THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER"

Transkript

1 THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER 2006

2 CONTENTS I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...5 Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague...5 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University...5 Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc...5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice...5 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen...6 Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem...6 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava...6 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava...6 Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové...7 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno...7 České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague...7 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology...7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín...7 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague...8 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice...8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava...8 Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec...8 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague...9 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague..9 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno...9 Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague...9 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague...10 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague...10 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno...10 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava...10 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...11 Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno...11 Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic...11 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...12 Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd...12 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd...12 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc...12 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c...12 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c...12 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc...13 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd

3 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc...13 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd...13 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd...13 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c...13 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c...14 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c...14 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd...14 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc...15 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd...15 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd...15 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c...15 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd...15 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd...16 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc...16 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c...16 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c...16 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd...16 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c...17 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd...17 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c...17 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd...17 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd...17 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c...18 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd...18 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc...18 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c...18 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc

4 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd...19 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c.19 4

5 I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague Ovocný trh 3/5, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1348 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University Žerotínovo nám. 9, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně/J. E. Purkyně University Masarykova univerzita v Brně/Masaryk University in Brno 2005 Masarykova univerzita/masaryk University Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc Křížkovského 8, Olomouc, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1573 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice Branišovská 31, České Budějovice, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích/Faculty of Education in České Budějovice and Agronomická fakulta/faculty of Agronomy in České Budějovice (a branch of the Agricultural University in Prague) were merged 5

6 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen Univerzitní 8, Plzeň, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni/Institute of Technology in Pilsen and Pedagogická fakulta/faculty of Education were merged Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1991 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava Dvořákova 7, Ostrava 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava Na Rybníčku 626/1, Opava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Filozofická fakulta v Opavě/Faculty of Arts nad Sciences in Opava and Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné/Faculty of Business Administration in Karviná were merged Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové, Phone: , fax: WWW Page: 6

7 Year created: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové/University of Education in Hradec Králové 2000 Univerzita Hradec Králové/University of Hradec Králové Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Palackého 1/3, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola veterinární v Brně/University of Veterinary Sciences in Brno Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně/ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 1995 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague Zikova 4, Praha 6, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1707 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology Antonínská 1, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1899 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, Zlín, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

8 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague Technická 5, Praha 6, Phone: , WWW Page: Year created: 1952 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice Studentská 95, Pardubice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích/Institute of Chemical Technology in Pardubice 1994 Univerzita Pardubice/University of Pardubice Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola báňská Ostrava 1995 VŠB Technická univerzita Ostrava/VŠB Technical University of Ostrava Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec Hálkova 6, Liberec, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci/College of Mechanical and Textile Engineering 1995 Technická univerzita v Liberci/Technical University in Liberec 8

9 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1953 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Praze/University of Agriculture in Prague 1995 Česká zemědělská univerzita v Praze/Czech University of Agriculture in Prague Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Zemědělská 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Brně/University of Agriculture in Brno 1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně/Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague Malostranské nám. 12, Praha 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

10 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague U Akademie 4, Praha 7, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1799 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, metro A - Staroměstská, Phone: , stud. odd , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno Beethovenova 2, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1947 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava Tolstého 16, Jihlava, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

11 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno Kounicova 65, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Univerzita obrany/university of Defence 2005 Univerzita obrany v Brně/University of Defence in Brno Merger: 2004 Vysoká vojenská škola ve Vyškově/Military University of Ground Forces in Vyškov, Vojenská akademie v Brně/Military Academy in Brno and Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové/J. E. Purkyně Military Medical Adacemy in Hradec Králové were merged Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created:

12 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd. Osvobození 699, Kunovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Svídnická 506, Praha 8, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc. Ovenecká 9, Praha 7, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c. Estonská 500, Praha 10, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c. T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission:

13 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc. Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd. Malovická 2751, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc. Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd. Senovážné náměstí 23, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd. Lindnerova 575/1, Praha 8 - Libeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c. Masná 13, pobočka Spálená 14, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: 13

14 Year created: 2000 State permission: 2000 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c. Stromovka 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c. Choceradská 13/2600, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2000 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c. Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd. Roháčova 63, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c. Lázeňská 4, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission:

15 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc. Šujanovo nám. 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd. Chomutovická 1443, Praha 11 - Jižní Město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c. Ledecká 35, Plzeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd. Legerova 72, Praha 2, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission:

16 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd. I.P.Pavlova 3, Praha 2, Phone: , WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc. Vltavská 14/585, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2002 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c. U Santošky 17, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2002 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c. Nad Habrovkou 3, Praha 6, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1949 State permission: 2002 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd. C. Boudy 1444, Kladno, Phone: , , , , WWW Page: Year created: 2002 State permission:

17 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c. Okružní 935, Třebíč, Phone: , WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd. Ovčárecká 312, Kolín V, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c. Žižkova 6, České Budějovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2003 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd. Hudcova 78, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd. Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission:

18 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c. Lipová alej 2068, Písek, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: Filmová akademie v Písku/Film Academy in Písek 2005 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku/Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. Pilská 9, Praha 14 - Hostavice, Phone: , WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2003 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc. Tř. Generála Píky 7, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1994 State permission: 2004 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c. Palackého 1380/19, Přerov I město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2004 State permission: 2004 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c. Duškova 7, Praha 5, Phone: , fax: WWW Page: 18

19 Year created: 1996 State permission: 2004 B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc. Lidická 1879/48, Brno Černá Pole, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission: 2005 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd. Václavské nám. 132/6, Znojmo, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission: 2005 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c. Jeremenkova 1142/42, Olomouc Hodolany, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission:

20 20 Higher Education Institutions

1/5/0506_c04t43.xlsx

1/5/0506_c04t43.xlsx : students by citizenship; academic year 2005/06 v ČR 274 979 61 968 42 045 21 488 6 348 1 915 7,2 9,3 4,4, total Veřejné vysoké školy Public universites Celkem 254 160 55 246 39 376 17 804 4 866 1 636

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) Jak na vysokou školu Veřejné vysoké školy Strana: 10 VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) WWW stránka: www.amu.cz AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) WWW stránka: www.avu.cz

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2016, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění v Akademie výtvarných umění v České vysoké učení technické v Česká zemědělská univerzita v

Více

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 高 等 教 育 機 構 可 分 為 公 立 國 立 及 私 立 三 類, 公 立 及 私 立 高 等 教 育 機 構 由 捷 克 教 育 青 年 暨 體 育 部 (Ministry of Education, Youth and Sports) 主 管, 而 國 立 高 等 教 育 機 構 國 防 大 學 及 警 察 大 學 則 分 屬

Více

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání)

Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 Mobility mezi programovými zeměmi (vysokoškolské vzdělávání) Přehled schválených projektů - Výzva 2017, KA1 zeměmi (vysokoškolské Název instituce Akademie múzických umění Akademie výtvarných umění České vysoké učení technické Česká zemědělská univerzita Janáčkova

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě

Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Příloha 1: Dotazník pro současné studenty Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vážená studentko, vážený studente, jsem studentkou 5. ročníku Ekonomicko-správní fakulty MU a v současné době pracuji na své

Více

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men

Studenti k 31. 12. Students 31 December 2012. muži Men. muži Men 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2013 Number of students of universities by faculty in academic year /2013 31 December in Vysoké školy celkem 214 384 166 888 41 014 31 540

Více

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015

3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2014/2015 Number of students of universities by faculty in academic year 2014/2015 3-12. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2015 Number of students of universities by faculty in academic year /2015 31 December in Vysoké školy celkem 194 905 152 434 33 471 25 983

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

3-11. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2005/06 Number of students of universities by faculty in academic year 2005/06

3-11. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce 2005/06 Number of students of universities by faculty in academic year 2005/06 VZDĚLÁNÍ 3-11. vysokých škol podle fakult v akademickém roce /06 Number of students of universities by faculty in academic year /06 Pramen: ÚIV Vysoká škola v roce EDUCATION Source: IIE Vysoké školy celkem

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2011 Graduates in. v roce 2011 Enrollees for the first time in 2011 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2012 Number of students of universities by faculty in academic year /2012 31 December v roce in v roce Vysoké školy celkem 219 627 172 802

Více

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men.

Poprvé zapsaní. Absolventi v roce 2010 Graduates in. v roce 2010 Enrollees for the first time in 2010 ženy Women. muži Men. 3-10. Studenti vysokých škol podle fakult v akademickém roce /2011 Number of students of universities by faculty in academic year /2011 31 December in Vysoké školy celkem 221 491 174 816 46 012 35 835

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR

Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Výdaje a mzdy na veřejných vysokých školách v ČR Vlastimil Růžička září 2017 Údaje o výdajích veřejných vysokých škol (VVŠ) převzaty z výročních zpráv o hospodaření (dále také VZH ) (snímky č. 5-8) Do

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Právo, 17.01.2014, str. 19, Jak si vybrat VŠ a VOŠ http://pravo.novinky.cz/ V následující tabulce jsou obsaženy údaje týkající se pouze uchazečů s českým občanstvím, kteří

Více

ADRESÁR VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKEJ REPUBLIKE

ADRESÁR VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKEJ REPUBLIKE ADRESÁR VYSOKÝCH ŠKÔL V ČESKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Univerzita Karlova v Praze Adresa: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 Telefón: 00420 224 491 111 E-mail: studijni@ruk.cuni.cz Internet: www.cuni.cz

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut.

AKADEMIE VÝTVARNÝCh UMěNí V praze praha 7 220 408 214 www.avu.cz 16. 6. 2012 22. 6. 2012. Praha 1 222 310 277 www.fjfi.cvut. 1 kam po maturitě ADRESÁř VYSoKÝCh škol A fakult V české REpUBLICE 0/01 Adresář vychází z internetového adresáře www.vysokeskoly.com a z webových stránek jednotlivých škol. Podrobné prezentace jednotlivých

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy

Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy Jaké jsou šance na jednotlivé vysoké školy V následujícím seznamu veřejných i soukromých vysokých škol můžete zjistit, kolik uchazečů si v loňském školním roce

Více

SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1

SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1 SCIO_MAGAZIN_CZ_RIJEN_2015_FINAL_TISK.indd 1 27.10.15 14:12 Nechte se přijmout na desítky VYSOKÝCH ŠKOL UŽ NA PODZIM Přijďte 12.12. k Národním srovnávacím zkouškám Scio. Registrujte se už teď na www.scio.cz

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST?

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ A PROCESNĚ- INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH: STAV, VÝVOJ, BUDOUCNOST? Pavel Hasal Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Pavel.Hasal@vscht.cz

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 2 O nakladatelství... 3 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 4 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 5 Právnická

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI

Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R (2011) REGISTROVANÍ ČTENÁŘI/STUDENTI Indikátor g) Databáze Academic Search Complete + Business Source Complete R. () INSTITUCE/KNIHOVNY ČTENÁŘI/STUDENTI Z REGISTROVANÝCH VŠ 369 245 22 710 Odborné 63 821 7 983 Krajské 350 215 17 505 Muzea

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2017 (As of 8 June 2017) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

INFORMACE O STAVU SOUKROMÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2004

INFORMACE O STAVU SOUKROMÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2004 přítomných z té oblasti školství, v níž působí. Konference byla přínosná svým značným rozsahem informací a poznatků o různých otázkách školské politiky a měla ryze pracovní charakter. - bt - INFORMACE

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav zdravotnických studií Studijní program Obor Forma studia Způsobilost v oboru Vydané dne Přehled akreditovaných zdravotnických magisterských a ch studijních oborů, jejichž absolvováním se získává způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na základě souhlasného stanoviska Ministerstva (ke

Více

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013. Martin Zelenka a Jan Koucký

Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013. Martin Zelenka a Jan Koucký Zaměstnatelnost a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2013 Martin Zelenka a Jan Koucký Praha, 2013 Úvodem Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (SVP PedF

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze 6.1. Přílohové tabulky Univerzita Karlova v Praze 1959 9 094 4 037 6 904 3 547 261 1 929 1967 18 512 9 928 12 342 7 037 432 5 738 1973 18 559 9 360 14 184 7 693 462 3 913 1978 21 194 11 507 15 100 8 586

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rozpočet kapitoly 333 MŠMT na rok 2010 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky Praha, březen 2010 Ministerstvo školství,

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti. Petr Sáha 15. března 2016

Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti. Petr Sáha 15. března 2016 Připravenost zájemců o studium na vysokých školách a jiné zajímavosti Petr Sáha 15. března 2016 Obsah 1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2. Veřejné vysoké školy v České republice 3. Struktura studijních

Více

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci:

Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/ ze dne ; nabytí právní moci: ROZHODNUTÍ VYDANÁ NÁRODNÍM AKREDITAČNÍM ÚŘADEM PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2016 Usnesení o zastavení řízení č. j. NAU-24/2016-5 ze dne 20. 10. 2016; nabytí právní moci: 9. 11. 2016 Národní akreditační úřad

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 35 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

ŠKOLSTVÍ. Víte, že...

ŠKOLSTVÍ. Víte, že... Víte, že... Přestože během let 1993 až 2003 klesl počet žáků základních škol o 9,9 %, počet jejich učitelů naopak stoupl o 2,9 %? Na vysokých školách při výrazném zvýšení počtu studentů o 83,6 % vzrostl

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce

Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky podle příjemců, seřazené podle skupin dle právní formy příjemce Tabulka č. 3a Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich podle příjemců, seřazené podle skupin dle příjemce Řazeno podle skupin dle, indexu, názvu příjemce a názvu organizační. Hodnocené projekty a

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2017 (Stav k 8.6.2017) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Studie SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE Pavel Němec. Vzdělávací činnost

Studie SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE Pavel Němec. Vzdělávací činnost Studie SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY V ROCE 2003 Pavel Němec Sektor soukromých vysokých škol (SVŠ) existuje již pět let, významně přispívá k potřebné diverzifikaci vysokoškolského studia a doplňuje studijní nabídku

Více

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Průzkum ICT na VŠ v ČR. RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Průzkum ICT na VŠ v ČR RNDr. Josef Milota Centrum informačních technologií Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích milota@jcu.cz Základní údaje o průzkumu od 10/2015 do 03/2017 respondenti: 18 veřejných

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE Drahomíra Kraťková Úvod Význam rovnosti žen a mužů byl součástí politiky Evropské unie (EU) již od roku 1977, ale

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kariérové poradenství 2010/2011

Kariérové poradenství 2010/2011 Kariérové poradenství 2010/2011 Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2011 V letošním roce studuje na naší škole 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke studiu na vysoké škole si podalo celkem 44

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Co uslyšíte? Soukromé VŠ počty studentů aneb kolik nás je? Legislativa, výkazy,

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení.

Pozměňovací návrhy. 1. V čl. I bodu 1 v 2 odst. 3 větě druhé a třetí slovo slovo nahradit slovem označení. Příloha k usnesení č. 266 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ

Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ Zápis z 1. ustavující schůze SK RVŠ 19. ledna 2012, Praha UK Přítomni: /31/ Delegáti a delegátky: /30/ Barbora Adolfová (AMU), Irena Armutidisová (AVU), Petr Baierl (ZČU), Martin Bogola (VŠMVV), Dominik

Více

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009

Web of Knowledge. Statistika za rok 2009 Web of Knowledge Statistika za rok 2009 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2009 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science.... 2 Počet zadaných dotazů

Více

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů. PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PŘEHLED ŽÁDOSTÍ O PODPORU DOPORUČENÝCH/DOPORUČENÝCH S VÝHRADOU K FINANCOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ OBOU KROKŮ ) V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Číslo výzvy: Název výzvy: Číslo a název prioritní

Více

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina

Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Rychlovarné konvice 269 ks A, 90 ks B Místo plnění: Místo plnění Adresa Počet ks Skupina Generální finanční ředitelství Lazarská 5/7, 7 22 Praha 25 A Generální finanční ředitelství pro hl. město Prahu

Více

MEDIA KIT

MEDIA KIT MEDIA KIT 2017 www.studenta.cz je největší magazín pro VŠ studenty v ČR, který vyniká neotřelým redakčním obsahem, moderním grafickým zpracováním, cílenou distribucí a úzkým propojením s webem studenta.cz

Více

Provoz pobočky v době vánočních svátků

Provoz pobočky v době vánočních svátků pobočka Praha, Bělehradská 21.12.16 22.12.16 22.00 22.00 22.00 12.00 16.00 pobočka Praha, Chlumecká pobočka Praha, Dejvická 12.00 10.00 pobočka Praha, Českomoravská pobočka Praha, Lazarská 12.00 15.00

Více

Akademické hry Martina Vavříková. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Akademické hry Martina Vavříková. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Akademické hry 2011 Martina Vavříková Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích V následující zprávě bych ráda informovala o reprezentaci naší školy na Českých akademických hrách v akademickém

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING

CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies CEEPUS NATIONAL MEETING PRAHA 29.5. 2014 Zpracovali: Mgr. Jan Trnka & Mgr. Ivona Sobotková SHRNUTÍ ROKU 2013 V PROGRAMU CEEPUS A VÝHLED

Více

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link

Geisteswissenschaften Kurs Universität Deadline Datum Sprache Gebühr Link Geisteswissenschaften Letní škola lingvistiky 20. 26. 8. Englisch 0* http://www.lingvistika.cz/ssol/ East and Central European Studies Summer Program 15. 4. 21. 6. 22. 7. Englisch 1933 Euro http://eces.ff.cuni.cz/program/?type=

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: UNIVERSITEIT GENT GHENT UNIVERSITY GENT In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Belgique- Name of the Higher Education Institution Name in English City UNIVERSITEIT GENT GHENT

Více

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007

SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 2004 2007 SPOLEČNÉ PROJEKTY ASOCIACE U3V V LETECH 24 27 STRUČNÝ PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACE Roman Prokop Souhrn: Od r. 24 zaznamenaly univerzity třetího věku v České republice významný rozvoj také díky státní dotaci,

Více

Akademický senát AMU

Akademický senát AMU Akademický senát AMU 25.3.2015 ZDROJE ROZPOČTU AMU NA ROK 2015 DLE POSKYTOVATELE (v mil. Kč) Ostatní účelové prostředky Dar RWE Studio FAMU 0,3 mil DZS mobility 2,8 mil Cesnet projekt HAMU - 0,2 mil CŽV

Více

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017

ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 ROZHODNUTÍ VYDANÁ RADOU NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU PRO VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ZA ROK 2017 Rozhodnutí o odvolání podle 87 správního řádu č. j. NAU-23/2016-5 ze dne 2. 2. 2017; nabytí právní moci: 18. 2. 2017

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více