DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014"

Transkript

1 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA LEDEN - ÚNOR 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. Praha 2014

2 2

3 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky... 5 Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění....9 Úrazové zabezpečení Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Postižení občané Staří lidé Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Společensky nepřizpůsobení občané Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy Personální řízení, vzdělávání a výcvik Obyvatelstvo, migrace Různé ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika Sociální zabezpečení všeobecné otázky Důchodové zabezpečení Nemocenské zabezpečení a zdravotní pojištění Dávky ve prospěch rodiny a zabezpečení v mateřství Zabezpečení v nezaměstnanosti Sociální pomoc všeobecné otázky Péče o rodinu a děti, mládež, ženy Etnické skupiny Ekonomie, ekonomický rozvoj, daně Životní úroveň, problémy chudoby Práce, zaměstnanost, mzdy

4 Obyvatelstvo, migrace Různé NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

5 ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY SOCIÁLNÍ POLITIKA SIG: uložené 1675 Obecné otázky sociální politiky. / KOTOUS, Jan - MUNKOVÁ, Gabriela - ŠTEFKO, Martin Praha: Ústav státu a práva AV, s. - ISBN Předkládaná publikace seznamuje zájemce s celkovým pojetím, cíli, pojmy a přístupy sociální politiky, jejími nástroji a základními principy. Historické zdroje novodobé sociální politiky jsou poukazem na společná východiska evropské sociální politiky s akcentem na přínos představitelů české právní vědy v této oblasti. Nezastupitelnou roli má v sociální politice neziskový sektor, např. charitativní církevní organizace. Zájemci jsou seznamováni s genezí evropského sociálního zákonodárství, které má přímou vazbu na vznik moderního sociálního státu. Jeho vývoj, výsledky a krizová období tvoří další součást předmětu. Důraz je kladen na otázky sociálně právní komparatistiky, její metody při tvorbě a aplikaci sociálně právních předpisů. Obecnou látku doplňují exkurzy do jednotlivých úseků sociální politiky, tj. zaměstnanosti, rodinné, zdravotní, vzdělávací a bytové politiky. Dostupné z: olitiky.pdf Deskriptory: ; politika sociální; stát sociální; vývoj; práva sociální; demografie; trh práce; zaměstnanost; politika populační; rodina; péče zdravotní; vzdělávání-výcvik; bydlení; EU SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VŠEOBECNÉ OTÁZKY Nové redukční hranice a další údaje pro rok / KLÍMOVÁ, Růžena In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.16, č. 12 (2013), s Vyhláška č. 296/2013 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce Deskriptory: ; základ vyměřovací; zab. sociální; nemocenské; pojištění zdravotní; zab. důchodové Změny v sociálním pojištění v roce / PŘIB, Jan In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; zab. sociální; pojištění; zab. důchodové; základ vyměřovací; zab. nemocenské; pojistné 5

6 Parametry sociálního pojištění pro rok / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s :tab. Deskriptory: ; zab. sociální; pojištění; zab. důchodové; základ vyměřovací; samostatní; zab. nemocenské ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocenského pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Sociální pojištění v roce In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s :tab. Základní údaje z oblasti důchodového a nemocenského pojištění pro rok Vyměřovací základy, odvody, výše dávek. Deskriptory: ; zab. sociální; základ vyměřovací; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; pojištění dobrovolné; výpočet; důchody-výše; zab. nemocenské ČSSZ - moderní, efektivní a profesionální úřad. / KAHOUN, Vilém In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 3-4.:obr. Úkoly ČSSZ, hodnocení její činnosti v uplynulé, období, příprava nové strategie na období Dostupné z: Deskriptory: ; zab. sociální; ochrana sociální; správa; agenda pojišťovací; správa veřejná 6

7 e-podání - specifická elektronická komunikace s ČSSZ. / VŘESKÝ, Radim In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s :obr. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace Povinná elektronická komunikace s ČSSZ v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s.40. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace eportál ČSSZ je dalším krokem k modernizaci veřejné správy. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 41. Informace o projektu "159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní za účelem poskytování informací klientům ČSSZ", jehož výstupem je spuštění eportálu ČSSZ Co eportál ČSSZ nabízí. Deskriptory: ; zab. sociální; správa; agenda pojišťovací; e-government; informace; automatizace; fondy evropské; projekty DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ; Slovensko Nová dávka v českém systému důchodového pojištění. Dorovnávací přídavek některým poživatelům českého a slovenského starobního důchodu. / ŠMEJKALO- VÁ, Jana - PUOBIŠ, Juraj In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s : -lit. Historický a právní kontext česko-slovenských důchodů. Ekonomické příčiny problémů a jejich řešení. Výroky soudů a následná opatření. Dorovnávací přídavek - podmínky nároku. Řízení a další související povinnosti. Dostupné z: Deskriptory: ; SR; zab. důchodové; důchod starobní; důchody-výše; důchody-zvýšení; dohody; důchody Finanční situace v I. důchodovém pilíři v České republice. / VOPÁTEK, Jiří In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s :tab., -lit. Systém financování důchodů z I. pilíře. Příjmy a výdaje. Finanční nerovnováha systému. Možná řešení k zajištění udržitelnosti. Deskriptory: ; zab. důchodové; 1. pilíř; financování; příjmy; výdaje; demografie; důchody; statistika 7

8 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace Všeobecný vyměřovací základ, základní výměra důchodu, redukční hranice v roce In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s. 42. Hodnoty stanovené vyhláškou MPSV o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce Deskriptory: ; důchody; důchody-výše; základ vyměřovací; zab. důchodové; valorizace; výpočet Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 1 (2014), s , pokrač. Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Přehled nových právních předpisů, které přinesly změny. Změny v nemocenském pojištění. (Dokončení v příštím čísle: Změny v důchodovém pojištění) Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocesnkého pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Výše starobního důchodu: hodnocení náhrady za ztrátu na výdělku. / LANG, Roman In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; důchod starobní; výše; ztráta na výdělku; úrazy pracovní 8

9 Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014 (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 2 (2014), Pokrač. s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014 v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Změny v důchodovém pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci; samostatní; pojištění dobrovolné; doba pojištění; základ vyměřovací; důchody-výše; důchody; výpočet Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ při posuzování výkonu samostatné výdělečné činnosti jakožto vedlejší činnosti. Výpočet měsíčního základu nemocenského pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; samostatní; zab. nemocenské; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za rok 2013 a / DOR- ČÁKOVÁ, Jana In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s :obr. Deskriptory: ; zab. důchodové; správa; agenda pojišťovací; informace Další zaměstnanci nově důchodově a nemocensky pojištěni. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s. 40. Zaměstnanci nově zařazení do okruhu pojištěných osob v důchodovém a nemocenském pojištění od Zaměstnání malého rozsahu. Dohody o provedení práce. Další změny v účasti na pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; zaměstnanci; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnání dočasné NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Poskytování náhrady mzdy a nemocenského od z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.16, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; pojištění zdravotní; nemocenské 9

10 Změny ve zdravotním pojištění 2013/2014. / DANĚK, Antonín In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - Roč.21, č. 4 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci; samostatní; osoby Zvýšení plateb za "státní pojištěnce" od 1. listopadu / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; pojistné; výpočet Změna zdravotní pojišťovny a její dopady. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.61, č. 12 (2013), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; správa; orgány správní; informace Dopady rekodifikace soukromého práva do zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Vliv změn v zákoníku práce na zdravotní pojištění. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; zaměstnanci; zákonodárství Pracovněprávní vztahy a zdravotní pojištění na přelomu let / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Výčet zkušeností a příkladů z praxe, se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat ve zdravotním pojištění na přelomu roku. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; dohody; informace "Hraniční" částky plateb ve zdravotním pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Podmínky pro placení pojistného zaměstnavateli a osobami samostatně výdělečně činnými v právních podmínkách platných po datu s ohledem na důležité částky vyměřovacího základu, rep. pojistného. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; samostatní; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; dohody; zaměstnanci K začátku podpůrčí doby při poskytování nemocenského. / PŘIB, Jan In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 1 (2014), s Deskriptory: ; neschopnost pracovní; nemocenské; zákonodárství; podmínky nároku; zab. nemocenské 10

11 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 2. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), Pokrač. s , pokrač.: -lit. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Podmínky účasti na nemocenském pojištění u zaměstnanců. Zaměstnání malého rozsahu u osob, které pobírají příjem v cizí měně. Trvání pojištění bez přerušení. Vznik a zánik pojištění. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace Autorské honoráře a platba pojištění za rok / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 11 (2013), s Pojistné na zdravotní pojištění z autorských honorářů za rok Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; základ vyměřovací; samostatní Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 1 (2014), s , pokrač. Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Přehled nových právních předpisů, které přinesly změny. Změny v nemocenském pojištění. (Dokončení v příštím čísle: Změny v důchodovém pojištění) Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci Zákon o nemocenském pojištění od 1. ledna / HULEC, Vít In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Nejdůležitější změny v oblasti nemocenského pojištění od počátku roku 2014, ke kterým dojde v návaznosti na zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů. Definice zaměstnání, okruh pojištěných osob. Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění. Několik zaměstnání malého rozsahu u jednoho zaměstnavatele. Vznik a zánik pojištění zaměstnanců. Podpůrčí doba u nemocenského. Dostupné z: Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; podmínky nároku; nemocenské Ošetřovné. In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s. 31. Základní informace o poskytování ošetřovného. Deskriptory: ; ošetřovné; zab. nemocenské 11

12 ; EU; mezinárodní Činnost v zahraničí z pohledu nemocenského a důchodového pojištění - 3. část. / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), Pokrač. s : -lit. Pokrač. z předcházejících čísel. Problematika nemocenského a důchodového pojištění osob, které vykonávají výdělečnou činnost v zahraničí, popř. v pro zaměstnavatele se sídlem v zahraničí, a přísluší pro tuto činnost k právním předpisům sociálního zabezpečení : Kdo plní úkoly zaměstnavatele. Oznamovací povinnost zaměstnavatele. Odvod pojistného. Nárok na dávky nemocenského pojištění obecně a z ochranné lhůty. Deskriptory: ; EU; Mezinárodní; zab. sociální; zab. důchodové; zab. nemocenské; pracovníci v zahraničí; pracovníci migrující; práce-cizinci; integrace evropská; harmonizace; pojistné; dávky; nemocenské; podmínky nároku Průměrná mzda a zdravotní pojištění od 1. ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Průměrná mzda pro účely zdravotního pojištění pro rok 2014 a vliv průměrné mzdy na následující oblasti: vznik zaměstnání u vybraných skupin zaměstnanců, minimum OSVČ, maximální vyměřovací základ, zvýšení plateb za "státní pojištěnce". Pravděpodobné pojistné. Dostupné z: cisel/clanky/ing-antonin-danek-prumerna-mzda-a-zdravotni-pojisteni-od-1-ledna htm Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; mzda průměrná; samostatní; agenda pojišťovací; správa Změny v nemocenském a důchodovém pojištění v roce 2014 (2.). / PŘIB, Jan In: Právo a rodina. - Roč.16, č. 2 (2014), Pokrač. s Změny v oblasti nemocenského a důchodového pojištění, ke kterým dochází od roku 2014 v návaznosti na rekodifikaci soukromého práva nebo v souvislosti s touto rekodifikací a změny odrážející nově stanovené základní parametry důchodového pojištění. Změny v důchodovém pojištění. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zab. důchodové; dovolená mateřská-dávky; podmínky nároku; pojištěnci; samostatní; pojištění dobrovolné; doba pojištění; základ vyměřovací; důchody-výše; důchody; výpočet Příjmy a výdaje v systému nemocenského pojištění v České republice. / KUKA- LOVÁ, Gabriela - ŠURA, Jaroslav In: Scientia et Societas. - Roč.9, č. 4 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Nemocenské pojištění v České republice je nedílnou součástí celkového systému sociálního zabezpečení, které je poskytováno občanům v rámci sociální politiky státu. Sociální zabezpečení je v současných podmínkách představováno třemi relativně samostatnými systémy, a to sociálního pojištění, sociální podpory a sociální pomoci, jež jsou vzájemně odlišeny nejen z hlediska toho, jakou sociální situaci řeší, ale důležitým aspektem je i způsob jejich financování. Nemocenské pojištění v kontextu sociálního zabezpečení. Pojistné v nemocenském pojištění. Dávky nemocenského pojištění. Příjmy z pojistného. Deskriptory: ; zab. nemocenské; pojistné; pojistné-výše; zab. sociální; financování; nemocenské; ošetřovné; zab. v mateřství; příspěvek vyrovnávací; výdaje sociální 12

13 OECD; mezinárodní Politická ekonomie financování zdravotní péče. / VOSTATEK, Jaroslav In: Politická ekonomie. - Roč.61, č. 6 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Systémy zdravotní péče v zemích OECD a východní Evropy. Popis tří sociálních modelů: liberální, konzervativní a sociálně-demokratický. Deskriptory: OECD; mezinárodní; péče zdravotní; pojištění zdravotní; pojistné; systém; financování Koho nemusí zaměstnavatelé považovat za zaměstnance ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.17, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; osoby; dohody Změny v sociálním zabezpečení OSVČ od 1. ledna / GREGOROVÁ, Šárka In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Změny v důchodovém a nemocenském pojištění OSVČ při posuzování výkonu samostatné výdělečné činnosti jakožto vedlejší činnosti. Výpočet měsíčního základu nemocenského pojištění. Dostupné z: Deskriptory: ; samostatní; zab. nemocenské; zab. důchodové; pojistné; pojistnévýše; zaměstnání vedlejší; základ vyměřovací Nemocenské pojištění zaměstnanců po 1. lednu / NOVOTNÝ, Tomáš In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Přehled změn v nemocenském pojištění, ke kterým došlo v návaznosti na zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých dalších zákonů, publikované ve sbírce zákonů pod číslem 344/2013 Sb.: Rozšíření okruhu zaměstnanců. Sčítání příjmů u zaměstnání malého rozsahu. Zrušení krátkodobého zaměstnání. Změna lhůty pro oznámení nástupu do zaměstnání. Upřesnění definice trvání pojištění bez přerušení. Deskriptory: ; zab. nemocenské; zaměstnanci; osoby; pojištěnci; pojistné; pojistnévýše Dopad změn právních předpisů od 1. ledna / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s Dopady změn v oblasti rekodifikace soukromého práva - co přineslo zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb. a zákon č. 303/2013 Sb. I. Zákonné opatření Senátu: Vyměřovací základ zaměstnance a OSVČ. Příjmy autorů. II. Vliv změn v zákoníku práce: Smluvní strany a zúčtovaný příjem. Pracovní smlouva a nástup zaměstnance do práce. Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem. Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; pojistné-výše; samostatní; zaměstnanci; právo pracovní; poměr pracovní; ukončení zaměstnání 13

14 Zdravotní pojištění od 1. ledna In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 1 (2014), s. 42.:tab. Důležité údaje v oblasti zdravotního pojištění od 1. ledna 2014: vyměřovací základ, pojistné a jeho výše, splatnost pojistného, platba pojistného státem. Deskriptory: ; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; pojistné; pojistné-výše; zaměstnanci; zaměstnavatelé; samostatní Pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v roce / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; osoby; zaměstnanci; samostatní Zaměstnání malého rozsahu z pohledu zdravotního pojištění. / DANĚK, Antonín In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Deskriptory: ; pojištění zdravotní; zaměstnanci; zab. nemocenské Chronologie změn ve zkratce a přehledně. / DANĚK, Antonín In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s Úprava zdravotního pojištění na základě legislativních změn, které byly přijaty v průběhu roku 2013 a nabyly účinnosti buď již v roce 2013, nebo od 1. ledna Dostupné z: Deskriptory: ; pojištění zdravotní; pojistné; pojistné-výše; zaměstnavatelé; studenti; základ vyměřovací; pojištěnci Další zaměstnanci nově důchodově a nemocensky pojištěni. In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s. 40. Zaměstnanci nově zařazení do okruhu pojištěných osob v důchodovém a nemocenském pojištění od Zaměstnání malého rozsahu. Dohody o provedení práce. Další změny v účasti na pojištění. Deskriptory: ; zab. důchodové; zab. nemocenské; pojištěnci; osoby; zaměstnanci; práce konané mimo pracovní poměr; zaměstnání dočasné ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ Nemoc z povolání a odpovědnost zaměstnavatele. / BUKOVJAN, Petr In: Práce a mzda. - Roč.62, č. 2 (2014), s Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn. 21 Cdo 3789/2012. Deskriptory: ; choroby z povolání; vztahy pracovní; řízení soudní 14

15 ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI Zaměstnanost v roce In: Národní pojištění. - Roč.45, č. 2 (2014), s :tab. Tabulkový přehled obsahující tyto údaje: Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí, která se projeví v aplikaci zákona o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů v roce Výše podpory v nezaměstnanosti. Výpočet podpor při souběhu zaměstnání. Výše kompenzace. Sdílené zprostředkování zaměstnání. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti. Možnost přivýdělku v nezaměstnanosti. Výše podpory při rekvalifikaci. Deskriptory: ; zaměstnanost; zab. v nezaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; práce-nezaměstnaní; rekvalifikace; mzda průměrná; výše; výpočet; politika zaměstnanosti; agentury práce; úřady práce; zprostředkování práce SOCIÁLNÍ POMOC VŠEOBECNÉ OTÁZKY Společnost sociálních pracovníků - historie a současnost. / KULHÁNKOVÁ, Růžena In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 7. Deskriptory: ; pracovníci sociální; organizace Úvaha nad potřebami sociální práce ve vztahu k vyšším odborným školám. /BÍLOVÁ, Marie In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 9. Deskriptory: ; práce sociální; vzdělávání-výcvik; školství Poučovací povinnost o nepojistných sociálních dávkách. / PAULUSOVÁ, Magdalena - VAŠÍČKOVÁ, Andrea In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Článek přináší alespoň částečné odpovědi na otázky, proč je třeba klást zvláštní důraz na plnění poučovací povinnosti v oblasti nepojistných sociálních dávek, kdo poučovací povinnost má a v jakém rozsahu. Deskriptory: ; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; pracovníci sociální; správa veřejná Duchovní rozměr sociální a charitativní práce. / POSÁD, Pavel In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s. 13. Deskriptory: ; práce sociální; činnost dobrovolná 15

16 Sociální práce prochází obdobím renesance. In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Rozhovor s Mgr. Petrem Hanušem, ředitelem odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV. Deskriptory: ; práce sociální; pracovníci sociální; MPSV Sociální práce ve vybraných adiktologických službách. / PLÍŠKOVÁ, Lucie In: Listy sociální práce. - Roč.1, č. 0-podzim (2013), s Deskriptory: ; práce sociální; služby sociální; narkomani; alkoholici; organizace neziskové Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP po sociální reformě: tři případové studie. / HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - MUSIL, Libor In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.7, č. 6 (2013), s. 2-9.:tab., -lit. Analýza uplatňovaných pojetí sociální pomoci včetně nastavení formy zajištění sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Charakteristiky ideálních typů sociální pomoci. Vnímání příčin HN na individuální úrovni v rámci jednotlivých empiricky zachycených pojetí sociální pomoci lidem v HN. Deskriptory: ; vyloučení sociální; nouze hmotná; potřebnost; pomoc sociální; pomoc sociální-dávky; dávky; práce sociální; pracovníci sociální; úřady práce; výzkum; obce; teorie; příjmy nízké; VÚPSV Role rodinných pečovatelů v systému sociální a zdravotní péče v. / KOTRUSO- VÁ, Miriam - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - HOŠŤÁLKOVÁ, Jitka In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.7, č. 6 (2013), s :obr.,tab.,-lit. Postavení neformálních pečovatelů v oblasti dlouhodobé péče o děti se zdravotním postižením a seniory v systému sociálních a zdravotnických služeb v České republice v kontextu zahraničních zkušeností. Studie se opírá o výsledky kvalitativního empirického šetření postaveného na 23 polostrukturovaných hloubkových rozhovorech s neformálními (zejména rodinnými) pečujícími. Deskriptory: ; Mezinárodní; pečovatelé; péče zdravotní domácí; péče zdravotní nestátní; péče o osobu blízkou; pomoc sociální v rodině; péče dlouhodobá; děti; postižení; postižení-děti; staří; výzkum; šetření; teorie; politika Zaostřeno na kvalitu a efektivitu sociálních služeb. In: Národní pojištění. - Roč.44, č. 12 (2013), s Informace o projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Informace o připravované novele zákona o sociálních službách, kterou připravuje MPSV a která by mohla být předložena zákonodárcům v roce Co by měla novela zákona přinést, na co se bude především orientovat. Deskriptory: ; služby sociální; pomoc sociální; projekty; koncepce budoucí; kvalita; kvalita sociálních služeb 16

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v říjnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21

O autorech Používané zkratky Úvodem k prvnímu vydání Úvodem k druhému vydání... 21 Obsah O autorech... 11 Používané zkratky... 15 Úvodem k prvnímu vydání... 17 Úvodem k druhému vydání... 21 HLAVA PRVNÍ Pojetí sociálního práva, jeho předmět, systém a nástroje... 23 1 Pojem a předmět sociálního

Více

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i.

DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. DOKUMENTACE ZA DUBEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Fiskální teorie a politika LS 2016

Fiskální teorie a politika LS 2016 Fiskální teorie a politika LS 2016 RUD 2016 Vyhláška č. 213/2015 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů podíl

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČÍ Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Školní rok: 2016/2017 Obor: Sociální činnost 75-41-M/01 denní forma studia MATURITNÍ OKRUHY Z PŘEDMĚTU SOCIÁLNÍ

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3

1 Základní informace o nemocenském pojištění 1. 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2. 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 Nemocenské pojištění str. 1 Základní informace o nemocenském pojištění 1 2 Parametry pro výpočet nemocenského 2 3 Parametry pro výpočet peněžité pomoci v mateřství 3 4 Příklady výpočtu všech nemocenských

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů

Seznam příloh. Systémy sociálního zabezpečení v České republice. Dávky a služby poskytované z nepojistných subsystémů Seznam příloh Příloha č. 1: Systémy sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 2: Dávky a služby poskytované z pojistných subsystémů sociálního zabezpečení v České republice Příloha č. 3: Dávky

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger

Souvislosti důchodového systému. Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Souvislosti důchodového systému Seminář Odborné komise pro důchodovou reformu Praha, 7.května 2015 RNDr. Jiří Schlanger Mandát odborné komise Základní cíle: změny důchodového systému v širším sociálně

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2706.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Sociální zabezpečení v ČR

Sociální zabezpečení v ČR Sociální zabezpečení v ČR Vyučující: Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu: volitelný Doporučený roč./sem.: 3/6 Rozsah studijního předmětu: PS: 2/- KS: 6 Způsob zakončení: zápočet Počet kreditů:

Více

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

PŘÍLOHA. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.12.2016 COM(2016) 815 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ DRUHÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉHO ZÁKONÍKU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Seznam právních předpisů: ODDÍL I. ( právní předpisy jsou obsaženy v příloze) Část II Zdravotní péče zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Otázky k testu 2. název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ název kurzu: SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ číslo kurzu: SPP726/SPR726 vyučující: Mgr. Ludmila Sedláková kontakt: e-mail: sed.ludmila@seznam.cz termíny konzultací v roce 2015: 19. září, 31. října, 28. listopadu

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Předmět, cíle a systém práva sociálního............................... 3 3 A.2 Pojem a koncepce

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014

PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 PRACOVNÍ NESCHOPNOST PRO NEMOC A ÚRAZ V ROCE ZA 1. POLOLETÍ 2014 Do vývoje dočasné pro nemoc a úraz v České republice v 1. pololetí 2014 se výrazně promítly právní úpravy nemocenského pojištění platné

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

1. Důchodové pojištění 1

1. Důchodové pojištění 1 1. Důchodové pojištění 1 Důchodový systém ČR je založen na povinném základním důchodovém pojištění podle zákona č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (tzv. první pilíř), na doplňkovém penzijním spoření

Více

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o. TÉMATA K ABSOLUTORIU - zkouška z odborných předmětů Vzdělávací program: SOCIÁLNÍ PRÁCE DÁLKOVÉ STUDIUM Karlovy

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016

ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 ZPRAVODAJ PROSINEC 2016 l e g i s l a t i v a ZMĚNY V ROCE 2017 Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu.

a k tomu širokým zadáním cíle činnosti odborné komise a mnohem užším vymezením konkrétního mandátu. Téze souvislostí důchodového systému. PROČ? V práci důchodové komise se potkáváme s příčinami a důsledky řady společenských jevů, které mají souvislost s důchodovým systémem a pro které chceme hledat řešení

Více

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13.

Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum. Ladislav P r ů š a Praha, 13. Zdravotně sociální problematika z pohledu VÚPSV, v.v.i. aktuální poznatky a priority pro další výzkum Ladislav P r ů š a Praha, 13. ledna 2015 představení VÚPSV, v.v.i. první výzkumné pracoviště v resortu

Více

České daně před volbami: Kdo a kolik platí?

České daně před volbami: Kdo a kolik platí? České daně před volbami: Kdo a kolik platí? Libor Dušek Klára Kalíšková Daniel Münich 8. října 2013 Prezentované výsledky vznikly v rámci výzkumného projektu financovaného Technologickou agenturou ČR (TD010033)

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění:

- Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Otázka: Sociální pojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Dudis - Zákon o všeobecném sociálním pojištění upravuje tří druhy pojištění: Důchodové Nemocenské Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti PLÁTCI

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému. RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Vize propojení zdravotního pojištění a sociálního systému RNDr. Jiří Schlanger 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Proč je nezbytné propojení zdravotního pojištění a sociálního systému Zdravotní

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Úvod do sociální politiky

Úvod do sociální politiky Úvod do sociální politiky Bakalářské studium Vyučující:..... Ing. Jan Mertl, Ph.D. Typ studijního předmětu:.. povinný Doporučený roč./sem... bakalářský Rozsah studijního předmětu:.. 2+0+0 (PS) 8 (KS) Způsob

Více