VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením Bakalářská práce Autor: Lenka Suchomelová, DiS. Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí práce: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D. 1

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením vypracovala samostatně a použila pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu... Podpis autora práce V Litoměřicích

3 Poděkování: Děkuji Ing. Bc. Janu Chromému, Ph.D. za cenné rady, připomínky a empatii při zpracování mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat mým kolegům Bc. Miroslavu Štropovi a Martinu Legnavskému za jejich čas strávený konzultacemi nad tématy teoretické i analytické části této práce. 3

4 OBSAH 1 Úvod:... 7 Teoretická část Webové stránky Firemní webové stránky Tvorba webové prezentace Hotelový web Základní kritéria, která by měl úspěšný hotelový web splňovat Druhy použitých analýz Z hlediska použitelnosti Z hlediska přístupnosti Informační hodnota Online booking formulář SEO analýza Klíčová slova Aktuální výsledky ve vyhledávačích Pozice klíčových slov ve vyhledavačích Zaindexování stránek On-page faktory SEO Analýza zdrojového kódu Analýza URL adresy Základní atributy stránky Náhledový obrázek pro Seznam (Sreenshot) Rozbor obsahové části Off-page faktory SEO Množství zpětných odkazů Kvalita zpětných odkazů SEM analýza Druhy reklamy SEM Sociální média Facebook Média ke sdílení fotografií a videí Cestovatelská sociální média

5 Analytická část Rozbor internetových stránek hotelu Z hlediska použitelnosti Z hlediska přístupnosti Informační hodnota Online booking formulář SEO Klíčová slova Aktuální výsledky ve vyhledávačích Pozice klíčových slov ve vyhledavačích Zaindexování stránek On-page faktory SEO Analýza zdrojového kódu Analýza URL adresy Základní atributy stránky Náhledový obrázek pro Seznam (Sreenshot) Off-page faktory SEO Množství zpětných odkazů Kvalita zpětných odkazů SEM Druhy reklamy SEM Sociální média Facebook Média ke sdílení fotografií a videí Cestovatelská sociální média Závěry z rozboru a doporučení Z hlediska použitelnosti Z hlediska přístupnosti Informační hodnota Online booking formulář SEO Klíčová slova Aktuální výsledky ve vyhledávačích Pozice klíčových slov ve vyhledavačích

6 Zaindexování stránek On-page faktory SEO Analýza zdrojového kódu Analýza URL adresy Základní atributy stránky Náhledový obrázek pro Seznam (Sreenshot) Off-page faktory SEO Množství zpětných odkazů Kvalita zpětných odkazů SEM Druhy reklamy SEM Sociální média Facebook Média ke sdílení fotografií a videí Cestovatelská sociální média ZÁVĚR Seznam obrázků a tabulek Seznam použité literatury Seznam příloh

7 1 Úvod: Název mé práce zní Analýza hotelové internetové prezentace s implementací změn a následným vyhodnocením. Fullservisová internetová agentura, ve které pracuji, mi dala mnoho zkušeností s touto problematikou, a to mi umožnilo spojit téma mého studijního oboru s internetovým marketingem. V současné době je to právě internet, který převládá nad ostatními prezentačními kanály. Je tedy důležité, tvorbu vaší webové stránky nepodcenit. Hotelová prezentace by měla zaujmout, ukázat svoji nabídku a přesvědčit návštěvníky k rezervaci hotelového pobytu a ostatních služeb. Cílem mé bakalářské práce je analyzovat původní internetové stránky hotelu z různých hledisek, vyhledat chyby, opravit je a dát doporučení k nápravě, případně vytvoření úplně nové profesionální, plně funkční a uživatelsky srozumitelné hotelové prezentace. Hotelové zařízení si nepřálo být jmenováno, nazývám ho tedy Hotel Antonie. Hypotéza (a) je výrok o nutnosti aktuálních informací a odpovídajícímu designu v hotelové internetové prezentaci. (a) Aktuální informace a kvalitní použitelný design internetové prezentace jsou základním kamenem propagace na internetu Hypotéza (b) je výrok o vlivu a vztahu SEO a SEM k marketingové strategii. (b) SEO a SEM ovlivňuje počet návštěvníků internetové prezentace, tedy počet potenciálních zákazníků hotelu. Hypotéza (a) i (b) bude empiricky proměřena pomocí různých nástrojů. Na základě výsledků předpokládám tvorbu kompletně nové internetové prezentace hotelu. 7

8 Bakalářská práce je rozdělena do 3 částí. Teoretická část, analytická část a náprava chyb zjištěných analýzami. První část se týká vymezení a definování všech použitých analýz, důležitých pojmů spolu se základními kritérii úspěšné hotelové prezentace. Druhou část jsem věnovala praktické analýze zkoumaného hotelového webu a třetí část jsou použity závěry z rozboru a doporučení. V praktické části jsem využila analýzu založenou na deskriptivní struktuře, kdy srovnávám současný a požadovaný stav dané hotelové prezentace a metodu dedukce, tedy získání z obecných pravidel konkrétní a speciální pro zkoumané hotelové zařízení. První analýza, s níž se zabývám, je analýza použitelnosti a přístupnosti dané hotelové prezentace a jejím pravidlům. Pod tuto kapitolu jsem zařadila také informační hodnotu webu spolu s ohodnocením Online booking formuláře. Následuje SEO analýza, což znamená rozbor webu z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Posouzení jejích On-page faktorů, neboli všech faktorů přímo spjatých s obsahem stránky, a Off-page faktorů neboli všech odkazů vedoucích z jiných stránek internetu na náš web. Marketingu ve vyhledávačích, neboli SEM, se věnuji ve třetí analýze, kde uvádím mnoho jejích podob a pro danou hotelovou prezentaci doporučím tu nejvýhodnější. Otázku sociálních médií, jako výborného nástroje pro PR, podporu značky a budování dobrého jména firmy, rozeberu na závěr. Následují závěry ze všech předešlých analýz a náprava zjištěných chyb. 8

9 Teoretická část 2 Webové stránky Webová stránka je dokument, který se pomocí webového prohlížeče zobrazuje na monitoru počítače nebo jiného mobilního zařízení. Webové stránky jsou poskytovány v rámci World Wide Webu a informace jsou prezentovány ve formě hypertextu, který je tvořen použitím značek HTML nebo XHTML. Na stránkách se vyskytují texty, multimediální data a odkazy. Kvalita technického a grafického zpracování, obsah webu a aktuální informace, zajišťují úspěšnost webové stránky. Zároveň zde hraje roli síť kontaktů, které webové stránky sdružují. Web je lépe hodnocen vyhledávači a zařazován na vyšší pozice ve fulltextovém vyhledávání díky tomu, kolik ostatních webových stránek na něj odkazuje. Dbejte na profesionální grafické zpracování stránek, to zvýší prestiž vaší firmy v očích návštěvníků těchto stránek (Suchlík, 2002) 2.1 Firemní webové stránky Firemní webové stránky jsou informačním serverem provozovaným obchodní společností nebo jinou organizací registrovanou v obchodním rejstříku za účelem prezentace dané společnosti a jejich produktů a služeb. Cílovou skupinou takových stránek jsou hlavně potenciální a současní zákazníci, obchodní partneři, zaměstnanci a odborná veřejnost. 2.2 Tvorba webové prezentace 1. Průzkum existující webové prezentace 2. Analýza konkurence 3. Vytvoření strategie optimalizace pro vyhledávače (SEO, SEM) 4. Vystavení technické koncepce 5. Tvorba mapy webu a grafické prezentace 6. Kódování webových šablon a napojení redakčních systémů 7. Tvorba obsahu, copywriting 9

10 8. Test funkčnosti 9. Spuštění projektu 10. Analýzy návštěvnosti, aktualizace, poradenství 3 Hotelový web Hotelový web je součást: propagace hotelového zařízení marketingová strategie komunikačním kanálem zdrojem rezervačního procesu Na základě naší hotelové prezentace se host rozhoduje o nákupu, tedy zda vytvoří rezervaci. Je nutno zaměřit se na faktory, které přesvědčí zákazníka o správnosti jeho volby. 3.1 Základní kritéria, která by měl úspěšný hotelový web splňovat 1. Přehlednost, přívětivost, přátelské užívání Abychom zjistili, zda je hotelová prezentace klientsky přátelská, je třeba vytvářet pravidelné rozbory výsledných dat z analytických nástrojů. 2. Relevantní informace Jedno z nejdůležitějších kritérií pro vyhledávání a oblíbenost webu je jeho obsahová část. Informace by měly být jasné, stručné a strukturované. Díky tomu, že se hotelové zařízení čím dál více stává druhořadou záležitostí v rozhodovacím procesu cestování, je třeba na webu prezentovat nejen naše nabídky, ale i nabídky třetích stran. 3. Dynamičnost webu Je nutné neustálé doplňování webu o novinky, moderním zobrazováním, interaktivitou, komunikací a dialogem 10

11 4 Druhy použitých analýz Pro rozbor webových prezentací se používají různé druhy metod, které dokáží kompletně zanalyzovat a doporučit nápravná opatření. Jsou schopny analyzovat obchodní výkonnost vaší stávající webové prezentace a odhalit nedostatky, které brání uživatelům v dokončení nákupu. 4.1 Z hlediska použitelnosti Nenuťte uživatele myslet, v jednoduchosti je síla. (Steve Krug, 2010) Zbytečné otázky návštěvníka otravují, odradí ho od skutečného účelu webu nebo se odebere na stránky konkurence. Použitelnost webových stránek vyjadřuje, jak snadno se uživatelé na stránkách orientují, jak rychle najdou požadované informace a jak se na webu cítí. () Pokud nebude náš web srozumitelný a snadno ovladatelný, uživatelé se na něm ztratí. Budou frustrovaní a zřejmě si nic nekoupí ani neobjednají. Je jedno, kolik návštěvníků na náš web chodí. Pokud nebude dobře použitelný, většina z nich ho bez efektu opustí. Zvyšovat návštěvnost webu je navíc možné jen do určité míry výhodnější často bývá web vylepšit. Použitelný web má: - jednoduchý design - jasně danou strukturu ke snadné orientaci - vyznačení prvků se stejnou funkcí - web se zobrazuje ve všech prohlížečích stejně (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera, Maxton..) - použití drobečkové navigace v designu webu 11

12 4.2 Z hlediska přístupnosti Přístupný web je web bez bariér, který plně respektuje své uživatele. Respektuje jejich trvalé či dočasné zdravotní nesnáze, technické vybavení, jejich znalosti a dovednosti. Všechny weby veřejné správy musí být dle zákonné úpravy zpracovány tak, aby splňovaly pravidla přístupnosti. To přímo nastavuje vyhláška 64/2008 (MVČR, 2008) spolu s pravidly pro tvorbu přístupných webových stránek. Abyste mohli s konkurencí úspěšně bojovat, musíte mít kvalitní uživatelsky přístupné stránky a to pro všechny uživatele internetu, od profesionálních odborníků až po laické uživatele včetně těch, to mají určitý hendikep. Pokud je váš web přístupný, nebrání žádnému uživateli nic v jeho procházení. Také hledisko přístupnosti je důležité pro dobrou čitelnost pro roboty vyhledávačů, pro které je důležitá zejména obsahová část, tedy text, neboť roboti nerozeznávají např. obrázky, videa, zvuky, tedy flash, javascript, atd. Přístupnost posuzujeme podle: - dostupnosti a čitelnosti obsahu webových stránek - z hlediska uživatelova řízení - z hlediska srozumitelných a přehledných informací - z hlediska jasného a pochopitelného ovládání webu - z hlediska technicky způsobilého a strukturovaného zdrojového kódu 4.3 Informační hodnota Internetová hotelová prezentace musí obsahovat dostatečné informace pro všechny uživatele, což znamená hlavně častou aktualizaci. A to jak informací o cenách pokojů, jídelních lístků a speciálních nabídek. Uživatelé navštěvují webové stránky z důvodu objednání hotelového pobytu a získání informací, proto by jich měla stránka obsahovat co nejvíce. Součástí hotelových stránek musí být i vícejazyčná nabídka zobrazení, která by měla mít ve všech verzích stejný obsah. Webové stránky pražského hotelu navštěvují nejvíce turisté a to jak zahraniční, tak 12

13 tuzemští. Proto jsem kritéria k posouzení informační hodnoty zvolila takto: - Základní kontaktní informace - Rozsah informací - Aktuálnost informací - Jazykové mutace 4.4 Online booking formulář Nedílnou součástí hotelové internetové prezentace by měl být online rezervační formulář. Internet se stal nedílnou součástí při vyhledávání informací o hotelovém zařízení, včetně vyhledávání fotografií a dalších informací. Potenciální hosté jsou dnes připravení rezervovat hotelové služby přímo na internetových stránkách. Abychom jim mohli tento krok co nejvíce zjednodušit, je nutné online rezervační formulář přizpůsobit jejich potřebám. Níže uvádím několik kritérií, které by kvalitní online rezervační formulář měl mít. - Rezervační formulář by měl být součástí vlastní internetové prezentace, tudíž by neměl odkazovat na jiné internetové stránky. Většina hotelových zařízení používá outsourcovaný systém, který není jejich vlastnictvím. Potenciální host sice dostává možnost provést rezervaci prostřednictvím rezervačního formuláře, ale je odkazován na jiné stránky. Tímto může host ztratit důvěru v tento web a jednoduše odejít. - Rezervační formulář by měl být v úzkém vztahu k internetové prezentaci, ale neměl by být na obsahu závislý. K provedení rezervace bychom měli být schopni zákazníkům poskytnout co nejvíce informací o hotelových službách, podmínkách prodeje nebo storno podmínkách. Na druhé straně je cílem dokončení rezervace a získání zákazníka/hosta. Rezervační formulář by se tedy měl chovat jako samostatný plug-in, který je nezávislý na obsahu internetové prezentace. Měl by zároveň obsahovat relevantní informace o hotelovém zařízení. - Měl by být co nejvíce použitelný a zákazník musí být schopen provést rezervaci v 13

14 co nejkratší době. Měli bychom předpokládat, že potenciální zákazník nemá čas a nechce se příliš zdržovat při tvoření rezervace. Rezervaci hotelových služeb by mělo být možné provést v maximálně třech krocích. Např. na Obr. 1 je vidět složitost systému Previo. - Možnost dokončení rezervace při poskytnutí co nejmenšího počtu osobních údajů o zákazníkovi. Potenciální zákazníci zároveň neradi podávají své osobní údaje. Nechme zákazníky nejdříve rezervaci provést a až následně je dotazujme na povinné osobní údaje. - Rezervační formulář musí nabízet aktuální volnou kapacitu ubytovacího zařízení. Jelikož se jedná o online rezervační formulář, měl by korespondovat s aktuální volnou kapacitou hotelového zařízení. Je tedy nutné s tímto systém pracovat na denní bázi nebo ho mít propojen s interním hotelovým systémem, který skrze xmlfeedy aktualizuje volnou kapacitu. 14

15 Obr. 1 - Rezervační formulář Previo (www.previo.cz, 2013) 5 SEO analýza SEO je zkratkou anglického spojení Search Engine Optimalization neboli optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače. Zahrnuje v sobě aktivity, jejichž úkolem je zlepšit pozice ve vyhledávání, v našem případě naší hotelové prezentace. Cílem je, aby nám dobře provedené SEO přivedlo co nejvíce zákazníků, kteří si nás zarezervují pobyt. Aktivity, které napomáhají SEO, nejsou záležitostí pouze programátora. Hodně se do nich promítá oblast marketingu a propagace. 15

16 Obr. 2 - Aktivity, které mají vliv na viditelnost web (Adaptic.cz: Tvorba www stránek, 2013) Základní zákon SEO zní: Co je dobré pro uživatele, je také dobré pro vyhledávače. Vyhledávače se snaží chovat jako uživatel, proto pokud chcete provést na stránce nějakou změnu, zkuste se zamyslet, jestli tato změna uživateli pomůže. Pokud ano, tak ji proveďte. (Sedlák, Mikulášková, 2012) 5.1 Klíčová slova Správně zvolená klíčová slova a fráze jsou základem úspěchu Optimalizace pro vyhledávače. Je to z důvodu, že vhodně zvolená klíčová slova přivádějí na vaše stránky cílené návštěvníky, kteří se zajímají o váš produkt či produkty nebo vámi nabízené služby. Určit relevantní klíčová slova pro daný web je velmi složitý proces, který by měl brát zřetel na mnoho souvisejících faktorů. Těmi nejdůležitějšími je počet konkurenčních webů, hledanost daného klíčového slova či fráze, a konverzní schopnost jednotlivých slov (tzn. kolik objednávek či registrací se realizuje po příchodu z vyhledávače přes danou hledanou frázi). 16

17 Klíčová slova by měla co nejlépe charakterizovat obsah cílových stránek. Obecná klíčová slova vykazují sice vyšší návštěvnost, ale nižší konverzní poměr, který je hlavním měřítkem úspěšnosti webu. Konkrétnější výrazy naopak přivedou cílenější zákazníky, kteří spíše objednají nabízený produkt či službu a konkurence na internetu nebude tak vysoká. Obr. 3 Váha klíčového slova (Interní materiál společnosti Number 1 CZ, a.s., 2013) 5.2 Aktuální výsledky ve vyhledávačích Internetové vyhledávače jsou celosvětově největším zdrojem návštěvnosti webových stránek. Ovšem jen některých těch, které jde ve vyhledávačích relevantním dotazem snadno nalézt. V rámci průběžného SEO je možné usilovat o to, aby internetové stránky co nejlépe odpovídaly potřebám vyhledávačů, a tím i uživatelů internetu Pozice klíčových slov ve vyhledavačích Klíčová slova jsou navrhována vzhledem k aktuálním pozicím a kvalitě stránek. Není možné se dostat s průměrným webem na vynikající pozice s vysoce konkurenčními slovy. 17

18 5.2.2 Zaindexování stránek Aby si nové webové stránky našli svoje zákazníky, je důležité, aby se objevily ve výsledcích vyhledávačů. Nejčastěji používanými vyhledávači v České republice jsou Seznam.cz a Google. Tyto vyhledávače se ovšem o existenci webu musí nějak dozvědět. Google i Seznam.cz mají vlastní servery pro zaindexování webových stránek, které lze zjistit příkazem do vyhledávače site:www.domena.cz - dále je to ukazatel o tom, zda algoritmy vyhledávače daný web vyhledaly, nebo zda se někde vyskytl problém. Díky indexaci je možné zjistit také to, že web byl na základě hrubých chyb vyřazen z vyhledávání úplně black list 2,84% 22,60% 7,08% 26,98% Seznam.cz Google.cz Google.sk Bing.com Obr. 4 - Základní podíl vyhledávačů v ČR pro hotelnictví (Toplist.cz, 2014) 5.3 On-page faktory SEO Jsou to faktory, které přímo souvisí s webovými stránkami. Patří sem různé technické aspekty, které mají vliv na umístění při vyhledávání. (seo faktory, interní zdroj, 2013) Přehled on-page faktorů: - titulek stránky nejdůležitější prvek na stránce z hlediska SEO - klíčové slovo v URL - meta description vhodně použité klíčové slovo v popisku - meta keywords - výběr klíčových slov 18

19 - nadpisy h1, h6 nadpisy vkládat do těchto elementů - tučné písmo, kurzíva doporučuje se na stránce zvýraznit alespoň jedno klíčové slovo - popisky u obrázků běžný robot fulltextového vyhledávání není schopen rozeznat, co je na obrázku - kvalitní a originální obsah Analýza zdrojového kódu Zdrojový kód je velice důležitý pro indexaci stránek robotem. Pokud bude zdrojový kód příliš dlouhý, nemusí robot tento kód dočíst až do konce a stránku opustí, aniž by získal veškeré informace. Může se tedy stát, že se stránka plně nezaindexuje ve vyhledávačích a dochází ke ztrátám pozic klíčových slov. U zdrojového kódu dále sledujeme validitu, která je pro vyhledávače také velmi důležitá. Vyhledávač je také jen stroj, a pokud dostane špatně strukturovaná data (nevalidní html stránku), tak z nich nemusí dokázat vyčíst všechny informace, které daná stránka poskytuje. Pro dobrou indexaci zpravidla platí, že čím kratší kód, tím lepší. CSS dáváme do zvláštních souborů a používáme, co nejméně div a table Analýza URL adresy Při této analýze můžeme zjistit zbytečné chyby komplikující dosahování lepších výsledků ve vyhledávačích. Url adresa je jedním ze základních atributů každé stránky, tím pádem i tématičnosti stránky. Proto má přímý vliv na tématičnost stránky, stejně tak i vliv na umístění ve vyhledavačích. Dále pak pomáhá uživatelům ve snadnější orientaci na stránkách, a proto jí vyhledavače kladně hodnotí Základní atributy stránky Za základní atributy stránek se považují titulky stránek (Title) a popisek (Meta Description) a KW tyto atributy se významnou měrou podílejí na umístění ve 19

20 vyhledavačích a také v předání sdělení uživatelům kteří hledají (viz obrazek) Titulek stánky Titulek stránky TITLE tag je nejdůležitějším prvkem z pohledu robotů. Když totiž přijde robot na naši stránku, tak právě TITLE je prvním prvkem stránky, který prozkoumává. Měl by tedy obsahovat název webu a klíčové slovo, případně frázi relevantní pro danou stránku. Titulek stránky se také zobrazuje jako nadpis ve výsledcích hledání ve vyhledávači. Měl by tedy být dostatečně popisný, konkrétní a zajímavý pro návštěvníka, aby ho upoutal a kliknul na něj. Maximální množství znaků v titulku je 60. Každá stránka by měla mít jedinečný titulek. Více stránek se stejným titulkem mate návštěvníky, snižuje váhu těchto stránek ve výsledcích hledání a roboti stránky se stejným titulkem hůře indexují Popisek stránky Stránky na webu nemají vždy správný popisek DESCRIPTION. Popisek by měl být dlouhý max. 250 znaků a měl by vždy obsahovat klíčové slovo a shrnovat smysl a účel dané stránky. V opačném případě je lepší nechat popisek prázdný, neboť si vyhledavač vybere určité sekce a nadpisy na dané stránce, které klíčové slovo obsahují. - META DESCRIPTION jsou důležité, protože jej vyhledávač Google zobrazuje ve výsledcích vyhledávání jako popisek nalezeného odkazu. - Popisek významně tak ovlivňuje CTR (procento kliknutí) na daný odkaz ve výsledcích hledání. Odkaz na nižší pozici se zajímavým DESCRIPTION tak může mít vyšší klikatelnost, než odkaz na vyšší pozici, ale s nevhodným či nevyplněným DESCRIPTION. 20

21 Obr. 5 - Ukázka atribut stránky (interní materiál společnosti Number 1 CZ, a.s., 2014) Náhledový obrázek pro Seznam (Sreenshot) Uživatelé vyhledávače Seznam se často orientují podle náhledového obrázku ve výsledcích hledání. Na náhledu by měl být zřetelně vidět logotyp webu. Vhodným prostředkem, jak na sebe lépe upozornit, je i nepatrná změna designu o výraznější grafické prvky oproti konkurenci. Obrázek pak na první pohled zaujme uživatele a ten si vybere mezi ostatními právě vás Rozbor obsahové části Obsahová část webových stránek je velice důležitá. Copywriting je činnost, která se touto problematikou zabývá. Je dobré vědět, že lidé internetové stránky nečtou, ale skenují očima (z levého horního rohu do pravého dolního rohu, často se k tomuto rozboru používá teplotní mapa) a hledají pro ně potřebné informace. Texty by tedy měly být čtivé, poutavé s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, seznamů a nadpisů. Při psaní se využívá princip pyramidy a model AIDA. 21

22 Díky textům vás vyhledávač identifikuje a zařazuje do výsledků vyhledávání. Prvořadým cílem je ale hlavně prodávat, proto texty důsledně koncipujte s ohledem na zákazníka, teprve pak s ohledem na vyhledávače. Uživatelsky přívětivé texty jsou totiž líbivé i pro vyhledávače. (Sedlák, Mikulášková, 2012) Obr. 6 Teplotní mapa, (www.lupa.cz, 2014) Pomůcka pro psaní textů: - Kdo, kde - základní popis klienta - Kde - dostupnost, pole působnosti - Co - portfolio, produkty - Jak - kvalita, cena, rychlost, individuální přístup - Proč - důvody pro výběr klienta - Nejčastější dotazy - Další doplňující informace 22

23 5.4 Off-page faktory SEO Jedná se o faktory, které se pojí s webovou stránkou, ale nevyskytují se přímo na ní. Pokud jsou dobře vyřešené on-page faktory, je to dobrý základ k vypořádání se s off-page faktory. Přehled off-page faktorů: - zpětné odkazy jeden z nejdůležitějších off-page faktorů pro optimalizaci webu. Dříve jich prakticky nebylo potřeba, protože dostačovaly on-page faktory. Postupem času ale webových stránek (internetových prezentací) začalo přibývat a proto bylo potřeba rozlišit ty stránky, o kterých se na internetu píše. Robotům vyhledavačů byl přidán další rozpoznávající prvek, a to zpětný odkaz. - hodnocení stránky čím vyšší, tím lepší (Seznam - S-Rank, Google - Page Rank). Postupem času již nestačilo samotné vyhodnocování podle počtu zpětných odkazů. Začala se řešit i jejich kvalita. Tato kvalita se v současné době hodnotí body 1-10 (1 je nejnižší, 10 nejvyšší). Hodnocení Googlu se nazývá Page rank (PR), u Seznamu Srank (SR). Dalo by se říci, že pokud daná webová prezentace získá odkaz ze stránky PR 10, bude tento odkaz velice kladně hodnocen vyhledávači a bude upřednostněn před weby, které mají sice 10 odkazů, ale ze stránek PR1. Přesně není jasné, jak se daná hodnota počítá a jaký přesný vliv PR má. Podle specialistů na SEO je to však jeden z nejdůležitějších vlivů. - anchor text text odkazu neboli viditelná část hypertextového odkazu, který je podržený a odkazuje na jinou stránku. Z textu by mělo být jasné, kam daný odkaz vede, případně co se stane po kliknutí Množství zpětných odkazů Počet odkazů na danou stránku, jak z vlastního webu, tak i z externích webů, je velmi důležitým parametrem, určujícím popularitu vašich stránek. Úvaha je jednoduchá, čím více 23

24 stránek na vás odkazuje, tím jsou vaše stránky kvalitnější a roste tak jejich hodnocení z pohledu vyhledávačů. V rámci vlastního webu množství a váhu zpětných odkazů nejvíce ovlivňuje navigační struktura webu. Dobrá navigace je přehledná a intuitivní a pomáhá robotům lépe pochopit strukturu webu, uživatelům pak pomáhá při orientaci na webu. Správná navigace obsahuje důležitá klíčová slova pro daný web a jeho jednotlivé stránky. Na nejvyšší úrovni stojí titulní stránka webu, na nižších úrovních pak stránky jednotlivých sekcí a podsekcí či detailní stránky produktů a služeb. Zpětné odkazy se nejčastěji vytváří následujícími způsoby. - registrací do speciálních oborových katalogů - tvorbou kvalitního originálního obsahu, na které lidé přirozeně odkazují - výměnou odkazů s jinými webovými stránkami - veřejným publikováním PR článků spolu s tiskovými zprávami - využití různých sociální sítí - tvorba vlastního virálního obsahu - reakcemi na fórech a blozích Kvalita zpětných odkazů Rozhodující je nejen kvantita (množství) zpětných odkazů, ale i jejich kvalita. Zpětné odkazy by měly být v ideálním případě z tematicky podobných webů. A měly by být nositeli anchor textu. V takovém případě se předpokládá, že předají největší hodnotu. Tipy na kvalitní zpětné odkazy: 1. Diskuze skvělý způsob propagace webových stránek a získání zpětného odkazu 2. Guest blogging forma blogování, kdy píšete články přínosné jinému blugu 3. In-textová reklama zatím nedostatečně rozvinutá, jde o umístění odkazu např. v blogu, fóru či magazínu, do konkrétních frází. 4. RSS agregátory pokud píšete zajímavé články, může být pro vás RSS agregátor zajímavý zdroj návštěvnosti 24

25 5. Pay Per Post placení za články 6. Poradny např. Poraďte.Cz, Poradna.net, Radírna.Cz 7. Linkbaiting nejlepší forma budování zpětných odkazů výborný článek, který návštěvníci sami šíří 8. Placené odkazy nejstarší a nejpoužívanější 9. Nepoužívané weby zeptejte se majitele nepoužívaného webu na odkoupení a získáte kvalitní odkaz z relevantního webu 6 SEM analýza SEM je zkratkou anglického slovního spojení Search Engine Marketing, v překladu marketing ve vyhledávačích. Cílem SEM je zviditelnění webu, čímž dochází ke zvyšování počtu návštěv. Může se zdát, že je to obdobné jako s problematikou SEO, rozdíly jsou ovšem zřejmé. U SEO se jedná hlavně o úpravy samotného webu, ale SEM s těmito úpravami vůbec nepočítá. SEM je forma placeného marketingu. 6.1 Druhy reklamy SEM Do SEM patří všechny formy placené propagace: - Sklik, Google Adwords, a další typy PPC reklam - Bannery - Nákup odkazů - Placené vyhledávače - Reklamy na Facebooku SEM může mít mnoho podob, vždy jde ale o placenou formu propagace. Většinou se platí PPC modelem. Často se jedná o zakoupení lepších pozic ve vyhledávačích než vaše konkurence. - platba za proklik s aukční cenou PPC (pay per click) - platba za proklik CPM (cost per click) 25

26 - platba za zobrazení CPM (cost per mile) platba za 1000 zobrazení, CPI (cost per impression, platba za dojem ) - platba za pevné umístění a čas pronájem např. přednostní výpisy (seznam) - platba za akci, za provizi CPA (cost per action) platba za uskutečněnou objednávku - platba za unikátní uživatele cena za počet unikátních uživatelů, kteří shlédli reklam PPC reklama je dalším z reklamních formátů, které vám mohou přinést nové objednávky. Pokud jsou dobře spravovány, zisk z nich může být velmi zajímavý. Vzhledem k tomu, že jsou časově náročné na správu, vznikly na českém trhu spousty agentur, které nabízí služby v oblasti PPC reklamy. (Sedlák, Mikulášková, 2012) 7 Sociální média Sociální sítě jsou v dnešní době velice populární. Existuje jich mnoho (viz. Příloha) a střetávají se na nich lidé s podobnými zájmy a zamřením. Lidé zde společně komunikují, sdílejí fotografie a odkazy. Typické celosvětové sítě jsou například Facebook, Twitter nebo Google+. Sociální síť, která umožňuje sdílení životopisů a sdružuje skupiny, které se zajímají hlavně o práci, se nazývá LinkedIn. Pokud se rozhodneme použít sociální síť jako podporu našeho prodeje, musíme si určit cíl, a jak tohoto cíle pomocí sociální sítě chceme dosáhnout. Aby využití sociálních sítí mělo pozitivní vliv na náš prodej, musíme si na práci s ní vyčlenit čas. Sociální sítě se používají v hotelnictví k těmto aktivitám: Informace o aktuálním dění v hotelovém zařízení Nabídka slevových akcí Odpovědi na dotazy zákazníků Poradna Objednávání hotelových služeb 26

27 7.1 Facebook Za nejoblíbenější celosvětovou síť s více než miliardou aktivních uživatelů, se považuje Facebook. Zajišťuje komunikaci mezi uživateli, sdílení multimediálních dat a udržování vztahů a zábavy. Každý den jej navštíví zhruba 700 milionů uživatelů. Tato sociální síť má svoje počátky v USA na Harvardově univerzitě ( ) a u jejího zrodu stál Mark Elliot Zuckerberg. V České republice se začala požívat poprvé na Masarykově univerzitě v Brně. K 10. výročí založení Facebooku je počet uživatelů v České republice 4,2 milionu. I přesto že se lidé na Facebooku scházejí hlavně kvůli zábavě, přístup Facebooku k marketingu se v roce 2013 velice změnil. Facebook neustále pracuje na zlepšení všech nástrojů, které pomáhají marketingovým pracovníkům v cílení i vyhodnocování. Facebook nabízí pro váš marketing nespočet kreativních možností, jak oslovit masy lidí. 7.2 Média ke sdílení fotografií a videí Média ke sdílení fotografií a videí vznikly na začátku 3. tisíciletí. Slouží především ke sdílení konkrétních informací ve formě různých originálních videí či fotek, které mohou uživatelé přidávat zdarma. Pro tyto servery, jako je např. Youtube, byl rozvoj sociálních sítí velkým přínosem. Díky tomu se totiž propagace videí a fotografií stala mnohem snadnější. Postupem času začala vznikat tzv. virální videa. Tato videa se šíří mnohem rychleji a díky jejich originalitě mají během krátké doby nadprůměrný počet zhlédnutí. Jakákoliv videa, týkající se hotelových zařízení, mohou přímo či nepřímo zvýšit návštěvnost hotelové prezentace a zároveň image hotelu. Mezi nejznámější média patří: Youtube, Pinterest, Instagram, Flickr, Myspace 27

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Studie webů automobilek

Studie webů automobilek Studie webů automobilek červen 2006 [manažerské shrnutí] Obsah Obsah... 1 Manažerské shrnutí... 2 Kvalita obsahu a použitelnost webu... 3 Základní nedostatky negativně ovlivňují použitelnost většiny webů...

Více

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz

+420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline reklama

Více

SEO Optimalizace pro vyhledávače

SEO Optimalizace pro vyhledávače Jan Tichý E-mail: tichy@h1.cz Twitter: @jantichy +420 271 752 042 info@h1.cz www.h1.cz Cesty k dosahování cílů webu PPC Bannery E-mailing Přirozené výsledky Zpětné odkazy Silná značka Affiliate Offline

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

Ing. Pavel Rosenlacher

Ing. Pavel Rosenlacher Marketing v sociálních sítích Webová analytika Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí SEO spočívá v lepším zobrazování stránek ve výsledcích vyhledávání na vyhledávačích Souhrnně

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU

NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU NABÍDKOVÝ KATALOG INTERNETOVÉHO MARKETINGU Platný od 1. 1. 2017 Komplexní Internetový marketing pod jednou střechou! Mít stránky krásně graficky zpracované, responsivní, plné funkcí usnadňující uživatelům

Více

Trendy online marketingu v CR

Trendy online marketingu v CR Trendy online marketingu v CR 2001 až 2013 2014 Pavel Kotas HOTEL.CZ a.s. & MITON Previo s.r.o. Internet a cestovní ruch (TUESDAY.CZ) 25.3.2014 BUDEME SI POVÍDAT O 1 VYHLEDÁVAČE a (vs.) 2 REZERVAČNÍ PORTÁLY

Více

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ

ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ ONLINE MARKETING PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE ZA MARKETING MAKERS ANDREA HOLZKNECHTOVÁ CO NEMŮŽEŠ ZMĚŘIT, TO NIKDY NEDĚLEJ! MarketingMakers.net Přednášející: Andrea Holzknechtová, PPC specialista Marketingový

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 7. SEO Nástroje pro analýzu úspěšnosti Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah Terminologie Fáze SEO Strategie SEO Key Performance Indicator Analýza klíčových slov AdWords Google Analytics Google Webmaster

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům?

MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? MARKETING, PROPAGACE Jak se dostanete k zákazníkům? Nejdříve je třeba si uvědomit, že všichni zájemci a vaši potenciální zákazníci nejsou ve stejné fázi nákupu. Někteří teprve uvažují o tom, že si něco

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com

SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com SEO analýza webu www.svitidla-osvetleni.com Tento dokument obsahuje seznam zkoumaných nedostatků webu www.svitidlaosvetleni.cz z hlediska optimalizace stránek pro vyhledávače. Základní popis těchto nedostatků,

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek

Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Techniky a nástroje pro optimalizaci webových stránek Bogdan Walek ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Více

Placená reklama ve vyhledávačích

Placená reklama ve vyhledávačích Placená reklama ve vyhledávačích Markéta Valentová Obsah workshopu: PPC systémy obecně Úspora č.1: Jak si vybrat nejlepšího zákazníka Úspora č.2: Jak nastavit kampaň, aby vydělávala, ne utrácela Úspora

Více

Zadání grafického designu Trh poptávek

Zadání grafického designu Trh poptávek 2012 Zadání grafického designu Trh poptávek Dokument obsahuje shrnutí cílů webu Trh poptávek a požadavky na grafický design Zelinka Josef LogisCom s.r.o 1.1.2012 Obsah 1. Cíle dokumentu... 2 2. Cíle webu...

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků SEZNAM SLUŽEB NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE,

JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JÁ DĚLÁM TO SEO DOBŘE, JEN VYHLEDÁVAČE HO ZATÍM NEPOCHOPILY... Prezentace již nyní na http://wwww.eshopkonzultant.cz/ Ing. Jan Kalianko EshopKonzultant.cz KDO JSEM? Sledujte mě: Weby: http://www.eshopkonzultant.cz/

Více

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ Zviditelněte svou značku a získejte více zákazníků MOŽNOSTI PREZENTACE NA PORTÁLU SVATBA.CZ NABÍDKA REKLAMNÍHO PROSTORU NEOČEKÁVANÝ PŘÍSTUP Portál Svatba.cz vyniká především v přístupu ke svému inzerentovi.

Více

www.ubytovani-levne.cz

www.ubytovani-levne.cz Představujeme vám katalog kvalitního ubytování Vážení partneři, katalog ubytovani-levne.cz je ambiciózní projekt, který na jednom místě sdružuje informace o ubytování v přímém napojení na tipy na výlety.

Více

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069

SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT. Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 2015 SEO Audit a další úpravy www.stranka.cz KONTAKT Bc. Martin Dřímal E-mail: info@seoskrz.cz Telefon: 736 510 069 Obsah On-page faktory...4 1. Technický stav stránek www.stranka.cz...4 2. Hodnocení on-page

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Případová studie JUSTO

Případová studie JUSTO Případová studie JUSTO Představení firmy JUSTO Realitní síť JUSTO se zabývá zprostředkováním prodeje, koupě i pronájmu všech druhů nemovitostí, a to s podporou špičkového právního servisu. Součástí nabízených

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

SEO (optimalizace pro vyhledavače)

SEO (optimalizace pro vyhledavače) SEO (optimalizace pro vyhledavače) Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře Co je to SEO? Slovníček pojmů První internetové dokumenty Principy fungování Co se posuzuje Jak se vyhnout největším chybám SEO

Více

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu

Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu Příloha: SEO analýza webové stránky www.takeplace.eu 1 Zevrubný pohled na webovou stránku Webová prezentace TakePlace na adrese www.takeplace.eu je velmi kvalitně provedena. Nebude potřeba provést žádné

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

INTERNET cesta ke spotřebiteli

INTERNET cesta ke spotřebiteli Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.3 INTERNET cesta ke spotřebiteli Public relations. Využití sociálních médií k získávání zákazníků. Public relations Veřejnost. Kdo je to veřejnost? Cílem

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

INTERNETOVÝ MARKETING

INTERNETOVÝ MARKETING INTERNETOVÝ MARKETING 1. PPC kampaně analýza klíčových slov a jejich implementace do kampaní 2. SEO optimalizace webových stránek pro vyhledávače on-page SEO a off-page SEO 3. Content marketing a blog

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

regalsistem.cz Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace

regalsistem.cz Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace Analýza z hlediska SEO offpage webové prezentace regalsistem.cz Autorem dokumentu je Michal Kuchař. V případě jakýchkoliv dotazů k obsahu dokumentu se neváhejte obrátit na email Obsah dokumentu Obsah ANALÝZA

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.

Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt. Případová studie: Zvýšení přirozené návštěvnosti www.cerpadla- ivt.cz Aleš Fodor 28. 5. 2012 1 / 6 1 Stav minulý Se společností Tepelná čerpadla IVT spolupracujeme na zlepšování obchodních výsledků webu

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků CELOROČNÍ ZVIDITELNĚNÍ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem

Více

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web

Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe. Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Přístupnost webů knihoven příklady dobré a špatné praxe Radek PAVLÍČEK, TyfloCentrum Brno, o. p. s., projekt Blind Friendly Web Máte rádi CAPTCHA? Líbila by se vám takto prezentovaná stránka vaší knihovny?

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ

Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ Propagujte se efektivně a získejte více zákazníků KAMPANĚ NA PORTÁLU SVATBA.CZ PŘEDSTAVENÍ NAŠEHO PORTÁLU Jsme největší svatební portál s katalogem svatebních dodavatelů v ČR. Naším cílem je usnadnění

Více

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace

Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu. Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Jak využít PPC reklamu v cestovním ruchu Ondřej Krišica, Manažer obchodního týmu PPC konzultace Co se dozvíte? Co je PPC reklama Jak naplánovat úspěšnou PPC kampaň Jak investuje konkurence v CR Jak lidé

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik

Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Příloha 6b: Komunikační mix - detailní popis taktik Production tvorba / aktualizace komunikačních nástrojů...2 Aktualizace kariérních stránek...2 Implementace ATS... 2 Výroba sady reklamních bannerů...2

Více

Produktový list. Firemní profily

Produktový list. Firemní profily Produktový list Firemní profily O službě Díky firemnímu profilu od Seznamu můžete umístit informace o vaší firmě na nejnavštěvovanější stránky českého internetu. Budete snadno k nalezení na hlavní stránce

Více

1.1. SEO varianta BUDGET

1.1. SEO varianta BUDGET 1.1. SEO varianta BUDGET CENA SE URČUJE DLE MNOŽSTVÍ KLÍČOVÝCH SLOV V MĚSÍČNÍ OPTIMALIZACI - Jak jistě víte, SEO optimalizace zahrnuje mnoho činností, které se za účelem dosažení nejlepších výsledků mění

Více

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz

Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů. Bubakasyn.cz Analýza pro úspěšné budování zpětných odkazů Dobrý den, Připravili jsme pro Vás Analýzu pro úspěšné budování zpětných odkazů jejichž smyslem je nalézt dostupná relevantní místa, pro tyto odkazy a poskytnutí

Více

Případová studie CK Blue Style

Případová studie CK Blue Style Případová studie CK Blue Style Představení CK Blue Style CK Blue Style je profesionálním partnerem pro výběr a realizaci dovolené v 15 zemích po celém světě. Specializuje se jak na tradiční letní destinace

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar

19.5.2010 16:16. Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Datum: 14.5.2010 Zpracoval: Ing. Richard Ruibar Kvalita Vzhled v různých prohlížečích Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti v prohlížečích s podílem nad 1% Podrobná kontrola vzhledu a funkčnosti ve vybraných

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama - internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama - internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o.

NABÍDKOVÝ DOKUMENT. efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. NABÍDKOVÝ DOKUMENT efektivní internetová prezentace od EASY BEST s.r.o. CO UMÍME A DOKÁŽEME Analýzy - provedeme analýzy přístupnosti, použitelnosti a návštěvnosti, abyste mohli posoudit, jak je Váš internetový

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

SEO ANALÝZA Ukázka na reálných nonymizovan a ých datech

SEO ANALÝZA Ukázka na reálných nonymizovan a ých datech SEO ANALÝZA Ukázka na reálných anonymizovaných datech http:/ / www.vasweb.cz SEO AUDIT WEBOVÝCH STRÁNEK (4. ZÁŘÍ 2017) Tento report ukazuje stav vašich stránek z pohledu SEO. Po odstranění problematických

Více

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu

Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Pozvánka na kurzy v oblasti on-line marketingu Kurzy: Jak na on-line marketing základy on-line marketingu (1 den) Copywriting aneb jak psát atraktivní on-line texty (1 den) On-line marketing prakticky

Více

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33

Obsah. ČÁST I Základy návrhu webových stránek. Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19. Jak ze vzorů pro návrh webu vyzískat co nejvíc 33 Obsah Předmluva 11 Poděkování 16 ČÁST I Základy návrhu webových stránek Kapitola 1 Zákaznicky orientovaný návrh webu 19 1.1 Evoluce návrhu webu 20 1.2 Důležitost zákaznicky orientovaného návrhu webu 21

Více

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru - lokální weby -

Nabídka reklamních formátů v rámci serveru  - lokální weby - Nabídka reklamních formátů v rámci serveru www.denik.cz - lokální weby - Zpravodajský server denik.cz přináší 24 hodin denně bezkonkurenčně nejrozsáhlejší online zpravodajství ze 72 regionů České republiky.

Více

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru

CENÍK GRAFIKY. Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru CENÍK GRAFIKY Tvorba grafických návrhů: Vytvoříme Vám grafický návrh přímo na míru Důkladnou úvodní konzultaci ohledně vytvoření grafického návrhu Výběr z několika designů Kompletní návrhy obdržíte v elektronické

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Nabídka internetového obchodu

Nabídka internetového obchodu Nabídka internetového obchodu Odběratel Dodavatel Martin Daneš Martin Hůlek Tel.: 775 974321 E-mail: hulek.martin@gmail.com 1 Popis Řešení internetového obchodu nabízí beztabulkové řešení layoutu. Budete

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice základní informace o projektu O projektu Kamzasportem.cz je služba provozovaná internetovým serverem Ronnie.cz, který je nejvlivnějším médiem

Více

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING

CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING CERTIFIKOVANÝ KURZ: DIGITÁLNÍ MARKETING V třiceti hodinách našeho kurzu se podrobně seznámíte s těmito tématy: Modul č. 01: Úvod do digitálního marketingu Modul č. 02: Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

Více

Případová studie PRAMOS a.s.

Případová studie PRAMOS a.s. Případová studie PRAMOS a.s. Společnost PRAMOS za více jak 20 let své existence nasbírala bezpočet zkušeností s výrobou, prodejem či montáží oken. Svou maximální péčí a individuálním přístupem ke každému

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA

PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA PŘÍPADOVÁ STUDIE INVIA Invia.cz je přední český zprostředkovatel zájezdů. Neustále hledá další cesty jak oslovit nové zákazníky i jak proměnit více návštěvníků svého webu v zákazníky. V prosinci roku 2013

Více