Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo"

Transkript

1 FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK, ÚSPĚŠNÝ ŘEDITEL ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Plán změny image Domu dětí a mládeže Znojmo Autorka: Mgr. Hana Bílková Znojmo, prosinec 2010

2 P r o h l a š u j i, že tuto předloženou závěrečnou písemnou práci funkčního studia jsem vypracovala zcela samostatně a uvádím v ní veškeré prameny, které jsem použila. Mgr. Hana Bílková MOTTO:, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Lidová moudrost 2

3 OBSAH: Úvod Cíl práce Úvod do problematiky (teorie, pojmy) Výchozí stav Plán změny image DDM Znojmo Cíl Plán jednotlivých kroků s časovým harmonogramem Změna webových stránek Změna názvu Změna loga Změna firemní grafiky Pravidla firemní kultury Pravidla péče o externí pracovníky Plán propagace a vnější komunikace Změna informačního systému Zavedení změn do praxe Závěr Seznam použité literatury Přílohy (seznam) Přílohy

4 ÚVOD Téma své práce jsem zvolila z důvodu velmi prozaického. V září 2009 jsem byla jmenována ředitelkou Domu dětí a mládeže ve Znojmě (dále jen DDM). Naše DDM má dobré výsledky, důvěru rodičů a širokou nabídku zájmového vzdělávání. Pracovníci odvádějí výbornou práci. Ale to, co nám chybí, je promyšlená propagace, neumíme svoji práci dostatečně prezentovat. Tuto moji domněnku jsem si ověřila v rozhovorech s mnoha lidmi, kteří se o naši činnost zajímají, ale i s těmi, kteří mnohdy ani nevědí, co je náplní naší práce. Velmi hmatatelně se to projevilo v posledním období, kdy jsem se rozhodla pomoci Domu dětí a mládeže Šumná. Toto zařízení se dostalo do ekonomických problémů. Řešení se nabízela dvě, prvním bylo sloučení s jiným DDM, v tomto případě s DDM Znojmo, což by vedlo k zachování zájmového vzdělávání v poměrně rozsáhlém a specifickém regionu. Druhým řešením bylo zrušení této organizace. Krajský úřad Jihomoravského kraje na základě mého rozhodnutí odsouhlasil sloučení. V tu chvíli se ovšem rozběhla mediální kampaň, která sloučení rozhodně nepomohla. Vyvolala dojem, že velmi úspěšná organizace musí ukončit činnost, její zřizovatel je obviňován z neochoty pomoci a je ovládnuta organizací, která nedělá nic tak zvláštního. Všechny bohulibé aktivity DDM Šumná se určitě zruší a děti budou nuceny z vesnic dojíždět do kroužků do města. Přitom oboje je holý nesmysl. Jsou vyzvedávány výsledky práce DDM Šumná, jež se zaměřil na pořádání soutěží více než na zájmové vzdělávání (které má být prioritou DDM a na jehož základě jsou přidělovány finanční prostředky). Pracovníci DDM současně svoji činnost pravidelně, systematicky prezentovali v tisku a udržují přátelské vztahy s redaktorem regionálního týdeníku. 4

5 Ponechávám stranou emocionální stránku celé situace a snažím se z ní vytěžit pro teď již spojenou organizaci poučení. Položila jsem si tedy otázky: Co je pro veřejnost měřítkem úspěšnosti organizace? Zajímají veřejnost stejné výsledky práce jako zřizovatele? Co mohu udělat pro to, aby i DDM Znojmo bylo v očích veřejnosti úspěšnou organizací? Ráda bych tuto práci zaměřila právě na oblasti, které pomohou naši pověst zlepšit. Téma je velmi široké a časově náročné, proto se v této práci zaměřím na nastavení plánu změny, sestavení teoretických podkladů, které budu postupně zpracovávat v dalších ročnících studia. Tato práce je tedy prvním dílem. Zaměřím se zejména na rozpracování prvního kroku - Změna webových stránek. 1. CÍL PRÁCE Vytvořit plán změny a dalšího budováni image DDM Znojmo. Shromáždit teoretické podklady pro změnu image. Popsat změnu webových stránek. 2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY (TEORIE, POJMY) Co to je Image firmy a proč se o image starat? Definice image Image je slovo řeckého původu a znamená obraz či zobrazení nějaké skutečnosti. Všeobecná encyklopedie hovoří o záměrně vytvářeném obrazu určité osoby, zboží, firmy atd. s cílem zvýraznit některé aspekty a zdůraznit 5

6 celkový výsledný dojem. Představuje souhrn představ o organizaci, jež převládají v relevantní části veřejnosti. Image můžeme klasifikovat podle nositele na: image osob (umělců, politiků ), image produktů, značek (automobilů, kávy, jogurtů ), image událostí (kulturních, sportovních, oslav výročí ) a image zemí a institucí (republiky, parlamentu, magistrátu, SVČ ). Image firmy je: Komunikační nástroj, který říká okolnímu světu, kdo jako firma jste a nebo také kým být chcete Je to firemní styl; to, co jste se rozhodli druhým ukázat ohledně toho, jaká je vaše firma Image je to, co je navenek vidět (www prezentace, firemní dokumenty, loga, vizitky, vzhled obálek, způsob vystupování, reklama na autech, způsob prezentace v médiích apod.). (Corporate Identity) Image firmy je ovlivněna pověstí firmy Součástí image je i slib, že to, co je navenek inzerováno, bude také poskytnuto Nositelé image - jak a čím můžeme bezprostředně ovlivnit zákazníka, - čím vchází organizace do jeho povědomí, ať už pozitivně či negativně. - Jsou jimi prostředky, projevy, chování a jednání organizace: Produkt nebo služba Důvěra státních institucí Design (budova, vnitřní vybavení, zařízení kanceláří a kluboven, logo, barvy organizace, dopisní papíry, vizitky, časopisy, letáky apod.) Firemní heslo a slogan Logo Propagace 6

7 Jednotlivec Informační systém Komunikace Proč image firmy budovat a co to přinese? Budování image organizace může ovlivnit výsledky - například to, co si o naší práci myslí veřejnost, jak nás vnímá, kolik získáme dětí do zájmového vzdělávání (klientů) i rodičů, kteří jsou ochotni za naše služby zaplatit (zákazníků), zda bude o naše služby a akce zájem, jestli vzbudíme v potenciálních klientech i zákaznících důvěru, jestli budeme působit navenek jako organizace chaoticky či uspořádaně. Budování image organizace ovlivní i to, nakolik si nás okolí zapamatuje, jak hluboký dojem na partnery uděláme či to, zda budeme "vyčnívat" nad konkurencí. Corporate identity (jednotný firemní styl) Jde o individuální, pro organizaci typický obraz, který vysílá směrem ven. Tento obraz odpovídá firemní filozofii a cílům. Jednotný firemní styl je nejdůležitější součástí prezentace firmy směrem ven. Corporate identity se projevuje ve všech komunikačních výstupech a vizuálních prvcích firmy. Dává navenek signál o jednotnosti a pořádku v organizaci. Obchodním partnerům tak ukazujete, že v organizaci jsou profesionálové, že organizace dbá o svoji pověst. Hlavní část tvoří jednotná grafická prezentace firmy, včetně definování firemních barev, vytvoření loga, vizitek, webové prezentace, hlavičkových papírů, razítka, vzhledu obálek atd. Při tvorbě www stránek je důležitá i vhodná doména, může totiž zásadním způsobem ovlivnit úspěšnost celé kampaně. 7

8 Corporate identity se skládá z: grafických prvků (logo, vizitky, web apod. vyhotovených v jednotném stylu elektronického návrhu vzhledu následujících firemních materiálů v jednotném firemním stylu. loga + vizitky vzhledu hlavičkových papírů + vzhled dopisní obálky DL + vzhled razítka www prezentace jednoduchého grafického manuálu v el. i tištěné podobě definování firemních barev a firemního písma způsobu komunikace firmy směrem ven, vztahu firmy k veřejnosti etiky firmy (normy, interní hodnoty) 3. VÝCHOZÍ STAV Grafické prvky logo máme, ale neodpovídá současným požadavkům změna je nutná (viz příloha 1) vizitky každý si je navrhoval a tiskl sám, většinou na obyčejný kancelářský papír - změna je nutná web webové stránky vytvořil jeden z pracovníků, zaregistroval bezplatnou doménu (ddmznojmo.xf.cz); nevýhodou bylo množství nevhodných reklam, jejichž výběr jsem nemohli ovlivnit. Podle reakcí klientů je změna nutná (viz příloha 5) elektronický návrh vzhledu následujících firemních materiálů v jednotném firemním stylu: 8

9 logo máme, ovšem je kreslené v aplikaci Malování, neexistuje varianta v křivkách (obtížně použitelné při zadávání tisku plakátů profesionální tiskárně), změna je nutná vizitky nemáme, změna je nutná hlavičkový papír amatérsky vytvořený, málo používaný, ne všichni pracovníci ho měli k dispozici, změna je nutná vzhled dopisní obálky - máme s použitím starého loga, změna je nutná vzhled razítka dostačující, obsahuje potřebné informace, není třeba měnit www prezentace nedostačující, změna je nutná jednoduchého grafického manuálu v el. i tištěné podobě nemáme, změna je nutná definování firemních barev a firemního písma - nemáme, změna je nutná způsob komunikace firmy směrem ven, vztah firmy k veřejnosti - není písemně stanoven, změna je nutná etiky firmy (normy, interní hodnoty) nejsou písemně stanoveny, změna je nutná Nositelé image produkt nebo služba máme, nutná revize nabídky, nabídka je příliš široká a způsobuje nedostatečný počet členů jednotlivých zájmových útvarů (4 kroužky s podobnou náplní po 6 dětech, efektivní je alespoň 10 dětí v kroužku) důvěra státních institucí v pořádku, nutné udržovat na současné dobré úrovni design: budova máme 2 budovy: Sokolská potřebuje novou kanalizaci, rozvod vody, odvlhčení, střechu, okapy, částečně fasádu, vnitřní odvlhčení sklepních prostor Curie znovu zaizolovat střechu, fasáda je nová, vymalovat stěny vhodnými barvami 9

10 vnitřní vybavení je v dobrém stavu nové toalety, čistě vymalováno, zařízení je v dobrém, udržovaném stavu zařízení kanceláří a kluboven - postupně bude modernizováno, od těch nejhůře vybavených časopis nemáme a zatím neplánujeme letáky každý si je tvoří sám, podle svých schopností, bez předem stanovených pravidel, změna je nutná firemní heslo a slogan nemáme - změna je nutná propagace máme, ale nepromyšlenou, bez plánu - změna je nutná jednotlivec - nemáme nastavená písemná pravidla firemní kultury, desatero pracovníka, nemáme pravidla komunikace s externími pracovníky, změna je nutná informační systém nedostačující, téměř žádný. změna je nutná komunikace na dobré úrovni, otevřené a upřímné jednání. společné rituály: Oslavy narozenin, oslavenec připraví občerstvení - svačinu na pondělní poradu, dostane malou pozornost od ostatních kolegů ženy květinu a čokoládu, muži tyčku salámu. Ples společně pořádáme jednou ročně v prostorách DDM pro spolupracovníky, sponzory, dospělé členy kroužků, rodiče dětí, prostě pro všechny přátele DDM. Dobrá akce, určitě ji zachováme. Občas společné obědy 10

11 4. PLÁN ZMĚNY IMAGE DDM ZNOJMO 4.1. Cíl Změnit corporate identity DDM Znojmo. Upevnit v povědomí veřejnosti, našich členů, klientů a zákazníků námi prezentované image DDM Znojmo. Chceme být vnímáni jako vstřícná, moderní organizace zabývající se volnočasovými aktivitami lidí různého věku, která má pevná pravidla, řád a promyšlenou strategii dalšího vývoje, pružně reaguje na potřeby a požadavky klientů a připravuje pro ně řadu atraktivních akcí. Nechceme působit dojmem chudé příbuzné žebrající o almužnu. Našim cílem je pověst prestižní organizace, jejíž podpora je pro přispěvatele ctí, aby naši sponzoři byli hrdí na to, že podporují právě naše akce. Do dvou let dosáhnout změny u výše uvedených bodů grafických prvků a nositelů image označených slovy změna je nutná. 11

12 4.2. Plán jednotlivých kroků s časovým harmonogramem Změna Časový plán Zodpovědný pracovník I. Změna www stránek Květen září 2010 Krásná, Bílková II. Změna názvu Prosinec 2010 leden 2011 Bílková, Ilková, Alexa III. Změna loga Únor duben 2011 Krásná, Bílková IV. Změna firemní grafiky Duben srpen 2011 Bílková V. Pravidla firemní kultury Únor červen 2011 Pedagogičtí pracovníci VI. Pravidla péče o externí spolupracovníky VII. Plán propagace a vnější komunikace VIII. Změna informačního systému Květen červen 2011 Duben 2011 Leden - červen 2012 Bílková, Alexa, Malenová, Andresová M., Bugajev Bílková, Alexa Bílková, Alexa IX. Zavedení změn do praxe Září 2011 Bílková, Alexa 12

13 4.3. I. krok - Změna webových stránek Vytvoření webových stránek Na internetu je možné najít programy, ve kterých si každý může vytvořit webové stránky sám a zaregistrovat je na bezplatných doménách. Má to své výhody nemusí se s nikým domlouvat, nespornou výhodou je nulová cena. Mezi nevýhody ovšem patří časová náročnost, nutnost výtvarného cítění, alespoň základní znalosti pravidel obsahu webových stránek. Nevýhodou bezplatné domény je skutečnost, že nemůžete ovlivnit reklamy na těchto stránkách. Bezplatná doména zpravidla obsahuje i zmínku v internetové adrese, což může komplikovat snadné zapamatování si této adresy.vyplatí se tedy zakoupit registraci domény, která je jednoduchá a podle vašich potřeb. Zrovna tak je dobré vynaložit přiměřenou částku na profesionální vytvoření www stránek. Kolik to může stát? Tato otázka je vždy jedna z prvních a není se čemu divit, peníze hýbají světem a každý chce mít jasno, za kolik a co dostane. Reklamní agentury mají ceníky jednotlivých služeb. Rozhodla jsem se pro variantu vytvoření www stránek profesionální firmou, další kroky byly následovné: 1. Pověření spolupracovnice úkolem jednat s web designerem; následovala zjednodušená varianta výběrového řízení oslovení tří firem a vyhledání cenových nabídek na internetu pro možnost srovnání nabídky a ceny (splnění úkolu trvalo 5 pracovních dnů). 2. Získání a vyhodnocení písemných nabídek (20 pracovních dnů). 3. Zaslání výsledků našeho výběrového řízení všem třem zúčastněným firmám (1 den). 4. Následovalo dohodnutí ceny a sepsání smlouvy (5 dnů). 13

14 5. Nejprve se řešil grafický návrh stránek (rozložení na stránce, barevnost, tvary, umístění loga, názvu, atd.). Firma připravila dva návrhy a nad nimi jsme si vyjasnili, jaké jsou naše představy (15 dnů). 6. Následoval další návrh a další jednání, to skončilo vypracováním návrhu dle naší představy, vybrala jsem si konkrétní barvy i grafiku. Teprve pak byl návrh uspokojivý (15 dnů). 7. Vytvoření seznamu pro rozbalovací nabídku - aktuality, kontakty, informace o DDM adresa, o nás, poslání, ŠVP, řád DDM, práva a povinnosti členů, připravované akce, soutěže, tábory, pravidelná činnost nabídka zájmových útvarů, volná místa, ke stažení: přihlášky, pozvánky, plakáty, partneři, fotogalerie, táborová základna, návštěvnost, po přibude ještě nabídka pracoviště Šumná (14 dnů). 8. Vytvoření obsahu stránek podle našeho přání (15 dnů). 9. Rozhodla jsem se, že údržbu, z níže uvedeného důvodu, ponecháme na firmě, ale doplňováním aktuálních informací byla pověřena kolegyně. Zjistili jsme, že zakoupením domény to nekončí. Pokud si totiž pořídíme webové stránky jednorázově (bez pravidelné údržby), můžeme po čase bojovat s tím, že se v aktuálně používaných verzích internetových prohlížečů Internet Explorer či Mozilla nezobrazují naše stránky správně. V takovém případě některé části textů vytékají mimo stránku, obrázky se mohou překrývat, menu se nezobrazuje celé a podobné problémy. Tomu lze předejít tak, že o stránky pravidelně pečuje v rámci služby profesionální firma, sleduje nové verze vyhledavačů a kód stránek jim uzpůsobuje. 10. Další podstatnou věcí jsou pozice ve vyhledavačích - tedy možnost vyhledat naše stránky. Pokud chceme mít dobré pozice ve vyhledavačích dlouhodobě, je třeba, abychom pravidelně aktualizovali kód stránek podle aktuálních požadavků vyhledavačů. Není to jediný předpoklad pro získání 14

15 dobrých pozic ve vyhledavačích, ale je jeden z důležitých. Vyhledávací roboti mění několikrát za rok kritéria, podle kterých hodnotí stránky a určují, podle čeho zobrazí ve výsledcích určité slovo na prvních několika stranách, a které třeba až na 50. stránce výsledků. Dlouhodobé dobré umístění na prvních několika stranách je v podstatě v rozporu s jednorázovým pořízením stránek, bez pravidelné péče o jejich kód. Od chvíle jednorázového vytvoření stránek či jejich odkupu se podle naší zkušenosti stránky postupně začínají propadat ve výsledcích vyhledávání a majiteli chodí čím dál méně objednávek. Stránky, které si jednorázově zaplatíte na zakázku, postrádají tuto pravidelnou péči o kód, která je tak důležitá. 11. Pravidelně, aspoň 1x týdně, jsou na stránkách uveřejňovány informace z akcí. Je to důležité, protože internetové vyhledavače mají nyní za cíl, aby výsledky vyhledávání byly co nejrelevantnější pro zákazníka. To znamená, že zákazník se na příslušných stránkách pomocí daného klíčového slova dozví co nejvíce informací blízkých tomu, co se skutečně dozvědět chce. Řešením je začít pravidelně přidávat smysluplné texty na www stránky.vyhledavač hodnotí i to, jak často přibývají na stránky další informace - články. Články by mohly například přibývat 1x týdně do sekce a měly by být publikovány v režimu zkráceného článku, doplněné vhodným obrázkem nebo fotografií. Článek musí být zaměřen na klíčový výraz, který je návštěvníky internetu hledaný a je v oblasti našeho zájmu. Je dobré zaregistrovat odkaz na tento článek do fulltextu vyhledávačů seznam.cz a google.cz., použít modul Diskuze / Kniha návštěv pro zodpovídání dotazů nebo pro publikování často kladených otázek. Díky tomuto modulu můžeme udělat jasno v často "omílaných" tématech nebo vyjít vstříc potřebě komunikace ze strany rodičů. 12. Úvodní fázi tvorby webových stránek máme za sebou. Následuje období vylepšování, odstraňování nedostatků, optimalizace a nekončících vylepšování. 15

16 13. Rádi bychom stránky oživili a doplnili o ankety, soutěže a hry tak, aby přinášely nejen informace, ale i zábavu, a byly tak atraktivní pro děti a mládež. Bude to běh na dlouhou trať, ale na tuhle část se moc těším. Vytvoření webových stránek od výběru dodavatele po spuštění zkušebního provozu trvalo proti mému očekávání déle, celých 90 pracovních dnů. Ale úsilí se vyplatilo, máme kladné ohlasy od našich klientů, postupně se zvyšuje návštěvnost webových stránek i našich akcí. Od spuštění stránek se zvýšil i počet dotazů, které jsou doručovány z webu ovou poštou II. krok - Změna názvu Co očekáváme od změny názvu? V podstatě nejde o změnu, ale o rozšíření názvu, o jméno. Rádi bychom docílili toho, aby se DDM dostalo do povědomí pod jedním jednoduchým označením. Nelíbí se nám totiž občas používané matoucí zkracování na domov dětí ani historií ovlivněné označení Pionýrák. Název by měl vyjadřovat naši činnost, měl by být jednoduchý a pochopitelný pro děti i akceptovatelný žáky základních a středních škol. Tuto změnu jsme rozdělili do několika kroků: 1. vyhlášení ankety Hledáme novou tvář DDM prosinec 2010 Připravili jsme i formační leták a k účasti na hlasování motivovali cenou pro nejúspěšnější návrh. Anketu jsme zveřejnili na webových stránkách, v místním týdeníku, na nástěnkách v budovách DDM, oslovili jsme členy zájmových útvarů a žáky ve školách. 2. vyhodnocení ankety únor 2011 Tento krok právě připravujeme. 3. výběr vítězného názvu - únor odměnění autora vítězného názvu únor uveřejnění výsledků na webových stránkách DDM, na nástěnkách v budovách, v tisku únor

17 4.5. III. krok - Změna loga Firemní logo a logo produktu Protože si uvědomujeme, že logo je pro organizaci velmi důležité, svěříme jeho vytvoření profesionální firmě, ale po zkušenostech s webovými stránkami se musíme připravit na to, že budou chtít naše požadavky a nejlépe i příklady stylu, který se nám líbí. Nemáme zatím konkrétní představu, ale víme, jaké jsou naše požadavky. Logo by mělo vycházet z názvu nebo ze zkratky DDM, mělo by vyjadřovat naši činnost, musí být jednoduché a graficky čisté, moderní. Hlavními cílovými skupinami jsou děti, především pak žáci základních a středních škol. Logo budeme používat v barevné i černobílé formě, velké (na reklamních bannerech) i maličké (na reklamních předmětech), proto je důležité, aby bylo zřetelné, čitelné, nepříliš členité. Nové logo je součástí naší strategie pozitivního proniknutí do mysli veřejnosti IV. krok - Změna firemní grafiky Grafický manuál Od jednotného systému grafického manuálu očekávám vylepšení našich tiskových materiálů a tím i zlepšení image. Chceme působit profesionálně, ne jako amatéři. Zavedení grafického manuálu do praxe bude jistě doprovázeno problémy, ale po té, co se ho všichni naučí používat, usnadní nám všem práci. Grafický manuál i vizitky necháme zpracovat profesionální firmou. Náležitosti grafického manuálu jsou standardní a není nutné se o nich podrobně zmiňovat. Ovšem o tom, jak by měla vypadat vizitka, představu máme. Vizitka musí svým vzhledem odrážet charakter a zaměření naší organizace. Musí obsahovat klasické informace jako jsou: 17

18 - jméno a příjmení, organizace, pozice - adresa sídla nebo pobočky organizace - telefonní číslo (čísla), fax - ová adresa - adresa www stránek A zároveň by měla být nápaditá a hravá. Což by nemělo být pro zkušené profesionály těžké V. krok - Pravidla firemní kultury Podniková kultura Podniková kultura je souhrn pravidel, norem, symbolů, hodnot a rituálů, podle kterých probíhá jednání a chování organizace a jejich zaměstnanců uvnitř i směrem k veřejnosti, a který nám bohužel chybí. V mé pedagogické praxi se mi osvědčilo, když si pravidla chování děti vymyslely samy. Ve třídě jsme kromě oficiálního školního řádu měli i třídní řád a ten všichni dobrovolně dodržovali, protože všechna pravidla chápali, věděli, proč je do desatera zařadili, a jejich dodržování vzájemně kontrolovali. Prostě byly jejich, ne někým nařízené. Proto chci na pravidlech podnikové kultury pracovat společně se všemi pracovníky. Plánuji toto téma probrat na výjezdní poradě, kterou připravujeme na červen Odjedeme na dva dny na táborovou základnu, abychom docílili klidu, nadhledu a tvořivé atmosféry. Určitě se budeme zabývat symboly a rituály, které přinášejí do společného pracovního života nejen řád a pravidelnost, ale i vtip a dobrou náladu. Jako jsou : mýty historky ceremoniály obřady 18

19 rituály projevy úcty schémata vyznamenání materiální odměny vybavení pracoviště apod. Budeme v menších skupinách a následně pak společně hledat, v rámci analýzy podnikové kultury, odpovědi na následující otázky: Jaká je představa o ideálním pracovníkovi? Za jak dlouho se musí vyřídit stížnost? Jak se představujeme do telefonu? Jak pozná návštěvník našeho pracovníka? Co je v DDM největší uznání? Co je v DDM největší sankce? Pracují pracovníci DDM individuálně nebo týmově? Co se v DDM preferuje (rychlost, kvalita, klid, pohoda, odbornost )? Jaké jsou v DDM vztahy? Jaké jsou záměry vedení DDM? Co a proč se očekává od práce každého pracovníka? Kdo a jak hodnotí jejich práci? Proč vlastně DDM existuje? Za co mají být pracovníci chváleni? Za co mají být pracovníci káráni? Co jim může projít? 19

20 Co se nikdy nebude tolerovat? Na jaká pravidla nelze v DDM zapomenout? Jaké je vhodné chování k vedení? Jaké je vhodné chování ke kolegům, jaké k podřízeným? Co vede k úspěchu? Jak se mají pracovníci dozvídat o změnách? Jakou strukturu má mít pracovní porada, aby byla krátká a efektivní? 4.8. VI. krok - Pravidla péče o externí pracovníky Předmětem našeho červnového setkání bude i sestavení pravidel péče o externí pracovníky. Na začátku vycházky dostanou jednotlivé skupiny kartičku s otázkami, o kterých budou během cesty diskutovat. Na závěr zformulují své zkušenosti do odpovědí. Výstupem bude písemný dokument, jež bude sloužit všem ke zlepšení jejich práce a ke sjednocení přístupu k externím pracovníkům, především pak začínajícím kolegům. Otázky: Jak získáváme externí pracovníky? Co jim můžeme nabídnout? Jak s externími pracovníky komunikujeme? Co všechno musí externí pracovník vědět? Vzdělání externích pracovníků Systém odměňování 20

21 4.9. VII. krok - Plán propagace a vnější komunikace Propagace je předávání informací mezi organizací a veřejností takovým způsobem, který by ovlivnil názory veřejnosti na organizaci a také její chování. (Jindra, 1996) Nemohu říci, že bychom naše akce nepropagovali, ale naše propagace není nijak zvlášť promyšlená, spíš by se dala označit jako intuitivní a nejednotná. Každý pracovník si svoji akci propaguje sám a podle svého. Ten, kdo věnuje této části přípravy dostatečný prostor a čas, má dobré výsledky, na účasti je to poznat. Potřebujeme stanovit pravidla, ve kterých se odrazí dobré zkušenosti těch úspěšnějších a která budou vodítkem a oporou nejen pro začínající kolegy. Na tomto úkolu budeme spolupracovat v menší skupině složené z kolegů, kteří mají v propagaci dobré výsledky. Součástí pravidel bude i tato přípravná část: 1. Cíle propagace 2. Co chceme propagovat 3. Pro koho je nabídka určená 4. Region, pro který je nabídka určena 5. Kdo bude osoba zodpovědná za propagaci 6. Jaká forma prezentace bude pro tuto akci nejvhodnější? - Přímá propagace poštou, vč. ové, rozdávání letáků, roznos letáků do schránek Českou poštou, veřejné plakátování, vývěsky u budov DDM, nástěnky v budovách, tiskové zprávy, inzerce v rádiu, dny otevřených dveří, www stránky, zaslání poděkování za podíl na akci. 7. Jaká je naše finanční situace, kolik prostředků můžeme uvolnit 8. Jaká je situace u konkurence 21

22 Komunikace Rezervy máme i ve způsobu, jakým komunikujeme s veřejností. To, co veřejnost o naší organizaci slyší a říká a co vidí. Pro nás je důležité přesné vymezení cílových skupin a volba odpovídající komunikační strategie. Naše cílové skupiny jsou: 1. děti školního věku (žáci ZŠ) 2. děti předškolního věku 3. žáci středních škol 4. dospělí, rodiče 5. široká veřejnost 6. zřizovatel 7. město, obce, ve kterých působíme 8. novináři 9. partneři akcí, sponzoři Cílové skupiny nejsou řazeny podle důležitosti, protože pro nás jsou na rovnocenné úrovni. Vnější komunikace To, co potřebujeme sjednotit, je styl inzerátů, informační systém a nástěnky, dopisy, pozvánky na akce. Musíme sestavit plán systematické prezentace v médiích obsahující tiskové zprávy, besedy, semináře, kulaté stoly. Zlepšení a sjednocení přístupu si zaslouží i způsob komunikace s rodiči, podoba porad s externisty, cílené oslovování partnerů a následná péče o ně, komunikace s úřady, se sponzory, poskytování informací osobnostem a institucím, prezentace zaměstnanců na veřejných akcích, internet apod. 22

23 Vnitřní komunikace Díky grafickému manuálu se zlepší i úroveň tiskovin pro vnitřní potřebu. Postupně pracujeme na vytvoření dobrých pracovních podmínek v oblasti výpočetní techniky. V průběhu dvou let se nám podařilo omladit hardware i software pro všechny pracovníky, vylepšili jsme internetové připojení a nyní pracujeme na systému počítačové sítě, která by měla usnadnit komunikaci a přístup k interním materiálům VIII. krok - Změna informačního systému Co potřebujeme? Vytvořit kompletní informační systém Sjednotit informačního systému na všech budovách Nástěnky Vývěsky Směrovky Jmenovky na kanceláře Dnes má službu Popisky na učebny a klubovny Barevný rozlišovací systém Stojany na letáky Jmenovky pracovníků IX. krok - Zavedení změn do praxe Vydání příkazu ředitelky: Používání grafického manuálu Vydání příkazu ředitelky: O propagaci a vnější komunikaci Vydání příkazu ředitelky: Pravidla firemní kultury 23

24 6. ZÁVĚR Cílem všech změn, o kterých se ve své práci zmiňuji je zlepšit pověst naší organizace v očích veřejnosti. Odvádíme kvalitní práci na vysoké odborné úrovni a je potřeba, aby to veřejnost věděla. Cíl mé práce byl splněn. V tuto chvíli máme za sebou úvodní část změny - analýzu současného stavu a zvládli jsme i stanovení potřeb, víme co chceme změnit a proč, jaké jsou naše cíle. Před námi je část společné tvorby pravidel a jejich uvedení do života. Teoretické podklady máme shromážděny a připraveny k dalšímu využití podle našich potřeb. Tyto úkoly budu zpracovávat v dalším ročníku. Nyní zbývá jen vytrvat a nenechat se odradit dílčími problémy a komplikacemi. 24

25 Seznam použité literatury: Petr Vinš: Public relations, propagace, média, komunikační strategie. AISIS, Kladno 2000 J. Brada, J. Solfronk, F. Tomášek a kol. autorů: Vedení školy. Jaroslav Jindra: Kap. F 1.7. Vytváření image školy. RAABE, Praha 1996 Přednášky a skripta v rámci vzdělávacích modulů Funkčního studia, projektu Klíče pro život program Úspěšný ředitel/úspěšná ředitelka (r. 2010) Materiál O tvorbě image SVČ Alcedo, Vsetín Informace z internetu Přílohy: Příloha 1 - hlavičkový papír starý Příloha 2 - logo, vizitky Příloha 3 - nabídka akcí stará Příloha 4 - nabídka akcí nová Příloha 5 - webová stránka stará Příloha 6 - webová stránka nová 25

26 Příloha 1 hlavičkový papír starý 26

27 Příloha 2 logo, vizitky 27

28 Příloha 3 nabídka akcí stará 28

29 Příloha 4 nabídka akcí nová 29

30 Příloha 5 webová stránka stará 30

31 Příloha 6 webová stránka nová 31

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Marketingová strategie projektu

Marketingová strategie projektu Marketingová strategie projektu Dnes hra, zítra život. Projekt : CZ.1.07/1.2.12/04.0019 Analýza výchozí situace Koncepci propagace ESF rozvíjíme postupně tak, jak nabýváme další zkušenosti v průběhu projektů.

Více

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva

Propagační prostředky Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Propagační prostředky. Plán učiva Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Produktový ceník pro rok 2010

Produktový ceník pro rok 2010 Produktový ceník pro rok 2010 (platný od 1.6.2010 do odvolání) Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč bez 20 % DPH Nebuďte jako ostatní, odlište se! corporate identity CORPORATE IDENTITY Vizuální firemní identita

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu

CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu CITY PARK JIHLAVA prezentace nové grafické úpravy firemního vizuálu 1 Obsah 2 úvod.......................................................................................... 3 1 / jednotný vizuální styl

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace

studio Propagační katalog Reklamní a dárkové předměty Webdesign, CMS, e-shopy Řezaná grafika, Polepy aut Marketingová komunikace G R A F I C K É S T U D I O Propagační katalog AMADEUS - Petr Kopecký U Vinohradské nemocnice 7 130 00 Praha 3 - Vinohrady Loga, firemní tiskoviny Propagační materiály Corporate identity Kresba, malba,

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk!

Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Mějte dobrý web. Oslovte více lidí. Generujte vyšší zisk! Nabídka zpracování kvalitní webové prezentace za rozumnou cenu. Dobrý den, nabízíme Vám veškeré služby spojené jak s jednorázovým zřízením nové

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Řešení nejen pro státní správu

Řešení nejen pro státní správu Řešení nejen pro státní správu Krátký úvod Jsou dvě cesty kterými lze splnit zákonnou povinnost mít webové stránky. Tou první je oslovit nejbližší firmu, která vytvoří krásný web za krásné peníze, ale

Více

Ceník (platnost od 01.01.2010)

Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník (platnost od 01.01.2010) Ceník DTP prací Ceník vánočních a novoročních přání Ceník vizitek Ceník webdesignu o Tvorba www stránek o Ceník webdesignu Ceník DTP prací Poř. Název položky Jednotka Cena

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ČESKÉSTAVBY.cz. portál o stavbě, zahradě a bydlení PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE

ČESKÉSTAVBY.cz. portál o stavbě, zahradě a bydlení PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE portál o stavbě, zahradě a bydlení PŘEDSTAVENÍ PORTÁLU MOŽNOSTI INZERCE CENÍK INZERCE Internetový portál o stavbě, zahradě a bydlení. 2.000.000 unikátních návštěvníků ročně PROČ INZEROVAT NA SERVERU? vysoká

Více

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga)

Corporate identity (tvorba loga, grafických manuálů, redesign loga) Prezentace společnosti eportály s.r.o. www.eportaly.cz Kdo jsme Firma eportály s.r.o. je česká firma orientovaná na B2B a B2C. Nabízíme služby v oblasti grafických služeb, internetu a reklamy převážně

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby.

STAVBY.CZ. Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší. Kontakty.cz Na Příkopě 958/25, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +420 221 967 358. www.stavby. STAVBY.CZ Zviditelnit firmu nikdy nebylo jednodušší NABÍDKA SLUŽEB PORTÁLU STAVBY.CZ Kontakty.cz Na Příkopě 958/5, 11000 Praha 1 info@kontakty.cz, +40 1 967 58 www.stavby.cz o portálu stavby.cz Vše pro

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz

Profesionální internetové stránky dostupné pro každého. více než 100 spokojených uživatelů. www.web360.cz Profesionální internetové stránky dostupné pro každého více než 100 spokojených uživatelů www.web360.cz Název dokumentu: Ceník, představení aplikace Web360 Zpracoval: David Brtník Verze: 2, ze dne 2.12.2009

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference.

Tolik tedy k širším aspektům případné spolupráce. Z konkrétních informací bych rád zdůraznil některé reference. STUDIO CMYK OSTRAVA Vážení, byli jsme osloveni zůčastnit se výběrového řízení na pozici silného a schopného, partnera, který by byl schopen vytvořit a držet odpovídající úroveň korporátní identity Vaší

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 0 Metodika 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2013 1.4 Aktivity 2 Oblast Sociální

Více

YMCA v České republice. Grafický manuál

YMCA v České republice. Grafický manuál YMCA v České republice Grafický manuál OBSAH 1. Grafická značka 02 Filozofie značky 04 Stavební prvky 04 Konstrukce 06 Ochranná zóna 06 Minimální velikost 08 Nepovolené varianty 2. Barvy 12 Definice barev

Více

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek

Knihovna FM. GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity. Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek GRAFICKÝ MANUÁL vizuální identity Městská knihovna Frýdek-Místek, p. o. Jiráskova 506 738 01 Frýdek-Místek verze 1.1 únor 2015 OBSAH 1 1 Logotyp 1.1 Logotyp a jeho nejmenší povolená velikost 1.2 Ochranná

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE.

Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE. Pro úspěšné zvýšení návštěvnosti a dosažení předních pozic ve vyhledávačích provedeme nejdříve jednoduchou "SEO ANALÝZU WEBOVÉ PREZENTACE." 1. Provedeme kontrolu webové stránky a SEO analýzu 2. Zjistíme,

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

PPC reklama prakticky

PPC reklama prakticky Proč PPC zvolit a na co si dát pozor, aneb kdy má firma uvažovat o profi PPC kampaních, kdy je dělat na koleni a kdy je nedělat vůbec. 26. 5. 2010 Obsah 1 Co je PPC 2 Jak probíhá realizace PPC kampaní

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012

Svět knihy Praha 17. 20. 5. 2012 NABÍDKA INZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERIÁLECH VELETRHU SVĚT KNIHY PRAHA 2012 NABÍDKA NZERCE V PROPAGAČNÍCH MATERÁLECH VELETRHU SVĚT KNHY PRAHA 2012 Ceny se nezvyšují! Výrazné slevy pro vystavovatele! Vážení přátelé, představujeme Vám propagační materiály 18. ročníku mezinárodního

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Reklama v placených katalozích

Reklama v placených katalozích Reklama v placených katalozích Autor ebooku: Vladimír Znamenskiy Více než 2 000 000 reálných uživatelů každý měsíc hledají konkrétní služby v českých katalozích. Ty patří mezi nejefektivnější kanály on-line

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Stručně o studiu CobraDesign

Stručně o studiu CobraDesign Stručně o studiu CobraDesign CobraDesign je grafické studio zabývající se především webdesignem a internetovým obchodováním se vším, co s tím souvisí, tedy včetně účinné SEO optimalizace a online marketingu.

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY

NABÍDKA REKLAMY. CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: VELETRŽNÍ PRŮVODCE V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY NABÍDKA REKLAMY V RÁMCI SOUBORU VELETRHŮ FOR FAMILY CENÍK INZERCE SOUBOR VELETRHŮ FOR FAMILY zahrnuje: 17. veletrh bydlení FOR HABITAT, 4. veletrh zahradní architektury nábytku a techniky FOR GARDEN, 6.

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY

Webové stránky Webové aplikace WebDesign Internet Marketing VAFRO CMS MODUL REALITY VAFRO CMS MODUL REALITY Řešení pro Realitní kanceláře Vafro CMS s modulem Reality Vám umožní následující: Jednoduchou správu realit domů bytů pozemků komerčních objektů garáží Snadné zadávání položek vytvoření

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT

Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Platný od 1. 1. 2010 MEDIAKIT Obsah O nás... 2 Profil projektů... 2 O portálu www.fotogaleriekoupelny.cz... 3 Reklama na www.fotogaleriekoupelny.cz... 4 A, Balíčky pro firmy... 4 B, Bannery... 5 C, PR

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha A současná webová stránka Příloha B webová stránka konkurenta ElkoEP Příloha C návrh struktury nových webových stránek firmy

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha A současná webová stránka Příloha B webová stránka konkurenta ElkoEP Příloha C návrh struktury nových webových stránek firmy SEZNAM PŘÍLOH Příloha A současná webová stránka Příloha B webová stránka konkurenta ElkoEP Příloha C návrh struktury nových webových stránek firmy Příloha A současná webová stránka Příloha B webová stránka

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

1. Registrace v katalogu firem

1. Registrace v katalogu firem OBSAH 1. Registrace v katalogu firem 2. Zveřejňování nabídek práce a realit 3. Zobrazování slevových kuponů 4. Zobrazování pozvánek/akcí 5. Fotoreportáže 6. Soukromá inzerce 7. Reklamní kampaně internetovým

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven

Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven Virtuální kolega Prezentace projektu www.virtualnikolega.cz a návrh implementace jeho nabídky: do systému vzdělávání zaměstnanců a spolupracovníků knihoven a jako nová služba pro návštěvníky knihoven na

Více

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek

PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK. Vypracoval: Ondřej Franek PRODUKČNÍ PLÁN TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK Vypracoval: Ondřej Franek Skupina: EB1SIP01 Datum: 15. 12. 2012 Obsah 1. Úvod... 1 2. Název webu... 2 3. Záměr a cíle... 2 4. Cílové publikum... 2 5. Příjmový

Více

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál

Logotyp RADIA PROGLAS. Verze 1, 03/2010 grafický manuál RADIA PROGLAS Verze 1, 03/2010 grafický manuál 1 2 3 7 8 A. ochranná známka, popis B. Barva a rozměry loga barva rozměry font písma formáty C. Způsoby použití pro barevný tisk ochranný prostor pro černobílý

Více

Naše služby v oblasti SEO optimalizace

Naše služby v oblasti SEO optimalizace Grafika Webdesign Eshopy Naše služby v oblasti SEO optimalizace OBSAH: 1 2 3 4 5 6 Stručně o tom, co SEO optimalizace je a jak funguje 2 Co vše v rámci SEO optimalizace provádíme 3 Kolik SEO optimalizace

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, o.s. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. (dále jen NS MAS ČR) vyhlašuje veřejnou soutěž

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O DÍLO podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Smluvní strany: Název společnosti: Sídlo: IČ: DIČ: E-mail: Telefon: zastoupená jednatelem: Jméno a příjmení: Bydliště: RČ: e-mail:

Více

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz

grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz grafické portfolio rebel art www.rebelart.cz rebel art Adresa: Kozí strana 791/18A Střelice, 664 47 Telefon: +420 534 009 212 Mail: info@rebelart.cz Poskytujeme služby od kreativního uvažování a plánování,

Více

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov

Marketingová komunikace. Ing. Lucie Vokáčov Marketingová komunikace Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef pef.czu.cz Mix marketingové komunikace Reklama (inzerce) Podpora prodeje Public relations Osobní prodej Přímý marketing Komunikační proces -

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

marketingová agentura

marketingová agentura marketingová agentura Xantipa Agency je komplexní marketingová agentura, která se od roku 2005 zaměřuje především na kompletní reklamní zastupování společností. Nabízíme grafické služby, kreativní kampaně,

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB

BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB BALÍČKY PARTNERSKÝCH PROPAGAČNÍCH SLUŽEB Hledáte prestižní a efektivní způsob, jak v průběhu fóra Sítě & služby realitních kanceláří 2011 zviditelnit svou značku, jak posílit její image a prestiž, jak

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný

Manuál jednotného vizuálního stylu města Sokolov. Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Manuál jednotného vizuálního stylu města Verze 1.0 /2010-06-18/ stručný Jednotný vizuální styl jako součást corporate identity C I Pojem Corporate ( korporejt ) můžeme přeložit jako společný, jednolitý,

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání

Hodnocení úrovně vzdělávání Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Hodnocení úrovně vzdělávání Srpen 2012 Dokument byl vypracován skupinou odborných konzultantů KA 02 ve složení: Lucie Jindrová, Martina Heřmanová, Martin Ježek HODNOCENÍ

Více

Není cas na hrdinství

Není cas na hrdinství Akční booletin 3/2013 Akce platná do 31. 5. 2013 Není cas na hrdinství www.homebasic.cz Vážení obchodní přátelé, celosvětová krize začala již před více než 4 lety a stále je nejisté její skončení. Když

Více

Web pro malé knihovny. Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc

Web pro malé knihovny. Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc Web pro malé knihovny Kateřina Hubertová Knihovna města Hradce Králové 14.března 2007 Olomouc Prvotní impuls Pomoci malým neprofesionalizovaným knihovnám ve vstupu do virtuálního světa konkrétní nabídkou.

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce:

Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Reklamní pozice na www.internationalartgallery.org a www.poradanivystav.cz Webová prezentace, podporující web partnera a jeho činnosti. Výhody inzerce: Průměrně každý návštěvník na stránkách stráví cca

Více

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky

Grafický manuál Pivovarský dvůr. Pivovarský dvůr a odvozené značky Grafický manuál Grafický manuál a odvozené značky 1 Úvod Purkmistr Plzeň se nachází v památkové rezervaci selské architektury. Komplex zahrnuje pivnici s pivovarem, který produkuje několik druhů kvalitních

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více