4.1 Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -"

Transkript

1 Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007

2 Obsah: 1. Úvod Vznik společnosti Organizační struktura společnosti Přehled orgánů společnosti Správní rada Dozorčí rada Místní akční skupina Plénum Programový výbor Výběrová komise Management MAS Organizační struktura Přehled činnosti MAS za rok Projekty a aktivity Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity Financování

3 1. Úvod 1.1 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví vznikla s cílem udržitelného rozvoje regionu. Hlavní prioritou MAS je posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. MAS využívá metody Programu LEADER spočívající v navázání spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů a vytvoření a rozvoje místního partnerství. 1.2 Zakladatelé MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obce: Ruda nad Moravou Bohdíkov Kopřivná Hanušovice Malá Morava Jindřichov Staré Město Branná Neziskové organizace: TJ fotbalový klub Bohdíkov SKI klub Staré Město OAK Šumperk PRO-BIO RC Jeseníky FK Hanušovice SDH Hanušovice SDH Raškov TJ Olpa Jindřichov SDH Bohdíkov Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov Podnikatelé: Bc. Eva Halenková, Staré Město - OSVČ PRO-BIO s.r.o. Staré Město Agrisen s.r.o. Staré Město Václav Jokl, Hanušovice - OSVČ Farma Morava spol. s r.o., Malá Morava MARWIN, v.o.s. Hynčice n. Mor. Milan Kreller, Podlesí - OSVČ Ing. Jiří Mazák, Komňátka - OSVČ Kameníček, a.s. Ruda nad Moravou Pavel Mrázek, V. Žibřidovice - OSVČ Vlasta Skřivánková, Branná OSVČ Jan Koudelka, Vikantice OSVČ Rostislav Procházka, Branná OSVČ Miroslav Mika, Staré Město OSVČ VOBUS, v.o.s., Hanušovice Vlastimil Jandrt, Hanušovice OSVČ Robert Langer, Branná OSVČ BTL- Below The Lines s.r.o. Praha Všeobecná rozvojová společnost s ručením omezeným, Šumperk - 3 -

4 1.3 Základní údaje Název : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo : Hanušovice, Hlavní č.p. 92, PSČ Zapsaná : v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, registrační číslo Oddíl O, vložka 230 IČ : Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 telefon, fax: Webové stránky : Územní působnost MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru obcí : Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov a Vikantice. 1.5 Poslání a cíle Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v oblasti rozvoje venkova. MAS byla založena zejména s cílem: zprostředkovat a poskytovat služby podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ poskytovat služeby v oblasti strategického plánování iniciovat a organizovat společné akce ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí vyhledávat dotační zdroje a vypracovávat projekty k jejich čerpání organizovat činnosti zaměřené na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova poskytovat poradenství podílet se na výchově, vzdělávání a informování dětí a mládeže - 4 -

5 zavádět kvalitní integrované rozvojové strategie venkovských mikroregionů, jejich tvorba místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru připravit a realizovat koordinaci iniciativy EU LEADER + a programu Mze LEADER ČR rozvíjet identitu regionu a místní demokratické občanské společnosti. Vytvářet nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu Horního Pomoraví a jeho turistického potenciálu 1.6 Poskytované služby Služby poskytované MAS Horní Pomoraví a) zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ b) služby v oblasti strategického plánování c) iniciace a organizování společných akcí ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí d) vypracování projektů a vyhledávání dotačních zdrojů e) činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů f) účast na projektech včetně mezinárodních aktivit g) konzultační a poradenská činnost v oboru h) organizace seminářů a odborných setkání i) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova j) součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k dané oblasti (twinning) k) poradenské a zprostředkovatelské služby při financování projektů k rozvoji regionu l) realizace projektu k obnově přírodních a krajinných hodnot m) organizace seminářů a odborných setkaní. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Zábřežsko a jeho nejbližšího, navazujícího území. n) výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek p) propagovaní strategie trvale udržitelného rozvoje q) hledání nových originálních strategických záměrů a metod práce r) zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských mikroregionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru s) příprava a realizace koordinace iniciativy EU LEADER+ a programu MZe LEADER ČR t) využití nejlepších zkušeností LEADERu v členských zemích a šíření informací o úspěších u) rozvoj identity místní demokratické občanské společnosti.vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu - 5 -

6 v) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu w) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí x) posouzení a koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území y) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Zábřežsko a nejbližšího navazujícího území. z) poradenská činnost 2. Organizační struktura společnosti 2.1 Přehled orgánů společnosti 1. Správní rada 2. Ředitel zatím neobsazeno 3. Dozorčí rada 4. Místní akční skupina 5. Plénum MAS Horní Pomoraví 6. Programový výbor 7. Výběrová komise Správní rada Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. zástupce subjekt sektor předseda 1 Winter František M A R W I N, v.o.s. podnikatel členové 2 Vokurka Petr VOBUS, v.o.s. podnikatel 3 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 4 Malcharczik Petr město Hanušovice veřejná správa 5 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 6 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO - 6 -

7 2.1.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. zástupce subjekt sektor předseda 1 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel členové 2 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel 3 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa 4 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 5 Ambroz František SDH Hanušovice NNO 6 Musil Radek, Ing. OAK Šumperk NNO Místní akční skupina Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na plnění účelu, za jakým byla Společnost založena Plénum Plénum tvoří delegovaní členové jednotlivých výborů MAS. Plénum má za úkol schvalovat strategii dalšího rozvoje území členských obcí, schvaluje záměr MAS, projednává výroční zprávu o činnosti a audit Společnosti

8 2.1.5 Programový výbor Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. zástupce subjekt sektor předseda 1 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa členové 2 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 3 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO 4 Trávníček Petr, Ing. PRO-BIO RC Jeseníky NNO 5 Halenková Eva, Bc. SHR podnikatel 6 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel 7 Lysáková Jana PRO-BIO obchodní společnost podnikatel Výběrová komise Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. předseda zástupce subjekt sektor 1 Vokurková Alena, Mgr. ZŠ a MŠ Bohdíkov NNO členové 2 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 3 Tanert Oldřich obec Ruda nad Moravou veřejná správa 4 Marinov Antonín obec Malá Morava veřejná správa 5 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 6 Jandrtová Vlasta SHR podnikatel 7 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel - 8 -

9 2.1.7 Management MAS Zaměstnanci a smluvní externisté: Marečková Taťána Bartošová Anna, Ing. Baslarová Renata, Ing. Buchta Miroslav, Ing. dohoda o provedení práce projektový manažer (externista-smlouva) projektový manažer (dobrovolník) ekonom (externista-smlouva) 2.2 Organizační struktura Organizační schéma MAS Horní Pomoraví o.p.s. MAS Horní Pomoraví o.p.s. členská základna Správní rada Dozorčí rada Plénum Programový výbor Pracovní skupiny Výběrová komise Monitorovací výbor - 9 -

10 Organizační schéma managementu MAS Horní Pomoraví o.p.s. Správní rada Ředitel MAS zastoupený Předsedou Správní rady Organizační manažer administrativní pracovník Projektový manažer Ekonom Externí projektoví manažeři 3. Přehled činnosti MAS za rok v měsíci lednu jsme spustili web MAS Horní Pomoraví účast na schůzce tzv fóra LEADER, které vzniklo na první společné schůzce MAS Olomouckého kraje, řešilo se zde financování a případná podpora činnosti místních akčních skupin Olomouckého kraje MAS zpracovala a odevzdala projekt na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou druhá veřejná schůzka ke zpracování integrované strategie regionu Horního Pomoraví MAS odevzdala žádost POV prostřednictvím Regionu Ruda

11 zástupci MAS se zúčastnili Valné hromady SPOV OK, pan František Winter se stal členem předsednictva SPOV OK MAS Horní Pomoraví podala přihlášku do NS MAS ČR MAS zpracovala a odevzdala další projekt, a to na BIOSLAVNOSTI (Olomoucký kraj) a Spolupráce Základních škol Hanušovic,Bohdíkova a Jindřichova (Nadace LČR) MAS Horní Pomoraví otevřela svou kancelář v budově MěÚ Hanušovice schválení dotace na POV a schválení dotace na činnost MAS z Olomouckého kraje třetí veřejná pracovní schůze ke tvorbě integrované strategie území MAS Ustavující konference NS MAS ČR v Praze, předseda správní rady MAS Horní Pomoraví pan František Winter byl zvolen do předsednictva NS MAS ČR za Olomoucký kraj exkurze účastníků nástavbového školení manažerů MAS v regionu Horního Pomoraví ve členských podnicích MAS MAS byla úspěšná s projektem na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou podpis smlouvy o příspěvku na činnost MAS v roce někteří členové MAS Horní Pomoraví se zúčastnili zájezdu po realizovaných projektech LEADERU ČR a LEADERU + v Jihomoravském a Zlínském kraji čtvrtá veřejná pracovní schůze ke tvorbě strategie území MAS uspořádání poradenského dne pro starosty regionu Horního Pomoraví podpis smlouvy s Regionem Ruda o provedení zakázky POV mezinárodní exkurze v regionu Horní Pomoraví ( v rámci projektu EQUAL ve spolupráci s CpKP navštívili některé naše členy zástupci neziskových organizací ze Španělska a Švédska) pátá veřejná schůze ke tvorbě strategie území Horního Pomoraví

12 Červenec příprava a tisk propagačních materiálu MAS vyhlášení LEADERU ČR zahájení prací na žádosti o LEADER ČR odevzdání žádosti v rámci programu LEADER ČR schůzka MAS Olomouckého kraje / prezentace MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích zveřejnění výsledků výběrové komise LEADERU ČR 2007 MAS Horní Pomoraví uspěla a byla vybrána pro realizaci tohoto projektu vyhlášení výzvy k podávání projektů Den Horního Pomoraví v Bohdíkově ukončení možnosti podávání projektů v rámci LEADERU ČR zasedání Výběrové komice a Programového výboru, výběr projektů schůzka starostů regionu Horního Pomoraví / účast na Národní konferenci venkova / pomoc při zpracovávání projektů PRV pro členy MAS vydání propagačního materiálu Zima v pohybu předání vyúčtování POV na Olomouckém kraji neformální setkání starostů MAS Horní Pomoraví

13 4. Projekty a aktivity 4.1 Předložené a realizované projekty Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2007 MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt pro Město Hanušovice na záchranu kulturní památky v majetku města, a to kaple Navštívení Panny Marie v Hynčicích nad Moravou. Cílem projektu byla rekonstrukce objektu k zachování kulturní památky dalším generacím, zachovat místo setkávání a duchovního rozjímání pro místní občany a také zatraktivnění vzhledu obce pro její potencionální návštěvníky. Celá akce má proběhnout v několika etapách. Pro danou etapu, na kterou byl projekt zpracován, bylo požádáno o maximální možnou dotaci, tedy o částku ,- Kč. Žádost byla úspěšná a kaple má v současné době novou střechu a zvonici. Nemalou měrou k úspěchu projektu přispěla i místní firma MARWIN, v.o.s., která věnovala na tuto opravu částku ,- Kč. Program obnovy Olomouckého kraje 2007 Management místního partnerství Ve spolupráci s Regionem Ruda, MAS Horní Pomoraví požádala o příspěvek na vytvoření partnerství mezi obcemi regionu Horního Pomoraví. Náplní projektu bylo vytvoření a zajištění managementu Horního Pomoraví, vytvoření jednotného informačního systému území, tvorba prezentačního(tiskového i netiskového) materiálu regionu, školení a semináře zaměřené na tvorbu místního partnerství, strategické plánování a projektové řízení. Požadovaná částka dotace byla ve výši ,- Kč. Projekt byl vybrán a podpořen Olomouckým krajem. Konečná částka dotace činila ,- Kč. MAS Horní Pomoraví spolufinancovala tento projekt dle pravidel částkou ,- Kč. Celková částka projektu tedy činila ,- Kč. Za tuto částku místní akční skupina dokončila práce na webové prezentaci, uspořádala Den Horního Pomoraví, vytvořila tiskové i netiskové prezentační materiály, uspořádala několik seminářů pro širokou veřejnost o strategickém plánování a projektovém řízení

14 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost místních akčních skupin. V měsíci dubnu rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje o podpoře činnosti MAS v kraji a přidělilo všem plošnou účelovou dotaci, na personální zajištění. V rámci této podpory získala MAS Horní Pomoraví částku ,- Kč. K této částce si musela MAS získat vlastní zdroje na spolufinancování ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků si místní akční skupina zajistila financování externího projektového manažera, externího ekonoma a smluvního asistenta projektů a administrativního pracovníka. Tyto finanční zdroje museli být vyčerpány do konce roku Žádost o příspěvek nadace LČR. V této žádosti chtěla MAS podpořit spolupráci škol v regionu. Projekt byl postaven na principu vzděláváni dětí z MŠ a prvního stupně ZŠ. Naší představou bylo, že děti využijí přírodních materiálů, které si sami nasbírají a z těchto vytvoří přáníčka svým blízkým. Pro velký přetlak žádostí tento projekt nebyl podpořen. LEADER ČR 2007 V měsíci červenci byl vyhlášen LEADER ČR 2007 a MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt s názvem V harmonii s přírodou a podala ho na MZe ČR. Začátkem měsíce září byly zveřejněny výsledky výběru projektů a Horní pomoraví bylo mezi úspěšnými žadateli. Mohli jsme tak 7. září vyhlásit veřejnou výzvu k předkládání projektů žadatelům z regionu. Projekty mohli předkládat žadatelé jak z řad neziskového sektoru, veřejné správy, tak i zemědělští podnikatelé. Dne bylo ukončeno přijímání projektů a zasedla Výběrová komise a z předložených čtrnácti projektů vybrala sedm, které předložila Projektovému výboru ke schválení. Těmto projektům byla následně přidělena dotace z národních zdrojů v celkové výši ,- Kč. Na vlastní činnost mohla MAS využít částku ve výši ,- Kč na nákup vybavení kanceláře

15 Přehled podpořených projektů včetně výše přidělené dotace. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr.infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek ,- Kč ,- Kč 4.2 Připravované projekty Program rozvoje venkova opatření projekt - Podpora rozvoje místní produkce prostřednictvím vzdělávání v regionu Horní Pomoraví Tento projekt podala MAS Horní Pomoraví na SZIF v rámci výzvy PRV. Cílem projektu je zrealizovat vzdělávací projekt zaměřený na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností vztahujících se k možnosti zemědělských subjektů diverzifikovat své činnosti směrem k produkci specifických místních produktů či obnovitelných zdrojů energie, které by byly využity na regionálním trhu. Požadovaná dotace ve výši ,- Kč. Zveřejnění úspěšných žadatelů se očekává v měsíci březnu Aktivity Tvorba integrované strategie území Horního Pomoraví, semináře, kurzy V průběhu roku 2007 probíhaly veřejná zasedání ke tvorbě integrované strategie regionu Horního Pomoraví. Pod vedením zpracovatele této strategie firmy CpKP se všichni účastníci mohli podílet na tvorbě dokumentu, který bude podkladem pro tvorbu Strategického plánu Leader, se kterým se budeme na podzim roku 2008 ucházet o dotace z evropské unie až do roku Dále probíhaly vzdělávací semináře a kurzy pro rozvoj

16 místního partnerství, ke strategickému plánování a k projektovému řízení. Tyto aktivity přispěli zejména k proškolení managementu MAS. Otevření kanceláře MAS Dne otevřela místní akční skupina slavnostně svou kancelář v pronajatých prostorách městského úřadu v Hanušovicích. Otevírání se zúčastnili starostové regionu, management MAS a čestným hostem, který společně se starostou města Hanušovice panem Petrem Malcharczikem přestřihnul pásku byl poslanec PČR ing. Petr Krill. Země živitelka 2007 Netradiční prezentaci života na severomoravském venkově v souladu s přírodou a zdravým životním stylem předvedly na sklonku prázdnin místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s. se svou partnerskou MAS Zábřežsko o.p.s. a ve spolupráci s Regionálním centrem

17 Jeseníky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO v rámci své účasti na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví a MAS Zábřežsko jsou ještě příliš mladé a nemají za sebou úspěšně zrealizované projekty, přesto se dokázaly prosadit i mezi ostatním MASkami a zaujmout nejen veřejnost, ale také odborníky. Jejich prezentace byla netradiční a opravdu využila tzv. místní zdroje, za pomoci prezentačních materiálů z regionu MASky také lákaly především potenciální turisty. Díky všem spolupracujícím subjektům se podařilo území horního toku Moravy a Zábřežska zviditelnit a upozornit na jeho potenciál, který by měl být podpořen, aby mohl být plně využit. V rámci výstavy se zástupci MAS Horního Pomoraví a MAS Zábřežsko setkali s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a také s kolegy s ostatních MASek. Získané informace či zkušenosti budou následně využity ve prospěch rozvoje našeho regionu. Velké díky tedy patří především neziskové organizaci Svazu PRO-BIO RC Jeseníky za spolupráci na přípravě a organizaci prezentace, dále výrobci a prodejci ekologických potravin obchodní společnosti PRO-BIO Staré Město, s.r.o. za poskytnutí široké škály bioproduktů, Pekařství Leština, které dodalo biopečivo, Pivovaru Hanušovice, který díky svému zlatavému moku velmi efektivně reprezentoval území MASky, firmě MARWIN za podporu účasti MAS na veletrhu a dalším firmám, které přispěly svými výrobky k úspěšné prezentaci

18 Den Horního Pomoraví V sobotu se v areálu letního divadla v Bohdíkově konal historicky první Den Horního Pomoraví. Akce byla uspořádána Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. s cílem představit své členské obce, ale také činnost neziskových organizací v obcích, výsledky činnosti zájmových kroužků ve školách regionu, a především s cílem podpořit myšlenku spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru na území Horního Pomoraví. Propagační materiály MAS Horní Pomoraví V rámci čerpání POV Olomouckého kraje vydala MAS Horní Pomoraví tiskové i netiskové propagační materiály. Některé prezentovala již na výstavě Země živitelka, ostatní jsou k dispozici v sídle MAS, nebo v informačních centrech regionu. Tiskový propagační materiál: LÉTO V POHYBU

19 Tiskový propagační materiál: ZIMA V POHYBU Netiskový propagační materiál V těchto aktivitách hodlá MAS Horní Pomoraví pokračovat i nadále a našim cílem je vytvořit ucelený systém propagace regionu Horního Pomoraví a přiblížit ho tak široké veřejnosti

20 5. Financování V první polovině roku 2007 neměla místní akční skupina krom příspěvků členských měst a obcí žádné jiné finanční zdroje. Po podpisu smlouvy s Olomouckým krajem o finanční podpoře MAS jsme si mohli dovolit zaměstnat jednoho pracovníka na dohodu a externě si najmout projektového manažera a ekonoma. Díky tomu se nám podařilo zažádat a následně realizovat některé projekty, ze kterých měla prospěch i MAS. Nemalou měrou k tomu přispěl i úspěch MAS v LEADERu ČR. Začátkem roku 2007 obdržela MAS Horní Pomoraví sponzorské dary ve výši ,- Kč 3.000,- Lubomír Olbrich - OSVČ 5.000,- Vlastimil Jandrt - SHR 3.000,- PRO-BIO, obchodní společnost 5.000,- KAMENIČEK, a.s ,- Karel Svoboda Dřevostav MAS Horní Pomoraví o.p.s. také obdržela finanční prostředky od obcí ve výši ,- Kč 5.850,- Obec Malá Morava ,- Obec Ruda nad Moravou ,- Město Hanušovice 3.000,- Obec Kopřivná 3.210,- Obec Branná ,- Město Staré Město Účelový příspěvek Olomouckého kraje na činnost místní akční skupiny ,- Kč. Ostatní zdroje financování jsme získali z realizovaných projektů a jsou popsány v účetní závěrce, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy

21 Tabulková část STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ KE DNI MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč AKTIVA HOTOVOST NA POKLADNĚ 6 523,50 PĚNĚŽNÍ PROSTŘEKY NA BĚŽNÉM ÚČTU ,26 AKTIVA CELKEM ,76 PASIVA DODAVATELÉ (ZÁVAZKY) ,00 OSTATNÍ ZÁVAZKY ,00 ZÁVAZKY ZA ZAMĚSTNANCI 7 200,00 DAŇOVÉ ZÁVAZKY 1 800,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,47 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 PASIVA CELKEM ,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2007 REZERVNÍ FOND (30%) ,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,29 CELKEM ROZDĚLENO ,29 POUŽITELNÉ ZDROJE PRO ROK 2008 PENĚŽNÍ ZDROJE CELKEM ,76 ZÁVAZKY ,00 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 POUŽITELNÉ ZDROJE CELKEM ,

22 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč VÝNOSY TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,00 PŘIJATÉ DOTACE ,00 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 1 782,79 PŘIJATÉ DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ,00 PŘÍSPĚVKY OBCÍ ,00 PŘÍSPĚVEK KÚOK ,00 VÝNOSY CELKEM ,79 NÁKLADY SPOTŘEBA MATERIÁLU ,63 DODAVATELSKÉ SLUŽBY ,00 MZDOVÉ NÁKLADY ,00 POPLATKY 1 123,00 FINANČNÍ NÁKLADY 204,87 NÁKLADY CELKEM ,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 Projednáno a schváleno dne František Winter předseda správní rady

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 314 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Oficiální název

Více

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2008. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 28 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Ředitel společnosti: Statutární orgán společnosti (správní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

MAS Železnohorský region, o.s.

MAS Železnohorský region, o.s. O b č a n s k é s d r u ž e n í MAS Železnohorský region, o.s. www.zeleznohorsky-region.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2013 Výroční zpráva je vydána za období ŘÍJEN 2011 ČERVEN 2013 k příležitosti volby nových

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více