Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy

2 Obsah Obsah... 1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 4 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/ Pedagogičtí pracovníci... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Autoevaluace školy v roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s jinými subjekty Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Příloha č.2 Inspekční zpráva Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/ Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

3 Základní údaje o škole Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Sídlo: Nad Školou 278, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Resortní identifikátor právnické osoby: IČ právnické osoby: Datum zápisu právnické osoby do rejstříku: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola. Součástí školy je i školní družina a školní kuchyň s jídelnou Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Libor Rygál zástupce ředitele: Mgr. Věra Humpalová WWW: Tel: , Fax: Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

4 Id. zařízení Název zařízení Základní škola Školní družina Obec Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Ulice Nad Školou 278 Nad Školou 278 Vyučovací jazyk Kapacita Platnost zařízení český 580 platné český 120 platné Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ze dne Škola má 4 oddělení školní družiny a školní kuchyň s jídelnou. Pro děti 1. i 2. stupně nabízíme volitelné předměty s možností dalšího procvičení nebo prohloubení jazykových nebo matematických znalostí a další aktivity formou kroužků, např. (pěvecký sbor, míčové hry, keramika, hra na flétnu, florbal, hra na klavír, hra na kytaru, beachvolejbal, a další). Pro žáky pořádáme ozdravné i poznávací zájezdy do zahraničí a exkurze. Žáci se účastní soutěží nejrůznějšího zaměření. V rámci akce "Mládež a kultura" navštěvují divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně nabízíme výchovné a kariérové poradenství; na prevenci sociálně patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví, atd.) se zaměřuje školní preventistka. V budově školy sídlila i veřejná knihovna. V roce 2013/2014 Školská rada pracovala ve složení Zorka Kašparová, Bc. Hana Šimková, MUDr. Zuzana Kofferová za zřizovatele, Kateřina Abrtová, Alena Rychnová a Kamil Jan Svoboda za rodiče a za pedagogy Mgr. Věra Humpalová, Mgr.Jana Svobodová a Marcela Chmelíková. Při škole též působí občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Na základě dohody o spolupráci získala škola statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole tyto odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, keramická dílna, 3 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

5 cvičná kuchyňka, učebna s interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudebna, zmodernizovaná počítačová učebna se samostatným připojením na internet a výukovými programy, 11 učeben s interaktivní tabulí. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry a pro florbal, které je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti a nově vybudované hřiště s třemi kurty na beachvolejbal. Počty žáků a tříd v ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou ve školním roce 2013/2014 (stav k ) Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru C/01 Forma Délka Kapacita Popis oboru Platnost vzdělávání vzdělávání oboru Základní škola denní devět let 580 platné 4 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

6 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci 1. Mgr. Václava Astalošová 2. Mgr. Barbora Blažková 3. Mgr. Petra Brychová 4. PaedDr. Jana Bujárková 5. Mgr. Markéta Čtveráková 6. Mgr. Milada Fibrichová 7. Mgr. Klára Havlová 8. Mgr. Jolana Hegedüsová 9. Mgr. Věra Humpalová 10. Mgr. Jitka Hübnerová 11. Marcela Chmelíková 12. Mgr. Milada Kanioková 13. Mgr. Pavlína Kordová 14. Mgr. Jan Kvapil 15. Mgr. Lucie Marhoulová 16. Bc. Eva Minčáková 17. Iveta Mrázková 18. Mgr. Ivana Pokorná 19. Mgr. Michaela Pospíšilová 20. Mgr. Vladimíra Reinišová 21. Mgr. Libor Rygál 22. Mgr. Jana Soldátová 23. Mgr. Jana Svobodová 24. Mgr. Jarmila Šlaichová 25. Mgr. Věra Šnajdrová 26. Mgr. Květa Trakalová 27. Ing. Martina Trpišovská 28. Mgr. Dana Tkáčová 29. Bc. Věra Valentová 30. Mgr. Jana Volková 31. Mgr. Zuzana Vraná 32. Mgr. Hana Zahradníková Nepedagogičtí pracovníci 1. Dana Dominiková 2. Kateřina Hoďáková 3. Soňa Nováková 4. Libuše Polcarová 5. Helena Brestovanská 6. Hana Líbalová 7. Hynek Matějka 8. Vlasta Jeništová Školní jídelna 1. Krásová Věra 2. Jančíková Monika 3. Justlová Michaela 4. Maděrová Jitka 5. Svatušková Jana 5 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

7 Pedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace Praxe 1. učitelka VŠ 2. st. On/Tv 3 2. učitelka VŠ 2. st. Čj/On 3 3. učitelka VŠ 1. st.zš/hv 6 4. Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 5 6. Učitelka VŠ 1.st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 4 8. Učitelka VŠ 1.st. zš Zástupce ředitele VŠ 2. st. Pe/Ov Učitelka VŠ 1st. ZŠ Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Vv Učitel VŠ Tv/trenér Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Čj Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. Čj/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 2. st. Rj/Ov Ředitel VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 2. st. M/Z Učitelka VŠ 1. st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st/Nj Učitelka VŠ 2. st. Bi Učitelka VŠ 2 st. Tv/Př Vychovatelka VŠ Čj/D Učitelka VŠ 1.st./Aj Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1. st. 22 Průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 17,6 let. 7 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

8 Věková struktura pedagogičtí pracovníci Do 30 let let let Nad 50 let Důchodci Nepedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Praxe 1. Uklízečka neeviduje se 2. Uklízečka neeviduje se 3. Uklízečka neeviduje se 4. Uklízečka neeviduje se 5. Uklízečka neeviduje se 6. Sam. referentka školník neeviduje se 8. správce neeviduje se 9. Vedoucí školní jídelny kuchařka neeviduje se 11 kuchařka neeviduje se 12 kuchařka neeviduje se 13 kuchařka neeviduje se Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 94 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 19 dětí má odklad povinné školní docházky podle ustanovení 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 24 žáků bylo přijato ke vzdělávání v základní škole podle 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 8 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.pol. 2.pol. Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet neklasifikovaných 1 1 Průměrný prospěch 1,59 1,64 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence 37,71 51,59 z toho omluvená 37,43 51,19 neomluvená 0,28 0,4 Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy Typ školy Podaných přihlášek Přijato 9. třída Gymnázia 3 3 SŠ a SOŠ s maturitou SOU třídy Gymnázia - šestiletá třídy Gymnázia - osmiletá 1 1 Žáci po splnění povinné školní docházky SOU 6 6 Přehled kázeňských opatření Školní rok 2013/2014 Pololetí Počet udělených pochval Počet udělených důtek třídního učitele Počet udělených důtek ředitele školy Počet snížených stupňů z chování Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V tomto školním roce proběhla opět spolupráce zejména s obecně prospěšnou společností Maják, s Centrem Generace, MUDr. Miladou Šípkovou, s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji a s organizací Člověk v tísni a spolupráce s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Žáci byli také seznámeni s negativními jevy spojenými s internetovou kriminalitou a kyberšikanou. Pro jednotlivé třídy jsou tak zajišťovány besedy a přednášky často realizované zážitkovou formou. (Dospívání a vlastní hodnota, Nejsem sám, prevence úrazů a rizikové chování dětí, alkohol a kouření, šikana, extremismus, sexualita,..) Jedna třída i letos spolupracovala i se Střediskem výchovné péče Čáp, které pro ni připravilo harmonizační program zaměřený na formování vztahů v třídním kolektivu. Konkrétní akce minimálního preventivního programu jsou uvedeny v části Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 10 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

11 Autoevaluace školy v roce 2013/2014 Kromě běžných evaluačních nástrojů, které se průběžně používají celý školní rok (pozorování, rozhovory), byl opět žákům 9. tříd předložen autoevaluační dotazník. V dotazníku se objevilo mnoho subjektivních názorů na učitele i na vybavení školy. ( staré záchody v části školy, chybějící tablety,..) Převažovalo i tentokrát kladné hodnocení celkové úrovně školy. Další částí autoevaluace bylo i letos testování úrovně žáků druhých tříd. Vzhledem k ukončení dvouletého období, ve kterém byla možnost rozdělit žáky do více tříd po menším počtu dětí, bylo třeba zhodnotit úroveň žáků v jednotlivých třídách a třídu podle výsledků přerozdělit. 11 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Krátkodobé 36 Dlouhodobé 3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Datum Událost Účastníci ZÁŘÍ Vítání prvňáčků a jejich rodičů ředitelem I. třídy školy Třídní schůzky rodičů žáků I. tříd rodiče I. tříd Prevence dospívání, puberta VI.A,B Vítání prvňáčků u starosty MOV I. třídy Tour Nordic Walking (Kardiocentrum LBC) IX.A,B chlapci 2.týden Nábor do zájmových kroužků celá škola Prevence Zdravé tělo 1 II.A, III.A,B,C Galerie výuka Vv II.B Planeta Země - Madagaskar VIII.A,B Galerie výuka Vv IV.B Kresba na chodník - Pohádka ŠD ŘÍJEN Čtyřboj sportovní soutěž ŠD Mimořádné třídní schůzky VI.A,B Coca cola cup fotbalový turnaj výběr chlapci 2. stupeň Prevence Zdravé tělo 1 II.B,C, IV.A,B Volba povolání IX.A,B 12 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

13 Mládež a kultura Rusalka II.A,B, III.B Mládež a kultura Biblické příběhy VI.A,B Fotografování 1.tříd + vánoční fotografování celá škola Mládež a kultura Ať žijí duchové III.B, IV.A,B Educa volba povolání VIII.A Exkurze do pivovaru Vratislavice n.n. IX.A,B Educa volba povolání VIII.B, IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Galerie výuka Vv III.B Dýně na 100 způsobů ŠD Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD Exkurze Magistrát v Liberci V.A,B Exkurze na SPŠ textilní IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Halloween pro třídy pořádá IX.A 1. 4.třídy, IX.A LISTOPAD Mládež a kultura Alibaba a 40 loupežníků III.B, IV.A Mládež a kultura Český Honza II.A,B,C Exkurze do Liberce III.C Florbal chlapci 6.+7.tříd Výběr chlapců Dopravní výchova I.A,B Schůzka výboru SRPDŠ zástupci žáků Třídní schůzky SRPDŠ Mládež a kultura Loutky hledají talent V.A,B Dopravní výchova I.C,D Prevence partnerské vztahy VIII.A,B Florbal dívky 9.tříd výběr Puzzliáda celodružinová akce ŠD Dopravní výchova IV.A,B Putování na hrad Slabikářov I.D Slavnostní předávání slabikáře I.A,B,C Dopravní výchova II.A,B,C Prevence dospívání a vlastní hodnota VI.A,B Prevence Mně žádný trest nehrozí VII.A,B Florbal chlapci 8.+9.tříd výběr chlapců Dopravní výchova III.A,B,C Exkurze na Úřad práce IX.A Prevence Nejsem sám V.A Exkurze na Úřad práce IX.B Florbal dívky 6.+7.tříd výběr dívek Exkurze Muzeum V Liberci II.C Hadi přírodovědný program IV.A, V.A,B Spaní ve škole III.B Na tu svatú Katerinu projektový den I.D plavání II.A,B,C Zeměpisný program Život v Africe VII.A Exkurze do film.ateliérů Barrandov VIII.A,B Program pro rodiče a děti III.B 13 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

14 PROSINEC Rozsvícení vánočního stromku Blešky Futsal chlapci 6.+7.tříd výběr Florbal finále dívky 8.+9.tříd výběr Vyhlášení rodinné soutěže Vánoční III.C hvězda plavání II.A,B,C Mikuláš třídy + ŠD Olympiáda z českého jazyka 8. a 9.třídy Futsal chlapci 8.+9.třídy výběr Bílý den projektový den I.A,B,C,D Zdravá 5 III.A,C Zdravá 5 I.A,B Florbal semifinále chlapci 8.+9.tříd výběr plavání II.A,B,C Zdravá 5 I.C,D Vánoční těšení I.A,B Prevence Zdravé tělo I.A,B,C,D Prevence Kybersvět VI.A,B Prevence Antikoncepce IX.A,B Zdravá 5 II.A, V.B Exkurze do Kryštofova Údolí II.B Vánoční jarmark ŠD Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD Zdravá 5 IV.A, V.A Mládež a kultura Zimní příhody I.A,B,C,D Mládež a kultura Hej mistře IV.A,B, V.A,B Zdravá 5 IV.B, VI.A, VII.B Autorské čtení II.A,B,C Koncert - Domov důchodců Blešky Dějepisné kolokvium výběr žáků Zdravá 5 VII.A, VI.B Zdobení stromku v lese III.B,C Výstava betlémů III.B Zdravá 5 VIII.A,B Mládež a kultura Ledové království (kino) II.A,C, IIIA,C Strom přání v Liberci VI.A,B - dívky Exkurze Kost vánoční tradice VIII.A,B Hudební pořad SOLIDEO třídy Vánoční besídky celá škola LEDEN Zahájení vyučování plavání II.A,B,C 9.1. Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Divadlo Kozlík ŠD Ukázková hodina pro MŠ Tanvaldská I.A 14 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

15 15.1. Schůzka pro rodiče žáků s ukončenou PŠD plavání II.A,B,C Ukázková hodina pro MŠ Poštovní I.A Zápis do 1. tříd pro veřejnost Zápis do 1. tříd pro veřejnost plavání II.A,B,C Puzzliáda ŠD Mládež a kultura Cesta do pravěku III.A,B,C Školní kolo dějepisné olympiády výběr žáků plavání II.A,B,C Mládež a kultura Cinestar IV.A,B, V.A,B Vydávání vysvědčení za 1. pololetí celá škola ÚNOR Mládež a kultura Babu a papoušek III.B plavání II.A,B,C 6.2. Okresní kolo olympiády v Čj výběr žáků 6.2. Jazyková animace Nj VIII.A,B 7.2. Návštěva Dinoparku III.C 7.2. Mládež a kultura Ledové království (kino) I.A,B,C,D Putování s dinosaury III.C Perštejni dějepisný program 5. 8.třídy plavání II.A,B,C Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.B Dodatečný zápis do 1.tříd pro veřejnost Prevence Kybesvět V.A,B Prevence Šikana VI.A,B Den v karnevalových maskách I.A,B,C,D Barevný (červený) den celá škola Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.A 17.2.,18.2. Dopravní výchova testy 4. 8.třídy Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň Maškarní karneval ŠD plávání (ukončení kurzu) II.A,B,C Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD 1.třídy Projektový den s pejskem a kočičkou I.A,B,C,D Maškarni den II.A,B,C Dopravní výchova IV.A,B Karnevalový den III.A,C BŘEZEN Výtvarná beseda (tvorba animovaného filmu) III.B, IV.B 6. 9.třídy 4.3. Turnaj ve vybíjené 4. 5.třídy 4.3. Puzzliáda ŠD 5.3. Exkurze sklárna VIII.A,B - dívky 6.3. Mládež a kultura Povídejme si děti I.A,B,C,D 7.3. Výuka Vv galerie IV.B 7.3. Okresní kolo recitační soutěže výběr žáků 15 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

16 Projektový týden vítání jara III.A Beseda v knihovně ŠD Dopravní soutěž výběr žáků Mládež a kultura Písně Šlitra a Ježka VIII.A,B Beseda v knihovně ŠD Mládež a kultura Budulínek I.A,B,C,D Projektové dny Jaro III.B Celoškolní sběr papíru celá škola Exkurze do botanické zahrady III.A Mládež a kultura Čtyřlístek v pohádce II.A,B,C Mládež a kultura Saxana IV.A Výuka Vv galerie III.B Vyhodnocení výroby modelů zvířat ŠD Mládež a kultura Poslední trik VI.B DUBEN Doravní hřiště IV.A,B 1.4. Aprílová škola III.C 2.4. Mládež a kultura Jája a Pája III.A,C 3.4. Prevence kouření a alkohol VI.A,B 3.4. Mistrovství ČR v basketbalu VII.B, VIII.B 4.4. Prevence sexualita VIII.B 4.4. Prevence pohlavní choroby IX.B 4.4. Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD 8.4. Mc Donald s Cup 4. 5.třídy 9.4. Mistrovství školy v pravopisu 6. 9.třídy Výuka Vv galeria II.B Prevence sexualita VIII.A Prevence partnerské vztahy VII.B Muzikál Adam a Eva Praha výběr žáků Jaro v knížkách III.B Schůzka výboru SRDDŠ zástupci žáků 14.4.,15.4. Bezpečně na silnicích ŠD Třídní schůzky SRPDŠ celá škola Mc Donald s Cup 1. 3.třídy Velikonoce ve třídě III.C Velikonoční tvoření III.A IQLandia IV.A,B Projektový den Velikonoce I.C Zábavné odpoledne s Indiány ŠD KVK Liberec IV.B IQ park III.B Exkurze do vodárny VIII.A Projektový den Čarodějnice II.B Čarodějnická škola III.C Pálení čarodějnic III.A Projektový den Čarodějnice I.A,B,C,D Prevence kouření VI.A,B 16 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

17 KVĚTEN Zájezd do Anglie výběr žáků Brach soustředění Itálie výběr žáků 6.5. Den matek 1.stupeň 9.5. Ochrana člověka za mimořádných situací celá škola Škola v přírodě II.A,B,C Mc Donald s Cup semifinále 1. 3.třídy Mládež a kultura Kouzelný dům III.A,C Exkurze Planetárium Praha V.A,B Mládež a kultura Romance pro křídlovku IX.A,B IQLandia III.A Fotografování tříd celá škola Mistrovství Evropy v brach IX.A,B Prevence sexualita VIII.A,B Prevence partnerské vztahy VII.A Prevence pohlavně přenosné choroby IX.A Mládež a kultura Mach a Šebestová III.B Spaní ve škole III.B Exkurze Přerov nad Labem IV.A,B Přírodovědná exkurze včely IX.A,B Okresní kolo ve volejbale 8.a 9 třídy - dívky Ochrana člověka za mimořádných situací IX.A Ochrana člověka za mimořádných situací IX.B Návštěva Lunaparku I.B Turnaj v pexesu 1. 4.třídy Den dětí ŠD Zeměpisný program Mexiko VII.A,B Prevence pohlavně přenosné nemoci IX.A,B Slovánek Cup 1.třídy Den dětí I.A,B,C,D, III.B Tvořivá dílnička se spaním v ŠD ŠD Den dětí v kasárnách IV.B, VI.A,B, VII.A,B, VIII.A,B, IX.A,B ČERVEN Den dětí v Aréně III.A,B 2.6. IQLandia VI.B 2.6. Dětský den IV.A 2.6. Výlet Jizerky IX.A 3.6. Puzzliáda ŠD 3.6. Výlet Malá Skála VI.A 5.6. Výlet Riegerova stezka VIII.A,B 6.6. Výlet Český ráj VII.A 6.6. IQLandia VIII.A,B 6.6. Exkurze do ZOO II.B 9.6. Mládež a kultura Souhvězdí V.A,B Dopravní hřiště IV.A,B Odpoledne plné soutěží ŠD 17 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

18 11.6. Exkurze Terezín IX.A,B Výlet Mnichovo Hradiště I.A,B,C,D 12.6.,13.6. Výlet Bozkovské jeskyně III.B 12.6.,13.6. Výlet Jizerky rodiče Exkurze do Muzea v Liberci III.C Výlet Malá Skála VI.B Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro veřejnost 17.6.,18.6. Výlet Malá Skála IX.A,B Výlet Český ráj IV.B 19.6.,20.6. Výlet Malá Skála V.A 19.6.,20.6. Pěší výlet + IQLandia V.B Exkurze do ZOO II.A,C Exkurze Lázně Liberec IV.A Exkurze do Botanické zahrady III.B Výlet do okolí Liberce IX.A Celoškolní sběr papíru celá škola Výlet Bozkovské jeskyně III.A,C Výlet Český ráj IV.A Prohlídka kostela ve Vratislavicích n.n. III.B Mládež a kultura Hrnečku, vař I.A,B,C,D IQLandia VI.A Exkurze u dobrovolných hasičů III.C Sportovní dny celá škola Školní akademie všechny třídy Slavnostní rozloučení s žáky IX. tříd, předání knižních cen nejlepším žákům tříd, předání cen v soutěži třídění odpadu, předání vysvědčení za 2. pololetí všichni žáci Spolupráce s jinými subjekty Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci žáci se specifickými poruchami učení a chování Odbor sociální péče v Liberci rodinné zázemí žáků, problematická spolupráce s rodiči, záškoláctví, atd. Středisko výchovné péče preventivní a intervenční programy podle potřeb jednotlivých tříd Mateřské školy v působnosti MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis do 1. tříd, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách, společná kulturní vystoupení, Den dětí atd. Střední školy v Libereckém kraji výběr povolání, přijímací řízení na střední školy Policie ČR, Městská policie řešení problémových situací, besedy, přednášky, zajišťování bezpečnosti v okolí školy Úřad práce v Liberci v rámci výchovy k povolání Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou ochrana člověka za mimořádných okolností Knihovna Vratislavice nad Nisou rozvoj čtenářství 18 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

19 Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

20 20 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

21 21 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

22 22 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

23 23 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

24 Příloha č.2 Inspekční zpráva 24 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

25 25 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

26 26 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

27 27 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

28 28 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

29 29 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

30 30 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

31 31 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

32 32 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

33 Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/2014 více na stránkách školy Svátek masek Exkurze u hasičů v Liberci 33 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

34 Pyžamový den Kytarové vystoupení 34 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

35 Předtančení na plese Den matek 35 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

36 Výstava v Beachvolejbalový klub 36 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola

- 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 13. 9. divadelní představení na nádvoří celá škola - 2. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4. 9. Tonda obal na cestách jak třídit odpad 1.st. - 5. 9. Schůzka s rodiči 1.A. 1.B - 5. 9. divadelní představení na nádvoří 1. 3. tř. - 6. 9. divadelní představení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Albrechtická 732,Praha Kbely za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole - název školy Základní škola Albrechtická 732,Praha Kbely - adresa školy Albrechtická 732, 197

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SRPEN KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická rada

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2014 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. workshop Mentoring nebo jen hodnocení? 27. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO ŢÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ Mozartova 7, 360 20 Karlovy Vary Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 V Karlových Varech 15.08.2011 zpracovala: Mgr. Klára Píšová ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více