Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6)"

Transkript

1 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR /ČJ Praha: 28. dubna 2015 Počet listů: 11 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (6) V souladu s ustanovením 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadavatel poskytuje dodatečné informace k veřejné zakázce vedené pod názvem Mobilní bezpečná platforma PČR uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem VZ Dotaz uchazeče č. 1: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE a INTEGROVANÉ LOKOLIZAČNÍ SLUŽBY zadavatel uvádí: v požadavku SEI1 Blade police: Provedení: Rackové a 100% kompatibilní s již používanou HP BladeSystem c7000, v požadavku SEI6 Fyzický server Aplikační Blade server, WS2012DC 64bit, Matrix OE. Z definice výše uvedených požadavků vyplývá, že zadavatel očekává dodávku konkrétní HW od firmy HP (alternativní dodávku HW jiného výrobce srovnatelných parametrů považujeme za nereálnou). Jak zadavatel zabezpečí, aby výhradní dodavatel tohoto HW poskytl stejné nabídkové podmínky všem uchazečům i v případě, kdyby může, figurovat jako jeden z uchazečů ve výběrovém řízení? Zadavatel nepředjímá žádný způsob zajištění předmětu plnění dané zakázky. Zadavateli není známo výhradní oprávnění jakéhokoli dodavatele ve vztahu k požadovanému předmětu plnění. Zadavatel si není vědom, že by pro danou technologii v ČR existoval výhradní dodavatel. Dotaz uchazeče č. 2: V příloze č. 2 zadávací dokumentace MIDLEWARE A INTEGROVANÉ LOKALIZAČNÍ SLUŽBY v požadavku SPP3 HSM modul jsou definovány požadavky na zařízení HSM pro zabezpečení operací PKI. Specifikuje zadavatel vhodné hw úložiště typu HSM? Specifikace hw úložiště typu HSM je podrobně popsána v ZD, příloha č. 2.

2 Dotaz uchazeče č. 3: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 10 v návrhu kupní smlouvy v článku III. odst. 2 Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Dle přílohy č. 1 ZD je však předmětem dodávky uchazeče Mobile Device Management a UDT. Změní zadavatel návrh kupní smlouvy tak, aby předmět smlouvy odpovídal předmětu dodávky dle přílohy č. 1 ZD??? Ano. Předmětem smlouvy na vymezenou část A bude dodávka Systém centrální správy mobilních zařízení PČR (MDM - Mobile Device Management), jehož součástí je MDM i UDT, která jsou uvedena v příloze č.1 ZD. Zadavatel souhlasí s připomínkou uchazeče. Ustanovení čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy, který je přílohou č. 10 zadávací dokumentace, se ruší. Nové znění čl. III, odst. 2 návrhu smlouvy je: Předmětem této smlouvy je nákup systému Centrální správy mobilních zařízení PČR (Mobile Device Management) a HW koncových mobilních zařízení podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Uchazeč předloží v rámci nabídky návrh smlouvy již s tímto novým zněním článku. V případě, že nabídka bude obsahovat návrh smlouvy se zněním čl. III odst. 2 bez výše uvedené změny, bude nabídka uchazeče při posouzení nabídky v souladu s ust. 76 odst. 1 zákona vyřazena z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Dotaz uchazeče č. 4: V případě, že zadavatel změní návrh kupní smlouvy pro vymezenou část A uvedený v příloze č. 10 ZD tak, že předmětem dodávky bude MDM a UDT, jak má uchazeč uvést do návrhu kupní smlouvy záruční dobu do čl. VII., a to zejména v případě rozdílných záručních podmínek pro jednotlivé komponenty nabízeného řešení (MDM, UDT mobilní telefon, tablet). Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD, až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Uchazeč doplní požadovaný údaj do čl. VII. návrhu kupní smlouvy jak je požadováno. Dotaz uchazeče č. 5: Zadavatel uvádí v článku č. 13. ZD pro vymezenou část A jako dílčí hodnotící kritérium: Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Délka záruční doby pro UDT nebude tedy zadavatel hodnotit? Pokud ano, jakým způsobem (viz. předchozí dotazy k rozsahu předmětu dodávky dle návrhu kupní smlouvy)? Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady vzhledem k tomu, že dle odpovědi na dotaz č. 4 musí být záruční doba pro MDM a UDT shodná. Dotaz uchazeče č. 6: Připouští zadavatel možnost, že zboží nebude primárně určeno pro Český trh, ale bude opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR? 2

3 Ano, zadavatel tuto možnost připouští, dodavatel ale v takovém případě musí předložit osvědčení od oficiálního zástupce výrobce pro ČR, že podle čísla IMEI jsou tyto výrobky určené pro český trh. Dotaz uchazeče č. 7: Zadavatel uvádí v ZD pro vymezenou část A v příloze č. 1 Technická specifikace Tabulka Tablet Windows 30 ks, že přenosné zařízení obsahuje operační systém Windows 8+ a v bezpečnostních požadavcích požaduje zadavatel TPM čip. Ptáme se tedy zadavatele, zda požaduje operační systém ve verzi nejméně Windows 8 PRO vhodnou pro podnikové využití? Zároveň se ptáme zadavatele, zda v bezpečnostních požadavcích je požadováno hardwarové provedení TPM čipu integrovaný do samotného zařízení? Ano. Zadavatel požaduje operační systém ve verzi Windows 8 PRO, plnohodnotný pro použití v poptávané mobilní bezpečné platformě. Zadavatel současně požaduje, aby uvedený tablet byl vybaven hardwarovým integrovaným TPM čipem. Dotaz uchazeče č. 8: Kvalifikace: Expert 1 projektový manažer Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikáty IPMA Level C nebo PRINCE2 a zároveň ITIL V3 Service Transition a ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát) pro prokázání znalostí strategického a operativního řízení." Uchazeč domnívá, ze takto vymezené požadované certifikáty jsou účelové a diskriminační, jelikož tato kombinace je velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu projektového řízení. V podstatě tato požadovaná kombinace zahrnuje jednotky expertů v ČR. Většina expertů obecně disponuje buď PMP/Prince2 certifikátem bez pokročilého ITILu a naopak. Uchazeč pro splnění předmětu plněni disponuje zkušenými projektovými manažery s certifikaci PMP/Prince 2 a ITIL Foundation a vice než dvojnásobnou požadovanou praxi s řízením obdobně komplexních projektů a dále více než 5-leté zkušenosti z řídicích pozic, kterou může reálně prokázat znalosti se strategickým a operativním řízením. Uchazeč se domnívá, že výše uvedení projektoví manažeři, kterými disponuje, jsou pro splnění veřejné zakázky dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Zadavatel požaduje pokročilý certifikát ITIL dle ZD se zaměřením k předmětné veřejné zakázce. Základní certifikace ITIL Foundation nesplňuje podmínky ZD. Dotaz uchazeče č. 9: Expert 2 manažer MDM Zadavatel požaduje mimo jiné: "Certifikát dodávaného typu MDM a zároveň ITIL V3 Service Transition, nebo ITIL V3 Service Operation (nebo obdobný certifikát)" Pokud by tento expert jako jedna osoba měl plnit požadavky zadavatele na výše uvedené certifikáty, uchazeč se domnívá, že takto vymezené požadované certifikáty jsou opět účelové a diskriminační z hlediska kombinace. Tato kombinace je opět velmi vzácná, nemající žádný dopad na kvalitu řešení a implementace MDM. 3

4 Cílem implementace MDM systému není řešení ITIL problematiky a funkce poskytované MDM systému, s problematikou ITIL ani přímo nesouvisí. Uchazeč disponuje pro příslušné MDM certifikáty: Design and Deployment Specialist Fundamentals Account Executive Fundamentals MDM Design and Deployment Specialist Fundamentals Support Specialist Fundamentals Solution Architect Fundamentals které dle uchazeče pro splnění podmínek soutěže jsou plně dostačující. Bude zadavatel takové kandidáty rovněž akceptovat? Pokud zadavatel trvá ještě na dalším specialistovi ITIL, jako druhému expertu pro manager MDM bude postačovat ITIL v3 Foundation Examination? Zadavatel vzhledem k uvedenému projektu, dotovanému ze SF EU, velkého počtu nových uživatelů z řad PČR a zkušeností s obdobnými projekty z minulých let oprávněně požaduje kvalitu dodávky i znalosti expertů. Certifikace nejen na technické řešení, ale současně pro řízení služeb je odůvodněná. Základní certifikace ITIL v3 Foundation, včetně zkoušky, nesplňuje požadavky zadávací dokumentace. Certifikace MDM uvedená v dotazu je plně akceptovatelná. Dotaz uchazeče č. 10: V příloze zadávací dokumentace č.2 - Middleware a integrované-lokalizační služby v kapitole 4.9 Požadavky na projektové řízení popisuje zadavatel detailně požadavky na řízení projektu. Chápeme správně, že zadavatel tímto definuje rozsah projektového rámce, který bude v rámci projektu od vítězného uchazeče závazně vyžadován a bude nastaven na začátku projektu, nebo zadavatel očekává, že zmiňovanou dokumentaci (např. požadavek PNP4.1 Procesy - "Procesy budou slovně popsány a graficky znázorněny v diagramu, na němž budou patrné i jednotlivé vztahy a vazby mezi procesy", nebo požadavek PNP4.2 Znalostní oblasti projektu - "...Tyto znalostní oblasti budou popsány v souladu s vybranou metodikou a standardem PMBOK") popíše uchazeč již v rámci nabídky? Ano, jak je uvedeno v čl zadávací dokumentace, nabídka musí obsahovat podrobný popis plnění, ze kterého bude patrné splnění požadavků zadavatele, tj. včetně popisu splnění jednotlivých požadavků obsažených v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 11: Obdobně jako v dotaze č.1 - v kapitole 4.10 Požadavky na analýzu a návrh, požadavek PNA1 - "Uchazeč definuje metodiku analýzy a návrhu vývoje řešení". Požaduje zadavatel definovat metodiky již v rámci nabídky? Ano, viz odpověď na předchozí dotaz. 4

5 Všechny následující dotazy a odpovědi se týkají výhradně části A: Dotaz uchazeče č. 12: V zadávací dokumentaci (dále též jen ZD ) jsme nenalezli informaci, zda zadavatel požaduje dodání UDT určených výhradně pro český trh nebo zda akceptuje i jiné lokalizace. Žádáme proto v tomto směru o upřesnění. Zadavatel požaduje UDT primárně určené pro Český trh, ale může být opatřeno oficiálním českým SW a customizací platnou pro ČR. Toto musí uchazeč prokázat osvědčením oficiálního zastoupení výrobce v ČR. Dotaz uchazeče č. 13: Na různých místech zadávací dokumentace zadavatel specifikuje své požadavky na obsah a rozsah dodávek předmětu plnění, např.: - odměna za poskytnutou licenci dle čl. 6 (poslední odrážka tohoto článku na str. 4 ZD) - dle čl. 8 ZD na téže stránce doprava, příslušenství, zprovoznění. - dle čl. 13 dodávka MDM a UDT - dle přílohy č. 1 ZD i analýza, implementace, dokumentace a samotná dodávka systému MDM - dle přílohy č. 1 ZD i dodávka 4 typů hardware včetně pouzder, dodávka licencí, - dle odst. III.2 kupní smlouvy Předmětem této smlouvy je nákup systému Mobile Device Management podrobně specifikovaný v Příloze č. 1 této kupní smlouvy, která je její nedílnou součástí (dále jen zboží ). Příloha č. 1 kupní smlouvy ale není součástí ZD a dle našeho názoru ze ZD ani nevyplývá, co vše má být jejím obsahem. Uchazeč si není jist, které položky má zahrnout do celkové nabídkové ceny. Také se domníváme, že takto stanovené požadavky - napříč ZD, bez jednoznačného přehledu na jednom místě - mohou vést k situaci, kdy každý uchazeč do nacení jiný seznam dílčích položek, ze kterých sestává celková cena. Případně každý uchazeč zcela rozdílně přistoupí ke zpracování obsahu přílohy č. 1 kupní smlouvy. Tážeme se proto: a) zda zadavatel připraví tabulku se seznamem dílčích položek kupní ceny, ke kterým každý uchazeč pouze doplní jejich reálnou cenu a takto doplněnou tabulku závazně vloží do přílohy č. 1 kupní smlouvy případně do nabídky? b) zda může zadavatel upřesnit požadavky na obsah přílohy č. 1 kupní smlouvy (např. zda může být touto přílohou příloha č. 1 ZD doplněná o specifikaci ceny a typu nabízeného MDM a HW)? Ano. Uchazeč může rozšířit tabulku následovně (jinak dle čl. 2 ZD uchazeč vždy uvádí cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH) Položka MDM server 2? MDM klient implementace UDT Smartphone (open) 4913 pouzdro 4913 UDT Tablet (open) 885 cena ks celkem ks/multilicence bez DPH DPH vč.dph bez DPH DPH vč.dph 5

6 pouzdro 885 UDT Smartphone (win) 35 pouzdro 35 UDT Tablet(win) 30 pouzdro 30 cena vymezené části A Pozn. V případě, že nabízené řešení vyžaduje doplnění některých dalších položek, uchazeč je oprávněn tyto položky uvést v jím doplněné tabulce. Zadavatel požaduje předložit v rámci nabídky přílohu č. 1 návrhu kupní smlouvy, kterou uchazeč vytvoří dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče č. 14: Z odstavce III.2 kupní smlouvy je možné dovozovat, že předmětem smlouvy je nákup systému MDM. Avšak jak je uvedeno v našem předchozím dotazu, zadavatel na jiných místech ZD požaduje i dodávku dalších služeb a zboží (zejména HW dle přílohy č.1 ZD). Žádáme proto zadavatele o adekvátní úpravu odst. III.2 kupní smlouvy. Zadavatel již tuto úpravu provedl v rámci odpovědi na dotaz číslo 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 15: Dle článku 13 ZD je předmětem hodnocení i délka záruční doby MDM. Nabízenou délku záruky, minimálně 36 měsíců, je uchazeč povinen doplnit do odst. VII.3 kupní smlouvy. Chápeme správně, že zadavatel požaduje záruku jen a pouze na systém MDM a zbývající součásti dodávky může uchazeč nabídnout bez záruky (nebo se zákonnou zárukou v délce 24 měsíců)? Pokud zadavatel požaduje stejný rozsah záruky na celou dodávku, žádáme o adekvátní úpravu ZD a návrhu kupní smlouvy. Zadavatel požaduje uvedení záruční doby, která bude platná pro MDM i UDT shodně. Tedy min. 36 měsíců dle požadavku ZD až + 24 měsíců nad rámec požadované záruky. Zadavatel bude hodnotit záruční dobu pro všechny komponenty vymezené části A (MDM + UDT) dohromady. Jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace, zadavatel požaduje dodávku MDM a HW koncových mobilních zařízení. Hodnotícím kritériem č. 1 je Nabídková cena MDM + UDT, včetně instalace a implementace SW. Hodnotícím kritériem č. 2 je délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců. Jedná se tedy o záruční dobu na celou dodávku. Návrh kupní smlouvy již zadavatel upravil v rámci odpovědi na dotaz č. 3 těchto dodatečných informací. Dotaz uchazeče č. 16: V odst. 6.1 ZD jsou uvedeny požadavky zadavatele na licence. V komentáři k odst. VI.3 návrhu kupní smlouvy je uvedeno, že uchazeč doplní podmínky uvedené v čl. 6.1 zadávací dokumentace. Uchazeči není jasné, zda má/může ustanovení odst. 6.1 ZD nějak modifikovat? Pokud ano, tak žádáme o informaci, co je a co není přípustné měnit/doplňovat. Pokud má být odst. 6.1 ZD bez v celém rozsahu a bez jakékoliv změny zahrnut i v návrhu kupní smlouvy, žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. 6

7 Ustanovení čl. 6.1 ZD nelze modifikovat. Dotaz uchazeče č. 17: Dle ZD zadavatel požaduje záruční lhůtu v minimální délce trvání 36 měsíců. Avšak v odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 156 ZVZ ze dne zveřejněném na profilu zadavatele není požadavek na záruční lhůtu přesahující 24 měsíců ani uveden, ani zdůvodněn. Pro odstranění pochybností se proto tážeme, zda zadavatel skutečně požaduje minimální délku záruky 36 měsíců? Ano, zadavatel požaduje u vymezené části A minimální délku záruky na MDM a UDT 36 měsíců. Dotaz uchazeče č. 18: V čl ZD je pro vymezenou část A požadováno prokázat splnění technických kvalifikačních předpokladů k odborné kvalifikaci osoby v roli Expert 1 projektový manažer doložením certifikátů ITIL V3 Service Transition a zároveň ITIL V3 Service Operation a zároveň IPMA C nebo PRINCE 2. Tážeme se, zda: a) lze kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer prokázat certifikátem ITIL Expert, který dokládá vyšší stupeň odbornosti? b) je nutno prokazovat kvalifikaci ITIL na jedné straně a znalost projektového managementu (IPMA/PRINCE) jedinou osobou, nebo může uchazeč uvést 2 osoby členy týmu, kdy jedna splňuje certifikaci ITIL a druhá certifikaci v oblasti projektového managementu (s podmínkou, že obě osoby mají VŠ vzdělání a praxi dle ZD)? Ano. Kvalifikaci ITIL osoby v roli Expert 1 projektový manažer lze prokázat certifikátem ITIL Expert. Vzhledem k tomu, že se jedná o projektového manažera, musí se jednat pouze o jednu osobu, která musí splňovat uvedené certifikace. Zadavatel nepřipouští rozdělit řízení projektu na více osob. Dotaz uchazeče č. 19: Dle článku 13 ZD zamýšlí zadavatel u dílčího hodnotícího kritéria Délka záruční doby MDM poskytnutá nad 36 měsíců porovnávat nikoliv celé dílky záruční lhůty nabídnuté jednotlivými uchazeči, ale pouze tu část záruky nad 36 měsíců. Dle našeho názoru je takto stanovený způsob hodnocení v rozporu s ustanovením 6 ZVZ netransparentní a v dále v rozporu s ustanovením 78 odst. 4 nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny - to lze demonstrovat např. na situaci, kdy by jediný uchazeč nabídl záruku 37 měsíců a zbývající uchazeči minimálních 36 měsíců jediný uchazeč by získal výhodu 10 bodů do celkového hodnocení vezmeme-li v úvahu předpokládanou hodnotu části A zakázky cca 75 mil. Kč, získal by tento uchazeč za 1 měsíc záruky navíc výhodu téměř 7,5 mil. Kč nabídkové ceny, což jednoznačně není pro zadavatele ekonomicky výhodné, tedy nevyjadřuje vztah užitné hodnoty a ceny. Žádáme proto zadavatele o úpravu postupu při hodnocení délky záruční doby tak, aby porovnával celou záruční dobu, nikoliv pouze její část přesahující 36 měsíců. 7

8 Jak již bylo uvedeno výše, zadavatel požaduje záruční dobu pro všechny položky vymezené části A shodnou a tato záruka bude kritériem hodnocení. Tímto postupem mají všichni uchazeči stejné podmínky i v rámci hodnocení. Dotaz uchazeče č. 20: V příloze č. 1 ZD zadavatel mimo jiné stanovil následující požadavek: Licenčně požadované řešení pro všechny telefony a tablety dodávané v 1. vymezené části. Systémově a výkonnostně dimenzované řešení min. na zařízení. Pro odstranění pochybností žádáme zadavatele o následující informace: a) Splní uchazeč požadavek, když nabídne ks klientských licencí (nebo multilicenci neomezenou počtem uživatelů)? b) Kolik serverových licencí a v jakém rozsahu požaduje zadavatel dodat a tedy i nacenit? Prosíme též o začlenění do cenové tabulky, viz náš dotaz č. 2 výše. c) Jak dlouhou dobu mají dodané licence platit (jak klientské, tak i serverové) - to je zásadní informace pro licence zpoplatněné ročním paušálem? Ano, avšak požadovaný počet je licencí, řešení se však může do budoucna rozšiřovat až na uživatelů, tudíž jeho serverová kapacita musí být tomuto požadavku dimenzovaná. Zadavateli není známo, jak bude konkrétní produkt licencován. Tabulka tuto položku obsahuje a počet je na dodavateli v souladu s požadavky na dostupnost a kapacitu řešení. add c) Požadované licence mají platit a být provozovány po celou dobu nabízené záruky. Dotaz uchazeče č. 21: Popis požadavků na MDM systém není dle našeho názoru natolik detailní, aby vyloučil možnost, že zadavatel obdrží 2 vzájemně neporovnatelné nabídky. Tážeme se proto, zda zadavatel zveřejní (např. formou tabulky) seznam minimálních požadovaných parametrů, do něhož je uchazeč povinen potvrdit, že je splňuje a uvést popis/způsob splnění. Popis požadavků na MDM systém zadavatel vyhotovil v obecné rovině. Podrobnou specifikací a uvedením minimálních parametrů, by se zadavatel vystavil riziku, že v průběhu zadávacího řízení by jím určené požadavky nebyly ze strany výrobců již podporované. Dotaz uchazeče č. 22: V příloze č. 1 ZD zadavatel stanovil mimo jiné i požadavky na APN. V dodatečných informacích č. 3 ze dne (dotaz č. 11) zadavatel uvedl, že APN není součástí ddodávky. Dále zde zadavatel uvedl, že Využití této, i více APN je však podmínkou dodávky řešení a následného přechodu do provozu. Uchazeči není jasný význam tučně zvýrazněné věty, proto se táže: a) Co tato informace pro uchazeče znamená z pohledu obsahu jeho nabídky, co konkrétně musí uchazeč do nabídky ve vztahu k APN uvést, aby splnil zadávací podmínky? b) Co tato informace znamená pro vítězného uchazeče z pohledu požadavků na jeho součinnost? Budou tyto vícepráce hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na tuto zakázku? Co konkrétně je uchazeč povinen realizovat? c) Jak má zadavatel zajištěnu součinnost třetích stran (současných poskytovatelů APN)? 8

9 APN bude realizována v rámci služeb, které pro PČR zajišťuje MVČR. Uchazeči ve všech vymezených částech musí designovat nabízená řešení tak, aby pro provoz bylo počítáno přenosové prostředí komerčních operátorů využívající APN. Nejedná se o vícepráce, které je nutné zahrnout do nabídkové ceny. add c) Zadavatel si zajistí v případě potřeby součinnost poskytovatele/ů APN. Dotaz uchazeče č. 23: Dle návrhu kupní smlouvy musí být dodané zboží být vyrobené v r.2014 nebo později. Ale v dodatečných informacích č. 1 ze dne 1.4. zadavatel uvedl, že nepřipouští dodávku HW uvedeného na trh před rokem Dle našeho názoru tak je citovaná dodatečná informace v dílčím rozporu s návrhem kupní smlouvy může existovat zboží (zejména UDT) uvedené na trh před r. 2014, ale s tím, že konkrétní kusy opustily výrobní linku (tj. byly fyzicky vyrobeny) až v roce Může uchazeč nabídnout takové zboží? Pokud ne, pak žádáme zadavatele o adekvátní úpravu návrhu kupní smlouvy. Zadavatel doplňující informací zpřesnil požadavek na citaci uvedenou v návrhu kupní smlouvy, že: Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2014 nebo později z prvotřídních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality, aby snížil riziko ukončení podpory takového zboží výrobcem již před zahájením provozu. Dotaz uchazeče č. 24: Uchazeč je povinen do nabídky vložit podepsanou přílohu č. 8 ZD, která jej zavazuje k poskytnutí součinnosti pro realizaci propojení mezi MDM. Žádáme zadavatele o bližší upřesnění, v čem součinnost spočívá a zda tyto vícepráce budou hrazeny zadavatelem navíc nebo je uchazeč musí zahrnout do kalkulace nabídkové ceny na část A zakázky? Zadavatel nedokáže předjímat nabízená MDM, ani finální podobu vymezené části B. Kvalifikovaný uchazeč musí učinit vlastní odhad požadovaných prací a zahrnout si je do vlastních nákladů. Dotaz uchazeče č. 25: V čl. IX. odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena povinnost mlčenlivosti a různé výjimky. Dle našeho názoru zde chybí výjimka, že informace může dodavatel poskytnout osobám podílejícím se na plnění smlouvy. Upraví zadavatel v tomto smyslu návrh kupní smlouvy? Dle názoru zadavatele není potřeba upravovat návrh kupní smlouvy ve smyslu dotazu. Z čl. IX. odst. 2 je patrné, že prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 čl. IX. všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle smlouvy. Z toho vyplývá, že prodávající je oprávněn poskytnout informace osobám podílejícím se na plnění smlouvy. 9

10 Dotaz uchazeče č. 26: V Čl. X odst. 1 návrhu kupní smlouvy je stanovena smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží/prodlení s odstraněním mimozáruční/pozáruční či záruční vady ve výši 100 tisíc Kč za každý i započatý den prodlení. Dále v čl. VII. Odst. 3 návrhu kupní smlouvy je stanoveno, že servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Dále je zadavatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. X. odst kupní smlouvy. Tážeme se: a) Zda se vážná porucha vztahuje jen na nefunkčnost serverové části MDM, resp. nefunkčnost většiny uživatelů systému? Pokud by se uvedená kombinace sankcí měla vztahovat i na nefunkčnost jednotlivých UDT, jde dle našeho názoru o nepřiměřenou kombinaci sankcí, která uchazečům výrazně zvyšuje náklady nebo až znemožňuje podat nabídku - uchazeči se nemohou k takovému plnění zavázat bez porušení pravidel pro jednání s péčí řádného hospodáře. b) Zda zadavatel znění kupní smlouvy tak, že bude možné tyto sankce uplatnit jen v případě, že prodlení s dodávkou zboží, prodlení s odstraněním vady a vznik vady jako takové bylo prokazatelně způsobeno dodavatelem a nikoliv zadavatelem nebo třetí stranou? Vážná porucha se vztahuje na řešení jako celek, nikoli na jednotlivé zařízení UDT. Ze smluvního vztahu je zřejmé, že sankce mohou být vymáhány pouze pokud došlo k zavinění na straně dodavatele. U složitosti řešení, závislého na více subjektech je takovýto postup na straně odběratele standardní. Dotaz uchazeče č. 27: Máme následující nejasnosti ohledně dodávky hardware: a) Tablet open source 885 ks: všechny požadavky najednou beze zbytku splňuje jediné zařízení na českém trhu, které není v portfoliu všech potencionálních uchazečů, některý dodavatel může mít exkluzivitu. I když zadavatel požaduje velikost displeje 10.1 palce, zmíněný jediný model má displej ve velikosti 12 palců domníváme se, že nepřesnost způsobující zúžení okruhu vhodných zařízení spočívá v požadované minimální frekvenci jader a minimální velikosti vnitřní paměti. Na trhu existují kvalitní i cenově výhodnější přístroje, které ale při stávající kombinaci parametrů nesplňují požadavky zadavatele. Zároveň platí, že nižší frekvence jader a vnitřní paměti nikterak zásadně nesníží uživatelský komfort uživatele takového přístroje a bez omezení dostačuje k účelu, k němuž jsou dle ZD tato zařízení určena. Zmírní zadavatel své požadavky např. na úroveň frekvence jader 4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz a 16 GB vnitřní paměti? b) Tablet open source 885 ks: Tážeme se, zda zadavatel trvá na požadavku na dotykové pero? Pokud ano, musí mít HW z výroby vestavěný slot na pero nebo může být pero externě balené? Pokud zadavatel trvá na vestavěném slotu z výroby, upozorňujeme jej, že dle našeho názoru neexistuje na trhu zařízení splňující najednou všechny požadované parametry beze zbytku. Zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky daného typu UDT. Dle dostupných informací Vámi navrhovaný typ procesoru quadracore (4x1,9 GHz + 4x1,3 GHz) je nedostačující, neboť se má jednat o nesouběžně spolupracující jádra procesoru. Zadavatel připouští doplnění vnitřní paměti dalším úložištěm, které bude umístěné interně v zařízení. 10

11 Zadavatel trvá na vestavěném slotu, pokud je takové zařízení vyráběno a splňuje minimální požadavky ZD. Dotaz uchazeče č. 28: Vzhledem k výše uvedeným nejasnostem není možné připravovat příslušné vstupy do nabídky až do zveřejnění odpovědí zadavatele (dodatečných informací) a zadávací dokumentace tak není zpracována v podrobnostech nezbytných pro řádné zpracování nabídky. Proto žádáme zadavatele, aby v souladu s ustanovením 40, odst. 3 ZVZ adekvátně prodloužil lhůtu pro podání nabídek (s ohledem na rozsah nejasností považujeme za adekvátní takovou lhůtu, kdy ode dne zveřejnění dodatečných informací do konce lhůty pro podání nabídek bude zbývat nejméně 14 kalendářních dní). Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek v dodatečných informacích č. 5 dne 24. dubna 2015 na 12. května 2015 do 9:30 hod. Ing. Miroslav Hajný v.r. za zadavatele Zpracoval: Bc. Roman Němeček 11

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 4 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001618/2015 5.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Hloušek 956 999 245 724 524 010 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost

VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost VZ20/2009 Modernizace TS se zaměřením na dostupnost a bezpečnost Dodatečné informace k ZD Dotaz č. 1 K bodu 5.1.1. SERVER DATOVÉHO CENTRA Můžete potvrdit, že pro dodávku 1 ks nového blade serveru bude

Více

Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33972-25/ČJ-2014-990656 V Praze 3. března 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem MVDr. Zbyňkem Semerádem IČ:

Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem MVDr. Zbyňkem Semerádem IČ: Zadavatel: Česká republika - Státní veterinární správa Slezská 7, 120 56 Praha 2, zastoupený ústředním ředitelem MVDr. Zbyňkem Semerádem IČ: 00018562 Název veřejné zakázky: Technická podpora odborného

Více

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (2)

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (2) POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Č.j. PPR-28011-34/ČJ-2014-990656 Praha: 13. května 2015 Počet listů: 5 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci (2) V souladu s ustanovením

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 2 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001577/2015 31.7.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo životního prostředí Sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 IČO: 00164801 Jednající: Název veřejné zakázky: Ing.

Více

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5

Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-33956-20/ČJ-2014-990656 V Praze 20. ledna 2015 Počet listů: 5 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Sídlo: Nádražní 869/55, 702 00 Ostrava Zastoupený: Ing. Aleš Uvíra, pověřený

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí)

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ BLOK VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/ (11. částí) ZADAVATEL: Masarykova univerzita Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN IČ: 00216224 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: Statutární město Ostrava sídlem: Prokešovo

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 5 VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/00 /2015 12.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ)

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách (ZVZ) Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647, Praha 9, PSČ 193 21 Veřejná zakázka: Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 20 Druh veřejné

Více

DODATEČNÉ INFORMACE č. I

DODATEČNÉ INFORMACE č. I SVS/2015/009205-G DODATEČNÉ INFORMACE č. I Vážení dodavatelé, zadavatel veřejné zakázky s názvem Implementace odborného informačního systému SVS a dodávka HW terminálů, ev. č. VZ 498494, (dále jen veřejná

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s ust. 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Identifikace zadavatele: VTP Brno, a.s. Heršpická 813/5 639 00

Více

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné dotazy. V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Dodatečné dotazy Veřejná zakázka Processing datových zpráv Portálu ZP a důvěryhodné úložiště datových zpráv Portálu ZP pro VoZP ČR (VZ 60064418) dodatečné dotazy V souladu s 49 zákona 137/2006 Sb., zveřejňujeme

Více

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování

Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky. Centrální logování Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Centrální logování podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 232/2012 Sb. Odůvodnění

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. popis předmětu veřejné zakázky Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 6 Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/002309/2015 17.9.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahálková 956 999 203 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1016/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 00025592 Veřejná zakázka nadlimitní: Zajištění podpory HW a SW informačního systému Základního registru

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k nadlimitní veřejné zakázce Dodávka serverů, diskových polí a dalšího technického vybavení pro Technologické centrum Plzeňského kraje Evidenční číslo ve VVZ: VZ 343877 VZ v E-ZAK:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 ZADAVATEL: Česká republika CENIA, česká informační agentura životního prostředí IČO: 45249130 Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 Zastoupený Ing. Vladimírem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Provádění lesnických činností s prodejem

Více

NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ x86

NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ x86 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02 dle ustanovení 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů NÁKUP SERVEROVÝCH TECHNOLOGIÍ NA PLATFORMĚ Zadavatel:

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY K č. j. 1034/2016 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vývoj systému Datového skladu. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1015/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky:

čj. KrÚ 35949/2014 Riziko nerealizace veřejné zakázky: čj. KrÚ 35949/2014 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška )

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ZADAVATEL: Královéhradecký kraj Sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Jednající: Bc. Lubomír Franc, hejtman IČ: 70889546 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Krajská digitální spisovna a Krajské digitální

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. dle 156 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. dle 156 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 Zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen Zákon ) Název veřejné zakázky: Naši dobrovolní hasiči zodpovědnost pro budoucnost ve společném

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Plánovaný cíl veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Plánovaný cíl veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou veřejnou zakázkou a plánovaným cílem. Vytvoření podmínek pro efektivní stěhování dat v souvislosti

Více

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi komunitní práce - Broumovsko odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a dle vyhlášky 232/2012 Sb.,

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE II Zadavatel: Nemocnice České Budějovice a.s. sídlo: Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice Zastoupený MUDr. Břetislavem Shonem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Bláhou, místopředsedou představenstva

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013

Rámcová smlouva na dodávky multifunkčních tiskových zařízení (kopírovací stroje a multifunkční tiskárny) pro rok 2013 Č.j.: MV-48025-7/VZ-2012 Praha 18.10.2012 Počet listů:8 Přílohy: 2/31 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ: 00007064, DIČ:CZ00007064

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. 2. Popis předmětu veřejné zakázky Oproti skutečnostem uvedeným v předběžném oznámení K č. j. 1027/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha, IČO: 000 25 593 Veřejná zakázka nadlimitní na dodávky: Obnova síťových prvků zadávaná v otevřeném řízení

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Protipovodňová

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Nákup osobních automobilů. Odůvodnění veřejné zakázky

Nákup osobních automobilů. Odůvodnění veřejné zakázky Název veřejné zakázky: Nákup osobních automobilů v souladu se zněním 156 odst. 1 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 5208 /2015 MUCL/4177/2015 Vyřizuje: Martina

Více

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01

Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Sportovní soukromá základní škola Litvínov s.r.o. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky. nedošlo ke změně. nedošlo ke změně Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny oproti skutečnostem uvedeným podle 1. a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, nedošlo

Více

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015

Specifikace veřejné zakázky: Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín. Datum uveřejnění: 27. 4. 2015 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Kolín Sídlo zadavatele: Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín Název veřejné zakázky: Konsolidace IT a nové služby Kolín Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Česká republika Ministerstvo financí Sídlo: Letenská

Více

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6

Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY správa logistického zabezpečení odbor veřejných zakázek Č.j. PPR-31834-29/ČJ-2013-990656 V Praze 26. února 2014 Počet listů: 6 Odůvodnění veřejné zakázky V souladu s

Více

(dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, Praha 7 IČO: , DIČ:CZ

(dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, Praha 7 IČO: , DIČ:CZ Příloha výzvy DNS Mobilní telefony 4/2016 Příloha k č.j. MV- 99103-99/VZ-2015 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČO:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 17 Zadavatel: E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČO: 280 85 400 Veřejná zakázka: Elektromontážní práce VN, NN Evidenční číslo VZ: 518107 DODATEČNÉ INFORMACE K

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 24.2.2015 ZADAVATEL: Jihomoravský kraj Sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, Česká republika IČ: 708 88 337 Zastoupený: Intenko, s.r.o., sídlem:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky

Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky čj 2521/2015 - ÚVN Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky VÚSL - nábytek ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, Brno IČO: Veřejná zakázka:

Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, Brno IČO: Veřejná zakázka: Zadavatel: STAREZ - SPORT, a.s. se sídlem: Křídlovická 34, 603 00 Brno IČO: 26932211 Veřejná zakázka: Poskytování hlasových a datových služeb elektronických komunikací zadávaná v otevřeném řízení podle

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky č. 3. Dodávka a implementace informačního systému elektronické spisové služby VÁŠ DOPIS ZN. ČÍSLO JEDNACÍ SPISOVÁ ZNAČKA DATUM LCR099/39/001692/2015 17.8.2015 VYŘIZUJE TELEFON GSM FAX E-MAIL Zahalkova 956 999 2903 724 623 712 495 262 391 99_ozvz@lesycr.cz Dodatečné informace k zadávacím

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Kompostárna Přerov Žeravice ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Kompostárna Přerov Žeravice Veřejná zakázka (dále jen «VZ»)

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka IČ: 60460709 Profil zadavatele:

Více

Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Veřejná zakázka je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. VZ 12/02 - Rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve vyloučených lokalitách v Královéhradeckém kraji (společné pro dílčí části 01 07) odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zák. č. 137/2006

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa

Název veřejné zakázky: Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Odůvodnění veřejné zakázky (podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) Název veřejné zakázky: Revitalizace

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s Vyhláškou č. 231/2012 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25.6.2012

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Strana 1 z 6 Zadavatel: Město Černošice Veřejná zakázka: ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Strana 2 z 6 V souladu s ustanovením 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění platných předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Dodávka asfaltové emulze Druh zakázky nadlimitní veřejná

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele,

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Č. j. SVS/2014/104879-G veřejné zakázky dle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Integrovaný operační program Registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09617 Název projektu: Konsolidace IT infrastruktury a rozvoj služeb TC městyse Lysice Název

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( zákon ) a dle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění podle 156 odst. 1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Sbírky zákonů č. 232/2012, o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV

Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Splněním veřejné zakázky budou naplněny potřeby zadavatele spočívající

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Zadavatel: Hlavní město Praha Sídlo:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Poskytování mobilních telekomunikačních služeb Sídlem: Těšnov 65/17 110 00 Praha 1 Nové Město Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky postupem podle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 232/2012,

Více

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje.

Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem E-shop pro Centrální nákup Plzeňského kraje. PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor informatiky Škroupova 18, 306 13 Plzeň NAŠE ZN.: IT/1127/13 VYŘIZUJE: Mgr. Pavel Sloup TEL.: +420 377195194 FAX: +420 377195208 E-MAIL: pavel.sloup@plzensky-kraj.cz DATUM:

Více

Kajutové čluny, V odůvodnění účelnosti veřejné zakázky došlo od předběžného oznámení ke změně v termínu dodání, tedy do

Kajutové čluny, V odůvodnění účelnosti veřejné zakázky došlo od předběžného oznámení ke změně v termínu dodání, tedy do Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k veřejné zakázce (dále jen VZ ): Kajutové čluny, která byla uveřejněna

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Litvínov, Náměstí Míru

Více

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk

Město NYMBURK Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 28 Nymburk ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném znění k veřejné zakázce (dále také jako VZ ) s názvem: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a) Beze změn. b) Beze změn. c) Beze změn. d) Beze změn.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a) Beze změn. b) Beze změn. c) Beze změn. d) Beze změn. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a) Beze změn. b) Beze změn. c) Beze změn. d) Beze změn. Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku IT techniky. Předmětem

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Město Litvínov Sídlo: Městský úřad Litvínov,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky CPV veřejné zakázky zejména Pořízení kompostérů pro občany obce Libhošť Dodávky

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky K č. j. 1017/2015 Zadavatel: CESNET, zájmové sdružení právnických osob se sídlem Zikova 4, 160 00 Praha 6 IČ: 63839172 zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky ZADAVATEL: Sídlem: Jednající: IČ: Obec Nesvačily Nesvačily 2, 267 27 Liteň Miroslav Hora, starosta obce VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Vodovod Nesvačily I. etapa Odůvodnění účelnosti

Více