K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení."

Transkript

1 EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN LISTOPAD 2011 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, do rukou se vám dostává druhé vydání Ekomagazínu. Také v tomto čísle naleznete množství rad, tipů, článků, námětů, modelací či názorů poradců, kteří se pohybují dlouhodobě na finančním trhu. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení. Dozvíte se, jak najít tu nejvhodnější pojišťovnu, jak lze na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ušetřit a na co si dát pozor. Dalším tématem, které hýbe veřejností, je důchodová reforma. Z článků našich poradců zjistíte, jaké změny důchodový systém čekají a zda má smysl spořit si na penzijním připojištění. Regulace ve formě snižování státní podpory se dočkalo mezi klienty velmi oblíbené stavební spoření. Vyplatí se vůbec ještě založit si stavební spoření? Čtěte na straně 7. Běžný účet má dnes každý z nás. Podle čeho se řídit při výběru banky a jak se vyhnout mnohdy absurdním poplatkům se dozvíte v dalším aktuálním článku. Přejeme vám příjemné čtení a věříme, že v Ekomagazínu naleznete zajímavé náměty k přemýšlení. Se svými dotazy se obracejte na či na svého osobního poradce. STAVÍME NA: Serióznosti Férovosti Otevřenosti Profesionalitě Informovanosti Zkušenostech UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: POVINNÉ RUČENÍ 2 DŮCHODOVÁ REFORMA 3 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 4 STAVEBNÍ SPOŘENÍ 7 BĚŽNÉ ÚČTY 8 V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI 10

2 STRÁNKA 2 K KOMAGAZÍN Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo také tzv. povinné ručení upr avuje zákon č. 168 /1999Sb, který říká, že na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Tolik citace zákona, který zároveň zřizuje Kancelář pojistitelů, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na to, aby všechna vozidla registrovaná v ČR byla takto pojištěna a řeší sankce za nesplnění této povinnosti. Tato kancelář také spravuje garanční fond, ze kterého jsou, mimo jiné, vypláceny škody způsobené vozidly, kde majitel své v o z i d l o n e p o j i s t i l. V neposlední řadě je povinností kanceláře vést evidenci způsobených škod a statistiku doby tzv. bezeškodného průběhu pojištění. Tyto informace využívají především pojišťovny, které toto pojištění nabízí. A zde se dostáváme k tomu, co nás většinou zajímá nejvíce, kde vlastně hledat tu nejvhodnější pojišťovnu pro pojištění právě toho našeho vozidla. Zákon sice stanovuje povinnost uzavřít si povinné ručení, ale kalkulaci ceny takového pojištění už přenechává pojišťovnám, pouze udává, že cena za pojištění by měla zabezpečit trvalou schopnost pojišťovny dostát svým závazkům a placení příspěvků do garančního fondu Kanceláře pojistitelů. Pojišťovny při kalkulaci ceny povinného ručení vycházejí z několika parametrů. Především se zaměřují na věk provozovatele vozidla, jeho bydliště, škodní či bezeškodní průběh 85 % ZÁKAZNÍKŮ UŠETŘÍ ZA POVINNÉ RUČENÍ PRŮMĚRNĚ 1750 KČ. PRO VYTVOŘENÍ KALKULACE NÁS KONTAKTUJTE NA NEBO NA ČÍSLE předchozích pojištění a dále pak na vozidlo jako takové, kde většinou rozhoduje zdvihový objem motoru či jeho výkon, celková hmotnost, kategorie vozidla a jeho využití v provozu. O ceně dále rozhodují limity plnění pojišťovny za škody. Zákon stanovuje nejnižší možnou hranici u škod na zdraví nebo usmrcení 35- mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou ze zdravotního pojištění a 35mil na škody majetkové, zejména zničením, poškozením nebo ztrátou věci a za ušlý zisk. Tento limit je ovšem na jednu pojistnou událost, nikoliv pro každého poškozeného. Pojišťovny nabízí možnost sjednání vyšších limitů plnění při škodách, toho využívá stále více klientů pojišťoven. Pokud by totiž škoda přesáhla tyto limity, tak rozdíl je povinen uhradit ten, který škodu způsobil. Martin Netrefa Tel.: Některé pojišťovny jdou tak daleko, že při sjednání toho nejnižšího limitu plnění smluvně zavazují klienta ke spoluúčasti na škodách způsobených v zahraničí, tedy pokud bude škoda způsobená v zahraničí, tak ten, kdo škodu způsobil, musí zaplatit část peněz ze svého, ač je proti těmto škodám pojištěn. Při sjednání takového pojištění je velmi důležité seznámit se s pojistnými podmínkami. Pojišťovny umožňují k povinnému ručení sjednat celou řadu různých připojištění. Tím nejvyužívanějším je pojištění čelního skla či všech skel vozidla proti poškození, dále úrazové pojištění řidiče či přepravovaných osob, pojištění zavazadel a další. Zajímavou variantou je i možnost pojištění přírodních rizik. Základem bývá pojištění proti pádu stromů a jiných předmětů, poškození od krup, některé pojišťovny hradí v rámci tohoto připojištění i za škody způsobené střetem vozidla se zvířetem nebo zvěří. Často opomíjeným pojištěním v rámci povinného ručení jsou asistenční služby, kdy pojišťovna hradí, do předem stanovené výše, výdaje na odtah vozidla nebo jeho opravu, případně na zapůjčení vozidla náhradního či ubytování po dobu opravy, a to nejen při nehodě, ale i při poruše. Vše opět záleží na pojistných podmínkách. Pokud ve Vás toto krátké pojednání vyvolalo jakékoliv dotazy, obraťte se na svého finančního poradce nebo na

3 KOMAGAZÍN STRÁNKA 3 Důchodová reforma Koaliční poslanci v noci na pondělí přehlasovali opozici a prosadili reformní a úsporné zákony. Rozhodli také o reformě důchodového systému. Podle odborníků a ekonomů nebude mít stát v budoucnu z důvodu narůstajícího počtu důchodců dostatek finančních prostředků. Proto bude státem placená penze (první důchodový pilíř) za let podstatně nižší než dnes. Do prvního důchodového pilíře lidé odvádějí na sociálním pojištění 28% hrubé mzdy. Základní výměra důchodu z prvního pilíře (tedy státního průběžného) zůstane stejná. Nově vznikla možnost zapojit se do druhého důchodového pilíře. Účast v tomto druhém důchodovém pilíři bude dobrovolná. Lidé se budou moci pro vstup rozhodnout do dovršení 35-ti let, starší 35-ti let se budou muset rozhodnout do konce roku Účast je sice dobrovolná, nebude ji ale možné zrušit. Pokud se lidé rozhodnou pro vstup do tohoto důchodového pilíře, budou si moci z 28% hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění převést na individuální účet u soukromých penzijních společností 3%. Podmínkou ale je, že k těmto 3% přidají částku ve výši 2% ze svého. PODLE ODBORNÍKŮ A EKONOMŮ SE SPOŘENÍ DO DRUHÉHO DŮCHODOVÉHO PILÍŘE VYPLATÍ LIDEM S VYŠŠÍM PŘÍJMEM. Penzijní společnosti budou spravovat svěřené finance ve čtyřech fondech. Fondu státních dluhopisů, konzervativním, vyváženém a dynamickém. Fondy se budou lišit mírou rizika a výnosů (dynamický fond ponese největší riziko možné ztráty vložených finančních prostředků, ale má zároveň možnost nejvyšších výnosů). Svěřené příspěvky a majetek společnosti mají být od sebe odděleny tak, aby v případě bankrotu společnosti lidé o své úspory nepřišli. Penzijní společnosti vzniknou především transformací současných penzijních fondů. Podle odborníků a ekonomů se spoření do druhého důchodového pilíře vyplatí lidem s vyšším příjmem. Po dosažení důchodového věku se lidé budou moci rozhodnout pro jednu z variant výplaty naspořených peněz. A to formou doživotní penze (po smrti příjemce výplata skončí), popřípadě formou doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky, tzn. že v případě úmrtí příjemce je vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši po dobu tří let. Může se tedy stát, že budete mít naspořeno půl milionu, ale vyplaceno Vám bude jen 150 tisíc. Nebo formou výplaty renty po dobu 20-ti let, v tomto případě, pokud by příjemce zemřel v průběhu čerpání, výplata pokračuje po zbytek Jitka Antušková Tel.: tek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši (až do vyčerpání celé naspořené částky). V případě úmrtí střadatele v průběhu spořící fáze bude naspořená částka předmětem dědictví. Do třetího důchodového pilíře spoří lidé dobrovolně (např. penzijní připojištění, důchodové spoření nebo investice). Mají zde volbu, jak naložit se svými příspěvky. Mohou například přerušit placení, snížit či zvýšit příspěvek. Prostředky lze vybrat předčasně nebo jednorázově na konci spoření. Stávající penzijní připojištění bude zachováno a bude nadále podporováno státním příspěvkem. Výše státního příspěvku se ale změní, lidé dostanou příspěvek až k vloženým 300 korunám.

4 STRÁNKA 4 K KOMAGAZÍN Penzijní reforma aneb jak se mít v důchodu lépe Je to jasné. Vláda opět vydala ortel nad penzijním pojištěním. Spoříte si? Chcete mít peníze v důchodu, abyste si mohli užívat. Tento článek Vám podrobněji ukáže, jak to je, jak to bylo a především, jak to s největší pravděpodobností bude. Začněme lehce historií Penzijní připojištění, neboli penzijní fondy, mají v České republice poměrně dlouhou historii. Počátek se datuje do roku 1994, kdy vstoupil v platnost zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. Není tedy divu, že se formuje již několikátý penzijní plán, tedy nastavení, jak je klientům fondů připisován státní příspěvek a hlavně v jaké výši. Po prvotním boomu v roce 1994, kdy na území naší republiky fungovalo celkem 46 fondů, se postupem času situace ustálila a v současnosti mohou klienti vybírat z aktuálních 9 penzijních fondů. Některé z fondů zanikly formou likvidace, jiné vznikly na základě sloučení malých fondů do větších. Aktuálně lze říci, že na trhu hraje nejzásadnější roli šestice fondů, která soustřeďuje více jak 3,5 mil. klientů a obhospodařuje více než 143 miliard korun, které představují cca 95 % trhu. Mezi velikány se řadí PF České pojišťovny a PF Axa. Aktuální nastavení penzijních fondů V současnosti je stále v platnosti poslední penzijní plán s pořadovým číslem 4. Pro jednotlivé střadatele to znamená, že ke svým vkladům dostávají státní příspěvky dle výše vkladu s tím, že maximální státní příspěvek v hodnotě 150,- je určen Ing. Zbyněk Nevyhoštěný Tel.: ke vkladu 500,- Kč a více. Vklad nad 500,- již není žádným způsobem zvýhodněn z pohledu růstu příspěvku. Státní příspěvky nejsou rozděleny vždy po stokorunových vkladech. V jednotlivých rozmezích se přičítají ještě procentuelní podíly z vkladu mezi hraničními částkami. Vklady nad 500,- již nejsou z pohledu státních příspěvků žádným ziskem. U těchto vkladů ovšem dochází k možnosti daňového odpočtu. Maximální částka, která je zajímavá z pohledu klienta penzijních fondů je částka 1500,-. Proč? Klient získává maximální státní podporu a současně maximálně využívá daňových úlev, tj. maximálně ,- ročně. Jakákoliv částka nad 1500,- vkladu na penzijní připojištění je je zcela nesmyslný vklad a zablokování peněz na dlouhou dobu. A co nás teď čeká? Vybraní zástupci z našich řad (Parlament, Senát a Prezident) aktuálně projednávají a schvalují další penzijní plán, který bude mít vliv na atraktivitu spoření na penzijních fondech. Pokud opomeneme stále dokola omílající problematiku dalšího pilíře spoření si na důchod a zůstaneme pouze u zaběhnutých způsobů spoření, tj. u penzijních připojištění, tak nás všechny čeká utahování opasků a menší příspěvky ze strany státu. TABULKA: AKTUÁLNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PENZIJNÍ FONDY DLE VÝŠE ÚLOŽKY Státní příspěvky Vklad Předpokládano od r. do r Kč 40 Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 72 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 96 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 112 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 120 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 120 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 120 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 120 Kč 150 Kč 210 Kč Kč 120 Kč 150 Kč 230 Kč

5 KOMAGAZÍN STRÁNKA 5 Že to nejsou velké rozdíly? Máte pravdu. Pokud se na to budete dívat z pohledu jednotlivých měsíců, pak je zde nejdříve rostoucí tendence a podpora státu v tom, že více klientům přispíval na jejich penzijní připojištění. Bohužel, tento optimistický trend státu vydržel pouze několik let a nové řešení je spíše opakem, tj. pokles příspěvků. Zásadní změna bude pro klienty, kteří si spoří spíše nízkou částku, buď z důvodu nižších příjmů, nebo jen symbolicky. Tak nebo tak, tito klienti přijdou o státní podporu a to minimálně do výše 300,- Kč vkladu. Znamená to, že kdo bude spořit pod 300,- Kč, tak může, ale nedostane ze strany státu nic. Už vidíte ten rozdíl? Taky to totiž může znamenat, že na penzijních fondech si přestanou spořit především mladí lidé, kteří prozatím nemají tak vysoký příjem, aby své vklady zvyšovali, nebo realizují fáze života, kdy peníze plynou více do bydlení. A pro koho že by mělo být penzijní připojištění určeno? No přece i pro ty mladší generace, o které se stát nejspíš nepostará už vůbec! Převeďme si tato čísla na příklad. Příklad č. 1: Klient věk 30 let. Standardní možnost výběru všech naspořených peněz z penzijního připojištění ve věku 60. Má před sebou tedy celých 30 let spoření. Rozhodl se spořit si na důchod minimální částku 100,- Za předpokladu, že by zůstaly stále stejné pod- mínky penzijních fondů a průměrné roční zhodnocení 2 %, by ve svých 60 letech mohl získat částku, která přibližně představuje hodnotu ,-. Ovšem za předpokladu nových podmínek, které si zákonodárci pro nás v y m y s l e l i, s e k vkládaným 100,- Kč měsíčně ze strany státu připíše 0,- Kč státní podpory, by byl výsledek za 30 let spoření ,-. Stávající podmínky Nové podmínky Celkem naspořeno Kč Kč Celkem příspěvky účastníka Kč Kč Celkem příspěvky státu Kč 0 Kč Celkem úroky Kč Kč Co nám z grafů vyplývá? Že po novele zákona o penzijním připojištění u nejnižších aktuálních vkladů, které si ovšem vybírá valná většina mladých klientů, nebudou žádné státní příspěvky a současně klesne absolutní výnos. Pokud bychom měli porovnat, o kolik zhruba klesne výsledný efekt při tomto spoření, tak se dostaneme k poklesu cca o 33 %. A rozdíl je již znatelný, nemyslíte? Za stejné období, při stejném vkladu, ale o 50 Kč měsíčně nižším státním příspěvku, klesne střadatelům naspořená částka cca. o ,-. ZÁSADNÍ ZMĚNA BUDE PRO KLIENTY, KTEŘÍ SI SPOŘÍ SPÍŠE NÍZKOU ČÁSTKU.

6 STRÁNKA 6 K KOMAGAZÍN Příklad č. 2: Klient věk 30 let. Na důchod se rozhodl si spořit aktuálně maximální efektivní částku z pohledu státních příspěvků, tj. 500,- I zde za předpokladu stáv a j í c í c h p od m í n e k v oblasti státních podpor, zhodnocení 2% ročně a vkladu 500,- měsíčně naspoří klient penzijního fondu cca ,-. Za předpokladu nových, schvalovaných podmínek státním aparátem by klient při stejných vkladech a ročním zhodnocení mohl očekávat ve věku 60 -ti let ,-. Stávající podmínky Nové podmínky Celkem naspořeno Kč Kč Celkem příspěvky účastníka Kč Kč Celkem příspěvky státu Kč Kč Celkem úroky Kč Kč Z grafů vyplývá, že klesá podíl státních podpor jak procentuálně, tak celkovou částkou v celkové naspořené částce. Výsledný pokles není tak zásadní. Celková výsledná částka při aktuálních podmínkách penzijního připojištění je ,- a při předpokládaných nových podmínkách ,-. Rozdíl je ve výsledku 9 842,-, tj. 3%. Zhodnocení plánovaných změn v oblasti penzijních připojištění Na začátek bych chtěl upozornit, že názory politiků a strůjců nového penzijního plánu mohou mít i jiné motivy a kroky, které na základě toho vláda uskutečnila, mají jistě své opodstatnění. Proto bych chtěl také upozornit na to, že v tomto závěru budou řečeny některé názory a pohledy na vznikající situaci ze strany finančních specialistů společnosti Ekoma Finanční Poradna, s.r.o. Pokud jste pozorně pročetli celý příspěvek, pak jste si jistě všimli značných poklesů státních podpor k jednotlivým a především nízkým vkladům ze strany střadatelů. Politická scéna tím nejspíš chce motivovat klienty penzijních fondů, aby si více spořili na vlastní dů- chod. Existuje zde ještě souběžně vznikající druhý pilíř spoření si na důchod, který byl rozebrán v předchozím článku. Snížení, respektive posun státních příspěvků až na hranici 300,- minimálního vkladu střadatele bude mít značný vliv na lidi, kteří si vkládají do penzijních fondů symbolickou částku do 300,- měsíčně. Jejich motivy mohou být různé, ovšem dopad bude stejný. Nedostanou ze strany státu nic. Jejich volbou může být navýšení vkladů nebo přechod na druhý, prozatím neozkoušený pilíř spoření si na důchod. Vláda za snížením a posunem státních příspěvků nejspíš vidí snížení zátěže státního rozpočtu, ušetření veřejných prostředků. Na druhou stranu je velice pravděpodobné, že mnoho drobných střadatelů si rozmyslí, zda z jejich rodinného rozpočtu ukrojit vyšší částku a spořit si více penězi na důchod nebo peníze přesunout do jiných variant. Snaha motivovat klienty penzijních fondů k vyšším vkladům je posunutí maximální státní podpory až na hranici 1000,- vkladů ze strany klienta. Toto řešení je oproti stávajícímu nastavení zajímavé. Klient má aktuálně strop na 500,- a nad tuto hranici si může rozdílnou částku odečítat z daní, což znamená také úsporu. Ovšem to mnoho klientů nevidí v přímé souvislosti s naspořenou částkou a současně mnoho klientů daňová problematika odrazuje. Pokud připojíme vlastní názory na tento krok ze strany státu, tak se dá předpokládat, že změny budou mít vysoký devastující dopad na klientelu penzijních fondů. Poklesne zájem o tento druh spoření a zájem se přesune k soukromým fondům. Nepředpokládáme, že by se okamžitě zájem přesunul k fondům, které jsou státem připravované k nahrazení nebo doplnění stávajícího typu spoření, jelikož zde není prozatím vyřešena průhlednost finančních toků, vedení a správa fondů a určitá garance. V této dlouhodobosti spoření existují na finančním trhu mnohé jiné možnosti, které lze porovnávat a nahrazovat varianty. zkostnatělé

7 KOMAGAZÍN STRÁNKA 7 Stavební spoření má vůbec dál smysl? Ministerstvo financí cupuje stavební spoření na cucky. Není proto divu, že se objevují nesčetné nápady, jak tento produkt lukrativní pro stavební spořitelny zachránit. Poslední návrhy jsou: stavební spoření na důchod, pro případ nezaměstnanosti, na nadstandardní zdravotní péči nebo jako spoření na studium. Stavební spoření, které využívá téměř polovina české populace (48 %), s celkovým počtem 4,9 miliónů aktivních smluv si zaslouží větší pozornost než jen regulaci ve formě snižování státní podpory. Důvodem pro pokusy o záchranu stavebního spoření je jeho nesporná oblíbenost. Lidé, zejména ze střední příjmové třídy, kteří nejvíce stavební spoření využívají, vnímají stavební spoření jako příležitost výhodného spoření zejména díky státnímu příspěvku, s nímž mají pocit, že jim stát aspoň něco vrátí z jejich daní. A že si stát na tyto státní podpory musí půjčit a že stát jsme my všichni, to už dál nikdo neřeší. Díky stavebnímu spoření značná část Čechů začala spořit. V nejisté době ekonomické krize to není zanedbatelný aspekt. Velký význam přitom má, že jde o stabilní, bezpečný a srozumitelný produkt s garantovanými výnosy. Velký význam měla samozřejmě i zajímavá státní podpora. O to více je zarážející škrtání a osekání výhod stavebního spoření, které STAVEBNÍ SPOŘENÍ JE STABILNÍ, BEZPEČNÝ A SROZUMITELNÝ PRODUKT S GARANTOVANÝMI VÝNOSY. rá se bude týkat smluv uzavřených po Smlouvy o stavebním spoření, které budou čerpat státní příspěvek, budou totiž účelově vázány na bydlení i po 6leté lhůtě. Do teď, po uplynutí stanovené lhůty 6 let, mohly být naspořené prostředky využity na cokoliv bez omezení. Nesporný zájem na záchraně stavebního spoření mají také samotné stavební spořitelny. Pro ně představuje (téměř) jedinám naše vláda schválila. Změny se týkají státního příspěvku, který je od 1. ledna 2011 nižší. Nyní vám stát vrátí formou příspěvku jen 10 % z naspořené částky, maximálně z 20 tis. Kč ročně, tedy 2.000,- Kč. Zároveň zaplatíte i daň z úroku z vkladu 15%. V neposlední řadě bude zrušeno snižování základu daně o zaplacené úroky. Změny ve stavebním spoření jsou realitou. Hlav- ním úsporným bodem je zdanění státního příspěvku za rok 2010, který bude připsán po zdanění 50% srážkovou daní. Na "staré" smlouvy bude připsáno maximálně Kč po zdanění, na "nové" smlouvy maximálně Kč. Toto se bude týkat jen jednoho roku, všechny další roky už bude státní příspěvek pro všechny smlouvy stejný, tedy max ,- Kč. V letošním roce se také projednávala změna, kte- Ing. Ivana Bedáňová Tel.: ný zdroj obživy a zajišťuje jim finanční stabilitu, díky které mohou poskytovat úvěry na bytové potřeby. Pokud klesne zájem o stavební spoření, lidé přestanou smlouvy uzavírat, tedy i na smlouvy spořit a toto celé může mít v budoucnosti katastrofální vliv na budoucí vývoj ekonomiky stavebních spořitelen.

8 STRÁNKA 8 K KOMAGAZÍN Běžné účty (BÚ) VŠECHNY VKLADY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH JSOU DNES ZE ZÁKONA POJIŠTĚNY AŽ DO VÝŠE EUR. V dnešní době je často probíraným tématem běžný účet. Povíme si tedy, co to BÚ jsou, k čemu slouží, co nabízí a jak a u jaké banky si správně vybrat, abych neplatil, co nepotřebuji. Běžný účet je základní bankovní nástroj ke snadnější manipulaci s Vašimi financemi. Nemá sloužit ke skladování peněz, k tomu slouží lepší nástroje, ale ve většině případů k bezhotovostnímu pohybu peněz, jako je např. zasílání výplat, platby u obchodníků, platby za služby, sipo, inkaso, trvalé a jednorázové příkazy či výběr hotovosti v bankomatu nebo na přepážkách. Na BÚ dnes navazuje celá řada ostatních bankovních služeb jako např. karty, úvěry, šeky. Výhodou je, že všechny vklady na BÚ jsou dnes ze zákona pojištěny až do výše EUR. Zřídit si BÚ je dnes velmi jednoduché, stačí sepsat smlouvu s bankou a většinou ještě vložit minimální vklad. Stačí k tomu občanský průkaz a věk 18 let. Jsou i účty pro děti či studenty, ale musí je zastupovat zákonný zástupce. Jak tedy BÚ vybrat? V zahraničí je zcela běžné, že BÚ pro nepodnikatelskou sféru jsou zcela zdarma nebo za minimální poplatky. U nás tomu tak bohužel není, poplatky jsou u nás jedny z nejvyšších a situace se spíše ještě zhoršuje. David Nechvátal Tel.: Na českém bankovním trhu je spousta nabídek, které se liší poměrem úrovně služeb a hlavně cen za ně. Musíme rozmyslet, jak často budeme BÚ využívat a jaké služby potřebujeme. To určí výši poplatků. Důležité je také, jak často chceme navštěvovat pobočku, počet bankomatů či jestli nám nestačí jen přímé bankovnictví. Nejdražší bývá správa BÚ na pobočce, což klienty často přichází i na několik stokorun měsíčně! Trendem snižování nákladů na BÚ je využívání přímého bankovnictví. Přímé bankovnictví se dělí do několika možností. Tele banking, GSM banking, WAP banking, Home banking a Internet banking. Jsou to různé způsoby přístupu na BÚ, ale všechny spojuje to nejdůležitější - snižování finančních nákladů na Váš BÚ a úspora času spojená s nutností chození do banky. Jako nejzajímavější se mi jeví internet banking, neboť tato služba umožňuje přístup na správu vašeho účtu z jakéhokoliv počítače a místa na světě. V některých či mnoha bankách lze tuto či tyto služby získat při dodržení určitých podmínek zcela zdarma či za minimální poplatky, což v konečném důsledku snižuje poplatky spojené s vedením BÚ na minimum. Poplatky za vedení NEJDRAŽŠÍ BÝVÁ SPRÁVA BĚŽNÉHO ÚČTU NA POBOČCE, COŽ KLIENTY ČASTO PŘICHÁZÍ I NA NĚKOLIK STOKORUN MĚSÍČNĚ. BÚ se u nás zabývá spousta internetových stránek, které dokonce i vyhodnocují nejabsurdnější poplatky roku, které klienti svým bankám musí platit, ačkoliv se to zdá více než úsměvným. Jako příklad uvádím poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu nebo poplatek za vložení variabilního symbolu do příkazu k úhradě. Výběr vhodné banky tedy závisí na vyhodnocení výše uvedených aspektů, které služby budete potřebovat. Z toho tedy vyplývá, že možností a nabídek je velké množství a správná volba bývá mnohdy velmi složitá. Není nic lepšího, než se obrátit na odborníky a poradit se s nimi.

9

10 EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. Kancelář: Sládkova Jindřichův Hradec Telefon: Ekoma, finanční poradna, s.r.o. se zabývá poskytováním finančních služeb v oblasti pojišťovacího, bankovního a investičního trhu. Společnost byla založena s myšlenkou poskytovat kvalitní, férové, nezávislé a objektivní finanční poradenství. Služby našim klientům poskytujeme na základě letitých zkušeností v oboru a na základě znalosti potřeb našich klientů. Všichni naši poradci jsou pečlivě vybíráni a jsou pravidelně zaškolováni v daném oboru. Díky neustálému zaškolování jsou poradci v neustálém kontaktu s realitou finančního trhu. Samozřejmostí je fakt, že poradci jsou certifikováni Českou národní bankou, u které složili zkoušky pojišťovacího a investičního zástupce. Našim klientům poskytujeme: doživotní servis, W W W. EKOMAFP. C Z aktuální informace, objektivitu, nezávislost a individuální přístup. DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A ZA VAŠE DOPORUČENÍ Životní pojištění Bydlení: Kde a jak realizovat Vaše bydlení, rekonstrukci? Zajištění příjmu: Jak zajistit Váš příjem proti nečekaným událostem? Příprava na budoucnost pro Vás a Vaše děti: Jak a kde tvořit rezervy? Příprava na stáří: Jak si zajistit spokojené stáří? Možnosti využívání daňových úlev: Jak a kde využívat daňové úlevy? Úrazové pojištění Rizikové pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění odpovědnosti Pojištění právní ochrany Hypotéční úvěry Americké hypotéky Stavební spoření Spotřebitelské úvěry Penzijní připojištění Podílové fondy Spořící účty Běžné účty

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

NEWSLETTER 04/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY INVESTICE

NEWSLETTER 04/2012. Zdravý finanční styl. Obsah BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ STÁŘÍ DĚTI CÍLE AKTUALITY INVESTICE NEWSLETTER 04/2012 Zdravý finanční styl BYDLENÍ INVESTICE POJIŠTĚNÍ Obsah INVESTICE Kam vložit své peníze, aby výnos pokryl aspoň inflaci STÁŘÍ Penzijní reforma: Spočítejte si, jak se vám (ne)vyplatí POJIŠTĚNÍ

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. ZÁŘÍ 2012 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: OBSAH VYDÁNÍ Hypotéku na dům či byt má dnes řada lidí. Co se ale stane, když dlužník zemře? Víte o tom, že můžete po svých blízkých zdědit

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu

Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu Michal VANĚK, Jana MAGNUSKOVÁ, Simona MATUŠKOVÁ, VŠB-TU Ostrava i Abstract Retirement income policies belong to fundamentals of any welfare state.

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více