kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty."

Transkript

1 kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011.

2

3 Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/ Praha 4 Tel.: Fax: Ředitel divize Akademie Dr. Jörg Petzold Design a grafická úprava ideasfirst, s.r.o. Partyzánská Jaroměř Tisk MHA, s.r.o. Školní Humpolec Redakční uzávěrka: Copyright 2010 by TÜV SÜD Czech s.r.o. AKADEMIE TÜV SÜD Czech s.r.o. KATALOG 2010/

4 Vážení obchodní přátelé, rád bych Vás přivítal na stránkách nového katalogu Akademie TÜV SÜD Czech citací slavného podnikatele Henryho Forda: Pokud věříte, že budete úspěšní nebo pokud věříte, že selžete, tak budete mít v obou případech pravdu. Světová ekonomika zažívá turbulentní časy a tržní podmínky se mění velmi rychle. Ekonomické klima se stává tvrdším a konkurence je velmi silná. V těchto neklidných časech lidé přemýšlí hodně o budoucnosti a občas mají obavy, jak to vše zvládnou. Znalost znamená bezpečnost, jistotu. Lidský mozek má neomezené možnosti a my všichni víme, že prostřednictvím svých znalostí, dovedností a schopností můžeme dosáhnout svých cílů. V TÜV SÜD Czech se díváme na své klienty jako na spojence a usilujeme o to poskytovat jim vysoce profesionální a současně přátelské služby, což s sebou přináší i vysoké nároky našich klientů na nás. Vzdělání a schopnosti znamenají úspěch. Školicí a rozvojové kurzy Vám mohou pomoci rozšířit znalosti Vašich zaměstnanců a jejich profesionální odbornou způsobilost Vážené dámy, vážení pánové, Úvodní slova a tím zároveň zvýšit konkurenceschopnost Vaší firmy. Posláním Akademie TÜV SÜD Czech je poskytovat Vám ty nejlepší služby v oblasti vzdělávání a osobnostního růstu. Komplexní nabídka kurzů a seminářů, poskytovaná vysoce kvalitními lektory, se pohybuje od kurzů kvality, technických kurzů až po školení tzv. měkkých dovedností. Na jakékoliv téma vám také rádi připravíme program přímo na míru. Znalost je klíčem k úspěchu. Znalost je jistota. těší mne, že Vám mohu představit aktuální nabídku Akademie TÜV SÜD Czech pro druhé pololetí letošního roku a začátek roku Při jejím koncipování jsme vycházeli z mnohokrát ověřeného předpokladu, že klíčovou podmínkou úspěchu firmy je důraz na kvalitu, odbornost a profesionalitu. Celosvětová krize v současné době dramaticky prověřuje kondici mnohých společností. Způsob, jak čelit této a dalším výzvám, tkví v nepřetržitém osvojování si nových vědomostí, jež umožní pohotověji reagovat na aktuální příležitosti. Prostřednictvím svých znalostí a s využitím primárních dat získaných od klienta jsme připraveni pomoci mu zorientovat se v požadavcích současné legislativy a v aktuálních podmínkách, které tvoří rámec jeho podnikání. Akademie TÜV SÜD Czech poskytuje absolventům svých kurzů osvědčení celosvětově respektované autority v oblasti certifikací, což už samo o sobě znamená pro každou z firem náskok před konkurencí a navýšení její ceny na trhu. Náš nový katalog zájemcům poskytne přehled nabízených školení a aktuálních termínů, podrobné informace lze rovněž získat i na internetových stránkách společnosti Připravili jsme pro Vás edukační servis napříč celou škálou oborů, ať už jde o od- Těšíme se na Vás! S úctou, Jörg Petzold Ředitel divize Akademie padové hospodářství, nároky na podnikání v oblasti životního prostředí, bezpečnost práce na pracovišti, o požadavky na činnost interních auditorů či o školení manažerských dovedností. Naši experti a školitelé jsou schopni na základě detailní analýzy potřeb zákazníků vypracovat na míru šitou koncepci pro komplexní a vysoce profesionální vzdělávání v konkrétním odvětví. TÜV SÜD Czech: Jsem přesvědčen, že pro ty, již se rozhodnou využít naši nabídku, bude tento krok znamenat významnou podporu v jejich aktivitách a začátek úspěšného partnerství. Dušan Bruncko Relationship Manager 4 5

5 4 Úvodní slova 9 O firmě 8 Akademie TÜV SÜD Czech 10 Jak si vybrat školení? 11 Projekty rozvoje lidských zdrojů (Evropský sociální fond ESF) 12 Semináře a konference 13 Kvalita 14 ISO QMS Interní auditor 16 QMS Interní auditor zdokonalovací 17 Integrovaný systém řízení 18 IMS Základy Modul I 19 IMS Interní auditor Modul II 20 IMS Manažer Modul III 21 IMS Poradce Modul IV 22 Systém společenské odpovědnosti firem SA SA 8000 společenská odpovědnost základní 24 SA 8000 Interní auditor 25 Lean Six Sigma 26 Kvalita v automobilovém průmyslu 27 ISO/TS Interní auditor základní 28 ISO/TS Interní auditor zdokonalovací 29 IRIS 30 IRIS Interní auditor 31 Metrologie 32 Metrologie I 33 Metrologie II nadstavbové 34 Metrologie III specializované 35 Metrologie IV NOVÉ 37 Technika 38 Štíhlý podnik 39 Řízení logistických toků metodou Kanban NOVÉ 40 Management rizik u strojních zařízení Obsah 41 Odpadové hospodářství a obaly NOVÉ 42 Bezpečnost strojních zařízení 43 Funkční bezpečnost dle IEC ADR 46 Školení dle předpisů ADR, RID, ADN, IMDG 48 FMEA Failure Mode and Effect Analysis 51 Životní prostředí 52 EMS Systém environmentálního managementu 53 EMS Interní auditor 54 EMS Interní auditor zdokonalovací 55 Úspory energií ve stavebnictví 56 Energetická náročnost budov NOVÉ 57 Nejčastější nedostatky během výstavby FVE pohled hodnotící organizace NOVÉ 58 FVE ve formě malých střešních instalací NOVÉ 59 E-mobility 60 Hybridní a elektrická vozidla NOVÉ 63 Bezpečnost 64 Bezpečnost práce 65 Koordinátor BOZP na staveništi podle 14 zákona č. 309/2006 Sb. školení 66 Koordinátor BOZP na staveništi podle 14 zákona č. 309/2006 Sb. zkouška 67 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. školení 68 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. zkouška 69 BOZP v návaznosti na OHSAS Interní auditor 70 BOZP v návaznosti na OHSAS Interní auditor zdokonalovací 71 Efektivní komunikace pro koordinátory BOZP na staveništi 72 SCC (Safety Certificate Contractors) Školení a mezinárodně uznávaná certifikace osob 73 SCC pro pracovníky operativní úrovně školení a zkouška NOVÉ 74 SCC pro vedoucí pracovníky školení a zkouška NOVÉ 75 Bezpečnost informací 78 Bezpečnost potravin 79 Systém managementu bezpečnosti potravin Interní auditor 80 Senzorické hodnocení potravin a surovin 81 Chemie REACH 83 Dětská hřiště 85 Soft Skills 87 Manažerská akademie Manažerské dovednosti Modul I NOVÉ 88 Manažerská akademie Vedení týmu a delegování Modul II NOVÉ 89 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Základní fáze obchodního jednání Modul I NOVÉ 90 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Zvládání kritických situací a ukončení obchodního jednání Modul II NOVÉ 91 Obchodní akademie Prodejní dovednosti: Situační styly prodeje Modul III NOVÉ 92 Vyjednávání NOVÉ 93 Cenové vyjednávání NOVÉ 94 Projektové řízení NOVÉ 96 Leadership Skills Situační styly vedení Modul I NOVÉ 97 Leadership Skills Situační styly a vedení týmu Modul II NOVÉ 98 Prezentační dovednosti NOVÉ 99 Time management IV. generace NOVÉ 100 Factory Game NOVÉ 101 Manažerský kurz Letní akademie NOVÉ 102 Manažerský kurz Letní akademie NOVÉ 103 Lean Six Sigma Letní akademie NOVÉ 104 Project management a Risk management Letní akademie NOVÉ 105 Leadership Letní akademie NOVÉ 106 Obchodní podmínky Akademie TÜV SÜD Czech 108 Školící prostory Akademie TÜV SÜD Czech 109 Představení členů Akademie TÜV SÜD Czech 110 Kanceláře TÜV SÜD Czech s.r.o. 111 Přihláškový formulář 6 7

6 O firmě AKADEMIE TÜV SÜD Czech TÜV SÜD je světově uznávanou autoritou v oblastech konzultace, testování, inspekce, certifikace, homologace a vzdělávání, a to ve všech odvětvích průmyslu a služeb. TÜV SÜD Group byla založena v Mnichově, v Německu před 140 lety. S více než 600 pobočkami a zaměstnanci po celém světě dosahuje obratu přes 1,4 mld. EUR. Hlavním a neměnným posláním TÜV SÜD je snaha přispívat k bezpečnosti osob a k ochraně zdraví, majetku a životního prostředí. Cílem společnosti je maximálně vycházet vstříc potřebám svých zákazníků a poskytovat jim služby, které jsou vždy zárukou kvality a odbornosti a odpovídají nejnovějším poznatkům vědy a techniky. Jednotnost postupů, cílů a výsledných dokumentů TÜV SÜD zajišťuje produktům a službám jednoznačnou identifikovatelnost a uznání na celém světě. V České republice je společnost TÜV SÜD zastoupena od roku 1995 na devíti místech ve všech regionech a naši odborníci jsou tak snadno dostupní všem našim klientům. AKADEMIE TÜV SÜD Czech nabízí firmám komplexní řešení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců formou otevřených školení i školení ušitých přímo na míru. Kromě standardních odborných školení, která vycházejí z požadavků legislativy či norem, nabízíme i školení tzv. měkkých dovedností, jimž je v současnosti přikládán stejný význam jako odborným znalostem. 8 9

7 Jak si vybrat školení? PROJEKTY ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ (Evropský sociální fond ESF) Otevřené vhodné pro jednotlivce nebo menší skupiny zaměstnanců finančně přijatelné možnost vyškolit zaměstnance v různých oblastech a kombinovat školení podle individuálních potřeb jednotlivých zaměstnanců a organizace možnost konzultovat problémy a jejich řešení s odborníky a kolegy z praxe ze stejné či odlišné branže výměna zkušeností a možnost navázat kontakty s odborníky benefit pro zaměstnance možnost dále se rozvíjet, získávat další vzdělání, rozšiřování kvalifikace Našim klientům nabízíme spolupráci na vzdělávacích projektech v rámci výzev ESF, určených na vzdělávání. Co Vám nabízíme? za pomoci finanční podpory z ESF připravit program ušitý na míru Vaší společnosti a zaměstnancům v oblasti odborného vzdělávání a měkkých dovedností nejnovější vzdělávací témata, aktuální legislativa, požadavky standardů kombinace odborné náplně s tréninkem manažerských dovedností využití odborníků inspektorů a auditorů s dlouholetými zkušenostmi z praxe mezinárodní rozměr zkušenosti z mezinárodní spolupráce, odborníci, know-how In-house vhodné pro větší skupiny zaměstnanců možnost absolvovat školení přímo v organizaci možnost definovat specifické požadavky na obsah, rozsah či formu školení finančně výhodné řešení pro školení více zaměstnanců možnost konzultovat problematiku s ohledem na individuální potřeby, možnosti a situaci organizace možnost navrhnout si vlastní komplexní vzdělávací program ušitý přímo na míru organizace a jejích zaměstnanců Náš tým Vám pomůže stanovit, který operační program a výzva je pro Vaši společnost nejvhodnější formulovat záměry a cíle projektu stanovit odpovídající školicí aktivity a jejich časový harmonogram zpracovat podrobný rozpočet vzdělávacích aktivit Reference z realizací dlouhodobých vzdělávacích projektů ESF v rámci OPLZZ Školení obchodních a marketingových znalostí, realizace 03/ /2010 Školení odborných dovedností, realizace 03/ /2011 Školení strojních zařízení, realizace 10/ /2010 V případě dalších dotazů je Vám ráda k dispozici Jitka Jandusová (viz. strana 109)

8 Semináře a konference TÜV SÜD Czech využívá dlouholeté praxe svých odborníků a také spolupráce s mnoha dalšími profesními organizacemi, vysokými školami či kontrolními orgány a nabízí svým klientům možnost seznámit se s nejnovější problematikou a předpisy v různých oblastech průmyslu a služeb. Odborné informační semináře Odborné informační semináře jsou v současnosti jednou z nejvyhledávanějších forem získávání podrobných informací mezi managementem a specialisty společností, podnikateli i zástupci veřejného sektoru. Jedná se o jednodenní akce zaměřené na vysoce aktuální témata, na kterých vystupuje 2-5 přednášejících. Téma semináře je určováno především novinkami v legislativě a silnou potřebou trhu. V současnosti se jedná například o změny legislativy týkající se uvádění výrobků na trh, dovozu a distribuce výrobků, požadavků na výrobce v průmyslu, úspory energií a také úspory a zeštíhlování výroby. Výhodou těchto akcí je především osobní kontakt s odborníky a možnost získat odpovědi na konkrétní dotazy a problémy. Diskuse je jednou z nejdůležitějších částí těchto seminářů a v návaznosti na podněty účastníků bývá často připraven navazující seminář či hloubkové školení, které přesně odpovídá jejich potřebám. kvalita. Konference Konference představují populární formu získávání a výměnu informací. Společnost TÜV SÜD Czech pořádá odborné konference, na nichž se podílí také odborníci z vysokých škol, kontrolních orgánů a dalších společností v jednotlivých oborech. Na těchto akcích mají účastníci možnost vyslechnout celou škálu zajímavých příspěvků orientovaných převážně na zkušenosti z praxe a získat cenné kontakty pro další rozvoj a spolupráci. Mezi nejzajímavější témata patří v dnešní době úspory energií a obnovitelné zdroje energie, společenská odpovědnost a životní prostředí. Aktuální témata seminářů a konferencí najdete na našich webových strákách:

9 QMS Interní auditor ISO 9001 Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a certifikován. Mezi základní požadavky normy patří i neustálé zlepšování a orientace na spokojenost zákazníka. Zavedení tohoto systému v organizaci napomáhá efektivně uspořádat všechny činnosti a přispívá ke zdravému fungování organizace jako celku. Proces zlepšování v sobě zahrnuje požadavek na vzdělávání zaměstnanců i v oblasti kvality. Každá společnost musí mít proškoleného interního auditora, který je kvalifikován provádět audity ve vlastní organizaci i u subdodavatelů. S rostoucím počtem zaměstnanců, nároky na vyšší kvalitu výrobků a služeb a snahou motivovat a rozvíjet zaměstnance, stoupá význam vzdělávání také dalších pracovníků v oblasti kvality. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila několik typů školení zabývajících se systémem managementu kvality. Komu je školení učeno Všem pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora v organizaci každému, kdo se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci pracovníkům poradenských organizací provádějících interní audity v rámci své poradenské činnosti pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své základní znalosti o fungování systému managementu kvality v organizaci a provádění interních auditů požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 význam a potřeba auditování systémů managementu kvality interními auditory plánování a příprava interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2003 průběh a dokumentování interního auditu, simulace interního auditu kvalifikace interních auditorů základy psychologie pro interní auditory, osobní prezentace, komunikace při auditu Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu jakosti v organizaci. Praktickou formou se seznámíte s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem a kolegy ze stejné či jiné branže. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení). Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc

10 QMS Interní auditor zdokonalovací Interním auditorům systému managementu kvality, kteří si chtějí obnovit platnost svého osvědčení všem, jež se podílí na zavádění a udržování systému managementu kvality v organizaci a mají zájem rozšířit si své znalosti a dovednosti současný stav norem v oblasti managementu kvality a auditování stručné opakování požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 se zaměřením na nejčastější problémy při zavádění, certifikaci, udržování a zlepšování systému kvality interní audit plánování, příprava, průběh a dokumentace nejčastější chyby při provádění interních auditů specifické dovednosti při vedení auditů Obnovíte a rozšíříte si své znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora systému managementu kvality v organizaci. Budete mít možnost konzultovat své praktické zkušenosti s odborníkem. Dozvíte se, čeho se vyvarovat a jaké jsou nejčastější chyby při udržování a auditování systému managementu kvality. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora QMS (platnost 3 roky od data vystavení). Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc Integrovaný systém řízení Integrovaný systém řízení (Integrated management system IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila komplexní školení, které Vám umožní získat poznatky ze všech těchto oblastí řízení a o jejich vzájemných vazbách, a to od základního kurzu až po úroveň poradce integrovaného systému řízení

11 IMS Interní auditor Modul II IMS Základy Modul I Pracovníkům, kteří jsou pověřeni vykonávat funkci interního auditora integrovaného systému řízení všem, kteří se podílí na zavádění a udržování integrovaného sys- tému řízení a chtějí si prohloubit či rozšířit své znalosti pracovníkům poraden- Získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora in- Všem pracovníkům organizace, kteří se v rámci svého pracovního zařazení aktivně Získáte základní přehled o problematice systémů řízení. Seznámíte se se zásadami ských organizací, kteří provádějí interní audity v rámci své poradenské činnosti tegrovaného systému managementu v organizaci. Praktickou formou se seznámíte podílí na tvorbě a zabezpečování funkčnosti systému řízení systémového řízení v oblasti jakosti, enviromentu a BOZP, naučíte se pracovat! požadované znalosti: rozsah Modulu I. s průběhem auditů, jejich dokumentováním a zásadami chování při auditu. Dozvíte s normami a podrobně se seznámíte s požadavky norem ISO 9001, ISO se, jaké jsou nejčastější chyby a nedostatky zavedených systémů. a specifikací OHSAS. Zároveň Vám pomůžeme zorientovat se ve vzájemných Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno zásady systémových managementů vazbách těchto standardů a jejich praktickém uplatnění. shrnutí obsahu školení Modul I. osvědčení interního auditora IMS (platnost 3 roky od data vystavení). základní orientace v systémových managementech jakosti, environmentu a BOZP význam interních auditů a postavení interního auditora v systému řízení organizace systémové normy, jejich úloha a struktura Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2003 Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) akreditační a certifikační systémy Praha příprava, plánování, vedení a dokumentace auditu Praha rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 9001: kvalifikace interních auditorů rozbor požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2005 Brno základy psychologie pro auditora, komunikace při auditu Brno rozbor požadavků specifikace OHSAS 18001: zákaznický audit praktické příklady řešení požadavků norem Olomouc simulace interního auditu a zpracování záznamu Olomouc

12 IMS Poradce Modul IV Manažerům IMS, kteří jsou v rámci vlastní společnosti pověřeni zavedením systémových managementů na dalších pobočkách, případně u dalších partnerů IMS Manažer Modul III pracovníkům poradenských společností, případně samostatným poradcům v oblasti systémů managementu! požadované znalosti: rozsah Modulu III. Zorientujete se v možnostech různých stupňů a variant integrace systémových Pracovníkům, kteří jsou pověřeni řízením IMS pracovníkům poradenských managementů kvality, environmentu a BOZP. Seznámíte se s příklady struktury společností těm, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v oblasti všech tří dokumentace integrovaného systému. Budete se moci seznámit také s poznatky možnosti integrace systémových managementů, její stupně, formy systémů a jejich vzájemné integraci z praxe v oblasti odpovědností a pravomocí manažera IMS. praktické uplatnění integrace v konkrétních předpisových i záznamových doku-! požadované znalosti: rozsah Modulu II. Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám bude mentech integrovaného managementu Školení je ukončeno závěrečným testem a zkouškou, na jejímž základě Vám bude vystaven certifikát manažera IMS (platnost 3 roky od data vystavení). řešení požadavků ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS vystaven certifikát poradce IMS (platnost 3 roky od data vystavení) :2008 ve společné Příručce integrovaného systému osobnostní předpoklady pro poradenskou a lektorskou činnost Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) společné přezkoumání systému managementu jakosti, environmentu a BOZP, Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) koncepce obsahu a formy poradenské a školící činnosti Praha vstupy a výstupy Praha vstupní analýza podmínek pro zavedení systémových managementů v dané environmentální aspekty a bezpečnostní rizika jako kritéria zlepšování procesů organizaci Brno postavení manažera IMS v řídicí struktuře organizace a jeho vazba na představi- Brno návrh struktury a tvorba předpisové a záznamové dokumentace tele managementu příprava organizace k certifikačnímu řízení Olomouc uplatnění komunikačních dovedností v činnosti manažera IMS Olomouc

13 SA 8000 společenská odpovědnost základní Systém společenské odpovědnosti firem SA 8000 Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Systém společenské odpovědnosti organizace může být ověřen nezávislou certifikační společností v souladu s mezinárodně uznávaným standardem normou je SA 8000:2008. Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti H&S a pracovního práva pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000 společenská odpovědnost pojmy, principy měření společenské odpovědnosti výběr norem vznik a účel standardu SA 8000 požadavky standardu SA 8000:2008 výklad požadavků SA 8000 role zainteresovaných stran vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR (zákoník práce, související legislativa) kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS SA 8000 činnosti při auditu, příklady neshod Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000 a udržování systému sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem ISO. Seznámíte se s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifikační společnosti. Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc

14 SA 8000 Interní auditor Vrcholovým manažerům společností manažerům CSR a SA 8000 manažerům jakosti pracovníkům v oblasti HR a H&S a pracovního práva pracovníkům odpovědným za zavádění a udržování systému SA 8000 pracovníkům provádějícím interní audity dle SA 8000 Lean Six Sigma Vrcholovému, vyššímu a střednímu managementu společenská odpovědnost pojmy, principy měření společenské odpovědnosti výběr norem vznik a účel standardu SA 8000 co je Lean Six Sigma a jak ji použít k dosažení strategických a manažerských cílů požadavky standardu SA 8000:2008 jak zlepšovat stávající procesy (DMAIC) a jak navrhovat nové procesy a produkty Ukáže Vám cestu jak vyřešit klíčové problémy a výzvy podniku v oblasti kvality, výklad požadavků SA 8000 (DFSS) produktivity a vývoje nových produktů. Je navržen tak, aby společnost dokázala role zainteresovaných stran Získáte povědomí o principech CSR, obsahu standardu SA 8000 a udržování systé- jak vybírat projekty s největším potenciálem, jak eliminovat rizika a vymezit rozsah využít synergie přístupu Lean a Six Sigma. vazba mezi požadavky SA 8000 a zákonnými předpisy ČR mu sociální odpovědnosti podle SA 8000, vazbách se systémy řízení podle norem projektu Účastníci tréninků budou příjemně překvapeni přístupem našich zkušených Master (zákoník práce, související legislativa) ISO. Osvojíte si znalostí o způsobu a technice provádění interních auditů. Seznámíte jak vytvořit fungující infrastrukturu pro úspěšné využití Lean Six Sigma Black Beltů, kteří vedou účastníky k otevřené diskusi o všech přínosech a rizicích kompatibilita s ISO 9001, ISO 14001, OHSAS se s praktickými zkušenostmi a problémy při aplikaci standardu z pohledu certifi- procvičení základních Lean Six Sigma metod a nástrojů využití Lean Six Sigma tak, aby se našel způsob implementace, kterému budou SA 8000 činnosti při auditu, příklady neshod kační společnosti. Obdržíte osvědčení Interního auditora. ukázky reálných projektů a využití pokročilých metod a nástrojů manažeři vnitřně věřit a ztotožní se s ním. základní pojmy auditování dle ISO 19011:2003 rozdělení auditů Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Tréninkem se prolínají dvě unikátní simulační hry, na kterých si nenásilnou Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) programy auditů Praha formou osvojíte jak kombinovat zdravý rozum a zkušenosti s pokročilými Praha techniky auditování metodami zlepšování: psychologie auditu Brno Sigma Station je zaměřena na eliminaci vad, zvýšení rychlosti administrativních Brno požadavky na kvalifikaci interních auditorů procesů a služeb a samozřejmě na zisk provádění auditů nejčastější neshody Olomouc Statapults jsou výrobní podniky, kde je třeba zvládnout celý proces, dodavateli Olomouc ověření získaných znalostí, diskuze počínaje a náročnými zákazníky konče

15 Kvalita v automobilovém průmyslu ISO/TS 16949:2002 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti výrobců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky ISO 9001:2009 a zvláštní požadavky na systém managementu jakosti, které jsou požadovány výrobci automobilů. Kromě certifikace systému managementu kvality poskytuje společnost TÜV SÜD Czech také ověření kvality služeb pneuservisů, autoservisů a distributorů náhradních dílů, které přináší zákazníkům zvýšení garance úrovně kvality služeb. Pro společnosti certifikace znamená potvrzení dodržování legislativních požadavků, a tím i snížení rizika sankcí ze strany státních orgánů. V oblasti automobilového průmyslu jsme také již tradičními partnery při testování a homologování vozidel, částí vozidel a autopříslušenství. Akademie TÜV SÜD Czech věnuje hlavní pozornost při přípravě školení systému a procesům, které s kvalitním řízením organizace v oblasti automobilového průmyslu souvisí. V naší nabídce tedy najdete kromě školení interních auditorů ISO/TS 16949:2002 také školení týkající se řízení procesů, projektů výrobků a také udržování managementu kvality v praxi. ISO/TS Interní auditor základní Interním auditorům jakosti vedoucím pracovníkům odborných útvarů manažerům jakosti poradcům a specialistům v oboru jakosti, kteří potřebují doplnit kvalifikaci v oblasti auditování systémů kvality dle požadavků ISO/TS 16949:2002 struktura a požadavky specifikace ISO/ TS 16949:2009 core tools: FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP, nejčastější nedostatky při auditech třetí stranou specifické požadavky OEM požadavky normy ČSN EN ISO 19011:2003 pro auditování procesní přístup auditování dle IATF analýzy procesů, příprava auditu, dokumentování auditu, následné akce případová studie Získáte znalosti a kvalifikaci pro provádění interních auditů a dodavatelských auditů ISO/TS 16949:2002 v rozsahu definovaném IATF a specifickými požadavky OEM. Zorientujete se v základních technikách zabezpečování jakosti v automobilovém průmyslu. Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě Vám bude vystaveno osvědčení interního auditora ISO/TS (platnost osvědčení 3 roky) Rozsah školení 3 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno

16 ISO/TS Interní auditor zdokonalovací Interním auditorům, kteří již mají kvalifikaci a zkušenosti v oblasti auditování systému managementu kvality dle ISO/TS 16949:2002 vedoucím pracovníkům manažerům jakosti poradcům a specialistům, kteří si chtějí rozšířit kvalifikaci a aktualizovat informace požadavky specifikace ISO/TS 16949:2002, nejčastější nedostatky, novinky core tools: FMEA, MSA, SPC, APQP, PPAP, nejčastější nedostatky při auditech třetí stranou, novinky požadavky normy ISO 19011:2003 pro auditování procesní přístup v automobilovém průmyslu dle IATF, analýza procesů, příprava auditu, dokumentování auditu případové studie Získáte možnost zvýšit si kvalifikaci a zdokonalit se v provádění interních auditů a dodavatelských auditů ISO/TS 16949:2002 v rozsahu definovaném IATF a specifickými požadavky OEM. Držitelé osvědčení interních auditorů ISO/TS si mohou na základě závěrečného testu prodloužit platnost osvědčení o další tři roky. Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc IRIS Standard IRIS (International Railway Industry Standard) představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční průmysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných systémů například v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice. Snahou je navrhnout a zrealizovat globální systém hodnocení dodavatelských firem železničního průmyslu a zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních prostředků zdokonalením celé dodavatelské sítě. Certifikace podle tohoto standardu prokazuje úroveň kvality a stability dodavatele v mezinárodním měřítku. Společnost, která tuto certifikaci získá, je uvedena v databázi UNIFE, která je zdrojem dodavatelů pro investory a výrobce v oblasti železničního průmyslu. Zařazení v této databázi je nespornou výhodou při získávání nových a udržování stálých zakázek. Akademie TÜV SÜD Czech pro Vás připravila kromě informačních seminářů a standardů IRIS také školení interních auditorů

17 IRIS Interní auditor Subdodavatelům ve výrobě kolejových vozidel od základního materiálu až po konečný výrobek IRIS, UNIFE, stavba normy IRIS základní požadavky IRIS, kapitola 4, 5, 6 základní požadavky IRIS, kapitola 7 a 8 dodatek k IRIS rev. 01 z 5/08 provádění auditů, IRIS Tool základní požadavky na auditory, rozsah auditu auditní dotazník 1. část zkoušky: zkušební test 2. část zkoušky: provedení a zpracování výsledků vzorového auditu Školení Vás připraví na zavádění IRIS ve firmách. Naučíte se provádět a vyhodnocovat interní audity. Ukážeme Vám, jak pracovat s pomocným programem IRIS Tool. Rozsah školení 2 dny Cena Kč (bez DPH) Praha Brno Olomouc Metrologie Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a metodami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějících měření. Tento obor pak nachází uplatnění téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Většinu věcí, se kterými zacházíme nebo je chceme vyrobit, musíme rovněž i nějak změřit. Nezbytností pro úspěšné fungování firmy je znalost základních legislativních požadavků na řízenou metrologii. V současnosti jsme také na základě Vašich podnětů připravili dvě nová školení, která navazují na základní školení Metrologie. Jedná se o nadstavbové dvoudenní školení Metrologie II. a jednodenní specializované školení Metrologie III

18 Metrologie I Pracovníkům organizací, kteří vykonávají funkci metrologa nebo byli výkonem metrologa pověřeni pracovníkům zodpovědným za činnosti metrologie ve společnosti základní metrologické předpisy zákon č.505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů aktuální a připravované změny metrologické legislativy vyhláška MPO ČR č. 262/2000 Sb., ve znění vyhlášky č.344/2002 Sb., kterou řada norem ISO 31 veličiny a jednotky se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření vyhláška MPO ČR č. 345/2002 Sb., ve znění vyhlášky č.65/2006 Sb., a vyhlášky 259/2007 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla Získáte přehled o legislativních předpisech týkajících se metrologie, práv a povinností Metrologie II nadstavbové podléhající schválení typu uživatelů měřidel. Seznámíte se s měřidly, jejich rozdělením a charakteristikami vyhláška MPO ČR č.264/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 424/2009 Sb., o základních a také s tím, jak zajišťovat správnost měřidel a měření a osvojíte si základní znalosti Metrologům specialistům vedoucím pracovníkům a pracovníkům zodpovědným měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování v oblasti přesnosti měření, vyhodnocování a eliminace systematických a náhodných za činnost metrologie pracovníkům velkých firem s vysokou sériovostí výroby Rozšíříte si znalosti v oblasti matematické statistiky. Seznámíme Vás s postupy NV č.326/2002 Sb. a NV 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky chyb měření a vyjadřování nejistot měření. Vašim zákazníkům tak poskytnete vyšší při stanovování nejistot měření a metodami pro zjišťování kvality výroby SPC, statis- na měřidla garanci kvality nakupovaných produktů a lepší odbornou komunikaci při sjednávání tická přejímka atd. Vašemu zákazníkovi tak poskytnete vyšší garanci kvality a lepší metrologie v podnikové praxi technických podmínek. stručný souhrn vědomostí získaných v základním kurzu rozšířený o další odbornou komunikaci při sjednávání technických podmínek. interní kalibrace v podniku podrobnosti externí kalibrace Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) rozšířené základy matematické statistiky Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) metrologické požadavky normy ČSN EN ISO 9000: systémy managementu Praha statistická přejímka Praha kvality statistické řízení a regulace výrobního procesu (SPC) ČSN EN ISO 10012: 2003 systémy managementu měření Brno metoda PRECONTROL (alternativa metody SPC, vhodné pro menší sériovost) Brno značení a evidence měřidel, nejistoty měření hodnocení způsobilosti kontrolních procesů podle MSA metrologické zabezpečení v oblasti EMS Olomouc ČSN EN ISO 10012/2003 Systémy managementu měření Olomouc tvorba metrologické dokumentace značení a evidence měřidel

19 NOVÉ metrologie IV Pracovníkům, kteří vykonávají funkci metrologa a pracovníkům zodpovědným za činnost metrologie v malých i velkých firmách základy matematické statistiky statistická přejímka stanovování základních parametrů metrologických veličin, bodové a intervalové druhy přejímek a základní pojmy. Základní postupy při navrhování přejímky odhady střední hodnoty a parametrů rozptylu, v rozsahu nezbytně nutném srovnáváním, vysvětlení na praktickém příkladu. pro metrology statistické řízení a regulace výrobního procesu (SPC) přesnost měření a kvantifikace jejich charakteristik princip metody a její aplikace. Praktický příklad definice přesnosti měření, rozlišitelnosti, největší dovolené chyby a nejistoty Získáte znalosti definice normovaných parametrů struktury povrchu a jejich vyhod- měření a vzájemné vztahy Metrologie III specializované nocování a představíme Vám principy a používání moderních přístrojů. Dozvíte se, jak statisticky určit reprezentativní hodnotu daného parametru. Vašemu zákazníkovi vyjadřování nejistot měření stanovování nejistot typu A a typu B, kombinované a rozšířené nejistoty, Pro zákazníka se zvýší garance kvality nakupovaných produktů neboť kvantifikovatelné charakteristiky jakosti jsou jednoznačně prokázány pomocí statistických přinesete další zvýšení garance kvality a také lepší odbornou komunikaci při sjed- praktický postup bez požadavků na znalost vysokoškolské matematiky bude metod. Zlepší se odborná komunikace při sjednávání technických podmínek návání technických podmínek. vysvětlen na příkladech z metrologické praxe při měření i kalibraci pro přejímky dodávek. Metrologům specialistům a vedoucím pracovníkům základy teorie chyb měření Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) klasifikace chyb, stanovování chyb systematických a náhodných včetně jejich Rozsah školení 1 den Cena Kč (bez DPH) Praha eliminace, tzn. zvyšování přesnosti výsledku měření stávajícího měřicího zařízení Praha definice parametrů struktury povrchu statistická interpretace výsledků měření postupy pro vyhodnocování struktury povrchu dle ČSN EN ISO 4288 Brno podle postupů uvedených v platných mezinárodních normách se na praktickém Brno principy přístrojů pro měření parametrů struktury povrchu dotykové příkladu demonstruje postup pro stanovení odhadu průměru a statistických principy přístrojů pro měření parametrů struktury povrchu bezdotykové Olomouc tolerančních mezí způsobem, který je z hlediska matematické statistiky naprosto Olomouc praktické měření správný a vypovídající

20 technika

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí 1 2007 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více