ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SAL OBLASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SAL OBLASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ"

Transkript

1 OBASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Štěrbinová vyústka SA Štěrbinová vyústka typu SA je lineární vyústka vzduchu, vyráběná s šířkou profilu mm, mm a 0 mm. Tvoří ji protlačované hliníkové profily se vsunutými excentrickými válečky z plastu ABS. Provozuje se s napojovací komorou. SA Typ SA byl vyvinut především pro použití ve stropech z panelů. Černý eloxovaný profil s jednou štěrbinou je sotva patrný a je možné snadno jej zabudovat jak do otevřených, tak i uzavřených stropních systémů. SA Typ SA se vyrábí podle konkrétní potřeby a množství vzduchu v jednonebo víceřadém provedení a je možné jej složit do štěrbinových řad libovolné délky. SA 0 Typ SA 0 se nabízí ve stejném provedení jako SA. Podstatný rozdíl však spočívá ve větší šířce profilu a v důsledku toho i ve větším průtočném množství vzduchu. Charakteristické rysy plynulá regulace výstupní rychlosti a průtoku vzduchu pomocí změny výstupního průřezu natočením válečku pro řízení proudu vzduchu ovlivnění kritické dráhy proudu vzduchu (například její prodloužení) ovlivnění indukčního poměru řiditelná hloubka dosahu proudu vzduchu volitelné nastavení přilnutého proudu (efektu "coanda") plynulá změna směru výstupu proudu vzduchu o 0 opakovatelné nastavení vyústky definovatelné nastavení vyústky již při výrobě podle přání zákazníka možnosti jiného nastavení vyústky i po její instalaci stálost nastavení vyústky při čištění. Všeobecné údaje Pomocí excentrického válečku EMCO integrovaného do profilů umožňuje štěrbinová vyústka SA ideální přizpůsobení směru vyfukování vzduchu, indukce a hloubky dosahu proudu vzduchu (výstupní impuls) podmínkám daného prostoru. Poloha válečku nutná pro uskutečnění určité funkce může přitom být nastavena již při výrobě. Ovšem i tehdy, je-li vyústka již vestavěna, je možné polohu válečku znovu nastavit. Díky stabilnímu nebo podle přání zákazníka vysoce induktivnímu vedení proudu vzduchu může být štěrbinových výustí nebo celých jejich pásů použito v otevřených i uzavřených stropních systémech a to i takových, kde je vyžadováno variabilní průtokové množství. Konstrukční uspořádání Štěrbinovou vyústku SA tvoří hliníkové protlačované profily () s krycími nebo opěrnými profily (), (neplatí pro typ SA ), se vsunutými excentrickými válečky () otočnými plynule o 0 a napojovací komora (). Akusticky a proudově optimalizovaný excentrický váleček má na své ose vedle četných usměrňovacích lamel() nastavovací kotouček () s uvedením alfanumerických hodnot, jenž umožňuje přesně definované a opakovatelné nastavení válečku. Štěrbinové profily jsou napevno přinýtovány k napojovací komoře. hliníkový protlačovaný profil krycí nebo opěrný profil Oblasti použití v komfortní oblasti v místnostech o střední výšce jak pro vytápění, tak pro chlazení v oblastech, kde se vyžaduje velká výměna vzduchu při jeho malých rychlostech v případech, kde je třeba tvar a barvu vyústky přizpůsobit podmínkám daného prostoru v systémech s variabilním průtokem vzduchu v kancelářských a konferenčních prostorech, v místnostech s výpočetní technikou, v čistých prostorech, v obchodních domech, kinech, divadlech apod. SA SA SA 0 excentrické válečky napojovací komora usměrňovací lamely nastavovací kotouček s uvedením hodnot.

2 FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Způsob funkce Excentricky umístěný váleček tvoří se štěrbinovým profilem proudový kanál, vedoucí vzduch na kruhovou dráhu. Obdobně jako u víru se projevuje na vnitřní kruhové dráze v blízkosti povrchu tělesa válečku vysoký podtlak při vysokých rychlostech proudění, což ovlivňuje stabilní proudění a usměrnění proudu vzduchu při nízkém akustickém výkonu. Současně dochází již v rovině výstupu ze štěrbiny k vysoké indukci. V závislosti na natočení válečku je možné nastavit při konstantním průtoku libovolný směr proudu vzduchu nebo při zachování tohoto směru různá průtočná množství a to zúžením profilu. Aby bylo možné dosáhnout pokud možno stejnoměrných výstupních rychlostí po celé délce válečku a kolmo k němu, jsou na něm upevněny usměrňovací lamelky. nastavovací kotouček A/B / / /A s m ě r y A B/C B C / C/D p r o u d u δ D E F D/E min. průtok vzduchu / / E/F F/ průtok vzduchu max. v z d u c h u Regulace směru proudu vzduchu Usměrnění vzduchu na základě oblasti podtlaku na tělese válečku umožňuje plynulou změnu směru o 0. Přitom jsou pro každý směr proudu vzduchu možné dvě polohy válečku ( "redukovaná" a "neredukovaná"). Tato souvislost vyplývá z vedlejšího obrázku. Budouli štěrbinové vyústky instalovány volně zavěšené, nastaví se směr proudění vždycky podle grafu. Budou-li vyústky vestavěny do stropu a bude-li účinná celková délka válečku 00 mm, vytvoří se při poloze válečku EF, F, A, AB stejně tak jako,,, v důsledku efektu "coanda" přilnutý proud vzduchu. Jednotlivé nastavitelné válečky mají délku 0 mm (SA ), 00 mm (SA ) a 0 mm (SA 0). Z toho tedy vyplývá prakticky neomezený počet kombinací proudu vzduchu. Po sobě následující válečky se standardně nastavují již při výrobě střídavě na A a F. Toto vysoce induktivní nastavení je bez problémů využitelné zejména pro odvod velké tepelné zátěže a při vysokém koeficientu výměny vzduchu. Výstupní průtok vzduchu V,0 V max 0,9 0, 0,7 0, průtokový poměr 0, 0, 0, 0, 0, V V max δ δ směrový úhel proudu Nomogram na vedlejším obrázku znázorňuje souvislost mezi vystupujícím průtokem a polohou válečků při stejném tlaku vzduchu v systému. Zvýšením tohoto tlaku však lze při "redukovaných" polohách válečků a při stále udržovaném konstantním průtoku výrazně zvýšit výstupní rychlosti. A B C D E F poloha válečků.

3 ROZMĚRY SA Oblasti využití počet nutných rovnoběžně probíhajících řad štěrbin závisí na celkovém průtoku vzduchu. Doporučují se tato specifická průtočná množství (vztažená na m aktivní délky štěrbin): SA m /hm SA m /hm SA m /hm počet štěrbin průtok vzduchu Vo [m /hm SA] n 0 Napojovací komora s profilem SA SA (mm) B B 0 bez škrtící klapky 7 7 se škrtící klapkou 7 7 Zavěšení Napojovací komora - zavěšení pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M, příp. drátových lanek závitová tyč M, M vnitřní izolace B 0, 0 bez škrtící klapky s výstelkou minerální vlnou se škrtící klapkou s výstelkou 0 minerální vlnou Slepý profil Vestavba s využitím slepého profilu pomocí montážní traverzy do libovolné stropní konstrukce Škrtící klapka Jak je zde znázorněno, mohou být všechna provedení vybavena škrtící klapkou, kterou lze obsluhovat zpředu B 0 Spojení ícované spojení štěrbinových vyústek v řadě pomocí rýhovaných kolíků ícované spojení jednotlivých štěrbinových vyústek a slepých profilů pomocí speciálního kulatého profilu. 0.

4 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA SA poloha válečků v max = v max Nomogram *k xa / xf standardní k =,0 všechny A, příp. všechny F k =,0 všechny CD k =,. průtok vzduchu V O [ m /hm na štěrbinu] dráha proudu vzduchu y [m] po rázu,, 0,7 0, 0, x x x,, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0, 0, rychlost proudu 0, 0, V max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0,,, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD xa / xf a všechny A, příp. všechny F y všechny CD x krit [m] T 0 0 K,, 0, 0,7 0, 0, y max [m] x krit v max 0,.

5 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA PROJEKTOVÝ PŘÍKAD SA tlaková ztráta p t [Pa] WA [db] průtok vzduchu V O [m /hm na štěrbinu] CD 0 a A a F SA počet štěrbin délka štěrbiny n k [m] l [db] 0,0 0,0,0,7,0 7,0 7, 7, 9,0 9 9, 0 0,0 WA = WA Diagramm + l poloha válečků Projektový příklad: Zadání: Chlazení (letní provoz) Šířka místnosti: m Délka místnosti: m Výška místnosti: m Výška hlavy:, m Výměna vzduchu: h - Specif. tepelná zátěž: 0 Watt/m Max. rychlost vzduchu: 0, m/s Způsob použití: zabudování do panelového stropu s rozměrem rastru mm Takže: Tepelná zátěž: 0 Watt Průtok vzduchu: 0 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: - K Řešení : Z diagramu "Oblasti použití" vyplývá zatížení m /h na metr štěrbiny. Bude tedy zapotřebí celkem délkových m aktivních štěrbin. Ze zabudování vyústek do panelového stropu vyplývá vzdálenost vyústek při rozměru rastru mm nejméně x mm. Z projektového nomogramu vyplývá při x = 0, m a y =, m rychlost 0, m/s (tato hodnota platí pro standardní nastavení xa / xf). Kritická dráha proudu vzduchu činí, m a je proto naprosto neproblematická. A-hodnota hladiny akustického výkonu činí na pás štěrbin ( m délky) WA = 9 db + db = db, celková tlaková ztráta Pa..

6 ROZMĚRY TYPU SA SA / B SA / jednořadý profil SA s opěrnými profily,,,9 SA / jednořadý profil SA s krycími profily, 0,,9, SA / B SA / dvouřadý profil SA s opěrnými profily,, 9 SA / dvouřadý profil SA s krycími profily 0 9,, SA Profil štěrbinové vyústky z protlačovaného hliníkového profilu v jedno- nebo dvouřadovém provedení (kombinací je možné také víceřadé provedení). Krycí a opěrné profily jsou standardně přírodně eloxovány (E C 0 ) s excentrickými válečky z plastu ABS. Velikosti, které je možné dodat: (mm): 00, 00, 700, 00, 900, 000, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 700, 00, 900, 000. Jsou možné i mezirozměry. Štěrbinové pásy je možné provést v libovolných délkách ze standardních délek. Jsou spojeny pomocí spojovacích a středících profilů tak, že spojení není z místnosti patrné..

7 ROZMĚRY TYPU SA SA - víceřadé provedení Ukončovací prvky EW koncový úhelník EP koncová destička B F E K (se krycím profilem) M (s opěrným profilem) B Zavěšení zavěšení napojovací komory pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M / M závitová tyč SA do 00 mm 00 až 000 mm jednořadá B (mm) (mm) E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel dvouřadá B (mm) 0 0 (mm) E (mm) 7, 7, F (mm) 7 7 K (mm) 9 9 M (mm) 9 9 Ø D (mm) počet hrdel třířadá B (mm) (mm) E (mm) 9, 9, F (mm) K (mm) 0 0 M (mm) Ø D (mm) počet hrdel čtyřřadá B (mm) (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) 9 9 počet hrdel Ukončovací prvky musí být uvedeny v objednávce. Není-li nic uvedeno, uskuteční se dodávka bez ukončovacích prvků. Koncové úhelníky lze kombinovat s koncovými destičkami. možnosti kombinací 9 0 V zájmu lepšího vyrovnání rozsáhlejšího systému se štěrbinovými vyústkami SA lze zvýšit tlakové ztráty vyústek alternativně instalací pevného odporu do napojovacího hrdla. Tyto pevné odpory tvoří desky z děrovaného plechu s volitelným volným průřezem %, %, 0%, % nebo %. Upevnění na traverzách upevnění štěrbinových dílců do délky m k napojovací komoře nebo otvoru v potrubí pomocí traverzy Ø, B Škrtící klapka B Spojení Jednotlivé štěrbiny se spojují pomocí spojovacích a středících profilů, které se běžně dodávají v případě provedení štěrbin v pásech. 0 0 Traverza 9 9.7

8 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA SA poloha válečků v max = v max Nomogram *k xa/xf standardní k =,0 všechny A, příp. všechny F k =,0 všechny CD k =, dráha proudu vzduchu y [m] po rázu, 0, 0 xa/xf a všechny A, příp. všechny F x x x x krit všechny CD v max x krit [m] počet štěrbin dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0,, 0, 0, 0, průtok vzduchu V O [m /hm na štěrbinu] ± ± ± ± ± ±0 T= ± 0 K 0, 0, rychlost proudu vzduchu , 0, V max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0, ,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD y max [m].

9 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA, PROJEKTOVÉ PŘÍKADY SA tlaková ztráta p t [Pa] Projektový příklad: Příklad A: Zadání: Chlazení (letní provoz) Šířka místnosti: Délka místnosti: Výška místnosti: Výška hlavy: 0 0 WA [db] průtok vzduchu V O [m /hm (na štěrbinu)] m m m, m a CD A a F SA počet štěrbin délka štěrbiny n k [db] [m] l [db] 0,0 0,0,0,0,7,7,0,0 7,0 7,0 7, 7, 7, 7, 9,0 9,0 9 9, 9 9, 0 0,0 0 0,0 WA = WA Diagramm + k + l poloha válečků Výměna vzduchu: 0 h - Specifická tepelná zátěž: 0 Watt/m Max. rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob: 0, m/s Způsob použití : štěrbinové pásy o délce vždy m ve směru délky místnosti, vzdálenost pásů > = m, takže: Tepelná zátěž: 0 Watt Průtok vzduchu: 70 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: - K Řešení: Z celkové délky 9 m vyplývá zatížení na běžný metr délky štěrbiny 0 m /h. Z nomogramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA /. Při x =,0 m (polovina vzdálenosti mezi pásy štěrbin) a y =, m vyplývá rychlost proudění v oblasti, kde pobývají osoby, 0, m/s při nastavení válečků A/F (difúzně). Kritická dráha proudění činí 7, m a je tedy neproblematická. Na každý pás štěrbin činí hladina akustického výkonu WA = 7 db +,7 db =,7 db. Tlaková ztráta činí Pa. Příklad B : Zadání : Vytápění (zimní provoz) Šířka místnosti: m Délka místnosti: 0 m Výška místnosti: m Výměna vzduchu: h - Aby se při vytápění dosáhlo dostatečného promísení vzduchu v místnosti, bude vyžadována po celkové dráze 9 m (šířka + výška místnosti) rychlost vzduchu 0, m/s. Umístění: štěrbinový pás rovnoběžně s delší stěnou místnosti průtok vzduchu: 00 m /h Řešení : Z předpokládané celkové délky štěrbiny 9 m vyplývá zatížení štěrbiny 9 m /hm. Z diagramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA /. Při x = 9 m vyplývá z projektového nomogramu pro nastavení "stropní proud vzduchu, jednostranný" (A nebo F) vmax = 0, m/s x = 0, m/s WA = 9 db + 9, db =, db. Tlaková ztráta p t = Pa..9

10 ROZMĚRY TYPU SA 0 SA 0/ B SA 0/ jednořadý profil SA s opěrnými profily,, 7 SA 0/ jednořadý profil SA se krycími profily,, 7 7, 9, SA 0/ B SA 0/ dvouřadý profil SA s opěrnými profily 9, 9, 0, SA 0/ dvouřadý profil SA s krycími profily 9,, 7 0, 9, 9, SA 0 Profil štěrbinové vyústky je z protlačovaného hliníkového profilu v jedno- nebo dvouřadovém provedení (kombinací je možné také víceřadé provedení). Krycí a opěrné profily jsou standardně přírodně eloxovány (E C 0 ) s excentrickými válečky z plastu ABS. Velikosti, které je možné dodat: (mm): 00, 70, 900, 00, 00, 0, 00, 0, 00, 90 Jsou možné i mezirozměry. Štěrbinové pásy je možné provést v libovolných délkách složených ze standardních délek. Jsou spojeny pomocí spojovacích a středících profilů tak, že spojení není z místnosti patrné..0

11 ROZMĚRY TYPU SA 0 SA 0 - víceřadé provedení B F E K (s krycím profilem) M (s opěrným profilem) SA 0 do 00 mm 00 až 000 mm jednořadá B (mm) 0 0 (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) 7 7 Ø D (mm) počet hrdel dvouřadá B (mm) (mm) E (mm) F (mm) 9 9 K (mm) M (mm) Ø D (mm) 9 9 počet hrdel třířadá B (mm) 9 9 (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel čtyřřadá B (mm) (mm) E (mm) 7, 7, F (mm) 7 7 K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel Ukončovací prvky EW koncový úhelník EP koncová destička Zavěšení zavěšení napojovací komory pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M / M závitová tyč B Ukončovací prvky musí být uvedeny v objednávce. Není-li nic uvedeno, uskuteční se dodávka bez ukončovacích prvků. Koncové úhelníky lze kombinovat s koncovými destičkami. možnosti kombinací, 7 ĮD V zájmu lepšího vyrovnání rozsáhlejšího systému se štěrbinovými vyústkami SA lze zvýšit tlakové ztráty vyústek alternativně instalací pevného odporu do napojovacího hrdla. Tyto pevné odpory tvoří desky z děrovaného plechu s volitelným volným průřezem %, %, 0%, % nebo %. 7 Upevnění na traverzách upevnění štěrbinových dílců do délky m k napojovací komoře nebo otvoru v potrubí pomocí traverzy Ø, B Škrtící klapka B Spojení Jednotlivé štěrbiny se spojují pomocí spojovacích a středících profilů, které se v případě provedení štěrbin v pásech běžně dodávají., 7, 7 traverza 7 7.

12 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA 0 SA 0 poloha válečků xa/xf standardní v max = v max Nomogram * k k =, průtok vzduchu V 0 [m /hm (na štěrbinu)] všechny A, příp. všechny F všechny CD k =,0 k =, dráha proudu vzduchu y [m] po rázu,, 0, 0 xa/xf a všechny A, příp. všechny F x x x x krit všechny CD y max x krit [m] počet štěrbin dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0 9 7,, ± ± ± ± ± ±0 0, T= ± 0 K 0, 0, v rychlost proudu vzduchu 0, max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0, 0 9 7,,,, 0, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD y max [m].

13 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA 0, PROJEKTOVÝ PŘÍKAD SA 0 tlaková ztráta p t [Pa] WA[dB] průtok vzduchu V o [m /(hm na štěrbinu)] 0 u. SA 0 počet štěrbin délka štěrbiny n k [db] [m] l [db] 0,0 0,0,0,0,7,7,0,0 7,0 7,0 7, 7, 7, 7, 9,0 9,0 9 9, 9 9, 0 0,0 0 0,0 WA = WA Diagramm + k + l poloha válečků CD A u. F Projektový příklad: Příklad A: Zadání: Chlazení (letní provoz): Šířka místnosti: 0 m Délka místnosti: 0 m Výška místnosti:, m Výška hlavy:, m Výměna vzduchu: h - Specifická tepelná zátěž: 0 W/m Max. rychlost vzduchu při vnější stěně v oblasti, kde pobývají osoby: 0, m/s Způsob použití: štěrbinový pás o délce m ve směru délky místnosti (střed místnosti), takže Tepelná zátěž: 000 W Průtok vzduchu: 0 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: -7, K Řešení: Z celkové délky m vyplývá zatížení na běžný metr délky štěrbiny 7 m /h. Z diagramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA 0/. Při x = m (vzdálenosti od stěny) +, m (podél stěny) =, m činí rychlost proudění v oblasti stěny 0, m/s při nastavení válečků A/F (difúzně). Příklad B: Zadání: Vytápění (zimní provoz): Má být vytápěna hala pomocí štěrbinových výustí. Aby se doba pro prohřátí haly zkrátila, má proud teplého vzduchu dosáhnout až podlahy. Je třeba zjistit přípustný žádoucí teplotní rozdíl přiváděného vzduchu a rychlost izotermického proudu vzduchu ve výši hlavy (, m). Výška prostoru: m Typ vyústky: SA 0 Počet štěrbin: Průtok vzduchu: 0 m /hm (vztaženo na m aktivní délky štěrbiny) Poloha válečků: CD (vertikální volný proud vzduchu) Řešení: T = K v max ( T=0K)= 0,9 x, =, m/s (,: Korekční faktor pro nastavení válečků CD).

14 TEXT PRO OBJEDNÁVKU Štěrbinové vyústky EMCO typu SA Štěrbinové vyústky EMCO typu SA Štěrbinové vyústky EMCO typu SA 0 Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod vzduchu v jednořadém provedení vzduchu v jedno-, dvou- nebo vzduchu v jedno-, dvou- nebo sestávají z hliníkových protlačovaných víceřadém provedení sestávají víceřadém provedení sestávají profilů šířky mm, černě eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými usměrňovači proudu z hliníkových protlačovaných profilů šířky mm, přírodně eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými z hliníkových protlačovaných profilů šířky 0 mm, přírodně eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými vzduchu z plastu, matově černými. usměrňovači proudu vzduchu z plastu, usměrňovači proudu vzduchu z plastu, Jsou vhodné k zabudování do matově černými. Válečky jsou 00 mm matově černými. Válečky jsou 0 mm stropních panelů. Válečky jsou 0 mm dlouhé a lze je plynule natáčet od 0 dlouhé a lze je plynule natáčet od 0 dlouhé a lze je plynule natáčet do 0. ze tak regulovat a ovlivňovat do 0. ze tak regulovat a ovlivňovat o 0. ze tak regulovat a ovlivňovat dle potřeby jak výstupní průřez, tak dle potřeby jak výstupní průřez, tak dle potřeby jak výstupní průřez, tak i směr proudu vzduchu. i směr proudu vzduchu. i směr proudu vzduchu. Komplet s oboustrannými opěrnými Komplet s oboustrannými opěrnými Napojovací komora je profily a koncovými úhelníky. profily a koncovými úhelníky. z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se závěsnými příchytkami. Napojovací komora je z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se Napojovací komora je z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se závěsnými příchytkami. závěsnými příchytkami..

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 483/DRV 483 VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO DRS 8/DRV 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Vířivá výusť DRS 8/DRV 8 Vířivá výusť typu DRS 8/DRV 8 je vysoce induktivní, s kruhovou nebo čtvercovou čelní maskou s vylisovanými

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory NOVA Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Obsah a vysvětlivky OBSAH Typ popis

Více

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L Vyústka do čtyřhranného potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 Upínání šrouby 1 pružinami 1) 2 spec. mechanismem s rámečkem UR L x H Typ regulačního ústrojí R1, RS1 R2, RS2 R, RS Upínací rámeček UR Lamely horizontální

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m /11/TCH/ Stropní anemostaty Série DLQ ADLQ doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca,6... 4, m TROX GmbH Telefon +4 8 88 8 organizační složka Telefax +4 86 881 87 Ďáblická e-mail trox@trox.cz

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VAL 383

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VAL 383 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VAL OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ divadla konferenční a kongresové haly sportovní haly průmyslové haly Charakteristické znaky velká regulovatelná hloubka dosahu

Více

Vířivé anemostaty. Série VDW 2/7/TCH/6. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Vířivé anemostaty. Série VDW 2/7/TCH/6. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m 2/7/TCH/6 Vířivé anemostaty Série VDW doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory CAP.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory CAP. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory CAP Tryskové difuzory Tryskové difuzory OBSAH CAP-C Tryskový difuzor s plenum boxem CAP-F

Více

Vířivé anemostaty. Série FDE s pevnými lamelami pro vysoké průtoky vzduchu

Vířivé anemostaty. Série FDE s pevnými lamelami pro vysoké průtoky vzduchu T 2.2//TCH/1 Vířivé anemostaty Série FDE s pevnými lamelami pro vysoké průtoky vzduchu TROX AUSTRIA GmbH. organizační složka tel.: +420 283 880 380 Ďáblická 2 fax.: +420 286 881 870 182 00 Praha 8 e-mail:

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Výtlačná velkoplošná vyústka PUSH

Výtlačná velkoplošná vyústka PUSH PUSH OBSAH Popis Výrobek Provedení Příslušenství Upevnění Zvláštnosti Provedení a rozměry Vedení proudu vzduchu Rozměry Příslušenství a rozměry Možnosti upevnění Technické údaje Ztráta tlaku a hlučnost

Více

Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/12/TCH/4 Stropní anemostaty Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881

Více

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386 VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE Z P Ů S O B P R O V O Z O VÁ N Í Oblasti použití jednotlivé kanceláře velkoprostorové kanceláře konferenční místnosti kina restaurace sportovní haly

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Vytěsňovací vyústě. série QSH ISH T 1.3/5/TCH/2. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870

Vytěsňovací vyústě. série QSH ISH T 1.3/5/TCH/2. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 T 1.3/5/TCH/2 Vytěsňovací vyústě série QSH ISH TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 Ďáblická 2 e-mail: trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air T 2.2/2/CZ/1 Vířivé Typ XARTO Pro kreativní stropní design The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Definice 6 Rychlý výběr 7 Rychlý výběr dle vzduchotechnických

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Type DID632. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 632

Type DID632. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 632 Type DID632 STROPNÍ INDUKČNÍ VYÚSŤ S OBOUSTRANNÝM VÝFUKEM VZDUCHU A HORIZONTÁLNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA, VHODNÝ PRO ZAVĚŠENÉ RASTROVÉ STROPY S ROZMĚRY MŘÍŽE 600 NEBO 625 Stropní indukční vyústě pro topení a

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě 2/19.1/TCH/2 Stropní indukční vyústě Série DID-R TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory KSV.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory KSV. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory KSV Štěrbinové vyústě 2 Štěrbinové vyústě Systemair výrobky pro regulaci průtoku Regulační

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Schodové vířivé vyústě

Schodové vířivé vyústě 1/9/TCH/5 Schodové vířivé vyústě série SD TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah Popis

Více

tel./fax: 381/251977 mobil: 731/472110 731/472084-603/541639 e-mail:plocek.aklima@aklimatabor.cz, http://www.aklimatabor.cz

tel./fax: 381/251977 mobil: 731/472110 731/472084-603/541639 e-mail:plocek.aklima@aklimatabor.cz, http://www.aklimatabor.cz AKLIMA Tábor, s.r.o. Všechov u Tábora 19 391 31 Dražice tel./fax: 381/251977 mobil: 731/472110 731/472084-603/541639 e-mail:plocek.aklima@aklimatabor.cz, http://www.aklimatabor.cz ANEMOSTATY AVS s vířivým

Více

SCHAKO spol. s r. o. Před Skalkami II 25/27 106 00, Praha 10 - Záběhlice tel.: +420 272 768 043 fax: +420 272 769 394 info@schako.info www.schako.

SCHAKO spol. s r. o. Před Skalkami II 25/27 106 00, Praha 10 - Záběhlice tel.: +420 272 768 043 fax: +420 272 769 394 info@schako.info www.schako. AL SCHAKO spol. s r. o. Před Skalkami II 25/27 106 00, Praha 10 - Záběhlice tel.: +420 272 768 043 fax: +420 272 769 394 info@schako.info www.schako.cz Obsah Popis... 3 Výrobek...3 Provedení...3 Příslušenství...

Více

Schodové vířívé vyústě

Schodové vířívé vyústě 1/9.1/TCH/3 Schodové vířívé vyústě Série SDRF TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah Popis

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604

Type DID604. Homepage > VÝROBKY > Systémy voda-vzduch > Stropní indukční vyústě > Indukční jednotky do rastrového podhledu > Type DID 604 Type DID604 TYP STROPNÍ INDUKČNÍ VYÚSŤ S ČTYŘSMĚRNÝM VÝFUKEM VZDUCHU, VERTIKÁLNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA A VANOU NA KONDENZÁT, PRO ZAVĚŠENÉ RASTROVÉ STROPY S ROZMĚRY MŘÍŽE 600 NEBO 625 MM Stropní indukční vyústě

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

IVC. Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření

IVC. Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření Koncová jednotka VARIZON s nízkou rychlostí vzduchu, indukční komorou a nastavitelným tvarem šíření Stručná fakta Indukční komora Nastavitelný tvar šíření a ovlivněná zóna Vhodná pro ventilační systémy

Více

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 T.//TCH/ Talířové ventily Série pro přívodní a odvodní vzduch TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +0 8 880 80 organizační složka fax: +0 86 88 870 Ďáblická e-mail: trox@trox.cz 8 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí stropních, lamelových, kruhových anemostatů (dále jen anemostatů) ALKM 250, 300, 400, 500, 600. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

Podlahové indukční vyústě

Podlahové indukční vyústě T 2.4/9/TCH/2 Podlahové indukční vyústě Série BID TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami

NOVA-Z. Lineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory NOVA-Z ineární nekonečné mřížky s pevnými lamelami 2 / 20 ineární mřížky Design, elegance

Více

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 3/5/TC/3 Zpětné klapky série ARK ARK1 Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 TROX Gmb Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Výpočtové a určující veličiny Objednávkový klíč Záruka... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústek pro kruhové potrubí (dále jen vyústek) jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN Vířivé anemostaty Vířivé anemostaty VVKN B B ød ød Vířivý anemostat B B VVKN- Provedení

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ Úvod do aerodynamiky interiéru Terminologie Dosah proudu - je vzdálenost pomyslné roviny od čela vyústky, ve které rychlost proudění klesne pod určitou mezní hodnotu

Více

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU

S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM PRO VÝŠKU STROPU SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VÍŘIVÉ

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie

DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ. Úvod do aerodynamiky interiéru. Terminologie DISTRIBUCE VZDUCHU PŘI NUCENÉM VĚTRÁNÍ Úvod do aerodynamiky interiéru Terminologie Dosah proudu - je vzdálenost pomyslné roviny od čela vyústky, ve které rychlost proudění klesne pod určitou mezní hodnotu

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry

KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry technický list KS ČISTÉ NÁSTAVCE Vzduchové výusti pro absolutní filtry 2 technický list KS čisté nástavce 6 velikostí, které lze mezi sebou mnohonásobně kombinovat S integrovanou klapkou (option) Zkouška

Více

PŘESTAVITELNÁ KRUHOVÁ POTRUBNí ŠTĚRBINOVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU RRA-V

PŘESTAVITELNÁ KRUHOVÁ POTRUBNí ŠTĚRBINOVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU RRA-V OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Konstrukční řešení Přestavitelná kruhová potrubní štěrbinová výusť Kruhová potrubní štěrbinová výusť s možností nastavení proudu vzduchu je určena pro komfortní

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

UF600 UF600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF600 UF600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m UF00 Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití UF00 vytváří velmi účinnou vzduchovou bariéru. Vzduch je vysokou

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II.

Více

Regulátor průtoku vzduchu

Regulátor průtoku vzduchu 5/9.1/TCH/7 Regulátor průtoku vzduchu pro systémy s konstantním průtokem vzduchu série EN TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

LAMELY SERIE G100/G150/G200/G300

LAMELY SERIE G100/G150/G200/G300 LAMELY SERIE G100/G150/G200/G300 snadná montáž a demontáž plně uzavřený podhled dle výběru zákazníka G 100 G 150 G 200 G 300 Kovový stropní podhled z lamel typu G vyrobený z hliníkových pásů o síle 0,5/0,6

Více

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type TVZ. Type TVZ

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type TVZ. Type TVZ Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type TVZ Type TVZ PRO SYSTÉMY PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU S NÁROČNÝMI POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PARAMETRY Regulátory VAV pro regulaci

Více

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PLOCHÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Ploché klimatizační jednotky proč právě aeromaster fp? Klimatizační jednotky Aeromaster FP jsou ideální pro větrání a klimatizaci administrativních, obchodních, restauračních

Více

Příklady použití. Vzduchové clony Viento

Příklady použití. Vzduchové clony Viento PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 1 Příklady použití Vzduchové clony Viento 2 PR-2009-0199-CZ Změny vyhrazeny 11/2009 Vzduchové clony Viento Obsah Typový klíč 4 Rychlý výběr 5 Popis vzduchové clony

Více

VELKOOBJEMOVÉ VYÚSTKY S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM

VELKOOBJEMOVÉ VYÚSTKY S TERMOSTATICKÝM OVLÁDÁNÍM SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz VELKOOBJEMOVÉ

Více

Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORALINE LK

Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORALINE LK Otopné lavice s přirozenou konvekcí KORAINE K Rozdělení otopných lavic KORAINE K Exclusive provedení pozinkovaná ocel s hliníkovou mřížkou (stříbrný elox) viz obrázek KORAINE K InPool bazénové provedení

Více

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože

HVLP vzduchové nože. Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ Úvaly Česká republika. HVLP vzduchové nože Energoekonom spol. s r.o. Wolkerova 443 CZ-250 82 Úvaly Česká republika Vzduchové nože jsou zařízení pro vytvoření vzduchového proudu, který je vysokou rychlostí vyfukován z úzké štěrbiny nože. Jako zdroje

Více

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. Ventily. Mřížky. www.multivac.cz www.multivac.sk. DAV, DAVBR str. 308. PDVS str. 314. DVS str. 316. ELI str.

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. Ventily. Mřížky. www.multivac.cz www.multivac.sk. DAV, DAVBR str. 308. PDVS str. 314. DVS str. 316. ELI str. DISTRIBUČNÍ ELEMENTY Ventily DAV, DAVBR str. 308 ELI str. 310 ELF, ELK str. 312 PDVS str. 314 DVS str. 316 DVI str. 318 Mřížky TL98 str. 319 Kruhové plastové mřížky str. 321 Čtyřhranné kovové mřížky str.

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL

VARYCONTROL. Ohřívače vzduchu. Teplovodní a elektrické série WT WL EL 5/20/TCH/3 VARYCONTROL Ohřívače vzduchu Teplovodní a elektrické série WT WL EL TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > Regulátory stálého průtoku vzduchu CONSTANTFLOW > Regulátor průtoku vzduchu KVS > Type EN.

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > Regulátory stálého průtoku vzduchu CONSTANTFLOW > Regulátor průtoku vzduchu KVS > Type EN. Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > Regulátory stálého průtoku vzduchu CONSTANTFLOW > Regulátor průtoku vzduchu KVS > Type EN Type EN PRO PŘESNOU REGULACI NORMÁLNÍHO A VYSOKÉHO KONSTANTNÍHO

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových mřížek (dále jen mřížek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT 5/4/TCH/3 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVJ TVT TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Nastavení lopatek... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 7. Základní parametry... 7 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 16

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 3. Nastavení lopatek... 4 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 7. 7. Základní parametry... 7 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 16 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort.

Dualjet Parapetní fan-coilová jednotka s kontrovanými výstupy vzduchu pro lepší komfort. FCX Parapetní, podstropní nebo kanálová fan-coilová jednotka. Možnost v opláštěném nebo neopláštěném provedení (dvoutrubkové, resp. čtyřtrubkové provedení). Jednotky jsou vybaveny ionizačním filtrem. 1

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty

Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrání s rekuperací tepla pro větší objekty Větrací jednotky s rekuperací tepla Sentinel Totus REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Systém roz DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. ROZ systém rozvodu vzduchu. Specifikace

Systém roz DISTRIBUČNÍ ELEMENTY. ROZ systém rozvodu vzduchu. Specifikace Specifikace Rozvodný systém ROZ je stavebnicový systém navržený pro domácnosti, ve kterých větrání zajišťuje rekuperační jednotka. Celý systém je kompatibilní se všemi typy rekuperačních jednotek. Distribuční

Více

Komfortní řešení pro vaše bydlení

Komfortní řešení pro vaše bydlení Komfortní řešení pro vaše bydlení Nejrůznější využití Apartmány Rodinné domy Kanceláře Centralizovaná výroba chladu nebo tepla pro každou budovu nebo skupinu budov Kanálová klimatizace pro každý byt Ovladač

Více

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Plynový kondenzační kotel na zemní plyn a zkapalněný plyn (26 a

Více

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s.

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULAČNÍ

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/1/C/1 Stropní indukční vyústě Typ DID312 Oboustranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.12.432 Obsah Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Rozměry 5 Kombinace přívod-odvod

Více

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G Rozměry Charakteristika Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon 500 7000 m / h Velikosti: 10, 14, 19, 25, 30, 40, 50, 60 /BP (na objednávku) Integrovaný by-pass Horizontální provedení 3 Vzduchový výkon

Více

Obsah. Přehled obsahu

Obsah. Přehled obsahu Sekční garážová vrata Montážní údaje: stav 01.06.2009 Obsah Přehled obsahu Strana Typ vrat/křídlo vrat 3-4 Typ dveří/dveřní křídlo 4 LTE 40, drážka S, Woodgrain 5 LTE 40, drážka M, Woodgrain 6 LTE 40,

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely.

Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely. Zehnder ZIP Teplovodní stropní sálavé panely. Vzorem je slunce. 2 Dává teplo a světlo: slunce. Je to vzor. Jeho tepelné záření začínáme pociťovat ve chvíli, když paprsky dopadnou na pevný předmět nebo

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK Regulátory konstantního průtoku 2 Regulátory průtoku RPK-R Montáž Regulátor se připojí

Více

Homepage > VÝROBKY > Filtry a filtrační zařízení > Čisté nástavce s vysoce účinným filtrem > Stropní HEPA filtry > Type TFC.

Homepage > VÝROBKY > Filtry a filtrační zařízení > Čisté nástavce s vysoce účinným filtrem > Stropní HEPA filtry > Type TFC. Homepage > VÝROBKY > Filtry a filtrační zařízení > Čisté nástavce s vysoce účinným filtrem > Stropní HEPA filtry > Type TFC Type TFC PRO KRITICKÉ POŽADAVKY NA KVALITU VZDUCHU A HYGIENU, VHODNÉ PRO INSTALACI

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 16

Více

Regulátor průtoku vzduchu

Regulátor průtoku vzduchu 5/9/TCH/7 Regulátor průtoku vzduchu pro systémy s konstantním průtokem vzduchu série RN TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 8 3 organizační složka fax: +420 286 881 870 Ďáblická 2 e-mail: trox@trox.cz 182

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby

STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 PROFESE: F.1.4.c. Vzduchotechnika STUPEŇ: Projektová dokumentace pro provedení stavby STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ VZDUCHOTECHNIKY STAVBA: Rekonstrukce BD Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah: Úvodní informace... 3 1. Zařízení 1

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 5

Základy sálavého vytápění Přednáška 5 Fakulta strojní Ústav techniky prostředí Základy sálavého vytápění Přednáška 5 Závěsné otopné (chladicí) plochy Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. OBSAH 3. Vodní sálavé vytápění 3.1 Zabudované otopné plochy 3.1.1

Více

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type LVC. Type LVC

Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type LVC. Type LVC Homepage > VÝROBKY > Regulátory průtoku vzduchu > VARYCONTROL > Regulátory VAV > Type LVC Type LVC PRO NÍZKOU RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU A NÍZKÝ TLAK V POTRUBÍ Kruhové regulátory VAV pro systémy přiváděného

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE V Protiproudé rekuperační jednotky : RH V RH 7 P VO-PH SV (vodní) Vysoká účinnost (95%) motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná úprava vstupní

Více

CIRKULAČNÍ JEDNOTKA PRO ZAVĚŠENÍ POD PODHLED NEBO NA PŘEMÍSTITELNÝ BOX

CIRKULAČNÍ JEDNOTKA PRO ZAVĚŠENÍ POD PODHLED NEBO NA PŘEMÍSTITELNÝ BOX kat. č. 110.04 CIRKULAČNÍ JEDNOTKA PRO ZAVĚŠENÍ POD PODHLED NEBO NA PŘEMÍSTITELNÝ BOX Cirkulační jednotka je určena k zajištění přívodu filtrovaného vzduchu na pracovní místo pro ochranu produktu před

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více