Pasík. (měsíčník ZŠ Pasířská) vydává třída 6.B. ZŠ Pasířská Cena výtisku: 5Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pasík. (měsíčník ZŠ Pasířská) vydává třída 6.B. ZŠ Pasířská Cena výtisku: 5Kč"

Transkript

1 Pasík (měsíčník ZŠ Pasířská) vydává třída 6.B. ZŠ Pasířská Cena výtisku: 5Kč

2 Co je nového Budeme mít nového šéfa Dne proběhl na jablonecké radnici konkurz na místo ředitele našeho ústavu, o jehož výsledku bychom Vás chtěli informovat na následujících řádcích. Jak jsme se dověděli, tak konkurzní řízení dopadlo vcelku jednoznačně ve prospěch jednoho kandidáta, který získal všech sedm hlasů. To znamená prakticky jediné možné řešení nastalé situace a to, že právě tento kandidát by měl být jmenován zastupiteli města na pozici šéfa našeho ústavu. A kdy k tomu dojde? Vše ujasnil pan učitel Mánek, který nám otázku zodpověděl takto: Ředitel bude jmenován na prvním sezení zastupitelstva města Jablonce nad Nisou, které by se mělo konat 10.května tohoto roku. Pan učitel dodal: Tyto informace nejsou tajné a plénu učitelského sboru je sdělil stávající pan ředitel. A kdo tedy bude ředitelem školy? Zmíněné drtivé vítězství zaznamenal pan Vondráček, který již působil jako ředitel školy v Raspenavě, více informací o něm přineseme v dalším čísle, kdy bude potvrzen jeho status zastupitelstvem našeho města. Autor: neuveden Přijímačky na SŠ a SOU Konec dubna připravil první mega důležitou zkoušku našim deváťákům. Většina z nich totiž absolvovala zkoušky pro přijetí na střední školy a učiliště. Psal se datum a pondělní den vypadal na chlup stejně jako ty jiné. Jenže na škole nám chyběli žáci devátých tříd, dveře jejich učeben zůstaly uzamčené. Všech přibližně sedmdesát puberťáků totiž vykročilo do nového života,, v němž jim již nikdo nebude ustupovat, vodit je za ručičku nebo některým dokonce utírat špinavé obličejíčky. Každý z nich absolvoval během dne pohovor na vybrané střední škole nebo učilišti a po sečtení bodů se dověděl drsný ortel. Prakticky všichni žáci naší školy slyšeli nebo četli slovíčko PŘIJAT, pouze několik z nich čeká na výsledek odvolání nebo druhého kola. Za všechny učitele všem přijatým blahopřeji a přeji mnoho úspěchů ve zbývajících dvou měsících na naší, vaší škole a poté i na školách nových. Interaktivní výuka Tento školní rok byl ve znamení počátků moderní interaktivní výuky na škole. Využívání dataprojektorů ve vyučování nebylo sice nijak vysoké, ale někteří učitelé pochopili, že bez pokrokových technologií výuka zaostává a stává se fádní. Novinkou pro příští školní rok bude minimálně jedna interaktivní tabule, na níž škola dostane 50% slevu v rámci projektu firmy AV Media Praha. Interaktivní výuka je symbolem budoucnosti, který bychom v žádném případě neměli opomíjet. Pojem interaktivní označuje výuku, která využívá multimediálních (počítačových, internetových, audiovizuálních a jiných) technologií k přiblížení učiva žákům. Nejpokročilejší a nejzajímavější formou je tzv. interaktivní tabule, jejíž zakoupení přislíbil pan ředitel Rozmahel ještě v tomto školním roce. Všichni žáci i jejich rodiče se s jejím fungováním budou moci seznámit na počátku příštího roku, kdy bychom i Vám chtěli její výhody předvést v praxi. Zajímavostí by mohlo být i to, že se naše, Vaše škola účastní soutěže, která souvisí s interaktivní výukou a jejím rozvojem a sám bych si moc přál, abychom v ní uspěli, což bez pomoci Vás všech nebude možné. 1

3 Příští školní rok Pro nadcházející školní rok bych byl velmi rád, pokud by se podařilo rozjet minimálně tři projekty, které by školu opět přiblížily rodičům a jejich ratolestem. O těchto projektech se můžete více dovědět v následujících řádcích. 1. Projekt: Volnočasové aktivity Základním cílem tohoto projektu bude spolupodílení se školy na organizaci volného času Vašich dětí. Již nyní mohu napsat, že škola nabídne mnoho tzv. kroužků, které by měly dětem pomoci při realizaci ve škole i mimo ni. Předpokládám, že po dohodě s některými lektory škola nabídne: - kroužek Nevšední angličtiny (nejspíše s Ťáňou Pokornou, která u nás působí již v tomto roce). - kroužky floorbalu, fotbalu a jiných sportovních her - kroužky zeměpisu, s nimiž v tomto roce máme také dobrou zkušenost - doučování matematiky, jehož vedení ještě není dohodnuto, ale jednám s Filipem Chráskou, který kroužek vedl i v tomto roce. - Informatika a další Základním předpokladem je slušná cena jednotlivých aktivit a jejich časová dostupnost. Navíc jsme přesvědčeni, že by mělo dojít k zvětšení počtu zainteresovaných dětí a to nejen z 2.stupně školy. 2. Projekt Dýchejte s námi Tento projekt se týká všech rodičů, kterým není vývoj a směřování dětí a školy lhostejný. Jednoznačný cíl spatřuji v rozvoji vztahu rodičů a školy, nepředstírejme, že je naše komunikace ideální. Cyklus přednášek, workshopů a diskusí, které pro rodiče připravujeme bude více než zajímavý a snad je přitáhne blíže ke škole. 3. Projekt Nejsme jen sportovní školou O tomto projektu se více dozvíte pouze při osobním pohovoru, protože jde o projekt, který je prozatím v jednání a chci být lehoulince tajemný Děti a soutěže Jaro je tady a s ním i mnoho soutěží a akcí pro žáky, v nichž mohou přijít i úspěchy. Duben byl ve znamení několika zajímavých turnajů a soutěží, kterých se zúčastnili i někteří žáci. Na volejbalovém turnaji dívenky z osmých a devátých tříd v konkurenci ostatních škol obsadily krásné třetí místo. Na dopravním hřišti v Jablonci nad Nisou uspěli také naši šesťáčci, kteří přes mou nezkušenost se soutěží obsadili v silné konkurenci krásné páté místo. Podobně si zde vedli i osmáci, kteří skončili ještě o dvě místa hůře, přesto si všichni zaslouží obrovskou pochvalu. Poslední turnaj, kterého se na konci měsíce zúčastnili čtvrťáčci a páťáčci, nám nevyšel podle představ. Přesto si kluci aprílový fotbálek náramně užili a byli moc spokojeni. Škoda jen, že na škole v těchto ročnících nemáme alespoň dva tři fotbalisty jako tomu bylo loni, pak by byla šance na podstatně lepší umístění. Opět však musím všechny kluky pochválit, protože se snažili a žádný ze zápasů nevypustili. 2

4 Drbárna a hlášky Prý už není panic Asi tomu nebudete věřit, ale někteří žáci 6.B. na školní exkurzi v ZOO přišli o panictví, alespoň mi to zcela beze studu sdělil nejmenovaný žák. Celý příběh se údajně odehrál velmi rychle a šlo o brutální znásilnění, které pobouřilo všechny přihlížející. Nechápal jsem, proč toho chudáka ze spárů onoho šílence někdo nevysvobodil. A bohužel jsem s tím ani nemohl nic dělat, protože jsem se o prvním erotickém zážitku jednoho z mých oblíbených žáků dověděl až po inkriminované akci a to přesně tímto způsobem. Najednou ke mně přiběhl klučina, kterého nebudu jmenovat a křičí na mě: Pane učiteli, pane učiteli, už není panic (úmyslně neuvádím žádná jména). Vyvalil jsem oči a vykoktal jsem jen: Co prosím? No už není panic, normálně ho vojela koza. Chvíli jsem nechápal, a pak přišel upřímný výbuch smíchu, který mi znovu o pár let prodloužil život. Na škole řádí bonbónoví fantomové Kdo nevěří, ať se rychle přijde podívat, protože se u nás na škole objevilo uplácení, které nemá obdoby. Někteří kluci osmých tříd bezostyšně uplácejí učitele bonbóny. Nebudete však věřit, jaký k tomu mají důvod? Prý, aby mohli mít kšiltovku na hlavě. To je opravdu neslýchané, že? Sám kroutím hlavou a nevěřím svým očím. Na záchodech se objevily žáby I z další zprávy běhá mráz po zádech, vždyť je neslýchané, aby se v záchodových mísách pěstovaly krásné zelené potvůrky, které do školy ve svých kapsách propašovaly některé dívenky z devátých tříd. O přestávkách se s nimi nejprve mazlily a potom jim dávaly hubičky, aby se z nich staly princátka, no fuj, vždyť už by mohly mít rozum. Když tenhle plán nevyšel, tak běžely za učiteli a hulákaly, že jsou zhrzené láskou a co, že s těma slizounama mají udělat? No jasně, že přišel spásný nápad jednoho z učitelů žabičky zachránit a odnést do přírody. To zase jednou učitelé bodovali, že? Zajímáme se: Cyklus článků o alternativních zdrojích energie 1.1. Energetické alternativy Pár slov postačí Když zavítáte na besedu nebo konferenci, kde spolu s odborníky diskutujete na téma alternativní zdroje energie, často slýcháte namísto cizího alternativní český pojem obnovitelný. Tyto dva pojmy nejsou vzájemnými ekvivalenty, přesto je lze v praxi použít ve shodné souvislosti. Oba popisují možnosti, které může lidská populace využít, pokud chce nahradit vyčerpatelné suroviny, u nichž hrozí vytěžení nebo, při jejichž spalování vznikají látky ohrožující životní prostředí (viz dále). 3

5 Mezi zmíněné obnovitelné zdroje energie v současnosti řadíme energii vodní, geotermální, větrnou, solární, dále pak energii získanou díky dmutí moře nebo spalováním biomasy a v neposlední řadě i energetický potenciál, který jsme schopni získat tepelnými čerpadly. Zmíněné alternativy, a jejich využití při výrobě elektrické energie, patří mezi klíčové body energetické politiky Evropské Unie. Pokud byste se ptali proč, pak odpovím údaji, které přinesl statistický úřad EU EUROSTAT, který v rámci provedeného výzkumu zjistil, že 90% občanů členských států Unie považuje zvyšování podílu alternativních zdrojů energie na bilanci její spotřeby za prioritní. Pro Českou republiku se důležitou stala přístupová dohoda z Athén z roku 2003, kdy se zavázala do roku 2010 zvýšit podíl vyrobené elektrické energie z alternativních zdrojů na 8% celkové produkce. Otázkou však zůstává, zda tuto kvótu splníme a jaké ekonomické prostředky bude naše vláda muset uvolnit ze státních rozpočtů, aby byla realizace projektu uskutečnitelná. Přesto bychom tuto část athénského dokumentu měli vnímat veskrze pozitivně, protože připravila půdu pro rozšíření stávajícího potenciálu využívání obnovitelných zdrojů v České republice. Všechny informace, které jsme doposud zmínili jsou pro normálního občana vzdálené a možná si i říká, že jemu samotnému může být jedno z jakých zdrojů získává energii. Přesto tuto myšlenku nepovažuji za správnou, protože jak by Vám měl ukázat tento článek, tak alternativní zdroje energie lze hojně využívat i ve Vašich domovech, přičemž nevěřte, že Vás relativně vysoká počáteční investice zradí a nevrátí se zpět. Rozhovor příštího čísla Pokračování v příštím čísle Pro příští měsíc redakce našeho časopisu získala rozhovor se současným ředitelem školy panem Rozmahelem, který nám odpoví na mnoho dotazů týkajících se školy i jeho osoby. V tomto vydání Vám přiblížíme podobu rozhovoru, příště pak i odpovědi pana ředitele. * Dobrý den pane řediteli, mohl byste nám poskytnout krátký rozhovor? Myslím, že v tom nebude problém. (s úsměvem podotkl pan ředitel). * Nejprve bychom se chtěli vrátit k právě proběhnuvšímu soustředění sportovních tříd, jaké bylo? * A jakým způsobem proběhla příprava? Jste s ní spokojen? * Nyní se přesuňme o krůček dál, kdo podle Vás bude novým ředitelem školy? * Myslíte si, že se mu podaří získat potřebnou dotaci města Jablonce nad Nisou na celkovou rekonstrukci? * Kde spatřuje svůj největší přínos pro tuto školu a čemu by se podle Vás měl nový ředitel věnovat přednostně? * Těšíte se na zasloužený důchod? Nebude Vám prostředí školy chybět? odpovědi na tyto otázky najdete v dalším čísle, kde se budeme s naším panem ředitelem loučit. * Kteří ze stávajících žáků mají dle Vašeho názoru šanci v atletice dosáhnout nějakého významného úspěchu? 4

6 Nabídka akcí na tento měsíc Jablonecká kina Kino Radnice : Bitva u Thermopyl Věčnou slávu mají na dosah ruky... Americký širokoúhlý historický film, natočený podle stejnojmenného komiksu. Cena: 80Kč Pusinky Když nepřekročíš hranice, nedostaneš se dál. Noční akce, milostné zkušenosti, hlášky, Hiphop, poslední prázdniny po maturitě. Český film Karin Babinské. Cena: 80Kč Kino Junior pouze od 17:30 Ošklivé kačátko a já Představte si svět plný skvělých, slušně vychovaných a inteligentních zvířátek... Tak s tím teda rozhodně nepočítejte! Animované provedení pohádky H. Ch. Andersena od tvůrců filmu Asterix a Obelix. České znění. Cena: 60Kč Jablonecké divadlo od 16:00 - NAŠIM MAMINKÁM (DŮM DÉTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ) 7. ročník v rámci Projektu Jablonec nad Nisou Komponovaný pořad plný přání, písniček a tanců věnovaný maminkám. Od hodin ve foyer divadla vernisáž keramické výstavy. Jednotné vstupné 70,-Kč od 18:00 Psát od prvních řádků (ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou) Slavnostní rozloučení s 9. ročníky a ocenění nejlepších žáků a sportovců školy. Jednotné vstupné 85,-Kč od 18:00 Mozart revue (ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou) Slavnostní rozloučení se školním rokem. Jednotné vstupné 70,-Kč 5

7 Co dále doporučujeme Sklo bez hranic SUPŠS Železný Brod Muzeum skla a bižuterie (výstava) od 20:00 Ro kování Jiřího Černého Klub na Rampě (hudební pořad) (Africe). Kulturně laděný večer plný hudby, který je tentokráte věnován Černému kontinentu a Festival dětského tance 2007 Městská hala Jablonec nad Nisou (sport) Kdo nepřijde neuvidí v akci dětské mistry v tanečních formacích, které i Vám rozproudí krev v žilách od 20:00 Hovory na Rampě Klub na Rampě (beseda) Přehrady Jizerských hor a katastrofa na Bílé Desné (Protržená přehrada). Beseda s Ing. Ladislavem Žákem a Ladislavem Váchou z Povodí Labe spojená s promítáním historického filmu, natočeného několik dní po katastrofě v září (od 18:00) Putování Pákistánem Městská knihovna audiovizuální středisko (beseda) Cestopisná beseda spojená s promítáním diapozitivů Jaromír Krosch Euroregion Nisa přehrada Mšeno Mezinárodní soutěž radiem řízených modelů sportovních plachetnic. Křížovka pro Vás (dnes zeměpisná) tzv. modrá planeta Grónsko, Velká Británie, Madagaskar patří mezi proces, kterým vznikala nejvyšší pohoří, dochází při něm ke zvlnění zemské kůry např. Středooceánský, Středoatlantský část vrásy prohnutá dolů místo, kde oceán vbíhá do pevniny místa oddělující oceánské hřbety (v hloubkách okolo 5000 metrů) magma, které vytéká ze sopky se nazývá jedna ze sopek, které se nacházejí v Itálii místo kolem tzv. břežní čáry Objevujeme talenty V příštím čísle časopisu Vám přineseme i novou rubriku, objevujeme talenty, v níž bychom každý měsíc představili jednoho talentovaného žáka naší školy. 6

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou

Jak se dělá školní časopis. aneb. Školní časopisy pod lupou Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou Návodný a prakticky zaměřený text Jak se dělá školní časopis aneb Školní časopisy pod lupou vydala Základní škola, Mendelova v Karviné - Hranicích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl

Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl Časopis Jaderné elektrárny Temelín n ročník XVI. n 3 / 2008 Jednou tu nové bloky budou... Cyklobusy budou jezdit i do Znojma Již 67 % Čechů je pro jádro Oranžový rok 2008 se rozběhl 2 OBSAH 4 JEDNOU TU

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech

Petrem Budinským. Finanční událost roku proběhla na VŠFS Controlling v malých a středních podnicích nejen o číslech XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 02 2014 Den s Petrem Budinským prorektorem pro vzdělávací činnost a vnější vztahy Strana 04 Finanční událost roku proběhla

Více

Úvodník. Přivítání nových studentů

Úvodník. Přivítání nových studentů 7 8 PaedDr. Karel Kostka ředitel školy Úvodník Milí přátelé, stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přichází první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází ve zmíněném

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 11/2005. Jak se žije v Mnichovicích některým osobnostem 11/2005. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 11/2005 11/2005 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX OBSAH 2 Zpráva o činnosti města 2 Zprávy z výborů 3 Kultura 7 Informační centrum 8 Škola informuje 11 Školka

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

8 999, 19, 100, vám tyto. divné? Jednatel místní stavební firmy odhaluje pozadí cinknutých stavebních tendrů

8 999, 19, 100, vám tyto. divné? Jednatel místní stavební firmy odhaluje pozadí cinknutých stavebních tendrů MOJE POLITIKA Šumperáci milují piškvorky MOJE KULTURA Mňága a Žďorp pro Moje Město MOJE HISTORIE Na průmyslovce vyráběli letadla! Číslo 9. ročník 2012 Chcete nás podpořit? Tyhle noviny stojí 30 Kč Pošli

Více

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová

Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová Výsledky vzdělávání žáků Autor: Mgr. Bohuslava Jochová S paní zástupkyní ZŠ Fantova Kaplice 1 Mgr. Janou Drdákovou jsem se poprvé setkala na kurzu RWCT v Českém Krumlově. Už tady jsem poznala, že se ve

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt,

K autobusům mám hodně blízký vztah. doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován. doprava. nové projekty BusLine podpořil kulturní projekt, Číslo 7 prosinec 2014 ročník 4 časopis SPOLEČNOSTI BUSLINE A.S. K autobusům mám hodně blízký vztah říká exkluzivně pro BusLetter Jan Čenský Str. 15 Str. 7 doprava Autobus BusLine neohleduplně vybržďován

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006

Nová dětská hřiště VYDAŘENÁ BITVA O ZUBŠTEJN 8/2006 ROČNÍK I., SRPEN 2006, 6 400 VÝTISKŮ, ZDARMA 8/2006 Téma měsíce: Otvíráme náruč turistům strana 1 a 2 Listárna strana 4 Prohlášení k medializaci Technických služeb strana 6 Program Kulturního domu na září

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy

KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? 45/2013. učitelské noviny. O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví. týdeník pro učitele a přátele školy založeny 1883 45/2013 ročník 116 10. prosinec učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy KDY SE ROZPOUTÁ BOUŘE? O problému nedostatečné kapacity školních družin se moc nemluví 10 14 18 20 JEDEN

Více

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska

Nová silnice zlepší dostupnost Železnorudska Cestování Cestování vlakem se zkrátí. Vlaky na tratích z Nezvěstic do Rokycan, z Chrástu do Radnic, z Nýřan do Heřmanovy Hutě a z Pňovan do Bezdružic budou rychlejší. Ve špičkách pojedou častěji. strana

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739 www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 16/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Kousek přírody u vás doma - str. 4 Na víno jedině k Brázdům

Více