SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU"

Transkript

1 2014 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

2 Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce O to víc jsme potěšeni, že naše úsilí bylo odměněno oceněním Česká kvalita, kterou jsme obdrželi za výrobkové řady kabelových žlabů JUPITER a MARS. Ocenění není pro nás jen papír, který udělá radost a uloží se do šuplíku, nebo v lepším případě pověsí na zeď v kanceláři. Ocenění zavazuje výrobce kvalitu udržovat, kvalitu rozvíjet a přináší tak Vám zákazníkům jistotu, že výrobek bude vždy plnit svou funkci na 100 %. Toto tvrzení můžeme podpořit řadou náročných a úspěšně provedených zkoušek. KOPOS KOLÍN a.s. je také významným výrobcem elektroinstalačního materiálu vyráběného z plastu, jako jsou elektroinstalační krabice, lišty, parapetní kanály, trubky, chráničky kabelů, a mnoha dalších včetně kabelových nosných systémů. Vlastní konstrukční kancelář, nástrojárna a kompetentní zaměstnanci ve výrobě i obchodním úseku jsou zárukou, že každý, kdo si zvolí výrobky značky KOPOS, nesmí být nikdy zklamán. Věřím, že se všemi výrobky společnosti KOPOS KOLÍN a.s. budete vždy absolutně spokojeni. Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

3 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 1 Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru NORMOVÉ KONSTRUKCE KOPOS KOLÍN a.s. vyrábí požárně odolné systémy odpovídající příslušným normám a předpisům. Jsou to kabelové žlaby JUPITER KZ s tloušťkou plechu 1,5 mm a kabelové lávky KL s příčkami ve vzdálenosti 150 mm. strana: 4-37 normové trasy: kabelové žlaby kabelové lávky samostatné kabelové příchytky kabelové žlaby: - maximální přípustná šířka 300 mm (procento děrování 15 ± 5 %) - výška bočnice 60 mm - tloušťka plechu 1,5 mm - hmotnost kabelů max. 10 kg/m - vzdálenost podpěr max mm kabelové lávky: - šířka maximálně 400 mm - výška bočnice 60 mm - tloušťka plechu 1,5 mm - hmotnost kabelů max. 20 kg/m - příčky lávek ve vzdálenosti 150 mm - vzdálenost podpěr max mm V normových konstrukcích se trasy z kabelových lávek a žlabů se v normových konstrukcích nevíkují. NENORMOVÉ KONSTRUKCE KOPOS KOLÍN a.s. ve snaze vycházet vstříc zákazníkům v otázkách ceny nabízí cenově příznivější požárně odolné systémy. Snížit náklady na pořízení požárně odolné trasy lze použitím plechu menší tloušťky než stanoví norma a sofistikovanějším řešením tvaru kabelového žlabu a systémem ukotvení. Norma umožňuje prozkoušení těchto tras, které se potom označují jako nenormové, nestandardní. K nenormovým trasám patří např. trasy tvořené kabelovými žlaby s integrovanou spojkou MARS i JUPITER s tloušťkou plechu 1,25 mm, trasy kabelových lávek se vzdáleností příček 300 mm, dále nosné kovové lišty, trasy tvořené ocelovými trubkami. strana: nenormové trasy: žlaby s integrovanou spojkou s tloušťkou plechu 1,25 mm kabelové lávky se vzdáleností příček 300 mm drátěné žlaby nosné lišty ocelové trubky Do systému patří takové systémy, které byly jako celek vyzkoušeny. Kabelové trasy tvořené kabelovými žlaby (výšky 50, 60, 100) uvedené v nenormové části je možné opatřit víkem. Při použití víka je klasifikace kabelové trasy 30 minut. samostatné kabelové příchytky - vzdálenost 300 mm (šířka příchytky 15 ± 5 mm) Požadavky na instalované kabely V systémech je možné použít kabely s prokázanou funkčností při požáru od V systémech je nutné použít pouze kabely s prokázanou funkčností při požáru libovolného výrobce. od výrobce, se kterým byla konkrétní trasa vyzkoušena. Tato vlastnost je výhodná jak při realizaci systému a dále i při rozšiřování v průběhu provozu. Neomezuje investory realizační firmy odběrem kabelů od konkrétního výrobce. Zkoušky a klasifikace Kabelový nosný systém KOPOS vyhověl zkouškám dle dosažené doby zachování funkčnosti takto: ZP 27/2008 DIN 4102 část 12 a STN s působením podle normové časově teplotní křivky a je klasifikován požární odolností takto: P 120-R dle ZP 27/2008 P 90-R dle ZP 27/2008 P 60-R dle ZP 27/2008 P30-R dle ZP 27/2008 E 90 dle DIN 4102 část 12 E 90 dle DIN 4102 část 12 E 60 dle DIN 4102 část 12 E 30 dle DIN 4102 část 12 PS 90 dle STN PS 90 dle STN PS 60 dle STN PS 30 dle STN Údaje o odolnosti systému jsou uvedeny u konkrétních sestav a jsou definovány v tabulce kabelů. Teplotní scénáře Výsledky zkoušek získané při zkoušení kabelových tras při vyšší teplotě platí rovněž pro kabelové trasy namáhané nižší teplotou (např. je-li klasifikována kabelová trasa třídou funkčnosti P, platí klasifikace i pro třídu funkčnosti PH). Námi vyráběné systémy tedy můžete využít i pro odolnost PH 120, PH 90, PH 60 a PH 30, při zachování ostatních podmínek. Povrchová úprava Systémy je možné dodat v různých povrchových úpravách (lakování, žárové zinkování) přičemž tato povrchová úprava nemá vliv na stanovenou dobu zachování funkčnosti při požáru. Speciální prostředí: metro a tunelové stavby Část kabelového nosného systému KOPOS vyhověla zkoušce podle ZP 27/2008 s působením podle křivky s konstantní teplotou, a to 750 C po dobu 120 minut s náběhem 16 minut a je klasifikována požární odolností takto: ZP 27/ C/120/136-R. Do systému patří: kabelové žlaby JUPITER, kabelové lávky, ocelové trubky a další materiál V případě zájmu o technickou specifikaci systémů pro pražské metro se prosím obraťte na naše obchodní zástupce. Kontakty naleznete na Tento katalog si dovoluje podrobně popsat montáže jednotlivých tras, použití příslušenství, montážních prvků, aplikaci silových a datových požárně odolných kabelů. KOPOS KOLÍN a.s. jako výrobce doporučuje řídit se při instalaci daným montážním návodem v tomto katalogu. Při jeho nedodržení nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody při požáru.

4 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY Kabelové žlaby, drátěné žlaby NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NENORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE sestava na strop s použitím stropních profilů a závitových tyčí sestava na strop s použitím závitových tyčí strana 5 strana 42, 46, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 65, 66, 67 sestava na strop s použitím závitových tyčí sestava na stěnu strana 6 strana 41, 50, 51, 60, 68, 69 sestava na stěnu strana 7 sestava na strop s použitím stropních závěsů strana 37, 38, 41, 42, 43, 50, 51, 53, 54 Elektroinstalační krabice NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE elektroinstalační krabice strana 16, 17, 18

5 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 3 Kabelové lávky NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NENORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE sestava na strop s použitím stropních profilů a závitových tyčí sestava na stěnu strana 62; 63 strana 8 sestava na strop s použitím závitových tyčí sestava na strop s použitím závitových tyčí strana 64 strana 9 sestava na stěnu strana 10 stoupající kabelová lávka strana 11 Ostatní systémy NORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE NENORMOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE samostatné kabelové příchytky ocelové trubky strana 70 nosné lišty strana 71 strana 13 kabelové příchytky OMEGA, skupinový držák SD 2 strana 14, 15

6 4 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce Spojení normového požárně odolného žlabu KZ JUPITER NSM 6X10 KSBS KZ KZ Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSBS a pomocí šroubů NSM 6X10 (str. 31). Počet šroubů je závislý na typu spojky KSBS (viz str. 19). Spojení normové požárně odolné lávky KL KL PO NSM 6X10 KL PO KPBSKL Spoj kabelové lávky se provádí pomocí spojky KPBSKL (str. 20) a pomocí 12 ks šroubů NSM 6X10 (str. 31).

7 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 5 Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na strop při použití stropního profilu SPL 10 KPOZ KPO 10 ZT 10 max KZ SPL DTBS KSBS M 10 PD 10 M 10 NSM KPOZ ZT 10 Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN S 10X50 SPL DTBS PD 10 pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: M 10 rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 10 kg maximální počet tras pod sebou 3 výška bočnice kabelového žlabu 60 mm šířky kabelových žlabů 50; 75; 100; 150; 200; 300 mm tloušťka plechu kabelových žlabů 1,5 mm Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana DTBS SPL KPO Popis sestavy KPOZ Základem nosné konstrukce je ukotvený stropní profil SPL kotvami KPO 10. Součástí sestavy je držák těžký DTBS připevněný pomocí dvou šroubů S 10X40, 2 ks matek M 10 a 2 ks podložek PD 10 do stropního profilu. Aby trasa splňovala požárně odolné podmínky, musí být držák těžký současně fixován pomocí závitové tyče ZT 10. Vzdálenost mezi jednotlivými stropními profily musí být max mm. Žlab KZ se k držáku DTBS upevňuje pomocí šroubů NSM 6X10. Tato sestava umožňuje zavěšení maximálně tří tras kabelových žlabů. Způsob ukotvení závitové tyče pomocí kotvy KPOZ je považován za normový způsob ukotvení. Výhodou této sestavy je možnost oboustranné montáže držáků DTBS. M NSM 6X PD S 10X S 10X ZT Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru.

8 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 10 Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů KZ DSOS max ZT 10 KSBS NSM M 10 PD 10 PVL 10 MZ 10 MP 41X41 Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 10 kg maximální počet tras pod sebou 2 výška bočnice kabelového žlabu 60 mm šířky kabelových žlabů 50; 75; 100; 150; 200; 300 mm tloušťka plechu kabelových žlabů 1,5 mm Popis sestavy Závitová tyč ZT 10 je zavěšena pomocí 2 ks KPOZ 10 (DSOS) ke stropu. Montážní profily MP 41X41 jsou na závitových tyčích ukotveny z horní části pomocí matice M 10. Spodní ukotvení montážního profilu je provedeno pomocí spojovací matice MZ 10. Tato sestava je určena pro max. 2 trasy nad sebou. Žlab KZ se k montážnímu profilu upevňuje pomocí šroubu S 6X20 M a podložky PVL 6. Způsob ukotvení závitové tyče pomocí kotvy KPOZ je považován za normový způsob ukotvení. Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana KPOZ M MP 41X MZ PD PVL PVL S 6X20 M ZT

9 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 7 Kabelové žlaby JUPITER - KZ sestava na stěnu 10 MZ 10 M 10 KPO 10 ZT 10 VS 41X45 max VS 41X45 KZ M 10 PD 10 MZ 10 NSM KSBS DTBS Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 10 kg maximální počet tras pod sebou 2 výška bočnice kabelového žlabu 60 mm šířky kabelových žlabů 50; 75; 100; 150; 200; 300 mm tloušťka plechu kabelových žlabů 1,5 mm Popis sestavy Nosná konstrukce je tvořena držákem DTBS ukotveným přímo do stěny pomocí požárně odolných kotev KPO 10. Konec držáku DTBS je opatřen úchytem pro závitovou tyč ZT 10, která je z horní části úchytu zajištěna pomocí matice M 10. Spodní ukotvení je provedeno promocí matice MZ 10. Tento způsob konstrukce umožňuje maximálně vedení dvou tras nad sebou přičemž horní trasa musí být ke stěně fixována pomocí závitové tyče a dvou kusů nosných dílů VS 41X45 pod úhlem 45. Rozpětí mezi jednotlivými držáky DTBS musí být max mm. Žlab KZ se k držáku DTBS upevňuje pomocí šroubů NSM 6X10. V případě jedné trasy se montážní díl VS 41X45 upevňuje k úchytu na konci držáku DTBS pomocí šroubu S 10X50, matice M 10 a podložek PD 10 (viz obr. A). Konce jistících závitových tyčí je možné ukotvit namísto do stěny do stropu. obr. A ZT 10 MZ 10 S 10X50 Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana DTBS VS 41X KPO ZT M S 10X MZ PD NSM 6X KPOZ PD 10 M 10 Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru.

10 8 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 20 Kabelové lávky - KL PO sestava na strop při použití stropního profilu SPL KPO 10 KPOZ max SPL NSM 6X10 DTBS M 10 PD 10 M 10 ZT 10 KPBSKL KL PO KPOZ ZT 10 Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 20 kg maximální počet tras pod sebou 3 výška bočnice kabelové lávky 60 mm šířky kabelových lávek 150; 200; 300; 400 mm tloušťka plechu kabelových lávek 1,5 mm Popis sestavy Základem nosné konstrukce je ukotvený stropní profil SPL. Součástí sestavy je držák těžký DTBS připevněný pomocí dvou šroubů S 10X40, 2 ks matek M 10 a 2 ks podložek PD 10 do stropního profilu. Aby trasa splňovala požárně odolné podmínky, musí být držák těžký současně fixován pomocí závitové tyče ZT 10 do stropní konstrukce. Vzdálenost mezi jednotlivými stropními profily musí být max mm. Lávky KL PO se k držáku DTBS upevňují pomocí šroubů NSM 6X10. Tato sestava umožňuje zavěšení maximálně tří tras kabelových lávek. Způsob ukotvení závitové tyče pomocí kotvy KPOZ je považován za normový způsob ukotvení. Výhodou této sestavy je možnost oboustranné montáže držáků DTBS. S 10X50 Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana DTBS SPL KPO KPOZ M NSM 6X PD S 10X S 10X ZT SPL DTBS PD 10 M 10 Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru.

11 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 9 Kabelové lávky - KL PO sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů 20 DSOS max ZT 10 NSM 6X10 KPBSKL KL PO M 10 PD 10 PD 10 M 10 MP 41X21 Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 20 kg maximální počet tras pod sebou 3 výška bočnice kabelové lávky 60 mm šířky kabelových lávek 150; 200; 300; 400 mm tloušťka plechu kabelových lávek 1,5 mm Popis sestavy Závitová tyč ZT 10 je zavěšena pomocí 2 ks požárně odolné kotvy KPOZ 10 (DSOS) ke stropu. Montážní profily MP 41X21 jsou na závitových tyčích ukotveny pomocí matice M 10. Tato sestava je určena pro max. 3 trasy nad sebou. Lávky KL PO se k montážnímu profilu upevňují pomocí šroubů S 6X20 M a podložek PVL 6. Způsob ukotvení závitové tyče pomocí kotvy KPOZ je považován za normový způsob ukotvení. Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana KPOZ M MP 41X MZ PD PVL S 6X20 M ZT

12 10 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 20 Kabelové lávky - KL PO sestava na stěnu VS 41X45 M 10 max ZT 10 KL PO NSM 6X10 KPBSKL VS 41X45 DTBS PD 10 M 10 Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90 ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů max mm maximální zatížení na 1 m 20 kg maximální počet tras pod sebou 2 výška bočnice kabelové lávky 60 mm šířky kabelových lávek 150; 200; 300; 400 mm tloušťka plechu kabelových lávek 1,5 mm Popis sestavy Nosná konstrukce je tvořena držákem DTBS ukotveným přímo do stěny pomocí požárně odolných kotev KPO 10. Konec držáku DTBS je opatřen úchytem pro závitovou tyč ZT 10, která je z obou stran uchycena pomocí matic M 10. Tento způsob konstrukce umožňuje maximálně vedení dvou tras nad sebou, přičemž konce držáků DTBS musí být ke stěně fixovány pomocí závitové tyče a dvou kusů nosných dílů VS 41X45 pod úhlem 45. Rozpětí mezi jednotlivými držáky DTBS musí být max.1200 mm. Lávky KL PO se k držáku DTBS upevňují pomocí šroubů NSM 6X10. V případě jedné trasy se montážní díl VS 41X45 upevňuje k úchytu na konci držáku DTBS pomocí šroubu S 10X50, matice M 10 a podložek PD 10 (viz obr. A). Konce jistících závitových tyčí je možné ukotvit namísto do stěny do stropu. obr. A ZT 10 Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana DTBS VS 41X KPO ZT M S 10X PD NSM 6X KPOZ MZ 10 S 10X50 PD 10 M 10 Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru.

13 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 11 Kabelové lávky sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající trasa 20 KL Popis sestavy Kabelová lávka se připevňuje k podkladovému materiálu pomocí příchytek KLSU umístěných k bočnici lávky v maximálním rozpětí 1200 mm pomocí šroubů NSM 6X10. Vlastní instalace na podkladový materiál se následně provede pomocí kotev KPO 8. Kabel umístěný v kabelové lávce je nutné mechanicky připevnit pomocí příchytek PKC ke každé příčce. V případě, že je délka stoupající kabelové trasy větší než 3500 mm je nutné vytvořit odlehčovací oblouk nebo použít kryt příchytek KPS (str. 12). NSM 6X10 (2 ks) KPO 8 KLSU Technické parametry trasy: rozteč závěsných bodů vzdálenost jednotlivých tras maximální zatížení na 1 m maximální počet tras vedle sebe výška bočnice kabelové lávky šířky kabelových lávek max mm 100 mm (minimální vzdálenost pro umístění krytu KPS) 20 kg neomezeně 60 mm 150; 200; 300; 400 mm max Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana KLSU 2 30 NSM 6X KPO Odlehčovací oblouk - namísto odlehčovacího oblouku je možné použít kryt kabelových příchytek KPS (str. 37), toto řešení je z hlediska normy ekvivalentní Stoupající trasa vytvořená kabelovou lávkou KL 60X... S (F) - str. 73 je podle norem chápána jako příchytka jednotlivých kabelů. Spojení kabelových lávek se provádí pomocí spojek S 60X200. Přichycení kabelů jednotlivými příchytkami po 300 mm je chápáno jako normová nosná konstrukce. Protože stoupající trasa může být součástí nenormové nosné konstrukce, je vždy nutné použít kabely výrobců, kteří byli certifikování pro instalaci na nenormovou část kabelové trasy. Trasa při přechodu do stoupající části musí být ukotvena. kabel kabelová příchytka PKC nosný profil NP přípustný poloměr ohybu kabelu kabelová lávka KL

14 12 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce Kryt kabelových příchytek KL KPS ZT 8 M 8 PVL 8 MS KPS PKC 1 KLSU KPS Klasifikace požární odolnosti: P 60-R ZP 27/2008 E 60 DIN PS 60 STN Popis sestavy Kryt kabelových příchytek KPS je připevněn k podkladovému materiálu (beton, plné zdivo) a vytváří tepelnou ochranu příchytek, které tak mohou plnit svou mechanickou funkci i v podmínkách požáru. Kryt je fixován pomocí závitových tyčí ZT 8, matic M 8 a podložek PVL 8 kotvených pomocí kotev KPOZ 8 (set MS KPS) k podkladovému materiálu. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana KPS 1 37 MS KPS 1 37 MS KPS - montážní set - objednává se samostatně Aby kryt plnil bezpečně svojí funkci musí být instalován na stoupajících trasách tvořených z kabelových lávek po max. 3,5 m. Kryt je umístěn souměrně s osou příčky kabelové lávky s instalovanými příchytkami kabelů. Kabely upevněte pomocí příchytek ke každé příčce. Podle rozteče otvorů v krytu příchytek (KPS 160X400) vyvrtejte otvory ve stěně a vložte do nich kotvy. Do kotev instalujte závitové tyče. Nasaďte kryt příchytek a přes podložky lehce dotáhněte. Vkládejte jednu vrstvu izolační vaty za druhou. Okolí kabelů vždy pečlivě utěsněte kousky izolační vaty. Nyní matice stahující kryt pevně dotáhněte a okolí kabelů a okraje izolační vaty pečlivě přetřete dodávanou stěrkou.

15 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 13 Samostatné kabelové příchytky sestava kabelových příchytek - umístění na strop a stěnu - montáž na betonový podklad, plné zdivo příchytka 67xx D kabel SB 6,3X kabel příchytka 67xx Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč kotvících bodů maximální zatížení na 1 m maximální počet tras pod sebou max. 300 mm do příchytky pouze jeden kabel neomezeně Popis sestavy Základem nosné konstrukce jsou příchytky řady (6716D) upevněné k podkladovému materiálu pomocí požárně odolných šroubů do betonu typ SB 6,3X35. Tyto šrouby se šroubují do předem vyvrtaných otvorů v betonu nebo plném zdivu průměru 5 mm. Do instalovaných příchytek následně protáhněte požadovaný kabel. Velikost příchytek je nutné volit s ohledem na průměr instalovaného kabelu. Maximální rozteč instalovaných příchytek je 300 mm. Podkladový materiál musí splňovat podmínky zachování funkčnosti při požáru. Do jedné jednostranné příchytky je možné instalovat pouze jeden kabel odpovídajícího průměru. Do jedné dvojité příchytky je možné instalovat dva kabely odpovídajícího průměru. Příchytky typu je možné instalovat dvě pod jeden šroub SB 6,3X35 a vytvořit tak trasu pro dva kabely. Použitím dvou příchytek rozdílných velikostí pod jeden šroub je možné vytvořit trasu pro rozdílné průměry kabelů (viz str. 26). Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana 67xx xx D SB 6,3X Odlehčovací oblouk - namísto odlehčovacího oblouku je možné použít kryt kabelových příchytek KPS (str. 35), toto řešení je z hlediska normy ekvivalentní. Vzhledem k požární klasifikaci krytu KPS se klasifikace trasy tvořené kabelovými příchytkami snižuje na 60 minut. Kabely umístěné pod krytem KPS musí být pevně fixovány použitím příchytek PKC (str. 32) kotvených na profilech NP (str. 24). Nosný profil musí být ukotven pomocí dvou kotev KPO 8 na jeho krajích. Maximální vzdálenost kotev musí být 250 mm. Pro upevnění profilu NP 350 je tedy nutné použít tři kotvy KPO 8. Příchytky je možné použít i pro stoupající trasu, maximální délka svislé trasy je 3500 mm. Při použití delší trasy je nutné vytvořit odlehčovací oblouk. Pro kabely větších průřezů (s průměrem větším než 14 mm) je možné použít trasu vytvořenou pomocí příchytek OMEGA (str. 15). Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. přípustný poloměr ohybu kabelu kabel kabelová příchytka

16 14 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 2,5; 5 Skupinový držák kabelů sestava skupinových držáků na stěnu nebo strop - montáž na betonový podklad, plné zdivo SD 2 SB 6,3X35 (KPO 6) 300 kabely Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč kotvících bodů maximální zatížení na 1 m maximální počet tras max. 300 mm 2,5 kg/m pro sdělovací kabely 5 kg/m pro silové kabely neomezeně Popis sestavy Základem konstrukce jsou skupinové držáky SD 2 kotvené na podkladový materiál pomocí šroubů do betonu SB 6,3x35 nebo pomocí kotev KPO 6. Vzdálenost jednotlivých skupinových držáků je max. 300 mm. Do příchytek je možné instalovat kabely až do maximální povolené zátěže. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana strana SD SB 6,3X Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. Systém je vzhledem k šířce jednotlivých skupinových držáků normovou nosnou konstrukcí.

17 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 15 Kabelové příchytky OMEGA sestava příchytek OMEGA - umístění na strop a stěnu - montáž na betonový podklad, plné zdivo SB 6,3X xx kabely Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: P 90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN pro sdělovací kabely: P 120-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN Technické parametry trasy: rozteč kotvících bodů maximální zatížení na 1 m maximální počet tras pod sebou max. 300 mm max. 60% vnitřního průřezu příchytky neomezeně Popis sestavy Základem konstrukce jsou příchytky typu OMEGA řady 52xx, které jsou pomocí šroubů SB 6,3X35 umístěny ve vzdálenosti 300 mm. Tyto šrouby se šroubují do předem vyvrtaných otvorů v betonu nebo v plném zdivu průměru 5 mm. Pro fixaci příchytek je možné též použít kotvu KPO 6. Do instalovaných příchytek se následně vloží kabel. Podkladový materiál však musí splňovat podmínky zachování funkčnosti konstrukce při požáru. Do příchytek je možné instalovat kabely do 60% vnitřního plošného průřezu příchytky. Vzhledem ke zkoušce provedené na vodorovné instalaci je možné s ohledem na ZP 27/2008 tuto trasu použít i pro svislé (stoupající) trasy. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana 52xx 1 26 SB 6,3X Schválení výrobci kabelů: Na nosné kabelové konstrukce je možné použít kabely libovolného výrobce s prokázanou funkčností při požáru. V případě instalace více kabelů musí mít daný výrobce použití více kabelů ve společném uložení schválené.

18 16 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce Elektroinstalační krabice KSK 100 s vysokým krytím pro silové kabely KSK 100 PO Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: KSK 100 PO P 90-R, PS 90, E90 Technické parametry trasy: max. počet krabic pod sebou max. krytí průřez kabelu: KSK 100 PO 1,5-6 mm 2 neomezeně IP66 Popis sestavy Elektroinstalační krabice se připevní k podkladovému materiálu pomocí požárně odolných kotev. Na instalované kotvy se nasadí krabice a vymezovací váleček a našroubují se distanční sloupky. Na sloupky se následně nasadí nosná lišta s keramickými svorkovnicemi. Pomocí matic se nosná lišta upevní na nosné sloupky. Takto instalovaná krabice je připravena pro zavedení kabelů přes utěsňující membrány. Po zapojení kabelů do svorkovnice se pomocí dvou samořezných nerezových šroubů připevní víko krabice. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana KSK 100 PO 1 35 Součástí elektroinstalační krabice je veškeré příslušentví potřebné k její montáži (požárně odolné kotvy, nosné sloupky a svorkovnice). Použití kabelů je závislé na druhu konstrukce které jsou krabice součástí. Údaje o použitelných typech kabelů naleznete u jednotlivých sestav systémů se zachováním funkčnosti při požáru.

19 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 17 Elektroinstalační krabice pro silové kabely 8135 PO 8110; 8117 PO Klasifikace požární odolnosti pro silové kabely: 8135 PO P120-R, E90, PS PO6 P120-R, E90, PS PO10 P90-R, E90, PS PO16 P60-R, E60, PS 60 Popis sestavy Elektroinstalační krabice se připevní k podkladovému materiálu pomocí požárně odolných kotev. Na instalované kotvy se našroubují distační sloupky podložené podložkami. Na sloupky se následně nasadí nosná lišta s keramickými svorkovnicemi. Pomocí matic se nosná lišta upevní na nosné sloupky. Podle typu kabelu se v krabici vytvoří odpovídající průchody a provede se zapojení kabelů. Posledním krokem montáže je instalace krycího víčka, která se provádí bez nástroje pouhým natlačením víčka na tělo krabice. Montáž krabic 8110 a 8117 se provádí pomocí šroubů SB 6,3X45 (součást balení) u kterých je víčko fixováno pomocí 4 ks. šroubů v rozích. Použití kabelů je závislé na druhu konstrukce které jsou krabice součástí. Údaje o použitelných typech kabelů (nebo bez omezení) naleznete u jednotlivých sestav systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Technické parametry trasy: max. počet krabic pod sebou max. krytí průřez kabelu: 8135 PO 1,5-6 mm PO6 1,5-6 mm PO10 1,5-10 mm PO16 1,5-16 mm 2 Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana 8135 PO PO PO PO neomezeně IP54 Součástí elektroinstalační krabice je veškeré příslušentví potřebné k její montáži (požárně odolné kotvy, nosné sloupky, svorkovnice). typ krabice / průřez vodiče 1,5 mm 2 2,5 mm 2 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 16 mm PO, 8110 PO6 KSK 100 PO 3 1-2* PO * PO * 1 1 Počet vodičů představuje počet umístitelný do svorkovnice z jedné strany. * počet se může měnit v závislosti na výrobci kabelů 4 mm 2 1,5 mm 2 1,5 mm 2 1,5 mm 2

20 18 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce Elektroinstalační krabice pro sdělovací kabely 8117 DPO Klasifikace požární odolnosti pro sdělovací kabely: 8117 DPO P 120-R; E 90; PS 90 Technické parametry trasy: max. počet krabic pod sebou max. krytí průřez kabelu: 8117 DPO 0,5-4 mm 2 neomezeně IP54 Popis sestavy Elektroinstalační krabice se připevní k podkladovému materiálu pomocí šroubů SB 6,3X45 (součást balení). Podle typu kabelu se v krabici vytvoří odpovídající průchody a provede se zapojení kabelů. Posledním krokem montáže je instalace krycího víčka, které je fixováno pomocí 4 ks. šroubů v rozích. Použití kabelů je závislé na druhu konstrukce které jsou krabice součástí. Údaje o použitelných typech kabelů (nebo bez omezení) naleznete u jednotlivých sestav systémů se zachováním funkčnosti při požáru. Seznam výrobků pro jeden montážní bod: strana 8117 DPO 1 35 Součástí elektroinstalační krabice je veškeré příslušentví potřebné k její montáži (šrouby SB 6,3X45 a nosné prvky).

21 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 19 kabelový žlab B H A číslo položky A H B PO POF KZ 60X50X , KZ 60X75X , KZ 60X100X , KZ 60X150X , KZ 60X200X , KZ 60X300X , Pro spojování jsou určeny spojky KSBS. spojka pro kabelové žlaby B *H *A číslo položky *A *H B PO POF KSBS , KSBS , KSBS , KSBS , KSBS , KSBS , Pro spojení se používají šrouby NSM 6X10 (str. 31). * rozměr kabelového žlabu, nikoli spojky tloušťka plechu (mm) na objednávku PO zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení POF žárové zinkování ponorem

22 20 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce kabelová lávka C B 15 H 16 A číslo položky A H B C PO POF KL 60X , KL 60X , KL 60X , KL 60X , Vzdálenost příček kabelové lávky pro normové nosné konstrukce je 150 mm. Pro spojování jsou určeny spojky KPBSKL. K lávkám lze použít příslušenství kabelových žlabů JUPITER str spojka pro kabelové lávky B *H *A číslo položky *A *H B PO POF KPBSKL , KPBSKL , KPBSKL , KPBSKL , Pro spojení se používají šrouby NSM 6X10 (str. 31) - 12 ks. * rozměr kabelové lávky, nikoli spojky tloušťka plechu (mm) na objednávku PO zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení POF žárové zinkování ponorem

23 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 21 oblouk 90 B H A 7 x17 číslo položky A H B S F O 90X60X , O 90X60X , O 90X60X , O 90X60X , O 90X60X , O 90X60X , O 90X60X , Upevnění spoje se provádí šroubem NSM 6X10 (str. 31). O 90X60X400 má vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením, tento oblouk je v požárně odolných systémech určený pouze pro kabelové lávky. T-kus C H A 7 x17 B číslo položky A H B C S F T 60X , T 60X , T 60X , T 60X , T 60X , T 60X , T 60X , Upevnění spoje se provádí šroubem NSM 6X10 (str. 31). T 60X400 je v požárně odolných systémech určený pouze pro kabelové lávky. tloušťka plechu (mm) na objednávku S zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení F žárové zinkování ponorem

24 22 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce kříž H A 7 x17 B číslo položky A H B S F KR 60X , KR 60X , KR 60X , KR 60X , KR 60X , KR 60X , KR 60X , Upevnění spoje se provádí šroubem NSM 6X10 (str. 31). KR 60X400 je v požárně odolných systémech určený pouze pro kabelové lávky. oblouk klesající 90 B H A 7 x17 číslo položky A H B S F KO 90X60X , KO 90X60X , KO 90X60X , KO 90X60X , KO 90X60X , KO 90X60X , KO 90X60X , Upevnění spoje se provádí šroubem NSM 6X10 (str. 31). KO 90X60X400 je v požárně odolných systémech určený pouze pro kabelové lávky. Pro stoupání i klesání trasy jsou určeny pouze kabelové lávky a to i v případě vodorovné trasy vedené kabelovými žlaby. tloušťka plechu (mm) na objednávku S zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení F žárové zinkování ponorem

25 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 23 oblouk stoupající 90 B H A 7 x17 číslo položky A H B S F SO 90X60X , SO 90X60X , SO 90X60X , SO 90X60X , SO 90X60X , SO 90X60X , SO 90X60X , Upevnění spoje se provádí šroubem NSM 6X10 (str. 31). SO 90X60X400 je v požárně odolných systémech určený pouze pro kabelové lávky. Pro stoupání i klesání trasy jsou určeny pouze kabelové lávky a to i v případě vodorovné trasy vedené kabelovými žlaby. koncovka H A 7 x25 B číslo položky H A B S F K 60X , K 60X , K 60X , K 60X , K 60X , K 60X , Upevnění se provádí šrouby NSM 6X10 (str. 31). tloušťka plechu (mm) na objednávku S zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení F žárové zinkování ponorem

26 H 24 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce redukce B 7 x25 A číslo položky H A B S F SR 60X , SR 60X , SR 60X , SR 60X , SR 60X , SR 60X , SR 60X , SR 60X , Upevnění spoje se provádí šrouby NSM 6X10 (str. 31). Redukce je určená ke změně šířky trasy kabelových žlabů nebo lávek. redukční díl 238 H x 14 (6x) 7 x 32 (4x) 7 x17 číslo položky H S F SU , K dodatečnému odbočení z trasy namísto T-kusu, 2 kusy na jedno odbočení. Upevnění se provádí šrouby NSM 6X10 (str. 31). tloušťka plechu (mm) na objednávku S zinkování Sendzimir počet šroubů pro spojení F žárové zinkování ponorem

27 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 25 spojka kloubová 7 x17 H číslo položky H S F SK , Ke spojení kloubové spojky se žlabem se použijí šrouby NSM 6X10 (str. 31). Spojka je dodávána po 1 ks, pro vytvoření jednoho spojení je třeba 2 ks. Spojky pro použití na pravé nebo na levé straně se neliší. přepážka B H A C D číslo položky H A B C D S F P , x , KLP , x , Upevnění se provádí šrouby NSM 6X10 (str. 31), 2 ks na 1 metr. Příčka je určená k rozdělení vedení v kabelových žlabech. Příčka KLP 60 je určena pro rozdělení tras tvořených kabelovými lávkami. nosný profil A C B D číslo položky A B C D S F NP x 35 1, , NP x 35 1, , NP x 35 1, , NP x 35 1, , NP x 35 1, , tloušťka plechu (mm) hmotnost kg/m, hmotnost kg/ks S zinkování Sendzimir max. zátěž (kg) na objednávku F žárové zinkování ponorem

28 20 26 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce příchytky kabelů číslo položky kabelu PO PO GMT příchytky jednostranné 6708 PO 6708 PO GMT 6 0, PO 6710 PO GMT 8 0, PO 6712 PO GMT 10 0, E PO 6716E PO GMT 14 0, příchytky dvojité 6716ED PO 6716ED PO GMT 14 0, Příchytky se upevňují k podkladovému materiálu pomocí šroubů do betonu SB 6.3X35 (str. 31). Příchytky je možné umístit dvě pod jeden šroub a vytvořit tak trasu pro umístění dvou kabelů. příchytka OMEGA číslo položky kabelu min. - max. (mm) průřez min. - max. (mm 2 ) S F 5220 ZNM , ZNM , ZNM , ZNM , ZNM , E ZN , ZN , ZN , ZN , ZN , ZN , ZN , Pro usnadnění montáže je příchytka opatřena drážkou pro zasunutí, při montáži není nutné vrchní část příchytky zcela oddělovat. Uvedené doporučené průměry kabelů odpovídají volnému uložení kabelu v příchytce K připevnění na podkladový materiál jsou vhodné kotvy, případně šroub do betonu SB 6.3X35 (str. 31). tloušťka plechu (mm) hmotnost kg/m, hmotnost kg/ks GMT neelektrolytické pokovení S zinkování Sendzimir max. zátěž (kg) počet kusů v balení F žárové zinkování ponorem

29 89 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 27 skupinový držák kabelů číslo položky S SD 2 0, Upevnění se provádí pomocí šroubů SB 6,3X35 nebo pomocí kotev KPO 6. Držák se dodává v otevřené poloze což zjednodušuje instalaci kabelů. Po jejich vložení se příchytky jednoduše uzavřou, čímž je instalace trasy dokončena. Vzhledem k šířce držáku 20 mm je trasa tvořena skupinovými držáky SD 2 normovou nosnou konstrukcí. Tato skutečnost poskytuje výhodu instalace kabelů od libovolného výrobce. Konstrukce držáků umožňuje snadné doplnění trasy o další kabely až do maximálního povoleného zatížení. V prodeji od 8/2013. držák do trapézových stropů číslo položky S F ZNCR DSOS 0, MN 10 0, Držák DSOS je určený pro montáž závitové tyče a její upevnění do ocelových střešních konstrukcí. Součástí DSOS je závěsná matice M8 pro přímou montáž závitové tyče ZT 8. V případě použití závitové tyče ZT 10 je nutné závěsnou matici odstranit a použít matice MN 10 (není součástí dodávky). tloušťka plechu (mm) S zinkování Sendzimir hmotnost kg/ks F žárové zinkování ponorem

30 28 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce stropní profil B C A 15x číslo položky A B C F SPL , SPL , SPL , SPL , SPL , SPL , SPL , SPL , Určen pro upevnění držáků DTBS s použitím dvou šroubů S 10X40 (S 10X50 pro oboustrannou montáž), matic M 10 a podložek PD 10. držák B C A E D číslo položky A B C D E PO DTBS x x 20 0, DTBS x x 20 0, DTBS x x 20 0, DTBS x x 20 0, DTBS x x 20 1, Držáky DTBS jsou určeny pro vytvoření normové kabelové trasy z kabelových žlabů nebo lávek. Slouží k přímé montáži na stěnu pomocí požárně odolných kotev nebo k montáži na stropní profil SPL. Konec držáku je nutné upevnit pomocí závitové tyče ZT ke stěně nebo ke stropu. Držáky DTBS jsou standardně dodávány v povrchové úpravě žárový zinek a rozloženém stavu (bez přišroubovaného jistícího oka). hmotnost kg/ks F žárové zinkování ponorem PO žárové zinkování ponorem

31 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 29 montážní profil D E F A C B číslo položky A B C D E F S F MP 41X x ,5 1, MP 41X x ,5 2, Slouží jako podpěra pro instalaci lávek nebo žlabů při umístění na závitové tyče. Matice je nutné podložit podložkami PD a PVL, dle specifikace trasy. nosný díl mezi kotvou a závitovou tyčí číslo položky F VS 41X16 5 0, Pro montáž závitové tyče (alternativní způsob). Pro vytvoření jednoho závěsného bodu je nutné použít dva kusy umístěné proti sobě. Alternativně je možné použít též ukotvení závitové tyče pomocí zatloukacích kotev KPOZ. Toto ukotvení je považováno též za normový způsob ukotvení. nosný díl mezi kotvou a závitovou tyčí číslo položky F VS 41X45 5 0, Pro upevnění závitové tyče do zdi pod úhlem 45. tloušťka plechu (mm) S zinkování Sendzimir hmotnost kg/ks; hmotnost kg/m F žárové zinkování ponorem

32 76 30 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce stěnový úchyt kabelové lávky 7 x číslo položky S F KLSU 1,5 0, Montáž k lávce se provádí pomocí šroubů NSM 6X10 (str. 31). Montáž na stěnu pomocí 1 ks kotvy průměru 8 mm. Stěnový úchyt kabelové lávky KLSU zcela nahrazuje dříve používaný DRIPN. závitová tyč A číslo položky Ø A ZNCR ZT 10 M , ZT 12 M , Slouží k zavěšení kabelové trasy pod strop. U normových nosných konstrukcí k zajištění konců držáků ke stěně nebo stropu. Specifikace je uvedena u každé sestavy kabelové trasy. matice nástavná A číslo položky Ø A ZNCR MZ 10 M , MZ 12 M , Slouží ke spojení dvou závitových tyčí nebo jako matice u některých normových nosných systémů. hmotnost kg/ks; hmotnost kg/m S zinkování Sendzimir ZNCR zinkochromát F žárové zinkování ponorem

33 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 31 vratový šroub + samojisticí matice číslo položky ZNCR GMT NSM 6X10 0, NSM 6X10-GMT 0, Povrchová úprava GMT je nutná pro systémy s povrchovou úpravou žárový zinek, je však možné ji použít i pro systémy s povrchovou úpravou Sendzimir. šroub s kulatou hlavou a samojisticí matice číslo položky ZNCR S 6X20 M 0, šroub do betonu číslo položky PO GMT SB 6.3X Slouží k upevnění samostatných kabelových příchytek, příchytek typu OMEGA a skupinového držáku SD 2 k podkladovému materiálu. Šroub je možné instalovat do betonu, přírodního kamene a plného zdiva. Pro montáž šroubu je nutné předvrtat otvor o 5 mm. Dodávanou povrchovou úpravu je možné použít pro instalaci příchytek s povrchovou úpravou PO i PO GMT (typ ) a obou typů povrchových úprav příchytek OMEGA. hmotnost kg/ks ZNCR zinkochromát počet kusů v balení GMT neelektrolytické pokovení

34 32 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce šroub se šestihrannou hlavou číslo položky ZNCR S 6X20 0, S 6X30 0, S 8X20 0, S 8X30 0, S 8X40 0, S 8X50 0, S 8X70 0, S 10X20 0, S 10X30 0, S 10X40 0, S 10X50 0, S 10X70 0, S 12X20 0, S 12X30 0, S 12X40 0, S 12X50 0, matice šestihranná číslo položky ZNCR M 6 0, M 8 0, M 10 0, M 12 0, hmotnost kg/ks ZNCR zinkochromát počet kusů v balení

35 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 33 podložka A A číslo položky A ZNCR PD , PD , PD , PD , podložka velká číslo položky A ZNCR PVL , PVL , PVL , hmotnost kg/ks ZNCR zinkochromát počet kusů v balení

36 34 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce příchytka A B číslo položky A min. B F PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , PKC , Údaje uvádějí minimální a maximální průměr upevňovaného kabelu. Uvedené rozměry slouží pro základní orientaci pro volbu příchytky ke kabelům. Na objednávku je možné dodat příchytky na dva kabely PKC2, splňující podmínky systémů se zachováním funkčnosti při požáru. kotva D B A B C A číslo položky A B *C *D *E závit PO KPO 6X M6 0, KPO 6X M6 0, KPO 8X M8 0, KPO 8X M8 0, KPO 10X M10 0, KPO 10X M10 0, KPO 12X M12 0, KPOZ M10 0, KPOZ M12 0, *C - kotevní hloubka *D - maximální tloušťka upevňovaného materiálu *E - minimální hloubka vrtané díry Požárně odolné kotvy slouží pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen). Zarážecí kotvy KPOZ slouží k přímému upevnění závitových tyčí. hmotnost kg/ks PO zinkochromát F žárové zinkování ponorem

37 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce 35 elektroinstalační krabice KSK 100 PO požárně odolná - silové kabely číslo položky rozměr KSK 100 PO 101 x 101 x 62 oranžová RAL 2004 IP66 0, Krabice je vybavena keramickou svorkovnicí - 5 pólů, se zachováním funkčnosti při požáru. Připevňují se pomocí přiložených kotev do betonu (součást balení). Krabice jsou určeny k použití pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru. Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu. KSK 100 PO: víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby svorkovnice je určená pro 5 vodičů s průřezem 1,5-6 mm 2 klasifikace požární odolnosti: P90-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN elektroinstalační krabice požárně odolná - datové kabely číslo položky rozměr 8117 DPO 167 x 167 x 78 oranžová RAL 2004 IP54 0, Krabice je vybavena keramickou svorkovnicí - 12 pólů, se zachováním funkčnosti při požáru. Připevňují se pomocí přiložených šroubů do betonu (součást balení). Krabice jsou určeny k použití pouze pro datové kabely s prokázanou funkčností při požáru. Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu DPO: víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby svorkovnice je určená pro 12 vodičů s průřezem 0,5-4 mm 2 klasifikace požární odolnosti: P120-R ZP 27/2008 E 90 DIN PS 90 STN hmotnost kg/ks stupeň krytí barva

38 36 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY - normové nosné konstrukce elektroinstalační krabice požárně odolná - silové kabely číslo položky rozměr 8135 PO 105 x 105 x 40 oranžová RAL 2004 IP54 0, PO6 117 x 117 x 58 oranžová RAL 2004 IP54 0, PO x 167 x 78 oranžová RAL 2004 IP54 0, PO x 167 x 78 oranžová RAL 2004 IP54 0, Krabice jsou vybaveny keramickou svorkovnicí se zachováním funkčnosti při požáru a připevňují se pomocí přiložených požárně odolných kotev nebo šroubů do betonu. Krabice jsou určeny k použití pouze s kabely s prokázanou funkčností při požáru. Požárně odolné krabice jsou vyrobeny z bezhalogenového materiálu. 8135: víčko je osazeno bez šroubů 8110 PO6: víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby svorkovnice je určená pro 5 vodičů s průřezem 1,5-6 mm 2 svorkovnice je určena pro 5 vodičů s průřezem 1,5-6 mm 2 klasifikace požární odolnosti: P 120-R ZP 27/2008 klasifikace požární odolnosti: P 120-R ZP 27/2008 E 90 DIN E 90 DIN PS 120 STN PS 90 STN PO10: víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby 8117 PO16: víčko se zajišťuje přiloženými nerezovými šrouby svorkovnice je určená pro 5 vodičů s průřezem 1,5-10 mm 2 svorkovnice je určená pro 5 vodičů s průřezem 1,5-16 mm 2 klasifikace požární odolnosti: P 90-R ZP 27/2008 klasifikace požární odolnosti: P 60-R ZP 27/2008 E 90 DIN E 60 DIN PS 90 STN PS 90 STN hmotnost kg/ks stupeň krytí barva

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2012 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU spojení požárně odolného žlabu KZ KSS KZ NSM Spoj kabelového žlabu KZ se provádí pomocí spojky KSS a pomocí

Více

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce 2009. O to

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU 2011 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU

SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU 2015 SYSTÉMY SE ZACHOVÁNÍM FUNKÈNOSTI PØI PO ÁRU Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

K A B E L O V É L Á V K Y

K A B E L O V É L Á V K Y KBELOVÉ LÁVKY 2 KBELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPL V VU KLKR DS SR KLDI KL SK KLOBH KLT označení popis str. DS držák - střední 19 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 12 KLKR kříž 8 KLOBH oblouk

Více

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana

PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU. pozice popis strana KELOVÉ LÁVKY 2 KELOVÉ LÁVKY PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU KLKR VU V DS SPL KLDI SR KL SK KLOH KLT pozice popis strana DS držák - střední 1 KL kabelová lávka 3 - KLDI úchyt distanční 10 KLKR kříž 8 KLOH oblouk

Více

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER

KABELOVÉ ŽLABY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SK SR KR MP DSS DT DS KZI S ZVNE SO 90 O 90 ZVNI DSZT ZT KO 90 OH DSOS P US NP CTS T MDS KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU SPT

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OSH KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER 1 KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLHOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECHNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 1 KELOVÉ

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU ZVNI NK NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NVT NRD ZT MZ OSHK V NKR VU NO 45 NT NZ NKO NVKO NT NKO NPS SK NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ

Více

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu požárně odolných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce 2009. O to

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ TRASY S INTEGROVANOU SORTIMENT FUNKČNOSTÍ PRO ENERGETIKU PŘI POŽÁRU katalog C A Obsah 1. Normové sestavy...5 Kotvení na stěnu...6 Žlab NORMO 100-300x60 na výložníku UNIVERZAL...6

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY

POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 2 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY ZPŮSOY MONTÁŽE POŽÁRNĚ ODOLNÉHO KELOVÉHO ŽLU min. 250 Základem nosné konstrukce je ukotvený stropní profil SPL kotvou KPO. Součástí sestavy je držák těžký

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z

K A B E L O V É Ž L A B Y N E R E Z KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPO NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD NIXZ NIXKO NIXSMP 6X10

Více

Za naším úspěchem stojíte Vy

Za naším úspěchem stojíte Vy Za naším úspěchem stojíte Vy Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás. KOPOS KOLÍN a.s. je předním výrobcem elektroinstalačního materiálu s více než 90 letou tradicí. V současné

Více

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE

OBSAH KATALOGU KABELOVÉ ŽLABY JUPITER KABELOVÉ ŽLABY MARS KABELOVÉ ŽLABY - NEREZ DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY KABELOVÉ LÁVKY PODLAHOVÉ INSTALACE OS KTLOGU KELOVÉ ŽLY JUPITER KELOVÉ ŽLY MRS 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ 3 DRÁTĚNÉ KELOVÉ ŽLY 4 KELOVÉ LÁVKY 5 PODLOVÉ INSTLCE 6 POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY 7 TECNICKÉ INFORMCE 8 KELOVÉ ŽLY JUPITER 2 KELOVÉ ŽLY - JUPITER

Více

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog

KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM. katalog KABELOVÝ NOSNÝ SYSTÉM ZÁKLADNÍ Trasy s integrovanou SORTIMENT funkčností PRO ENERGETIKU při požáru katalog CA Obsah Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru...4 1. Normové sestavy...5

Více

D R Á T Ě N É Ž L A B Y

D R Á T Ě N É Ž L A B Y DRÁTĚNÉ ŽLABY 2 DRÁTĚNÉ ŽLABY drátěný žlab číslo položky BZNCR BF BIX 35 - drátěný žlab 100 50 35 DZ 35X100 27 0,55-150 50 50 35 DZ 35X150 2 0,67-200 50 50 50 35 DZ 35X200 58 0,81-3000 300 50 50 50 50

Více

D R Á T Ě N É Ž L A B Y

D R Á T Ě N É Ž L A B Y DRÁTĚNÉ ŽLABY 2 DRÁTĚNÉ ŽLABY drátěný žlab číslo položky BZNCR BF BIX 35 - drátěný žlab 100 35 DZ 35X100 27 0,55 1 35 DZ 35X1 2 0,67 200 35 DZ 35X200 58 0,81 3000 300 35 DZ 35X300 89 1,27 - drátěný žlab

Více

P 90-R, P 60-R, P 30-R, PS 90, PS 60, PS 30, E 90, E 60, E

P 90-R, P 60-R, P 30-R, PS 90, PS 60, PS 30, E 90, E 60, E Požární odolnost elektrických kabelových systémů, zachování funkčnosti při požáru Klasifikace: P 90-R, P 60-R, P 30-R, PS 90, PS 60, PS 30, E 90, E 60, E 30 Dle ZP 27/2008, STN 920205 a DIN VDE 4102-12

Více

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu.

str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. L Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.1 str. 29 - hlavice polohovatelného výložníku Povrchová úprava galvanický zinek odebrána ze sortimentu. str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25

Více

Za naším úspěchem stojíte Vy

Za naším úspěchem stojíte Vy Za naším úspěchem stojíte Vy Díky novým technologiím zlepšujeme a inovujeme naše výrobky. Pro Vás. KOPOS KOLÍN a.s. je předním výrobcem elektroinstalačního materiálu s více než 90 letou tradicí. V současné

Více

2014-2015 KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY

2014-2015 KABELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY 2014-2015 KBELOVÉ NOSNÉ SYSTÉMY Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu kabelových nosných systémů. S touto nabídkou jsme přišli

Více

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru

Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Kabelový nosný systém SOLACE - trasy s integrovanou funkčností při požáru - aktualizační list - verze 1.1 Možnosti kotvení tras s integrovanou funkčností při požáru Při kotvení tras s integrovanou funkčností

Více

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená

Objednací číslo Název 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená Kabelový nosný systém SOLACE - aktualizační list - verze 1.2 str. 5 + 60 - Ochranné krytky 5-0296-10000000 Krytka hran vyztužená str. 37 - Profil příčkový 30x15 50 7x25 Profil příčkový 30x15 slouží k montáži

Více

D R Á T Ě N É Ž L A B Y

D R Á T Ě N É Ž L A B Y DRÁTĚNÉ ŽLABY 2 DRÁTĚNÉ ŽLABY drátěný žlab B H A číslo položky H A B BX IX DZ 35X100 35 100 3000 0,71 2 8595057689893 DZ 35X150 35 150 3000 0,75 2 8595057690127 DZ 35X200 35 200 3000 1,09 18 859505769013

Více

Kabelové žlaby. Katalog 2006

Kabelové žlaby. Katalog 2006 Kabelové žlaby Katalog 2006 100 60 Kompletní nabídka Přípojnicové a nosné systémy Přípojnicové rozvody Canalis pro osvětlení do 40 A Canalis KDP Canalis KBA Bez možnosti zavěsit svítidla na vedení 20 A

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKY A PŘÍSLUŠSTVÍ a příslušenství Trubky a příslušenství odpovídají a vyrábějí se dle ČSN 0 0-, IEC, technických podmínek a schválené dokumentace. Trubky a příslušenství z vyhovují

Více

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Josef Vavrouch předseda představenstva a generální ředitel Vážený zákazníku, náš nový katalog, který máte před sebou, představuje nabídku firmy KOPOS KOLÍN a.s. v sortimentu kabelových nosných systémů. S touto nabídkou jsme přišli na trh poprvé v roce 2007. O

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém

ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ. Kabelový nosný systém ŘEŠENÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ A KOLEKTORŮ Kabelový nosný systém Obsah 1. Úvod...3 2. Životnost...4 3. Porovnání kapacity...7 4. Způsoby uchycení...8 Uchycení na rovnou stěnu...8 Uchycení na stojinu strop -

Více

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S

K A B E L O V É Ž L A B Y M A R S KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY MRS PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU NKZI NVO 90 NVKR NO 90 NRD NVT NV NKR VU NT NO 45 NK NT NVKO NKO NPS NPKV PKC1 NVSO NSUK NSO KELOVÉ ŽLY MRS 3 PŘEHLED PRVKŮ SYSTÉMU NS NPZ NPR NMP NR

Více

KABELOVÉ ŽLABY - MARS

KABELOVÉ ŽLABY - MARS KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY - MRS PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NRD NKR NMP NVKR NVO 90 NO 90 NVT NT NPR NS VU NV NK NKZI NPZ NR NVO 45 NO 45 NKO NVKO NPKV PKC1 NVSO NSO NPS NSU označení popis strana NK koncovka

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ 4 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE Elektroinstalační krabice a příslušenství Dle normy ČSN EN 60 670-1 - Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

DrÁtĔnÉ Žlaby. s příslušenstvím

DrÁtĔnÉ Žlaby. s příslušenstvím DrÁtĔnÉ Žlaby s příslušenstvím KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: office@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí Čtvrtek: 7:30 16:30 Pátek

Více

Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ

Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ Kabelové lávky a rošty jako nosné konstrukce kabelových rozvodů pro napájení PBZ Ing. Jiří Burant OBO Bettermann Praha s.r.o. Modletice 81, P.O. Box 96, 251 01 Říčany u Prahy burant@obo.cz Základní požadavky

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů

ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.6.1 Ukládání vodičů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Způsoby

Více

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308

katalog systému Podstránská 1, 627 00 Brno, Česká republika e-mail: arkys@arkys.cz www.arkys.cz použijte naši speciální infolinku MERKUR 848 300 308 katalog systému 1. kabelové žlaby OBAH: Obecné informace a výhody str. 2 3 Katalog žlabů MERKUR 2 str. 4 8 Dimenzování vhodné velikosti str. 9 Kontrola zatížení kabelové trasy str. 10 11 Povrchové úpravy

Více

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství

Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektroinstalační lišty,, kanály a příslušenství Odpovídá a vyrábí se dle ČSN 37 0100, ČSN 37 0001, IEC 1084-1, ČSN EN 50 085-1 a dalších souvisejících norem,

Více

2 KABELOVÉ ŽLABY - MARS

2 KABELOVÉ ŽLABY - MARS KELOVÉ ŽLY MRS KELOVÉ ŽLY - MRS PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NKZI NPZ NR NS NSU NVT NRD NKR NMP NVKR označení popis strana NK koncovka 1 NKO oblouk klesající 90 10 NKR kříž 9 NKZI kabelový žlab s integrovanou

Více

1. Instalace a použití

1. Instalace a použití Stavebnice DEHNconductor System sestává z vodiče HVI a z produktové řady připojovacích a upevňovacích prvků pro tento vodič. Projektování, montáž a instalace vodiče HVI vyžaduje zvláštní odborné znalosti.

Více

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P)

Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) Kabelová desková přepážka PROMASTOP -I (PROMASTOP, typ P) EI 90 až EI 80 0.0 a masivní stěna d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m b lehká příčka d 00 mm c šachtová příčka d 9 mm masivní strop d 0 mm, objemová

Více

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II.

SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA. Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA Vydání II. SPOJOVACÍ A KOTVÍCÍ TECHNIKA KONTAKTY: HL system, s. r. o. Všechromy 77 251 63 Strančice tel.: +420 323 603 044 mail: offi ce@hlsystem.cz www.hlsystem.cz OTEVÍRACÍ

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Systémy trubek. Výběrová matice od strany 226. Přehled systému od strany 228. Použití kovových trubek od strany 230

Systémy trubek. Výběrová matice od strany 226. Přehled systému od strany 228. Použití kovových trubek od strany 230 Jako doplnûní osvûdãeného systému QuickPipe z plastu najdete v kapitole Systémy trubek nyní také elektroinstalaãní trubky z kovu. Trubky se dodávají jak s galvanicky pozinkovan m, tak také ponorem pozinkovan

Více

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY, KANÁLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 58 ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY A KANÁLY Elektroinstalační lišty, kanály a příslušenství Vyrábí se dle ČSN EN 50 085-1 (ČSN 37 0010) a dalších souvisejících norem,

Více

Flexibilní instalační systémy

Flexibilní instalační systémy OptiLine & Altira Flexibilní instalační systémy www.schneider-electric.com 2 Obsah OptiLine & Altira prezentace...6 OptiLine 45... 12 Parapetní kanály OptiLine 45...14 Prezentace...14 Rozměry...17 Kabelová

Více

svorkovnice a připojovací příslušenství

svorkovnice a připojovací příslušenství svorkovnice a připojovací příslušenství PROPOJOVACÍ IŠTY DO 90 A (str. 157) Isc 17 ka Délka 1 pól 2 póly 2 póly, 3 fáze 3 póly 4 póly 12 modulů 0 049 26 (1) 0 049 38 0 049 40 0 049 42 0 049 44 56 modulů

Více

pour exemple : xxxxxxx xxxxxxxx

pour exemple : xxxxxxx xxxxxxxx pour ocelové exemple instalaèní : xxxxxxx lišty DLP xxxxxxxx výbìrová tabulka instalaèních lišt a pøíslušenství pour exemple : xxxxxxx xxxxxxxx Typ Profil Kryt Přepážka vnitřní Spojka profilu (1) Vnitřní

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ

SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM. ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ ST PV15 PV22 SO Ideal PV21 PR ÖKO 2 HROMOSVODNÍ TECHNIKA PRO VÁ DÒM SU USV SU Vario SU Diagonal SU Multiklemme Niro-Clip ORIENTAâNÍ KATALOG V ROBKÒ Multifunkãní souãásti - základ úspûchu moderní hromosvodní

Více

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s. sahají do roku 1926. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení

Více

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů

Promat. Ucpávky. Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky. a přepážky k zabudování. do stěn a stropů Promat Ucpávky Utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn a stropů 0 Ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací, kabelové přepážky a přepážky k zabudování do stěn

Více

Ultra efektivní řešení instalace

Ultra efektivní řešení instalace Ultra efektivní řešení instalace Rozvodný instalační systém Ultra www.schneider-electric.cz Efektivní využití času a peněz je výhodou jak pro vás, tak pro vaše zákazníky. Instalační systém Ultra je chytrý

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 107 Hmoždinky HM PE... 107 Hmoždinky HL... 107 Hmoždinky HS... 108 Hmoždinky HN... 108 Příchytky Distanční... 108 Řadové... 108 Oboustranné... 109 Jednostranné... 109

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS

ZEMNICÍ PRVKY. Zemnicí prvky a ekvipotenciální svorkovnice EPS ZEMNICÍ PRVKY Zemnicí svorka ZSA 16 Pomocí této svorky lze připojit ochranný vodič na kovové předměty a konstrukce kruhového tvaru (např. trubky). Výrobek se skládá z vlastní svorky (vnitřní a vnější část),

Více

M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ

M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ M WRG S/K NÁVOD NA MONTÁŽ MONTÁŽ DO STĚNY MONTÁŽ NA STĚNU Montážní rozměry Montáž na stěnu Rekuperační jednotka se musí instalovat vždy na venkovní stěnu budovy. Nejlepší výměny vzduchu dosáhneme při montáži

Více

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání

Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/ vydání Systémy tras s požární funkčností dle předpisu ZP-27/2008 2. vydání aktualizace 10/2016 Kabelové perforované žlaby Typ: HL KBSI 60 VÝŠKA ŠÍŘKA TLOUŠŤKA ZATÍŽENÍ mm mm mm mm kg/m kg/ m malé/velké ks HL

Více

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla!

Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! Nástrčné tvarovky do trubek bez hrdla! NÁSTRČNÉ HRDLO DN 110/110 DN 160/160 Častý problém na novostavbě: obj. č. 110110S 110,- obj. č. 160160S 364,- U trubek, které vyčnívají z podlahy, jsou hrdla často

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu

Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Přes 80 let výroby elektroinstalačního úložného materiálu Počátky elektrotechnické výroby společnosti KOPOS KOLÍN a.s. sahají do roku 1926. Firma již v předválečném období dosáhla monopolního postavení

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXKZ NIXPZ NIXR NIXPD NIXSU NIXVKO NIXVSO NIXPS NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXKO NIXSO NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXO 90 NIXV NIXT NIXK

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

Systémy odbočovacích krabic

Systémy odbočovacích krabic Odboãovací kabelové krabice z termoplastu a duroplastu v rûzn ch provedeních a pro v echny oblasti pouïití: od staveb bytû, prûmyslov ch staveb a komerãní v stavby pfies vefiejnou oblast aï po objektovou

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY

KABELOVÉ TOPNÉ SYSTÉMY TO-2S technická dokumentace použití: elektrické podlahové vytápění a temperování podlah na příjemnou teplotu ochrana potrubí, nádob a zásobníků před zamrzáním technologické ohřevy do 50 C (udržování teplot

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

katalogové listy katalogové listy jednotlivých prvků systému fu n kč ní inte grita

katalogové listy katalogové listy jednotlivých prvků systému fu n kč ní inte grita katalogové listy katalogové listy jednotlivých prvků systému fu n kč ní inte grita kabelové žlaby plechové perforované LINEAR 1 Výrobek: plechový perforovaný kabelový žlab LINEAR 1 Výhradní dodavatel:

Více

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY

TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY TECHNICKÝ MANUÁL SCREENOVÉ ROLETY Obsah Screenové rolety Označení výrobku CE 3 SCREEN ZIP 4 Základní specifikace produktu 5 Vyměření a montáž 7 SCREEN GW 13 Základní specifikace produktu 14 Vyměření a

Více

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT.

Malé distribuční rozváděče. KV-malé rozváděče. 3-54 modulů, IP 40-65. Služby. g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. Malé distribuční rozváděče 3-54 modulů, IP 40-65 g S novými pružinovými bezšroubovými PE / N svorkami FIXCONNECT. g Bez halogenů, bez silikonu g S originálním designem od firmy Hensel g Prázdné rozváděče

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu MC 120, MC 122, MC 129, MC 124, MC 125, MC 126 05/2014 (5/2007)

Více

Výbava Svislé markýzy

Výbava Svislé markýzy Výbava Svislé markýzy Svislé markýzy Typ 470 Typ 490 Typ 499 Typ 0 Pohon a ovládání Motorový pohon (včetně ovládacího spínače) Dálkově ovládaný motor (včetně 1- kanálového rádiového ručního vysílače) O

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o.

Nástěnný rozváděč NR. Instrukční manuál. Rozváděčová technika (1) 11/2012 Dodávky automatizace, spol. s.r.o. Instrukční manuál Nástěnný rozváděč NR Rozváděčová technika (1) Obsah: Obsah... str. 2 Použití a popis rozváděče NR...... str. 3 Technické parametry a konstrukční řešení...... str. 3 Tabulka velikostí

Více

Návod k montáži. Rockfon Eclipse

Návod k montáži. Rockfon Eclipse Návod k montáži Rockfon Eclipse OBECNÉ INFORMACE Popis systému: Rockfon Eclipse je volně zavěšený podhledový prvek, který je vyroben ze 40 mm tlusté desky z kamenné vlny. Lícní strana podhledu je potažena

Více

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1

www.kebek.eu Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí 1 Obsah Komponenty pro výrobu a montáž čtyřhranného VZT potrubí... 2 Přírubové lišty a rohovníčky PLUS... 3 Přírubové lišty a rohovníčky S... 4 Přírubové lišty a rohovníčky DK... 5 Doplňkové přírubové spoje...

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463

Typ 600 KB65-180606-P 14783 PD-QK01-2KD0606 14932 400 KB65-180804-P 14784 PD-QK01-2KD0804 14935 600 KB65-180806-P 14786 PD-QK01-2KD0806 17463 TABULKA VÝBĚRU SKŘÍNÍ KB Skříň Celkové kryty dna Montážní panely Roměry skeletu výška šířka hloubka 400 KB65-80604-P 478 PD-QK0-2KD0604 4930 500 KB65-80605-P 4782 PD-QK0-2KD0605 493 PD-QK0-MP706 4939 KB65-80606-P

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody spalin Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO,

Více

KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP

KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP KABELOVÉ TRASY S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP 2015 PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP a Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner

Více

Speciální systém upevnění trubek a kabelů

Speciální systém upevnění trubek a kabelů Ke speciálním systémûm upevnûní kabelû a trubek patfií kabelové pásky, upínací a montáïní pásky, za pomocí kter ch lze upevnit kabely a trubky na mfiíïové Ïlaby nebo jiné montáïní konstrukce. Kompletní

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena.

KATALOG PRODUKTŮ 2013. 450 www.multivac.cz www.multivac.sk. Práva na změny vyhrazena. KATALOG PRODUKTŮ 2013 40 www.multivac.cz www.multivac.sk Vzduchovody Potrubí a hadice SV aluvac 4 aluvac 112 ISOVAC 2 ISOVAC 0 ISOVAC 2-112 str. 44 str. 4 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 SONOVAC 2 SONOVAC

Více

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním

DEHNcon-H. U rodinných domků nebo nízkých budov může instalace holých, neizolovaných vodičů představovat problém s nebezpečím přiblížení k vnitřním Opticky přizpůsobená, méně nápadná varianta s vodičem HVI/HVI-light uloženým uvnitř podpůrné trubky snižuje nejen velikost a celkovou sestavy, ale i nároky na pevnost a stabilitu při instalaci na stávající

Více

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56

HLASITÝ TELEFON TO 01. Technická dokumentace. AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 HLASITÝ TELEFON TO 01 Technická dokumentace AK signal Brno a.s. Brno, Plotní 6/56 Dokument AK-22-01-111, vydání 6. leden 2006 Projekt Hlasitý telefon TO 01 Zpracoval Ing. Milan Ptáček Schválil Ing. Ladislav

Více

KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP

KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ ČLEN SKUPINY SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP KABELOVÉ SYSTÉMY S FUNKČNÍ SChOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRAKAB.CZ MEMBER OF SKB-GROUP PRAKAB.CZ ČLEN MEMBER SKUPINY OF SKB-GROUP a PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA Obsah Schwechater Kabelwerke GmbH Váš kompetentní partner

Více

Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi

Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi Kabelové žlaby v každé velikosti a konstrukčním tvaru Optimální vedení kabelů ve všech oblastech elektroinstalací Kompletní programy se všemi sofistikovanými systémovými součástmi pro všechna zadání Jak

Více

Široký sortiment: 19" datové rozvaděče stojanové. 19" serverové rozvaděče. 19" datové rozvaděče skládané. 19" datové rozvaděče nástěnné

Široký sortiment: 19 datové rozvaděče stojanové. 19 serverové rozvaděče. 19 datové rozvaděče skládané. 19 datové rozvaděče nástěnné ATRACK jsou vyráběny nejmodernější technologií pro pro zpracování plechů, zaručující vysokou kvalitu výroby, kterou deklaruje certifi kát ISO 9001:2000 a TUV. Certifi kát kvality zahrnuje i certifi kát

Více

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu

Lindab Usnadňujeme výstavbu. Lindab Safety. Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Usnadňujeme výstavbu Lindab Safety Bezpečnostní prvky SAFETY pro každou střechu Lindab Safety Lindab Safety je sortiment použitelný pro všechny běžné typy střech z všeobecně používaných materiálů.

Více

Popis Terasová střecha typ T2

Popis Terasová střecha typ T2 Popis Terasová střecha typ T2 5 1 včetně. Je-li sklon menší, hrozí, že se budou vytvářet vodní kapsy. 7 2 6 3 Povrchová úprava Viditelné součásti podle vzorníku barev pro WAREMA, resp. vzorníku RAL Classic.

Více

Montážní návod. www.varisol.cz

Montážní návod. www.varisol.cz Montážní návod www.varisol.cz Varisol - montážní návod OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny...................................................... 1 2. Dimenzovaní solárních systémů Varisol.....................................

Více

Systém kabelových žebříků RONN Kompozity ze skelného laminátu

Systém kabelových žebříků RONN Kompozity ze skelného laminátu Systém kabelových žebříků RONN Kompozity ze skelného laminátu Kabelové žebříky z materiálu GFK (plast zesílený skelnými vlákny) jsou alternativou k ušlechtilé oceli. Kabelové žebříky neobsahují halové

Více