NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA"

Transkript

1 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ Vysokozdvižných vozíků DESTA DV A Zpracoval Martin Rosulek ml.

2 POPIS VOZÍKU Vozík sestává z těchto hlavních skupin: 1) Hnací blok 2) Podvozek 3) Krytování 4) Zdvihací zařízení 5) Elektrická zařízení a osvětlení vozíku 6) Ochranný rám 1. HNACÍ BLOK Hnací blok sestává z motoru, hydrodynamického měniče, kroutícího momentu, převodovky a hnací nápravy. Motor je upravený vznětový čtyřválec ZETOR chlazený vodou s běžným příslušenstvím. Hydrodynamický měnič kroutícího momentu má násobit až 2,4. Od vstupního hřídele měniče je odvozen náhon čerpadel hydrauliky. Převodovka má dva stupně vpřed a dva vzad. Ozubená kola jsou ve stálém záběru. Jednotlivé převodové stupně se řadí hydraulicky ovládanými třecími spojkami. Na výstupní hřídeli převodovky je lamelová parkovací brzda, která se uvede automaticky v činnost: a) Vypnutím spínací skříňky b) Vypnutím spínače parkovací brzdy c) Odlehčením sedadla řidiče Převodovka je přímo spojena s hnací nápravou. V hnací nápravě je rozvodovka s diferenciálem a soukolí stálého převodu. Diferenciál je kuželový, čtyřsatelitový s uzávěrkou. Planetová kola jsou poloosami spojena s pastorky, zabírajícími do nábojů s vnitřním ozubením. K nábojům jsou připevněny disky hnacích kol. Disky kol jsou pro usnadnění montáže a demontáže pneumatik dělené. Matice šroubů spojující dělené ráfky jsou zakryty a tím umožňují rozpůlení ráfků po vypuštění vzduchu a až po jejich sejmutí z vozíku. Brzdovým pedálem je ovládán hlavní brzdový válec, odkud pomocí stlačení brzdové kapaliny je první fází ovládáno šoupátko ovládání pojezdu a v druhé fázi bubnové brzdy. Třecí segment bubnové brzdy působí na brzdový buben uložený na poloose. Vůle je vymezována samočinně a není ji třeba seřizovat. 2. PODVOZEK Podvozek se skládá z rámu protizávaží, řídící nápravy a chladičů- Rám je svařen z ocelových plechů a profilů, duté prostory bočnic slouží jako nádrže provozních kapalin, přičemž v levé bočnici je umístěn nástupní otvor. Protizávaží zajišťuje potřebnou stabilitu a současně tvoří část rámu. Na spodní části protizávaží je výkyvně uchycena řídící náprava. Těleso řídící nápravy je svařenec v němž přes otočené čepy jsou uložena řídící kola. Také tato kola mají dělený ráfek, pojištěný proti rozpůlení na vozíku stejným způsobem jako kola hnací. Vytočení řídících kol zabezpečuje hydraulický válec uložený napříč vozíku ve svařenci tělesa řídící nápravy. Tlakový olej do něj je dodáván přes dávkovací čerpadlo servořízení ORSTA. Převod je hydrostatický, bez mechanického propojení. 2

3 V protizávaží jsou rovněž uloženy ve speciální konzole chladič vody včetně expanzí nádobky a chladič oleje hydrauliky hnacího bloku, který je zhotoven z hliníkové trubky osazené lamelami. 3. KRYTOVÁNÍ Na čele vozíku je umístěn odklopný kryt, který kryje sloupek volantu, rozdělovač a částečně nohy řidiče. Krytování dále tvoří podlaha a kryt motorového prostoru, který je z vnitřní strany vyložen hlukopohltivých materiálem. Kryt motoru je dvoudílný. Jeden díl tvoří přední čelo krytu, který je přiděleno k podlaze. Druhý díl tvoří hlavní kryt motor, který je z laminátu. Tento kryt je po odjištění možno spolu se sedačkou odklopit směrem vzad. Snadnému odklopení napomáhají dvě plynové vzpěry. Odpružená sedačka řidiče je umístěna na vrchní straně odklopného krytu. Sedačka je odpružená, odpružení lze regulovat v závislosti na hmotnosti řidiče. Dále je sedačka vybavena spínačem, který ovládá el. Magnet parkovací brzdy. 4. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Zdvihací zařízení je teleskopické konstrukce s jedním vertikálně výsuvným rámem. Pohyblivé části jsou uloženy na kladkách a speciálních valivých ložiskách. Zdvih výsuvného rámu je prováděn pomocí dvou jednočinných přímočarých hydromotorů plunožrového provedení. Tyto hydromotoru jsou z důvodu maximální průhlednosti umístěny za nosnými U profily. Naklápění zdvihacího zařízení zajišťuje dvojčinné přímočaré hydromotory. Olej tlakový do všech přímočarých hydromotorů dodává hydraulické čerpadlo přes šoupátkový rozvaděč, kterým se řídí i ostatní funkce pracovní hydrauliky. V šoupátkovém rozvaděči je pojistný ventil, který brání přetížení hydrauliky a hydraulický zámek, který zabraňuje poklesu zdviženého břemene. Na zdvihacích přímočarých hydromotorech jsou umístěny havarijní ventily, který zajistí pokles břemene sníženou rychlostí v případě, že dojde k poruše tlakového obvodu mezi šoupátkovým rozvaděčem a zdvihacím přímočarých hydromotorem. V tomto obvodu je dále ventil, jenž omezuje rychlost klesání břemene na dovolenou mez a olejový čistič s čistící schopností do 25 m. Součástí zdvihacího zařízení jsou nosné vidlice, jež odpovídají svým provedením ČSN a jsou typu B. Zdvihací deska svým provedením odpovídá ČSN pro typ nosné vidlice vysoké. Vzdálenost nosných vidlic lze šířkově na zdvihací desce přestavovat a v nastavené poloze zajistit. Krajní polohy jsou na zdvihací desce jištěny proto samovolnému sesmeknutí nosných vidlic. 5. ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Elektrické zařízení tvoří zdrojová souprava, spouštěč, kontrolní přístroje, signalizační a bezpečnostní obvody a kabeláž. Zdrojová souprava se skládá z akumulátorové baterie, alternátoru a polovodičového regulátoru. Spouštěč je běžného provedení s elektrickým vysouváním pastorku. Vozík je vybaven brzdovými a směrovými světly, společně s pracovními světlomety se uvádějí v činnost i koncová světla. Pro jízdu vzad je vozík vybaven zpětnými světly. Volant spolu s přístrojovou skříní je výklopný a umožňuje úhlové nastavení za účelem zlepšení ergonomie pracoviště řidiče. Na přístrojové desce je vypínač světel, přepínač směrových světel a houkačky, spínací skříňka, vypínač park. Brzdy, kontrolka ucpání olejového filtru zvedací hydrauliky a tyto přístroje: a. teploměr chladící kapaliny 3

4 b. počítač provozních hodin Ve sdružení kontrolkovém přístroji jsou umístěny tyto kontroly: mazání motoru, nabíjení směrových světel, rezervy paliva, parkovací brzdy a teploty oleje v převodovce. Na sloupku volantu je umístěn přerušovač směrových světel, pojistková skříňka, spínací relé směru vzad, spínací relé spouštěče a houkačka. Na volantové tyči je umístěn přepínač řazení směru a rychlosti. Kabeláž tvoří soubor vodičů s izolací z plastické hmoty. Jednotlivé přístroje a obvody mají konektorové spoje. 6. OCHRANNÝ RÁM Ochranný rám chrání řidiče před padajícími částmi nákladu. Je vyroben z tenkostěnných profilů, zadní nosné vzpěry stejně jako část střechy jsou z plechu. V zadní části střechy je vodorovně umístěn tlumič výfuku. Výfukové plyny jsou do něj přiváděny zadní pravou vzpěrou. Pevnost ochranného rámu odpovídá ČSN č. 49. Na ochranném rámu je umístěno zpětné zrcátko, pracovní světlomety a přední směrová světla. Na vozíku mohou být k usnadnění manipulace používána přídavná zařízení, která svým provedením odpovídají ČSN Při použití přídavného zařízení musí být na vozík umístěn doplňkový štítek dle ČSN čl

5 SEZNÁMENÍ S VOZÍKEM A PRÁCE S NÍM 1) seznámení s ovládacími prvky a přístroji 2) uvedení vozíku do provozu 3) spouštění motoru 4) pojíždění a práce s vozíkem 5) nabírání a skládání břemena 6) zajíždění nového vozíku 7) uskladnění a odstavení vozíku 1. SEZNÁMENÍ S OVLÁDACÍMI PRVKY A PŘÍSTROJI Před uvedením vozíku do provozu je nejprve třeba se seznámit s umístěním a funkcí jednotlivých ovládacích prvků, spínačů a přístrojů (obr. VII). Přístrojová deska je osazena teploměrem chladící kapaliny (obr. VII/1), počítačem provozních hodin (obr. VII/3). Dále je zde umístěn sdruž. kontrolk. přístroj (obr. VII/2) s těmito kontrolkami: mazání motoru (červená, svítí při poklesu tlaku motoru pod 120 až 60 kpa; nabíjení (červená), svítí při poruše nabíjení; automatická parkovací brzda (červená); svítí, je-li parkovací brzda v činnosti; směrových světel (zelená), svítí při zapnutí směrového světla; rezervy paliva (oranžová), svítí, klesne-li množství paliva pod ¼ obsahu, kontrolka teploty oleje v převodové skříni (červená), která se rozsvítí při dosažení teploty oleje C. Rovněž je zde umístěn přepínač směrových světel a tlačítko houkačky ( obr. VII/12), vypínač pracovních světel (obr. VII/13), vypínač parkovací brzdy (obr. VII/14), kontrolka ucpání olejového filtru (obr. VII/15) a spínací skříňka (obr. VII/11). Spínací skříňka má 4 polohy: Poloha 0 vypnuto (jen v této poloze lze klíček vyjmout) Poloha 1 nezapojeno Poloha 2 el. Spotřebiče zapnuty Poloha 3 spouštění motoru K ovládání jednotlivých funkcí vozíku slouží tyto ovládací prvky umístěné na stanovišti řidiče: Pedál uzávěrky diferenciálu (obr. VIII/1) sešlápnutím se uvádí v činnost Pedál brzdy (obr. VII/2) Pedál plynu (obr. VII/3) Přepínač řazení směru (obr. VII/4) má polohy vpřed neutrál a vzad Řazení rychlostí je umístěno v otočné rukojeti přepínače (obr. VII/4) (U vozíků DV 16 A a DV 20 A je zapojeno pouze řazení pojezdu.) Ovládací páky olejového rozvaděče (obr. VII/5,6,7,8), jejichž jednotlivé funkce jsou označeny štítky, první páka směrem od řidiče spouštění a zdvihání (vychýlení páky vpřed spuštění), druhá páka předklápění a zaklápění (vychýlení páky vpřed předklápění), třetí a čtvrtá páka k ovládání přídavných zařízení, pokud budou na vozíku použity. 2. UVEDENÍ VOZÍKU DO PROVOZU 5

6 Před uvedením vozíku do provozu pečlivě zkontrolujte náplně provozních hmot: a) olej v motoru měrkou (po odklopení hlavního krytu) b) olej v hydraulickém okruhu měrkou (po odklopení hlavního krytu pravá postranice) c) olej v hlavním bloku měrkou ( z přední strany vozíku hnací náprava) d) palivo kontrolkou po sepnutí klíčku spínací skříňky e) brzdovou kapalinu v nádržce brzdové kapaliny (pod předním odklopným krytem) f) množství kapaliny v chladiči (po odklopení hlavního krytu ve vyrovnávací nádržce by měla hladina chladící kapaliny sahat do 1/3) g) množství a hustota elektrolytu v akumulátorové baterii (po odklopení hlavního krytu) h) huštění pneumatik POZOR! U nového vozíku je třeba dodržovat pravidla pro zajíždění. 3. SPOUŠTĚNÍ MOTORU Před spuštěním motoru je nutné zkontrolovat, aby přepínač řazení směru byl v neutrální poloze. 1. V případě, že vozík byl delší dobu mimo provoz, doporučujeme (zejména při nižší teplotě okolí) před spuštěním motoru dočerpat do palivové soustavy motoru palivo pěti až deseti zdvihy čerpací rukojeti pomocí ručního čerpadla, umístěného na podávacím čerpadle paliva. Po dočerpání rukojeť řádně zašroubujeme na těleso čerpadla (návod k obsluze motoru). 2. Sešlápněte pedál plynu na doraz. 3. Zasuňte klíček do spínací skříňky a otočte jej do polohy 3. Po naskočení motoru jej ihned uvolněte. NESTARTUJTE DÉLE NEŽ 15 SEKUND. 4. Po nastartování motoru uvolněte pedál plynu tak, aby se motor netočil ve vysokých otáčkách. 5. Pokud motor nenastartuje 30 sekund a pak start opakujte (dle 2, 3,4). 6. Jestliže motor nenastartuje ani po třech pokusech, je třeba startování přerušit a hledat závadu v palivovém systému motoru nebo elektrickém obvodu pro startování (nedostatečná kapacita baterie apod.). 7. Startovacích cyklů je povoleno max. 6 po sobě (start dle bodu 2 až 4 je s přestávkou 30 sekund jeden cyklus). Další startování je povoleno po vychladnutí spouštěče na teplotu okolí. UPOZORNĚNÍ Pokud nedosáhla teplota chladící kapaliny 40 C, nezvyšujte otáčky motoru naplno. Střídavé prudké zvyšování otáček není přípustné. Zahřátí motoru jízdou je nejen rychlejší, ale i úspornější než při stojícím vozíku a nízkých otáčkách. 4. POJÍŽDĚNÍ A PRÁCE S VOZÍKEM Po spuštění motoru vždy zkontrolujeme: a) Kontrolku mazání po dosažení mazacího tlaku zhasne b) Kontrolku dobíjení po zvýšení otáček motoru zhasne c) Funkci brzdy d) Funkce řízení e) Funkci pracovní hydrauliky 6

7 f) Vypnutí parkovací brzdy (zhasnutí kontrolky) Po splnění těchto úkolů můžeme začít s vozíkem pracovat. Zařídíme první převodový stupeň a směr pojezdu vozíku. Zvýšením otáček motoru se vozík začne rozjíždět. Rychlost pojezdu roste zvyšováním otáček. V případě, že stav cesty i vezený náklad umožňuje další zvýšení pojezdové rychlosti, otočením rukojeti přepínače řazení zařadíme 2. převodový stupeň. Při změně směru pojezdu vozík nejprve provozní brzdou zastavíme. Přepnutím přepínače řazení a přidáním plynu se vozík opět rozjede. Je-li nutno rozjíždět se ve svahu, uvedeme v činnost parkovací brzdu spínačem na přístrojové desce. Přepínačem řazení zařadíme požadovaný směr, přidáme plyn, odpojíme vypínačem parkovací brzdu a vozík se počne rozjíždět. 5. NABÍRÁNÍ A SKLÁDÁNÍ BŘEMENE Vozík v základním provedení je vybaven nosnými vidlicemi, které slouží k nabírání břemene. Břemeno musí být stabilně uloženo na paletě nebo jiné podložce tak, aby bylo možno zajet vidlicemi pod břemeno. Vidlice mají být pro zajištění stability břemene co nejvíc roztaženy / tak jak to dovoluje podložka) a v této poloze zajištěny. S vozíkem najíždíme k břemenu čelně, zdvihací zařízení nastavíme tak, abychom mohli najet pod břemeno co nepohodlněji. Pod břemeno najíždíme pomalu. Po zasunutí vidlic pod břemeno pozvedneme břemeno do transportní polohy tj. 150 až 200 mm nad podlaží a zdvihací zařízení zaklopíme. Břemeno musí být uloženo na vidlicích rovnoměrně. Při přepravě a zdvihání břemene musí řidič dodržovat údaje zatěžovacího diagramu. Břemena převážíme v transportní poloze rychlostí, při které nemůže dojít k jejich poškození nebo porušení. Při stohování, tj. ukládání břemene do větších výšek, zajedeme s břemenem v transportní poloze až před stohovací místo; zdvihneme břemeno při zaklopeném zařízení do potřebné výšky. S vozíkem pomalu popojedeme k patě stohu. Pomalu zdvihací zařízení nastavíme do svislé polohy a uložíme břemeno na požadované místo. Po uložení břemene a odjetí od stohu, ihned spustíme vidlice do transportní polohy. Pojíždíme pouze se spuštěnými vidlicemi. Břemena skládáme opačným postupem. Břemena zdviháme při zvýšených otáčkách motoru. Spouštění se děje vlastní hmotností, proto můžeme nechat motor na volnoběh. Při naklápění zdvihacího zařízení je nutno zvýšit otáčky motoru. Uzávěrku diferenciálu používáme jen v nutných případech, např. když nemá jedno z hnacích kol dobrý styk s podlažím a pouze v přímém směru! Zapíná se sešlápnutím levého pedál, po uvolnění pedálu se uzávěrka samočinné rozpojí. Během provozu vozíku (spínací skříňka v poloze 2) sledujeme: a) Kontrolku mazání motoru. Rozsvítí-li se během provozu je mazání přerušeno. Poruchu je nutno ihned odstranit. b) Kontrolka dobíjení při otáčkách motoru vyšších než volnoběh musí zhasnout. V opačném případě se jedná o poruchu dobíjení. c) Teploměr vody má ukazovat nevhodnější teplotu tj C. d) Kontrolku teploty oleje převodovky. Rozsvítí-li se během provozu, je nutno vozík zastavit a závadu odstranit. e) Kontrolku množství paliva v nádrži. Rozsvítí-li se je zapotřebí co nejdříve doplnit palivo, aby se nedostal do vstřikovací soustavy vzduch. 7

8 6. ZAJÍŽDĚNÍ NOVÉHO VOZÍKU Zajíždění má podstatný vliv na bezporuchový provoz, nízkou spotřebu paliva a delší životnost pohyblivých součástí. Zvláštní péči je nutno věnovat záběhu motoru: 1. Po spuštění motoru zkontrolujte, zda kontrolka mazání zhasne během několika vteřin. Nezhasne-li, motor ihned zastavte, najděte závadu a opravte ji. 2. Nikdy nezahřívejte motor zdlouhavým chodem na volnoběžných otáčkách. Vlivem nízkých teplot dochází k nedokonalému spalování paliva a ke zvýšenému opotřebení motoru. Karbon je velice nebezpečný, způsobuje tak zvané zasmolování motoru, zejména váznutí těsnících pístních kroužků, ucpávání otvorů ve vstřikovacích tryskách a přidírání ventilů ve vodítkách. 3. Rozdělení zajížděcích časových úseků: a) Prvních 10Mh provádějte záběh vozíku bez zatížení, slouží k seznámení s vozíkem. b) Dalších 50 provozních hodin jízda a práce s vozíkem s max. 2/3 břemenem. c) Po 60 provozních hodinách můžeme s vozíkem pracovat s plným zatížením. 7. USKLADNĚNÍ A ODSTAVENÍ VOZÍKU a) Při skladování musí být vozík přiměřeně chráněn před vlhkem, nečistotou, chemickými a mechanickými vlivy a cizími zásahy. Skladovací prostor musí být čistý a suchý. Stav vozíku je třeba pravidelně kontrolovat. b) Akumulátorovou baterii je třeba pravidelně ošetřovat dle pokynů výrobce baterie. c) Při uskladnění vozíku, trvajícím déle než jeden měsíc je třeba: 1. Skladovat vozík s nahuštěnými pneumatikami a tyto pravidelně kontrolovat. 2. Nenatřené díly a plochy potřít očistitelným korozivzdorným prostředkem. 3. jednou měsíčně spustit motor vozíku a nechat jej chvíli běžet ve středních otáčkách. Dále je třeba nejméně 3x zdvihnout zdvihací zařízení do max. výše. Rovněž tak provést předklopení a zaklopení zdvihacího zařízení. 4. Vozík je vybaven závěsem, který slouží v případě poruchy vozíku k jeho odtažení. Závěs je též možno použít k vlečení přívěsu. Při vlečení vozíku nebo přívěsu nesmí být překročen dovolený tah na háku stanovený typovým listem pro daný typ vozíku. Přeprava vozíku Při přepravě vozíku na nákladních automobilech a železničních vagónech musí být vozíky zajištěny proti pojíždění a převrácení. Při přepravě automobilem je třeba dbát na průjezdní výšku nákladu. 8

9 BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Základní pravidla pro provoz, údržbu a opravy jsou obsažena v ČSN motorové vozíky, provoz, údržba a opravy i v ČSN všeobecné požadavky na bezpečnost. 1a) Řízení vozíků se povoluje osobám, které mají oprávnění k řízení tohoto vozíku v souladu s ČSN , jsou zdravotně způsobilé a pověřené provozovatelem. Tyto osoby musí být seznámeny s řízením a manipulací s tímto typem vozíku a bezpečně ho ovládat. 1b) Při provozu motorových vozíků musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro provoz motorových vozíků, se kterými musí být seznámeni řidiči i pracovníci, zodpovídající za vnitropodnikovou dopravu (ČSN a a vnitropodnikový řád). 2) K jízdě a manipulaci smí být použito pouze vozíku bez závad, o čemž se musí řidič před uvedením vozíku do chodu přesvědčit. 3) Vozíku nesmí být používáno tam, kde je nebezpeční výbuchu nebo hořlavých látek. 4) Při jízdě naklopte zdvihací zařízení vzad, břemeno spusťte do transportní polohy tj. 300 mm nad podlaží. 5) Nezapomínejte na setrvačné síly při brždění a na odstředivou sílu v zatáčkách. Uvědomte si, že plně zatížený vozík má téměř dvojnásobnou hmotnost než prázdný. 6) Uživatel vozíku je povinen zajistit vyhovující stav užívaných dopravních cest. 7) Dovolená stoupavost vozíku nesmí být překročena. Při jízdě na svahu jezděte vždy s břemenem směřujícím proti stoupání. Otáčet se s vozíkem na svahu je zakázáno! 8) Nevjíždějte na nájezdové můstky, které nejsou dostatečně zajištěny proti sklouznutí. Před najetím vozíku na ložnou plochu vozidla zezadu musí být toto vozidlo zajištěno klíny. 9) Nevjíždějte na podlahy, nájezdové můstky, ložní plochy vozidel nebo výtahů, které nemají dostatečnou únosnost. 10) Pod zdviženým břemenem ani v bezprostřední blízkosti se nesmí nikdo zdržovat! 11) Nosné vidlice musí být zajištěny proti posunutí, stejně tak přídavné zařízení zavěšené na zdvihací desce. Je zakázáno nosné vidlice nasouvat na zdvihací desku obráceně, tj. vodorovnou částí nahoru. Provádět montáž a demontáž přídavného zařízení nebo nosných vidlic smí pouze osoba poučená! 12) Než opustíte vozík zastavte motor, spusťte zdvihací zařízení dolů, vejměte klíček ze spínací skříňky. Vozík stojící na svahu zajistěte podložením klíny. 13) Je zakázáno předklápět zdvihací zařízení s břemenem ve zdvižené poloze. Je-li břemeno nad stohem, zdvihací zařízení musí být postaveno kolmo. 14) Na svahu je zakázáno zdvihat břemeno výše než do transportní polohy. 15) Vozík se smí používat v uzavřených prostorách při splnění ČSN čl ) Při doplňování pohonných hmot důsledně dodržujte ustanovení ČSN (poznámka u odst. 54), případně doplňující ustanovení vnitropodnikového dopravního řádu. 17) Vozík nesmí být používán k přepravě volně ložených nádob se stlačenými plyny. 9

10 18) Před sjížděním na svahu zařaďte již před počátkem klesání cesty rychlostní stupeň pro pomalou jízdu. Na začátku sjíždění ze svahu je třeba mírně sešlápnout plynový pedál. Při volnoběžných otáčkách motor nebrzdí! 19) Neprovádějte údržbu vozíku při chodu, kromě kontroly chodu motoru a účinnosti brzd, nabíjení a kontrolních přístrojů. 20) Nekontrolujte výšku elektrolytu akumulátoru osvětlením s otevřeným ohněm. 21) Neotvírejte uzávěr vyrovnávací nádržky chladiče u přehřátého motoru. 22) Každá porucha, nehoda, úraz nebo poškození přepravovaného materiálu musí být ihned hlášeno představenému řidiče. 23) Před sejmutím pneumatik z ráfků se bezpodmínečně musí nejdříve z vzdušnic vypustit vzduch. 24) Při použití podstavitelného zvedáku nutno dbát na to, aby osa zvedáku byla vždy svislá a zvedaný vozík se opíral uprostřed nosné patky. Podlézání zdviženého vozíku a montáž pod ním jsou životu nebezpečné a zakazují se! 25) Při odstavení vozíku je třeba odpojit akumulátorovou baterii pomocí odpojovače. Za běhu motoru neodpojovat nebezpeční zničení alternátoru. 26) Dopravu nebezpečných nákladů (výbušniny, žíraviny nebo předměty jiným způsobem nebezpečné) musí schválit bezpečnostní technik závodu. Provozovatel vozíku odpovídá za dodržení příslušných bezpečnostních předpisů. 27) Doprava osob na vozíku je zakázána. Pokud vozík není vybaven manipulační plošinou schváleného typu, nesmí být použit ke zdvihání osob. 28) Úpravy vozíku, které mají vliv na jeho provozní vlastnosti nebo bezpečnost provozu, musí být schváleny výrobcem vozíku nebo státní zkušebnou. 29) Při jízdě vpřed je nutné naložení vozíku brzdit co nejopatrněji. Náhlé zabrždění nebo zastavení vozíku může mít za následek sesmeknutí uloženého břemene z vidlí. 30) Hadicí pro huštění pneu nasazovat a snímat z kompresoru jen při motoru v klidu. 10

11 ÚDRŽBA SEŘIZOVÁNÍ A KONTROLA VOZÍKU Jednotlivé výkony údržby jsou rozděleny do těchto úseků: a) Denní ošetření vozíku a motoru b) P 1 motoru c) Technická prohlídka 1 P1 a P 2 motoru d) Technická prohlídka 2 P 1, P2 a P3 motoru e) Technická prohlídka 3 P 1, P 2 a P 4 motoru f) Technická prohlídka 4 P 1, P 2 a P 3 motoru g) Běžná oprava BO P 1, P2, P 3, P 4 a dle potřeby GO motoru Včasná a správně prováděná údržba vozíku a motoru zabezpečuje jeho bezporuchový provoz, proto jí věnujte potřebnou péči. Zvláštní pozornost věnujte dodržování pokynů pro zajíždějí nového vozíku a pro záběh motoru, jak nového vozíku, tak i po GO. Pokud nemáte dostatečné technické vybavení nebo znalosti, nechte si opravu provést v odborné dílně. Na základě našich zkušeností jme sestavili tabulku podle provozních hodin vozíku, jak je uvedeno v rozdělení úseků. Rozpis jednotlivých úkonů údržby: Motor je označen číslem (1.) Vozík je označen písmenem V a číslem (např. V1) A) DENNÍ OŠETŘENÍ Provádí se po každých 8 provozních hodinách. Provedou se tyto úkony: 1. Očistěte motor a zkontrolujte stav šroubových spojů. 2. Doplňte množství chladící kapaliny a zkontrolujte těsnost chladící soustavy. 3. doplňte množství paliva a zkontrolujte těsnost palivové soustavy. 4. Zkontrolujte množství oleje a těsnost mazací soustavy motoru. 5. Po spuštění motoru zkontrolujte pravidelnost chodu, funkce mazání a nabíjení. V případě závady motor ihned zastavte a závadu odstraňte. V1 Celkové očištění vozíku, případně přídavného zařízení. V2 Kontrola dotažení šroubových spojů, upevnění nosných vidlic, zdvihacího zařízení a případně i přídavného zařízení. V3 Kontrola funkce hydrauliky, kontrola těsnosti prohlídkou. V4 Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách, případně jejich dohuštění a odstranění cizích těles z plášťů pneumatik. V5 Kontrola, případně dotažení matic upevňující disky kol. V6 Kontrola činnosti přístrojů a dobíjení, včetně alternátoru. V7 Kontrola funkce provozní a parkovací brzdy, včetně množství brzdové kapaliny. V8 Kontrola funkce řízení. V9 Kontrola funkce brzdové kapaliny v chladiči a nástavné nádobce. V10 Kontrola stavu akumulátorové baterie. B) TECHNICKÁ PROHLÍDKA P1 MOTORU Po odpracování 100 hodin motoru proveďte P1 motoru a to úkony: a dále, 11

12 6.Zkontrolujte napnutí klínového řemene ventilátoru. 7.Vyčistěte hrubý čistič paliva (skleněnou baňku) na podávacím čerpadle paliva C) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P1 Provádí se po každých 200 provozních hodinách. Provedou se úkony denního ošetření a dále pak technická prohlídka motoru prvního a druhého stupně: P1 motoru se provádí po každých 100 hodinách včetně úkonů denní údržby, P2 motoru se provádí po každých 200 hodinách, dále pak úkony a dále 8. Vyměňte olej v motorové skříni 9. Vyměňte filtr motorového oleje 10. Zkontrolujte otevírací tlak vstřikovačů a funkci vstřikovacích trysek, proveďte očištění vstřikovacích trysek (provádí se jen po prvních 200 hod. provozu a dále pak při technických prohlídkách 3.stupně). Tlak vstřikovačů seřizujte na horní hranici tj. 17,3 MPa. V11 Výměna vložky v olejovém filtru okruhu měniče (pouze při první prohlídce) V12 Kontrola oleje v hnací nápravě a pravé bočnici V13 Kontrola hladiny brzdové kapaliny V14 Promazávání pák řízení a čepů řídící nápravy a páky uzávěrky diferenciálu (olejem) V15 Kontrola zanesení čističe vzduchu. D) TECHNICKÁÍ PROHLÍDKA VOZÍKU P2 Provádí se po každých 600 provozních hodinách. Provedou se úkony denního ošetření P1, P2, P3 motoru a úkony V1 V15. P3 motoru se provádí po každých 600 hodinách. Proveďte úkony a dále 11. Vyměňte vložku jemného čističe paliva č Vyměňte vložku hrubého čističe č Zkontrolujte vůli ventilů (sací i výfukový 0,25 mm 0,05). Dále se provedou úkony: V21 Výměna oleje v hnacím agregátu V22 Vyčištění sítek v převodovce V23 Výměna vložky v olejovém filtru okruhu měniče V24 Výměna vložky v olejovém filtru v pravé bočnici V25 Kontrola parkovací brzdy V26 Namazání hlavice naklápěcích hydromotorů V27 Namazání kladek zdvihacího zařízení V28 Namazání čepů a uložení ovládacích pák, promazání bowdenů. Při provozu ve vlhkém a prašném prostředí provést již při technické prohlídce P1. E) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P3 Provádí se po každých 1200 provozních hodinách a provedou se úkony denní údržby P1, P2 a P4 motoru. P4 motoru se provádí po odpracování každých 1200 provozních hodinách. Proveďte úkony a dále: 14. Vyčistěte sací koš olejového čerpadla 15. Zkontrolujte těsnost elementů vstřikovacího čerpadla. Dále se provedou úkony: 12

13 V1 V28 V31 Výměna oleje v pravé bočnici včetně vložky olejového čističe V32 Kontrola dotažení šroubů V33 Seřízení zdvihacího zařízení V34 Vyčištění a namazání řetězů zdvihacího zařízení V35 Kontrola stavu řízení, případně vymezení vůlí V36 Kontrola vůle ložisek kol hnací a řídící nápravy, promazání ložisek řídící nápravy. F) TECHNICKÁ PROHLÍDKA VOZÍKU P4 Provádí se po každých 2400 provozních hodinách. Provedou se úkony údržby P1, P2, P3 a BO motoru. BO motoru (běžná oprava) se provádí po odpracování každých 2400 motohodin. Provedou se úkony: a dále: 16. Zabruste ventily motorů a sedla v hlavě válců 17. Zkontrolujte stav vložených válců 18. Zajistěte kontrolu vstřikovacího čerpadla na zkušební stolici, popřípadě v odborné dílně. Dále proveďte úkony V1 V36 a dále: V42 Výměna brzdové kapaliny V43 Výměna směsi v chladícím okruhu V44 Vypustit palivovou nádrž a vyčistit od nečistot a zkontrolovat její těsnost G) BĚŽNÁ OPRAVA (BO) Provádí se po odpracování 4800 provozních hodin. Provedou se úkony P1, P2, P3 a P4 motoru, v případě opotřebení motoru jeho GO. Generální opravu motoru je nutno provést tehdy, jestliže jeho další používání je nehospodárné a většina jeho součástek si vyžaduje opravy a celkový stav motoru ohrožuje bezpečnost provozu. Za předpokladu dodržení všech předpisů podle technické dokumentace je střední životnost motoru v mírném klimatu 6000 provozních hodin. Při využívání motoru ve zhoršených klimatických podmínkách nebo při převážném vytěžování motoru, provádí se GO motoru dříve a to podle stavu motoru dle potřeby paliva na jednu provozní hodiny a podle skutečného stavu motoru. Při BO vozíku je zapotřebí provést dále tyto úkony: V1 V44 a dále: V51 Vyzkoušení zdvihací hydrauliky jmenovitým břemenem na pokles a únik oleje, případně seřízení či oprava hydrauliky V52 Demontáž nábojů kol hnacích a řídící nápravy, kontrola, případně výměna ložisek V53 Naplnění prostoru vnitřního ozubení nápravy mazivem V54 Naplnění těsnícího prostoru gufer hnací nápravy mazivem V55 Sejmutí zdvihacích řetězů, vyčištění a promazání v lázni. GENERÁLNÍ OPRAVA VOZÍKU GO Provádí se podle skutečného stavu vozíku, obvykle po odpracování až 8000 provozních hodin. GO vozíku nechte provést ve specializované dílně. Po GO postupujeme shodným způsobem při údržbě tak, jako u nového vozíku a řídíme se stejnými pokyny pro údržbu, kontrolu a seřizování, jako u nového vozíku. 13

14 ÚDRŽBA A SEŘIZOVÁNÍ MOTOR Vysokozdvižné vozíky DESTA používají jako pohonnou jednotku světoznámé naftové motory ZETOR, které se vyznačují vysokou spolehlivostí a ekonomičností provozu. Jejich výhodu je unifikovanost typů motorů a tím i skutečnost že max. počet součástí je shodný do více typů motorů. Řadový tříválec ZETOR 5201 nebo řadový čtyřválec ZETOR 7701 dává svojí konstrukcí a kvalitou velmi dobrý silový zdroj a je plně vhodný a zapadá do konstrukce výrobku DESTA. PŘEVODOVKA S MĚNIČEM A HNACÍ NÁPRAVA Denně kontrolujeme dotažení šroubů upevňující kola a tlak v pneumatikách. V předepsaných intervalech kontrolujeme a doléváme olej tak, aby bezprostředně po zastavení motoru dosahovala hladina k rysce měrky. Měrka oleje je na skříni hnací nápravy. Nalévací otvor s obdélníkovým víkem na hnací nápravě. (Náplň pro převodovku a hnací nápravu je společná.) Olej z převodové skříně se při výměně vypustí zátkou umístěnou ve dnu skříně. Výměnu oleje provádíme bezprostředně po jízdě. Současně s výměnou oleje provedeme výměnu vložky v olejovém čističi. Čistič oleje je na pravé straně měniče, navíc vyčistíme sítka na šroubení převodovky. Šroubení převodovky po dopojení hadic vyšroubujeme a vymyjeme. Po řádném vysušení namontujeme šroubení zpět. Nalévacím otvorem v hnací nápravě nalijeme přefiltrovanou náplň (max. velikost nečistot v oleji 10 m), dle tabulky maziv a zkontrolujeme těsnost, hlavně u olejového čističe a šroubení převodovky v klidu i za chodu vozíku. ŘÍDÍCÍ NÁPRAVA Denně kontrolujeme dotažení šroubů, upevňující kola a tlak v pneumatikách. V předepsaných intervalech mažeme uložení jednotlivých pák a čepů řídící nápravy. Po demontáži víčka náboje kola získáme přístup k promazání ložisek náboje. OSTATNÍ OVLÁDACÍ PRVKY, PEDÁLY, PÁKY Mažeme je v předepsaných intervalech, převážně nakapáním oleje do ložisek. Přístup k uložení pedálů brzdy získáme po demontáži podlahy. (Před sejmutím podlahy je nutné odpojit pedál akcelerátoru.) Bowden uzávěrky diferenciálu promažeme olejem. ČISITIČ VZDUCHU U vozíku je použit suchý čistič vzduchu. Zanesení vložky je indikováno indikátorem zanesení vložky. BRZDY a) Parkovací brzda Je lamelová, automaticky ovládaná. Lamely působí brzdným účinkem přímo na spodní hřídel hydraulicky ovládané převodovky. b) Provozní brzda Je bubnová, čelisťová, hydraulicky ovládaná. Stlačením hlavního brzdového válce působí brzdová kapalina na brzdové čelisti, jež brzdovým účinkem brzdí předlohy hnací nápravy. 14

15 Celý okruh brzdového systému je plněn brzdovou kapalinou a nesmí dojít k jeho zavzdušnění a proto musí být i dostatek kapaliny v nádobce na brzdovou kapalinu. Hladina kapaliny nesmí klesnout více než 20 mm pod horní okraj nádobky. Případné zavzdušnění brzdového okruhu poznáme tehdy, působí-li brzda až po opakovaném sešlápnutí pedálu brzdy. Odvzdušnění brzdového systému se provádí následovně: Sejmeme kryty z odvzdušňovacího šroubu kolových válečků a řádně očistíme; Na odvzdušňovací šroub kolového válečku nasadíme gumovou hadičku, druhý konec hadičky ponoříme do nádobky s brzdovou kapalinou; Soustavným sešlapováním brzdového pedálu docílíme plný tlak v brzdové soustavě; Stlačíme znovu pedál brzdy a uvolníme odvzdušňovací šroub a po stlačení pedálu do spodní polohy šroub znovu utáhneme. Celý cyklus odvzdušňování provádíme opakovaně do té době, než z hadičky přestanou vycházet vzduchové bubliny; Stejně provádíme odvzdušnění i druhé nápravy. POZOR! Po odvzdušnění brzdové soustavy je nutné provést kontrolu odvzdušnění i ovládacího válečku vypínání spojek na rozvaděči převodovky! Kontrolu provádíme následovně: Ovládací váleček řádně očistíme, sešlápneme pedál brzdy a uvolníme přesuvnou matici přívodní trubky u ovládacího válečku, po stlačení pedálu brzdy do spodní polohy opět utáhneme; Pokud byl v okruhu vzduch, celý cyklus opakujeme až do odvzdušnění; Po provedené kontrole řádně celý rozvaděč očistíme do sucha. Po odvzdušnění celé brzdové soustavy doplníme brzdovou kapalinu v nádržce na stanovenou mez. POPIS, MONTÁŽ A ÚDRŽBA ALTERNÁTORU Alternátor je primárním zdrojem energie pro elektrické příslušenství vozíku. Konstrukčně je řešen jako synchronní trojfázový generátor se zabudovanými diodami pro usměrnění střídavého proudu. Stálé napětí soupravy při různých otáčkách a zatížení udržuje regulátor napětí. Alternátor nevyžaduje v provozu prakticky žádnou údržbu. Je však nutno dbát pokynů pro jeho použití na vozíku: 1. Baterie musí být vždy zapojena minus pólem na kostru, plus pólem na východ alternátoru. 2. Při použití akumulátorové nabíječky (nabíjení přímo na vozíku) musí být baterie odpojena od sítě vozíku. Stačí vypnout odpojovačem baterie. 3. Provádíte-li výměnu některé součásti nabíjejícího okruhu odpojte baterii, tím vyloučíte náhodné zkraty. 4. Nikdy nezkratujte (ani mžikově např. při pokusu o kontrolu řádné činnosti za provozu) žádnou svorku alternátoru nebo regulátoru. 5. Za provozu není dovoleno odpojit baterii. 6. Nikdy neuvádějte do chodu alternátor naprázdno, tzn. S odpojeným vodičem od svorky baterie a zapojenou svorkou buzení. Takový stav by při zvyšování otáček vyvolal mimořádně vysoké napětí alternátoru, které může zničit polovodiče. 15

16 7. Dbejte na dokonalý elektrický spoj na připojovacích svorkách a na dokonalé ukostření alternátoru i regulátoru. 8. Spálenou kontrolní žárovku nabíjení je třeba ihned vyměnit. 9. Při opravách vozíku elektrickým svařováním musí být odpojeny všechny vodiče od alternátoru. Vodič od baterie chránit před zkratem. 10. Při mytí vozíku zabraňte vnikání vody a nečistoto větracími otvory do alternátoru. Základním předpokladem činnosti je řádné zapojení dle příslušného schématu. VÝMĚNA PNEUMATIK Zdvihneme nápravu a demontujeme kolo uvolněním šesti matic s kulovou dosedací plochou. ÚDRŽBA ŘETĚZŮ Pravidelnou údržbou řetězů prodloužíme jejich životnost. Čištěním a mazáním ošetřujeme kluzné plochy, které jsou uvnitř článků a odkud lze nečistoty odstranit pouze (za normálních podmínek asi 1x za 6 měsíců) v lázni. Řetěz opláchneme v petroleji nebo jiném odmašťovacím prostředku a pak ocelovým kartáčem důkladně očistíme. Očištěné řetězy ponoříme na 24 hodin do petrolejové lázně, kde s nimi občas pohybujeme, aby se nečistoty vyplavily. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ Pro speciální úkony manipulace s materiálem může být vozík vybaven různým přídavným zařízením. ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ Seřizování bočních kladek na zvedací desce a vnitřním rámu se provádí při demontovaném zdvihacím zařízení. Nejprve se odpojí přívodní hadice ke zdvihacímu válce,. Následuje demontáž čepů hnací nápravy na spodní části vnějšího rámu. Demontované zdvihací zařízení umístíme do vodorovné polohy. Provedeme odpojení řetězů od zdvihací desky a demontáž šroubů, uchycujících pístní tyč zdvihacího válce v horní části vnitřního rámu. Nyní vysuneme zdvihací desku směrem dolů a vnitřní rám z vnějšího rámu směrem nahoru.seřizování bočních kladek se provádí podkládáním podložek pod odlitek, ve kterém jsou tyto kladky umístěny. Po vyšroubování šroubu M 10 se doplní podložky tak, aby vůle kladek mezi zdvihací deskou a vnitřním rámem a vnějším rámem byla po celé délce rámu co nejmenší. Montáž zdvihacího zařízení provedeme opačným způsobem jako demontáž. Vůle mezi vnějším rámem a vnitřním rámem se dále seřizuje kladkou umístěnou v hodní části vnějšího rámu. Toto se již provádí na namontovaném zdvihacím zařízení. Demontujeme pojistný kroužek a z navařeného drážkového čepu stáhneme vymezovací kladku i s excentrickým drážkovým pouzdrem. Natočením excentrického pouzdra a nasunutím zpět na drážkový čep vymezíme vůli tak, aby byla co nejmenší. Kladku i čep zajistíme opět pojistným kroužkem. Provozní náplně Palivo motorová nafta 22 Motor olej o viskózní třídě 15W/40 a výkonné třídě API-CC-12dm3 Olej HLP M olej do hydrauliky 45 dm3 16

17 Olej ATP typ A olej do převodovky 25dm3 Tuk Duraplex EP2 ložiskový mazání čepů, kladek Tuk Duraplex EP 00 ozubený převod hnací nápravy 2 dm3 Brzdová kapalina DOT 5 0,45 dm3 Chladící kapalina l Odtažení nepojízdného vozíku s automatickou parkovací brzdou 1. Založíme kola vozíku klíny proti samovolnému rozjetí. 2. Pod vozíkem vysuneme pružné závlačky, které zajišťují čepy hydraulického válce automatické parkovací brzdy. 3. hydraulický válec vysuneme ze závěsného čepu na konzole. POZOR: Brzda je předpružená a je nutno použít páku. 4. Válec zavěsíme vázacím drátem na konzolu pod motorem. 5. U připřaženého vozíku odjistíme klíny a můžeme vozík odtáhnout na určené místo a při zaparkování znovu založit klíny. 6. Po opravě je nutno znovu vsunout čepy do ok hydraulického válce. POZOR: Je nutno nasadit válec s předpětím pružin. VŠECHNY PRÁCE S VOZÍKEM PROVÁDĚT PŘI ZALOŽENÝCH KOLECH! 17

18 Rozměr závitu Maximální utahovací momenty (Nm) pro šroubové materiály Maximální utahovací momenty (Nm) pro šroubové materiální třídy 5D 5S 8G M M M M M M M M M M 18x1,5 325 Doporučená provozní maziva a kapaliny ÓMV BP ESSO SHELL Pracovní hydraulika HLP M 32 ENERGOL HLP 80 ESTIC 80 TELLUS 46 Hydrodynamický HYDRAULIK ATF typ A měnič TETORGE C2 FLUID 47 DONAX (TM) ATP TYP A SUFFIX A TRUCK M plus 15 SUPER VISCO- ESSOLUBE HDX Motorový olej W-40 STATIC PLUS + ROTELLA TX SAE 15 W/40 API SE/CC SAE 10W/40 API SE/CC SAE 10 W/30 API CC/SF SAE 20 W/40 API SE/CC Ložiskový tuk LITHPLEX EP 2 ENERGREASE L 2 MULTIPURPO-SE GREASE-H RETINAX A Jehlová ložiska ENERGREASE L SIGNUM LM tyč řízení 21 M RETINAXAM Převodový tuk LITHPLEX EP 00 ENERGREASE NO IBRAX 260 SINNIA O Brzdová kapalina DOT 5 BP BRAKE FLUID BRAKE FLUID HD DONAX B SAE J 1703, DOT 3 Chladící kapalina Nemrznoucí směs

19 OBSAH OBRÁZKOVÉ PŘÍLOHY I. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 16 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene I A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 16 A pro zdvihy: a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m II. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 20 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene. II A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 20 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m III. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 25 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 Rozměry platí pro vozík bez břemene. III A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 25 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m IV. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 32 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o

20 IV A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 32 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m V. Rozměrový náčrtek motorového vozíku DV 35 A a) pravoúhlé stohování b) otáčení o 180 V A. Zatěžovací diagramy vozíku DV 35 A pro zdvihy a) 3,3 m a nižší b) 3,8 m c) 4,3 m d) 4,8 m VI. Schéma hydraulického zapojení DV 16 A DV 35 A (DV 16 AP DV 35 AP) DV 16 B DV 35 B (DV 16 BP DV BP) 1 hydrogenerátor: DV 16 A UN 32 A DV 20 A UN 32 A DV 25 A UN 40 A DV 32 A UN 40 A DV 35 A UN 40 A JIHOSTROJ VELEŠÍN 1ks DV 16 B UN 32 A DV 20 B UN 32 A DV 25 B UN 32 A DV 32 B UN 40 A DV 35 B UN 40 A 2 šoupátkový rozvaděč SB 12 LS BOSH 1ks 3 pedálový ventil DESTA 1ks 4 hydromotor zdvihu DESTA 2ks 5 pojistný ventil DESTA 1ks 6 hydromotor naklápění DESTA 2ks 7 olejová nádrž DESTA 1ks 8 olejový filtr FS 20 VB 10 TECHNOMETRA 1ks Praha 9 servoválec přivaděče plynu BOSCH RKR Praha 1ks 21 šoupátko zdvihu 22 šoupátko naklápění 23 šoupátko příd. zařízení 24 šoupátko příd. zařízení 20

21 SEŘÍZENÍ POJISTNÉHO TLAKU ROZDĚLOVAČE DV 16 A 116 bar DV 20 A 143 bar DV 25 A 131 bar DV 32 A 160 bar DV 35 A 169 bar VII. Stanoviště řidiče DV A 1 teploměr chladící kapaliny 2 sdružený kontrolkový přístroj 3 počítač provozních hodin 4 přepínač směru a rychlostí 5 zdvihání a spouštění 6 předklápění a zaklápění 7 ovládání přídavného zařízení 8 ovládání přídavného zařízení 9 pojistková skříňka 10 spínač světel 11 spínací skříňka s klíčkem 12 přepínač směrových světel a houkačky 13 vypínač parkovací brzdy 14 kontrolka ucpání olejového filtru VIII. Stanoviště řidiče DV A 1 pedál uzávěrky diferenciálu 2 pedál brzdy 3 pedál plynu 4 nádržka brzdové kapaliny IX. Levá strana vozíku DV A 1 zajištění krytu motoru 2 vyrovnávací nádržka chladiče 3 uzávěr palivové nádrže X. Pravá strana vozíku DV A 1 plnící otvor oleje pracovní hydrauliky 2 čistič vzduchu XI. Schéma hydraulického zapojení převodovky, měniče a servořízení POZ. NÁZEV OZNAČENÍ VÝROBCE KS 1. Přepouštěcí ventil Rozvaděč DESTA 1 2. Měnič M 300.1, M DESTA 1 3. Termostat TH 475 Z 105 C Metra Blansko 1 4. Čistič oleje FS 20 VB 25 Technometra Praha 1 21

22 5. Chladič oleje DESTA 1 6. Mazání a chlazení Převodovka DESTA 1 směrových spojek 7. Válec servořízení DESTA 1 8. Servoagregát OSPC 125 ON DANFOSS 1 9. Elektromagnetický RSE 2-062Y11/12 TOS Rakovník 2 rozvaděč 10. Spojky vpřed-vzad Převodovka DESTA Spojky pomalu-rychle Převodovka DESTA Ventil servořízení DESTA Hydrogenerátor UN 20L Jihostroj Velešín Odpad z řízení Převodovka DESTA Elektromagnetický rozvaděč RSE 2-062X11/012S X11/012S-1 1 XII. Schéma mazání a úkony údržby a) DO denní údržba a ošetřování b) TP Technická prohlídka 1 až 4 BO Běžná oprava GO generální oprava V Výkony údržby 1 až 55 XIII. Způsob zavěšení vozíku DV A na jeřáb XIV. Seznam elektrického zařízení DV A OZN. JEDN. NÁZEV TECHNICKÉ ÚDAJE TYP POČET DODAVATE L GB Akumulátorové 12V/120 Ah VARTA baterie G ALTERNÁTOR 14V/55A MAGNETON M Spouštěč 12V/3Kw AZJ ISKRA QS Odpojovač akum. 24V/5A MAGNETON Baterie SA 1 Spínací skříňka 12V MERIT SA 2 Spínač světel 12V/10A PAL SA 3 Přepínač směr. 12V/5A PAL Světel SA 4 Spínač park. 12V/10A PAL Brzdy SA 5 Přepínač rychlosti 12V SWF SA 6 Přepínač směru Viz SA 5 SB 1 Tlačítko houk. 12V/8A viz SA 3 SB 3 Sedačkový sp. D 49 C CHERRY Park. Brzdy SL Plovákové zařízení 12V DESTA 22

23 V Spojka Č.v DESTA 09 SP 1 Spínač brzdových 24V/2,5A PAL světel SP 3 Spínač kontr. 24V/6W PAL Park. Brzdy SP 5 Spínač počít. 24V/6W PAL Motohodin X 1 Zásuvka pro mont MERIT svítilnu HA Houkačka 12V/4A EH POLIČSKÉ ST YA Elemag. Vypínání 12V ZPA běhu motoru YV 1 Elemag. Park. 14V RPE3-1 HYTOS brzdy 062X11Ú01400 YV 2 Elemag. Rychlostí 1 14V RPE3-063Y11/ HYTOS DV 25, 32, 35 YV 3 Elemag. rychlostí 2 14V RPE3-063Y11/01400 A 1 HYTOS DV 25, 32, 35 A YV 4 Elemag. Směru 14V RPE3-1 HYTOS vřed 0163Y11/01400 YV 5 Elemag. Směru 14V Viz YV 4 vzad FU 1 autopojistka 15A 3WK FU TESLA BT 1 Čídlo teploty PAL chladící kapaliny BT 2 Čidlo teploty hydr. TH472 Z105 C 1 PAL oleje P Teploměr chladící 12V PAL kapaliny PT Počítač 12V BAUSER provozních hodin KM 1 Elamg relé 12V/16A ELKO KM 2 Elemag. relé 12V/16A ELKO KM 5 přerušovač 12V AUTOPAL EL 1 EL 2 Pracovní světlomet L Pracovní světlomet P Žárov. 12V/35W BA 20 S Žárov. 12V/35W BA 20 S AUTOPAL AUTOPAL EL 3 Koncová svítilna Žárov. 12V/5W AUTOPAL P BA 15 S EL 4 Koncová svítilna Žárov. 12V/5W AUTOPAL L BA 15 S EL 5 Brzdová svítilna Žárov AUTOPAL 23

24 L 12V/21W BA 15 S EL 6 Brzdová svítilna Žárov AUTOPAL P 12V/21W BA 15 S EL 7 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL přední L 12V/35W BA 20 S EL 8 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL zadní L 12V/35W BA 20 S EL 9 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL přední P 12V/35W BA 20 S EL 10 Směr. Svítilna Žárov AUTOPAL zadní P 12V/21W BA 15 S EL 11 Zpětný světlomet Žárov AUTOPAL L 12V/35W BA 20 S EL 12 Zpětný světlomet Žárov AUTOPAL P 12V/35W BA 20 S HL 1 Kontrolka dobíjení Žárov. 12V/2W PAL BA 9 S HL 2 Kontrolka ucp. Žárov. 12V/2W PAL Olej. filtru BA 9 S HL 3 Lontrolka rezervy Žárov. 12V/2W Viz HL 1 paliva BA 9 S HL 4 Kontrolka park. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 Brzdy BA 9 S HL 5 Kontrolka mazání Žárov. 12V/2W Viz HL 1 BA 9 S HL 6 Kontrolka tepl. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 Hydr. Oleje BA 9 S HL 7 Kontrolka směr. Žárov. 12V/2W Viz HL 1 světel BA 9 S XS 1 Svorkovnice 8 pól. DT 06-8S 1 DEUTSCH zásuvka XP 1 Svorkovnice 8 pól. DT 04-8P 1 DEUTSCH vidlice XS 2 Svorkovnice 12 pól. DT 06 12S 1 DEUTSCH zásuvka XP 2 Svorkovnice 12 pól. DT 04-12P 1 DEUTSCH vidlice XS 3 Svorkovnice 12 pól. DT 06 12S 1 DEUTSCH zásuvka XP 3 Svorkovnice 12 pól. DT 04-12P 1 DEUTSCH vidlice XS 4 Svorkovnice 4 pól. DT 06-4S 1 DEUTSCH 24

25 XP 4 XS 5 XS 5 XP 5 XP 5 XS 6 XP 6 XS 7 XP 7 XS 8 XP 8 zásuvka DV 25, 32, 35 A Svorkovnice 4 pól. DT 04-4P 1 DEUTSCH vidlice DV 25, 32, 35 A Svorkovnice 4 pól. DT 06-4S 1 DEUTSCH zásuvka Svorkovnice zásuvka Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice Svorkovnice zásuvka Svorkovnice vidlice DV 16, 20 A 6 pól. DT 06-6S 1 DEUTSCH DV 25, 32, 35 A 4 pól. DT 04-4P 1 DEUTSCH DV 16, 20 A 6 pól. DT 04-6P 1 DEUTSCH DV 25, 32, 35 A 2 pól. DT 06-2S 1 DEUTSCH 2 pól. DT 04-2P 1 DEUTSCH 8 pól. DT 06-8S 1 DEUTSCH 8 pól. DT 04-8P 1 DEUTSCH 1 pól. DTHD S 1 pól. DTHD P 1 DEUTSCH 1 DEUTSCH 25

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ DVHM 3522 TXK / 2001 / 1. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ DESTA DVHM 3522 TX, TXK ČZ Strakonice, a.s., divize DESTA Domažlice, Tovární 2, 344 21 Domažlice, Česká republika Telefon:

Více

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141

Obsah. Úvodem... 9. Přehled výroby traktorů Zetor v letech 1946 2008... 17. Provoz a údržba traktorů Zetor... 141 Obsah Úvodem............................................................. 9 Historie traktorů Zetor................................................ 10 Traktory Zetor UŘ I..................................................

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11

OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ... 11 OBSAH PODVOZEK 1 KONTROLA STAVU ŘÍDICÍHO ÚSTROJÍ, KOL A JEJICH ZAVĚŠENÍ............................... 11 1.1 Kontrola vůlí v řízení a v zavěšení kol....................... 12 1.1.1 Mechanická vůle řízení

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Obsah Úvod... 6 1. Škoda 100, 110, 110 R... 7 2. Škoda 105, 120, 130, 135, 136, Garde, Rapid... 14 3. Škoda Favorit, Forman, Pick-up... 29 4. Škoda

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor

Všestrannost v malém balení. 3036E Standardní kompaktní traktor Všestrannost v malém balení 3036E Standardní kompaktní traktor 2 Ještě nikdy předtím jste neviděli takový standard Některá pravidla jsou tu proto, aby byla porušena. Když jsme konstruovali kompaktní traktor

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ

tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKU ET AKUMULÁTOROVÉ tradice a kvalita PLOŠINOVÉ VOZÍKY AKUMULÁTOROVÉ AKU ET Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho výsledky

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ

Organizace MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Organizace Název předpisu MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADŮ Zpracoval za Schválil za datum vydání datum účinnosti 1. ÚČEL

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 30 pohony pro přístroje OM 30 a OMZ 30 montované na čelo kobky jmenovité napětí motoru 230 V AC 1 Universální motorové pohony UM Slouží

Více

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové

tradice a kvalita AKU zet čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové tradice a kvalita čelní VysokozdVižné Vozíky akumulátorové AKU zet Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Zdeněk Vala. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz;

Více

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody:

Záruční doklady, které obdržíte při uzavření prodloužené záruky CarGarantie, mají skutečné výhody: BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Profitujte z dlouhodobé záruky. Váš prodejce Opel Vám nabízí optimální jistotu. Díky prodloužené záruce pro nové vozy Opel budete jezdit i po uplynutí dvouleté výrobní záruky i nadále

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie Šk.rok : 010/011 TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY Technická zpráva Vypracoval : Michal Podhorský č. kruhu: 3B/16 Datum odevzdání : Obsah zprávy: 1.

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85

Biopowers E-motion. Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 Biopowers E-motion Návod k obsluze zařízení pro provoz vozidla na E85 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ BIOPOWERS E-MOTION SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÉ MONTÁŽNÍ STŘEDISKO. OBSAH 1. Informace o obsluze vozidla a popis

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Vozidlo Zatížení přední nápravy min.7 100 Kg Zatíž.zad.náp: min.11 500 Kg přípust.celk.hmotnost min.18 000 Kg Barvy Podvozek RAL 9011 Kola RAL 9006

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA

SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA SMĚŠOVACÍ SYSTÉMY OLEJ VZDUCH PRO VŘETENA POUŽITÍ Mazací systémy olej - vzduch jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání a chlazení směsí oleje a vzduchu různých strojů, strojních technologií a zařízení

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO

Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO Návod k použití a údržbě vysokozdvižných vozíků řady PSO ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali vysokozdvižný vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosíme, přečtěte

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00

Záznamy vozidla. Popis počet cena/ks cena nakup vozu cena 169 tis. (viz smlouva) 0:00 300,00 0,00 Záznamy vozidla Str. 1 26.6.2013 22:21:54 Záznamy vozidla SPZ: 2B6 8788 Jméno: Sobek, Martin Značka, typ: Volkswagen Passat Variant B5 3BGAVBXOS...Adresa: Na lánech 22 Motor: AVB 1,9 TDI PD 74/4000 BOLATICE

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9

NÁVOD K OBSLUZE NEVÝBUŠNÝ VYPÍNAČ X1AV.1 / Z. Datum vydání: 12.3.2003 Počet stran : 9 Revize: 24.4.2008, 15.11.2012 Str. 1/9 ZAM-SERVIS s.r.o., Křišťanova 1116/14, 70200 Ostrava Přívoz, tel. 596 135 422, fax. 596 135 425 e-mail: obchod@zam-servis.cz NÁVOD K OBSLUZE PŘEPRAVĚ, SKLADOVÁNÍ, INSTALACI, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ NEVÝBUŠNÝ

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Velká síla na dlouhém ramenu

Velká síla na dlouhém ramenu 62 Velká síla na dlouhém ramenu Provozní test: Se svým teleskopickým nakladačem 9380 T s centrálním kloubem útočí firma Schäffer na nové dimenze: výška zdvihu 6,90 m při nosnosti téměř 5 t. Díky těmto

Více

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY

N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY N.T.3486A XG0X ZÁKLADNÍ DIAGNOSTIKA AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY 5-rychlostní SU1 77 11 301 969 DUBEN 2001 EDITION TCHEQUE "Postupy oprav předepsané výrobcem v této dokumentaci jsou stanoveny v závislosti na

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic

Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 18.12.2013 Název zpracovaného celku: Nepřímé vstřikování benzínu Mono-Motronic Vstřikováním paliva dosáhneme kvalitnější přípravu směsi

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw)

Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) Traktory řady 5E 5055E (55 k./40 kw), 5065E (65 k./48 kw), 5075E (75 k./55 kw) 2 Traktory řady 5E představení Když méně je více Traktor do živočišné výroby, ke koním, do sadů, pro komunální využití nebo

Více

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m

Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m Návod k obsluze pro vysokozdvižné vozíky SDJ 1000 zdvih / 1,2m / 1,6m / 2,5m/3m CZ Pro vlastní bezpečnost si před zprovozněním vysokozdvižného vozíku pečlivě přečtěte tento návod k obsluze! Je velmi důležité,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

1. Účel a určení. 2. Hlavní části

1. Účel a určení. 2. Hlavní části Obsah 1. Účel a určení... 1 2. Hlavní část... 1 3. Technická data... 2 4. Rozměry a hmotnosti... 2 5. Mazání... 5 5.1. Kontrola stavu oleje... 5 5.2. Lhůty výměn oleje... 5 5.3. Výměna oleje... 6 5.4.

Více

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09

PCR SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 26.09 SIGMA PUMPY HRANICE PLUNŽROVÉ ČERPADLO PCR SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 26.09 Použití Čerpadla řady

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu

SI 25002, rev 0. PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu PŘEVO D O V K Y A L L I S O N Příprava před odesláním na opravu Úvod: Následující instrukce se týkají situací, kdy byla převodovka určena na demontáž z vozu a odeslání do opravy v Praze. Rozhodnutí vyjmout

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 2 - Používání VTM výzbroje a ostatní techniky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Kompaktní Kolové. Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 98MR-6

Kompaktní Kolové. Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 98MR-6 PW98MR-6 PROVOZNÍ HMOTNOST 8.620-9.400 VÝKON 51 kw / 69,3 PS @ 2.000 ot/min KAPACITA LOPATY 0,077-0,282 m³ PW 98MR-6 Kompaktní Kolové Rýpadlo PW98MR-6 PW98MR-6 K OMPAKTNÍ KOLOVÉ RÝPADLO STRUČNÝ PŘEHLED

Více

Katalog automatických a ručních dveří

Katalog automatických a ručních dveří Katalog automatických a ručních dveří VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol s r.o. OBSAH KATALOGU Automatické dveře Ruční dveře Montážní pokyny Návod na údržbu a mazání Popis šachetních dveří s požární odolností Schéma

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla

Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360. Ergonomie a síla Kompaktní třída 3550]3560 4350]4360 Ergonomie a síla STATKOVÉ, KOLOVÉ A TELESKOPICKÉ NAKLADAČE... s výkonem od 14 kw (20 k) do 154 kw (210 k). Již 50 let vyvíjíme nakladače pro individuální potřeby. Spokojenost

Více

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru

Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.11.2013 Název zpracovaného celku: Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více