Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s OP85-1S"

Transkript

1 Návod k použití Zásuvkový LAN adaptér 85 Mb/s Výr. č.:

2

3 OBSAH Informace o výrobku Strana 4 Obsah balení Strana 5 Co byste měli vědět, než začnete s instalací Strana 5 Bezpečnostní pokyny Strana 7 Doporučení Strana 8 Vzhled adaptérů Strana 9 Princip funkce Strana 11 Instalace Strana 12 Sdílení souborů Strana 16 Technická charakteristika Strana 17 Časté dotazy Strana 18

4 Informace o výrobku Vítejte ve světě přenosů dat po elektrické síti (PLC), v němž se jakákoli elektrická síť mění v inteligentní síť s vysokorychlostním přenosem dat. Díky modemům PLC, které Vám nabízíme (síťové adaptéry), můžete odteď sdílet připojení k internetu nebo data mezi jednotlivými zařízeními zapojenými do elektrické zásuvky. Adaptér je modul se síťovým rozhraním Ethernet (PLC), jenž ve vašem bydlišti umožní vysokorychlostní přenos informací po el. síti (dat, zvukových souborů nebo videosouborů) mezi vašimi zařízeními výpočetní techniky. Jelikož elektrická síť je nejrozšířenější sítí v budově nebo domě, stává se každá elektrická zásuvka přístupovým bodem k síti. Adaptér tak umožňuje připojení jakéhokoli zařízení s rozhraním Ethernet 10/100 Base-T k el. síti a tím i výměnu dat mezi dalšími zařízeními, jež jsou rovněž připojena adaptérem k téže el. síti a to zcela bezpečně díky kódování dat. Jednoduchá a rychlá instalace vám umožní vytvořit si svou vlastní místní síť bez dalších kabelů: 1) PŘIPOJENÍ (připojení adaptéru k zařízení napájenému el. sítí) 2) SDÍLENÍ A BROUZDÁNÍ (výměna dat mezi zařízeními nebo po internetu) Budete tak moci plně připojit technologií Plug and Play (v překladu připoj a hraj ) PC k modemu, připojit se k internetu nebo sdílet data mezi dvěma PC, mezi jedním PC a tiskárnou, Zařízení standardu Homeplug vám zajistí interoperabilitu mezi adaptéry téže generace. V domácí síti vám zajistí také koexistenci dvou logických sítí založených na rozdílných generacích. Např. ve svém obydlí můžete mít dva adaptéry 85 Mb/s, které mezi sebou komunikují, a paralelně dva adaptéry 200 Mb/s, jež jsou v provozu. Naopak adaptér 85 nemůže komunikovat s adaptérem 200. Pozdější verze standardu Homeplug budou všechny kompatibilní s adaptérem 200 Mb/s, a tak bude trvalost vašich adaptérů 200+ zajištěna.

5 Obsah balení Při vybalování vaší sady zkontrolujte, že balení obsahuje všechny níže popsané části: Druh Snímek části 2 porty PLC 85 Mb/s (1 vstupní / 1 výstupní) 2 kabely Ethernet (RJ45) 1 cd (se softwarem a návodem k použití) Co byste měli vědět, než začnete s instalací Tyto výrobky odesílají data do celé elektrické sítě ve vašem domě a po ní je posílají dále, výkon sítě může být ovlivněn elektrickým hlukem nebo délkou kabelů Doporučujeme ve vašem domě. Izolujte složky el. vedení, adaptérů el. sítě nebo nabíječek Zásuvka Multizásuvka AC adaptér Nabíječka s odrušovacím filtrem Připojení k el. zásuvkám: V žádném případě tyto adaptéry nepřipojujte k napájecímu napětí bez vypínače. Pro dosažení co nejlepšího možného výsledku doporučujeme zapojit přímo do zásuvky el. sítě. Připojte vaše adaptéry do několikanásobné zásuvky s odrušovacím filtrem pro potlačení případných rušivých složek v napájecím napětí. Viz níže uvedené obrázky: Nejlepšího výkonu dosáhnete, když budete postupovat podle níže uvedeného obrázku:

6 Připojení, jež jsou popsaná na níže uvedených obrázcích, nedoporučujeme, třebaže tyto technologie jsou schopné zvládnout většinu rozhraní generovaných adaptéry nebo nabíječkami v el. síti. Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Odrušovací Adaptér Nabíječka filtr Adaptér el. sítě Nabíječka filtr Nedoporučujeme Nezapojujte do téže multizásuvky adaptér i nabíječku Zásuvka Zásuvka AC adaptér AC adaptér Nedoporučujeme Připojení přes několikanásobnou zásuvku Zásuvka Odrušovací filtr

7 Bezpečnostní pokyny Dříve než jednotlivé části propojíte a připojíte je pod napětí, přečtěte si níže uvedené bezpečnostní pokyny: Místo instalace: Mimo dosah jakéhokoli zdroje kapaliny nebo plynu, jenž by mohl výrobek poškodit. Na ploše elektricky nevodivé a nehořlavé. V dostatečné vzdálenosti od zdroje jak přímého tepla, tak slunečního záření. V neuzavřeném, dobře odvětrávaném prostoru. Zajistěte, aby větrací otvory výrobku byly odkryté. Tento výrobek je určen k provozu pomocí el. sítě 230 V, 50 Hz. Zapojte adaptér PLC do el. zásuvek typu E/F (2 vodiče) Mezi adaptérem PLC a zásuvkou na stěně nepoužívejte prodlužovací kabel nebo několikanásobnou zásuvku. Pro připojení k el. síti nebo k dalším elektronickým zařízením nebo zařízením výpočetní techniky použijte pouze kabely dodané s výrobkem. Na připojovacím kabelu nenechávejte žádný předmět, jenž by ho mohl poškodit. Umístěte připojovací kabel tak, aby se na něj nedalo šlápnout.

8 Doporučení Připojení přes několikanásobnou zásuvku Jestliže musíte adaptér zapojit do několikanásobné zásuvky, věnujte pozornost níže uvedeným doporučením: Ujistěte se, že tato několikanásobná zásuvka nemá odrušovací filtr nebo ochranu před přepětím, neboť tyto vlastnosti mohou zhoršit přenos dat po elektrické síti. Použijte několikanásobnou zásuvku s co nejkratším napájecím kabelem. Nezapojujte adaptér do několikanásobné zásuvky, která je již napájena z jiné několikanásobné zásuvky. Elektrické rozhraní Některé elektrické adaptéry vysílají elektrický hluk. Jestliže se hluk šíří ve vaší elektrické síti, hrozí tu velké nebezpečí snížení výkonu, rychlosti a bezporuchovosti výrobku. K obdržení co nejlepšího výsledku Vám doporučujeme připojit odrušovací filtr. Níže jmenované adaptéry mají sklon vytvářet hluk: Nabíječka baterie Halogenová světla Fén Vysavač... Elektrické kabely Tento adaptér přenáší data do každého a z každého druhého stávajícího elektrického kabelu ve vašem domě. Jsou-li dvě elektrické zásuvky od sebe příliš vzdáleny (mezi nimi příliš dlouhý el. kabel), tyto adaptéry nebudou moci spolu správně komunikovat. Více informací viz v kapitole Časté potíže. Instalace softwaru PLC na váš počítač Tento software lze použít k nastavením. Před instalací softwaru na váš počítač se ujistěte, že počítač splňuje níže uvedené parametry: 1) Operační systém musí být Windows 98SE, ME, 2000, XP a VISTA. 2) Procesor musí být alespoň PENTIUM III 450 MHz. 3) Minimální paměť musí být 256 MB. 4) Musí mít dostupný port ETHERNET.

9 Vzhled adaptérů Písmeno Název Popis PLC Link/ACT LED Připojení Ethernet/ACT LED On: Zjištěno připojení (*1) Kontrolka: (1) Zjištěno připojení(*1) Off: Nezjištěno žádné připojení On: Zjištěno připojení Ethernet Kontrolka: Zjištěno připojení Ethernet Off: Nezjištěno žádné připojení Ethernet *1: Tato LED dioda bude na ON, když bude zjištěno připojení. Je-li zařízení používáno jako Stanice, LED dioda oznámí blikáním přenos dat po el. vedení. Je-li zařízení používáno jako ústřední koordinátor, LED dioda bude stále svítit i při zjištění přenosu dat po el. vedení.

10 Princip funkce Níže jsou uvedeny dva zjednodušené a konkrétní příklady použití těchto adaptérů PLC. Příklad použití č. 1: Připojení k internetu po elektrické síti. Po připojení adaptéru PLC Ethernet k vašemu modemu ADSL budete moci odeslat data vysokorychlostním systémem ADSL do jedné elektrické zásuvky a vyzvednout si je v druhé elektrické zásuvce díky druhému adaptéru PLC připojenému k vašemu počítači. Při instalaci vašeho PC nebudete již proto omezováni umístěním telefonické přípojky. Má-li váš modem vestavěnou funkci router, budete moci připojit několik počítačů. Příklad použití č. 2: Sdílení dat dvěma počítači v místnosti Stejným způsobem, je-li více počítačů součástí sítě a sdílí-li toto připojení k internetu, budou moci sdílet mezi sebou i data (sdílení souborů, vysílání videa z jednoho počítače na druhý, ). Abyste tyto úkony mohli provádět, postupujte podle námi navrženého postupu:

11 Instalace A. Pohotovostní režim Jestliže žádný u není po 2 minuty používán, adaptér se z důvodu energetických úspor automaticky přepne do pohotovostního režimu, napájecí LED dioda bude 1 vteřinu blikat na ON a 1 vteřinu na OFF. Tento pohotovostní režim opustíte, když zasunete nebo adaptér znovu zapojíte do zásuvky. B. Nastavení skupiny logické sítě Uživatelé mohou nastavit adaptéry do jedné nebo několika síťových skupin. Adaptéry v téže skupině logické sítě mohou komunikovat jedna s druhou. Naopak adaptéry, jež jsou v rozdílné síťové skupině, vzájemně komunikovat nemohou. Když chcete připojit adaptér B do logické sítě adaptéru A, proveďte 3 níže uvedené kroky: (Pozn.: Je mnohem praktičtější, když uživatel použije adaptéry nakonfigurované všechny do téže síťové skupiny. Jakmile je síť nastavena, bude možné adaptéry přemisťovat po celém domě.) Krok 1: Nejdříve vymažte síťovou skupinu adaptéru B stisknutím tlačítka GROUP na více než 10 vteřin. Po uvolnění tohoto tlačítka se současně rozsvítí LED diody a tím potvrdí vymazání této síťové skupiny. Níže zmíněné kroky umožňují připojení adaptéru B k síti adaptéru A: Krok 2: Nejprve na 2 až 3 vteřiny stiskněte tlačítko GROUP na adaptéru A. (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká) Krok 3: Do dvou minut po předcházejícím kroku stiskněte na 2 až 3 vteřiny tlačítko GROUP na adaptéru B (Přesvědčte se, že LED dioda POWER se rozbliká). Po 8 až 10 vteřinách se adaptér B připojí k adaptéru A. Nyní se budete moci přesvědčit, že LED dioda A svítí na obou adaptérech. Adaptér B byl připojen k téže síti jako adaptér A. Do stejné sítě jako adaptér A je možné připojit i adaptér C, a to podle výše popsaných kroků.

12 Instalace C. Vymazání adaptéru ze síťové skupiny Na příklad máte dva adaptéry A a B v téže síťové skupině. Jestliže chcete odebrat z této skupiny adaptér A, stačí provést krok 1 stisknutím tlačítka GROUP na tomto adaptéru po dobu 10 vteřin. Poté již adaptér A nebude moci komunikovat s adaptérem B. Při mazání dalších adaptérů postupujte stejným způsobem. D. Nastavení jiné síťové skupiny Při mazání adaptéru B ze síťové skupiny adaptéru A proveďte výše popsaný krok 1. Poté je vygenerován náhodný síťový klíč, odlišný od názvu sítě adaptéru A. Při přidávání dalších adaptérů do síťové skupiny adaptéru B nebo síťové skupiny adaptéru A použijte stejné postupy jako v krocích 2 a 3. Můžete použít 2 síťové skupiny. Níže jsou předvedeny příklady instalací: Příklad č. 1: Připojení 2 počítačů v místnosti Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 1. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 1 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Protože má 4 výstupy, budete moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 2. Místnost B Místnost A notebook stolní PC schéma 1

13 Instalace Místnost B Místnost A notebook notebook terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 2 Příklad č. 2: Připojení k routeru XDSL (Sdílení připojení k internetu) Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k počítači, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 3. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 3 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 4. Místnost B Místnost A router nebo OP85-4S stolní PC schéma 3

14 Instalace Místnost B Místnost A notebook router terminál IP Nedodaný OP85-4S stolní PC Schéma 4 Příklad č. 3: Šíření pomocí přístupového bodu WIFI Někdy se stává, že některý počítač se nedokáže připojit k síti WIFI nebo ji detekovat kvůli počtu etáží. Stačí použít adaptér PLC, ten umožní rozšíření vaší sítě WIFI. Postup instalace 1) Dodaným kabelem Ethernet (RJ45) připojte adaptér k přístupovému bodu WIFI, jako v místnosti A níže uvedeného schématu 5. 2) Poté adaptér zapojte do el. zásuvky. Rozsvítí se kontrolka POWER (C). Je-li už připojen jiný adaptér, rozsvítí se kontrolka LINK (A). 3) V místnosti B schématu 5 připojte adaptér OP85-4S (nedodán) nebo druhý adaptér na router dodaným kabelem Ethernet (RJ45), jako na níže uvedeném schématu. Budete tak moci připojit až 4 různá zařízení (stolní počítač, notebook, digitální přijímač, ), jak je ukázáno v místnosti A schématu 5. Místnost B stolní PC Místnost A router přístupový bod WIFI Schéma 5

15 Sdílení souborů Níže najdete podrobný popis způsobů, jak sdílet soubory v různých operačních systémech Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows Vista? Když chcete sdílet soubory v operačním systému Windows Vista, přemístěte do složky Veřejné všechny složky nebo soubory, jež chcete sdílet. Potom postupujte podle níže popsaných kroků: 1) Klikněte na Start, pak na Příslušenství a nakonec na Průzkumník Windows. V levé části obrazovky se objeví všechny složky a soubory ve vašem počítači. 2) Vyberte složku Veřejné a do ní přemístěte soubory, které si přejete sdílet. 3) Po zkopírování souborů do této složky zavřete Průzkumníka Windows. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows XP? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení a zabezpečení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) Klikněte na oddíl Sdílení. 3) V rámečku Sdílení sítě a zabezpečení zaškrtněte pole Sdílet složku v síti. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením. 4) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 5) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít. Jak sdílet soubory v operačním systému Windows 2000? 1) Vyberte soubory, které chcete sdílet, poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte Sdílení. Nyní se zobrazí nové okno Název sdílené položky. 2) V oddíle Sdílení klikněte na Sdílet složku. Pod touto volbou, v poli Název sdílené položky, můžete soubor určený ke sdílení přejmenovat. Musíte jej však přejmenovat ještě před jeho sdílením (max. 12 písmen, aby byl soubor přístupný i pro operační systémy Windows 98 SE a ME). 3) Potom klikněte na tlačítko Použít, pak na tlačítko OK. Na sdíleném souboru se nyní objeví ruka. 4) Po potvrzení můžete všechna otevřená okna zavřít.

16 Technická charakteristika Druh Název výrobku Rychlost Rychlost přenosu dat Kmitočtové pásmo Způsob připojení QoS (Kvalita služby) Modulace Počet portů RJ45 Popis 85 Mb/s efektivní více než 25 Mb/s 4,3 až 20,9 MHz CSMA/CA 4 stupně OFDM (QAM 16/64/256, DQPSK, DBPSK) 1 port Standardy LAN IEEE 802,3; IEEE 802,3U, HomePlug Operační systém Max. počet adaptérů v téže síťové skupině Druh kódování Windows 98 SE, ME, NT, 2000, XP, MAC, Linux více než 15 v téže síti 56 bitů DES LED diody celkem 4 Teplota 0 až 40 C Relativní vlhkost 10 až 85 % Napájecí zdroj VAC, 50/60 Hz Certifikáty CE, FCC, HomePlug Časté dotazy

17 1) Na jakou vzdálenost může tento adaptér přenášet? Odpověď: Tato technologie umožňuje přenos informací po celém domě. V pravém slova smyslu omezení neexistuje, avšak přenos velmi významně ovlivňuje elektrický hluk vašeho zařízení. 2) Mám na svém elektrickém zařízení předělat kabelové vedení nebo namontovat speciální filtry pro tento druh výrobku? Odpověď: Tyto výrobky používáte u vašeho stávajícího elektrického zařízení proto, abyste mohl připojit vaše počítače v různých místnostech k místní síti a tím i sdílet soubory, tiskárny či připojení k internetu. Tyto výrobky využívají všechny stávající elektrické zásuvky. Jestliže je vaše zařízení moderní nebo nové, nepotřebujete předělávat kabelové vedení ani instalovat speciální filtry pro výrobky PLC. 3) Který druh zásuvek lze použít k zapojení těchto adaptérů PLC? Odpověď: Mohou se zapojit do zásuvek AC 100 až 240 V se 2 až 3 vodiči podle použité zásuvky. 4) Je možné použít tyto výrobky spolu s vypínačem? Odpověď: V mnoha státech tyto signály nemohou komunikovat mezi různými fázemi. V takovém případě vaše elektrické zařízení zkontrolujte, dříve než zahájíte instalaci společně s adaptéry PLC. 5) Je odesílání soukromých dat přes tyto adaptéry PLC bezpečné? Odpověď: Je to dostatečně zabezpečené, protože tato technologie používá zvláštní kódování dat. Více informací o druhu algoritmu použitého kódování viz technické charakteristiky. 6) Jak připojit několik adaptérů společně? Odpověď: Společně mohou být připojeny adaptéry v téže síťové skupině. Použijte tlačítko GROUP nebo software na CD-ROMu vašeho PC a nastavte skupinu adaptérů. Sady adaptérů se 2 až 3 adaptéry jsou obvykle nastaveny do stejné skupiny. Časté dotazy

18 7) Kolik adaptérů PLC může být v jedné skupině? Odpověď: Viz technická charakteristika. 8) Proč je nutné heslo? Odpověď: Protože adaptéry mohou být nakonfigurovány v softwaru na počítači. Zabrání se tím tomu, že změny neprovede neoprávněná osoba. 9) Kolik adaptérů PLC mohu instalovat ve svém domě? Odpověď: Počet adaptérů není nijak omezen, avšak je nutné si uvědomit, že čím více adaptérů se připojí a používá, tím je nižší celkový výkon přenosu dat, neboť adaptéry sdílejí celou šířku vašeho pásma podle počtu připojených adaptérů. ZÁRUČNÍ LIST

19 Na výrobek poskytujeme 2 roční záruku týkající se výrobních vad, součástek a provedení. Platný záruční list musí být správně vyplněn a odeslán s kopií faktury nebo pokladního bloku. ZÁRUČNÍ LIST Výrobek: Zásuvkový LAN adaptér Datum prodeje... Dodavatel: OPTEX s.r.o. Radlická Praha 5 SERVIS : Tel: PM Servis Na barikádách Praha 9 ATV servis a prodej elektroniky Richard Tenora Kšírova Brno Tel.: ,

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu

Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055. Návod k použití. Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér PL 085 & PL 055 Návod k použití Popis produktu Ethernet Powerline Adaptér je nejlepší řešení pro domácí síť. Není potřeba žádná instalace softwaru ani ovladačů. Produkt pracuje

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka

Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Powerline AV 200 (AV 200E) / AV 500 (AV 500E) Uživatelská příručka Úvod I když byl obsah informací v této uživatelské příručce sestaven s veškerou péčí, nemůže být považován jako jistota výrobkových znaků.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101

Stručná příručka pro instalaci. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Stručná příručka pro instalaci Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock Vodafone R101 Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Přehled zařízení 3 Začínáme 5 Připojení k zařízení Vodafone Mobile Broadband

Více

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka

PowerGrid DH-10P Powerline Ethernet Adapter. Rychlá Instalační Příručka PowerGrid Powerline Ethernet Adapter Rychlá Instalační Příručka Obsah: Úvod..... 3 Obsah balení... 3 Bezpečnostní pokyny........ 4 Instalace zařízení....... 4 Popis zařízení. 4 Typická zapojení 4 Zapojení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka TerraMaster F2-NAS 2 Uživatelská příručka Pohled zepředu a zezadu 1 2 Rámeček disků Lze vyjmout po uvolnění pojistky 3 - HDD LED diody 1. Při detekci disku svítí červeně, po 15 sec. Růžově, po 110 sec.

Více

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014

VMG1312- B30B. Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB. Detaily přístupu do zařízení. Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 VMG1312- B30B Wireless N VDSL2 4-portová brána s USB Verze 1.01 Edice 2, 2/2014 Detaily přístupu do zařízení LAN IP Adresa Username Password http://10.0.0.138 Admin Admin Copyright 2013 ZyXEL Communications

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát

Windows XP. Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Windows XP Postup pro nastavení Vašeho počítače pro WiFi připojení na WiFi router dodaný a nastavený technikem spol. Rychlý drát Obecné informace: Tento návod popisuje způsob připojení na WiFi pouze pomocí

Více

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2

Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Návod ke snadné instalaci ADSL2+ modemu ZyXEL P-660HW-T3 v2 Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi samoinstalačního balíčku ke službě T-Mobile ADSL. Přečtěte si prosím pozorně tuto instalační příručku,

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista

Česká verze. Instalace ve Windows XP a Vista LW311 Sweex Bezdrátový LAN Cardbus adaptér 300 Mb/s Nevystavujte bezdrátový Cardbus adaptér 300 Mb/s nadměrným teplotám. Neumisťujte jej na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla. Zařízení

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. LC700050 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Úvod Děkujeme vám za zakoupení této karty Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Tato karta PCI umožňuje snadno a bleskurychle nastavit bezdrátovou síť. Karta

Více

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-419N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Duben 2009 Vydání 1 Copyright 2009. Všechna

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045

Návod k instalaci a montáži. Držák TV pro velkou obrazovku. Výr. č.: 970045 Návod k instalaci a montáži Držák TV pro velkou obrazovku Výr. č.: 970045 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Označení Množství Popis 1 1 Nástěnná upínací deska 2 1 Levé upínací rameno

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací

Broadway 2T. Stručný průvodce instalací Stručný průvodce instalací Broadway 2T Vítejte! Děkujeme Vám za zakoupení produktu PCTV Systems Broadway 2T. Postupujte podle pokynů tohoto stručného průvodce, abyste mohli rychle začít sledovat TV na

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)...

o DHCP Client (Klient DHCP) o Static IP (Statická IP) IP Address (IP adresa)... Subnet Mask(Maska podsíte)... WA-2204A-TX Autorizovaný prodejce v ČR: Aktuální informace o produktu a nejnovější verze firmware naleznete na www.zcomax.cz. 2004-2007 atlantis datacom s.r.o. Obsah příručky si neklade nároky na úplnost

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Listopad 2006 1. Informace o výrobku Děkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to

Více

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL

HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL HWg-STE HWg-STE PoE MANUÁL Bezpečnost práce Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

HL100E Homeplug. Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V.

HL100E Homeplug. Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V. Homeplug Ethernetový adaptér pro přenos dat mezi počítači pomocí elektroinstalace 230V. Základní informace o technologii HomePlug a adaptéru Velkou překážkou při sestavování domácí sítě bývá nutnost fyzického

Více

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače

Vážený kliente, 1. Základní informace. Propojení přístrojů. Nastavení protokolu TCP/IP. Registrace počítače Nej TV a,s, pobočka Přerov, tel. 581 333 333, info.prerov@nejtv.cz Vážený kliente, v této příručce předkládáme návod na zprovoznění Vašeho připojení k Intenetu. V případě jakýchkoli potíží s připojením

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu

Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Manuál snadné instalace počítače All-in-One Compaq 100eu Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení All-in-One PC Compaq 100eu od HP. Manuál první pomoci, který právě držíte v rukou, se může stát vaším

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model:

Telefonní Voice-over-IP adaptér. VoIp. se směrovačem SPA3102. Voice. Uživatelská příručka. Model: VoIp Voice Telefonní Voice-over-IP adaptér se směrovačem Uživatelská příručka Model: SPA3102 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných model ů) Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty

P-660HN-TxA. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n ADSL2+ se 4 porty Firmware v3.0 Vydání 1, 6/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Heslo: admin Instalační příručka Copyright 2010. Všechna práva vyhrazena. Obsah

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb

Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb Internet Expres a Internet Broadband postup instalace zařízení a služeb modem/router SpeedTouch 0i x Ethernet samoinstalační balíček pro neomezené vysokorychlostní připojení k internetu pro telefonní linku

Více

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N

Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N Bezdrátový router 150 Mbit/s Wireless N TL-WR740N Hlavní znaky: Bezdrátový přenos dat rychlostí až 150 Mbit/s je ideální pro hraní online her, vysílání datového proudu videa a internetovou telefonii Snadné

Více

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze

R216A. USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x. Návod k obsluze R216A Návod k obsluze USB mikroskop k PC, zvětšení 25-200x Děkujeme Vám za zakoupení našeho USB digitálního mikroskopu, je to pomůcka tenkého typu a může být používána v rozdílných prostředích, včetně:

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0

Návod k použití. CTC SMS Modul. CZ verze 1.0 Návod k použití CTC SMS Modul CZ verze 1.0 Obsah Seznam dílů... 3 Data... 3 Obecné... 4 Bezpečnostní předpisy... 4 Programová verze karty displeje... 4 Umístění... 4 Pokojové čidlo... 4 SIM karta... 5

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více