ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SAL OBLASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SAL OBLASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ"

Transkript

1 OBASTI POUŽITÍ ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Štěrbinová vyústka SA Štěrbinová vyústka typu SA je lineární vyústka vzduchu, vyráběná s šířkou profilu mm, mm a 0 mm. Tvoří ji protlačované hliníkové profily se vsunutými excentrickými válečky z plastu ABS. Provozuje se s napojovací komorou. SA Typ SA byl vyvinut především pro použití ve stropech z panelů. Černý eloxovaný profil s jednou štěrbinou je sotva patrný a je možné snadno jej zabudovat jak do otevřených, tak i uzavřených stropních systémů. SA Typ SA se vyrábí podle konkrétní potřeby a množství vzduchu v jednonebo víceřadém provedení a je možné jej složit do štěrbinových řad libovolné délky. SA 0 Typ SA 0 se nabízí ve stejném provedení jako SA. Podstatný rozdíl však spočívá ve větší šířce profilu a v důsledku toho i ve větším průtočném množství vzduchu. Charakteristické rysy plynulá regulace výstupní rychlosti a průtoku vzduchu pomocí změny výstupního průřezu natočením válečku pro řízení proudu vzduchu ovlivnění kritické dráhy proudu vzduchu (například její prodloužení) ovlivnění indukčního poměru řiditelná hloubka dosahu proudu vzduchu volitelné nastavení přilnutého proudu (efektu "coanda") plynulá změna směru výstupu proudu vzduchu o 0 opakovatelné nastavení vyústky definovatelné nastavení vyústky již při výrobě podle přání zákazníka možnosti jiného nastavení vyústky i po její instalaci stálost nastavení vyústky při čištění. Všeobecné údaje Pomocí excentrického válečku EMCO integrovaného do profilů umožňuje štěrbinová vyústka SA ideální přizpůsobení směru vyfukování vzduchu, indukce a hloubky dosahu proudu vzduchu (výstupní impuls) podmínkám daného prostoru. Poloha válečku nutná pro uskutečnění určité funkce může přitom být nastavena již při výrobě. Ovšem i tehdy, je-li vyústka již vestavěna, je možné polohu válečku znovu nastavit. Díky stabilnímu nebo podle přání zákazníka vysoce induktivnímu vedení proudu vzduchu může být štěrbinových výustí nebo celých jejich pásů použito v otevřených i uzavřených stropních systémech a to i takových, kde je vyžadováno variabilní průtokové množství. Konstrukční uspořádání Štěrbinovou vyústku SA tvoří hliníkové protlačované profily () s krycími nebo opěrnými profily (), (neplatí pro typ SA ), se vsunutými excentrickými válečky () otočnými plynule o 0 a napojovací komora (). Akusticky a proudově optimalizovaný excentrický váleček má na své ose vedle četných usměrňovacích lamel() nastavovací kotouček () s uvedením alfanumerických hodnot, jenž umožňuje přesně definované a opakovatelné nastavení válečku. Štěrbinové profily jsou napevno přinýtovány k napojovací komoře. hliníkový protlačovaný profil krycí nebo opěrný profil Oblasti použití v komfortní oblasti v místnostech o střední výšce jak pro vytápění, tak pro chlazení v oblastech, kde se vyžaduje velká výměna vzduchu při jeho malých rychlostech v případech, kde je třeba tvar a barvu vyústky přizpůsobit podmínkám daného prostoru v systémech s variabilním průtokem vzduchu v kancelářských a konferenčních prostorech, v místnostech s výpočetní technikou, v čistých prostorech, v obchodních domech, kinech, divadlech apod. SA SA SA 0 excentrické válečky napojovací komora usměrňovací lamely nastavovací kotouček s uvedením hodnot.

2 FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Způsob funkce Excentricky umístěný váleček tvoří se štěrbinovým profilem proudový kanál, vedoucí vzduch na kruhovou dráhu. Obdobně jako u víru se projevuje na vnitřní kruhové dráze v blízkosti povrchu tělesa válečku vysoký podtlak při vysokých rychlostech proudění, což ovlivňuje stabilní proudění a usměrnění proudu vzduchu při nízkém akustickém výkonu. Současně dochází již v rovině výstupu ze štěrbiny k vysoké indukci. V závislosti na natočení válečku je možné nastavit při konstantním průtoku libovolný směr proudu vzduchu nebo při zachování tohoto směru různá průtočná množství a to zúžením profilu. Aby bylo možné dosáhnout pokud možno stejnoměrných výstupních rychlostí po celé délce válečku a kolmo k němu, jsou na něm upevněny usměrňovací lamelky. nastavovací kotouček A/B / / /A s m ě r y A B/C B C / C/D p r o u d u δ D E F D/E min. průtok vzduchu / / E/F F/ průtok vzduchu max. v z d u c h u Regulace směru proudu vzduchu Usměrnění vzduchu na základě oblasti podtlaku na tělese válečku umožňuje plynulou změnu směru o 0. Přitom jsou pro každý směr proudu vzduchu možné dvě polohy válečku ( "redukovaná" a "neredukovaná"). Tato souvislost vyplývá z vedlejšího obrázku. Budouli štěrbinové vyústky instalovány volně zavěšené, nastaví se směr proudění vždycky podle grafu. Budou-li vyústky vestavěny do stropu a bude-li účinná celková délka válečku 00 mm, vytvoří se při poloze válečku EF, F, A, AB stejně tak jako,,, v důsledku efektu "coanda" přilnutý proud vzduchu. Jednotlivé nastavitelné válečky mají délku 0 mm (SA ), 00 mm (SA ) a 0 mm (SA 0). Z toho tedy vyplývá prakticky neomezený počet kombinací proudu vzduchu. Po sobě následující válečky se standardně nastavují již při výrobě střídavě na A a F. Toto vysoce induktivní nastavení je bez problémů využitelné zejména pro odvod velké tepelné zátěže a při vysokém koeficientu výměny vzduchu. Výstupní průtok vzduchu V,0 V max 0,9 0, 0,7 0, průtokový poměr 0, 0, 0, 0, 0, V V max δ δ směrový úhel proudu Nomogram na vedlejším obrázku znázorňuje souvislost mezi vystupujícím průtokem a polohou válečků při stejném tlaku vzduchu v systému. Zvýšením tohoto tlaku však lze při "redukovaných" polohách válečků a při stále udržovaném konstantním průtoku výrazně zvýšit výstupní rychlosti. A B C D E F poloha válečků.

3 ROZMĚRY SA Oblasti využití počet nutných rovnoběžně probíhajících řad štěrbin závisí na celkovém průtoku vzduchu. Doporučují se tato specifická průtočná množství (vztažená na m aktivní délky štěrbin): SA m /hm SA m /hm SA m /hm počet štěrbin průtok vzduchu Vo [m /hm SA] n 0 Napojovací komora s profilem SA SA (mm) B B 0 bez škrtící klapky 7 7 se škrtící klapkou 7 7 Zavěšení Napojovací komora - zavěšení pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M, příp. drátových lanek závitová tyč M, M vnitřní izolace B 0, 0 bez škrtící klapky s výstelkou minerální vlnou se škrtící klapkou s výstelkou 0 minerální vlnou Slepý profil Vestavba s využitím slepého profilu pomocí montážní traverzy do libovolné stropní konstrukce Škrtící klapka Jak je zde znázorněno, mohou být všechna provedení vybavena škrtící klapkou, kterou lze obsluhovat zpředu B 0 Spojení ícované spojení štěrbinových vyústek v řadě pomocí rýhovaných kolíků ícované spojení jednotlivých štěrbinových vyústek a slepých profilů pomocí speciálního kulatého profilu. 0.

4 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA SA poloha válečků v max = v max Nomogram *k xa / xf standardní k =,0 všechny A, příp. všechny F k =,0 všechny CD k =,. průtok vzduchu V O [ m /hm na štěrbinu] dráha proudu vzduchu y [m] po rázu,, 0,7 0, 0, x x x,, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0, 0, rychlost proudu 0, 0, V max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0,,, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD xa / xf a všechny A, příp. všechny F y všechny CD x krit [m] T 0 0 K,, 0, 0,7 0, 0, y max [m] x krit v max 0,.

5 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA PROJEKTOVÝ PŘÍKAD SA tlaková ztráta p t [Pa] WA [db] průtok vzduchu V O [m /hm na štěrbinu] CD 0 a A a F SA počet štěrbin délka štěrbiny n k [m] l [db] 0,0 0,0,0,7,0 7,0 7, 7, 9,0 9 9, 0 0,0 WA = WA Diagramm + l poloha válečků Projektový příklad: Zadání: Chlazení (letní provoz) Šířka místnosti: m Délka místnosti: m Výška místnosti: m Výška hlavy:, m Výměna vzduchu: h - Specif. tepelná zátěž: 0 Watt/m Max. rychlost vzduchu: 0, m/s Způsob použití: zabudování do panelového stropu s rozměrem rastru mm Takže: Tepelná zátěž: 0 Watt Průtok vzduchu: 0 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: - K Řešení : Z diagramu "Oblasti použití" vyplývá zatížení m /h na metr štěrbiny. Bude tedy zapotřebí celkem délkových m aktivních štěrbin. Ze zabudování vyústek do panelového stropu vyplývá vzdálenost vyústek při rozměru rastru mm nejméně x mm. Z projektového nomogramu vyplývá při x = 0, m a y =, m rychlost 0, m/s (tato hodnota platí pro standardní nastavení xa / xf). Kritická dráha proudu vzduchu činí, m a je proto naprosto neproblematická. A-hodnota hladiny akustického výkonu činí na pás štěrbin ( m délky) WA = 9 db + db = db, celková tlaková ztráta Pa..

6 ROZMĚRY TYPU SA SA / B SA / jednořadý profil SA s opěrnými profily,,,9 SA / jednořadý profil SA s krycími profily, 0,,9, SA / B SA / dvouřadý profil SA s opěrnými profily,, 9 SA / dvouřadý profil SA s krycími profily 0 9,, SA Profil štěrbinové vyústky z protlačovaného hliníkového profilu v jedno- nebo dvouřadovém provedení (kombinací je možné také víceřadé provedení). Krycí a opěrné profily jsou standardně přírodně eloxovány (E C 0 ) s excentrickými válečky z plastu ABS. Velikosti, které je možné dodat: (mm): 00, 00, 700, 00, 900, 000, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 700, 00, 900, 000. Jsou možné i mezirozměry. Štěrbinové pásy je možné provést v libovolných délkách ze standardních délek. Jsou spojeny pomocí spojovacích a středících profilů tak, že spojení není z místnosti patrné..

7 ROZMĚRY TYPU SA SA - víceřadé provedení Ukončovací prvky EW koncový úhelník EP koncová destička B F E K (se krycím profilem) M (s opěrným profilem) B Zavěšení zavěšení napojovací komory pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M / M závitová tyč SA do 00 mm 00 až 000 mm jednořadá B (mm) (mm) E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel dvouřadá B (mm) 0 0 (mm) E (mm) 7, 7, F (mm) 7 7 K (mm) 9 9 M (mm) 9 9 Ø D (mm) počet hrdel třířadá B (mm) (mm) E (mm) 9, 9, F (mm) K (mm) 0 0 M (mm) Ø D (mm) počet hrdel čtyřřadá B (mm) (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) 9 9 počet hrdel Ukončovací prvky musí být uvedeny v objednávce. Není-li nic uvedeno, uskuteční se dodávka bez ukončovacích prvků. Koncové úhelníky lze kombinovat s koncovými destičkami. možnosti kombinací 9 0 V zájmu lepšího vyrovnání rozsáhlejšího systému se štěrbinovými vyústkami SA lze zvýšit tlakové ztráty vyústek alternativně instalací pevného odporu do napojovacího hrdla. Tyto pevné odpory tvoří desky z děrovaného plechu s volitelným volným průřezem %, %, 0%, % nebo %. Upevnění na traverzách upevnění štěrbinových dílců do délky m k napojovací komoře nebo otvoru v potrubí pomocí traverzy Ø, B Škrtící klapka B Spojení Jednotlivé štěrbiny se spojují pomocí spojovacích a středících profilů, které se běžně dodávají v případě provedení štěrbin v pásech. 0 0 Traverza 9 9.7

8 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA SA poloha válečků v max = v max Nomogram *k xa/xf standardní k =,0 všechny A, příp. všechny F k =,0 všechny CD k =, dráha proudu vzduchu y [m] po rázu, 0, 0 xa/xf a všechny A, příp. všechny F x x x x krit všechny CD v max x krit [m] počet štěrbin dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0,, 0, 0, 0, průtok vzduchu V O [m /hm na štěrbinu] ± ± ± ± ± ±0 T= ± 0 K 0, 0, rychlost proudu vzduchu , 0, V max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0, ,, 0, 0, 0,,, 0, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD y max [m].

9 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA, PROJEKTOVÉ PŘÍKADY SA tlaková ztráta p t [Pa] Projektový příklad: Příklad A: Zadání: Chlazení (letní provoz) Šířka místnosti: Délka místnosti: Výška místnosti: Výška hlavy: 0 0 WA [db] průtok vzduchu V O [m /hm (na štěrbinu)] m m m, m a CD A a F SA počet štěrbin délka štěrbiny n k [db] [m] l [db] 0,0 0,0,0,0,7,7,0,0 7,0 7,0 7, 7, 7, 7, 9,0 9,0 9 9, 9 9, 0 0,0 0 0,0 WA = WA Diagramm + k + l poloha válečků Výměna vzduchu: 0 h - Specifická tepelná zátěž: 0 Watt/m Max. rychlost vzduchu v oblasti pobytu osob: 0, m/s Způsob použití : štěrbinové pásy o délce vždy m ve směru délky místnosti, vzdálenost pásů > = m, takže: Tepelná zátěž: 0 Watt Průtok vzduchu: 70 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: - K Řešení: Z celkové délky 9 m vyplývá zatížení na běžný metr délky štěrbiny 0 m /h. Z nomogramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA /. Při x =,0 m (polovina vzdálenosti mezi pásy štěrbin) a y =, m vyplývá rychlost proudění v oblasti, kde pobývají osoby, 0, m/s při nastavení válečků A/F (difúzně). Kritická dráha proudění činí 7, m a je tedy neproblematická. Na každý pás štěrbin činí hladina akustického výkonu WA = 7 db +,7 db =,7 db. Tlaková ztráta činí Pa. Příklad B : Zadání : Vytápění (zimní provoz) Šířka místnosti: m Délka místnosti: 0 m Výška místnosti: m Výměna vzduchu: h - Aby se při vytápění dosáhlo dostatečného promísení vzduchu v místnosti, bude vyžadována po celkové dráze 9 m (šířka + výška místnosti) rychlost vzduchu 0, m/s. Umístění: štěrbinový pás rovnoběžně s delší stěnou místnosti průtok vzduchu: 00 m /h Řešení : Z předpokládané celkové délky štěrbiny 9 m vyplývá zatížení štěrbiny 9 m /hm. Z diagramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA /. Při x = 9 m vyplývá z projektového nomogramu pro nastavení "stropní proud vzduchu, jednostranný" (A nebo F) vmax = 0, m/s x = 0, m/s WA = 9 db + 9, db =, db. Tlaková ztráta p t = Pa..9

10 ROZMĚRY TYPU SA 0 SA 0/ B SA 0/ jednořadý profil SA s opěrnými profily,, 7 SA 0/ jednořadý profil SA se krycími profily,, 7 7, 9, SA 0/ B SA 0/ dvouřadý profil SA s opěrnými profily 9, 9, 0, SA 0/ dvouřadý profil SA s krycími profily 9,, 7 0, 9, 9, SA 0 Profil štěrbinové vyústky je z protlačovaného hliníkového profilu v jedno- nebo dvouřadovém provedení (kombinací je možné také víceřadé provedení). Krycí a opěrné profily jsou standardně přírodně eloxovány (E C 0 ) s excentrickými válečky z plastu ABS. Velikosti, které je možné dodat: (mm): 00, 70, 900, 00, 00, 0, 00, 0, 00, 90 Jsou možné i mezirozměry. Štěrbinové pásy je možné provést v libovolných délkách složených ze standardních délek. Jsou spojeny pomocí spojovacích a středících profilů tak, že spojení není z místnosti patrné..0

11 ROZMĚRY TYPU SA 0 SA 0 - víceřadé provedení B F E K (s krycím profilem) M (s opěrným profilem) SA 0 do 00 mm 00 až 000 mm jednořadá B (mm) 0 0 (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) 7 7 Ø D (mm) počet hrdel dvouřadá B (mm) (mm) E (mm) F (mm) 9 9 K (mm) M (mm) Ø D (mm) 9 9 počet hrdel třířadá B (mm) 9 9 (mm) 7 7 E (mm),, F (mm) K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel čtyřřadá B (mm) (mm) E (mm) 7, 7, F (mm) 7 7 K (mm) M (mm) Ø D (mm) počet hrdel Ukončovací prvky EW koncový úhelník EP koncová destička Zavěšení zavěšení napojovací komory pomocí zavěšovacích příchytek a tyčí se závitem M / M závitová tyč B Ukončovací prvky musí být uvedeny v objednávce. Není-li nic uvedeno, uskuteční se dodávka bez ukončovacích prvků. Koncové úhelníky lze kombinovat s koncovými destičkami. možnosti kombinací, 7 ĮD V zájmu lepšího vyrovnání rozsáhlejšího systému se štěrbinovými vyústkami SA lze zvýšit tlakové ztráty vyústek alternativně instalací pevného odporu do napojovacího hrdla. Tyto pevné odpory tvoří desky z děrovaného plechu s volitelným volným průřezem %, %, 0%, % nebo %. 7 Upevnění na traverzách upevnění štěrbinových dílců do délky m k napojovací komoře nebo otvoru v potrubí pomocí traverzy Ø, B Škrtící klapka B Spojení Jednotlivé štěrbiny se spojují pomocí spojovacích a středících profilů, které se v případě provedení štěrbin v pásech běžně dodávají., 7, 7 traverza 7 7.

12 PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA 0 SA 0 poloha válečků xa/xf standardní v max = v max Nomogram * k k =, průtok vzduchu V 0 [m /hm (na štěrbinu)] všechny A, příp. všechny F všechny CD k =,0 k =, dráha proudu vzduchu y [m] po rázu,, 0, 0 xa/xf a všechny A, příp. všechny F x x x x krit všechny CD y max x krit [m] počet štěrbin dráha proudu vzduchu x [m] při A, F 0 9 7,, ± ± ± ± ± ±0 0, T= ± 0 K 0, 0, v rychlost proudu vzduchu 0, max = 0, m/s 0, 0, 0,7 0, 0 9 7,,,, 0, 0, 0, 0, dráha proudu vzduchu [m] při CD y max [m].

13 . ŠTĚRBINOVÁ VYÚSTKA EMCO TYPU SA PROJEKTOVÝ NOMOGRAM PRO SA 0, PROJEKTOVÝ PŘÍKAD SA 0 tlaková ztráta p t [Pa] WA[dB] průtok vzduchu V o [m /(hm na štěrbinu)] 0 u. SA 0 počet štěrbin délka štěrbiny n k [db] [m] l [db] 0,0 0,0,0,0,7,7,0,0 7,0 7,0 7, 7, 7, 7, 9,0 9,0 9 9, 9 9, 0 0,0 0 0,0 WA = WA Diagramm + k + l poloha válečků CD A u. F Projektový příklad: Příklad A: Zadání: Chlazení (letní provoz): Šířka místnosti: 0 m Délka místnosti: 0 m Výška místnosti:, m Výška hlavy:, m Výměna vzduchu: h - Specifická tepelná zátěž: 0 W/m Max. rychlost vzduchu při vnější stěně v oblasti, kde pobývají osoby: 0, m/s Způsob použití: štěrbinový pás o délce m ve směru délky místnosti (střed místnosti), takže Tepelná zátěž: 000 W Průtok vzduchu: 0 m /h Teplotní rozdíl přiváděného vzduchu: -7, K Řešení: Z celkové délky m vyplývá zatížení na běžný metr délky štěrbiny 7 m /h. Z diagramu "Oblasti použití" se pro toto zatížení použije typu SA 0/. Při x = m (vzdálenosti od stěny) +, m (podél stěny) =, m činí rychlost proudění v oblasti stěny 0, m/s při nastavení válečků A/F (difúzně). Příklad B: Zadání: Vytápění (zimní provoz): Má být vytápěna hala pomocí štěrbinových výustí. Aby se doba pro prohřátí haly zkrátila, má proud teplého vzduchu dosáhnout až podlahy. Je třeba zjistit přípustný žádoucí teplotní rozdíl přiváděného vzduchu a rychlost izotermického proudu vzduchu ve výši hlavy (, m). Výška prostoru: m Typ vyústky: SA 0 Počet štěrbin: Průtok vzduchu: 0 m /hm (vztaženo na m aktivní délky štěrbiny) Poloha válečků: CD (vertikální volný proud vzduchu) Řešení: T = K v max ( T=0K)= 0,9 x, =, m/s (,: Korekční faktor pro nastavení válečků CD).

14 TEXT PRO OBJEDNÁVKU Štěrbinové vyústky EMCO typu SA Štěrbinové vyústky EMCO typu SA Štěrbinové vyústky EMCO typu SA 0 Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod Štěrbinové vyústky pro přívod i odvod vzduchu v jednořadém provedení vzduchu v jedno-, dvou- nebo vzduchu v jedno-, dvou- nebo sestávají z hliníkových protlačovaných víceřadém provedení sestávají víceřadém provedení sestávají profilů šířky mm, černě eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými usměrňovači proudu z hliníkových protlačovaných profilů šířky mm, přírodně eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými z hliníkových protlačovaných profilů šířky 0 mm, přírodně eloxovaných, se vsazenými, excentricky uloženými válečkovými elementy s integrovanými vzduchu z plastu, matově černými. usměrňovači proudu vzduchu z plastu, usměrňovači proudu vzduchu z plastu, Jsou vhodné k zabudování do matově černými. Válečky jsou 00 mm matově černými. Válečky jsou 0 mm stropních panelů. Válečky jsou 0 mm dlouhé a lze je plynule natáčet od 0 dlouhé a lze je plynule natáčet od 0 dlouhé a lze je plynule natáčet do 0. ze tak regulovat a ovlivňovat do 0. ze tak regulovat a ovlivňovat o 0. ze tak regulovat a ovlivňovat dle potřeby jak výstupní průřez, tak dle potřeby jak výstupní průřez, tak dle potřeby jak výstupní průřez, tak i směr proudu vzduchu. i směr proudu vzduchu. i směr proudu vzduchu. Komplet s oboustrannými opěrnými Komplet s oboustrannými opěrnými Napojovací komora je profily a koncovými úhelníky. profily a koncovými úhelníky. z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se závěsnými příchytkami. Napojovací komora je z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se Napojovací komora je z pozinkovaného ocelového plechu s bočním napojovacím hrdlem a se závěsnými příchytkami. závěsnými příchytkami..

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

ROZPIS 68 COSMO. Poz. Ks Předmět T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM 68 COSMO T6-PLAN OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM ze zastudena válcovaného ocelového plechu podle normy EN 442-1, pozinkovaný přední díl tloušťky 1 mm, základní povlak vypalován podle normy DIN 55900

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu!

META BASIC program. Základní program. policových regálů. Nahlédněte do našeho prospektu! META BASIC program Základní program ových regálů Nahlédněte do našeho prospektu META FIX šroubované regály Příklady objednávek regálových kompletů. 80 Pro malé zatížení e. Police jsou přestavitelné ve

Více

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti.

CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG O KONTEJNEROVÝCH DOMECH. Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00. E-mail: axelag@seznam.cz. Url: www.corti. CONTAINER HOUSE PROGRAMM AXEL AG Ke Kotlářce 2/275, Praha 5, Košíře,150 00 E-mail: axelag@seznam.cz Url: www.corti.cz Tel.1: +420 / 775 703 727 O KONTEJNEROVÝCH DOMECH Corti kontejnerový dům je druh stavebních

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY

PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY PLOCHÉ NÁSTĚNNÉ SPLITY S TEPELNÝM ČERPADLEM Moderní vzhled vnitřní jednotky s plochým výklopným čelním panelem v pěti barevných provedeních. Funkce: Chlazení Topení Odvlhčovaní Automatický chod Ventilace

Více

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA

vzduchové clony DELTA, IOTA VCD,VCIC,VCIW VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VZDUCHOVÉ CLONY DELTA a IOTA NÁVOD K POUŽITÍ VZDUCHOVÝCH CLON DELTA a IOTA VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ Tento manuál je součástí výrobku a nemůže být od něj oddělen. Čtěte ho pozorně, protože obsahuje důležité

Více

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště

& S modulovaným plynovým hořákem MatriX compact pro obzvláště Vitocrossal 300. Popis výrobku A Digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic B Vodou chlazená spalovací komora z ušlechtilé oceli C Modulovaný plynový kompaktní hořák MatriX pro spalování s velmi nízkým

Více

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník

1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Významový slovník 1. Tepelně aktivní stavební systémy (TABS) Moderní budovy potřebují účinné systémy chlazení. Jedním z možných řešení, jak snížit teplotu, je ochlazovat desku, díky čemuž lze ochlazovat místnost chladným

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.

Betonové transformační stanice. typu pf.p. s vnitřní obsluhou. Up to 40.5 kv -1600 kva. Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal. Betonové transformační stanice typu Reliable innovation. Personal solutions. www.ormazabal.com Betonové transformační stanice Popis Transformační stanice typu jsou určeny pro kabelové sítě využívané energetickými

Více

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD

Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Rolovací vrata a rolovací mříže SB, TGT a DD Montážní údaje: stav 01.04.2015 Použité zkratky ABP = uzamykatelný podlahový profil DHV = ztráta výšky průjezdu ET = hloubka instalace ET AW = hloubka instalace

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

Org@Tower. Vertikální členění na míru

Org@Tower. Vertikální členění na míru Vertikální členění na míru Telekomunikace a informační technologie stále výrazněji ovlivňují každodenní práci. Mobilita, kreativita a týmová práce dominují rychlým změnám v úspěšných firmách. Kancelář

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY. Více prostoru pro invenci. Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY PODHLEDOVÉ SYSTÉMY Více prostoru pro invenci Stěnové obklady AMF Line Design a akustika na stěně MADE IN GERMANY Akustické prvky na stěně akustický podhled nestačí? Dosažení nejlepší akustické kvality

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic

www.korado.cz Konvektory KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Konvektory Info linka (zdarma): 800 111 5 e mail: info@korado.cz www.korado.cz KORADO, a.s. Bří Hubálků 869 560 02 Česká Třebová Czech Republic Info linka

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf.

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký. www.vf. Experimentáln lní měření průtok toků ve VK EMO XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján 10.11.-14.11.2008 Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký Systém měření průtoku EMO Měření ve ventilačním komíně

Více

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec

Aussenaufstellung 2.1. Silný výkon s tepelnými čerpadly. LW 310 (L) a LW 310 A. Tepelné čerpadlo vzduch/voda. Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Aussenaufstellung Silný výkon s tepelnými čerpadly LW 1 (L) a LW 1 A Technické změny vyhrazeny Alpha-InnoTec Tepené čerpadlo vzduch/voda Datový přehled parametrů: tepelná čerpadla vzduch/voda pro vnitřní

Více

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé

Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Pro vysoké nároky v průmyslu, obchodě, úřadech a školách Ocelové/dřevěné vnitřní dveře OIT Robustní vnitřní dveře, jedno- a dvoukřídlé Dveře OIT byly vyvinuty pro tvrdý každodenní provoz v průmyslových,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Větrání s rekuperací tepla

Větrání s rekuperací tepla Větrání s rekuperací tepla přehled rekuperačních jednotek, příslušenství a vzduchotechnického potrubí Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu

Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu Technický popis Společnost LENZA nabízí nábytkovou řadu určenou pro vybavování předsíní. Elegantní a moderní nábytek do předsíně je ergonomický a současně velmi funkční. Velký výběr rozměrů jednotlivých

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství

UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství UKB-Skříně pro ohraňovací nástroje a UKB-Příslušenství 12 www.ukb-gmbh.cz KVALITNÍ NÁSTROJE VELMI DOBŘE SKLADOVANÉ Skladování, zabezpečení a uspořádání s UKB-skříněmi pro ohraňovací nástroje..........

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk

MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk MTM Bezuchov s.r.o. Puškinova 26, 785 01 Šternberk Elektrické a mechanické systémy otevírání oken Technika větrání včetně detektorů a signalizace Požární odvětrání chráněných únikových cest Prodej a montáž:

Více

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví

lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví 2014 lehké ocelové konstrukce pro stavebnictví SPOLEHLIVÝ PARTNER Společnost WOXI vyrábí a dodává lehké skeletové konstrukce z pozinkovaných, za studena tvářených ocelových profilů ve formě panelů a příhradových

Více

h a n d b o o k A L F A 3 0 0

h a n d b o o k A L F A 3 0 0 handbook A LFA 300 úvod je stabilní a flexibilní, jehož základním konstrukčním prvkem je most. Vhodný je pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školících místností apod. Stoly

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

KOMFORTNÍ CLONY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLONY, ŘADA P

KOMFORTNÍ CLONY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLONY, ŘADA P KOMFORTÍ CLOY, ŘADA C,D PRŮMYSLOVÉ CLOY, ŘADA P Jak fuguje DVEří ClOa? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zařízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odděluje vnitřní a vnější prostředí

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Projektová dokumentace

Projektová dokumentace Př. č. 4 Projektová dokumentace Přehled nábytku 1. lav. sestava 3 místa 2. lav. sestava 5 míst 3. lav. sestava 8 míst 4. lav. sestava 11 míst 5. skříň pro AV technologie 6. počítačová katedra malá 7. počítačová

Více

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem.

DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO. Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této EN je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. 1154 zavírače s řízeným průběhem zavírání DVEŘNÍ ZAVÍRAČE ECO Na základě certifikačních zkoušek popsaných v této je každý dveřní zavírač charakterizován 6-ti místným klasifikačním číslem. Příklad: ZAVÍRAČ

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití

TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití Video TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití TC 9200 Držáky kamer pro vnitřní použití www.boschsecuritysystems.cz u u u u u Pevná konstrukce Atraktivní vzhled Univerzální provedení Nastavitelná poloha

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030

Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 Nová kompaktní jednotka vzduch-voda NIBE F2030 NIBE F2030 rozměry a dodané díly Rozměry a hmotnost šířka mm 1260 hloubka mm 570 výška (vč. nožiček) mm 1134 hmotnost kg 160 165! Vychýlené těžiště! Pozor

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus a Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé vody se

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou

Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou Vzduchové dveřní clony komfortní s vestavěnou dynamickou reklamou www.stavoklima.eu Li-DR Vzduchové dveřní clony Li-DR Obsah Obsah: Návrh vzduchových dverních clon... strana 2 Vzduchové clony Li s dynamickou

Více