Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S"

Transkript

1 Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.:

2

3 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana 7 Doporučení Strana 8 Vzhled adaptérů Strana 9 Princip funkce Strana 11 Instalace Strana 12 Sdílení souborů Strana 16 Technická charakteristika Strana 17 Časté dotazy Strana 18

4 Informace o výrobku Vítejte ve světě přenosů dat po elektrické síti (PLC), v němž se jakákoli elektrická síť mění v inteligentní síť s vysokorychlostním přenosem dat. Díky modemům PLC, které Vám nabízíme (síťové adaptéry), můžete odteď sdílet připojení k internetu nebo data mezi jednotlivými zařízeními zapojenými do elektrické zásuvky. Adaptér je modul se síťovým rozhraním Ethernet (PLC), jenž ve vašem bydlišti umožní vysokorychlostní přenos informací po el. síti (dat, zvukových souborů nebo videosouborů) mezi vašimi zařízeními výpočetní techniky. Jelikož elektrická síť je nejrozšířenější sítí v budově nebo domě, stává se každá elektrická zásuvka přístupovým bodem k síti. Adaptér tak umožňuje připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním Ethernet 10/100 Base-T k el. síti a tím i výměnu dat mezi dalšími zařízeními, jež jsou rovněž připojena adaptérem k téže el. síti a to zcela bezpečně díky kódování dat. Jednoduchá a rychlá instalace vám umožní vytvořit si svou vlastní místní síť bez dalších kabelů: 1) PŘIPOJENÍ (připojení adaptéru k zařízení napájenému el. sítí) 2) SDÍLENÍ A BROUZDÁNÍ (výměna dat mezi zařízeními nebo po internetu) Budete tak moci plně připojit technologií Plug and Play (v překladu připoj a hraj ) PC k modemu, připojit se k internetu nebo sdílet data mezi dvěma PC, mezi jedním PC a tiskárnou, Zařízení standardu Homeplug vám zajistí interoperabilitu mezi adaptéry téže generace. V domácí síti vám zajistí také koexistenci dvou logických sítí založených na rozdílných generacích. Např. ve svém obydlí můžete mít dva adaptéry 85 Mb/s, které mezi sebou komunikují, a paralelně dva adaptéry 200 Mb/s, jež jsou v provozu. Naopak adaptér 85 nemůže komunikovat s adaptérem 200. Pozdější verze standardu Homeplug budou všechny kompatibilní s adaptérem 200 Mb/s, a tak bude trvalost vašich adaptérů 200+ zajištěna.

5 Obsah balení Při vybalování vaší sady zkontrolujte, že balení obsahuje všechny níže popsané části: Druh Snímek části 2 porty PLC 85 Mb/s (1 vstupní / 1 výstupní) 2 kabely Ethernet (RJ45) 1 cd (se softwarem a návodem k použití) Co byste měli vědět, než začnete s instalací Tyto výrobky odesílají data do celé elektrické sítě ve vašem domě a po ní je posílají dále, výkon sítě může být ovlivněn elektrickým hlukem nebo délkou kabelů Doporučujeme ve vašem domě. Izolujte složky el. vedení, adaptérů el. sítě nebo nabíječek Zásuvka Multizásuvka AC adaptér Nabíječka s odrušovacím filtrem Připojení k el. zásuvkám: V žádném případě tyto adaptéry nepřipojujte k napájecímu napětí bez vypínače. Pro dosažení co nejlepšího možného výsledku doporučujeme zapojit přímo do zásuvky el. sítě. Připojte vaše adaptéry do několikanásobné zásuvky s odrušovacím filtrem pro potlačení případných rušivých složek v napájecím napětí. Viz níže uvedené obrázky: Nejlepšího výkonu dosáhnete, když budete postupovat podle níže uvedeného obrázku:

6 Připojení, jež jsou popsaná na níže uvedených obrázcích, nedoporučujeme, třebaže tyto technologie jsou schopné zvládnout většinu rozhraní generovaných adaptéry nebo nabíječkami v el. síti. Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Odrušovací Adaptér Nabíječka filtr Adaptér el. sítě Nabíječka filtr Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Zásuvka AC adaptér AC adaptér Nedoporučujeme Připojení přes několikanásobnou zásuvku Zásuvka Odrušovací filtr

7 Bezpečnostní pokyny Dříve než jednotlivé části propojíte a připojíte je pod napětí, přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny: Místo instalace: Mimo dosah jakéhokoli zdroje kapaliny nebo plynu, jenž by mohl výrobek poškodit. Na ploše elektricky nevodivé a nehořlavé. V dostatečné vzdálenosti od zdroje jak přímého tepla, tak slunečního záření. V neuzavřeném, dobře odvětrávaném prostoru. Zajistěte, aby větrací otvory výrobku byly odkryté. Tento výrobek je určen k provozu pomocí el. sítě 230 V, 50 Hz. Zapojte adaptér PLC do el. zásuvek typu E/F (2 vodiče) Mezi adaptérem PLC a zásuvkou na stěně nepoužívejte prodlužovací kabel nebo několikanásobnou zásuvku. Pro připojení k el. síti nebo k dalším elektronickým zařízením nebo zařízením výpočetní techniky použijte pouze kabely dodané s výrobkem. Na připojovacím kabelu nenechávejte žádný předmět, jenž by ho mohl poškodit. Umístěte připojovací kabel tak, aby se na něj nedalo šlápnout.

8 Doporučení Připojení přes několikanásobnou zásuvku Jestliže musíte adaptér zapojit do několikanásobné zásuvky, věnujte pozornost níže uvedeným doporučením: Ujistěte se, že tato několikanásobná zásuvka nemá odrušovací filtr nebo ochranu před přepětím, neboť tyto vlastnosti mohou zhoršit přenos dat po elektrické síti. Použijte několikanásobnou zásuvku s co nejkratším napájecím kabelem. Nezapojujte adaptér do několikanásobné zásuvky, která je již napájena z jiné několikanásobné zásuvky. Elektrické rozhraní Některé elektrické adaptéry vysílají elektrický hluk. Jestliže se hluk šíří ve vaší elektrické síti, hrozí tu velké nebezpečí snížení výkonu, rychlosti a bezporuchovosti výrobku. K obdržení co nejlepšího výsledku Vám doporučujeme připojit odrušovací filtr. Níže jmenované adaptéry mají sklon vytvářet hluk: Nabíječka baterie Halogenová světla Fén Vysavač... Elektrické kabely Tento adaptér přenáší data do každého a z každého druhého stávajícího elektrického kabelu ve vašem domě. Jsou-li dvě elektrické zásuvky od sebe příliš vzdáleny (mezi nimi příliš dlouhý el. kabel), tyto adaptéry nebudou moci spolu správně komunikovat. Více informací viz v kapitole Časté potíže. Instalace softwaru PLC na váš počítač Tento software lze použít k nastavením. Před instalací softwaru na váš počítač se ujistěte, že počítač splňuje níže uvedené parametry: 1) Operační systém musí být Windows 98SE, ME, 2000, XP a VISTA. 2) Procesor musí být alespoň PENTIUM III 450 MHz. 3) Minimální paměť musí být 256 MB. 4) Musí mít dostupný port ETHERNET.

9 Vzhled adaptérů Písmeno Název Popis PLC Link/ACT LED Připojení Ethernet/ACT LED On: Zjištěno připojení (*1) Kontrolka: (1) Zjištěno připojení(*1) Off: Nezjištěno žádné připojení On: Zjištěno připojení Ethernet Kontrolka: Zjištěno připojení Ethernet Off: Nezjištěno žádné připojení Ethernet *1: Tato LED dioda bude na ON, když bude zjištěno připojení. Je-li zařízení používáno jako Stanice, LED dioda oznámí blikáním přenos dat po el. vedení. Je-li zařízení používáno jako ústřední koordinátor, LED dioda bude stále svítit i při zjištění přenosu dat po el. vedení.

10 Princip funkce Níže jsou uvedeny dva zjednodušené a konkrétní příklady použití těchto adaptérů PLC. Příklad použití č. 1: Připojení k internetu po elektrické síti. Po připojení adaptéru PLC Ethernet k vašemu modemu ADSL budete moci odeslat data vysokorychlostním systémem ADSL do jedné elektrické zásuvky a vyzvednout si je v druhé elektrické zásuvce díky druhému adaptéru PLC připojenému k vašemu počítači. Při instalaci vašeho PC nebudete již proto omezováni umístěním telefonické přípojky. Má-li váš modem vestavěnou funkci router, budete moci připojit několik počítačů. Příklad použití č. 2: Sdílení dat dvěma počítači v místnosti Stejným způsobem, je-li více počítačů součástí sítě a sdílí-li toto připojení k internetu, budou moci sdílet mezi sebou i data (sdílení souborů, vysílání videa z jednoho počítače na druhý, ). Abyste tyto úkony mohli provádět, postupujte podle námi navrženého postupu:

11 Instalace A. Pohotovostní režim Jestliže žádný u není po 2 minuty používán, adaptér se z důvodu energetických úspor automaticky přepne do pohotovostního režimu, napájecí LED dioda bude 1 vteřinu blikat na ON a 1 vteřinu na OFF. Tento pohotovostní režim opustíte, když zasunete nebo adaptér znovu zapojíte do zásuvky. B. Nastavení skupiny logické sítě Uživatelé mohou nastavit adaptéry do jedné nebo několika síťových skupin. Adaptéry v téže skupině logické sítě mohou komunikovat jedna s druhou. Naopak adaptéry, jež jsou v rozdílné síťové skupině, vzájemně komunikovat nemohou. Když chcete připojit adaptér B do logické sítě adaptéru A, proveďte 3 níže uvedené kroky: (Pozn.: Je mnohem praktičtější, když uživatel použije adaptéry nakonfigurované všechny do téže síťové skupiny. Jakmile je síť nastavena, bude možné adaptéry přemisťovat po celém domě.) Krok 1: Nejdříve vymažte síťovou skupinu adaptéru B stisknutím tlačítka GROUP na více než 10 vteřin. Po uvolnění tohoto tlačítka se současně rozsvítí LED diody a tím potvrdí vymazání této síťové skupiny. Níže zmíněné kroky umožňují připojení adaptéru B k síti adaptéru A: Krok 2: Nejprve na 2 až 3 vteřiny stiskněte tlačítko GROUP na adaptéru A. (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká) Krok 3: Do dvou minut po předcházejícím kroku stiskněte na 2 až 3 vteřiny tlačítko GROUP na adaptéru B (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká). Po 8 až 10 vteřinách se adaptér B připojí k adaptéru A. Nyní se budete moci přesvědčit, že LED dioda A svítí na obou adaptérech. Adaptér B byl připojen k téže síti jako adaptér A. Do stejné sítě jako adaptér A je možné připojit i adaptér C, a to podle výše popsaných kroků.

12 Instalace C. Vymazání adaptéru ze síťové skupiny Na příklad máte dva adaptéry A a B v téže síťové skupině. Jestliže chcete odebrat z této skupiny adaptér A, stačí provést krok 1 stisknutím tlačítka GROUP na tomto adaptéru po dobu 10 vteřin. Poté již adaptér A nebude moci komunikovat s adaptérem B. Při mazání dalších adaptérů postupujte stejným způsobem. D. Nastavení jiné síťové skupiny Při mazání adaptéru B ze síťové skupiny adaptéru A proveďte výše popsaný krok 1. Poté je vygenerován náhodný síťový klíč, odlišný od názvu sítě adaptéru A. Při přidávání dalších adaptérů do síťové skupiny adaptéru B nebo síťové skupiny adaptéru A použijte stejné postupy jako v krocích 2 a 3. Můžete použít 2 síťové skupiny. Níže jsou předvedeny příklady instalací: Příklad č. 1: Připojení 2 počítačů v místnosti Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 1. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 1 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Protože má 4 výstupy, budete moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 2. Místnost B Místnost A notebook stolní PC schéma 1

13 Instalace Místnost B Místnost A notebook notebook terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 2 Příklad č. 2: Připojení k routeru XDSL (Sdílení připojení k internetu) Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 3. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 3 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 4. Místnost B Místnost A router nebo OP85-4S stolní PC schéma 3

14 Instalace Místnost B Místnost A notebook router terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 4 Příklad č. 3: Šíření pomocí přístupového bodu WIFI Někdy se stává, že některý počítač se nedokáže připojit k síti WIFI nebo ji detekovat kvůli počtu etáží. Stačí použít adaptér PLC, ten umožní rozšíření vaší sítě WIFI. Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k přístupovému bodu WIFI, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 5. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 5 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 5. Místnost B stolní PC Místnost A router přístupový bod WIFI Schéma 5

15 Sdílení souborů Níže najdete podrobný popis způsobů, jak sdílet soubory v různých operačních systémech Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows Vista? Když chcete sdílet soubory v operačním systému Windows Vista, přemístěte do složky Veřejné všechny složky nebo soubory, jež chcete sdílet. Potom postupujte podle níže popsaných kroků: 1) Klikněte na Start, pak na Příslušenství a nakonec na Průzkumník Windows. V levé části obrazovky se objeví všechny složky a soubory ve vašem počítači. 2) Vyberte složku Veřejné a do ní přemístěte soubory, které si přejete sdílet. 3) Po zkopírování souborů do této složky zavřete Průzkumníka Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows XP? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení a zabezpečení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) Klikněte na oddíl Sdílení. 3) V rámečku Sdílení sítě a zabezpečení zaškrtněte pole Sdílet složku v síti. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením. 4) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 5) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows 2000? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) V oddíle Sdílení klikněte na Sdílet složku. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením (max. 12 písmen, aby byl soubor přístupný i pro operační systémy Windows 98 SE a ME). 3) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 4) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít.

16 Technická charakteristika Druh Název výrobku Rychlost Rychlost přenosu dat Kmitočtové pásmo Způsob připojení QoS (Kvalita služby) Modulace Počet portů RJ45 Popis 85 Mb/s efektivní více než 25 Mb/s 4,3 až 20,9 MHz CSMA/CA 4 stupně OFDM (QAM 16/64/256, DQPSK, DBPSK) 1 port Standardy LAN IEEE 802,3; IEEE 802,3U, HomePlug Operační systém Max. počet adaptérů v téže síťové skupině Druh kódování Windows 98 SE, ME, NT, 2000, XP, MAC, Linux více než 15 v téže síti 56 bitů DES LED diody celkem 4 Teplota 0 až 40 C Relativní vlhkost 10 až 85 % Napájecí zdroj VAC, 50/60 Hz Certifikáty CE, FCC, HomePlug Časté dotazy

17 1) Na jakou vzdálenost může tento adaptér přenášet? Odpověď: Tato technologie umožňuje přenos informací po celém domě. V pravém slova smyslu omezení neexistuje, avšak přenos velmi významně ovlivňuje elektrický hluk vašeho zařízení. 2) Mám na svém elektrickém zařízení předělat kabelové vedení nebo namontovat speciální filtry pro tento druh výrobku? Odpověď: Tyto výrobky používáte u vašeho stávajícího elektrického zařízení proto, abyste mohl připojit vaše počítače v různých místnostech k místní síti a tím i sdílet soubory, tiskárny či připojení k internetu. Tyto výrobky využívají všechny stávající elektrické zásuvky. Jestliže je vaše zařízení moderní nebo nové, nepotřebujete předělávat kabelové vedení ani instalovat speciální filtry pro výrobky PLC. 3) Který druh zásuvek lze použít k zapojení těchto adaptérů PLC? Odpověď: Mohou se zapojit do zásuvek AC 100 až 240 V se 2 až 3 vodiči podle použité zásuvky. 4) Je možné použít tyto výrobky spolu s vypínačem? Odpověď: V mnoha státech tyto signály nemohou komunikovat mezi různými fázemi. V takovém případě vaše elektrické zařízení zkontrolujte, dříve než zahájíte instalaci společně s adaptéry PLC. 5) Je odesílání soukromých dat přes tyto adaptéry PLC bezpečné? Odpověď: Je to dostatečně zabezpečené, protože tato technologie používá zvláštní kódování dat. Více informací o druhu algoritmu použitého kódování viz technické charakteristiky. 6) Jak připojit několik adaptérů společně? Odpověď: Společně mohou být připojeny adaptéry v téže síťové skupině. Použijte tlačítko GROUP nebo software na CD-ROMu vašeho PC a nastavte skupinu adaptérů. Sady adaptérů se 2 až 3 adaptéry jsou obvykle nastaveny do stejné skupiny. Časté dotazy

18 7) Kolik adaptérů PLC může být v jedné skupině? Odpověď: Viz technická charakteristika. 8) Proč je nutné heslo? Odpověď: Protože adaptéry mohou být nakonfigurovány v softwaru na počítači. Zabrání se tím tomu, že změny neprovede neoprávněná osoba. 9) Kolik adaptérů PLC mohu instalovat ve svém domě? Odpověď: Počet adaptérů není nijak omezen, avšak je nutné si uvědomit, že čím více adaptérů se připojí a používá, tím je nižší celkový výkon přenosu dat, neboť adaptéry sdílejí celou šířku vašeho pásma podle počtu připojených adaptérů. ZÁRUČNÍ LIST

19 Na výrobek poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a provedení. Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek: Zásuvkový LAN adaptér Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 SERVIS : Tel: PM Servis Na barikádách Praha 9 ATV servis a prodej elektroniky Richard Tenora Kšírova Brno Tel.: ,

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406

Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Value - Powerline ethernet adaptér, 85Mbps Katalogové číslo: 21.99.1406 Vlastnosti: Kompatibilní s HomePlug 1.0 Turbo Kompatibilní se specifikací IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX ANSI/IEEE

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu

Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Nastavení modemu Comtrend VR-3031eu Bezpečnostní upozornění Zařízení neinstalujte poblíž zdroje vody, abyste zamezili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Přístroj není vhodné umístit blízko

Více

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR

Přední panel SP3361 ADSL DATA LAN USB PWR Úvod Toto zařízení je kompatibilní s novými ADSL2+ standardy, poskytuje vysoký výkon a jednoduché použití. Umožňuje uživatelům využívat rychlejší komunikační rychlosti, než kdykoli předtím a využívat tří

Více

Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní anténa UHF / VHF REQUIN Ref. 008193 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Interiérová anténa UHF / VHF Třebaže s instalací vaší VENKOVNÍ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504

Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Instalační příručka pro průchozí adaptér Powerline 600 Mbps se 4 porty XAVB6504 Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis

Více

Návod na zprovoznění internetu, televize a telefonu od UPC

Návod na zprovoznění internetu, televize a telefonu od UPC Návod na zprovoznění internetu, televize a telefonu od UPC 1. část zapojení modemu a telefonu Pro využívání UPC Internetu, Televize nebo Telefonu vždy nejprve zapojte modem. 241 005 100 www.upc.cz Vítejte

Více

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní plochá anténa Ref. č. 008195 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Venkovní anténa UHF / VHF / FM Třebaže s instalací vaší VENKOVNÍ PLOCHÉ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVoD NA ZPROVOZNĚNÍ INTERNETU, TELEVIZE A TELEFONU OD UPC

NÁVoD NA ZPROVOZNĚNÍ INTERNETU, TELEVIZE A TELEFONU OD UPC NÁVoD NA ZPROVOZNĚNÍ INTERNETU, TELEVIZE A TELEFONU OD UPC 1. část zapojení modemu a telefonu Vítejte ve světe UPC Děkujeme vám za pořízení našich služeb. Pro správnou funkci internetu, chytré televize

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master

XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master XL-HBW128C HomePNA3.0 Coax Master Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního panelu... 4 2.2 Popis

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+

Řada P-660HN. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Řada P-660HN Bezdrátový router N /modem ADSL2+ Firmware v3.70 Vydání 2, 12/2008 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské heslo: user Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalace. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalace Powerline 500 Model XAVB5221 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. 2 Začínáme Se síťovými řešeními Powerline získáte alternativu k bezdrátovým sítím nebo

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata

Fantec SQ-35U3e. Příručka uživatele. Obsah. 4x 3.5 SATA HDD USB3.0 esata Fantec SQ-35U3e 4x 3.5" SATA HDD USB3.0 esata Příručka uživatele Obsah Obsah balení Poznámka O zařízení Průvodce instalací hardware Průvodce formátováním HDD 1. Obsah balení - 1x příručka - 1x kryt na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka PowerGrid Powerline Ethernet Adapter Rychlá Instalační Příručka Obsah: Úvod..... 3 Obsah balení... 3 Bezpečnostní pokyny........ 4 Instalace zařízení....... 4 Popis zařízení. 4 Typická zapojení 4 Zapojení

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Interiérová anténa UHF / VHF Ref. č. 008198 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY

Interiérová anténa UHF / VHF Ref. č. 008198 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Interiérová anténa UHF / VHF Ref. č. 008198 NÁVOD K POUŽITÍ A UŽIVATELSKÉ RADY Interiérová anténa UHF / VHF Třebaže s instalací vaší INTERIÉROVÉ ANTÉNY OPTEX pospícháte, doporučujeme vám, abyste si tento

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem

Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL. Zyxel VMG bezdrátový N300 xdsl modem Průvodce rychlou instalací Wi-Fi směrovače pro Pevný internet DSL Zyxel VMG1312 - bezdrátový N300 xdsl modem Obsah 1. Obsah balení 3 2. Zapojení a základní nastavení směrovače 4 1. Jak zapojit směrovač

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter

Obsah dodávky. Přehled termínů. Powerline Adapter Powerline Adapter Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Powerline Adapter extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů. Powerline Adapter nepoužívejte

Více

NPS-520 Multifunkční tiskový server

NPS-520 Multifunkční tiskový server Multifunkční tiskový server Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Listopad 2006 Obsah Úvodní informace... 1 1 Hardwarová instalace... 2 1.1 LED kontrolky... 2 2 Utilita ZyXEL... 3 2.1 Instalace (prostředí

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580

Uživatelská příručka AE6000. Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 Uživatelská příručka AE6000 Dvoupásmový bezdrátový adaptér Mini USB AC580 a Obsah Přehled výrobku Funkce 1 Instalace Instalace 2 Konfigurace bezdrátové sítě Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigurační utilita

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_

DiskStation. Stručná instalační příručka. ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_ DiskStation Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20101028 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku na bezpečném

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu

jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu jediná televize, s multidimenzí Zapojení set-top-boxu KROK 1 Připojení vaší TV SCART kabel HDMI kabel Pokud máte televizi s HDMI výstupem, připojíte ji k set-top boxu pomocí HDMI kabelu (kabel č. 1), který

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140

Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Digitální hodiny s Full HD WiFi kamerou a úhlem záběru 140 Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Přehrávač MP300 - příručka

Přehrávač MP300 - příručka Přehrávač MP300 - příručka Základní operace Dobíjení baterie 1. Přepněte vypínač do pozice OFF. 2. Zapojte malý konec USB kabelu do miniusb portu na zařízení MP300. Pak připojte větší konec kabelu do volného

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690

Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201. Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI. Rev:1.0.0 7106500690 Uživatelská příručka TG-3269/ TG-3201 Adaptér pro Gigabit Ethernet s rozhraním PCI Rev:1.0.0 7106500690 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění změnit. je registrovaná

Více

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001)

Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Návod na instalaci univerzálního extenderu Verze Powerline (XAVN2001) Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka

WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Wireless-N Range Extender WAP-5883 Rychlá Instalační Příručka Copyright 2012 A. Obsah balení a důležitá upozornění Před použitím tohoto Wireless-N Range Extenderu, prosím zkontrolujte obsah balení. Wireless-N

Více

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači

EDGE router ER75i. Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Obsah balení: router zdroj anténa UTP kabel křížený Instalační CD s návodem a ovladači Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím následující pokyny: Komunikační router se musí používat v souladu s veškerými

Více

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router

DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Tento produkt je možné nastavit za použití jakéhokoliv aktuálního internetového prohlížeče, tj. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL Router Předtím, než začnete

Více

Montážní návod SWING 250

Montážní návod SWING 250 Montážní návod SWING 250 POZOR: Brána musí být symetrická a správně vyvážená. Před instalací pohonu si pozorně přečtěte tento návod. Sestava : 2x motor pohonu (Ref. č. SW400) Upevňovací patky s fixací

Více

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera. Průvodce rychlým nastavením A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Síťová Kamera Průvodce rychlým nastavením 1 Začínáme Obsah balení Zkontrolujte obsah balení, zda obsahuje všechny uvedené díly. V případě, kdy nějaká ze součástí chybí

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

Powerline AV 200PRO - Uživatelská příručka

Powerline AV 200PRO - Uživatelská příručka Powerline AV 200PRO - Uživatelská příručka www.schwaiger-cz.cz Stránka 1 Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

IP komplet DSL. Návod pro instalaci služby 1/10

IP komplet DSL. Návod pro instalaci služby 1/10 IP komplet DSL Návod pro instalaci služby 1/10 1. Obsah balíčku ADSL / VDSL modem COMTREND VR-3022eu Napájecí zdroj k modemu Žlutý kabel konektory 2xRJ45 Zelený kabel konektory 2xRJ11 Červený kabel Konektory

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

Návod pro instalaci služby

Návod pro instalaci služby Návod pro instalaci služby GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika // tel. 800 990 990 // info@gts.cz 1/10 0. Obsah balíčku ADSL / VDSL modem COMTREND VR-3022eu Napájecí zdroj

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

PCTV Hybrid Pro Stick Hardware

PCTV Hybrid Pro Stick Hardware PCTV Hybrid Pro Stick Hardware PCTV Hybrid Pro Stick Hardware Uživatelská příručka CZ Březen 2006 Pinnacle Systems GmbH 2006 Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nesmí být použita bez písemného

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně.

1. POWER svítí Externí napáječ pracuje normálně. Externí napáječ je vypnutý nebo odpojený. 2. WLAN svítí Bezdrátová síť WLAN pracuje normálně. Obsah Obsah... 2 Popis... 3 Funkce... 3 Kontrolka LED... 3 Popis rozhraní... 4 Instalace... 5 Vložení karty SIM... 5 Vložení modemu... 5 Připojení počítače... 6 Připojení napájecího zdroje... 6 Zapnutí

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HW-T3 v2. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HW-T3 v2 Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou

Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Black box s otočnou 180 WiFi kamerou Návod k obsluze Kontakt na dodavatele: SHX Trading s.r.o. Týmlova 8, Praha 4, 140 00 Tel: 244 472 125, email: info@spyobchod.cz www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Zobrazení

Více

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software).

Vložte disk Sweex CD-ROM do CD mechaniky a klikněte na Drivers and Software (Ovladače a software). LW056V2 Sweex bezdrátový LAN Cardbus adaptér 54 Mbps Úvod Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 54 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS

Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS Návod pro připojení telefonu Nokia 6230 přes infračervený port pro Windows XP instalace programu PC Suite - GPRS 1. Instalace kabelu Do počítače vložte instalační CD Nokia 6230 CD-ROM, které je obsažené

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL

ZYXEL P-660HN-T3A. nastavení modemu. vzorové nastavení ADSL nastavení modemu ZYXEL P-660HN-T3A Jsme rádi, že jste se rozhodli pro službu GoInternet. V následujících krocích vás provedeme nastavením modemu. Doporučujeme si tento dokument stáhnout do svého počítače,

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56

Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Philips SPE3000 series UM CZ.ind :54:56 Externí harddisk Řada SPE3000 CZ Uživatelská příručka Obsah CZ 4 Obsah balení 4 Připojení 5 Odpojení 5 Instalace pro Mac, Windows 98 a Windows ME 6 Důležité informace 7 Potřebujete pomoc? 8 Soulad s FCC

Více

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje

Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell OptiPlex 780 Ultra Small Form Factor Informace o instalaci a funkcích technické údaje Čelní pohled

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4

Obsah balení. Instalační příručka bezdrátového modemu s routerem ADSL2+ N300 DGN2200Bv4 Trademarks NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být změněny

Více