kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty."

Transkript

1 kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011.

2

3 Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/ Praha 4 Tel.: Fax: Ředitel divize Akademie Dr. Jörg Petzold Design a grafická úprava ideasfirst, s.r.o. Partyzánská Jaroměř Tisk MHA, s.r.o. Školní Humpolec Redakční uzávěrka: Copyright 2010 by TÜV SÜD Czech s.r.o. AKADEMIE TÜV SÜD Czech s.r.o. KATALOG 2010/

4 Vážení obchodní přátelé, rád bych Vás přivítal na stránkách nového katalogu Akademie TÜV SÜD Czech citací slavného podnikatele Henryho Forda: Pokud věříte, že budete úspěšní nebo pokud věříte, že selžete, tak budete mít v obou případech pravdu. Světová ekonomika zažívá turbulentní časy a tržní podmínky se mění velmi rychle. Ekonomické klima se stává tvrdším a konkurence je velmi silná. V těchto neklidných časech lidé přemýšlí hodně o budoucnosti a občas mají obavy, jak to vše zvládnou. Znalost znamená bezpečnost, jistotu. Lidský mozek má neomezené možnosti a my všichni víme, že prostřednictvím svých znalostí, dovedností a schopností můžeme dosáhnout svých cílů. V TÜV SÜD Czech se díváme na své klienty jako na spojence a usilujeme o to poskytovat jim vysoce profesionální a současně přátelské služby, což s sebou přináší i vysoké nároky našich klientů na nás. Vzdělání a schopnosti znamenají úspěch. Školicí a rozvojové kurzy Vám mohou pomoci rozšířit znalosti Vašich zaměstnanců a jejich profesionální odbornou způsobilost Vážené dámy, vážení pánové, Úvodní slova a tím zároveň zvýšit konkurenceschopnost Vaší firmy. Posláním Akademie TÜV SÜD Czech je poskytovat Vám ty nejlepší služby v oblasti vzdělávání a osobnostního růstu. Komplexní nabídka kurzů a seminářů, poskytovaná vysoce kvalitními lektory, se pohybuje od kurzů kvality, technických kurzů až po školení tzv. měkkých dovedností. Na jakékoliv téma vám také rádi připravíme program přímo na míru. Znalost je klíčem k úspěchu. Znalost je jistota. těší mne, že Vám mohu představit aktuální nabídku Akademie TÜV SÜD Czech pro druhé pololetí letošního roku a začátek roku Při jejím koncipování jsme vycházeli z mnohokrát ověřeného předpokladu, že klíčovou podmínkou úspěchu firmy je důraz na kvalitu, odbornost a profesionalitu. Celosvětová krize v současné době dramaticky prověřuje kondici mnohých společností. Způsob, jak čelit této a dalším výzvám, tkví v nepřetržitém osvojování si nových vědomostí, jež umožní pohotověji reagovat na aktuální příležitosti. Prostřednictvím svých znalostí a s využitím primárních dat získaných od klienta jsme připraveni pomoci mu zorientovat se v požadavcích současné legislativy a v aktuálních podmínkách, které tvoří rámec jeho podnikání. Akademie TÜV SÜD Czech poskytuje absolventům svých kurzů osvědčení celosvětově respektované autority v oblasti certifikací, což už samo o sobě znamená pro každou z firem náskok před konkurencí a navýšení její ceny na trhu. Náš nový katalog zájemcům poskytne přehled nabízených školení a aktuálních termínů, podrobné informace lze rovněž získat i na internetových stránkách společnosti Připravili jsme pro Vás edukační servis napříč celou škálou oborů, ať už jde o od- Těšíme se na Vás! S úctou, Jörg Petzold Ředitel divize Akademie padové hospodářství, nároky na podnikání v oblasti životního prostředí, bezpečnost práce na pracovišti, o požadavky na činnost interních auditorů či o školení manažerských dovedností. Naši experti a školitelé jsou schopni na základě detailní analýzy potřeb zákazníků vypracovat na míru šitou koncepci pro komplexní a vysoce profesionální vzdělávání v konkrétním odvětví. TÜV SÜD Czech: Jsem přesvědčen, že pro ty, již se rozhodnou využít naši nabídku, bude tento krok znamenat významnou podporu v jejich aktivitách a začátek úspěšného partnerství. Dušan Bruncko Relationship Manager 4 5

5 4 Úvodní slova 9 O firmě 8 Akademie TÜV SÜD Czech 10 Jak si vybrat školení? 11 Projekty rozvoje lidských zdrojů (Evropský sociální fond ESF) 12 Semináře a konference 13 Kvalita 14 ISO QMS Interní auditor 16 QMS Interní auditor zdokonalovací 17 Integrovaný systém řízení 18 IMS Základy Modul I 19 IMS Interní auditor Modul II 20 IMS Manažer Modul III 21 IMS Poradce Modul IV 22 Systém společenské odpovědnosti firem SA SA 8000 společenská odpovědnost základní 24 SA 8000 Interní auditor 25 Lean Six Sigma 26 Kvalita v automobilovém průmyslu 27 ISO/TS Interní auditor základní 28 ISO/TS Interní auditor zdokonalovací 29 IRIS 30 IRIS Interní auditor 31 Metrologie 32 Metrologie I 33 Metrologie II nadstavbové 34 Metrologie III specializované 35 Metrologie IV NOVÉ 37 Technika 38 Štíhlý podnik 39 Řízení logistických toků metodou Kanban NOVÉ 40 Management rizik u strojních zařízení Obsah 41 Odpadové hospodářství a obaly NOVÉ 42 Bezpečnost strojních zařízení 43 Funkční bezpečnost dle IEC ADR 46 Školení dle předpisů ADR, RID, ADN, IMDG 48 FMEA Failure Mode and Effect Analysis 51 Životní prostředí 52 EMS Systém environmentálního managementu 53 EMS Interní auditor 54 EMS Interní auditor zdokonalovací 55 Úspory energií ve stavebnictví 56 Energetická náročnost budov NOVÉ 57 Nejčastější nedostatky během výstavby FVE pohled hodnotící organizace NOVÉ 58 FVE ve formě malých střešních instalací NOVÉ 59 E-mobility 60 Hybridní a elektrická vozidla NOVÉ 63 Bezpečnost 64 Bezpečnost práce 65 Koordinátor BOZP na staveništi podle 14 zákona č. 309/2006 Sb. školení 66 Koordinátor BOZP na staveništi podle 14 zákona č. 309/2006 Sb. zkouška 67 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. školení 68 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. zkouška 69 BOZP v návaznosti na OHSAS Interní auditor 70 BOZP v návaznosti na OHSAS Interní auditor zdokonalovací 71 Efektivní komunikace pro koordinátory BOZP na staveništi 72 SCC (Safety Certificate Contractors) Školení a mezinárodně uznávaná certifikace osob 73 SCC pro pracovníky operativní úrovně školení a zkouška NOVÉ 74 SCC pro vedoucí pracovníky školení a zkouška NOVÉ 75 Bezpečnost informací 78 Bezpečnost potravin 79 Systém managementu bezpečnosti potravin Interní auditor 80 Senzorické hodnocení potravin a surovin 81 Chemie REACH 83 Dětská hřiště 85 Soft Skills 87 Manažerská akademie Manažerské dovednosti Modul I NOVÉ 88 Manažerská akademie Vedení týmu a delegování Modul II NOVÉ 89 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Základní fáze obchodního jednání Modul I NOVÉ 90 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Zvládání kritických situací a ukončení obchodního jednání Modul II NOVÉ 91 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Situační styly prodeje Modul III NOVÉ 92 Vyjednávání NOVÉ 93 Cenové vyjednávání NOVÉ 94 Projektové řízení NOVÉ 96 Leadership Skills Situační styly vedení Modul I NOVÉ 97 Leadership Skills Situační styly a vedení týmu Modul II NOVÉ 98 Prezentační dovednosti NOVÉ 99 Time management IV. generace NOVÉ 100 Factory Game NOVÉ 101 Manažerský kurz Letní akademie NOVÉ 102 Manažerský kurz Letní akademie NOVÉ 103 Lean Six Sigma Letní akademie NOVÉ 104 Project management a Risk management Letní akademie NOVÉ 105 Leadership Letní akademie NOVÉ 106 Obchodní podmínky Akademie TÜV SÜD Czech 108 Školící prostory Akademie TÜV SÜD Czech 109 Představení členů Akademie TÜV SÜD Czech 110 Kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o. 111 Přihláškový formulář 6 7

6 O firmě AKADEMIE TÜV SÜD Czech TÜV SÜD je světově uznávanou autoritou v oblastech konzultace, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání, a to ve všech odvětvích průmyslu a služeb. TÜV SÜD Group byla založena v Mnichově, v Německu před 140 lety. S více než 600 pobočkami a zaměstnanci po celém světě dosahuje obratu přes 1,4 mld. EUR. Hlavním a neměnným posláním TÜV SÜD je snaha přispívat k bezpečnosti osob a k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí. Cílem společnosti je maximálně vycházet vstříc potřebám svých zákazníků a poskytovat jim služby, které jsou vždy zárukou kvality a odbornosti a odpovídají nejnovějším poznatkům vědy a techniky. Jednotnost postupů, cílů a výsledných dokumentů TÜV SÜD zajišťuje produktům a službám jednoznačnou identifikovatelnost a uznání na celém světě. V České republice je společnost TÜV SÜD zastoupena od roku 1995 na devíti místech ve všech regionech a naši odborníci jsou tak snadno dostupní všem našim klientům. AKADEMIE TÜV SÜD Czech nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru. Kromě standardních odborných školení, která vycházejí z požadavků legislativy či norem, nabízíme i školení tzv. měkkých dovedností, jimž je v současnosti přikládán stejný význam jako odborným znalostem. 8 9

7 Jak si vybrat školení? PROJEKTY ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ (Evropský sociální fond ESF) Otevřené vhodné pro jednotlivce nebo menší skupiny zaměstnanců finančně přijatelné možnost vyškolit zaměstnance v různých oblastech a kombinovat školení podle individuálních potřeb jednotlivých zaměstnanců a organizace možnost konzultovat problémy a jejich řešení s odborníky a kolegy z praxe ze stejné či odlišné branže výměna zkušeností a možnost navázat kontakty s odborníky benefit pro zaměstnance možnost dále se rozvíjet, získávat další vzdělání, rozšiřování kvalifikace Našim klientům nabízíme spolupráci na vzdělávacích projektech v rámci výzev ESF, určených na vzdělávání. Co Vám nabízíme? za pomoci finanční podpory z ESF připravit program ušitý na míru Vaší společnosti a zaměstnancům v oblasti odborného vzdělávání a měkkých dovedností nejnovější vzdělávací témata, aktuální legislativa, požadavky standardů kombinace odborné náplně s tréninkem manažerských dovedností využití odborníků inspektorů a auditorů s dlouholetými zkušenostmi z praxe mezinárodní rozměr zkušenosti z mezinárodní spolupráce, odborníci, know-how In-house vhodné pro větší skupiny zaměstnanců možnost absolvovat školení přímo v organizaci možnost definovat specifické požadavky na obsah, rozsah či formu školení finančně výhodné řešení pro školení více zaměstnanců možnost konzultovat problematiku s ohledem na individuální potřeby, možnosti a situaci organizace možnost navrhnout si vlastní komplexní vzdělávací program ušitý přímo na míru organizace a jejích zaměstnanců Náš tým Vám pomůže stanovit, který operační program a výzva je pro Vaši společnost nejvhodnější formulovat záměry a cíle projektu stanovit odpovídající školicí aktivity a jejich časový harmonogram zpracovat podrobný rozpočet vzdělávacích aktivit Reference z realizací dlouhodobých vzdělávacích projektů ESF v rámci OPLZZ Školení obchodních a marketingových znalostí, realizace 03/ /2010 Školení odborných dovedností, realizace 03/ /2011 Školení strojních zařízení, realizace 10/ /2010 V případě dalších dotazů je Vám ráda k dispozici Jitka Jandusová (viz. strana 109)

8 Semináře a konference TÜV SÜD Czech využívá dlouholeté praxe svých odborníků a také spolupráce s mnoha dalšími profesními organizacemi, vysokými školami či kontrolními orgány a nabízí svým klientům možnost seznámit se s nejnovější problematikou a předpisy v různých oblastech průmyslu a služeb. Odborné informační semináře Odborné informační semináře jsou v současnosti jednou z nejvyhledávanějších forem získávání podrobných informací mezi managementem a specialisty společností, podnikateli i zástupci veřejného sektoru. Jedná se o jednodenní akce zaměřené na vysoce aktuální témata, na kterých vystupuje 2-5 přednášejících. Téma semináře je určováno především novinkami v legislativě a silnou potřebou trhu. V současnosti se jedná například o změny legislativy týkající se uvádění výrobků na trh, dovozu a distribuce výrobků, požadavků na výrobce v průmyslu, úspory energií a také úspory a zeštíhlování výroby. Výhodou těchto akcí je především osobní kontakt s odborníky a možnost získat odpovědi na konkrétní dotazy a problémy. Diskuse je jednou z nejdůležitějších částí těchto seminářů a v návaznosti na podněty účastníků bývá často připraven navazující seminář či hloubkové školení, které přesně odpovídá jejich potřebám. kvalita. Konference Konference představují populární formu získávání a výměnu informací. Společnost TÜV SÜD Czech pořádá odborné konference, na nichž se podílí také odborníci z vysokých škol, kontrolních orgánů a dalších společností v jednotlivých oborech. Na těchto akcích mají účastníci možnost vyslechnout celou škálu zajímavých příspěvků orientovaných převážně na zkušenosti z praxe a získat cenné kontakty pro další rozvoj a spolupráci. Mezi nejzajímavější témata patří v dnešní době úspory energií a obnovitelné zdroje energie, společenská odpovědnost a životní prostředí. Aktuální témata seminářů a konferencí najdete na našich webových strákách:

9 QMS Interní auditor ISO 9001 Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován. Mezi základní požadavky normy patří i neustálé zlepšování a orientace na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému v organizaci napomáhá efektivně uspořádat všechny činnosti a přispívá ke zdravému fungování organizace jako celku. Proces zlepšování v sobě zahrnuje požadavek na vzdělávání zaměstnanců i v oblasti kvality. Každá společnost musí mít proškoleného interního auditora, který je kvalifikován provádět audity ve vlastní organizaci i u subdodavatelů. S rostoucím počtem zaměstnanců, nároky na vyšší kvalitu výrobků a služeb a snahou motivovat a rozvíjet zaměstnance, stoupá význam vzdělávání také dalších pracovníků v oblasti kvality. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila několik typů školení zabývajících se systémem managementu kvality. Komu je školení učeno Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu kvality v organizaci a provádění interních auditů požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 význam a potřeba auditování systémů managementu kvality interními auditory plánování a příprava interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2003 průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu kvalifikace interních auditorů základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komunikace při auditu Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení). Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc

10 QMS Interní auditor zdokonalovací Interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit platnost svého osvědčení všem, jež se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování stručné opakování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 se zaměřením na nejčastější problémy při zavádění, certifikaci, udržování a zlepšování systému kvality interní audit plánování, příprava, průběh a dokumentace nejčastější chyby při provádění interních auditů specifické dovednosti při vedení auditů Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení). Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc Integrovaný systém řízení Integrovaný systém řízení (Integrated management system IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám umožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemných vazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného systému řízení

11 IMS Interní auditor Modul II IMS Základy Modul I Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného sys- tému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti pracovníkům poraden- Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora in- Všem pracovníkům organizace, kteří se v rámci svého pracovního zařazení aktivně Získáte základní přehled o problematice systémů řízení. Seznámíte se se zásadami ských organizací, kteří provádějí interní audity v rámci své poradenské činnosti tegrovaného systému managementu v organizaci. Praktickou formou se seznámíte podílí na tvorbě a zabezpečování funkčnosti systému řízení systémového řízení v oblasti jakosti, enviromentu a BOZP, naučíte se pracovat! požadované znalosti: rozsah Modulu I. s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Dozvíte s normami a podrobně se seznámíte s požadavky norem ISO 9001, ISO se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky zavedených systémů. a specifikací OHSAS. Zároveň Vám pomůžeme zorientovat se ve vzájemných Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno zásady systémových managementů vazbách těchto standardů a jejich praktickém uplatnění. shrnutí obsahu školení Modul I. osvědčení interního auditora IMS (platnost 3 roky od data vystavení). základní orientace v systémových managementech jakosti, environmentu a BOZP význam interních auditů a postavení interního auditora v systému řízení organizace systémové normy, jejich úloha a struktura Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2003 Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) akreditační a certifikační systémy Praha příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu Praha rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001: kvalifikace interních auditorů rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 Brno základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu Brno rozbor požadavků specifikace OHSAS 18001: zákaznický audit praktické příklady řešení požadavků norem Olomouc simulace interního auditu a zpracování záznamu Olomouc

12 IMS Poradce Modul IV Manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni zavedením systémových managementů na dalších pobočkách, případně u dalších partnerů IMS Manažer Modul III pracovníkům poradenských společností, případně samostatným poradcům v oblasti systémů managementu! požadované znalosti: rozsah Modulu III. Zorientujete se v možnostech různých stupňů a variant integrace systémových Pracovníkům, kteří jsou pověřeni řízením IMS pracovníkům poradenských managementů kvality, environmentu a BOZP. Seznámíte se s příklady struktury společností těm, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti všech tří dokumentace integrovaného systému. Budete se moci seznámit také s poznatky možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy systémů a jejich vzájemné integraci z praxe v oblasti odpovědností a pravomocí manažera IMS. praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamových doku-! požadované znalosti: rozsah Modulu II. Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám bude mentech integrovaného managementu Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám bude vystaven certifikát manažera IMS (platnost 3 roky od data vystavení). řešení požadavků ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS vystaven certifikát poradce IMS (platnost 3 roky od data vystavení) :2008 ve společné Příručce integrovaného systému osobnostní předpoklady pro poradenskou a lektorskou činnost Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu a BOZP, Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) koncepce obsahu a formy poradenské a školící činnosti Praha vstupy a výstupy Praha vstupní analýza podmínek pro zavedení systémových managementů v dané environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kritéria zlepšování procesů organizaci Brno postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba na představi- Brno návrh struktury a tvorba předpisové a záznamové dokumentace tele managementu příprava organizace k certifikačnímu řízení Olomouc uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMS Olomouc

13 SA 8000 společenská odpovědnost základní Systém společenské odpovědnosti firem SA 8000 Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislou certifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem normou je SA 8000:2008. Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti H&S a pracovního práva pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000 společenská odpovědnost pojmy, principy měření společenské odpovědnosti výběr norem vznik a účel standardu SA 8000 požadavky standardu SA 8000:2008 výklad požadavků SA 8000 role zainteresovaných stran vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (zákoník práce, související legislativa) kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS SA 8000 činnosti při auditu, příklady neshod Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem ISO. Seznámíte se s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc

14 SA 8000 Interní auditor Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti HR a H&S a pracovního práva pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000 pracovníkům provádějícím interní audity dle SA 8000 Lean Six Sigma Vrcholovému, vyššímu a střednímu managementu společenská odpovědnost pojmy, principy měření společenské odpovědnosti výběr norem vznik a účel standardu SA 8000 co je Lean Six Sigma a jak ji použít k dosažení strategických a manažerských cílů požadavky standardu SA 8000:2008 jak zlepšovat stávající procesy (DMAIC) a jak navrhovat nové procesy a produkty Ukáže Vám cestu jak vyřešit klíčové problémy a výzvy podniku v oblasti kvality, výklad požadavků SA 8000 (DFSS) produktivity a vývoje nových produktů. Je navržen tak, aby společnost dokázala role zainteresovaných stran Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000 a udržování systé- jak vybírat projekty s největším potenciálem, jak eliminovat rizika a vymezit rozsah využít synergie přístupu Lean a Six Sigma. vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR mu sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem projektu Účastníci tréninků budou příjemně překvapeni přístupem našich zkušených Master (zákoník práce, související legislativa) ISO. Osvojíte si znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Seznámíte jak vytvořit fungující infrastrukturu pro úspěšné využití Lean Six Sigma Black Beltů, kteří vedou účastníky k otevřené diskusi o všech přínosech a rizicích kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS se s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifi- procvičení základních Lean Six Sigma metod a nástrojů využití Lean Six Sigma tak, aby se našel způsob implementace, kterému budou SA 8000 činnosti při auditu, příklady neshod kační společnosti. Obdržíte osvědčení Interního auditora. ukázky reálných projektů a využití pokročilých metod a nástrojů manažeři vnitřně věřit a ztotožní se s ním. základní pojmy auditování dle ISO 19011:2003 rozdělení auditů Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Tréninkem se prolínají dvě unikátní simulační hry, na kterých si nenásilnou Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) programy auditů Praha formou osvojíte jak kombinovat zdravý rozum a zkušenosti s pokročilými Praha techniky auditování metodami zlepšování: psychologie auditu Brno Sigma Station je zaměřena na eliminaci vad, zvýšení rychlosti administrativních Brno požadavky na kvalifikaci interních auditorů procesů a služeb a samozřejmě na zisk provádění auditů nejčastější neshody Olomouc Statapults jsou výrobní podniky, kde je třeba zvládnout celý proces, dodavateli Olomouc ověření získaných znalostí, diskuze počínaje a náročnými zákazníky konče

15 Kvalita v automobilovém průmyslu ISO/TS 16949:2002 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001:2009 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Kromě certifikace systému managementu kvality poskytuje společnost TÜV SÜD Czech také ověření kvality služeb pneuservisů, autoservisů a distributorů náhradních dílů, které přináší zákazníkům zvýšení garance úrovně kvality služeb. Pro společnosti certifikace znamená potvrzení dodržování legislativních požadavků, a tím i snížení rizika sankcí ze strany státních orgánů. V oblasti automobilového průmyslu jsme také již tradičními partnery při testování a homologování vozidel, částí vozidel a autopříslušenství. Akademie TÜV SÜD Czech věnuje hlavní pozornost při přípravě školení systému a procesům, které s kvalitním řízením organizace v oblasti automobilového průmyslu souvisí. V naší nabídce tedy najdete kromě školení interních auditorů ISO/TS 16949:2002 také školení týkající se řízení procesů, projektů výrobků a také udržování managementu kvality v praxi. ISO/TS Interní auditor základní Interním auditorům jakosti vedoucím pracovníkům odborných útvarů manažerům jakosti poradcům a specialistům v oboru jakosti, kteří potřebují doplnit kvalifikaci v oblasti auditování systémů kvality dle požadavků ISO/TS 16949:2002 struktura a požadavky specifikace ISO/ TS 16949:2009 core tools: FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP, nejčastější nedostatky při auditech třetí stranou specifické požadavky OEM požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2003 pro auditování procesní přístup auditování dle IATF analýzy procesů, příprava auditu, dokumentování auditu, následné akce případová studie Získáte znalosti a kvalifikaci pro provádění interních auditů a dodavatelských auditů ISO/TS 16949:2002 v rozsahu definovaném IATF a specifickými požadavky OEM. Zorientujete se v základních technikách zabezpečování jakosti v automobilovém průmyslu. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO/TS (platnost osvědčení 3 roky) Rozsah školení 3 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno

16 ISO/TS Interní auditor zdokonalovací Interním auditorům, kteří již mají kvalifikaci a zkušenosti v oblasti auditování systému managementu kvality dle ISO/TS 16949:2002 vedoucím pracovníkům manažerům jakosti poradcům a specialistům, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci a aktualizovat informace požadavky specifikace ISO/TS 16949:2002, nejčastější nedostatky, novinky core tools: FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP, nejčastější nedostatky při auditech třetí stranou, novinky požadavky normy ISO 19011:2003 pro auditování procesní přístup v automobilovém průmyslu dle IATF, analýza procesů, příprava auditu, dokumentování auditu případové studie Získáte možnost zvýšit si kvalifikaci a zdokonalit se v provádění interních auditů a dodavatelských auditů ISO/TS 16949:2002 v rozsahu definovaném IATF a specifickými požadavky OEM. Držitelé osvědčení interních auditorů ISO/TS si mohou na základě závěrečného testu prodloužit platnost osvědčení o další tři roky. Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc IRIS Standard IRIS (International Railway Industry Standard) představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční průmysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných systémů například v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice. Snahou je navrhnout a zrealizovat globální systém hodnocení dodavatelských firem železničního průmyslu a zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě. Certifikace podle tohoto standardu prokazuje úroveň kvality a stability dodavatele v mezinárodním měřítku. Společnost, která tuto certifikaci získá, je uvedena v databázi UNIFE, která je zdrojem dodavatelů pro investory a výrobce v oblasti železničního průmyslu. Zařazení v této databázi je nespornou výhodou při získávání nových a udržování stálých zakázek. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila kromě informačních seminářů a standardů IRIS také školení interních auditorů

17 IRIS Interní auditor Subdodavatelům ve výrobě kolejových vozidel od základního materiálu až po konečný výrobek IRIS, UNIFE, stavba normy IRIS základní požadavky IRIS, kapitola 4, 5, 6 základní požadavky IRIS, kapitola 7 a 8 dodatek k IRIS rev. 01 z 5/08 provádění auditů, IRIS Tool základní požadavky na auditory, rozsah auditu auditní dotazník 1. část zkoušky: zkušební test 2. část zkoušky: provedení a zpracování výsledků vzorového auditu Školení Vás připraví na zavádění IRIS ve firmách. Naučíte se provádět a vyhodnocovat interní audity. Ukážeme Vám, jak pracovat s pomocným programem IRIS Tool. Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc Metrologie Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a metodami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějících měření. Tento obor pak nachází uplatnění téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Většinu věcí, se kterými zacházíme nebo je chceme vyrobit, musíme rovněž i nějak změřit. Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii. V současnosti jsme také na základě Vašich podnětů připravili dvě nová školení, která navazují na základní školení Metrologie. Jedná se o nadstavbové dvoudenní školení Metrologie II. a jednodenní specializované školení Metrologie III

18 Metrologie I Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem metrologa pověřeni pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti základní metrologické předpisy zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů aktuální a připravované změny metrologické legislativy vyhláška MPO ČR č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.344/2002 Sb., kterou řada norem ISO 31 veličiny a jednotky se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření vyhláška MPO ČR č. 345/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.65/2006 Sb., a vyhlášky 259/2007 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností Metrologie II nadstavbové podléhající schválení typu uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami vyhláška MPO ČR č.264/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb., o základních a také s tím, jak zajišťovat správnost měřidel a měření a osvojíte si základní znalosti Metrologům specialistům vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eliminace systematických a náhodných za činnost metrologie pracovníkům velkých firem s vysokou sériovostí výroby Rozšíříte si znalosti v oblasti matematické statistiky. Seznámíme Vás s postupy NV č.326/2002 Sb. a NV 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky chyb měření a vyjadřování nejistot měření. Vašim zákazníkům tak poskytnete vyšší při stanovování nejistot měření a metodami pro zjišťování kvality výroby SPC, statis- na měřidla garanci kvality nakupovaných produktů a lepší odbornou komunikaci při sjednávání tická přejímka atd. Vašemu zákazníkovi tak poskytnete vyšší garanci kvality a lepší metrologie v podnikové praxi technických podmínek. stručný souhrn vědomostí získaných v základním kurzu rozšířený o další odbornou komunikaci při sjednávání technických podmínek. interní kalibrace v podniku podrobnosti externí kalibrace Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) rozšířené základy matematické statistiky Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) metrologické požadavky normy ČSN EN ISO 9000: systémy managementu Praha statistická přejímka Praha kvality statistické řízení a regulace výrobního procesu (SPC) ČSN EN ISO 10012: 2003 systémy managementu měření Brno metoda PRECONTROL (alternativa metody SPC, vhodné pro menší sériovost) Brno značení a evidence měřidel, nejistoty měření hodnocení způsobilosti kontrolních procesů podle MSA metrologické zabezpečení v oblasti EMS Olomouc ČSN EN ISO 10012/2003 Systémy managementu měření Olomouc tvorba metrologické dokumentace značení a evidence měřidel

19 NOVÉ metrologie IV Pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie v malých i velkých firmách základy matematické statistiky statistická přejímka stanovování základních parametrů metrologických veličin, bodové a intervalové druhy přejímek a základní pojmy. Základní postupy při navrhování přejímky odhady střední hodnoty a parametrů rozptylu, v rozsahu nezbytně nutném srovnáváním, vysvětlení na praktickém příkladu. pro metrology statistické řízení a regulace výrobního procesu (SPC) přesnost měření a kvantifikace jejich charakteristik princip metody a její aplikace. Praktický příklad definice přesnosti měření, rozlišitelnosti, největší dovolené chyby a nejistoty Získáte znalosti definice normovaných parametrů struktury povrchu a jejich vyhod- měření a vzájemné vztahy Metrologie III specializované nocování a představíme Vám principy a používání moderních přístrojů. Dozvíte se, jak statisticky určit reprezentativní hodnotu daného parametru. Vašemu zákazníkovi vyjadřování nejistot měření stanovování nejistot typu A a typu B, kombinované a rozšířené nejistoty, Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických přinesete další zvýšení garance kvality a také lepší odbornou komunikaci při sjed- praktický postup bez požadavků na znalost vysokoškolské matematiky bude metod. Zlepší se odborná komunikace při sjednávání technických podmínek návání technických podmínek. vysvětlen na příkladech z metrologické praxe při měření i kalibraci pro přejímky dodávek. Metrologům specialistům a vedoucím pracovníkům základy teorie chyb měření Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) klasifikace chyb, stanovování chyb systematických a náhodných včetně jejich Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha eliminace, tzn. zvyšování přesnosti výsledku měření stávajícího měřicího zařízení Praha definice parametrů struktury povrchu statistická interpretace výsledků měření postupy pro vyhodnocování struktury povrchu dle ČSN EN ISO 4288 Brno podle postupů uvedených v platných mezinárodních normách se na praktickém Brno principy přístrojů pro měření parametrů struktury povrchu dotykové příkladu demonstruje postup pro stanovení odhadu průměru a statistických principy přístrojů pro měření parametrů struktury povrchu bezdotykové Olomouc tolerančních mezí způsobem, který je z hlediska matematické statistiky naprosto Olomouc praktické měření správný a vypovídající

20 technika

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST

KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST KVALITA TECHNIKA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BEZPEČNOST Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239 046 800 Fax: +420 239 046 805 www.tuv-sud.cz info@tuv-sud.cz Vedoucí Dušan

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Katalog 2009. Akademie. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Katalog 2009. Akademie. TÜV SÜD Czech s.r.o. Katalog 2009 Akademie TÜV SÜD Czech s.r.o. Vyplňujeme mezery ve vzdělání Aktuální termíny školení najdete na stránkách: www.tuv-sud.cz 1 Vážené dámy, vážení pánové, stejně jako v předchozích letech, také

Více

AKADEMIE. Katalog 2016 TÜV SÜD

AKADEMIE. Katalog 2016 TÜV SÜD AKADEMIE Katalog 2016 TÜV SÜD AKADEMIE TÜV SÜD Czech s.r.o. KATALOG 2016 Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239 046 810 www.tuv-sud.cz akademie@tuv-sud.cz Vedoucí

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace 26. 5. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace 11. 5. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace 17. 11. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové, dostává

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Energetika, plynárenství a teplárenství

Energetika, plynárenství a teplárenství Energetika, plynárenství a teplárenství Komplexní služby pro zajištění bezpečného, ekologického a efektivního provozu inspekce certifikace funkční bezpečnost poradenství TÜV SÜD Czech s.r.o. TÜV SÜD Společnost

Více

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M)

Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: M) Technik pro řízení kvality a hygieny v potravinářství (kód: 29-041- M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ První pololetí 2014 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ PŘEHLED KURZŮ A SEMINÁŘŮ Obsah Kvalita

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách.

Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. VT METODA VIZUÁLNÍ EN473 Kurzy připravují NDT pracovníka pro činnosti při zkoušení výrobků a zařízení pomocí vizuální metody v průmyslových podmínkách. Pro metodu VT jsou požadavky na vstupní znalosti

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více