Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, Rudná pod Pradědem IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, Rudná pod Pradědem IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje objem výnosů a nákladů. Fondové hospodaření bylo rozpočtováno. Provozní příspěvek byl stanoven ve výši Kč. Příspěvek byl navýšen ke konci roku 2011 o Kč na energie. Organizace školné (příspěvek na neinvestiční náklady) sama vybírá a účtuje o něm na výnosech (účet 602). Příspěvek je stanoven ve výši 50 Kč za dítě měsíčně, za rok 2011 celkem vybráno ,- Kč. Prostředky na mzdy byly stanoveny KÚ. Limit pracovníků: 5,78. Skutečnost 4,4. Rozpočet KÚ tvoří: Platy ,- K skutečnost: vše vyčerpáno. Z toho ped.prac ,- nepedag.prac , - OPP 9 000,- vyčerpáno vše - odvody 34% ,- použito ,- FKSP 1% 13657,00,- ONIV ,- (určeno na vzdělávání, pracovní pomůcky, pro potřeby učitelů ) na učebnice a plav.kurz ,-Kč 400,- školení, Celkem rozpočet KÚ Návrh na odvod: 0. Čerpání účelových prostředků, soulad hospodářských operací s právními předpisy Dále organizace realizovala projekt financovaný z OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Refinancování bylo provedeno účetně mezi školním účetnictvým a projektovým účetnictvým pod přiděleným znakem č Celková dotace je plánována na ,- proplaceno bylo k celkem ,80. Tato částka byla použita na : zakoupení interaktivní tabule, notebook + SW za ,- Kč

2 zakoupení multilicence za 7 597,- Kurz ovládání softwaru 7720,- Proplacení dohod o provedení práce : ,- Účetní výkazy jsou sestaveny v SW Gordig a jsou v Kč. Účetnictví je zpracováno v programu Gordic. Technické zpracování účetnictví navazuje na software zřizovatele (Gordic). Stálá aktiva Stav Oprávky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Inventarizace: Termín fyzické inventury: inventarizace prováděná zřizovatelem proběhla k ; Inventura prováděná samotnou organizací proběhla k Termín dokladové inventarizace: Plán k vypracování inventur: byl Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Organizace pořídila nové SW vybavení související s EU ve výši ,40 a vyřadila pro morální zastarání SW v hodnotě ,-Kč. Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek Organizace má zaveden v účetnictví majetek, který převzala od zřizovatele a sama pořídila po svém vzniku. V roce 2011 byl na účet 028 pořízen majetek v hodnotě V roce 2011 byl z účtu 028 vyřazen k majetek v hodnotě 36558,- Zásoby účtují způsobem B. Stav zásob k činil 4 878,69,-Kč Spotřeba potravin k činila ; Tato je vedená na analytickém účtu Přijaté zálohy vedení na účtě činily 4 286,- k Výnosy za stravné bez záloh činily ,- Kč vedené na účtě O předpisu stravného není účtováno Zálohy se vybírají měsíc předem a vyúčtování probíhá při placení zálohy na následující měsíc. Při platbách stravného na BÚ organizace probíhá vyúčtování pololetně. Sklad školní jídelny je veden přehledně PC a jzpracování veškeré agendy a účetnictví spojené se školní jídelnou ja zpracován SW firmy BARDA ns základě zakoupené licence a je pravidelně aktualizován. Zásoby jsou oceňovány klouzavým aritmetickým průměrem. Čistící prostředky a pomocný materiál se účtují přímo do spotřeby. Zůstatky těchto zásob organizace neaktivuje. Cizí strávníci pouze důchodci průměrně 3 a zaměstnanci obce průměrně 5.

3 V roce 2011 nedošlo k navýšení normativů. Pohledávky Pohledávky vymáhá organizace u jednoho dlužníka a to soudní cestou. Výše pohledávky činila 2650,-Kč. Finanční majetek Účet 243 FKSP: Kč Účet 241 Běžný účet: ,25 Kč Účet 261 Pokladna K datu byl stav pokladny 10363,- Kč.. Účet 262 Peníze na cestě 0Kč Účet 263 Ceniny 0Kč Komentář k pasivům Vlastní zdroje: účet 901, 902, / 7497,- jedná se o výukové programy; 902 / ,- 912/ 0 Cizí zdroje Krátkodobé závazky Účet Komentář 321 Dodavatelé ,- jedná se o neuzhrazené fa. za energie, ,77,- pojistka 4968,- Silkom- SW 7 597, ,48 služby, zbytek tvoří potraviny a spotř. materiál odebraný v prosinci ,336, Mzdy za měsíc 12/2011 ; 331/ 0,-; 336/ zúčto SP /ZP : ; 342/ daně 3892,- 378/ mzdy , ; dohady na vodné a energie ,-Kč Náklady: hl. činnost ,96Kč Výnosy : ,75 Kč Náklady (rozpis účtů a obsah účtů) Účet 501 Spotřeba materiálu ,72Kč, spotřeba potravin : ,61, režijní materiál školní jídelny ,40,-, mat. ZŠ ,70,- materiál školní družina 974,- materiál MŠ 2 665,- čistítí prostředky ZŠ a MŠ 3 614,- materiál na opravy : ,04,- ONIV ,-

4 Doklady mají náležitosti účetních záznamů. Hospodárnost výdajů Soukromé hovory se neevidují. Hovory stanovený limit nemají. Pevná linka není, mobilní telefon je jeden, fakturace probíhá souhrnně u zřizovatele. Karty na soukromé mobilní telefony jsou propláceny pouze kuchařce ŠJ, která pravidelně zajišťuje objednávky masa. Náklady na telekomunikace jsou poměrně úsporné, za rok 2011 činily náklady na tyto služby (telefony + internet) ,09 Kč. Při rozpočtu se ve spotřebě materiálu vychází z loňské spotřeby, nejsou výkyvy. Výdaje na reprezentaci nejsou využívány. Účet 502 Spotřeba energií účet 0300 dodávka tepla ,- Kč, účet 0301 energie ,39,- ( ZŠ ,24, ŠJ ,15,- + dohad ) Ostatní služby ,- (nej. položky - údržba škol. zahrady, práce obce na opravách a údržbě; školení, ladění klavíru, plavecká škola, Účet : Školení, revize, opravy : ,50,- (oprava elektroinstalace, pořízení žaluzií ) Účet : Poradenské služby : 3 884,- daňové poradenství : údržba SW , TDO : , pojistné :4968, : spotřeba vody : ,71 Účet 521 Mzdové náklady ,-Kč Mzdové náklady jsou řízeny limitem mezd od KÚ. Účet 524 Zákonné sociální pojištění ,- Účet 527 Zákonné sociální náklady 0 Účet 525 Zákonné sociální pojistné 0 Účet Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 8 058,- Účet 548 Manka a škody - 0. Účet 549 Jiné ostatní náklady - 0Kč Účet Poplatky peněžních ústavů 4 082,- Výnosy (rozpis účtů a obsah účtů) Organizace neobdržela ani nečerpala žádné finanční dary. Účet Úroky 1 391,69Kč. Účet 649 Ostatní výnosy -0. Účet 691 Provozní příspěvek Příspěvek od obce ,-; Příspěvek KÚ ,-; Dotace na vzdělávání - 0; Příspěvek celkem ,-Kč Výsledek hospodaření K celkový výsledek hospodaření organizace činil ,79.

5 V r končil VH 542,64, dále na neuhrazených závazcích celkem na dohadných položkách ,00. Výsledek hospodaření byl schválen zastupitelstvem obce Rudná pod Pradědem zřizovatelem dne a bylo schváleno jeho použití na úhradu závazků miunulých období. Zbytek zisku vytvořila škola sama vlastní činností tzn. jídelna a školné. Fondové hospodaření FKSP Hospodaření je v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. V roce 2011 činí příspěvek z fondu na stravné zaměstnanců 12,-/1 oběd. Výroční zprávu zpracovala Hanáková Vieroslava ředitel

Mateřská škola Levínská Olešnice okres

Mateřská škola Levínská Olešnice okres Karel Pítro - kontrolor, IČ: 866 89 186, se sídlem v Mašově 23, 511 01 Turnov Tel. 776 860 494, e-mail: karel.pitro@centrum.cz, schneide@wo.cz Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole Ze dne 4. 6. 2009

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2006 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského č.p. 169 IČ: 603 717 57 Uherský brod,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012)

Licence: DIQT XCRGUPXA / PYA (03102013 / 12012012) PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 75027712 Název: Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2013 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více