Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury , Praha B.I.D. Services

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolufinancování vodárenských projektů. Konference Financování vodárenské infrastruktury 13.2. 2013, Praha B.I.D. Services"

Transkript

1 Spolufinancování vodárenských projektů Konference Financování vodárenské infrastruktury , Praha B.I.D. Services

2 HLAVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VOD. PROJEKTŮ Dotační titul Operační program Životní prostředí financovaný z Fondu soudržnosti (CF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Spolufinancování Žadatel o dotaci z OPŽP je povinen zajistit spolufinancování z domácích zdrojů, které může mít následující podobu: Zdroje SFŽP, podpora z rozpočtu krajů, obcí Vlastní zdroje žadatele Úvěry od bank a FI 2

3 PŘÍKLAD VOD. PROJEKTU - MUNICIPALITA Odběratelé Vodné a stočné Dotační Fond (EU) Konečný příjemce dotace Banky SFŽP Dotace Infrastruktura Čerpání a splácení úvěru Státní rozpočet Provozovatel Předkládání faktur Dodavatel Supervizor Města a obce 3

4 PŘÍKLAD VOD. PROJEKTU - PROJEKT Odběratelé Infrastruktura Vodné a stočné Dotační Fond (EU) SFŽP Dotace Provozovatel Nájemné Konečný příjemce dotace Banky Čerpání a splácení úvěru Předkládání faktur Státní rozpočet Města a obce Dodavatel Supervizor 4

5 1) VYROVNÁNÍ CASH FLOW BĚHEM VÝSTAVBY Profinancování plateb částečných propadů v cash flow během výstavby způsobených zejména různými splatnostmi faktur dodavatelů a plateb z dotačních titulů, případně i financování DPH. Forma úvěru: Výše úvěru: Čerpání: Splácení: střednědobý revolvingový / kontokorentní úvěr dle výdaje projektu, platební podmínky od dodavatelů, harmonogram finančních toků Fondu soudržnosti, platby DPH dle plánovaných finančních potřeb projektu v době implementace obvykle proti předloženým fakturám obvykle z přijatých dotací do doby dokončení, případné překlopení do dlouhodobého financování po dokončení projektu. 5

6 2) FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU část uznatelných investičních nákladů část neuznatelných investičních nákladů Forma úvěru: Čerpání: Splácení: dlouhodobý investiční úvěr až na let účelové na základě předložených faktur ve výši procentního podílu investora na daném projektu dle finančních toků investora, splátky 1M/3M, možnost odloženého začátku splácení v závislosti na realizaci projektu Zdroje splácení: vlastní peněžní zdroje investora projektové či neprojektové 6

7 Zadluženost DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ Čerpání Splácení Vyrovnání cash flow a DPH Konverze do dlouhodobého úvěru Financování vlastního podílu dokončení Čas 7

8 NA CO JE VHODNÉ MYSLET JIŽ PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA FINANCOVÁNÍ 1) Jednoznačné vymezení struktury požadovaných nabídek tak, aby bylo dosaženo srovnatelnosti při jejich posuzování a hodnocení: Definování výpočtu úrokových a neúrokových nákladů Stanovení přesně dané výše referenční sazby Určení harmonogramu předpokládaného čerpání a splácení úvěrů Definování absolutních a nepřekročitelných podmínek Závazná nabídka / návrh úvěrové smlouvy 8

9 NA CO JE VHODNÉ MYSLET JIŽ PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA FINANCOVÁNÍ 2) Přesné definování požadovaného financování Finanční potřeby projektu a vymezení zdrojů financování Účel požadovaného úvěru Částka a měna Požadovaná struktura úvěru Období čerpání / splácení Frekvence čerpání / splácení Požadavky na mimořádnou splátku, odložené splácení Variabilní/fixní úročení úvěru Navrhované zajištění dle povahy projektu, např. Zástavní právo k pohledávkám k provozovateli vodohospodářského zařízení (nájemné / vodné stočné) Nemovitý majetek (jiný než financovaný) Ručitelská prohlášení Finanční podpora účastníků projektu Biankosměnka dlužníka 9

10 NA CO JE VHODNÉ MYSLET JIŽ PŘI ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA FINANCOVÁNÍ 3) Předložení finančních výkazů dlužníka, příp. finanční výkazů provozovatele 4) Zakládací dokumentace dlužníka 5) Předložení finančního plánu na období financování (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, výsledovka) 6) Finanční toky projektu (harmonogram plateb) 7) Požadovaná smluvní dokumentace: smlouvy dokladující přijetí finanční podpory z FS, SFŽP.. doklady o přijetí dalších zdrojů financování (úvěry od měst a obcí, navýšení základního kapitálu apod.) smlouvy s dodavateli stavby/technologie, smlouva s odborným dozorem další případné smlouvy s třetími stranami (provozovatelem atd.) 10

11 ČASTO SE OBJEVUJÍCÍ SLABINY ZADÁNÍ U případů s vysokou poměrnou zadlužeností není pro věřitele možné, aby vymezil akceptovatelnou úroveň platebního a provozního rizika. Obvykle existuje pouze oznamovací povinnost, což s ohledem na velmi dlouhé splatnosti bývá málo. Jak jsou zajištěny potřebné zdroje na splácení v rozpočtech jednotlivých měst a obcí? Odpovědnost za navýšení nákladů ať z důvodů technických, časových, dodatečných změn. Kdo je ponese a jak je k tomu kapitálově vybavený? Jde o navýšení, které běžně není kryto dodavatelským kontraktem. Velmi omezené odkládací podmínky čerpání zejména: Neexistující právní a technická due diligence Nemožnost věřitele kontrolovat prostup realizace Nemožnost vedení účtů pouze u věřitele. Zejména v situaci, kdy je jediným příjmem na splácení úvěrů nájemné nebo vodné a stočné. 11

12 ČASTO SE OBJEVUJÍCÍ SLABINY ZADÁNÍ Poplatek za poskytnutí úvěru jako součást úrokové sazby diskontovaně extrémně drahé, míchání poplatku s rizikovou prémií. Závazková provize jako součástí úrokové sazby nelze objektivně stanovit vstupuje do navýšení zakázky. Požadavek dobrovolného předsplacení na požádání a kdykoliv při požadavku fixace úrokové sazby kdo zaplatí náklady přerušených období? Nemožnost omezení nakládání s majetkem, akvizice, další zadluženosti apod je často zcela vyloučeno s ohledem na dlouhodobost úvěrů je v mnoha případech neřešitelným problémem s ohledem na predikci budoucí bonity dlužníků. Přijímání další zadluženosti by buď mělo být pouze se souhlasem věřitele a nebo za podmínek pari passu, negative pledge a pouze od institucí a za hlavních podmínek předem odsouhlasených. 12

13 ČASTO SE OBJEVUJÍCÍ SLABINY ZADÁNÍ Konflikt požadovaných sazeb např. 12M PRIBOR ale 1M úročení. Jakým způsobem se bude dlužník jistit proti riziku změn úrokových sazeb? Je toto riziko převedeno na provozovatele? V případě že ano, jak on bude řešit zajištění? Přenos na konečné spotřebitele, nebo vlastní hedging? Požadavky na anuitní styl splácení ale variabilní úroková sazba. Zajištění, vhodnost využít i dalších instrumentů jako zástava pohledávek, směnky, zástava pohledávek na účtech. Nejasnosti týkající se výpočtu nabídkové ceny. Je vhodné raději žádat ve VŘ marže dluhového financování a ty poté přepočítat jednotným modelovým příkladem na celkovou nabídkovou cenu, než požadovat celkové sazby avšak s rozdílným cash flow a popatky. 13

14 ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO A FX RIZIKA Úroková rizika Fixní úroková sazba cap, collar, swaption IRS CZK IRS SWAP 10 a 15 let 1,50% 14

15 ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO A FX RIZIKA Spread CZ 10Y dluhopisu nad IRS. 0,60% 15

16 ZAJIŠTĚNÍ ÚROKOVÉHO A FX RIZIKA Dluhopisu ČR 5,7%, ,25% 16

17 SHRNUTÍ Zájem finančních institucí poskytnout jak krátkodobé tak i dlouhodobé financování. S ohledem na měnící se ekonomickou situaci postupný odklon od velmi dlouhých splatností. Dlouhé splatnosti znamenají nárůst cen financování. Dobrá příprava ZD pro výběr financiéra je zásadním předpokladem pro: větší počet konkurenčních nabídek; minimalizace nabídkové ceny; funkční predikci podmínek uchazečů; kompatibilitu nabídek s ohledem na jejich vyhodnocení. 17

18 Kontakt Jan Troják ředitel projektového financování Tel: Mobil:

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a.

5,82 % p.a. 6,16 % p.a. 6,29 % p.a. 6,55 % p.a. 6,74 % p.a. Privatizace BD Věc: Indikativní nabídka Praha, 20.září 2007 Vážení níže naleznete indikativní nabídku na financování privatizace bytového fondu Z nabídky bychom zejména chtěli upozornit na následující

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Komerční bankovnictví 4

Komerční bankovnictví 4 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Úvěrové produkty 1) Struktura úvěrových produktů 2)

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí.

Podle těchto příloh se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí platnosti Příloh I podpisem ministra životního prostředí. Přílohy I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platné od 1. listopadu 2008 Státní fond životního prostředí ČR (dále jen

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC u organizací ve státním sektoru Publikace byla zpracovaná za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2

Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 24. června 2013 Č.j.: 4469/M/12 72511/ENV/12 Konsolidovaná verze směrnice MŽP č. 12/2012 ve znění dodatku č. 2 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen "Smlouva").

Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628 (dále jen Smlouva). Smlouva č. 1875/13/5628 - NÁVRH SMLOUVY strana 1 se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 IČ: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA

STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA STUDIE PROVEDITELNOSTI VÝSTAVBA A PROVOZ NOVÉ SPORTOVNÍ HALY KAMENNÁ STEZKA Květen 2013 AK Kabilka, advokátní kancelář Obsah OBSAH... 2 SLOVNÍK POJMŮ... 5 ÚVOD... 6 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 7 2 ANALÝZA

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná

MĚSTO SKALNÁ Sportovní 9, 351 34 Skalná PRŮTAH SILNICE II/213, SKALNÁ Překlenovací úvěr po dobu realizace projektu Vyzývám vás k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na zajištění Překlenovacího úvěru po dobu realizace výše uvedeného

Více

Financování veřejné infrastruktury

Financování veřejné infrastruktury Financování veřejné infrastruktury Konference ZŮSTANE ČESKÁ REPUBLIKA KŘIŽOVATKOU EVROPY? PRAHA, Ministerstvo dopravy 16. 6. 2015 Korporátní a institucionální bankovnictví Co je předmp edmětem financování

Více

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/07-2015 Tábor, 12. srpna 2015 Počet stran: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Financování investičních projektů (v energetice)

Financování investičních projektů (v energetice) Financování investičních projektů (v energetice) Vysoká škola ekonomická Praha, 2.5.2012 ladimír Kubeček ompetenční centrum pro energie eská spořitelna a.s. 1 Obsah Co je to projektové financování Rizika

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky

4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 4. Bankovní úvěr, jeho podstata, druhy, úvěrový proces, hodnocení klienta, zajištění úvěru, jeho význam v ekonomice banky 1. Podstata bankovního úvěru Úvěr = časově omezené, úplatné přenechání peněz k

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). V Brně dne 12. 07. 2010 Veřejná zakázka: POSKYTNUTÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3

Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 Příloha č. 1 Struktura maximálního financování z OP Infrastruktura Priorita 3 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 Příjemce pomoci zajistí financování všech nákladů nezapočítaných do základu pro výpočet

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více