DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....9 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA SIG: uložené 1675 Obecné otázky sociální politiky. / KOTOUS, Jan - MUNKOVÁ, Gabriela - ŠTEFKO, Martin Praha: Ústav státu a práva AV, s. - ISBN Předkládaná publikace seznamuje zájemce s celkovým pojetím, cíli, pojmy a přístupy sociální politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na společná východiska evropské sociální politiky s akcentem na přínos představitelů české právní vědy v této oblasti. Nezastupitelnou roli má v sociální politice neziskový sektor, např. charitativní církevní organizace. Zájemci jsou seznamováni s genezí evropského sociálního zákonodárství, které má přímou vazbu na vznik moderního sociálního státu. Jeho vývoj, výsledky a krizová období tvoří další součást předmětu. Důraz je kladen na otázky sociálně právní komparatistiky, její metody při tvorbě a aplikaci sociálně právních předpisů. Obecnou látku doplňují exkurzy do jednotlivých úseků sociální politiky, tj. zaměstnanosti, rodinné, zdravotní, vzdělávací a bytové politiky. Dostupné z: olitiky.pdf Deskriptory: ; politika sociální; stát sociální; vývoj; práva sociální; demografie; trh práce; zaměstnanost; politika populační; rodina; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; bydlení; EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Nové redukční hranice a další údaje pro rok / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.16, č. 12 (2013), s Vyhláška č. 296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce Deskriptory: ; základ vyměřovací; zab. sociální; nemocenské; pojištění zdravotní; zab. důchodové Změny v sociálním pojištění v roce / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; zab. sociální; pojištění; zab. důchodové; základ vyměřovací; zab. nemocenské; pojistné 5

6 Parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s :tab. Deskriptory: ; zab. sociální; pojištění; zab. důchodové; základ vyměřovací; samostatní; zab. nemocenské ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocenského pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Sociální pojištění v roce In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s :tab. Základní údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění pro rok Vyměřovací základy, odvody, výše dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; základ vyměřovací; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; pojištění dobrovolné; výpočet; důchody-výše; zab. nemocenské ČSSZ - moderní, efektivní a profesionální úřad. / KAHOUN, Vilém In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 3-4.:obr. Úkoly ČSSZ, hodnocení její činnosti v uplynulé, období, příprava nové strategie na období Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; ochrana sociální; správa; agenda pojišťovací; správa veřejná 6

7 e-podání - specifická elektronická komunikace s ČSSZ. / VŘESKÝ, Radim In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s :obr. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace Povinná elektronická komunikace s ČSSZ v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s.40. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace eportál ČSSZ je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 41. Informace o projektu "159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ", jehož výstupem je spuštění eportálu ČSSZ Co eportál ČSSZ nabízí. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace; fondy evropské; projekty DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ; Slovensko Nová dávka v českém systému důchodového pojištění. Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu. / ŠMEJKALO- VÁ, Jana - PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s : -lit. Historický a právní kontext česko-slovenských důchodů. Ekonomické příčiny problémů a jejich řešení. Výroky soudů a následná opatření. Dorovnávací přídavek - podmínky nároku. Řízení a další související povinnosti. Dostupné z: Deskriptory: ; SR; zab. důchodové; důchod starobní; důchody-výše; důchody-zvýšení; dohody; důchody Finanční situace v I. důchodovém pilíři v České republice. / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s :tab., -lit. Systém financování důchodů z I. pilíře. Příjmy a výdaje. Finanční nerovnováha systému. Možná řešení k zajištění udržitelnosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; 1. pilíř; financování; příjmy; výdaje; demografie; důchody; statistika 7

8 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace Všeobecný vyměřovací základ, základní výměra důchodu, redukční hranice v roce In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s. 42. Hodnoty stanovené vyhláškou MPSV o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce Deskriptory: ; důchody; důchody-výše; základ vyměřovací; zab. důchodové; valorizace; výpočet Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 1 (2014), s , pokrač. Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Přehled nových právních předpisů, které přinesly změny. Změny v nemocenském pojištění. (Dokončení v příštím čísle: Změny v důchodovém pojištění) Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocesnkého pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Výše starobního důchodu: hodnocení náhrady za ztrátu na výdělku. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; důchod starobní; výše; ztráta na výdělku; úrazy pracovní 8

9 Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014 (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 2 (2014), Pokrač. s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014 v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Změny v důchodovém pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci; samostatní; pojištění dobrovolné; doba pojištění; základ vyměřovací; důchody-výše; důchody; výpočet Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ při posuzování výkonu samostatné výdělečné činnosti jakožto vedlejší činnosti. Výpočet měsíčního základu nemocenského pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; samostatní; zab. nemocenské; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2013 a / DOR- ČÁKOVÁ, Jana In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s :obr. Deskriptory: ; zab. důchodové; správa; agenda pojišťovací; informace Další zaměstnanci nově důchodově a nemocensky pojištěni. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s. 40. Zaměstnanci nově zařazení do okruhu pojištěných osob v důchodovém a nemocenském pojištění od Zaměstnání malého rozsahu. Dohody o provedení práce. Další změny v účasti na pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; zaměstnanci; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnání dočasné NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Poskytování náhrady mzdy a nemocenského od z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.16, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; pojištění zdravotní; nemocenské 9

10 Změny ve zdravotním pojištění 2013/2014. / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.21, č. 4 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci; samostatní; osoby Zvýšení plateb za "státní pojištěnce" od 1. listopadu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; pojistné; výpočet Změna zdravotní pojišťovny a její dopady. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; správa; orgány správní; informace Dopady rekodifikace soukromého práva do zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Vliv změn v zákoníku práce na zdravotní pojištění. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; zákonodárství Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Výčet zkušeností a příkladů z praxe, se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat ve zdravotním pojištění na přelomu roku. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; dohody; informace "Hraniční" částky plateb ve zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Podmínky pro placení pojistného zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými v právních podmínkách platných po datu s ohledem na důležité částky vyměřovacího základu, rep. pojistného. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; dohody; zaměstnanci K začátku podpůrčí doby při poskytování nemocenského. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; neschopnost pracovní; nemocenské; zákonodárství; podmínky nároku; zab. nemocenské 10

11 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace Autorské honoráře a platba pojištění za rok / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s Pojistné na zdravotní pojištění z autorských honorářů za rok Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; samostatní Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 1 (2014), s , pokrač. Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Přehled nových právních předpisů, které přinesly změny. Změny v nemocenském pojištění. (Dokončení v příštím čísle: Změny v důchodovém pojištění) Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci Zákon o nemocenském pojištění od 1. ledna / HULEC, Vít In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Nejdůležitější změny v oblasti nemocenského pojištění od počátku roku 2014, ke kterým dojde v návaznosti na zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Definice zaměstnání, okruh pojištěných osob. Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění. Několik zaměstnání malého rozsahu u jednoho zaměstnavatele. Vznik a zánik pojištění zaměstnanců. Podpůrčí doba u nemocenského. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; podmínky nároku; nemocenské Ošetřovné. In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s. 31. Základní informace o poskytování ošetřovného. Deskriptory: ; ošetřovné; zab. nemocenské 11

12 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocenského pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Průměrná mzda a zdravotní pojištění od 1. ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Průměrná mzda pro účely zdravotního pojištění pro rok 2014 a vliv průměrné mzdy na následující oblasti: vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců, minimum OSVČ, maximální vyměřovací základ, zvýšení plateb za "státní pojištěnce". Pravděpodobné pojistné. Dostupné z: cisel/clanky/ing-antonin-danek-prumerna-mzda-a-zdravotni-pojisteni-od-1-ledna htm Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; mzda průměrná; samostatní; agenda pojišťovací; správa Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014 (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 2 (2014), Pokrač. s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014 v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Změny v důchodovém pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci; samostatní; pojištění dobrovolné; doba pojištění; základ vyměřovací; důchody-výše; důchody; výpočet Příjmy a výdaje v systému nemocenského pojištění v České republice. / KUKA- LOVÁ, Gabriela - ŠURA, Jaroslav In: Scientia et Societas. - Roč.9, č. 4 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Nemocenské pojištění v České republice je nedílnou součástí celkového systému sociálního zabezpečení, které je poskytováno občanům v rámci sociální politiky státu. Sociální zabezpečení je v současných podmínkách představováno třemi relativně samostatnými systémy, a to sociálního pojištění, sociální podpory a sociální pomoci, jež jsou vzájemně odlišeny nejen z hlediska toho, jakou sociální situaci řeší, ale důležitým aspektem je i způsob jejich financování. Nemocenské pojištění v kontextu sociálního zabezpečení. Pojistné v nemocenském pojištění. Dávky nemocenského pojištění. Příjmy z pojistného. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; pojistné-výše; zab. sociální; financování; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; příspěvek vyrovnávací; výdaje sociální 12

13 OECD; mezinárodní Politická ekonomie financování zdravotní péče. / VOSTATEK, Jaroslav In: Politická ekonomie. - Roč.61, č. 6 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Systémy zdravotní péče v zemích OECD a východní Evropy. Popis tří sociálních modelů: liberální, konzervativní a sociálně-demokratický. Deskriptory: OECD; mezinárodní; péče zdravotní; pojištění zdravotní; pojistné; systém; financování Koho nemusí zaměstnavatelé považovat za zaměstnance ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; osoby; dohody Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ při posuzování výkonu samostatné výdělečné činnosti jakožto vedlejší činnosti. Výpočet měsíčního základu nemocenského pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; samostatní; zab. nemocenské; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací Nemocenské pojištění zaměstnanců po 1. lednu / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Přehled změn v nemocenském pojištění, ke kterým došlo v návaznosti na zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých dalších zákonů, publikované ve sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb.: Rozšíření okruhu zaměstnanců. Sčítání příjmů u zaměstnání malého rozsahu. Zrušení krátkodobého zaměstnání. Změna lhůty pro oznámení nástupu do zaměstnání. Upřesnění definice trvání pojištění bez přerušení. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnanci; osoby; pojištěnci; pojistné; pojistnévýše Dopad změn právních předpisů od 1. ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Dopady změn v oblasti rekodifikace soukromého práva - co přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákon č. 303/2013 Sb. I. Zákonné opatření Senátu: Vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ. Příjmy autorů. II. Vliv změn v zákoníku práce: Smluvní strany a zúčtovaný příjem. Pracovní smlouva a nástup zaměstnance do práce. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; pojistné-výše; samostatní; zaměstnanci; právo pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání 13

14 Zdravotní pojištění od 1. ledna In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 42.:tab. Důležité údaje v oblasti zdravotního pojištění od 1. ledna 2014: vyměřovací základ, pojistné a jeho výše, splatnost pojistného, platba pojistného státem. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; pojistné-výše; zaměstnanci; zaměstnavatelé; samostatní Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; zaměstnanci; samostatní Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zab. nemocenské Chronologie změn ve zkratce a přehledně. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s Úprava zdravotního pojištění na základě legislativních změn, které byly přijaty v průběhu roku 2013 a nabyly účinnosti buď již v roce 2013, nebo od 1. ledna Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; zaměstnavatelé; studenti; základ vyměřovací; pojištěnci Další zaměstnanci nově důchodově a nemocensky pojištěni. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s. 40. Zaměstnanci nově zařazení do okruhu pojištěných osob v důchodovém a nemocenském pojištění od Zaměstnání malého rozsahu. Dohody o provedení práce. Další změny v účasti na pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; zaměstnanci; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnání dočasné ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Nemoc z povolání a odpovědnost zaměstnavatele. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 3789/2012. Deskriptory: ; choroby z povolání; vztahy pracovní; řízení soudní 14

15 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Zaměstnanost v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s :tab. Tabulkový přehled obsahující tyto údaje: Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí, která se projeví v aplikaci zákona o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů v roce Výše podpory v nezaměstnanosti. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Výše kompenzace. Sdílené zprostředkování zaměstnání. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti. Možnost přivýdělku v nezaměstnanosti. Výše podpory při rekvalifikaci. Deskriptory: ; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; práce-nezaměstnaní; rekvalifikace; mzda průměrná; výše; výpočet; politika zaměstnanosti; agentury práce; úřady práce; zprostředkování práce SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Společnost sociálních pracovníků - historie a současnost. / KULHÁNKOVÁ, Růžena In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 7. Deskriptory: ; pracovníci sociální; organizace Úvaha nad potřebami sociální práce ve vztahu k vyšším odborným školám. /BÍLOVÁ, Marie In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; vzdělávání-výcvik; školství Poučovací povinnost o nepojistných sociálních dávkách. / PAULUSOVÁ, Magdalena - VAŠÍČKOVÁ, Andrea In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Článek přináší alespoň částečné odpovědi na otázky, proč je třeba klást zvláštní důraz na plnění poučovací povinnosti v oblasti nepojistných sociálních dávek, kdo poučovací povinnost má a v jakém rozsahu. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; pracovníci sociální; správa veřejná Duchovní rozměr sociální a charitativní práce. / POSÁD, Pavel In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 13. Deskriptory: ; práce sociální; činnost dobrovolná 15

16 Sociální práce prochází obdobím renesance. In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Rozhovor s Mgr. Petrem Hanušem, ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; MPSV Sociální práce ve vybraných adiktologických službách. / PLÍŠKOVÁ, Lucie In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; narkomani; alkoholici; organizace neziskové Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP po sociální reformě: tři případové studie. / HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - MUSIL, Libor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.7, č. 6 (2013), s. 2-9.:tab., -lit. Analýza uplatňovaných pojetí sociální pomoci včetně nastavení formy zajištění sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Charakteristiky ideálních typů sociální pomoci. Vnímání příčin HN na individuální úrovni v rámci jednotlivých empiricky zachycených pojetí sociální pomoci lidem v HN. Deskriptory: ; vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; výzkum; obce; teorie; příjmy nízké; VÚPSV Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v. / KOTRUSO- VÁ, Miriam - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - HOŠŤÁLKOVÁ, Jitka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.7, č. 6 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Postavení neformálních pečovatelů v oblasti dlouhodobé péče o děti se zdravotním postižením a seniory v systému sociálních a zdravotnických služeb v České republice v kontextu zahraničních zkušeností. Studie se opírá o výsledky kvalitativního empirického šetření postaveného na 23 polostrukturovaných hloubkových rozhovorech s neformálními (zejména rodinnými) pečujícími. Deskriptory: ; Mezinárodní; pečovatelé; péče zdravotní domácí; péče zdravotní nestátní; péče o osobu blízkou; pomoc sociální v rodině; péče dlouhodobá; děti; postižení; postižení-děti; staří; výzkum; šetření; teorie; politika Zaostřeno na kvalitu a efektivitu sociálních služeb. In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Informace o projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Informace o připravované novele zákona o sociálních službách, kterou připravuje MPSV a která by mohla být předložena zákonodárcům v roce Co by měla novela zákona přinést, na co se bude především orientovat. Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; projekty; koncepce budoucí; kvalita; kvalita sociálních služeb 16

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI

UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI UČEBNÍ TEXT Č. 4 TRH PRÁCE V ČR A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI 1 ODBORNÝ GARANT: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. AUTOŘI TEXTU: Doc.Ing. Pavel Janíčko, Csc. JUDr. Eva Dandová Učební text č. 4 v rámci projektu Posilování

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění

Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění. MPSV odbor sociálního pojištění Pojistněmatematická zpráva o sociálním pojištění 2008 MPSV odbor sociálního pojištění OBSAH ÚVOD... 1 ČÁST A... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍM POJIŠTĚNÍ... 2 A.1. Stručná charakteristika... 2 A.1.1.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša

Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči. Ladislav Průša Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči Ladislav Průša VÚPSV, v.v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE

SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE SOCIÁLNÍ TRANSFERY V ČESKÉ REPUBLICE IVANA TURKOVÁ Abstrakt Sociální dávky a problematika jejich efektivního uplatnění patří mezi velmi často diskutovaná témata, podporovaná různými návrhy, vedoucími ke

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM KRAJI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb ANALÝZA VYPLACENÝCH DÁVEK HMOTNÉ NOUZE V JIHOMORAVSKÉM

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Optimalizace sociálních služeb

Optimalizace sociálních služeb Optimalizace sociálních služeb Petr Víšek Ladislav Průša Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2012 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více