Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3"

Transkript

1 Sociomap Viewer Verze 3 1

2 OBSAH: Sociomap Viewer Základní popis... 3 Panel nástrojů Vieweru Nástroje... 4 Bílé pozadí:... 4 Pohled shora po spuštění:... 4 Zobrazit panely:... 5 Klávesové zkratky:... 5 Česky/English:... 5 Minimalizace okna... 5 Zobrazení na celou obrazovku... 6 Obnovení okna... 6 Zavření okna... 6 Panel nástrojů Sociomapy... 6 Informace o Sociomapě... 7 Zobrazení významných vztahů... 7 Zobrazení významných oblastí... 8 Zobrazení týmů (podskupin)... 9 Nastavení objektů Sociomapy Zobrazovat objekty: Zobrazovat značky: Zobrazovat názvy: Anonymizovat: Tabulka objektů: Zvýraznění mapy Reliéf Černobílé zobrazení Horní polovina černobíle Střední vrstva černobíle Dolní polovina černobíle Stínovaný/normání povrch Uložit sociomapu jako PDF Zavřít Sociomapu Sekce popisků doplňkových údajů zobrazených na Sociomapě Panel s informacemi o pozicích a výšce na Sociomapě Interaktivní barevná škála Ovládací panel pro otáčení a změnu velikosti Sociomapy Animace sociomapy Práce s více sociomapami Manipulace s ikonami SMX souborů a miniaturami sociomap Srovnávací mód

3 Základní popis Tento software slouží k interaktivnímu prohlížení a prezentaci Sociomap, konkrétně umožňuje otevření souborů ve formátu SMX. Sociomap Viewer je k dispozici on-line, má však i svou off-line verzi, která je funkční na operačních systémech Windows, Macintosh i Linux. Pro všechny partnery společnosti QED GROUP, a.s. je tento software k dispozici zdarma. Díky zabudované funkci automatické aktualizace jsou tak veškeré inovace, úpravy a novinky jeho uživatelům připojeným k internetu prakticky okamžitě k dispozici. Sociomap Viewer lze využít především k: 2D a 3D otáčení a nastavení velikosti Sociomapy popisu základních parametrů Sociomapy zobrazení doplňkových informací do Sociomapy (jako například šipky, podskupiny, soudržnosti apod.) využití interaktivní barevné škály se zvýrazňováním prvků s konkrétní výškou na Sociomapě současnému prohlížení dvou Sociomap najednou ve srovnávacím módu ke spouštění animací uložení Sociomapy v PDF formátu anonymizaci objektů na Sociomapě a k mnohému dalšímu (viz níže) Hlavním prvkem okna Vieweru je Sociomapa. Nahoře uprostřed je uveden její název. V levo nahoře se nachází panel nástrojů pro Sociomapu, u kterého se případně zobrazují také názvy doplňkových údajů v Sociomapě. Pod Sociomapou jsou k dispozici popisy pozic a výšky. Vpravo od sociomapy je umístěna interaktivní barevná škála. Vlevo dole jsou k dispozici náhledy Sociomap, které mohou být zobrazeny. V pravém dolním rohu pak naleznete ovládací panel pro otáčení a změnu velikosti Sociomapy. Interaktivní Sociomapa Panel nástrojů Vieweru Panel nástrojů Sociomapy Název Sociomapy Oblast popisků zobrazovaných doplňkových údajů Náhledy sociomap Interaktivní škála Ovládací panel pro otáčení a zoomování Sociomapy 3

4 Panel nástrojů Vieweru Zde jsou k dispozici funkce týkající se celého Vieweru, celého jeho okna. Nástroje Po kliknutí se zobrazí kontextové menu, ve kterém můžete volit různá nastavení vzhledu svého Sociomap Vieweru. Tato nastavení nástrojů zůstávají platná pro jakoukoli otevřenou Sociomapu a jsou uchovány i po zavření a opětovném spuštění Vieweru. BÍLÉ POZADÍ: Máte možnost zvolit bíle pozadí Vieweru místo modrého. POHLED SHORA PO SPUŠTĚNÍ: Sociomapa je při otevření vždy nejprve ve 2D pozici (v pozici pohledu shora). 4

5 ZOBRAZIT PANELY: Umožňuje skrýt všechny panely a popisky, zobrazena je pouze Sociomapa a náhledy Sociomap. KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Zobrazí se tabulka s výpisem klávesových zkratek, které mohou být použity pro rychlé a efektivní ovládání Sociomap Vieweru. ČESKY/ENGLISH: Můžete měnit jazyk Vieweru. Změna se týká pojmenování funkcí Vieweru, eru, netýká se popisu pozic a výšky na Sociomapě. Minimalizace okna Po kliknutí bude okno minimalizováno. Původní nastavení zobrazovaných parametrů zůstává zachováno. 5

6 Zobrazení na celou obrazovku Okno Sociomap Vieweru bude zvětšeno na celou obrazovku. Opětovné kliknutí vrátí velikost okna do původní podoby. Obnovení okna Vrátí okno do původně nastavené velikosti z té maximalizované, případně jej po další kliknutí následně znovu maximalizuje. Zavření okna Po kliknutí se Sociomap Viewer zavře. Nastavení z panelu nástrojů budou funkční i po opětovném spuštění. Panel nástrojů Sociomapy Panel pro nastavování týkající se Sociomapy může obsahovat tyto nástroje: Informace o Sociomapě Zobrazení významných vztahů Zobrazení významných oblastí Zobrazení týmů (podskupin) Nastavení objektů Sociomapy Zvýraznění oblastí na Sociomapě Uložit sociomapu jako PDF Nástroje, které jsou k dispozici, pouze pokud byly příslušné údaje k Sociomapě přidány jejím autorem (pokud jsou obsaženy v souboru SMX). Nástroje, které jsou k dispozici při prohlížení jakékoli Sociomapy. Konkrétní počet nástrojů je variabilní pro každou Sociomapu, podle toho, které údaje v ní mohou být zobrazeny (které údaje obsahuje příslušný soubor formátu SMX). Informace o Sociomapě, zobrazení významných vztahů a zobrazení oblastí a týmů jsou k dispozici, pouze pokud byly k Sociomapě tyto údaje přidány. Vždy jsou k dispozici ici nastavení vzhledu Sociomapy, zvýraznění oblastí na Sociomapě a uložení Sociomapy do PDF. 6

7 Informace o Sociomapě Zobrazí informace o Sociomapě. Zobrazení významných vztahů Zobrazí šipky mezi zobrazovanými objekty na Sociomapě. Šipky mohou být vykresleny všechny najednou, nebo pro každý objekt zvlášť. Po kliknutí se zobrazí kontextové menu s nabídkou typů šipek, které mohou být zobrazeny. Většinou je k dispozici pouze jeden typ, ale může jich být více. Kliknutím na název šipek v kontextovém menu se šipky zobrazí. Chcete-li zobrazovat šipky pro každý objekt na Sociomapě jednotlivě, zaškrtněte v kontextovém menu možnost individuální šipky. Kliknutím na jméno objektu na Sociomapě pak zobrazíte pouze jeho vlastní šipky. Všechny šipky, které jsou na Sociomapě zobrazeny, mají uvedeny svůj název pod názvem Sociomapy. Pokud je k dispozici ještě podrobnější popis šipek, objeví se po zobrazení šipek ve zvláštním okně. 7

8 Vypnutí šipek Sociomap Viewer Zobrazení šipek ukončíte kliknutím na barevný čtvereček u názvu šipek. Zobrazení významných oblastí Kliknutím zobrazíte soudržnosti (coherences) na Sociomapě. V průběhu jejich prezentace je možné Sociomapu prohlížet pouze ve 2D módu (pouze pohledem shora), na panelu pro otáčení a změnu velikosti Sociomapy jsou šipky nahoru a dolů deaktivovány. Pokud je k dispozici výpis závorkové syntaxe soudržností, se po zobrazení soudržností zobrazí ve zvlášním okně. Vypnutí soudržností Zobrazení soudržností ukončíte kliknutím na barevný čtvereček u jejich názvu. Po najetí myší se zobrazí černý čtvereček, symbolizující možnost vypnutí. 8

9 Zobrazení týmů (podskupin) Po kliknutí se zobrazí kontextové menu, které obsahuje výpis všech týmů (podskupin), které jsou u Sociomapy k dispozici. Zobrazit lze každý tým zvlášť, nebo všechny najednou pomocí zvolení možnosti Zobrazit vše. Každý tým může být ze Sociomapy odebrán zvlášt, pomocí kliknutí na jeho název. Jinou možností je také kliknutí na barevný čtvereček v sekci popisků doplňkových údajů. Každý tým, který je na Sociomapě zobrazen, má uveden svůj vedle panelu nástrojů. Kliknutím na tento název týmu se ve zvláštním okně zobrazí podrobnější popis tohoto týmu (pokud je u daného týmu k dispozici). Tímto způsobem lze mezi popisky jednotlivých týmů přepínat. 9

10 Vypnutí týmů (podskupin): Při najetí myší na barevný čtvereček u příslušného týmu se na něm zobrazí černý křížek. Na tento barevný čtvereček stačí kliknout a zobrazení daného týmu na Sociomapě se ukončí. Nastavení objektů Sociomapy Po kliknutí se zobrazí kontextové menu s různými možnostmi nastavení zobrazování objektů Sociomapy. ZOBRAZOVAT OBJEKTY: V případě, že je tato možnost zaškrtnuta, objekty na Sociomapě jsou zobrazeny, pokud není označena, pak je Sociomapa zobrazena bez objektů. ZOBRAZOVAT ZNAČKY: Tento příkaz se týmových Sociomap netýká, vzhled Sociomapy je na zaškrtnutí této volby nezávislý. 10

11 ZOBRAZOVAT NÁZVY: V případě, že je tato možnost zaškrtnuta, objekty na Sociomapě jsou zobrazeny s názvy (se jmény), pokud není označena, pak je Sociomapa zobrazena bez názvů. ANONYMIZOVAT: Po zatrhnutí této možnosti bude jméno každého objektu nahrazeno anonymním kódem sestávajícím z písmene O a čísla. Na klíč přidělených kódů se můžete podívat do tabulky objektů. Pokud máte sadu Sociomap se stejnými objekty (například několik Sociomap pro ten samý tým), oceníte automatickou funkci Sociomap Vieweru, která zajistí, že objekt má při anonymizaci vždy přidělen stejný kód. K dešifrování Sociomap tak stačí jedna tabulka objektů. Pokud máte v nastavení zvolenu anonymizaci objektů, bude každá Sociomapa, kterou následně Viewerem otevřete, anonymizovaná. 11

12 TABULKA OBJEKTŮ: Tabulka objektů obsahuje původní názvy objektů (jména členů týmu) spolu s kódy, které jim byly při anonymizaci přiděleny. Tabulka může být zkopírována do schránky a uložena v jiném dokumentu. Zvýraznění mapy Po kliknutí se zobrazí kontextové menu s možnými zvýrazněními Sociomapy. Jednotlivé možnosti zvýraznění se dají kombinovat. Můžete současně zaškrtnout více variant, které se budou kombinovat, například zvýraznit střední vrstvu i horní polovinu najednou a ještě Sociomapu vykreslit s reliéfem (viz zaškrtnuté možnosti na obrázku). 12

13 RELIÉF Na Sociomapě lze vykreslit zvýraznění vrstevnic, které usnadňuje rozlišování výšky různých objektů. Především v situaci, kdy se většina objektů nachází v zelených vrstvách, může tento mód zobrazení napomoci k adekvátnímu vnímání výšky. Při vykreslení reliéfu není možné se Sociomapou otáčet nebo měnit její velikost. Ovládací panel je deaktivován. Po vypnutí tohoto druhu zobrazení se omezené funkce znovu aktivují. ČERNOBÍLÉ ZOBRAZENÍ Sociomapu je možné také vykreslit v černobílém provedení, kdy vysoké oblasti (pozice na Sociomapě) jsou světlé a nízké zase tmavé. V černobílém provedení je také interaktivní škála Sociomapy. 13

14 HORNÍ POLOVINA ČERNOBÍLE Při zaškrtnutí se všechny objekty ležící nad střední hodnotou škály označí šedou barvou. STŘEDNÍ VRSTVA ČERNOBÍLE Při zaškrtnutí se výška odpovídající střední hodnotě škály na Sociomapě vybarví šedou barvou. Objekty pod touto vrstvou se nacházejí v dolní polovině, objekty nad touto vrstvou v polovině horní. DOLNÍ POLOVINA ČERNOBÍLE Při zaškrtnutí se všechny objekty ležící pod střední hodnotou škály označí šedou barvou. 14

15 STÍNOVANÝ/NORMÁNÍ POVRCH Dvě možnosti nastavení kvality zobrazení. Normální kvalita je méně náročná na procesor, doporučujeme ji využívat na méně výkonných počítačích. Při normální kvalitě není na Sociomapě vykresleno stínování. Uložit sociomapu jako PDF Uloží sociomapu do formátu PDF. Sociomapa je vždy uložena ve stejné pozici, jako je právě nastavena ve Vieweru včetně zobrazených šipek a týmů (podskupin). Také je k ní přiložen její název a popisy pozic a výšky na Sociomapě spolu s barevnou škálou. Zavřít Sociomapu Zobrazuje se v pravém horním rohu. Příkaz ukončí prezentaci právě otevřené Sociomapy, přičemž Viewer zůstává stále otevřený. Po zavření Sociomapy Vám Viewer nabídne otevření Sociomap dalších. Pokud jste již ve Vieweru nějaké Sociomapy otevírali, jsou Vám nabídnuty k rychlému 15

16 otevření. Stačí na příslušný název kliknout a Sociomapa se otevře. Pro otevření jiného souboru SMX je třeba klinknout na tlačítko SMX v pravém horním rohu a následně vybrat a zvolit soubor. Sekce popisků doplňkových údajů zobrazených na Sociomapě V levé dolní části Sociomap Vieweru se při zobrazení doplňkových údajů na Sociomapě (šipky, soudržnosti, týmy) automaticky zobrazí jejich popisky. Mezi popisky zobrazených prvků se dá přepínat kliknutím na jejich název v pravé horní části Vieweru: Pokud jsou navíc k dispozici komentáře či popisky k objektům na Sociomapě, lze je zobrazit kliknutím na daný objekt na interaktivní Sociomapě. Tyto popisky se objeví ve žlutém rámečku při najetí myší na daný objekt na Sociomapě. 16

17 Panel s informacemi o pozicích a výšce na Sociomapě Pozice a výška jsou hlavními charakteristikami každé Sociomapy. Jejich popis umožňuje správné čtení a interpretování Sociomapy. Informace o výšce na Sociomapě jsou doplněny interaktivní barevnou škálou s popisem jejích bodů. Při vytváření PDF dokumentů jsou tyto informace vždy k Sociomapě přiloženy. Interaktivní barevná škála Na barevné škále jsou jednotlivé objekty označeny malými bublinami. Pokud má více objektů stejnou výšku, pak je příslušná bublina větší. Jednotlivé stupně škály jsou také popsány slovními nebo číselnými popisky, tak aby byl zřejmý jak rozsah škály, tak rozsah hodnot výšek, které se mezi objekty vyskytly. Při najetí myší na jednotlivé bubliny na barevné škále se na Sociomapě zvýrazní jména objektů s touto příslušnou výškou. Ovládací panel pro otáčení a změnu velikosti Sociomapy Šipky nahoru a dolů mění úhel pohledu na Sociomapu, šipky v pravo a vlevo otáčejí Sociomapu po směru a proti směru hodinových ručiček. Čtverec uprostřed zobrazí Sociomapu ve 2D pozici v pohledu shora). Pomocí lupy můžete zvětšovat (přibližovat) a zmenšovat (oddalovat) Sociomapu. Po stisku tlačítka pro automatické otáčení se mapa sama otáčí, dokud ji stiskem stejného tlačítka nezastavíte v požadované pozici. K otáčení a změny velikosti Sociomapy lze také používat šipky na 17

18 klávesnici, případně numerickou klávesnici, i, jejíž čísla kopírují příkazy na panelu (viz obrázek níže). Ovládání Sociomapy je zcela neaktivní při vykreslení reliéfu Sociomapy, některé funkce jsou omezeny při zobrazení soudržností. Animace sociomapy Pokud má Vaše Sociomapa možnost animace, zobrazí se v levém dolním rohu tlačítko spuštění animace a posuvník (průběh animace). Pokud animaci spustíte, změní se tlačítko spuštění na tlačítko stop. V průběhu animace nelze e používat panel nástrojů sociomapy, před spuštěním animace ale lze nastavit zobrazování týmů a objektů. Tlačítko spuštění animace Průběh animace 18

19 Tlačítko stop Průběh animace Panel nástrojů pro sociomapu je deaktivovaný Práce s více sociomapami Novou Sociomapu můžete otevřít standardním způsobem (dvojitým poklepáním levým tlačítkem myši) na ikonu SMX souboru, dále přetažením ikony SMX souboru do Sociomap Vieweru, nebo kliknutím na náhled Sociomapy ve Vieweru. Manipulace s ikonami SMX souborů a miniaturami sociomap Může nastat několik situací: Pokud přetáhneme ikonu nebo miniaturu sociomapy a pustíme ji na původní sociomapu, dojde k jejímu nahrazení. Pokud přetáhneme ikonu nebo miniaturu sociomapy a pustíme ji mimo původní sociomapu, otevře se srovnávací mód. Pokud ve srovnávacím módu přetáhneme ikonu nebo miniaturu sociomapy mimo sociomapy, které zrovna srovnáváme, dojde k jejich nahrazení novou sociomapou. Pokud ve srovnávacím módu přetáhneme ikonu nebo miniaturu sociomapy na jednu ze srovnávaných sociomap, nahradí pouze ji. Pokud do Sociomap vieweru přetáhneme SMX soubor, který obsahuje více sociomap, otevře se první z nich a ostatní se objeví jako miniatury. 19

20 Srovnávací mód Kromě prohlížení jedné Sociomapy umožňuje Viewer také prezentaci dvou Sociomap najednou pro jejich snadné porovnání. Jsou tři možnosti, jak lze spustit srovnávací mód: 1. První Sociomapu standardně otevřeme ve Vieweru a následně přetáhneme náhled druhé Soicomapy vedle ní (použijte v případě, že obě Sociomapy jsou již otevřeny ve Vieweru). 2. První Sociomapu standardně otevřeme ve Vieweru a následně přetáhneme ikonu SMX souboru stylem DRAG and DROP vedle první Sociomapy (použijte, pokud daný SMX soubor obsahuje pouze jednu Sociomapu). 3. Přetáhněte do Vieweru ikonu SMX souboru stylem DRAG and DROP kamkoli do okna Vieweru (použijte v případě, že tento SMX soubor obsahuje právě dvě Sociomapy). Panel nástrojů pro levou Sociomapu Název levé Sociomapy s názvy doplňkových údajů (týmů) Panel nástrojů pro pravou Sociomapu Název pravé Sociomapy s názvy doplňkových údajů (šipky) Popisy výšky a pozic na levé Sociomapě Škála pro pravou Sociomapu Popisy výšky a pozic na pravé Sociomapě Ovládací panel pro otáčení a změnu velikosti Sociomap Škála pro pravou sociomapu 20

František Hudek. březen ročník

František Hudek. březen ročník VY_32_INOVACE_FH06_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start

Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start Hlavní panely, spouštění panelu, tlačítko start VY_32_INOVACE_In 6.,7.02 Anotace: V prezentaci se žák seznámí s hlavním panelem. Pozná jeho základní části, snadné spuštění, oznamovací oblast. Dále se žák

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Bible Quote 6.5 Okno programu

Bible Quote 6.5 Okno programu Bible Quote 6.5 Program Bible Quote patří mezi mnohé volně šiřitelé biblické programy, ale má jistá specifika. Ve verzi 6,5 se jedná o beta verzi, která je již zřejmě konečná. (Bohužel díky velmi nesnadnému

Více

Tisk map z LPIS - rozšířené

Tisk map z LPIS - rozšířené Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tisk map z LPIS - rozšířené Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu.

Pracovní plocha. V první kapitole se seznámíme s pracovním prostředím ve Photoshopu. Obsah 1. Pracovní plocha 2. Paleta nástrojů, Paletky, Pruhy voleb 3. Paletka Navigator (Navigátor), nástroj Zoom (Lupa) 4. Práce s dokumentem - otevírání, zavírání, ukládání 1. Pracovní plocha V první

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II. VY_32_INOVACE_INF.08 Microsoft Windows II. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INSTALACE WINDOWS 1. PRVOTNÍ PŘÍPRAVA

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV 1/11 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 Informace o pořadu...4 Seznam TV kanálů...5 Možnosti kanálu...5 Programový průvodce...6 Změna pořadí

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

Škola internetu pro třetí generaci

Škola internetu pro třetí generaci Příručka pro kurzy v rámci projektu Internet pro třetí generaci společnosti Venkovský prostor o.p.s. Škola internetu pro třetí generaci 2. Operační systém Jan Tandler Březen 2005 Tato příručka je studijní

Více

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku?

Nápověda pro práci s PPP. Jak vytvořit nabídku? Nápověda pro práci s PPP Jak vytvořit nabídku? Otevřete si webovou stránku Platformy plánování akcí (PPP): *url* Zvolte jazyk. Přihlaste se pomocí vašeho uživatelského jména a hesla. Vyberte ze seznamu

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

OPERAČNÍ SYSTÉM. základní ovládání. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel OPERAČNÍ SYSTÉM základní ovládání Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Pár otázek na začátek popište k čemu se používá počítač v jakých oborech lidské činnosti se využívá počítačů?

Více

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0

Newsletter RIBTEC automatické aktualizace Praktická novinka v servisu a podpoře k softwaru RIBTEC od verzí 15.0 1.1 Automatické aktualizace RIBTEC Pomocí nového Prostředí automatických aktualizací můžete udržovat Váš software stavební statiky RIBTEC od verzí 15.0 a vyšších na aktuálním stavu. Tento systémový nástroj

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Návod k ovládání aplikace

Návod k ovládání aplikace Návod k ovládání aplikace Tento návod se zabývá ovládáním aplikace PDF Annotation 1, která je založena na aplikaci AVP PDF Viewer a umožňuje nejen PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto dokumentů

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

Kapitola 6 - Akce a animace

Kapitola 6 - Akce a animace Kapitola 6 - Akce a animace Cíle kapitoly Po prostudování této kapitoly budete schopni v aplikaci MS Office PowerPoint: Animovat objekty (obrázek, klipart, text). Přidávat objektům akce. Zadávat objektům

Více

Spuštění aplikace Word

Spuštění aplikace Word Spuštění aplikace Word Aplikaci Word spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce Start a klepnete na ni. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru Microsoft Office Word 2007 se

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer

SCHÉMA aplikace ObčanServer SCHÉMA aplikace ObčanServer záložka prohlížeče pro Občanserver erb a název obce odkaz na stránky fy DIGIS PŘEHLEDKA zobrazení místa na mapě v rámci celého území, tlačítka pro práci s mapou informace, měření,

Více

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy)

Názvy objektů na paletě Layers (Vrstvy) Obsah as a asta b b 2. Vytváření vrstev, podvrstev a skupin 3. Vybíraní vrstev, označování objektů 4. Odstranění a skrytí vrstev Kapitola vás naučí pracovat s vrstvami. Ty se dělí na vrstvy nejvyšší úrovně

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah

vytvořil Vladimír Hradecký Obsah Google Apps chat Obsah Obsah... Úvod... Co všechno chat dokáže... Popis prostředí... Nastavení chatu... Nastavení stavu... Chatování... 7 Skupinový chat... 8 Historie chatu... 9 Úvod V dnešní době chce

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010

Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Tisk map v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o., 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

ACTIVmarker Uživatelská příručka

ACTIVmarker Uživatelská příručka ACTIVmarker Uživatelská příručka Verze pro PC České vydání TP-1445-CS 2. vydání Uživatelská příručka pro tablet ACTIVote2 Veškerá práva vyhrazena Veškeré informace obsažené v tomto dokumentu mohou být

Více

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF

PDF Split and Merge. Průvodce programem pro práci s PDF PDF Split and Merge Průvodce programem pro práci s PDF Obsah Instalace a nastavení programu... 1 Sloučení více PDF do jednoho souboru... 1 Rozdělení PDF... 2 Vizuální reorganizátor... 3 Vizuální průvodce

Více

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel

František Hudek. březen ročník. Informační a komunikační technologie OS WINDOWS Hlavní panel VY_32_INOVACE_FH05_WIN Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek březen 2013

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál

REMARK. Perfektně popsaný záznam. Uživatelský manuál REMARK Perfektně popsaný záznam Uživatelský manuál áudified AUDIFIED REMARK Uživatelský Manuál 2 Obsah Úvod 3 Prostředí programu 3 Nastavení programu 4 Karta Audio 4 Karta Export a přenos 5 Karta Obecné

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1

Návod k obsluze. GeoVision ViewLog SW verze 8.12. Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Návod k obsluze GeoVision ViewLog SW verze 8.12 Návod k obsluze GV-ViewLog Stránka 1 Obsah : Přehrávání videosouborů úvod strana 3 Přehrávání v hlavním systému (ViewLog) strana 4 1. Základní obrazovka

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Uložení presentace do formátu pdf

Uložení presentace do formátu pdf Uložení presentace do formátu pdf Výuková presentace pro školení pedagogů ZŠ Kaznějov František Žaloudek f.zaloudek@seznam.cz Obsah 2 Co je formát pdf Uložení presentace do formátu pdf Nastavení záhlaví

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI

MATEMATIK A. U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI I N T E R A K T I V N Í MATEMATIK A U ž i v a t e l s k á p ř í r u č k a p r o ŠKOLNÍ VERZI 1. Struktura učebnice 2. Spuštění Interaktivní matematiky Interaktivní matematiky (školní verze) vydávané pedagogickým

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání.

WINDOWS 7 ZÁKLADY. Na konci roku 2012 přišly na trh nové Windows 8, které revolučně mění ovládání a jsou orientovány především na dotykové ovládání. WINDOWS 7 ZÁKLADY Microsoft Windows 7 je grafický operační systém a celá rodina operačních systémů Windows je nejrozšířenější operační systém používaný v domácnostech na světě. Jeho předchůdci byli Windows

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Základní nastavení systému Windows 7

Základní nastavení systému Windows 7 Základní nastavení systému Windows 7 Ing. Miroslava Trusková 2012 1 Dobrý den, vítejte v lekci Systémová nastavení. Dnes si vysvětlíme, jak si přizpůsobit nastavení počítače tak, aby vyhovoval Vašim požadavkům.

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Seznamte se s ovládáním Windows 8

Seznamte se s ovládáním Windows 8 Seznamte se s ovládáním Windows 8 Windows 8 je atraktivní, rychlý a plynulý. Úvodní obrazovka s aktivními dlaždicemi a novými Windows 8 aplikacemi nabízí nové možnosti ovládání pomocí dotyku, klávesnice

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači Posadíte se na určené místo v počítačové učebně, kde již předtím správce zkoušky spustil určený internetový prohlížeč s IP adresou zkouškového serveru.

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007

Základní škola Hluk výukové texty MS Word 2007 MS Word je textový editor (program pro tvorbu a editaci textových dokumentů). Ve verzi 2007 došlo k zásadní změně v grafickém prostředí a tedy i ovládání programu. Základní ovládací prvky aplikace: RÁM

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Konfigurace displeje xdem 31

Konfigurace displeje xdem 31 Konfigurace displeje xdem 31 Konfigurační program pro nastavení displeje xdem 31 Uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb

Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Zjednodušený manuál aplikace GSWeb Názorné příklady verze 1.3 Obsah Úvod... 2 Seznámení s aplikací... 3 Připojování Vrstev... 4 Zobrazení rastrového podkladu... 6 Lokalizace... 7 Tisk... 8 Tematizace...

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word Ing. Pavel BOHANES

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze

Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Recognoil RRW Manager rychlý návod k obsluze Obsah: 1) Úvod charakteristika funkcí 2) Instalace 3) První spuštění - menu 4) Selektivní vyhodnocení plochy + uložení 5) Práce s projektem a exporty 6) Poznámky

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice

Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Chytrý mapový portál Mapový portál obce Doubravčice Zajímá vás v obci konkrétní pozemek, potřebujete zjistit, čí je a jak je veliký? Potřebujete zjistit, kudy vede vodovodní řad, kanalizační potrubí či

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

GIS Mikroregionu Telčsko

GIS Mikroregionu Telčsko GIS Mikroregionu Telčsko Spuštění aplikace v internetu http.//www.bnhelp.cz Tato adresa je pouze dočasná nově se bude do mapy přistupovat ze stránek www.telcsko.cz nebo www.telc-etc.cz. Skrze odkaz Přihlášení

Více

X39NUR report D3 NA PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ LOW-FIDELITY prototyp

X39NUR report D3 NA PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ LOW-FIDELITY prototyp X39NUR report D3 NA PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ LOW-FIDELITY prototyp Kryštof Valenta - valenkry@fel.cvut.cz 1 Cíl low-fidelity prototypu Tvorba a následné testování aplikace v této podobě má u mne za cíl odhalit

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více