Nominace Nominace Pře avba admini rativní budovy Sportturi na Hotel Metropol v Praze 1. Nový závod Ban Olufsen v Kopřivnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nominace 2007. Nominace 2007. Pře avba admini rativní budovy Sportturi na Hotel Metropol v Praze 1. Nový závod Ban Olufsen v Kopřivnici"

Transkript

1 180 Nominace 2007 Autoři: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa, Tomáš Havlíček, Martin Rusina, dum architekti Dodavatel: Průmstav, a. s. Investor: Speciál Tours Prague, spol. s r. o. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za velkorysou přestavbu již nefunkční administrativní budovy na nevšední hotel se zřetelem k nápaditému konstrukčnímu řešení a interiérovému vybavení Pře avba admini rativní budovy Sportturi na Hotel Metropol v Praze 1 Autoři: Per Fischer, ARKITEMA; Claus Andersen, Ramboll Projekt: Ing. Gec AGP Olomouc Dodavatel: GEMO Olomouc, spol. s r. o. Investor: Bang & Olufsen, spol. s r. o. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření moderního průmyslového objektu s výrazným architektonickým řešením se zřetelem ke kvalitě stavebních detailů Nový závod Ban Olufsen v Kopřivnici Autoři: Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek, Aulík Fišer architekti, s. r. o. Dodavatel: PSJ holding, a. s. Investor: Passerinvest group, a. s. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření velmi dobře vybavené pronajímatelné administrativně obchodní budovy se zřetelem k nápaditému architektonickému řešení v rámci daného urbanistického celku Obchodně admini rativní komplex BB Centrum budova Gamma v Praze 4 Autor: Jan Šesták, Architektonický ateliér Y Dodavatel: Skanska CZ a. s. Investor: Ústav molekulární genetiky AV ČR Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření stavby nabízející nejen účelné a špičkově vybavené, ale také podnětné prostředí pro základní výzkum se zřetelem k výraznému architektonickému řešení interiérů Ú av molekulární enetiky AV ČR, v. v. i., v Praze 4 Autor: Jaroslav Kosek, Architektonický ateliér Kosek s. r. o. Dodavatel: Stavokomp stavební a. s. Investor: A. P. Capital s. r. o. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření přívětivého obytného prostředí se zřetelem k citlivému osazení do prostředí na rozhraní velkého obytného souboru a rekreační zeleně Obytné domy na Barrandově v Praze 5 Autoři: Marek Tichý, Jitka Žajdlíková, Klára Fischerová, Pavla Brůžová, Jan Švarc, TaK_Tichý a Kolářová, s. r. o. Dodavatel: Metrostav a. s. Investor: Celetná 29, s. r. o. a COPA Management, s. r. o. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za ohleduplnou rekonstrukci a rehabilitaci historického městského domu se zřetelem k nápaditým vstupům současné architektury a designu Dům U Zlatého anděla v Celetné ulici v Praze 1 Autoři: Jiří Janďourek, Ladislav David, Jana Medlíková Dodavatel: Integraf Liberec, a. s. Investor: Statutární město Liberec Nominace na titul Stavba roku byla udělena za nevšední proměnu rozdílných domů městského bloku v přátelskou úřední budovu se zřetelem k dosažené přehlednosti a otevřenosti Rekon rukce domů čp. 183, čp.184 a 468 ve Frýdlantské ul. a na nám. Dr. E. Beneše v Liberci Autoři: Vladimír Kružík, Petr Olexa, Luděk Hauzírek, Veronika Kubátová, Helika, a. s. Dodavatel: Sdružení Skanska CZ a. s. Metrostav a. s. Investor: Ministerstvo spravedlnosti ČR Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření ojedinělého rozsáhlého souboru pro složitý soubor funkcí se zřetelem k citlivému spojení rekonstruovaných objektů s novou budovou Ju iční areál v Praze 10 Autoři: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, Laco Fescu, Tomáš Pavlík, Petra Čížková, Olga Rosová, Šafer Hájek architekti s. r. o. Dodavatel: Metrostav a. s. Investor: Riverbank development s. r. o. Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření velkorysého rezidenčního paláce významně se podílejícího na utváření nové podoby historické městské části se zřetelem k řešení obytného parteru Polyfunkční dům River Diamond v Praze 8 Autoři: Valbek, spol. s r. o., Projekt Pontex, spol. s r. o. Dodavatel: Firesta Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., a JHP spol. s r. o. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha Nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření dálničního mostu v komplikovaných geologických, terénních a ekologických podmínkách se zřetelem k rychlosti stavby Dálnice D8 hraniční mo ČR SRN v kata ru Krásný les Nominace

2 182 Autoři: Petr Brzobohatý, Martin Feistner, Jiří Hůrka, Vítězslava Rothbauerová, Architektonický ateliér Dům a město Dodavatel: Metrostav a. s. Investor: Karmelitská hotel, s. r. o. Zahájení stavby: leden 2004 Dokončení stavby: září 2006 Obestavěný prostor: m 3 Náklady: Kč Konstrukce: byly rehabilitovány konstrukce původních domů, nové části byly situovány především v podzemí, částečně ražené, částečně hloubené V jádru Malé Strany byl pod pozdějšími přestavbami skryt stavebně i historicky bohatý komplex. Kdysi tu byla jedna z nejstarších osad na území města (z ní zbyly připomínky raně gotického kostela), pak několik klášterů. Vše bylo od doby josefínských reforem užíváno všelijak, například tu byla tiskárna cenin, kvůli které byly vytvořeny ještě ve 20. století téměř průmyslově působící střešní vikýře. Celý soubor byl rekonstrukcí očištěn, byl mu znovu vrácen klidový charakter obytné stavby. V rozmanitých prostorách se usídlil luxusní hotel s 90 lůžky, se společenským sálem, s novými průchody a terasami, ve stranou stojícím domě s pietně představenými zbytky kostela se v komorních prostorách rozložilo wellness centrum. Rajský dvůr byl obnoven ve vyšší poloze než původně, takže pod ním mohlo vzniknout nové centrum hotelových služeb. V podzemí byly jednotlivé stavby propojeny tak, aby se návštěvník mohl skutečně potkat s bohatou a dlouhou historií místa: od gotiky přes renesanci a baroko až do současnosti, v noblesním prostředí s velmi přívětivou atmosférou. Titul byl udělen za ojediněle architektonicky citlivou rekonstrukci nesourodého souboru historických staveb, se zřetelem k náročnosti nových stavebních vstupů Mandarin Hotel Oriental v Praze 1 183

3 184 Autoři: Petr Hájek, Tomáš Hradečný, Jan Šépka, HŠH architekti Dodavatel: Unistav a. s. Investor: Muzeum umění Olomouc Zahájení stavby: září 2004 Dokončení stavby: červenec 2006 Obestavěný prostor: m 3 Náklady: Kč Konstrukce: v maximální míře dochovány a ošetřeny původní konstrukce, doplněné železobetonovou monolitickou konstrukcí Soubor staveb na Hradním vrchu vedle kostela sv. Václava je přehlednou učebnicí dějin architektury. Tzv. Přemyslovský palác je ukázkou ojedinělé románské a gotické architektury, k němu přiléhá mnohokrát přestavovaná budova biskupství, soubor hospodářského dvora, vrcholně barokní kaple Objekty, které na sebe uvnitř dosud ne zcela plynule navazovaly, byly propojeny novou, výrazně odlišnou, jasně soudobou architekturou v ryze současných materiálech. Hrubé betonové konstrukce vytvářejí nové komunikace, rampy a schodiště, pečlivě dbají na neutrální předěly mezi původním a novým, včetně čerstvě odkrytých a zpřístupněných historických částí stavby. Ze stejného materiálu jsou také nové spojovací prostory, v nichž našla příhodné místo expozice gotických plastik. Skleněné plochy stěn a průzorů dovolují modelovat interiér také světlem, netečně černé ocelové plochy vymezují nově vložené prvky nezbytného doplňkového vybavení. K bohatství výtvarných uměleckých děl se architektura přidává samozřejmě, nejen jako prostorový rámec, ale jako plnohodnotný exponát. Titul byl udělen za vytvoření ojedinělého souboru staveb kulturního účelu se zřetelem ke způsobu propojení historických a nových konstrukcí Arcidiecézní muzeum v Olomouci, druhá etapa 185

4 186 Autor: Petr Parolek, FA PAROLLI, s. r. o. Dodavatel: Sdružení firem Kaláb stavební firma s. r. o. a Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s. r. o. Investor: Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje Zahájení stavby: srpen 2005 Dokončení stavby: srpen 2006 Obestavěný prostor: m 3 Náklady: Kč Konstrukce: hlavní nosný systém tvoří prostorová konstrukce z ocelových válcovaných profilů; základními prvky je šest oblouků v příčném směru, zalomené vaznice v podélném směru, rámové věže na obou koncích haly, podélné ztužení a stabilizace Nová odletová hala je v zásadě velmi jednoduchá volný, přehledný prostor, v němž se cestující odbavují a co nejrychleji odcházejí k letadlům. Proto je její výchozí tvar také jednoduchý: kvádr. Ovšem letecké cestování má v sobě stále značnou dávku romantiky, spojenou s rychlostí pohybu, a tak přichází ke slovu aerodynamika: všechny hrany jsou změkčeny, zaobleny a ještě zvlněny, přitom zůstávají v přísně geometrických logických vztazích. Napětí neobvykle dynamického prostoru bude ještě umocněno, až bude možno odstranit mnohé ze zatím potřebných dělících prvků. Velký rozpon byl překryt ocelovou konstrukcí se šedovou střechou, která díky nápaditě orientované nesymetričnosti také reguluje množství dopadajícího denního světla. Zvnějšku je stavba sevřenější, jen s lehce nadzvednutými otvory širokých protilehlých bran, které symbolizují poslání stavby brána z města, brána do Evropy, do světa Titul byl udělen za vytvoření svébytného architektonického díla symbolizujícího aerodynamičnost rychlého pohybu se zřetelem ke konstrukčnímu řešení Odbavovací terminál letiště Brno v Brně-Tuřanech 187

5 188 Autor: Josef Pleskot, AP Ateliér Dodavatel: Skanska CZ a. s. Investor: ČSOB a. s. Zahájení stavby: únor 2005 Dokončení stavby: prosinec 2006 Obestavěný prostor m 3 Náklady: Kč Konstrukce: monolitický železobetonový skelet z tyčových vertikálních prvků, bezprůvlakových desek a předpjatých stropních nosníků v prostoru nad stanicí metra V prázdném údolí, kde nad tubusem metra byla dlouho pouze provizorní parkoviště, byla postavena největší firemní administrativní budova v Česku. Má půdorys o rozměrech m, do výšky dosahuje nad zemí maximálně šesti podlaží. Plně odpovídá zadání investor vyžadoval přívětivou, přátelskou, co nejvíce otevřenou stavbu. Výsledek nepůsobí jako monoblok, ale jako volné seskupení pavilonů, mezi kterými po celé délce prochází jediná široká vnitřní ulice s vysokými zasklenými náměstími a nízkými atrii s vodními a zelenými plochami, podle terénu stoupá v jedné části slavnostním schodištěm. Její podlahu tvoří dřevěná prkna, která pokračují i tam, kde odbočují postranní uličky k výtahům a schodištím. A kolem toho všeho se shlukují kancelářské prostory, řešené jako tzv. open space. Jen 2 % kanceláří jsou uzavřené samostatné místnosti, vše ostatní tvoří plynule se odvíjející prostor. Kancelářská krajina ve všech jeho nadzemních podlažích působí zcela přirozeně, je doplněná volnými relaxačními prostorami připomínají kavárnu či zahradu (nebo jsou na zelené střeše zahradou skutečnou), ale i tady lze vést jednání nebo pracovat s notebookem. Téměř všude je vidět ven, do zeleně okolních svahů, do zeleně v hlubokých prosklených nikách stavby, v dálkovém pohledu až k panoramatu Vyšehradu. Zeleň je také všude uvnitř: v přízemí kolem hlavní ulice, v relaxačních prostorách v jednotlivých patrech i pod střechou skleněné stropy náměstí jsou zastíněny žaluziemi, ale také popínavými rostlinami, které se táhnou po zavěšených sítích. Titul byl udělen za vytvoření nevšední a netradiční administrativní budovy s výraznými ekologickými aspekty se zřetelem k požadované a dosažené přátelskosti pracovního prostředí Nové ústředí ČSOB v Praze 5 189

6 190 Autoři: Jiří Stráský, Jaroslav Baron Projekt: Atelier 8000, spol. s r. o., Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. Dodavatel: JHP spol. s r. o. Investor: Statutární město České Budějovice Zahájení stavby: podzim 2005 Dokončení stavby: červen 2006 Náklady: Kč bez DPH Konstrukce: skloněný oblouk vetknutý do ocelobetonové mostovky, který je tvořen ocelovou rourou průměru 355,6 mm; mostovku tvoří dvě okrajové ocelové roury průměru 508 mm a 355,6 mm, které jsou vzájemně spojeny rovinnou příhradou; diagonály příhrady mají I průřez; ocelové roury a horní pásnice diagonál jsou spřaženy s mostovkou z vysokopevnostního betonu Lávka byla navržena přes Vltavu v místě, kde se rozšiřují již existující cyklostezky, které vedou do nově budované obytné skupiny. Obloukový tvar lávky rozvíjí tradici českobudějovických mostů, ovšem v jasně soudobém, dynamickém pojetí. Rozpětí oblouku je více než 53 metrů, vzepětí 8 metrů. Tam, kde se oblouk zvedá nad mostovku, je jeho konstrukce vylehčena výrazným eliptickým otvorem. Lehce působící konstrukce se klene přes řeku bez mezilehlých podpor, zdůrazňuje komorní lidské měřítko odpovídající pohybu cyklisty či chodce. Vzhledem k určené šířce lávky mohl být nosný oblouk vztyčen pouze na jedné straně a tato nutnost byla vtipným konstrukčním řešením proměněna ve výtvarnou přednost, která dává celé stavbě vzrušující napětí a dovoluje na jednu stranu nerušený výhled na řeku. Celá stavba má vlastní výtvarně působivé večerní osvětlení. Titul byl udělen za vytvoření dynamické, ryze soudobé a výtvarně velmi působivé mostní konstrukce se zřetelem k přívětivému měřítku stavby Lávka pro cyklisty přes řeku Vltavu v ulici E. Pittera v Českých Budějovicích 191

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2

SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ. (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 SIGNÁLNÍ INFORMACE Z ODBORNÝCH ČASOPISŮ (stavebnictví a příbuzné obory) č e r v e n 2 0 1 2 O B S A H Název periodika Počet záznamů Strana Architekt, 2012, č. 3, 4 19 3 ASB (Č), 2012, č. 4 4 8 Beton TKS,

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

presta prestižní stavba jižních Čech katalog

presta prestižní stavba jižních Čech katalog Přehlídka stavebních realizací jižních čech dokončených v letech 2010 2012 presta prestižní stavba jižních Čech katalog 2010 2012 Vyhlašovatelé soutěžní přehlídky Český svaz stavebních inženýrů (OP ČSSI)

Více

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2

Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA. Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 LIDÉ & STAVBY Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ STAVÍME ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM AVIATICA Ročník XV. l červen 2014 l číslo 2 PSJ ZMĚNILO BRNĚNSKOU KANCELÁŘ A PŘESTĚHOVALO SE DO BUDOVY

Více

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

Palmovka Park II z nadhledu

Palmovka Park II z nadhledu xxxx Každý most je pro obyvatele více v okolí ve fotoreportáži důležitý na str. 4 více na str. 5 7. srpna 0 / 4 5 / XXIV Ptáme se: Ing. Pavla Šrámka, ředitele interního auditu str. Krátce / Aktuálně Mezník

Více

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí

Více

Prodloužení dálniční sítě

Prodloužení dálniční sítě xxxx Zlatá tretra v Ostravě se více dočkala ve fotoreportáži důstojného na stadionu str. 4 více ve článku na str. 5 4. července 0 / / XXV Ptáme se: Ing. Ludmily Kostkové, samostatné techničky divize 6

Více

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU

Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Martin Maleček SÍDLIŠTĚ LESNÁ - UNIKÁTNÍ PŘÍKLAD PANELOVÉHO OBYTNÉHO CELKU Dodnes v původní podobě zachovalý areál Obzor, 1974. Foto Rudolf Křepela. (zdroj: archiv Stavoprojekty Brno) Když byl v roce 1958

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné

Realitní magazín. příloha deníku E15. listopad 2014 samostatně neprodejné Realitní magazín. příloha deníku E15 listopad 2014 samostatně neprodejné 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Nejlepší ceny www.trigema.cz / informace na byty.trigema.cz nebo na bezplatné lince 800 340 350 1 EKOCITY

Více

Přestavba železničního uzlu Brno

Přestavba železničního uzlu Brno Přestavba železničního uzlu Brno Autoři článku: Ing. arch. Jaroslav Dokoupil, hlavni architekt Arch.Design Group, spoluautor současného urbanistického řešení ŽUB Ing. Michal Babič, do roku 2014 technický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor

Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor Archiv článků v časopisu Stavebnictví 2007 2011 únor INDEX 1) Pozemní stavby (s. 2) 2) Dopravní stavby (s. 12) 3) Technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb (s. 18) 4) Geotechnika (s. 21)

Více

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS

Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Ocenění zaměstnanců OHL ŽS, a.s. za rok 2013 strana 2 2/2014 Sportovní hala na Slovanech je po rekonstrukci opět v provozu Most Hradecká přes rondel strana 7 strana

Více

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií

VŠB má novou aulu a Centrum informačních technologií Měsíčník akciové společnosti OHL ŽS Říjen 2006 Ročník XII Ředitelství silnic a dálnic otevřelo nový sklad mostních provizorií strana 4 OHL ŽS opět prokázala kvalitu strana 5 V Řeži u Prahy vyrůstá nová

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY 1/2009 O BČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz www.svcement.cz 56/ G RAFICKÝ B E T O N A

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO

STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV SLUNEČNÍ MĚSTO MICHAL FIŠER KVĚTEN 2010 1 Identifikační údaje projekt zadavatel zpracovatel STUDIE PROVEDITELNOSTI PRAHA - ZBRASLAV, SLUNEČNÍ MĚSTO Městská část

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více