Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 24.9.2014. Schváleno na školské radě dne 13.10.2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy

2 Obsah Obsah... 1 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku... 4 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/ Pedagogičtí pracovníci... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 8 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 9 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Autoevaluace školy v roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s jinými subjekty Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Příloha č.2 Inspekční zpráva Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/ Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne Schváleno na školské radě dne Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

3 Základní údaje o škole Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Sídlo: Nad Školou 278, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Resortní identifikátor právnické osoby: IČ právnické osoby: Datum zápisu právnické osoby do rejstříku: Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel školy: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola. Součástí školy je i školní družina a školní kuchyň s jídelnou Vedení školy: ředitel školy: Mgr. Libor Rygál zástupce ředitele: Mgr. Věra Humpalová WWW: Tel: , Fax: Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

4 Id. zařízení Název zařízení Základní škola Školní družina Obec Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou Ulice Nad Školou 278 Nad Školou 278 Vyučovací jazyk Kapacita Platnost zařízení český 580 platné český 120 platné Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka podle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE ŠKOLA ze dne Škola má 4 oddělení školní družiny a školní kuchyň s jídelnou. Pro děti 1. i 2. stupně nabízíme volitelné předměty s možností dalšího procvičení nebo prohloubení jazykových nebo matematických znalostí a další aktivity formou kroužků, např. (pěvecký sbor, míčové hry, keramika, hra na flétnu, florbal, hra na klavír, hra na kytaru, beachvolejbal, a další). Pro žáky pořádáme ozdravné i poznávací zájezdy do zahraničí a exkurze. Žáci se účastní soutěží nejrůznějšího zaměření. V rámci akce "Mládež a kultura" navštěvují divadelní představení, koncerty, besedy, přednášky. Prostřednictvím výchovné poradkyně nabízíme výchovné a kariérové poradenství; na prevenci sociálně patologických jevů (drogy, šikana, záškoláctví, atd.) se zaměřuje školní preventistka. V budově školy sídlila i veřejná knihovna. V roce 2013/2014 Školská rada pracovala ve složení Zorka Kašparová, Bc. Hana Šimková, MUDr. Zuzana Kofferová za zřizovatele, Kateřina Abrtová, Alena Rychnová a Kamil Jan Svoboda za rodiče a za pedagogy Mgr. Věra Humpalová, Mgr.Jana Svobodová a Marcela Chmelíková. Při škole též působí občanské sdružení - Sdružení rodičů a přátel dětí školy. Na základě dohody o spolupráci získala škola statut Fakultní školy Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Škola má již více než stoletou tradici. Nejstarší hlavní budova se třemi nadzemními podlažími je spojena s členitým komplexem mladších přístaveb. Vedle klasických učeben jsou na škole tyto odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova, keramická dílna, 3 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

5 cvičná kuchyňka, učebna s interaktivní tabulí, dvě tělocvičny, dílny pro pracovní vyučování, hudebna, zmodernizovaná počítačová učebna se samostatným připojením na internet a výukovými programy, 11 učeben s interaktivní tabulí. Ke škole patří venkovní hřiště s umělým povrchem pro kolektivní míčové hry a pro florbal, které je v době mimo vyučování přístupné veřejnosti a nově vybudované hřiště s třemi kurty na beachvolejbal. Počty žáků a tříd v ZŠ Liberec Vratislavice nad Nisou ve školním roce 2013/2014 (stav k ) Třída Ročník Počet žáků Počet chlapců Počet dívek I.A I.B I.C I.D II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Kód oboru C/01 Forma Délka Kapacita Popis oboru Platnost vzdělávání vzdělávání oboru Základní škola denní devět let 580 platné 4 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

6 Přehled pracovníků školy ve školním roce 2013/2014 Pedagogičtí pracovníci 1. Mgr. Václava Astalošová 2. Mgr. Barbora Blažková 3. Mgr. Petra Brychová 4. PaedDr. Jana Bujárková 5. Mgr. Markéta Čtveráková 6. Mgr. Milada Fibrichová 7. Mgr. Klára Havlová 8. Mgr. Jolana Hegedüsová 9. Mgr. Věra Humpalová 10. Mgr. Jitka Hübnerová 11. Marcela Chmelíková 12. Mgr. Milada Kanioková 13. Mgr. Pavlína Kordová 14. Mgr. Jan Kvapil 15. Mgr. Lucie Marhoulová 16. Bc. Eva Minčáková 17. Iveta Mrázková 18. Mgr. Ivana Pokorná 19. Mgr. Michaela Pospíšilová 20. Mgr. Vladimíra Reinišová 21. Mgr. Libor Rygál 22. Mgr. Jana Soldátová 23. Mgr. Jana Svobodová 24. Mgr. Jarmila Šlaichová 25. Mgr. Věra Šnajdrová 26. Mgr. Květa Trakalová 27. Ing. Martina Trpišovská 28. Mgr. Dana Tkáčová 29. Bc. Věra Valentová 30. Mgr. Jana Volková 31. Mgr. Zuzana Vraná 32. Mgr. Hana Zahradníková Nepedagogičtí pracovníci 1. Dana Dominiková 2. Kateřina Hoďáková 3. Soňa Nováková 4. Libuše Polcarová 5. Helena Brestovanská 6. Hana Líbalová 7. Hynek Matějka 8. Vlasta Jeništová Školní jídelna 1. Krásová Věra 2. Jančíková Monika 3. Justlová Michaela 4. Maděrová Jitka 5. Svatušková Jana 5 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

7 Pedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Kvalifikace Praxe 1. učitelka VŠ 2. st. On/Tv 3 2. učitelka VŠ 2. st. Čj/On 3 3. učitelka VŠ 1. st.zš/hv 6 4. Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 5 6. Učitelka VŠ 1.st. ZŠ Učitelka VŠ 1. st. ZŠ 4 8. Učitelka VŠ 1.st. zš Zástupce ředitele VŠ 2. st. Pe/Ov Učitelka VŠ 1st. ZŠ Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Vv Učitel VŠ Tv/trenér Učitelka VŠ 1. st. ZŠ/Čj Vychovatelka SPgš Vychovatelka SPgš Učitelka VŠ 2. st. Čj/Aj Učitelka VŠ 1. st. ZŠ Učitelka VŠ 2. st. Rj/Ov Ředitel VŠ 2. st. M/F Učitelka VŠ 2. st. M/Z Učitelka VŠ 1. st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1.st/Nj Učitelka VŠ 2. st. Bi Učitelka VŠ 2 st. Tv/Př Vychovatelka VŠ Čj/D Učitelka VŠ 1.st./Aj Učitelka VŠ 1.st Učitelka VŠ 1. st. 22 Průměrná délka praxe pedagogických pracovníků je 17,6 let. 7 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

8 Věková struktura pedagogičtí pracovníci Do 30 let let let Nad 50 let Důchodci Nepedagogičtí pracovníci Pořadové číslo Pracovní zařazení, funkce Praxe 1. Uklízečka neeviduje se 2. Uklízečka neeviduje se 3. Uklízečka neeviduje se 4. Uklízečka neeviduje se 5. Uklízečka neeviduje se 6. Sam. referentka školník neeviduje se 8. správce neeviduje se 9. Vedoucí školní jídelny kuchařka neeviduje se 11 kuchařka neeviduje se 12 kuchařka neeviduje se 13 kuchařka neeviduje se Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 94 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání podle ustanovení 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 19 dětí má odklad povinné školní docházky podle ustanovení 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 24 žáků bylo přijato ke vzdělávání v základní škole podle 49 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 8 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 1.pol. 2.pol. Celkový počet žáků z toho děvčata chlapci Počet žáků s vyznamenáním Počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kteří neprospěli Počet neklasifikovaných 1 1 Průměrný prospěch 1,59 1,64 Celková absence z toho omluvená neomluvená Průměrná celková absence 37,71 51,59 z toho omluvená 37,43 51,19 neomluvená 0,28 0,4 Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy Typ školy Podaných přihlášek Přijato 9. třída Gymnázia 3 3 SŠ a SOŠ s maturitou SOU třídy Gymnázia - šestiletá třídy Gymnázia - osmiletá 1 1 Žáci po splnění povinné školní docházky SOU 6 6 Přehled kázeňských opatření Školní rok 2013/2014 Pololetí Počet udělených pochval Počet udělených důtek třídního učitele Počet udělených důtek ředitele školy Počet snížených stupňů z chování Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

10 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V tomto školním roce proběhla opět spolupráce zejména s obecně prospěšnou společností Maják, s Centrem Generace, MUDr. Miladou Šípkovou, s Centrem na podporu integrace cizinců v Libereckém kraji a s organizací Člověk v tísni a spolupráce s etopedem Mgr. Petrem Šolcem. Žáci byli také seznámeni s negativními jevy spojenými s internetovou kriminalitou a kyberšikanou. Pro jednotlivé třídy jsou tak zajišťovány besedy a přednášky často realizované zážitkovou formou. (Dospívání a vlastní hodnota, Nejsem sám, prevence úrazů a rizikové chování dětí, alkohol a kouření, šikana, extremismus, sexualita,..) Jedna třída i letos spolupracovala i se Střediskem výchovné péče Čáp, které pro ni připravilo harmonizační program zaměřený na formování vztahů v třídním kolektivu. Konkrétní akce minimálního preventivního programu jsou uvedeny v části Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 10 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

11 Autoevaluace školy v roce 2013/2014 Kromě běžných evaluačních nástrojů, které se průběžně používají celý školní rok (pozorování, rozhovory), byl opět žákům 9. tříd předložen autoevaluační dotazník. V dotazníku se objevilo mnoho subjektivních názorů na učitele i na vybavení školy. ( staré záchody v části školy, chybějící tablety,..) Převažovalo i tentokrát kladné hodnocení celkové úrovně školy. Další částí autoevaluace bylo i letos testování úrovně žáků druhých tříd. Vzhledem k ukončení dvouletého období, ve kterém byla možnost rozdělit žáky do více tříd po menším počtu dětí, bylo třeba zhodnotit úroveň žáků v jednotlivých třídách a třídu podle výsledků přerozdělit. 11 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

12 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Krátkodobé 36 Dlouhodobé 3 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Datum Událost Účastníci ZÁŘÍ Vítání prvňáčků a jejich rodičů ředitelem I. třídy školy Třídní schůzky rodičů žáků I. tříd rodiče I. tříd Prevence dospívání, puberta VI.A,B Vítání prvňáčků u starosty MOV I. třídy Tour Nordic Walking (Kardiocentrum LBC) IX.A,B chlapci 2.týden Nábor do zájmových kroužků celá škola Prevence Zdravé tělo 1 II.A, III.A,B,C Galerie výuka Vv II.B Planeta Země - Madagaskar VIII.A,B Galerie výuka Vv IV.B Kresba na chodník - Pohádka ŠD ŘÍJEN Čtyřboj sportovní soutěž ŠD Mimořádné třídní schůzky VI.A,B Coca cola cup fotbalový turnaj výběr chlapci 2. stupeň Prevence Zdravé tělo 1 II.B,C, IV.A,B Volba povolání IX.A,B 12 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

13 Mládež a kultura Rusalka II.A,B, III.B Mládež a kultura Biblické příběhy VI.A,B Fotografování 1.tříd + vánoční fotografování celá škola Mládež a kultura Ať žijí duchové III.B, IV.A,B Educa volba povolání VIII.A Exkurze do pivovaru Vratislavice n.n. IX.A,B Educa volba povolání VIII.B, IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Galerie výuka Vv III.B Dýně na 100 způsobů ŠD Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD Exkurze Magistrát v Liberci V.A,B Exkurze na SPŠ textilní IX.A,B Prevence klima třídy VI.A,B Halloween pro třídy pořádá IX.A 1. 4.třídy, IX.A LISTOPAD Mládež a kultura Alibaba a 40 loupežníků III.B, IV.A Mládež a kultura Český Honza II.A,B,C Exkurze do Liberce III.C Florbal chlapci 6.+7.tříd Výběr chlapců Dopravní výchova I.A,B Schůzka výboru SRPDŠ zástupci žáků Třídní schůzky SRPDŠ Mládež a kultura Loutky hledají talent V.A,B Dopravní výchova I.C,D Prevence partnerské vztahy VIII.A,B Florbal dívky 9.tříd výběr Puzzliáda celodružinová akce ŠD Dopravní výchova IV.A,B Putování na hrad Slabikářov I.D Slavnostní předávání slabikáře I.A,B,C Dopravní výchova II.A,B,C Prevence dospívání a vlastní hodnota VI.A,B Prevence Mně žádný trest nehrozí VII.A,B Florbal chlapci 8.+9.tříd výběr chlapců Dopravní výchova III.A,B,C Exkurze na Úřad práce IX.A Prevence Nejsem sám V.A Exkurze na Úřad práce IX.B Florbal dívky 6.+7.tříd výběr dívek Exkurze Muzeum V Liberci II.C Hadi přírodovědný program IV.A, V.A,B Spaní ve škole III.B Na tu svatú Katerinu projektový den I.D plavání II.A,B,C Zeměpisný program Život v Africe VII.A Exkurze do film.ateliérů Barrandov VIII.A,B Program pro rodiče a děti III.B 13 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

14 PROSINEC Rozsvícení vánočního stromku Blešky Futsal chlapci 6.+7.tříd výběr Florbal finále dívky 8.+9.tříd výběr Vyhlášení rodinné soutěže Vánoční III.C hvězda plavání II.A,B,C Mikuláš třídy + ŠD Olympiáda z českého jazyka 8. a 9.třídy Futsal chlapci 8.+9.třídy výběr Bílý den projektový den I.A,B,C,D Zdravá 5 III.A,C Zdravá 5 I.A,B Florbal semifinále chlapci 8.+9.tříd výběr plavání II.A,B,C Zdravá 5 I.C,D Vánoční těšení I.A,B Prevence Zdravé tělo I.A,B,C,D Prevence Kybersvět VI.A,B Prevence Antikoncepce IX.A,B Zdravá 5 II.A, V.B Exkurze do Kryštofova Údolí II.B Vánoční jarmark ŠD Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD Zdravá 5 IV.A, V.A Mládež a kultura Zimní příhody I.A,B,C,D Mládež a kultura Hej mistře IV.A,B, V.A,B Zdravá 5 IV.B, VI.A, VII.B Autorské čtení II.A,B,C Koncert - Domov důchodců Blešky Dějepisné kolokvium výběr žáků Zdravá 5 VII.A, VI.B Zdobení stromku v lese III.B,C Výstava betlémů III.B Zdravá 5 VIII.A,B Mládež a kultura Ledové království (kino) II.A,C, IIIA,C Strom přání v Liberci VI.A,B - dívky Exkurze Kost vánoční tradice VIII.A,B Hudební pořad SOLIDEO třídy Vánoční besídky celá škola LEDEN Zahájení vyučování plavání II.A,B,C 9.1. Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Ukázková hodina pro MŠ Lísteček I.C Divadlo Kozlík ŠD Ukázková hodina pro MŠ Tanvaldská I.A 14 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

15 15.1. Schůzka pro rodiče žáků s ukončenou PŠD plavání II.A,B,C Ukázková hodina pro MŠ Poštovní I.A Zápis do 1. tříd pro veřejnost Zápis do 1. tříd pro veřejnost plavání II.A,B,C Puzzliáda ŠD Mládež a kultura Cesta do pravěku III.A,B,C Školní kolo dějepisné olympiády výběr žáků plavání II.A,B,C Mládež a kultura Cinestar IV.A,B, V.A,B Vydávání vysvědčení za 1. pololetí celá škola ÚNOR Mládež a kultura Babu a papoušek III.B plavání II.A,B,C 6.2. Okresní kolo olympiády v Čj výběr žáků 6.2. Jazyková animace Nj VIII.A,B 7.2. Návštěva Dinoparku III.C 7.2. Mládež a kultura Ledové království (kino) I.A,B,C,D Putování s dinosaury III.C Perštejni dějepisný program 5. 8.třídy plavání II.A,B,C Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.B Dodatečný zápis do 1.tříd pro veřejnost Prevence Kybesvět V.A,B Prevence Šikana VI.A,B Den v karnevalových maskách I.A,B,C,D Barevný (červený) den celá škola Exkurze do hydrometeorologické stanice VI.A 17.2.,18.2. Dopravní výchova testy 4. 8.třídy Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň Maškarní karneval ŠD plávání (ukončení kurzu) II.A,B,C Výtvarná dílnička se spaním v ŠD ŠD 1.třídy Projektový den s pejskem a kočičkou I.A,B,C,D Maškarni den II.A,B,C Dopravní výchova IV.A,B Karnevalový den III.A,C BŘEZEN Výtvarná beseda (tvorba animovaného filmu) III.B, IV.B 6. 9.třídy 4.3. Turnaj ve vybíjené 4. 5.třídy 4.3. Puzzliáda ŠD 5.3. Exkurze sklárna VIII.A,B - dívky 6.3. Mládež a kultura Povídejme si děti I.A,B,C,D 7.3. Výuka Vv galerie IV.B 7.3. Okresní kolo recitační soutěže výběr žáků 15 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

16 Projektový týden vítání jara III.A Beseda v knihovně ŠD Dopravní soutěž výběr žáků Mládež a kultura Písně Šlitra a Ježka VIII.A,B Beseda v knihovně ŠD Mládež a kultura Budulínek I.A,B,C,D Projektové dny Jaro III.B Celoškolní sběr papíru celá škola Exkurze do botanické zahrady III.A Mládež a kultura Čtyřlístek v pohádce II.A,B,C Mládež a kultura Saxana IV.A Výuka Vv galerie III.B Vyhodnocení výroby modelů zvířat ŠD Mládež a kultura Poslední trik VI.B DUBEN Doravní hřiště IV.A,B 1.4. Aprílová škola III.C 2.4. Mládež a kultura Jája a Pája III.A,C 3.4. Prevence kouření a alkohol VI.A,B 3.4. Mistrovství ČR v basketbalu VII.B, VIII.B 4.4. Prevence sexualita VIII.B 4.4. Prevence pohlavní choroby IX.B 4.4. Výtvarná dílnička se spaním ve škole ŠD 8.4. Mc Donald s Cup 4. 5.třídy 9.4. Mistrovství školy v pravopisu 6. 9.třídy Výuka Vv galeria II.B Prevence sexualita VIII.A Prevence partnerské vztahy VII.B Muzikál Adam a Eva Praha výběr žáků Jaro v knížkách III.B Schůzka výboru SRDDŠ zástupci žáků 14.4.,15.4. Bezpečně na silnicích ŠD Třídní schůzky SRPDŠ celá škola Mc Donald s Cup 1. 3.třídy Velikonoce ve třídě III.C Velikonoční tvoření III.A IQLandia IV.A,B Projektový den Velikonoce I.C Zábavné odpoledne s Indiány ŠD KVK Liberec IV.B IQ park III.B Exkurze do vodárny VIII.A Projektový den Čarodějnice II.B Čarodějnická škola III.C Pálení čarodějnic III.A Projektový den Čarodějnice I.A,B,C,D Prevence kouření VI.A,B 16 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

17 KVĚTEN Zájezd do Anglie výběr žáků Brach soustředění Itálie výběr žáků 6.5. Den matek 1.stupeň 9.5. Ochrana člověka za mimořádných situací celá škola Škola v přírodě II.A,B,C Mc Donald s Cup semifinále 1. 3.třídy Mládež a kultura Kouzelný dům III.A,C Exkurze Planetárium Praha V.A,B Mládež a kultura Romance pro křídlovku IX.A,B IQLandia III.A Fotografování tříd celá škola Mistrovství Evropy v brach IX.A,B Prevence sexualita VIII.A,B Prevence partnerské vztahy VII.A Prevence pohlavně přenosné choroby IX.A Mládež a kultura Mach a Šebestová III.B Spaní ve škole III.B Exkurze Přerov nad Labem IV.A,B Přírodovědná exkurze včely IX.A,B Okresní kolo ve volejbale 8.a 9 třídy - dívky Ochrana člověka za mimořádných situací IX.A Ochrana člověka za mimořádných situací IX.B Návštěva Lunaparku I.B Turnaj v pexesu 1. 4.třídy Den dětí ŠD Zeměpisný program Mexiko VII.A,B Prevence pohlavně přenosné nemoci IX.A,B Slovánek Cup 1.třídy Den dětí I.A,B,C,D, III.B Tvořivá dílnička se spaním v ŠD ŠD Den dětí v kasárnách IV.B, VI.A,B, VII.A,B, VIII.A,B, IX.A,B ČERVEN Den dětí v Aréně III.A,B 2.6. IQLandia VI.B 2.6. Dětský den IV.A 2.6. Výlet Jizerky IX.A 3.6. Puzzliáda ŠD 3.6. Výlet Malá Skála VI.A 5.6. Výlet Riegerova stezka VIII.A,B 6.6. Výlet Český ráj VII.A 6.6. IQLandia VIII.A,B 6.6. Exkurze do ZOO II.B 9.6. Mládež a kultura Souhvězdí V.A,B Dopravní hřiště IV.A,B Odpoledne plné soutěží ŠD 17 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

18 11.6. Exkurze Terezín IX.A,B Výlet Mnichovo Hradiště I.A,B,C,D 12.6.,13.6. Výlet Bozkovské jeskyně III.B 12.6.,13.6. Výlet Jizerky rodiče Exkurze do Muzea v Liberci III.C Výlet Malá Skála VI.B Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro veřejnost 17.6.,18.6. Výlet Malá Skála IX.A,B Výlet Český ráj IV.B 19.6.,20.6. Výlet Malá Skála V.A 19.6.,20.6. Pěší výlet + IQLandia V.B Exkurze do ZOO II.A,C Exkurze Lázně Liberec IV.A Exkurze do Botanické zahrady III.B Výlet do okolí Liberce IX.A Celoškolní sběr papíru celá škola Výlet Bozkovské jeskyně III.A,C Výlet Český ráj IV.A Prohlídka kostela ve Vratislavicích n.n. III.B Mládež a kultura Hrnečku, vař I.A,B,C,D IQLandia VI.A Exkurze u dobrovolných hasičů III.C Sportovní dny celá škola Školní akademie všechny třídy Slavnostní rozloučení s žáky IX. tříd, předání knižních cen nejlepším žákům tříd, předání cen v soutěži třídění odpadu, předání vysvědčení za 2. pololetí všichni žáci Spolupráce s jinými subjekty Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci žáci se specifickými poruchami učení a chování Odbor sociální péče v Liberci rodinné zázemí žáků, problematická spolupráce s rodiči, záškoláctví, atd. Středisko výchovné péče preventivní a intervenční programy podle potřeb jednotlivých tříd Mateřské školy v působnosti MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis do 1. tříd, návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách, společná kulturní vystoupení, Den dětí atd. Střední školy v Libereckém kraji výběr povolání, přijímací řízení na střední školy Policie ČR, Městská policie řešení problémových situací, besedy, přednášky, zajišťování bezpečnosti v okolí školy Úřad práce v Liberci v rámci výchovy k povolání Sbor dobrovolných hasičů ve Vratislavicích nad Nisou ochrana člověka za mimořádných okolností Knihovna Vratislavice nad Nisou rozvoj čtenářství 18 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

19 Příloha č.1 - Účetní uzávěrka za rok Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

20 20 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

21 21 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

22 22 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

23 23 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

24 Příloha č.2 Inspekční zpráva 24 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

25 25 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

26 26 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

27 27 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

28 28 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

29 29 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

30 30 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

31 31 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

32 32 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

33 Příloha č.3 Fotodokumentace z některých školních aktivit ve školním roce 2013/2014 více na stránkách školy Svátek masek Exkurze u hasičů v Liberci 33 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

34 Pyžamový den Kytarové vystoupení 34 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

35 Předtančení na plese Den matek 35 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

36 Výstava v Beachvolejbalový klub 36 Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU,

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 18.9.2013. Schváleno na školské radě dne 24.9.2013

Obsah. Schváleno a projednáno na pedagogické radě dne 18.9.2013. Schváleno na školské radě dne 24.9.2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Libor Rygál ředitel školy Obsah Obsah...

Více

Obsah. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2007/2008

Obsah. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 8. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VRATISLAVICE

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace. ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV, příspěvková organizace ZPRAVODAJ ZŠ č. 16 Š K O L N Í R O K 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Název: Kapacita: Spojení: Základní škola 750 ţáků ZŠ Komenského 4 Telefon: 515 531

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín

AKTIVITY ŠKOLY. Akce Třída Termín AKTIVITY ŠKOLY Akce Třída Termín 1. Sběr druhotných surovin Starého papíru 1. - 9. tř. říjen, duben Sběr přírodnin pro lesní zvěř (kaštany, žaludy) říjen - listopad 2.Výtvarné soutěže, akce Masky /čert,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř.

- 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří. - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 3. 9. 10:15 divadlo nádvoří - 4. 9. fotografování 1. tříd MF Dnes - 7. 9. třídní schůzky 1. třídy - 8. 9. třídní schůzky 2. 9. tř. - 9. 9. třídní schůzky 2.

Více

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř

Slavnostní zahájení školního roku :00 divadlo nádvoří roč :15 divadlo nádvoří tř - - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 6. 9. 13:00 divadlo nádvoří 5. 9. roč. - 13. 9. 10:15 divadlo nádvoří 1. 4. tř. - 13. 9. třídní schůzky - 20. a 21. 9. BLESKOVÝ SBĚR PAPÍRU - 30. 9. dopravní

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015

Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Zpravodaj pro školní rok 2014/2015 Základní škola Přelouč Masarykovo nám. 45 1 Vážení rodiče, v 21. čísle našeho Zpravodaje najdete všechny důležité informace týkající se školního roku 2014/2015. Další

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole: Název školy: Základní škola Šestajovice, okres Praha - východ Sídlo: Šestajovice, Komenského 158 (ZŠ) Právní forma: právnická

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015

Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Vyhodnocení Minimálního programu prevence Základní škola Vidče, šk. rok: 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 byla prevence rizikového chování na naší škole prováděna podle Minimálního programu prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 Hradec Králové, září 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2013/2014 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Obsah: A. Charakteristika školy... 2 B. Vzdělávací program školy... 2 C. Personální obsazení školy... 5 D. Přehled počtů tříd, žáků a statistika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace. PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK č.j.

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace. PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK č.j. Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 č.j. ZSPLOV 113/2015 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé ZŠ chlapci dívky

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více