4.1 Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -"

Transkript

1 Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007

2 Obsah: 1. Úvod Vznik společnosti Organizační struktura společnosti Přehled orgánů společnosti Správní rada Dozorčí rada Místní akční skupina Plénum Programový výbor Výběrová komise Management MAS Organizační struktura Přehled činnosti MAS za rok Projekty a aktivity Předložené a realizované projekty Připravované projekty Aktivity Financování

3 1. Úvod 1.1 Vznik společnosti Obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví vznikla s cílem udržitelného rozvoje regionu. Hlavní prioritou MAS je posílení místního ekonomického prostředí a zhodnocení místní produkce. MAS využívá metody Programu LEADER spočívající v navázání spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelů a vytvoření a rozvoje místního partnerství. 1.2 Zakladatelé MAS Horní Pomoraví o.p.s. Obce: Ruda nad Moravou Bohdíkov Kopřivná Hanušovice Malá Morava Jindřichov Staré Město Branná Neziskové organizace: TJ fotbalový klub Bohdíkov SKI klub Staré Město OAK Šumperk PRO-BIO RC Jeseníky FK Hanušovice SDH Hanušovice SDH Raškov TJ Olpa Jindřichov SDH Bohdíkov Základní škola a Mateřská škola Bohdíkov Podnikatelé: Bc. Eva Halenková, Staré Město - OSVČ PRO-BIO s.r.o. Staré Město Agrisen s.r.o. Staré Město Václav Jokl, Hanušovice - OSVČ Farma Morava spol. s r.o., Malá Morava MARWIN, v.o.s. Hynčice n. Mor. Milan Kreller, Podlesí - OSVČ Ing. Jiří Mazák, Komňátka - OSVČ Kameníček, a.s. Ruda nad Moravou Pavel Mrázek, V. Žibřidovice - OSVČ Vlasta Skřivánková, Branná OSVČ Jan Koudelka, Vikantice OSVČ Rostislav Procházka, Branná OSVČ Miroslav Mika, Staré Město OSVČ VOBUS, v.o.s., Hanušovice Vlastimil Jandrt, Hanušovice OSVČ Robert Langer, Branná OSVČ BTL- Below The Lines s.r.o. Praha Všeobecná rozvojová společnost s ručením omezeným, Šumperk - 3 -

4 1.3 Základní údaje Název : MAS Horní Pomoraví o.p.s. Sídlo : Hanušovice, Hlavní č.p. 92, PSČ Zapsaná : v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě, registrační číslo Oddíl O, vložka 230 IČ : Bankovní spojení: Poštovní spořitelna Číslo účtu: / 0300 telefon, fax: Webové stránky : Územní působnost MAS Horní Pomoraví o.p.s. působí v katastru obcí : Bohdíkov, Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov a Vikantice. 1.5 Poslání a cíle Posláním MAS Horní Pomoraví o.p.s. je budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje fyzické i právnické osoby za účelem spolupráce v oblasti rozvoje venkova. MAS byla založena zejména s cílem: zprostředkovat a poskytovat služby podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ poskytovat služeby v oblasti strategického plánování iniciovat a organizovat společné akce ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí vyhledávat dotační zdroje a vypracovávat projekty k jejich čerpání organizovat činnosti zaměřené na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova poskytovat poradenství podílet se na výchově, vzdělávání a informování dětí a mládeže - 4 -

5 zavádět kvalitní integrované rozvojové strategie venkovských mikroregionů, jejich tvorba místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru připravit a realizovat koordinaci iniciativy EU LEADER + a programu Mze LEADER ČR rozvíjet identitu regionu a místní demokratické občanské společnosti. Vytvářet nové formy a možnosti ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu Horního Pomoraví a jeho turistického potenciálu 1.6 Poskytované služby Služby poskytované MAS Horní Pomoraví a) zprostředkováni a poskytováni služeb podporujících rozvoj venkova, včetně přípravy námětů, návrhů a iniciativ b) služby v oblasti strategického plánování c) iniciace a organizování společných akcí ziskového, neziskového a veřejného sektoru, včetně organizace seminářů, odborných setkání a vzdělávacích akcí d) vypracování projektů a vyhledávání dotačních zdrojů e) činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů f) účast na projektech včetně mezinárodních aktivit g) konzultační a poradenská činnost v oboru h) organizace seminářů a odborných setkání i) organizování činností zaměřených na zapojování veřejnosti do akcí rozvoje venkova j) součinnost se zahraničními subjekty mající vztah k dané oblasti (twinning) k) poradenské a zprostředkovatelské služby při financování projektů k rozvoji regionu l) realizace projektu k obnově přírodních a krajinných hodnot m) organizace seminářů a odborných setkaní. Zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu regionu Zábřežsko a jeho nejbližšího, navazujícího území. n) výchova, vzdělávání a informování děti a mládeže o) příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek p) propagovaní strategie trvale udržitelného rozvoje q) hledání nových originálních strategických záměrů a metod práce r) zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských mikroregionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu zdola nahoru s) příprava a realizace koordinace iniciativy EU LEADER+ a programu MZe LEADER ČR t) využití nejlepších zkušeností LEADERu v členských zemích a šíření informací o úspěších u) rozvoj identity místní demokratické občanské společnosti.vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny, rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu - 5 -

6 v) ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu w) podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí x) posouzení a koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území y) komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu a nejbližšího navazujícího území, činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Zábřežsko a nejbližšího navazujícího území. z) poradenská činnost 2. Organizační struktura společnosti 2.1 Přehled orgánů společnosti 1. Správní rada 2. Ředitel zatím neobsazeno 3. Dozorčí rada 4. Místní akční skupina 5. Plénum MAS Horní Pomoraví 6. Programový výbor 7. Výběrová komise Správní rada Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která dbá na zachování účelu, pro nějž byla společnost založena, schvaluje rozpočet Společnosti a jeho změny, schvaluje účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. zástupce subjekt sektor předseda 1 Winter František M A R W I N, v.o.s. podnikatel členové 2 Vokurka Petr VOBUS, v.o.s. podnikatel 3 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 4 Malcharczik Petr město Hanušovice veřejná správa 5 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 6 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO - 6 -

7 2.1.2 Dozorčí rada Kontrolním orgánem MAS Horní Pomoraví o.p.s. je dozorčí rada. Jejím úkolem je upozorňovat správní radu na porušování zákonů, ustanovení Zakladatelské smlouvy, nebo Statutu. Dále je jejím úkolem upozorňovat na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti MAS, neprodleně poté, co se o těchto skutečnostech dozví. zástupce subjekt sektor předseda 1 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel členové 2 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel 3 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa 4 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 5 Ambroz František SDH Hanušovice NNO 6 Musil Radek, Ing. OAK Šumperk NNO Místní akční skupina Místní akční skupinu tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, které se podílejí na základě Rámcové partnerské smlouvy na plnění účelu, za jakým byla Společnost založena Plénum Plénum tvoří delegovaní členové jednotlivých výborů MAS. Plénum má za úkol schvalovat strategii dalšího rozvoje území členských obcí, schvaluje záměr MAS, projednává výroční zprávu o činnosti a audit Společnosti

8 2.1.5 Programový výbor Programový výbor je odborným orgánem MAS, připravuje aktualizace strategie rozvoje daného území, navrhuje záměry místní akční skupiny, schvaluje výsledky výběrů jednotlivých realizačních projektů podle doporučení výběrové komise. zástupce subjekt sektor předseda 1 Hatoň Luděk, Ing. obec Bohdíkov veřejná správa členové 2 Gerešová Jana obec Kopřivná veřejná správa 3 Mrázek Pavel SKI Klub Staré Město NNO 4 Trávníček Petr, Ing. PRO-BIO RC Jeseníky NNO 5 Halenková Eva, Bc. SHR podnikatel 6 Mazák Jiří, Ing. Ekologická farma Morava podnikatel 7 Lysáková Jana PRO-BIO obchodní společnost podnikatel Výběrová komise Výběrová komise působí jako výkonný orgán programového výboru. Tato komise provádí výběr projektů podle kritérií, sestavuje seznam projektů v pořadí podle bodového hodnocení, vyznačuje projekty navržené ke schválení v rámci limitu a projekty náhradní. předseda zástupce subjekt sektor 1 Vokurková Alena, Mgr. ZŠ a MŠ Bohdíkov NNO členové 2 Janků Petr TJ FK Bohdíkov NNO 3 Tanert Oldřich obec Ruda nad Moravou veřejná správa 4 Marinov Antonín obec Malá Morava veřejná správa 5 Krellerová Arna obec Jindřichov veřejná správa 6 Jandrtová Vlasta SHR podnikatel 7 Köhler Walter Farma Morava s.r.o. podnikatel - 8 -

9 2.1.7 Management MAS Zaměstnanci a smluvní externisté: Marečková Taťána Bartošová Anna, Ing. Baslarová Renata, Ing. Buchta Miroslav, Ing. dohoda o provedení práce projektový manažer (externista-smlouva) projektový manažer (dobrovolník) ekonom (externista-smlouva) 2.2 Organizační struktura Organizační schéma MAS Horní Pomoraví o.p.s. MAS Horní Pomoraví o.p.s. členská základna Správní rada Dozorčí rada Plénum Programový výbor Pracovní skupiny Výběrová komise Monitorovací výbor - 9 -

10 Organizační schéma managementu MAS Horní Pomoraví o.p.s. Správní rada Ředitel MAS zastoupený Předsedou Správní rady Organizační manažer administrativní pracovník Projektový manažer Ekonom Externí projektoví manažeři 3. Přehled činnosti MAS za rok v měsíci lednu jsme spustili web MAS Horní Pomoraví účast na schůzce tzv fóra LEADER, které vzniklo na první společné schůzce MAS Olomouckého kraje, řešilo se zde financování a případná podpora činnosti místních akčních skupin Olomouckého kraje MAS zpracovala a odevzdala projekt na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou druhá veřejná schůzka ke zpracování integrované strategie regionu Horního Pomoraví MAS odevzdala žádost POV prostřednictvím Regionu Ruda

11 zástupci MAS se zúčastnili Valné hromady SPOV OK, pan František Winter se stal členem předsednictva SPOV OK MAS Horní Pomoraví podala přihlášku do NS MAS ČR MAS zpracovala a odevzdala další projekt, a to na BIOSLAVNOSTI (Olomoucký kraj) a Spolupráce Základních škol Hanušovic,Bohdíkova a Jindřichova (Nadace LČR) MAS Horní Pomoraví otevřela svou kancelář v budově MěÚ Hanušovice schválení dotace na POV a schválení dotace na činnost MAS z Olomouckého kraje třetí veřejná pracovní schůze ke tvorbě integrované strategie území MAS Ustavující konference NS MAS ČR v Praze, předseda správní rady MAS Horní Pomoraví pan František Winter byl zvolen do předsednictva NS MAS ČR za Olomoucký kraj exkurze účastníků nástavbového školení manažerů MAS v regionu Horního Pomoraví ve členských podnicích MAS MAS byla úspěšná s projektem na opravu kaple v Hynčicích nad Moravou podpis smlouvy o příspěvku na činnost MAS v roce někteří členové MAS Horní Pomoraví se zúčastnili zájezdu po realizovaných projektech LEADERU ČR a LEADERU + v Jihomoravském a Zlínském kraji čtvrtá veřejná pracovní schůze ke tvorbě strategie území MAS uspořádání poradenského dne pro starosty regionu Horního Pomoraví podpis smlouvy s Regionem Ruda o provedení zakázky POV mezinárodní exkurze v regionu Horní Pomoraví ( v rámci projektu EQUAL ve spolupráci s CpKP navštívili některé naše členy zástupci neziskových organizací ze Španělska a Švédska) pátá veřejná schůze ke tvorbě strategie území Horního Pomoraví

12 Červenec příprava a tisk propagačních materiálu MAS vyhlášení LEADERU ČR zahájení prací na žádosti o LEADER ČR odevzdání žádosti v rámci programu LEADER ČR schůzka MAS Olomouckého kraje / prezentace MAS Horní Pomoraví o.p.s. na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích zveřejnění výsledků výběrové komise LEADERU ČR 2007 MAS Horní Pomoraví uspěla a byla vybrána pro realizaci tohoto projektu vyhlášení výzvy k podávání projektů Den Horního Pomoraví v Bohdíkově ukončení možnosti podávání projektů v rámci LEADERU ČR zasedání Výběrové komice a Programového výboru, výběr projektů schůzka starostů regionu Horního Pomoraví / účast na Národní konferenci venkova / pomoc při zpracovávání projektů PRV pro členy MAS vydání propagačního materiálu Zima v pohybu předání vyúčtování POV na Olomouckém kraji neformální setkání starostů MAS Horní Pomoraví

13 4. Projekty a aktivity 4.1 Předložené a realizované projekty Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji v roce 2007 MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt pro Město Hanušovice na záchranu kulturní památky v majetku města, a to kaple Navštívení Panny Marie v Hynčicích nad Moravou. Cílem projektu byla rekonstrukce objektu k zachování kulturní památky dalším generacím, zachovat místo setkávání a duchovního rozjímání pro místní občany a také zatraktivnění vzhledu obce pro její potencionální návštěvníky. Celá akce má proběhnout v několika etapách. Pro danou etapu, na kterou byl projekt zpracován, bylo požádáno o maximální možnou dotaci, tedy o částku ,- Kč. Žádost byla úspěšná a kaple má v současné době novou střechu a zvonici. Nemalou měrou k úspěchu projektu přispěla i místní firma MARWIN, v.o.s., která věnovala na tuto opravu částku ,- Kč. Program obnovy Olomouckého kraje 2007 Management místního partnerství Ve spolupráci s Regionem Ruda, MAS Horní Pomoraví požádala o příspěvek na vytvoření partnerství mezi obcemi regionu Horního Pomoraví. Náplní projektu bylo vytvoření a zajištění managementu Horního Pomoraví, vytvoření jednotného informačního systému území, tvorba prezentačního(tiskového i netiskového) materiálu regionu, školení a semináře zaměřené na tvorbu místního partnerství, strategické plánování a projektové řízení. Požadovaná částka dotace byla ve výši ,- Kč. Projekt byl vybrán a podpořen Olomouckým krajem. Konečná částka dotace činila ,- Kč. MAS Horní Pomoraví spolufinancovala tento projekt dle pravidel částkou ,- Kč. Celková částka projektu tedy činila ,- Kč. Za tuto částku místní akční skupina dokončila práce na webové prezentaci, uspořádala Den Horního Pomoraví, vytvořila tiskové i netiskové prezentační materiály, uspořádala několik seminářů pro širokou veřejnost o strategickém plánování a projektovém řízení

14 Příspěvek Olomouckého kraje na činnost místních akčních skupin. V měsíci dubnu rozhodlo zastupitelstvo Olomouckého kraje o podpoře činnosti MAS v kraji a přidělilo všem plošnou účelovou dotaci, na personální zajištění. V rámci této podpory získala MAS Horní Pomoraví částku ,- Kč. K této částce si musela MAS získat vlastní zdroje na spolufinancování ve výši ,- Kč. Z těchto finančních prostředků si místní akční skupina zajistila financování externího projektového manažera, externího ekonoma a smluvního asistenta projektů a administrativního pracovníka. Tyto finanční zdroje museli být vyčerpány do konce roku Žádost o příspěvek nadace LČR. V této žádosti chtěla MAS podpořit spolupráci škol v regionu. Projekt byl postaven na principu vzděláváni dětí z MŠ a prvního stupně ZŠ. Naší představou bylo, že děti využijí přírodních materiálů, které si sami nasbírají a z těchto vytvoří přáníčka svým blízkým. Pro velký přetlak žádostí tento projekt nebyl podpořen. LEADER ČR 2007 V měsíci červenci byl vyhlášen LEADER ČR 2007 a MAS Horní Pomoraví zpracovala projekt s názvem V harmonii s přírodou a podala ho na MZe ČR. Začátkem měsíce září byly zveřejněny výsledky výběru projektů a Horní pomoraví bylo mezi úspěšnými žadateli. Mohli jsme tak 7. září vyhlásit veřejnou výzvu k předkládání projektů žadatelům z regionu. Projekty mohli předkládat žadatelé jak z řad neziskového sektoru, veřejné správy, tak i zemědělští podnikatelé. Dne bylo ukončeno přijímání projektů a zasedla Výběrová komise a z předložených čtrnácti projektů vybrala sedm, které předložila Projektovému výboru ke schválení. Těmto projektům byla následně přidělena dotace z národních zdrojů v celkové výši ,- Kč. Na vlastní činnost mohla MAS využít částku ve výši ,- Kč na nákup vybavení kanceláře

15 Přehled podpořených projektů včetně výše přidělené dotace. Předkladatel Název projektu Celková hodnota projektu Přiznaná částka dotace Kreller Milan - SHR Soubor vybavení pro vyjížďky na koních ,- Kč ,- Kč Kolšejnský Moto Klub Branná v AČR Hygiena nade vše ,- Kč ,- Kč M A R W I N, v.o.s. Nákup ramenového vyžínacího stroje ,- Kč ,- Kč Obec Bohdíkov Traktor nenahraditelný pomocník vesnice ,- Kč ,- Kč KAMENÍČEK a.s. Údržba okrajů komunikací a veřejných ploch ořezávací pila ,- Kč ,- Kč Obec Ruda nad Moravou Pořízení víceúčel.stroj.zařízení pro údržbu zeleně a dopr.infrastruktury ,- Kč ,- Kč TJ OLPA Jindřichov Pořízení strojového vybavení pro údržbu areálu a soubor. fotbal. Branek ,- Kč ,- Kč 4.2 Připravované projekty Program rozvoje venkova opatření projekt - Podpora rozvoje místní produkce prostřednictvím vzdělávání v regionu Horní Pomoraví Tento projekt podala MAS Horní Pomoraví na SZIF v rámci výzvy PRV. Cílem projektu je zrealizovat vzdělávací projekt zaměřený na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností vztahujících se k možnosti zemědělských subjektů diverzifikovat své činnosti směrem k produkci specifických místních produktů či obnovitelných zdrojů energie, které by byly využity na regionálním trhu. Požadovaná dotace ve výši ,- Kč. Zveřejnění úspěšných žadatelů se očekává v měsíci březnu Aktivity Tvorba integrované strategie území Horního Pomoraví, semináře, kurzy V průběhu roku 2007 probíhaly veřejná zasedání ke tvorbě integrované strategie regionu Horního Pomoraví. Pod vedením zpracovatele této strategie firmy CpKP se všichni účastníci mohli podílet na tvorbě dokumentu, který bude podkladem pro tvorbu Strategického plánu Leader, se kterým se budeme na podzim roku 2008 ucházet o dotace z evropské unie až do roku Dále probíhaly vzdělávací semináře a kurzy pro rozvoj

16 místního partnerství, ke strategickému plánování a k projektovému řízení. Tyto aktivity přispěli zejména k proškolení managementu MAS. Otevření kanceláře MAS Dne otevřela místní akční skupina slavnostně svou kancelář v pronajatých prostorách městského úřadu v Hanušovicích. Otevírání se zúčastnili starostové regionu, management MAS a čestným hostem, který společně se starostou města Hanušovice panem Petrem Malcharczikem přestřihnul pásku byl poslanec PČR ing. Petr Krill. Země živitelka 2007 Netradiční prezentaci života na severomoravském venkově v souladu s přírodou a zdravým životním stylem předvedly na sklonku prázdnin místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví o.p.s. se svou partnerskou MAS Zábřežsko o.p.s. a ve spolupráci s Regionálním centrem

17 Jeseníky Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO v rámci své účasti na veletrhu Země živitelka v Českých Budějovicích. Místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví a MAS Zábřežsko jsou ještě příliš mladé a nemají za sebou úspěšně zrealizované projekty, přesto se dokázaly prosadit i mezi ostatním MASkami a zaujmout nejen veřejnost, ale také odborníky. Jejich prezentace byla netradiční a opravdu využila tzv. místní zdroje, za pomoci prezentačních materiálů z regionu MASky také lákaly především potenciální turisty. Díky všem spolupracujícím subjektům se podařilo území horního toku Moravy a Zábřežska zviditelnit a upozornit na jeho potenciál, který by měl být podpořen, aby mohl být plně využit. V rámci výstavy se zástupci MAS Horního Pomoraví a MAS Zábřežsko setkali s představiteli Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Spolku pro obnovu venkova a také s kolegy s ostatních MASek. Získané informace či zkušenosti budou následně využity ve prospěch rozvoje našeho regionu. Velké díky tedy patří především neziskové organizaci Svazu PRO-BIO RC Jeseníky za spolupráci na přípravě a organizaci prezentace, dále výrobci a prodejci ekologických potravin obchodní společnosti PRO-BIO Staré Město, s.r.o. za poskytnutí široké škály bioproduktů, Pekařství Leština, které dodalo biopečivo, Pivovaru Hanušovice, který díky svému zlatavému moku velmi efektivně reprezentoval území MASky, firmě MARWIN za podporu účasti MAS na veletrhu a dalším firmám, které přispěly svými výrobky k úspěšné prezentaci

18 Den Horního Pomoraví V sobotu se v areálu letního divadla v Bohdíkově konal historicky první Den Horního Pomoraví. Akce byla uspořádána Místní akční skupinou (MAS) Horní Pomoraví o.p.s. s cílem představit své členské obce, ale také činnost neziskových organizací v obcích, výsledky činnosti zájmových kroužků ve školách regionu, a především s cílem podpořit myšlenku spolupráce obcí, podnikatelů a neziskového sektoru na území Horního Pomoraví. Propagační materiály MAS Horní Pomoraví V rámci čerpání POV Olomouckého kraje vydala MAS Horní Pomoraví tiskové i netiskové propagační materiály. Některé prezentovala již na výstavě Země živitelka, ostatní jsou k dispozici v sídle MAS, nebo v informačních centrech regionu. Tiskový propagační materiál: LÉTO V POHYBU

19 Tiskový propagační materiál: ZIMA V POHYBU Netiskový propagační materiál V těchto aktivitách hodlá MAS Horní Pomoraví pokračovat i nadále a našim cílem je vytvořit ucelený systém propagace regionu Horního Pomoraví a přiblížit ho tak široké veřejnosti

20 5. Financování V první polovině roku 2007 neměla místní akční skupina krom příspěvků členských měst a obcí žádné jiné finanční zdroje. Po podpisu smlouvy s Olomouckým krajem o finanční podpoře MAS jsme si mohli dovolit zaměstnat jednoho pracovníka na dohodu a externě si najmout projektového manažera a ekonoma. Díky tomu se nám podařilo zažádat a následně realizovat některé projekty, ze kterých měla prospěch i MAS. Nemalou měrou k tomu přispěl i úspěch MAS v LEADERu ČR. Začátkem roku 2007 obdržela MAS Horní Pomoraví sponzorské dary ve výši ,- Kč 3.000,- Lubomír Olbrich - OSVČ 5.000,- Vlastimil Jandrt - SHR 3.000,- PRO-BIO, obchodní společnost 5.000,- KAMENIČEK, a.s ,- Karel Svoboda Dřevostav MAS Horní Pomoraví o.p.s. také obdržela finanční prostředky od obcí ve výši ,- Kč 5.850,- Obec Malá Morava ,- Obec Ruda nad Moravou ,- Město Hanušovice 3.000,- Obec Kopřivná 3.210,- Obec Branná ,- Město Staré Město Účelový příspěvek Olomouckého kraje na činnost místní akční skupiny ,- Kč. Ostatní zdroje financování jsme získali z realizovaných projektů a jsou popsány v účetní závěrce, která je nedílnou součástí této Výroční zprávy

21 Tabulková část STAV MAJETKU A ZÁVAZKŮ KE DNI MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč AKTIVA HOTOVOST NA POKLADNĚ 6 523,50 PĚNĚŽNÍ PROSTŘEKY NA BĚŽNÉM ÚČTU ,26 AKTIVA CELKEM ,76 PASIVA DODAVATELÉ (ZÁVAZKY) ,00 OSTATNÍ ZÁVAZKY ,00 ZÁVAZKY ZA ZAMĚSTNANCI 7 200,00 DAŇOVÉ ZÁVAZKY 1 800,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,47 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 PASIVA CELKEM ,47 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2007 REZERVNÍ FOND (30%) ,00 NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET ,29 CELKEM ROZDĚLENO ,29 POUŽITELNÉ ZDROJE PRO ROK 2008 PENĚŽNÍ ZDROJE CELKEM ,76 ZÁVAZKY ,00 VKLADY ZAKLADATELŮ ,00 POUŽITELNÉ ZDROJE CELKEM ,

22 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ROK MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. UKAZATEL Kč VÝNOSY TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB ,00 PŘIJATÉ DOTACE ,00 ÚROK Z BĚŽNÉHO ÚČTU 1 782,79 PŘIJATÉ DARY OD FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ,00 PŘÍSPĚVKY OBCÍ ,00 PŘÍSPĚVEK KÚOK ,00 VÝNOSY CELKEM ,79 NÁKLADY SPOTŘEBA MATERIÁLU ,63 DODAVATELSKÉ SLUŽBY ,00 MZDOVÉ NÁKLADY ,00 POPLATKY 1 123,00 FINANČNÍ NÁKLADY 204,87 NÁKLADY CELKEM ,50 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK ,29 Projednáno a schváleno dne František Winter předseda správní rady

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA HORNÍ POMORAVÍ o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.eu Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvod... 3

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL

zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující ředitelka organizace, manažer SPL Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1.5. 2014 31. 8. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. Etapa (1. 5. 2012 31.8.2012) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Ing. Hana Olejníková, Mgr. Olga Špiková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství

7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství 7 Implementační část 7.1 Organizační struktura MAS a místního partnerství Místní akční skupina Horní Pomoraví o.p.s. je obecně prospěšnou společností tvořenou zakladateli na základě zakladatelské listiny

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013

QUO obecně prospěšná společnost. Výroční zpráva 2013 QUO obecně prospěšná společnost Výroční zpráva 2013 QUO o.p.s QUO obecně prospěšná společnost se sídlem, byla založena zakladatelskou listinou dne 16. září 2013. Zakladatelé: Krupička Václav a Karina Bláhová

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Ekologická zemědělská produkce

Ekologická zemědělská produkce diverzifikace zemědělství - spolupráce v rámci místních akčních skupin Vlaské u Hanušovic 22.4.2010 OBSAH PREZENTACE pojem diverzifikace podpora diverzifikace opatření PRV zaměřená na diverzifikaci příklady

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty

5.1 Projekty, jejichž nositelem je MAS Horní Pomoraví o.p.s. 5.2 Projekty pro členské subjekty O B S A H I. Úvod 1.1 Základní údaje 1. Důvody vzniku společnosti 1.3 Územní působnost 1. Poslání a cíle 1.5 Poskytované služby 1.6 Strategie rozvoje území II. Organizační struktura společnosti.1 Organizační

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Místní akční skupina Staroměstsko

Místní akční skupina Staroměstsko Výroční zpráva 2013 Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČO: 227 07 441 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, Evropa investuje do venkovských oblastí Základní údaje o území MAS je občanské sdružení,

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s.

Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. Výroční zpráva MAS Mohelnicko, o.s. 2014 Základní údaje o sdružení Místní akční skupina MAS Mohelnicko, o. s. byla založena 18. 7. 2007. Do spolkového rejstříku byla zapsána 1. 1. 2014. Smyslem činnosti

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO / MASiF KDO JSME Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko (MASiF) vznikla na konci roku 2004 jako občanské sdružení. Je otevřené pro obce, města a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova

ekonomikách za účelem rozvoje venkova prostřednictvím iniciativ vyvinutých místními akčními skupinami. 2 EAFRD Evropský fond rozvoje venkova STATUT MAS SOKOLOVSKO o.p.s. Článek I. Základní ustanovení Dne 21.7. 2006 byla zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Sokolovsko, o.p.s. K datu 8.6.2011 nabývá účinnost aktualizovaná

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10

Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Příručka pro monitoring a kontrolu Směrnice č.10 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah: 1. ÚVOD 3 2. ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU 3 2.1 MONITOROVACÍ VÝBOR

Více

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc

Zápis. z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Zápis Obecně prospěšná společnost pro Český z jednání pléna Místní akční skupiny, o.p.s., které se konalo dne 19.1.2010 v hotelu Ort v obci Libošovice, místní část Nepřívěc Přítomni: viz presenční listina

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí

Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Nevyužitá absorpční kapacita venkovských obcí Analýza venkova: nové otazníky a výzvy Partnerství LEADER 2011 20. října 2011 Arcidiecézní muzeu, Olomouc Obsah prezentace Program rozvoje územního obvodu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Úvod Rok 2008 byl pro naše sdružení důležitým ve smyslu schválení našeho Strategického plánu Leader s názvem Nejen společná řeka. Sdružení začalo plně fungovat od 1.7.2008 kdy

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012

Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Výroční zpráva nadačního fondu za rok 2012 Sebevražda je jako zákeřná nemoc, nikdy nevíte, kdy zaútočí a co je spouštěcí mechanismus, např. ztráta blízké osoby, rodinné, zdravotní nebo právní problémy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi.

Výroční zpráva. Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice. www.hornipomoravi.eu info@hornipomoravi. 2011 Výroční zpráva Místní akční skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hlavní 137, 788 33 Hanušovice Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER

Více

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ:

.s Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, Český Dub IČ: .s. 2015 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Škola rozvoje vesnic Podhorácka

Škola rozvoje vesnic Podhorácka Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu Škola rozvoje vesnic Podhorácka VZDĚLÁVACÍ AKCE: B Škola rozvoje vesnic Podhorácka Cílem projektu je

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Horní Moštěnice, 15. 1. 2008 Pro: Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Území MAS Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. 1. 30. 4. 2013 Název MAS: Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Václav Kolář, manažer SPL,

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

IMPLEMENTAČNÍ ČÁST. Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko IMPLEMENTAČNÍ ČÁST Řízení a monitoring Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko

Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zápis z jednání Programového výboru sdružení Ekoregion Úhlava konaného 19. 1. 2006 od 14.30 hod. v Hospůdce Zemanka, Milence 33, 340 22 Nýrsko Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: Přítomni: Jan Martínek Petr

Více