MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům"

Transkript

1 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. října 2005 MRP přichází s významnou pomocí podnikatelům Už jste někoho viděli nabízet někde značkové účetní programy ověřené auditory, jako např. Daňovou ou evidenci za 998,-Kč nebo plnohodnotné Účetnictví bez jakéhokoliv omezení počtu zápisů, za pouhých 1 998,- Kč? Zajisté vás napadne otázka: Jaký v tom asi bude háček? I kdybyste jakkoli pečlivě hledali a četli mezi řádky, žádný nenajdete. MRP si totiž letos připomíná 15. výročí existence značky, a proto se rozhodla oslavit ho akcí na podporu drobných podnikatelů. Bližší informace naleznete na stranách 8. a 12. MRP uvádí na trh nové verz erze e účetních systémů Mezi nejžádanější služby u účetních systémů je vydávání pravidelných aktualizací. MRP jako každoročně, tak i letos na podzim přichází na trh s řadou novinek u všech svých účetních systémů. Uživatelé v nich naleznou nejen nezbytné úpravy vycházející z legislativních změn, ale i množství doplňků, které podstatným způsobem zvyšují komfort obsluhy. Více na stranách 3., 7. a 11. MRP rozšiřuje sortiment střežicích videosystémů Monitorovací a střežicí videosystémy s dálkovým přenosem obrazu označované jako MRP-Video patří už mnoho let k nejprodávanějším bezpečnostním systémům svého druhu na českém trhu. MRP nyní přichází s další konfigurací ve verzi 4.x označovanou jako PROFESSIONAL EXTRA za skvělou cenu. Více informací naleznete na str. 16. až 20.

2 Obsah (str.) MRP-K/S, účetní systém 3. generace MRP - Vizuální účetní systém (je určen pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Daňová evidence, Účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Evidence majetku, Maloobchod, Pošta, Výroba a kalkulace. MRP - Univerzální účetní systém (je určen pro práci v DOS i Windows) Daň z příjmu práv. osob, Daň z příjmu fyz. osob + soc. a zdrav. pojištění, Daňová evidence, Účetnictví, Fakturace, Sklady, Mzdy a personalistika, Kniha jízd, Doprava, Evidence majetku, Pošta, Maloobchod, Restaurace. Ceny doplňkového HW vybavení k modulu Maloobchod a Restaurace ace Interneto netový obchod a vedení domén 2. úrovně Doplňkové program amy určené pro práci v systémech DOS i Windo indows Národní prostředí, MRP disk doktor. Doplňkové program amy určené pro práci v systémech Windo indows 9x/NT/2000/XP MRP-Tiskový manažer, Vybrané zákony pro podnikatele, MRP manažer, MRP - Databázový manažer, MRP - MANAŽER Elektronických Podání - nejprodávanější produkt letošního roku, MRP Navigátor, Ukázkové verze na CD. Výukové program amy pro škol oly za zvýhodněnou cenu a Akce upgrade zdarma MRP Video ideo Doporučené technic hnické vybavení pro MRP Video ideo Ukázky z MRP Videa (i ukázka přenosu obrazových zpráv na MMS mobilní telefon) Ceny aktualizací (upgrade) účetních program amů MRP zasílanýc ých klasickou poštou Služby a upgrade přes Internet Doplňkové é služby y pro o registr istrované ané uživatele MRP program amů Objednávk vkový vý for ormulář MRP účetní agendy jsou pod neustálou kontrolou profesionálních účetních firem a daňových poradců. V případě Vašeho zájmu Vám firma MRP pošle i auditorsk ské osvědčení. Jestli se chcete přesvědčit o kvalitě MRP programů dříve, než zaplatíte jejich plnou cenu, doporučujeme Vám objednat si nejprve jejich Ukázkové verz erze. Ukázkové verze na programy označené * Vám může firma MRP zaslat jako komplet na CD (viz bod 37.) v ceně 50,- Kč+DPH nebo na 3,5 disketách v ceně 150,-Kč+DPH za jednotlivý program (balné a poštovné se neúčtuje). Můžete si je také zdarma stáhnout z Internetu. Účetní programy jsou dodávány i ve formě SÍŤOVÝCH verzí a MULTIVERZÍ TIVERZÍ, které umožňují evidovat agendy několik let zpětně nebo vést účetnictví teoreticky až firmám na jednom PC. Vzhledem k tomu, že vlastnosti jednotlivých programů nebo jejich ceny se mohou v průběhu času měnit, doporučujeme Vám pro jejich upřesnění nahlédnout na stránky na internetové adrese Pod pojmem běžná cena uváděným v těchto novinách rozumíme cenu produktu bez jakýchkoliv slev. Doporučení redakce: v případě, že se rozhodnete pro některý z MRP účetních programů, žádejte multiverzi! Uvidíte, kolik Vám ušetří času, a to zejména při ročních závěrkách a různých dohledáváních. v případě, že jste povinni vést účetnictví (podvojné) a plánujete využívat práci v počítačové síti, žádejte zásadně účetní systém MRP-K/S. Investovat do bezpečnosti se rozhodně vyplatí! Všechn hny y ceny y jsou uváděn áděny y bez DPH a jsou platné ode dne zveřejnění v těchto novinách. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál. Při koupi nového programu nebo jeho upgrade získáváte navíc od MRP jednoroční ové a telefonické HOT-LINE poradenství zdarma! 2

3 1. MRP-K/S, účetní systém 3. generace Patř tří í v současnosti k nejžádanějším účetně-infor ormačním systémům! Vysokou dynamiku rozvoje tohoto systému si vyžádal rapidní nárůst zájmu veřejnosti o bezpečné a spolehlivé účetní systémy. Je určen pro firmy (menší, střední nebo i větší), které potřebují vést účetnictví v počítačové síti, zejména však pro ty uživatele, kteří znají hodnotu vlastních firemních dat! Alternativně je samozřejmě možné provozovat tento účetní systém pouze na jednom počítači. Celý je postaven na bázi špičkových informačních technologií, odborné veřejnosti taktéž znám jako architektur hitektura a typu Klient/Server er doplněná o MRP specialitu, a to o technologii DMAL, na kterou MRP získala i ochrannou známku a nově ji rozvinula o takzvaný DMAL - DataSet taset, který umožňuje podstatným způsobem urychlit operace s daty na počítačových sítích (více na Vybrané ané novink vinky y realiz ealizované ané v posledních h měsících: h: Účetní deník - systém zaúčtování faktur, pohledávek, závazků, skladových dokladů, pokladních dokladů byl přepracován a výrazně rozšířen. Lze přednastavit možnosti rozúčtování dokladů dle středisek, zakázek, typů položek, způsoby rozpouštění zaokrouhlovacích rozdílů. Každý sklad resp. pokladna může mít přednastaven účet pro zaúčtování. - Kontrola zaúčtování skladu doplněna o možnost filtrovat pohyby podle čísla skladu. Modul Faktur aktury - Zjednodušení oprav umožňuje nová volba Oprava skladového dokladu. - Editace faktury - menu Sklad rozšířeno o volbu Nový pohyb bez vazb azby na sklad. - Menu Nastavení: - přepínač pro tisk dokladů se zaúčtováním, - volitelné nabízení číselných řad při přidávání nových faktur, - možnost přednastavit vyplnění kalendářních dat při přidávání nových daňových dokladů, - přednastavení výchozích hodnot při přidávání nových faktur - konstatní symbol, forma úhrady, způsob dopravy, středisko, zakázka, měrná jednotka, typ položky. - Menu Výstupy: - nová předloha Faktur aktura a se zaúčtováním - Faktura 2x (jednou se zaúčtováním a jednou bez zaúčtování), - Seznam faktur s položkami - doplněna možnost filtrovat podle Typu položky. Modul Sklady - Ke kartám jsou zavedeny tzv. navazující karty. K libovolné kartě je možno nadefinovat seznam karet, které se automaticky připojí při použití karty, - u skladové karty je možno definovat individuální zákaz nebo povolení výdeje do minusu v závislosti na globálním nastavení této vlastnosti. - Import t pomocnýc ých h dokladů byl rozšířen o možnost specifikace počtu MJ načítaného množství. - Menu Nastavení: - pro automatické dopočítání EAN kódu je možno nastavit volitelný prefix země (pro Českou republiku je to 859), - při vytváření skladového pohybu z faktury je možno zvolit převzetí data a čísla objednávky, - pro příjemku a výdejku lze zvlášť nakonfigurovat středisko a zakázku, - pro seznam karet je možno zvolit sloupec, podle kterého bude seznam řazen. Při vyplňování pohybu pak při přechodu na nový řádek kurzor automaticky skočí na předdefinovaný sloupec. Modul Pokladna - Nová funkce Kopie dokladu Ctrl+K l+k, - Přednastavení zaokrouhlování výdajových dokladů. 3

4 Modul Adresy - nový číselník typů adres (charakteristik) sloužící k filtrování adres. Seznam fir irem (účetních roků) - Byla přidána možnost nastavit viditelnost fir irem pro jednotlivé uživatele tele. Viditelnost nastavuje správce účetnictví (MRPDBA) přes tlačítko Uživatelé a následně zobrazený zaškrtávací seznam uživatelů. Viditelnost se týká výhradně seznamu firem a je nezávislá na uživatelských přístupových právech k firmě, která se nadále nastavují přímo v jednotlivých firmách. Tuto možnost uvítají zejména větší účetní firmy, které např. umožňují svým klientům sledovat vlastní hospodaření přes internet. Modul Příkazy k úhradě - rozšířen o formát MultiCash a GE Capital. Modul Analýzy - Nové grafy v modulech Faktur přijatých a vydaných - Por orovnání za rok oky(f y(fir irmy) y), - všechny grafy v modulech Faktur přijatých a vydaných mají možnost určit, zda se má výběr provádět podle data vystavení nebo podle data daňové povinnosti vinnosti, - nové grafy v modulu Sklad - Vydané zboží - Zboží s největší/nejmenší marží. Program vyčíslí rozdíl mezi prodejní cenou a cenou skladovou, tedy hrubý zisk. Proč právě aplikace typu Klient/Server er v účetním systému?! Porovnejme tedy spolehlivost chodu a bezpečnost dat u tohoto účetního systému ve srovnání s těmi, které využívají pouze běžné souborové data tabáz báze: Mějme před sebou dva účetní systémy. Jeden využívá architekturu typu Klient/Server, druhý nikoliv. Oba ale podporují práci v počítačové síti. Předpokládejme, že každý z nich je z hlediska programového zpracování vytvořen na velmi dobré úrovni. Při praktickém používání může chod obou systémů ovlivnit hned několik faktorů, a to zejména lidský faktor obsluhy, spolehlivost hardwarového vybavení, jiné programové vybavení provozované na počítačích, v současnosti množství virů šířících se internetem a další. V případě, že každý z nich budeme provozovat pouze na jednom počítači, zjistíme, že jejich spolehlivost (či nespolehlivost) je přibližně stejná - úměrná zdatnosti obsluhujícího personálu, kvalitě počítačů apod. Jiná situace nastane při práci v počítačové síti. U aplikace typu Klient/Server provádí správu dat a operace s databázemi takřka výlučně databázový server a uživatel na jednotlivých klientských stanicích vůbec nemusí mít přímý přístup k těmto databázím - pro uživatele jsou tyto databáze jako nějaké tabu, jako by byly ukryty za neprostupnou zdí! Jinak je tomu u běžných souborových databází. Tady musí mít každý uživatel přímý přístup k těmto databázím - a zde je jeden z hlavních kamenů úrazu. Kterýkoliv z uživatelů počítačů, pracujících s těmito databázemi v síti, může (ať už chtěně nebo nechtěně) tyto databáze poškodit, nabourat nebo dokonce i zničit. Stačí mu pouze z internetu stáhnout nevědomky nějaký virus, který se soustřeďuje např. na mazání databázových souborů, a už se s účetními daty nikdy neshledá. Rovněž může tyto databáze poškodit hardwarová kolize kteréhokoliv počítače, který s nimi pracuje, apod. Závěr ěrem můž ůžeme zjednodušeně říci, že: a) Vznik možnýc ých prob oblém lémů u systému využívajícího běžné souborové data tabáz báze je úměrný součinu u prob oblém lémů jednoho běžného počítače a počtu stanic v síti, na kterýc ých je systém provoz ozován. b) Vznik možnýc ých prob oblém lémů u systému využívajícího architektur hitekturu u Klient/Server er je úměrný pouze eventuálním entuálním prob oblém lémům vzniklým na server erové stanici. 4

5 Účetní systém MRP-K/S se vyznačuje zejména těmito základními vlastnostmi: a) Maximální spolehlivostí ostí chodu a bezpečností ukládanýc ých dat, jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat jenom při použití těch nejšpičkovějších informačních technologií. b) Radikálně zvýšenou odolností účetních dat t proti napadení běžnými počítačovými viry. Infor ormace redakce: Ze všech dosud známých virů stažených z internetu se nám nepodařilo najít takový, který by byl schopen z klientské stanice zničit nebo jen poškodit data na testovaném serveru. Tento server nebyl současně využíván jako klientská stanice a byla na něm provedena běžně dostupná softwarová zabezpečení. c) Jednoduc ednoduchostí ovládání vládání. Při samotném jeho návrhu MRP vycházela z ovládání, které již úspěšně použila u svého Vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se podařilo do té míry, že uživatel, který byl doposud zvyklý pracovat na MRP- Vizuálním účetním systému, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném programu. d) Relati tivně jednoduchou instalací. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server trvá až několik dní a musí ji provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci MRP-K/S by měl zvládnout i běžný správce firemní sítě a čas instalace by neměl přesáhnout desítky minut. e) Velk elkou ryc ychlostí v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na jednoduchých lokálních počítačích pravděpodobně ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server. f) Velmi přízni íznivou cenou, které se podařilo dosáhnout zejména použitím nově vyvinuté DMAL technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení. Účetní systém MRP-K/S obsahuje tyto základní moduly: Účetní deník s možností vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např. hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet a tisk přiznání k DPH, vedení pokladen v různých měnách, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. nejen pro podnikatelské subjekty ale i pro OSS, ÚSC, příspěvkové organizace a nevýdělečné organizace. Přija ijaté/vydané faktur aktury s výstupními sestavami jako např. daňový doklad, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, příkaz k úhradě jednoduchý i hromadný, ostatní pohledávky a závazky, pokladní doklady apod. Sklady s výstupními sestavami jako např. příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod. Podporují INTRASTAT. Obaly - komfortní vedení evidence o obalech v návaznosti na jednotlivé skladové karty a faktury s podporou výstupních výkazů pro státem autorizovanou společnost EKO-KOM. Dodavatelé/odběr telé/odběratelé s možností různého prohledávání. Pomocné knihy přijaté/vydané objednávky, HNDM, drobný HNM, kniha zakázek, kniha jízd s výstupními sestavami, kniha příkazů k úhradě a bankovních výpisů, pokladní kniha. Daň z příjm íjmu fyzickýc ých a právnic vnickýc ých osob - dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře, u fyzických osob podporuje hlášení OSSZ (PSSZ) a přehledy pro VZP. Údržba dat t a Nastavení ení uživatelských práv k jednotlivým modulům. Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování. 5

6 Multiverz erze umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy pomocí tohoto modulu mohou vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Manažer ersk ské graf afic ické analýzy v animovaném aném (3D) zobr obraz azení ocení je zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje i uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty. Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Kromě přímo implementovaných výše uvedených modulů je možné provázání i s modulem Mzdy a personalistika (bod 8.), s modulem Maloobchod (bod 10.) a s modulem Pošta (bod 11.). Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy lze exportovat i do jiných Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromadné zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.). Pomocí MRP manažer eru (bod 33.) dokáže rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury po Internetu a navazuje na MRP-Interneto netový obchod (bod 27.). Systém MRP-K/S je postaven na data tabáz bázovém server eru, který je možné používat t bez dalších poplatků. Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru! Celý dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části, a to na: - Část, která pracuje na stanici označené jako server er, standardně s operačním systémem Windows NT/2000/2003 (nebo taktéž pod námi doporučovaným bezplatným Linuxovým operačním systémem Fedora Core 2); alternativně lze použít i operační systém Windows XP. - Část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 98/Me/2000/2003/XP/NT (Případně je možné nainstalovat serverovou část na stanici, na které je instalována klientská část. Pak ale mohou být na tomto počítači pouze operační systémy Windows 2000/2003/XP/NT.). Doporučené hardwarové vybavení pro účetní systém MRP-K/S: Server erová stanice - CPU Intel P4/2,4 GHz a vyšší se základní deskou s Intel chipsetem; 256 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 2x 36GB SCSI HDD+SCSI řadič (mirroring); běžný monitor; Smart UPS. Klientské é stanice - CPU Intel P3 případně P4; 128 MB RAM; FDD 3,5 ; CD-ROM; VGA ATI; 3COM 10/100 PCI TP; 20 GB HDD; 15 monitor. Počítačo očítačová á síť běžná Ethernet s rychlostí 10 Mb/s a rychlejší s protokolem TCP/IP. Nyní po přepracování jádra systému je možné alternativně klientské stanice připojovat i přes virtuální LAN sítě vytvářené přes pevná internetová připojení (ADSL a rychlejší). Při připojení klientské stanice přes internet je ale nutné počítat se zpomalením práce na této stanici (které je úměrné délce pingu )!! Infor ormace redakce: systém MRP-K/S Vám samozřejmě bude fungovat i na horším hardwarovém vybavení (při testování nám dokonce fungovala společně serverová a klientská část MRP-K/S na obyčejném PENTIUM 100 MHz/64MB RAM s operačním systémem Windows 98 SE). Především na serveru však nedoporučujeme přespříliš šetřit. Investice do dostatečně rychlého a zejména spolehlivého počítačového serveru se Vám zde rozhodně vyplatí. Účetní systém MRP-K/S je od prvopočá opočátku tvoř ořen jako síťová aplikace s tím, že uživatel si kupuje pouze tolik licencí, na kolika počítačích bude chtít v témže reálném čase praco acovat. Základní cena systému (software pro stanici server a jedna licence pro stanici klient) ,-Kč* Rozšiřující licence pro o další klientské é stanice: Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici ,-Kč Cena za balík pěti licencí pro další klientské stanice ,-Kč Cena za balík deseti licencí pro další klientské stanice ,-Kč 6

7 MRP Vizuální účetní systém euro-verze 4.4 (je určen pro práci v operačních systémech Windo indows 9x/NT/2000/Me/XP) Jedná se o moderní účetně-informační systém, ve kterém MRP v maximální možné míře využila své zkušenosti z velmi úspěšného MRP-Univerzálního účetního systému. Od prvopočátku byl stavěn pouze pro práci v nejmodernějších operačních systémech Windows pro náročné uživatele. Koupí licence na níže uvedené moduly si uživatel nekupuje pouze pragmatického pomocníka na vedení vnitropodnikových agend, ale získává i elegantní informační systém, který mu umožní v grafické podobě provádět analýzy předchozích období, plánovat rozvoj firmy, výrobu nebo pouze vytvářet komfortní tiskové výstupy. Jedná se o modulární systém - zákazník si tedy kupuje jenom ty moduly, které ke své práci momentálně nezbytně potřebuje. S rostoucími potřebami firmy si pak může postupně dokupovat další. Velikou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace modulů v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně. Vybrané ané novink vinky y realiz ealizované ané v posledních h měsících: h: Účetnictví - rozčlenění účtování skladového příjmu vytvářeného z přijaté faktury, - zaúčtování starších dokladů (FV, FP, Ost.pohled., Ost.závaz., Skl.pohyby) a úhrad do archivu, - doplnění kontroly data v položkách účetního deníku, - předkontace nyní umožňuje rychlé hledání i podle textu a kontací Má dáti/dal. Daňová evidence - propojení úhrady faktury s číselnou řadou pokladních dokladů, - příznak tisku skladového pohybu, vytištěný pohyb lze editovat pouze s použitím hlavního hesla. Faktur aktury - odpočet záloh v zahraniční měně, - částečné vykrývání položek objednávek, - při přebírání položek vydané objednávky do přijaté faktury doplněna možnost zařadit skl. příjem, - přebírání slevy v období od- do a slevy hodnotou pro vydané faktury a přijaté objednávky, - výstupní sestavy Seznam přijatých faktur a Seznam přijatých faktur s položkami mají přidán filtr data zařazení resp. odpočtu daně. Sklad - skladové karty rozšířeny o alternativní měrné jednotky, evidenci recyklačních poplatků, evidenci spotřební daně, - sumarizace skladových pohybů do faktur umožňuje sumarizaci pro všechny pobočky (téhož IČ), - změna způsobu průměrování ceny ve skladových pohybech, - přenos údajů ze skladové karty do položek faktur a objednávek rozšířen o přenos položky Kód, - rozšíření filtrace ve výstupních sestavách skladových karet o položky IČ a TYP. Mzdy a personalistika - výpočet čistého průměrného výdělku v zápočtovém listu, - provázání daňových zvýhodnění na rodinné příslušníky do mzdového listu, - rozšíření možností údržby dat. Ke své práci si můžete vybrat z následujících sestav: 2. DAŇO AŇOVÁ EVIDENCE (dříve Jednoduché účetnictví) umožňuje vedení evidence příjmů a výdajů pro účely stanovení základu daně, pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, objednávek, pohledávek a závazků, nepeněžních operací, knihu jízd, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE (bod 6.) 7

8 a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Na požádání může být propojen s modulem DAŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, sociálního zabezpečení a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč Ceny se slevou 998,-Kč 1 998,- Kč (platné do ) Ceny pro DAŇOVOU EVIDENCI propojenou s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 998,-Kč; g) zákl.-síť 4 598,-Kč; h) MULTI-síť 5 798,-Kč 3. DAŇO AŇOVÁ EVIDENCE+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 2.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje též na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 498,-Kč; c) zákl.-síť 5 098,-Kč; d) MULTI-síť 6 298,-Kč Ceny pro DAŇOVOU EVIDENCI + SKLAD propojenou s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 998,-Kč; g) zákl.-síť 5 598,-Kč; h) MULTI-síť 6 798,-Kč 4. ÚČETNICTVÍ (dříve Podvojné účetnictví) umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek, grafické výstupy hospodaření, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM,... Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE (bod 6.) a modul MANAŽERSKÝCH AŽERSKÝCH GRAFICKÝCH ANAL ALÝZ (3D), se kterými je účetnictví provázáno. Podporuje Homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných Windows aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Ceny: a) zákl.verze 5 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 598,-Kč; c) zákl.-síť 9 398,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny se slevou 1 998,-Kč 2 998,-Kč (platné do ) Ceny pro ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 098,-Kč; g) zákl.-síť 9 898,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 5. ÚČETNICTVÍ+SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze (bod 4.), ale navíc zahrnuje i modul SKLAD (bod 7.). Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod (bod 27.)! Ceny: a) zákl.verze 6 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 898,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 7 298,-Kč*; f) MULTIVERZE 8 398,-Kč; g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 6. FAKTURA AKTURACE CE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storno a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem (bod 33.) podporuje uje obchodo hodování ání po Internetu netu. Podporuje homebanking (u KB i Přímý kanál). Umožňuje exportovat výstupy dat do jiných Windows kompatibil. aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML). Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*;b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 998,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 7. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 998 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, inventury skladu, doby záruky zboží, tisk čárových kódů na samolepící etikety, ). V propojení s Účetnictvím podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 098,-Kč; d) MULTI-síť 5 298,-Kč 8. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů, výčetky platidel. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, Umožňuje uje prováza ázat t s program amy y uveden edenými v bodech h 4., 5. a nově ě i s účetním systémem MRP-K/S. Výstupy spolupracují s MRP - MANAŽEREM AŽEREM 8

9 Elektronic onickýc ých Podání (bod 35.). Verze pro velké organizace umožňují navíc zejména výpočet náhrad nemocenských dávek apod. Ceny verzí pro malé organizace: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 4 298,-Kč; d) MULTI-síť 5 498,-Kč Ceny verzí pro velké organizace: e) zákl.verze 3 898,-Kč*; f) MULTIVERZE 5 098,-Kč; g) zákl.-síť 6 698,-Kč; h) MULTI-síť 7 898,-Kč 9. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Realizuje odpisy jak daňové, tak i účetní podle zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, oprav, převodů a rušení. Nabízí plánování a grafické porovnání odpisů jak již zařazeného tak i nově pořizovaného majetku. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku, tisk majetku podle středisek míst apod. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 998,-Kč; d) MULTI-síť 5 198,-Kč 10. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 3., 5. a 7. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů (viz str. 14). Cena programu: 3 098,-Kč* 11. POŠTA program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Je s oblibou používán jako vhodný doplněk k MRP účetním programům uvedeným v bodech 2. až 6., s nimiž může být přímo provázán nebo můž ůže být přímo provázán i s účetním systémem MRP-K/S. Ceny: a) zákl.verze 1 498,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 698,-Kč; c) zákl.-síť 2 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 098,-Kč Ukázka z MRP Vizuálního účetního systému Účetnictví + sklad 9

10 Pro koho je program určen? 12. MRP Výroba a kalkulace Pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby. Produkt najde nejlepší využití ve výrobním procesu, ve kterém je na vstupu mnoho vstupního materiálu (surovin) a na výstupu předem stanovený sortiment výrobků, případně sortiment výrobků na výstupu je otevřený s možností individuálních změn ve výrobcích. Program nalezne uplatnění v následujících oblastech činnosti firem: vývoj produktů - vytvoření normové základny, zjednodušení vývoje dalších podobných produktů nákup, zásobování - určování spotřeby materiálu a plánování nákupu materiálu, skladové hospodářství - optimalizace stavu zásob, zjednodušení vedení skladové evidence, obchod - evidence, realizace a sledování zakázky, přesné podchycení potřeb zákazníka, zjištění dostupnosti materiálu, možnost rezervace položek zakázky a materiálu, určení ceny a termínů plnění zakázky, přehledy a ceníky náhradních dílů, servis - přesné určení náhradního dílu (ND) pro výrobek, zjištění dostupnosti ND na skladě, manažerské účetnictví - kalkulace předběžná i výsledná, kontrola - zpětná evidence použitého materiálu pro realizaci konkrétní zakázky. Co program nabízí? Propojení se skladovou evidencí (bod 7.), resp. evidencí zakázek a objednávek programů MRP Účetnictví (bod 5.) nebo MRP Daňová evidence (bod 3.), automatické vytváření výdejek materiálu na zakázku - meziskladové přesuny, příjemky, výdejky hotových výrobků, sledování výroby, operativní zakázky, podchycení a přesná evidence nákladů na příslušnou zakázku, sledování a vyčíslení činnosti jednotlivých pracovníků - může sloužit jako podklad pro mzdové účetnictví, individuální nastavení režijních nákladů v kalkulačním vzorci pro každou zakázku, plně uživatelsky modifikovatelné tiskové sestavy - tvorba tiskových sestav šitých na míru pro potřeby každé firmy, možnost zadání doplňkových informací pomocí dialogových oken, které jsou součástí tiskové sestavy. Novink vinky v program amu - vzhledem k omezeným kapacitním možnostem této publikace a rozsahu problematiky doporučujeme zájemcům o tento produkt navštívit přímo stránky nebo se dotázat na ové adrese: Program je koncipován maximálně variabilně, aby vyhovoval většině uživatelů. Jednoduchá struktura programu zabezpečí jeho rychlé zavedení do provozu. Práce s programem nevyžaduje časově náročné zaškolování obsluhy. Již v základní ceně nabízí funkce Multiverz erze e a možnosti práce áce v počítačové síti. Cena: 9 998,-Kč 10

11 MRP Univerzální účetní systém euro-verze 5.5 (je určen k práci v operačních systémech DOS i Windows) Tento účetní systém má za sebou nejdelší historický vývoj v rámci MRP - účetních systémů. Prvopočátky jeho vývoje sahají ještě do doby operačního systému MS-DOS. Postupem času (s příchodem OS Windows) byl kompletně přepracován na moderní účetně-informační systém, který je schopen pracovat jak pod původními operačními systémy MS-DOS, tak i pod novými operačními systémy Windows. Oblíbili si ho zejména konzervativnější uživatelé, kteří si nepotrpí na nejrůznější vymoženosti grafického rozhraní (které nabízejí Windows), ale potřebují především spolehlivý systém jednoduchý ovládáním s bohatou nabídkou funkcí, s garantovaným dalším rozvojem jak co do komfortu obsluhy, tak i v souladu s měnící se legislativou. Infor ormace redakce: MRP je jedna z mála firem na českém trhu, která neustále plně podporuje rozvoj tohoto druhu účetního systému, a tak díky neustávajícím kladným referencím od desítek tisíc jeho uživatelů si tento účetní systém i dnes kupují nově začínající podnikatelé i účetní firmy nebo firmy, které jsou zklamány funkčností (nebo podporou) jiných konkurenčních účetních systémů. Vybrané ané novink vinky y realiz ealizované ané v posledních h měsících: h: Účetnictví - u síťových verzí je zoptimalizován způsob uzamykání údajů, což nově dovoluje využití tiskových výstupů (Hlavní kniha, Účet, Saldokonto...) více uživateli najednou a také jejich využití, jestliže některý z uživatelů provádí změny v účetním deníku, - výstup saldokonto byl rozšířen o součty celkem za všechny doklady a o možnost omezit výpis do určitého data, - v modulu pokladna jsou nové formuláře pokladních dokladů s tiskem zaúčtování. Faktur aktury - formuláře faktur v anglickém a německém jazyce, - výpis nezaplacených faktur je možné sumarizovat a seřadit dle adres abecedně, - vydané faktury je možné exportovat ve formátu Dodací list (DESADV) Inhouse. Zprávy tohoto typu používají některé obchodní řetězce např. Billa, Delvita, Globus. Sklad - karty je možné definovat jako složené z jiných karet. Pomocí složených karet je pak možné do dokladů automaticky doplňovat s určitým zbožím zboží jiné. Složené karty jsou využitelné v modulech Sklad, Faktury, Zakázky a Maloobchod. Maloobchod - jednodušší správa více pokladen pomocí seznamu pokladen a předdefinovaných parametrů přenosu (sklad, skupina karet, druh pohybu...) mezi skladem a pokladnou. I při propojení na sklad OFF-LINE je možné používat funkce, které byly dříve přístupné pouze v ON-LINE režimu. Jedná se o používání adresáře zákazníků a úpravy cen dle adres a cenových skupin, přenos údajů o prodeji do skladu po jednotlivých dokladech, denních dokladech, dokladech dle odběratele atd. Tisk dokladu je možné nastavit podle celkové částky dokladu tak, že se tiskne nad určitou částku automaticky a do této částky s dotazem. Statistiku prodavačů je možné sledovat za libovolně dlouhé období. Dříve se údaje nulovaly automaticky přenosem ze a do skladu. Restaurace - nová tisková sestava Přehled skupin, která shrnuje počty prodaných kusů a celkový obrat ve zvoleném období podle skladových skupin sortimentu. Pro ovládání zákaznického displeje a pokladní zásuvky připojených přes sériový port je možné v konfiguraci nastavit řídící kódy. Na displeji je možné zobrazovat kromě ceny také název zboží. Homebanking - do platebních příkazů ve formátu ABO je možné zařadit zprávu příjemci (Avízo). Avízo je možné také přijímat z bankovních výpisů ve formátech ABO a BEST KB. 11

12 V případě, že tyto MRP agendy budete provozovat ještě pod operačním systémem MS-DOS verze 6.22 a nižším, budete potřebovat dokoupit MRP - Národní prostř ostředí (bod 29). MRP Tisk iskový manažer (bod 31), který umožňuje komfortní tisk ve Windows 9x/NT/Me/2000/XP, obdržíte při objednání níže uvedených modulů zdarma ma. Pro svou práci si můžete vybrat tyto modulové sestavy: 13. DAŇO AŇOVÁ EVIDENCE (dříve Jednoduché účetnictví) - umožňuje vedení evidence příjmů a výdajů pro účely zjištění základu daně, pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih DHNM a HNDM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek a závazků, Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiál. prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE uvedený pod bodem 18. a moduly Manažer ersk skýc ých graf afic ickýc ých analýz ýz, se kterými je Daňová evidence navzájem provázána. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Na požádání může být propojen s modulem DAŇ Z PŘÍJMU pomocníkem pro přípravu a tisk vlastních formulářů pro daň z příjmu fyzických osob, sociálního zabezp. a formulářů pro VZP. Ceny: a) zákl.verze 2 198,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 398,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč Ceny se slevou 998,-Kč 1 998,- Kč (platné do ) Ceny pro DAŇOVOU EVIDENCI propojenou s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 2 698,-Kč*; f) MULTIVERZE 3 898,-Kč; g) zákl.-síť 4 398,-Kč; h) MULTI-síť 5 498,-Kč 14. DAŇO AŇOVÁ EVIDENCE + SKLAD obsahuje totéž co zákl. verze v bodě 13., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 19., se kterým je navzájem provázána. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový obchod uveden edený v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 3 098,-Kč*; b) MULTIVERZE 4 198,-Kč; c) zákl.-síť 5 298,-Kč; d) MULTI-síť 6 398,-Kč Ceny pro DAŇOVOU EVIDENCI + SKLAD propojenou s modulem DAŇ Z PŘÍJMU FYZ. OSOB: e) zákl.verze 3 598,-Kč*; f) MULTIVERZE 4 698,-Kč; g) zákl.-síť 5 798,-Kč; h) MULTI-síť 6 998,-Kč 15. ÚČETNICTVÍ (dříve Podvojné účetnictví) umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účtovou osnovu, členit hospodaření podle zakázek, středisek, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM, plánovač úkolů,... Součástí je i modul FAKTURA AKTURACE CE uvedený pod bodem 18. a moduly y Manažer ersk skýc ých h graf afic ickýc ých h analýz ýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje obchodování po Internetu a homebanking. Umožňuje export dat do formátů DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT. Ceny: a) zákl.verze 4 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 6 098,-Kč; c) zákl.-síť 9 198,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny se slevou 1 998,-Kč 2 998,-Kč (platné do ) Ceny pro ÚČETNICTVÍ propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze 5 498,-Kč*; f) MULTIVERZE 6 598,-Kč; g) zákl.-síť 9 698,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 16. ÚČETNICTVÍ + SKLAD obsahuje totéž co základní verze v bodě 15., ale navíc zahrnuje i modul SKLAD uvedený v bodě 19., se kterým je navzájem provázáno. Navazuje azuje taktéž na náš Interneto netový vý obchod uveden edený ý v bodě 27! Ceny: a) zákl.verze 6 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 7 498,-Kč; c) zákl.-síť ,-Kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro ÚČETNICTVÍ + SKLAD propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB: e) zákl.verze 6 798,-Kč*; f) MULTIVERZE 7 998,-Kč;g) zákl.-síť ,-Kč; h) MULTI-síť ,-Kč 17. ÚČETNICTVÍ MAXI obsahuje totéž co Účetnictví se skladem v bodě 16. Navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu. Použití je vhodné v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví na samostatných vzdálených počítačích. Ceny: a) zákl.verze,-kč; b) MULTIVERZE 9 498,-Kč; c) zákl.-síť,-kč; d) MULTI-síť ,-Kč Ceny pro ÚČETNICTVÍ MAXI propojené s modulem DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB: e) zákl.verze,-kč; f) MULTIVERZE 9 998,-Kč; g) zákl.-síť,-kč; h) MULTI-síť ,-Kč 12

13 18. FAKTURA AKTURACE program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur a penalizačních faktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, grafický přehled, adresář s možností tisku adres na štítky apod. Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Ve spolupráci s MRP- manažerem (bod 33.) podporuje obchodo hodování po Internetu netu. Podporuje homebanking (u KB i Přímý kanál). Umožňuje export dat do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML, EDIFACT). Ceny: a) zákl.verze 1 698,-Kč*; b) MULTIVERZE,-Kč; c) zákl.-síť 2 798,-Kč; d) MULTI-síť,-Kč 19. SKLAD program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, Lze vytvořit až 99 podskladů hlavního skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů, nadnorm. a podnorm. zásob, rezervací, inventury skladu, ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem tisk čárových kódů na samolepící etikety,...). Ceny: a) zákl.verze 2 298,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 498,-Kč; c) zákl.-síť 3 898,-Kč; d) MULTI-síť 4 998,-Kč 20. MZDY A PERSONALISTIKA umožňuje přehledné vedení evidence zaměstnanců, docházky, výpočet mzdy, daní ze mzdy, tisk výplatních a mzdových listů. Má modifikovatelné daňové tabulky a srážky pojistného, což je značnou výhodou v současné dynamicky se měnící daňové soustavě. Umožňuje prováza ázat t s program amy uveden edenými v bodě 13. až 17. a výstupy spolupracují s MRP - MANAŽEREM AŽEREM Elektronic onickýc ých Podání (bod 35.). Verze pro velké organizace umožňují navíc hlavně výpočet náhrad nemocenských dávek apod. Ceny verze pro malé organizace: a) zákl.verze 2 798,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 898,-Kč Ceny verze pro velké organizace: c) zákl.verze 4 398,-Kč; d) MULTIVERZE 5 498,-Kč 21. POŠTA program pro evidenci odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na nekonečném papíru i jednotlivých listech. Vhodný doplněk k našim účetním programům, s nimiž může být přímo provázán. Je doporučován Českou poštou s. p. koncovým uživatelům na zpracování poštovních zásilek!! Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; b) zákl.-síť 3 298,-Kč 22.KNIHA JÍZD podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů, atd. Umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukr. vozidel, vystavovat cestovní příkazy a tisknout knihu jízd. Ceny: a) zákl.verze 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 2 298,-Kč 23. DOPRAVA obsahuje totéž, co Kniha jízd (bod 22.). Navíc eviduje opravy vozidel, výměnu pneumatik, výměnu olejů, technické kontroly, měření emisí, evidenci mazání Ceny: a) zákl.verze 1 798,- Kč*; b) MULTIVERZE 2 898,-Kč 24. EVIDENCE MAJETKU podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Zabezpečuje sledování DHNM a HNDM. Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje daňové i účetní odpisy a plánování odpisů dle uživatelem zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, realizace oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kritérií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřaz. majetku. Umožňuje provázat s programy uvedenými v bodě 13. až 17. Ceny: a) zákl.verze 1 998,-Kč*; b) MULTIVERZE 3 098,-Kč 25. MALOOBCHOD - je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů uvedených pod body 14., 16., 17. a 19. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích. Dokáže při platbě zákazníků akceptovat i běžné platební karty. Nabízíme Vám taktéž doplňky klasických PC pro realizaci pokladního systému. Cena: 3 098,-Kč* 26. RESTAURA URACE CE program pro firmy zabývající se restauračním stravováním. Je přímo provázán 13

14 s modulem skladového hospodářství programů uvedených pod body 14., 16., 17. nebo 19. Umožňuje vést evidenci o hostech, prodaných jídlech, tržbách, statistiky prodeje apod. Pro Vaše hosty vytiskne účtenky (daňové doklady) a pro kuchyň objednávky. Dokáže při platbě hostů akceptovat i běžné platební karty. Umožňuje pracovat na samostatných počítačích i v počítačových sítích. Cena: 3 098,-Kč* Ceny doplňkového HW vybavení k modulu MALOOBCHOD a RESTAURA URACE: Zásuvka na peníze (umožňuje připojit k níže uvedenému displeji) ,-Kč Zákaznický displej (připojuje se k PC pomocí standardního COM portu) ,-Kč Tiskárna na stvrzenky ,-Kč Ruční snímač čárového kódu CCD ,-Kč Ruční snímač čárového kódu LASEROVÝ ,-Kč Doplňkové program amy a interneto netové služby 27. INTERNETOVÝ OBCHOD - s přímou návazností na MRP účetní agendy!! Všem klientům, kteří využívají MRP účetní agendy (Univerzální, Vizuální nebo účetní systém MRP-K/S) společně s moduly skladového hospodářství, MRP nabízí zříz ízení vlastního Interneto netového obchodu za cenu... 0,-Kč 28. Vedení domény 2. úrovně na Internetu netu MRP nabízí taktéž všem firmám v ČR zřízení a udržování vlastní domény 2. úrovně asefir irma ma.cz) a webového prostoru. Název VaseF asefir irma ma si ve všeobecnosti můžete zvolit sami. Základní ceny: Zřízení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - jednorázový poplatek ,-Kč Vedení domény druhé úrovně na serverech MRP a v NIC.CZ - ročně ,-Kč a) programy určené pro práci v operačních systémech DOS i Windo indows 29. NÁR ÁRODNÍ PROSTŘEDÍ v.. 5.x námi doporučovaný doplněk pro MRP účetní programy pracující pod operačním systémem MS-DOS. Umožňuje používání diakritiky v kódu Kamenických (Latin 2) na klávesnicích, monitorech EGA, VGA a běžných jehličkových tiskárnách (STAR, Epson, ). Na laserových a ink. tiskárnách (HP) emuluje i Epson mód. Cena pro používání s MRP programy: 1 počítač 498,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 998,-Kč Cena pro používání s progr. od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 30. MRP DISK DOKTOR OR Dokáže přečíst a zachránit data z diskety, kterou jiné programy prohlásí za nečitelnou. Prověří míru poškození diskety a na základě moderních matematicko-analytických metod dokáže zachránit data, která se ještě zachránit dají. Cena 498,-Kč b) programy určené pro práci v operačních systémech Windo indows ws 9x/NT/Me/2000/XP 31. MRP Tisk iskový vý manažer er pro Windo indows ws v.. 3.3x námi doporučovaný doplněk pro naše účetní programy (bod 13. až 26.) pracující pod Windows 9x/NT/Me/2000/XP. Pracuje na principu převodu běžného DOSovského textu do grafického formátu. Tím vytvoří, z hlediska tiskových sestav, z MRP MS-DOS aplikací plnohodnotné Windows aplikace a umožňuje tak bezproblémový tisk na všech běžných tiskárnách Windows kompatibilních. Nyní je dodáván án jako součást novýc vých program amů i upgradů Univerzálního účetního systému. Cena při použití s našimi programy bod 13. až 26.: 1 počítač 698,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 1 998,-Kč Cena při použití s programy od jiných výrobců: 1 počítač 998,-Kč; 5 počítačů jedné firmy (síť LAN) 2 998,-Kč 32. VYBRANÉ ZÁKONY PRO PODNIKATELE Hypertextový systém s mnoha nástroji pro vyhledávání a zjednodušení Vaší práce. Softwarový produkt, který obsahuje plné znění těchto zákonů po novelizacích pro rok 2005: Zákon o účetnictví; Zákon o daních z příjmů; Zákon o mzdě; Zákon o DPH; Zákon o spotřebních daních; Zákon o dani silniční; Celní zákon; Devizový zákon; Zákon o důchodovém pojištění; Zákon o správě daní a poplatků; Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu; Živnostenský zákon; Občanský zákoník; Obchodní zákoník; Zákon o dani z nemovitostí; 14

15 Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí; Směnečný a šekový zákon; Zákon o cestovních náhradách; Zákon o odstupném; Zákoník práce. Cena 498,-Kč* 33. MRP - MANAŽER AŽER v.. 2.2x - doplňkový produkt k našim účetním programům podporující interneto netové obchodo hodování! Ve spolupráci se všemi aktuálními MRP - účetními systémy Vám umožní automatizovaně rozesílat objednávky, faktury, proforma faktury, Vašim partnerům přes Internet. Podle zvoleného filtru v adresářích účetních programů dokáže hromadně a zároveň i adresně (do každého u vkládá plnou adresu příjemce) rozeslat Vaše poptávky nebo nabídky přes Vaše běžné Internetové připojení za minimální poplatky. Cena 498,-Kč 34. MRP - Data tabáz bázový MANAŽER AŽER - jedinečný nástroj na prohlížení, vytváření, editaci, vyhledávání chyb a provádění oprav běžných DBF a DB souborů. Program ocení zejména laičtí uživatelé počítačů. Pomocí tohoto programu mohou totiž provádět nad databázemi takové operace, které byly doposud schopni provádět pouze zkušení programátoři, častokrát s nepříliš levnými vývojovými nástroji. Cena licence: 1 počítač 398,-Kč*; 5 počítačů jedné firmy 998,-Kč 35. MRP - MANAŽER AŽER Elektronic onickýc ých Podání pro zasílaní elektronických podání (RELDP/ELDP, Přihlášky/odhlášky zaměstnanců k nemocenskému pojištění, Hromadný sběr seznamu zaměstnanců) přes Portál veřejné správy. Zajišťuje podepsání dokumentů elektronickým podpisem, zašifrování a jejich odeslání. Archiv podání dovoluje kdykoliv zobrazit náhled odeslaného dokumentu včetně přehledného zobr. výsledků zpracování. Přímo navazuje na moduly Mezd a personalistiky- bod 8. a 20. Vzhledem k tomu, že program plně a přehledně podporuje standardy vydávané ČSSZ, kupují ho ve velkém množství i uživatelé softwarů od jiných výrobců než MRP. V letošním roce patří k nejprodávanějším programovým produktům MRP!! Cena pro používání s MRP programy: 298,-Kč; Cena pro používání s progr. od jiných výrobců: 598,-Kč 36. MRP NAVIGÁ VIGÁTOR v.. 2.2x - manažer pro práci ve Windows 9x/NT/2000/XP!! Je vhodný pro začátečníky i pokročilé uživatele PC. Obsahuje všechny běžné funkce, např. kopírování souborů, spouštění programů, prohlížení grafických formátů, podporuje práci s Internetem (FTP). Cena licence: 1 počítač 398,-Kč*; 5 počítačů jedné firmy 998,-Kč 37. Ukázkové verz erze e MRP program amů (dodávka pouze na CD) Kompletní softwarový balík všech nabízených MRP programů na kterých si můžete odzkoušet funkce těchto programů. Omezeny jsou obvykle pouze výstupní sestavy, počty zápisů nebo exporty dat. Dodává se s elektronickými manuály v PDF formátu na CD. (Bližší informace o MRP programovém vybavení získáte též na p.cz, kde jsou pro Vás ukázkové verze i elektronické manuály připraveny zdarma ke stažení.) Cena za tyto ukázkové verze na CD 50,-Kč Infor ormace redakce: Uživatelům účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízí MRP takzvaný CROSSUPGRADE za zvýhodněnou cenu. u. Více na Výukové program amy pro škol oly. MRP nabízí pro střední a vysoké školy vybrané výukové verze svých účetních systémů. Nezbytnou podmínkou vybavení objednávky za níže uvedené ceny je písemný závazek školy, že licence na tyto programy budou využívat výhradně pro potřeby výuky. Jedná se o programové moduly uvedené v těchto novinách pod těmito body: 2.b), 2.d), 4.b), 4.d), 8.b), 8.d), 13.b), 13.d), 15.b), 15.d), 20.b). Cena za jednotlivý modul v Multi - verzi 298,-Kč Cena za jednotlivý modul v síťové verzi 998,-Kč!!! AKCE UPGRADE ZDARMA!!! Spokojeným uživatelům MRP produktů je umožněno využívat následující nabídku. Jestliže s požadavkem o upgrade zašlete zároveň závaznou objednávku od jiné fyzické či právnické osoby na nové licence MRP programů v hodnotě přesahující 1 500,-Kč (bez DPH), obdržíte Váš áš jeden upgrade poštou nebo celoroční upgrade z Internetu na jeden produkt zdarma. 15

16 38. Video systémy y na monitorování ání a střež ežení ení objektů pomocí PC s dálkovým přenosem obrazu azu Nové verz erze e osvědčeného bezpečnostního systému, který ocení všichni majitelé fir irem, obchodů, rodinn odinnýc ých domů a fir irmy zabezpečující ostrahu objektů. Možnosti systému: a) Pomocí Video - serveru postaveném na bázi PC můžete monitorovat až šestnáct objektů. Na těchto sledovaných objektech lze nastavit zóny střežení. Při narušení těchto zón Video-server událost zaznamená na harddisk, pak pomocí modemu a běžné telefonní sítě je schopen bez zásahu obsluhy spojit se se stanicí Video-klient a odesílat jí snímky narušitele. b) Z libovolného místa na světě, pomocí běžného telefonního spojení nebo pomocí internetu, můžete sledovat, co se děje ve Vaší firmě, u Vás doma nebo co právě dělají Vaše děti v mateřské školce. c) Video-server umožňuje přes připojený GSM mobilní telefon posílat SMS zprávy s informacemi o narušení Vámi hlídaného objektu! Vy pak operativně můžete přivolat ochranku nebo zpětně pomocí SMS zpráv řídit dálkově činnost Video-serveru. d) Plánovací kalendář umožňuje v uživatelem definovaných časech automaticky uvádět do režimu střežení či volání jednotlivé kamery nebo i celý systém. e) Video-server ve verzi 4.x umožňuje posílat MMS zprávy s fotografiemi narušitele přímo na Váš běžný MMS mobilní telefon, a to za velmi nízké ceny (viz str. 20)! f) Verze STANDARD a PROFESSIONAL nově umožňují uživatelům využívat i přídavné digitální vstupy a výstupy, a tím ovlivňovat chod celého systému v součinnosti s jinými zařízeními! MRP-Video (verze 4.x) je schopno pracovat pod operačními systémy Windows 2000/XP. Pro snímání objektů lze použít běžné CCD kamery. Kamery mohou být monochromatické i barevné. Do počítače Video - serveru je nutno vložit přídavné karty (jednu nebo dvě) podle verze, pro kterou se rozhodnete. Verze s označením RT (RealTime) dokážou pracovat až řádově rychleji oproti ostatním verzím (každá kamera používá vlastní procesor na zpracování obrazu). Tyto karty společně s příslušn íslušným softwar arem jsou předmětem dodávk vky MRP-Videa a jsou zahrnuty v níže uveden edenýc ých cenách. Ceny verzí 4.x, které jsou schopny pracovat pod operačními systémy Windows 2000/XP: Cena ver. LITE plus (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-,-Kč Cena ver. LITE plus RT (software +1 karta (PCI)) s možností připojení 4 kamer ,-,-Kč Cena ver. STANDARD (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 9 kamer ,-,-Kč Cena ver. STANDARD RT (software +2 karty (PCI)) s možností připojení 8 kamer ,-,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL (software +2 karty (PCI)) s možností připojení až 16 kamer ,-,-Kč Cena ver. PROFESSIONAL EXTRA (software +1 karta (PCI)) s možností připojení až 16 kamer ,-,-Kč 16 (Systém je nabízen v české, anglické a německé verzi.)

17 Vlastnosti videosystémů MRP-Video verze 4.x: Možnost použití běžných monochromatických nebo barevných kamer. Individuální konfigurace jasových, kontrastních a barvonosných složek signálu každé kamery. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na velikost narušitele, který je schopen vyvolat poplach. Individuální nastavení citlivosti každé kamery na změnu jasových složek narušitele, které jsou schopny vyvolat poplach na střeženém objektu. Na každé kameře je možno nastavit až 8 různě se překrývajících zón střežení. V těchto zónách pak videosystémy na základě speciální softwarové analýzy dokážou automaticky vyhodnotit pohyby (narušení), a to bez přídavných PIR čidel. Multiplexní sledování obrazu na všech připojených kamerách na Video - serveru (u RT verzí je možné sledovat živé video na všech kamerách). Ukládání snímků na harddisk ve zvolených časových intervalech. Ukládání snímků na harddisk při narušení hlídaného objektu. Označení vybraných kamer pro zvýšenou ostrahu (u multiplexovaných verzí) - při označení jedné kamery umožňuje uložit až 25 snímků za vteřinu (využitelné zejména u bankovních a poštovních přepážek). Podpora ukládacího prostoru na stanici Video - server až do 400 GB. Ukládání snímků spolu s datem, časem a číslem kamery. Automatické mazání nejstarších snímků po zaplnění vyčleněného prostoru. Možnost volby a nastavení kodeku (komprimačního algoritmu) pro ukládání snímků. Logování událostí na stanici Video server. Signalizace vzniku poplachu reproduktorem na stanici Video server. Heslem krytý vstup pro nastavování konfigurace na stanici Video server. Možnost exportu záznamu do formátu AVI (u verze 4.x s vkládáním data, času a popisu kamery do exportovaných snímků). Ukládání snímků jako obrázků ve formátu JPEG a BMP, popřípadě tisk uložených snímků. Prohlížení zaznamenaných snímků ze všech kamer souběžně. Filtrování uložených snímků podle různých kritérií (č.kamery, datum, čas, poplachový, archivní, ). Dodatečné nastavení zón střežení na uložených snímcích a následné vyhledávání snímků, u kterých došlo k narušení těchto zón. Možnost práce Video - serveru i Video - klienta na pozadí monitoru počítače. Přenos snímků ze stanice Video - server na stanici Video - klient podle různých filtrů. Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické navázání spojení se stanicí Video - klient podle předem předdefinovaného harmonogramu (PCO, domácí počítač apod.). Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické odeslání u se snímkem narušitele (přes stálé připojení k Internetu). Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické odeslání SMS (přes připojený GSM mobilní telefon k Video - serveru) až na několik osobních GSM telefonů. Při vyhodnocení poplachu na stanici Video - server automatické odeslání MMS zprávy se zobrazením narušitele (přes připojený GSM mobilní telefon k Video - serveru ) až na několik osobních GSM telefonů. Speciální SMS zprávou požádat stanici Video - server (přes připojený GSM mobilní telefon k Video - serveru ) o zaslání aktuálních snímků z vybraných kamer pomocí MMS na osobní GSM telefon. Podpora protokolu TCP/IP. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem po sítích LAN, WAN a Internetu. Komunikace mezi Video - serverem a Video - klientem prostřednictvím modemu po běžných i GSM telefonních linkách. Dálková správa Video - serveru Video - klientem. Dálková správa Video - serveru pomocí SMS zpráv z mobilních GSM telefonů. Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu ze stanice Video - klient na stanici Video server. Definování uživatelů s běžnými klientskými právy i uživatelů s administrátorskými právy. K jedné licenci stanice Video - serveru možnost instalace neomezeného počtu stanic Video klient. Možnost současného připojení více Video - klientů k Video - serveru. Možnost současného spuštění více Video - klientů na jednom počítači (využitelné zejména u PCO). 17

18 Doporučené technic hnické é vybavení ení pro o MRP - Video MRP Video SERVER: PC-P4; 1,7 GHz a více; chipset Intel 256 MB RAM HDD 20 GB, FDD+CD ROM mechanika Videokarta AGP 8 MB RAM 1 až 3 volné PCI sloty Monitor 15 a více Operační systém Windows 2000/XP Síť LAN: Běžná Ethernet s protokolem TCP/IP Modemy: Pro pevnou síť běžné s protokolem V34+ a vyšším. Pro posílání SMS zpráv doporučujeme použít u počítače Video-server takové GSM telefony, které je možné připojit speciálním kabelem ke COM portu (např. Siemens MC35i Terminál, Nokia 6310, 6210, 7110 apod.). V případě, že budete chtít posílat i MMS zprávy a počítač Video-server nebude k internetu připojen pevnou linkou, pak navíc bude tento telefon muset podporovat i GPRS (např. Siemens MC35i Terminál, Nokia 6310 apod.) Kamery: Běžné monochromatické nebo barevné CCD kamery s výstupem na koaxiální kabel. Propojo opojovací kabel mezi kamerami ami a počítačem MRP-Video server: er: Koax o jmenovité impedanci 75 ohmů. Od každé videokamery jeden samostatný kabel vedoucí do MRP-Video serveru. Na straně kamer zakončen konektorem podle typu kamer (obvykle BNC), na straně MRP-Video serveru zakončen konektorem CINCH (v provedení RT a PROFESSIONAL EXTRA BNC). Délka závisí na útlumu konkrétního kabelu, který by neměl přesáhnout 3 db, běžně lze uvažovat o délce každého kabelu cca do 100 m. Internet: V případě požadavku na připojení k Internetu je nutné, aby počítač MRP-Video server byl připojen pevnou linkou k Internetu s pevnou veřejnou IP adresou. Počítač MRP-Video klient se může k internetu připojovat i běžným vytáčeným připojením. Ceny doplňkového vybavení pro MRP Video MRP Video KLIENT: PC-Pentium II a více 64 MB RAM a více HDD 4 GB a více, FDD+CD ROM mechanika Videokarta 2 MB RAM Běžná zvuková karta s reproduktory pro ohlášení poplachu Monitor 15 a více Operační systém Windows 98SE/Me/2000/XP Telef elefonní síť: Běžná analogová nebo ISDN tel. linka, sítě GSM PC MRP Video SERVER s proc. P4 (včetně operačního systému Windows XP) ,-Kč PC MRP Video KLIENT s proc. P4 (včetně operačního systému Windows XP) ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní (49xØ23mm), 0,1 Lux, kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23, 32, 42, 62, 74, ,-Kč Kamera venkovní monochromatická miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (49xØ23mm), kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23, 32, 42, 62, 74, ,-Kč Kamera vnitřní monochromatická miniaturní (30x30x30mm), 0,1 Lux kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23, 32, 42, 62, 74, ,-Kč Kamera vnitřní monochr. miniaturní - vysoká citlivost 0,003 Lux (30x30x30mm), kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23, 32, 42, 62, 74, ,-Kč Kamera vnitřní/venkovní barevná, 0,2 Lux kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23, 32, 42, 62, 74, ,-Kč 18

19 Ukázky z MRP - Videa Nastavení poplachových zón na jedné z kamer Video - serveru MRP-Video prohlížeč verze 4.x 19

20 Příjem poplachové MMS na mobilní telefon Na MMS mobilní telefon můžete nejen obdržet poplachovou zprávu z Video-serveru s fotografiemi narušitele, ale také si můžete sami kdykoliv vyžádat aktuální snímky z libovolných kamer připojených k Video-serveru. Cena za přenos takovéto obrazové MMS zprávy může být cca již od 2,-Kč. Je to díky tomu, že MRP pro přenos těchto MMS zpráv připravila a spravuje vlastní MMS Centrum, které je nezávislé na jednotlivých mobilních operátorech. Podrobnější informace naleznete na 20

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. dubna 2006 MRP-K/S jasně triumfuje mezi účetními systémy. Nejen větší společnosti, ale postupně i menší firmy začínají přecházet na tento moderní

Více

vinky v MRP-účetních programech

vinky v MRP-účetních programech Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 29. ledna 2007 Začátek roku a novink vinky v MRP-účetních programech MRP představila odborné veřejnosti s velkým úspěchem zcela nový modul Mzdy y

Více

ví toto pracoviště, které se nachází v Praze - Horních Počernicích v ul. Náchodská 116/697, může si

ví toto pracoviště, které se nachází v Praze - Horních Počernicích v ul. Náchodská 116/697, může si Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 1. září 2004 září - měsíc MRP v Praze MRP otevřela letos nový Dům MRP také v Praze. Při této příležitosti připravila pro zájemce o její programové

Více

MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu

MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 8. října 2007 MRP sází u účetního systému MRP-K/S na špičkovou ou kvalitu za bezkonkur onkurenční cenu. MRP do tohoto účetního systému v tomto roce

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem

MRP přichází s radikální podporou podnikatelů a firem Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 27. ledna 2009 Při výpočtu mezd dochází k zásadním změnám. S účinností od 1. 1. 2009 jsou všichni zaměstnavatelé povinni v prvních 14 dnech dočasné

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

petrklíč odemyká jaro...

petrklíč odemyká jaro... Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 8. dubna 2008 MRP - svět účetních systémů MRP působí na českém trhu již od roku 1990 a eviduje více než 100 tisíc instalací svých účetních systémů.

Více

... podzim přináší sladké ovoce, MRP nové verze účetních systémů...

... podzim přináší sladké ovoce, MRP nové verze účetních systémů... Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 30. září 2008 1. až 15. říjen - Dny y podpory y začínajících h podnikatelů a fir irem em MRP vyhlašuje ve dnech 1. - 15. října pro začínající podnikatelské

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr

Váž. telé, V čem tkví kouzlo MRP programového vybavení? - Jedná se patr Číslo 1/2003 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 7. dubna 2003 Váž ážení přátelé telé, dovolujeme si Vám předložit první číslo našeho čvrtletníku, ve kterém se dovíte maximum o následujících

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program je určen především pro maloobchodní prodejny, restaurace, bistra a podobné typy provozoven, kde je potřeba jednoduché a rychlé vystavování dokladů, použití čárového kódu a

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz

Ekonomický informační systém. Premier Ceník. ISO 9001 www.premier.cz Premier Ceník ISO 9001 CENÍK Premier Software Chceme Vám nabídnout produkt a samozřejmě cenu, která by nejlépe odpovídala velikosti vaší firmy, vašim požadavkům na funkcionalitu a rozsah modulů pro jednotlivé

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady

Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady PŘÍKLAD 2 Agenda Přijaté faktury, Vydané faktury, Příkazy k úhradě, Interní doklady Údaje o účetní jednotce 1. Založte účetní jednotku. Výňatek ze živnostenského listu Jméno a příjmení: Jaroslav Moser

Více

Allegro release 2.15 ( )

Allegro release 2.15 ( ) Allegro release 2.15 (25.4.2017 18.5.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Účtování faktur, finančních a interních dokladů Seznamy zaúčtovaných dokladů byly rozšířeny o možnost zobrazit i doklady

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP. 5. června 2007

Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP. 5. června 2007 Informační čtvrtletník nejen pro uživatele produktů MRP 5. června 2007 Českým fir irmám už zdaleka nepostačují pouhé účetní program amy, potřebují podstatně víc. Potřebují komplexní řešení jejich vnitrofiremní

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT FAKT PRO WINDOWS. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. FAKT 9.78 14.03.2014 CompCity Fakt pro Windows Vážení zákazníci, toto je jen malá prezentace našeho účetního programu,

Více

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255

Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 Struktura zásob Materiál pro samostudium +1255 2.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 2.5.2014 2 Struktura zásob Struktura zásob Obsah Struktura... 4 Použité zkratky... 4 Stromeček... 4 Sklady (Z01,

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla

SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla S námi dodáte teplo komukoli Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner SQL Ekonom - vyúčtování dodávky tepla Informační systém SQL Ekonom vyúčtování dodávky tepla slouží pro komplexní, jednoduchou

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011

www.idea.cz IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 IDEA-mzdy IDEA, spol. s r.o. Praha 1991 2011 O firmě IDEAspol.sr.o. je česko-belgická společnost založená v roce 1991. IDEA je primárně orientovaná na technologii MUMPS, a proto se téměř okamžitě stala

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Vyúčtování elektrické energie

Vyúčtování elektrické energie Ekonomické informační systémy bez hranic Autor & distributor systému Obchodní a servisní partner 3 1 2 6 4 Foto: ŠJů & Jagro. Vyúčtování elektrické energie V rámci informačního systému SQL Ekonom nabízíme

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS

ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS ACE-ÚČTO PRO WINDOWS OBECNÝ POPIS Jedná se o aplikační programový produkt určený k počítačovému vedení účetnictví a souvisejících ekonomických agend u příspěvkových organizací, nevýdělečných organizací

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o.

Nabídka POS pokladen. Selva váhy s.r.o. Nabídka POS pokladen od provozovna: tel.: 573351740, 573351742, 573352830, fax.: 573352831 zpracoval: 775 111 583 strana 1 z 7 Úvod I. Základní charakteristika dodavatele Společnost byla založena v březnu

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Allegro release 2.18 ( )

Allegro release 2.18 ( ) Allegro release 2.18 (30.6.2017 1.8.2017) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Import bankovních výpisů Importy byly rozšířeny o další formáty souborů (nejen bank): - Zásilkovna csv soubor. Vyčíslené

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace s ČSSZ Elektronická komunikace není ani v roce 2017 povinná. Nicméně je dobré být připraven a na elektronickou komunikaci se připravit. Elektronická komunikace v DUNA MZDY se týká

Více

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o.

Setkání uživatelů programu SSB2000, Skalský dvůr, 20. 21.9.2012. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Portfolio služeb firmy STARLIT s.r.o. Produkty SSB2000 Moduly programu SSB2000 Samostatné aplikace Technická podpora Vzdělávání Produkty IT služby Vývoj zakázkového software Právní služby Účetní a daňové

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti

Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Informační bulletin - přenesení daňové povinnosti Vážení uživatelé, předkládám Vám informační zpravodaj obsahující popis zařazených funkcí do šířeného programového vybavení pro zaúčtování jednotlivých

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více