K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K KOMAGAZÍN EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. SLOVO ÚVODEM. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení."

Transkript

1 EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. K KOMAGAZÍN KOMAGAZÍN LISTOPAD 2011 SLOVO ÚVODEM Vážení klienti, do rukou se vám dostává druhé vydání Ekomagazínu. Také v tomto čísle naleznete množství rad, tipů, článků, námětů, modelací či názorů poradců, kteří se pohybují dlouhodobě na finančním trhu. Tentokrát se zaměříme na několik aktuálních témat. Prvním z nich je povinné ručení. Dozvíte se, jak najít tu nejvhodnější pojišťovnu, jak lze na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ušetřit a na co si dát pozor. Dalším tématem, které hýbe veřejností, je důchodová reforma. Z článků našich poradců zjistíte, jaké změny důchodový systém čekají a zda má smysl spořit si na penzijním připojištění. Regulace ve formě snižování státní podpory se dočkalo mezi klienty velmi oblíbené stavební spoření. Vyplatí se vůbec ještě založit si stavební spoření? Čtěte na straně 7. Běžný účet má dnes každý z nás. Podle čeho se řídit při výběru banky a jak se vyhnout mnohdy absurdním poplatkům se dozvíte v dalším aktuálním článku. Přejeme vám příjemné čtení a věříme, že v Ekomagazínu naleznete zajímavé náměty k přemýšlení. Se svými dotazy se obracejte na či na svého osobního poradce. STAVÍME NA: Serióznosti Férovosti Otevřenosti Profesionalitě Informovanosti Zkušenostech UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: POVINNÉ RUČENÍ 2 DŮCHODOVÁ REFORMA 3 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 4 STAVEBNÍ SPOŘENÍ 7 BĚŽNÉ ÚČTY 8 V ČEM VÁM MŮŽEME POMOCI 10

2 STRÁNKA 2 K KOMAGAZÍN Povinné ručení Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo také tzv. povinné ručení upr avuje zákon č. 168 /1999Sb, který říká, že na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, může provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Tolik citace zákona, který zároveň zřizuje Kancelář pojistitelů, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na to, aby všechna vozidla registrovaná v ČR byla takto pojištěna a řeší sankce za nesplnění této povinnosti. Tato kancelář také spravuje garanční fond, ze kterého jsou, mimo jiné, vypláceny škody způsobené vozidly, kde majitel své v o z i d l o n e p o j i s t i l. V neposlední řadě je povinností kanceláře vést evidenci způsobených škod a statistiku doby tzv. bezeškodného průběhu pojištění. Tyto informace využívají především pojišťovny, které toto pojištění nabízí. A zde se dostáváme k tomu, co nás většinou zajímá nejvíce, kde vlastně hledat tu nejvhodnější pojišťovnu pro pojištění právě toho našeho vozidla. Zákon sice stanovuje povinnost uzavřít si povinné ručení, ale kalkulaci ceny takového pojištění už přenechává pojišťovnám, pouze udává, že cena za pojištění by měla zabezpečit trvalou schopnost pojišťovny dostát svým závazkům a placení příspěvků do garančního fondu Kanceláře pojistitelů. Pojišťovny při kalkulaci ceny povinného ručení vycházejí z několika parametrů. Především se zaměřují na věk provozovatele vozidla, jeho bydliště, škodní či bezeškodní průběh 85 % ZÁKAZNÍKŮ UŠETŘÍ ZA POVINNÉ RUČENÍ PRŮMĚRNĚ 1750 KČ. PRO VYTVOŘENÍ KALKULACE NÁS KONTAKTUJTE NA NEBO NA ČÍSLE předchozích pojištění a dále pak na vozidlo jako takové, kde většinou rozhoduje zdvihový objem motoru či jeho výkon, celková hmotnost, kategorie vozidla a jeho využití v provozu. O ceně dále rozhodují limity plnění pojišťovny za škody. Zákon stanovuje nejnižší možnou hranici u škod na zdraví nebo usmrcení 35- mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou ze zdravotního pojištění a 35mil na škody majetkové, zejména zničením, poškozením nebo ztrátou věci a za ušlý zisk. Tento limit je ovšem na jednu pojistnou událost, nikoliv pro každého poškozeného. Pojišťovny nabízí možnost sjednání vyšších limitů plnění při škodách, toho využívá stále více klientů pojišťoven. Pokud by totiž škoda přesáhla tyto limity, tak rozdíl je povinen uhradit ten, který škodu způsobil. Martin Netrefa Tel.: Některé pojišťovny jdou tak daleko, že při sjednání toho nejnižšího limitu plnění smluvně zavazují klienta ke spoluúčasti na škodách způsobených v zahraničí, tedy pokud bude škoda způsobená v zahraničí, tak ten, kdo škodu způsobil, musí zaplatit část peněz ze svého, ač je proti těmto škodám pojištěn. Při sjednání takového pojištění je velmi důležité seznámit se s pojistnými podmínkami. Pojišťovny umožňují k povinnému ručení sjednat celou řadu různých připojištění. Tím nejvyužívanějším je pojištění čelního skla či všech skel vozidla proti poškození, dále úrazové pojištění řidiče či přepravovaných osob, pojištění zavazadel a další. Zajímavou variantou je i možnost pojištění přírodních rizik. Základem bývá pojištění proti pádu stromů a jiných předmětů, poškození od krup, některé pojišťovny hradí v rámci tohoto připojištění i za škody způsobené střetem vozidla se zvířetem nebo zvěří. Často opomíjeným pojištěním v rámci povinného ručení jsou asistenční služby, kdy pojišťovna hradí, do předem stanovené výše, výdaje na odtah vozidla nebo jeho opravu, případně na zapůjčení vozidla náhradního či ubytování po dobu opravy, a to nejen při nehodě, ale i při poruše. Vše opět záleží na pojistných podmínkách. Pokud ve Vás toto krátké pojednání vyvolalo jakékoliv dotazy, obraťte se na svého finančního poradce nebo na

3 KOMAGAZÍN STRÁNKA 3 Důchodová reforma Koaliční poslanci v noci na pondělí přehlasovali opozici a prosadili reformní a úsporné zákony. Rozhodli také o reformě důchodového systému. Podle odborníků a ekonomů nebude mít stát v budoucnu z důvodu narůstajícího počtu důchodců dostatek finančních prostředků. Proto bude státem placená penze (první důchodový pilíř) za let podstatně nižší než dnes. Do prvního důchodového pilíře lidé odvádějí na sociálním pojištění 28% hrubé mzdy. Základní výměra důchodu z prvního pilíře (tedy státního průběžného) zůstane stejná. Nově vznikla možnost zapojit se do druhého důchodového pilíře. Účast v tomto druhém důchodovém pilíři bude dobrovolná. Lidé se budou moci pro vstup rozhodnout do dovršení 35-ti let, starší 35-ti let se budou muset rozhodnout do konce roku Účast je sice dobrovolná, nebude ji ale možné zrušit. Pokud se lidé rozhodnou pro vstup do tohoto důchodového pilíře, budou si moci z 28% hrubé mzdy odváděné na sociální pojištění převést na individuální účet u soukromých penzijních společností 3%. Podmínkou ale je, že k těmto 3% přidají částku ve výši 2% ze svého. PODLE ODBORNÍKŮ A EKONOMŮ SE SPOŘENÍ DO DRUHÉHO DŮCHODOVÉHO PILÍŘE VYPLATÍ LIDEM S VYŠŠÍM PŘÍJMEM. Penzijní společnosti budou spravovat svěřené finance ve čtyřech fondech. Fondu státních dluhopisů, konzervativním, vyváženém a dynamickém. Fondy se budou lišit mírou rizika a výnosů (dynamický fond ponese největší riziko možné ztráty vložených finančních prostředků, ale má zároveň možnost nejvyšších výnosů). Svěřené příspěvky a majetek společnosti mají být od sebe odděleny tak, aby v případě bankrotu společnosti lidé o své úspory nepřišli. Penzijní společnosti vzniknou především transformací současných penzijních fondů. Podle odborníků a ekonomů se spoření do druhého důchodového pilíře vyplatí lidem s vyšším příjmem. Po dosažení důchodového věku se lidé budou moci rozhodnout pro jednu z variant výplaty naspořených peněz. A to formou doživotní penze (po smrti příjemce výplata skončí), popřípadě formou doživotní penze s pozůstalostní penzí na tři roky, tzn. že v případě úmrtí příjemce je vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši po dobu tří let. Může se tedy stát, že budete mít naspořeno půl milionu, ale vyplaceno Vám bude jen 150 tisíc. Nebo formou výplaty renty po dobu 20-ti let, v tomto případě, pokud by příjemce zemřel v průběhu čerpání, výplata pokračuje po zbytek Jitka Antušková Tel.: tek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši (až do vyčerpání celé naspořené částky). V případě úmrtí střadatele v průběhu spořící fáze bude naspořená částka předmětem dědictví. Do třetího důchodového pilíře spoří lidé dobrovolně (např. penzijní připojištění, důchodové spoření nebo investice). Mají zde volbu, jak naložit se svými příspěvky. Mohou například přerušit placení, snížit či zvýšit příspěvek. Prostředky lze vybrat předčasně nebo jednorázově na konci spoření. Stávající penzijní připojištění bude zachováno a bude nadále podporováno státním příspěvkem. Výše státního příspěvku se ale změní, lidé dostanou příspěvek až k vloženým 300 korunám.

4 STRÁNKA 4 K KOMAGAZÍN Penzijní reforma aneb jak se mít v důchodu lépe Je to jasné. Vláda opět vydala ortel nad penzijním pojištěním. Spoříte si? Chcete mít peníze v důchodu, abyste si mohli užívat. Tento článek Vám podrobněji ukáže, jak to je, jak to bylo a především, jak to s největší pravděpodobností bude. Začněme lehce historií Penzijní připojištění, neboli penzijní fondy, mají v České republice poměrně dlouhou historii. Počátek se datuje do roku 1994, kdy vstoupil v platnost zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem č. 42/1994 Sb. Není tedy divu, že se formuje již několikátý penzijní plán, tedy nastavení, jak je klientům fondů připisován státní příspěvek a hlavně v jaké výši. Po prvotním boomu v roce 1994, kdy na území naší republiky fungovalo celkem 46 fondů, se postupem času situace ustálila a v současnosti mohou klienti vybírat z aktuálních 9 penzijních fondů. Některé z fondů zanikly formou likvidace, jiné vznikly na základě sloučení malých fondů do větších. Aktuálně lze říci, že na trhu hraje nejzásadnější roli šestice fondů, která soustřeďuje více jak 3,5 mil. klientů a obhospodařuje více než 143 miliard korun, které představují cca 95 % trhu. Mezi velikány se řadí PF České pojišťovny a PF Axa. Aktuální nastavení penzijních fondů V současnosti je stále v platnosti poslední penzijní plán s pořadovým číslem 4. Pro jednotlivé střadatele to znamená, že ke svým vkladům dostávají státní příspěvky dle výše vkladu s tím, že maximální státní příspěvek v hodnotě 150,- je určen Ing. Zbyněk Nevyhoštěný Tel.: ke vkladu 500,- Kč a více. Vklad nad 500,- již není žádným způsobem zvýhodněn z pohledu růstu příspěvku. Státní příspěvky nejsou rozděleny vždy po stokorunových vkladech. V jednotlivých rozmezích se přičítají ještě procentuelní podíly z vkladu mezi hraničními částkami. Vklady nad 500,- již nejsou z pohledu státních příspěvků žádným ziskem. U těchto vkladů ovšem dochází k možnosti daňového odpočtu. Maximální částka, která je zajímavá z pohledu klienta penzijních fondů je částka 1500,-. Proč? Klient získává maximální státní podporu a současně maximálně využívá daňových úlev, tj. maximálně ,- ročně. Jakákoliv částka nad 1500,- vkladu na penzijní připojištění je je zcela nesmyslný vklad a zablokování peněz na dlouhou dobu. A co nás teď čeká? Vybraní zástupci z našich řad (Parlament, Senát a Prezident) aktuálně projednávají a schvalují další penzijní plán, který bude mít vliv na atraktivitu spoření na penzijních fondech. Pokud opomeneme stále dokola omílající problematiku dalšího pilíře spoření si na důchod a zůstaneme pouze u zaběhnutých způsobů spoření, tj. u penzijních připojištění, tak nás všechny čeká utahování opasků a menší příspěvky ze strany státu. TABULKA: AKTUÁLNÍ A PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PENZIJNÍ FONDY DLE VÝŠE ÚLOŽKY Státní příspěvky Vklad Předpokládano od r. do r Kč 40 Kč 50 Kč 0 Kč 200 Kč 72 Kč 90 Kč 0 Kč 300 Kč 96 Kč 120 Kč 90 Kč 400 Kč 112 Kč 140 Kč 110 Kč 500 Kč 120 Kč 150 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 150 Kč 700 Kč 120 Kč 150 Kč 170 Kč 800 Kč 120 Kč 150 Kč 190 Kč 900 Kč 120 Kč 150 Kč 210 Kč Kč 120 Kč 150 Kč 230 Kč

5 KOMAGAZÍN STRÁNKA 5 Že to nejsou velké rozdíly? Máte pravdu. Pokud se na to budete dívat z pohledu jednotlivých měsíců, pak je zde nejdříve rostoucí tendence a podpora státu v tom, že více klientům přispíval na jejich penzijní připojištění. Bohužel, tento optimistický trend státu vydržel pouze několik let a nové řešení je spíše opakem, tj. pokles příspěvků. Zásadní změna bude pro klienty, kteří si spoří spíše nízkou částku, buď z důvodu nižších příjmů, nebo jen symbolicky. Tak nebo tak, tito klienti přijdou o státní podporu a to minimálně do výše 300,- Kč vkladu. Znamená to, že kdo bude spořit pod 300,- Kč, tak může, ale nedostane ze strany státu nic. Už vidíte ten rozdíl? Taky to totiž může znamenat, že na penzijních fondech si přestanou spořit především mladí lidé, kteří prozatím nemají tak vysoký příjem, aby své vklady zvyšovali, nebo realizují fáze života, kdy peníze plynou více do bydlení. A pro koho že by mělo být penzijní připojištění určeno? No přece i pro ty mladší generace, o které se stát nejspíš nepostará už vůbec! Převeďme si tato čísla na příklad. Příklad č. 1: Klient věk 30 let. Standardní možnost výběru všech naspořených peněz z penzijního připojištění ve věku 60. Má před sebou tedy celých 30 let spoření. Rozhodl se spořit si na důchod minimální částku 100,- Za předpokladu, že by zůstaly stále stejné pod- mínky penzijních fondů a průměrné roční zhodnocení 2 %, by ve svých 60 letech mohl získat částku, která přibližně představuje hodnotu ,-. Ovšem za předpokladu nových podmínek, které si zákonodárci pro nás v y m y s l e l i, s e k vkládaným 100,- Kč měsíčně ze strany státu připíše 0,- Kč státní podpory, by byl výsledek za 30 let spoření ,-. Stávající podmínky Nové podmínky Celkem naspořeno Kč Kč Celkem příspěvky účastníka Kč Kč Celkem příspěvky státu Kč 0 Kč Celkem úroky Kč Kč Co nám z grafů vyplývá? Že po novele zákona o penzijním připojištění u nejnižších aktuálních vkladů, které si ovšem vybírá valná většina mladých klientů, nebudou žádné státní příspěvky a současně klesne absolutní výnos. Pokud bychom měli porovnat, o kolik zhruba klesne výsledný efekt při tomto spoření, tak se dostaneme k poklesu cca o 33 %. A rozdíl je již znatelný, nemyslíte? Za stejné období, při stejném vkladu, ale o 50 Kč měsíčně nižším státním příspěvku, klesne střadatelům naspořená částka cca. o ,-. ZÁSADNÍ ZMĚNA BUDE PRO KLIENTY, KTEŘÍ SI SPOŘÍ SPÍŠE NÍZKOU ČÁSTKU.

6 STRÁNKA 6 K KOMAGAZÍN Příklad č. 2: Klient věk 30 let. Na důchod se rozhodl si spořit aktuálně maximální efektivní částku z pohledu státních příspěvků, tj. 500,- I zde za předpokladu stáv a j í c í c h p od m í n e k v oblasti státních podpor, zhodnocení 2% ročně a vkladu 500,- měsíčně naspoří klient penzijního fondu cca ,-. Za předpokladu nových, schvalovaných podmínek státním aparátem by klient při stejných vkladech a ročním zhodnocení mohl očekávat ve věku 60 -ti let ,-. Stávající podmínky Nové podmínky Celkem naspořeno Kč Kč Celkem příspěvky účastníka Kč Kč Celkem příspěvky státu Kč Kč Celkem úroky Kč Kč Z grafů vyplývá, že klesá podíl státních podpor jak procentuálně, tak celkovou částkou v celkové naspořené částce. Výsledný pokles není tak zásadní. Celková výsledná částka při aktuálních podmínkách penzijního připojištění je ,- a při předpokládaných nových podmínkách ,-. Rozdíl je ve výsledku 9 842,-, tj. 3%. Zhodnocení plánovaných změn v oblasti penzijních připojištění Na začátek bych chtěl upozornit, že názory politiků a strůjců nového penzijního plánu mohou mít i jiné motivy a kroky, které na základě toho vláda uskutečnila, mají jistě své opodstatnění. Proto bych chtěl také upozornit na to, že v tomto závěru budou řečeny některé názory a pohledy na vznikající situaci ze strany finančních specialistů společnosti Ekoma Finanční Poradna, s.r.o. Pokud jste pozorně pročetli celý příspěvek, pak jste si jistě všimli značných poklesů státních podpor k jednotlivým a především nízkým vkladům ze strany střadatelů. Politická scéna tím nejspíš chce motivovat klienty penzijních fondů, aby si více spořili na vlastní dů- chod. Existuje zde ještě souběžně vznikající druhý pilíř spoření si na důchod, který byl rozebrán v předchozím článku. Snížení, respektive posun státních příspěvků až na hranici 300,- minimálního vkladu střadatele bude mít značný vliv na lidi, kteří si vkládají do penzijních fondů symbolickou částku do 300,- měsíčně. Jejich motivy mohou být různé, ovšem dopad bude stejný. Nedostanou ze strany státu nic. Jejich volbou může být navýšení vkladů nebo přechod na druhý, prozatím neozkoušený pilíř spoření si na důchod. Vláda za snížením a posunem státních příspěvků nejspíš vidí snížení zátěže státního rozpočtu, ušetření veřejných prostředků. Na druhou stranu je velice pravděpodobné, že mnoho drobných střadatelů si rozmyslí, zda z jejich rodinného rozpočtu ukrojit vyšší částku a spořit si více penězi na důchod nebo peníze přesunout do jiných variant. Snaha motivovat klienty penzijních fondů k vyšším vkladům je posunutí maximální státní podpory až na hranici 1000,- vkladů ze strany klienta. Toto řešení je oproti stávajícímu nastavení zajímavé. Klient má aktuálně strop na 500,- a nad tuto hranici si může rozdílnou částku odečítat z daní, což znamená také úsporu. Ovšem to mnoho klientů nevidí v přímé souvislosti s naspořenou částkou a současně mnoho klientů daňová problematika odrazuje. Pokud připojíme vlastní názory na tento krok ze strany státu, tak se dá předpokládat, že změny budou mít vysoký devastující dopad na klientelu penzijních fondů. Poklesne zájem o tento druh spoření a zájem se přesune k soukromým fondům. Nepředpokládáme, že by se okamžitě zájem přesunul k fondům, které jsou státem připravované k nahrazení nebo doplnění stávajícího typu spoření, jelikož zde není prozatím vyřešena průhlednost finančních toků, vedení a správa fondů a určitá garance. V této dlouhodobosti spoření existují na finančním trhu mnohé jiné možnosti, které lze porovnávat a nahrazovat varianty. zkostnatělé

7 KOMAGAZÍN STRÁNKA 7 Stavební spoření má vůbec dál smysl? Ministerstvo financí cupuje stavební spoření na cucky. Není proto divu, že se objevují nesčetné nápady, jak tento produkt lukrativní pro stavební spořitelny zachránit. Poslední návrhy jsou: stavební spoření na důchod, pro případ nezaměstnanosti, na nadstandardní zdravotní péči nebo jako spoření na studium. Stavební spoření, které využívá téměř polovina české populace (48 %), s celkovým počtem 4,9 miliónů aktivních smluv si zaslouží větší pozornost než jen regulaci ve formě snižování státní podpory. Důvodem pro pokusy o záchranu stavebního spoření je jeho nesporná oblíbenost. Lidé, zejména ze střední příjmové třídy, kteří nejvíce stavební spoření využívají, vnímají stavební spoření jako příležitost výhodného spoření zejména díky státnímu příspěvku, s nímž mají pocit, že jim stát aspoň něco vrátí z jejich daní. A že si stát na tyto státní podpory musí půjčit a že stát jsme my všichni, to už dál nikdo neřeší. Díky stavebnímu spoření značná část Čechů začala spořit. V nejisté době ekonomické krize to není zanedbatelný aspekt. Velký význam přitom má, že jde o stabilní, bezpečný a srozumitelný produkt s garantovanými výnosy. Velký význam měla samozřejmě i zajímavá státní podpora. O to více je zarážející škrtání a osekání výhod stavebního spoření, které STAVEBNÍ SPOŘENÍ JE STABILNÍ, BEZPEČNÝ A SROZUMITELNÝ PRODUKT S GARANTOVANÝMI VÝNOSY. rá se bude týkat smluv uzavřených po Smlouvy o stavebním spoření, které budou čerpat státní příspěvek, budou totiž účelově vázány na bydlení i po 6leté lhůtě. Do teď, po uplynutí stanovené lhůty 6 let, mohly být naspořené prostředky využity na cokoliv bez omezení. Nesporný zájem na záchraně stavebního spoření mají také samotné stavební spořitelny. Pro ně představuje (téměř) jedinám naše vláda schválila. Změny se týkají státního příspěvku, který je od 1. ledna 2011 nižší. Nyní vám stát vrátí formou příspěvku jen 10 % z naspořené částky, maximálně z 20 tis. Kč ročně, tedy 2.000,- Kč. Zároveň zaplatíte i daň z úroku z vkladu 15%. V neposlední řadě bude zrušeno snižování základu daně o zaplacené úroky. Změny ve stavebním spoření jsou realitou. Hlav- ním úsporným bodem je zdanění státního příspěvku za rok 2010, který bude připsán po zdanění 50% srážkovou daní. Na "staré" smlouvy bude připsáno maximálně Kč po zdanění, na "nové" smlouvy maximálně Kč. Toto se bude týkat jen jednoho roku, všechny další roky už bude státní příspěvek pro všechny smlouvy stejný, tedy max ,- Kč. V letošním roce se také projednávala změna, kte- Ing. Ivana Bedáňová Tel.: ný zdroj obživy a zajišťuje jim finanční stabilitu, díky které mohou poskytovat úvěry na bytové potřeby. Pokud klesne zájem o stavební spoření, lidé přestanou smlouvy uzavírat, tedy i na smlouvy spořit a toto celé může mít v budoucnosti katastrofální vliv na budoucí vývoj ekonomiky stavebních spořitelen.

8 STRÁNKA 8 K KOMAGAZÍN Běžné účty (BÚ) VŠECHNY VKLADY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH JSOU DNES ZE ZÁKONA POJIŠTĚNY AŽ DO VÝŠE EUR. V dnešní době je často probíraným tématem běžný účet. Povíme si tedy, co to BÚ jsou, k čemu slouží, co nabízí a jak a u jaké banky si správně vybrat, abych neplatil, co nepotřebuji. Běžný účet je základní bankovní nástroj ke snadnější manipulaci s Vašimi financemi. Nemá sloužit ke skladování peněz, k tomu slouží lepší nástroje, ale ve většině případů k bezhotovostnímu pohybu peněz, jako je např. zasílání výplat, platby u obchodníků, platby za služby, sipo, inkaso, trvalé a jednorázové příkazy či výběr hotovosti v bankomatu nebo na přepážkách. Na BÚ dnes navazuje celá řada ostatních bankovních služeb jako např. karty, úvěry, šeky. Výhodou je, že všechny vklady na BÚ jsou dnes ze zákona pojištěny až do výše EUR. Zřídit si BÚ je dnes velmi jednoduché, stačí sepsat smlouvu s bankou a většinou ještě vložit minimální vklad. Stačí k tomu občanský průkaz a věk 18 let. Jsou i účty pro děti či studenty, ale musí je zastupovat zákonný zástupce. Jak tedy BÚ vybrat? V zahraničí je zcela běžné, že BÚ pro nepodnikatelskou sféru jsou zcela zdarma nebo za minimální poplatky. U nás tomu tak bohužel není, poplatky jsou u nás jedny z nejvyšších a situace se spíše ještě zhoršuje. David Nechvátal Tel.: Na českém bankovním trhu je spousta nabídek, které se liší poměrem úrovně služeb a hlavně cen za ně. Musíme rozmyslet, jak často budeme BÚ využívat a jaké služby potřebujeme. To určí výši poplatků. Důležité je také, jak často chceme navštěvovat pobočku, počet bankomatů či jestli nám nestačí jen přímé bankovnictví. Nejdražší bývá správa BÚ na pobočce, což klienty často přichází i na několik stokorun měsíčně! Trendem snižování nákladů na BÚ je využívání přímého bankovnictví. Přímé bankovnictví se dělí do několika možností. Tele banking, GSM banking, WAP banking, Home banking a Internet banking. Jsou to různé způsoby přístupu na BÚ, ale všechny spojuje to nejdůležitější - snižování finančních nákladů na Váš BÚ a úspora času spojená s nutností chození do banky. Jako nejzajímavější se mi jeví internet banking, neboť tato služba umožňuje přístup na správu vašeho účtu z jakéhokoliv počítače a místa na světě. V některých či mnoha bankách lze tuto či tyto služby získat při dodržení určitých podmínek zcela zdarma či za minimální poplatky, což v konečném důsledku snižuje poplatky spojené s vedením BÚ na minimum. Poplatky za vedení NEJDRAŽŠÍ BÝVÁ SPRÁVA BĚŽNÉHO ÚČTU NA POBOČCE, COŽ KLIENTY ČASTO PŘICHÁZÍ I NA NĚKOLIK STOKORUN MĚSÍČNĚ. BÚ se u nás zabývá spousta internetových stránek, které dokonce i vyhodnocují nejabsurdnější poplatky roku, které klienti svým bankám musí platit, ačkoliv se to zdá více než úsměvným. Jako příklad uvádím poplatek za výběr na přepážce z vlastního účtu nebo poplatek za vložení variabilního symbolu do příkazu k úhradě. Výběr vhodné banky tedy závisí na vyhodnocení výše uvedených aspektů, které služby budete potřebovat. Z toho tedy vyplývá, že možností a nabídek je velké množství a správná volba bývá mnohdy velmi složitá. Není nic lepšího, než se obrátit na odborníky a poradit se s nimi.

9

10 EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. Kancelář: Sládkova Jindřichův Hradec Telefon: Ekoma, finanční poradna, s.r.o. se zabývá poskytováním finančních služeb v oblasti pojišťovacího, bankovního a investičního trhu. Společnost byla založena s myšlenkou poskytovat kvalitní, férové, nezávislé a objektivní finanční poradenství. Služby našim klientům poskytujeme na základě letitých zkušeností v oboru a na základě znalosti potřeb našich klientů. Všichni naši poradci jsou pečlivě vybíráni a jsou pravidelně zaškolováni v daném oboru. Díky neustálému zaškolování jsou poradci v neustálém kontaktu s realitou finančního trhu. Samozřejmostí je fakt, že poradci jsou certifikováni Českou národní bankou, u které složili zkoušky pojišťovacího a investičního zástupce. Našim klientům poskytujeme: doživotní servis, W W W. EKOMAFP. C Z aktuální informace, objektivitu, nezávislost a individuální přístup. DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ A ZA VAŠE DOPORUČENÍ Životní pojištění Bydlení: Kde a jak realizovat Vaše bydlení, rekonstrukci? Zajištění příjmu: Jak zajistit Váš příjem proti nečekaným událostem? Příprava na budoucnost pro Vás a Vaše děti: Jak a kde tvořit rezervy? Příprava na stáří: Jak si zajistit spokojené stáří? Možnosti využívání daňových úlev: Jak a kde využívat daňové úlevy? Úrazové pojištění Rizikové pojištění Povinné ručení Havarijní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění nemovitosti Pojištění odpovědnosti Pojištění právní ochrany Hypotéční úvěry Americké hypotéky Stavební spoření Spotřebitelské úvěry Penzijní připojištění Podílové fondy Spořící účty Běžné účty

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi

Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Důchodová reforma nejčastěji kladené dotazy a odpovědi Co přinese důchodová reforma 1. dlouhodobě udržitelný důchodový systém 2. dlouhodobě solidní úroveň důchodů 3. větší spravedlnost 4. důchody nebudou

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Transakce s penězi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Transakce s penězi Platby

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.36 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 12.6.2013 Matematické praktikum 8. roč. PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod

Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Zjednodušený Finanční plán rychlý návod Osobní údaje Jméno klienta Nemusí se nutně jednat o celé jméno klienta (z důvodů diskrétnosti) Doporučujeme používat pouze křestní jméno nebo zkratku jméno klienta

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více