Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ tel.: , fax: , IČO: Výroční zpráva za školní rok 2011/ schválila: Etela Coufalová, ředitelka DD

2 Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, PSČ Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Obsah: 1) Charakteristika DD.. 4 2) Hodnocení rodinných skupin A,B, C a D 6 3) Hodnocení výchovného plánu. 17 4) Pohyby dětí (příchod, odchod) 17 5) Rozdělení dětí do škol. 17 6) Evidence zájmové činnosti ) Hodnocení metodického sdružení (jednotlivých činností + odborný růst a vzdělávání vychovatelů) ) Akce DD ) Údaje o zaměstnancích 29 10) Hodnocení investičního plánu ) Hospodaření za rok ) Kontroly v DD ) Poskytování a zveřejňování informací o činnosti DD ) Sponzoři za rok

3 Seznam použitých zkratek BAK -vysokoškolské vzdělání - bakalářský studijní program DD dětský domov DDŠ dětský domov se školou HR hostitelská rodina OSPOD orgán sociálně-právní ochrany dětí PřP předpěstounská péče SO - střední odborné vzdělání bez maturity SS střední škola SVP středisko výchovné péče USO- úplné střední odborné vzdělání s maturitou VOB - vyučen v oboru bez maturity VOV - vyšší odborné vzdělání, vyšší odborná škola VS - vysokoškolské vzdělání - magisterský studijní program VÚ výchovný ústav ZAK - základní vzdělání ZDVOP zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ZŠ základní škola 3

4 Největší odměnou pro nás je, když vidíme, že se mladí lidé po odchodu z dětského domova dokázali osamostatnit, založit vlastní rodiny, vychovávat své děti a žít plnohodnotný život. 1. Charakteristika Dětského domova Nová Ves u Chotěboře Dětský domov (DD) v Nové Vsi u Chotěboře je jeden z deseti DD na Vysočině a jediné zařízení tohoto typu na Havlíčkobrodsku. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina. Tabulka č. 1 Přehled zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči v Kraji Vysočina rozdělení dle okresů Typ zařízení Obec Okres Zřizovatel Nová Ves u Chotěboře Havlíčkův Brod DD Humpolec Senožaty Kraj Vysočina VÚ, SVP, SŠ a školní jídelna Červnovice Pelhřimov MŠMT VÚ, DDŠ, SŠ, ZŠ a školní jídelna Počátky MŠMT DD Telč Kraj Vysočina DDŠ, ZŠ a školní Jihlava MŠMT jídelna Jihlava DD Rovečné Žďár nad Sázavou Kraj Vysočina VÚ, SŠ a školní jídelna Velké Meziříčí MŠMT Budišov s.r.o., soukromý sektor DD Budkov Hrotovice Jemnice Náměšť nad Oslavou Třebíč Kraj Vysočina DD v Nové Vsi u Chotěboře vznikl v roce 1952 a dosud zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou. Cílem je poskytovat ohroženým a znevýhodněným dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jejich zdravého vývoje, řádné výchovy, rozvoji sociálních dovedností a vzdělávání. Kapacita tohoto zařízení je 32 dětí. Ve školním roce 2011/2012 bylo v DD umístěno celkem 38 dětí ve věku 3 19 let. DD usiluje o vytváření příjemného prostředí, které co nejvíce připomíná zvyklosti tradiční rodiny. V areálu DD jsou celkem čtyři rodinné skupiny, z toho tři se nacházejí v hlavní zámecké budově a jedna v samostatném rodinném domku. Zároveň ve spolupráci s obcí DD provozuje cvičný byt pro jedince starší 18 let. Členové rodinných skupin žijí v kompletně vybavených bytových jednotkách o velikosti 5+1. Děti jsou vedeny k samostatnosti, učí se nejen hygienickým normám, ale také základům vaření, stolování a běžným pracem v domácnosti. Každá rodinná skupina má vychovatele muže a ženu a jednu pomocnou vychovatelku. V DD pracuje celkem 24 zaměstnanců + 1 na mateřské dovolené (přepočteno pracovní úvazky 21,688). Dětem je zprostředkováváno studium ve veřejných školách. Vzhledem k tomu, že je DD lokálně provozován na vesnici, dojíždí děti téměř do všech typů škol, včetně mateřské školy. Výjimku tvoří pouze první stupeň ZŠ. Ve volnočasových aktivitách jsou děti postupně vedeny k přípravě na začlenění se do samostatného života. Dále se zapojují do různých 4

5 kulturních a sportovních akcí, rekreací a ozdravných pobytů. Zároveň se účastní výtvarných, sportovních, hudebních, literárních aj. soutěží. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc V rámci doplňkové služby DD vzniklo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen ZDVOP), které zahájilo svoji činnost na základě dodatku ke zřizovací listině Kraje Vysočina č. 6. Vznik a činnost této nové služby pro děti je právně zakotven v Zákoně o sociálně právní ochraně č. 359/1999Sb., 42 odst. 1a) a následující, ve znění pozdějších předpisů. K zahájení provozu bylo třeba splnit řadu formálních úkonů, například zajistit souhlasné hygienické stanovisko, nové prostory pro poskytování sociální služby, zpracovanou metodiku v souladu se standardy kvality, doklad o pojištění proti škodě spáchané výkonem sociálně-právní ochrany, odborný personál aj. Jedná se o přechodné řešení sociálně-právní ochrany dítěte. Cílem je poskytovat včasnou pomoc dětem, které se v akutní situaci ocitly bez péče přiměřené jejich věku, jsou ohroženy na zdraví či životě, jsou tělesně, duševně týrané či zneužívané nebo jsou závažným způsobem ohroženy jejich základní práva. ZDVOP usiluje o blaho a zájem dětí, ochranu jejich práv (včetně ochrany jejich jmění), zabezpečuje uspokojování jejich základních životních potřeb, včetně ubytování, zprostředkování zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství. Zároveň se snaží spolupracovat s rodinou pro zachování či obnovení rodinných vztahů. Cílovou skupinu tvoří děti od 3 let do zletilosti. Přijímány jsou na základě rozhodnutí soudu nebo žádosti rodičů (zákonných zástupců), na žádost OSPOD nebo mohou přijít do zařízení na vlastní žádost samotného ohroženého dítěte. ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb, poskytuje výchovné, vzdělávací a sociální činnosti a péči o domácnost s aktivním zapojením dětí. Školní docházka je plněna mimo zařízení v běžných školách. Děti jsou umístěny v obecním obytném domě, tj. bytové jednotce o velikosti 5+1 s důrazem na rodinné prostřední, pokoje jsou dvoulůžkové. V tomto zařízení byla poskytnuta péče k již 12 dětem. Dne ZDVOP v Nové Vsi u Chotěboře získalo cenu Skutek roku 2011 pro sociálně-zdravotní oblast. 5

6 2. Hodnocení rodinných skupin A, B, C a D 2.1 Rodinná skupina A Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly ve školním roce 2011/2012 děti ve věku od 6 do 15let. Počet dětí se v během školního roku několikrát měnil. Na začátku školního roku bylo v rodinné skupině 7 dětí (z toho dva chlapci byli v HR a jedno děvče v PřP ) v průběhu roku ( prosinec až březen ) 8 dětí a na konci školního roku 7 dětí. Počty dětí se měnily z důvodu přechodu z předpěstounské do pěstounské péče, příchodu nových dětí do DD, zrušení ústavní výchovy a s tím související přechody dětí mezi rodinami. Příchody a odchody dětí: Září 2011-dívka 7 let, ukončena PřP a odchází do pěstounské péče. Říjen 2011-přichází nová dívka 9 let a zároveň z rodiny B je přeřazena dívka 7 let z důvodu stejného věku jsou spolu na pokoji. Dívka 13 let a později chlapec 12 let ( ten byl v té době v HR ) byli přeřazeni do rodiny B. Listopad 2011 v rodinné skupině je 6 dětí z toho jeden chlapec 7 let je vhr. Prosinec chlapec 7 let ( v HR ) je přeřazen do rodinné skupiny B z důvodu příchodu tří nových dětí dívka 8 let, chlapec 7 let a chlapec 6 let. V této době má rodina 8 dětí. Březen 2012 chlapec 15 let, zrušena ústavní výchova a odchází natrvalo domů. Od této doby nedochází k žádným změnám a rodinná skupina má 7 dětí. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Dívka 7 let PřP, od září 2011 přechází do pěstounské péče. Chlapec 12 let HR v říjnu 2011 přeřazen do rodinné skupiny B, chlapec 7 let HR v prosinci 2011 přeřazen do rodinné skupiny B. Docházka do škol: Děti navštěvovaly tyto školské zařízení Základní školu v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školu ve Vilémově, Základní školu a Praktickou školu v Chotěboři a jeden předškolák MŠ v Malči. Do všech škol děti denně dojížděly. Zájmová činnost dětí mimo DD: Dívka 7 let vaření, chlapec 14 let počítače, chlapec 15 let florbal, dívka 14 let florbal a zumba. Rodinné činnosti: -vychovatelé a vychovatelky vedli děti k ohleduplnosti a vzájemné pomoci při plnění zadaných povinností - děti se učily kompletně postarat o svoje oblečení /s přihlédnutím k věku/ praní, věšení, žehlení, skládání, drobné opravy a uložení do skříně - vyměnit si osobní a ložní prádlo, přepírat si osobní prádlo (kalhotky / slipy, ponožky) - učily se správně čistit a ošetřovat obuv - snažily se o udržení pořádku v osobních věcech - byly vedeny k péči o mladší děti (pomoc při plnění úkolů), pomáhat slabším 6

7 - učily se dbát na čistotu a estetický vzhled svého okolí - vedly se k hospodaření se svým kapesným a s rodinným rozpočtem - nakupovaly si potraviny na celodenní vaření v rodinné skupině - vařily si samy jídlo po celý den, učily se zacházet s kuchyňským náčiním a spotřebiči - besedovali jsme na témata chování, vztahy mezi dětmi, chování k dospělým, na veřejnosti a v dopravních prostředcích -snažili jsme se vést děti k zodpovědnému plnění všech svých povinností Rozumové činnosti: Rozvíjení poznání - děti průběžně rozvíjely znalosti o přírodě dle ročních období, o životě zvířat, ptáků aj. a to jak praktickým pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů - vedli jsme je k ochraně živé a neživé přírody - neubližování zvířatům apod. - učily se chránit si svoje zdraví, základům první pomoci, získávaly povědomí o požární ochraně - seznamovaly se se základy silničního provozu (úloha chodce a cyklisty), bezpečné chování na silnici - učily se orientovat ve svém okolí pomocí vycházek nebo vyjížděk na kolech, výletů po širším okolí Literární činnosti - děti se seznamovaly s novými knihami, jejich autory a ilustrátory při povinné četbě - pravidelným čtením si zlepšovaly své čtenářské dovednosti a porozumění textu - učily se souvisle vyprávět pohádky a různé příběhy - sledovaly denní zprávy, učily se orientaci v tisku - pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku Jazykové činnosti - děti se učily správnému vyjadřování a rozvíjely si slovní zásobu při rozhovorech či besedách - učily se kratší texty zpaměti - nacvičovaly literární pásmo na vánoční besídku a k 60. výročí založení DD - učily se komunikaci na veřejnosti - upevňovaly také svoje znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny) - upravovali jsme jejich výslovnost pomocí logopedického cvičení pod odborným vedením logopedky Příprava na vyučování -děti jsme vedli k samostatnosti a zodpovědnému přístupu ke škole - individuálním přístupem jsme se snažily dětem pomoci s dohoněním a zvládnutím učiva např. při dlouhodobější nemoci nebo při přechodu z jiné školy - děti se učily orientovat v textu, vyhledávat informace v odborných knihách a na internetu a takto získané informace dále prakticky využívat Pracovní činnosti: - v průběhu celého roku děti pracovaly v parku a na nádvoří podle potřeby (zametaly, hrabaly listí, uklízely odpadky v parku a kolem budovy, případně odklízely sníh) - podílely se na úklidu hřiště a jeho okolí - pracovaly v budově DD (uklízely společné prostory a hlavně se snažily udržovat pořádek v rodinné skupině) 7

8 - vyráběly různé výrobky a dárečky k všelijakým příležitostem (pro sponzory, na výstavy, soutěže, k vánocům, pro významné hosty DD apod.) - průběžně si vyzdobovaly svoji rodinnou skupinu k různým příležitostem (dle ročního období, Vánoce, Velikonoce apod.) - podílely se na opravách a údržbě kol, ale i drobnějších opravách nábytku či svého prádla(přišití knoflíku, navlečení gumy..) - věnovaly se ručním pracím dle jejich zájmu Výtvarné činnosti: - děti při výtvarných činnostech rozvíjely fantazii, představivost, používaly různé výtvarné techniky kresba křídou na beton, malování vodovými a temperovými barvami, rozfoukávání barev, obtiskování, práce s foukacími fixy, batikou, práce s různými dostupnými materiály apod. - některé práce byly použity na výstavy a soutěže - svými pracemi zkrášlovaly prostředí skupiny a celého DD - práce byly též použity jako dárečky pro sponzory - podílely se na výrobě vánočních a velikonočních přáníček a dárečků Tělesné činnosti: - děti provozovaly sezónní sporty lyžování na horách, plavání na plaveckých kurzech - navštěvovaly sportovní kroužky /stolní tenis, florbal, kopanou, zumbu / - učily se základům atletiky účastnily se atletických soutěží a turnajů kde dosáhly výborných výsledků - trénovaly základní atletické disciplíny a míčové hry - výlety na kolech po okolí DD - hrály pohybové hry - chodily na půldenní vycházky, učily se orientovat ve svém okolí, překonávat přírodní překážky - využívaly nové hřiště v DD - učily se správnému zacházení se sportovním vybavením - účastnily se sportovních soutěží, jak v rámci škol, tak i reprezentovaly DD Hudební činnosti: - děti poslouchaly hudbu dle svých zájmů - nacvičovaly vystoupení na vánoční besídku, k 60. výročí DD, nejmilejší koncert - účastnily se veřejných vystoupení a soutěž jak ve škole, tak v DD vánoční besídka, vystoupení na setkání důchodců, zpívaly na vánočním koncertu v kostele, zúčastnily se hudební soutěže Nejmilejší koncert, oslav 60.výročí DD - učily se spojovat hudbu s pohybem při disco, repu apod. - sledovaly hudební pořady v televizi (např Hlas Československa ) - hrály hudebně- pohybové hry, soutěžily ve zpěvu Protidrogová prevence a sexuální osvěta: - proběhly besedy s dětmi na téma nebezpečí užívání drog - různé druhy, -následky užívání drog aj. - utváření povědomí o vztazích mezi chlapcem a dívkou, hovoření na téma mateřství a rodičovství - individuální rozhovory s dětmi na téma specifická hygiena chlapců a dívek, antikoncepce, pohlavní choroby ( AIDS ) -sexuální orientace - zodpovědné chování mimo DD (LT, školní výlety ) 8

9 2.2 Rodinná skupina B Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly děti ve věku od 5 do 14 let, počet dívek a chlapců se v průběhu školního roku několikrát změnil, ke změnám ve složení dětí docházelo z těchto důvodů: příchod nebo odchod dítěte z DD, nebo nevhodné složení kolektivu dětí s ohledem na jejich výchovné problémy. Na začátku školního roku bylo v rod. skupině zapsáno 7 dětí, na konci šk. roku je zapsáno 9 dětí. Děti bydlí ve dvoulůžkových pokojích, mají zde své soukromí a prostředí je podobné jako v běžných rodinách. Příchody a odchody dětí: Září 2011 chlapec, 10let, odešel do rodinné skupiny C, důvodem byly neshody mezi dětmi a výchovné problémy; říjen 2011 dívka, 8 let odešla do rodinné sk. A, důvodem bylo přijetí nové dívky stejného věku do DD, se kterou je dosud v jednom pokoji; říjen 2011 dívka, 13 let příchod z rod. skupiny A, důvodem bylo doplnění počtu dětí v rod. skupině B; únor 2012 chlapec 12 let, odešel do jiného DD na žádost jeho babičky; červen 2012 příchod 4 nových dětí do DD chlapec, 10 let, dívka, 13 let, dívka, 13 let a dívka, 14 let. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Září 2011 dívka, 5 let odešla do předpěstounské péče, v říjnu 2011 byla svěřena do pěstounské péče; říjen 2011 chlapec, 12 let odešel do hostitelské rodiny, zde je nyní v předpěstounské péči; prosinec 2011 chlapec, 6 let odešel do předpěstounské péče, nyní již v pěstounské péči. Docházka do škol: Z této rodinné skupiny docházel jeden chlapec (předškolák) do MŠ v Malči, ostatní děti docházely do Základní školy v Nové Vsi u Chotěboře, Základní školy ve Vilémově, Základní školy a Praktické školy v Chotěboři. Do Malče, Vilémova a Chotěboře děti denně dojížděly. Zájmová činnost dětí mimo DD: Do oddílu kopané v Chotěboři chlapec, 10 let, zájmové kroužky v ZŠ sportovní hry chlapec, 10 let, vaření chlapec 12 let, zumba dívka, 13 let. Zájmová činnost dětí v DD: Dvě děti se věnovaly tréninku atletiky a míčových her, úspěšně reprezentovaly společně s dětmi z dalších 3 rod. skupin náš dětský domov v DDCUPu, kde jsou po jarní části na 1. místě a na 21. Ročníku Sportovních her dětí z dětských domovů postoupily až do mezinárodních her a svými výkony pomohly České výpravě získat 1. místo před 2. Slovenskem, 3. Polskem a 4. Maďarskem. 9

10 2.3 Rodinná skupina C Věková skupina dětí: V rodinné skupině byly děti ve věku od4 do 15 let, počet dívek a chlapců se v průběhu školního roku několikrát změnil, ke změnám ve složení dětí docházelo z těchto důvodů: příchod dítěte do DD, příchod dítěte z jiné rodinné skupiny, odchod do předpěstounské péče. Na začátku roku bylo v rodinné skupině 6 dětí, na konci roku 8 dětí. Děti bydlí ve dvoulůžkových pokojích, mají zde své soukromí a prostředí je podobné jako v běžných rodinách. Příchody a odchody dětí: Září 2011 dívka, 5 let, odešla do předpěstounské péče, která se v říjnu změnila v pěstounskou. Září přišel chlapec, 10 let, ze skupiny B pro neshody s dětmi a kvůli výchovným problémům. Červen 2012 přišel chlapec 14 let ze skupiny B a dívka 13 let, která byla nově přijata do DD. Důvodem příchodu dvou posledně jmenovaných bylo doplnění stavu rodinné skupiny. Dlouhodobé pobyty mimo DD: Září 2011 dívka 5 let odešla do předpěstounské péče, v říjnu 2011 svěřena do pěstounské péče. Duben 2012 konec školního roku, chlapec 10 let na pobytu v PL Havlíčkův Brod z důvodu výchovných problémů a nezvladatelných aspektů. Docházka do škol: Z této rodinné skupiny docházeli dva chlapci (z toho jeden předškolák) do MŠ v Malči, jeden chlapec do ZŠ v Nové Vsi u Chotěboře, u něj došlo v dubnu 2012 ke změně, kdy začal dojíždět do Základní a Praktické školy v Chotěboři kam již dojížděli další dvě děti. Zbylé děti dojížděly do ZŠ Vilémov a do ZŠ Maleč. Zájmová činnost dětí mimo DD: Chlapec 15 let oddíl fotbalu Chotěboř a oddíl stolního tenisu Chotěboř, chlapec 14 let oddíl fotbalu Chotěboř, chlapec 15 let zájmový kroužek florbalu v ZŠ, chlapec 10 let zájmový kroužek vaření v ZŠ. Zájmová činnost dětí v DD: Tři děti se věnovali tréninku atletiky, fotbalu a stolního tenisu a v těchto sportovních disciplínách vzorně reprezentovaly DD v rámci DD cupu, kde zatím drží průběžné první místo. Tyto děti také vzorně reprezentovaly ČR na 21. ročníku Sportovních her dětí z dětských domovů a pomohly ČR vybojovat první místo. Jeden chlapec reprezentoval DD v soutěži Nejmilejší píseň. Hodnocení výchovných činností: Plán výchovných činností byl v naprosté většině splněn. Nejlépe se dařilo plnit tělesnou činnost, rozumovou činnost a protidrogovou prevenci a sexuální osvětu. Mírné rezervy plnění 10

11 výchovných činností by bylo možné najít v oblasti výtvarné a estetické činnosti, v rodinné činnosti a v přípravě na vyučování. Ale i v těchto výchovných činnostech byla podstatná část naplánovaných úkolů splněna. Rodinná činnost: - pravidelně prováděly denní a generální týdenní úklid v celé rodinné skupině (učily se udělat si a udržet pořádek v osobních věcech, šatních skříních, zásuvkách na svých pokojích a podle rozpisu služeb uklízely společné prostory v rodinné skupině - děti se učily přiměřeně věku kompletně postarat o svoje oblečení praní, věšení, žehlení, skládání, rovnání do skříně, drobné opravy svého prádla (přišití knoflíku, navlečení gumy, zašití ponožky), ručně si přepírat osobní prádlo a pečovat o obuv, vyměnit si ložní prádlo - děti byly vedeny k vzájemné pomoci a spolupráci při péči o estetický vzhled rodinné skupiny, učily se pravidelně pečovat o pokojové květiny - byly vedeny k péči o mladší děti (pomoc při sebeobsluze), pomáhat slabším - byla rozvíjena jejich finanční gramotnost dobré hospodaření se svým kapesným (šetřily si na pouť a letní tábory), seznamovaly se rodinným rozpočtem (s výdaji na oblečení, obuv, na školní potřeby na drogerii a prací prostředky, na drobné opravy a na jízdenky) - denně si připravovaly snídaně, svačiny, rozdělovaly hotové jídlo na talíře (ve všední dny pouze večeře, o víkendech i obědy), umývaly a uklízely po sobě nádobí - cca 1x za měsíc si v sobotu samy vařily jídlo po celý den, tomu předcházelo sestavení jídelníčku s ohledem na danou finanční normu a samostatný nákup potravin - učily se bezpečně zacházet s kuchyňským náčiním a spotřebiči a základům správného stolování Pracovní činnost: - podle potřeby a ročního období, děti upravovaly, uklízely okolí budovy DD, dětské a víceúčelové hřiště, cesty a travnaté plochy v parku kolen DD (zametaly, hrabaly listí, sbíraly odpadky a větve) - dle svých schopností se podílely na opravách a údržbě kol, ale i drobnějších opravách nábytku - vyráběly z různých materiálů dárečky pro sponzory, výrobky na výstavy a soutěže - podílely se na výzdobě své rodinné skupiny k různým příležitostem (např. Den otevřených dveří, Vánoční besídka, Velikonoce, 60. výročí DD, apod.) - věnovaly se dle schopností a zájmu ručním pracím (vyšívání, navlékání korálků, dekorování předmětů polymerovými hmotami, pletení pomlázky) - snažili jsme se vést děti k zodpovědnému plnění všech povinností Výtvarná a estetická činnost: - děti při výtvarných činnostech rozvíjely fantazii, představivost, používaly různé výtvarné techniky (kresba pastelkami, křídou, malování barvami, vodovými, temperovými, na sklo obtiskování, práce s různými druhy materiálů (přírodniny, drátek, bavlnky) - zdařilé práce byly odeslány na výstavy a soutěže - vyráběly vánoční a velikonoční přáníčka a dárečky pro sponzory a přátele našeho DD - společně se podílely na výzdobě a estetickém vzhledu celé rodinné skupiny 11

12 Rozumová činnost: Rozvíjení poznání - děti průběžně rozvíjely znalosti o přírodě, o životě zvířat, ptáků, přímým pozorováním, tak sledováním přírodovědných filmů a pořadů - seznamovaly se s pravidly silničního provozu (úloha chodce a cyklisty), bezpečné chování na silnici - účastnily se soutěží s dopravní tématikou (Trojboj o pohár ředitelky DD, DD cup Prevence proti nehodám) - děti byly vedeny: k ochraně přírody (rostlin i zvěře), ochraně životního prostředí k třídění odpadu a šetření energiemi k ochraně společného i vlastního majetku k ochraně zdraví svého i druhých, základům první pomoci získávaly povědomí o požární ochraně Literární činnost - děti si zlepšovaly své čtenářské dovednosti, hlavně čtení s porozuměním textu - snažili jsme se vést děti k výběru knihy dle jejich zájmu a pravidelné četbě z ní - pravidelně sledovaly časopis Zámeček a různé časopisy určené jejich věku - obohacovaly si svoji slovní zásobu při luštění křížovek, osmisměrek - nacvičovali jsme správný a výrazný přednes básní a dramatizaci textů - učily se souvisle vyprávět pohádky a různé příběhy - sledovaly denní zprávy, učily se orientovat denním v tisku Jazyková činnost - děti se učily správnému vyjadřování a rozvíjely si slovní zásobu při četbě, rozhovorech a besedách - učily se telefonovat, psát dopisy (rodině, kamarádům, ) - nacvičovaly texty na vánoční besídku - předškolák chodil pravidelně na logopedii a procvičoval správnou výslovnost hlásek - stále se snažíme s dětmi hovořit, aby se naučily správně vyjadřovat (např. při hodnocení dne děti mají prostor na sebehodnocení a uvědomění si co dělaly, co se jim během dne podařilo, či nepovedlo, co by mohly zlepšit a jak) Příprava na vyučování - děti jsme vedli k samostatnosti, pečlivosti, pravidelnosti při přípravě na vyučování - individuálně jsme dětem pomáhali s procvičením a pochopením probíraného učiva - učily se orientovat v textu, vyhledávat informace v odborných knihách a na internetu - vedli jsme děti k pořádku ve školních batozích a penálech - upevňovaly jejich znalosti cizích jazyků (angličtiny, němčiny) Tělesná činnost: - děti dle schopností a věku se učily nebo zdokonalovaly v jízdě na kolech, kolečkových bruslích, skateboardech, v zimě na bruslích, lyžích a snowboardech (zimní rekreace v Herolticích), v létě plavání (ozdravný pobyt s VZP Mořský koník) - navštěvovaly sportovní kroužky fotbal, florbal, zumba - trénovaly atletiku a míčové hry (kopanou, přehazovanou), stolní tenis, odměnou jim byly úspěchy na soutěžích a turnajích, kde dosáhly velice dobrých výsledků (Sportovní hry 12

13 dětí z DD - v regionálním kole v Humpolci, se umístily na předních místech, postoupily na Celorepublikové sportovní hry v Ostravě, kde vybojovaly postup na Mezinárodní sportovní hry ve Stráži pod Ralskem, zde svými výkony pomohly týmu ČR získat 1. místo; v 5 etapové sportovní soutěži dětí z DD celé ČR - DD cup jsou po 3 etapách na 1. místě) - učily se správnému zacházení se sportovním vybavením - věnovaly se turistice (v Krkonoších, v Posázaví, v okolí Nové Vsi u Ch.) - několikrát byly na prodlouženém víkendu v Lesním domově humanitár. společnosti TARIA v Dobrnicích u Světlé nad Sázavou Hudební činnosti: - děti poslouchaly hudbu dle svých zájmů - nacvičovaly vystoupení na vánoční besídku, na 60. výročí DD, Nejmilejší koncert - samy si nacvičovaly tance break-dance, zumbu - hrály hudebně- pohybové hry, soutěžily ve zpěvu Prevence sociálně - patologických jevů a sexuální osvěta: - v průběhu roku jsme měly s dětmi besedy, přiměřené jejich věku, na téma: - nebezpečí užívání drog, druhy a následky užívání drog - nebezpečí kouření, požívání alkoholu - utváření povědomí o vztazích mezi chlapcem a dívkou - rozhovory na téma mateřství a plánované rodičovství, antikoncepce - individuální rozhovory s dětmi na téma specifická hygiena chlapců a dívek - pohlavní choroby, sexuální orientace, vhodné a přiměřené sexuální chování - zodpovědné chování mimo DD (LT, školní výlety, vycházky, pobyty u rodiny) - nebezpečí internetu, být si vědom nebezpečí sociálních sítí (nesdělovat osobní údaje, nedomlouvat si schůzky s neznámými lidmi, neuveřejňovat nevhodné fotografie) - o protiprávním jednání, o jeho důsledcích a postizích (s Měst. policií Chotěboř) 2.4 Rodinná skupina D Jedná se o rodinnou skupinu, která je umístěna samostatně od hlavní budovy. V této skupině jsou mladiství od věku 15. let a výše a osoby plnoleté. Ve skupině se samostatně hospodaří s finančními prostředky, vaří, maluje, opravuje a plní se další povinnosti, jako v každé jiné rodině. Každý se musí postarat i o druhé (připravit jídlo, nakoupit apod.). Věková skupina dětí: V rodinné skupině D bylo na začátku září 2011 celkem sedm dětí. Během školního roku se rodinná skupina rozšířila na počet osm a na konci školního roku tedy k poslednímu červnu je ve skupině opět sedm dětí. K poslednímu červnu 2012 bylo složení věkové skupiny následující: Dva chlapci ve věku 16. let, jedna dívka ve věku 17 let, jeden chlapec ve věku 19. let, jedna dívka ve věku 18. let a dvě dívky ve věku 17. let. Během školního roku se vystřídalo v rodinné skupině celkem 9. mladistvých a dospělých (dětí). Příchody a odchody dětí: Během školního roku 2011/2012 došlo ke změnám v počtu dětí, a to následujícím pohybem: Od září do prosince 2011 byla skupina stabilní v počtu sedmi. V lednu 2012 dnem 13

14 5.1. byl ukončen pobyt chlapce ve věku 17. let a byl předán VÚ Hostinné, skupina byla v počtu šesti a od konce února přišla dívka ve věku 17 let a skupina byla opět v počtu sedm. Od měsíce března do května byla skupina stabilní. V měsíci červnu byl dnem 8.6. zaevidován příchod chlapce ve věku 16. let a rod. skupina se rozrostla na počet osm. Dnem opustil skupinu a ukončil pobyt v DD chlapec ve věku 18. let a to z důvodu ukončení SOU, kdy získal VL a odešel do Domu na půl cesty v Hrochově Týnci. Od této doby je rodinná skupina stabilní v počtu sedmi. Dlouhodobé pobyty: nebyly. Docházka do škol: Jeden chlapec navštěvoval ZŠ Hradební v Chotěboři, druhý chlapec navštěvoval ZŠ v Malči (oba dva v nastávajícím školním roce budou přecházet na SOU). Další z chlapců navštěvoval SOU Čáslav v oboru opravárenské práce (ukončil vyučením a obdržel VL a ukončil pobyt v DD). Jiný chlapec navštěvoval SOU Čáslav v oboru číšník-kuchař (ukončil vyučením a obdržel VL a pokračuje v nástavbě s maturitou). Jedna dívka ukončila první ročník SOU Čáslav v oboru prodavačka, druhá dívka ukončila druhý ročník v té samé škole v oboru cukrářka, třetí dívka ukončila první ročník v SOU Čáslav v oboru pomocné kuchařské práce a další dívka ukončila první ročník SOU ve Světlé nad Sázavou v oboru malířka keramiky a skla. Na konci školního roku 2012 byl celkový učební průměr skupiny 1,94. Zájmová činnost mimo DD: Jeden chlapec hraje fotbal za Jeřišno a stolní tenis v Chotěboři, jedna dívka navštěvuje tanec ZUMBA, stolní tenis. Děti z uvedené skupiny dosáhly velice dobrých výsledků nejen na sportovních kláních, ale i v oblasti kultury. Ve sportovní činnosti byla reprezentace až na úrovni mezinárodních soutěží za ČR, kde se dosáhlo na nejvyšší umístnění. Vzorně je reprezentován náš DD i v soutěžích při školách. Zájmová činnost v DD: Všichni se zapojují do sportovních aktivit, někteří méně (rekreačně), někteří velmi často a to na vysoké úrovni a to hlavně v oblasti atletiky, stolního tenisu a míčových her. Někteří aktivně vykonávají pracovní činnost a všichni se zapojují do kulturního dění v DD. Vzhledem k tomu, že všichni dojíždějí do škol, tak na zájmovou činnost nezbývá dostatek času. V uvedené rodinné skupině během daného školního roku nedošlo k žádné změně na místech vychovatelů. Vychovatelé jsou ve složení Šereda Jaroslav, Martina Mejtská. Rodinná skupina D se dá hodnotit celkem vyrovnaná a stabilní. Velký důraz byl kladen na finanční gramotnost, důslednost, vaření, nakupování, zodpovědnost, mezilidské, kamarádské a rodinné vztahy, osvojování si pracovních činností a na vzdělávací školní proces. Pracovní činnost: - zhotovování výrobků z papíru a kartonu. - zhotovování výrobků ze dřeva. - opravy jízdních kol - zametání nádvoří a úklid v okolí rodiny D. - bílení a úklid skupiny. - různá činnost pro zkrášlení našeho okolí. - výroba píšťalek a pomlázek. - sekání trávy a sušení sena - přesazování květin 14

15 - pletí a údržba záhonu Rozumová činnost: Rozvíjení poznání - znaky ročních období, poznávání květin a stromů. - pozorování přírody, změny ročních období, vztahy mezi organismy. - poznatky o životě zvířat, ryb a vodních živočichů. - práce na zahradě - vycházky, výlety přírodou. Literární výchova - rozhovory o knize, filmu, televize a divadlu. - čtení a orientace denního tisku. - recitace a dramatizace. Jazyková výchova - jazyková dovednost a řečová schopnost. - komunikační dovednost. - procvičování paměti. - moderování - učit se mluvit před obecenstvem Výtvarná a estetická činnost: - zobrazování skutečnosti. - řešení plochy a písma. - zhotovování předmětů. - chápání výtvarného umění. - fotografování. - prezentace na soutěžích a výstavách Hudební činnost: - poslech hudby a sledování hud. tel. pořadů. - hraní na jednoduché hudební nástroje. - veřejná vystoupení. - spojení hudby a tance. - hraní hudebně-pohybových her. - návštěva tan. zábav - karnevalů Tělesná činnost: - sezónní sporty - pohybové hry. - lehká atletika a gymnastika. - zimní sporty. - letní sporty. - sledování sportovních událostí. - vedení dětí ke správnému zacházení se sportovním náčiním. 15

16 Dopravní a branná výchova: - požární ochrana. - základy první pomoci. - orientace v terénu. - dopravní tématika. - dopravní testy kola. - drogová závislost, alkohol, kouření. Rodinná výchova: - pořádek v osobních věcech. - péče o obuv a oděv. - čistota a estetický vzhled. - péče o malé děti, pomoc slabším. - ochrana zdraví a úrazy. - hospodaření s kapesným, rozpočtem, nákupy. - vyřizování úředních záležitostí. - vaření jednoduchých i náročných pokrmů - zacházení s kuchyňským náčiním. - třídění, praní, věšení a žehlení prádla. 16

17 3. Hodnocení výchovného plánu DD Nová Ves u Chotěboře má čtyři kompletně zařízené rodinné skupiny (A,B,C,D ) s celkovou kapacitou 32 dětí s nařízenou ústavní výchovou a 6 lůžky pro děti v ZDVOP. Výchovný plán: - Stav dětí v průběhu školního roku byl průměrně 6 8 děti na výchovnou skupinu. - Mezilidské vztahy se podařilo v rámci možností zlepšit kolegialita, pomoc jeden druhému, respektování osobnosti. Tento úkol bude dlouhodobě trvat za účelem předcházení syndromu vyhoření. Práce v DD je čím dál více náročnější, jak pro vedení, tak pro pedagogický kolektiv. - SUPERVIZI se zatím nepodařilo zajistit a to z důvodu nezájmu pedagogického kolektivu. Vedení DD si ale myslí, že by lidem velmi pomohla, ale nechce zaměstnance nutit do něčeho, do čeho nemají chuť. - Úkol více se věnovat pracovní výchově a vedení dětí k samostatnosti, k přípravě na odchod do samostatného života, byl plněn v celku dobře. Tento úkol bude dlouhodobě trvat, protože je to hlavní úkol naší činnosti DD. - V tomto školním roce byl evidovaný jeden útěk dítěte z DD. Nezákonný přestupek dítěte se v tomto školním roce s Policií ČR řešit nemusel. - DD byl partnerem projektu: Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř = investice do rozvoje vzdělávání financovaná Evropskou unií. Tento projekt byl ukončen v červnu Součástí DD je i ZDVOP, který je provozován v obecním bytě. 4. Pohyb dětí v DD a ZDVOP Přišly do DD : Přišly do ZDVOP Celkem: 12 dětí Celkem: 12 dětí Odešly z DD: Ukončilo pobyt ve ZDVOP : Celkem: 9 dětí Celkem: 7 dětí 5. Rozdělení dětí do škol : Rozdělení dětí umístěných v DD dle navštěvovaných školských zařízení ke dni : Předškolní vzdělávání (MŠ) Základní vzdělávání (ZŠ) Střední vzdělávání s výučním listem (SOU) 4 děti 19 dětí 6 dětí Celkem: 29 dětí 17

18 Rozdělení dětí umístěných v ZDVOP dle navštěvovaných školských zařízení k : Předškolní vzdělávání (MŠ) Základní vzdělávání (ZŠ) Střední vzdělávání s výučním listem (SOU) 1 dítě 10 dětí 1 dítě Celkem: 29 dětí 6. Evidence zájmové činnosti Florbal celkem: 4 Stolní tenis v Kulturní dům Junior v Chotěboři celkem: 2 Zumba v ZŠ Nová Ves, Vilémov celkem: 4 Flétna v ZŠ Nová Ves celkem: 1 Německý jazyk ve škole celkem: 6 Fotbal Jeřišno celkem: 5 Vaření celkem: 1 Celkem navštěvovalo zájmovou činnost mimo DD 23 dětí 7. Hodnocení metodického sdružení Plán programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů Cílem programu je Zvyšovat odolnost proti negativním jevům působení omamných a jiných psychotropních látek a léků a zamezit závislosti na těchto látkách, zamezit rozvoji patologického chování a jednání. Program se zaměřuje na výchovu, výživu, chování, vyjadřování a životní styl. ZÁŘÍ LISTOPAD 2012 Seznámení dětí s vnitřním řádem zařízení DD a poučení o bezpečnosti chování a užívání nejen zařízení v DD, ale i ochrana majetku mimo zařízení DD. Společné akce DD dle plánu DD (ozdravné pobyty). Seznámení s pojmy zletilý, zletilost, nezletilý, mladiství, osoba mladší 15 let, osoba blízká věku mladistvého, dítě, mládež, plnoletost. Kriminalita mládeže, její příčiny, podmínky a sociopatologie. Příčiny, vznik a počátky kriminality. Význam a rozlišení věku. Podmínky kriminality. Motivace, nedostatečná výchova v rodině, kriminogenní faktory, špatný vliv osob s narušeným chováním, vliv nejen part, ale i jedince, působení na okolí. Recidiva a alkoholismus. Seznámení s užíváním, zacházením a zneužíváním léků, celkově drogy, alkohol a kouření. Turistika, poznávání podzimní přírody. Beseda s PČR, využití videa, TV a literatury, různé volné diskuse na přání dětí. 18

19 PROSINEC 2012 Téma domácí prostředí ve skupině, úklid a užívání úklidových prostředků. Upozornění a beseda na téma nebezpečí v zimním období. Různé společné akce DD spojené se dnem otevřených dveří a Vánoční besídkou. Vánoce a další svátky, jejich význam a vztahy mezi lidmi. LEDEN - BŘEZEN 2013 Hodnota zdraví a nevýhoda špatného zdravotního stavu, vhodné chování, které vede k utužování zdraví, využití volného času. Rozbor u nás dostupných drog, jejich zjišťování a následky na zdraví (trestnost). Násilí a jeho rozbor (rvačka, omezování osobní svobody, výtržnost a další aspekty). Rozbor pojmů trestný čin, přestupek, provinění. Krádež jako pojem a rozbor v návaznosti na loupež. Nutná obrana a krajní nouze. Zahálčivý život, svádění, věk dívka, žena, vysvětlit tyto pojmy. Práva a povinnosti dětí. Pojem a vysvětlení významu sugesce a autosugesce. Beseda o bezpečném sexu a ochraně proti pohlavním nemocem. Osobní očista, duševní očista s možností využití videa. Mezilidské vztahy a jejich upevňování. Šikana. Sexuální osvěta, druhy sexuálních deviací, trestní zodpovědnost v sexuálním chování. Přechod ze zimního období do jarní části roku. Různé společné akce DD. DUBEN ČERVEN 2013 Beseda na téma drogy a prezentace vlastního názoru na ně a na ostatní patologické jevy, pohled na vlastní budoucnost, podpora zdravého životního stylu, beseda s odborníkem. Extremismus, vysvětlení pojmu, základní prvky ideologie extremní pravice a levice, nacionalismus, fašismus a neonacismus. Terorismus. Postoj ke společnosti. Beseda s MP Chotěboř a ukázka jejich činnosti. Shrnutí znalostí od počátku školního roku formou různých rozhovorů a debat. Poučení před prázdninami a upozornění na nástrahy léta. Různé společné akce DD. ČERVENEC SRPEN 2013 Prázdninová činnost, letní tábory, rekreace, výlety, kulturní a sportovní činnost. Hodnocení ročního plánu programu na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů V uplynulém období se podařilo splnit téměř všechny body dle daného ročního plánu na rok 2011/2012. Za pozitivní věc je potřeba označit to, že nebylo potřeba provést zkoušku na přítomnost drog a alkoholu. V průběhu tohoto roku jsme se potýkali s problémem agresivních, vzteklých výbuchů chování u některých jedinců a s problémem zpronevěr a krádeží drobných finančních částek. 19

20 Někteří jedinci měli občas také problémy s dodržováním domovského řádu ale jednalo se vesměs o menší přestupky. Dalším nešvarem, který se v domově rozmáhá již léta, je kouření cigaret. K zabránění tohoto nešvaru probíhají individuální a skupinové rozhovory o škodlivosti kouření a užívání všech ostatních omamných látek včetně alkoholu. Zdůrazňuje se škodlivý vliv na tělesné orgány a to se zaměřením na mládež a děti a dále na škodlivost u dívek a chlapců (impotence, neplodnost apod.), následně na možnost vzniku závislosti, která může přejít k následnému užívání silnější drogy, stupňování závislosti a možné následné smrti. Se všemi dětmi domova se také hovořilo na téma sexuálního chování a to přiměřeně jejich věku. Menším dětem bylo vysvětleno, že napodobování pohybů, které jsou viděny při souloži je nepřípustné. Rodina A je bez vážnějších problémů, pouze Josef Čejka má občas výlevy vzteku. Ale jinak je nutno říci, že Pepa se za poslední rok výrazně zklidnil. V rodině B jsou největší problémy s Andrejem Císařem a Miroslavem Čejkou. U Andreje je možno pozorovat agresivní chování, sklon ke lhaní a drobným krádežím. Proto byl od do umístěn do DÚ. Miroslav Čejka je velmi rozporuplná osobnost, kdy během několika málo okamžiků dochází k naprostému zvratu chování, které někdy vyústí až k agresivnímu chování. Jako jeho bratři Josef a Jiří i Mirek užívá zklidňující léky. V rodině C je nešvarem kouření Lukáše Vaska a Filipa Šmídy, což také vede ke zpronevěrám svěřených peněz na cestné na nákup cigaret. Největším problémem v rodině C je osoba Jiřího Čejky. Jeho stupňované výbuchy zlosti, vzteku a agrese zejména vůči paní vychovatelce Švadlenkové vyústily v hospitalizaci Jirky v PL v Havl. Brodě od do konce školního roku. Rodina D je bez vážnějších problémů. I zde je nešvarem kouření některých jedinců. Na Silvestra došlo k požití alkoholu Petrou Bendíkovou. U téže jmenované došlo těsně před koncem školního roku k ukončení studia na středním učilišti ve Světlé nad Sázavou z důvodu záškoláctví. Pro příští rok je třeba zlepšit a důsledněji kontrolovat výdaje kapesného a svěřených peněz, provést patřičné kroky k tomu aby se minimalizovalo kouření a neustále dětem vysvětlovat negativní dopady soc. patologického chování. Hodnocení kulturní činnosti během školního roku některé děti navštěvovaly hru na hudební nástroj flétna během školního roku se děti učily zpívat různé písničky moderní, lidové, country, pohádkové proběhla i hra na klávesy děti se učily samostatně nácvik vánoční besídky, mikulášské nadílky děti poslouchaly hudbu různých žánrů zpívaly se i písně provázené hudbou - pohádkové písničky na cd hudební soutěže charakteru karaokeschow, superstar, DD má talent probíhala diskotéka pro děti sledovaly se hudební pořady v televizi ( Hlas Československa a Československo má talent) proběhla návštěva divadelního představení v Praze děti se účastnily veřejných vystoupeních nácvik Zumba he, Zumba ha na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD nácvik tance Mňam, mňam Bobík na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD nácvik písně Tráva na nejmilejší koncert a na 60. výročí DD 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Seznámení žáků s vnitřním řádem ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech ve ŠK. Žáci tráví svůj volný čas dle svého výběru. Herna: kulečník stolní

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv

ÚNOR. Z pohádky do pohádky - popis pohádkových postav. Literární. Estetická Pč Vv Hv 1. ročník a. - Skládání z papíru Vlaštovky a origami - Výroba masek na Masopust b. - Souměrná kresba - Otisk c. - Tradiční lidové písně 2. - Četba na pokračování 3. - Opičí dráha v tělocvičně - Školka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU IČO: 75034620 TEL. 326 702 246 e-mail : zsklaster@centrum.cz www.skola.klasterhradiste.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ( školní rok 2010/2011

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Environmentální výchova neexistuje jako samostatný předmět, ale je obsažena téměř v každé vyučovací hodině. 1. Výchova žáků k ochraně zdraví, prostředí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více