4.1 Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -"

Transkript

1 Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007

2 Obsah: 1. Úvod Vznik společnosti Organizační struktura společnosti Přehled orgánů společnosti Správní rada Dozorčí rada Místní akční skupina Plénum Programový výbor Výběrová komise Management MAS Organizační struktura Přehled činnosti MAS za rok Projekty a aktivity Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity Financování

3 1. Úvod 1.1 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví vznikla s cílem udržitelného rozvoje regionu. Hlavní prioritou MAS je posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. MAS využívá metody Programu LEADER spočívající v navázání spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů a vytvoření a rozvoje místního partnerství. 1.2 Zakladatelé MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obce: Ruda nad Moravou Bohdíkov Kopřivná Hanušovice Malá Morava Jindřichov Staré Město Branná Neziskové organizace: TJ fotbalový klub Bohdíkov SKI klub Staré Město OAK Šumperk PRO-BIO RC Jeseníky FK Hanušovice SDH Hanušovice SDH Raškov TJ Olpa Jindřichov SDH Bohdíkov Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov Podnikatelé: Bc. Eva Halenková, Staré Město - OSVČ PRO-BIO s.r.o. Staré Město Agrisen s.r.o. Staré Město Václav Jokl, Hanušovice - OSVČ Farma Morava spol. s r.o., Malá Morava MARWIN, v.o.s. Hynčice n. Mor. Milan Kreller, Podlesí - OSVČ Ing. Jiří Mazák, Komňátka - OSVČ Kameníček, a.s. Ruda nad Moravou Pavel Mrázek, V. Žibřidovice - OSVČ Vlasta Skřivánková, Branná OSVČ Jan Koudelka, Vikantice OSVČ Rostislav Procházka, Branná OSVČ Miroslav Mika, Staré Město OSVČ VOBUS, v.o.s., Hanušovice Vlastimil Jandrt, Hanušovice OSVČ Robert Langer, Branná OSVČ BTL- Below The Lines s.r.o. Praha Všeobecná rozvojová společnost s ručením omezeným, Šumperk - 3 -

4 1.3 Základní údaje Název : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo : Hanušovice, Hlavní č.p. 92, PSČ Zapsaná : v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, registrační číslo Oddíl O, vložka 230 IČ : Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 telefon, fax: Webové stránky : Územní působnost MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru obcí : Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov a Vikantice. 1.5 Poslání a cíle Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v oblasti rozvoje venkova. MAS byla založena zejména s cílem: zprostředkovat a poskytovat služby podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ poskytovat služeby v oblasti strategického plánování iniciovat a organizovat společné akce ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí vyhledávat dotační zdroje a vypracovávat projekty k jejich čerpání organizovat činnosti zaměřené na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova poskytovat poradenství podílet se na výchově, vzdělávání a informování dětí a mládeže - 4 -

5 zavádět kvalitní integrované rozvojové strategie venkovských mikroregionů, jejich tvorba místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru připravit a realizovat koordinaci iniciativy EU LEADER + a programu Mze LEADER ČR rozvíjet identitu regionu a místní demokratické občanské společnosti. Vytvářet nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu Horního Pomoraví a jeho turistického potenciálu 1.6 Poskytované služby Služby poskytované MAS Horní Pomoraví a) zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ b) služby v oblasti strategického plánování c) iniciace a organizování společných akcí ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí d) vypracování projektů a vyhledávání dotačních zdrojů e) činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů f) účast na projektech včetně mezinárodních aktivit g) konzultační a poradenská činnost v oboru h) organizace seminářů a odborných setkání i) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova j) součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k dané oblasti (twinning) k) poradenské a zprostředkovatelské služby při financování projektů k rozvoji regionu l) realizace projektu k obnově přírodních a krajinných hodnot m) organizace seminářů a odborných setkaní. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Zábřežsko a jeho nejbližšího, navazujícího území. n) výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek p) propagovaní strategie trvale udržitelného rozvoje q) hledání nových originálních strategických záměrů a metod práce r) zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských mikroregionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru s) příprava a realizace koordinace iniciativy EU LEADER+ a programu MZe LEADER ČR t) využití nejlepších zkušeností LEADERu v členských zemích a šíření informací o úspěších u) rozvoj identity místní demokratické občanské společnosti.vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu - 5 -

6 v) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu w) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí x) posouzení a koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území y) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Zábřežsko a nejbližšího navazujícího území. z) poradenská činnost 2. Organizační struktura společnosti 2.1 Přehled orgánů společnosti 1. Správní rada 2. Ředitel zatím neobsazeno 3. Dozorčí rada 4. Místní akční skupina 5. Plénum MAS Horní Pomoraví 6. Programový výbor 7. Výběrová komise Správní rada Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. zástupce subjekt sektor předseda 1 Winter František M A R W I N, v.o.s. podnikatel členové 2 Vokurka Petr VOBUS, v.o.s. podnikatel 3 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 4 Malcharczik Petr město Hanušovice veřejná správa 5 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 6 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO - 6 -

7 2.1.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. zástupce subjekt sektor předseda 1 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel členové 2 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel 3 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa 4 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 5 Ambroz František SDH Hanušovice NNO 6 Musil Radek, Ing. OAK Šumperk NNO Místní akční skupina Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na plnění účelu, za jakým byla Společnost založena Plénum Plénum tvoří delegovaní členové jednotlivých výborů MAS. Plénum má za úkol schvalovat strategii dalšího rozvoje území členských obcí, schvaluje záměr MAS, projednává výroční zprávu o činnosti a audit Společnosti

8 2.1.5 Programový výbor Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. zástupce subjekt sektor předseda 1 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa členové 2 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 3 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO 4 Trávníček Petr, Ing. PRO-BIO RC Jeseníky NNO 5 Halenková Eva, Bc. SHR podnikatel 6 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel 7 Lysáková Jana PRO-BIO obchodní společnost podnikatel Výběrová komise Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. předseda zástupce subjekt sektor 1 Vokurková Alena, Mgr. ZŠ a MŠ Bohdíkov NNO členové 2 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 3 Tanert Oldřich obec Ruda nad Moravou veřejná správa 4 Marinov Antonín obec Malá Morava veřejná správa 5 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 6 Jandrtová Vlasta SHR podnikatel 7 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel - 8 -

9 2.1.7 Management MAS Zaměstnanci a smluvní externisté: Marečková Taťána Bartošová Anna, Ing. Baslarová Renata, Ing. Buchta Miroslav, Ing. dohoda o provedení práce projektový manažer (externista-smlouva) projektový manažer (dobrovolník) ekonom (externista-smlouva) 2.2 Organizační struktura Organizační schéma MAS Horní Pomoraví o.p.s. MAS Horní Pomoraví o.p.s. členská základna Správní rada Dozorčí rada Plénum Programový výbor Pracovní skupiny Výběrová komise Monitorovací výbor - 9 -

10 Organizační schéma managementu MAS Horní Pomoraví o.p.s. Správní rada Ředitel MAS zastoupený Předsedou Správní rady Organizační manažer administrativní pracovník Projektový manažer Ekonom Externí projektoví manažeři 3. Přehled činnosti MAS za rok v měsíci lednu jsme spustili web MAS Horní Pomoraví účast na schůzce tzv fóra LEADER, které vzniklo na první společné schůzce MAS Olomouckého kraje, řešilo se zde financování a případná podpora činnosti místních akčních skupin Olomouckého kraje MAS zpracovala a odevzdala projekt na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou druhá veřejná schůzka ke zpracování integrované strategie regionu Horního Pomoraví MAS odevzdala žádost POV prostřednictvím Regionu Ruda

11 zástupci MAS se zúčastnili Valné hromady SPOV OK, pan František Winter se stal členem předsednictva SPOV OK MAS Horní Pomoraví podala přihlášku do NS MAS ČR MAS zpracovala a odevzdala další projekt, a to na BIOSLAVNOSTI (Olomoucký kraj) a Spolupráce Základních škol Hanušovic,Bohdíkova a Jindřichova (Nadace LČR) MAS Horní Pomoraví otevřela svou kancelář v budově MěÚ Hanušovice schválení dotace na POV a schválení dotace na činnost MAS z Olomouckého kraje třetí veřejná pracovní schůze ke tvorbě integrované strategie území MAS Ustavující konference NS MAS ČR v Praze, předseda správní rady MAS Horní Pomoraví pan František Winter byl zvolen do předsednictva NS MAS ČR za Olomoucký kraj exkurze účastníků nástavbového školení manažerů MAS v regionu Horního Pomoraví ve členských podnicích MAS MAS byla úspěšná s projektem na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou podpis smlouvy o příspěvku na činnost MAS v roce někteří členové MAS Horní Pomoraví se zúčastnili zájezdu po realizovaných projektech LEADERU ČR a LEADERU + v Jihomoravském a Zlínském kraji čtvrtá veřejná pracovní schůze ke tvorbě strategie území MAS uspořádání poradenského dne pro starosty regionu Horního Pomoraví podpis smlouvy s Regionem Ruda o provedení zakázky POV mezinárodní exkurze v regionu Horní Pomoraví ( v rámci projektu EQUAL ve spolupráci s CpKP navštívili některé naše členy zástupci neziskových organizací ze Španělska a Švédska) pátá veřejná schůze ke tvorbě strategie území Horního Pomoraví

12 Červenec příprava a tisk propagačních materiálu MAS vyhlášení LEADERU ČR zahájení prací na žádosti o LEADER ČR odevzdání žádosti v rámci programu LEADER ČR schůzka MAS Olomouckého kraje / prezentace MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích zveřejnění výsledků výběrové komise LEADERU ČR 2007 MAS Horní Pomoraví uspěla a byla vybrána pro realizaci tohoto projektu vyhlášení výzvy k podávání projektů Den Horního Pomoraví v Bohdíkově ukončení možnosti podávání projektů v rámci LEADERU ČR zasedání Výběrové komice a Programového výboru, výběr projektů schůzka starostů regionu Horního Pomoraví / účast na Národní konferenci venkova / pomoc při zpracovávání projektů PRV pro členy MAS vydání propagačního materiálu Zima v pohybu předání vyúčtování POV na Olomouckém kraji neformální setkání starostů MAS Horní Pomoraví

13 4. Projekty a aktivity 4.1 Předložené a realizované projekty Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2007 MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt pro Město Hanušovice na záchranu kulturní památky v majetku města, a to kaple Navštívení Panny Marie v Hynčicích nad Moravou. Cílem projektu byla rekonstrukce objektu k zachování kulturní památky dalším generacím, zachovat místo setkávání a duchovního rozjímání pro místní občany a také zatraktivnění vzhledu obce pro její potencionální návštěvníky. Celá akce má proběhnout v několika etapách. Pro danou etapu, na kterou byl projekt zpracován, bylo požádáno o maximální možnou dotaci, tedy o částku ,- Kč. Žádost byla úspěšná a kaple má v současné době novou střechu a zvonici. Nemalou měrou k úspěchu projektu přispěla i místní firma MARWIN, v.o.s., která věnovala na tuto opravu částku ,- Kč. Program obnovy Olomouckého kraje 2007 Management místního partnerství Ve spolupráci s Regionem Ruda, MAS Horní Pomoraví požádala o příspěvek na vytvoření partnerství mezi obcemi regionu Horního Pomoraví. Náplní projektu bylo vytvoření a zajištění managementu Horního Pomoraví, vytvoření jednotného informačního systému území, tvorba prezentačního(tiskového i netiskového) materiálu regionu, školení a semináře zaměřené na tvorbu místního partnerství, strategické plánování a projektové řízení. Požadovaná částka dotace byla ve výši ,- Kč. Projekt byl vybrán a podpořen Olomouckým krajem. Konečná částka dotace činila ,- Kč. MAS Horní Pomoraví spolufinancovala tento projekt dle pravidel částkou ,- Kč. Celková částka projektu tedy činila ,- Kč. Za tuto částku místní akční skupina dokončila práce na webové prezentaci, uspořádala Den Horního Pomoraví, vytvořila tiskové i netiskové prezentační materiály, uspořádala několik seminářů pro širokou veřejnost o strategickém plánování a projektovém řízení

14 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost místních akčních skupin. V měsíci dubnu rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje o podpoře činnosti MAS v kraji a přidělilo všem plošnou účelovou dotaci, na personální zajištění. V rámci této podpory získala MAS Horní Pomoraví částku ,- Kč. K této částce si musela MAS získat vlastní zdroje na spolufinancování ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků si místní akční skupina zajistila financování externího projektového manažera, externího ekonoma a smluvního asistenta projektů a administrativního pracovníka. Tyto finanční zdroje museli být vyčerpány do konce roku Žádost o příspěvek nadace LČR. V této žádosti chtěla MAS podpořit spolupráci škol v regionu. Projekt byl postaven na principu vzděláváni dětí z MŠ a prvního stupně ZŠ. Naší představou bylo, že děti využijí přírodních materiálů, které si sami nasbírají a z těchto vytvoří přáníčka svým blízkým. Pro velký přetlak žádostí tento projekt nebyl podpořen. LEADER ČR 2007 V měsíci červenci byl vyhlášen LEADER ČR 2007 a MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt s názvem V harmonii s přírodou a podala ho na MZe ČR. Začátkem měsíce září byly zveřejněny výsledky výběru projektů a Horní pomoraví bylo mezi úspěšnými žadateli. Mohli jsme tak 7. září vyhlásit veřejnou výzvu k předkládání projektů žadatelům z regionu. Projekty mohli předkládat žadatelé jak z řad neziskového sektoru, veřejné správy, tak i zemědělští podnikatelé. Dne bylo ukončeno přijímání projektů a zasedla Výběrová komise a z předložených čtrnácti projektů vybrala sedm, které předložila Projektovému výboru ke schválení. Těmto projektům byla následně přidělena dotace z národních zdrojů v celkové výši ,- Kč. Na vlastní činnost mohla MAS využít částku ve výši ,- Kč na nákup vybavení kanceláře

15 Přehled podpořených projektů včetně výše přidělené dotace. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr.infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek ,- Kč ,- Kč 4.2 Připravované projekty Program rozvoje venkova opatření projekt - Podpora rozvoje místní produkce prostřednictvím vzdělávání v regionu Horní Pomoraví Tento projekt podala MAS Horní Pomoraví na SZIF v rámci výzvy PRV. Cílem projektu je zrealizovat vzdělávací projekt zaměřený na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností vztahujících se k možnosti zemědělských subjektů diverzifikovat své činnosti směrem k produkci specifických místních produktů či obnovitelných zdrojů energie, které by byly využity na regionálním trhu. Požadovaná dotace ve výši ,- Kč. Zveřejnění úspěšných žadatelů se očekává v měsíci březnu Aktivity Tvorba integrované strategie území Horního Pomoraví, semináře, kurzy V průběhu roku 2007 probíhaly veřejná zasedání ke tvorbě integrované strategie regionu Horního Pomoraví. Pod vedením zpracovatele této strategie firmy CpKP se všichni účastníci mohli podílet na tvorbě dokumentu, který bude podkladem pro tvorbu Strategického plánu Leader, se kterým se budeme na podzim roku 2008 ucházet o dotace z evropské unie až do roku Dále probíhaly vzdělávací semináře a kurzy pro rozvoj

16 místního partnerství, ke strategickému plánování a k projektovému řízení. Tyto aktivity přispěli zejména k proškolení managementu MAS. Otevření kanceláře MAS Dne otevřela místní akční skupina slavnostně svou kancelář v pronajatých prostorách městského úřadu v Hanušovicích. Otevírání se zúčastnili starostové regionu, management MAS a čestným hostem, který společně se starostou města Hanušovice panem Petrem Malcharczikem přestřihnul pásku byl poslanec PČR ing. Petr Krill. Země živitelka 2007 Netradiční prezentaci života na severomoravském venkově v souladu s přírodou a zdravým životním stylem předvedly na sklonku prázdnin místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s. se svou partnerskou MAS Zábřežsko o.p.s. a ve spolupráci s Regionálním centrem

17 Jeseníky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO v rámci své účasti na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví a MAS Zábřežsko jsou ještě příliš mladé a nemají za sebou úspěšně zrealizované projekty, přesto se dokázaly prosadit i mezi ostatním MASkami a zaujmout nejen veřejnost, ale také odborníky. Jejich prezentace byla netradiční a opravdu využila tzv. místní zdroje, za pomoci prezentačních materiálů z regionu MASky také lákaly především potenciální turisty. Díky všem spolupracujícím subjektům se podařilo území horního toku Moravy a Zábřežska zviditelnit a upozornit na jeho potenciál, který by měl být podpořen, aby mohl být plně využit. V rámci výstavy se zástupci MAS Horního Pomoraví a MAS Zábřežsko setkali s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a také s kolegy s ostatních MASek. Získané informace či zkušenosti budou následně využity ve prospěch rozvoje našeho regionu. Velké díky tedy patří především neziskové organizaci Svazu PRO-BIO RC Jeseníky za spolupráci na přípravě a organizaci prezentace, dále výrobci a prodejci ekologických potravin obchodní společnosti PRO-BIO Staré Město, s.r.o. za poskytnutí široké škály bioproduktů, Pekařství Leština, které dodalo biopečivo, Pivovaru Hanušovice, který díky svému zlatavému moku velmi efektivně reprezentoval území MASky, firmě MARWIN za podporu účasti MAS na veletrhu a dalším firmám, které přispěly svými výrobky k úspěšné prezentaci

18 Den Horního Pomoraví V sobotu se v areálu letního divadla v Bohdíkově konal historicky první Den Horního Pomoraví. Akce byla uspořádána Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. s cílem představit své členské obce, ale také činnost neziskových organizací v obcích, výsledky činnosti zájmových kroužků ve školách regionu, a především s cílem podpořit myšlenku spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru na území Horního Pomoraví. Propagační materiály MAS Horní Pomoraví V rámci čerpání POV Olomouckého kraje vydala MAS Horní Pomoraví tiskové i netiskové propagační materiály. Některé prezentovala již na výstavě Země živitelka, ostatní jsou k dispozici v sídle MAS, nebo v informačních centrech regionu. Tiskový propagační materiál: LÉTO V POHYBU

19 Tiskový propagační materiál: ZIMA V POHYBU Netiskový propagační materiál V těchto aktivitách hodlá MAS Horní Pomoraví pokračovat i nadále a našim cílem je vytvořit ucelený systém propagace regionu Horního Pomoraví a přiblížit ho tak široké veřejnosti

20 5. Financování V první polovině roku 2007 neměla místní akční skupina krom příspěvků členských měst a obcí žádné jiné finanční zdroje. Po podpisu smlouvy s Olomouckým krajem o finanční podpoře MAS jsme si mohli dovolit zaměstnat jednoho pracovníka na dohodu a externě si najmout projektového manažera a ekonoma. Díky tomu se nám podařilo zažádat a následně realizovat některé projekty, ze kterých měla prospěch i MAS. Nemalou měrou k tomu přispěl i úspěch MAS v LEADERu ČR. Začátkem roku 2007 obdržela MAS Horní Pomoraví sponzorské dary ve výši ,- Kč 3.000,- Lubomír Olbrich - OSVČ 5.000,- Vlastimil Jandrt - SHR 3.000,- PRO-BIO, obchodní společnost 5.000,- KAMENIČEK, a.s ,- Karel Svoboda Dřevostav MAS Horní Pomoraví o.p.s. také obdržela finanční prostředky od obcí ve výši ,- Kč 5.850,- Obec Malá Morava ,- Obec Ruda nad Moravou ,- Město Hanušovice 3.000,- Obec Kopřivná 3.210,- Obec Branná ,- Město Staré Město Účelový příspěvek Olomouckého kraje na činnost místní akční skupiny ,- Kč. Ostatní zdroje financování jsme získali z realizovaných projektů a jsou popsány v účetní závěrce, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy

21 Tabulková část STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ KE DNI MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč AKTIVA HOTOVOST NA POKLADNĚ 6 523,50 PĚNĚŽNÍ PROSTŘEKY NA BĚŽNÉM ÚČTU ,26 AKTIVA CELKEM ,76 PASIVA DODAVATELÉ (ZÁVAZKY) ,00 OSTATNÍ ZÁVAZKY ,00 ZÁVAZKY ZA ZAMĚSTNANCI 7 200,00 DAŇOVÉ ZÁVAZKY 1 800,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,47 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 PASIVA CELKEM ,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2007 REZERVNÍ FOND (30%) ,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,29 CELKEM ROZDĚLENO ,29 POUŽITELNÉ ZDROJE PRO ROK 2008 PENĚŽNÍ ZDROJE CELKEM ,76 ZÁVAZKY ,00 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 POUŽITELNÉ ZDROJE CELKEM ,

22 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč VÝNOSY TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,00 PŘIJATÉ DOTACE ,00 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 1 782,79 PŘIJATÉ DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ,00 PŘÍSPĚVKY OBCÍ ,00 PŘÍSPĚVEK KÚOK ,00 VÝNOSY CELKEM ,79 NÁKLADY SPOTŘEBA MATERIÁLU ,63 DODAVATELSKÉ SLUŽBY ,00 MZDOVÉ NÁKLADY ,00 POPLATKY 1 123,00 FINANČNÍ NÁKLADY 204,87 NÁKLADY CELKEM ,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 Projednáno a schváleno dne František Winter předseda správní rady

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Obsah: Sídlo : Hlavní 92, Hanušovice Kontakt :

Obsah: Sídlo : Hlavní 92, Hanušovice Kontakt : Obsah: 1 Úvod...2 2 Organizační struktura společnosti...3 2.1 Přehled orgánů společnosti...3 2.1.1 Zakladatelé...3 2.1.2 Správní rada...3 2.1.3 Dozorčí rada...3 2.1.4 Místní akční skupina...3 2.1.5 Plénum...4

Více

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek,

Rozvoj venkova s využitím metody LEADER. Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, Rozvoj venkova 2014 2020 s využitím metody LEADER Informační seminář MAS Naděje o.p.s. Osek, 16.9.2013 1. Seznámit přítomné s metodou Leader v podmínkách ČR 2. Vysvětlit princip fungování MAS 3. Představit

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvod... 3

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Co je to o.p.s. Hradecký. se sídlem v

Co je to o.p.s. Hradecký. se sídlem v Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích: Statistika počty obyvatel regionu zakladatelů o.p.s. : Urbanická brázda: 6.010 obyvatel Nechanicko: 8.874 obyvatel Obce Památkové zóny:3.965 obyvatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství 7 Implementační část 7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. je obecně prospěšnou společností tvořenou zakladateli na základě zakladatelské listiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje

r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech a výdajích Výkaz o majetku a závazcích Obecné údaje ČESKÝ MERÁN obecně prospěšná společnost Vítkovo nám. 69 257 92 Sedlec-Prčice 2 IČO: 26458420 VÝROČNÍ ZPRÁVA r.2001 o činnosti a hospodaření Obsah: Přehled činností vykonávaných v roce 2001 Výkaz o příjmech

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech ve znění pozdějších novel. I. Název a sídlo Název: Čistá Želivka Sídlo: Hulice,

Více

Ekologická zemědělská produkce

Ekologická zemědělská produkce diverzifikace zemědělství - spolupráce v rámci místních akčních skupin Vlaské u Hanušovic 22.4.2010 OBSAH PREZENTACE pojem diverzifikace podpora diverzifikace opatření PRV zaměřená na diverzifikaci příklady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: , tel.: , fax: , GSM:

MAS Horní Pomoraví o.p.s., Hlavní 137, Hanušovice, IC: ,  tel.: , fax: , GSM: Základní informace Obecně prospěšná společnost Sídlo společnosti: Hanušovice Kancelář Zábřeh: Zábřeh web: www.hornipomoravi.eu, Email: info@hornipomoravi.eu Spolupráce: Počet obcí: 46 Počet obyvatel: 50

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty O B S A H I. Úvod 1.1 Základní údaje 1. Důvody vzniku společnosti 1.3 Územní působnost 1. Poslání a cíle 1.5 Poskytované služby 1.6 Strategie rozvoje území II. Organizační struktura společnosti.1 Organizační

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY

NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY NOVINKY Z MORAVSKÉ CESTY LEDEN - BŘEZEN LEDEN Během měsíce ledna proběhlo několik významných akcí a setkání. Velmi důležitou událostí byla realizace veřejných projednání, kterých se celkem zúčastnilo 144

Více

Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT

Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT Fond cestovního ruchu Turistické oblasti POLABÍ STATUT Zlatý pruh Polabí, o.p.s., (dále jen ZPP), je právnická osoba registrovaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedené u Městského soudu v Praze

Více

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t :

STATUT. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. s t a t u t : STATUT VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. IČ 260 04 674, se sídlem Turnov, Jana Palacha 804, PSČ 511 01, zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl

Více

S T A T U T. MAS Horní Pomoraví o.p.s.

S T A T U T. MAS Horní Pomoraví o.p.s. S T A T U T MAS Horní Pomoraví o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení Dne 18.4.2006 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví o. p. s. Tento STATUT upravuje právní poměry

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 09-12/2014 Název MAS: MAS Rokytná, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):robert Kubala, ředitel a manažer MAS kontakt: e-mail: kubala@masrokytna.cz

Více

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o.p.s. Holice. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 667/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2010 NEZISKOVÉ ORGANIZACE MAS Holicko, o.p.s. se sídlem

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec

Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova. 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec Celostátní síť pro venkov Program rozvoje venkova 2. mezinárodní konference Národnej siete rozvoja vidieka SR Senec 1. - 2.12.2010 Obsah Základní informace o PRV, Síti Cíle Sítě, členství v Síti Celkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Stanovy. Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy Místní akční skupina Bohumínsko zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Bohumínsko je právnickou osobou zájmovým sdružením právnických osob. Místní akční

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ

OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ III.4.1 ZÍSKÁVÁNÍ DOVEDNOSTÍ, ANIMACE A PROVÁDĚNÍ 1) NÁVRH ZÁVAZKOVÁNÍ PRO 17. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ 2) POPIS OPATŘENÍ 3) DEFINICE PŘÍJEMCE DOTACE 4) DRUH A VÝŠE DOTACE 5) ZPŮSOBILÉ VÝDAJE, ČÍSELNÍK

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3

PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2. - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 PARTNERSTVÍ PRO BUDOUCNOST 1 a 2 - projekt Karlovarského kraje -SROP, priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech, opatření 3.3 Zkušenosti Karlovarského kraje z předchozího období PHARE, PHARE CBC SAPARD,

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017

Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 Č.j.: MMR 31545/2016-52 Podpora nestátních neziskových organizací (NNO) Podání žádostí o neinvestiční dotaci pro rok 2017 v souladu s usnesením vlády ze dne 27. června 2016 č. 593 o Hlavních oblastech

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích

Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Zápis z 6. jednání výboru spolku MAS Regionu Poodří, z.s. konaného dne 26. února 2016 v 7:30 hodin na zámku v Bartošovicích Program jednání: 1. Zahájení 2. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015 3. Výroční

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční

Více