4.1 Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -"

Transkript

1 Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007

2 Obsah: 1. Úvod Vznik společnosti Organizační struktura společnosti Přehled orgánů společnosti Správní rada Dozorčí rada Místní akční skupina Plénum Programový výbor Výběrová komise Management MAS Organizační struktura Přehled činnosti MAS za rok Projekty a aktivity Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity Financování

3 1. Úvod 1.1 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví vznikla s cílem udržitelného rozvoje regionu. Hlavní prioritou MAS je posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. MAS využívá metody Programu LEADER spočívající v navázání spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů a vytvoření a rozvoje místního partnerství. 1.2 Zakladatelé MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obce: Ruda nad Moravou Bohdíkov Kopřivná Hanušovice Malá Morava Jindřichov Staré Město Branná Neziskové organizace: TJ fotbalový klub Bohdíkov SKI klub Staré Město OAK Šumperk PRO-BIO RC Jeseníky FK Hanušovice SDH Hanušovice SDH Raškov TJ Olpa Jindřichov SDH Bohdíkov Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov Podnikatelé: Bc. Eva Halenková, Staré Město - OSVČ PRO-BIO s.r.o. Staré Město Agrisen s.r.o. Staré Město Václav Jokl, Hanušovice - OSVČ Farma Morava spol. s r.o., Malá Morava MARWIN, v.o.s. Hynčice n. Mor. Milan Kreller, Podlesí - OSVČ Ing. Jiří Mazák, Komňátka - OSVČ Kameníček, a.s. Ruda nad Moravou Pavel Mrázek, V. Žibřidovice - OSVČ Vlasta Skřivánková, Branná OSVČ Jan Koudelka, Vikantice OSVČ Rostislav Procházka, Branná OSVČ Miroslav Mika, Staré Město OSVČ VOBUS, v.o.s., Hanušovice Vlastimil Jandrt, Hanušovice OSVČ Robert Langer, Branná OSVČ BTL- Below The Lines s.r.o. Praha Všeobecná rozvojová společnost s ručením omezeným, Šumperk - 3 -

4 1.3 Základní údaje Název : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo : Hanušovice, Hlavní č.p. 92, PSČ Zapsaná : v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, registrační číslo Oddíl O, vložka 230 IČ : Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 telefon, fax: Webové stránky : Územní působnost MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru obcí : Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov a Vikantice. 1.5 Poslání a cíle Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v oblasti rozvoje venkova. MAS byla založena zejména s cílem: zprostředkovat a poskytovat služby podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ poskytovat služeby v oblasti strategického plánování iniciovat a organizovat společné akce ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí vyhledávat dotační zdroje a vypracovávat projekty k jejich čerpání organizovat činnosti zaměřené na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova poskytovat poradenství podílet se na výchově, vzdělávání a informování dětí a mládeže - 4 -

5 zavádět kvalitní integrované rozvojové strategie venkovských mikroregionů, jejich tvorba místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru připravit a realizovat koordinaci iniciativy EU LEADER + a programu Mze LEADER ČR rozvíjet identitu regionu a místní demokratické občanské společnosti. Vytvářet nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu Horního Pomoraví a jeho turistického potenciálu 1.6 Poskytované služby Služby poskytované MAS Horní Pomoraví a) zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ b) služby v oblasti strategického plánování c) iniciace a organizování společných akcí ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí d) vypracování projektů a vyhledávání dotačních zdrojů e) činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů f) účast na projektech včetně mezinárodních aktivit g) konzultační a poradenská činnost v oboru h) organizace seminářů a odborných setkání i) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova j) součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k dané oblasti (twinning) k) poradenské a zprostředkovatelské služby při financování projektů k rozvoji regionu l) realizace projektu k obnově přírodních a krajinných hodnot m) organizace seminářů a odborných setkaní. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Zábřežsko a jeho nejbližšího, navazujícího území. n) výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek p) propagovaní strategie trvale udržitelného rozvoje q) hledání nových originálních strategických záměrů a metod práce r) zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských mikroregionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru s) příprava a realizace koordinace iniciativy EU LEADER+ a programu MZe LEADER ČR t) využití nejlepších zkušeností LEADERu v členských zemích a šíření informací o úspěších u) rozvoj identity místní demokratické občanské společnosti.vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu - 5 -

6 v) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu w) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí x) posouzení a koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území y) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Zábřežsko a nejbližšího navazujícího území. z) poradenská činnost 2. Organizační struktura společnosti 2.1 Přehled orgánů společnosti 1. Správní rada 2. Ředitel zatím neobsazeno 3. Dozorčí rada 4. Místní akční skupina 5. Plénum MAS Horní Pomoraví 6. Programový výbor 7. Výběrová komise Správní rada Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. zástupce subjekt sektor předseda 1 Winter František M A R W I N, v.o.s. podnikatel členové 2 Vokurka Petr VOBUS, v.o.s. podnikatel 3 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 4 Malcharczik Petr město Hanušovice veřejná správa 5 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 6 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO - 6 -

7 2.1.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. zástupce subjekt sektor předseda 1 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel členové 2 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel 3 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa 4 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 5 Ambroz František SDH Hanušovice NNO 6 Musil Radek, Ing. OAK Šumperk NNO Místní akční skupina Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na plnění účelu, za jakým byla Společnost založena Plénum Plénum tvoří delegovaní členové jednotlivých výborů MAS. Plénum má za úkol schvalovat strategii dalšího rozvoje území členských obcí, schvaluje záměr MAS, projednává výroční zprávu o činnosti a audit Společnosti

8 2.1.5 Programový výbor Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. zástupce subjekt sektor předseda 1 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa členové 2 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 3 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO 4 Trávníček Petr, Ing. PRO-BIO RC Jeseníky NNO 5 Halenková Eva, Bc. SHR podnikatel 6 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel 7 Lysáková Jana PRO-BIO obchodní společnost podnikatel Výběrová komise Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. předseda zástupce subjekt sektor 1 Vokurková Alena, Mgr. ZŠ a MŠ Bohdíkov NNO členové 2 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 3 Tanert Oldřich obec Ruda nad Moravou veřejná správa 4 Marinov Antonín obec Malá Morava veřejná správa 5 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 6 Jandrtová Vlasta SHR podnikatel 7 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel - 8 -

9 2.1.7 Management MAS Zaměstnanci a smluvní externisté: Marečková Taťána Bartošová Anna, Ing. Baslarová Renata, Ing. Buchta Miroslav, Ing. dohoda o provedení práce projektový manažer (externista-smlouva) projektový manažer (dobrovolník) ekonom (externista-smlouva) 2.2 Organizační struktura Organizační schéma MAS Horní Pomoraví o.p.s. MAS Horní Pomoraví o.p.s. členská základna Správní rada Dozorčí rada Plénum Programový výbor Pracovní skupiny Výběrová komise Monitorovací výbor - 9 -

10 Organizační schéma managementu MAS Horní Pomoraví o.p.s. Správní rada Ředitel MAS zastoupený Předsedou Správní rady Organizační manažer administrativní pracovník Projektový manažer Ekonom Externí projektoví manažeři 3. Přehled činnosti MAS za rok v měsíci lednu jsme spustili web MAS Horní Pomoraví účast na schůzce tzv fóra LEADER, které vzniklo na první společné schůzce MAS Olomouckého kraje, řešilo se zde financování a případná podpora činnosti místních akčních skupin Olomouckého kraje MAS zpracovala a odevzdala projekt na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou druhá veřejná schůzka ke zpracování integrované strategie regionu Horního Pomoraví MAS odevzdala žádost POV prostřednictvím Regionu Ruda

11 zástupci MAS se zúčastnili Valné hromady SPOV OK, pan František Winter se stal členem předsednictva SPOV OK MAS Horní Pomoraví podala přihlášku do NS MAS ČR MAS zpracovala a odevzdala další projekt, a to na BIOSLAVNOSTI (Olomoucký kraj) a Spolupráce Základních škol Hanušovic,Bohdíkova a Jindřichova (Nadace LČR) MAS Horní Pomoraví otevřela svou kancelář v budově MěÚ Hanušovice schválení dotace na POV a schválení dotace na činnost MAS z Olomouckého kraje třetí veřejná pracovní schůze ke tvorbě integrované strategie území MAS Ustavující konference NS MAS ČR v Praze, předseda správní rady MAS Horní Pomoraví pan František Winter byl zvolen do předsednictva NS MAS ČR za Olomoucký kraj exkurze účastníků nástavbového školení manažerů MAS v regionu Horního Pomoraví ve členských podnicích MAS MAS byla úspěšná s projektem na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou podpis smlouvy o příspěvku na činnost MAS v roce někteří členové MAS Horní Pomoraví se zúčastnili zájezdu po realizovaných projektech LEADERU ČR a LEADERU + v Jihomoravském a Zlínském kraji čtvrtá veřejná pracovní schůze ke tvorbě strategie území MAS uspořádání poradenského dne pro starosty regionu Horního Pomoraví podpis smlouvy s Regionem Ruda o provedení zakázky POV mezinárodní exkurze v regionu Horní Pomoraví ( v rámci projektu EQUAL ve spolupráci s CpKP navštívili některé naše členy zástupci neziskových organizací ze Španělska a Švédska) pátá veřejná schůze ke tvorbě strategie území Horního Pomoraví

12 Červenec příprava a tisk propagačních materiálu MAS vyhlášení LEADERU ČR zahájení prací na žádosti o LEADER ČR odevzdání žádosti v rámci programu LEADER ČR schůzka MAS Olomouckého kraje / prezentace MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích zveřejnění výsledků výběrové komise LEADERU ČR 2007 MAS Horní Pomoraví uspěla a byla vybrána pro realizaci tohoto projektu vyhlášení výzvy k podávání projektů Den Horního Pomoraví v Bohdíkově ukončení možnosti podávání projektů v rámci LEADERU ČR zasedání Výběrové komice a Programového výboru, výběr projektů schůzka starostů regionu Horního Pomoraví / účast na Národní konferenci venkova / pomoc při zpracovávání projektů PRV pro členy MAS vydání propagačního materiálu Zima v pohybu předání vyúčtování POV na Olomouckém kraji neformální setkání starostů MAS Horní Pomoraví

13 4. Projekty a aktivity 4.1 Předložené a realizované projekty Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2007 MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt pro Město Hanušovice na záchranu kulturní památky v majetku města, a to kaple Navštívení Panny Marie v Hynčicích nad Moravou. Cílem projektu byla rekonstrukce objektu k zachování kulturní památky dalším generacím, zachovat místo setkávání a duchovního rozjímání pro místní občany a také zatraktivnění vzhledu obce pro její potencionální návštěvníky. Celá akce má proběhnout v několika etapách. Pro danou etapu, na kterou byl projekt zpracován, bylo požádáno o maximální možnou dotaci, tedy o částku ,- Kč. Žádost byla úspěšná a kaple má v současné době novou střechu a zvonici. Nemalou měrou k úspěchu projektu přispěla i místní firma MARWIN, v.o.s., která věnovala na tuto opravu částku ,- Kč. Program obnovy Olomouckého kraje 2007 Management místního partnerství Ve spolupráci s Regionem Ruda, MAS Horní Pomoraví požádala o příspěvek na vytvoření partnerství mezi obcemi regionu Horního Pomoraví. Náplní projektu bylo vytvoření a zajištění managementu Horního Pomoraví, vytvoření jednotného informačního systému území, tvorba prezentačního(tiskového i netiskového) materiálu regionu, školení a semináře zaměřené na tvorbu místního partnerství, strategické plánování a projektové řízení. Požadovaná částka dotace byla ve výši ,- Kč. Projekt byl vybrán a podpořen Olomouckým krajem. Konečná částka dotace činila ,- Kč. MAS Horní Pomoraví spolufinancovala tento projekt dle pravidel částkou ,- Kč. Celková částka projektu tedy činila ,- Kč. Za tuto částku místní akční skupina dokončila práce na webové prezentaci, uspořádala Den Horního Pomoraví, vytvořila tiskové i netiskové prezentační materiály, uspořádala několik seminářů pro širokou veřejnost o strategickém plánování a projektovém řízení

14 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost místních akčních skupin. V měsíci dubnu rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje o podpoře činnosti MAS v kraji a přidělilo všem plošnou účelovou dotaci, na personální zajištění. V rámci této podpory získala MAS Horní Pomoraví částku ,- Kč. K této částce si musela MAS získat vlastní zdroje na spolufinancování ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků si místní akční skupina zajistila financování externího projektového manažera, externího ekonoma a smluvního asistenta projektů a administrativního pracovníka. Tyto finanční zdroje museli být vyčerpány do konce roku Žádost o příspěvek nadace LČR. V této žádosti chtěla MAS podpořit spolupráci škol v regionu. Projekt byl postaven na principu vzděláváni dětí z MŠ a prvního stupně ZŠ. Naší představou bylo, že děti využijí přírodních materiálů, které si sami nasbírají a z těchto vytvoří přáníčka svým blízkým. Pro velký přetlak žádostí tento projekt nebyl podpořen. LEADER ČR 2007 V měsíci červenci byl vyhlášen LEADER ČR 2007 a MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt s názvem V harmonii s přírodou a podala ho na MZe ČR. Začátkem měsíce září byly zveřejněny výsledky výběru projektů a Horní pomoraví bylo mezi úspěšnými žadateli. Mohli jsme tak 7. září vyhlásit veřejnou výzvu k předkládání projektů žadatelům z regionu. Projekty mohli předkládat žadatelé jak z řad neziskového sektoru, veřejné správy, tak i zemědělští podnikatelé. Dne bylo ukončeno přijímání projektů a zasedla Výběrová komise a z předložených čtrnácti projektů vybrala sedm, které předložila Projektovému výboru ke schválení. Těmto projektům byla následně přidělena dotace z národních zdrojů v celkové výši ,- Kč. Na vlastní činnost mohla MAS využít částku ve výši ,- Kč na nákup vybavení kanceláře

15 Přehled podpořených projektů včetně výše přidělené dotace. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr.infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek ,- Kč ,- Kč 4.2 Připravované projekty Program rozvoje venkova opatření projekt - Podpora rozvoje místní produkce prostřednictvím vzdělávání v regionu Horní Pomoraví Tento projekt podala MAS Horní Pomoraví na SZIF v rámci výzvy PRV. Cílem projektu je zrealizovat vzdělávací projekt zaměřený na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností vztahujících se k možnosti zemědělských subjektů diverzifikovat své činnosti směrem k produkci specifických místních produktů či obnovitelných zdrojů energie, které by byly využity na regionálním trhu. Požadovaná dotace ve výši ,- Kč. Zveřejnění úspěšných žadatelů se očekává v měsíci březnu Aktivity Tvorba integrované strategie území Horního Pomoraví, semináře, kurzy V průběhu roku 2007 probíhaly veřejná zasedání ke tvorbě integrované strategie regionu Horního Pomoraví. Pod vedením zpracovatele této strategie firmy CpKP se všichni účastníci mohli podílet na tvorbě dokumentu, který bude podkladem pro tvorbu Strategického plánu Leader, se kterým se budeme na podzim roku 2008 ucházet o dotace z evropské unie až do roku Dále probíhaly vzdělávací semináře a kurzy pro rozvoj

16 místního partnerství, ke strategickému plánování a k projektovému řízení. Tyto aktivity přispěli zejména k proškolení managementu MAS. Otevření kanceláře MAS Dne otevřela místní akční skupina slavnostně svou kancelář v pronajatých prostorách městského úřadu v Hanušovicích. Otevírání se zúčastnili starostové regionu, management MAS a čestným hostem, který společně se starostou města Hanušovice panem Petrem Malcharczikem přestřihnul pásku byl poslanec PČR ing. Petr Krill. Země živitelka 2007 Netradiční prezentaci života na severomoravském venkově v souladu s přírodou a zdravým životním stylem předvedly na sklonku prázdnin místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s. se svou partnerskou MAS Zábřežsko o.p.s. a ve spolupráci s Regionálním centrem

17 Jeseníky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO v rámci své účasti na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví a MAS Zábřežsko jsou ještě příliš mladé a nemají za sebou úspěšně zrealizované projekty, přesto se dokázaly prosadit i mezi ostatním MASkami a zaujmout nejen veřejnost, ale také odborníky. Jejich prezentace byla netradiční a opravdu využila tzv. místní zdroje, za pomoci prezentačních materiálů z regionu MASky také lákaly především potenciální turisty. Díky všem spolupracujícím subjektům se podařilo území horního toku Moravy a Zábřežska zviditelnit a upozornit na jeho potenciál, který by měl být podpořen, aby mohl být plně využit. V rámci výstavy se zástupci MAS Horního Pomoraví a MAS Zábřežsko setkali s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a také s kolegy s ostatních MASek. Získané informace či zkušenosti budou následně využity ve prospěch rozvoje našeho regionu. Velké díky tedy patří především neziskové organizaci Svazu PRO-BIO RC Jeseníky za spolupráci na přípravě a organizaci prezentace, dále výrobci a prodejci ekologických potravin obchodní společnosti PRO-BIO Staré Město, s.r.o. za poskytnutí široké škály bioproduktů, Pekařství Leština, které dodalo biopečivo, Pivovaru Hanušovice, který díky svému zlatavému moku velmi efektivně reprezentoval území MASky, firmě MARWIN za podporu účasti MAS na veletrhu a dalším firmám, které přispěly svými výrobky k úspěšné prezentaci

18 Den Horního Pomoraví V sobotu se v areálu letního divadla v Bohdíkově konal historicky první Den Horního Pomoraví. Akce byla uspořádána Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. s cílem představit své členské obce, ale také činnost neziskových organizací v obcích, výsledky činnosti zájmových kroužků ve školách regionu, a především s cílem podpořit myšlenku spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru na území Horního Pomoraví. Propagační materiály MAS Horní Pomoraví V rámci čerpání POV Olomouckého kraje vydala MAS Horní Pomoraví tiskové i netiskové propagační materiály. Některé prezentovala již na výstavě Země živitelka, ostatní jsou k dispozici v sídle MAS, nebo v informačních centrech regionu. Tiskový propagační materiál: LÉTO V POHYBU

19 Tiskový propagační materiál: ZIMA V POHYBU Netiskový propagační materiál V těchto aktivitách hodlá MAS Horní Pomoraví pokračovat i nadále a našim cílem je vytvořit ucelený systém propagace regionu Horního Pomoraví a přiblížit ho tak široké veřejnosti

20 5. Financování V první polovině roku 2007 neměla místní akční skupina krom příspěvků členských měst a obcí žádné jiné finanční zdroje. Po podpisu smlouvy s Olomouckým krajem o finanční podpoře MAS jsme si mohli dovolit zaměstnat jednoho pracovníka na dohodu a externě si najmout projektového manažera a ekonoma. Díky tomu se nám podařilo zažádat a následně realizovat některé projekty, ze kterých měla prospěch i MAS. Nemalou měrou k tomu přispěl i úspěch MAS v LEADERu ČR. Začátkem roku 2007 obdržela MAS Horní Pomoraví sponzorské dary ve výši ,- Kč 3.000,- Lubomír Olbrich - OSVČ 5.000,- Vlastimil Jandrt - SHR 3.000,- PRO-BIO, obchodní společnost 5.000,- KAMENIČEK, a.s ,- Karel Svoboda Dřevostav MAS Horní Pomoraví o.p.s. také obdržela finanční prostředky od obcí ve výši ,- Kč 5.850,- Obec Malá Morava ,- Obec Ruda nad Moravou ,- Město Hanušovice 3.000,- Obec Kopřivná 3.210,- Obec Branná ,- Město Staré Město Účelový příspěvek Olomouckého kraje na činnost místní akční skupiny ,- Kč. Ostatní zdroje financování jsme získali z realizovaných projektů a jsou popsány v účetní závěrce, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy

21 Tabulková část STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ KE DNI MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč AKTIVA HOTOVOST NA POKLADNĚ 6 523,50 PĚNĚŽNÍ PROSTŘEKY NA BĚŽNÉM ÚČTU ,26 AKTIVA CELKEM ,76 PASIVA DODAVATELÉ (ZÁVAZKY) ,00 OSTATNÍ ZÁVAZKY ,00 ZÁVAZKY ZA ZAMĚSTNANCI 7 200,00 DAŇOVÉ ZÁVAZKY 1 800,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,47 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 PASIVA CELKEM ,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2007 REZERVNÍ FOND (30%) ,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,29 CELKEM ROZDĚLENO ,29 POUŽITELNÉ ZDROJE PRO ROK 2008 PENĚŽNÍ ZDROJE CELKEM ,76 ZÁVAZKY ,00 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 POUŽITELNÉ ZDROJE CELKEM ,

22 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč VÝNOSY TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,00 PŘIJATÉ DOTACE ,00 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 1 782,79 PŘIJATÉ DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ,00 PŘÍSPĚVKY OBCÍ ,00 PŘÍSPĚVEK KÚOK ,00 VÝNOSY CELKEM ,79 NÁKLADY SPOTŘEBA MATERIÁLU ,63 DODAVATELSKÉ SLUŽBY ,00 MZDOVÉ NÁKLADY ,00 POPLATKY 1 123,00 FINANČNÍ NÁKLADY 204,87 NÁKLADY CELKEM ,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 Projednáno a schváleno dne František Winter předseda správní rady

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty O B S A H I. Úvod 1.1 Základní údaje 1. Důvody vzniku společnosti 1.3 Územní působnost 1. Poslání a cíle 1.5 Poskytované služby 1.6 Strategie rozvoje území II. Organizační struktura společnosti.1 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o.

STANOVY. MAS Slezská brána, z. s. p. o. STANOVY MAS Slezská brána, z. s. p. o. Čl. I. Úvodní ustanovení MAS Slezská brána, z. s. p. o., je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. MAS Slezská brána, z. s. p. o., byla založena podle

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

o realizaci SPL ROK 2009

o realizaci SPL ROK 2009 o realizaci SPL ROK 2009 1. Úvodní slovo předsedy Vážení přátelé, dovolte mi se ohlédnout za rokem 2009, v životě Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko velmi důležitým. Smyslem našeho sdružení je

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou

Výroční zpráva. Místní akční skupina. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou 2013 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s přírodou Hlavní

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví

Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví Integrovaná strategie území MAS Horní Pomoraví 2. jednání místních aktérů PŘÍPRAVY INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS Horní Pomoraví pro období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013

Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Zpráva o činnosti MAS Hlučínsko za rok 2013 Rok 2013 byl posledním rokem realizace Strategické plánu Leader, který byl podpořen z Programu rozvoje venkova, osa IV. 1.2. Do aktivit Místní akční skupiny

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví Analytická část Charakteristika území, analýza problémů a potřeb, strategická východiska MAS Horní Pomoraví

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud České Budějovice, spisová značka O98 Sídlo: Mírové

Více

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Stanovy Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Registrace provedena dne 12.4.2007 Pod č.j. VS / 1-1/ 67 265 / 07-R IČO 285 54 272 čl. I. Činnost, poslání a sídlo NS MAS ČR 1. Národní

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2013 V roce 2013 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz

KP projekt s.r.o. Nabídka služeb společnosti. www.kpprojekt.cz, www.regionalniporadenstvi.cz Nabídka služeb společnosti KP projekt s.r.o. Provozovna: Jírovcova 1, 370 01 Č. Budějovice, Sídlo: Purkyňova 4/777, 370 01 České Budějovice, Tel./fax.: 387 313 689, Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE

STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH PARDUBICE Název spolku je: Článek I. Úvodní ustanovení Spolek rodičů při ZŠ Bratranců Veverkových, Pardubice" Sídlo spolku je: ul. Bratranců Veverkových

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013

ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013. Finanční hospodaření mikroregionu Český smaragd v roce 2013 ZÁ VĚREčNÝ ÚČET MIKROREGIONU ČESKÝ SMARAGD SE SÍDLEM V TRHOVÉM ŠTĚPÁNOVĚ ZA ROK 2013 Mikroregion Český smaragd vznikl jako dobrovolný svazek obcí za účelem spolupráce obcí při řešení společných zájmů při

Více