Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)"

Transkript

1 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR /ČJ Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadavatel poskytuje dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem Mobilní bezpečná platforma PČR uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ Dotaz uchazeče č. 1: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE a INTEGROVANÉ LOKOLIZAČNÍ SLUŽBY zadavatel uvádí: v požadavku SEI1 Blade police: Provedení: Rackové a 100% kompatibilní s již používanou HP BladeSystem c7000, v požadavku SEI6 Fyzický server Aplikační Blade server, WS2012DC 64bit, Matrix OE. Z definice výše uvedených požadavků vyplývá, že zadavatel očekává dodávku konkrétní HW od firmy HP (alternativní dodávku HW jiného výrobce srovnatelných parametrů považujeme za nereálnou). Jak zadavatel zabezpečí, aby výhradní dodavatel tohoto HW poskytl stejné nabídkové podmínky všem uchazečům i v případě, kdyby může, figurovat jako jeden z uchazečů ve výběrovém řízení? Zadavatel nepředjímá žádný způsob zajištění předmětu plnění dané zakázky. Zadavateli není známo výhradní oprávnění jakéhokoli dodavatele ve vztahu k požadovanému předmětu plnění. Zadavatel si není vědom, že by pro danou technologii v ČR existoval výhradní dodavatel. Dotaz uchazeče č. 2: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE A INTEGROVANÉ LOKALIZAČNÍ SLUŽBY v požadavku SPP3 HSM modul jsou definovány požadavky na zařízení HSM pro zabezpečení operací PKI. Specifikuje zadavatel vhodné hw úložiště typu HSM? Specifikace hw úložiště typu HSM je podrobně popsána v ZD, příloha č. 2.

2 Dotaz uchazeče č. 3: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 10 v návrhu kupní smlouvy v článku III. odst. 2 Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Dle přílohy č. 1 ZD je však předmětem dodávky uchazeče Mobile Device Management a UDT. Změní zadavatel návrh kupní smlouvy tak, aby předmět smlouvy odpovídal předmětu dodávky dle přílohy č. 1 ZD??? Ano. Předmětem smlouvy na vymezenou část A bude dodávka Systém centrální správy mobilních zařízení PČR (MDM - Mobile Device Management), jehož součástí je MDM i UDT, která jsou uvedena v příloze č.1 ZD. Zadavatel souhlasí s připomínkou uchazeče. Ustanovení čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 10 zadávací dokumentace, se ruší. Nové znění čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy je: Předmětem této smlouvy je nákup systému Centrální správy mobilních zařízení PČR (Mobile Device Management) a HW koncových mobilních zařízení podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Uchazeč předloží v rámci nabídky návrh smlouvy již s tímto novým zněním článku. V případě, že nabídka bude obsahovat návrh smlouvy se zněním čl. III odst. 2 bez výše uvedené změny, bude nabídka uchazeče při posouzení nabídky v souladu s ust. 76 odst. 1 zákona vyřazena z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Dotaz uchazeče č. 4: V případě, že zadavatel změní návrh kupní smlouvy pro vymezenou část A uvedený v příloze č. 10 ZD tak, že předmětem dodávky bude MDM a UDT, jak má uchazeč uvést do návrhu kupní smlouvy záruční dobu do čl. VII., a to zejména v případě rozdílných záručních podmínek pro jednotlivé komponenty nabízeného řešení (MDM, UDT mobilní telefon, tablet). Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD, až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Uchazeč doplní požadovaný údaj do čl. VII. návrhu kupní smlouvy jak je požadováno. Dotaz uchazeče č. 5: Zadavatel uvádí v článku č. 13. ZD pro vymezenou část A jako dílčí hodnotící kritérium: Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Délka záruční doby pro UDT nebude tedy zadavatel hodnotit? Pokud ano, jakým způsobem (viz. předchozí dotazy k rozsahu předmětu dodávky dle návrhu kupní smlouvy)? Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady vzhledem k tomu, že dle odpovědi na dotaz č. 4 musí být záruční doba pro MDM a UDT shodná. Dotaz uchazeče č. 6: Připouští zadavatel možnost, že zboží nebude primárně určeno pro Český trh, ale bude opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR? 2

3 Ano, zadavatel tuto možnost připouští, dodavatel ale v takovém případě musí předložit osvědčení od oficiálního zástupce výrobce pro ČR, že podle čísla IMEI jsou tyto výrobky určené pro český trh. Dotaz uchazeče č. 7: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 1 Technická specifikace Tabulka Tablet Windows 30 ks, že přenosné zařízení obsahuje operační systém Windows 8+ a v bezpečnostních požadavcích požaduje zadavatel TPM čip. Ptáme se tedy zadavatele, zda požaduje operační systém ve verzi nejméně Windows 8 PRO vhodnou pro podnikové využití? Zároveň se ptáme zadavatele, zda v bezpečnostních požadavcích je požadováno hardwarové provedení TPM čipu integrovaný do samotného zařízení? Ano. Zadavatel požaduje operační systém ve verzi Windows 8 PRO, plnohodnotný pro použití v poptávané mobilní bezpečné platformě. Zadavatel současně požaduje, aby uvedený tablet byl vybaven hardwarovým integrovaným TPM čipem. Dotaz uchazeče č. 8: Kvalifikace: Expert 1 projektový manažer Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikáty IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát) pro prokázání znalostí strategického a operativního řízení." Uchazeč domnívá, ze takto vymezené požadované certifikáty jsou účelové a diskriminační, jelikož tato kombinace je velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu projektového řízení. V podstatě tato požadovaná kombinace zahrnuje jednotky expertů v ČR. Většina expertů obecně disponuje buď PMP/Prince2 certifikátem bez pokročilého ITILu a naopak. Uchazeč pro splnění předmětu plněni disponuje zkušenými projektovými manažery s certifikaci PMP/Prince 2 a ITIL Foundation a vice než dvojnásobnou požadovanou praxi s řízením obdobně komplexních projektů a dále více než 5-leté zkušenosti z řídicích pozic, kterou může reálně prokázat znalosti se strategickým a operativním řízením. Uchazeč se domnívá, že výše uvedení projektoví manažeři, kterými disponuje, jsou pro splnění veřejné zakázky dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Zadavatel požaduje pokročilý certifikát ITIL dle ZD se zaměřením k předmětné veřejné zakázce. Základní certifikace ITIL Foundation nesplňuje podmínky ZD. Dotaz uchazeče č. 9: Expert 2 manažer MDM Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikát dodávaného typu MDM a zároveň ITIL V3 Service Transition, nebo ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát)" Pokud by tento expert jako jedna osoba měl plnit požadavky zadavatele na výše uvedené certifikáty, uchazeč se domnívá, že takto vymezené požadované certifikáty jsou opět účelové a diskriminační z hlediska kombinace. Tato kombinace je opět velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu řešení a implementace MDM. 3

4 Cílem implementace MDM systému není řešení ITIL problematiky a funkce poskytované MDM systému, s problematikou ITIL ani přímo nesouvisí. Uchazeč disponuje pro příslušné MDM certifikáty: Design and Deployment Specialist Fundamentals Account Executive Fundamentals MDM Design and Deployment Specialist Fundamentals Support Specialist Fundamentals Solution Architect Fundamentals které dle uchazeče pro splnění podmínek soutěže jsou plně dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Pokud zadavatel trvá ještě na dalším specialistovi ITIL, jako druhému expertu pro manager MDM bude postačovat ITIL v3 Foundation Examination? Zadavatel vzhledem k uvedenému projektu, dotovanému ze SF EU, velkého počtu nových uživatelů z řad PČR a zkušeností s obdobnými projekty z minulých let oprávněně požaduje kvalitu dodávky i znalosti expertů. Certifikace nejen na technické řešení, ale současně pro řízení služeb je odůvodněná. Základní certifikace ITIL v3 Foundation, včetně zkoušky, nesplňuje požadavky zadávací dokumentace. Certifikace MDM uvedená v dotazu je plně akceptovatelná. Dotaz uchazeče č. 10: V příloze zadávací dokumentace č.2 - Middleware a integrované-lokalizační služby v kapitole 4.9 Požadavky na projektové řízení popisuje zadavatel detailně požadavky na řízení projektu. Chápeme správně, že zadavatel tímto definuje rozsah projektového rámce, který bude v rámci projektu od vítězného uchazeče závazně vyžadován a bude nastaven na začátku projektu, nebo zadavatel očekává, že zmiňovanou dokumentaci (např. požadavek PNP4.1 Procesy - "Procesy budou slovně popsány a graficky znázorněny v diagramu, na němž budou patrné i jednotlivé vztahy a vazby mezi procesy", nebo požadavek PNP4.2 Znalostní oblasti projektu - "...Tyto znalostní oblasti budou popsány v souladu s vybranou metodikou a standardem PMBOK") popíše uchazeč již v rámci nabídky? Ano, jak je uvedeno v čl zadávací dokumentace, nabídka musí obsahovat podrobný popis plnění, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele, tj. včetně popisu splnění jednotlivých požadavků obsažených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 11: Obdobně jako v dotaze č.1 - v kapitole 4.10 Požadavky na analýzu a návrh, požadavek PNA1 - "Uchazeč definuje metodiku analýzy a návrhu vývoje řešení". Požaduje zadavatel definovat metodiky již v rámci nabídky? Ano, viz odpověď na předchozí dotaz. 4

5 Všechny následující dotazy a odpovědi se týkají výhradně části A: Dotaz uchazeče č. 12: V zadávací dokumentaci (dále též jen ZD ) jsme nenalezli informaci, zda zadavatel požaduje dodání UDT určených výhradně pro český trh nebo zda akceptuje i jiné lokalizace. Žádáme proto v tomto směru o upřesnění. Zadavatel požaduje UDT primárně určené pro Český trh, ale může být opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR. Toto musí uchazeč prokázat osvědčením oficiálního zastoupení výrobce v ČR. Dotaz uchazeče č. 13: Na různých místech zadávací dokumentace zadavatel specifikuje své požadavky na obsah a rozsah dodávek předmětu plnění, např.: - odměna za poskytnutou licenci dle čl. 6 (poslední odrážka tohoto článku na str. 4 ZD) - dle čl. 8 ZD na téže stránce doprava, příslušenství, zprovoznění. - dle čl. 13 dodávka MDM a UDT - dle přílohy č. 1 ZD i analýza, implementace, dokumentace a samotná dodávka systému MDM - dle přílohy č. 1 ZD i dodávka 4 typů hardware včetně pouzder, dodávka licencí, - dle odst. III.2 kupní smlouvy Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Příloha č. 1 kupní smlouvy ale není součástí ZD a dle našeho názoru ze ZD ani nevyplývá, co vše má být jejím obsahem. Uchazeč si není jist, které položky má zahrnout do celkové nabídkové ceny. Také se domníváme, že takto stanovené požadavky - napříč ZD, bez jednoznačného přehledu na jednom místě - mohou vést k situaci, kdy každý uchazeč do nacení jiný seznam dílčích položek, ze kterých sestává celková cena. Případně každý uchazeč zcela rozdílně přistoupí ke zpracování obsahu přílohy č. 1 kupní smlouvy. Tážeme se proto: a) zda zadavatel připraví tabulku se seznamem dílčích položek kupní ceny, ke kterým každý uchazeč pouze doplní jejich reálnou cenu a takto doplněnou tabulku závazně vloží do přílohy č. 1 kupní smlouvy případně do nabídky? b) zda může zadavatel upřesnit požadavky na obsah přílohy č. 1 kupní smlouvy (např. zda může být touto přílohou příloha č. 1 ZD doplněná o specifikaci ceny a typu nabízeného MDM a HW)? Ano. Uchazeč může rozšířit tabulku následovně (jinak dle čl. 2 ZD uchazeč vždy uvádí cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH) Položka MDM server 2? MDM klient implementace UDT Smartphone (open) 4913 pouzdro 4913 UDT Tablet (open) 885 cena ks celkem ks/multilicence bez DPH DPH vč.dph bez DPH DPH vč.dph 5

6 pouzdro 885 UDT Smartphone (win) 35 pouzdro 35 UDT Tablet(win) 30 pouzdro 30 cena vymezené části A Pozn. V případě, že nabízené řešení vyžaduje doplnění některých dalších položek, uchazeč je oprávněn tyto položky uvést v jím doplněné tabulce. Zadavatel požaduje předložit v rámci nabídky přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, kterou uchazeč vytvoří dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 14: Z odstavce III.2 kupní smlouvy je možné dovozovat, že předmětem smlouvy je nákup systému MDM. Avšak jak je uvedeno v našem předchozím dotazu, zadavatel na jiných místech ZD požaduje i dodávku dalších služeb a zboží (zejména HW dle přílohy č.1 ZD). Žádáme proto zadavatele o adekvátní úpravu odst. III.2 kupní smlouvy. Zadavatel již tuto úpravu provedl v rámci odpovědi na dotaz číslo 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 15: Dle článku 13 ZD je předmětem hodnocení i délka záruční doby MDM. Nabízenou délku záruky, minimálně 36 měsíců, je uchazeč povinen doplnit do odst. VII.3 kupní smlouvy. Chápeme správně, že zadavatel požaduje záruku jen a pouze na systém MDM a zbývající součásti dodávky může uchazeč nabídnout bez záruky (nebo se zákonnou zárukou v délce 24 měsíců)? Pokud zadavatel požaduje stejný rozsah záruky na celou dodávku, žádáme o adekvátní úpravu ZD a návrhu kupní smlouvy. Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady. Jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zadavatel požaduje dodávku MDM a HW koncových mobilních zařízení. Hodnotícím kritériem č. 1 je Nabídková cena MDM + UDT, včetně instalace a implementace SW. Hodnotícím kritériem č. 2 je délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Jedná se tedy o záruční dobu na celou dodávku. Návrh kupní smlouvy již zadavatel upravil v rámci odpovědi na dotaz č. 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 16: V odst. 6.1 ZD jsou uvedeny požadavky zadavatele na licence. V komentáři k odst. VI.3 návrhu kupní smlouvy je uvedeno, že uchazeč doplní podmínky uvedené v čl. 6.1 zadávací dokumentace. Uchazeči není jasné, zda má/může ustanovení odst. 6.1 ZD nějak modifikovat? Pokud ano, tak žádáme o informaci, co je a co není přípustné měnit/doplňovat. Pokud má být odst. 6.1 ZD bez v celém rozsahu a bez jakékoliv změny zahrnut i v návrhu kupní smlouvy, žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. 6

7 Ustanovení čl. 6.1 ZD nelze modifikovat. Dotaz uchazeče č. 17: Dle ZD zadavatel požaduje záruční lhůtu v minimální délce trvání 36 měsíců. Avšak v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 156 ZVZ ze dne zveřejněném na profilu zadavatele není požadavek na záruční lhůtu přesahující 24 měsíců ani uveden, ani zdůvodněn. Pro odstranění pochybností se proto tážeme, zda zadavatel skutečně požaduje minimální délku záruky 36 měsíců? Ano, zadavatel požaduje u vymezené části A minimální délku záruky na MDM a UDT 36 měsíců. Dotaz uchazeče č. 18: V čl ZD je pro vymezenou část A požadováno prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů k odborné kvalifikaci osoby v roli Expert 1 projektový manažer doložením certifikátů ITIL V3 Service Transition a zároveň ITIL V3 Service Operation a zároveň IPMA C nebo PRINCE 2. Tážeme se, zda: a) lze kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer prokázat certifikátem ITIL Expert, který dokládá vyšší stupeň odbornosti? b) je nutno prokazovat kvalifikaci ITIL na jedné straně a znalost projektového managementu (IPMA/PRINCE) jedinou osobou, nebo může uchazeč uvést 2 osoby členy týmu, kdy jedna splňuje certifikaci ITIL a druhá certifikaci v oblasti projektového managementu (s podmínkou, že obě osoby mají VŠ vzdělání a praxi dle ZD)? Ano. Kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer lze prokázat certifikátem ITIL Expert. Vzhledem k tomu, že se jedná o projektového manažera, musí se jednat pouze o jednu osobu, která musí splňovat uvedené certifikace. Zadavatel nepřipouští rozdělit řízení projektu na více osob. Dotaz uchazeče č. 19: Dle článku 13 ZD zamýšlí zadavatel u dílčího hodnotícího kritéria Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců porovnávat nikoliv celé dílky záruční lhůty nabídnuté jednotlivými uchazeči, ale pouze tu část záruky nad 36 měsíců. Dle našeho názoru je takto stanovený způsob hodnocení v rozporu s ustanovením 6 ZVZ netransparentní a v dále v rozporu s ustanovením 78 odst. 4 nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny - to lze demonstrovat např. na situaci, kdy by jediný uchazeč nabídl záruku 37 měsíců a zbývající uchazeči minimálních 36 měsíců jediný uchazeč by získal výhodu 10 bodů do celkového hodnocení vezmeme-li v úvahu předpokládanou hodnotu části A zakázky cca 75 mil. Kč, získal by tento uchazeč za 1 měsíc záruky navíc výhodu téměř 7,5 mil. Kč nabídkové ceny, což jednoznačně není pro zadavatele ekonomicky výhodné, tedy nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny. Žádáme proto zadavatele o úpravu postupu při hodnocení délky záruční doby tak, aby porovnával celou záruční dobu, nikoliv pouze její část přesahující 36 měsíců. 7

8 Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel požaduje záruční dobu pro všechny položky vymezené části A shodnou a tato záruka bude kritériem hodnocení. Tímto postupem mají všichni uchazeči stejné podmínky i v rámci hodnocení. Dotaz uchazeče č. 20: V příloze č. 1 ZD zadavatel mimo jiné stanovil následující požadavek: Licenčně požadované řešení pro všechny telefony a tablety dodávané v 1. vymezené části. Systémově a výkonnostně dimenzované řešení min. na zařízení. Pro odstranění pochybností žádáme zadavatele o následující informace: a) Splní uchazeč požadavek, když nabídne ks klientských licencí (nebo multilicenci neomezenou počtem uživatelů)? b) Kolik serverových licencí a v jakém rozsahu požaduje zadavatel dodat a tedy i nacenit? Prosíme též o začlenění do cenové tabulky, viz náš dotaz č. 2 výše. c) Jak dlouhou dobu mají dodané licence platit (jak klientské, tak i serverové) - to je zásadní informace pro licence zpoplatněné ročním paušálem? Ano, avšak požadovaný počet je licencí, řešení se však může do budoucna rozšiřovat až na uživatelů, tudíž jeho serverová kapacita musí být tomuto požadavku dimenzovaná. Zadavateli není známo, jak bude konkrétní produkt licencován. Tabulka tuto položku obsahuje a počet je na dodavateli v souladu s požadavky na dostupnost a kapacitu řešení. add c) Požadované licence mají platit a být provozovány po celou dobu nabízené záruky. Dotaz uchazeče č. 21: Popis požadavků na MDM systém není dle našeho názoru natolik detailní, aby vyloučil možnost, že zadavatel obdrží 2 vzájemně neporovnatelné nabídky. Tážeme se proto, zda zadavatel zveřejní (např. formou tabulky) seznam minimálních požadovaných parametrů, do něhož je uchazeč povinen potvrdit, že je splňuje a uvést popis/způsob splnění. Popis požadavků na MDM systém zadavatel vyhotovil v obecné rovině. Podrobnou specifikací a uvedením minimálních parametrů, by se zadavatel vystavil riziku, že v průběhu zadávacího řízení by jím určené požadavky nebyly ze strany výrobců již podporované. Dotaz uchazeče č. 22: V příloze č. 1 ZD zadavatel stanovil mimo jiné i požadavky na APN. V dodatečných informacích č. 3 ze dne (dotaz č. 11) zadavatel uvedl, že APN není součástí ddodávky. Dále zde zadavatel uvedl, že Využití této, i více APN je však podmínkou dodávky řešení a následného přechodu do provozu. Uchazeči není jasný význam tučně zvýrazněné věty, proto se táže: a) Co tato informace pro uchazeče znamená z pohledu obsahu jeho nabídky, co konkrétně musí uchazeč do nabídky ve vztahu k APN uvést, aby splnil zadávací podmínky? b) Co tato informace znamená pro vítězného uchazeče z pohledu požadavků na jeho součinnost? Budou tyto vícepráce hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na tuto zakázku? Co konkrétně je uchazeč povinen realizovat? c) Jak má zadavatel zajištěnu součinnost třetích stran (současných poskytovatelů APN)? 8

9 APN bude realizována v rámci služeb, které pro PČR zajišťuje MVČR. Uchazeči ve všech vymezených částech musí designovat nabízená řešení tak, aby pro provoz bylo počítáno přenosové prostředí komerčních operátorů využívající APN. Nejedná se o vícepráce, které je nutné zahrnout do nabídkové ceny. add c) Zadavatel si zajistí v případě potřeby součinnost poskytovatele/ů APN. Dotaz uchazeče č. 23: Dle návrhu kupní smlouvy musí být dodané zboží být vyrobené v r.2014 nebo později. Ale v dodatečných informacích č. 1 ze dne 1.4. zadavatel uvedl, že nepřipouští dodávku HW uvedeného na trh před rokem Dle našeho názoru tak je citovaná dodatečná informace v dílčím rozporu s návrhem kupní smlouvy může existovat zboží (zejména UDT) uvedené na trh před r. 2014, ale s tím, že konkrétní kusy opustily výrobní linku (tj. byly fyzicky vyrobeny) až v roce Může uchazeč nabídnout takové zboží? Pokud ne, pak žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. Zadavatel doplňující informací zpřesnil požadavek na citaci uvedenou v návrhu kupní smlouvy, že: Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2014 nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality, aby snížil riziko ukončení podpory takového zboží výrobcem již před zahájením provozu. Dotaz uchazeče č. 24: Uchazeč je povinen do nabídky vložit podepsanou přílohu č. 8 ZD, která jej zavazuje k poskytnutí součinnosti pro realizaci propojení mezi MDM. Žádáme zadavatele o bližší upřesnění, v čem součinnost spočívá a zda tyto vícepráce budou hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na část A zakázky? Zadavatel nedokáže předjímat nabízená MDM, ani finální podobu vymezené části B. Kvalifikovaný uchazeč musí učinit vlastní odhad požadovaných prací a zahrnout si je do vlastních nákladů. Dotaz uchazeče č. 25: V čl. IX. odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena povinnost mlčenlivosti a různé výjimky. Dle našeho názoru zde chybí výjimka, že informace může dodavatel poskytnout osobám podílejícím se na plnění smlouvy. Upraví zadavatel v tomto smyslu návrh kupní smlouvy? Dle názoru zadavatele není potřeba upravovat návrh kupní smlouvy ve smyslu dotazu. Z čl. IX. odst. 2 je patrné, že prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 čl. IX. všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle smlouvy. Z toho vyplývá, že prodávající je oprávněn poskytnout informace osobám podílejícím se na plnění smlouvy. 9

10 Dotaz uchazeče č. 26: V Čl. X odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží/prodlení s odstraněním mimozáruční/pozáruční či záruční vady ve výši 100 tisíc Kč za každý i započatý den prodlení. Dále v čl. VII. Odst. 3 návrhu kupní smlouvy je stanoveno, že servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Dále je zadavatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. X. odst kupní smlouvy. Tážeme se: a) Zda se vážná porucha vztahuje jen na nefunkčnost serverové části MDM, resp. nefunkčnost většiny uživatelů systému? Pokud by se uvedená kombinace sankcí měla vztahovat i na nefunkčnost jednotlivých UDT, jde dle našeho názoru o nepřiměřenou kombinaci sankcí, která uchazečům výrazně zvyšuje náklady nebo až znemožňuje podat nabídku - uchazeči se nemohou k takovému plnění zavázat bez porušení pravidel pro jednání s péčí řádného hospodáře. b) Zda zadavatel znění kupní smlouvy tak, že bude možné tyto sankce uplatnit jen v případě, že prodlení s dodávkou zboží, prodlení s odstraněním vady a vznik vady jako takové bylo prokazatelně způsobeno dodavatelem a nikoliv zadavatelem nebo třetí stranou? Vážná porucha se vztahuje na řešení jako celek, nikoli na jednotlivé zařízení UDT. Ze smluvního vztahu je zřejmé, že sankce mohou být vymáhány pouze pokud došlo k zavinění na straně dodavatele. U složitosti řešení, závislého na více subjektech je takovýto postup na straně odběratele standardní. Dotaz uchazeče č. 27: Máme následující nejasnosti ohledně dodávky hardware: a) Tablet open source 885 ks: všechny požadavky najednou beze zbytku splňuje jediné zařízení na českém trhu, které není v portfoliu všech potencionálních uchazečů, některý dodavatel může mít exkluzivitu. I když zadavatel požaduje velikost displeje 10.1 palce, zmíněný jediný model má displej ve velikosti 12 palců domníváme se, že nepřesnost způsobující zúžení okruhu vhodných zařízení spočívá v požadované minimální frekvenci jader a minimální velikosti vnitřní paměti. Na trhu existují kvalitní i cenově výhodnější přístroje, které ale při stávající kombinaci parametrů nesplňují požadavky zadavatele. Zároveň platí, že nižší frekvence jader a vnitřní paměti nikterak zásadně nesníží uživatelský komfort uživatele takového přístroje a bez omezení dostačuje k účelu, k němuž jsou dle ZD tato zařízení určena. Zmírní zadavatel své požadavky např. na úroveň frekvence jader 4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz a 16 GB vnitřní paměti? b) Tablet open source 885 ks: Tážeme se, zda zadavatel trvá na požadavku na dotykové pero? Pokud ano, musí mít HW z výroby vestavěný slot na pero nebo může být pero externě balené? Pokud zadavatel trvá na vestavěném slotu z výroby, upozorňujeme jej, že dle našeho názoru neexistuje na trhu zařízení splňující najednou všechny požadované parametry beze zbytku. Zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky daného typu UDT. Dle dostupných informací Vámi navrhovaný typ procesoru quadracore (4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz) je nedostačující, neboť se má jednat o nesouběžně spolupracující jádra procesoru. Zadavatel připouští doplnění vnitřní paměti dalším úložištěm, které bude umístěné interně v zařízení. 10

11 Zadavatel trvá na vestavěném slotu, pokud je takové zařízení vyráběno a splňuje minimální požadavky ZD. Dotaz uchazeče č. 28: Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem není možné připravovat příslušné vstupy do nabídky až do zveřejnění odpovědí zadavatele (dodatečných informací) a zadávací dokumentace tak není zpracována v podrobnostech nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Proto žádáme zadavatele, aby v souladu s ustanovením 40, odst. 3 ZVZ adekvátně prodloužil lhůtu pro podání nabídek (s ohledem na rozsah nejasností považujeme za adekvátní takovou lhůtu, kdy ode dne zveřejnění dodatečných informací do konce lhůty pro podání nabídek bude zbývat nejméně 14 kalendářních dní). Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v dodatečných informacích č. 5 dne 24. dubna 2015 na 12. května 2015 do 9:30 hod. Ing. Miroslav Hajný v.r. za zadavatele Zpracoval: Bc. Roman Němeček 11

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001692/2015 17.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben projektu: a dílen SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení vybavení

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu a místopředsedou př. Ing.

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 17. 4. 2015 ZADAVATEL: Městská část Praha 21 Sídlem: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 Jednající: Zdeněk Růžička, starosta IČ: 00240923 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na služby postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012, o podrobnostech

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015.

Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky je prosinec 2015. Odůvodněěníí veeřřeejjnéé zzakázzky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací předmětu plnění veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení

Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení Č. j. SFZP 013288/2013 Odůvodnění zakázky zadávané v zadávacím řízení vypracované v souladu s 156 ZVZ nebo v souladu s 86 ZVZ na základě vyhlášky č. 232/2012 Sb. Zadavatel: Státní fond životního prostředí

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI veřejné zakázky na dodávky s názvem Dodávka automobilů pro resort Ministerstva životního prostředí opakování (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 507693)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Sídlem: Praha 1, Těšnov 17 PSČ: 117 05 Evidenční číslo veřejné zakázky: dle

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Provoz a rozvoj ERP 2014-2016 Evidenční číslo veřejné zakázky: Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město 362227 Druh zadávacího

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa

Silnice III/29827 Krňovice-Běleč nad Orlicí-Svinary, 1.etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB.,O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj aplikací ME-SPD/DěS Plánovaný cíl veřejné zakázky Cílem zakázky je v období od podpisu smlouvy do 31.3.2014 zajistit další rozvoj aplikace ME-SPD/DěS v oblasti

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny.

Proti skutečnostem uvedeným v odůvodnění účelnosti zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele nejsou změny. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu

Více

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující

Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Veřejná zakázka: Elektronický odbavovací systém pro cestující Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843

Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Zadavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy se sídlem: Brno-Bosonohy, Pražská 636/38b, PSČ 642 00 IČO: 00173843 Veřejná zakázka: Elektronické učebnice zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro VZ malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka uživatelských notebooků v roce 2014 Identifikace zadavatele: Zadavatel: Řízení letového provozu České

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém

Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém Odůvodnění veřejné zakázky Rozšíření BI licencí pro Manažerský informační systém podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a vyhlášky č. 232/2012

Více

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

DODATEČNÉ INFORAMCE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 Sdružení zadavatelů Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se sídlem Pekařská 664/53, 656 91 Brno, IČ: 00159816 a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace se sídlem nám.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. Veřejná zakázka Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I. zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Důvodem pro vyhlášení VZ je potřeba zajistit realizaci manažerských školení

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě 5/2010 GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Název projektu:

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky

Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky Písemná zpráva zadavatele k části č. 3 veřejné zakázky dle ustanovení 85 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) o nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.16/02.0051

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 10. 11. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Robinem Povšíkem,

Více

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám.

Oproti předběžnému oznámení uveřejněnému dne 19. 2. 2014 nedošlo ke změnám. 1) účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení: účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Realizací veřejné zakázky dojde k naplnění potřeb zadavatele spočívajících v zajištění

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT provozu Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky: 363685 Zastoupený: Ing. Marianem

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI KONCESNÍHO ŘÍZENÍ pro účely splnění povinností zadavatele dle ust. 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Analogické využití v koncesním

Více

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny

Ústav molekulární a translační medicíny LF UP tiskárny ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s ust. 2 až 8 vyhlášky č. č. 232/2012 Sb. (dále jen vyhláška) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.1493

CZ.1.07/1.1.00/56.1493 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů

spočívající v dodávce svozového vozidla s nosičem kontejnerů a 2 ks velkoobjemových kontejnerů Zakázka malého rozsahu - Oznámení o zahájení výběrového řízení - Výzva k podání nabídek k realizaci projektu TSMPr - systém odděleného sběru odpadů s nákupem svozové techniky spočívající v dodávce svozového

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl.

Odůvodnění veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Netýká se, nedošlo ke změnám oproti skutečnostem uvedeným podle 1. Veřejná zakázka splní plánovaný cíl. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více