Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. v cestovním ruchu P2. Pavel Petr Petr.USII@upce."

Transkript

1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P2 Pavel Petr 1

2 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro zpracování informací Shrnutí Praktické cvičení

3 Web a vyhledávače tvorba webu doporučení a zkušenosti => účelnost zajímavost návštěvnost

4 Účel návštěvy stránek KDO a PROČ =>pravidla pro tvorbu stránek 1. Stránky nabízející přímé služby či prodej produktů. 2. Prezentujeme produkty. 3. Poskytujeme pouze informaci i

5 1S 1. Stránky ák nabízející jíípřímé služby či prodej produktů. Základní vlastnosti: stručné, zřetelně viditelné, umístěné po ruce snadný nákup zaškrtnout a potvrdit srozumitelná stránka minimum grafiky krátká Hlavní účel objednat a nakoupit.

6 2. Prezentujeme produkty komerční stránky umístění produktu na webu Základní vlastnosti: stručné informace fotografie tabulky Nutnost t lákat: efektní ale malá animace atraktivní grafika sporé texty další podrobnosti formou odkazů na další stránky jedno okno ostatní (video, zvuk atd.) odkaz kdo se táže, jako kdyby již nakoupil odkaz na kontakt

7 3. Poskytujeme pouze informaci nekomerční stránky (inzerce, sponzoři) užitečné a často navštěvované informace zadarmo nezávislý zdroj Vlastnosti (přitvrdit): delší a podrobnější stránky bez efektní animace a grafiky estetické jako časopis vícesloupková sazba (hlavní text, odkazy typografie nadpisy, řezy písma čtenář chce číst (klidná stránka bez animací).

8 Úkol 1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

9 Typy tvůrců webu Strukturalisti Prezentátoři Závisí na cílové skupině ě => estetika + strukturovanost.

10 Lidé na webu Role vydatel => cílová skupina. Skupiny: zaměstnanci firmy a její spolupracovníci zákazníci profesionálové začátečníci.

11 Skupina zaměstnanci firmy Zaměstnanci firmy a její spolupracovníci intranet specifická skupina účelnost, bez efektů, ukázat přehledně,, p informace.

12 Skupina zákazníci Zákazníci vtáhnout do děje (nesmí opustit web) propustnost vzhledem k zákazníkům.

13 Prohlížeč???? prohlížečů? platforem Rozhodnutí: prohlížeče jen pro text optimalizace pro definovaný prohlížeč? pro všechny používané. Poznámka: text <1% - možná textová alternativa (Text only) standard HTML organizace W3C (posun k IE)? starší verze (rámce) spíše ne (dostupnost t nových verzí).

14 Rychlost připojení a průchodnost linek Obsah stránky ~ technické možnosti čtenářů Omezení: kb/s teorie (praxe 10 2 B/s) čest výjimkám => šetřit na titulních stránkách? doby načítání ~ stránka cca kb obrázky (10kB) formáty. Doporučení: 25 kb na stránku 8 kb textu (základní kód) 17 kb grafika problém!!!

15 Úkol 2 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

16 Grafika pro web Pojmy: bezztrátová komprese např. GIF jemná, přesná grafika texty, tlačítka, printscreen ztrátová komprese např. JPEG nedokonalost oka fotografie, obrázky bez ostrých hran indexované barvy odkaz na barvu v paletě.

17 Formát - GIF obrázky s 256 barvami Vlastnosti: bezztrátová komprese možnost průhlednosti (barva průhledná).

18 Formát - prokládaný GIF postupné zobrazení (hrubý náhled -> detaily). Vlastnosti nezvyšuje velikost pomáhá zobrazení aproximace řádková doporučení GIF > 5x 5 pixelů prokládání.

19 Formát - animovaný GIF Více obrázků v jednom souboru.

20 Formát - JPEG Vlastnosti: komprese v pravých barvách ztrátová komprese klasické obrázky bez ostrých hran a detailů Použití: fotografie větší obrázky.

21 Formát - PNG Vlastnosti: bezztrátová komprese až 16,7 *10 6 barev postupná p aproximace zobrazení prokládaný režim (čtvercová aproximace) klasické obrázky bez ostrých hran a detailů Použití: jako GIF a JPEG

22 Formáty obrázků ČB 61kB

23 Formáty obrázků 16 bit 237kB

24 Formáty obrázků 24 bit 1 409kB

25 Formáty obrázků 256 úrovní 473kB

26 Formáty obrázků GIF 41663bit

27 Formáty obrázků JPG kb PNG kb TIF kb

28 Formáty obrázků JPG 23403

29 Formáty obrázků JPG 23403

30 Velikosti grafických souborů ČB 61kB 16 bit 237kB 24 bit 1 409kB 256 úrovní 473kB GIF 41663bit JPG kb PNG kb TIF kb

31 Rastrový obrázek rastrový obrázek (počet bodů obrázku, rozlišení, barevná hloubka) formáty ukládání (BMP, GIF, JPG, PNG přednosti a nevýhody, tvorba a použití) získání obrázku (malování, sejmutí obrazovky, digitální fotografie, skenování) prohlížení a úpravy obrázků (prohlížení, lupa, jas, kontrast atd.) tisk obrázku (tisk, rozlišení, druhy papírů) a použití obrázku v dokumentu

32 Vektorový obrázek vektorový obrázek (základní objekty, kreslení objektů, změna polohy a velikosti objektů) základní vlastnosti objektů (obrys a výplň, vlastnosti textu) uspořádání objektů ů (zarovnání a řazení objektů) ů praktické příklady (hrátky s objekty, vizitka, leták, obal CD, inzerát, kliparty)

33 PDF formát Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: PDF formát (vlastnosti a použití, čtení PDF souborů, prohlížeče, práce s prohlížečem, tisk).

34 Úloha 3 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

35 JPEG versus GIF ikony jemná struktura => JPEG Doporučení: < 50 x 50 bodů OR < 50 barev THEN GIF animované GIFy animace velikost souboru (animace~snímek)

36 Nástroj pro tvorbu webu Návrh stránky Microsoft Front Page Allaire HomeSite 4.0 Ikony, tlačítka, další grafika Adobe Photoshop 5.0 PaintShop Pro 5.0

37 Nástroj pro tvorbu webu Sharewarové filtry pro Photoshop a další filtry pro tvorbu tlačítek Microsoft Image Composer Macromedia Fireworks MapThis Ukládání souborů Ulead Smartsaver Animované GIGy Microsoft GIF Animator Ulead GIG Animator Animagic i GIF Animator

38 Úloha 4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

39 Přístupný web Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Základní motto přístupnosti Síl b j j h i litě Síla webu je v jeho univerzalitě. Přístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho základní prvek

40 Přístupnost Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Stav, kdy věc neklade svým uživatelům žádné zásadní překážky. Přístupnost = bezbariérovost. Přístupnost webu = funkčnost www stránek (efektivně web používat) Přístupná webová stránka Přístupná webová stránka je použitelná pro každého uživatele Internetu, a to nezávisle na jeho postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech.

41 Kontra opozice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Web je z podstaty naprosto univerzální a přístupný p a vše, co se z něj vytvořilo nepřístupné médium, mají na svědomí lajdáčtí webdesignéři. Přístupnost vychází ze samotných základů webu a nejde o žádnou nadstavbu. Za to, že dnes mají bezbariérovost a web k sobě tak daleko, mohou jen a pouze tvůrci www stránek, kteří odvádějí špatně svou práci.

42 Přístupný web Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Není web, ke kterému bylo něco přidáno, aby se stal přístupným. p Je to web u něhož byla dodržena původní Je to web, u něhož byla dodržena původní pravidla, a tím byla přístupnost zachována.

43 Důležitost přístupnosti 1. Zdravotní dispozice. 2. Zkušenosti s Internetem. 3. Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu. 4. Technické vybavení. 5. Softwarové vybavení. Problém podcenění počtu uživatelů s omezením (až 1/3)

44 Výhodnost bezbariérového webu 1. Peníze. 2. Lepší viditelnost webu. 3. Lepší použitelnost webu. 4. Posilování dobrého jména. 5. Soulad se zákony.

45 Předpoklady Velká Británie 14% populace p zdravotní postižení 9% populace barvoslepost 20% populace p starší 60 let Svět: nefunkční javascript 7% flash 11%

46 Handicapovaní každý: zpravodajské weby portály e-shop banky istituce

47 Zvláštnosti skupin webů Cestovní kancelář krátkodobé postižení. e-shop knihy porucha soustředění Bankovní dům otázka např. platformy.

48 Šetříme náklady nejsou klasické dodatečné náklady vzhledem k uživateli úspora pro tvůrce přístupný web je levnější otázka oslovení skupin zákazníků (70% versus 100%)

49 Lepší viditelnost webu pro vyhledávače: definovaná struktura stránek roboti text, sémantika => přístupnost

50 Web pro vyhledávače robot-friendly : Veškeré informace jsou přítomny v textové podobě. Buď v ní nebo v podobě textových t alternativ ti grafických prvků. Žádný obsah nezůstal před roboty ukrytý (flash, javascript). Všechny odkazy jsou plně funkční a robot se pomocí nich dostává na další stránky. Je dodrženo sémantické označování textu. (název stránky, nadpisy, zdůraznění ě atd.). Nejdůležitější obsah je umístěn na začátku stránky, kdy existuje větší pravděpodobnost, p kde si ho robot vyhledávače všimne.

51 Příklad zobrazení uživatel -robot

52 Lepší použitelnost webu navigace - obsah

53 Metodiky přístupnosti Priorita 1 Web musí splňovat danou zásadu,,jinak se stává nepřístupným pro hendikepované uživatele. Priorita 2 Web by měl splňovat danou zásadu, jinak je obtížně přístupný pro některé skupiny handicapovaných uživatelů. Priorita 3 Web by mohl splňovat danou zásadu, protože tak ulehčí přístup handicapovaným uživatelům.

54 Hendikepovaní uživatelé Internetu 1. Zrakově postižení 2. Sluchově postižení 3. Pohybově postižení 4. Uživatelé se zobrazovacími problémy 5. Uživatelé s poruchami učení a soustředění 6. Roboti

55 Zrakově postižení Zrakově postižení - považování za jedinou skupinu hendikepovaných uživatelů Internetu. Mezi zrakově postižené řadíme: Zcela nevidomí a jinak těžce zrakově postižení není tak velké množství, Internet - možnost, jak "překročit" svůj hendikep; pomocná zařízení - hlasové čtečky nebo braillský řádek. obsah musí být formou dobře strukturovaného textu, grafické a multimediální prvky musí mít textové alternativy, navigace musí být použitelná apod. Slabozrací omezené používání zraku, zvětšovat obsah stránky, velikost písma i jiných prvků na stránce definovat pomocí relativních jednotek a použitelnost stránky zkontrolovat i při radikálně zvětšeném písmu. Barvoslepí problém rozeznávat od sebe některé škály barev, problém u barvy pozadí a popředí na webové stránce - stránka nepřístupná, dostatečný kontrast, obsahu nespoléhat na barvu. Uživatelé s dočasně zhoršenou možností vidět aktuální světelné a zobrazovací podmínky, kontrast barev a v nejdůležitějších případech na barvu nespoléhal vůbec.

56 \Sluchově postižení Výhoda - web se vizuální složku prezentace. Poskytovat plnohodnotnou textovou alternativu. Nepřístupný pro skutečně sluchově postižené a pro uživatele bez reprodukčního zařízení (vzhledem k externím podmínkám - hluk apod. - neslyší.

57 Pohybově postižení zásadní problém - nemohou používat myš postiženi trvale a dočasně potřebují ovládat webové stránky jinak než pomocí myši => klávesnice.

58 Uživatelé se zobrazovacími problémy Uživatelé alternativních browserů používání browseru je otázkou volby - některý browser využívat musí Linux atd. stejný komfort v každém internetovém t prohlížeči Správný tvůrce www stránek testování funkčnosti. Uživatelé jiných zobrazovacích zařízení škála zobrazovacích zařízení široká správně udělané webové stránky by měly fungovat na všech.

59 Uživatelé s poruchami učení a soustředění Normálně vidí, slyší, pohybují s myší. Pro dyslektiky, osoby s poruchami soustředění a jiné podobně ě postižené uživatele jednoduché, d velké písmo. Obecně - tyto techniky pohybují spíše v oblasti použitelnosti webu, než ryzí přístupnosti. Potřebují: přehledné, strukturované jednoduše pochopitelné webové stránky strukturovaný obsah přehledná navigace. písmo větší, krátké odstavce, hodně ě nadpisů, ů více vizuálních "zarážek" pro oči, více obrázkových symbolů místo slov apod.

60 Roboti Mezi jednotlivými stránkami se pak pohybuje pomocí odkazů. Robot nevidí barvy, neslyší zvuk, nerozpozná obsah obrázků, neumí dobře používat JavaScript ani Flash. Jádro je tedy v textu a odkazech. Označkovaný strukturálními značkami (nadpisy, odstavce, seznamy, zdůraznění apod.) a vždy se u toho spolehnout na čistý text ne obrázky, JavaScript či Flash. Zobrazit stránku textový prohlížečem (např. pomocí on-line služby Lynx View) nebo třeba zkusit specializovanou službu Poodle Predictor.

61 Přístupnost webu - pravidla yp p

62 Pravidla tvorby přístupného webu (1/6) Obsah webových stránek je dostupný a čitelný 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu. 2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků. 3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. 4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost. 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. 6. Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.

63 Pravidla tvorby přístupného webu (2/6) Práci s webovou stránkou řídí uživatel 7. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. 8. Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím. 9. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. 10. Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu. 11. Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů. 12. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.

64 Pravidla tvorby přístupného webu (3/6) Informace jsou srozumitelné a přehledné 13. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. 14. Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný. 15. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku. 16. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků. 17. Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky. 18. Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.

65 Pravidla tvorby přístupného webu (4/6) Ovládání webu je jasné a pochopitelné 19.Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. 20.Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny. 21.Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách. 22.Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku. 23.Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu. 24.Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku. 25.Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis. 26.Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

66 Pravidla tvorby přístupného webu (5/6) Odkazy jsou zřetelné a návodné 27. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. 28. Stejně označené odkazy mají stejný cíl. 29. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou. 30. Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková á mapa na straně uživatele. Obrázková á mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy. 31. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

67 Pravidla tvorby přístupného webu (6/6) Kód je technicky způsobilý a strukturovaný 32. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit. 33. V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu. 34. Prvky tvořící í nadpisy a seznamy jsou korektně kt ě vyznačeny č ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou. 35. Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny ř ě stylové předpisy. 36. Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců obsahují. 37. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.

68 Úloha 5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

69 Závěr Shrnutí teorie praktické ukázky a cvičení

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky

Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy České republiky I. Obsah Audit přístupnosti webových stránek Portálu veřejné správy...1 I. Obsah...1 II. Zhotovitel...1 III. Autorská práva k

Více

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu

Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Ministerstvo informatiky Odbor metodické podpory ISVS Havelkova 2 130 00 Praha 3 Best practice Pravidla pro tvorbu přístupného webu Verze 1.0 Obsah: Předmluva...3 Úvod...3 Pravidla pro tvorbu přístupného

Více

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines

Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines. Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Vzorový audit webové stránky podle Web Content Accessibility Guidelines Sample audit website by Web Content Accessibility Guidelines Bakalářská práce Tomáš Drn Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Petr Pexa

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy

Přístupnost webových stránek orgánů státní správy Přístupnost webových stránek orgánů státní správy David Špinar Vladimír Saur Jaroslav Ráček Danka Némethová Jiří Hřebíček Michal Hejč Hana Bubeníčková Radek Pavlíček 2007 Brno, 2007 ISBN 978-80-903786-4-3

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením

Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Adaptace studijních materiálů pro studenty se zrakovým postižením Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, září 2012 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči

Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Tvorba www stránek pro zrakově postižené, systémy syntézy řeči Creating of websites for visually impaired users, speech

Více

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla

Vkládání obsahu. Návrh obsahu. Kapitola 4. Sekce a kategorie systému Joomla Kapitola 4 Vkládání obsahu Obsah je základem každého webu. Potřeba organizovat tento obsah je hnacím motorem širokého rozšíření systémů CMS jako je Joomla. Sami zjistíte, že přidáváním nového obsahu strávíte

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Studie webů politických stran

Studie webů politických stran Studie webů politických stran Vypracovalo poradenské centrum Dobrý web Duben 2006 1 Obsah 1 OBSAH... 1 SHRNUTÍ... 4 1.1 DOSTUPNOST A PŘEHLEDNOST NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH INFORMACÍ... 4 1.2 PROPAGACE STRANY A VOLEBNÍCH

Více

ZÁKLADY TVORBY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

ZÁKLADY TVORBY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO ZÁKLADY TVORBY UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ MARTIN DOSTÁL VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Projekt Cesta za poznáním OS Dítě s diabetem Zpracoval: Marek Folwarczny Projekt Cesta za poznáním je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Martin Domes. SEO jednoduše

Martin Domes. SEO jednoduše Martin Domes SEO jednoduše Computer Press, a. s. Brno 2011 SEO jednoduše Martin Domes Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Jazyková korektura: Zuzana Marková Sazba: Zuzana Šindlerová Rejstřík: Jakub

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty

Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty Obsah Soutěž Zlatý erb 2012 - krajská kola Metodika práce poroty... 1 Soutěž Zlatý erb... 2 Činnost předsedy krajské poroty... 2 1. Oznámí pořadateli

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více