XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "95 101 117 133 149 157 191 197 203 209 213 217 233 241 257 XML"

Transkript

1 Stručný obsah Úvod 33 Výběr vhodné databáze 35 Základy databázové teorie 45 Základy jazyka SQL 63 Databázové tabulky 71 Normalizace databází 89 Pohledy 95 Vkládání, aktualizace a mazání údajů 101 Výběr údajů 117 Spojování údajů z více tabulek a databází 133 Výběr pomocí vnořených dotazů 149 Funkce jazyka SQL 157 Seskupování údajů 191 Indexy 197 Kurzory 203 Transakce a konzistentnost 209 Zachování konzistentnosti údajů 213 Zálohování, import a export údajů 217 Komprese, šifrování a audit údajů 233 Procedurální nadstavby jazyka SQL 241 Uložené procedury, funkce a spouště 257 XML jako nativní formát pro ukládání údajů 267 Vyhledávání v textu 297 Ukládání geografických a geometrických (prostorových) údajů 305

2 4 Stručný obsah Ukládání binárních a multimediálních údajů 333 Základy administrace 341 Optimalizace na úrovni přístupu a dotazování 355 Optimalizace na úrovni databázových struktur 375 Jednoduché řešení z oblasti Business Intelligence 385 Vytvoření a naplnění testovacích tabulek 401 Rejstřík 407

3 Obsah Úvod 33 Komu je kniha určena 33 Konvence použité v knize 33 Doprovodné CD 33 Zpětná vazba od čtenářů 34 Errata 34 Výběr vhodné databáze 35 1 Databáze jako základní pilíř informačního systému 35 2 Výběr databáze pro informační systém 35 3 Jak bude databáze v rámci informačního systému používána? 35 4 Úloha databázového systému v podnikové informatice 36 5 Vývojem prošly nejen technologie, ale i cenová politika 36 6 Komerční produkt versus Open Source 36 7 Kritéria pro výběr databáze 36 8 Jaká edice databáze je vhodná pro konkrétní informační systém? 37 9 Co umí edice Enterprise Typické scénáře nasazení pro edici Enterprise Co umí edice Standard Typické scénáře nasazení pro edici Standard Co umí edice Web Co umí edice Compact a Mobile Co umí edice Express Typické scénáře nasazení pro edici Express XML jako alternativa malé databáze? Microsoft SQL Server Je to ještě MySQL, nebo už Oracle? MySQL: Instalace a konfigurace Oracle XE: konfigurace uživatelského přístupu Oracle XE: Využití cvičného schématu HR Oracle 11g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Odemčení účtu Oracle 10g XE: Nastavení oprávnění Jak na praktické pokusy Jak připravit cvičnou databázi Co ukládá tabulka pro testování výrazů a funkcí 43

4 6 Obsah Základy databázové teorie Co je to databáze, server, platforma Co je to databázový systém Co znamená transakční zpracování údajů Zotavení z chyb a nehod Jak na víceuživatelský přístup Jak se definuje ochrana údajů Co jsou to databázové tabulky Relační vztahy mezi údaji uloženými ve více databázových tabulkách Jaké existují typy domén Jaký je význam domén Co říkají podmínky relačnosti Co jsou to integritní omezení Co je to primární klíč Primární klíč z pohledu relační integrity Primární klíč mohou vytvořit jen silné entity Jednoduchý a kompozitní primární klíč Co je to unikátní klíč Co je to cizí klíč Cizí klíč z pohledu relační integrity Jednoduchý a kompozitní cizí klíč Pravidla pro relační databázové systémy Co říká pravidlo informace Co říká pravidlo zaručeného přístupu Jak na systematické ošetření prázdných hodnot Proč je popis struktury je založen na relačním modelu Co říká pravidlo komplexního datového jazyka Co je aktualizace pohledů Co umí vysokoúrovňová manipulace s údaji Co je fyzická datová nezávislost Co je logická datová nezávislost Co je nezávislost integrity Co je to distribuční nezávislost Co říká pravidlo nenarušení Jak na modelování Modelování databázové aplikace Modelovaní obchodních požadavků Modelování databází 51

5 Obsah 7 66 Co je to databázové schéma Co popisuje konceptuální model Co je to entita Co je to entitně-relační model K čemu slouží vztah Co je to atribut Co říká kardinalita vztahů mezi entitami Co říká vztah jedna ku jedné (1:1, one-to-one) Co říká vztah jeden ku více (1:N, many-to-one) Co říká vztah více ku více (N:M, many-to-many) Co je to parcialita vztahu Co je to unární relace Příklad unární relace Problémy spojené s implementací hierarchické struktury Návrh hierarchické struktury umožňující operace Implementace hierarchické struktury umožňující operace Vytvoření a naplnění hierarchické tabulky Jak to vlastně funguje? Výběr záznamu a jeho nadřízených Výběr záznamu a jeho podřízených Operace v tabulce obsahující hierarchickou strukturu 60 Základy jazyka SQL K čemu slouží jazyk SQL Stručný pohled do historie jazyka SQL SQL slovní zásoba SQL gramatika Data Definition Language (DDL) Data Manipulation Language (DML) Data Control Language (DCL) Příkazy pro řízení transakcí (Transaction Control Commands) Praktický příklad DCL Praktický příklad DDL Praktický příklad DML Středník za SQL příkazem Jak používat komentáře Víceslovné názvy objektů Konvence pro názvy objektů Jak zadat příkaz databázovému serveru 67

6 8 Obsah 103 SQL Server: SQL Server Management Studio Oracle: Klientské a administrátorské aplikace MySQL: Konzolová aplikace 69 Databázové tabulky Vytvoření databáze Vytvoření databázové tabulky příkazem CREATE TABLE Oracle vytvoření dočasné tabulky SQL Server vytvoření dočasné tabulky Oracle vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky SQL Server vytvoření databázové tabulky podle už existující tabulky Vytvoření databázové tabulky prostřednictvím vizuálního návrhu Co jsou to datové typy Jaké číselné datové typy jsou k dispozici Jaké existují datové typy pro vyjádření finančních částek Jaké existují datové typy na uložení celočíselných hodnot Oracle datový typ Number Jaké existují znakové datové typy Jaké existují datové typy pro uložení data a času K čemu slouží hodnota NULL SQL Server jak na řídké sloupce SQL Server jak na filtrované indexy nad řídkými sloupci SQL Server použití filtrovaných indexů nad řídkými sloupci SQL Server jak na filtrovanou statistiku v tabulkách s řídkými sloupci Definování uživatelských datových typů SQL Server definování datového typu Oracle definování datového typu SQL Server k čemu slouží datový typ HierarchyID SQL Server vložení kořenového elementu do hierarchické struktury SQL Server vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server uložení procedury na vložení potomka do hierarchické struktury SQL Server výpis hierarchické struktury SQL Server vyhledávání v hierarchické struktuře SQL Server změna pozice v hierarchické struktuře SQL Server k čemu slouží datový typ TABLE SQL Server příklad bez použití datového typu TABLE SQL Server příklad použití datového typu TABLE SQL Server přidávání údajů s využitím datového typu TABLE SQL Server informace o datových typech TABLE 81

7 Obsah Omezení pro atributy databázových tabulek Vyloučení hodnoty NULL NOT NULL Co je implicitní hodnota v sloupci DEFAULT Jak na kontrolu zadávaných hodnot CHECK Co je omezení na unikátní hodnotu UNIQUE Co je to primární klíč PRIMARY KEY Jak na primární klíč nad více atributy Co je to cizí klíč FOREIGN KEY Aktivování omezení Deaktivování omezení Modifikace databázové tabulky ALTER TABLE Odstranění databázové tabulky DROP TABLE Oracle zjištění tabulek patřících do schématu SQL Server zjištění tabulek patřících do schématu Výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle komplexní výpis atributů databázové tabulky Oracle výpis indexovaných atributů databázové tabulky SQL Server výpis indexovaných atributů databázové tabulky MySQL výpis indexovaných atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky Oracle výpis omezení týkajících se atributů databázové tabulky 88 Normalizace databází Co jsou to normální formy Jaké jsou úrovně normalizace Co říká nultá normální forma (0NF) Co říká první normální forma (1NF) Úprava struktury tabulky do 1NF Úprava struktury tabulky do 1NF pomocí dekompozice Co je to vztah master detail Co říká druhá normální forma (2NF) Úprava struktury tabulky do 2NF Co říká třetí normální forma (3NF) Přesnější definice 3NF Co říká Boyce-Coddova normální forma (BCNF) Co říká čtvrtá normální forma (4NF) Co říká pátá normální forma (5NF) 93

8 10 Obsah Pohledy K čemu slouží pohledy Jak vytvořit pohled Vztah pohledu a tabulek, z nichž byl pohled vytvořen Co jsou to jednoduché pohledy Co jsou to komplexní pohledy Interakce mezi pohledem a tabulkou Odstranění pohledu DROP VIEW K čemu slouží materializované pohledy Oracle vytvoření materializovaného pohledu Oracle: Vytvoření protokolu materializovaného pohledu Vztah mezi materializovaným pohledem a tabulkami, nad nimiž byl vytvořen Odstranění materializovaného pohledu 99 Vkládání, aktualizace a mazání údajů Co je impulzem pro vložení údajů do databáze Vkládání nových záznamů Vkládání nových záznamů s využitím pozice atributů Vkládání údajů z jiné tabulky Generování příkazů INSERT Vkládání unikátních hodnot Vkládání implicitních hodnot Oracle vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více hodnot do tabulky SQL Server vkládání více záznamů v rámci jednoho příkazu INSERT Oracle vkládání údajů do více tabulek podle hodnoty atributu Jedinečné hodnoty v primárních klíčích a jejich automatické generování SQL Server automatické generování unikátních hodnot SQL Server příklad pro automatické generování unikátních hodnot Oracle automatické generování unikátních hodnot pomocí sekvencí Oracle vytvoření sekvence Oracle příklad pro vytvoření a použití sekvence Oracle změna a odstranění sekvence MySQL automatické generování unikátních hodnot MySQL přidávání záznamů s využitím automatického generování unikátních hodnot Přidělení nejnižšího volného identifikátoru Změna údajů v tabulce příkaz UPDATE Aktualizace všech údajů v tabulce Aktualizace vybraných údajů v tabulce 109

9 Obsah Aktualizace záznamů s využitím příkazu CASE Aktualizace obsahu tabulky na základě hodnot z jiné tabulky SQL Server vylepšení příkazu UPDATE pro změnu záznamů Výměna hodnot sloupců Vymazání údajů z tabulky DELETE Jaký je rozdíl mezi vymazáním a zrušením objektu Vymazání duplicitních záznamů Odhalování duplicit pomocí spojení samotné tabulky se sebou Vyprázdnění databázové tabulky TRUNCATE TABLE SQL Server k čemu slouží příkaz MERGE SQL Server jak na synchronizaci tabulek příkazem MERGE SQL Server jak na sloučení tabulek příkazem MERGE 115 Výběr údajů Výběr údajů prostřednictvím projekce Výběr údajů prostřednictvím restrikce Výběr údajů prostřednictvím kombinace projekce a restrikce Výběr údajů pomocí příkazu SELECT K čemu slouží klauzule SELECT K čemu slouží klauzule FROM K čemu slouží klauzule WHERE K čemu slouží klauzule GROUP BY K čemu slouží klauzule HAVING K čemu slouží klauzule ODRER BY Jak na výběr všech údajů Projekce pomocí uvedených atributů Co jsou to aliasy atributů K čemu slouží uvozovky v aliasech Přidání textového atributu Operace s hodnotami atributů Vytvoření pseudoatributu pomocí aliasu Spojování textových atributů Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty Použití klauzule CASE na přiřazení hodnoty do intervalu Použití klauzule CASE na vytvoření souhrnů Omezení výběru záznamů podle definovaných kritérií restrikce Porovnávací operátory pro vytvoření podmínky Logické operátory pro vytvoření podmínky Porovnávací operátory pro znakové datové typy 123

10 12 Obsah 249 Operátory pro kombinované podmínky Výběr hodnot patřících do intervalu Výběr hodnot patřících do vyjmenované množiny Výběr podle vzorů Výběr pomocí operátoru LIKE Zamezení výpisu duplicitních záznamů Testování na hodnotu NULL Seřazení údajů ORDER BY Seřazení v opačném pořadí Seřazení podle více atributů Seřazení podle údajů SQL Server k čemu slouží příkaz TOP(n) SQL Server výběr vzorku údajů pomocí klauzule TABLESAMPLE Oracle výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí SQL Server výběr údajů v náhodném pořadí pomocí funkce NEWID SQL Server výběr určeného počtu záznamů Oracle výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr určeného počtu záznamů MySQL výběr od určeného záznamu SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné SQL Server výběr počtu záznamů daného obsahem proměnné z více tabulek SQL Server národní specifika ve vztahu k vyhledávání a řazení údajů SQL Server k čemu slouží parametr COLLATE Oracle k čemu slouží parametr NLS_LANG MySQL k čemu slouží proměnná CHARACTER_SET 132 Spojování údajů z více tabulek a databází Výběr údajů z více tabulek Tečková konvence pro specifikaci objektů Spojování tabulek pomocí klauzule WHERE Vynechání názvů schémat Použití aliasů při výběru údajů z více tabulek Použití klauzule WHERE pro spojení tabulek i restrikci Výpis údajů z tabulek, které vzájemně souvisejí, přes jinou tabulku Příklad spojení tabulek svázaných pomocí třetí tabulky Výpis údajů z nepřímo souvisejících tabulek přes jinou tabulku Spojení tabulky se sebou Spojování tabulek pomocí klauzule JOIN Výběr vhodného typu spojení 138

11 Obsah Jak na vnitřní spojení (INNER JOIN) Jak na vnější spojení z levé strany (LEFT OUTER JOIN) Jak na vnější spojení z pravé strany (RIGHT OUTER JOIN) Jak na úplné spojení Jak na výlučné spojení Spojení z levé a pravé strany Jak na vnější spojení Jak na vnější spojení z levé strany Jak na vnější spojení z pravé strany Vyhledávání osiřelých záznamů Jak na křížové spojení Spojení tabulky se sebou (self-join) Spojení tabulky se sebou s vyloučením duplicit Spojení typu self-join jako alternativa k některým vnořeným dotazům Jak na úplné spojení SQL Server k čemu slouží operátor APPLY Spojování nehomogenních tabulek Jak použít operátor UNION pro nehomogenní tabulky Uložení údajů získaných z nehomogenních tabulek Rozčlenění položek výpisu tabulky na více typů Jak zjistit průnik dvou tabulek Jak zjistit rozdíl dvou tabulek 148 Výběr pomocí vnořených dotazů Jaké typy úloh se řeší pomocí vnořených dotazů Porovnávání pomocí jednořádkových vnořených dotazů Jak použít agregační funkce ve vnořeném dotazu Jak zapsat víceřádkové vnořené dotazy Jak zapsat vícesloupcové vnořené dotazy Použití funkce NVL Testování existence hodnot Vyhledání osiřelých záznamů Jak na vnořené dotazy s komplexnějším porovnáváním Vkládání, aktualizace a mazání údajů pomocí vnořených dotazů Nalezení n-tého záznamu v pořadí podle daného kritéria Výpis n záznamů podle daného kritéria Co jsou to korelační vnořené dotazy Příklad použití korelačního vnořeného dotazu I Příklad použití korelačního vnořeného dotazu II 154

12 14 Obsah 324 Příklad použití korelačního vnořeného dotazu III SQL Server Common Table Expressions jako alternativa vnořených dotazů SQL Server Common Table Expressions versus vnořené dotazy 155 Funkce jazyka SQL K čemu se používají funkce? Databázový server jako kalkulačka Výpočet souhrnných hodnot pro více záznamů Zjištění počtu záznamů Co umí jednořádkové funkce Jak zapsat přirozený logaritmus Jak na výpočet mocniny čísla e Jak na dekadický logaritmus Jak zjistit všeobecnou mocninu Jak zjistit druhou odmocninu Jak zjistit zbytek po dělení Jak na goniometrické funkce Jak na inverzní goniometrické funkce Jak na hyperbolické funkce Funkce pro zjištění absolutní hodnoty Jak na zaokrouhlování Jak na ořezání čísla Zjištění hodnoty nejbližšího většího celého čísla Zjištění hodnoty nejbližšího menšího celého čísla Zjišťování znaménka Jak na agregační funkce Výpočet aritmetického průměru Zjištění maximální nebo minimální hodnoty Identifikace záznamu obsahujícího maximum resp. minimum Jak zjistit součet hodnot v množině údajů Oracle ohodnocení záznamu podle určených kritérií Oracle procentuální ohodnocení záznamu podle určených kritérií SQL Server k čemu slouží poziční funkce SQL Server příklad pro funkci RANK SQL Server příklad pro funkci RANK z cvičné databáze AdventureWorks SQL Server k čemu slouží funkce DENSE_RANK SQL Server k čemu slouží funkce ROW_NUMBER SQL Server k čemu slouží funkce NTILE SQL Server příklad použití funkcí pro ohodnocení 165

13 Obsah Jak na statistické funkce Oracle překódování údajů podle kódovací tabulky Oracle použití funkce BITAND pro logický součin na úrovni bitů Oracle použití funkce DECODE pro výpis ve formě kontingenční tabulky Zjištění délky textového řetězce Převod řetězce na velká písmena Převod řetězce na malá písmena Převod prvního písmene na velké písmeno Převod čísla na znak Ořezání textového řetězce zleva Ořezání textového řetězce zprava Odstranění mezer nebo znaků z levé strany řetězce Odstranění mezer nebo znaků z pravé strany řetězce Doplnění řetězce zleva Doplnění řetězce zprava Nahrazování znaků v řetězci Speciální nahrazování znaků v řetězci Jak vytvořit podmnožinu řetězce Oracle výpis textových grafů Oracle zdokonalení výpisu textových grafů Funkce pro práci s datem a časem Způsob definování atributu pro datum a čas Vložení aktuálního data a času Vložení zadaného data a času UTC, GMT, SEČ světové časy a časová pásma Přehled odlišností a příklad použití data a času pro jednotlivé platformy SQL Server datové typy pro datum a čas SQL Server nové datové typy pro datum a čas SQL Server seznam datových typů pro datum a čas SQL Server použití nových datových typů pro datum a čas SQL Server převod datových typů pro datum a čas SQL Server hierarchie datumových a časových hodnot SQL Server připočítání hodnoty k datu a času SQL Server rozdíl mezi dvěma hodnotami data a času SQL Server část data a času SQL Server zjištění hodnoty aktuálního data a času SQL Server zjištění hodnoty dne SQL Server zjištění hodnoty měsíce 177

14 16 Obsah 399 SQL Server zjištění hodnoty roku Oracle datové typy pro datum a čas Oracle zadávání datových typů pro datum a čas Oracle datový typ TIMESTAMP Oracle datové typy pro vyjádření intervalu Oracle posunutí data o několik měsíců Oracle aktuální datum a čas Oracle zjištění aktuálního data Oracle zjištění aktuálního data a času Oracle časový posun vůči GMT Oracle část data a času Oracle zjištění posledního dne v měsíci Oracle zjištění aktuální hodnoty lokálního data a času Oracle počet měsíců mezi dvěma daty Oracle následující den v týdnu Oracle část data a času Oracle zaokrouhlení hodnot data a času Oracle ořezání hodnot data a času Oracle časové posunutí připojení Oracle aktuální systémové datum a čas Oracle převod řetězce na datum a čas MySQL zjištění aktuálního data MySQL zjištění aktuálního času MySQL zjištění aktuálního data a času MySQL formátovaný výstup data a času MySQL aktuální systémové datum a čas MySQL aktuální datum a čas MySQL část data a času MySQL datum určené počtem dní od začátku letopočtu MySQL připočtení intervalu k zadanému datu a času MySQL odečtení intervalu od zadaného data a času MySQL hodnota hodin MySQL hodnota minut MySQL hodnota vteřin MySQL hodnota roku a týdnu v roce MySQL název dne v týdnu MySQL název měsíce MySQL pořadové číslo dne v měsíci MySQL pořadové číslo dne v týdnu 185

15 Obsah MySQL pořadové číslo dne v roce MySQL pořadové číslo dne v týdnu MySQL pořadové číslo týdnu v roce MySQL pořadové číslo kvartálu MySQL pořadové číslo roku MySQL převod počtu vteřin na čas MySQL převod času na počet vteřin MySQL počet dní od začátku letopočtu Datumová a časová aritmetika MySQL datumová a časová aritmetika SQL Server funkce pro převod datových typů Oracle převod binárního čísla na dekadické Oracle převod znakových datových typů Oracle převod datumových a časových typů na znakové Oracle převod na datový typ LOB Oracle převod na číselný datový typ Využití matematických, řetězcových a převodních funkcí kontrola rodných čísel 189 Seskupování údajů Seskupování údajů na základě stanoveného kritéria Seskupování záznamů pomocí klauzule GROUP BY Omezení seskupovaných údajů WHERE Omezení skupinových výsledků HAVING Kombinace omezení Seřazení skupinových výsledků Seskupování záznamů obsahujících hodnotu NULL Použití seskupování a agregačních funkcí Eliminace záznamů obsahujících hodnotu NULL Zjišťování duplicit Zjišťování duplicit pomocí vnořeného dotazu Seskupování údajů podle data a času SQL Server klauzule GROUPING SETS 196 Indexy Vyhledávání a vkládání údajů v databázi při náhodném uspořádání Vyhledávání a vkládání údajů v databázi uspořádané podle primárního klíče Zavedení indexů Použití indexů při vyhledávání Vyhledávání pomocí B-stromů Jak B-stromy fungují 198

16 18 Obsah 474 Vytvoření indexu SQL Server vytváření indexů Oracle vytváření indexů Oracle bitmapové indexy Oracle použití bitmapových indexů Odstranění indexu DROP INDEX Nevýhody indexů 201 Kurzory K čemu slouží kurzory? Proces výběru údajů pomocí kurzoru SQL Server deklarace kurzoru SQL Server otevření kurzoru SQL Server výběr údajů prostřednictvím kurzoru SQL Server naplnění proměnných prostřednictvím kurzoru SQL Server uzavření kurzoru Oracle deklarace kurzoru Oracle otevření kurzoru Oracle výběr údajů prostřednictvím kurzoru Oracle uzavření kurzoru Oracle cyklický výběr údajů pomocí kurzoru Oracle testování konce cyklického výběru pomocí kurzoru Problémy spojené s kurzory 206 Transakce a konzistentnost K čemu slouží transakce Transakce pro zachování konzistentnosti údajů Jak transakce fungují Explicitní zrušení transakce Vytváření návratových bodů Zrušení změn od návratového bodu Potvrzení transakce MySQL příklad pro transakce Doporučení pro transakce 212 Zachování konzistentnosti údajů Sdílený přístup více uživatelů SQL Server zachování konzistentnosti údajů Oracle zachování konzistentnosti údajů SQL Server vytvoření statického snímku databáze SQL Server příklad na vyzkoušení statického snímku databáze 215

17 Obsah 19 Zálohování, import a export údajů Proč je potřeba chránit údaje Jak na zálohování údajů K čemu slouží fyzická záložní databáze K čemu slouží logická záložní databáze Synchronní a asynchronní logická záložní databáze Co je kompletní zálohování databáze Co je diferenciální zálohování databáze Co uchovává záloha transakčního protokolu Kdy je vhodná komprese zálohy Co je to replikace databáze Jaké existují druhy zálohování SQL Server modely obnovy databáze SQL Server zálohování databáze SQL Server komprese zálohy SQL Server zrcadlení databáze SQL Server vytvoření koncového bodu pro zrcadlení SQL Server informace o koncových bodech pro zrcadlení SQL Server vytvoření účtů pro zrcadlení Oracle obnova údajů z transakčního protokolu Oracle zálohování databáze ve verzi Express Edition (XE) Import a export údajů Kvalita importovaných údajů Scénáře pro import a export údajů Problémy při importu údajů Oracle export údajů Oracle import údajů Export údajů do flat souboru Oracle export údajů do flat souboru Oracle import údajů z flat souboru Oracle XE export a import údajů Oracle XE import Oracle XE mapování atributů pro import Oracle XE definování primárního klíče pro import Oracle XE export Oracle XE export do formátu Excel Oracle XE export do formátu XML SQL Server nástroj pro export a import údajů 230

18 20 Obsah Komprese, šifrování a audit údajů Komprese údajů v databázích Oracle pokročilá komprese (Advanced Compression) SQL Server řádková komprese SQL Server stránková komprese pomocí prefixů sloupců SQL Server stránková komprese pomocí slovníku SQL Server typické scénáře pro kompresi SQL Server transparentní šifrování údajů SQL Server vytvoření klíče MASTER KEY SQL Server vytvoření certifikátu SQL Server vytvoření šifrovacího klíče SQL Server auditování SQL Server vytvoření objektu typu AUDIT pro server SQL Server povolení auditu SQL Server vytvoření specifikace serverového auditu SQL Server vytvoření specifikace databázového auditu SQL Server testování auditu SQL Server ukončení auditu 239 Procedurální nadstavby jazyka SQL Omezení jazyka SQL T-SQL jak zapsat komentáře T-SQL jak na ladicí výpisy T-SQL jak vypsat obsah proměnných T-SQL jak na převod data a času T-SQL naformátované ladicí výpisy T-SQL výpis pomocí příkazu RAISEERROR T-SQL jak na proměnné T-SQL naplnění proměnných z databázové tabulky T-SQL řízení toku provádění příkazů T-SQL podmínka IF ELSE T-SQL cyklus WHILE T-SQL předčasné opuštění cyklu T-SQL skripty T-SQL dávky K čemu slouží příkaz GO Platnost proměnných v dávkách Kdy použít dávku T-SQL ošetření chyb v T-SQL 246

19 Obsah T-SQL výpis chybových zpráv T-SQL výpis uživatelem definovaných chybových zpráv PL/SQL modulární procedurální jazyk PL/SQL komentáře PL/SQL ladicí výpisy PL/SQL proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle jiné proměnné PL/SQL deklarování typu proměnné podle atributu databázové tabulky PL/SQL výpis obsahu proměnných PL/SQL použití znakových datových typů PL/SQL použití datových typů pro datum a čas PL/SQL použití datového typu BOOLEAN PL/SQL naplnění proměnných z databázové tabulky PL/SQL vnořené bloky PL/SQL práce s údaji v tabulkách PL/SQL řízení toku provádění příkazů PL/SQL podmínka IF THEN END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSE END IF PL/SQL podmínka IF THEN ELSIF END IF PL/SQL příkaz CASE pro vícenásobné větvení programu PL/SQL vícenásobné větvení podle podmínky PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli IF PL/SQL jednoduchý cyklus, podmínka v klauzuli WHEN PL/SQL cyklus FOR PL/SQL využití řídicí proměnné cyklu FOR PL/SQL cyklus FOR s definovaným inkrementováním PL/SQL dynamický cyklus FOR PL/SQL záznamy PL/SQL deklarace záznamu podle databázové tabulky PL/SQL ošetření chyb PL/SQL typy výjimek PL/SQL příklad pro ošetření chyb PL/SQL simulování výjimky 256 Uložené procedury, funkce a spouště Uložené procedury Vstupní a výstupní parametry uložených procedur SQL Server vytvoření uložené procedury SQL Server vytvoření uložené procedury v jazyce C# 258

20 22 Obsah 619 Oracle vytvoření uložené procedury Uložená procedura s výstupním parametrem Vnořené uložené procedury Viditelnost objektů ve vnořených uložených procedurách Odstranění uložené procedury K čemu slouží funkce SQL Server vytvoření funkce SQL Server vytvoření funkce v jazyce C# Oracle vytvoření funkce Odstranění funkce K čemu slouží spouště Definování událostí pro aktivaci SQL Server vytvoření spouště SQL Server příklad použití spouště SQL Server vytvoření spouště v jazyce C# Oracle vytvoření spouště Oracle příklad použití spouště Odstranění spouště Zřetězení spouští Zakázání spouště 266 XML jako nativní formát pro ukládání údajů Co je to XML Jakou strukturu má dokument XML Omezení ohledně volby názvů prvků Schéma XML Transformace pomocí jazyka XSLT XML na platformě Oracle Podporuje vaše verze databáze Oracle XML DB? Oracle vložení údajů z databáze do elementu XML Oracle vložení údajů do více elementů XML Oracle příklad vytvoření dokumentu XML Oracle příklad vytvoření formátovaného dokumentu XML Oracle generování elementů XML pomocí funkce SYS_XMLGEN Oracle sloučení elementů XML pomocí funkce SYS_XMLAGG Oracle výpis více atributů XML Oracle ukládání údajů v nativním formátu XML Oracle ukládání údajů v nativním formátu XML Oracle výpis údajů v nativním formátu XML 272

21 Obsah Oracle kombinace relačních atributů a atributů XML Oracle vyhledávání v dokumentu XML SQL Server výpis údajů ve formátu XML SQL Server výpis údajů s využitím klauzule ELEMENTS SQL Server výpis údajů ve formátu XML s použitím modifikátorů RAW, AUTO a PATH SQL Server použití modifikátoru RAW SQL Server použití modifikátoru AUTO SQL Server použití modifikátorů AUTO a ROOT SQL Server použití modifikátoru PATH SQL Server kombinace s modifikátorem XMLSCHEMA Načítání části dokumentu XML do paměti Načítání části dokumentu XML do databázové tabulky SQL Server nativní formát XML SQL Server vkládání údajů v nativním formátu XML SQL Server výběr údajů v nativním formátu XML SQL Server vložení dokumentu XML ze souboru SQL Server naplnění proměnné datového typu XML z databázové tabulky SQL Server výhody nativního datového typu XML SQL Server indexy XML K čemu slouží technologie XQuery XQuery klíčové slovo FOR XQuery klíčové slovo LET XQuery klíčové slovo WHERE XQuery klíčové slovo ORDER BY XQuery klíčové slovo RETURN Oracle jak zadávat serveru příkazy jazyka XQuery Oracle jednoduchý příklad použití jazyka XQuery Oracle výběr údajů z dokumentu XML pomocí jazyka XQuery Oracle dotazy jazyka XQuery v cvičném schématu OE (Order Entry) Oracle zjištění počtu dokumentů pomocí jazyka XQuery Oracle restrikce pomocí podmínky jazyka XQuery Oracle zobrazení hodnot vybraných elementů pomocí jazyka XQuery Oracle vyhledávání pomocí identifikátoru přes jazyk XQuery Oracle zrychlení vyhledávání v jazyce XQuery pomocí indexů Oracle aplikování dotazů jazyka XQuery na relační tabulky Oracle cvičný příklad pro dotazy jazyka XQuery do relačních tabulek Oracle výběr údajů z relačních tabulek do formátu XML Oracle výběr údajů z relačních tabulek do souboru XML 288

22 24 Obsah 694 Oracle výběr údajů z relačních tabulek do definovaného dokumentu XML Oracle dotazy jazyka XQuery do relačních tabulek obsahujících datový typ XML Oracle jednoduchý dotaz jazyka XQuery do relačních tabulek obsahujících datový typ XML Oracle příklad komplexního dotazu jazyka XQuery do relačních tabulek obsahujících datový typ XML Oracle pohledy XML vytvořené z relačních tabulek pomocí dotazu jazyka XQuery SQL Server jak zadávat serveru příkazy jazyka XQuery SQL Server jednoduchý příklad použití jazyka XQuery SQL Server komentář v jazyce XQuery SQL Server využití funkcí jazyka XQuery SQL Server výběr údajů z databáze pomocí jazyka XQuery SQL Server příklad použití dotazu jazyka XQuery SQL Server použití klauzule LET SQL Server použití příkazů jazyka XQuery pro databázovou tabulku, příprava údajů SQL Server jednoduchý dotaz pomocí metody XML.query SQL Server jednoduchý dotaz typu FLOWR SQL Server dotaz typu FLOWR s podmínkou SQL Server výpis elementu pomocí predikátu jazyka XPath SQL Server metoda XML.exists SQL Server metoda XML.value Metoda XML.nodes s klauzulí CROSS APPLY Metoda XML.nodes s klauzulí OUTER APPLY 296 Vyhledávání v textu Vyhledávání v textu SQL Server cvičná tabulka pro fulltextové vyhledávání SQL Server vytvoření fulltextového katalogu SQL Server vytvoření fulltextového indexu SQL Server výpis klíčových slov pro fulltextové vyhledávání SQL Server predikát FREETEXT pro sestavení podmínek vyhledávání SQL Server predikát CONTAINS pro sestavení neostrých podmínek vyhledávání SQL Server predikát CONTAINS, jednoduchý výraz SQL Server predikát CONTAINS, operátor AND (&) SQL Server predikát CONTAINS, operátor AND NOT (&!) SQL Server predikát CONTAINS, operátor OR ( ) SQL Server kombinované podmínky SQL Server výrazy s použitím prefixů SQL Server příbuzenské výrazy Oracle cvičná tabulka pro fulltextové vyhledávání 302

23 Obsah Oracle vytvoření indexu pro nástroj Oracle Text Oracle vyhledávání pomocí operátoru CATSEARCH Oracle jednoduché vyhledávání Oracle kombinována podmínka a zároveň Oracle kombinovaná podmínka a zároveň neobsahuje Oracle kombinovaná podmínka nebo Oracle kombinovaná podmínka se závorkami 303 Ukládání geografických a geometrických (prostorových) údajů K čemu slouží technologie Spatial Geografické minimum Světový geodetický systém WGS Zeměpisné souřadnice Dotazování v geometrických údajích Dotazování v geografických údajích Uložení geometrických a geografických údajů v databázi SQL Server definice základních geometrických objektů SQL Server údaje popisující geometrické objekty SQL Server práce s body pomocí objektu POINT SQL Server transformace bodů mezi geometriemi SQL Server vyjádření množiny bodů pomocí objektu MULTIPOINT SQL Server znázornění lomené úsečky pomocí objektu LINESTRING SQL Server množina lomených úseček SQL Server vyjádření mnohoúhelníku pomocí objektu POLYGON SQL Server děravý mnohoúhelník SQL Server množina polygonů SQL Server sdružování geometrických útvarů SQL Server databázová tabulka pro údaje o geometrických objektech SQL Server ukládání geometrických objektů do databázové tabulky SQL Server dotazování do tabulky s údaji o geometrických objektech SQL Server textové atributy v tabulce pro údaje o geometrických objektech SQL Server dotazování do tabulky s údaji o geometrických objektech s textovým atributem SQL Server převod údajů o geometrických objektech do formátu XML SQL Server grafické zobrazování geometrických a geografických údajů SQL Server vytvoření tabulky s cvičnými údaji pro operace s geometrickými objekty SQL Server výpočet plochy geometrických objektů SQL Server zjištění průniku ploch SQL Server výpočet plochy průniku SQL Server zjištění průsečíku obrazců 315

24 26 Obsah 767 SQL Server sjednocení ploch SQL Server obrys plochy SQL Server obálka ploch SQL Server konvexní obrys plochy SQL Server počet vnitřních ploch (děr) SQL Server obrys vnitřní plochy (díry) SQL Server definování obrysu geometrického útvaru s odstupem SQL Server nachází se geometrický objekt uvnitř jiného objektu? SQL Server protíná řeka nebo cesta daný pozemek? SQL Server dotýkají se geometrické objekty? SQL Server ukládání geografických objektů do databázové tabulky SQL Server zjištění průsečíku geografických objektů SQL Server vytvoření tabulky s cvičnými údaji pro operace s geografickými objekty SQL Server určování vzdáleností v geografických souřadnicích SQL Server optimální zásobování SQL Server příklad použití vnořeného dotazu SQL Server spatial indexy SQL Server indexy pro geometrické údaje SQL Server indexy pro geografické údaje SQL Server vytvoření Spatial indexu Oracle Spatial Oracle datový typ SDO_GEOMETRY Oracle vytvoření tabulky s cvičnými údaji pro pokusy s technologií Spatial Oracle naplnění cvičné tabulky údaji o plochách Oracle pohled obsahující Spatial metadata Oracle výpočet plochy geometrických útvarů Oracle výpočet vzdálenosti mezi geometrickými útvary Oracle zjištění průniku ploch Oracle grafický ekvivalent operace XOR Oracle komplexní příklad pro využití technologie Spatial Oracle vytvoření tabulky s cvičnými údaji pro operace s geografickými objekty Oracle naplnění tabulky cvičnými údaji pro operace s geografickými objekty Oracle vytvoření metadat Oracle vytvoření Spatial indexů Oracle určování vzdáleností v geografických souřadnicích Oracle optimální zásobování 331 Ukládání binárních a multimediálních údajů Kombinace databáze a souborového úložiště Údaje v databázi, binární dokumenty v souboru 333

25 Obsah Ukládání dokumentů do datového typu BLOB SQL Server uložení dokumentu do datového typu VARBINARY(MAX) SQL Server uložení dokumentu v jazyce C# SQL Server výběr dokumentu z datového typu BLOB SQL Server ukládání dokumentů ze souborů do databáze Oracle uložení dokumentu do datového typu BFILE SQL Server datový typ FILESTREAM SQL Server povolení používání datového typu FILESTREAM SQL Server vytvoření nové databáze využívající datový typ FILESTREAM SQL Server vytvoření tabulky využívající datový typ FILESTREAM SQL Server naplnění tabulky využívající datový typ FILESTREAM SQL Server přístup k údajům datového typu FILESTREAM SQL Server zjištění cesty k souborům datového typu FILESTREAM SQL Server úprava údajů datového typu FILESTREAM 339 Základy administrace Správa přístupu Nevěřte nikdy nikomu Ani jednoduché, ani složité heslo není dobré Kdo přistupuje k databázovému serveru a databázi Administrátorské připojení Schémata jako skupiny vlastnických práv Vlastnictví objektů Není schéma jako schéma Autentizace Autorizace Vnější a vnitřní bezpečnost Správa relací (session management) Víceúrovňová bezpečnost (multi-level labeled security) Bezpečnost z pohledu jazyka SQL Řízení přístupu k údajům pomocí pohledů Řízení přístupu přes zabalování objektů Autorizace s využitím rolí Co udává oprávnění SQL Server řízení přístupových práv SQL Server autentizace systému Windows SQL Server vytvoření nového uživatelského účtu SQL Server bezpečnější vytvoření nového uživatelského účtu SQL Server vytvoření nového uživatele v databázi 346

26 28 Obsah 842 SQL Server vytvoření nového uživatele ve starších verzích SQL Server změna hesla uživatele ve starších verzích SQL Server odebrání uživatele ve starších verzích SQL Server nastavení práv uživatele pro přístup k databázi SQL Server jak na role SQL Server standardní a aplikační databázové role SQL Server vytvoření role SQL Server vytvoření role ve starších verzích SQL Server přidělení oprávnění pro roli SQL Server přidání uživatelů do role SQL Server výpis seznamu uživatelů SQL Server výpis informací o rolích SQL Server výpis informací o rolích a uživatelích v těchto rolích SQL Server jak na schémata SQL Server vytvoření schématu SQL Server přístup k údajům v tabulkách schématu SQL Server nastavení práv uživatele pro přístup k objektům databáze SQL Server odebírání oprávnění Oracle vytvoření nového uživatele Oracle bezpečnější vytvoření nového uživatele Oracle změna hesla uživatele Oracle odebrání uživatele Oracle přidělování oprávnění pro uživatele Oracle odebírání oprávnění Oracle vytvoření role Oracle přidělování oprávnění rolím MySQL řízení přístupových práv uživatelů MySQL co uchovává tabulka USER MySQL vytvoření nového uživatele MySQL co uchovává tabulka DB MySQL co uchovává tabulka HOST MySQL k čemu slouží tabulky TABLES_PRIV a COLUMNS_PRIV MySQL jak změnit heslo uživatele MySQL jak přidělovat oprávnění MySQL jak odebírat oprávnění 354 Optimalizace na úrovni přístupu a dotazování Faktory a cíle optimalizace Nejčastější problémy s výkonem 355

27 Obsah Úrovně ladění výkonu Co říká pravidlo 80/ Co říká pravidlo 20/ Definování reálných a měřitelných cílů Co způsobuje problémy s výkonem? Nadměrné dotazy Zvýšená doba odezvy Snížená propustnost Co může vést k vyčerpání zdrojů Pohled za oponu databázového serveru Oracle k čemu slouží System Global Area Oracle k čemu slouží Program Global Area Oracle úspěšnost využívání vyrovnávací mezipaměti Oracle úspěšnost využívání mezipaměti pro buffery Oracle úspěšnost využívání paměti při řazení Oracle jak odhalit dotazy jazyka SQL, které mají nejvyšší spotřebu zdrojů Oracle použití nástroje SQL Tuning Advisor Proces provádění dotazu jazyka SQL Oracle vytvoření prováděcího plánu Oracle zobrazení prováděcího plánu Oracle ohodnocení prováděcího plánu pro neindexovaný dotaz Oracle ohodnocení prováděcího plánu pro indexovaný dotaz Oracle optimalizace prováděcích plánů Oracle pravidla pro ovlivnění optimalizace RBO Oracle jak potlačit použití indexů Oracle výpočet statistik pro optimalizaci CBO Oracle zobrazení statistik pro optimalizaci CBO Oracle vymazání statistik pro optimalizaci CBO Operátory brání použití indexů Funkce brání použití indexů Oracle vytvoření indexu nad funkcí Oracle operátor!= brání použití indexu Pozor na převod datových typů Porovnávejte datum a čas bez použití funkcí Oracle jak využít spojení indexů Snažte se vyhnout operátoru LIKE Jak funguje upřednostňování atributů Vliv pořadí sloupců při vytváření indexu Vliv pořadí názvů tabulek v klauzuli FROM 369

28 30 Obsah 918 Vliv pořadí podmínek v klauzuli WHERE Používejte klauzuli BETWEEN místo IN Oracle účelové shlukování tabulek do klastrů Oracle shlukování tabulek do klastrů snižuje redundanci Oracle vytvoření klastru Oracle vytvoření tabulek v klastru Oracle vytvoření indexu klastru SQL Server pevné prováděcí plány SQL Server příklad scénáře pro pevný prováděcí plán SQL Server jednorázové vnucení prováděcího plánu pomocí funkce HINT SQL Server vytvoření prováděcího plánu pro dotaz 373 Optimalizace na úrovni databázových struktur Rozdělení databázové tabulky na více oddílů Kritéria pro rozdělení tabulky na oddíly SQL Server námět pro praktické pokusy s rozdělením tabulky na oddíly SQL Server rozdělení databáze na více souborů SQL Server vytvoření oddílové funkce SQL Server vytvoření oddílového schématu SQL Server vytvoření databázové tabulky rozdělené na oddíly SQL Server vkládání údajů do databázové tabulky rozdělené na oddíly SQL Server výběr údajů do databázové tabulky rozdělené na oddíly SQL Server nepřímé směrování dotazu do konkrétních oddílů SQL Server přímé směrování dotazu do konkrétních oddílů SQL Server jak zjistit počet záznamů v oddílech SQL Server oddílová funkce pro zařazování podle textového atributu Oracle možnosti rozdělení databázové tabulky na oddíly Oracle jak na Range Partitioning Oracle nepřímé směrování dotazu do konkrétních oddílů Oracle jak na List Partitioning Oracle co se stane při vložení záznamu nepatřícího do žádného oddílu Oracle jak na Hash Partitioning SQL Server přidělování výkonu a zdrojů prostřednictvím služby Resource Governor SQL Server scénáře přidělování výkonu a zdrojů prostřednictvím služby Resource Governor SQL Server princip fungování přerozdělování přes službu Resource Governor SQL Server vytvoření a nastavení objektu Resource Pool SQL Server přidělování kapacity pro Resource Pool SQL Server definování zátěže SQL Server co je to klasifikační funkce 383

29 Obsah SQL Server aktivování služby Resource Governor SQL Server deaktivování služby Resource Governor 384 Jednoduché řešení z oblasti Business Intelligence Určitě máte údaje. Máte také informace? Co je Business Intelligence Co je datový sklad Rozdíl mezi operační databází a datovým skladem Porovnání relačního a vícerozměrného databázového modelu K čemu slouží vícerozměrné databáze Vícerozměrný databázový model Řezy kostkou Co jsou to tabulky faktů Aditivní a neaditivní měřítka K čemu slouží tabulky dimenzí Co je komplexní dimenze Redundance v tabulkách dimenzí Co je to vícerozměrná OLAP kostka Schémata pro uspořádání tabulek faktů a dimenzí Co je to hvězdicové schéma Co je to schéma sněhové vločky Příprava údajů pro příklady s operátory ROLLUP a CUBE Oracle jak na operátor ROLLUP SQL Server jak na operátor ROLLUP Jaké údaje vrátí příkaz SELECT s operátorem ROLLUP Oracle jak na operátor CUBE SQL Server jak na operátor CUBE Jaké údaje vrátí příkaz SELECT s operátorem CUBE Oracle vytvoření parciální kostky pomocí operátoru CUBE SQL Server vytvoření parciální kostky pomocí operátoru CUBE Jaké údaje vrátí příkaz SELECT pro parciální kostku vytvořenou operátorem CUBE Představují údaje v předchozím výpisu skutečně kostku? Oracle vytvoření masky dimenzí pomocí klauzule GROUPING SQL Server vytvoření masky dimenzí pomocí klauzule GROUPING Jaký má maska dimenzí význam Oracle výpis přehledné kostky s využitím masky dimenzí SQL Server výpis přehledné kostky s využitím masky dimenzí Co je to řídká kostka K čemu slouží kontingenční tabulka (Pivot Table) 397

30 32 Obsah 992 Jak převést klasickou tabulku na kontingenční Vytvoření kontingenční tabulky se souhrnnými údaji SQL Server jak na operátory PIVOT a UNPIVOT SQL Server příprava údajů pro příklad použití operátoru PIVOT SQL Server příklad použití operátoru PIVOT SQL Server příprava údajů pro příklad použití operátoru UNPIVOT SQL Server příklad použití operátoru UNPIVOT 400 Vytvoření a naplnění testovacích tabulek Vytvoření testovacích tabulek pro Microsoft SQL Server Naplnění testovacích tabulek pro Microsoft SQL Server Vytvoření testovacích tabulek pro Oracle Naplnění testovacích tabulek pro Oracle Vytvoření testovacích tabulek pro MySQL Naplnění testovacích tabulek pro MySQL 404 Rejstřík 407

Databázové a informační systémy

Databázové a informační systémy Databázové a informační systémy 1. Teorie normálních forem Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy, které

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Pátá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Pátá přednáška SQL - DDL - dokončení SQL - DCL Vlastnosti relačních databázových systémů. Princip

Více

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů:

Příloha č. 1. Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: Příloha č. 1 Specifikace jednotlivých e-learningových výukových kurzů: MS Word 2007: úvod úvod do práce s Wordem, pohyb v dokumentu, zápis textu, práce s dokumentem a okny pro více dokumentů, použití automatických

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL

Luboslav Lacko. 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko 1001 tipů a triků pro SQL Computer Press, a. s. Brno 2011 1001 tipů a triků pro SQL Luboslav Lacko Computer Press, a. s., 2011. Vydání první. Překlad: Lukáš Krejčí Jazyková korektura: Martina

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 2 Databázové systémy Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači,

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23

Kapitola 1: Co je Delphi 19. Překlad projektu 23 Obsah Úvod 15 Pro koho je tato kniha 15 Obsah jednotlivých kapitol knihy 16 Typografické konvence 17 Použité ikony 17 Kontakt na autora 17 Poděkování 18 Kapitola 1: Co je Delphi 19 Verze Delphi 19 Co je

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

Analýzy v GIS. Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když?

Analýzy v GIS. Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když? Analýzy v GIS Přednáška 5. Co nám n m GIS můžm ůže e zodpovědět: Co se nachází na tomto místě? Kde se nachází toto? Kolik tam toho je? Co se změnilo od? Co je příčinou? Co když? - modelování Analytické

Více

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty

Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Jazyk S Q L základy, příkazy pro práci s daty Základní pojmy jazyk množina řetězců nad abecedou gramatika popisuje syntaxi výrazů jazyka pravidla, jak vytvářet platné řetězce jazyka. dotazovací jazyk je

Více

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů),

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje

Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje Příloha č. 2 - Integrace SpiritÚAP do ESB Jihočeského kraje 1. Úvod Dokument popisuje způsob integrace aplikace SpiritUAP do ESB (Enterprise Service Bus) Jihočeského kraje, která bude implementována v

Více

Maturitní témata z předmětu Programování a databázové systémy. pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu Programování a databázové systémy. pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu Programování a databázové systémy pro šk. rok 2012/2013 1. Základy - proměnné a datové typy a) Co je to proměnná, co znamená deklarace proměnné, a popište syntaxi deklarace

Více

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu

1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti. 2 Tvorba dokumentu 1 Seznámení s Word 2010, karty, nejčastější činnosti Možnosti spuštění Wordu: 4 způsoby Psaní: ukončení řádku, ukončení odstavce, prázdný řádek, velká písmena, trvalé psaní velkými písmeny, psaní diakritiky,

Více

průvodce správou, využitím a programováním

průvodce správou, využitím a programováním Oracle průvodce správou, využitím a programováním David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3575. publikaci Odpovědná redaktorka Eva Grillová Sazba Eva Grillová Návrh

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Operace nad celými tabulkami

Operace nad celými tabulkami 10 Operace nad celými tabulkami V předchozích kapitolách jsme se převážně zabývali sloupci tabulek. V této kapitole se naučíme provádět některé operace, které ovlivňují tabulky jako celek. Probereme vlastnosti

Více

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008

KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 KAPITOLA 1 Představení platformy Microsoft SQL Server 2008 Krátký pohled do historie SQL Serveru Souhrnný přehled novinek, které přináší verze SQL Server 2008 Optimalizovaná instalace a konfigurace Vynucení

Více

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B PŘIJÍMACÍ TEST Z INFORMATIKY A MATEMATIKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU APLIKOVANÁ INFORMATIKA FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ČÁST A Oborové číslo Hodnocení - část

Více

2015 Evidenční číslo:

2015 Evidenční číslo: 2015 Evidenční číslo: 1. Huygensův princip z hlediska šíření rádiových vln znamená: a) Každá plocha se stává sekundárním zdroje šíření rádiové vlny b) Vznikne interference rádiových vln c) V okolí spojnice

Více

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv

29 Evidence smluv. Popis modulu. Záložka Evidence smluv 29 Evidence smluv Uživatelský modul Evidence smluv slouží ke správě a evidenci smluv organizace s možností připojení vlastní smlouvy v elektronické podobě včetně přidělování závazků ze smluv jednotlivým

Více

Import certifikátů a vytvoření keystore

Import certifikátů a vytvoření keystore Import certifikátů a vytvoření keystore Verze dokumentu 0.1 duben 2016 Import certifikátů a vytvoření keystore Strana 1/20 Obsah Seznam zkratek a pojmů uvedených v dokumentu... 3 1. Certifikáty pro přístup

Více

Datové modelování. Datové modely v GIS. Úrovně abstrakce reality

Datové modelování. Datové modely v GIS. Úrovně abstrakce reality Datové modelování Úrovně abstrakce reality Reálný svět Datový model Datová struktura Struktura datových souborů Datové modely v GIS Klasické datové modely (vznikly jako výsledek transformace mapy do GIS)

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

ČÁST 1. Instalace, spouštění a optimalizace 1

ČÁST 1. Instalace, spouštění a optimalizace 1 v ČÁST 1 Instalace, spouštění a optimalizace 1 KAPITOLA 1 Představení systému Windows XP 3 Novinky v systému Windows XP 4 Vyšší spolehlivost a zabezpečení 5 Nové uživatelské rozhraní 7 Usnadnění každodenních

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy

PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM. Pravidla a postupy PŘÍLOHA 10 SMLOUVY O PŘÍSTUPU KE KONCOVÝM ÚSEKŮM Pravidla a postupy OBSAH Rozsah dokumentu... 3 1 Implementace Smlouvy... 3 2 Popisy metod komunikace... 4 2.1 B2B GW (SI)... 4 2.2 WEB Interface (WI)...

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT

Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém pro rezervaci pokojů hotelu SPORT Programátorská příručka systému Příloha bakalářské práce 2006

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION

SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION SAFETICA 7 DATA LOSS PREVENTION Nejsou Vaše citlivá data u konkurence? Jsou náklady na IT efektivně vynaložené? Víte, kudy z Vaší firmy unikají důležité dokumenty? Firmy mají problém s tím, že zaměstnanci

Více

Obsah. Podrobná uživatelská příručka

Obsah. Podrobná uživatelská příručka Obsah 1 Než začneme pracovat s daty 11 Co je Office 2013 12 Požadavky na systém 13 Vytvořte si účet Microsoft 14 Spouštění aplikací 16 Spouštění aplikací z Windows 8 16 Spouštění aplikací z nabídky Start

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU

INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU CHEMOPETROL, a.s. Strana 1/7 INFORMAČNÍ SYSTÉM O AREÁLU Schválil: Ing. Petr Cingr, generální ředitel a.s. Platnost od: 25.10.2004 Správce dokumentu: Zpracovatel: Odbor integrovaných systémů řízení Odbor

Více

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje

Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Příloha č. 1 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Provozní řád DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.2 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

Microsoft Outlook 2010 tipy a triky

Microsoft Outlook 2010 tipy a triky Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2000 Kč + DPH Microsoft Outlook 2010 tipy a triky Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správné používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.3

Android Elizabeth. Verze: 1.3 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.3 Naposledy upraveno: 12. března 2014 alesrazym.cz Aleš Razým fb.com/androidelizabeth Historie verzí Verze Datum Popis

Více

Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011. InfoSphere Guardium. Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com. 2009 IBM Corporation

Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011. InfoSphere Guardium. Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com. 2009 IBM Corporation Univerzita pro obchodní partnery 10.03.2011 InfoSphere Guardium Jan Musil jan_musil@cz.ibm.com Obsah prezentace Co je to InfoSpere Guardium a co poskytuje Přehled norem a jejich požadavků na databázovou

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12

Obsah. Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 Obsah Úvodem 11 Komu je kniha určena 12 Co v knize najdete 12 KAPITOLA 1 Windows a práce v síti 15 Význam počítačových sítí v kancelářské praxi 16 Základ pracoviště lokální počítačová síť 16 Informace

Více

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE

Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE Databázovéa informačnísystémy NÁVRH IMPLEMENTACE 2 KONZISTENCE DATABÁZE 1 KONZISTENCE DATABÁZE Jedním z velkých nebezpečí při provozu IS je porušení konzistence databáze. Konzistence databáze je vzájemný

Více

Modul informačního systému SPŠSE Liberec

Modul informačního systému SPŠSE Liberec Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Modul informačního systému SPŠSE Liberec (analýza a návrh řešení modulu odevzdávání úloh) Semestrální

Více

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU ČÁST 2. ELEKTRONIZACE PROCESŮ A DIGITALIZACE DAT ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET - ONLINE ZVEŘEJŇOVÁNÍ EKONOMICKÝCH DAT ÚŘADU Přehled kam směřují peníze z městského rozpočtu. Přehled jaký je aktuální stav čerpání

Více

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o.

Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí. Petr Skála Pontech s.r.o. Využití mobilního klienta při správě inženýrských sítí Petr Skála Pontech s.r.o. Proč mít mobilní GIS? Mobilní GIS umožňuje práci s GIS daty v terénu: Mapy - orientace a navigace GIS data - sběr, pořizování

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC

TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC TECHNICKÁ DOKUMENTACE NA PC Vypracovala: Jitka Chocholoušková 1 Obsah: 1. Uživatelské prostředí... 4 2. Tvorba objektů... 7 3. Tvorba úsečky... 10 4. Tvorba kružnice a oblouku... 15 4.1. Tvorba kružnice...

Více

1. Relační databázový model

1. Relační databázový model 1. Relační databázový model Poprvé představen 1969 (Dr. Edgar F. Codd) IBM Založeno na Teorii množin Predikátové logice prvního řádu Umožňuje vysoký stupeň nezávislosti dat základ pro zvládnutí sémantiky

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Skripty a dávky. Nastavení aktuální databáze. USE DatabaseName 8 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah MS SQL Server 2005, Jazyk Transact-SQL, syntaxe, proměnné, struktury,

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza

Databáze SQL SELECT. David Hoksza http://siret.cz/hoksza Databáze SQL SELECT David Hoksza http://siret.cz/hoksza Osnova Úvod do SQL Základní dotazování v SQL Cvičení základní dotazování v SQL Structured Query Language (SQL) SQL napodobuje jednoduché anglické

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.

Více

Obsah. Úvod 9. Co kniha není 9 Cíl knihy 9 Pro koho je kniha určena 10 Doprovodné CD 10. KAPITOLA 1 Stručný přehled 11

Obsah. Úvod 9. Co kniha není 9 Cíl knihy 9 Pro koho je kniha určena 10 Doprovodné CD 10. KAPITOLA 1 Stručný přehled 11 Obsah Úvod 9 Co kniha není 9 Cíl knihy 9 Pro koho je kniha určena 10 Doprovodné CD 10 KAPITOLA 1 Stručný přehled 11 Inicializační soubor 12 Nomount, rozložení paměti a základní procesy 12 Mount, kontrolní

Více

TRANSFORMACE. Verze 4.0

TRANSFORMACE. Verze 4.0 TRANSFORMACE Verze 4.0 Obsah: 1. Instalace 1.1. Požadavky programu 1.2. Ochrana programu 1.3. Instalace 2. Rastr 2.1 Rastrové referenční výkresy 2.1.1 Menu Nástroje 3. Transformace rastru 3.1 Otevřít 3.2

Více

téma: Formuláře v MS Access

téma: Formuláře v MS Access DUM 06 téma: Formuláře v MS Access ze sady: 3 tematický okruh sady: Databáze ze šablony: 07 - Kancelářský software určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace: metodika:

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL)

SQL. strukturovaný dotazovací jazyk. Structured Query Language (SQL) SQL strukturovaný dotazovací jazyk Structured Query Language (SQL) SQL - historie 1974-75 - IBM - 1.prototyp - SEQUEL od 1979 - do praxe - ORACLE (1979) IBM - SQL/DS (1981), DB/2 (1983) postupně přijímán

Více

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5

Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Tabulka rychlého vyčištění! 3 Program úklidu ve 12 krocích 3 Úklid při nedostatku času 3 Desetiminutový úklid 4 Třicetiminutový úklid 4 Hodinový úklid: 4 Úklid ve třech hodinách 5 Půldenní úklid 5 Příležitostný

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2014 Lenka Koutná UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lenka

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

Obsah. KAPITOLA 1 Dříve než začneme 19 Kdysi dávno aneb střípky z historie algoritmických strojů 20 1801 21 1833 21 1890 22 třicátá léta 22

Obsah. KAPITOLA 1 Dříve než začneme 19 Kdysi dávno aneb střípky z historie algoritmických strojů 20 1801 21 1833 21 1890 22 třicátá léta 22 Předmluva 11 Čím se tato kniha liší od jiných příruček? 11 Proč C++? 12 Jak číst tuto knihu? 12 Čím se budeme zabývat? 13 Kapitola 1: Dříve než začneme 13 Kapitola 2: Rekurze 13 Kapitola 3: Analýza složitosti

Více

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24

Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Přehled úprav aplikace e-spis verze 2.24 Pro zákazníky, kteří již provozují aplikaci e-spis, je v následující kapitole uveden přehled stěžejních změn mezi verzí 2.23 a 2.24. Podrobný popis je uveden v

Více

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012)

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance ZČU v Plzni (duben - červen 2012) Projekt Modul ární systém vzd ěl ávání zaměstnanců ZČU v Plzni Regis trač ní čísl o projektu: C Z.1.07/2.2.00/15.0398 T e n t o p r o j e k t j e s p o l u f i n a n c o v á n E v r o p s k ý m s o c i

Více

Příloha č. 13. Statistický metainformační systém - úvod

Příloha č. 13. Statistický metainformační systém - úvod Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.3 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 24. března 2010 Obsah přednášky 1 Mefisto -

Více

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní:

DATABÁZE 2007. DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: DATABÁZE 2007 DŮLEŽITÉ: Před načtením nové databáze do vaší databáze si prosím přečtěte následující informace, které vám umožní: - jednoduše a rychle provést úpravy ve struktuře vaší databáze podle potřeby

Více

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení

Microsoft Office Project 2003 Úkoly projektu 1. Začátek práce na projektu 1.1 Nastavení data projektu Plánovat od Datum zahájení Datum dokončení 1. Začátek práce na projektu Nejprve je třeba pečlivě promyslet všechny detaily projektu. Pouze bezchybné zadání úkolů a ovládání aplikace nezaručuje úspěch projektu jako takového, proto je přípravná fáze,

Více

EFESSO. Uživatelský manuál

EFESSO. Uživatelský manuál Projekt: Tvorba sady aplikací pro zvýšení kvality a efektivity řízení organizací poskytujících služby včetně související metodiky byl realizován za finanční spoluúčasti EU (resp. ERDF Evropský fond pro

Více

AutoCAD Architecture 2008

AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 AutoCAD Architecture 2008 (dále jen ACA2008) je nová verze (a nový název) známého a oblíbeného stavařského programového balíku Architectural Desktop (ADT). Je speciálně navržený

Více

Setkání uživatelů 2012

Setkání uživatelů 2012 TopoL Software Program: Čtvrtek 29.12.2012 10:00-16:00 TopoL Software - novinky, akce, řešení TopoL xt - předvedení verze 10 + informace o další verzi 11 TopoL Mobile - novinky verze 3.08 a 3.09 ostatní

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku. Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ (B-RLZ) Téma 7: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 IČ: 70890692 Veřejná zakázka: Datové sklady - SW Technologie a metadatový systém, Datová tržiště ekonomiky, Školství, statistiky,

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr UJO. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr UJO Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Projekt UJO...... 3 On-line klinický registr obecná charakteristika. 4 On-line Registr UJO - základní

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Manažerská informatika pro pokročilé

Manažerská informatika pro pokročilé 3MA481 Manažerská informatika pro pokročilé Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika pro pokročilé Management Information Technology - advanced Managementinformatik - fortgeschritten

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více