Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452"

Transkript

1 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014

2 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou dovolenou, zastupoval Jiří Janeček. Novinkou se stal Kurz primární prevence pro studenty 2. ročníků, jehož cílem byla nejen prevence sociálně-patologických jevů a užívání omamných a psychotropních látek, ale i a dalších rizikových faktorů. Ve dnech 14., 15., 18. a probíhala ve škole inspekční činnost České školní inspekce. V inspekční zprávě je škola hodnocena pozitivně, nebyly vzneseny žádné návrhy na zlepšení stavu školy. Za silnou stránku školy považuje inspekce aktivní spolupráci s místními komunitami a programy žáků připravované pro veřejnost. V červnu jsme uspořádali 2. ročník Gymfestu kulturního festivalu gymnázia plného hudebních, tanečních i divadelních představení, doplněný řadou dílen pro veřejnost. Vystoupili na něm současní žáci školy, ale i absolventi, kteří se do své bývalé školy rádi vracejí. Ve školním roce 2013/2014 pokračovala výuka podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia v Jevíčku pro osmileté gymnázium a podle Školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium. Ve školním roce 2013/2014 se na gymnáziu vzdělávalo 10 tříd žáků, z toho 6 tříd čtyřletého gymnázia a 4 třídy osmiletého gymnázia. V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015 se podařilo naplnit dvě třídy čtyřletého gymnázia. Ve školním roce 2014/2015 se bude na gymnáziu vzdělávat celkem 9 tříd, z toho 6 tříd čtyřletého gymnázia a 3 třídy osmiletého gymnázia. Výrazný vliv na průběh školního roku mělo rozhodnutí Rady Pardubického kraje z , které schválilo splynutí deseti středních škol a podle kterého mělo dojít také ke splynutí Gymnázia Jevíčko s Gymnáziem v Moravské Třebové. Tato skutečnost byla oznámena vedení obou škol bez předchozího jednání jak s vedením škol, tak s místní samosprávou. Díky podpoře Města Jevíčko, okolních obcí, studentů a jejich rodičů, absolventů, partnerských vysokých škol a významných osobností se podařilo splynutí zabránit. Vznikly pracovní skupiny složené ze zástupců škol, obou měst a Odboru školství a kultury Pardubického kraje. Výsledkem jednání pracovní skupiny jsou dvě varianty dalšího vývoje škol. Na základě analýzy demografického vývoje, ekonomické analýzy a analýzy zdrojů Gymnázia Jevíčko, na které se podílel především Lukáš Müller a Jiří Janeček, si škola stanovila jako hlavní prioritu svého dalšího rozvoje otevření nového oboru. V květnu 2014 proto požádala o zápis nového oboru vzdělání M/06 Kombinované lyceum do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Tento obor není v Pardubickém kraji vyučován na žádné škole a o jeho nadregionálním charakteru svědčí skutečnost, že je vyučován pouze na 4 školách v celé České republice. Všeobecně vzdělávací základ je tu doplněn podle volby žáka o základy obecně odborného vzdělávání v přírodovědném nebo technickém zaměření. S účinností od 1. září 2014 je Gymnázium Jevíčko zařazeno do seznamu institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou. Děkuji všem svým spolupracovníkům ve škole, na domově mládeže a ve školní jídelně za práci, kterou věnovali žákům ve školním roce 2013/2014. Mgr. Jiří Janeček zástupce statutárního orgánu

3 Základní údaje o škole výroční zpráva 2013/2014 (vyhláška MŠMT č. 225/2009 Sb.) Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Sídlo školy: Jevíčko, A. K. Vitáka 452, PSČ Charakteristika školy: Gymnázium Jevíčko je škola s osmiletým a čtyřletým studiem. Ve čtyřech třídách osmiletého gymnázia a šesti třídách čtyřletého gymnázia studovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 229 studentů. Škola má vlastní domov mládeže a školní jídelnu, která zajišťuje celodenní stravování. Ve škole jsou tři počítačové učebny, odborné učebny estetické výchovy, přírodních věd, cizích jazyků, laboratoře fyziky a chemie, aula, tělocvična, studentská klubovna, multimediální učebna, školní knihovna, bufet. Všechny třídy jsou vybaveny dataprojektorem a počítačem. Pro tělesnou výchovu je k dispozici hřiště s umělým povrchem pro míčové hry a velké hřiště pro atletiku. Informace o škole (situace k ) Gymnázium Nižší (G8) Vyšší (G8) Čtyřleté Celkem Počet tříd Počet žáků na třídu ,83 22,9 Kapacita školy Využití kapacity v (%) ,08 54,52 Zřizovatel: Ředitel: Zástupce statutárního orgánu: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Koordinátor ICT: Koordinátor EVVO: Koordinátor ŠVP: Protidrogová prevence: www, Školská rada: Obory vzdělávání: Personální zabezpečení: Pardubický kraj Mgr. Lucie Škvařilová Mgr. Jiří Janeček Mgr. Dita Šponerová Mgr. Dita Šponerová Mgr. Petr Mikulášek Mgr. Adam Wiltsch Mgr. Lucie Škvařilová, PhDr. Zdeňka Valčíková Mgr. Hana Nováková Mgr. Petr Mazal, předseda školské rady Ing. Roman Müller, Mgr. Dita Šponerová, členové školské rady K/41 Gymnázium K/81 Gymnázium M/01 Veřejnosprávní činnost Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole celkem 39 zaměstnanců, z toho 23 učitelů, 3 vychovatelé domova mládeže, hlavní účetní, mzdová a personální účetní, vedoucí školní jídelny, správce budovy gymnázia a budovy domova mládeže, 7 kuchařek, 2 uklízečky.

4 Seznam zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Lucie Škvařilová ředitelka školy, koordinátor ŠVP, Čj La, (mateřská dovolená) Mgr. Jiří Janeček zástupce statutárního orgánu, Fy RNDr. Dag Hrubý M-Ch Mgr. Jaromír Baranok Čj D Mgr. Věra Grimmerová Bi - Ch Mgr. Lenka Hrbáčková Čj - Zsv Mgr. Josef Huf Aj - Tv Mgr. Helena Hufová M - Z Mgr. Ingrid Chytilová Čj Fj, (od listopadu 2013) Mgr. Jana Janečková Rj - Vv Ing. Zdeňka Jirásková Ch Rachel Lees Aj Mgr. Jiří Linhart Tv - Z Mgr. Alena Luňáčková M - Fy PaedDr. Vladimír Macků Nj - D Rj -La Mgr. Petr Mikulášek metodik IKT, M Fy - IKT RNDr. Lukáš Müller, Ph. D. M - Ch Mgr. Hana Nováková školní metodik prevence, Bi Tv Mgr. Luděk Rygl Aj - Nj - Ov Mgr. Jana Sedláčková Čj Hv Mgr. Dita Šponerová zástupce ředitele, výchovná poradkyně, Nj Dě - PEK PhDr. Zdeňka Valčíková Čj - D Mgr. Petr Veselka Aj Tv Mgr. Adam Wiltsch koordinátor EVVO, Bi Z Mgr. Tereza Zahradníková Čj Fj, (mateřská dovolená od listopadu 2013) Provozní pracovníci školy: Provozní pracovníci gymnázia: Marcela Linhartová mzdy a personalistika Bc. Jana Kouřilová hlavní účetní Jan Zikmund správce budovy školy Lenka Hrazděrová uklízečka Vychovatelé domova mládeže: Věra Vafková vedoucí vychovatelka Darina Gnipová vychovatelka Lucie Krejčí vychovatelka Provozní pracovníci domova mládeže: Lucie Vašíčková (0,3) uklízečka, (do června 2014) Pracovníci školní jídelny: Milada Wrbová vedoucí stravování Ludmila Vachutková vedoucí kuchařka Marie Ambrozová kuchařka Ilona Letovská kuchařka Dana Machorková kuchařka Jitka Procházková kuchařka Emílie Hrušková pomocná kuchařka Zdeňka Spáčilová pomocná kuchařka, (do května 2014)

5 Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté Veřejnosprávní činnost Do čtyřletého gymnázia byli přijímáni žáci, kteří uspěli v přijímacích zkouškách z českého jazyka a matematiky nebo anglického jazyka a testů obecných studijních předpokladů a získali po započítání bodů za studium a soutěže v prvním kole 58 bodů z možných 130, ve druhém kole 53 z možných 130. Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 Obor studia Počet přihlášených Počet přijatých Nastoupilo ke studiu G čtyřleté Veřejnosprávní činnost 7 5 0

6 Výsledky vzdělávání žáků Ve druhém pololetí školního roku 2013/2014 prospělo s vyznamenáním 66 žáků, prospělo 159 žáků, neprospělo 6 žáků. Celkový průměrný prospěch na gymnáziu je 1,865. Ve školním roce 2013/2014 maturovaly dvě třídy čtyřletého studia a jedna třída osmiletého studia. Celkem se dostavilo k maturitní zkoušce 67 žáků. Přehled výsledků maturitních zkoušek v jarním termínu uvádí následující tabulka: Třída Počet žáků Prospělo/neprospělo v profilové části MZ Prospělo/neprospělo ve spol. části MZ 4. A 28 28/0 28/0 4. B 23 23/0 22/1 8. S 16 16/1 16/1 Celkem 67 66/1 65/0 Po podzimním termínu maturitních zkoušek prospěli všichni žáci. Výsledky maturitních zkoušek: 4. A - průměrná známka 1,902, vyznamenání B - průměrná známka 2,25, vyznamenání 4 8. S - průměrná známka 1,77, vyznamenání 9 Přehled prospěchu ve školním roce 2013/2014 Třída Třídní profesor Prospěch Vyznamenání 5. S Hana Nováková 1, S Alena Luňáčková 1, S Lukáš Müller 1, S Zdeňka Jirásková 1, B Zdeňka Valčíková 2, A Josef Huf 1, A Jaromír Baranok 1, B Helena Hufová 1, B Jana Sedláčková 1, B Petr Veselka 1,98 3 Gymnázium 1,865 66

7 Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách Komise českého jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Marek Mrva 2. B - literární soutěž O pardubický pramínek vyhlášená Krajskou knihovnou v Pardubicích, kategorie 1. a 2. ročníků 3. místo Tereza Finsterlová, 2. B - Wolkrův Prostějov, krajská přehlídka recitátorů, I. kategorie - postup do krajského kola, Kristýna Valíčková, 3. B - II. kategorie postup do krajského kola Redakce školního časopisu se zúčastnila krajského kola soutěže Školní časopis roku Náš GYMJEV EXPRESS v kategorii Střední školy obsadil 2. místo a postupuje do celostátního kola. Okresní, oblastní a školní kola Monika Mazalová, 7. S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 1. místo ve školním kole Tereza Machová, 4. A - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 2. místo ve školním kole Veronika Čapková, 3. B - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 3. místo ve školním kole Monika Mazalová, 7. S - Olympiáda v českém jazyce, II. kategorie 4. místo v okresním kole Komise anglického jazyka Ústřední (celostátní) a krajská kola Michal Tulek, 6.S Angličtinář roku místo V lednu se vybraní žáci našeho gymnázia zúčastnili celostátní soutěže pro talentované a nadané studenty anglického jazyka Angličtinář roku Výrazného úspěchu dosáhl student sexty Michal Tulek, který v soutěži porazil více než středoškoláků z celé České republiky a obsadil vynikající 2. místo!!! Dařilo se i ostatním zástupcům našeho gymnázia, v celkovém pořadí 187 středních škol, převážně gymnázií, jsme se umístili na 38. místě.

8 Okresní, oblastní a školní kola Martin Geršl, 1.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 5. místo v okresním kole Jan Rygl, 7.S Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 7. místo v okresním kole Jan Rygl, 7.S Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 1. místo v školním kole Martin Geršl, 1.B - Soutěž v anglickém jazyce, kategorie 3.A 2. místo v školním kole Komise cizích jazyků Ústřední (celostátní) a krajská kola Dennis Michel Vymer, 5. S - olympiáda v německém jazyce - 2. místo v krajském kole Veronika Čapková, 3. B - olympiáda v ruském jazyce - 4. místo v krajském kole Monika Mazalová, 7. S - olympiáda v ruském jazyce - 7. místo v krajském kole Leona Skalníková, 3. B - soutěž ve francouzském jazyce - 5. místo v krajském kole Kristýna Slechanová, 4. A - soutěž Certamen latinum místo v zemském kole Okresní, oblastní a školní kola Aneta Zezulová, 5. S - olympiáda v německém jazyce - 5. místo v okresním kole Kristýna Valíčková, 3. B - olympiáda v německém jazyce - 6. místo v okresním kole

9 Komise společenských věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Adam Koch, 8. S - filozofická soutěž Nebojme se myslet. První kolo filozofické soutěže proběhlo v Aule Filozofické fakulty UP Olomouc; zúčastnilo se ho celkem 188 studentů třetích a čtvrtých ročníků Adam Koch se umístil mezi prvními osmnácti studenty a postoupil do dalšího kola. Druhé, národní, kolo filozofické soutěže, proběhlo ; zde se již Adamu Kochovi umístit nepodařilo Johana Bojanovská, 7. S, Lucie Ježová, Přemysl Veselý, 6. S , krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií, 8. místo Okresní, oblastní a školní kola Magdalena Šméralová, 4. A, Tereza Henslová, 8. S, David Širůček, 4. B únor 2013, 2. místo v okresním kole soutěže Finanční gramotnost. Školní kolo zorganizovali Mgr. Jaromír Baranok, Mgr. Lenka Hrbáčková, Mgr. Jana Sedláčková a PhDr. Zdeňka Valčíková Komise přírodních věd Ústřední (celostátní) a krajská kola Pavel Goš, 5. S dubna 2014 krajské kolo chemické olympiády v Hradci Králové, 10. místo Okresní, oblastní a školní kola 16. října 2014 proběhl Přírodovědný klokan. V kategorii Junior se na 7. místě umístil Radovan Komárek (6. S), na 8. místě Tomáš Cigánek (6. S) a na 12. místě Kateřina Ševčíková (2. A) Student Ondřej Fellner, se věnuje SOČ na téma Absorpční vlastnosti půdy pod vedením L. Müllera. Komise matematiky, fyziky a informatiky Ústřední (celostátní) a krajská kola Petr Mooz, 5. S Matematická olympiáda kategorie C 2. místo v krajském kole Tomáš Poláček, 3. B Matematická olympiáda kategorie A 7. místo v krajském kole Tereza Hrouzková, 1. B - Fyzikální olympiáda kategorie D 8. místo v krajském kole

10 Lukáš Stejskal a Tomáš Poláček, 3. B - postup z okresního kola (31 projektů) a účast v krajském kole soutěže Expo science Amavet, projekt: výroba Brownova plynu. Okresní, oblastní a školní kola Dva týmy studentů - soutěž v piškvorkách čtvrtfinále oblastního kola soutěže ve Svitavách. Družstvo studentů - H. Krajíčková, J. Bojanovská, L. Fischerová a J. Koudelka SUDOKU postup ze školního kola a účast v regionálním kole ve Vysokém Mýtě. Hanka Krajíčková, 8. S - absolutní vítězka regionálního kola soutěže v SUDOKU ve Vysokém Mýtě. Johana Bojanovská, 7. S 4. místo v regionálním kole soutěže v SUDOKU ve Vysokém Mýtě. Jaromír Gamba, 7. S - Matematický klokan kategorie student 1. místo ve školním kole Pavel Mooz, 5. S - Matematický klokan kategorie junior 1. místo ve školním kole Petr Mooz, Tereza Hrouzková, Jan Moučka matematická olympiáda kategorie C školní kolo Tomáš Poláček, Tomáš Müller, Jana Učňová matematická olympiáda kategorie A školní kolo Tereza Hrouzková, Jan Moučka Fyzikální olympiáda školní kolo

11 Komise estetické výchovy Ústřední (celostátní) a krajská kola Pavlína Tesařová, 2. A - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie středoškolská mládež 3. místo Tereza Drobníčková, 2. A - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie středoškolská mládež 8. místo Veronika Macounová a Jana Mazalová, 2. B - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje kategorie středoškolská mládež 10. místo Tereza Šafářová a Nikola Krupková, 2. B - Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, kategorie internet 8. Místo Tereza Finsterlová, Šárka Šafránková, 2. B - Literárně výtvarná soutěž Voda živel i přítel 1. místo z 218 prací z celé České republiky Lenka Bártová, Zuzana Mackerlová, 2. B - Literárně výtvarná soutěž Voda živel i přítel 3. místo z 218 prací z celé České republiky Okresní, oblastní a školní kola Tomáš Haas, 7. S - pěvecká soutěž v Moravské Třebové, 2. místo Jaromír Gamba, 7. S - pěvecká soutěž v Moravské Třebové, 3. místo

12 Komise tělesné výchovy Okresní, oblastní (obvodní), školní kola Vybraní studenti Ondřej Koukal, Vojtěch Vymětal, Tomáš Müller, Jiří Bulička, Daniel Pávek, Antonín Staněk, Pavel Mooz, Petr Šmíd, David Písek, Jakub Seidl, Milan Ptáčník, Tereza Drobníčková, Zuzana Kadlecová, Magdalena Pařízková, Štěpánka Nárovcová, Anežka Hegerová, Aneta Zezulová, Blanka Trefilová, Lenka Vykydalová, Ester Šméralová, Tereza Starová, Markéta Popelková - okresní kolo Corny atletického poháru hoši 3. místo, dívky 5. místo vybraní studenti gymnázia Tomáš Müller, Petr Šmíd, David Písek, Milan Ptáčník, Robin Richter, Niklas Külzer, Anežka Hegerová, Markéta Popelková, Štěpánka Nárovcová, Tereza Finsterlová okresní kolo přespolního běhu druhá místa obě kategorie vybraní studenti tříd 4. B, 3. B. 2. A, 5. S, 1. B Patrik Vrbický, Matěj Hrdý, Tomáš Müller, Jakub Seidl, Milan Ptáčník, David Písek, Štěpán Janků, Pavel Mooz, Petr Mooz, Zdeněk Hrazdira, Dominik Macének, Michal Bašus, Robin Richter, Jiří Bulička okresní kolo v kopané Pohár Josefa Masopusta 3. místo vybraní studenti Patrik Vrbický, Tomáš Műller, Michal Vašíček, Štěpán Janků obvodní kolo ve stolním tenise 1. místo vybraní studenti Patrik Vrbický, Tomáš Műller, Michal Vašíček, Štěpán Janků okresní kolo ve stolním tenise 3. místo

13 vybraní studenti ze tříd 4. B, 3. B, 2. A, 1. B, (Jiří Bulička, David Širůček, Antonín Staněk, Tomáš Müller, Patrik Vrbický, Milan Ptáčník, Jiří Bednařík, Michal Bašus) basketbal, obvodní kolo - 3. místo vybrané studentky ze tříd 4. A, 4. B, 1. B, 6. S, 7. S (Ester Šméralová, Veronika Macounová, Michaela Pipreková, Anežka Hegerová, Klára Skácelová, Kateřina Hufová, Lenka Vykydalová, Jana Mazalová, ) - basketbal, obvodní kolo 3. místo vybraní studenti ze tříd 4. B, 2. A, 3. B, 1. B, 5. S (Daniel Pávek, Milan Ptáčník, Jakub Seidl, Niklas Kűlzer, Robin Richter, Zdeněk Hrazdira, Denis Jamný, Jiří Lepka, Štěpán Neubauer, Pavel Mooz, Petr Mooz, Dennis Vymer) - florbal, obvodní kolo 3. místo vybraní studenti ze tříd 4. B, 3. B, 2. A, 1. B, 5. S (Jakub Seidl, Tomáš Müller, Daniel Pávek, Patrik Vrbický, Matěj Hrdý, David Písek, Štěpán Janků, Milan Ptáčník, Pavel Mooz, Petr Mooz, Robin Richter, Dominik Macének) - středoškolská futsalová liga, okresní kolo 3. místo vybraní studenti a studentky ze tříd 4. B, 3. B, 7. S, 8. S (Adéla Linhartová, Kateřina Hufová, Nikol Kraváčková, Michaela Procházková, Pavlína Jarkovská Tereza Starová, Blanka Trefilová, Ondřej Fellner, Ondřej Koukal, Jaromír Gamba, Dominik Nerušil, Antonín Staněk, Jan Reitschmied, Tomáš Műller - odbíjená, obvodní kolo obě družstva 3. místo

14 Prevence sociálně patologických jevů Školní metodik prevence: Hana Nováková Činnost školního metodika prevence byla zahájena již v přípravném srpnovém týdnu organizací Adaptačního kurzu pro třídy 5. S a 1. B. Bylo zajištěno ubytování a stravování na domově mládeže ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou p. Vafkovou a s vedoucí stravování p. Wrbovou, zároveň byl zajištěn pobyt v rekreačním zařízení Vysoké Pole u Dětřichova. Rodiče studentů získali první informace o konání adaptačního kurzu již na červnové schůzce a podrobné informace týkající se organizace a programu byly rodičům zaslány em v posledním srpnovém týdnu. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní p. prof. Šponerovou bylo zajištěno působení pedagogicko-psychologické poradny na AK, která byla zastoupena Dr. Hrazdirovou. Dále účast na AK přislíbila p. Konečná z jevíčské knihovny s přednáškou na téma Paměť a učení. Vyučující jednotlivých předmětů byli seznámeni a harmonogramem AK a připravili skupinové činnosti v rámci svých předmětů. Adaptační kurz se konal v termínu Třídní učitelé p. prof. Zdena Valčíková a Hana Nováková zajišťovaly dohled nad studenty a organizovaly jejich volnočasové aktivity v průběhu AK. Studenti byli v rámci AK seznámeni s třídním kolektivem i s vyučujícími v daných předmětech. Prohlédli si prostory gymnázia a okolí. Adaptační kurz 2013 Vysoké Pole V září byl zpracován Plán práce školního metodika prevence pro školní rok 2013/2014 a telefonicky byly domluveny plánované přednášky. Již na začátku září absolvovali všechny třídy preventivní program DENTAL ALARM, zaměřený na prevenci zubního kazu a na správnou ústní hygienu. Dále proběhla přednáška pro 2. B ve spolupráci s Policií ČR, kterou vedla por. H. Kaizarová na téma Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých. Přednášky pro 6. S a 2. A na dané téma byly z technických důvodů Policií ČR přesunuty na březen Měsíc říjen byl věnován přípravě Kurzu primární prevence pro druhé ročníky. Bylo zajištěno ubytování v rekreačním zařízení Srnčí u Moravské Třebové a předběžně byli o spolupráci požádáni lektoři. Kurz primární prevence byl po dohodě s vedením školy zařazen do školního vzdělávacího programu. V říjnu také proběhla přednáška pro 1. B a 5. S s názvem Můžeš se rozhodnout, která byla zaměřena na papilomaviry, způsoby přenosu, na typy rakoviny a možnosti prevence. Školní metodik prevence (ŠMP) a výchovná poradkyně se zúčastnily promítání filmu Šmejdi v Pardubicích pod záštitou náměstkyně hejtmana Ing. Jany Pernicové.

15 Na začátku listopadu absolvoval ŠMP dvoudenní seminář v Bělči nad Orlicí, který byl organizován PPPUO a nabízel tato témata: Sebepoškozování, Případové studie jednotlivých účastníků, Revize minimálních preventivních programů. Dále se třídy 1. B a 5. S zúčastnily besedy s cestovatelem Jiřím Kolbabou v Chornicích. Třídy 2. A a 2. B vyslechly ve Svitavách přednášku Láska ano, děti ještě ne!, která byla zaměřena na antikoncepční metody a rizikové sexuální chování. V březnu dodatečně proběhly přednášky pro 2. A a 6. S s Policií ČR na téma Trestně-právní odpovědnost dětí a mladistvých. V květnu se ŠMP zúčastnil dvoudenního semináře v Bělči nad Orlicí s tématy: Zážitková pedagogika, Nácvik sepsání projektové žádosti. Byl připraven dopis s informacemi pro rodiče 2. ročníků o konání a náplni kurzu primární prevence. Byla dohodnuta a potvrzena účast lektorů: výživová poradkyně Ing. Dita Urbánková, krajská protidrogová koordinátorka Mgr. Jiřina Ludvíková a speciální pedagog Mgr. Petr Dřínovský. V červnu proběhl v termínu Kurz primární prevence ve spolupráci s třídními profesory Helenou Hufovou, Josefem Hufem a Alenou Luňáčkovou a metodikem prevence domova mládeže Lucií Krejčí. Cílem kurzu byla prevence sociálně-patologických jevů a užívání omamných a psychotropních látek a dalších problematických jevů. Studenti na kurzu absolvovali přednášku o zdravé výživě a o výživových poruchách, přednášku na téma rizika užívání a účinky návykových látek a jednotlivé třídy samostatně prošli zážitkovou hrou, která nastínila sociální vazby a vztahy ve třídě. Kurz tak navazuje na AK, kdy je cílem stmelit kolektiv a posílit vazby v něm.

16 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2013/2014 absolvovali učitelé gymnázia celkem 18 vzdělávacích akcí. Z počtu 23 učitelů se účastnilo vzdělávání 13 učitelů, 1 učitel studoval v rozšiřujícím studiu na vysoké škole. Komise českého jazyka L. Hrbáčková a I. Chytilová - vzdělávání týkající se státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. L. Hrbáčková získala certifikát pro hodnotitele ústní části a pro hodnotitele písemné části maturitní zkoušky. I. Chytilová získala certifikát pro hodnotitele ústní části. J. Baranok, J. Sedláčková a Z. Valčíková se zúčastnili v březnu konzultačního semináře pro hodnocení ústní části MZ český jazyk a literatura. J. Sedláčková se zúčastnila seminářů Práce s chybou a Jazyk a styl v současné umělecké literatuře Komise anglického jazyka J. Huf - Metodické semináře: Teaching and testing langure functions, Fluency on paper: The path to successful writing skills; City & Guilds, , Praha Komise společenských věd J. Baranok - seminář Inovativní metody v dějepisné praxi a jejich aplikace v rámci učiva dějin 20. století, který se uskutečnil v Brně dne 15. října 2013 Jaromír Baranok a Dita Šponerová se účastnili tradiční konference Občanského sdružení PANT, která se konala v Ostravě. Ve dnech se jí zúčastnila více než stovka učitelů dějepisu. Během I. konferenčního dne vystoupili v rámci Festivalu výukových projektů zástupci tuzemských vzdělávacích institucí a organizací, kteří představili výsledky své práce za letošní rok a konkrétní metodické materiály. II. den byl věnován praktickým ukázkám možností interpretace historických pramenů ve školní praxi Z. Valčíková, D Šponerová seminář Československo a naše země ve 20 století. Jak a co učit o tomto období Komise přírodních věd H. Hufová, J. Linhart - seminář Svět jako pavučina globalizace, Polička, listopad 2013 J. Linhart - seminář Geoinformatika, Gymnázium Boskovice, listopad 2013 Komise matematiky, fyziky a informatiky H. Hufová, D. Hrubý konference učitelů matematika SŠ Matematika pro všechny Pardubice D. Hrubý Dva dny s didaktikou matematiky, PedF UK Praha, únor 2014, Konference AŘG ČR, Seminář o filosofických otázkách M a Fy (Velké Meziříčí), Konference MITAV (PedF MU Brno) Školní metodik prevence sociálně patologických jevů H. Nováková - dvoudenní seminář pro metodiky prevence PPPUO Koordinátor EVVO A. Wiltsch konference k environmentální výchově na téma Vliv životního prostředí na zdraví člověka, listopad 2013, Brno Výchovný poradce D. Šponerová Seminář pro výchovné poradce, PPP Ústí nad Orlicí, březen 2014 červen 2014, Profesní průprava zástupců ředitele, NIDV Pardubice Vedení školy J. Janeček září 2013 květen 2014 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Brno

17 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Celoškolní akce: Adaptační kurz pro studenty tříd 1. B, 5. S , rekreační středisko Vysoké Pole, Dětřichov u Moravské Třebové. Tradiční plesy gymnázia Již tradičně se v prosinci 2013 a lednu 2014 konaly plesy gymnázia, na nichž byli slavnostně šerpováni studenti čtvrtých ročníků, kteří si také pro oba plesy připravili bohatý kulturní program. K tanci a poslechu hrála studentům a jejich rodičům skupina složená z bývalých absolventů gymnázia. Dny otevřených dveří - V listopadu 2013 a v lednu 2014se na naší škole uskutečnily Dny otevřených dveří. Na jejich organizaci se podíleli nejen učitelé našeho gymnázia, ale i samotní studenti. Školu navštívili zájemci o studium z řad žáků 8 a 9. ročníků, jejich rodiče, a dokonce i bývalí studenti. Zájemci o studium i veřejnost si mohli prohlédnout školu, byly pro ně připraveny prezentace jednotlivých předmětů učební plány, ukázky používaných učebnic, maturitní testy a další výukové materiály, a také odpolední koncert. Komise přírodních věd připravila netradiční den otevřených dveří. Zájemci o studium si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, připravit vlastní mikroskopický preparát nebo si prohlédnout sbírky minerálů, biologickou, chemickou a zeměpisnou literaturu, ukázkové seminární práce a laboratorní protokoly studentů gymnázia. Cvičně si měli možnost prověřit své znalosti v oblasti praktického poznávání rostlin a živočichů. Výstava Milovat dobro a odporovat zlu - Gymnázium Jevíčko ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů uspořádalo ve dnech ledna 2014 výstavu Milovat dobro a odporovat zlu Výstava připomněla osudy Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého, politického vězně nacismu i komunismu. Zajistil Mgr. Jaromír Baranok. Gymfest - Gymnázium Jevíčko dne v 9,00 hodin zahájilo druhý ročník celodenních oslav hudby, tance, filmu, divadla, ale hlavně studentstva. Naším cílem bylo to, abychom si užili celý den společně bez stresu, v pohodě a s radostí.celá akce byla rozdělena do dvou prostor gymnázia, auly a dvora gymnázia. Komornější vystoupení se konala v aule. Program zahájili naši studenti ze skupiny 4/4 JeVy. Dále zazpíval pěvecký sbor Cantilo. V rámci kulturního programu

18 v aule gymnázia vystoupili studenti v cizích jazycích. V 8 písních zazněla angličtina, francouzština, němčina, ruština a latina. Tak jako loni, tak i letos přijali pozvání na Gymfest zástupci studentů a učitelů z partnerské školy Mittelschule Böhlen z Německa. Studenti a jejich učitelé si pro tuto příležitost připravili hudební vystoupení.. V literárním okénku se představily studentky našeho gymnázia a žákyně Základní školy v Jevíčku. Na závěr programu v aule nás rozehřálo rytmické hudební vystoupení. Mezitím probíhaly akce i na dvoře gymnázia. Zahájení patřilo skupině God bless jazz, po které předvedli svoje umění taneční skupiny z jevíčské ZUŠ. Zhlédli jsme také vystoupení místních mažoretek pod vedením naší čerstvé absolventky Kateřiny Fellnerové, která na závěr předvedla svoje taneční umění. Taneční blok zakončily ukázky sportovního tance pod vedením naší studentky Andreji Kosinové. Byl to krásný zážitek a všichni si zasloužili obrovský aplaus. Úžasný hudební zážitek nám přineslo vystoupení Etien bandu. Závěr celého dne ukončila skupina Defekt, k níž se přidali i tanečníci, sedící posluchači a hudebníci museli několik skladeb přidávat. Po roce nás opět mile potěšilo vystoupení našich přátel z Německa, města Böhlenu. Studenti si připravili hudební vystoupení pod vedením jejich učitele hudby a na dvoře pak své umění předvedli i jejich učitelé. Bylo to velmi příjemné a milé zpestření. V jednotlivých třídách po celý den probíhaly zajímavé akce zpestřující program Gymfestu. Návštěvníci si mohli vyrobit upomínkové předměty, zahrát si zábavné hry v angličtině, zúčastnit se výtvarné dílny, zahrát si elektronickou hudbu, pobavit se videosekvencemi našich studentů, potrápit se nad hlavolamy ve fyzice, zasportovat si Myslím, že bylo z čeho vybírat, svítilo nám sluníčko, jevíčští i přespolní přišli podpořit místní akci, a hlavně naše gymnázium a jejich skvělé studenty, kteří se předvedli v tom nejlepším světle. Nedílnou součástí každé takové akce bylo i občerstvení. Jídlo bylo výborné, obsluha se celý den usmívala, co víc jsme si mohli přát! Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě, organizaci a realizaci této velkolepé akce. Je třeba zmínit především sponzory, město Jevíčko, a firmy Sklárny Úsobrno a Czech Blades, ale nesmíme ani zapomenout na jevíčskou ZUŠ. Spolupráce s panem ředitelem Dušanem Pávkem je na vysoké úrovni a jeho přízně si velice vážíme. Naším mottem bylo: Pobavit se a užít si tento den! A to se, myslím, podařilo. Takže příští rok nashledanou.

19 Expediční kamera března 2014 Filmový festival Expediční kamera je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Byly promítnuty následující filmy: Into The Empty Quarter, Autana, Honnold 3.0, Tatry all in, Pygmejové, Down the line, Unicycle caving a Ti z Labského údolí Koncert Študáci po 20 letech V sobotu 14. prosince 2014 se uskutečnil v synagoze koncert našich absolventů pod vedením profesorky Jany Sedláčkové. Koncert byl zahájen příznačnou písní Roky jdou, roky se řítí. Po ní promluvil místostarosta Jevíčka Mgr. Miroslav Šafář, velmi emotivním způsobem vysvětlil situaci, která se nyní gymnázia, města Jevíčka, vlastně nás všech, osobně dotýká. Koncertu se zúčastnili absolventi Gymnázia Jevíčko, kteří k nám přijeli až z Piešťan, Prahy, Brna, Adamova, Jičína, Trutnova, Karlových Varů, ale i z Velkých Opatovic, Jaroměřic a z Jevíčka Ano, přišli jsme podpořit naši školu, naše gymnázium, protože na ně rádi vzpomínáme a rádi se do Jevíčka vracíme. Stojíme si za tím, že jsme podpořili dobrou věc. A koncert? Ten se povedl! Akce jednotlivých komisí: Komise českého jazyka Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - Divadelní představení v divadle Polárka v Brně - rezervaci zajistila J. Sedláčková. Žáci 6. S a 2. A zhlédli v lednu představení Robinson Crusoe a žáci 5. S a 1. B uviděli stejné představení v březnu. Školní časopis v tomto školním roce pokračovalo vydávání školního časopisu. Z. Valčíková se pravidelně scházela s redakční radou. V průběhu roku se podařilo vytvořit opět 4 čísla časopisu. Projektový den Příroda v literatuře - v říjnu probíhal ve třídě 4. B projektový den na téma Příroda v literatuře v rámci projektu Baťůžky. Projekt připravili J. Baranok, L. Hrbáčková a Z. Valčíková. Žáci navštívili městskou knihovnu, kde sbírali, třídili a analyzovali materiály k tomuto tématu. Ve třídě pak srovnávali v připravených pracovních listech zachycení přírody u autorů romantismu i fantasy literatury.

20 Projekt Baťůžky - v rámci projektu Baťůžky vznikaly Ekologické noviny (Ekolisty). Cílem bylo reflektovat tematiku s podtextem ekologie a trvale udržitelného rozvoje, a to jak v obecné rovině, tak v rovině konkrétních aktivit v rámci školy a regionu. Nedílnou součástí projektu bylo vytvoření autorského kolektivu, příprava článků, editace a distribuce novin. Projekt Ekolisty organizoval J. Baranok a J. Sedláčková. Projekt Listování v únoru se zájemci z řad žáků mohli zúčastnit projektu Listování. Formou divadelního představení byla předvedena kniha ekonoma Tomáše Sedláčka Ekonomie dobra a zla. V představení, které zajistila J. Sedláčková ve spolupráci s městskou knihovnou, účinkovali herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný.

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Jevíčko, A.K.Vitáka 452 Třída: 4.B - čtvrtá B (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Olga Valentová Místopředseda: RNDr. Lukáš Müller, Ph.D. Třídní: Mgr. Petr

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Výroční zpráva 2013/2014 Slovo úvodem Školní rok 2013/2014 se na Gymnáziu v Jevíčku odehrál ve znamení několika změn. Ředitelku gymnázia, která odešla na mateřskou

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018

Gymnázium Jihlava. harmonogram školního roku 2017/2018 Gymnázium Jihlava harmonogram školního roku 2017/2018 Září soutěže sportovní ligy škol (NG) a středoškolských her (VG) dle aktuálního rozpisu (září červen) podzimní krajské kolo Ekologické olympiády (3

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz

Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU. www.gymjev.cz Gymnázium Jevíčko INFORMACE O STUDIU www.gymjev.cz 1 Charakteristika školy Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Identifikátor zařízení: 600 012 751 www: www.gymjev.cz Adresa: A. K. Vitáka

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky

Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. kategorie: PRIMA KVARTA Vítězové 4. ročníku 2016/2017 medailonky 1. místo: Robert Chytil (kvarta) - 151 bodů - maximální počet bodů získal za prospěch a za známky v anglickém a německém jazyce, dále:

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko. Výroční zpráva

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko. Výroční zpráva Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2014/2015 Slovo úvodem Školní rok 2014/2015 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Zásadní změnou pro gymnázium je schválení

Více

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 - 2-1. ČASOVÝ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Září 1.9. zahájení školního roku 1. - 5.9. společná část maturitní zkoušky 2016 podzim 7.9. praktické maturitní zkoušky 2016 podzim 8.9. schůze rodičů žáků 1.

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1079/10-S. Gymnázium Jana Palacha, Mělník. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1079/10-S Gymnázium Jana Palacha, Mělník Adresa: Pod Vrchem 3421 Identifikátor: 600 007 316 IČ: 49 518 917 Místo inspekce:

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity

Co nabízíme? Kdo jsme? Přijímací řízení na VŠ. Státní maturity 11. 1. 2017 PEKAŘE FA SE ÁZIUM DR. MN JO GY Co nabízíme? AR PEK G MB.C. Z AR PEK G MB.C. Z Kdo jsme? ÁZIUM DR. MN JO GY PEKAŘE FA SE Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Závěrečná zpráva o výsledcích řešení projektu v rámci rozvojových program MŠMT na rok 2006 Fakulta/Ústav: Univerzita Pardubice/Ústav elektrotechniky a informatiky Název projektu: Vytváření příležitostí

Více