Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S"

Transkript

1 Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.:

2

3 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana 7 Doporučení Strana 8 Vzhled adaptérů Strana 9 Princip funkce Strana 11 Instalace Strana 12 Sdílení souborů Strana 16 Technická charakteristika Strana 17 Časté dotazy Strana 18

4 Informace o výrobku Vítejte ve světě přenosů dat po elektrické síti (PLC), v němž se jakákoli elektrická síť mění v inteligentní síť s vysokorychlostním přenosem dat. Díky modemům PLC, které Vám nabízíme (síťové adaptéry), můžete odteď sdílet připojení k internetu nebo data mezi jednotlivými zařízeními zapojenými do elektrické zásuvky. Adaptér je modul se síťovým rozhraním Ethernet (PLC), jenž ve vašem bydlišti umožní vysokorychlostní přenos informací po el. síti (dat, zvukových souborů nebo videosouborů) mezi vašimi zařízeními výpočetní techniky. Jelikož elektrická síť je nejrozšířenější sítí v budově nebo domě, stává se každá elektrická zásuvka přístupovým bodem k síti. Adaptér tak umožňuje připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním Ethernet 10/100 Base-T k el. síti a tím i výměnu dat mezi dalšími zařízeními, jež jsou rovněž připojena adaptérem k téže el. síti a to zcela bezpečně díky kódování dat. Jednoduchá a rychlá instalace vám umožní vytvořit si svou vlastní místní síť bez dalších kabelů: 1) PŘIPOJENÍ (připojení adaptéru k zařízení napájenému el. sítí) 2) SDÍLENÍ A BROUZDÁNÍ (výměna dat mezi zařízeními nebo po internetu) Budete tak moci plně připojit technologií Plug and Play (v překladu připoj a hraj ) PC k modemu, připojit se k internetu nebo sdílet data mezi dvěma PC, mezi jedním PC a tiskárnou, Zařízení standardu Homeplug vám zajistí interoperabilitu mezi adaptéry téže generace. V domácí síti vám zajistí také koexistenci dvou logických sítí založených na rozdílných generacích. Např. ve svém obydlí můžete mít dva adaptéry 85 Mb/s, které mezi sebou komunikují, a paralelně dva adaptéry 200 Mb/s, jež jsou v provozu. Naopak adaptér 85 nemůže komunikovat s adaptérem 200. Pozdější verze standardu Homeplug budou všechny kompatibilní s adaptérem 200 Mb/s, a tak bude trvalost vašich adaptérů 200+ zajištěna.

5 Obsah balení Při vybalování vaší sady zkontrolujte, že balení obsahuje všechny níže popsané části: Druh Snímek části 2 porty PLC 85 Mb/s (1 vstupní / 1 výstupní) 2 kabely Ethernet (RJ45) 1 cd (se softwarem a návodem k použití) Co byste měli vědět, než začnete s instalací Tyto výrobky odesílají data do celé elektrické sítě ve vašem domě a po ní je posílají dále, výkon sítě může být ovlivněn elektrickým hlukem nebo délkou kabelů Doporučujeme ve vašem domě. Izolujte složky el. vedení, adaptérů el. sítě nebo nabíječek Zásuvka Multizásuvka AC adaptér Nabíječka s odrušovacím filtrem Připojení k el. zásuvkám: V žádném případě tyto adaptéry nepřipojujte k napájecímu napětí bez vypínače. Pro dosažení co nejlepšího možného výsledku doporučujeme zapojit přímo do zásuvky el. sítě. Připojte vaše adaptéry do několikanásobné zásuvky s odrušovacím filtrem pro potlačení případných rušivých složek v napájecím napětí. Viz níže uvedené obrázky: Nejlepšího výkonu dosáhnete, když budete postupovat podle níže uvedeného obrázku:

6 Připojení, jež jsou popsaná na níže uvedených obrázcích, nedoporučujeme, třebaže tyto technologie jsou schopné zvládnout většinu rozhraní generovaných adaptéry nebo nabíječkami v el. síti. Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Odrušovací Adaptér Nabíječka filtr Adaptér el. sítě Nabíječka filtr Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Zásuvka AC adaptér AC adaptér Nedoporučujeme Připojení přes několikanásobnou zásuvku Zásuvka Odrušovací filtr

7 Bezpečnostní pokyny Dříve než jednotlivé části propojíte a připojíte je pod napětí, přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny: Místo instalace: Mimo dosah jakéhokoli zdroje kapaliny nebo plynu, jenž by mohl výrobek poškodit. Na ploše elektricky nevodivé a nehořlavé. V dostatečné vzdálenosti od zdroje jak přímého tepla, tak slunečního záření. V neuzavřeném, dobře odvětrávaném prostoru. Zajistěte, aby větrací otvory výrobku byly odkryté. Tento výrobek je určen k provozu pomocí el. sítě 230 V, 50 Hz. Zapojte adaptér PLC do el. zásuvek typu E/F (2 vodiče) Mezi adaptérem PLC a zásuvkou na stěně nepoužívejte prodlužovací kabel nebo několikanásobnou zásuvku. Pro připojení k el. síti nebo k dalším elektronickým zařízením nebo zařízením výpočetní techniky použijte pouze kabely dodané s výrobkem. Na připojovacím kabelu nenechávejte žádný předmět, jenž by ho mohl poškodit. Umístěte připojovací kabel tak, aby se na něj nedalo šlápnout.

8 Doporučení Připojení přes několikanásobnou zásuvku Jestliže musíte adaptér zapojit do několikanásobné zásuvky, věnujte pozornost níže uvedeným doporučením: Ujistěte se, že tato několikanásobná zásuvka nemá odrušovací filtr nebo ochranu před přepětím, neboť tyto vlastnosti mohou zhoršit přenos dat po elektrické síti. Použijte několikanásobnou zásuvku s co nejkratším napájecím kabelem. Nezapojujte adaptér do několikanásobné zásuvky, která je již napájena z jiné několikanásobné zásuvky. Elektrické rozhraní Některé elektrické adaptéry vysílají elektrický hluk. Jestliže se hluk šíří ve vaší elektrické síti, hrozí tu velké nebezpečí snížení výkonu, rychlosti a bezporuchovosti výrobku. K obdržení co nejlepšího výsledku Vám doporučujeme připojit odrušovací filtr. Níže jmenované adaptéry mají sklon vytvářet hluk: Nabíječka baterie Halogenová světla Fén Vysavač... Elektrické kabely Tento adaptér přenáší data do každého a z každého druhého stávajícího elektrického kabelu ve vašem domě. Jsou-li dvě elektrické zásuvky od sebe příliš vzdáleny (mezi nimi příliš dlouhý el. kabel), tyto adaptéry nebudou moci spolu správně komunikovat. Více informací viz v kapitole Časté potíže. Instalace softwaru PLC na váš počítač Tento software lze použít k nastavením. Před instalací softwaru na váš počítač se ujistěte, že počítač splňuje níže uvedené parametry: 1) Operační systém musí být Windows 98SE, ME, 2000, XP a VISTA. 2) Procesor musí být alespoň PENTIUM III 450 MHz. 3) Minimální paměť musí být 256 MB. 4) Musí mít dostupný port ETHERNET.

9 Vzhled adaptérů Písmeno Název Popis PLC Link/ACT LED Připojení Ethernet/ACT LED On: Zjištěno připojení (*1) Kontrolka: (1) Zjištěno připojení(*1) Off: Nezjištěno žádné připojení On: Zjištěno připojení Ethernet Kontrolka: Zjištěno připojení Ethernet Off: Nezjištěno žádné připojení Ethernet *1: Tato LED dioda bude na ON, když bude zjištěno připojení. Je-li zařízení používáno jako Stanice, LED dioda oznámí blikáním přenos dat po el. vedení. Je-li zařízení používáno jako ústřední koordinátor, LED dioda bude stále svítit i při zjištění přenosu dat po el. vedení.

10 Princip funkce Níže jsou uvedeny dva zjednodušené a konkrétní příklady použití těchto adaptérů PLC. Příklad použití č. 1: Připojení k internetu po elektrické síti. Po připojení adaptéru PLC Ethernet k vašemu modemu ADSL budete moci odeslat data vysokorychlostním systémem ADSL do jedné elektrické zásuvky a vyzvednout si je v druhé elektrické zásuvce díky druhému adaptéru PLC připojenému k vašemu počítači. Při instalaci vašeho PC nebudete již proto omezováni umístěním telefonické přípojky. Má-li váš modem vestavěnou funkci router, budete moci připojit několik počítačů. Příklad použití č. 2: Sdílení dat dvěma počítači v místnosti Stejným způsobem, je-li více počítačů součástí sítě a sdílí-li toto připojení k internetu, budou moci sdílet mezi sebou i data (sdílení souborů, vysílání videa z jednoho počítače na druhý, ). Abyste tyto úkony mohli provádět, postupujte podle námi navrženého postupu:

11 Instalace A. Pohotovostní režim Jestliže žádný u není po 2 minuty používán, adaptér se z důvodu energetických úspor automaticky přepne do pohotovostního režimu, napájecí LED dioda bude 1 vteřinu blikat na ON a 1 vteřinu na OFF. Tento pohotovostní režim opustíte, když zasunete nebo adaptér znovu zapojíte do zásuvky. B. Nastavení skupiny logické sítě Uživatelé mohou nastavit adaptéry do jedné nebo několika síťových skupin. Adaptéry v téže skupině logické sítě mohou komunikovat jedna s druhou. Naopak adaptéry, jež jsou v rozdílné síťové skupině, vzájemně komunikovat nemohou. Když chcete připojit adaptér B do logické sítě adaptéru A, proveďte 3 níže uvedené kroky: (Pozn.: Je mnohem praktičtější, když uživatel použije adaptéry nakonfigurované všechny do téže síťové skupiny. Jakmile je síť nastavena, bude možné adaptéry přemisťovat po celém domě.) Krok 1: Nejdříve vymažte síťovou skupinu adaptéru B stisknutím tlačítka GROUP na více než 10 vteřin. Po uvolnění tohoto tlačítka se současně rozsvítí LED diody a tím potvrdí vymazání této síťové skupiny. Níže zmíněné kroky umožňují připojení adaptéru B k síti adaptéru A: Krok 2: Nejprve na 2 až 3 vteřiny stiskněte tlačítko GROUP na adaptéru A. (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká) Krok 3: Do dvou minut po předcházejícím kroku stiskněte na 2 až 3 vteřiny tlačítko GROUP na adaptéru B (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká). Po 8 až 10 vteřinách se adaptér B připojí k adaptéru A. Nyní se budete moci přesvědčit, že LED dioda A svítí na obou adaptérech. Adaptér B byl připojen k téže síti jako adaptér A. Do stejné sítě jako adaptér A je možné připojit i adaptér C, a to podle výše popsaných kroků.

12 Instalace C. Vymazání adaptéru ze síťové skupiny Na příklad máte dva adaptéry A a B v téže síťové skupině. Jestliže chcete odebrat z této skupiny adaptér A, stačí provést krok 1 stisknutím tlačítka GROUP na tomto adaptéru po dobu 10 vteřin. Poté již adaptér A nebude moci komunikovat s adaptérem B. Při mazání dalších adaptérů postupujte stejným způsobem. D. Nastavení jiné síťové skupiny Při mazání adaptéru B ze síťové skupiny adaptéru A proveďte výše popsaný krok 1. Poté je vygenerován náhodný síťový klíč, odlišný od názvu sítě adaptéru A. Při přidávání dalších adaptérů do síťové skupiny adaptéru B nebo síťové skupiny adaptéru A použijte stejné postupy jako v krocích 2 a 3. Můžete použít 2 síťové skupiny. Níže jsou předvedeny příklady instalací: Příklad č. 1: Připojení 2 počítačů v místnosti Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 1. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 1 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Protože má 4 výstupy, budete moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 2. Místnost B Místnost A notebook stolní PC schéma 1

13 Instalace Místnost B Místnost A notebook notebook terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 2 Příklad č. 2: Připojení k routeru XDSL (Sdílení připojení k internetu) Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 3. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 3 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 4. Místnost B Místnost A router nebo OP85-4S stolní PC schéma 3

14 Instalace Místnost B Místnost A notebook router terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 4 Příklad č. 3: Šíření pomocí přístupového bodu WIFI Někdy se stává, že některý počítač se nedokáže připojit k síti WIFI nebo ji detekovat kvůli počtu etáží. Stačí použít adaptér PLC, ten umožní rozšíření vaší sítě WIFI. Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k přístupovému bodu WIFI, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 5. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 5 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 5. Místnost B stolní PC Místnost A router přístupový bod WIFI Schéma 5

15 Sdílení souborů Níže najdete podrobný popis způsobů, jak sdílet soubory v různých operačních systémech Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows Vista? Když chcete sdílet soubory v operačním systému Windows Vista, přemístěte do složky Veřejné všechny složky nebo soubory, jež chcete sdílet. Potom postupujte podle níže popsaných kroků: 1) Klikněte na Start, pak na Příslušenství a nakonec na Průzkumník Windows. V levé části obrazovky se objeví všechny složky a soubory ve vašem počítači. 2) Vyberte složku Veřejné a do ní přemístěte soubory, které si přejete sdílet. 3) Po zkopírování souborů do této složky zavřete Průzkumníka Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows XP? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení a zabezpečení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) Klikněte na oddíl Sdílení. 3) V rámečku Sdílení sítě a zabezpečení zaškrtněte pole Sdílet složku v síti. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením. 4) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 5) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows 2000? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) V oddíle Sdílení klikněte na Sdílet složku. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením (max. 12 písmen, aby byl soubor přístupný i pro operační systémy Windows 98 SE a ME). 3) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 4) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít.

16 Technická charakteristika Druh Název výrobku Rychlost Rychlost přenosu dat Kmitočtové pásmo Způsob připojení QoS (Kvalita služby) Modulace Počet portů RJ45 Popis 85 Mb/s efektivní více než 25 Mb/s 4,3 až 20,9 MHz CSMA/CA 4 stupně OFDM (QAM 16/64/256, DQPSK, DBPSK) 1 port Standardy LAN IEEE 802,3; IEEE 802,3U, HomePlug Operační systém Max. počet adaptérů v téže síťové skupině Druh kódování Windows 98 SE, ME, NT, 2000, XP, MAC, Linux více než 15 v téže síti 56 bitů DES LED diody celkem 4 Teplota 0 až 40 C Relativní vlhkost 10 až 85 % Napájecí zdroj VAC, 50/60 Hz Certifikáty CE, FCC, HomePlug Časté dotazy

17 1) Na jakou vzdálenost může tento adaptér přenášet? Odpověď: Tato technologie umožňuje přenos informací po celém domě. V pravém slova smyslu omezení neexistuje, avšak přenos velmi významně ovlivňuje elektrický hluk vašeho zařízení. 2) Mám na svém elektrickém zařízení předělat kabelové vedení nebo namontovat speciální filtry pro tento druh výrobku? Odpověď: Tyto výrobky používáte u vašeho stávajícího elektrického zařízení proto, abyste mohl připojit vaše počítače v různých místnostech k místní síti a tím i sdílet soubory, tiskárny či připojení k internetu. Tyto výrobky využívají všechny stávající elektrické zásuvky. Jestliže je vaše zařízení moderní nebo nové, nepotřebujete předělávat kabelové vedení ani instalovat speciální filtry pro výrobky PLC. 3) Který druh zásuvek lze použít k zapojení těchto adaptérů PLC? Odpověď: Mohou se zapojit do zásuvek AC 100 až 240 V se 2 až 3 vodiči podle použité zásuvky. 4) Je možné použít tyto výrobky spolu s vypínačem? Odpověď: V mnoha státech tyto signály nemohou komunikovat mezi různými fázemi. V takovém případě vaše elektrické zařízení zkontrolujte, dříve než zahájíte instalaci společně s adaptéry PLC. 5) Je odesílání soukromých dat přes tyto adaptéry PLC bezpečné? Odpověď: Je to dostatečně zabezpečené, protože tato technologie používá zvláštní kódování dat. Více informací o druhu algoritmu použitého kódování viz technické charakteristiky. 6) Jak připojit několik adaptérů společně? Odpověď: Společně mohou být připojeny adaptéry v téže síťové skupině. Použijte tlačítko GROUP nebo software na CD-ROMu vašeho PC a nastavte skupinu adaptérů. Sady adaptérů se 2 až 3 adaptéry jsou obvykle nastaveny do stejné skupiny. Časté dotazy

18 7) Kolik adaptérů PLC může být v jedné skupině? Odpověď: Viz technická charakteristika. 8) Proč je nutné heslo? Odpověď: Protože adaptéry mohou být nakonfigurovány v softwaru na počítači. Zabrání se tím tomu, že změny neprovede neoprávněná osoba. 9) Kolik adaptérů PLC mohu instalovat ve svém domě? Odpověď: Počet adaptérů není nijak omezen, avšak je nutné si uvědomit, že čím více adaptérů se připojí a používá, tím je nižší celkový výkon přenosu dat, neboť adaptéry sdílejí celou šířku vašeho pásma podle počtu připojených adaptérů. ZÁRUČNÍ LIST

19 Na výrobek poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a provedení. Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek: Zásuvkový LAN adaptér Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 SERVIS : Tel: PM Servis Na barikádách Praha 9 ATV servis a prodej elektroniky Richard Tenora Kšírova Brno Tel.: ,

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

USB-6008/6009. Uživatelská příručka

USB-6008/6009. Uživatelská příručka USB-6008/6009 Uživatelská příručka Leden 2006 Celosvětová technická podpora a informace o produktech: http://www.ni.com/ Sídlo firmy National Instruments: 11500 N. Mopac Expwy, Austin, Texas, 78759-3504,

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem

Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Uživatelská příručka pro bezdrátovou domácí bránu Cisco DPC3925 a EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 s integrovaným digitálním hlasovým adaptérem Obsah dokumentu DŮLEŢITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 Úvod... 13 Co je

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20141024 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 7 Přihlášení do systému

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více