Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond"

Transkript

1 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K

2 Výroční zpráva Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s. otevřený podílový fond K Obsah Údaje o SPOLEČNOSTI... 1 Fondy obhospodařované společností k :... 1 Identifikační údaje o depozitáři... 2 Další podstatné údaje pro investory... 2 Údaje o svěření obhospodařování majetku fondů... 3 Údaje o portfolio manažerech... 3 Významné soudní nebo rozhodčí spory... 3 Zásady odměňování... 4 Údaje o podstatných změnách ve statutu fondu... 4 Identifikace majetku jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku k datu Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku... 6 Roční výkonnost 1 podílového listu fondu... 6 Účetní závěrka a zpráva auditora

3 PIONEER INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Pioneer investiční společnost, a.s. (dále také,,společnost nebo,,investiční společnost ), je právnická osoba, akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne , spis. zn. B 3049 (oddíl B, vložka 3049). Pioneer investiční společnost, a.s. má sídlo v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ IČ: DIČ: CZ Předmětem podnikání společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. Ministerstvo financí České republiky udělilo Pioneer investiční společnosti, a.s. povolení ke vzniku investiční společnosti dne , č.j. 101/74 239/1994, které nabylo právní moci dne Platnost tohoto povolení byla potvrzena i Komisí pro cenné papíry dne , č.j. 111/2144/R/1999, v rámci tzv. procesu přelicencování. FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ SPOLEČNOSTÍ K : Pioneer Sporokonto, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); Pioneer obligační plus, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN CZ ); Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN CZ ); Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, (ISIN ); BALANCOVANÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) Pioneer zajištěný 2018 rozvíjející se trhy, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ); Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; * (třída A) (ISIN CZ ) (třída I) (ISIN CZ ) Pioneer Premium fond 2, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond; (ISIN CZ ) *Podílový fond Pioneer All-Star Selection, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, vznikl dne 6. června 2014 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Vydávání podílových listů tohoto fondu bylo zahájeno dne

4 PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI (KE DNI ) Mgr. Roman Pospíšil, MBA předseda Ing. Vendulka Klučková místopředseda Bc. Dalibor Valter člen DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI (KE DNI ) Werner Kretschmer předseda Hannes Saleta Paolo Iannone VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Žádné významné události nenastaly. ZMĚNY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU Společnost, jakožto obchodní korporace dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, se podřídila tomuto zákonu jako celku. Společnost tak na základě příslušných listin a podkladů provedla změnu údajů zapisovaných do obchodního rejstříku postupem dle ustanovení 777 zákona o obchodních společnostech a družstvech. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁŘI DEPOZITÁŘ FONDŮ Depozitářem fondů k (po celý rok 2014) byla UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ , se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka ÚSCHOVA NEBO JINÉ OPATROVÁNÍ MAJETKU Depozitář delegoval úschovu nebo jiné opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou některých cenných papírů zahraničních fondů, na společnost Clearstream Banking SA, 42 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU ; na společnost The Bank of New York Mellon SA/NV je, 46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium; na společnost UBS AG, Postfach, CH Zürich, Switzerland a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, Schottengasse 6 8, Rakousko; UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, Maďarsko, Bank Polska Kasa Opieki S.A., ul. Grzybowska 53/57, , Warsaw, Polsko a UniCredit Bank Slovakia a.s. (po změně obchodního názvu od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky), Šancová 1/A, Bratislava, IČ: , Slovensko). DALŠÍ PODSTATNÉ ÚDAJE PRO INVESTORY AUDITOR SPOLEČNOSTI KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Sídlo: Praha 8, Pobřežní 1a, PSČ Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu Praze, oddíl C, č. vložky Zastoupená Ing. Pavlem Závitkovským, prokuristou se samostatnou prokurou, evidenční číslo 69 IČ: DIČ: CZ Průměrný počet zaměstnanců společnosti v rozhodném období činil 16,96 2

5 OSOBY S KVALIFIKOVANOU ÚČASTÍ NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI Pioneer Global Asset Management, S.p.A., IČ: , se sídlem Piazza Gae Aulenti 1 Tower B, Milan, Itálie, člen bankovní skupiny UniCredit jediný akcionář, 100 % přímý podíl na základním kapitálu. UniCredit, S.p.A., IČ: , Head Office in Milan, se sídlem Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A, Milano, člen bankovní skupiny UniCredit 100 % nepřímý podíl na základním kapitálu. Výše uvedené osoby měly na investiční společnosti kvalifikovanou účast po celé účetní období, za které je vypracovávána výroční zpráva. ČINNOST HLAVNÍHO PODPŮRCE VE VZTAHU K MAJETKU FONDU NEVYKONÁVALA V ROZHODNÉM OBDOBÍ ŽÁDNÁ OSOBA ORGANIZAČNÍ SLOŽKA V ZAHRANIČÍ Společnost nemá, a v průběhu celého roku 2014 neměla, organizační složku v zahraničí. ÚDAJE O SVĚŘENÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU FONDŮ Obhospodařování majetku fondu bylo ode dne vzniku fondu svěřeno společnosti Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Želetavská 525/1, Praha 4- Michle. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH Leoš Bartoň Ing. Leoš Bartoň je absolventem ČVUT Praha, fakulta strojní, obor ekonomika a řízení. V letech 1994 až 1995 pracoval v České spořitelně jako dealer na trhu dluhopisů, od roku 1996 do roku 2001 v Komerční bance jako senior dealer a proprietary trader a od 2001 do listopadu 2003 v PPF Burzovní společnosti jako chief dealer. Od prosince 2003 působí jako portfolio manažer ve společnosti ŽB- Asset Management, a.s.,od roku 2005 do současnosti v nástupnické společnosti Pioneer Asset Management, a.s. Milan Vojáček Milan Vojáček je absolventem VŠE v Praze, fakulta mezinárodních vztahů, obor mezinárodní obchod. V letech 2000 a 2001 pracoval ve společnosti Conseq Finance, s.r.o. jako obchodník na akciovém trhu, od roku 2002 do roku 2005 ve společnosti ŽB-Asset Management, a.s. jako produktový manažer. Od roku 2005 působí jako portfolio manažer ve společnosti Pioneer Asset Management, a.s. VÝZNAMNÉ SOUDNÍ NEBO ROZHODČÍ SPORY V rozhodném období nebyl veden žádný soudní nebo rozhodčí spor, jehož hodnota by převyšovala 5% hodnoty majetku fondu, který by se týkal majetku fondu nebo nároků vlastníků cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem. 3

6 ZÁSADY ODMĚŇOVÁNÍ Zásady odměňování Informace platné k datu Souhrnné kvantitativní informace o mzdách, úplatách a obdobných příjmech v členění na vrcholné vedení, ostatní pracovníky a pracovníky, jejichž činnost má podstatný dopad na rizikový profil fondu Pracovníci, jejichž činnost má Vrcholné vedení podstatný dopad na rizikový profil fondu Ostatní pracovníci Počet příjemců Pevné složky odměn celkem Pohyblivé složky odměn celkem Složky odměn v hotovosti celkem ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH VE STATUTU FONDU Dne schválilo představenstvo společnosti nová úplná znění statutů společností zřizovaných fondů, k čemuž společnost přistoupila z důvodu nutnosti přizpůsobení se společnosti a jí zřizovaných fondů zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ( ZISIF ), jeho prováděcím právním předpisům (především nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování) a v relevantních případech též platným Nařízením v oblasti AIFMD (Alternative Investment Funds Management Directive) a v neposlední řadě též zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 4

7 IDENTIFIKACE MAJETKU JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1% HODNOTY MAJETKU K DATU Název cenného papíru ISIN cenného papíru Celková cena pořízení (tis.kč) Celková reálná hodnota (tis.kč) Počet jednotek ALFRED BERG HOYRENTE NO AUSTRALIAN GOVT 4 1/2 04/20 AU3TB AUSTRALIAN GOVT 5 1/4 19 AU300TB BASF 1 1/2 10/18 XS BMW 1 1/4 07/20/16 DE000A1G7EH BNP 1 1/2 03/12/18 XS CEZ 4 1/2 06/20 XS CEZ 5, XS CZECH 3 5/8 04/14/21 XS ČESKÁ EXP BANKA 3, XS DEUTSCHE BANK /2021 DE000DB7XJB GE 4 1/8 07/30/18 XS ING 1 7/8 02/18 XS MOLHB 3 7/8 10/05/15 XS NETGAS 2 1/2 07/28/21 EUR XS NORWEGIAN GOVERNMENT 4 1/4 05/19/1 NO ONTARIO PROVINCE 3 1/4 06/11/15 XS PF EUR - EURO CORP BOND I LU PF EUR - EURO EQITY TARGET INC I LU PF EUR - EURO STRAT BOND I LU PF EUR - GLOBAL EQ TARGET INC I LU PF EUR HG YLD - I LU PF USD - STRAT INCOME I LU Pioneer S.F. U.S Dollar Diversifie LU PSF EUR - EMERG MARKETS BOND 2019 LU QUEENSLAND TREAS 5 1/2 06/21/21 AU0000XQLQV TELEKOM FINANZ 4 1/4 01/17 XS TELNO 1 3/4 01/18 XS VW 1 1/2 09/15/15 XS WESTERN AUST TREAS CORP 7 10/15/19 AU000WT

8 ÚPLATA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU ( V TIS. KČ) OD DO : PR Kč Poplatky brokerovi a za vypořádání obchodů 62 Poplatky za audit 130 Úplata obhospodařovateli za obhospodařování fondu Daň z příjmů 534 Úplata za výkon činnosti depozitáře+úschova CP u depozitáře 693 Ostatní náklady- bankovní poplatky atd. 40 ROČNÍ VÝKONNOST 1 PODÍLOVÉHO LISTU FONDU Výkonnost 2014 Pioneer PR2 2,36 % 6

9 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA AUDITORA 7

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 Kontaktní informace Pioneer Investments v ČR Filadelfie Building Želetavská 1525/ Praha 4 -Michle Tel Fax

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Raiffeisen investiční společnost a.s. Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o Raiffeisen investiční společnosti a.s. (dále jen Společnost )... 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele...

Více

AMISTA investiční společnost, a.s.

AMISTA investiční společnost, a.s. AMISTA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva 2011 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI 3 FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ V 1. POLOLETÍ 2011 7 ČINNOST SPOLEČNOSTI V 1. POLOLETÍ 2011 8 ÚDAJE O DEPOZITÁŘÍCH A O OBCHODNÍCÍCH

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

POLOLETNÍ ZPRÁVA. FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ REALITNÍ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. června 2014 Conseq Funds investiční společnost,

Více

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011

Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2011 (dle ustanovení 53 odst. 1 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., Privátní portfolio AR 0 otevřený podílový fond ISIN:

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Wüstenrot hypoteční banka a. s. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 5 let DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ

PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ PROJEKT SLOUČENÍ PODÍLOVÝCH FONDŮ J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (přejímající fond) a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK II otevřený podílový fond,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více