánonu, který je každoročně doplňován o nová díla. Maturantům byl také k dispozici přípravný kurz, který však nebyl plně využit dostatečným množstvím zájemců. Pro kvalitní vedení našich maturantů někteří členové komise absolvovali školení pro hodnotitele písemné části maturitní zkoušky a didaktického testu. Výborným pomocníkem se staly výukové materiály vytvořené v rámci projektu Interaktivně ke své budoucnosti EU Peníze středním školám využívané a ověřované v hodinách českého jazyka a slohu, ale i literatury. Zvláště prezentace a literární ukázky byly zajímavým zpestřením výuky. V dalším roce bychom se chtěli zaměřit na dovybavení učebny českého jazyka. Tolik potřebná čtenářská gramotnost se sice zvyšuje, bohužel pro mnohé žáky je stále problémem text plně pochopit, najít souvislosti a aplikovat již získané vědomosti. Byly vytvořeny srovnávací písemné testy pro všechny maturitní ročníky a výsledky byly pravidelně vyhodnocovány. Na přípravě testů se podíleli všichni členové komise. Výuka probíhá podle daných ŠVP. Humanitní komise neřeší jen vzdělávání ve škole, ale připravuje i spoustu mimoškolních akcí. Tradicí se staly návštěvy ostravských divadel. Jen v tomto roce to byla čtyři večerní představení a stejný počet dopoledních. I filmy v ostravském Cinestaru vhodnou formou doplňovaly výuku. Zajímavé bylo pro žáky srovnání filmové adaptace s literární předlohou (Anna Karenina). Bylo využito i různých aktuálních nabídek. Například přímo ve škole proběhlo promítání filmu Devět životů A.Lustiga a poté zajímavá beseda s tvůrcem tohoto díla. Vydařené bylo už několikáté setkání s Divadélkem z Hradce. Zaběhnutý plán exkurzí začíná už v září. Místa jako Hukvaldy, Opava, Český Těšín jsou svými památkami blízká i našim svěřencům. Úspěšná byla dvoudenní exkurze do Brna, pro Výroční zpráva za školní rok 2012/

20 zájemce pak byla připravena jednodenní cesta za poznáním holocaustu do Osvětimi. Okresní kolo v Olympiádě z českého jazyka vítá i vítěze našeho školního kola. Oblíbený Vševěd měří síly mezi našimi maturanty a zástupci gymnázia (letos na téma Žili za hranicemi své vlasti) a přinesl našim žákům pěkné druhé místo. Vševědovi měla předcházet stejnojmenná konference, na které měli prezentovat své příspěvky zástupci maturantů všech našich ročníků. Bohužel tuto akci se nepodařilo jako jedinou z celého plánu PK zrealizovat. Členové naší komise vedou žáky nejen v oblasti vzdělávání, ale vychovávají je i ke vnímavému vztahu k ostatním lidem. Pro potřebné je organizována každoroční sbírka Koruna pro Paraple (letos jsme odeslali 1000 Kč) a klienti ústavů sociální péče si každoročně užijí krásná kulturní vystoupení našich žáků. Činnost naší komise zveřejňujeme na školním webu a na stránkách místního tisku - Bohumínského Oka. Předmětové komisi humanitní vydatně pomáhá i školní DASPON, obecně prospěšná společnost. Jen v letošním roce pořídil sady čítanek pro maturitní obory, dotoval dopravu na divadelní představení Pygmalion či exkurzi do Brna, zajistil odměny pro vítěze soutěží a materiálně zabezpečil Vševěda. Zpracovala: Mgr. Dagmar Vančurová Výroční zpráva za školní rok 2012/

21 7.2 Předmětová komise anglického jazyka Předmětová komise anglického jazyka pracovala ve školním roce 2012/2013 v počtu šesti členů. Byl schválen plán práce, používání učebnic Maturita Solutions elementary, preintermediate, Maturitní příprava, Maturitní slovní zásoba pro maturitní obory, tematické plány pro 4. ročníky a prostudování ŠVP, nově byly vypracovány srovnávací testy pro všechny ročníky maturitních oborů, pro první pololetí byla stanovena témata esejí a pro druhé pololetí jsme vybrali gramatické testy. Během počátku školního roku zajištění odběru časopisu Bridge, který je významným pomocníkem při přípravě k didaktickým testům státní maturitní zkoušky. V letošním roce nám vydavatelství časopisu zasílalo také ukázková čísla nově vydávaného časopisu Gate, který je určen pro učební obory, případně pro nižší ročníky maturitních oborů. Jeho jazyková úroveň je A1-A2, zatímco Bridge je na úrovni B1-B2. Vstupní testy 1. ročníků opět nedopadly dobře. Členové komise byli zapojeni do tvorby výukových materiálů v rámci projektu Interaktivně ke své budoucnosti EU Peníze středním školám, což se realizovalo v době hlavních prázdnin a druhá fáze odevzdání materiálů byla směřována ke konci roku Již od září bylo možno vypracované materiály ověřovat ve výuce. Členové PK AJ využívali i materiály svých kolegů a využili jsme možnost diskutovat o vzájemných dobrých zkušenostech. Nová učebna pro výuku jazyků zatím nebyla realizována. Dva učitelé se zúčastní jazykového kurzu v zahraničí (Malta) v rámci tohoto projektu. Vysokou absenci žáků jsme řešili komisionálním přezkoušením, u některých se docházka vylepšila, ale někteří své studium ukončili, hlavně žáci nástavbového studia prvního ročníku. V prosinci jsme ve spolupráci s PK NJ uskutečnili velmi úspěšný zájezd do předvánoční Vídně, žákům se líbil a rádi bychom jej opakovali i v příštím roce. Hlavním cílem PK byla příprava k maturitní zkoušce, realizoval se kurz přípravy k písemné státní části MZ, zájem ze strany žáků nebyl příliš vysoký, stejně jako o zkušební SCIO testy, které byly placené. Celkové výsledky maturitní zkoušky byly velmi dobré. V letošním roce začaly přípravy dvou projektů, jeden z nich se týká tvorby výukových materiálů pro kadeřnice a druhý spolupráce s lyceem v polské Wodzislawi. S touto školou proběhla dvě seznamovací setkání, jedno v Polsku a jedno v Bohumíně. Zpracovala: Mgr. Blanka Buchalová Výroční zpráva za školní rok 2012/

22 7.3 Předmětová komise německého a ruského jazyka Ve školním roce 2012/13 se činnost PK zaměřila především na tyto úkoly: - příprava žáků k maturitním zkouškám - příprava žáků k závěrečným zkouškám - zpracovávání a ověřování v rámci projektu Šablony - poznávací exkurze - další vzdělávání učitelů - zapojení do cizojazyčných soutěží Zájem o studium jazyka německého podpořil i zájezd do předvánoční Vídně. Tvůrčí samostatnou práci v jazyce německém a ruském odvedli žáci při prezentacích ruských a německých vánočních zvyků, při prezentaci na téma Moje město, při prezentaci na jazykové konferenci Den evropských jazyků ; při prezentaci a účastí na ekologickém tématu Jaderné havárie, členky komise zasedaly také v porotě soutěže Puškinův památník. Komise se podílela v říjnu na realizaci Dne řemesel. Zpracovala: Mgr. Marta Bernatíková Výroční zpráva za školní rok 2012/

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA KARVINÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Tato výroční zpráva o činnosti Střední průmyslové školy, Karviná, příspěvková organizace za školní rok 2013/2014 byla

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více