Strana 1 (celkem 21)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana 1 (celkem 21)"

Transkript

1 Strana 1 (celkem 21)

2 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času Činnost střediska volného času Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o pracovnících SVČ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ Závěr.21 Strana 2 (celkem 21)

3 1. Základní údaje o středisku volného času Název organizace: Dům dětí a mládeže Mělník se sídlem Na Polabí 2854, Mělník IČO organizace: IZO organizace: Zřizovatel: Středočeský kraj Kontakty: Telefon: Fax: www stránky: ředitel/ka SVČ: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od tel.: statutární zástupce: Zdeňka Černá do Mgr. Helena Jiráčková od Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Uskutečněné změny za hodnocený školní rok: do ve výkonu funkce ředitelka DDM Mělník Zdeňka Černá, od ve výkonu funkce ředitelka DDM Mgr. Helena Jiráčková Strana 3 (celkem 21)

4 2. Charakteristika střediska volného času Dům dětí a mládeže v Mělníku je státní školské zařízení se statusem příspěvkové organizace a z toho plynoucí právní subjektivitou zřizované od Krajským úřadem v Praze. Budova DDM v Mělníku je majetkem Městského úřadu Mělník, který ji zařízení pronajímá za symbolickou cenu. K spravování budovy přistupuje MÚ velmi zodpovědně. Svědčí o tom stav a vzhled budovy. DDM leží na okraji města Mělníka v krásném prostředí lesoparku. Součástí prostoru je i přilehlá venkovní terasa, která s budovou tvoří jeden celek. Středisko volného času pracuje celoročně. Nabízí činnosti určené všem věkovým kategoriím, od dětí předškolního věku až po seniory. Hlavní náplní činnosti DDM Mělník jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže zaměřené na osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti a na trhu práce, na ochranu před sociálně patologickými jevy a jejich následky a na podporu zdravého životního stylu. Organizace nabízí své činnosti zaměřené na trávení volného času zejména formou zájmových útvarů, klubovou činností, příležitostními akcemi pro širokou veřejnost, táborovými a prázdninovými akcemi pro děti. Ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje a MŠMT organizuje středisko volného času základní, okresní a krajská kola soutěží pro žáky základních a středních škol. V rámci možností finančních prostředků se zařízení snaží měnit nabídku vzdělávání s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného času. Středisko spolupracuje s ostatními DDM formou vzájemných návštěv a konzultací, s Městským úřadem v Mělníku, se základními školami, se speciálními a praktickými školami v okrese Mělník. O nabídce činnosti informuje organizace veřejnost na webových stránkách Domu dětí a mládeže Mělník dále vydáváním buletinu Volnočásek a tiskem nabídky činností v měsíčníku Radnice, nabídkou a prezentací na sociální síti Facebooku DDM Mělník. Realizované projekty: Hrátky v přírodě financované z dotace Středočeského kraje z Fondu životního prostředí Dílna radosti a pohybu financovaná z dotace Středočeského kraje z Fondu Hejtmana Karlovarský skřivan Akce realizované za finanční podpory MÚ v Mělníku Pohádkový park Základní kola sportovních soutěží Strana 4 (celkem 21)

5 Organizační struktura školy a personální obsazení Řídící a kontrolní činnost Vedoucí pracovníci Vedoucí pracovníci pedagogického a ekonomického úseku zodpovídají za úkoly, které jsou dané pro jejich úsek. Náplní vedoucích pracovníků je řídit příslušné interní a externí pracovníky střediska. Vedoucí pracovníci se scházejí na poradách vedoucích pracovníků dle potřeby střediska. V tomto školním roce se konaly pracovní porady 1x měsíčně. Porad se vždy zúčastnili pracovníci z pedagogického úseku a z ekonomického úseku. Uskutečnilo se 10 pedagogických porad s interními pracovníky a 3 pedagogické porady s externími pracovníky. V případě potřeby probíhaly konzultační individuální porady. Celkem bylo provedeno 166 hospitací zaměřených zejména na zájmové vzdělávání, příležitostní akce, letní a zimní tábory. Strana 5 (celkem 21)

6 Materiálně technické podmínky Středisko volného času Dům dětí a mládeže Mělník provozuje svou činnost v samostatné budově Městského úřadu Mělník. Budova se nachází na okraji města v lesoparku. Součástí budovy je přilehlá terasa se zabudovaným krbem a velkými kamennými stoly. Budova má bezbariérový přístup. SVČ disponuje deseti učebnami a jedním víceúčelovým sálem. Učebny jsou po stránce prostorové dostačující kapacitě účastníků. Každá učebna je kvalitně vybavena učebními pomůckami a materiálem. Za podpory Fondu hejtmana Středočeského kraje byla zřízena v našem středisku nová učebna Dílna radosti a pohybu. Virtuální učebna s interaktivní tabulí, novými výukovými programy a Kinectem. Z finančních prostředků Městského úřadu v Mělníku byly obnoveny a upraveny prostory sociálních zařízení, tak aby odpovídaly hygienickým potřebám zařízení. Vymezení hlavní a doplňkové činnosti SVČ Je dána zřizovací listinou. V rámci doplňkové činnosti provozuje středisko v prostorách DDM Mělník: Maloobchod a velkoobchod Cestovní agenturu Domu dětí a mládeže Mělník Doplňková činnost SVČ Doplňková činnost SVČ (k ) Název doplňkové činnosti Velkoobchod - maloobchod Počet uživatelů doplňkové činnosti Počet zaměstnanců zajišťujících doplňkovou činnost Stručné vyhodnocení doplňkové činnosti Doplňková činnost je využívána při provozu střediska účastníky zájmového vzdělávání Poznámka Průměrný počet účastníku prodeje- 30 osob denně Cestovní agentura DDM 31 1 Pobytové a poznávací výlety Spolupráce s 37 CK v ČR 3. Činnost střediska volného času Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována každý všední den v odpoledních hodinách. Na vedení zájmové činnosti se z části podílejí všichni interní pedagogičtí pracovníci. Velký podíl na této práci mají však externí pracovníci. Všichni vedoucí zájmových činností se s dětmi zúčastňují v průběhu celého školního roku soutěží, víkendových pobytů a sportovních soustředění. Největší zájem je o kroužky se sportovním a esteticko-výtvarným zaměřením. Strana 6 (celkem 21)

7 I. Pravidelná zájmová činnost (k ) Název zájmového útvaru Počet dětí, žáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (kroužku) - Externí pracovník Keramický I 10 Burianová Výtvarný II 12 Menclová Výtvarný III 8 Menclová Keramický IV 17 Burianová Kytara I 6 Šandová Š. Kytara II 6 Šandová Š. Kytara III 3 Šandová Š. Flétna I 7 Novotná L. Flétna II 5 Novotná L. Rytmika 20 Hornová Tanečky 20 Hornová Tanečky pro nejmenší 15 Jiráčková Dramatický 7 Geťková Anglická konverzace pro nejmenší 5 Černá Klouček Anglická konverzace 3 Janda Dovedné ruce I 8 Jenčová Dovedné ruce II 9 Kopřivová Dovedné ruce III 9 Kopřivová Judo I 18 Jány Judo II 17 Novotná Sebeobrana I 16 Havlík P. Sebeobrana II 13 Havlík J. Sebeobrana starší žáci 15 Havlík J. Aerobic - začátečníci 14 Hornová Dance aerobic 25 Smolčáková Trampolíny I 11 Novotná Trampolíny II 15 Hornová Trampolíny III 19 Hornová Trampolíny VI 18 Smolčáková Košíková I 10 Karlovec Košíková II 10 Kvasný Street dance 13 Vajnerová Kung - fu 22 Fraibiš Turistický 11 Svobodová Modelář výtvarné řezbářství 9 Merta Celkem Strana 7 (celkem 21)

8 Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ ZÚ AEROBIC Středočeský taneční pohár 2012 skupina 1. stupeň ZŠ - OK 4.místo ( tanec skupiny Lentilky- název vystoupení BONBÓNKY S POMPÓNKY ) ZÚ STREET DANCE Středočeský taneční pohár 2012 skupina 2. stupeň ZŠ OK 3.místo ZÚ MODELÁŘ Okresní přebor leteckých modelářů kategorie A 3 mladší, starší žáci Bohoněk Matouš kat. mladší žáci 1. místo Hanuš Filip kat. mladší žáci 2. místo Holub Jaroslav kat. starší žáci 1. místo Básner Tomáš kat. starší žáci 2. místo Zalabák Michal kat. starší žáci 3. místo Preis Petr kat. starší žáci 4. místo Příležitostná zájmová činnost Některé příležitostné akce mají v našem SVČ již svou tradici, jsou to zejména akce zaměřené na oslavy svátků a lidové tradice. Mezi nejžádanější a nejnavštěvovanější patří akce Cesta pohádkovým parkem, Mikulášská nadílka a Dýňový duch. II. Příležitostná zájmová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků celkem Dýňový duch Divadelní představení Nerušit, prosím Divadelní představení Hurvínek mezi osly Divadelní představení Nabucco Veselé plavání Mikulášská nadílka Dětský karneval pohádkový O Šípkové Růžence Divadelní představení Aida Dětský karneval na téma zvířátka Dětský karneval pro ZŠ Byšice Divadelní představení Vražda za oponou Divadelní představení Hurvínkovo dobrodružství Dětský karneval na téma klauni Čarodějnice 84 Strana 8 (celkem 21)

9 Cesta pohádkovým parkem ZÚ Judo I ( p. Jány ) 22 akcí ZÚ Judo II ( pí. Novotná ) 22 akcí ZÚ Košíková I turnaje ( p. Karlovec ) -31 akcí ZÚ Košíková II turnaje ( p. Kvasný ) 34 akcí ZÚ Sebeobrana I 5 akcí ZÚ Sebeobrana II 5 akcí ZÚ Sebeobrana starší žáci 2 akce ZÚ Street dance 2 akce ZÚ Kung Fu 4 akce 45 Celkem 4153 Pobytové akce Akce jsou pořádány v průběhu školního roku a patří k nejoblíbenějším aktivitám všech členů zájmových útvarů. V průběhu posledních let se těchto akcí zúčastňuje stále větší množství rodičů dětí navštěvujících zájmové útvary. III. Pobytové akce (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Zimní sportovní soustředění Judo I Zimní sportovní soustředění Judo II Zelčín základy kartografie Úštěk zásady správného táboření v přírodě Šestajovice návštěva Svíčkárny, vánoční tradice Hostín návštěva obory poznávání fauny Lhotka Skalní město, pěší turistika Liberec Aquapark kulturní památky kraje, sport. vyžití Praha Muzeum strašidel, historie pověstí staré Prahy Zelčín základy topografie, Morseova abeceda Zelčín cyklistický výlet Celkem Prázdninová činnost Během prázdnin probíhala v našem SVČ prázdninová činnost formou jednodenních zájezdů, pobytových vícedenních zájezdů a klubovou činností v DDM Mělník. Zařízení nabídlo dětem, mládeži a dospělým širokou škálu zábavných zájezdů, zimních a letních pobytových táborů, sportovních a ozdravných pobytů. Strana 9 (celkem 21)

10 IV. Prázdninová činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Osobodny Počet pracovníků Podzimní prázdniny v DDM Vánoční prázdniny v DDM Pololetní prázdniny v DDM Zimní tábor s lyžařským výcvikem Š. Mlýn Zimní tábor pro rodiče a děti Š. Mlýn Jarní prázdniny v DDM Velikonoční prázdniny v DDM Příměstský tábor Letní tábor aerobic Š.Mlýn Příměstský tábor Letní tábor Kostelec u Jihlavy Letní tábor s CK Topinka - Růžená Letní tábor s CK Topinka - Ostrovec Letní tábor s CK Topinka - Varvažov Příměstský tábor Hlavní letní prázdniny v DDM Celkem Další činnosti zájmového vzdělávání Mezi další činnost našeho střediska řadíme organizaci bazarů s dětským oblečením a charitativní sběr šatstva. V. Další činnosti zájmového vzdělávání (k ) Název akce Počet akcí Počet účastníkůdětí, žáků, studentů Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Charitativní sběr šatstva Výměnný prodej Celkem Osvětová a informační činnost V průběhu roku se v prostorách DDM Mělník konala putovní výstava s názvem Náš kraj. V závěru školního roku se konala v Masarykově kulturním domě v Mělníku tradiční akce Děti dětem. Akce prezentuje veškeré zájmové činnosti organizace dle jednotlivých zájmových útvarů široké veřejnosti. Strana 10 (celkem 21)

11 VI. Osvětová a informační činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Děti dětem Putovní výstava Náš kraj 115 Celkem 704 Organizace soutěží a přehlídek I v tomto školním roce se konaly soutěže, přehlídky, olympiády vyhlášené MŠMT, ASŠK, KÚ Středočeského kraje. Celkový počet účastníků v základních, okresních a krajských kolech byl uspokojivý. Organizace soutěží a přehlídek představuje zejména práci s talentovanými dětmi a mládeží. V přehledu jsou uvedeny soutěže a přehlídky vyhlašovatelů, které organizuje náš DDM. VII. Práce s talenty (k ) Datum Název akce Počet účastníků OK Přespolní běh III., IV.kategorie ZŠ, VI.A kategorie SŠ ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B. kategorie - dívky ZK Volejbal ZŠ a SŠ VI. B kategorie chlapci ZK Florbal ZŠ II. kategorie OK Florbal ZŠ II. kategorie OK Přírodovědný klokan ZŠ a SŠ KK Chemická olympiáda SŠ A ZK Florbal IV.kategorie - chlapci ZK Florbal IV.kategorie - dívky OK Pythágoriáda pro ročník OK Pythágoriáda pro 8. ročník KK Karlovarský skřivánek OK Dějepisná olympiáda ZK Volejbal SŠ chlapci a dívky OK Matematický klokan ZŠ a gymnázia okresu Mělník OK Olympiáda v českém jazyce I. kategorie - ZŠ OK Olympiáda v českém jazyce II. kategorie - SŠ OK Soutěž dětských recitátorů OK Pythágoriáda pro 5. ročník OK Fyzikální olympiáda kategorie E,F OK Biologická olympiáda C KK Chemická olympiáda C ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie dívky OK Biologická olympiáda D KK Chemická olympiáda D ZK Vybíjená ZŠ II. kategorie chlapci OK Leteckých modelářů letiště Hořín ZK MC Donald s Cap ZŠ A,B 113 Strana 11 (celkem 21)

12 OK Taneční pohár ZŠ, SŠ OK SHM ZŠ speciálních a ZŠ praktických KK Chemická olympiáda B KK Biologická olympiáda C ZK Malá kopaná IV. Kategorie ZŠ OK Besip dopravní soutěž mladých cyklistů - ZŠ ZK Atletická všestrannost třída KK Biologická olympiáda D 79 Celkem 5863 Odborná, metodická činnost Tuto činnost nabízíme především v dopoledních hodinách základním, speciálním, praktickým a mateřským školám. Program, který školám nabízíme, je zpracován vždy pro konkrétní skupinu žáků dle různých tematických celků. V letošním roce byl realizován projekt Hrátky v přírodě pro žáky speciálních a praktických škol. Projekt byl zaměřen na environmentální výchovu. V rámci tohoto projektu se konaly v našem SVČ i odborné kurzy pro pedagogy zúčastněných škol s environmentální tématikou. VIII. Metodická a odborná činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků Podaná ruka pro ZŠ 1. třída Zábavné dopoledne pro ZŠ Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Odborný kurz pro pedagogy s enviromentální tématikou Hrátky v přírodě projektový den na téma Ochrana přírody Hrátky v přírodě projektový den na téma Velikonoce Hrátky v přírodě projektový den na téma Odpady Hrátky v přírodě projektový den na téma Vztah k přírodě Hrátky v přírodě projektový den na téma Poselství dalším generacím Zábavné dopoledne pro MŠ Liběchov Zábavné dopoledne pro MŠ Zvoneček 48 Celkem 353 Strana 12 (celkem 21)

13 Spontánní činnost Spontánní činnosti probíhají v našem středisku volného času během celého školního roku a nabízejí během dne mnoho zajímavých aktivit pro děti, mládež a dospělé. Nejvíce zájemců je v letošním roce o sportovní klub Cvičení na trampolínách. Využívanou a navštěvovanou je však i horolezecká stěna umístěná před budovou střediska. Novinkou závěru letošního školního roku je Kinect. IX. Spontánní činnost (k ) Datum Název akce Počet účastníků - dětí, žáků, studentů Celoročně Klub Kopaná Celoročně Klub Radost 41 Celoročně Klub Rodiče a děti 1040 Celoročně Klub PC 11 Celoročně Klub Cvičení seniorů 589 Celoročně Klub Aerobic 269 Celoročně Klub Cvičení s hudbou 195 Celoročně Klub Kalanetika 133 Celoročně Klub Judo 49 Celoročně Klub Cvičení na trampolínách I 1065 Celoročně Klub Body styling 363 Celoročně Klub Zamat 749 Celoročně Kurz Skateboarding 8 Po - pá Klubová činnost 8672 Po - pá Kinect 7 Po - pá Horolezecká stěna 7300 Celkem Pozn.: Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska. 4. Informace o žácích a studentech se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích a studentech nadaných využívajících služeb střediska volného času I v tomto školním roce proběhla spolupráce se speciálními a praktickými školami v Mělníku. Formou dopoledních setkání jsme se podíleli na rozvoji osobností dětí za pomoci pravidelných aktivit v Klubu radost. Žáci a studenti nadaní nevyužívali v tomto školním roce naše středisko volného času. Programy a projekty 5. Údaje o dalších aktivitách SVČ a prezentaci školy na veřejnosti Hrátky v přírodě projekt zaměřený na ochranu přírody, velikonoce, odpady, vztah k přírodě, poselství dalším generacím určený pro speciální a praktické školy. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu životního prostředí v dubnu Celkové náklady na projekt ,-Kč Strana 13 (celkem 21)

14 Dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje ,-Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník 2.509,-Kč Zhodnocení projektu: Všechny aktivity připravené pro žáky školy byly dle hodnocení učitelů velkým přínosem pro další rozvoj dětí. Aktivity byly zpracovány zábavnou formou (hry, skupinové práce, besedy, ). Dílna radosti a pohybu - projekt na realizaci nové virtuální učebny pro všechny věkové kategorie. Realizace projektu za podpory Středočeského kraje z Fondu hejtmana v dubnu Celkové náklady na projekt ,50Kč Dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje Kč Finanční částka hrazená DDM Mělník: rezervní fond Kč, provoz ,50Kč Zhodnocení projektu učebna má rozvíjet výukové znalosti a dovednosti dětí, mládeže a dospělých Karlovarský skřivan - pěvecká soutěž vyhlašovaná mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Soutěž je určená pro žáky základních škol a žáky základních uměleckých škol. Soutěž vyhlašovaná MŠMT, bez finančního zajištění. Realizace soutěže v lednu Zhodnocení soutěže soutěž uskutečněná v přátelském duchu podpořila další rozvoj všech účastníků soutěže. Zahraniční spolupráce V tomto školním roce nezahájilo SVČ spolupráci se zahraničními organizacemi. Prevence sociálně patologických jevů V průběhu školního roku bylo uspořádáno několik krátkých besed zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů v rámci zájmových útvarů a prázdninové činnosti. V DDM nebyl hlášený žádný případ diskriminace nebo šikany. Multikulturní a environmentální výchova Multikulturní a environmentální výchově se věnujeme po celý školní rok v zájmových útvarech a při pořádání příležitostních akcí. Různorodé aktivity jsou zaměřeny na pozitivní vztah k přírodě, na začlenění jedince do skupiny, na toleranci vůči druhému, kulturu naší vlasti a kulturu zahraniční. Vnější partneři střediska I v tomto roce jsme spolupracovali a hlavně rozšiřovali spolupráci s novými objekty. Na vysoké úrovni je spolupráce s naším zřizovatelem Krajským úřadem Středočeského kraje. Velice si také vážíme spolupráce s Městským úřadem v Mělníku a jinými objekty, které pomáhají a zajišťují velké množství akcí po stránce personální a materiální. Pro zajímavost uvádíme některé z nich: Krajský úřad Středočeského kraje, Národní institut dětí a mládeže, Městský úřad v Mělníku, školská zařízení ve Středočeském kraji, Regionální muzeum Strana 14 (celkem 21)

15 Mělník, Úřad práce v Mělníku, Chráněná krajinná oblast Kokořínsko, Masarykův kulturní dům v Mělníku, Deník Mělnicko, Týdeník Mělnicko, Mělnická radnice, ASŠK, ČČK, ÚAMK ČR, Diakonie Úpice, CK Exim tours, Firo, Čedok, Axia aj. Ediční a propagační činnost Na propagaci našich aktivit se podílíme nejen informacemi do tisku ale i vydáváním čtvrtletníku Volnočásek, který uceleně informuje širokou veřejnost o všech činnostech a nabídkách SVČ. 1x měsíčně zasílá organizace do měsíčníku Radnice plán svých činností. Všechny informace týkající se činností střediska může veřejnost nalézt na webových stránkách DDM Mělník Od června 2010 byl založen Facebook, který slouží nejen jako nabídka pro veřejnost, ale i na zpětné reakce veřejnosti k jednotlivým činnostem DDM. Další akce nebo činnosti Mezi další akce řadí naše středisko výlety za kulturou. Pro dospělé zájemce nabízí organizace během roku několik zájezdů do pražských divadel (divadlo Karlín, Divadlo na Vinohradech aj.) Pro nejmenší účastníky pořádá organizace zájezdy do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze. I. Základní údaje o pracovnících SVČ (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený 6. Údaje o pracovnících SVČ nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet účastníků prav. činnosti na přep. počet pedagog. prac. 15/10,25 9/6,26 6/3, ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník 1. EX Barda Stanislav 2. EX Buriánová Marie 3. EX Černá Lucie 4. Černá Zdeňka 5. EX Černý Jiří 6. EX Danišková Jana 7. EX Dombai Roman Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosažený stupeň vzdělání, obor Titul Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední odborná škola - 4 Délka ped. praxe Pedagog volného času Max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 46 Pedagog volného času Max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 1 ředitelka pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou - 48 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr. 16 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Strana 15 (celkem 21)

16 8. EX Fraibišová Marcela Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Fraibiš Stanislav Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Policejní akademie Bc EX Úplné střední odborné Technickohospodářské a správní činnosti Pedagog volného času max.35/měsíc Fric Marek EX Geťková Jana Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání Hornová Ivana Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Havlík Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Havlík Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zemědělská škola veterinární Hrušová Lucie (Novotná ) Pedagog volného času 1 Úplné střední vzdělání s maturitou Jagri Václav Pedagog volného času 0,5 Vysokoškolské vzdělání bakalářské Bc EX Jány Mikuláš Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Janda Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola technická Ing. 0,5 19.Jenčová Jana Pedagog volného času 1 Úplné střední všeobecné vzdělání Jiráčková Helena Pedagog volného času 0,375 Vysokoškolské vzdělání magisterské Mgr EX Karlovec Jan Pedagog volného času max.35/měsíc Úplné střední všeobecné vzdělání EX Kvasný Tomáš Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola pedagogická Mgr EX Klouček Petr Pedagog volného času max.35/měsíc ČZU, PEF Ing. 0,5 24.Kopřivová Zuzana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Menclová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola keramická EX Merta Ivan Pedagog volného času max.35/měsíc Střední průmyslová škola strojní EX Mikušová Ivana Pedagog volného času max.35/měsíc Vysoká škola Fakulta lékařství MUDr EX Novotná Alice Pedagog volného času max.35/měsíc 3.lékařská fakulta Bc EX Střední průmyslová škola chemickotechnologická Semerádová Pedagog volného času max.35/měsíc Stanislava Sklenář Michal Pedagog volného času 0,125 Úplné střední vzdělání s maturitou - 0,5 31.EX Smolčáková Pedagog volného času max.35/měsíc Střední zdravotní škola - 2 Blanka 32. EX Úplné střední odborné s maturitou Pedagog volného času max.35/měsíc Svobodová Jitka UK obor vychovatelství - 5 Strana 16 (celkem 21)

17 33.EX Šandová Šárka (Jandová ) 34. EX Šimánek Karel 35. EX Toušek Kamil 36. EX Vajnerová Hana Pedagog volného času max.35/měsíc Střední pedagogická škola - 8 Pedagog volného času max.35/měsíc Univerzita Karlova matematickofyzikální fakulta RNDr. 36 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 4 Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborná škola Obchodní akademie Verneková Jana Pedagog volného času 0,875 Úplné střední vzdělání s maturitou EX Vyšínský Petr Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště EX Zeidler Miroslav Pedagog volného času max.35/měsíc Střední odborné učiliště - 3 Pozn.: Uveďte pedagogické pracovníky jmenovitě nebo pod čísly, u externích pedagogických pracovníků vyznačte vedle pořadového čísla (jména) značku EX. III. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem ,11 z toho žen ,42 Personální změny ve školním roce: - počet pedagogických pracovníků, kteří nastoupili do střediska volného času, jejich vzdělání a odborná kvalifikace: 1. Sklenář Michal od úplné střední vzdělání s maturitou, obor technické lyceum 2.Bc. Jagri Václav od UJEP Ústí nad Labem obor PVČ vychovatelství - počet pedagogických pracovníků, kteří odešli ze SVČ 1. Jiráčková Helena červen 2012 Vysoká škola pedagogická UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Všichni pracovníci splňují kvalifikační předpoklady pro práci SVČ. Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběžné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Strana 17 (celkem 21)

18 Vzdělávací instituce Zaměření akce Počet účastníků Generace +, o. s, Praha Pohybové a taneční aktivity u dětí ve věku 3-6 let 1 VISK Středočeský kraj Stravovací služby, hygienické minimum a systém kritických bodů ( HACCAP ) 9 UJPP Ústí nad Labem Certifikát studijního programu TV 1 JTB s.r.o. Jumping KIDS 3 VISK Středočeský kraj Fakta s.r.o. Žďár nad Sázavou VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela školského zákona Jak připravit nový školní rok a na nic nezapomenout Tvořivé činnosti v cyklu roku ve výuce a volnočasových aktivitách/ Předvánoční a vánoční čas Vánoční inspirace hvězdičky, koule, přáníčka a svícny VISK Středočeský kraj Kreativní techniky a jejich praktické využití 1 VISK Středočeský kraj VISK Středočeský kraj Školská legislativa/ Právní otázky v činnosti ředitele školy Školská legislativa aktuální změny ve školských i obecně platných právních předpisech/ Novela zákoníku práce 1 1 VISK Středočeský kraj Počítačová kriminalita, netolismus, a kyberština 1 Samostudium Odborná literatura, zákony, metodické materiály a) počet jednodenních a dvoudenních akcí - 23 b) počet vícedenních akcí - 0 c) samostudium v průběhu roku všichni pracovníci organizace ( odborná literatura, zákony, metodiky aj.) Finanční náklady vynaložené na DVPP pracovníku SVČ činily za školní rok 2011/2012 částku 5.660,- Kč Strana 18 (celkem 21)

19 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 9) V tomto školním roce neproběhla v našem SVČ žádná kontrola. 9. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ Za rok 2011 (k ) Činnost Za 1. pol. roku 2012 (k ) Činnost v tis. Kč Hlavn í Doplňkov á Hlavn í Doplňkov á z toho Náklady celkem Výnosy celkem příspěvk y a dotace na provoz ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním Strana 19 (celkem 21)

20 II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2011 (k ) 1. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3985 z toho mzdové výdaje 2945 ostatní celkem 1 (např. UZ , , - vypsat všechny) 180 z toho UZ UZ UZ Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) 429 běžné provozní výdaje celkem (UZ 000) 0 ostatní účelové výdaje celkem 1 (např. UZ 001, 002, 003, - vypsat všechny) 429 z toho z toho UZ UZ UZ 91 Projekt z FŽP Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) 0 Komentář k ekonomické části Stejně jako v předchozích letech nepokryly finanční prostředky z rozpočtu kraje provozní výdaje organizace. Finanční prostředky chyběly zejména na energie zařízení a na drobné opravy střediska. Závěrečnému kladnému hospodářskému výsledku napomohla opět vedlejší hospodářská činnost provozovaná naším SVČ. Strana 20 (celkem 21)

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2012 zahajovací 1. pedagogická rada 29. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 30. 8. příprava na zahájení školního roku 2012/2013 ZÁŘÍ 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2013 zahajovací 1. pedagogická rada 27. 8. školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 28. 8. příprava na zahájení školního roku 2013/2014 projednání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole

Název soutěže. v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole. v okresním kole Název školy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2010/2011 umístění Název soutěže v okresním kole oblastním) (nebo Soutěže

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-425/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-425/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Dolní Moravice, okres Bruntál, příspěvková

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE, MĚLNÍK Na Polabí 2854 1 Obsah Identifikační údaje... 3 II. Charakteristika zařízení... 4 III. Cíle vzdělávání... 5 IV. Délka vzdělávání...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod odloučené pracoviště Mateřská škola Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 2013 V Havlíčkově

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více