a) základní údaje o škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) základní údaje o škole"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 a) základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice 46, Lipoltice Adresa pro dálkový přístup: Právní subjekt: Od Právní forma: Příspěvková organizace Identifikační číslo: IZO: Školská rada zahájila svoji činnost Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Nalezinková Provozované součásti školy: a) Základní škola 26 žáků b) Mateřská škola 25 žáků c) Školní jídelna 55 žáků Aprobovanost výuky: Mateřská škola 50% Základní škola 89% Škola pracuje podle ŠVP pro základní vzdělávání,,cesta za poznáním, platnost dokumentu od ročník 20 hodin 2. ročník 22 hodin 3. ročník 25 hodin 4. ročník 25 hodin 5. ročník 26 hodin Zřizovatel školy: Obecní úřad Lipoltice Adresa: Obec Lipoltice Lipoltice Lipoltice IČ: S t a r o s t a : Ing. Libor Černý M í s t o s t a r o s t a : Ing. Jana Apltauerová Ú č e t n í : Jana Černá Adresa pro dálkový přístup:

2 b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku C/01 Základní škola studium denní

3 c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci MŠ BROŽKOVÁ Lenka 1984 Pracovní zařazení: Vedoucí učitelka MŠ Kvalifikace, aprobace: Univerzita Pardubice, Humanitní studia Pracovní poměr: na dobu neurčitou Schreinerová Miroslava 1973 Pracovní zařazení: Učitelka v MŠ Kvalifikace, aprobace: SOU Červený Kostelec krejčová 1990 Pracovní poměr: na dobu neurčitou Pedagogičtí pracovníci ZŠ NALEZINKOVÁ Vladimíra 1965 Pracovní zařazení: Ředitelka Kvalifikace, aprobace: Pedagogická fakulta Hradec Králové roč. ZŠ Pracovní poměr: na dobu určitou do Čechalová Lucie 1985 Pracovní zařazení: Učitelka Kvalifikace, aprobace: Pedagogická fakulta Hradec Králové 2010 Pracovní poměr: na dobu neurčitou JADRNÁ SANDRA 1985 Pracovní zařazení: Učitelka Kvalifikace, aprobace: Univerzita Pardubice Učitelství pro základní školy 2012 Pracovní poměr: na dobu určitou do NALEZINKOVÁ MICHAELA 1992 Pracovní zařazení: Učitelka Kvalifikace, aprobace: Gymnázium a SOU Přelouč 2012 Pracovní poměr: na dobu určitou do

4 RUDOLFOVÁ ALENA 1985 Pracovní zařazení: Učitelka Kvalifikace, aprobace: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta 2009 Pracovní poměr: na dobu určitou do po dobu nemoci Mgr. Čechalové Nepedagogičtí pracovníci MŠ HALÁMKOVÁ Zdeňka 1954 Pracovní zařazení: Domovník údržbář, Správce objektu Kvalifikace: SEŠ Pardubice Pracovní poměr: na dobu neurčitou VIDIČANOVÁ Blanka 1962 Pracovní zařazení: Domovník údržbář, Správce objektu Kvalifikace: Obchodní střední škola pro pracující Choceň 1982 Pracovní poměr: na dobu určitou do Nepedagogičtí pracovníci ZŠ ŠOTOLOVÁ Jana 1949 Pracovní zařazení: Domovník údržbář, Správce objektu Kvalifikace: : důchodce Pracovní poměr: na dobu neurčitou HALÁMKOVÁ Zdeňka 1954 Pracovní zařazení: Vedoucí školní jídelny /úvazek 0,41%/ Kvalifikace: SEŠ Pardubice důchodce Pracovní poměr: na dobu neurčitou ŠTUMPFOVÁ Marie 1956 Pracovní zařazení: Kuchařka Kvalifikace: Modela Pardubice, pánská krejčová 1974 Pracovní poměr: na dobu neurčitou

5 HOLEČKOVÁ Marcela 1952 Pracovní zařazení: Pomocný pracovník v provozu Kvalifikace: důchodce Pracovní poměr: na dobu určitou do

6 d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy údaje o přijímacím řízení MŠ Přijato : 10 Nepřijato: 4 údaje o zařazování dětí ZŠ Děti jsou do školy zařazovány podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., a dále dle zákona č. 500/2004 Sb. Protokoly o zařazení dítěte jsou vedeny podle těchto ustanovení. Při zařazování do školy spolupracujeme s MŠ v Lipolticích, s Pedagogicko psychologickou poradnou v Pardubicích. Zařazování dětí do 1. ročníku ZŠ Počet přijatých: 8 Odklady školní docházky: 0 Dodatečné odklady školní docházky: 0

7 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy Mateřská škola Pracujeme podle rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který neustále doplňujeme a obohacujeme o říkadla,písničky, hry. Materiálové podmínky jsou dobré, mnoho pomůcek si učitelky vyráběly s dětmi. Základní škola Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo

8 f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Mateřská škola Prevence sociálně patologických jevů je zařazována v každodenních činnostech formou různých činností, didaktických her, upozorňování na chování. Základní škola V rámci předmětu Prvouka a Přírodověda jsou žáci připravováni na styk s patologickými jevy v rámci jednotlivých témat v učebnicích např. Šikana, Drogy a já atd.

9 g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Řízení MŠ v kostce CCV Pardubice Mgr. Lenka Šturmová Vánoční čarování, opět něco nového CCV Pardubice Miroslava Schreinerová Práce se vzdělávacím cílem v mateřské škole CCV Pardubice Mgr. Lenka Šturmová Žena v pozici vedoucího pracovníka CCV Pardubice Mgr. Lenka Šturmová Organizační řád školy a jeho součásti CCV Pardubice Mgr. Lenka Šturmová

10 h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Mateřská škola Září Chovatelská a zahrádkářská výstava Svinčany Angličtina (září až březen) Saunování (září až březen) Říjen Divadélko Štafličky pohádka Jak brouček ztratil budík Fotografování dětí na Vánoce Listopad Ukládání vodníku k zimnímu spánku Zámek Choltice Divadélko Štafličky pohádka O kouzelném oříšku Rozsvěcení stromu Prosinec Mikulášská nadílka Choltice Vánoce na zámku, hledání vánočního pokladu Vánoční besídka pro rodiče Leden Balloncafe sportovní dopoledne Únor Karneval v MŠ Dusíkovo divadlo Čáslav pohádka Včelí medvídci Březen Koncert pro děti Pískomil se vrací - Hronovická Pardubice Jarní ples ZŠ a MŠ Lipoltice Duben Divadélko Štafličky pohádka O zeleném vajíčku Tradice Velikonoc Veselý kopec Čarodějnický rej v MŠ Květen Besídka pro rodiče ke Dni matek Oslavy dne dětí v MŠ Červen Dusíkovo divadlo Čáslav Indiánská pohádka Oční screaning v MŠ vyšetření dětského zraku Slavnost k výročí založení ZŠ a MŠ Lipoltice Loučení s předškoláky odpoledne pro rodiče

11 Základní škola Září Ekocentrum Paleta Pardubice program Pečení v peci 2 CineStar Pardubice,,3D Šmoulové 2 Odpoledne plné her a soutěží, spaní ve škole Říjen Halloween Dopravní výchova Městská policie Přelouč Dopravní výchova teorie, Šikana Listopad Vánoční dílny s rodiči Prosinec Rozsvěcení vánočního stromu Mikulášská nadílka Vánoce na zámku Loučeň Vánoční nadílka Leden Zápis do ZŠ Únor Plavecký výcvik Březen Dětský karneval III. Jarní ples ZŠ a MŠ Lipoltice předtančení žáků ZŠ

12 Duben Den Země Dřevíčkova dílna Velikonoce Dopravní hřiště Přelouč Květen Po stopách TRILOBITU Lom Lipoltice přednáška Přírodovědná poznávací soutěž školní a okresní kolo Červen Den dětí 175. výročí založení školy, 40. výročí založení MŠ Školní výlet Litomyšl - Po stopách rytíře Toulovce Vzpomínkové focení

13 i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí V tomto školním roce ČŠI nebyla.

14 j) základní údaje o hospodaření školy Z á p i s z veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Lipoltice za rok 2013 na základě příkazu starosty obce ze dne Kontrola proběhla dle stanoveného programu dne Kontrola hospodaření s přidělenými prostředky a) prostředky přidělené z rozpočtu Pardubického kraje o v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb s tím souvisejících je dodržováno nařízení vlády č. 330/2003 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění o mzdová inventura - zařazení zaměstnanců příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lipoltice je provedeno dle platných předpisů, čemuž odpovídají i výše vyplacených mzdových prostředků, v této oblasti byly plně využity přidělené prostředky z rozpočtu Pardubického kraje ,00 Dotace od Pardubického kraje na rok 2013:.. Kč

15 Náklady z finančních prostředků od kraje: Účet č. Kč Platy zaměstnanců ,00 Kč Pojistné , ,00 Kč FKSP ,00 Kč Zákonné pojištění ,74 Kč Školení Kč Učebnice, učební pomůcky, školení, plavání, ochr.prostředky,jiné náklady nemocenská , , ,26 Kč ,00Kč 2.698,00Kč 00 Kč dotace na žáky 1.roč. Celkem ,00Kč

16 b) prostředky přidělené z rozpočtu zřizovatele - kontrola a analýza nákladů dle jednotlivých nákladových účtů za období 1-12/ ,67 Příspěvek od Obce Lipoltice zřizovatele na rok Kč Náklady z finančních prostředků od zřizovatele: Účet č. Kč Revize, plavání ,00 Kč Čistící prostředky ,52 Kč Mzdy - zřizovatel ,00 Kč Kancelářské potřeby, výtvarný materiál ,90 Kč Ostatní materiál ,00 Kč Učebnice, pomůcky ,20 Kč Programy (VEMA, GORDIC,JÍDELNA) ,89 Kč Telekomunikační poplatek,internet , , ,00 Kč Poplatky ,00 Kč Elektrická energie ,00 Kč

17 Plyn ,00 Kč Voda ,00 Kč Potraviny ,87 Kč Předplatné ,00 Kč Opravy a údržba ,50 Kč Pojištění ,00 Kč Náklady na reprezentaci ,00 Kč Nádobí školní jídelny ,00Kč Náklady projekt EÚ ,42 Kč Poštovní poplatky ,00 Kč Školení ,00Kč Celkem ,57Kč

18 c) Kontrola hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití veřejných prostředků - při kontrole nebyl shledán rozpor v oblasti hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití veřejných prostředků - od zřizovatele příspěvkové organizace. Hospodaření PO ZŠ a MŠ celkem za rok 2013 Výnosy celkem ,86 Kč Náklady celkem ,57 Kč Výsledek hospodaření ,29Kč Výnosy celkem - z toho Dotace od kraje ,86 Kč Kč z toho účelová ,67 Kč Od obce, EÚ ,42 Vlastní (obědy, úroky, školné) ,77Kč Náklady celkem - z toho Kraj ,57Kč ,00 Kč z toho účelová Obec + vlastní ,57 Kč

19 2. Kontrola pokladní hotovosti - vedení pokladní knihy včetně dodržování limitů pokladní hotovosti o stanovený pokladní limit ,- Kč - je dodržován - nebyl překročen, stav pokladní hotovosti k = ,00.Kč, pokladní kniha je vedena řádně bez zjevných nedostatků 3. Kontrola spotřeby a evidence elektrické energie, plynu a vody Zástupci PO Základní škola a mateřská škola Lipoltice pravidelně (měsíčně) evidují spotřebu především elektrické energie a plynu, dále dbají aby nedocházelo k plýtvání s vodou, Voda 1-4/ m3 4-7/ m3 7-10/ m / m3 celkem r m3 Elektřina Fakturační období Fakturační období Fakturační období Fakturační období ,91 MWh = ,13 Kč celkem Kč ,00 6,7 MWh Kč 11,61 MWh Kč

20 Plyn Fakturační období Fakturační období Fakturační období ,52 m3 = ,00 Kč ZŚ m m3 celkem , m3 celkem ,00 Kč Fakturační období m ,00 Kč Porovnání Voda Družina v roce 2010, provoz do hod m m m m3 2x napouštění ÚT m3 256 m3 Elektřina ,54 MWh

21 Prodloužení provozu družiny ,53 MWh ,91MWh ,00 Kč Od roku 2011 přechod na plynové vytápění ,7 MWh 11,61 MVh Plyn navýšení spotřeby prodloužení provozu v MŠ o 1,5 hod. / den ,09 m ,15 m ,52 m3 od r plyn.vytápění m m Byla změna dodavatelů Bohemia, záloh, vyúčtování - nově vytápění plynem ve škole od září 2011

22 4. Kontrola evidence zásob, zboží a majetku a jejich inventarizace - Inventarizaci majetku ve výpůjčce provedla obec ve spolupráci se ZŠ a MŠ Lipoltice k (viz. inventarizační zápisy), majetek ve výpůjčce je veden na majetkových účtech obce, u příspěvkové organizace je veden na podrozvahových účtech. - Majetek pořízený do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lipoltice k činí hodnotu ,88 Kč viz. inventura k Při kontrole provedených inventur nebyly shledány závady. Kontrola byla provedena dne za účasti: Ing. Martina Novotná Jaroslav Šusr Halámková Zdeňka Zapsal: Martina Novotná Mgr. Vladimíra Nalezinková převzala dne podpis

23 k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Evropský projekt,, Ovoce do škol EU peníze školám

24 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Naše zařízení nebylo zapojeno do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

25 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů.

26 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice nespolupracovala s odborovými organizacemi.

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Zpracoval : Mgr.Ondřej Schulz, ředitel ZŠ a MŠ Medlov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY sestavená podle vyhlášky 15/25 Sb. 7 odst. 2 za školní rok 211/212 Zprávu zpracoval: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel školy Zpráva projednána s pedagogickými pracovníky dne 31. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 03/04 ( 7 vyhlášky 5/005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Základní škola Tachov Hornická 35 příspěvková organizace září 04 Tachov OBSAH. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044, 777 033 930 IČO 709 28 622 skola@zsstepanov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více