Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452"

Transkript

1 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014

2 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou dovolenou, zastupoval Jiří Janeček. Novinkou se stal Kurz primární prevence pro studenty 2. ročníků, jehož cílem byla nejen prevence sociálně-patologických jevů a užívání omamných a psychotropních látek, ale i a dalších rizikových faktorů. Ve dnech 14., 15., 18. a probíhala ve škole inspekční činnost České školní inspekce. V inspekční zprávě je škola hodnocena pozitivně, nebyly vzneseny žádné návrhy na zlepšení stavu školy. Za silnou stránku školy považuje inspekce aktivní spolupráci s místními komunitami a programy žáků připravované pro veřejnost. V červnu jsme uspořádali 2. ročník Gymfestu kulturního festivalu gymnázia plného hudebních, tanečních i divadelních představení, doplněný řadou dílen pro veřejnost. Vystoupili na něm současní žáci školy, ale i absolventi, kteří se do své bývalé školy rádi vracejí. Ve školním roce 2013/2014 pokračovala výuka podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia v Jevíčku pro osmileté gymnázium a podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu vzdělávalo 10 tříd žáků, z toho 6 tříd čtyřletého gymnázia a 4 třídy osmiletého gymnázia. V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 se podařilo naplnit dvě třídy čtyřletého gymnázia. Ve školním roce 2014/2015 se bude na gymnáziu vzdělávat celkem 9 tříd, z toho 6 tříd čtyřletého gymnázia a 3 třídy osmiletého gymnázia. Výrazný vliv na průběh školního roku mělo rozhodnutí Rady Pardubického kraje z , které schválilo splynutí deseti středních škol a podle kterého mělo dojít také ke splynutí Gymnázia Jevíčko s Gymnáziem v Moravské Třebové. Tato skutečnost byla oznámena vedení obou škol bez předchozího jednání jak s vedením škol, tak s místní samosprávou. Díky podpoře Města Jevíčko, okolních obcí, studentů a jejich rodičů, absolventů, partnerských vysokých škol a významných osobností se podařilo splynutí zabránit. Vznikly pracovní skupiny složené ze zástupců škol, obou měst a Odboru školství a kultury Pardubického kraje. Výsledkem jednání pracovní skupiny jsou dvě varianty dalšího vývoje škol. Na základě analýzy demografického vývoje, ekonomické analýzy a analýzy zdrojů Gymnázia Jevíčko, na které se podílel především Lukáš Müller a Jiří Janeček, si škola stanovila jako hlavní prioritu svého dalšího rozvoje otevření nového oboru. V květnu 2014 proto požádala o zápis nového oboru vzdělání M/06 Kombinované lyceum do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Tento obor není v Pardubickém kraji vyučován na žádné škole a o jeho nadregionálním charakteru svědčí skutečnost, že je vyučován pouze na 4 školách v celé České republice. Všeobecně vzdělávací základ je tu doplněn podle volby žáka o základy obecně odborného vzdělávání v přírodovědném nebo technickém zaměření. S účinností od 1. září 2014 je Gymnázium Jevíčko zařazeno do seznamu institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou. Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali žákům ve školním roce 2013/2014. Mgr. Jiří Janeček zástupce statutárního orgánu

3 Základní údaje o škole výroční zpráva 2013/2014 (vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb.) Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Sídlo školy: Jevíčko, A. K. Vitáka 452, PSČ Charakteristika školy: Gymnázium Jevíčko je škola s osmiletým a čtyřletým studiem. Ve čtyřech třídách osmiletého gymnázia a šesti třídách čtyřletého gymnázia studovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 229 studentů. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou tři počítačové učebny, odborné učebny estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna, bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Pro tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a velké hřiště pro atletiku. Informace o škole (situace k ) Gymnázium Nižší (G8) Vyšší (G8) Čtyřleté Celkem Počet tříd Počet žáků na třídu ,83 22,9 Kapacita školy Využití kapacity v (%) ,08 54,52 Zřizovatel: Ředitel: Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Koordinátor ICT: Koordinátor EVVO: Koordinátor ŠVP: Protidrogová prevence: www, Školská rada: Obory vzdělávání: Personální zabezpečení: Pardubický kraj Mgr. Lucie Škvařilová Mgr. Jiří Janeček Mgr. Dita Šponerová Mgr. Dita Šponerová Mgr. Petr Mikulášek Mgr. Adam Wiltsch Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková Mgr. Hana Nováková Mgr. Petr Mazal, předseda školské rady Ing. Roman Müller, Mgr. Dita Šponerová, členové školské rady K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium M/01 Veřejnosprávní činnost Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 39 zaměstnanců, z toho 23 učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 7 kuchařek, 2 uklízečky.

4 Seznam zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Škvařilová ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj La, (mateřská dovolená) Mgr. Jiří Janeček zástupce statutárního orgánu, Fy RNDr. Dag Hrubý M-Ch Mgr. Jaromír Baranok Čj D Mgr. Věra Grimmerová Bi - Ch Mgr. Lenka Hrbáčková Čj - Zsv Mgr. Josef Huf Aj - Tv Mgr. Helena Hufová M - Z Mgr. Ingrid Chytilová Čj Fj, (od listopadu 2013) Mgr. Jana Janečková Rj - Vv Ing. Zdeňka Jirásková Ch Rachel Lees Aj Mgr. Jiří Linhart Tv - Z Mgr. Alena Luňáčková M - Fy PaedDr. Vladimír Macků Nj - D Rj -La Mgr. Petr Mikulášek metodik IKT, M Fy - IKT RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. M - Ch Mgr. Hana Nováková školní metodik prevence, Bi Tv Mgr. Luděk Rygl Aj - Nj - Ov Mgr. Jana Sedláčková Čj Hv Mgr. Dita Šponerová zástupce ředitele, výchovná poradkyně, Nj Dě - PEK PhDr. Zdeňka Valčíková Čj - D Mgr. Petr Veselka Aj Tv Mgr. Adam Wiltsch koordinátor EVVO, Bi Z Mgr. Tereza Zahradníková Čj Fj, (mateřská dovolená od listopadu 2013) Provozní pracovníci školy: Provozní pracovníci gymnázia: Marcela Linhartová mzdy a personalistika Bc. Jana Kouřilová hlavní účetní Jan Zikmund správce budovy školy Lenka Hrazděrová uklízečka Vychovatelé domova mládeže: Věra Vafková vedoucí vychovatelka Darina Gnipová vychovatelka Lucie Krejčí vychovatelka Provozní pracovníci domova mládeže: Lucie Vašíčková (0,3) uklízečka, (do června 2014) Pracovníci školní jídelny: Milada Wrbová vedoucí stravování Ludmila Vachutková vedoucí kuchařka Marie Ambrozová kuchařka Ilona Letovská kuchařka Dana Machorková kuchařka Jitka Procházková kuchařka Emílie Hrušková pomocná kuchařka Zdeňka Spáčilová pomocná kuchařka, (do května 2014)

5 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté Veřejnosprávní činnost Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky nebo anglického jazyka a testů obecných studijních předpokladů a získali po započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 58 bodů z možných 130, ve druhém kole 53 z možných 130. Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté Veřejnosprávní činnost 7 5 0

6 Výsledky vzdělávání žáků Ve druhém pololetí školního roku 2013/2014 prospělo s vyznamenáním 66 žáků, prospělo 159 žáků, neprospělo 6 žáků. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,865. Ve školním roce 2013/2014 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 67 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující tabulka: Třída Počet žáků Prospělo/neprospělo v profilové části MZ Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ 4. A 28 28/0 28/0 4. B 23 23/0 22/1 8. S 16 16/1 16/1 Celkem 67 66/1 65/0 Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospěli všichni žáci. Výsledky maturitních zkoušek: 4. A - průměrná známka 1,902, vyznamenání B - průměrná známka 2,25, vyznamenání 4 8. S - průměrná známka 1,77, vyznamenání 9 Přehled prospěchu ve školním roce 2013/2014 Třída Třídní profesor Prospěch Vyznamenání 5. S Hana Nováková 1, S Alena Luňáčková 1, S Lukáš Müller 1, S Zdeňka Jirásková 1, B Zdeňka Valčíková 2, A Josef Huf 1, A Jaromír Baranok 1, B Helena Hufová 1, B Jana Sedláčková 1, B Petr Veselka 1,98 3 Gymnázium 1,865 66

7 Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Komise českého jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Marek Mrva 2. B - literární soutěž O pardubický pramínek vyhlášená Krajskou knihovnou v Pardubicích, kategorie 1. a 2. ročníků 3. místo Tereza Finsterlová, 2. B - Wolkrův Prostějov, krajská přehlídka recitátorů, I. kategorie - postup do krajského kola, Kristýna Valíčková, 3. B - II. kategorie postup do krajského kola Redakce školního časopisu se zúčastnila krajského kola soutěže Školní časopis roku Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii Střední školy obsadil 2. místo a postupuje do celostátního kola. Okresní, oblastní a školní kola Monika Mazalová, 7. S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 1. místo ve školním kole Tereza Machová, 4. A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 2. místo ve školním kole Veronika Čapková, 3. B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 3. místo ve školním kole Monika Mazalová, 7. S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 4. místo v okresním kole Komise anglického jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Michal Tulek, 6.S Angličtinář roku místo V lednu se vybraní žáci našeho gymnázia zúčastnili celostátní soutěže pro talentované a nadané studenty anglického jazyka Angličtinář roku Výrazného úspěchu dosáhl student sexty Michal Tulek, který v soutěži porazil více než středoškoláků z celé České republiky a obsadil vynikající 2. místo!!! Dařilo se i ostatním zástupcům našeho gymnázia, v celkovém pořadí 187 středních škol, převážně gymnázií, jsme se umístili na 38. místě.

8 Okresní, oblastní a školní kola Martin Geršl, 1.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 5. místo v okresním kole Jan Rygl, 7.S Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 7. místo v okresním kole Jan Rygl, 7.S Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 1. místo v školním kole Martin Geršl, 1.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 2. místo v školním kole Komise cizích jazyků Ústřední (celostátní) a krajská kola Dennis Michel Vymer, 5. S - olympiáda v německém jazyce - 2. místo v krajském kole Veronika Čapková, 3. B - olympiáda v ruském jazyce - 4. místo v krajském kole Monika Mazalová, 7. S - olympiáda v ruském jazyce - 7. místo v krajském kole Leona Skalníková, 3. B - soutěž ve francouzském jazyce - 5. místo v krajském kole Kristýna Slechanová, 4. A - soutěž Certamen latinum místo v zemském kole Okresní, oblastní a školní kola Aneta Zezulová, 5. S - olympiáda v německém jazyce - 5. místo v okresním kole Kristýna Valíčková, 3. B - olympiáda v německém jazyce - 6. místo v okresním kole

9 Komise společenských věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Adam Koch, 8. S - filozofická soutěž Nebojme se myslet. První kolo filozofické soutěže proběhlo v Aule Filozofické fakulty UP Olomouc; zúčastnilo se ho celkem 188 studentů třetích a čtvrtých ročníků Adam Koch se umístil mezi prvními osmnácti studenty a postoupil do dalšího kola. Druhé, národní, kolo filozofické soutěže, proběhlo ; zde se již Adamu Kochovi umístit nepodařilo Johana Bojanovská, 7. S, Lucie Ježová, Přemysl Veselý, 6. S , krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií, 8. místo Okresní, oblastní a školní kola Magdalena Šméralová, 4. A, Tereza Henslová, 8. S, David Širůček, 4. B únor 2013, 2. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Školní kolo zorganizovali Mgr. Jaromír Baranok, Mgr. Lenka Hrbáčková, Mgr. Jana Sedláčková a PhDr. Zdeňka Valčíková Komise přírodních věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Pavel Goš, 5. S dubna 2014 krajské kolo chemické olympiády v Hradci Králové, 10. místo Okresní, oblastní a školní kola 16. října 2014 proběhl Přírodovědný klokan. V kategorii Junior se na 7. místě umístil Radovan Komárek (6. S), na 8. místě Tomáš Cigánek (6. S) a na 12. místě Kateřina Ševčíková (2. A) Student Ondřej Fellner, se věnuje SOČ na téma Absorpční vlastnosti půdy pod vedením L. Müllera. Komise matematiky, fyziky a informatiky Ústřední (celostátní) a krajská kola Petr Mooz, 5. S Matematická olympiáda kategorie C 2. místo v krajském kole Tomáš Poláček, 3. B Matematická olympiáda kategorie A 7. místo v krajském kole Tereza Hrouzková, 1. B - Fyzikální olympiáda kategorie D 8. místo v krajském kole

10 Lukáš Stejskal a Tomáš Poláček, 3. B - postup z okresního kola (31 projektů) a účast v krajském kole soutěže Expo science Amavet, projekt: výroba Brownova plynu. Okresní, oblastní a školní kola Dva týmy studentů - soutěž v piškvorkách čtvrtfinále oblastního kola soutěže ve Svitavách. Družstvo studentů - H. Krajíčková, J. Bojanovská, L. Fischerová a J. Koudelka SUDOKU postup ze školního kola a účast v regionálním kole ve Vysokém Mýtě. Hanka Krajíčková, 8. S - absolutní vítězka regionálního kola soutěže v SUDOKU ve Vysokém Mýtě. Johana Bojanovská, 7. S 4. místo v regionálním kole soutěže v SUDOKU ve Vysokém Mýtě. Jaromír Gamba, 7. S - Matematický klokan kategorie student 1. místo ve školním kole Pavel Mooz, 5. S - Matematický klokan kategorie junior 1. místo ve školním kole Petr Mooz, Tereza Hrouzková, Jan Moučka matematická olympiáda kategorie C školní kolo Tomáš Poláček, Tomáš Müller, Jana Učňová matematická olympiáda kategorie A školní kolo Tereza Hrouzková, Jan Moučka Fyzikální olympiáda školní kolo

11 Komise estetické výchovy Ústřední (celostátní) a krajská kola Pavlína Tesařová, 2. A - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie středoškolská mládež 3. místo Tereza Drobníčková, 2. A - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie středoškolská mládež 8. místo Veronika Macounová a Jana Mazalová, 2. B - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje kategorie středoškolská mládež 10. místo Tereza Šafářová a Nikola Krupková, 2. B - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie internet 8. Místo Tereza Finsterlová, Šárka Šafránková, 2. B - Literárně výtvarná soutěž Voda živel i přítel 1. místo z 218 prací z celé České republiky Lenka Bártová, Zuzana Mackerlová, 2. B - Literárně výtvarná soutěž Voda živel i přítel 3. místo z 218 prací z celé České republiky Okresní, oblastní a školní kola Tomáš Haas, 7. S - pěvecká soutěž v Moravské Třebové, 2. místo Jaromír Gamba, 7. S - pěvecká soutěž v Moravské Třebové, 3. místo

12 Komise tělesné výchovy Okresní, oblastní (obvodní), školní kola Vybraní studenti Ondřej Koukal, Vojtěch Vymětal, Tomáš Müller, Jiří Bulička, Daniel Pávek, Antonín Staněk, Pavel Mooz, Petr Šmíd, David Písek, Jakub Seidl, Milan Ptáčník, Tereza Drobníčková, Zuzana Kadlecová, Magdalena Pařízková, Štěpánka Nárovcová, Anežka Hegerová, Aneta Zezulová, Blanka Trefilová, Lenka Vykydalová, Ester Šméralová, Tereza Starová, Markéta Popelková - okresní kolo Corny atletického poháru hoši 3. místo, dívky 5. místo vybraní studenti gymnázia Tomáš Müller, Petr Šmíd, David Písek, Milan Ptáčník, Robin Richter, Niklas Külzer, Anežka Hegerová, Markéta Popelková, Štěpánka Nárovcová, Tereza Finsterlová okresní kolo přespolního běhu druhá místa obě kategorie vybraní studenti tříd 4. B, 3. B. 2. A, 5. S, 1. B Patrik Vrbický, Matěj Hrdý, Tomáš Müller, Jakub Seidl, Milan Ptáčník, David Písek, Štěpán Janků, Pavel Mooz, Petr Mooz, Zdeněk Hrazdira, Dominik Macének, Michal Bašus, Robin Richter, Jiří Bulička okresní kolo v kopané Pohár Josefa Masopusta 3. místo vybraní studenti Patrik Vrbický, Tomáš Műller, Michal Vašíček, Štěpán Janků obvodní kolo ve stolním tenise 1. místo vybraní studenti Patrik Vrbický, Tomáš Műller, Michal Vašíček, Štěpán Janků okresní kolo ve stolním tenise 3. místo

13 vybraní studenti ze tříd 4. B, 3. B, 2. A, 1. B, (Jiří Bulička, David Širůček, Antonín Staněk, Tomáš Müller, Patrik Vrbický, Milan Ptáčník, Jiří Bednařík, Michal Bašus) basketbal, obvodní kolo - 3. místo vybrané studentky ze tříd 4. A, 4. B, 1. B, 6. S, 7. S (Ester Šméralová, Veronika Macounová, Michaela Pipreková, Anežka Hegerová, Klára Skácelová, Kateřina Hufová, Lenka Vykydalová, Jana Mazalová, ) - basketbal, obvodní kolo 3. místo vybraní studenti ze tříd 4. B, 2. A, 3. B, 1. B, 5. S (Daniel Pávek, Milan Ptáčník, Jakub Seidl, Niklas Kűlzer, Robin Richter, Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Jiří Lepka, Štěpán Neubauer, Pavel Mooz, Petr Mooz, Dennis Vymer) - florbal, obvodní kolo 3. místo vybraní studenti ze tříd 4. B, 3. B, 2. A, 1. B, 5. S (Jakub Seidl, Tomáš Müller, Daniel Pávek, Patrik Vrbický, Matěj Hrdý, David Písek, Štěpán Janků, Milan Ptáčník, Pavel Mooz, Petr Mooz, Robin Richter, Dominik Macének) - středoškolská futsalová liga, okresní kolo 3. místo vybraní studenti a studentky ze tříd 4. B, 3. B, 7. S, 8. S (Adéla Linhartová, Kateřina Hufová, Nikol Kraváčková, Michaela Procházková, Pavlína Jarkovská Tereza Starová, Blanka Trefilová, Ondřej Fellner, Ondřej Koukal, Jaromír Gamba, Dominik Nerušil, Antonín Staněk, Jan Reitschmied, Tomáš Műller - odbíjená, obvodní kolo obě družstva 3. místo

14 Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence: Hana Nováková Činnost školního metodika prevence byla zahájena již v přípravném srpnovém týdnu organizací Adaptačního kurzu pro třídy 5. S a 1. B. Bylo zajištěno ubytování a stravování na domově mládeže ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou p. Vafkovou a s vedoucí stravování p. Wrbovou, zároveň byl zajištěn pobyt v rekreačním zařízení Vysoké Pole u Dětřichova. Rodiče studentů získali první informace o konání adaptačního kurzu již na červnové schůzce a podrobné informace týkající se organizace a programu byly rodičům zaslány em v posledním srpnovém týdnu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní p. prof. Šponerovou bylo zajištěno působení pedagogicko-psychologické poradny na AK, která byla zastoupena Dr. Hrazdirovou. Dále účast na AK přislíbila p. Konečná z jevíčské knihovny s přednáškou na téma Paměť a učení. Vyučující jednotlivých předmětů byli seznámeni a harmonogramem AK a připravili skupinové činnosti v rámci svých předmětů. Adaptační kurz se konal v termínu Třídní učitelé p. prof. Zdena Valčíková a Hana Nováková zajišťovaly dohled nad studenty a organizovaly jejich volnočasové aktivity v průběhu AK. Studenti byli v rámci AK seznámeni s třídním kolektivem i s vyučujícími v daných předmětech. Prohlédli si prostory gymnázia a okolí. Adaptační kurz 2013 Vysoké Pole V září byl zpracován Plán práce školního metodika prevence pro školní rok 2013/2014 a telefonicky byly domluveny plánované přednášky. Již na začátku září absolvovali všechny třídy preventivní program DENTAL ALARM, zaměřený na prevenci zubního kazu a na správnou ústní hygienu. Dále proběhla přednáška pro 2. B ve spolupráci s Policií ČR, kterou vedla por. H. Kaizarová na téma Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých. Přednášky pro 6. S a 2. A na dané téma byly z technických důvodů Policií ČR přesunuty na březen Měsíc říjen byl věnován přípravě Kurzu primární prevence pro druhé ročníky. Bylo zajištěno ubytování v rekreačním zařízení Srnčí u Moravské Třebové a předběžně byli o spolupráci požádáni lektoři. Kurz primární prevence byl po dohodě s vedením školy zařazen do školního vzdělávacího programu. V říjnu také proběhla přednáška pro 1. B a 5. S s názvem Můžeš se rozhodnout, která byla zaměřena na papilomaviry, způsoby přenosu, na typy rakoviny a možnosti prevence. Školní metodik prevence (ŠMP) a výchovná poradkyně se zúčastnily promítání filmu Šmejdi v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Ing. Jany Pernicové.

15 Na začátku listopadu absolvoval ŠMP dvoudenní seminář v Bělči nad Orlicí, který byl organizován PPPUO a nabízel tato témata: Sebepoškozování, Případové studie jednotlivých účastníků, Revize minimálních preventivních programů. Dále se třídy 1. B a 5. S zúčastnily besedy s cestovatelem Jiřím Kolbabou v Chornicích. Třídy 2. A a 2. B vyslechly ve Svitavách přednášku Láska ano, děti ještě ne!, která byla zaměřena na antikoncepční metody a rizikové sexuální chování. V březnu dodatečně proběhly přednášky pro 2. A a 6. S s Policií ČR na téma Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých. V květnu se ŠMP zúčastnil dvoudenního semináře v Bělči nad Orlicí s tématy: Zážitková pedagogika, Nácvik sepsání projektové žádosti. Byl připraven dopis s informacemi pro rodiče 2. ročníků o konání a náplni kurzu primární prevence. Byla dohodnuta a potvrzena účast lektorů: výživová poradkyně Ing. Dita Urbánková, krajská protidrogová koordinátorka Mgr. Jiřina Ludvíková a speciální pedagog Mgr. Petr Dřínovský. V červnu proběhl v termínu Kurz primární prevence ve spolupráci s třídními profesory Helenou Hufovou, Josefem Hufem a Alenou Luňáčkovou a metodikem prevence domova mládeže Lucií Krejčí. Cílem kurzu byla prevence sociálně-patologických jevů a užívání omamných a psychotropních látek a dalších problematických jevů. Studenti na kurzu absolvovali přednášku o zdravé výživě a o výživových poruchách, přednášku na téma rizika užívání a účinky návykových látek a jednotlivé třídy samostatně prošli zážitkovou hrou, která nastínila sociální vazby a vztahy ve třídě. Kurz tak navazuje na AK, kdy je cílem stmelit kolektiv a posílit vazby v něm.

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 absolvovali učitelé gymnázia celkem 18 vzdělávacích akcí. Z počtu 23 učitelů se účastnilo vzdělávání 13 učitelů, 1 učitel studoval v rozšiřujícím studiu na vysoké škole. Komise českého jazyka L. Hrbáčková a I. Chytilová - vzdělávání týkající se státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. L. Hrbáčková získala certifikát pro hodnotitele ústní části a pro hodnotitele písemné části maturitní zkoušky. I. Chytilová získala certifikát pro hodnotitele ústní části. J. Baranok, J. Sedláčková a Z. Valčíková se zúčastnili v březnu konzultačního semináře pro hodnocení ústní části MZ český jazyk a literatura. J. Sedláčková se zúčastnila seminářů Práce s chybou a Jazyk a styl v současné umělecké literatuře Komise anglického jazyka J. Huf - Metodické semináře: Teaching and testing langure functions, Fluency on paper: The path to successful writing skills; City & Guilds, , Praha Komise společenských věd J. Baranok - seminář Inovativní metody v dějepisné praxi a jejich aplikace v rámci učiva dějin 20. století, který se uskutečnil v Brně dne 15. října 2013 Jaromír Baranok a Dita Šponerová se účastnili tradiční konference Občanského sdružení PANT, která se konala v Ostravě. Ve dnech se jí zúčastnila více než stovka učitelů dějepisu. Během I. konferenčního dne vystoupili v rámci Festivalu výukových projektů zástupci tuzemských vzdělávacích institucí a organizací, kteří představili výsledky své práce za letošní rok a konkrétní metodické materiály. II. den byl věnován praktickým ukázkám možností interpretace historických pramenů ve školní praxi Z. Valčíková, D Šponerová seminář Československo a naše země ve 20 století. Jak a co učit o tomto období Komise přírodních věd H. Hufová, J. Linhart - seminář Svět jako pavučina globalizace, Polička, listopad 2013 J. Linhart - seminář Geoinformatika, Gymnázium Boskovice, listopad 2013 Komise matematiky, fyziky a informatiky H. Hufová, D. Hrubý konference učitelů matematika SŠ Matematika pro všechny Pardubice D. Hrubý Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK Praha, únor 2014, Konference AŘG ČR, Seminář o filosofických otázkách M a Fy (Velké Meziříčí), Konference MITAV (PedF MU Brno) Školní metodik prevence sociálně patologických jevů H. Nováková - dvoudenní seminář pro metodiky prevence PPPUO Koordinátor EVVO A. Wiltsch konference k environmentální výchově na téma Vliv životního prostředí na zdraví člověka, listopad 2013, Brno Výchovný poradce D. Šponerová Seminář pro výchovné poradce, PPP Ústí nad Orlicí, březen 2014 červen 2014, Profesní průprava zástupců ředitele, NIDV Pardubice Vedení školy J. Janeček září 2013 květen 2014 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Brno

17 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Celoškolní akce: Adaptační kurz pro studenty tříd 1. B, 5. S , rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u Moravské Třebové. Tradiční plesy gymnázia Již tradičně se v prosinci 2013 a lednu 2014 konaly plesy gymnázia, na nichž byli slavnostně šerpováni studenti čtvrtých ročníků, kteří si také pro oba plesy připravili bohatý kulturní program. K tanci a poslechu hrála studentům a jejich rodičům skupina složená z bývalých absolventů gymnázia. Dny otevřených dveří - V listopadu 2013 a v lednu 2014se na naší škole uskutečnily Dny otevřených dveří. Na jejich organizaci se podíleli nejen učitelé našeho gymnázia, ale i samotní studenti. Školu navštívili zájemci o studium z řad žáků 8 a 9. ročníků, jejich rodiče, a dokonce i bývalí studenti. Zájemci o studium i veřejnost si mohli prohlédnout školu, byly pro ně připraveny prezentace jednotlivých předmětů učební plány, ukázky používaných učebnic, maturitní testy a další výukové materiály, a také odpolední koncert. Komise přírodních věd připravila netradiční den otevřených dveří. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, připravit vlastní mikroskopický preparát nebo si prohlédnout sbírky minerálů, biologickou, chemickou a zeměpisnou literaturu, ukázkové seminární práce a laboratorní protokoly studentů gymnázia. Cvičně si měli možnost prověřit své znalosti v oblasti praktického poznávání rostlin a živočichů. Výstava Milovat dobro a odporovat zlu - Gymnázium Jevíčko ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádalo ve dnech ledna 2014 výstavu Milovat dobro a odporovat zlu Výstava připomněla osudy Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého, politického vězně nacismu i komunismu. Zajistil Mgr. Jaromír Baranok. Gymfest - Gymnázium Jevíčko dne v 9,00 hodin zahájilo druhý ročník celodenních oslav hudby, tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva. Naším cílem bylo to, abychom si užili celý den společně bez stresu, v pohodě a s radostí.celá akce byla rozdělena do dvou prostor gymnázia, auly a dvora gymnázia. Komornější vystoupení se konala v aule. Program zahájili naši studenti ze skupiny 4/4 JeVy. Dále zazpíval pěvecký sbor Cantilo. V rámci kulturního programu

18 v aule gymnázia vystoupili studenti v cizích jazycích. V 8 písních zazněla angličtina, francouzština, němčina, ruština a latina. Tak jako loni, tak i letos přijali pozvání na Gymfest zástupci studentů a učitelů z partnerské školy Mittelschule Böhlen z Německa. Studenti a jejich učitelé si pro tuto příležitost připravili hudební vystoupení.. V literárním okénku se představily studentky našeho gymnázia a žákyně Základní školy v Jevíčku. Na závěr programu v aule nás rozehřálo rytmické hudební vystoupení. Mezitím probíhaly akce i na dvoře gymnázia. Zahájení patřilo skupině God bless jazz, po které předvedli svoje umění taneční skupiny z jevíčské ZUŠ. Zhlédli jsme také vystoupení místních mažoretek pod vedením naší čerstvé absolventky Kateřiny Fellnerové, která na závěr předvedla svoje taneční umění. Taneční blok zakončily ukázky sportovního tance pod vedením naší studentky Andreji Kosinové. Byl to krásný zážitek a všichni si zasloužili obrovský aplaus. Úžasný hudební zážitek nám přineslo vystoupení Etien bandu. Závěr celého dne ukončila skupina Defekt, k níž se přidali i tanečníci, sedící posluchači a hudebníci museli několik skladeb přidávat. Po roce nás opět mile potěšilo vystoupení našich přátel z Německa, města Böhlenu. Studenti si připravili hudební vystoupení pod vedením jejich učitele hudby a na dvoře pak své umění předvedli i jejich učitelé. Bylo to velmi příjemné a milé zpestření. V jednotlivých třídách po celý den probíhaly zajímavé akce zpestřující program Gymfestu. Návštěvníci si mohli vyrobit upomínkové předměty, zahrát si zábavné hry v angličtině, zúčastnit se výtvarné dílny, zahrát si elektronickou hudbu, pobavit se videosekvencemi našich studentů, potrápit se nad hlavolamy ve fyzice, zasportovat si Myslím, že bylo z čeho vybírat, svítilo nám sluníčko, jevíčští i přespolní přišli podpořit místní akci, a hlavně naše gymnázium a jejich skvělé studenty, kteří se předvedli v tom nejlepším světle. Nedílnou součástí každé takové akce bylo i občerstvení. Jídlo bylo výborné, obsluha se celý den usmívala, co víc jsme si mohli přát! Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci této velkolepé akce. Je třeba zmínit především sponzory, město Jevíčko, a firmy Sklárny Úsobrno a Czech Blades, ale nesmíme ani zapomenout na jevíčskou ZUŠ. Spolupráce s panem ředitelem Dušanem Pávkem je na vysoké úrovni a jeho přízně si velice vážíme. Naším mottem bylo: Pobavit se a užít si tento den! A to se, myslím, podařilo. Takže příští rok nashledanou.

19 Expediční kamera března 2014 Filmový festival Expediční kamera je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Byly promítnuty následující filmy: Into The Empty Quarter, Autana, Honnold 3.0, Tatry all in, Pygmejové, Down the line, Unicycle caving a Ti z Labského údolí Koncert Študáci po 20 letech V sobotu 14. prosince 2014 se uskutečnil v synagoze koncert našich absolventů pod vedením profesorky Jany Sedláčkové. Koncert byl zahájen příznačnou písní Roky jdou, roky se řítí. Po ní promluvil místostarosta Jevíčka Mgr. Miroslav Šafář, velmi emotivním způsobem vysvětlil situaci, která se nyní gymnázia, města Jevíčka, vlastně nás všech, osobně dotýká. Koncertu se zúčastnili absolventi Gymnázia Jevíčko, kteří k nám přijeli až z Piešťan, Prahy, Brna, Adamova, Jičína, Trutnova, Karlových Varů, ale i z Velkých Opatovic, Jaroměřic a z Jevíčka Ano, přišli jsme podpořit naši školu, naše gymnázium, protože na ně rádi vzpomínáme a rádi se do Jevíčka vracíme. Stojíme si za tím, že jsme podpořili dobrou věc. A koncert? Ten se povedl! Akce jednotlivých komisí: Komise českého jazyka Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 6. S a 2. A zhlédli v lednu představení Robinson Crusoe a žáci 5. S a 1. B uviděli stejné představení v březnu. Školní časopis v tomto školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu. Z. Valčíková se pravidelně scházela s redakční radou. V průběhu roku se podařilo vytvořit opět 4 čísla časopisu. Projektový den Příroda v literatuře - v říjnu probíhal ve třídě 4. B projektový den na téma Příroda v literatuře v rámci projektu Baťůžky. Projekt připravili J. Baranok, L. Hrbáčková a Z. Valčíková. Žáci navštívili městskou knihovnu, kde sbírali, třídili a analyzovali materiály k tomuto tématu. Ve třídě pak srovnávali v připravených pracovních listech zachycení přírody u autorů romantismu i fantasy literatury.

20 Projekt Baťůžky - v rámci projektu Baťůžky vznikaly Ekologické noviny (Ekolisty). Cílem bylo reflektovat tematiku s podtextem ekologie a trvale udržitelného rozvoje, a to jak v obecné rovině, tak v rovině konkrétních aktivit v rámci školy a regionu. Nedílnou součástí projektu bylo vytvoření autorského kolektivu, příprava článků, editace a distribuce novin. Projekt Ekolisty organizoval J. Baranok a J. Sedláčková. Projekt Listování v únoru se zájemci z řad žáků mohli zúčastnit projektu Listování. Formou divadelního představení byla předvedena kniha ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. V představení, které zajistila J. Sedláčková ve spolupráci s městskou knihovnou, účinkovali herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

školní rok 2009/2010 Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2009/2010 Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414

Výroční zpráva. Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 Výroční zpráva Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414 XIV. výroční zpráva za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva obsah 1. Základní charakteristika školy 3 2. Přehled učebních plánů 4 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Nerudy, školy hl. m. Prahy, za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIA JIHLAVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Základní údaje o škole... 3 3. Z průběhu školního roku 2013 2014... 9 4. Učitelé a zaměstnanci ve školním roce 2013 2014...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013... 4 1. Základní údaje o škole... 4 2. Obory vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Č.j.: 1310 / 2009 / 0910 Praha, 13. října 2009 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 O B S A H I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání 9

Více