Luboslav Lacko tipů a triků pro SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL"

Transkript

1

2 Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011

3 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina Mojzesová Sazba: René Kašík Rejstřík: Daniel Štreit Obálka: Martin Sodomka Komentář na zadní straně obálky: Martin Herodek Technická spolupráce: Jiří Matoušek, Zuzana Šindlerová, Dagmar Hajdajová Odpovědný redaktor: Martin Herodek Technický redaktor: Jiří Matoušek Produkce: Petr Baláš Computer Press, a. s., Holandská 3, Brno Objednávky knih: tel.: ISBN Prodejní kód: K1932 Vydalo nakladatelství Computer Press, a. s., jako svou publikaci. Computer Press, a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

4 Stručný obsah Úvod 33 Výběr vhodné databáze 35 Základy databázové teorie 45 Základy jazyka SQL 63 Databázové tabulky 71 Normalizace databází 89 Pohledy 95 Vkládání, aktualizace a mazání údajů 101 Výběr údajů 117 Spojování údajů z více tabulek a databází 133 Výběr pomocí vnořených dotazů 149 Funkce jazyka SQL 157 Seskupování údajů 191 Indexy 197 Kurzory 203 Transakce a konzistentnost 209 Zachování konzistentnosti údajů 213 Zálohování, import a export údajů 217 Komprese, šifrování a audit údajů 233 Procedurální nadstavby jazyka SQL 241 Uložené procedury, funkce a spouště 257 XML jako nativní formát pro ukládání údajů 267 Vyhledávání v textu 297 Ukládání geografických a geometrických (prostorových) údajů 305

5 4 Stručný obsah Ukládání binárních a multimediálních údajů 333 Základy administrace 341 Optimalizace na úrovni přístupu a dotazování 355 Optimalizace na úrovni databázových struktur 375 Jednoduché řešení z oblasti Business Intelligence 385 Vytvoření a naplnění testovacích tabulek 401 Rejstřík 407

6 Obsah Úvod 33 Komu je kniha určena 33 Konvence použité v knize 33 Doprovodné CD 33 Zpětná vazba od čtenářů 34 Errata 34 Výběr vhodné databáze 35 1 Databáze jako základní pilíř informačního systému 35 2 Výběr databáze pro informační systém 35 3 Jak bude databáze v rámci informačního systému používána? 35 4 Úloha databázového systému v podnikové informatice 36 5 Vývojem prošly nejen technologie, ale i cenová politika 36 6 Komerční produkt versus Open Source 36 7 Kritéria pro výběr databáze 36 8 Jaká edice databáze je vhodná pro konkrétní informační systém? 37 9 Co umí edice Enterprise Typické scénáře nasazení pro edici Enterprise Co umí edice Standard Typické scénáře nasazení pro edici Standard Co umí edice Web Co umí edice Compact a Mobile Co umí edice Express Typické scénáře nasazení pro edici Express XML jako alternativa malé databáze? Microsoft SQL Server Je to ještě MySQL, nebo už Oracle? MySQL: Instalace a konfigurace Oracle XE: konfigurace uživatelského přístupu Oracle XE: Využití cvičného schématu HR Oracle 11g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Nastavení oprávnění Jak na praktické pokusy Jak připravit cvičnou databázi Co ukládá tabulka pro testování výrazů a funkcí 43

7 6 Obsah Základy databázové teorie Co je to databáze, server, platforma Co je to databázový systém Co znamená transakční zpracování údajů Zotavení z chyb a nehod Jak na víceuživatelský přístup Jak se definuje ochrana údajů Co jsou to databázové tabulky Relační vztahy mezi údaji uloženými ve více databázových tabulkách Jaké existují typy domén Jaký je význam domén Co říkají podmínky relačnosti Co jsou to integritní omezení Co je to primární klíč Primární klíč z pohledu relační integrity Primární klíč mohou vytvořit jen silné entity Jednoduchý a kompozitní primární klíč Co je to unikátní klíč Co je to cizí klíč Cizí klíč z pohledu relační integrity Jednoduchý a kompozitní cizí klíč Pravidla pro relační databázové systémy Co říká pravidlo informace Co říká pravidlo zaručeného přístupu Jak na systematické ošetření prázdných hodnot Proč je popis struktury je založen na relačním modelu Co říká pravidlo komplexního datového jazyka Co je aktualizace pohledů Co umí vysokoúrovňová manipulace s údaji Co je fyzická datová nezávislost Co je logická datová nezávislost Co je nezávislost integrity Co je to distribuční nezávislost Co říká pravidlo nenarušení Jak na modelování Modelování databázové aplikace Modelovaní obchodních požadavků Modelování databází 51

8 Obsah 7 66 Co je to databázové schéma Co popisuje konceptuální model Co je to entita Co je to entitně-relační model K čemu slouží vztah Co je to atribut Co říká kardinalita vztahů mezi entitami Co říká vztah jedna ku jedné (1:1, one-to-one) Co říká vztah jeden ku více (1:N, many-to-one) Co říká vztah více ku více (N:M, many-to-many) Co je to parcialita vztahu Co je to unární relace Příklad unární relace Problémy spojené s implementací hierarchické struktury Návrh hierarchické struktury umožňující operace Implementace hierarchické struktury umožňující operace Vytvoření a naplnění hierarchické tabulky Jak to vlastně funguje? Výběr záznamu a jeho nadřízených Výběr záznamu a jeho podřízených Operace v tabulce obsahující hierarchickou strukturu 60 Základy jazyka SQL K čemu slouží jazyk SQL Stručný pohled do historie jazyka SQL SQL slovní zásoba SQL gramatika Data Definition Language (DDL) Data Manipulation Language (DML) Data Control Language (DCL) Příkazy pro řízení transakcí (Transaction Control Commands) Praktický příklad DCL Praktický příklad DDL Praktický příklad DML Středník za SQL příkazem Jak používat komentáře Víceslovné názvy objektů Konvence pro názvy objektů Jak zadat příkaz databázovému serveru 67

9 8 Obsah 103 SQL Server: SQL Server Management Studio Oracle: Klientské a administrátorské aplikace MySQL: Konzolová aplikace 69 Databázové tabulky Vytvoření databáze Vytvoření databázové tabulky příkazem CREATE TABLE Oracle vytvoření dočasné tabulky SQL Server vytvoření dočasné tabulky Oracle vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky SQL Server vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky Vytvoření databázové tabulky prostřednictvím vizuálního návrhu Co jsou to datové typy Jaké číselné datové typy jsou k dispozici Jaké existují datové typy pro vyjádření finančních částek Jaké existují datové typy na uložení celočíselných hodnot Oracle datový typ Number Jaké existují znakové datové typy Jaké existují datové typy pro uložení data a času K čemu slouží hodnota NULL SQL Server jak na řídké sloupce SQL Server jak na filtrované indexy nad řídkými sloupci SQL Server použití filtrovaných indexů nad řídkými sloupci SQL Server jak na filtrovanou statistiku v tabulkách s řídkými sloupci Definování uživatelských datových typů SQL Server definování datového typu Oracle definování datového typu SQL Server k čemu slouží datový typ HierarchyID SQL Server vložení kořenového elementu do hierarchické struktury SQL Server vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server uložení procedury na vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server výpis hierarchické struktury SQL Server vyhledávání v hierarchické struktuře SQL Server změna pozice v hierarchické struktuře SQL Server k čemu slouží datový typ TABLE SQL Server příklad bez použití datového typu TABLE SQL Server příklad použití datového typu TABLE SQL Server přidávání údajů s využitím datového typu TABLE SQL Server informace o datových typech TABLE 81

10 Obsah Omezení pro atributy databázových tabulek Vyloučení hodnoty NULL NOT NULL Co je implicitní hodnota v sloupci DEFAULT Jak na kontrolu zadávaných hodnot CHECK Co je omezení na unikátní hodnotu UNIQUE Co je to primární klíč PRIMARY KEY Jak na primární klíč nad více atributy Co je to cizí klíč FOREIGN KEY Aktivování omezení Deaktivování omezení Modifikace databázové tabulky ALTER TABLE Odstranění databázové tabulky DROP TABLE Oracle zjištění tabulek patřících do schématu SQL Server zjištění tabulek patřících do schématu Výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle výpis indexovaných atributů databázové tabulky SQL Server výpis indexovaných atributů databázové tabulky MySQL výpis indexovaných atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky 88 Normalizace databází Co jsou to normální formy Jaké jsou úrovně normalizace Co říká nultá normální forma (0NF) Co říká první normální forma (1NF) Úprava struktury tabulky do 1NF Úprava struktury tabulky do 1NF pomocí dekompozice Co je to vztah master detail Co říká druhá normální forma (2NF) Úprava struktury tabulky do 2NF Co říká třetí normální forma (3NF) Přesnější definice 3NF Co říká Boyce-Coddova normální forma (BCNF) Co říká čtvrtá normální forma (4NF) Co říká pátá normální forma (5NF) 93

11 10 Obsah Pohledy K čemu slouží pohledy Jak vytvořit pohled Vztah pohledu a tabulek, z nichž byl pohled vytvořen Co jsou to jednoduché pohledy Co jsou to komplexní pohledy Interakce mezi pohledem a tabulkou Odstranění pohledu DROP VIEW K čemu slouží materializované pohledy Oracle vytvoření materializovaného pohledu Oracle: Vytvoření protokolu materializovaného pohledu Vztah mezi materializovaným pohledem a tabulkami, nad nimiž byl vytvořen Odstranění materializovaného pohledu 99 Vkládání, aktualizace a mazání údajů Co je impulzem pro vložení údajů do databáze Vkládání nových záznamů Vkládání nových záznamů s využitím pozice atributů Vkládání údajů z jiné tabulky Generování příkazů INSERT Vkládání unikátních hodnot Vkládání implicitních hodnot Oracle vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více záznamů v rámci jednoho příkazu INSERT Oracle vkládání údajů do více tabulek podle hodnoty atributu Jedinečné hodnoty v primárních klíčích a jejich automatické generování SQL Server automatické generování unikátních hodnot SQL Server příklad pro automatické generování unikátních hodnot Oracle automatické generování unikátních hodnot pomocí sekvencí Oracle vytvoření sekvence Oracle příklad pro vytvoření a použití sekvence Oracle změna a odstranění sekvence MySQL automatické generování unikátních hodnot MySQL přidávání záznamů s využitím automatického generování unikátních hodnot Přidělení nejnižšího volného identifikátoru Změna údajů v tabulce příkaz UPDATE Aktualizace všech údajů v tabulce Aktualizace vybraných údajů v tabulce 109

12 Obsah Aktualizace záznamů s využitím příkazu CASE Aktualizace obsahu tabulky na základě hodnot z jiné tabulky SQL Server vylepšení příkazu UPDATE pro změnu záznamů Výměna hodnot sloupců Vymazání údajů z tabulky DELETE Jaký je rozdíl mezi vymazáním a zrušením objektu Vymazání duplicitních záznamů Odhalování duplicit pomocí spojení samotné tabulky se sebou Vyprázdnění databázové tabulky TRUNCATE TABLE SQL Server k čemu slouží příkaz MERGE SQL Server jak na synchronizaci tabulek příkazem MERGE SQL Server jak na sloučení tabulek příkazem MERGE 115 Výběr údajů Výběr údajů prostřednictvím projekce Výběr údajů prostřednictvím restrikce Výběr údajů prostřednictvím kombinace projekce a restrikce Výběr údajů pomocí příkazu SELECT K čemu slouží klauzule SELECT K čemu slouží klauzule FROM K čemu slouží klauzule WHERE K čemu slouží klauzule GROUP BY K čemu slouží klauzule HAVING K čemu slouží klauzule ODRER BY Jak na výběr všech údajů Projekce pomocí uvedených atributů Co jsou to aliasy atributů K čemu slouží uvozovky v aliasech Přidání textového atributu Operace s hodnotami atributů Vytvoření pseudoatributu pomocí aliasu Spojování textových atributů Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty do intervalu Použití klauzule CASE na vytvoření souhrnů Omezení výběru záznamů podle definovaných kritérií restrikce Porovnávací operátory pro vytvoření podmínky Logické operátory pro vytvoření podmínky Porovnávací operátory pro znakové datové typy 123

13 12 Obsah 249 Operátory pro kombinované podmínky Výběr hodnot patřících do intervalu Výběr hodnot patřících do vyjmenované množiny Výběr podle vzorů Výběr pomocí operátoru LIKE Zamezení výpisu duplicitních záznamů Testování na hodnotu NULL Seřazení údajů ORDER BY Seřazení v opačném pořadí Seřazení podle více atributů Seřazení podle údajů SQL Server k čemu slouží příkaz TOP(n) SQL Server výběr vzorku údajů pomocí klauzule TABLESAMPLE Oracle výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí pomocí funkce NEWID SQL Server výběr určeného počtu záznamů Oracle výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr od určeného záznamu SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné z více tabulek SQL Server národní specifika ve vztahu k vyhledávání a řazení údajů SQL Server k čemu slouží parametr COLLATE Oracle k čemu slouží parametr NLS_LANG MySQL k čemu slouží proměnná CHARACTER_SET 132 Spojování údajů z více tabulek a databází Výběr údajů z více tabulek Tečková konvence pro specifikaci objektů Spojování tabulek pomocí klauzule WHERE Vynechání názvů schémat Použití aliasů při výběru údajů z více tabulek Použití klauzule WHERE pro spojení tabulek i restrikci Výpis údajů z tabulek, které vzájemně souvisejí, přes jinou tabulku Příklad spojení tabulek svázaných pomocí třetí tabulky Výpis údajů z nepřímo souvisejících tabulek přes jinou tabulku Spojení tabulky se sebou Spojování tabulek pomocí klauzule JOIN Výběr vhodného typu spojení 138

14 Obsah Jak na vnitřní spojení (INNER JOIN) Jak na vnější spojení z levé strany (LEFT OUTER JOIN) Jak na vnější spojení z pravé strany (RIGHT OUTER JOIN) Jak na úplné spojení Jak na výlučné spojení Spojení z levé a pravé strany Jak na vnější spojení Jak na vnější spojení z levé strany Jak na vnější spojení z pravé strany Vyhledávání osiřelých záznamů Jak na křížové spojení Spojení tabulky se sebou (self-join) Spojení tabulky se sebou s vyloučením duplicit Spojení typu self-join jako alternativa k některým vnořeným dotazům Jak na úplné spojení SQL Server k čemu slouží operátor APPLY Spojování nehomogenních tabulek Jak použít operátor UNION pro nehomogenní tabulky Uložení údajů získaných z nehomogenních tabulek Rozčlenění položek výpisu tabulky na více typů Jak zjistit průnik dvou tabulek Jak zjistit rozdíl dvou tabulek 148 Výběr pomocí vnořených dotazů Jaké typy úloh se řeší pomocí vnořených dotazů Porovnávání pomocí jednořádkových vnořených dotazů Jak použít agregační funkce ve vnořeném dotazu Jak zapsat víceřádkové vnořené dotazy Jak zapsat vícesloupcové vnořené dotazy Použití funkce NVL Testování existence hodnot Vyhledání osiřelých záznamů Jak na vnořené dotazy s komplexnějším porovnáváním Vkládání, aktualizace a mazání údajů pomocí vnořených dotazů Nalezení n-tého záznamu v pořadí podle daného kritéria Výpis n záznamů podle daného kritéria Co jsou to korelační vnořené dotazy Příklad použití korelačního vnořeného dotazu I Příklad použití korelačního vnořeného dotazu II 154

15 14 Obsah 324 Příklad použití korelačního vnořeného dotazu III SQL Server Common Table Expressions jako alternativa vnořených dotazů SQL Server Common Table Expressions versus vnořené dotazy 155 Funkce jazyka SQL K čemu se používají funkce? Databázový server jako kalkulačka Výpočet souhrnných hodnot pro více záznamů Zjištění počtu záznamů Co umí jednořádkové funkce Jak zapsat přirozený logaritmus Jak na výpočet mocniny čísla e Jak na dekadický logaritmus Jak zjistit všeobecnou mocninu Jak zjistit druhou odmocninu Jak zjistit zbytek po dělení Jak na goniometrické funkce Jak na inverzní goniometrické funkce Jak na hyperbolické funkce Funkce pro zjištění absolutní hodnoty Jak na zaokrouhlování Jak na ořezání čísla Zjištění hodnoty nejbližšího většího celého čísla Zjištění hodnoty nejbližšího menšího celého čísla Zjišťování znaménka Jak na agregační funkce Výpočet aritmetického průměru Zjištění maximální nebo minimální hodnoty Identifikace záznamu obsahujícího maximum resp. minimum Jak zjistit součet hodnot v množině údajů Oracle ohodnocení záznamu podle určených kritérií Oracle procentuální ohodnocení záznamu podle určených kritérií SQL Server k čemu slouží poziční funkce SQL Server příklad pro funkci RANK SQL Server příklad pro funkci RANK z cvičné databáze AdventureWorks SQL Server k čemu slouží funkce DENSE_RANK SQL Server k čemu slouží funkce ROW_NUMBER SQL Server k čemu slouží funkce NTILE SQL Server příklad použití funkcí pro ohodnocení 165

16 Obsah Jak na statistické funkce Oracle překódování údajů podle kódovací tabulky Oracle použití funkce BITAND pro logický součin na úrovni bitů Oracle použití funkce DECODE pro výpis ve formě kontingenční tabulky Zjištění délky textového řetězce Převod řetězce na velká písmena Převod řetězce na malá písmena Převod prvního písmene na velké písmeno Převod čísla na znak Ořezání textového řetězce zleva Ořezání textového řetězce zprava Odstranění mezer nebo znaků z levé strany řetězce Odstranění mezer nebo znaků z pravé strany řetězce Doplnění řetězce zleva Doplnění řetězce zprava Nahrazování znaků v řetězci Speciální nahrazování znaků v řetězci Jak vytvořit podmnožinu řetězce Oracle výpis textových grafů Oracle zdokonalení výpisu textových grafů Funkce pro práci s datem a časem Způsob definování atributu pro datum a čas Vložení aktuálního data a času Vložení zadaného data a času UTC, GMT, SEČ světové časy a časová pásma Přehled odlišností a příklad použití data a času pro jednotlivé platformy SQL Server datové typy pro datum a čas SQL Server nové datové typy pro datum a čas SQL Server seznam datových typů pro datum a čas SQL Server použití nových datových typů pro datum a čas SQL Server převod datových typů pro datum a čas SQL Server hierarchie datumových a časových hodnot SQL Server připočítání hodnoty k datu a času SQL Server rozdíl mezi dvěma hodnotami data a času SQL Server část data a času SQL Server zjištění hodnoty aktuálního data a času SQL Server zjištění hodnoty dne SQL Server zjištění hodnoty měsíce 177

17 16 Obsah 399 SQL Server zjištění hodnoty roku Oracle datové typy pro datum a čas Oracle zadávání datových typů pro datum a čas Oracle datový typ TIMESTAMP Oracle datové typy pro vyjádření intervalu Oracle posunutí data o několik měsíců Oracle aktuální datum a čas Oracle zjištění aktuálního data Oracle zjištění aktuálního data a času Oracle časový posun vůči GMT Oracle část data a času Oracle zjištění posledního dne v měsíci Oracle zjištění aktuální hodnoty lokálního data a času Oracle počet měsíců mezi dvěma daty Oracle následující den v týdnu Oracle část data a času Oracle zaokrouhlení hodnot data a času Oracle ořezání hodnot data a času Oracle časové posunutí připojení Oracle aktuální systémové datum a čas Oracle převod řetězce na datum a čas MySQL zjištění aktuálního data MySQL zjištění aktuálního času MySQL zjištění aktuálního data a času MySQL formátovaný výstup data a času MySQL aktuální systémové datum a čas MySQL aktuální datum a čas MySQL část data a času MySQL datum určené počtem dní od začátku letopočtu MySQL připočtení intervalu k zadanému datu a času MySQL odečtení intervalu od zadaného data a času MySQL hodnota hodin MySQL hodnota minut MySQL hodnota vteřin MySQL hodnota roku a týdnu v roce MySQL název dne v týdnu MySQL název měsíce MySQL pořadové číslo dne v měsíci MySQL pořadové číslo dne v týdnu 185

18 Obsah MySQL pořadové číslo dne v roce MySQL pořadové číslo dne v týdnu MySQL pořadové číslo týdnu v roce MySQL pořadové číslo kvartálu MySQL pořadové číslo roku MySQL převod počtu vteřin na čas MySQL převod času na počet vteřin MySQL počet dní od začátku letopočtu Datumová a časová aritmetika MySQL datumová a časová aritmetika SQL Server funkce pro převod datových typů Oracle převod binárního čísla na dekadické Oracle převod znakových datových typů Oracle převod datumových a časových typů na znakové Oracle převod na datový typ LOB Oracle převod na číselný datový typ Využití matematických, řetězcových a převodních funkcí kontrola rodných čísel 189 Seskupování údajů Seskupování údajů na základě stanoveného kritéria Seskupování záznamů pomocí klauzule GROUP BY Omezení seskupovaných údajů WHERE Omezení skupinových výsledků HAVING Kombinace omezení Seřazení skupinových výsledků Seskupování záznamů obsahujících hodnotu NULL Použití seskupování a agregačních funkcí Eliminace záznamů obsahujících hodnotu NULL Zjišťování duplicit Zjišťování duplicit pomocí vnořeného dotazu Seskupování údajů podle data a času SQL Server klauzule GROUPING SETS 196 Indexy Vyhledávání a vkládání údajů v databázi při náhodném uspořádání Vyhledávání a vkládání údajů v databázi uspořádané podle primárního klíče Zavedení indexů Použití indexů při vyhledávání Vyhledávání pomocí B-stromů Jak B-stromy fungují 198

19 18 Obsah 474 Vytvoření indexu SQL Server vytváření indexů Oracle vytváření indexů Oracle bitmapové indexy Oracle použití bitmapových indexů Odstranění indexu DROP INDEX Nevýhody indexů 201 Kurzory K čemu slouží kurzory? Proces výběru údajů pomocí kurzoru SQL Server deklarace kurzoru SQL Server otevření kurzoru SQL Server výběr údajů prostřednictvím kurzoru SQL Server naplnění proměnných prostřednictvím kurzoru SQL Server uzavření kurzoru Oracle deklarace kurzoru Oracle otevření kurzoru Oracle výběr údajů prostřednictvím kurzoru Oracle uzavření kurzoru Oracle cyklický výběr údajů pomocí kurzoru Oracle testování konce cyklického výběru pomocí kurzoru Problémy spojené s kurzory 206 Transakce a konzistentnost K čemu slouží transakce Transakce pro zachování konzistentnosti údajů Jak transakce fungují Explicitní zrušení transakce Vytváření návratových bodů Zrušení změn od návratového bodu Potvrzení transakce MySQL příklad pro transakce Doporučení pro transakce 212 Zachování konzistentnosti údajů Sdílený přístup více uživatelů SQL Server zachování konzistentnosti údajů Oracle zachování konzistentnosti údajů SQL Server vytvoření statického snímku databáze SQL Server příklad na vyzkoušení statického snímku databáze 215

20 Obsah 19 Zálohování, import a export údajů Proč je potřeba chránit údaje Jak na zálohování údajů K čemu slouží fyzická záložní databáze K čemu slouží logická záložní databáze Synchronní a asynchronní logická záložní databáze Co je kompletní zálohování databáze Co je diferenciální zálohování databáze Co uchovává záloha transakčního protokolu Kdy je vhodná komprese zálohy Co je to replikace databáze Jaké existují druhy zálohování SQL Server modely obnovy databáze SQL Server zálohování databáze SQL Server komprese zálohy SQL Server zrcadlení databáze SQL Server vytvoření koncového bodu pro zrcadlení SQL Server informace o koncových bodech pro zrcadlení SQL Server vytvoření účtů pro zrcadlení Oracle obnova údajů z transakčního protokolu Oracle zálohování databáze ve verzi Express Edition (XE) Import a export údajů Kvalita importovaných údajů Scénáře pro import a export údajů Problémy při importu údajů Oracle export údajů Oracle import údajů Export údajů do flat souboru Oracle export údajů do flat souboru Oracle import údajů z flat souboru Oracle XE export a import údajů Oracle XE import Oracle XE mapování atributů pro import Oracle XE definování primárního klíče pro import Oracle XE export Oracle XE export do formátu Excel Oracle XE export do formátu XML SQL Server nástroj pro export a import údajů 230

21 20 Obsah Komprese, šifrování a audit údajů Komprese údajů v databázích Oracle pokročilá komprese (Advanced Compression) SQL Server řádková komprese SQL Server stránková komprese pomocí prefixů sloupců SQL Server stránková komprese pomocí slovníku SQL Server typické scénáře pro kompresi SQL Server transparentní šifrování údajů SQL Server vytvoření klíče MASTER KEY SQL Server vytvoření certifikátu SQL Server vytvoření šifrovacího klíče SQL Server auditování SQL Server vytvoření objektu typu AUDIT pro server SQL Server povolení auditu SQL Server vytvoření specifikace serverového auditu SQL Server vytvoření specifikace databázového auditu SQL Server testování auditu SQL Server ukončení auditu 239 Procedurální nadstavby jazyka SQL Omezení jazyka SQL T-SQL jak zapsat komentáře T-SQL jak na ladicí výpisy T-SQL jak vypsat obsah proměnných T-SQL jak na převod data a času T-SQL naformátované ladicí výpisy T-SQL výpis pomocí příkazu RAISEERROR T-SQL jak na proměnné T-SQL naplnění proměnných z databázové tabulky T-SQL řízení toku provádění příkazů T-SQL podmínka IF ELSE T-SQL cyklus WHILE T-SQL předčasné opuštění cyklu T-SQL skripty T-SQL dávky K čemu slouží příkaz GO Platnost proměnných v dávkách Kdy použít dávku T-SQL ošetření chyb v T-SQL 246

22 Obsah T-SQL výpis chybových zpráv T-SQL výpis uživatelem definovaných chybových zpráv PL/SQL modulární procedurální jazyk PL/SQL komentáře PL/SQL ladicí výpisy PL/SQL proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle jiné proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle atributu databázové tabulky PL/SQL výpis obsahu proměnných PL/SQL použití znakových datových typů PL/SQL použití datových typů pro datum a čas PL/SQL použití datového typu BOOLEAN PL/SQL naplnění proměnných z databázové tabulky PL/SQL vnořené bloky PL/SQL práce s údaji v tabulkách PL/SQL řízení toku provádění příkazů PL/SQL podmínka IF THEN END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSE END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSIF END IF PL/SQL příkaz CASE pro vícenásobné větvení programu PL/SQL vícenásobné větvení podle podmínky PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli IF PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli WHEN PL/SQL cyklus FOR PL/SQL využití řídicí proměnné cyklu FOR PL/SQL cyklus FOR s definovaným inkrementováním PL/SQL dynamický cyklus FOR PL/SQL záznamy PL/SQL deklarace záznamu podle databázové tabulky PL/SQL ošetření chyb PL/SQL typy výjimek PL/SQL příklad pro ošetření chyb PL/SQL simulování výjimky 256 Uložené procedury, funkce a spouště Uložené procedury Vstupní a výstupní parametry uložených procedur SQL Server vytvoření uložené procedury SQL Server vytvoření uložené procedury v jazyce C# 258

95 101 117 133 149 157 191 197 203 209 213 217 233 241 257 XML

95 101 117 133 149 157 191 197 203 209 213 217 233 241 257 XML Stručný obsah Úvod 33 Výběr vhodné databáze 35 Základy databázové teorie 45 Základy jazyka SQL 63 Databázové tabulky 71 Normalizace databází 89 Pohledy 95 Vkládání, aktualizace a mazání údajů 101 Výběr

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 Krátký pohled do historie SQL Serveru Souhrnný přehled novinek, které přináší verze SQL Server 2008 Optimalizovaná instalace a konfigurace Vynucení

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Obsah. Verze SQL Serveru 2008...21

Obsah. Verze SQL Serveru 2008...21 Obsah Úvod............................................... 11 KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008..... 13 Krátký pohled do historie SQL Serveru.......................................

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 5 Oracle průvodce správou,

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška

Databázové systémy. Datová integrita + základy relační algebry. 4.přednáška Databázové systémy Datová integrita + základy relační algebry 4.přednáška Datová integrita Datová integrita = popisuje pravidla, pomocí nichž hotový db. systém zajistí, že skutečná fyzická data v něm uložená

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Programování a implementace Microsoft SQL Server 2014 databází

Programování a implementace Microsoft SQL Server 2014 databází M20464 Programování a implementace Microsoft SQL Server 2014 databází Popis: Pětidenní kurz určený všem databázovým specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci databázových objektů a programování

Více

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307

Stručný obsah. část III Aktualizace dat Kapitola 10: Aktualizace databáze 257 Kapitola 11: Integrita dat 275 Kapitola 12: Zpracování transakcí 307 Stručný obsah část I Přehled jazyka SQL Kapitola 1: Úvod 27 Kapitola 2: Stručný úvod do jazyka SQL 37 Kapitola 3: Jazyk SQL z širšího pohledu 45 Kapitola 4: Relační databáze 69 Část II Získávání dat Kapitola

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15

Obsah. Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Zdrojové kódy ke knize 15 Errata 15 KAPITOLA 1 Úvod do programo vání v jazyce C++ 17 Základní pojmy 17 Proměnné a konstanty 18 Typy příkazů 18 IDE integrované vývojové

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Databázové systémy Cvičení 5.2

Databázové systémy Cvičení 5.2 Databázové systémy Cvičení 5.2 SQL jako jazyk pro definici dat Detaily zápisu integritních omezení tabulek Integritní omezení tabulek kromě integritních omezení sloupců lze zadat integritní omezení jako

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2016 BI-DBS, LS 2015/16 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Dotazy přes více tabulek 5 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, Spojení tabulek, agregační dotazy, jednoduché a složené

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

ČÁST 1 ÚVOD. Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ

ČÁST 1 ÚVOD. Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ Stručný obsah ČÁST 1 ÚVOD Instalace operačního systému 21 Aktualizace operačního systému 57 Příkazový řádek 77 Windows Script Host 103 ČÁST 2 ŘEŠENÍ Uživatelé a skupiny 117 Soubory a složky 199 Správa

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980

01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 01. Kdy se začala formovat koncept relačních databází (Vznik relačního modelu, první definice SQL)? a) 1950 b) 1960 c) 1970 d) 1980 02. Kdy přibližně vznikly první komerční relační databázové servery?

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

SQL - trigger, Databázové modelování

SQL - trigger, Databázové modelování 6. přednáška z předmětu Datové struktury a databáze (DSD) Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci jan.lisal@tul.cz

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové databáze Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Sylabus předmětu KMA/PDB Úvodní přednáška Základní terminologie Motivace rozdíl klasické

Více

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL,

Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Anotace sady: Dynamické internetové stránky, VY_32_INOVACE_PRG_PHP_01 Klíčová slova: dynamické internetové stránky, HTML, CSS, PHP, SQL, MySQL, Stupeň a typ vzdělávání: gymnaziální vzdělávání, 4. ročník

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách

Jazyk SQL databáze SQLite. připravil ing. petr polách Jazyk SQL databáze SQLite připravil ing. petr polách SQL - úvod Structured Query Language (strukturovaný dotazovací jazyk 70. léta min. století) Standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Základní principy XML 10 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Export a import dat Formát XML a SQL server Zálohování a obnova

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná

Fakulta elektrotechniky a informatiky Databázové systémy 2. Leden 2010 souhrn. Červené dobře (nejspíš), modré možná ZKOUŠKOVÉ TESTY Leden 2010 souhrn Červené dobře (nejspíš), modré možná Pomocí kterého databázového objektu je implementován ATRIBUT z konceptuálního modelu? sloupec referenční omezení index tabulka Omezení

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY):

Text úlohy. Systémový katalog (DICTIONARY): Úloha 1 Částečně správně Bodů 050 / 100 Systémový katalog (DICTIONARY): a Se skládá z tablek a pohledů uložených v tabulkovém SYSTEM b Všechny tabulky vlastní uživatel SYS c Se skládá z tablek a pohledů

Více

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports

Stored Procedures & Database Triggers, Tiskové sestavy v Oracle Reports , Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Demo-cvičení pro IDS 9. dubna 2014 Marek Rychlý Stored Procedures & Database Triggers, Demo-cvičení

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS

7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7. Integrita a bezpečnost dat v DBS 7.1. Implementace integritních omezení... 2 7.1.1. Databázové triggery... 5 7.2. Zajištění bezpečnosti dat... 12 7.2.1. Bezpečnostní mechanismy poskytované SŘBD... 13

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Jak ukládat a efektivně zpracovávat

Více

Databázové systémy I

Databázové systémy I Databázové systémy I Přednáška č. 8 Ing. Jiří Zechmeister Fakulta elektrotechniky a informatiky jiri.zechmeister@upce.cz Skupinové a souhrnné dotazy opakování Obsah Pohledy syntaxe použití význam Vnořené

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring

Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Příprava k certifikaci 70-680, TS: Windows 7, Configuring Kurz umožní studentům připravit se k certifikaci 70-680. Ve školení se studenti seznámí Instalace Windows 7 - Instalace, upgrade a migrace Windows

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Database Research Group Úvod do databázových systémů Cvičení 3 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz

Více

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky

Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky Otázka 20 A7B36DBS Zadání... 1 Slovníček pojmů... 1 Relační DB struktury sloužící k optimalizaci dotazů - indexy, clustery, indexem organizované tabulky... 1 Zadání Relační DB struktury sloužící k optimalizaci

Více

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21

Úvod 17 ČÁST 1. Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Úvod 17 Proč číst tuto knihu? 18 ČÁST 1 Kapitola 1: Principy návrhu doménové struktury služby Active Directory 21 Kritéria návrhu doménové struktury služby Active Directory 22 Schéma 23 Aspekty návrhu

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů),

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich

Úvod do databázových systémů. Ing. Jan Šudřich Ing. Jan Šudřich jan.sudrich@mail.vsfs.cz 1. Cíl předmětu: Úvod do databázových systémů Poskytnutí informací o vývoji databázových systémů Seznámení s nejčastějšími databázovými systémy Vysvětlení používaných

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

Databázové systémy Cvičení 5.3

Databázové systémy Cvičení 5.3 Databázové systémy Cvičení 5.3 SQL jako jazyk pro manipulaci s daty SQL jako jazyk pro manipulaci s daty Aktualizace dat v SQL úprava záznamů v relacích (tabulkách) vložení záznamu INSERT INTO oprava záznamu

Více

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad 10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování data čerpána z primárních informačních systémů a dalších zdrojů OLAP

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda

Dotazovací jazyky I. Datová krychle. Soběslav Benda Dotazovací jazyky I Datová krychle Soběslav Benda Obsah Úvod do problematiky Varianty přístupu uživatelů ke zdrojům dat OLTP vs. OLAP Datová analýza Motivace Vytvoření křížové tabulky Datová krychle Teorie

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Analýza a modelování dat. Přednáška 9

Analýza a modelování dat. Přednáška 9 Analýza a modelování dat Přednáška 9 Další dotazování nad kostkou Rozšíření SQL99 rozšíření SQL99 (minulá přednáška): seskupovací operátory za GROUP BY CUBE statistiky dle řezů ROLLUP statistiky dle rolování

Více