V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010

2 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU...5 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY...8 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY...11 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ...15 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...18 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI...19 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI...29 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje Název školy: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Identifikátor školy: a IČO: DIČ: Adresa: Telefon: , Fax: Internetová adresa: Pod Táborem 102/5, Praha 9 - Hrdlořezy Zřizovatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7 Právní forma: organizační složka státu Škola byla zřízena Ministerstvem vnitra dnem 1. ledna 1993 na dobu neurčitou jako organizační složka státu. Má status Fakultní školy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je školou UNESCO. Předmět činnosti a hlavní úkoly školy Škola se podílí na vzdělávání příslušníků a zaměstnanců v systému vzdělávacích programů resortního vzdělávání, které jsou schváleny ministerstvem. Policistům poskytuje vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem a základní odbornou přípravu. Příslušníkům a zaměstnancům poskytuje odbornou přípravu, včetně přípravy jazykové. K zabezpečení předmětu činnosti škola zajišťuje služby na úseku ubytování, stravování, získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, školní knihovny, provozování střelnice, sportovních a kulturních zařízení, autodopravy, autoopravárenství, výcvikového a vzdělávacího zařízení v Kryštofových Hamrech. Výše uvedené služby škola poskytuje k zabezpečení úkolů resortu vnitra a Policie ČR, ale i pro potřeby jiných organizačních složek státu, státních organizací a po předchozím souhlasu zřizovatele i jiných osob. Při realizaci výchovně vzdělávacího procesu škola spolupracuje s útvary Policie ČR a Ministerstva vnitra, s odbornými pracovišti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pedagogickou fakultou UK, vědeckovýzkumnými školskými ústavy a pracovišti, nevládními neziskovými organizacemi, zahraničními policejními školami a jinými vzdělávacími institucemi. 3

4 Vedení školy Ředitel školy plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA telefon: Zástupce ředitele pro výuku plk. PaedDr. Ivana Dufková telefon: Zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání Mgr. Radomíra Houšková telefon: Zástupce ředitele pro věci ekonomické Ing. Marie Markvartová telefon: Vedoucí Kanceláře ředitele školy plk. Mgr. Bc. Hana Cikánová telefon: Vedoucí personálního oddělení JUDr. Vladimír Řápek telefon:

5 Organizační struktura VPŠ a SPŠ MV v Praze ŘEDITEL Zástupce ředitele pro výuku Zástupce ředitele pro další profesní vzdělávání Zástupce ředitele pro věci ekonomické Oddělení zabezpečení výuky Oddělení metodiky a integrace výuky Oddělení německého jazyka Kancelář ředitele školy Předmětové oddělení pořádkové služby Oddělení anglického jazyka Personální oddělení Předmětové oddělení dopravní služby Oddělení ostatních jazyků Oddělení veřejných zakázek a investic Předmětové oddělení kriminalistiky Oddělení dalšího vzdělávání Materiální oddělení Předmětové oddělení práva Středisko pro výchovu k lidským právům Finanční oddělení Předmětové oddělení tělesné a speciální přípravy Předmětové oddělení psychologie a policejní etiky Předmětové oddělení informatiky a výpočetní techniky Stavebně ubytovací oddělení Proviantní oddělení Automobilní oddělení Spojovací oddělení Oddělení výchovy a výcviku Výcvikové a vzdělávací středisko Kryštofovy Hamry 5

6 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Studium k získání stupně vzdělání tříleté kombinované studium - studijní obor N/04 - Bezpečnostně právní činnost (vyšší odborné studium) (E8) čtyřleté denní studium studijní obor M/003 Bezpečnostně právní činnost (střední odborná škola) (E1) Základní odborná příprava policistů (ZOP) ZOP policistů pro 3. a 4. TT - služba pořádkové, dopravní a železniční policie (P1/0025) ZOP policistů společné minimum bez specializace (P1/0026) Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace (P1/0028) Specializační, inovační a další kurzy Specializační kurz pro 5. a vyšší tarifní třídu služby pořádkové policie (P2/0210) Metoda řešení konfliktů pomocí analýzy transakcí (R2/0011) Ochrana před domácím násilím lektor (P2/0174) Řešení domácího násilí (P2/0175) Specializační kurz střelecká příprava z brokové zbraně pro instruktory služební přípravy (P2/0044) Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů Policie ČR řešících krizové vyjednávání (P2/0020) Odborná příprava policistů PČR řešících krizové vyjednávání (P3/0021) Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR (P2/0125) Kontrolní pracovník na úseku kontroly ekonomických činností PČR (P2/0171) Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas (P2/0123) Evidence trestního řízení pro vedoucí pracovníky (P2/0195) Evidence trestního řízení pro pracovníky podatelny nebo elektronické podatelny (P2/0196) MS Powerpoint základní kurz (P2/0154) MS Powerpoint pokročilé techniky (P2/0184) MS Word základní kurz (P2/0162) MS Word pokročilé techniky (P2/0158) Práce s PC MS Windows základní kurz (P2/0134) MS WINDOWS XP Professional základní kurz (P2/0172) MS WINDOWS XP Professional pokročilé techniky (P2/0173) MS Outlook základní kurz (P2/0155) MS Excel základní kurz (P2/0159) MS Excel pokročilé techniky (P2/0157) Databázový program MS Access základní kurz (P2/0039) Automatizovaný systém právních informací základní kurz (P2/0182) Jazykové vzdělávání Intenzivní kombinované kurzy o anglického jazyka v rozsahu stupně o německého jazyka v rozsahu stupně o francouzského jazyka v rozsahu stupně 6

7 o ruského jazyka v rozsahu stupně o španělského jazyka v rozsahu stupně o italského jazyka v rozsahu stupně Zdokonalovací poslechový kurz německého jazyka po 1. stupni Zdokonalovací kurz: Německy s detektivním příběhem Zdokonalovací kurz: Německy s internetem Zdokonalovací konverzační kurzy jednotlivých jazyků po stupni Nástavbový kurz anglického jazyka po 3. stupni Přípravný kurz před zkouškou MV 1. stupně a MV 2. stupně pro německý jazyk Zkoušky po samostatné přípravě všech vyučovaných jazyků a stupňů + polského jazyka Externí jazyková výuka pro vedoucí pracovníky resortu Krátkodobé specializované kurzy a jazyková přezkoušení dle specifických a individuálních požadavků resortu Kurzy německého jazyka pro Generální ředitelství cel Další vzdělávání Vstupní vzdělávání o Vstupní vzdělávání úvodní o Vstupní vzdělávání následné o Vstupní vzdělávání následné - e-learning Prohlubující (průběžné) vzdělávání o Aktuální otázky ochrany životního prostředí o Základy andragogiky o Příprava a řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU o Finanční řízení projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU o Přenos projektů SF do monitorovacího systému (Benefit 7) o Příprava studie proveditelnosti dle požadavků EU a analýza CBA o Analytické metody a postupy pro přípravu projektů o Lisabonská smlouva, její dopady na resort vnitra o Metody strategických analýz se zaměřením na analýzu SWOT o Aktuální kurz k otázkám lidských práv o Kurz lektorských dovedností o Nástroje tvorby strategických, koncepčních a plánovacích dokumentů o Seminář k výkladu z. č. 500/2004 Sb., správní řád se zaměřením na požární ochranu o GINIS (součást vstupního vzdělávání následného) o Negociace umění vyjednávat Další vzdělávání pedagogických pracovníků o Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka ve školách a školských zařízeních resortu vnitra o Základy andragogiky 7

8 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Přehled pracovníků školy (stav k ) Zaměstnanci školy Policisté Občanští zaměstnanci Vedoucí pracovníci školy Policisté Občanští zaměstnanci Pedagog. pracovníci Nepedagog. pracovníci Policisté Občanští zaměstnanci Celkem Počet zaměstnanců se zdravotním postižením: 9 Ženy x muži Zaměstnanci školy Ženy Muži Policisté Občanští zaměstnanci Celkem Vedoucí pracovníci školy Ženy Muži Pedagogičtí pracovníci Ženy Muži Policisté Občanští zaměstnanci Celkem Nepedagogičtí pracovníci Ženy Muži Policisté 2 12 Občanští zaměstnanci Celkem

9 Kvalifikace a praxe pracovníků školy Vedoucí pracovníci školy Stupeň vzdělání Střední s maturitní zkouškou Policisté Ø praxe (v letech) Občanští zaměstnanci Ø praxe (v letech) Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské doktorské , Celkem ,5 Pedagogičtí pracovníci Stupeň vzdělání Střední s maturitní zkouškou Policisté Ø praxe (v letech) Občanští zaměstnanci Ø praxe (v letech) Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské doktorské Celkem

10 Nepedagogičtí pracovníci Stupeň vzdělání Policisté Ø praxe (v letech) Občanští zaměstnanci Ø praxe (v letech) Základní Střední Střední s maturitní zkouškou Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské doktorské 2 8,5 3 27,5 4 19, , Celkem

11 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ DO ŠKOLY Počet přijatých studujících v jednotlivých typech vzdělávání pro škol. rok 2009/2010 Bezpečnostně právní činnost (VPŠ) studenti přijatí do 1. ročníku Počet Počet přijatých při přijímacích zkouškách pro školní rok 2009/ Dodatečný nástup do 1. ročníku pro školní rok 2009/ C e l k e m 60 Přijímací zkoušky do VPŠ pro školní rok 2009/2010 se uskutečnily 15. června 2009 (řádný termín) a 29. června 2009 (náhradní termín). Počet přihlášených 134 (100 mužů a 34 žen). Počet přijatých 60 (46 mužů a 14 žen). Čtyřleté denní studium studijní obor M/003 Bezpečnostně právní činnost bylo ukončeno v červnu 2007 a jeho další pokračování je rozhodnutím Ministerstva vnitra pozastaveno. Základní odborná příprava (ZOP) Počet ZOP policistů pro 3. a 4. TT 906 ZOP policistů společné minimum bez specializace 112 Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace 15 C e l k e m 1033 Specializační, inovační a další kurzy Počet Kurz střelecké přípravy z brokové zbraně 52 Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR 44 Specializační kurz pro kontrolní pracovníky Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas Evidence trestního řízení 256 MS Powerpoint 24 MS Word (základní kurz + pokročilé techniky)

12 MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky) 70 Automatizovaný systém právních informací základní kurz 38 Tvorba WWW stránek 12 C e l k e m 785 Jazykové a další vzdělávání Počet Jazykové vzdělávání 565** Další vzdělávání 1406 C e l k e m 1971 ** nezapočteny externí kurzy a zkoušky po samostatné přípravě Přijímací zkoušky pro školní rok 2010/2011 Přijímací zkoušky do VPŠ pro školní rok 2010/2011 se uskutečnily 14. června 2010 (řádný termín) a 28. června 2010 (náhradní termín). Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů je uveden v následující tabulce. Přihlášky do1. ročníku VPŠ pro školní rok 2010/2011 Počet muži 105 ženy 23 C e l k e m 128 Přijímací zkoušky do 1. ročníku VPŠ pro školní rok 2010/2011 Řádný termín Náhradní termín Celkem Zúčastněno Přijato M Ž M Ž Odvolání podalo 20 Na základě odvolání přijato 4 Přijato, ale nenastoupilo 8 Dodatečný nástup 4 (na základě žádosti uchazečů o studium a autoremedury rozhodnutí ŘŠ) Nástup po přerušení studia 1 12

13 Počet všech studujících v jednotlivých typech vzdělávání, kteří studovali v době od září 2009 do srpna 2010 Bezpečnostně právní činnost (VPŠ) Na začátku škol. r. Na konci škol. r. 1. ročník 58 50* 2. ročník 58 56** 3. ročník 81 79*** Celkem * 7 studentů zanechalo studia v průběhu školního roku, 1 student studium přerušil ** 2 studenti zanechali studia v průběhu školního roku *** 1 student zanechal studia v průběhu školního roku, 1 student studium přerušil Základní odborná příprava (ZOP) Počet ZOP policistů pro 3. a 4. TT 1211 ZOP policistů společné minimum bez specializace 112 Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace 15 C e l k e m 1338 Specializační, inovační a další kurzy Počet Kurz střelecké přípravy z brokové zbraně 52 Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR 44 Specializační kurz pro kontrolní pracovníky Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas Evidence trestního řízení 256 MS Powerpoint 24 MS Word (základní kurz + pokročilé techniky) 116 MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky) 70 13

14 Automatizovaný systém právních informací základní kurz 38 Tvorba WWW stránek 12 C e l k e m 785 Jazykové a další vzdělávání Jazykové vzdělávání + externí jazyková výuka + studenti, kteří se samostatně připravovali k jazykové zkoušce Počet 735 Další vzdělávání 1406 C e l k e m

15 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ Tabulka vykazuje výsledky vzdělávání ve VPŠ a ukončených kurzech ve školním roce 2009/2010. Bezpečnostně právní činnost (VPŠ) Úspěšní studenti Neúspěšní studenti 1. ročník všichni splnili podmínky pro řádné ukončení škol. r. 2. ročník všichni splnili podmínky pro řádné ukončení škol. r ročník (absolutorium) 76 3 Celkem ABSOLUTORIUM V souladu se z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona se v naší škole konalo první absolutorium studentů VPŠ, kteří ve školním roce 2009/2010 řádně ukončili třetí ročník studia vzdělávacího programu N/04 Bezpečnostně právní činnost. Absolutoria se z celkového počtu 79 studentů zúčastnilo 78 (jeden student neodevzdal absolventskou práci a na vlastní žádost bude konat absolutorium ve školním roce 2010/2011). Absolutorium se konalo ve dnech června a června Funkce předsedů zkušebních komisí vykonávali pracovníci Vyšší policejní školy MV v Brně, Vyšší policejní školy MV v Pardubicích a Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově. Předsedové zkušebních komisí hodnotili absolutorium jako dobře zajištěné po stránce organizační, materiální i personální, zároveň ocenili dobrou připravenost studentů. Výsledky absolutoria: prospělo s vyznamenáním 46 studentů prospělo 30 studentů neprospělo 2 studenti; opravný termín stanoven na 30. září 2010 Dne 11. června se v kulturním domě školy uskutečnilo slavností ukončení studia, kterého se zúčastnil Ing. Mgr. Miroslav Kroc, ředitel OVSPŠ MV, plk. JUDr. Michal Dlouhý, ředitel kanceláře policejního prezidenta, ředitelé krajských ředitelství Policie ČR, v nichž jsou služebně zařazeni studenti-absolventi, a jejich příbuzní. Při slavnostním ukončení ocenil ředitel školy plaketou 4 studenty za dosahování vynikajících výsledků po celou dobu studia (npor. Petr Novák, por. Zuzana Endrštová, por. Andrea Hyhlíková a nstržm. 15

16 Vladimíra Zavadilová) a 4 studenty za dosažení vynikajících výsledků při absolutoriu (npor. Martin Kratochvíl, npor. Zdeněk Šíma, por. Marcela Sedláčková a nprap. Lukáš Myška). Základní odborná příprava (ZOP) Úspěšní absolventi Neúspěšní absolventi ZOP policistů pro 3. a 4. TT ZOP policistů společné minimum bez specializace Policejní činnosti pro společné minimum bez specializace 15 0 Celkem Specializační, inovační a další kurzy Úspěšní absolventi Neúspěšní absolventi Kurz střelecké přípravy z brokové zbraně 52 0 Specializační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Inovační kurz pro odbornou přípravu policistů PČR řešících krizové vyjednávání Specializační kurz I. stupně pro kontrolní pracovníky Policie ČR Specializační kurz pro kontrolní pracovníky Policie ČR na úseku kontroly ekonomických činností Školitelé pro školení nižšího stupně obsluh koncových zařízení systému Pegas

17 Evidence trestního řízení MS Powerpoint 24 0 MS Word (základní kurz + pokročilé techniky) MS Excel (základní kurz + pokročilé techniky) 70 0 Automatizovaný systém právních informací základní kurz 38 0 Tvorba WWW stránek 12 0 Celkem Jazykové a další vzdělávání Úspěšní absolventi Neúspěšní absolventi Jazykové vzdělávání 423** 124** Další vzdělávání * Celkem * účastník vzdělávacího programu Studium pedagogiky k získání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka ve školách a školských zařízeních resortu vnitra byl ze studia odvolán ** počet studentů přijatých a počet studentů konajících zkoušku se liší z důvodu zanechání studia a dále z důvodu, že do počtu přijatých studentů jsou započtené i zdokonalovací kurzy, u kterých se zkoušky nekonají 17

18 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Studium pracovníků školy v období 1. září srpna 2010 Druh a stupeň vzdělání Doplňující pedagogické vzdělání Policisté Občanští zaměstnanci ukončili studují ukončili studují Vyšší odborné Vysokoškolské bakalářské Vysokoškolské magisterské Vysokoškolské doktorské Celkem Za účelem posilování profesionálních policejních i pedagogických dovedností jsou realizovány studijní pobyty pedagogických pracovníků na výkonných útvarech Policie ČR, ostatních policejních školách České republiky i zahraničí, ve školních policejních střediscích krajských ředitelství PČR, v civilních vzdělávacích institucích a zařízeních MŠMT. Zvyšování odborné úrovně zaměstnanců školy, především vyučujících, metodiků a pedagogů-metodologů, a tím i zvyšování jejich výkonnosti a kvality výkonu, je zajišťováno také formou jejich účasti na instrukčně metodických zaměstnáních ve škole i resortních odborných seminářích, přednáškách, společných projektech s resortními odbornými i školskými institucemi, úzkou spoluprací a konzultacemi s odbornými partnery uvedenými v přehledu subjektů spolupráce. Např. v březnu 2010 ( ) uspořádalo předmětové oddělení práva celostátní metodické zaměstnání pro učitele všech vyšších policejních škol, instruktory ŠPS KŘP, vědecké pracovníky PA ČR v Praze, pracovníky služby cizinecké policie, pracovníky Generálního ředitelství cel a další zájemce z policejního výkonu na téma Nový trestní zákoník, který ve škole prezentoval prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. a JUDr. Milada Šámalová. 18

19 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI V hodnoceném období škola rozvíjela mnohostranné aktivity jednak z oblasti prezentace vlastní pedagogické práce, jednak s cílem pomáhat vytvářet pozitivní obraz o policejním vzdělávání a o práci PČR jako celku v očích veřejnosti. Projekty Pro permanentní zkvalitňování pedagogické práce a všech řízených procesů škola participovala na projektech, které zpravidla přesahují rámec hodnoceného období. Projekt Protikorupční vzdělávání na policejních školách - ve spolupráci s Transparency International Česká republika, s. r. o. byla vytvořena vstupní analýza protikorupčního vzdělávání v rámci základní odborné přípravy; bylo proškoleno 122 osob (z toho 109 studujících ZOP a 13 učitelů a instruktorů vyšších a středních policejních škol a školních policejních středisek krajských ředitelství PČR) a byly zpracovány závěry a doporučení pro protikorupční vzdělávání na policejních školách. Revize bezpečnostního výzkumného projektu Vliv stresové reakce v situacích ohrožení zdraví a života na rozhodovací procesy a motorické odezvy zaměřeného na vytvoření metodicko-didaktické podoby části profesního vzdělávání příslušníků PČR a na přispění ke zkvalitnění vzdělávání a výcviku příslušníků bezpečnostních sborů směrem ke zvýšení efektivnosti jejich komunikace s občany v krizových situacích a k ochraně občanů (včetně vlastní ochrany) prostřednictvím profesionálních reakcí v zátěžových situacích, zejména zásahu proti osobám dopouštějícím se protispolečenského či sociopatologického jednání. Návrh projektu byl zpracován ve spolupráci s oddělením metodiky a integrace výuky školy a podán na OVSPŠ MV. Poradenství pro společné osnovy CEPOLu Management of Diversity (Řízení odlišností/zvládání rozmanitostí). Projekt Implementace nové integrované e-learningové infrastruktury do rezortu MV prostřednictvím videokonferenčního řešení podaný do výzvy č. 59 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vytvoření pilotní verze e-learningového portálu pro výuku cizích jazyků v prostředí Moodle jazykovými odděleními a metodiky úseku dalšího profesního vzdělávání školy ve spolupráci s předmětovým oddělením informatiky a výpočetní techniky. Zajištění grantů Evropské unie v programech celoživotního vzdělávání SVES a Grundtvig pro vedoucí a vyučující úseku dalšího profesního vzdělávání. Získání grantu v rámci programu Grundtvig mobility osob pro vyučující německého jazyka. Publikační aktivity V hodnoceném období byla rozsáhlá publikační činnost vedení školy i pedagogických pracovníků. Např. Vědecké a odborné práce, práce v domácích časopisech ZLÁMAL, J.; SŮVA, J. Evropská dimenze policejního vzdělávání. In Pět let členství ČR v EU: Bilance a perspektivy, trendy a vize. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., s ISBN

20 ZLÁMAL, J.; HOUŠKOVÁ, R.; ŠAROCH, J. Jazykové vzdělávání na Vyšší a Střední policejní škole MV v Praze. In Naše Policie, roč. 16, č. 08/2009, s Praha: Nezávislý odborový svaz PČR, ZLÁMAL, J. Didaktika profesního vzdělávání v širším pedagogickém kontextu. Praha: Univerzita J. A. Komenského, 2009, 208 s., ISBN SŮVA, J. Kompetenční roviny ve vzdělávání příslušníků Policie ČR k problematice korupce. Policista (příloha). 2009, roč. 15, č. 5, s ISSN ZLÁMAL, J. Faktory realizace projektu Reliéf. In Karlovarská právní revue, č. 3/2009. Karlovy Vary: VŠKV, s , ISSN ZLÁMAL, J. Projekt Reliéf. In Kriminalistika, č. 3/2009, Praha: Ministerstvo vnitra, s , ISSN SŮVA, J. Výchovně-vzdělávací publikace Korupce v příbězích. Informační servis prevence kriminality. 2009, č. 2, 24 s. SŮVA, J. Protikorupční vzdělávání na policejních školách. Informační servis prevence kriminality. 2010, č. 1, s ZLÁMAL, J.; SŮVA, J. Poznámky k roli Policie České republiky v kontextu národní Strategie udržitelného rozvoje. In Udržitelný rozvoj v evropských regionech. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2010, v tisku. ISBN Vědecké a odborné práce, práce v zahraničních odborných časopisech Zlámal, J. Pedagog v roli kouče. In Slovenský učiteľ, č. 4/2009, Nitra: SLOVDIDAC Nitra, s , ISSN X Zlámal, J. Užití videa pro zpětnou vazbu. In Technologia vzdelávania, roč. XVII, č. 8/2009, Nitra: SLOVDIDAC Nitra, s , ISSN X Publikované příspěvky ve sbornících z domácích konferencí ZLÁMAL, J.; HOUŠKOVÁ, R.; VINDUŠKOVÁ, A. Návrh systému dalšího vzdělávání v resortu Ministerstva vnitra. In: Sborník z mezinárodní konference Rozvoj systémů vzdělávání ve veřejné správě. Olomouc: Asociace vzdělávacích institucí veřejné správy a Vysoká škola finanční a správní v Praze a Vysoká škola sociálně správní, s SŮVA, J.; ZLÁMAL, J. Projekt Jazykové mosty pro policejní praxi. In Postavení jazykové výuky v profesní přípravě příslušníků ozbrojených sil a sborů: Sborník příspěvků ze IV. mezinárodní vědecké konference Praha 22. října vyd. Praha: Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, s ISBN HOUŠKOVÁ, R.; SŮVA, J.; ZLÁMAL, J. E-learning v podmínkách policejního vzdělávání. In SEDLÁČEK, J.; ŠAFRÁNKOVÁ, H. (ed.) Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, s ISBN SŮVA, J. Postavení jazykové výuky v profesní přípravě příslušníků ozbrojených sil a sborů In Sborník z mezinárodní vědecké konference VPŠ a SPŠ MV v Praze prezentace projektu Jazykové mosty,

21 ZLÁMAL, J. Společné principy integrované výuky v profesní přípravě Vojenské policie a Policie České republiky. In Sborník z mezinárodní konference Pět let členství ČR v EU. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s , ISBN ZLÁMAL, J. Evropská dimenze policejního vzdělávání. In Sborník z mezinárodní konference Pět let členství ČR v EU. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, s , ISBN ŠAROCH, J.; HAVELKA, M. Jazykové vzdělávání na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Praze. In Sborník z konference s mezinárodní účastí s názvem 20 let transformace vojenského školství. Vyškov: Velitelství výcviku Vojenská akademie, ISBN Publikované příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí HOUŠKOVÁ, R; ŠAROCH, J. Evropská dimenze v jazykovém vzdělávání na policejních školách. In Cudzie jazyky v Európskej únii: zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou. Bratislava: Akadémia Policejného zboru v Bratislave, ISBN ZLÁMAL, J. Současné tendence a směřování profesního jazykového vzdělávání v resortu Ministerstva vnitra České republiky. In Cudzie jazyky v Európskej únii: zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účastku. Bratislava: Akadémia Policejného zboru v Bratislave, ISBN HOUŠKOVÁ, R., ZLÁMAL, J.: Využití elektronických médií v jazykové profesní přípravě příslušníků Policie České republiky. In Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Banska Bystrica: Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, NOVÁK, D., HOUŠKOVÁ, R.: Pedagogická evaluace jako motivační prostředek v systému policejního vzdělávání. In Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania, Banska Bystrica: Univerzita Mateje Bela v Banskej Bystrici, Další tvorba Skupina didaktické techniky školy natočila a sestříhala pro PP ČR šoty propagující některé služby a útvary PČR (úvod, letecká služba, služba cizinecké policie, policejní koně a psi, policie na vodě a pod vodou) videoklipy jsou dostupné na Dva učitelé předmětového oddělení kriminalistiky se účastní pracovních jednání výboru Sekce místa činu - podílí se na tvorbě interních aktů řízení kriminalisticko-technické činnosti. IV. mezinárodní vědecká konference VPŠ a SPŠ MV v Praze Škola uspořádala 22. října 2009 již IV. mezinárodní vědeckou konferenci na téma Postavení jazykové výuky v profesní přípravě příslušníků ozbrojených sil a sborů. Důvodem pro uspořádání konference byla snaha o posouzení dosavadního postavení jazykové výuky v rámci profesní přípravy příslušníků ozbrojených sil a sborů a stanovení odborné a zejména didaktické strategie pro práci učitelů jazyků při vytváření a rozvoji jazykových kompetencí edukantů podle jejich profesních potřeb. Pořadatelé konference byli při jejím organizování vedeni úsilím přispět k dalšímu zlepšování postavení a úrovně 21

22 rezortního jazykového vzdělávání v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky, v duchu zavádění evropské dimenze do vzdělávání a dalšího naplňování schválené Lisabonské strategie. Pozvání na konferenci přijali vrcholní představitelé Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Policejního prezidia České republiky, české akademické obce, delegáti z resortních i mimoresortních vzdělávacích institucí z České republiky, spjatých s profesním vzděláváním příslušníků ozbrojených sil a sborů. Účastí představitelů policejních škol z Velké Británie, Francie, Itálie a Slovenska byl zajištěn významný mezinárodní rozměr této konference. Z jednání konference byl zpracován sborník všech příspěvků jejích účastníků, který byl vydán v tištěné a elektronické verzi. Účast na konferencích a soutěžích Projekt Jazykové mosty pro policejní praxi byl prezentován v rámci konferenčního workshopu Kreativně k jazykové výuce na konferenci organizované MŠMT a NEAP. Evropská cena Label Evropský učitel jazyků roku 2010 postup do druhého kola, cena neudělena. Aktivní účast a prezentace podmínek policejního vzdělávání s ohledem na zavádění e- learningu na konferenci se soutěží e-learning 2009 organizované Univerzitou Hradec Králové. Aktivní účast na konferenci Udržitelný rozvoj v evropských regionech pořádané Vysokou školou evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích; přednesen příspěvek o roli PČR v kontextu národní strategie udržitelného rozvoje. Aktivní účast na mezinárodní konferenci Rozvoj systémů vzdělávání ve veřejné správě v Olomouci u Asociace vzdělávacích institucí veřejné správy; příspěvek: Návrh systému dalšího vzdělávání v resortu Ministerstva vnitra; účast: ředitel školy, plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA Aktivní účast na IV. konferenci policejních historiků prezentace historické studie: Zpravodajská školení pracovníků ZOB II; účast: vedoucí oddělení metodiky a integrace výuky, plk. Mgr. Petr Stein. 22

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2006/2007 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka

Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, Praha 5 Školní inspektorka Ţ I V O T O P I S OSOBNÍ INFORMACE Jméno PHDR. JURÁŠKOVÁ Eva Adresa KAMENNÁ 2674, 760 01, Zlín, Česká republika Telefon 605 281 616 E-mail juraskova.e@seznam.cz Národnost česká Datum narození 2. 5. 1966

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2007/2008 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. 1 Základní

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 OBORY VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 1 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Krajské ředitelství policie Zlínského kraje J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín telefon - ústředna: 974 661 111 fax: 974 661 670 datová schránka: w6thp3w e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Postavení sportovních gymnázií

Postavení sportovních gymnázií Asociace ředitelů gymnázií se sportovní přípravou Postavení sportovních gymnázií Konference ČOV a MŠMT, středa 4. března 2015 Centrum pohybové medicíny Praha Hlavní cíle škol s obory vzdělávání se sportovní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání

Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání Zavedení modelu Evropské nadace pro řízení kvality (EFQM) do policejního vzdělávání PaedDr. Jan Vykoukal Odbor vzdělávání a správy policejního školství MV Východiska Usnesení vlády ČR č. 458/2000, které

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo

Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo znak Aktuality O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Evropské právo Vyhláška rektora Policejní akademie ČR, kterou se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období

Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období Možnosti pro čerpání dotací z fondů EU v rámci programového období 2014-2020 v souvislosti s dalším využitím výstupů tohoto projektu a možností pro oblast GIS WORKSHOP MAPY BUDOUCNOSTI 10-11. června 2015

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jihlava, Demlova 32. Demlova 32/4178 586 06 Jihlava. Identifikátor školy: 600 117 286 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jihlava, Demlova 32 Demlova 32/4178 586 06 Jihlava Identifikátor školy: 600 117 286 Termín konání inspekce: 13., 16. a

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ VOJENSKÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MO V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ V Moravské Třebové dne 15. října 2012 Čj. 320/2012-4190 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Schvaluji: velitel plukovník Ing.Vojtěch NĚMEČEK,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více