Luboslav Lacko tipů a triků pro SQL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL"

Transkript

1

2 Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011

3 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina Mojzesová Sazba: René Kašík Rejstřík: Daniel Štreit Obálka: Martin Sodomka Komentář na zadní straně obálky: Martin Herodek Technická spolupráce: Jiří Matoušek, Zuzana Šindlerová, Dagmar Hajdajová Odpovědný redaktor: Martin Herodek Technický redaktor: Jiří Matoušek Produkce: Petr Baláš Computer Press, a. s., Holandská 3, Brno Objednávky knih: tel.: ISBN Prodejní kód: K1932 Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou publikaci. Computer Press, a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

4 Stručný obsah Úvod 33 Výběr vhodné databáze 35 Základy databázové teorie 45 Základy jazyka SQL 63 Databázové tabulky 71 Normalizace databází 89 Pohledy 95 Vkládání, aktualizace a mazání údajů 101 Výběr údajů 117 Spojování údajů z více tabulek a databází 133 Výběr pomocí vnořených dotazů 149 Funkce jazyka SQL 157 Seskupování údajů 191 Indexy 197 Kurzory 203 Transakce a konzistentnost 209 Zachování konzistentnosti údajů 213 Zálohování, import a export údajů 217 Komprese, šifrování a audit údajů 233 Procedurální nadstavby jazyka SQL 241 Uložené procedury, funkce a spouště 257 XML jako nativní formát pro ukládání údajů 267 Vyhledávání v textu 297 Ukládání geografických a geometrických (prostorových) údajů 305

5 4 Stručný obsah Ukládání binárních a multimediálních údajů 333 Základy administrace 341 Optimalizace na úrovni přístupu a dotazování 355 Optimalizace na úrovni databázových struktur 375 Jednoduché řešení z oblasti Business Intelligence 385 Vytvoření a naplnění testovacích tabulek 401 Rejstřík 407

6 Obsah Úvod 33 Komu je kniha určena 33 Konvence použité v knize 33 Doprovodné CD 33 Zpětná vazba od čtenářů 34 Errata 34 Výběr vhodné databáze 35 1 Databáze jako základní pilíř informačního systému 35 2 Výběr databáze pro informační systém 35 3 Jak bude databáze v rámci informačního systému používána? 35 4 Úloha databázového systému v podnikové informatice 36 5 Vývojem prošly nejen technologie, ale i cenová politika 36 6 Komerční produkt versus Open Source 36 7 Kritéria pro výběr databáze 36 8 Jaká edice databáze je vhodná pro konkrétní informační systém? 37 9 Co umí edice Enterprise Typické scénáře nasazení pro edici Enterprise Co umí edice Standard Typické scénáře nasazení pro edici Standard Co umí edice Web Co umí edice Compact a Mobile Co umí edice Express Typické scénáře nasazení pro edici Express XML jako alternativa malé databáze? Microsoft SQL Server Je to ještě MySQL, nebo už Oracle? MySQL: Instalace a konfigurace Oracle XE: konfigurace uživatelského přístupu Oracle XE: Využití cvičného schématu HR Oracle 11g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Nastavení oprávnění Jak na praktické pokusy Jak připravit cvičnou databázi Co ukládá tabulka pro testování výrazů a funkcí 43

7 6 Obsah Základy databázové teorie Co je to databáze, server, platforma Co je to databázový systém Co znamená transakční zpracování údajů Zotavení z chyb a nehod Jak na víceuživatelský přístup Jak se definuje ochrana údajů Co jsou to databázové tabulky Relační vztahy mezi údaji uloženými ve více databázových tabulkách Jaké existují typy domén Jaký je význam domén Co říkají podmínky relačnosti Co jsou to integritní omezení Co je to primární klíč Primární klíč z pohledu relační integrity Primární klíč mohou vytvořit jen silné entity Jednoduchý a kompozitní primární klíč Co je to unikátní klíč Co je to cizí klíč Cizí klíč z pohledu relační integrity Jednoduchý a kompozitní cizí klíč Pravidla pro relační databázové systémy Co říká pravidlo informace Co říká pravidlo zaručeného přístupu Jak na systematické ošetření prázdných hodnot Proč je popis struktury je založen na relačním modelu Co říká pravidlo komplexního datového jazyka Co je aktualizace pohledů Co umí vysokoúrovňová manipulace s údaji Co je fyzická datová nezávislost Co je logická datová nezávislost Co je nezávislost integrity Co je to distribuční nezávislost Co říká pravidlo nenarušení Jak na modelování Modelování databázové aplikace Modelovaní obchodních požadavků Modelování databází 51

8 Obsah 7 66 Co je to databázové schéma Co popisuje konceptuální model Co je to entita Co je to entitně-relační model K čemu slouží vztah Co je to atribut Co říká kardinalita vztahů mezi entitami Co říká vztah jedna ku jedné (1:1, one-to-one) Co říká vztah jeden ku více (1:N, many-to-one) Co říká vztah více ku více (N:M, many-to-many) Co je to parcialita vztahu Co je to unární relace Příklad unární relace Problémy spojené s implementací hierarchické struktury Návrh hierarchické struktury umožňující operace Implementace hierarchické struktury umožňující operace Vytvoření a naplnění hierarchické tabulky Jak to vlastně funguje? Výběr záznamu a jeho nadřízených Výběr záznamu a jeho podřízených Operace v tabulce obsahující hierarchickou strukturu 60 Základy jazyka SQL K čemu slouží jazyk SQL Stručný pohled do historie jazyka SQL SQL slovní zásoba SQL gramatika Data Definition Language (DDL) Data Manipulation Language (DML) Data Control Language (DCL) Příkazy pro řízení transakcí (Transaction Control Commands) Praktický příklad DCL Praktický příklad DDL Praktický příklad DML Středník za SQL příkazem Jak používat komentáře Víceslovné názvy objektů Konvence pro názvy objektů Jak zadat příkaz databázovému serveru 67

9 8 Obsah 103 SQL Server: SQL Server Management Studio Oracle: Klientské a administrátorské aplikace MySQL: Konzolová aplikace 69 Databázové tabulky Vytvoření databáze Vytvoření databázové tabulky příkazem CREATE TABLE Oracle vytvoření dočasné tabulky SQL Server vytvoření dočasné tabulky Oracle vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky SQL Server vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky Vytvoření databázové tabulky prostřednictvím vizuálního návrhu Co jsou to datové typy Jaké číselné datové typy jsou k dispozici Jaké existují datové typy pro vyjádření finančních částek Jaké existují datové typy na uložení celočíselných hodnot Oracle datový typ Number Jaké existují znakové datové typy Jaké existují datové typy pro uložení data a času K čemu slouží hodnota NULL SQL Server jak na řídké sloupce SQL Server jak na filtrované indexy nad řídkými sloupci SQL Server použití filtrovaných indexů nad řídkými sloupci SQL Server jak na filtrovanou statistiku v tabulkách s řídkými sloupci Definování uživatelských datových typů SQL Server definování datového typu Oracle definování datového typu SQL Server k čemu slouží datový typ HierarchyID SQL Server vložení kořenového elementu do hierarchické struktury SQL Server vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server uložení procedury na vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server výpis hierarchické struktury SQL Server vyhledávání v hierarchické struktuře SQL Server změna pozice v hierarchické struktuře SQL Server k čemu slouží datový typ TABLE SQL Server příklad bez použití datového typu TABLE SQL Server příklad použití datového typu TABLE SQL Server přidávání údajů s využitím datového typu TABLE SQL Server informace o datových typech TABLE 81

10 Obsah Omezení pro atributy databázových tabulek Vyloučení hodnoty NULL NOT NULL Co je implicitní hodnota v sloupci DEFAULT Jak na kontrolu zadávaných hodnot CHECK Co je omezení na unikátní hodnotu UNIQUE Co je to primární klíč PRIMARY KEY Jak na primární klíč nad více atributy Co je to cizí klíč FOREIGN KEY Aktivování omezení Deaktivování omezení Modifikace databázové tabulky ALTER TABLE Odstranění databázové tabulky DROP TABLE Oracle zjištění tabulek patřících do schématu SQL Server zjištění tabulek patřících do schématu Výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle výpis indexovaných atributů databázové tabulky SQL Server výpis indexovaných atributů databázové tabulky MySQL výpis indexovaných atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky 88 Normalizace databází Co jsou to normální formy Jaké jsou úrovně normalizace Co říká nultá normální forma (0NF) Co říká první normální forma (1NF) Úprava struktury tabulky do 1NF Úprava struktury tabulky do 1NF pomocí dekompozice Co je to vztah master detail Co říká druhá normální forma (2NF) Úprava struktury tabulky do 2NF Co říká třetí normální forma (3NF) Přesnější definice 3NF Co říká Boyce-Coddova normální forma (BCNF) Co říká čtvrtá normální forma (4NF) Co říká pátá normální forma (5NF) 93

11 10 Obsah Pohledy K čemu slouží pohledy Jak vytvořit pohled Vztah pohledu a tabulek, z nichž byl pohled vytvořen Co jsou to jednoduché pohledy Co jsou to komplexní pohledy Interakce mezi pohledem a tabulkou Odstranění pohledu DROP VIEW K čemu slouží materializované pohledy Oracle vytvoření materializovaného pohledu Oracle: Vytvoření protokolu materializovaného pohledu Vztah mezi materializovaným pohledem a tabulkami, nad nimiž byl vytvořen Odstranění materializovaného pohledu 99 Vkládání, aktualizace a mazání údajů Co je impulzem pro vložení údajů do databáze Vkládání nových záznamů Vkládání nových záznamů s využitím pozice atributů Vkládání údajů z jiné tabulky Generování příkazů INSERT Vkládání unikátních hodnot Vkládání implicitních hodnot Oracle vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více záznamů v rámci jednoho příkazu INSERT Oracle vkládání údajů do více tabulek podle hodnoty atributu Jedinečné hodnoty v primárních klíčích a jejich automatické generování SQL Server automatické generování unikátních hodnot SQL Server příklad pro automatické generování unikátních hodnot Oracle automatické generování unikátních hodnot pomocí sekvencí Oracle vytvoření sekvence Oracle příklad pro vytvoření a použití sekvence Oracle změna a odstranění sekvence MySQL automatické generování unikátních hodnot MySQL přidávání záznamů s využitím automatického generování unikátních hodnot Přidělení nejnižšího volného identifikátoru Změna údajů v tabulce příkaz UPDATE Aktualizace všech údajů v tabulce Aktualizace vybraných údajů v tabulce 109

12 Obsah Aktualizace záznamů s využitím příkazu CASE Aktualizace obsahu tabulky na základě hodnot z jiné tabulky SQL Server vylepšení příkazu UPDATE pro změnu záznamů Výměna hodnot sloupců Vymazání údajů z tabulky DELETE Jaký je rozdíl mezi vymazáním a zrušením objektu Vymazání duplicitních záznamů Odhalování duplicit pomocí spojení samotné tabulky se sebou Vyprázdnění databázové tabulky TRUNCATE TABLE SQL Server k čemu slouží příkaz MERGE SQL Server jak na synchronizaci tabulek příkazem MERGE SQL Server jak na sloučení tabulek příkazem MERGE 115 Výběr údajů Výběr údajů prostřednictvím projekce Výběr údajů prostřednictvím restrikce Výběr údajů prostřednictvím kombinace projekce a restrikce Výběr údajů pomocí příkazu SELECT K čemu slouží klauzule SELECT K čemu slouží klauzule FROM K čemu slouží klauzule WHERE K čemu slouží klauzule GROUP BY K čemu slouží klauzule HAVING K čemu slouží klauzule ODRER BY Jak na výběr všech údajů Projekce pomocí uvedených atributů Co jsou to aliasy atributů K čemu slouží uvozovky v aliasech Přidání textového atributu Operace s hodnotami atributů Vytvoření pseudoatributu pomocí aliasu Spojování textových atributů Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty do intervalu Použití klauzule CASE na vytvoření souhrnů Omezení výběru záznamů podle definovaných kritérií restrikce Porovnávací operátory pro vytvoření podmínky Logické operátory pro vytvoření podmínky Porovnávací operátory pro znakové datové typy 123

13 12 Obsah 249 Operátory pro kombinované podmínky Výběr hodnot patřících do intervalu Výběr hodnot patřících do vyjmenované množiny Výběr podle vzorů Výběr pomocí operátoru LIKE Zamezení výpisu duplicitních záznamů Testování na hodnotu NULL Seřazení údajů ORDER BY Seřazení v opačném pořadí Seřazení podle více atributů Seřazení podle údajů SQL Server k čemu slouží příkaz TOP(n) SQL Server výběr vzorku údajů pomocí klauzule TABLESAMPLE Oracle výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí pomocí funkce NEWID SQL Server výběr určeného počtu záznamů Oracle výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr od určeného záznamu SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné z více tabulek SQL Server národní specifika ve vztahu k vyhledávání a řazení údajů SQL Server k čemu slouží parametr COLLATE Oracle k čemu slouží parametr NLS_LANG MySQL k čemu slouží proměnná CHARACTER_SET 132 Spojování údajů z více tabulek a databází Výběr údajů z více tabulek Tečková konvence pro specifikaci objektů Spojování tabulek pomocí klauzule WHERE Vynechání názvů schémat Použití aliasů při výběru údajů z více tabulek Použití klauzule WHERE pro spojení tabulek i restrikci Výpis údajů z tabulek, které vzájemně souvisejí, přes jinou tabulku Příklad spojení tabulek svázaných pomocí třetí tabulky Výpis údajů z nepřímo souvisejících tabulek přes jinou tabulku Spojení tabulky se sebou Spojování tabulek pomocí klauzule JOIN Výběr vhodného typu spojení 138

14 Obsah Jak na vnitřní spojení (INNER JOIN) Jak na vnější spojení z levé strany (LEFT OUTER JOIN) Jak na vnější spojení z pravé strany (RIGHT OUTER JOIN) Jak na úplné spojení Jak na výlučné spojení Spojení z levé a pravé strany Jak na vnější spojení Jak na vnější spojení z levé strany Jak na vnější spojení z pravé strany Vyhledávání osiřelých záznamů Jak na křížové spojení Spojení tabulky se sebou (self-join) Spojení tabulky se sebou s vyloučením duplicit Spojení typu self-join jako alternativa k některým vnořeným dotazům Jak na úplné spojení SQL Server k čemu slouží operátor APPLY Spojování nehomogenních tabulek Jak použít operátor UNION pro nehomogenní tabulky Uložení údajů získaných z nehomogenních tabulek Rozčlenění položek výpisu tabulky na více typů Jak zjistit průnik dvou tabulek Jak zjistit rozdíl dvou tabulek 148 Výběr pomocí vnořených dotazů Jaké typy úloh se řeší pomocí vnořených dotazů Porovnávání pomocí jednořádkových vnořených dotazů Jak použít agregační funkce ve vnořeném dotazu Jak zapsat víceřádkové vnořené dotazy Jak zapsat vícesloupcové vnořené dotazy Použití funkce NVL Testování existence hodnot Vyhledání osiřelých záznamů Jak na vnořené dotazy s komplexnějším porovnáváním Vkládání, aktualizace a mazání údajů pomocí vnořených dotazů Nalezení n-tého záznamu v pořadí podle daného kritéria Výpis n záznamů podle daného kritéria Co jsou to korelační vnořené dotazy Příklad použití korelačního vnořeného dotazu I Příklad použití korelačního vnořeného dotazu II 154

15 14 Obsah 324 Příklad použití korelačního vnořeného dotazu III SQL Server Common Table Expressions jako alternativa vnořených dotazů SQL Server Common Table Expressions versus vnořené dotazy 155 Funkce jazyka SQL K čemu se používají funkce? Databázový server jako kalkulačka Výpočet souhrnných hodnot pro více záznamů Zjištění počtu záznamů Co umí jednořádkové funkce Jak zapsat přirozený logaritmus Jak na výpočet mocniny čísla e Jak na dekadický logaritmus Jak zjistit všeobecnou mocninu Jak zjistit druhou odmocninu Jak zjistit zbytek po dělení Jak na goniometrické funkce Jak na inverzní goniometrické funkce Jak na hyperbolické funkce Funkce pro zjištění absolutní hodnoty Jak na zaokrouhlování Jak na ořezání čísla Zjištění hodnoty nejbližšího většího celého čísla Zjištění hodnoty nejbližšího menšího celého čísla Zjišťování znaménka Jak na agregační funkce Výpočet aritmetického průměru Zjištění maximální nebo minimální hodnoty Identifikace záznamu obsahujícího maximum resp. minimum Jak zjistit součet hodnot v množině údajů Oracle ohodnocení záznamu podle určených kritérií Oracle procentuální ohodnocení záznamu podle určených kritérií SQL Server k čemu slouží poziční funkce SQL Server příklad pro funkci RANK SQL Server příklad pro funkci RANK z cvičné databáze AdventureWorks SQL Server k čemu slouží funkce DENSE_RANK SQL Server k čemu slouží funkce ROW_NUMBER SQL Server k čemu slouží funkce NTILE SQL Server příklad použití funkcí pro ohodnocení 165

16 Obsah Jak na statistické funkce Oracle překódování údajů podle kódovací tabulky Oracle použití funkce BITAND pro logický součin na úrovni bitů Oracle použití funkce DECODE pro výpis ve formě kontingenční tabulky Zjištění délky textového řetězce Převod řetězce na velká písmena Převod řetězce na malá písmena Převod prvního písmene na velké písmeno Převod čísla na znak Ořezání textového řetězce zleva Ořezání textového řetězce zprava Odstranění mezer nebo znaků z levé strany řetězce Odstranění mezer nebo znaků z pravé strany řetězce Doplnění řetězce zleva Doplnění řetězce zprava Nahrazování znaků v řetězci Speciální nahrazování znaků v řetězci Jak vytvořit podmnožinu řetězce Oracle výpis textových grafů Oracle zdokonalení výpisu textových grafů Funkce pro práci s datem a časem Způsob definování atributu pro datum a čas Vložení aktuálního data a času Vložení zadaného data a času UTC, GMT, SEČ světové časy a časová pásma Přehled odlišností a příklad použití data a času pro jednotlivé platformy SQL Server datové typy pro datum a čas SQL Server nové datové typy pro datum a čas SQL Server seznam datových typů pro datum a čas SQL Server použití nových datových typů pro datum a čas SQL Server převod datových typů pro datum a čas SQL Server hierarchie datumových a časových hodnot SQL Server připočítání hodnoty k datu a času SQL Server rozdíl mezi dvěma hodnotami data a času SQL Server část data a času SQL Server zjištění hodnoty aktuálního data a času SQL Server zjištění hodnoty dne SQL Server zjištění hodnoty měsíce 177

17 16 Obsah 399 SQL Server zjištění hodnoty roku Oracle datové typy pro datum a čas Oracle zadávání datových typů pro datum a čas Oracle datový typ TIMESTAMP Oracle datové typy pro vyjádření intervalu Oracle posunutí data o několik měsíců Oracle aktuální datum a čas Oracle zjištění aktuálního data Oracle zjištění aktuálního data a času Oracle časový posun vůči GMT Oracle část data a času Oracle zjištění posledního dne v měsíci Oracle zjištění aktuální hodnoty lokálního data a času Oracle počet měsíců mezi dvěma daty Oracle následující den v týdnu Oracle část data a času Oracle zaokrouhlení hodnot data a času Oracle ořezání hodnot data a času Oracle časové posunutí připojení Oracle aktuální systémové datum a čas Oracle převod řetězce na datum a čas MySQL zjištění aktuálního data MySQL zjištění aktuálního času MySQL zjištění aktuálního data a času MySQL formátovaný výstup data a času MySQL aktuální systémové datum a čas MySQL aktuální datum a čas MySQL část data a času MySQL datum určené počtem dní od začátku letopočtu MySQL připočtení intervalu k zadanému datu a času MySQL odečtení intervalu od zadaného data a času MySQL hodnota hodin MySQL hodnota minut MySQL hodnota vteřin MySQL hodnota roku a týdnu v roce MySQL název dne v týdnu MySQL název měsíce MySQL pořadové číslo dne v měsíci MySQL pořadové číslo dne v týdnu 185

18 Obsah MySQL pořadové číslo dne v roce MySQL pořadové číslo dne v týdnu MySQL pořadové číslo týdnu v roce MySQL pořadové číslo kvartálu MySQL pořadové číslo roku MySQL převod počtu vteřin na čas MySQL převod času na počet vteřin MySQL počet dní od začátku letopočtu Datumová a časová aritmetika MySQL datumová a časová aritmetika SQL Server funkce pro převod datových typů Oracle převod binárního čísla na dekadické Oracle převod znakových datových typů Oracle převod datumových a časových typů na znakové Oracle převod na datový typ LOB Oracle převod na číselný datový typ Využití matematických, řetězcových a převodních funkcí kontrola rodných čísel 189 Seskupování údajů Seskupování údajů na základě stanoveného kritéria Seskupování záznamů pomocí klauzule GROUP BY Omezení seskupovaných údajů WHERE Omezení skupinových výsledků HAVING Kombinace omezení Seřazení skupinových výsledků Seskupování záznamů obsahujících hodnotu NULL Použití seskupování a agregačních funkcí Eliminace záznamů obsahujících hodnotu NULL Zjišťování duplicit Zjišťování duplicit pomocí vnořeného dotazu Seskupování údajů podle data a času SQL Server klauzule GROUPING SETS 196 Indexy Vyhledávání a vkládání údajů v databázi při náhodném uspořádání Vyhledávání a vkládání údajů v databázi uspořádané podle primárního klíče Zavedení indexů Použití indexů při vyhledávání Vyhledávání pomocí B-stromů Jak B-stromy fungují 198

19 18 Obsah 474 Vytvoření indexu SQL Server vytváření indexů Oracle vytváření indexů Oracle bitmapové indexy Oracle použití bitmapových indexů Odstranění indexu DROP INDEX Nevýhody indexů 201 Kurzory K čemu slouží kurzory? Proces výběru údajů pomocí kurzoru SQL Server deklarace kurzoru SQL Server otevření kurzoru SQL Server výběr údajů prostřednictvím kurzoru SQL Server naplnění proměnných prostřednictvím kurzoru SQL Server uzavření kurzoru Oracle deklarace kurzoru Oracle otevření kurzoru Oracle výběr údajů prostřednictvím kurzoru Oracle uzavření kurzoru Oracle cyklický výběr údajů pomocí kurzoru Oracle testování konce cyklického výběru pomocí kurzoru Problémy spojené s kurzory 206 Transakce a konzistentnost K čemu slouží transakce Transakce pro zachování konzistentnosti údajů Jak transakce fungují Explicitní zrušení transakce Vytváření návratových bodů Zrušení změn od návratového bodu Potvrzení transakce MySQL příklad pro transakce Doporučení pro transakce 212 Zachování konzistentnosti údajů Sdílený přístup více uživatelů SQL Server zachování konzistentnosti údajů Oracle zachování konzistentnosti údajů SQL Server vytvoření statického snímku databáze SQL Server příklad na vyzkoušení statického snímku databáze 215

20 Obsah 19 Zálohování, import a export údajů Proč je potřeba chránit údaje Jak na zálohování údajů K čemu slouží fyzická záložní databáze K čemu slouží logická záložní databáze Synchronní a asynchronní logická záložní databáze Co je kompletní zálohování databáze Co je diferenciální zálohování databáze Co uchovává záloha transakčního protokolu Kdy je vhodná komprese zálohy Co je to replikace databáze Jaké existují druhy zálohování SQL Server modely obnovy databáze SQL Server zálohování databáze SQL Server komprese zálohy SQL Server zrcadlení databáze SQL Server vytvoření koncového bodu pro zrcadlení SQL Server informace o koncových bodech pro zrcadlení SQL Server vytvoření účtů pro zrcadlení Oracle obnova údajů z transakčního protokolu Oracle zálohování databáze ve verzi Express Edition (XE) Import a export údajů Kvalita importovaných údajů Scénáře pro import a export údajů Problémy při importu údajů Oracle export údajů Oracle import údajů Export údajů do flat souboru Oracle export údajů do flat souboru Oracle import údajů z flat souboru Oracle XE export a import údajů Oracle XE import Oracle XE mapování atributů pro import Oracle XE definování primárního klíče pro import Oracle XE export Oracle XE export do formátu Excel Oracle XE export do formátu XML SQL Server nástroj pro export a import údajů 230

21 20 Obsah Komprese, šifrování a audit údajů Komprese údajů v databázích Oracle pokročilá komprese (Advanced Compression) SQL Server řádková komprese SQL Server stránková komprese pomocí prefixů sloupců SQL Server stránková komprese pomocí slovníku SQL Server typické scénáře pro kompresi SQL Server transparentní šifrování údajů SQL Server vytvoření klíče MASTER KEY SQL Server vytvoření certifikátu SQL Server vytvoření šifrovacího klíče SQL Server auditování SQL Server vytvoření objektu typu AUDIT pro server SQL Server povolení auditu SQL Server vytvoření specifikace serverového auditu SQL Server vytvoření specifikace databázového auditu SQL Server testování auditu SQL Server ukončení auditu 239 Procedurální nadstavby jazyka SQL Omezení jazyka SQL T-SQL jak zapsat komentáře T-SQL jak na ladicí výpisy T-SQL jak vypsat obsah proměnných T-SQL jak na převod data a času T-SQL naformátované ladicí výpisy T-SQL výpis pomocí příkazu RAISEERROR T-SQL jak na proměnné T-SQL naplnění proměnných z databázové tabulky T-SQL řízení toku provádění příkazů T-SQL podmínka IF ELSE T-SQL cyklus WHILE T-SQL předčasné opuštění cyklu T-SQL skripty T-SQL dávky K čemu slouží příkaz GO Platnost proměnných v dávkách Kdy použít dávku T-SQL ošetření chyb v T-SQL 246

22 Obsah T-SQL výpis chybových zpráv T-SQL výpis uživatelem definovaných chybových zpráv PL/SQL modulární procedurální jazyk PL/SQL komentáře PL/SQL ladicí výpisy PL/SQL proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle jiné proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle atributu databázové tabulky PL/SQL výpis obsahu proměnných PL/SQL použití znakových datových typů PL/SQL použití datových typů pro datum a čas PL/SQL použití datového typu BOOLEAN PL/SQL naplnění proměnných z databázové tabulky PL/SQL vnořené bloky PL/SQL práce s údaji v tabulkách PL/SQL řízení toku provádění příkazů PL/SQL podmínka IF THEN END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSE END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSIF END IF PL/SQL příkaz CASE pro vícenásobné větvení programu PL/SQL vícenásobné větvení podle podmínky PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli IF PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli WHEN PL/SQL cyklus FOR PL/SQL využití řídicí proměnné cyklu FOR PL/SQL cyklus FOR s definovaným inkrementováním PL/SQL dynamický cyklus FOR PL/SQL záznamy PL/SQL deklarace záznamu podle databázové tabulky PL/SQL ošetření chyb PL/SQL typy výjimek PL/SQL příklad pro ošetření chyb PL/SQL simulování výjimky 256 Uložené procedury, funkce a spouště Uložené procedury Vstupní a výstupní parametry uložených procedur SQL Server vytvoření uložené procedury SQL Server vytvoření uložené procedury v jazyce C# 258

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Nástroj na tvorbu testovacích dat pro zátěžové testování DB Autor BP: Marek Chytrý Vedoucí BP: Ing. Miroslav Žďárský 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE.

PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. PROGRAMOVÁNÍ V SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007, Podpora výuky databázových systémů

Více

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz

Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav automatizace a informatiky DATABÁZOVÉ SYSTÉMY (doplňující text ke konzultacím v 3. ročníku kombinovaného bakalářského studia oboru Aplikovaná

Více

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce

4 Vytváření webových stránek pro e-commerce 4 Vytváření webových stránek pro e-commerce Výukové cíle modulu 1. Vytváření webových stránek pro e-commerce 2. Výběr software 3. Výběr hardware pro webové stránky e-commerce 4. Další nástroje pro e-commerce

Více

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321 Stručný obsah Část I Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 29 1. Integrované vývojové prostředí Visual Studia 31 2. Píšeme první program 59 3. Práce s ovládacími prvky v okně Toolbox 83 4. Práce s nabídkami,

Více

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y

D A T A B Á Z O V É S Y S T É M Y 1(22) Konceptuální úroveň - vytvářím první model reality - ER-model jednoduchý grafický aparát, dá se jednoduše identifikovat - entita skládá se z vlastností, které chci zpracovávat - Chenovo pojetí -

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU

Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Realizace on-line virtuálních skladů pro podniky v rámci EU Plzeň, 2014 Ondřej Trhoň Prohlášení

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013

Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 Příloha k zadávací dokumentaci a ke smlouvě o poskytování služeb číslo SOAP/002- /2013 TECHNICKÁ SPECIFIKACE POPTÁVKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ČESKO-BAVORSKÝ ARCHIVNÍ PRŮVODCE Státní oblastní archiv v Plzni

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK)

APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Aplikace pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem (VSTOOLS.KOMJAK) červen 2010 APLIKACE PRO STANOVOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ KOMBINOVANÝM ZPŮSOBEM (VSTOOLS.KOMJAK) Dokumentace nástrojů a uživatelská

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více