THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER"

Transkript

1 THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER 2006

2 CONTENTS I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...5 Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague...5 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University...5 Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc...5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice...5 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen...6 Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem...6 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava...6 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava...6 Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové...7 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno...7 České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague...7 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology...7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín...7 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague...8 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice...8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava...8 Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec...8 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague...9 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague..9 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno...9 Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague...9 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague...10 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague...10 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno...10 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava...10 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...11 Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno...11 Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic...11 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...12 Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd...12 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd...12 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc...12 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c...12 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c...12 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc...13 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd

3 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc...13 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd...13 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd...13 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c...13 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c...14 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c...14 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd...14 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc...15 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd...15 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd...15 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c...15 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd...15 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd...16 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc...16 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c...16 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c...16 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd...16 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c...17 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd...17 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c...17 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd...17 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd...17 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c...18 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd...18 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc...18 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c...18 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc

4 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd...19 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c.19 4

5 I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague Ovocný trh 3/5, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1348 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University Žerotínovo nám. 9, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně/J. E. Purkyně University Masarykova univerzita v Brně/Masaryk University in Brno 2005 Masarykova univerzita/masaryk University Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc Křížkovského 8, Olomouc, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1573 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice Branišovská 31, České Budějovice, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích/Faculty of Education in České Budějovice and Agronomická fakulta/faculty of Agronomy in České Budějovice (a branch of the Agricultural University in Prague) were merged 5

6 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen Univerzitní 8, Plzeň, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni/Institute of Technology in Pilsen and Pedagogická fakulta/faculty of Education were merged Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1991 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava Dvořákova 7, Ostrava 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava Na Rybníčku 626/1, Opava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Filozofická fakulta v Opavě/Faculty of Arts nad Sciences in Opava and Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné/Faculty of Business Administration in Karviná were merged Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové, Phone: , fax: WWW Page: 6

7 Year created: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové/University of Education in Hradec Králové 2000 Univerzita Hradec Králové/University of Hradec Králové Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Palackého 1/3, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola veterinární v Brně/University of Veterinary Sciences in Brno Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně/ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 1995 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague Zikova 4, Praha 6, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1707 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology Antonínská 1, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1899 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, Zlín, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

8 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague Technická 5, Praha 6, Phone: , WWW Page: Year created: 1952 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice Studentská 95, Pardubice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích/Institute of Chemical Technology in Pardubice 1994 Univerzita Pardubice/University of Pardubice Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola báňská Ostrava 1995 VŠB Technická univerzita Ostrava/VŠB Technical University of Ostrava Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec Hálkova 6, Liberec, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci/College of Mechanical and Textile Engineering 1995 Technická univerzita v Liberci/Technical University in Liberec 8

9 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1953 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Praze/University of Agriculture in Prague 1995 Česká zemědělská univerzita v Praze/Czech University of Agriculture in Prague Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Zemědělská 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Brně/University of Agriculture in Brno 1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně/Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague Malostranské nám. 12, Praha 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

10 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague U Akademie 4, Praha 7, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1799 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, metro A - Staroměstská, Phone: , stud. odd , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno Beethovenova 2, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1947 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava Tolstého 16, Jihlava, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

11 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno Kounicova 65, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Univerzita obrany/university of Defence 2005 Univerzita obrany v Brně/University of Defence in Brno Merger: 2004 Vysoká vojenská škola ve Vyškově/Military University of Ground Forces in Vyškov, Vojenská akademie v Brně/Military Academy in Brno and Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové/J. E. Purkyně Military Medical Adacemy in Hradec Králové were merged Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created:

12 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd. Osvobození 699, Kunovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Svídnická 506, Praha 8, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc. Ovenecká 9, Praha 7, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c. Estonská 500, Praha 10, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c. T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission:

13 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc. Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd. Malovická 2751, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc. Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd. Senovážné náměstí 23, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd. Lindnerova 575/1, Praha 8 - Libeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c. Masná 13, pobočka Spálená 14, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: 13

14 Year created: 2000 State permission: 2000 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c. Stromovka 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c. Choceradská 13/2600, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2000 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c. Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd. Roháčova 63, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c. Lázeňská 4, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission:

15 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc. Šujanovo nám. 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd. Chomutovická 1443, Praha 11 - Jižní Město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c. Ledecká 35, Plzeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd. Legerova 72, Praha 2, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission:

16 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd. I.P.Pavlova 3, Praha 2, Phone: , WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc. Vltavská 14/585, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2002 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c. U Santošky 17, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2002 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c. Nad Habrovkou 3, Praha 6, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1949 State permission: 2002 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd. C. Boudy 1444, Kladno, Phone: , , , , WWW Page: Year created: 2002 State permission:

17 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c. Okružní 935, Třebíč, Phone: , WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd. Ovčárecká 312, Kolín V, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c. Žižkova 6, České Budějovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2003 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd. Hudcova 78, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd. Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission:

18 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c. Lipová alej 2068, Písek, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: Filmová akademie v Písku/Film Academy in Písek 2005 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku/Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. Pilská 9, Praha 14 - Hostavice, Phone: , WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2003 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc. Tř. Generála Píky 7, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1994 State permission: 2004 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c. Palackého 1380/19, Přerov I město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2004 State permission: 2004 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c. Duškova 7, Praha 5, Phone: , fax: WWW Page: 18

19 Year created: 1996 State permission: 2004 B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc. Lidická 1879/48, Brno Černá Pole, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission: 2005 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd. Václavské nám. 132/6, Znojmo, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission: 2005 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c. Jeremenkova 1142/42, Olomouc Hodolany, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission:

20 20 Higher Education Institutions

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Školní (MŠ, ZŠ, SŠ) Číslo projektu Název organizace Adresa Grant (EUR) Klíčová akce Základní škola Kamenné Žehrovice, okres Karlovarská Kamenné 2014-1-CZ01-KA101-000006 Kladno třída 150 Žehrovice 273 01

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2004

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2004 Annual Report of the Accreditation Commission October 2005 Compiled by Jan Lachman for the Year 2004 1. Introduction The work of the Accreditation Commission (hereafter called only AC) is laid down in

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR A JEHO ŠIRŠÍ HISTORICKÉ A STŘEDOEVROPSKÉ SOUVISLOSTI Milan Körner Po roce 1990 došlo v ČR k významnému, zejména kvantitativnímu rozvoji vysokého školství. Článek se věnuje

Více

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora

Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Zápis č. 01 10 ze zasedání Akreditační komise 25. 27. ledna 2010, Kutná Hora Přítomni: Vladimíra Dvořáková, Michal Anděl, Milan Bakeš, Jana Geršlová, Pavel Höschl, Karel Chadt, Petr Kyloušek, Jaromír Příhoda,

Více

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma

Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma 2007 Prùvodce pomaturitním Cena 19 Kč, distribuce na SŠ, VOŠ a JŠ zdarma vzdìláním 2007 KATALOG VYDÁVÁ: PARTNEŘI: www.schoolsin.eu www.seminarky.cz OBSAH Práce DRŽÍTE V RUKOU KATALOG, KTERÝ SI NEKLADE

Více

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu

STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013. Jeden svět na školách. Seznam škol zapojených do projektu STUDENTSKÉ PŘEDČASNÉ PARLAMENTNÍ VOLBY 2013 Jeden svět na školách Seznam škol zapojených do projektu Hlavní město Praha Akademické Gymnázium Štěpánská 22 110 00 Praha 1 Anglické gymnázium - English College

Více

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA REDIZO Název spádové školy Ulice PSČ Obec Kraj HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 600004643 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18 11000 Praha 1 Hlavní město Praha Českoslovanská

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty

Nejlepší časopis pro budoucí maturanty číslo 25 / duben 2015 n 35 Kč slavíme 17 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 33 prezentací VŠ 51 prezentací VOŠ duben: kam na vysokou školu status studenta po maturitě BONUSY v tomto čísle: n Úspěšné

Více

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ)

REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) REJSTŘÍK VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (VOŠ) podle měst No. adresa město web 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 a Střední zemědělská Svatojánská kolej - vyšší odborná pedagogická ekonomická a zdravotnická a Střední a MILLS,

Více

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ.

Nezůstaňte příští rok pod čarou. Nejlepší časopis pro budoucí maturanty. v tomto čísle: 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ. číslo 23 / září 2014 n 35 Kč slavíme 16 let Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 57 prezentací VŠ 25 prezentací VOŠ JAK SE PŘIpraVIT NA PŘIJÍMací ZKOUŠKY A MatURITU DNY OteVŘenÝCH DVEŘÍ DO KOnce ROKU

Více

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

PŘEHLED STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL A UČILIŠŤ A VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITY 2012 - JARNÍ ZKUŠEBNÍ TERMÍN - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA NE PERCENTILOVÉ Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín Královéhradecký 85 1 1,2% 84 (0) 0,0% 1 69,3 - Obchodní akademie a JŠ Hlavní třída 31 Šumperk Olomoucký 41 3 7,3% 38 (0) 0,0% 2 68,0

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice platný pro rok 2015 1803-9782 ACC Journal 1212-415X Acta academica karviniensia 1804-2732 Acta Carpathica Occidentalis 1802-0364 Acta Fakulty filozofické západočeské univerzity v Plzni 1803-411X Acta Historica Universitatis

Více

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011

SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 SPÁDOVÉ ŠKOLY, KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ KONÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V PODZIMNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ROKU 2011 REDIZO KRAJ ŠKOLA NÁZEV ŠKOLY (zkrácený) ULICE PSČ OBEC 600005151 Hlavní

Více

Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií

Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Zoner Photo Studio 13 - správa a sdílení fotografií Učební text pro předmět U056 doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc. Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. Praha

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470

SEZNAM ŠKOL - PZ SCIO V ROCE 2006/2007 skolanazev skolaulice skolaobec Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Gymnázium a střední odborná škola Aš Hlavní 106 Aš Gymnázium Husova 470 Benešov Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Mendelova 131 Benešov Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824 Beroun Gymnázium

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR

Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR Seznam institucí a vzdělávacích programů akreditovaných na MPSV ČR (včetně vzdělávacích institucí, které ukončily svou činnost, a jejich programů - označeno červeně) č. Název organizace Název vzdělávacího

Více