František Čáda ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "František Čáda (1895 1975)"

Transkript

1 František Čáda ( ) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce ze semináře českého práva na Karlově universitě; č. 2. Praha, Jan Kapras, 1920, 30 s. Čáda, F.: Ležení podle českého práva zemského: K osobní exekuci II. Práce ze semináře českého práva na Univerzitě Karlově v Praze; č. 6. Praha, Jan Kapras, 1922, 65 s. Čáda, F.: Nejvyššího sudího království českého Ondřeje z Dubé Práva zemská česká (úvodem a poznámkami opatřil F. Čáda). Praha, Česká akademie věd a umění s. Čáda, F.: Zemské zřízení moravské z roku 1535, spolu s tiskem z roku 1562 nově vydaným. Praha, Česká akademie věd a umění s. Čáda, F.: Povšechné právní dějiny československé. Díl I. Od nejstarších dob do doby husitské. Brno, Československý akademický spolek Právník s. Čáda, F. (člen autor. kol.): Soupis rukopisů Slezské studijní knihovny v Opavě. Publikace Slezského studijního ústavu v Opavě, sv. 13. Opava, Slezský studijní ústav s. (Pozn.: varianta názvu: Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca Instituti studiorum Silesiacorum Opaviae Asservantur.) Čáda, F. (člen autor. kol.): Seznam rukopisů Metropolitní kapituly v Olomouci. Státní archiv v Opavě, pobočka v Olomouci. Průvodce po archivních fondech, 3. Praha s Čáda, F.: Rukopisy v muzeu. Muzejní a vlastivědná práce 1, 1963, s Čáda, F.: Rukopisy knihovny Státního zámku v Kynžvartě. Soupisy rukopisů, sv. 3. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd s. Čáda, F.: Kniha Tovačovská, její rukopisy: Studie o rukopisech Brno: nákladem vlastním, 1969, 192 s. Učebnice Čáda, F.: Vybrané prameny k právním dějinám středoevropským. Studijní příručka, sv. 3 (5). Brno, Československý akademický spolek Právník s.

2 Čáda, F.: Přehled dějin veřejného práva ve střední Evropě. Studijní příručka. Brno, Čs. akad. spolek Právník s. Bibliografie Čáda, F.: Soupis české literatury právnické a státovědecké. Praha, Bursík & Kohout s. Čáda, F.: Československá literatura právnická a státovědecká vydaná od počátku republiky v letech (soupis knižní literatury a důležitých článků právnických a státovědeckých s doplňky za rok 1926). Praha, Bursík a Kohout s. Čáda, F.: Československá literatura právnická a státovědecká vydaná od počátku republiky v letech (soupis knižní literatury české, slovenské, německé i cizojazyčné vydané v Československu z oborů právních a státních věd v letech s doplňky prvních měsíců r. 1928). Praha, Bursík a Kohout s. Studie a články ve sbornících a časopisech Čáda, F.: Viktorin Kornel ze Všehrd na pražské univerzitě. In: Památník spolku českých právníků Všehrd. Praha, 1918, s Čáda, F.: Nové znaky. Všehrd, II., s. 111an. Čáda, F.: Poslední kapitoly životopisu Všehrdova. Všehrd, II., 1920, s. 4an. Čáda, F.: Význam formulářů pro právní historii: nástin. Všehrd, V., 1923, s Čáda, F.: Zákonná úprava místních názvů v Čechách. Praha, nákladem vlastním, 1924, 15 s. (Pozn.: Doplněný zvláštní otisk z časopisu Právník, LXIII, seš. 4-5.) Čáda, F.: Místní názvy a naše samospráva, Naše samospráva, I., 1924, s. 7an. Čáda, F.: Archivy a právní prakse: Několik styčných bodů, Právník, LXIV., 1925, s.18an. Čáda, F.: České rukopisy právnické v Národní knihovně ve Vídni. Zpráva o výzkumu. Všehrd, VII., 1925, s Čáda, F.: České edice historicko-právní. (Úvodem k vlastní ediční práci). Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, V. Brno, 1926, s Čáda, F.: Pomocné vědy historické v prvním stu ročníků Musejníku, Časopis Národního musea, 100, 1926, s

3 Čáda, F.: České právo kolem r a kniha Ondřeje z Dubé (Zároveň příspěvek k metodám historicko-právním), Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, VI. Brno, 1927, s Čáda, F.: Hermenegild Jireček, Sborník věd právních a státních, XXVII., 1927, s Čáda, F.: Pečetidla českých měst a obcí v archivu Národního musea v Praze. Časopisu přátel starožitností českých v Praze, XXXIV., Praha, Státní nakladatelství, 1927, s Čáda, F.: České právní knihy v době předhusitské. In: Naše právo a stát (k šedesátému výročí Spolku čsl. právníků Všehrd v Praze). Brno, nákladem vlastním, 1928, s Čáda, F.: Práva osobnostní u nás (Náčrt z kapitoly právních dějin českých). Všehrd, 9, 1928, s , Čáda, F.: První decenium československé literatury právnické a státovědecké. Právnické korporace v prvním desetiletí republiky. In: Deset let práva československého. (Sborník Listu spolku českých právníků Všehrd.) Praha, 1928, s Čáda, F.: Skladba českých právních knih z doby předhusitské, Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, sv. VII. Brno, 1928, s Čáda, F.: Jazyková otázka na Slovensku a Podkarpatské Rusi v historickém vývoji, Právny obzor, XII., 1929, č. 3 a 4. (Pozn.: vyšlo i v Československé vlastivědě, sv. 5, 1931, s ) Čáda, F.: K rakouskému právu za světové války (Ukázka), Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, VIII., Brno, 1929, s Čáda, F.: Karel Kadlec. In memoriam. Časopis pro právní a státní vědu, 12, 1929, s Čáda, F.: Historie právní a hospodářská. In: Sborník prací k padesátým narozeninám Karla Engliše. Praha Brno, Státní nakladatelství 1930, s Čáda, F.: K počátkům desk zemských. In: Sborník k poctě G. Friedricha. Praha 1930, s Čáda, F.: Právní dějiny české, československé, slovanské, středoevropské. In: Sborník prací z dějin práva československého. Svazek I, K padesátým narozeninám profesora Jana Kaprasa jeho žáci (redigoval F. Čáda). Práce ze semináře čes. práva na Karlově universitě, č. 15. Praha, Seminář česk. práva na Karlově univerzitě, 1930, s Čáda, F.: Ústavní právo rakouské za světové války od jejího počátku až po svolání říšské rady roku 1917, Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, IX. 1930, Brno, s Čáda, F.: Kandidát: Poznámka o právu na titul. Všehrd, XIII., 1931, seš. 3. Praha - Brno Bratislava, 3 s.

4 Čáda, F.: Městský půdorys (jeho rozbor historicko-právní), Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, X., 1931, s Čáda, F.: Immisse (Studie k dějinám soukromého práva). Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity. v Brně, XI., 1932, s Čáda, F.: K recepci v českém právu (Pokus o souhrn novějších výsledků), Právník, LXXI., 1932, č. 1-2., s. 8-14, Čáda, F. (spoluautor): Moravské sbírky formulářové v XVI. Století. In: Sborník prací J. B. Novákovi K dějinám československým v období humanismu. Praha 1933, s Čáda, F.: Právní postavení Moravy v českém státě. Brno 1933, s Čáda, F.: University v Československé republice. In: Slovník národohospodářský, sociální a politický. Brno, 1933, 12 s. Čáda, F.: Vzájemné vztahy mezi českým právem a cizími právními řády, Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, XII., 1933, s Čáda, F.: Za prof. Miloslavem Stiebrem, Časopis pro právní a státní vědu, 7, č. 3-4, 1934, s Čáda, F.: Na okraj Poznámek k dějinám práva soukromého u Slovanů v dobách starších, Sborník věd právních a státních, XXXV, 1935, č Čáda, F.: Právnické studium (Několik poznámek k jeho reformě). Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, XIII., 1935, s (Pozn.: vyšlo i ve Věda a život, 2, 1936, s , pod názvem O reformu právnického studia.) Čáda, F.: Odpověď prof. Hobzovi na jeho "Posudek o vědecké ceně Saturníkova spisu "O právu soukromém u Slovanů v dobách starších", hledě k uveřejněným kritikám", Právník, LXXV, 1936, č. 2, s Čáda, F.: Nynější stav bádání v československých dějinách právních. In: Referáty přednesené na 1. sjezdu československých historiků v Praze. Praha, o. V. u. D., 1937, s Čáda, F.: Ústava. (Úvaha historicko-právní). In: Sborník k poctě F. Weyra. Brno 1938, s Čáda, F.: O státoprávní postavení Českých zemí, Všehrd, 20, 1939, 4 s. Čáda, F.: Sententia Brunensis 536. In: Sborník J. Kallaba. Brno 1939, s Čáda, F.: Moravští stavové v boji o svá práva (historie jednoho článku zemského zřízení). Vychází k šedesátinám Jana Kaprasa. In: Sborník Miscellanea historico-iuridica. Praha 1940, s Čáda, F.: In memoriam Rudolf Rauscher 14. IX XI Všehrd, 22, 1941, č. 10, 4 s.

5 Čáda, F.: Vznik měst, Věda a život, 7, 1941, s Čáda, F.: Zemské desky české před rokem 1541, Všehrd, 22, 1941, s Čáda, F.: Právní začlenění Slezska do zemí českých. Slezsko. In: Český stát a česká kultura. Opava, Matice opavská 1946, s. 10an. Čáda, F.: Slovanské právo u nás. In: Slovanství v českém národním životě. Brno 1947, s Čáda, F.: Ústavní listina a ústava (Náčrt historicko-právní), Vědecká ročenka právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 15., 1947, s Čáda, F.: La part prise par les juristes tchèques à la lutte pour l indépendance en et leurs sacrifices, Bulletin de droit tchécoslavaque, 6. année, No Praha, Právnická jednota 1948, 3 s. Čáda, F. (člen autor. kol.): Morava v českém státě: Cyklus přednášek, které uspořádala filosofická fakulta Masarykovy university a Matice moravská v Brně v říjnu Knižnice Matice moravské, sv. II, Brno, Matice moravská, Družstvo Moravského kola spisovatelů s. Čáda, F.: Znaky a jiné státní symboly. In: Slovník veřejného práva československého, Svazek V. Brno, Rovnost 1948, s Čáda, F.: Zdeptané právo (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně za německé okupace). In: Žalm Moravy (redigovali F. Čáda, J. Cvetler). Brno, Masarykova universita 1949, 22 s. Čáda, F.: Moravské zemské desky : kraj olomoucký, Matice Moravské, 70, 1951, s Čáda, F.: Moravské zemské desky : 2. kraj brněnský, Matice Moravská, 70, 1951, s Čáda, F.: Právnické a hospodářské rukopisy starobrněnské, Časopis Společnosti přátel starožitností, 1952, s Čáda, F.: Vincenc Prasek a právní historie, Slezský sborník, 1952, s Čáda, F.: Amplitudo regni Bohemici. (K počtu obyvatelstva v Čechách za 6. století). Časopis Společnosti přátel starožitností, 61, 1953, s Čáda, F. (člen autor. kol.): Rukopisy v Slezské studijní knihovně, Slezský sborník, 51, 1953, s Čáda, F.: Olomucensia v rukopisech Slezské studijní knihovny v Opavě a zámecké knihovny na Hradci u Opavy. In: Sborník SLUKO, s

6 Čáda, F.: Seznam rukopisů Universitní knihovny v Olomouci, 1 sv. Olomouc Čáda, F.: Polský rodák (Jindřich Polan) a městské právo v Olomouci a v Opavě. In: Českopolský sborník 1., Brno 1955, s Čáda, F.: Rukopisné svazky zámecké knihovny v Hradci u Opavy, Slezský sborník, 1955, č. 2, s Čáda, F.: The Origin of the Jewish Community of Brno. Stuttgart, W. Kohlhammer 1955, s. Čáda, F. (člen autor. kol.): Olomucensis v rukopisech Slezské studijní knihovny a zámecké knihovny v Hradci u Opavy. In: Sborník SLUKO, oddíl B/II, Olomouc, 1956, s Čáda, F.: Rukopisy státního zámku v Rájci nad Svitavou, Sborník Národního muzea v Praze, řada C/I., zvláštní číslo. Praha Čáda, F.: Řád práva zemského. In: Výbor české literatury doby předhusitské. Praha 1957, s. 81 an. Čáda, F.: Nový pramen pro historii splavnění Moravy a projektů kanálu dunajsko-oderského. In: Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci (SLUKO), Olomouc, Krajské nakladatelství, 1958, s , příl. Čáda, F.: Sborníky moravských půhodnů a nálezů. In: Sborník akademiku V. Vojtíškovi k 75. narozeninám. Praha 1958, s Čáda, F. (člen autor. kol.): Žerotínské rukopisy bludovské, Sborník národního muzea v Praze, řada C/II, č Praha, Čáda, F.: Vliv Olomouce na Znojemské právo Štěpána z Vyškova. In: Sborník Krajského vlastivědného muzea v Olomouci, oddíl B/IV, Olomouc, Krajské vlastivědné muzeum, 1959, s Čáda, F.: Scuola di retorica e poesia Bucolica nel trecento italiáni. In: Italia medicerale e umanistica 4, 1961, s Čáda, F. (člen autor. kol.): Seznam rukopisů Metropolitní kapituly v Olomouci. In: Státní archiv v Opavě, pobočka v Olomouci. Průvodce po archivních fondech 3. Praha, 1961, s Čáda, F.: Všehrdovo právnické dílo v dochovaných rukopisech, Právněhistorické studie, 7, 1961, s Čáda, F.: K opravám, rekonstrukcím a konzervaci knižních vazeb, Časopis společnosti přátel starožitností, 70, 1962, s Čáda, F.: Nález právní knihy Karla Staršího ze Žerotína, Studie o rukopisech, 1962 (Praha, Československá akademie věd - Komise pro soupis rukopisů), 1962, s

7 Čáda, F.: Další žerotínský kopiář, Studie o rukopisech, 1962 (Praha, Československá akademie věd - Komise pro soupis rukopisů), 1962 s Čáda, F.: Olomoucký kodex Václava z Jihlavy, Studie o rukopisech, 1963, s Čáda, F. (člen autor. kol.): Jevíčský kodex, Studie o rukopisech, 1964, s Čáda, F.: Curriculum vitae a seznam prací. Brno 1965, nestránkováno. Čáda, F.: Neznámý formulář Fauknerův a česká dvorská kancelář, Studie o rukopisech, 1965, s Čáda, F.: Sacramentum Cremsiriense, Studie o rukopisech, 1965, s Čáda, F. (spoluautor): Rukopisy města Znojma, Kynžvartská postila Antonia Parmensis de Azaro, Studie o rukopisech, 1966, s , Čáda, F. (spoluautor): Kniha Tovačovská, Studie o rukopisech, 1967, s Čáda, F. (spoluautor): Kniha tovačovská její rukopisy, Studie o rukopisech, 1968, s Čáda, F. (spoluautor): Rukopisy města Olomouce, Studie o rukopisech, 1969, s Čáda, F.: K nedožitým devadesátým narozeninám Jana Kaprase, Slezský sborník, (Opava, Slezský ústav ČSAV), 1970, s Čáda, F. (spoluautor): Kniha Tovačovská - základy jejího textu, Studie o rukopisech, 1970, s Čáda, F. (spoluautor): Rukopisy na Moravě a ve Slezsku Studie o rukopisech, 1971, s Čáda, F. (spoluautor): Kniha zvaná Krnovská, Studie o rukopisech, 1972, s Čáda, F. (spoluautor): Zlomky ztraceného spisu olomouckého biskupa Tasa, Studie o rukopisech, 1973, s Čáda, F.: Slavnostní projev. 11. června Nezařazeno Čáda, F.: Rukopisy univerzitní knihovny olomoucké ve Státní vědecké knihovně v Olomouci I. Středověké rukopisy (do roku 1500). Pravděpodobně zůstalo jen v rukopise.

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY

OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY OKRAŠLOVACÍ HNUTÍ V HRADCI KRÁLOVÉ V 1. POLOVINĚ 20. STOLETÍ BEAUTIFICATION MOVEMENT IN HRADEC KRÁLOVÉ IN THE 1ST HALF OF THE 20TH CENTURY Ing. arch. Jan Falta Statutární město Hradec Králové, Odbor památkové

Více

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny

Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Aktuální stav redakce Dodatků ke Knihopisu a muzejní knihovny Current editing situation of Supplements to Knihopis of Czech and Slovak Early Printed Books and museum libraries Mgr. David Mach / Oddělení

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Formulace cílů výzkumu na r. 2015

Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Formulace cílů výzkumu na r. 2015 Národní knihovna České republiky bude v r. 2015 realizovat Koncepci svého rozvoje jako výzkumné organizace na léta 2010 2015; současně budou některé úkoly pokračovat jako

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7.

Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Tomáš SOMER, Smil z Lichtenburka. Příběh velmože bouřlivého věku, České Budějovice, Bohumír Němec VEDUTA 2012, 296 s. ISBN 978-80-86829-80-7. Jako 14. svazek edice Osobnosti českých a moravských dějin

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Jednota českých matematiků a fyziků za rok 2013 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti RNDr. Josef Kubát Počet členů 2100 Počet kolektivních členů

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI RESORTNÍ STATISTIKY - ZÁKLADNÍ ZDROJ INFORMACÍ O KRIMINALITĚ V ČESKÉ REPUBLICE Alena Marešová Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 2 Praha 2011 Autor:

Více

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století

/ Vladimír Březina. / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / Vladimír Březina / Rytířský stav v Čechách a na Moravě v raném novověku / Rod Bukůvků z Bukůvky od středověku do 20. století / České Budějovice 2008 Vladimír Březina Rytířský stav v Čechách a na Moravě

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického.

0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického. 1 1. Koerner Jan Nep, O bohosloví s ohledem zvláštním na částku jeho biblickou. ČKD. 1828, 13. 2. Borový Kl., Dr., Co se u nás činí pro vědu, zvláště

Více

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik

Jednota eskoslovenských matematik a fyzik Archiv Akademie v d eské republiky Praha Fond Jednota eskoslovenských matematik a fyzik 1872 1952 (1959) Inventá Pom cka. 509 íslo listu JAF 13 Zpracovala Mgr. Hana Kábová Praha 2003 I OBSAH strana Obsah

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

SECURITAS IMPERII 11

SECURITAS IMPERII 11 SECURITAS IMPERII 11 Oprava Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu se tímto omlouvá p. Jaroslavu Melkusovi, který byl v publikaci ÚDV Československá justice v letech 1948 1953 v dokumentech,

Více

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N

V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N V E L K É P O S T A V Y Č E S K Ý C H D Ě J I N Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz KATEŘINA DUFKOVÁ JAN ŠEMBERA ČERNOHORSKÝ Z BOSKOVIC Moravský Petr Vok V Y Š E H R A D Kateřina Duf

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR platný v roce 2014 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 1805-4404 Acta Chirurgiae Plasticae

Více

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor

Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická Fakulta Katedra dějin umění Ak. mal. František Sysel (1927 2013) Restaurátor DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kravčík Vedoucí práce: PhDr. Marek Perůtka Olomouc 2014

Více

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče

Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Pokyny pro autory textů odevzdávaných do časopisu Zprávy památkové péče Cílem časopisu je publikovat nejzajímavější příspěvky ze všech oborů, které souvisejí s péčí o památky. Časopis je rozdělen na dvě

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Metodický pokyn. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 23. března 1999 Č.j.: 14 423/99-22 Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance

Více