1 1 Utorok, 4. máj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 1 Utorok, 4. máj 2010"

Transkript

1 1 1

2 Digitalizácia a sprístupnenie obsahu v štátnych archívoch SR Monika Péková Jozef Hanus Ministerstvo vnútra SR, Odbor archívov Križkova 7, Bratislava 1 1

3 Archívna legislatíva 395 Z Á K O N zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 628 V Y H L Á Š K A Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 29. októbra 2002, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov 2

4 2 Základné pojmy 3

5 Sieť štátnych archívov SR 4

6 Sieť štátnych archívov SR ŠA v Nitre Pobočky 1. Nitra 2. Bojnice 3. Komárno 4. Levice 5. Nové Zámky 6. Topoľčany ŠA v Bytči Pobočky 1. Čadca 2. Dolný Kubín 3. Lipt. Mikuláš 4. Martin 5. Považská Bystrica 6. Žilina ŠA v Levoči Pobočky 1. Levoča 2. Poprad 3. Spišská Nová Ves 4. Stará Ľubovňa ŠA v Prešove Pobočky 1. Prešov 2. Bardejov 3. Humenné 4. Svidník 5. Vranov nad Topľou SNA ŠA v Košiciach ŠA v Bratislave Archív hlavného mesta SR Bratislavy ŠÚBA B. Štiavnica Pobočky 1. Modra 2. Skalica 3. Šaľa 4. Trenčín 5. Trnava ŠA v B. Bystrici Pobočky 1. B. Bystrica 2. B. Štiavnica 3. Kremnica 4. Lučenec 5. Rim. Sobota 6. Veľký Krtíš 7. Zvolen Pobočky 1. Košice 2. Michalovce 3. Rožňava 4. Trebišov 401 pracovníkov km AD (rok 2009)

7 Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 11 (1) Archívny informačný systém tvoria (a) evidencia archívneho dedičstva, (b) archívne pomôcky (sprievodca, inventár, katalóg a register). (2) Archívny informačný systém vedú štátne ústredné 5

8 Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 29 Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky (1) Do Evidencie archívneho dedičstva Slovenskej republiky (ďalej len evidencia archívneho dedičstva ) sa zapisujú archívne dokumenty, archívne fondy a archívne zbierky (ďalej len súbor archívnych dokumentov ). (2) Evidenciu archívneho dedičstva tvoria evidencie štátnych archívov zriadených ministerstvom (ďalej len štátny archív ) a ústredná evidencia, ktorú vedie ministerstvo. (3) Evidenciu štátneho archívu tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, ktoré prevzal a evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, ktoré sa nachádzajú v jeho územnom obvode (ďalej len evidenčný list ). 6

9 Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky Aplikácia WinAFONDY Archívne pomôcky (klasické) Archívne pomôcky v elektronickej forme ako obrázky (bez možnosti vyhľadávania) štrukturovaná forma - napr. Bach-Inventáre skenovanie analógových inventárov s následným OCR spracovaním (možnosti fultextového vyhľadávania) 7

10 Klasifikačná schéma archívnych fondov a archívnych zbierok štátnych archívov v Slovenskej republike A. Štátna moc, správa a samospráva B. Justícia C. Armáda a bezpečnosť D. Finančníctvo E. Hospodárstvo F. Družstevníctvo G. Politické strany, orgány a spoločenské organizácie Národného frontu H. Veda, kultúra a osveta I. Školstvo J. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť K. Náboženské organizácie L. Rody a panstvá M. Rodiny a osoby N. Cechy, spolky a záujmové organizácie O. Zbierky P. Iné archívne fondy 8

11 A. Štátna moc, správa a samospráva I. Zákonodarné orgány 1. Zákonodarné orgány v rokoch Zákonodarné orgány v rokoch / 1938/ Zákonodarné organy v rokoch Zákonodarné orgány od roku 1993 II. Orgány vládnej moci 1. Orgány vládnej moci v rokoch Orgány vládnej moci v rokoch Orgány vládnej moci v rokoch Orgány vládnej moci v rokoch Orgány vládnej moci od roku 1993 III. Ústredné orgány štátnej správy do roku 1918 IV. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Ústredné orgány štátnej správy v rokoch V. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Ministerstvá Slovenskej republiky VI. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Povereníctva 2. Iné ústredné úrady VII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Povereníctva SNR 2. Iné ústredné úrady VIII. Ústredné orgány štátnej správy v rokoch Ministerstvá SSR, resp. SR 2. Iné ústredné úrady IX. Ústredné orgány štátnej správy od roku Ministerstvá SR 2. Iné ústredné úrady X. Úrady pozemkovej reformy / / XI. Župná správa a samospráva do roku Župy 2. Výsadné územia 3. Vládni komisári 4. Hlavní župani miest 5. Verejnosprávne výbory 6. Slúžnovské úrady 9

12 Aplikácia WinAFONDY 10

13 Aplikácia WinAFONDY 10

14 Archívny informačný systém = systém informácií o archívnych dokumentoch Kľúčový význam: identifikovať archívne fondy a archívne zbierky, získať a viesť presný prehľad o: - uložení, sprístupnení, fyzickom stave a vlastníctve, - prístupe k archívnym dokumentom, poskytovať informácie žiadateľom o prístup k archívnym dokumentom. 11

15 Archívne dedičstvo SR Spravuje 47 štátnych archívov Predstavuje archívnych fondov a archívnych zbierok Rozsah bežných metrov (bm) archívnych dokumentov archívnych škatúľ cca kusov archívnych dokumentov Prírastky archívnych dokumentov cca bm/rok 12

16 Evidencia archívneho dedičstva Slovenskej republiky Archívne pomôcky (klasické) Archívne pomôcky v elektronickej forme ako obrázky (bez možnosti vyhľadávania) štrukturovaná forma - napr. Bach-Inventáre skenovanie analógových inventárov s následným OCR spracovaním (možnosti fultextového vyhľadávania) 13

17 Archívne pomôcky Ústredná evidencia na odbore archívov Informácie o archívnych dokumentoch Do roku archívnych pomôcok 14

18 Uloženie archívnych pomôcok na odbore archívov 15

19 Archívne pomôcky Celkový počet cca 2800 inventárov vyhotovených prostredníctvom písacieho stroja cca 200 inventárov vyhotovených rotaprintom cca 650 inventárov vyhotovených v MS Word cca 350 inventárov vyhotovených v aplikácii Bach - Inventáre 16

20 Archívne pomôcky sken analógového inventára bez možnosti vyhľadávania prezeranie obrázkov formát jpg alebo tiff 17

21 Archívne pomôcky sken analógového inventára bez možnosti vyhľadávania prezeranie obrázkov formát jpg alebo tiff 17

22 Archívne pomôcky sken inventára s možnosťou fultextového vyhľadávania formát pdf s OCR 18

23 Archívne pomôcky sken inventára s možnosťou fultextového vyhľadávania formát pdf s OCR 18

24 Sprístupňovanie archívnych fondov a archívnych zbierok v elektronickej forme 19

25 Sprístupňovanie archívnych fondov a archívnych zbierok v elektronickej forme APLIKÁCIE Bach Inventáre Bach Listiny Bach Mapy Bach - Scan 19

26 Bach - Inventáre Aplikácia slúži pre tvorbu inventárov Možnosť pripojenia grafického súboru k inventárnemu záznamu: - skenovaním - vložením už existujúceho obrázku Výstupy z aplikácie: - MS Word - MS Excel 20

27 Bach - Inventáre Vkladanie obrázkov do aplikácie: originál 1. náhľad na celú obrazovku (640 x 480 bodov) 2. náhľad (200 x 160 bodov) 21

28 22

29 Bach - Listiny 22

30 Bach - Listiny Aplikácia slúži na sprístupňovanie listín Možnosť uvádzania vložených listín Možnosť pripojenia grafického súboru k záznamu: - skenovaním - vložením už existujúceho obrázku Výstup z aplikácie: - XML súbor - MS Excel 23

31 Bach - Listiny Aplikácia slúži na sprístupňovanie listín Možnosť uvádzania vložených listín Možnosť pripojenia grafického súboru k záznamu: - skenovaním - vložením už existujúceho obrázku Výstup z aplikácie: - XML súbor - MS Excel 23

32 Spôsoby prevodu analógových archívnych pomôcok do elektronickej formy Ručný prepis do aplikácie (fyzicky poškodené a nečitateľné inventáre) Skenovanie do PDF cez OCR (ostatné inventáre) Inventáre v MS Word možný prevod do aplikácie Bach - Inventáre 24

33 Archívne Vademecum Virtuálny sprievodca po archívnych fondoch a archívnych zbierkach štátnych archívov Umožňuje prístup k archívnym pomôckam On-line prístup k digitálnym kópiám Z cca 4000 archívnych pomôcok je prístupných 275 ( = 7 %) Celkom 1604 dostupných obrázkov archívnych dokumentov 25

34 26

35 26

36 27

37 27

38 28

39 16 ± 2 o C 50 ± 5 % 28

40 Slovenský národný archív Oddelenie nových fondov 29

41 Slovenský národný archív Oddelenie nových fondov 29

42 30

43 Obyčajne sa množstvo materiálu udáva v bežných metroch, resp. km 31

44 Obyčajne sa množstvo materiálu udáva v bežných metroch, resp. km 31

45 Rôzne typy dokumentov v archívoch 32

46 Rôzne typy dokumentov v archívoch 32

47 multiplikát 33

48 multiplikát originál 33

49 Inventárna jednotka súbor archívnych dokumentov rovnakého alebo príbuzného charakteru, ktorý má samostatný význam vytvára sa pri spracovaní archívneho fondu môže byť jednotlivina alebo súbor písomností rovnakého významu 34

50 1 inventárna jednotka = 363 archívnych škatúľ 1 inventárna jednotka = 1 list 35

51 Vízie a snahy do budúcnosti 1. Zdigitalizovať archívne dokumenty do roku Sprístupniť informácie z archívnych pomôcok 3. Sprístupniť digitálne kópie matrík 36

52 2. matriky Digitálne kópie zo Štátneho archívu v Prešove (3,5 TB) Nasledujú digitálne kópie zo Štátneho archívu v Bratislave Každý štvrťrok ďalšie digitálne kópie matrík zo ŠA Banská Bystrica, Bytča, Nitra, Košice, Levoča 37

53 Matriky 38

54 Matriky 38

55 Ďakujem za pozornosť

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8

Import poptávek. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011. Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Import poptávek specifikace Strana 1/8 Import poptávek Specifikace pro import poptávek a zasílání novinek emailem. Verze 5.0.1 ze dne 28.5.2011 Import poptávek specifikace Strana 1/8 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 HOTOVÁ ŘEŠENÍ...

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

KATALOG. program speciálních tvarových prvků

KATALOG. program speciálních tvarových prvků KATALOG program speciálních tvarových prvků Představení kdo jsme a co děláme... S vývojem technologií při výrobě keramických dlažeb se dnes na trhu objevuje více než 50 % slinutých dlažeb s plně probarveným

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Bojnice (Slovensko) Termín: 26. 28. 5. 2009 Účastník cesty: Bohumír Brom (NA Praha) Účel cesty: Účast na konferenci Archívy v krízových situáciách (XIII. archívne dni

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek

Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů. Oskar Macek Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů Oskar Macek Co je to dokument? co se rozumí pod pojmem dokument, je definováno v zákoně 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů v 2, písmeno

Více

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci.

6. září 3. října 30. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 10. dubna 7. května 3. června 30. června. Návštěvníci. Panel 1.9.21-3.6.211 6 6 3 3 6. září 3. října 3. října 26. listopadu 23. prosince 19. ledna 15. února 14. března 1. dubna 7. května 3. června 3. června Používání webu 94 622 56,42 % 177 44 Zobrazení stránek

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011

Webový export. Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export Specifikace pro online zobrazování zakázek na webových stránkách realitní kanceláře. Verze 5.1.1 ze dne 27.6.2011 Webový export specifikace Strana 1/20 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI A MIGRÁCIA RISO

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00

Praha» Brno. od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 Praha» Brno od 2.11.2008 Ne 18:00 do 4.11.2008 Út 9:00 2.11. Praha,,ÚAN Florenc 18:00 5 172106 13 Brno,,Benešova tř.hotel GRAND 20:29 Celkový čas 2 hod 29 min, vzdálenost 210 km TOURING BOHEMIA, s.r.o.;

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt ALERT: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Prjekt ALERT: Parametrická dkumentace nklgickéh pacienta I. Záznamy d rku 2003... 2 Základní údaje... 2 Diagnóza... 3 Cytgenetika... 3 Úmrtí... 4 Přehled léčby... 4 Transplantace (tabulka)... 4 Přehled

Více

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY

RYCHLOST KVALITA PŘÍZNIVÉ CENY INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP MNOŽSTEVNÍ SLEVY Firma Verso CZ s.r.o. je vybavena nejmodernější technikou na zpracování dokumentů. Naše stroje umožňují nejen možnost digitálního černobílého a barevného kopírování, ale také tisku ze souborů a digitalizaci

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013

Import nabídek. Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek Specifikace pro import nabídek z realitního softwaru / serveru či webu realitní kanceláře do softwaru Lojza s inzercí na Nemovitosti.cz Verze 6.0.1 ze dne 12. 2. 2013 Import nabídek - specifikace

Více

Mgr. Jaroslav Šilberský

Mgr. Jaroslav Šilberský ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ČMS ODPADY: PROGRAMOVACIE PRÁCE NA PROGRAMOVOM VYBAVENÍ REGIONÁLNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU O ODPADOCH (RISO) V SÚLADE S NOVÝMI APLIKAČNÝMI POŽIADAVKAMI. Zpracoval: Mgr.

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Legislativa Přehled služeb Datové toky Digitalizace katastrálních map 9.6.2015 seminář na krajském úřadě v Hradci Králové

Více

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada

PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ. Michal Rada PŘÍSTUPNOST DOKUMENTŮ Michal Rada Na co se můžete těšit? V této přednášce se podíváme komplexně na problematiku přístupnosti dokumentů. Není to ale tak jednoduché a musíme to vzít skutečně spíše bleskově:

Více

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování. Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Z papíru na web a ke čtenáři aneb Digitalizace není jen skenování Mgr. Monika Oravová Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě Co to vlastně je digitalizace a proč se digitalizuje Podle TDKIV: Technologie

Více

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP

Skartační řízení v elektronické podobě. předpokládaný postup AHMP Skartační řízení v elektronické podobě předpokládaný postup AHMP Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě Praha, 9. 6. 2015 Trocha teorie Skartační řízení je postup, při kterém se

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba

Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba Tzv. životní cyklus dokumentů u původce (Tematický blok č. 4) 1. Správa podnikového obsahu 2. Spisová služba 1. 1. Správa podnikového obsahu (Enterprise Content Management ECM) Strategie, metody a nástroje

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina

praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci praktické zkušenosti z Kraje Vysočina Roman Kratochvíl ICZ a. s. 22.05.2012 DOKUMENT Portfolio ICZ pro dlouhodobé ukládání a digitalizaci www.i.cz 1

Více

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries

Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Velká data v knihovnách Open source tools and their use in Czech libraries Petr Žabička www.mzk.cz Obsah 1. Úvod 2. Souborný katalog 3. Obálky knih 4. Digitalizace 5. Digital born dokumenty 6. WebArchiv

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy

Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Projekt Digitalizace a ukládání ve Zlínském kraji zkušenosti, postřehy Ing. Jan Kaňka kanka@kfbz.cz Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Konference INFORUM, 28. 5. 2014 Praha Krajské digitalizace

Více

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli

Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Digitalizační centrum včetně plnění databáze rastrových map uživateli Filip Antoš, Milan Talich Seminář Kartografické zdroje jako kulturní dědictví 11. června 2015, Praha Jak digitalizovat staré mapy a

Více

Digitalizace Zemských desk, železničních knih, pozemkových knih (1)

Digitalizace Zemských desk, železničních knih, pozemkových knih (1) Digitalizace Zemských desk, železničních knih, pozemkových knih (1) Digitalizace veřejných knih a sbírky listin Hodnocení digitalizace Zemských desk, železničních knih, pozemkových knih a sbírky listin

Více

Jak lze zefektivnit monitoring médií

Jak lze zefektivnit monitoring médií Jak lze zefektivnit monitoring médií Pavel Maška www.anopress.cz www.facebook.com/anopress Anopress IT, a.s působí v ČR od roku 1997 jako dodavatel profesionálního monitoringu médií a mediálních analýz.

Více

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010

90 let Mapové sbírky UK. Digitalizace mapových sbírek a archivů, Praha, 2010 90 let Mapové sbírky UK a co dál? d Digitalizace mapových sbírek a Vznik Mapové sbírky Vznik Mapové sbírky UK s Geografickým ústavem konec 19. stol. Albertov Novobarokní stavba z let 1909-12, dostavěná

Více

Digitalizace příchozích faktur

Digitalizace příchozích faktur Digitalizace příchozích faktur www.scanservice.cz SAP Forum 2015 scanservice a.s. Jan Schöpp scanservice a.s. Náchodská 2397/23 193 00 Praha 9 Česká republika E-mail: info@scanservice.cz Obsah Představení

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta

Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy. Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Jak mohou moderní technologie usnadnit pracovní postupy Dagmar Bosáková, I.CA Jiří Jelínek, Konica Minolta Obsah prezentace Nové technologie používané v MFZ Využití multifunkčních zařízení pro vstup dokumentů

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský

Digitalizace knihovních dokumentů. Jiří Polišenský Digitalizace knihovních dokumentů Jiří Polišenský Obsah prezentace Základní prvky digitalizace Formáty a standardy Skenery Digitalizační work flow Systémy pro prezentaci a evidenci digitalizovaných dokumentů

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov BALEKA, J. 1997. Výtvarné umění. Výkladový slovník malířství, sochařství, grafika. Praha : ACADEMIA, 1997. 429 s. ISBN 80-200-0609-5. BANAŠ, J. 1989. Didaktika výtvarnej

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB

CENÍK PRACÍ A SLUŽEB CENÍK PRACÍ A SLUŽEB uvedené ceny včetně příslušné daně z přidané hodnoty ( DPH ) platnost ceníku od 1. června 2014 KOPÍROVÁNÍ TISK do rozměru SRA3 (320mm x 450 mm) (PDF, PLT, DWG, CRD, PSD, AI, DOCX,

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011)

Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Samoobslužné čerpací stanice (Přenosné čerpací stroje AVK) Reference (2007-2011) Firma. byla založena v roce 1993. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a montáž přemístitelných čerpacích strojů řady

Více

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ

CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ CENÍK PLANOGRAFICKÝCH PRACÍ Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21% Černobílé velkoformátové kopírování a tisk, formát A0 Formát normalizovaný rozměr (šířka x výška v mm) Kopírování Účtujeme počet formátů

Více

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy

Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt záchranné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy Projekt komplexní digitální ochrany, záchrany a obecného zpřístupnění nejvzácnějších historických dokumentů hlavního města Prahy

Více

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE

PREAMBULE I. PŘEDMĚT DOTACE ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU EVROPSKÝ ROK PRO ROZVOJ 2015 (EU) OSVĚTA NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE PŘEDLOŽENÝCH NESTÁTNÍMI

Více

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ

KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŘEŠENÍ UKLÁDÁNÍ V TC KRAJE KRAJSKÉ DIGITÁLNÍ ÚLOŽIŠTĚ Roman Zemánek, Michal Opatřil 26.9.2012 www.i.cz 1 Východiska Technologická centra krajů ( Výzva 08 ) Hostovaná spisová služba KDS, KDR, KDÚ, KDJ,

Více

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj

OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj. Jihomoravský kraj OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA DO KONCE II. REPUBLIKY - 9. duben 2014 Česká republika Jihočeský kraj GYMNÁZIUM ADRESA 1. kolo 2. kolo 3. kolo počet bodů pořadí Strakonice 386 48, Máchova 174 33 36 42 111 1.

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního.

Luník IX. Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX Luník IX je městská část slovenských Košic. Sídliště má rozlohu kolem jednoho kilometru čtverečního. Luník IX: V roce 1988 dokončili MNV, v pozadí mateřská škola. Název Luník je označení pro okrsky

Více

Sr. consultant Intergraph ČR

Sr. consultant Intergraph ČR Mapové služby v praxi samosprávy Vladimír Špaček, Sr. consultant Intergraph ČR Obsah Svět mapových služeb v pojetí Intergraph Geoportál ZÚ Význam, využití, přínosy Tenký klient LČR Integrace dat, editace

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

1/2011. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 1/2011 Praha, leden 2011 Roč. 57 (99) Číslo 1 str. 1 24 Cena 24, Kč 1, Obrázky

Více

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18

Serverový export. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013. Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Serverový export specifikace Strana 1/18 Serverový export Specifikace pro export zakázek na realitní servery. Verze 6.1.0 ze dne 12.02.2013 Serverový export specifikace Strana 1/18 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 1.1 O NÁS... 3 1.2 PODMÍNKY... 3

Více

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus

Sbírka map a plánů Národního archivu. Mgr. Filip Paulus Sbírka map a plánů Národního archivu Mgr. Filip Paulus Stručný přehled sbírky 1. vznik a historie sbírky 2. současný stav 3. zpracování SMP 4. digitalizace 5. zpřístupnění a využití Vznik a historie sbírky

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

Simona Rákosová Statutární město Kladno

Simona Rákosová Statutární město Kladno Simona Rákosová Statutární město Kladno Magistrát města Kladna využíváespsl EZOP společnost Asseco a.s. Hostované řešení pro zřizované a zakládané organizace Hostované řešení pro obce, které projeví zájem

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku

Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku Působení firmy Baťa na Slovensku a jeho ohlasy v tisku Ing. Jan Kaňka Mgr. Pavla Gajdošíková Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Přehled působení firmy na Slovensku 20. léta prodejny, správkárny, sběrny

Více

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze

DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ. Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze DIGITÁLNÍ UNIVERZITNÍ REPOZITÁŘ Andrea Fojtů Ústav výpočetní techniky UK v Praze Digitální repozitář funguje na UK od roku 2006 komerční systém DigiTool od firmy Ex Libris systém budován na standardech

Více

DIGITALIZAČNÍ PROJEKTY KRAJE VYSOČINA. Únor 2015

DIGITALIZAČNÍ PROJEKTY KRAJE VYSOČINA. Únor 2015 DIGITALIZAČNÍ PROJEKTY KRAJE VYSOČINA Únor 2015 Základní cíle digitalizace na Vysočině Digitalizace regionálně významných dokumentů kulturně, historicky, hospodářsky,... Ochrana cenných a ohrožených dokumentů

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267.

2. Dejiny školských knižníc na Slovensku / Július Valach. -- sla In: Knižnice a informácie -- [SK] -- Roč. 34, č.5/6 (2002), s.266-267. ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) uvedenou v záhlaví

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990. Prozatímní inventární seznam

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990. Prozatímní inventární seznam Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 150405/01 SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. - STAVEBNÍ SPRÁVA PRAHA 1972-1990 Prozatímní inventární seznam (NAD : 2831) (Č. pomůcky: 535) Rostislav Vlasák

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

s implementaci Digitální dividendy"

s implementaci Digitální dividendy Název a sídlo zadavatele: Ceská republika - Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Praha 9, Sokolovská 219, PSC 225 02 IC: 70 1069 75 DIC: CZ70106975 (není plátcem DPH) Zastoupený: PhDr. Pavel Dvorák, predseda

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z ŘEŠENÍ PROJEKTU Zpracoval autorský kolektiv: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Mgr. Jaroslav Šilberský Daniel Janáček Mgr. Miroslav Kubásek Mgr. Jan Sluka ECO-management s.r.o. Brno listopad

Více

INSPIRE Open Data a Open Services. Ing. Michal Med

INSPIRE Open Data a Open Services. Ing. Michal Med INSPIRE Open Data a Open Services v resortu ČÚZK Ing. Michal Med ČÚZK May 13, 2014 1 Přehled služeb 2 3 4 Co je to INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Směrnice Evropské komise a rady

Více

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon

Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Přehled dokládání výstupů a monitorovacích indikátorů u jednotlivých typů šablon Individualizace výuky: šablony I/1, II/1, III/1, IV/1, II/6 Výstupy: 64 odučených hodin, dle popisu v šabloně. Přílohy k

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více