Help pre Excel add-in "FinstatSk_FirmyDoExcelu"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Help pre Excel add-in "FinstatSk_FirmyDoExcelu""

Transkript

1 1 z 21 Help pre Excel add-in "FinstatSk_FirmyDoExcelu" Program načítava dáta firiem z web stránok Finstat.sk do Excelu a do Access databázy. Finstat.sk zverejňuje aj podrobnejšie dáta o firmách a nielen za posledný rok. Tie začínajú s " + "ičo". Tieto dáta program nenačítava. (Pre úplné využitie možností programu sa vyžaduje Excel a Access od verzie 2007, pre Excel je obmedzenie pri príprave pripojení pre pivot tabuľky). Obmedzenia budú programom automaticky rozpoznané. (V ďalšom popise sa používa rozšírenie súboru ".xlsx", hoci program pracuje aj so súbormi ".xls".) Hlavné črty Simuluje nastavenia spomenutých web stránok. Užívateľ pracuje iba vo formulári programu, nemusí vôbec spustiť internetový prehliadač. Uľahčuje sťahovanie dát podľa pomenovaných nastavení (napr. maximálny zisk) a zvolených filtrov Dáta jednotlivých web stránok sa ukladajú do jednotlivých listov v zvolenom Excel súbore, pričom sa na prvom liste urobí záznam o stiahnutí dát. Prvý list tak obsahuje prehľad jednotlivých sťahovaní a link k nim. Načítava dáta z viacero stránok (podľa zvoleného počtu požadovaných stránok) jednej web stránky do jedného listu Excel súboru pre zvolené nastavenie Program umožňuje načítanie všetkých dát poskytovaných na týchto stránkach v jednom kroku do databázy v PC - do Excelu Dáta z sa načítajú do Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx Firma.xlsx (dáta firmy charakteristické pre všetky roky) FirmaRok.xlsx (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) Dáta z sa načítajú do FirmaAnalyza.xlsx FirmaAnalyza.xlsx (dáta firmy z analyza-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) (ďalej ako súbory Excel Db) - do Access databázy DbFromFinstatSkWeb.accdb Firma (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre všetky roky) FirmaRok (dáta firmy zo zoznam-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) FirmaAnalyza (dáta firmy z analyza-firiem charakteristické pre jednotlivé roky) (ďalej ako Access Db) Toto načítanie do súborov Excel Db a Access Db sa riadi podľa zvolených nastavení filtrov... Načítanie úplných dát pre jednu firmu alebo pre každú jednu firmu v zvolenom zozname firiem podľa IČO a ich aktualizáciu v súboroch Excel Db a v Access Db. Vytvorenie Excel súborov pre užívateľské analytické reporty s pivot tabuľkami - s vytvorenými spojeniami na súbory Excel Db PT_ExcelFirmaAnalyza.xlsx s prepojením na dáta (FirmaAnalyza.xlsx a Firma.xlsx) PT_ExcelFirmaRok.xlsx s prepojením na dáta (FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx) - s vytvorenými spojeniami na Access Db PT_AccessFirmaAnalyza.xlsx s prepojením na dáta (FirmaAnalyza a Firma) PT_AccesslFirmaRok.xlsx s prepojením na dáta (FirmaRok a Firma)

2 Pri vytváraní vlastných analytických pivot tabuliek má tak užívateľ ľahký prístup ku všetkým dátam z týchto tabuliek 2 z 21 Užívateľ môže dávať dopyty nielen na Finstat.sk web, ale aj na databázu Access Db, ktorú predtým naplnil z Finstat.sk. Pritom môže využiť rovnaké pomenovania nastavení a navyše má väčšie možnosti pre výber filtrov. Vrátené dáta z Access databázy pre generované SQL príkazy sa ukladajú rovnako ako tie z web stránok do jednotlivých listov zvoleného Excel súboru. Formulár umožňuje voľbu limitovania počtu vrátených záznamov a voľbu pridania kategorizačných stĺpcov Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy. Kategorizačné stĺpce dávajú ďalšie možnosti ak sa užívateľ rozhodne využiť vrátené dáta ako zdroj pivot tabuľky. Užívateľ má prehľad o počte záznamov na Finstat.sk, v súboroch Excel Db a v tabuľkách Access Db.

3 3 z 21 Formulár Analýza firiem Databázy Zdroj dát Ak je ako zdroj dát Access Db, tak sa generujú SQL dopyty na databázu Access Db inak sa generujú web dopyty. Záznamy Ukazujú počty záznamov v tabuľkách ako sú zapísané v CurrentRecordsFinstat.txt pre vybraný zdroj dát. Aktualizuj počty záznamov Zapíše aktuálne počty záznamov pre vybraný zdroj dát do CurrentRecordsFinstat.txt a aktualizuje Záznamy Zoradenie tabuľky Rôzne možné zoradenia dát v tabuľke ako ich ponúka finstat.sk sú pomenované. Ukladanie dát do Excel súboru Súbor do ktorého sa ukladajú dáta vrátené pre Web alebo Access Db dopyty Tabuľka Základné tabuľky analýzy firiem na sú Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA.

4 4 z 21 Prehľad podľa dátumu zmeny (najnovšie) podľa dátumu zmeny (najstaršie) najväčší zisk najmenší zisk najväčšie tržby najmenšie tržby najväčšie aktíva najmenšie aktíva najväčšia daň z príjmu najmenšia daň z príjmu podľa dátumu zverejnenia RÚZ (najnovšie) podľa dátumu zverejnenia RÚZ (najstaršie) podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) Finančné ukazovatele podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčší ROE najmenší ROE najväčší ROE predošlého roku najmenší ROE predošlého roku najväčšia zmena ROE najmenšia zmena ROE najväčší dlh/ebitda najmenší dlh/ebitda najväčší dlh/ebitda minulé najmenší dlh/ebitda minulé najväčšia zmena dlh/ebitda najmenšia zmena dlh/ebitda najväčšia zisková marža najmenšia zisková marža najväčšia zmena ziskovej marže najmenšia zmena ziskovej marže Súvaha podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie aktíva najmenšie aktíva najväčšie aktíva minulé najmenšie aktíva minulé najväčšie zmeny aktív najmenšie zmeny aktív najväčší vlastný kapitál najmenší vlastný kapitál najväčší vlastný kapitál minulý najmenší vlastný kapitál minulý najväčšia zmena vlastného kapitálu najmenšia zmena vlastného kapitálu najväčšie cudzie zdroje najmenšie cudzie zdroje najväčšia zmena cudzích zdrojov najmenšia zmena cudzích zdrojov Výkaz ziskov a strát podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie tržby a výnosy najmenšie tržby a výnosy najväčšie tržby a výnosy minulé najmenšie tržby a výnosy minulé najväčšia zmena tržieb a výnosov najväčšia záporná zmena tržieb a výnosov najväčší zisk najmenší zisk najväčší zisk minulý najmenší zisk minulý najväčšia zmena zisku najväčšia záporná zmena zisku najväčšia pridaná hodnota najmenšia pridaná hodnota EBITDA podľa názvu (Z-A) podľa názvu (A-Z) podľa roku (9,8,7 ) podľa roku (1,2,3 ) najväčšie EBITDA najmenšie EBITDA najväčšie EBITDA minulé najmenšie EBITDA minulé najväčšia zmena EBITDA najmenšia zmena EBITDA najväčšia marža EBITDA najmenšia marža EBITDA

5 5 z 21 najväčšia marža EBITDA minulé najmenšia marža EBITDA minulé najväčšie úvery najmenšie úvery najväčší úvery/ebitda najmenší úvery/ebitda Usporiadanie Výber usporiadania odfiltrováva polovicu pomenovaní pre zoradenie tabuľky. Požadovaný počet stránok Finstat.sk poskytuje web stránku v internetovom prehliadači stránkovanú po 20 záznamoch. Pre jeden web dopyt poskytne jednu stránku web stránky. Nastavenie filtrov Filtre sú rovnaké pri všetkých tabuľkách: Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy. V prípade jedného filtru s viac hodnotami, pre každú jednu hodnotu filtra je dopytovaná zvlášť web stránka a dáta z nej uložené na samostatnom liste Excel súboru. Ak je ako zvolený zdroj dát Access, tak pribudne nastavenie "viac filtrov s viac hodnotami".

6 6 z 21

7 7 z 21 Názov spoločnosti Vyberajú sa firmy, ktorých názov vo vnútri obsahuje zoradené vpísané znaky. Premium prístup na Finstat.sk Užívateľom bez Premium prístupu sú v internetovom prehliadači sprístupnené všetky záznamy jednotlivých stránok (20 záznamov) web stránky iba v tabuľke Prehľad, pri ostatných má prístup iba k prvému záznamu tabuľky.preto ak je zvolený ako zdroj dát Web, formulár neponúka žiadne možnosti sťahovania pre ostatné tabuľky. Ak je ako zvolený zdroj dát Access (Access Db), tak má užívateľ umožnené plné dopytovanie (vygenerovaným SQL príkazom) výberom hociktorého pomenovaného zoradenia a filtrov pri všetkých tabuľkách Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA. Okrem toho môže zvoliť pridanie kategorizačných stĺpcov: Rok, Odvetvie, Kraj, Počet zamestnancov, Tržby a výnosy k výsledným záznamom. Dopytovaný je buď Finstat Web alebo Access databáza. Naplniť databázu v PC - Analýza firiem Pre naplnenie databázy FirmaAnalyza.xlsx a prípadne aj tabuľku FirmaAnalyza v Access Db. Postupne sa generujú web príkazy a dáta z tabuliek Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA ukladajú cez csv súbor. Časovo náročná operácia, ktorá veľmi zaťažuje Finstat.sk web. Pôvodný súbor FirmaAnalyza.xlsx a tabuľka FirmaAnalyza v Access Db budú uložené s najbližším možným číselným inkrementom. Ak sú FirmaAnalyza.xlsx a Access Db otvorené, bude užívateľ vyzvaný ich zatvoriť. Plnenie databázy vždy vytvorí nový súbor FirmaAnalyza.xlsx a novú tabuľku FirmaAnalyza v Access Db. Pri plnení databázy sa uplatnia použité filtre a požadovaný počet stránok. Užívateľ môže zvoliť takto napr. iba jeden kraj a jedno odvetvie a napr. prvé 2 stránky web stránky. Pre takéto kombinácie by mal užívateľ vytvorený FirmaAnalyza.xlsx a vytvorenú tabuľku FirmaAnalyza v Access Db radšej ihneď vhodne premenovať. Maximálny počet stránok (Zobrazí sa po kliknutí na Naplniť databázu v PC) Počet možných stránok pre web stránku určenú výberom tabuľky, jej zoradenia a filtrami V prípade použitia jedného filtra s viac hodnotami maximálny počet stránok ukáže iba počet stránok pre poslednú hodnotu filtra.

8 8 z 21

9 9 z 21 Formulár Údaje firiem Tabuľka Základné tabuľky zoznamu firiem na sú Prehľad a Kontaktné údaje. Práca s formulárom je analogická ako s formulárom Analýza firiem. Užívatelom bez Premium prístupu sú v internetovom prehliadači sprístupnené všetky záznamy jednotlivých stránok (20 záznamov) web stránky iba v tabuľke Prehľad, pri tabuľke Kontaktné údaje má prístup iba k prvému záznamu tabuľky.preto ak je zvolený ako zdroj dát Web, formulár neponúka žiadne možnosti sťahovania pri tabuľke Kontaktné údaje. Ak je zvoleným zdrojom dát Access (Access Db), tak má užívateľ umožnené plné dopytovanie výberom filtrov aj pri tabuľke Kontaktné údaje. Naplniť databázu v PC - Zoznam firiem Pre naplnenie databázy FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx a prípadne aj tabuľky FirmaRok a Firma v Access Db. Postupne sa generujú web príkazy a dáta ukladajú cez csv súbor. Časovo náročná operácia, ktorá veľmi zaťažuje Finstat.sk. Pôvodné súbory Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a tabuľky Firma a FirmaRok v Access Db budú uložené s najbližším možným číselným inkrementom. Ak sú Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a Access Db otvorené, bude užívateľ vyzvaný ich zatvoriť. Plnenie databázy vždy vytvorí nové súbory Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a nové tabuľky Firma a FirmaRok v Access Db. Pri plnení databázy sa uplatnia použité filtre a počet zvolených web stránok. Užívateľ môže zvoliť takto napr. iba jeden kraj a jedno odvetvie a napr. 2 web stránky. Pri uplatnených filtroch by mal užívateľ práve vytvorené Firma.xlsx a FirmaRok.xlsx a vytvorené tabuľky FirmaRok a Firma v Access Db radšej vhodne premenovať.

10 10 z 21

11 11 z 21

12 12 z 21 Formulár Analýza 1 firmy Vo formulári Analýza 1 firmy sa vyberá IČO firmy zápisom alebo sa vyberie rozsah zapísaných IČO zo súvislej oblasti buniek Excelu. Pre firmy s vybraným IČO sa získané dáta (Prehľad, Finančné ukazovatele, Súvaha, Výkaz ziskov a strát a EBITDA) z zapíšu do FirmaAnalyza.xlsx a prípadne aj do tabuľky FirmaAnalyza v Access Db (prepísanie alebo nový záznam).

13 13 z 21

14 14 z 21 Formulár Údaje 1 firmy Vo formulári Údaje 1 firmy sa vyberá IČO firmy zápisom alebo sa vyberie rozsah zapísaných IČO zo súvislej oblasti buniek Excelu. Pre firmy s vybraným IČO sa získané dáta (Prehľad a Kontaktné údaje) z zapíšu podľa zaškrtnutých volieb do FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx a prípadne aj do tabuliek FirmaRok a Firma v Access Db (prepísanie alebo nový záznam).

15 15 z 21 Formulár Utility Pridaj výp. polia k vybranej tabuľke Do tabuľky dát získaných z Webu alebo Access databázy je možné pridať niektoré vypočítavané polia (stĺpce s definovaným výpočtom pre daný riadok z predošlých stĺpcov) ak tabuľka obsahuje stĺpce zisk, aktíva, vlastné imanie, tržby a výnosy. Najprv treba kliknúť do niektorej bunky v tabuľke a potom spustiť "Pridaj výp. polia". Ak tam sú vyššie uvedené stĺpce tak program pridá pomer dvoch stĺpcov. Môže to byť výhodné ak užívateľ zamýšľa vytvoriť analytickú pivot tabuľku z tejto tabuľky dát. Pridaj PT k vybranej tabuľke Do tabuľky dát získaných z Webu alebo Access databázy je možné pridať pivot tabuľku na tom istom liste vpravo od dát. PT sa objaví so základným nastavením, ktoré si užívateľ následne upraví. Výhodou je, že kategorizačné stĺpce su nastavené v PT už ako filtre a dátové údaje sú už správne formátované Vytvor Excel súbory pre PT so zdrojmi dát v Excel DB Vytvorenie súboru PT_ExcelFirmaRok.xlsx s jedným pripojením k dátam v súboroch FirmaRok.xlsx a Firma.xlsx (Full Outer Join) a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Vytvorenie súboru PT_ExcelAnalyza.xlsx s jedným pripojením k dátam v súboroch FirmaAnalyza.xlsx a Firma.xlsx (Full Outer Join) a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Užívateľ by mal vlastné pivot tabuľky vytvárať úpravou skopírovanej tejto pivot tabuľky na iné listy tohto súboru. Výhodou je, že užívateľ môže využívať v pivot tabuľke naraz dáta z dvoch dátových tabuliek.

16 16 z 21

17 17 z 21

18 18 z 21 Vytvor Excel súbory pre PT so zdrojmi dát v Access DB Vytvorenie súboru PT_AccessFirmaRok.xlsx s jedným pripojením k tabuľkám FirmaRok a Firma (Full Outer Join) Access Db a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Vytvorenie súboru PT_AccessFirmaAnalyza.xlsx s jedným pripojením k tabuľkám FirmaAnalyza a Firma (Full Outer Join) Access Db a so základnou pivot tabuľkou na liste PT1. Užívateľ by mal vlastné pivot tabuľky vytvárať úpravou skopírovanej tejto pivot tabuľky na iné listy tohto súboru. Výhodou je, že užívateľ môže využívať v pivot tabuľke súčasne dáta z dvoch dátových tabuliek.

19 19 z 21

20 20 z 21 Import csv súboru Csv súbory Firma.csv a FirmaRok.csv sa vytvárajú pri spustení Naplniť databázu v PC- Zoznam firiem, FirmaAnalyza.csv pri Naplniť databázu v PC - Analýza firiem. Tieto súbory sa následne hneď importujú do súborov Excel Db a do Access Db. UŽívateľ môže sám znovu spustiť import dát z týchto csv súborov. Existujúce súbory v Excel Db budú premenované s číselným inkrementom, adekvátna existujúca tabuľka v Access Db bude premenovaná s číselným inkrementom.

21 21 z 21 Formulár SQL príkazy Dáta v Access Db môže užívateľ dopytovať aj z formulára SQL príkazy Ulož definície queries v Access Db Ukladá definície základných (bez filtrov) SQL príkazov, vytváraných na formulároch Analýza firiem a Zoznam firiem do Access Db. Pridaj kategorizačné stĺpce Definícia príkazu bude zahŕňať aj kategorizačné stĺpce. Spusť SQL príkaz pre Access Možnosť spustenia SQL príkazu v Access Db ako je zapísany v textovom poli SQL.Môže byť zvolený z SQL príkazov definovaných v Access Db alebo ten upravený (zapísaný) priamo v textovom poli. Pre ad hoc SQL príkazy je treba zapísať vhodný názov pre príkaz. V prípade, že užívateľ vyberie SQL príkaz kliknutím na jeden z definovaných SQL príkazov a následne SQL príkaz upraví, mal by zmeniť názov pre tento príkaz a zaškrtnúť SQL príkaz ad hoc.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie

Přehled. Přední a zadní pohled. Levý a pravý pohled. Česky. Konektor sluchátek Očko pro řemínek na krk. Displej Prostor pro baterie MX408 MP3př ehr áv ač MP3pr ehr áv ač Obsah Česky Úvod--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Vlastnosti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem

Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem Digitální bezdrátový kamerový systém se 4 kanálovým USB přijímačem CZ R004M+P009TM X 4 Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek! Před použitím si pozorně přečtěte tento návod k použití!

Více

Informace pro partnery

Informace pro partnery Informace pro partnery 28.11.2007 Microsoft Slovakia Účel prezentace Seznámit Vás s kampaní, připravit na reakce zákazníků Vysvětlit detaily Připravit na spolupráci a pomoci vydělat peníze Získat Váš zájem

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné

Přenos mezi zkušební organizací a notebooky zkušebních orgánů příslušné 1 1 Sdílení dat mezi zkušebními organizacemi a ANB je umožněno exportem a importem dat. Implementovány jsou následující typy přenosu dat mezi organizacemi (obr. 1). Systém přenosu mezi jednotlivými organizacemi

Více

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí

Web-Exam. Průvodce lektora administrační částí Web-Exam Průvodce lektora administrační částí Po přihlášení ke svému lektorskému účtu uvidíte rozcestník V sekci Moje předměty zakládáte své vyučované předměty. U předmětu zapíšete název a stisknete Přidat

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI

Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Logo partnera Efektívne riadenie financií v ISS Facility Services Prípadová štúdia BI Agenda Ciele prezentácie prípadovej štúdie

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Uživatelská příručka ČEZ Distribuční služby, s.r.o. Práce s ceníkem xls. Revize Zpracoval Stručný popis verze dokumentu Datum OBSAH Úvod... 4 Seznam zkratek... 4 1. Základní nastavení ceníku... 5 2. Aktualizace

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2)

MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) MANUÁL K PROGRAMU JEDNODUCHÝ SKLAD (VER-1.2) Program byl vytvořený za účelem uchovávání artiklů (položek) a jejich cen. Základním cílem bylo vytvořit uživatelsky příjemné prostředí s mnoha funkcemi ve

Více

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive!

Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! SK / CZ Najkrajšie strany Rakúska. All inclusive! Rakousko z té nejlepší stránky.se vším všudy! KARTE CARD CARTE Váš tromf pre viac radosti z leta. Váš trumf pro více - letních radovánek. Karta Zell am

Více

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX!

MAX! Cube obj. č. 111954. Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, síťová řídící jednotka, systém MAX! Xavax MAX! Cube, sieťová riadiaca jednotka, systém MAX! 111954 /CZ/ MAX! Cube LAN Gateway síťová řídící jednotka systému MAX! Obsah: 1.1. Správné použití...

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

RAPTOR GX785. www.evolve-europe.com

RAPTOR GX785. www.evolve-europe.com RAPTOR GX785 www.evolve-europe.com CZ Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Raptor získal certifikaci

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY

eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY eretail.cz MANUÁL PRO PARTNERY Základní příručka pro partnery v síti eretail.cz Obsah dokumentu: 1. Jak umístit reklamní prvek na web 2. Měření výkonu - přehledy, reporty, statistiky 3. Propojení přes

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

CENÍK 2012 CENNÍK 2012

CENÍK 2012 CENNÍK 2012 MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 1 CENÍK 2012 CENNÍK 2012 1. vydání 1. vydanie MULTLOCK_2012:_ 24.2.2012 17:16 Stránka 2 Obsah Mise společnosti Mul-T-Lock Misia spoločnosti Mul-T-Lock...3 Certifikáty

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou

2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou 1. Meditácia láskyplného dychu Stiahnite si audio meditáciu tu: KLIK 2. Vytváranie a preciťovanie bezpodmienečnej lásky, práca s touto energiou Popros anjelov, aby vytvorili okolo teba svetelný kužeľ alebo

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 18 Čeština Úvod Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve světě výrobků Philips.

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics Síťová licence (FNL) Stažení instalace Po úspěšném vytvoření Access Accountu (Uživatelského účtu), návod naleznete na odkazu níže: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro!

Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Špeciálna ponuka... Objednajte si frézovacie plátky WIDIA a dostanete k nim frézu len za 1,- Euro! Táto ponuka platí od 2.1.2009 do 31.3.2009 Objednajte si násobné množstvo rovnakých frézovacích plátkov

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

IP&IT BULLETIN OBSAH PROSINEC 2012. v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem IP&IT BULLETIN PROSINEC 2012 v oblasti práva duševního vlastnictví a informačních technologií Vážení klienti a obchodní

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL WS2194 INTERNET NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUCTION MANUAL METEOROLOGICKÁ STANICE METEOROLOGICKÁ STANICA STACJA METEOROLOGICZNA WEATHER STATION Děkujeme, že jste zakoupili

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE PROTIPOŽIARNE DVERE Povrch na ilustračním obrázku Fólie, Třešeň Povrch na ilustračnom obrázku Fólia, Čerešňa PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE Bílá POLAR Biela POLAR Lakovaná MDF bílá Lakovaná MDF

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel

HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel HWg-PDMS MANUÁL Windows aplikace pro sběr dat z IP senzorů a vytváření reportů v MS Excel Úvod HWg-PDMS je aplikace pro Windows, která slouží ke sběru dat z čidel připojených k IP senzorům (Damocles, Poseidon,

Více

Formuláře. V té to ka pi to le:

Formuláře. V té to ka pi to le: 4 Formuláře V té to ka pi to le: Vytvoření formuláře Vytvoření formuláře pomocí průvodce Zobrazení rozložení a úpravy formuláře Návrhové zobrazení formuláře Nastavení, použití a vlastnosti ovládacích prvků

Více

Data x Informace x Znalosti

Data x Informace x Znalosti Ing. Jan Král Jak to vidíme Program MS Excel je rozšířen a běžně dostupný bez dalších nákladů na převážné většině pracovišť, i pracovišť zabývajících se řízením jakosti a spolehlivosti, zpracovávajících

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o.

PMS. RoSy ž PLAN. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž. PavEx Consulting, s.r.o. RoSy ž PMS PavEx Consulting, s.r.o. Uz ivatelsky manua l pro RoSy ž PLAN 1. Obsah 1. Obsah...2 2. Predmluva...3 3. Kontrola dat v RoSy š BASE...3 4. Spustenı RoSy š PLAN...3 5. Vypoc et v RoSy š PLAN...3

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa

Vláda schválila novely zákonů související se zřízením Jednoho inkasního místa Září 2011 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Vláda schválila novely

Více

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová

Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA. Mgr. Petra Beranová Stručný manuál k ovládání programu STATISTICA Mgr. Petra Beranová Copyright StatSoft CR s.r.o. 2008, 1. vydání 2008 StatSoft CR Podbabská 16 CZ-160 00 Praha 6 tel.: +420 233 325 006 fax: +420 233 324 005

Více

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR

FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR FAKTURAČNÍ DATOVÝ SOUBOR návod k použití služby elektronické fakturace SKUPINA ČEZ Vážení zákazníci, v tomto dokumentu vám předkládáme návod, jak používat službu Fakturační datový soubor. Jedná se o jednu

Více

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi.

Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Vzorová úloha 1: Prokažte znalosti aplikace Microsoft Access na zvolené ukázkové databázi. Zadání: S využitím software Microsoft Access byla připravena aplikace pro fiktivní obchod s nářadím a nástroji

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

e-invoicing mojefakturace

e-invoicing mojefakturace e-invoicing mojefakturace V případě potřeby kontaktujte E-mail: e-fakturace.cz@tnt.com Tel.: +420 257 083 418 Obsah Vítejte v aplikaci mojefakturace 3 Registrace do mojefakturace 4 efakturace, eplatba

Více

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání.

Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Marcy - Co je ajurvéda? Je to komplexní poznání a porozumění těla a mysli na určité časové ose. Snad jsem správně pochopila zadání. Bára Baumrukrová - Co je to Ajurvéda? Aju znamená život, r je spojka,

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH:

Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Čiastka 100 18. december 1991 OBSAH: www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o. Ročník 1991 Zbierka zákonov ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY ČESKEJ REPUBLIKY / SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka

Více