THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER"

Transkript

1 THE LIST OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE CZECH REPUBLIC ADDRESSES, CONTACTS, YEAR CREATED, STATE PERMISSION, RENAME OF INSTITUTION, MERGER 2006

2 CONTENTS I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...5 Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague...5 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University...5 Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc...5 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice...5 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen...6 Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem...6 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava...6 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava...6 Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové...7 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno...7 České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague...7 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology...7 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín...7 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague...8 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice...8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava...8 Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec...8 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague...9 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague..9 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno...9 Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague...9 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague...10 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague...10 Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno...10 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava...10 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...11 Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno...11 Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic...11 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS...12 Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd...12 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd...12 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc...12 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c...12 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c...12 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc...13 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd

3 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc...13 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd...13 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd...13 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c...13 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c...14 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c...14 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd...14 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c...14 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc...15 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd...15 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd...15 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c...15 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd...15 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd...16 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc...16 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c...16 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c...16 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd...16 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c...17 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd...17 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c...17 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd...17 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd...17 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c...18 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd...18 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc...18 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c...18 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc

4 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd...19 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c.19 4

5 I. PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita Karlova v Praze (UK) Charles University in Prague Ovocný trh 3/5, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1348 Masarykova univerzita (MU) Masaryk University Žerotínovo nám. 9, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně/J. E. Purkyně University Masarykova univerzita v Brně/Masaryk University in Brno 2005 Masarykova univerzita/masaryk University Univerzita Palackého v Olomouci (UP) Palacky University in Olomouc Křížkovského 8, Olomouc, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1573 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) University of South Bohemia České Budějovice Branišovská 31, České Budějovice, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích/Faculty of Education in České Budějovice and Agronomická fakulta/faculty of Agronomy in České Budějovice (a branch of the Agricultural University in Prague) were merged 5

6 Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) University of West Bohemia in Pilsen Univerzitní 8, Plzeň, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni/Institute of Technology in Pilsen and Pedagogická fakulta/faculty of Education were merged Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Hoření 13, Ústí nad Labem, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1991 Ostravská univerzita v Ostravě (OU) University of Ostrava Dvořákova 7, Ostrava 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Slezská univerzita v Opavě (SU) Silesian University in Opava Na Rybníčku 626/1, Opava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1991 Merger: 1991 Filozofická fakulta v Opavě/Faculty of Arts nad Sciences in Opava and Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné/Faculty of Business Administration in Karviná were merged Univerzita Hradec Králové (UHK) University of Hradec Králové Rokitanského 62, Hradec Králové, Phone: , fax: WWW Page: 6

7 Year created: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové/University of Education in Hradec Králové 2000 Univerzita Hradec Králové/University of Hradec Králové Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU BRNO) University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno Palackého 1/3, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola veterinární v Brně/University of Veterinary Sciences in Brno Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně/ University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno 1995 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno/University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno České vysoké učení technické (ČVUT) Czech Technical University in Prague Zikova 4, Praha 6, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1707 Vysoké učení technické v Brně (VUT) Brno University of Technology Antonínská 1, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1899 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) Tomas Bata University in Zlín Mostní 5139, Zlín, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

8 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) Institute of Chemical Technology, Prague Technická 5, Praha 6, Phone: , WWW Page: Year created: 1952 Univerzita Pardubice (UPa) University of Pardubice Studentská 95, Pardubice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích/Institute of Chemical Technology in Pardubice 1994 Univerzita Pardubice/University of Pardubice Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) VŠB - Technical University of Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola báňská Ostrava 1995 VŠB Technická univerzita Ostrava/VŠB Technical University of Ostrava Technická univerzita v Liberci (TUL) Technical University of Liberec Hálkova 6, Liberec, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci/College of Mechanical and Textile Engineering 1995 Technická univerzita v Liberci/Technical University in Liberec 8

9 Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) University of Economics, Prague Nám. Winstona Churchilla 4, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1953 Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Czech University of Agriculture in Prague Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Praze/University of Agriculture in Prague 1995 Česká zemědělská univerzita v Praze/Czech University of Agriculture in Prague Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU) Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Zemědělská 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola zemědělská v Brně/University of Agriculture in Brno 1995 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně/Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno Akademie múzických umění v Praze (AMU) Academy of Performing Arts in Prague Malostranské nám. 12, Praha 1, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

10 Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Academy of Fine Arts in Prague U Akademie 4, Praha 7, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1799 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Nám. Jana Palacha 80, Praha 1, metro A - Staroměstská, Phone: , stud. odd , fax: WWW Page: Year created: Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 2005 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze/Academy of Arts, Architecture and Design in Prague Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno Beethovenova 2, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1947 Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) College of Polytechnics, Jihlava Tolstého 16, Jihlava, Phone: , fax: WWW Page: Year created:

11 II. STATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Univerzita obrany v Brně (UO) University of Defence in Brno Kounicova 65, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: Univerzita obrany/university of Defence 2005 Univerzita obrany v Brně/University of Defence in Brno Merger: 2004 Vysoká vojenská škola ve Vyškově/Military University of Ground Forces in Vyškov, Vojenská akademie v Brně/Military Academy in Brno and Vojenská lékařská akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové/J. E. Purkyně Military Medical Adacemy in Hradec Králové were merged Policejní akademie České republiky (PA ČR) Police Academy of the Czech Republic Lhotecká 559/7, P.O.BOX 54, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created:

12 III. PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Evropský polytechnický institut, s. r. o. (EPI) European Polytechnic Institute, Ltd. Osvobození 699, Kunovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola hotelová v Praze 8, s. r. o. (VŠH) Institute of Hospotality Management in Prague 8, Ltd. Svídnická 506, Praha 8, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Bankovní institut vysoká škola, a. s. (BIVŠ) College of Banking in Prague, Inc. Ovenecká 9, Praha 7, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. (VŠFS) Institute of Finance and Administration, p. b. c. Estonská 500, Praha 10, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 1999 Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s. (VŠ KV) College Karlovy Vary, p. b. c. T. G. Masaryka 3, Karlovy Vary, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission:

13 ŠKODA AUTO a. s. Vysoká škola (ŠAVŠ) ŠKODA AUTO College, Inc. Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), s. r. o. (LA) The Writer s Academy of Josef Škvorecký, Ltd. Malovická 2751, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola podnikání, a. s. (VŠP) Business School Ostrava, plc. Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s. r. o. (VŠ CRHL) College of Tourism, Hotel and Spa Hospitality, Ltd. Senovážné náměstí 23, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s. r. o. (SVŠES) Private College of Economic Studies, Ltd. Lindnerova 575/1, Praha 8 - Libeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s. (VŠO) College of Business Studies in Prague, p. b. c. Masná 13, pobočka Spálená 14, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: 13

14 Year created: 2000 State permission: 2000 Akademie STING, o. p. s. STING Academy, p. b. c. Stromovka 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2000 Pražský technologický institut, o. p. s. (PTI) Prague Institute of Technology, p. b. c. Choceradská 13/2600, Praha 4, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2000 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o. p. s. (VŠ VSMV) College of Public Administration and International Relations in Prague, p. b. c. Dubečská 900/10, Praha 10 - Strašnice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola J. A. Komenského, s. r. o. (VŠJAK) J. A. Komenský College of Higher Education, Ltd. Roháčova 63, Praha 3, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Anglo-americká vysoká škola, o. p. s. (AAVŠ) The New Anglo-American College in Prague, p. b. c. Lázeňská 4, Praha 1, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission:

15 Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a. s. (VŠKE) Karel Engliš College, Brno, Inc. Šujanovo nám. 1, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o. (PVŠPS) Prague College of Psychological and Social Studies, Ltd. Hekrova 805, Praha 4 - Háje, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola aplikovaného práva, s. r. o. (VŠAP) College of Advanced Legal Studies, Ltd. Chomutovická 1443, Praha 11 - Jižní Město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola v Plzni, o. p. s. (VŠ PL) The College of Pilsen, p. b. c. Ledecká 35, Plzeň, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 University of New York in Prague, s. r. o. (UNYP) University of New York in Prague, Ltd. Legerova 72, Praha 2, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission:

16 Vysoká škola ekonomie a managementu, s. r. o. (VŠEM) College of Economics and Management, Ltd. I.P.Pavlova 3, Praha 2, Phone: , WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2001 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. (VŠMIE) College of Managerial Informatics and Economics, Inc. Vltavská 14/585, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2002 Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (VŠMVV) School of International and Public Relations, Prague, p. b. c. U Santošky 17, Praha 5, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1999 State permission: 2002 Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o. p. s. (EBF) International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Fedaration, p. b. c. Nad Habrovkou 3, Praha 6, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 1949 State permission: 2002 Středočeský vysokoškolský institut, s. r. o. (SVI) Institute of Central Bohemia, Ltd. C. Boudy 1444, Kladno, Phone: , , , , WWW Page: Year created: 2002 State permission:

17 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o. p. s. (ZMVŠ) Westmoravian College Třebíč, p. b. c. Okružní 935, Třebíč, Phone: , WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Academia Rerum Civilium Vysoká škola politických a společenských věd, s. r. o. (VŠPSV) Academia Rerum Civilium, Ltd. Ovčárecká 312, Kolín V, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. (VŠERS) College of European and Regional Studies, p. b. c. Žižkova 6, České Budějovice, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2001 State permission: 2003 Rašínova vysoká škola, s. r. o. (RVŠ) Rašín College, Ltd. Hudcova 78, Brno, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: 2003 Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. (VŠRR) College of Regional Development, Ltd. Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission:

18 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s. (FAMO) Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek, p. b. c. Lipová alej 2068, Písek, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2003 State permission: Filmová akademie v Písku/Film Academy in Písek 2005 Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku/Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s. r. o. (VŠTVS PALESTRA) College of Physical Education and Sport Palestra, Ltd. Pilská 9, Praha 14 - Hostavice, Phone: , WWW Page: Year created: 2000 State permission: 2003 Newton College, a. s. (NC) Newton College, Inc. Tř. Generála Píky 7, Brno, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1994 State permission: 2004 Vysoká škola logistiky, o. p. s. (VŠL) The College of Logistics, p. b. c. Palackého 1380/19, Přerov I město, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2004 State permission: 2004 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. (VŠZ) The College of Nursing and Midwifery, p. b. c. Duškova 7, Praha 5, Phone: , fax: WWW Page: 18

19 Year created: 1996 State permission: 2004 B.I.B.S., a. s. Brno (BIBS) Brno International Business School, Inc. Lidická 1879/48, Brno Černá Pole, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 1998 State permission: 2005 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s. r. o. (SVŠE) Private College of Economic Studies in Znojmo, Ltd. Václavské nám. 132/6, Znojmo, Phone: , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission: 2005 Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. (MVŠO) Moravian College Olomouc, p. b. c. Jeremenkova 1142/42, Olomouc Hodolany, Phone: , , fax: WWW Page: Year created: 2005 State permission:

20 20 Higher Education Institutions

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知

捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 大 學 院 校 參 考 名 冊 使 用 須 知 捷 克 高 等 教 育 機 構 可 分 為 公 立 國 立 及 私 立 三 類, 公 立 及 私 立 高 等 教 育 機 構 由 捷 克 教 育 青 年 暨 體 育 部 (Ministry of Education, Youth and Sports) 主 管, 而 國 立 高 等 教 育 機 構 國 防 大 學 及 警 察 大 學 則 分 屬

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

INFORMACE O STAVU SOUKROMÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2004

INFORMACE O STAVU SOUKROMÉHO VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V ROCE 2004 přítomných z té oblasti školství, v níž působí. Konference byla přínosná svým značným rozsahem informací a poznatků o různých otázkách školské politiky a měla ryze pracovní charakter. - bt - INFORMACE

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková

Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Nejlepší školy očima studentů 12.2.2015 Ekonom str. 6 Téma - Hodnocení škol Eva Hníková Kde se ekonomie učí atraktivně? Které techniky sázejí na spolupráci s praxí? Týdeník Ekonom přináší žebříčky vysokých

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013

Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy. PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Knihovny soukromých VŠ statistické ukazatele a trendy PhDr. Jan Emmer Klub vysokoškolských knihovníků SKIP ČR 25. dubna 2013 Co uslyšíte? Soukromé VŠ počty studentů aneb kolik nás je? Legislativa, výkazy,

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Obsah. Projekt část EBSCO

Obsah. Projekt část EBSCO Projekt část EBSCO Obsah Složení neformálního konsorcia... 2 Podle finanční spoluúčasti... 2 Statistiky využívání databází... 3 Databáze Academic Search Complete a Business Source Complete... 3 Celková

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Vysoké školy v České republice

Vysoké školy v České republice istruzione vzdělání 17 economicrevue 43 Vysoké školy v České republice I když celková úroveň CZ vzdělanosti a vědeckého života v českých zemích do poloviny 18.století zdaleka neodpovídala úrovni dosažené

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

Adresář členů Asociace U3V České republiky

Adresář členů Asociace U3V České republiky Adresář členů Asociace U3V České republiky Aktualizace 19. 02. 2013 Univerzita Karlova v Praze (členové Asociace U3V mají uveden specifický symbol) (specifický symbol 051) Katolická teologická fakulta

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky průzkumu z prosince Iva Horová Koncem roku provedla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských

Více

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík

7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008. Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík 7. října 2008, Systémy pro zpřístupňování evškp 2008 Miroslav Křipač Michal Brandejs, Jitka Brandejsová, Jan Kasprzak, Martin Stančík Masarykova univerzita Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label:

In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ANNEX In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City België UNIVERSITEIT GENT

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček

Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER. Libor Nováček Studie PORADENSTVÍ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A PREZENTACE PORADENSKÝCH CENTER Libor Nováček Poradenství, a zejména poradenství profesní, by mělo být důležitou součástí managementu institucí poskytujících

Více

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vysokých školách pro studenty se zdravotním postižením Fakulta AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta DIVADELNÍ Karlova 26 116 65 Praha 1 AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ fakulta FILMOVÁ A

Více

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR

Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR Asociace knihoven vysokých škol ČR Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací Aktuální stav zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR výsledky

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit

Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit Analýza některých faktorů působících na patentovou politiku českých univerzit předkládá: Ing. Görig Jan, patentový zástupce Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.3.00/09.0009

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 1/2015. Záštity nad veletrhem 1/2015 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝSTAVIŠTĚ PVA EXPO PRAHA LETŇANY, 27. 28. 1. 2015, hala č. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?)

Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Hodnotíme VaV na vysokých školách (?) Jitka Moravcová Seminář DERS Dříteč, 27.2.2014 www.metodika.reformy-msmt.cz Seminář DERS 2013 není žádné ideální nekonfliktní řešení metodicky velmi složité nyní samostatný

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 02-00 Tuchlovice, 7.- 8. března 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav Stránský, Zdeněk

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

Akademie LIDOVÉ NOVINY

Akademie LIDOVÉ NOVINY Akademie PÁTEK 17. ÚNORA 2012 Jakáje Na vysoké školy se loni dostaly tři čtvrtiny uchazečů Strana III LIDOVÉ NOVINY Hodnocení škol a fakult Přehledy utříděné podle oborů Strany IV až X V čem vyniká vybraná

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem

ÚVODNÍ SLOVO. Záštity nad veletrhem 2/2014. Záštity nad veletrhem 2/2014 EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, 4. 7. 11. 2014, PAVILONY G1 a G2 ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás pozdravil jménem organizátorů

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Odkazy: http://www.sokrates.cz/ http://fakulta.cz/ www.vysokeskoly.cz http://www.atlasskolstvi.cz/ http://www.gaudeamus.cz/ http://www.nuov.cz/ www.atlasskolstvi.cz/ Přehled škol

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání Výzva č. 7, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání První výzva v oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání s pořadovým číslem 7 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) byla vyhlášena v

Více

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením

Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Přehled možností studia na vyšších odborných školách pro studenty se zdravotním postižením Škola Vyšší odborná škola sociálně právní Jahodová 2800/44 106 00 Praha-Záběhlice Vyšší odborná škola publicistiky

Více

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014

Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 Dislokace Vzdělání a řemeslo 2014 301 Hašek Josef Vocásek Alois Praha 1 411 Hanzlík Josef Železná Ruda Vítek Petr Sušice 501 Chaloupka František 506 Flachs Emil 2 SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem

KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem KATALOGY ČESKÝCH KNIHOVEN NA INTERNETU Z POHLEDU UŽIVATELE Ivo Brožek, Pedagogická UJEP Ústí nad Labem Když jsem se zamýšlel nad vhodným tématem příspěvku, napadlo mne pokusit se podívat na Internet očima

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz

Ing. Ludvík FILIP Poradenství a konzultace Pod Břízami 5240 430 04 Chomutov http://www.nbqc.cz VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE 1980-1984 SPŠ stavební Brno, Kudelova 8 obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6) zakončený úspěšně maturitní zkouškou 2008-2011 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky,

Více

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014

LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 LIST OF BENEFICIARIES SEZNAM PŘÍJEMCŮ PODPORY Z FONDŮ EU Aktualizováno dne: 8.1.2014 Public funding paid to beneficiary under name of the fund cofinancing (CZK) Registration number Operation Name of beneficiary

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2003

Annual Report of the Accreditation Commission. for the Year 2003 Annual Report of the Accreditation Commission February 2004 Compiled by Jan Lachman for the Year 2003 1. Introduction The work of the Accreditation Commission (hereafter called only AC) is laid down in

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ

Zápis ze 18. schůze SK RVŠ Zápis ze 18. schůze SK RVŠ 13. října 2013, Telč (MU) Přítomni: 16 Delegáti a delegátky: /14/ Tereza Arnoldová (VŠO), Petr Baierl (ZČU), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná.

Kapacita k učení. Vaše kapacita k učení je běžná. Kapacita k učení Vaše kapacita k učení je běžná. 0-20 Kapacita k učení je velmi nízká Vaše kapacita k učení je velmi nízká, což vám může způsobit značné problémy při dalším studiu. Studium vysoké školy

Více

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na

Více