VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011/2012 Mgr. Tomáš Anderle ředitel školy Mgr. Stanislav Štěpánek statutární zástupce ředitele

2 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14

3 Část I. Tabulková část C. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE C1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Německo- Velden Škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami- Nizozemsko- Groesbeek Střední škola pro tělesně postižené- Slovensko- Košice EU projekt Mládež v akci- pracovní návštěva zaměstnanců Střední školy GEMINI v Německu, s partnery projektu z Holandska, Slovenska a Německa C2. Mimoškolní aktivity Celoškolní exkurze do Bratislavy a okolí Koncert pro žáky, jejich rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, konaný pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka C3. Účast žáků a studentů školy v soutěžích Celobrněnská soutěž tělesně postižených žáků

4 C4. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty Teplárny, a.s., Coca- Cola s.r.o.- propagace, sponzoring Velkoprodejny Globus, Makro, Interspar, Billa, fa Barunka Deli s.r.o., fa Projn, s.r.o., cukrárna Selská fa Renault Pokorný, Cementárny Mokrá, RENA, CCB- propagace, sponzoring C5. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání (příp. název kurzu) celková délka (dní) počet vyškolených osob Školení BOZ, PO 3 hodiny 32 Školení Zdravotní handicap, reedukace a kompenzace určitého druhu postižení 8 hodin 23

5 Část II. Textová část 1. Seznámení se školou A/ Název školy, sídlo, právní forma, IČO: Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 právní subjekt: příspěvková organizace, IČO B/ Všechny druhy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Střední škola, IZO obory: M/01 Veřejnosprávní činnost, kapacita L/01 Gastronomie, kapacita H/003 Provoz služeb, kapacita 40- dobíhající obor H/01 Prodavač a výrobce lahůdek, kapacita 40 Internát s celotýdenním provozem, IZO Školní jídelna, IZO C/ Celková kapacita školy 95 kapacita internátu 20 kapacita školní jídelny 90 jídel D/ Školská rada: Mgr. Radka Pospíšilová, předseda, Mgr. Marta Staňková, člen, Mgr. Lenka Majtnerová, člen, Ing. Ivan Slezák, člen, pan Petr Hladký, člen, paní Šárka Šelbická, člen, paní Jarmila Sperátová, člen, zapisovatel, paní Jana Mrkvová, člen, slečna Soňa Augustýnová, člen. E/ Specifika školy, péče o školu Specifika školy:

6 - organizace jedno nebo vícedenních zájezdů do Vídně, Bratislavy - stmelení kolektivů nových žáků a pedagogů, - internát - jako součást školy vyžaduje spolupráci učitelů, vychovatelů a provozních zaměstnanců, - rehabilitační, zdravotní, psychologická intervence - vše zařizuje pro žáky škola ve spolupráci s OS Naděje pro pomoc zdravotně postižené mládeži, - organizace zimních a letních ozdravných pobytů na horách a u moře ( podle zdravotního stavu žáků) - OS Naděje (volné sdružení rodičů a přátel školy) působí při škole a pomáhá organizovat a financovat mimořádné akce pro žáky, pro činnost školy vytváří nadstandardní možnosti, je hlavním garantem mezinárodních výměnných pobytů žáků školy v rámci EU. Realizované záměry: - zaveden nový systém odborného výcviku vaření - příprava žáků ve firmách Barunka Deli s.r.o., fa Projn, cukrárna Selská, - zaveden nový způsob průběžné praxe žáků ( vaření a lahůdky) v blízkých školních kuchyních - uskutečněn koncert pro žáky, rodiče a veřejnost v MORAVSKÉM KRASU, pod záštitou senátora Ing. Stanislava Juránka, - uskutečněno pokračování projektu EU Mládež v akci pracovní návštěva zaměstnanců školy v Německu, - praktické zavedení a zabezpečení výuky v novém maturitním oboru Gastronomie, komplexní materiálně technické vybavení nového oboru, - navýšení kapacity školní jídelny na 120 žákovských obědů z důvodu velkého zájmu uchazečů o vzdělávání se na střední škole, - schválení projektu EU- Peníze školám, - vytvoření kvalitních učebních textů do odborných předmětů a jazyků, - rekonstrukce školní jídelny- položení nového linolea, komplexní zakoupení nového nábytku včetně myčky na nádobí. Výhled školy: - zefektivnit provoz školního bufetu - žákovský projekt, - rozšířit a zabezpečit praxi žáků SOU ve velkoprodejnách Interspar, Billa, Albert, - zavést nový systém praxí žáků SOŠ na úřadech v místě bydliště, - pokračovat v projektu Mládež v akci, - provést opravu oken krytého schodiště do školy, - výměna výtahu pro imobilní žáky, - získání prostoru v přízemí na ul. Vaculíkova 13 ( jednání s vedením tepláren ) Nově pořízené vybavení školy: - dovybavení učeben ergonomickým nábytkem, - rozšíření zabezpečení bezdrátového připojení internetu pokrytí obou budov i podlaží, - v rámci projektu EU- Peníze školám se zakoupily v první etapě tři interaktivní tabule a dva notebooky, - výměna linolea v jídelně a v koridoru spojující budovu na Vaculíkově 13 s budovou na Vaculíkově 14, - rozsáhlé vybavení jídelny nábytkem, - zakoupení nové myčky, - pořízení nového nádobí a robotů do nového maturitního oboru Gastronomie, - pořízení balícího stroje v rámci odborného výcviku Prodavač a výrobce lahůdek a Gastronomie, - výměna žárovek za úsporné v celém areálu školy a internátu.

7 Provedené opravy: - oprava signalizačního zařízení 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva Učební plány: Střední odborná škola: - obor Veřejnosprávní činnost, ŠVP od obor Gastronomie, ŠVP od Střední odborné učiliště: - obor Provoz služeb, Ministerstvo hospodářství , čj /95-74 ( dobíhající obor ) - obor prodavač a výrobce lahůdek, ŠVP od Poradenské služby a/ Další vzdělávání pracovníků - výchovný poradce - účast na akcích IPS UP, PPP, SSS, SPC, - metodik protidrogové prevence účast na seminářích SSS Brno, - účast na seminářích centra ul. Sládkova, - v řadách pedagogů bylo v tomto školním roce 10 učitelů a vychovatelů s dosaženým vzděláním v oboru speciální pedagogika, 1 vychovatel bez spec. ped. vzdělání, 8 učitelů bez spec. ped. vzdělání, 3 pedagogičtí pracovníci si spec. ped. vzdělání doplňují. b/ Hodnocení poradenských služeb Ve škole pracovali: výchovný poradce, školní metodik prevence a učitel pro environmentální výchovu a metodik IKT, A: Výchovné poradenství V tomto školním roce se výchovné poradenství zaměřilo na poradenství kariérové, hlavně na žáky posledních a předposledních ročníků. Probírali se možnosti a schopnosti žáků pokračovat v další své vzdělávací dráze. Pomáhali jsme žákům získat odpovídající pracovní uplatnění na flexibilním trhu práce. Dále výchovná poradkyně pomáhala učitelům při řešení osobních, výukových a výchovných problémů, které se během školního roku vyskytly. V neposlední řadě bylo úkolem výchovné poradkyně propagovat školu a pomáhat v náboru žáků pro šk. rok 2012/2013(účast a prezentace na veletrzích škol, na poradách VP v jednotlivých okresech JmK ). V rámci informovanosti žáků maturitních ročníků proběhly tři semináře: 1) seminář Kde hledat práci byly zaměřeny na získání znalostí potřebných pro budoucí pracovní uplatnění absolventů se zdravotním postižením,

8 2) seminář Jak napsat životopis, jak se ohodnotit a vytvořit si objektivní názor na sebe i druhé, 3) provedení testů o schopnostech a předpokladech žáka, - byl vytvořen přehled o záměrech žáků o dalším vzdělávání a uplatnění na trhu práce. Z 9 absolventů oboru veřejnoprávní činnost pokračuje ve studiu na VOŠ a VŠ 5 žáků. Z 10 absolventů učebního oboru Prodavač a výrobce lahůdek jich 5 pokračuje ve studiu v maturitních oborech SŠ, 5 žáků odešlo pracovat do provozu, - v rámci větší informovanosti nově přicházejících žáků a rodičů byla realizována propagace naší školy na veřejnosti: 1) účast naší školy na Rehaprotexu (BVV Brno, říjen 2010) 2) účast naší školy na Veletrhu škol (BVV- Brno, listopad 2010), - pokračovala tradiční spolupráce s výchovnými poradci na základních školách a výchovnými poradci jednotlivých okresů. Výchovní poradci ZŠ byli písemně informováni o možnosti studia na naší škole, byly zaslány propagační materiály na všechny ZŠ, - osobní účast výchovného poradce, popřípadě zástupce školy na poradách výchovných poradců ZŠ v těchto okresech: Brno-město, Brno-venkov, Znojmo, Svitavy, Vyškov, Kroměříž, Boskovice, Blansko, Prostějov, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Závěr: 1) Z hlediska profesního zaměření a orientace žáků je zapotřebí větší spolupráce s třídními učiteli. Na jedné straně je základním cílem školy žáky motivovat k dalšímu vzdělávání, ale nevyžadujeme od nich řádné výsledky, popřípadě podporujeme jejich falešnou iluzi, že studium na VŠ nevyžaduje dostatečné úsilí, 2) po přehodnocení účasti školy na uvedených veletrzích, byla kladně hodnocena dlouhodobá účast na veletrhu škol a je zařazena do plánu práce i pro nastávající rok 2012/2013, 3) pro školní rok 2012/2013 je zapotřebí pokračovat ve stávajícím trendu výjezdů do jednotlivých okresů, nutné se jeví zapojit všechny pracovníky školy k návštěvám vytypovaných ZŠ a rozšířit informovanost rodičů žáků ZŠ formou účasti našich ped. pracovníků na schůzkách SRPŠ. V tomto směru je nutno zkvalitnit práci učitelů naší školy, 4) důležitým úkolem bude uspořádat ve škole seminář pro výchovné poradce základních škol Jihomoravského kraje a Brna-venkova s cílem seznámit je se školním prostředím GEMINI a s našimi učiteli a žáky. Oblast práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovnými problémy 1) Každým rokem narůstá potřeba individuálních intervencí. Pohovory a intervence se týkají nejčastěji těchto oblastí: - problémy s výukou, nejčastěji velká absence spojená se špatným vedením žáka ze strany rodičů a někdy nedůsledností třídního učitele, - drobné kázeňské přestupky, - problémy spojené s diagnózou, která se promítá do výuky a chování žáka, nejsložitější je posoudit, kde jsou hranice handicapu a kde nedodržování pravidel, popř. školního řádu.

9 Závěr: Vzhledem ke skladbě nově přicházejících žáků (přibývá žáků s psychickými problémy a autismem ) je forma individuálních pohovorů nezbytná. Vyžaduje však větší spolupráci výchovného poradce s třídním učitelem a rodiči, což se plně nedaří. Zvyšující se zájem našich absolventů dále se vzdělávat je prokazatelný. V roce 2003 pokračovalo ve studiu 41% absolventů, letos se k dalšímu vzdělávání přihlásilo 55-60% žáků.tato skutečnost je zajisté také dána současným neutěšeným stavem na trhu práce, kde absolventi nenachází možnost svého uplatnění. B: Oblast prevence Základním cílem minimálního preventivního programu v tomto školním roce byla výchova ke zdravotnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí a specifická primární prevence. Problémem zůstává skladba žáků ve třídách z hlediska různorodosti zdravotního handicapu. Zvýšená pozornost byla zaměřena na individuální přístup ke každému žáku a na přísné dodržování zásad bezpečného chování. Na začátku školního roku byli pracovníci školy proškoleni školní lékařkou o nejčastějších zdravotních, obzvlášť psychických problémech žáků i o problémech souvisejících se somatickým postižením. V činnosti MP převažovala práce se třídami, prevence všech druhů šikany, řešení záškoláctví, předcházení používání alkoholu a jiných omamných a toxických látek. Dále byla velká pozornost věnována budování lepších vztahů mezi žáky, ale také mezi pedagogy a žáky. Mezi nejzávažnější mimoškolní akce, které napomohly orientaci ve společenských vztazích, patřila např. exkurze do Bratislavy, dále pak společenské odpoledne a večer v zahradním areálu. Problémem i letos zůstala omezená kapacita poradenského centra a tím i dlouhé čekací doby na intervenci osobní či skupinovou. Také nevhodné bariérové přístupy v některých institucích, které omezují účast našich tříd na některých akcích (žák vozíčkář). Ve třídách se neprojevil závažnější problém šikany či nekolektivního jednání. Pouze v jedné třídě si žáci stěžovali na šikanování ze strany spolužačky, ale dle vyjádření odborného psychologa se jedná o poruchu chování a emocí. Metodička prevence se třídou v tomto smyslu pracovala.ve druhé třídě se jednalo o konflikty žáka autisty s ostatními spolužáky. S žákem a jeho rodiči pracovala individuálně asistentka, takže se chování žáků během školního roku značně změnilo, žák se pak do kolektivu velmi dobře adaptoval. Školní metodik prevence se zúčastnil pracovního semináře, který se týkal agresivity mládeže, pracovních schůzek metodiků a individuálních porad s pracovníky poradenských center. Spolupráce s třídními učiteli byla důslednější, byly monitorovány pravidelně a zodpovědně všechny třídy. Pozitivem bylo zlepšení vztahů ve třídách i mimo ně, větší soudržnost žáků, omezilo se používání mobilních telefonů ve výuce. Na škole je méně kuřáků, nebyl zaznamenán žádný případ požívání alkoholu a jiných narkotik v průběhu výuky. Závěr: Díky rozdílnosti žáků docházelo k dílčím problémům, které se spolu s třídními učiteli podařilo včas podchytit. Řešení bylo mnohdy složitější, ale problém se vždy vyřešil. Základním cílem je budování většího kontaktu učitelů a žáků s výchovným poradcem a s poradenským centrem.

10 C) Další služby Oblast EVVO Podle plánu se environmentální výchova stala organickou součástí základů přírodních věd, zeměpisu a výživy a přípravy pokrmů, je zastoupena i v dalších předmětech a prolíná výchovným působením na žáky v ubytovacím zařízení na internátu. Při všech vhodných příležitostech se využívá školní zahrada i lesopark v jejím okolí. Probíhají zde některé části výuky, teoretické i praktické. Získávaly se cenné informace z ekologických institucí cestou jejich informačních materiálů. Žáci se přihlásili do projektu Ekopolis, pro mnoho zájemců nebyli přijati. Pokračovalo se v třídění plastů PET láhve. Sběr Al byl také úspěšný, odevzdaly se 4 kg hliníku. Vytvářely se návyky správného používání energeticky náročné klimatizace a ekologického chlazení místností bez klimatizace. Do učiva byly opět aktuálně zařazovány ekologické informace (mapa prašnosti v Brně a možnosti ovlivnění řešení situace, informace o pitné vodě a její šetření ). 4. Další údaje o škole a/ Pravidelné akce: - rehabilitační plavání na Žlutém kopci (4 žáci) - rehabilitace (22 žáků) - jóga (6 žáků) b/ Mimořádné akce: - exkurze do Bratislavy, - prezentace školy na setkáních VP Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Prostějov, Znojmo, Třebíč, Břeclav, Jihlava, - prezentace školy na veletrhu Gaudeamus, - pracovní pobyt dvou zaměstnanců školy v Německu v rámci projektu Mládež. c/ Nejdůležitější spolupráce s jinými subjekty: - Škola pokračuje v letité mezinárodní spolupráci se spec. školami v Nizozemí Groesbeeku, Německu- Velden a v Košicích na Slovensku, která se osvědčila po všech stránkách, - škola úzce spolupracuje s OS Naděje, které škole pomáhá financovat a realizovat mimoškolní aktivity pro žáky, pomáhá materiálně vybavovat školu, spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů, - spolupráce s Ligou vozíčkářů (společný provoz vozidla ukončen k ) - spolupráce s PdF, MU, katedrou speciální pedagogiky, SZŠ Merhautova a VOŠ zdravotní a sociálně právní, Veřejnosprávní akademie, týkající se praxe jejich studentů, přináší do školy nové myšlenky - škola úzce spolupracuje s ÚMČ Brno Sever, úřad škole vychází vstříc při realizaci praxí žáků, škola participuje na výzdobě úřadu, na organizaci slavností, pečuje o své okolí, - dobrými partnery školy jsou již tradičně CVČ Milénova, GLOBUS, TEPLÁRNY, a. s., obchodní dům ALBERT, Interspar, DELIKOMAT, firma A. S. A., DPmB, BILLA, a.s., fa Projn, Barunka Deli, cukrárna Selská,

11 - spolupráce nadále pokračuj se SOU Lomnice u Tišnova (vzájemná pomoc při zabezpečování praxe žáků); SOU Sokolnice, SOU Tišnov, SŠ a OU Gellnerova, SŠ pro zrakově postižené Brno, SŠ pro tělesně postižené, Křižíkova, Brno. d/ Zapojení školy do rozvojových programů: - Škola 16. rokem pokračuje v programu EU - Mládež v akci, - byl vypracován a schválen projekt EU- Peníze školám ( škola vypracovává DUMy, získala 3 interaktivní tabule a 2 notebooky. e/ Odborná praxe žáků a uplatnění na trhu práce - Odborná praxe žáků oboru Veřejnosprávní činnost se realizovala ve spolupráci s ÚMČ, úřady práce, VZP, Městským soudem, velkoprodejnou Globus a Makro, Katastrálním úřadem Brno, pak na správních úřadech v místě bydliště mimobrněnských žáků např. Velké Meziříčí, Pohořelice, Uh. Hradiště, Cvrčovice, Dolní Kounice a v bytovém družstvu RÉNA, - odborná praxe žáků SOU ( vaření a prodej ) - probíhala v menších provozovnách, v kuchyních MŠ, ZŠ, penzionu pro důchodce a ve firmě Projn, v cukrárně na Selské, v Barunce Deli, dále pak v obchodních domech Interspar, Albert a Billa. V rámci praxe odívání proběhla praxe také v menších provozovnách čistíren, krejčovských dílnách a prádelnách. V rámci odborného výcviku žáci 2. a 3. ročníku připravovali večeře pro žáky a zaměstnance. Dále se žáci v rámci odborného výcviku vaření a v rámci výuky ekonomiky i účetnictví zapojili do realizace školního projektu provoz bufetu. - Dle výzkumu za posledních 10 let se naši absolventi dobře uplatňují na trhu práce (bez práce je jen cca 19% absolventů - většinou s těžkým postižením, invalidním důchodem a bydlištěm na vesnici). f/ Zdravotní a rehabilitační péče o žáky 1. Všeobecnou zdravotní péči a první pomoc zajišťovala MUDr. Burianová z Polikliniky Lesná. 2. Odbornou rehabilitační a ortopedickou péči zajišťovaly MUDr. Čechová a MUDr. Grycová z Polikliniky Bílý dům v tomto rozsahu: - odborně konzultují provádění TV a plavání, - předepisují formy cvičení rehabilitační sestře, - seznamují s diagnózami žáků všechny pedagogické pracovníky, - zacvičují vychovatele při provádění rehabilitační péče na internátě a poskytování první pomoci, - zajišťují odborné vyšetření na poliklinice. 3. SPC Integra (Mgr. Cpínová) zajišťovala: - přijímání žáků ke vzdělávání konzultace, - vstupní vyšetření žáků, - doporučení k individuální práci se žáky, - výstupní vyšetření, - provádění mimořádných vyšetření. 4. Rehabilitační pracovnice p. Dráždilová vykonávala: - individuální cvičení dle pokynů ortopeda, - masáže, - skupinová rehabilitační cvičení.

12 g/ Zabezpečení výuky a provozu Mgr.,Bc. Anderle - písemná a elektronická komunikace, práce s počítačem, Ing. Anderlová - ekonomika, ekonomika a sociální politika, účetnictví, veřejné finance, propagace, zeměpis, PhDr. Bučková Bc. Illková - německý jazyk, anglický jazyk, - odborný výcvik lahůdky, odborný výcvik vaření, zbožíznalství, výživa, gastronomie, Mgr. Jedličková pí. Konečná Mgr. Kroupová Mgr. Majtnerová Mgr. Miškelová Mgr. Musilová Mgr. Skácelová Mgr. Skálová Mgr. Sopoušková Mgr. Staňková Mgr. Štěpánek Mgr. Strnadová Mgr. Suchánková Mgr. Vlachová - anglický jazyk, matematika, obchodní počty, informatika, informační a komunikační technologie, - odívání, odborný výcvik odívání, - gastronomie, zbožíznalství, odborný výcvik lahůdky, - právo, veřejná správa, písemná a elektronická komunikace, - tělesná výchova, - technologie, potraviny a výživa, odborný výcvik lahůdky, - český jazyk a literatura, anglický jazyk, - český jazyk a literatura, německý jazyk, - matematika, chemie, přírodověda, chemie- fyzika, bioekologie, odborný výcvik prodavač, - obchodní provoz, propagace, odborný výcvik prodavač, - matematika, fyzika, - německý jazyk, tělesná výchova, - písemná a elektronická komunikace, bioekologie, - občanská nauka, psychologie zákazníka, aplikovaná psychologie, dějepis, psychologie, společenská kultura, zásady společenských věd, Sekretariát - samostatná referentka - Jarmila Sperátová, - ekonom - Michal Dubnický, Kuchyně - Libuše Waidhoferová, Úklid - Renata Šmídová, Hana Chudáčková, Školník - Jiří Hauer, Vedoucí vychovatelka- Mgr. Ilona Matušková Vychovatelky - Mgr. Miškelová Asistentka pedagoga - M. Fialová, A. Konečná Asistent pedagoga ( výchova ) - Ondroušková R., Matuška M

13 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

14 Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2011/2012 Brno, Předseda ŠR- Mgr. Radka Pospíšilová Jméno a příjmení podpis Mgr. Radka Pospíšilová. (předseda školské rady) Mgr. Marta Staňková.. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Mgr. Lenka Majtnerová,. (člen školské rady za pedagogické pracovníky) Ing. Ivan Slezák,.. (člen školské rady za zřizovatele) pan Petr Hladký,.. (člen školské rady za zřizovatele) paní Šárka Šelbická,. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) paní Jarmila Sperátová, (jednatel a člen školské rady za zřizovatele) paní Jana Mrkvová,.. (člen školské rady za rodiče nezl. žáků) slečna Soňa Augustýnová. (člen školské rady za zletilé žáky)

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013

Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno. VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Střední škola pro tělesně postižené GEMINI Vaculíkova 14, 638 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Mgr. Tomáš Anderle ředitel školy Mgr. Stanislav Štěpánek statutární zástupce ředitele Část I.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Veřejnosprávní činnost platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 68 43 M/01 Veřejnosprávní

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více