Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ tel.: , fax: , IČO: Výroční zpráva za školní rok 2011/ schválila: Etela Coufalová, ředitelka DD

2 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Obsah: 1) Charakteristika DD.. 4 2) Hodnocení rodinných skupin A,B, C a D 6 3) Hodnocení výchovného plánu. 17 4) Pohyby dětí (příchod, odchod) 17 5) Rozdělení dětí do škol. 17 6) Evidence zájmové činnosti ) Hodnocení metodického sdružení (jednotlivých činností + odborný růst a vzdělávání vychovatelů) ) Akce DD ) Údaje o zaměstnancích 29 10) Hodnocení investičního plánu ) Hospodaření za rok ) Kontroly v DD ) Poskytování a zveřejňování informací o činnosti DD ) Sponzoři za rok

3 Seznam použitých zkratek BAK -vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program DD dětský domov DDŠ dětský domov se školou HR hostitelská rodina OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí PřP předpěstounská péče SO - střední odborné vzdělání bez maturity SS střední škola SVP středisko výchovné péče USO- úplné střední odborné vzdělání s maturitou VOB - vyučen v oboru bez maturity VOV - vyšší odborné vzdělání, vyšší odborná škola VS - vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program VÚ výchovný ústav ZAK - základní vzdělání ZDVOP zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZŠ základní škola 3

4 Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se mladí lidé po odchodu z dětského domova dokázali osamostatnit, založit vlastní rodiny, vychovávat své děti a žít plnohodnotný život. 1. Charakteristika Dětského domova Nová Ves u Chotěboře Dětský domov (DD) v Nové Vsi u Chotěboře je jeden z deseti DD na Vysočině a jediné zařízení tohoto typu na Havlíčkobrodsku. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina. Tabulka č. 1 Přehled zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v Kraji Vysočina rozdělení dle okresů Typ zařízení Obec Okres Zřizovatel Nová Ves u Chotěboře Havlíčkův Brod DD Humpolec Senožaty Kraj Vysočina VÚ, SVP, SŠ a školní jídelna Červnovice Pelhřimov MŠMT VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a školní jídelna Počátky MŠMT DD Telč Kraj Vysočina DDŠ, ZŠ a školní Jihlava MŠMT jídelna Jihlava DD Rovečné Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina VÚ, SŠ a školní jídelna Velké Meziříčí MŠMT Budišov s.r.o., soukromý sektor DD Budkov Hrotovice Jemnice Náměšť nad Oslavou Třebíč Kraj Vysočina DD v Nové Vsi u Chotěboře vznikl v roce 1952 a dosud zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Cílem je poskytovat ohroženým a znevýhodněným dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy, rozvoji sociálních dovedností a vzdělávání. Kapacita tohoto zařízení je 32 dětí. Ve školním roce 2011/2012 bylo v DD umístěno celkem 38 dětí ve věku 3 19 let. DD usiluje o vytváření příjemného prostředí, které co nejvíce připomíná zvyklosti tradiční rodiny. V areálu DD jsou celkem čtyři rodinné skupiny, z toho tři se nacházejí v hlavní zámecké budově a jedna v samostatném rodinném domku. Zároveň ve spolupráci s obcí DD provozuje cvičný byt pro jedince starší 18 let. Členové rodinných skupin žijí v kompletně vybavených bytových jednotkách o velikosti 5+1. Děti jsou vedeny k samostatnosti, učí se nejen hygienickým normám, ale také základům vaření, stolování a běžným pracem v domácnosti. Každá rodinná skupina má vychovatele muže a ženu a jednu pomocnou vychovatelku. V DD pracuje celkem 24 zaměstnanců + 1 na mateřské dovolené (přepočteno pracovní úvazky 21,688). Dětem je zprostředkováváno studium ve veřejných školách. Vzhledem k tomu, že je DD lokálně provozován na vesnici, dojíždí děti téměř do všech typů škol, včetně mateřské školy. Výjimku tvoří pouze první stupeň ZŠ. Ve volnočasových aktivitách jsou děti postupně vedeny k přípravě na začlenění se do samostatného života. Dále se zapojují do různých 4

5 kulturních a sportovních akcí, rekreací a ozdravných pobytů. Zároveň se účastní výtvarných, sportovních, hudebních, literárních aj. soutěží. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc V rámci doplňkové služby DD vzniklo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), které zahájilo svoji činnost na základě dodatku ke zřizovací listině Kraje Vysočina č. 6. Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotven v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., 42 odst. 1a) a následující, ve znění pozdějších předpisů. K zahájení provozu bylo třeba splnit řadu formálních úkonů, například zajistit souhlasné hygienické stanovisko, nové prostory pro poskytování sociální služby, zpracovanou metodiku v souladu se standardy kvality, doklad o pojištění proti škodě spáchané výkonem sociálně-právní ochrany, odborný personál aj. Jedná se o přechodné řešení sociálně-právní ochrany dítěte. Cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se v akutní situaci ocitly bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. ZDVOP usiluje o blaho a zájem dětí, ochranu jejich práv (včetně ochrany jejich jmění), zabezpečuje uspokojování jejich základních životních potřeb, včetně ubytování, zprostředkování zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství. Zároveň se snaží spolupracovat s rodinou pro zachování či obnovení rodinných vztahů. Cílovou skupinu tvoří děti od 3 let do zletilosti. Přijímány jsou na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů (zákonných zástupců), na žádost OSPOD nebo mohou přijít do zařízení na vlastní žádost samotného ohroženého dítěte. ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, poskytuje výchovné, vzdělávací a sociální činnosti a péči o domácnost s aktivním zapojením dětí. Školní docházka je plněna mimo zařízení v běžných školách. Děti jsou umístěny v obecním obytném domě, tj. bytové jednotce o velikosti 5+1 s důrazem na rodinné prostřední, pokoje jsou dvoulůžkové. V tomto zařízení byla poskytnuta péče k již 12 dětem. Dne ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře získalo cenu Skutek roku 2011 pro sociálně-zdravotní oblast. 5

6 2. Hodnocení rodinných skupin A, B, C a D 2.1 Rodinná skupina A Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly ve školním roce 2011/2012 děti ve věku od 6 do 15let. Počet dětí se v během školního roku několikrát měnil. Na začátku školního roku bylo v rodinné skupině 7 dětí (z toho dva chlapci byli v HR a jedno děvče v PřP ) v průběhu roku ( prosinec až březen ) 8 dětí a na konci školního roku 7 dětí. Počty dětí se měnily z důvodu přechodu z předpěstounské do pěstounské péče, příchodu nových dětí do DD, zrušení ústavní výchovy a s tím související přechody dětí mezi rodinami. Příchody a odchody dětí: Září 2011-dívka 7 let, ukončena PřP a odchází do pěstounské péče. Říjen 2011-přichází nová dívka 9 let a zároveň z rodiny B je přeřazena dívka 7 let z důvodu stejného věku jsou spolu na pokoji. Dívka 13 let a později chlapec 12 let ( ten byl v té době v HR ) byli přeřazeni do rodiny B. Listopad 2011 v rodinné skupině je 6 dětí z toho jeden chlapec 7 let je vhr. Prosinec chlapec 7 let ( v HR ) je přeřazen do rodinné skupiny B z důvodu příchodu tří nových dětí dívka 8 let, chlapec 7 let a chlapec 6 let. V této době má rodina 8 dětí. Březen 2012 chlapec 15 let, zrušena ústavní výchova a odchází natrvalo domů. Od této doby nedochází k žádným změnám a rodinná skupina má 7 dětí. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Dívka 7 let PřP, od září 2011 přechází do pěstounské péče. Chlapec 12 let HR v říjnu 2011 přeřazen do rodinné skupiny B, chlapec 7 let HR v prosinci 2011 přeřazen do rodinné skupiny B. Docházka do škol: Děti navštěvovaly tyto školské zařízení Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu ve Vilémově, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a jeden předškolák MŠ v Malči. Do všech škol děti denně dojížděly. Zájmová činnost dětí mimo DD: Dívka 7 let vaření, chlapec 14 let počítače, chlapec 15 let florbal, dívka 14 let florbal a zumba. Rodinné činnosti: -vychovatelé a vychovatelky vedli děti k ohleduplnosti a vzájemné pomoci při plnění zadaných povinností - děti se učily kompletně postarat o svoje oblečení /s přihlédnutím k věku/ praní, věšení, žehlení, skládání, drobné opravy a uložení do skříně - vyměnit si osobní a ložní prádlo, přepírat si osobní prádlo (kalhotky / slipy, ponožky) - učily se správně čistit a ošetřovat obuv - snažily se o udržení pořádku v osobních věcech - byly vedeny k péči o mladší děti (pomoc při plnění úkolů), pomáhat slabším 6

7 - učily se dbát na čistotu a estetický vzhled svého okolí - vedly se k hospodaření se svým kapesným a s rodinným rozpočtem - nakupovaly si potraviny na celodenní vaření v rodinné skupině - vařily si samy jídlo po celý den, učily se zacházet s kuchyňským náčiním a spotřebiči - besedovali jsme na témata chování, vztahy mezi dětmi, chování k dospělým, na veřejnosti a v dopravních prostředcích -snažili jsme se vést děti k zodpovědnému plnění všech svých povinností Rozumové činnosti: Rozvíjení poznání - děti průběžně rozvíjely znalosti o přírodě dle ročních období, o životě zvířat, ptáků aj. a to jak praktickým pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů - vedli jsme je k ochraně živé a neživé přírody - neubližování zvířatům apod. - učily se chránit si svoje zdraví, základům první pomoci, získávaly povědomí o požární ochraně - seznamovaly se se základy silničního provozu (úloha chodce a cyklisty), bezpečné chování na silnici - učily se orientovat ve svém okolí pomocí vycházek nebo vyjížděk na kolech, výletů po širším okolí Literární činnosti - děti se seznamovaly s novými knihami, jejich autory a ilustrátory při povinné četbě - pravidelným čtením si zlepšovaly své čtenářské dovednosti a porozumění textu - učily se souvisle vyprávět pohádky a různé příběhy - sledovaly denní zprávy, učily se orientaci v tisku - pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku Jazykové činnosti - děti se učily správnému vyjadřování a rozvíjely si slovní zásobu při rozhovorech či besedách - učily se kratší texty zpaměti - nacvičovaly literární pásmo na vánoční besídku a k 60. výročí založení DD - učily se komunikaci na veřejnosti - upevňovaly také svoje znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny) - upravovali jsme jejich výslovnost pomocí logopedického cvičení pod odborným vedením logopedky Příprava na vyučování -děti jsme vedli k samostatnosti a zodpovědnému přístupu ke škole - individuálním přístupem jsme se snažily dětem pomoci s dohoněním a zvládnutím učiva např. při dlouhodobější nemoci nebo při přechodu z jiné školy - děti se učily orientovat v textu, vyhledávat informace v odborných knihách a na internetu a takto získané informace dále prakticky využívat Pracovní činnosti: - v průběhu celého roku děti pracovaly v parku a na nádvoří podle potřeby (zametaly, hrabaly listí, uklízely odpadky v parku a kolem budovy, případně odklízely sníh) - podílely se na úklidu hřiště a jeho okolí - pracovaly v budově DD (uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině) 7

8 - vyráběly různé výrobky a dárečky k všelijakým příležitostem (pro sponzory, na výstavy, soutěže, k vánocům, pro významné hosty DD apod.) - průběžně si vyzdobovaly svoji rodinnou skupinu k různým příležitostem (dle ročního období, Vánoce, Velikonoce apod.) - podílely se na opravách a údržbě kol, ale i drobnějších opravách nábytku či svého prádla(přišití knoflíku, navlečení gumy..) - věnovaly se ručním pracím dle jejich zájmu Výtvarné činnosti: - děti při výtvarných činnostech rozvíjely fantazii, představivost, používaly různé výtvarné techniky kresba křídou na beton, malování vodovými a temperovými barvami, rozfoukávání barev, obtiskování, práce s foukacími fixy, batikou, práce s různými dostupnými materiály apod. - některé práce byly použity na výstavy a soutěže - svými pracemi zkrášlovaly prostředí skupiny a celého DD - práce byly též použity jako dárečky pro sponzory - podílely se na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků Tělesné činnosti: - děti provozovaly sezónní sporty lyžování na horách, plavání na plaveckých kurzech - navštěvovaly sportovní kroužky /stolní tenis, florbal, kopanou, zumbu / - učily se základům atletiky účastnily se atletických soutěží a turnajů kde dosáhly výborných výsledků - trénovaly základní atletické disciplíny a míčové hry - výlety na kolech po okolí DD - hrály pohybové hry - chodily na půldenní vycházky, učily se orientovat ve svém okolí, překonávat přírodní překážky - využívaly nové hřiště v DD - učily se správnému zacházení se sportovním vybavením - účastnily se sportovních soutěží, jak v rámci škol, tak i reprezentovaly DD Hudební činnosti: - děti poslouchaly hudbu dle svých zájmů - nacvičovaly vystoupení na vánoční besídku, k 60. výročí DD, nejmilejší koncert - účastnily se veřejných vystoupení a soutěž jak ve škole, tak v DD vánoční besídka, vystoupení na setkání důchodců, zpívaly na vánočním koncertu v kostele, zúčastnily se hudební soutěže Nejmilejší koncert, oslav 60.výročí DD - učily se spojovat hudbu s pohybem při disco, repu apod. - sledovaly hudební pořady v televizi (např Hlas Československa ) - hrály hudebně- pohybové hry, soutěžily ve zpěvu Protidrogová prevence a sexuální osvěta: - proběhly besedy s dětmi na téma nebezpečí užívání drog - různé druhy, -následky užívání drog aj. - utváření povědomí o vztazích mezi chlapcem a dívkou, hovoření na téma mateřství a rodičovství - individuální rozhovory s dětmi na téma specifická hygiena chlapců a dívek, antikoncepce, pohlavní choroby ( AIDS ) -sexuální orientace - zodpovědné chování mimo DD (LT, školní výlety ) 8

9 2.2 Rodinná skupina B Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly děti ve věku od 5 do 14 let, počet dívek a chlapců se v průběhu školního roku několikrát změnil, ke změnám ve složení dětí docházelo z těchto důvodů: příchod nebo odchod dítěte z DD, nebo nevhodné složení kolektivu dětí s ohledem na jejich výchovné problémy. Na začátku školního roku bylo v rod. skupině zapsáno 7 dětí, na konci šk. roku je zapsáno 9 dětí. Děti bydlí ve dvoulůžkových pokojích, mají zde své soukromí a prostředí je podobné jako v běžných rodinách. Příchody a odchody dětí: Září 2011 chlapec, 10let, odešel do rodinné skupiny C, důvodem byly neshody mezi dětmi a výchovné problémy; říjen 2011 dívka, 8 let odešla do rodinné sk. A, důvodem bylo přijetí nové dívky stejného věku do DD, se kterou je dosud v jednom pokoji; říjen 2011 dívka, 13 let příchod z rod. skupiny A, důvodem bylo doplnění počtu dětí v rod. skupině B; únor 2012 chlapec 12 let, odešel do jiného DD na žádost jeho babičky; červen 2012 příchod 4 nových dětí do DD chlapec, 10 let, dívka, 13 let, dívka, 13 let a dívka, 14 let. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Září 2011 dívka, 5 let odešla do předpěstounské péče, v říjnu 2011 byla svěřena do pěstounské péče; říjen 2011 chlapec, 12 let odešel do hostitelské rodiny, zde je nyní v předpěstounské péči; prosinec 2011 chlapec, 6 let odešel do předpěstounské péče, nyní již v pěstounské péči. Docházka do škol: Z této rodinné skupiny docházel jeden chlapec (předškolák) do MŠ v Malči, ostatní děti docházely do Základní školy v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školy ve Vilémově, Základní školy a Praktické školy v Chotěboři. Do Malče, Vilémova a Chotěboře děti denně dojížděly. Zájmová činnost dětí mimo DD: Do oddílu kopané v Chotěboři chlapec, 10 let, zájmové kroužky v ZŠ sportovní hry chlapec, 10 let, vaření chlapec 12 let, zumba dívka, 13 let. Zájmová činnost dětí v DD: Dvě děti se věnovaly tréninku atletiky a míčových her, úspěšně reprezentovaly společně s dětmi z dalších 3 rod. skupin náš dětský domov v DDCUPu, kde jsou po jarní části na 1. místě a na 21. Ročníku Sportovních her dětí z dětských domovů postoupily až do mezinárodních her a svými výkony pomohly České výpravě získat 1. místo před 2. Slovenskem, 3. Polskem a 4. Maďarskem. 9

10 2.3 Rodinná skupina C Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly děti ve věku od4 do 15 let, počet dívek a chlapců se v průběhu školního roku několikrát změnil, ke změnám ve složení dětí docházelo z těchto důvodů: příchod dítěte do DD, příchod dítěte z jiné rodinné skupiny, odchod do předpěstounské péče. Na začátku roku bylo v rodinné skupině 6 dětí, na konci roku 8 dětí. Děti bydlí ve dvoulůžkových pokojích, mají zde své soukromí a prostředí je podobné jako v běžných rodinách. Příchody a odchody dětí: Září 2011 dívka, 5 let, odešla do předpěstounské péče, která se v říjnu změnila v pěstounskou. Září přišel chlapec, 10 let, ze skupiny B pro neshody s dětmi a kvůli výchovným problémům. Červen 2012 přišel chlapec 14 let ze skupiny B a dívka 13 let, která byla nově přijata do DD. Důvodem příchodu dvou posledně jmenovaných bylo doplnění stavu rodinné skupiny. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Září 2011 dívka 5 let odešla do předpěstounské péče, v říjnu 2011 svěřena do pěstounské péče. Duben 2012 konec školního roku, chlapec 10 let na pobytu v PL Havlíčkův Brod z důvodu výchovných problémů a nezvladatelných aspektů. Docházka do škol: Z této rodinné skupiny docházeli dva chlapci (z toho jeden předškolák) do MŠ v Malči, jeden chlapec do ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře, u něj došlo v dubnu 2012 ke změně, kdy začal dojíždět do Základní a Praktické školy v Chotěboři kam již dojížděli další dvě děti. Zbylé děti dojížděly do ZŠ Vilémov a do ZŠ Maleč. Zájmová činnost dětí mimo DD: Chlapec 15 let oddíl fotbalu Chotěboř a oddíl stolního tenisu Chotěboř, chlapec 14 let oddíl fotbalu Chotěboř, chlapec 15 let zájmový kroužek florbalu v ZŠ, chlapec 10 let zájmový kroužek vaření v ZŠ. Zájmová činnost dětí v DD: Tři děti se věnovali tréninku atletiky, fotbalu a stolního tenisu a v těchto sportovních disciplínách vzorně reprezentovaly DD v rámci DD cupu, kde zatím drží průběžné první místo. Tyto děti také vzorně reprezentovaly ČR na 21. ročníku Sportovních her dětí z dětských domovů a pomohly ČR vybojovat první místo. Jeden chlapec reprezentoval DD v soutěži Nejmilejší píseň. Hodnocení výchovných činností: Plán výchovných činností byl v naprosté většině splněn. Nejlépe se dařilo plnit tělesnou činnost, rozumovou činnost a protidrogovou prevenci a sexuální osvětu. Mírné rezervy plnění 10

11 výchovných činností by bylo možné najít v oblasti výtvarné a estetické činnosti, v rodinné činnosti a v přípravě na vyučování. Ale i v těchto výchovných činnostech byla podstatná část naplánovaných úkolů splněna. Rodinná činnost: - pravidelně prováděly denní a generální týdenní úklid v celé rodinné skupině (učily se udělat si a udržet pořádek v osobních věcech, šatních skříních, zásuvkách na svých pokojích a podle rozpisu služeb uklízely společné prostory v rodinné skupině - děti se učily přiměřeně věku kompletně postarat o svoje oblečení praní, věšení, žehlení, skládání, rovnání do skříně, drobné opravy svého prádla (přišití knoflíku, navlečení gumy, zašití ponožky), ručně si přepírat osobní prádlo a pečovat o obuv, vyměnit si ložní prádlo - děti byly vedeny k vzájemné pomoci a spolupráci při péči o estetický vzhled rodinné skupiny, učily se pravidelně pečovat o pokojové květiny - byly vedeny k péči o mladší děti (pomoc při sebeobsluze), pomáhat slabším - byla rozvíjena jejich finanční gramotnost dobré hospodaření se svým kapesným (šetřily si na pouť a letní tábory), seznamovaly se rodinným rozpočtem (s výdaji na oblečení, obuv, na školní potřeby na drogerii a prací prostředky, na drobné opravy a na jízdenky) - denně si připravovaly snídaně, svačiny, rozdělovaly hotové jídlo na talíře (ve všední dny pouze večeře, o víkendech i obědy), umývaly a uklízely po sobě nádobí - cca 1x za měsíc si v sobotu samy vařily jídlo po celý den, tomu předcházelo sestavení jídelníčku s ohledem na danou finanční normu a samostatný nákup potravin - učily se bezpečně zacházet s kuchyňským náčiním a spotřebiči a základům správného stolování Pracovní činnost: - podle potřeby a ročního období, děti upravovaly, uklízely okolí budovy DD, dětské a víceúčelové hřiště, cesty a travnaté plochy v parku kolen DD (zametaly, hrabaly listí, sbíraly odpadky a větve) - dle svých schopností se podílely na opravách a údržbě kol, ale i drobnějších opravách nábytku - vyráběly z různých materiálů dárečky pro sponzory, výrobky na výstavy a soutěže - podílely se na výzdobě své rodinné skupiny k různým příležitostem (např. Den otevřených dveří, Vánoční besídka, Velikonoce, 60. výročí DD, apod.) - věnovaly se dle schopností a zájmu ručním pracím (vyšívání, navlékání korálků, dekorování předmětů polymerovými hmotami, pletení pomlázky) - snažili jsme se vést děti k zodpovědnému plnění všech povinností Výtvarná a estetická činnost: - děti při výtvarných činnostech rozvíjely fantazii, představivost, používaly různé výtvarné techniky (kresba pastelkami, křídou, malování barvami, vodovými, temperovými, na sklo obtiskování, práce s různými druhy materiálů (přírodniny, drátek, bavlnky) - zdařilé práce byly odeslány na výstavy a soutěže - vyráběly vánoční a velikonoční přáníčka a dárečky pro sponzory a přátele našeho DD - společně se podílely na výzdobě a estetickém vzhledu celé rodinné skupiny 11

12 Rozumová činnost: Rozvíjení poznání - děti průběžně rozvíjely znalosti o přírodě, o životě zvířat, ptáků, přímým pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů - seznamovaly se s pravidly silničního provozu (úloha chodce a cyklisty), bezpečné chování na silnici - účastnily se soutěží s dopravní tématikou (Trojboj o pohár ředitelky DD, DD cup Prevence proti nehodám) - děti byly vedeny: k ochraně přírody (rostlin i zvěře), ochraně životního prostředí k třídění odpadu a šetření energiemi k ochraně společného i vlastního majetku k ochraně zdraví svého i druhých, základům první pomoci získávaly povědomí o požární ochraně Literární činnost - děti si zlepšovaly své čtenářské dovednosti, hlavně čtení s porozuměním textu - snažili jsme se vést děti k výběru knihy dle jejich zájmu a pravidelné četbě z ní - pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku - obohacovaly si svoji slovní zásobu při luštění křížovek, osmisměrek - nacvičovali jsme správný a výrazný přednes básní a dramatizaci textů - učily se souvisle vyprávět pohádky a různé příběhy - sledovaly denní zprávy, učily se orientovat denním v tisku Jazyková činnost - děti se učily správnému vyjadřování a rozvíjely si slovní zásobu při četbě, rozhovorech a besedách - učily se telefonovat, psát dopisy (rodině, kamarádům, ) - nacvičovaly texty na vánoční besídku - předškolák chodil pravidelně na logopedii a procvičoval správnou výslovnost hlásek - stále se snažíme s dětmi hovořit, aby se naučily správně vyjadřovat (např. při hodnocení dne děti mají prostor na sebehodnocení a uvědomění si co dělaly, co se jim během dne podařilo, či nepovedlo, co by mohly zlepšit a jak) Příprava na vyučování - děti jsme vedli k samostatnosti, pečlivosti, pravidelnosti při přípravě na vyučování - individuálně jsme dětem pomáhali s procvičením a pochopením probíraného učiva - učily se orientovat v textu, vyhledávat informace v odborných knihách a na internetu - vedli jsme děti k pořádku ve školních batozích a penálech - upevňovaly jejich znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny) Tělesná činnost: - děti dle schopností a věku se učily nebo zdokonalovaly v jízdě na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, v zimě na bruslích, lyžích a snowboardech (zimní rekreace v Herolticích), v létě plavání (ozdravný pobyt s VZP Mořský koník) - navštěvovaly sportovní kroužky fotbal, florbal, zumba - trénovaly atletiku a míčové hry (kopanou, přehazovanou), stolní tenis, odměnou jim byly úspěchy na soutěžích a turnajích, kde dosáhly velice dobrých výsledků (Sportovní hry 12

13 dětí z DD - v regionálním kole v Humpolci, se umístily na předních místech, postoupily na Celorepublikové sportovní hry v Ostravě, kde vybojovaly postup na Mezinárodní sportovní hry ve Stráži pod Ralskem, zde svými výkony pomohly týmu ČR získat 1. místo; v 5 etapové sportovní soutěži dětí z DD celé ČR - DD cup jsou po 3 etapách na 1. místě) - učily se správnému zacházení se sportovním vybavením - věnovaly se turistice (v Krkonoších, v Posázaví, v okolí Nové Vsi u Ch.) - několikrát byly na prodlouženém víkendu v Lesním domově humanitár. společnosti TARIA v Dobrnicích u Světlé nad Sázavou Hudební činnosti: - děti poslouchaly hudbu dle svých zájmů - nacvičovaly vystoupení na vánoční besídku, na 60. výročí DD, Nejmilejší koncert - samy si nacvičovaly tance break-dance, zumbu - hrály hudebně- pohybové hry, soutěžily ve zpěvu Prevence sociálně - patologických jevů a sexuální osvěta: - v průběhu roku jsme měly s dětmi besedy, přiměřené jejich věku, na téma: - nebezpečí užívání drog, druhy a následky užívání drog - nebezpečí kouření, požívání alkoholu - utváření povědomí o vztazích mezi chlapcem a dívkou - rozhovory na téma mateřství a plánované rodičovství, antikoncepce - individuální rozhovory s dětmi na téma specifická hygiena chlapců a dívek - pohlavní choroby, sexuální orientace, vhodné a přiměřené sexuální chování - zodpovědné chování mimo DD (LT, školní výlety, vycházky, pobyty u rodiny) - nebezpečí internetu, být si vědom nebezpečí sociálních sítí (nesdělovat osobní údaje, nedomlouvat si schůzky s neznámými lidmi, neuveřejňovat nevhodné fotografie) - o protiprávním jednání, o jeho důsledcích a postizích (s Měst. policií Chotěboř) 2.4 Rodinná skupina D Jedná se o rodinnou skupinu, která je umístěna samostatně od hlavní budovy. V této skupině jsou mladiství od věku 15. let a výše a osoby plnoleté. Ve skupině se samostatně hospodaří s finančními prostředky, vaří, maluje, opravuje a plní se další povinnosti, jako v každé jiné rodině. Každý se musí postarat i o druhé (připravit jídlo, nakoupit apod.). Věková skupina dětí: V rodinné skupině D bylo na začátku září 2011 celkem sedm dětí. Během školního roku se rodinná skupina rozšířila na počet osm a na konci školního roku tedy k poslednímu červnu je ve skupině opět sedm dětí. K poslednímu červnu 2012 bylo složení věkové skupiny následující: Dva chlapci ve věku 16. let, jedna dívka ve věku 17 let, jeden chlapec ve věku 19. let, jedna dívka ve věku 18. let a dvě dívky ve věku 17. let. Během školního roku se vystřídalo v rodinné skupině celkem 9. mladistvých a dospělých (dětí). Příchody a odchody dětí: Během školního roku 2011/2012 došlo ke změnám v počtu dětí, a to následujícím pohybem: Od září do prosince 2011 byla skupina stabilní v počtu sedmi. V lednu 2012 dnem 13

14 5.1. byl ukončen pobyt chlapce ve věku 17. let a byl předán VÚ Hostinné, skupina byla v počtu šesti a od konce února přišla dívka ve věku 17 let a skupina byla opět v počtu sedm. Od měsíce března do května byla skupina stabilní. V měsíci červnu byl dnem 8.6. zaevidován příchod chlapce ve věku 16. let a rod. skupina se rozrostla na počet osm. Dnem opustil skupinu a ukončil pobyt v DD chlapec ve věku 18. let a to z důvodu ukončení SOU, kdy získal VL a odešel do Domu na půl cesty v Hrochově Týnci. Od této doby je rodinná skupina stabilní v počtu sedmi. Dlouhodobé pobyty: nebyly. Docházka do škol: Jeden chlapec navštěvoval ZŠ Hradební v Chotěboři, druhý chlapec navštěvoval ZŠ v Malči (oba dva v nastávajícím školním roce budou přecházet na SOU). Další z chlapců navštěvoval SOU Čáslav v oboru opravárenské práce (ukončil vyučením a obdržel VL a ukončil pobyt v DD). Jiný chlapec navštěvoval SOU Čáslav v oboru číšník-kuchař (ukončil vyučením a obdržel VL a pokračuje v nástavbě s maturitou). Jedna dívka ukončila první ročník SOU Čáslav v oboru prodavačka, druhá dívka ukončila druhý ročník v té samé škole v oboru cukrářka, třetí dívka ukončila první ročník v SOU Čáslav v oboru pomocné kuchařské práce a další dívka ukončila první ročník SOU ve Světlé nad Sázavou v oboru malířka keramiky a skla. Na konci školního roku 2012 byl celkový učební průměr skupiny 1,94. Zájmová činnost mimo DD: Jeden chlapec hraje fotbal za Jeřišno a stolní tenis v Chotěboři, jedna dívka navštěvuje tanec ZUMBA, stolní tenis. Děti z uvedené skupiny dosáhly velice dobrých výsledků nejen na sportovních kláních, ale i v oblasti kultury. Ve sportovní činnosti byla reprezentace až na úrovni mezinárodních soutěží za ČR, kde se dosáhlo na nejvyšší umístnění. Vzorně je reprezentován náš DD i v soutěžích při školách. Zájmová činnost v DD: Všichni se zapojují do sportovních aktivit, někteří méně (rekreačně), někteří velmi často a to na vysoké úrovni a to hlavně v oblasti atletiky, stolního tenisu a míčových her. Někteří aktivně vykonávají pracovní činnost a všichni se zapojují do kulturního dění v DD. Vzhledem k tomu, že všichni dojíždějí do škol, tak na zájmovou činnost nezbývá dostatek času. V uvedené rodinné skupině během daného školního roku nedošlo k žádné změně na místech vychovatelů. Vychovatelé jsou ve složení Šereda Jaroslav, Martina Mejtská. Rodinná skupina D se dá hodnotit celkem vyrovnaná a stabilní. Velký důraz byl kladen na finanční gramotnost, důslednost, vaření, nakupování, zodpovědnost, mezilidské, kamarádské a rodinné vztahy, osvojování si pracovních činností a na vzdělávací školní proces. Pracovní činnost: - zhotovování výrobků z papíru a kartonu. - zhotovování výrobků ze dřeva. - opravy jízdních kol - zametání nádvoří a úklid v okolí rodiny D. - bílení a úklid skupiny. - různá činnost pro zkrášlení našeho okolí. - výroba píšťalek a pomlázek. - sekání trávy a sušení sena - přesazování květin 14

15 - pletí a údržba záhonu Rozumová činnost: Rozvíjení poznání - znaky ročních období, poznávání květin a stromů. - pozorování přírody, změny ročních období, vztahy mezi organismy. - poznatky o životě zvířat, ryb a vodních živočichů. - práce na zahradě - vycházky, výlety přírodou. Literární výchova - rozhovory o knize, filmu, televize a divadlu. - čtení a orientace denního tisku. - recitace a dramatizace. Jazyková výchova - jazyková dovednost a řečová schopnost. - komunikační dovednost. - procvičování paměti. - moderování - učit se mluvit před obecenstvem Výtvarná a estetická činnost: - zobrazování skutečnosti. - řešení plochy a písma. - zhotovování předmětů. - chápání výtvarného umění. - fotografování. - prezentace na soutěžích a výstavách Hudební činnost: - poslech hudby a sledování hud. tel. pořadů. - hraní na jednoduché hudební nástroje. - veřejná vystoupení. - spojení hudby a tance. - hraní hudebně-pohybových her. - návštěva tan. zábav - karnevalů Tělesná činnost: - sezónní sporty - pohybové hry. - lehká atletika a gymnastika. - zimní sporty. - letní sporty. - sledování sportovních událostí. - vedení dětí ke správnému zacházení se sportovním náčiním. 15

16 Dopravní a branná výchova: - požární ochrana. - základy první pomoci. - orientace v terénu. - dopravní tématika. - dopravní testy kola. - drogová závislost, alkohol, kouření. Rodinná výchova: - pořádek v osobních věcech. - péče o obuv a oděv. - čistota a estetický vzhled. - péče o malé děti, pomoc slabším. - ochrana zdraví a úrazy. - hospodaření s kapesným, rozpočtem, nákupy. - vyřizování úředních záležitostí. - vaření jednoduchých i náročných pokrmů - zacházení s kuchyňským náčiním. - třídění, praní, věšení a žehlení prádla. 16

17 3. Hodnocení výchovného plánu DD Nová Ves u Chotěboře má čtyři kompletně zařízené rodinné skupiny (A,B,C,D ) s celkovou kapacitou 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou a 6 lůžky pro děti v ZDVOP. Výchovný plán: - Stav dětí v průběhu školního roku byl průměrně 6 8 děti na výchovnou skupinu. - Mezilidské vztahy se podařilo v rámci možností zlepšit kolegialita, pomoc jeden druhému, respektování osobnosti. Tento úkol bude dlouhodobě trvat za účelem předcházení syndromu vyhoření. Práce v DD je čím dál více náročnější, jak pro vedení, tak pro pedagogický kolektiv. - SUPERVIZI se zatím nepodařilo zajistit a to z důvodu nezájmu pedagogického kolektivu. Vedení DD si ale myslí, že by lidem velmi pomohla, ale nechce zaměstnance nutit do něčeho, do čeho nemají chuť. - Úkol více se věnovat pracovní výchově a vedení dětí k samostatnosti, k přípravě na odchod do samostatného života, byl plněn v celku dobře. Tento úkol bude dlouhodobě trvat, protože je to hlavní úkol naší činnosti DD. - V tomto školním roce byl evidovaný jeden útěk dítěte z DD. Nezákonný přestupek dítěte se v tomto školním roce s Policií ČR řešit nemusel. - DD byl partnerem projektu: Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř = investice do rozvoje vzdělávání financovaná Evropskou unií. Tento projekt byl ukončen v červnu Součástí DD je i ZDVOP, který je provozován v obecním bytě. 4. Pohyb dětí v DD a ZDVOP Přišly do DD : Přišly do ZDVOP Celkem: 12 dětí Celkem: 12 dětí Odešly z DD: Ukončilo pobyt ve ZDVOP : Celkem: 9 dětí Celkem: 7 dětí 5. Rozdělení dětí do škol : Rozdělení dětí umístěných v DD dle navštěvovaných školských zařízení ke dni : Předškolní vzdělávání (MŠ) Základní vzdělávání (ZŠ) Střední vzdělávání s výučním listem (SOU) 4 děti 19 dětí 6 dětí Celkem: 29 dětí 17

18 Rozdělení dětí umístěných v ZDVOP dle navštěvovaných školských zařízení k : Předškolní vzdělávání (MŠ) Základní vzdělávání (ZŠ) Střední vzdělávání s výučním listem (SOU) 1 dítě 10 dětí 1 dítě Celkem: 29 dětí 6. Evidence zájmové činnosti Florbal celkem: 4 Stolní tenis v Kulturní dům Junior v Chotěboři celkem: 2 Zumba v ZŠ Nová Ves, Vilémov celkem: 4 Flétna v ZŠ Nová Ves celkem: 1 Německý jazyk ve škole celkem: 6 Fotbal Jeřišno celkem: 5 Vaření celkem: 1 Celkem navštěvovalo zájmovou činnost mimo DD 23 dětí 7. Hodnocení metodického sdružení Plán programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů Cílem programu je Zvyšovat odolnost proti negativním jevům působení omamných a jiných psychotropních látek a léků a zamezit závislosti na těchto látkách, zamezit rozvoji patologického chování a jednání. Program se zaměřuje na výchovu, výživu, chování, vyjadřování a životní styl. ZÁŘÍ LISTOPAD 2012 Seznámení dětí s vnitřním řádem zařízení DD a poučení o bezpečnosti chování a užívání nejen zařízení v DD, ale i ochrana majetku mimo zařízení DD. Společné akce DD dle plánu DD (ozdravné pobyty). Seznámení s pojmy zletilý, zletilost, nezletilý, mladiství, osoba mladší 15 let, osoba blízká věku mladistvého, dítě, mládež, plnoletost. Kriminalita mládeže, její příčiny, podmínky a sociopatologie. Příčiny, vznik a počátky kriminality. Význam a rozlišení věku. Podmínky kriminality. Motivace, nedostatečná výchova v rodině, kriminogenní faktory, špatný vliv osob s narušeným chováním, vliv nejen part, ale i jedince, působení na okolí. Recidiva a alkoholismus. Seznámení s užíváním, zacházením a zneužíváním léků, celkově drogy, alkohol a kouření. Turistika, poznávání podzimní přírody. Beseda s PČR, využití videa, TV a literatury, různé volné diskuse na přání dětí. 18

19 PROSINEC 2012 Téma domácí prostředí ve skupině, úklid a užívání úklidových prostředků. Upozornění a beseda na téma nebezpečí v zimním období. Různé společné akce DD spojené se dnem otevřených dveří a Vánoční besídkou. Vánoce a další svátky, jejich význam a vztahy mezi lidmi. LEDEN - BŘEZEN 2013 Hodnota zdraví a nevýhoda špatného zdravotního stavu, vhodné chování, které vede k utužování zdraví, využití volného času. Rozbor u nás dostupných drog, jejich zjišťování a následky na zdraví (trestnost). Násilí a jeho rozbor (rvačka, omezování osobní svobody, výtržnost a další aspekty). Rozbor pojmů trestný čin, přestupek, provinění. Krádež jako pojem a rozbor v návaznosti na loupež. Nutná obrana a krajní nouze. Zahálčivý život, svádění, věk dívka, žena, vysvětlit tyto pojmy. Práva a povinnosti dětí. Pojem a vysvětlení významu sugesce a autosugesce. Beseda o bezpečném sexu a ochraně proti pohlavním nemocem. Osobní očista, duševní očista s možností využití videa. Mezilidské vztahy a jejich upevňování. Šikana. Sexuální osvěta, druhy sexuálních deviací, trestní zodpovědnost v sexuálním chování. Přechod ze zimního období do jarní části roku. Různé společné akce DD. DUBEN ČERVEN 2013 Beseda na téma drogy a prezentace vlastního názoru na ně a na ostatní patologické jevy, pohled na vlastní budoucnost, podpora zdravého životního stylu, beseda s odborníkem. Extremismus, vysvětlení pojmu, základní prvky ideologie extremní pravice a levice, nacionalismus, fašismus a neonacismus. Terorismus. Postoj ke společnosti. Beseda s MP Chotěboř a ukázka jejich činnosti. Shrnutí znalostí od počátku školního roku formou různých rozhovorů a debat. Poučení před prázdninami a upozornění na nástrahy léta. Různé společné akce DD. ČERVENEC SRPEN 2013 Prázdninová činnost, letní tábory, rekreace, výlety, kulturní a sportovní činnost. Hodnocení ročního plánu programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů V uplynulém období se podařilo splnit téměř všechny body dle daného ročního plánu na rok 2011/2012. Za pozitivní věc je potřeba označit to, že nebylo potřeba provést zkoušku na přítomnost drog a alkoholu. V průběhu tohoto roku jsme se potýkali s problémem agresivních, vzteklých výbuchů chování u některých jedinců a s problémem zpronevěr a krádeží drobných finančních částek. 19

20 Někteří jedinci měli občas také problémy s dodržováním domovského řádu ale jednalo se vesměs o menší přestupky. Dalším nešvarem, který se v domově rozmáhá již léta, je kouření cigaret. K zabránění tohoto nešvaru probíhají individuální a skupinové rozhovory o škodlivosti kouření a užívání všech ostatních omamných látek včetně alkoholu. Zdůrazňuje se škodlivý vliv na tělesné orgány a to se zaměřením na mládež a děti a dále na škodlivost u dívek a chlapců (impotence, neplodnost apod.), následně na možnost vzniku závislosti, která může přejít k následnému užívání silnější drogy, stupňování závislosti a možné následné smrti. Se všemi dětmi domova se také hovořilo na téma sexuálního chování a to přiměřeně jejich věku. Menším dětem bylo vysvětleno, že napodobování pohybů, které jsou viděny při souloži je nepřípustné. Rodina A je bez vážnějších problémů, pouze Josef Čejka má občas výlevy vzteku. Ale jinak je nutno říci, že Pepa se za poslední rok výrazně zklidnil. V rodině B jsou největší problémy s Andrejem Císařem a Miroslavem Čejkou. U Andreje je možno pozorovat agresivní chování, sklon ke lhaní a drobným krádežím. Proto byl od do umístěn do DÚ. Miroslav Čejka je velmi rozporuplná osobnost, kdy během několika málo okamžiků dochází k naprostému zvratu chování, které někdy vyústí až k agresivnímu chování. Jako jeho bratři Josef a Jiří i Mirek užívá zklidňující léky. V rodině C je nešvarem kouření Lukáše Vaska a Filipa Šmídy, což také vede ke zpronevěrám svěřených peněz na cestné na nákup cigaret. Největším problémem v rodině C je osoba Jiřího Čejky. Jeho stupňované výbuchy zlosti, vzteku a agrese zejména vůči paní vychovatelce Švadlenkové vyústily v hospitalizaci Jirky v PL v Havl. Brodě od do konce školního roku. Rodina D je bez vážnějších problémů. I zde je nešvarem kouření některých jedinců. Na Silvestra došlo k požití alkoholu Petrou Bendíkovou. U téže jmenované došlo těsně před koncem školního roku k ukončení studia na středním učilišti ve Světlé nad Sázavou z důvodu záškoláctví. Pro příští rok je třeba zlepšit a důsledněji kontrolovat výdaje kapesného a svěřených peněz, provést patřičné kroky k tomu aby se minimalizovalo kouření a neustále dětem vysvětlovat negativní dopady soc. patologického chování. Hodnocení kulturní činnosti během školního roku některé děti navštěvovaly hru na hudební nástroj flétna během školního roku se děti učily zpívat různé písničky moderní, lidové, country, pohádkové proběhla i hra na klávesy děti se učily samostatně nácvik vánoční besídky, mikulášské nadílky děti poslouchaly hudbu různých žánrů zpívaly se i písně provázené hudbou - pohádkové písničky na cd hudební soutěže charakteru karaokeschow, superstar, DD má talent probíhala diskotéka pro děti sledovaly se hudební pořady v televizi ( Hlas Československa a Československo má talent) proběhla návštěva divadelního představení v Praze děti se účastnily veřejných vystoupeních nácvik Zumba he, Zumba ha na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD nácvik tance Mňam, mňam Bobík na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD nácvik písně Tráva na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD 20

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program - 1.A, 1.B, 1.C, 1.D Školní rok 2012/2013 Září Říjen (Mgr. Andrea Tošenovjanová, Mgr. Ludmila Vaňková, Mgr. Eva Nováčková, Mgr. Jana Blumentritová) - Navozování příznivého

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více