Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy

2 Obsah Obsah... 1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 4 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/ Pedagogičtí pracovníci... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Autoevaluace školy v roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s jinými subjekty Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Příloha č.2 Inspekční zpráva Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/ Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

3 Základní údaje o škole Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Sídlo: Nad Školou 278, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Resortní identifikátor právnické osoby: IČ právnické osoby: Datum zápisu právnické osoby do rejstříku: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola. Součástí školy je i školní družina a školní kuchyň s jídelnou Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Libor Rygál zástupce ředitele: Mgr. Věra Humpalová WWW: Tel: , Fax: Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

4 Id. zařízení Název zařízení Základní škola Školní družina Obec Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Ulice Nad Školou 278 Nad Školou 278 Vyučovací jazyk Kapacita Platnost zařízení český 580 platné český 120 platné Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ze dne Škola má 4 oddělení školní družiny a školní kuchyň s jídelnou. Pro děti 1. i 2. stupně nabízíme volitelné předměty s možností dalšího procvičení nebo prohloubení jazykových nebo matematických znalostí a další aktivity formou kroužků, např. (pěvecký sbor, míčové hry, keramika, hra na flétnu, florbal, hra na klavír, hra na kytaru, beachvolejbal, a další). Pro žáky pořádáme ozdravné i poznávací zájezdy do zahraničí a exkurze. Žáci se účastní soutěží nejrůznějšího zaměření. V rámci akce "Mládež a kultura" navštěvují divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně nabízíme výchovné a kariérové poradenství; na prevenci sociálně patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví, atd.) se zaměřuje školní preventistka. V budově školy sídlila i veřejná knihovna. V roce 2013/2014 Školská rada pracovala ve složení Zorka Kašparová, Bc. Hana Šimková, MUDr. Zuzana Kofferová za zřizovatele, Kateřina Abrtová, Alena Rychnová a Kamil Jan Svoboda za rodiče a za pedagogy Mgr. Věra Humpalová, Mgr.Jana Svobodová a Marcela Chmelíková. Při škole též působí občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Na základě dohody o spolupráci získala škola statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole tyto odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, keramická dílna, 3 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

5 cvičná kuchyňka, učebna s interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudebna, zmodernizovaná počítačová učebna se samostatným připojením na internet a výukovými programy, 11 učeben s interaktivní tabulí. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry a pro florbal, které je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti a nově vybudované hřiště s třemi kurty na beachvolejbal. Počty žáků a tříd v ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou ve školním roce 2013/2014 (stav k ) Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru C/01 Forma Délka Kapacita Popis oboru Platnost vzdělávání vzdělávání oboru Základní škola denní devět let 580 platné 4 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

6 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci 1. Mgr. Václava Astalošová 2. Mgr. Barbora Blažková 3. Mgr. Petra Brychová 4. PaedDr. Jana Bujárková 5. Mgr. Markéta Čtveráková 6. Mgr. Milada Fibrichová 7. Mgr. Klára Havlová 8. Mgr. Jolana Hegedüsová 9. Mgr. Věra Humpalová 10. Mgr. Jitka Hübnerová 11. Marcela Chmelíková 12. Mgr. Milada Kanioková 13. Mgr. Pavlína Kordová 14. Mgr. Jan Kvapil 15. Mgr. Lucie Marhoulová 16. Bc. Eva Minčáková 17. Iveta Mrázková 18. Mgr. Ivana Pokorná 19. Mgr. Michaela Pospíšilová 20. Mgr. Vladimíra Reinišová 21. Mgr. Libor Rygál 22. Mgr. Jana Soldátová 23. Mgr. Jana Svobodová 24. Mgr. Jarmila Šlaichová 25. Mgr. Věra Šnajdrová 26. Mgr. Květa Trakalová 27. Ing. Martina Trpišovská 28. Mgr. Dana Tkáčová 29. Bc. Věra Valentová 30. Mgr. Jana Volková 31. Mgr. Zuzana Vraná 32. Mgr. Hana Zahradníková Nepedagogičtí pracovníci 1. Dana Dominiková 2. Kateřina Hoďáková 3. Soňa Nováková 4. Libuše Polcarová 5. Helena Brestovanská 6. Hana Líbalová 7. Hynek Matějka 8. Vlasta Jeništová Školní jídelna 1. Krásová Věra 2. Jančíková Monika 3. Justlová Michaela 4. Maděrová Jitka 5. Svatušková Jana 5 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

7 Pedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace Praxe 1. učitelka VŠ 2. st. On/Tv 3 2. učitelka VŠ 2. st. Čj/On 3 3. učitelka VŠ 1. st.zš/hv 6 4. Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 5 6. Učitelka VŠ 1.st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 4 8. Učitelka VŠ 1.st. zš Zástupce ředitele VŠ 2. st. Pe/Ov Učitelka VŠ 1st. ZŠ Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Vv Učitel VŠ Tv/trenér Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Čj Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. Čj/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 2. st. Rj/Ov Ředitel VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 2. st. M/Z Učitelka VŠ 1. st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st/Nj Učitelka VŠ 2. st. Bi Učitelka VŠ 2 st. Tv/Př Vychovatelka VŠ Čj/D Učitelka VŠ 1.st./Aj Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1. st. 22 Průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 17,6 let. 7 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

8 Věková struktura pedagogičtí pracovníci Do 30 let let let Nad 50 let Důchodci Nepedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Praxe 1. Uklízečka neeviduje se 2. Uklízečka neeviduje se 3. Uklízečka neeviduje se 4. Uklízečka neeviduje se 5. Uklízečka neeviduje se 6. Sam. referentka školník neeviduje se 8. správce neeviduje se 9. Vedoucí školní jídelny kuchařka neeviduje se 11 kuchařka neeviduje se 12 kuchařka neeviduje se 13 kuchařka neeviduje se Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 94 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 19 dětí má odklad povinné školní docházky podle ustanovení 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 24 žáků bylo přijato ke vzdělávání v základní škole podle 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 8 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.pol. 2.pol. Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet neklasifikovaných 1 1 Průměrný prospěch 1,59 1,64 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence 37,71 51,59 z toho omluvená 37,43 51,19 neomluvená 0,28 0,4 Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy Typ školy Podaných přihlášek Přijato 9. třída Gymnázia 3 3 SŠ a SOŠ s maturitou SOU třídy Gymnázia - šestiletá třídy Gymnázia - osmiletá 1 1 Žáci po splnění povinné školní docházky SOU 6 6 Přehled kázeňských opatření Školní rok 2013/2014 Pololetí Počet udělených pochval Počet udělených důtek třídního učitele Počet udělených důtek ředitele školy Počet snížených stupňů z chování Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V tomto školním roce proběhla opět spolupráce zejména s obecně prospěšnou společností Maják, s Centrem Generace, MUDr. Miladou Šípkovou, s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji a s organizací Člověk v tísni a spolupráce s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Žáci byli také seznámeni s negativními jevy spojenými s internetovou kriminalitou a kyberšikanou. Pro jednotlivé třídy jsou tak zajišťovány besedy a přednášky často realizované zážitkovou formou. (Dospívání a vlastní hodnota, Nejsem sám, prevence úrazů a rizikové chování dětí, alkohol a kouření, šikana, extremismus, sexualita,..) Jedna třída i letos spolupracovala i se Střediskem výchovné péče Čáp, které pro ni připravilo harmonizační program zaměřený na formování vztahů v třídním kolektivu. Konkrétní akce minimálního preventivního programu jsou uvedeny v části Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 10 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

11 Autoevaluace školy v roce 2013/2014 Kromě běžných evaluačních nástrojů, které se průběžně používají celý školní rok (pozorování, rozhovory), byl opět žákům 9. tříd předložen autoevaluační dotazník. V dotazníku se objevilo mnoho subjektivních názorů na učitele i na vybavení školy. ( staré záchody v části školy, chybějící tablety,..) Převažovalo i tentokrát kladné hodnocení celkové úrovně školy. Další částí autoevaluace bylo i letos testování úrovně žáků druhých tříd. Vzhledem k ukončení dvouletého období, ve kterém byla možnost rozdělit žáky do více tříd po menším počtu dětí, bylo třeba zhodnotit úroveň žáků v jednotlivých třídách a třídu podle výsledků přerozdělit. 11 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Krátkodobé 36 Dlouhodobé 3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Datum Událost Účastníci ZÁŘÍ Vítání prvňáčků a jejich rodičů ředitelem I. třídy školy Třídní schůzky rodičů žáků I. tříd rodiče I. tříd Prevence dospívání, puberta VI.A,B Vítání prvňáčků u starosty MOV I. třídy Tour Nordic Walking (Kardiocentrum LBC) IX.A,B chlapci 2.týden Nábor do zájmových kroužků celá škola Prevence Zdravé tělo 1 II.A, III.A,B,C Galerie výuka Vv II.B Planeta Země - Madagaskar VIII.A,B Galerie výuka Vv IV.B Kresba na chodník - Pohádka ŠD ŘÍJEN Čtyřboj sportovní soutěž ŠD Mimořádné třídní schůzky VI.A,B Coca cola cup fotbalový turnaj výběr chlapci 2. stupeň Prevence Zdravé tělo 1 II.B,C, IV.A,B Volba povolání IX.A,B 12 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

13 Mládež a kultura Rusalka II.A,B, III.B Mládež a kultura Biblické příběhy VI.A,B Fotografování 1.tříd + vánoční fotografování celá škola Mládež a kultura Ať žijí duchové III.B, IV.A,B Educa volba povolání VIII.A Exkurze do pivovaru Vratislavice n.n. IX.A,B Educa volba povolání VIII.B, IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Galerie výuka Vv III.B Dýně na 100 způsobů ŠD Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD Exkurze Magistrát v Liberci V.A,B Exkurze na SPŠ textilní IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Halloween pro třídy pořádá IX.A 1. 4.třídy, IX.A LISTOPAD Mládež a kultura Alibaba a 40 loupežníků III.B, IV.A Mládež a kultura Český Honza II.A,B,C Exkurze do Liberce III.C Florbal chlapci 6.+7.tříd Výběr chlapců Dopravní výchova I.A,B Schůzka výboru SRPDŠ zástupci žáků Třídní schůzky SRPDŠ Mládež a kultura Loutky hledají talent V.A,B Dopravní výchova I.C,D Prevence partnerské vztahy VIII.A,B Florbal dívky 9.tříd výběr Puzzliáda celodružinová akce ŠD Dopravní výchova IV.A,B Putování na hrad Slabikářov I.D Slavnostní předávání slabikáře I.A,B,C Dopravní výchova II.A,B,C Prevence dospívání a vlastní hodnota VI.A,B Prevence Mně žádný trest nehrozí VII.A,B Florbal chlapci 8.+9.tříd výběr chlapců Dopravní výchova III.A,B,C Exkurze na Úřad práce IX.A Prevence Nejsem sám V.A Exkurze na Úřad práce IX.B Florbal dívky 6.+7.tříd výběr dívek Exkurze Muzeum V Liberci II.C Hadi přírodovědný program IV.A, V.A,B Spaní ve škole III.B Na tu svatú Katerinu projektový den I.D plavání II.A,B,C Zeměpisný program Život v Africe VII.A Exkurze do film.ateliérů Barrandov VIII.A,B Program pro rodiče a děti III.B 13 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

14 PROSINEC Rozsvícení vánočního stromku Blešky Futsal chlapci 6.+7.tříd výběr Florbal finále dívky 8.+9.tříd výběr Vyhlášení rodinné soutěže Vánoční III.C hvězda plavání II.A,B,C Mikuláš třídy + ŠD Olympiáda z českého jazyka 8. a 9.třídy Futsal chlapci 8.+9.třídy výběr Bílý den projektový den I.A,B,C,D Zdravá 5 III.A,C Zdravá 5 I.A,B Florbal semifinále chlapci 8.+9.tříd výběr plavání II.A,B,C Zdravá 5 I.C,D Vánoční těšení I.A,B Prevence Zdravé tělo I.A,B,C,D Prevence Kybersvět VI.A,B Prevence Antikoncepce IX.A,B Zdravá 5 II.A, V.B Exkurze do Kryštofova Údolí II.B Vánoční jarmark ŠD Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD Zdravá 5 IV.A, V.A Mládež a kultura Zimní příhody I.A,B,C,D Mládež a kultura Hej mistře IV.A,B, V.A,B Zdravá 5 IV.B, VI.A, VII.B Autorské čtení II.A,B,C Koncert - Domov důchodců Blešky Dějepisné kolokvium výběr žáků Zdravá 5 VII.A, VI.B Zdobení stromku v lese III.B,C Výstava betlémů III.B Zdravá 5 VIII.A,B Mládež a kultura Ledové království (kino) II.A,C, IIIA,C Strom přání v Liberci VI.A,B - dívky Exkurze Kost vánoční tradice VIII.A,B Hudební pořad SOLIDEO třídy Vánoční besídky celá škola LEDEN Zahájení vyučování plavání II.A,B,C 9.1. Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Divadlo Kozlík ŠD Ukázková hodina pro MŠ Tanvaldská I.A 14 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

15 15.1. Schůzka pro rodiče žáků s ukončenou PŠD plavání II.A,B,C Ukázková hodina pro MŠ Poštovní I.A Zápis do 1. tříd pro veřejnost Zápis do 1. tříd pro veřejnost plavání II.A,B,C Puzzliáda ŠD Mládež a kultura Cesta do pravěku III.A,B,C Školní kolo dějepisné olympiády výběr žáků plavání II.A,B,C Mládež a kultura Cinestar IV.A,B, V.A,B Vydávání vysvědčení za 1. pololetí celá škola ÚNOR Mládež a kultura Babu a papoušek III.B plavání II.A,B,C 6.2. Okresní kolo olympiády v Čj výběr žáků 6.2. Jazyková animace Nj VIII.A,B 7.2. Návštěva Dinoparku III.C 7.2. Mládež a kultura Ledové království (kino) I.A,B,C,D Putování s dinosaury III.C Perštejni dějepisný program 5. 8.třídy plavání II.A,B,C Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.B Dodatečný zápis do 1.tříd pro veřejnost Prevence Kybesvět V.A,B Prevence Šikana VI.A,B Den v karnevalových maskách I.A,B,C,D Barevný (červený) den celá škola Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.A 17.2.,18.2. Dopravní výchova testy 4. 8.třídy Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň Maškarní karneval ŠD plávání (ukončení kurzu) II.A,B,C Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD 1.třídy Projektový den s pejskem a kočičkou I.A,B,C,D Maškarni den II.A,B,C Dopravní výchova IV.A,B Karnevalový den III.A,C BŘEZEN Výtvarná beseda (tvorba animovaného filmu) III.B, IV.B 6. 9.třídy 4.3. Turnaj ve vybíjené 4. 5.třídy 4.3. Puzzliáda ŠD 5.3. Exkurze sklárna VIII.A,B - dívky 6.3. Mládež a kultura Povídejme si děti I.A,B,C,D 7.3. Výuka Vv galerie IV.B 7.3. Okresní kolo recitační soutěže výběr žáků 15 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

16 Projektový týden vítání jara III.A Beseda v knihovně ŠD Dopravní soutěž výběr žáků Mládež a kultura Písně Šlitra a Ježka VIII.A,B Beseda v knihovně ŠD Mládež a kultura Budulínek I.A,B,C,D Projektové dny Jaro III.B Celoškolní sběr papíru celá škola Exkurze do botanické zahrady III.A Mládež a kultura Čtyřlístek v pohádce II.A,B,C Mládež a kultura Saxana IV.A Výuka Vv galerie III.B Vyhodnocení výroby modelů zvířat ŠD Mládež a kultura Poslední trik VI.B DUBEN Doravní hřiště IV.A,B 1.4. Aprílová škola III.C 2.4. Mládež a kultura Jája a Pája III.A,C 3.4. Prevence kouření a alkohol VI.A,B 3.4. Mistrovství ČR v basketbalu VII.B, VIII.B 4.4. Prevence sexualita VIII.B 4.4. Prevence pohlavní choroby IX.B 4.4. Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD 8.4. Mc Donald s Cup 4. 5.třídy 9.4. Mistrovství školy v pravopisu 6. 9.třídy Výuka Vv galeria II.B Prevence sexualita VIII.A Prevence partnerské vztahy VII.B Muzikál Adam a Eva Praha výběr žáků Jaro v knížkách III.B Schůzka výboru SRDDŠ zástupci žáků 14.4.,15.4. Bezpečně na silnicích ŠD Třídní schůzky SRPDŠ celá škola Mc Donald s Cup 1. 3.třídy Velikonoce ve třídě III.C Velikonoční tvoření III.A IQLandia IV.A,B Projektový den Velikonoce I.C Zábavné odpoledne s Indiány ŠD KVK Liberec IV.B IQ park III.B Exkurze do vodárny VIII.A Projektový den Čarodějnice II.B Čarodějnická škola III.C Pálení čarodějnic III.A Projektový den Čarodějnice I.A,B,C,D Prevence kouření VI.A,B 16 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

17 KVĚTEN Zájezd do Anglie výběr žáků Brach soustředění Itálie výběr žáků 6.5. Den matek 1.stupeň 9.5. Ochrana člověka za mimořádných situací celá škola Škola v přírodě II.A,B,C Mc Donald s Cup semifinále 1. 3.třídy Mládež a kultura Kouzelný dům III.A,C Exkurze Planetárium Praha V.A,B Mládež a kultura Romance pro křídlovku IX.A,B IQLandia III.A Fotografování tříd celá škola Mistrovství Evropy v brach IX.A,B Prevence sexualita VIII.A,B Prevence partnerské vztahy VII.A Prevence pohlavně přenosné choroby IX.A Mládež a kultura Mach a Šebestová III.B Spaní ve škole III.B Exkurze Přerov nad Labem IV.A,B Přírodovědná exkurze včely IX.A,B Okresní kolo ve volejbale 8.a 9 třídy - dívky Ochrana člověka za mimořádných situací IX.A Ochrana člověka za mimořádných situací IX.B Návštěva Lunaparku I.B Turnaj v pexesu 1. 4.třídy Den dětí ŠD Zeměpisný program Mexiko VII.A,B Prevence pohlavně přenosné nemoci IX.A,B Slovánek Cup 1.třídy Den dětí I.A,B,C,D, III.B Tvořivá dílnička se spaním v ŠD ŠD Den dětí v kasárnách IV.B, VI.A,B, VII.A,B, VIII.A,B, IX.A,B ČERVEN Den dětí v Aréně III.A,B 2.6. IQLandia VI.B 2.6. Dětský den IV.A 2.6. Výlet Jizerky IX.A 3.6. Puzzliáda ŠD 3.6. Výlet Malá Skála VI.A 5.6. Výlet Riegerova stezka VIII.A,B 6.6. Výlet Český ráj VII.A 6.6. IQLandia VIII.A,B 6.6. Exkurze do ZOO II.B 9.6. Mládež a kultura Souhvězdí V.A,B Dopravní hřiště IV.A,B Odpoledne plné soutěží ŠD 17 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

18 11.6. Exkurze Terezín IX.A,B Výlet Mnichovo Hradiště I.A,B,C,D 12.6.,13.6. Výlet Bozkovské jeskyně III.B 12.6.,13.6. Výlet Jizerky rodiče Exkurze do Muzea v Liberci III.C Výlet Malá Skála VI.B Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro veřejnost 17.6.,18.6. Výlet Malá Skála IX.A,B Výlet Český ráj IV.B 19.6.,20.6. Výlet Malá Skála V.A 19.6.,20.6. Pěší výlet + IQLandia V.B Exkurze do ZOO II.A,C Exkurze Lázně Liberec IV.A Exkurze do Botanické zahrady III.B Výlet do okolí Liberce IX.A Celoškolní sběr papíru celá škola Výlet Bozkovské jeskyně III.A,C Výlet Český ráj IV.A Prohlídka kostela ve Vratislavicích n.n. III.B Mládež a kultura Hrnečku, vař I.A,B,C,D IQLandia VI.A Exkurze u dobrovolných hasičů III.C Sportovní dny celá škola Školní akademie všechny třídy Slavnostní rozloučení s žáky IX. tříd, předání knižních cen nejlepším žákům tříd, předání cen v soutěži třídění odpadu, předání vysvědčení za 2. pololetí všichni žáci Spolupráce s jinými subjekty Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci žáci se specifickými poruchami učení a chování Odbor sociální péče v Liberci rodinné zázemí žáků, problematická spolupráce s rodiči, záškoláctví, atd. Středisko výchovné péče preventivní a intervenční programy podle potřeb jednotlivých tříd Mateřské školy v působnosti MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis do 1. tříd, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách, společná kulturní vystoupení, Den dětí atd. Střední školy v Libereckém kraji výběr povolání, přijímací řízení na střední školy Policie ČR, Městská policie řešení problémových situací, besedy, přednášky, zajišťování bezpečnosti v okolí školy Úřad práce v Liberci v rámci výchovy k povolání Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou ochrana člověka za mimořádných okolností Knihovna Vratislavice nad Nisou rozvoj čtenářství 18 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

19 Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

20 20 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

21 21 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

22 22 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

23 23 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

24 Příloha č.2 Inspekční zpráva 24 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

25 25 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

26 26 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

27 27 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

28 28 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

29 29 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

30 30 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

31 31 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

32 32 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

33 Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/2014 více na stránkách školy Svátek masek Exkurze u hasičů v Liberci 33 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

34 Pyžamový den Kytarové vystoupení 34 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

35 Předtančení na plese Den matek 35 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

36 Výstava v Beachvolejbalový klub 36 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon),

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Projednána a schválena na jednání školské rady dne 23.9.2014 Podle ustanovení 10 odst.3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková organizace POSTŘELMOV, ŠKOLNÍ 90 IZO 6004878 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 0/0 006-007 Stránka / 0 Základní škola Postřelmov okres Šumperk příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více