Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ"

Transkript

1 ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky znázorňující ideální svět, píší hesla vyzývající k ochraně životního prostředí, bojují s odpadytřídí sklo, papír a plast, likvidují černé skládky, chodí pěšky, nebo jedou na kole, místo aby se nechali dovézt do školy autem, ve třídě spolu se svými kamarády připravují různé projekty týkající se přírody, ano, to vše se děje (nebo může dít) na Den Země. Co je Den Země? Svátek věnovaný Zemi, který spadá na 22. dubna. Je ovlivněn oslavami, které se kdysi konaly při jarní rovnodennosti 21. března. Vítalo se jaro. V naší moderní době se jedná o jakýsi ekologický svátek. Historie vyhlášení spadá do roku 1969, kdy John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. Dokonce vytvořil i vlajku Země. Nejprve se slavilo v San Francisku, kdy se bojovalo za trvale udržitelný rozvoj naší planety a levicoví aktivisté se stavěli proti válce ve Vietnamu. (Ve východním bloku je toto datum spojeno s narozením V. I. Lenina.) Kampaň s tímto svátkem spojená si dala za úkol proniknout do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začalo tento svátek slavit později (1971). Zbytek světa se k oslavám Dne Země připojil až roku 1990 a 22. duben se tak konečně stal Mezinárodním dnem Země. Jak ho oslavíme my-dospělí? Mgr. Leona Karasová I příroda dokáže oplácet člověku stejnou mincí. Foto ničivých následků vichřice v zámeckém parku. historie, tradice Tradice, svátky a oslavy Období mezi vydáním tohoto druhého čísla Křižanovského zpravodaje a následujícím třetím číslem, které vyjde 26.6., je na ně velmi bohaté. Příležitostí k potkávání, výletům, relaxaci nebo odpočinku bude víc než dost. Od věci určitě ani není věnovat sváteční volný den práci, protože i ta je pro mnohé relaxací, a není nad pocit z dobře vykonaného díla. Nejprve můžeme využít příležitosti ke společnému setkání na Škrejblíku při tradičním Pálení čarodějnic Následující mezinárodní Svátek práce -1. máj (je lásky čas) nabízí hned dvojí program. Oslavit jej prací a hubičkou pod rozkvetlou třešní. Volný čtvrtek 8.5. Den osvobození některým přinese již druhý prodloužený víkend. Nezapomeňte si (ať malí či velcí ) aspoň malou kytičkou či srdíčkem vzpomenout na mámu, maminku i babičku. Svátek matek připadá vždy na druhou neděli v květnu. Pro nás, kteří jsme vyrostli na oslavách MDŽ, svátek není nový, jen v jiném termínu. V čase, který vítají naše peněženky, protože radost z kytičky fialek či karafiátu je stejná. Důležité totiž je nezapomenout. A dárek od srdce darovaný přináší radost dárci i obdarovanému. Neděle 1.6. udělá křižanovským dětem dvojnásobnou radost, protože je pouťová. Moje vzpomínky z dětství na 1.6. DEN DĚTÍ jsou spojeny s paní učitelkou Holánkovou a jejími soutěžemi na školním hřišti skákání v pytli, střílení do plechovek, lovení rybek, získávání peněz-tolárků a jejich směňování za pamlsky bylo velkou legrací i zkušeností. Některé tradice však s lidmi organizátory odcházejí. Tak už to s tradicemi chodí. Ať lidovými, místními či rodinnými. Budeme je prožívat a rádi se zapojovat i připravovat jen pokud budeme chtít. Co myslíte chceme? Jana Procházková Historie křižanovského fotbalu Fotbalový oddíl byl v Křižanově založen v roce 1967 Ing. Miroslavem Mezníkem. Od roku 1968 je předsedou fotbalového oddílu František Šoškola, jednatelem Jaroslav Hladík, který současně trénuje dorost. Obětavě se starají o organizaci a chod oddílu, pak předávají štafetu Jaroslavu Uhlířovi ml. a Janu Engelhartovi. Poněvadž není v Křižanově fotbalové hřiště, je zřízeno hřiště provizorní za Traktorkou, směrem k Dobré Vodě. Po dokončení fotbalového hřiště pod školou v roce 1978 se již hraje tam. Ze zápisů v obecní kronice se dovídáme, že např. v roce 1976 měl fotbalový oddíl 56 členů a družstvo mužů, dorostu a žáků. V roce 1990 již čítá 82 členů, hrají okresní soutěž. Oddíl má družstvo mužů (5.místo v okresní soutěži), dorostu, starších a mladších žáků. Oddíl kopané se osamostatnil a založil vlastní fotbalovou jednotu - FC Křižanov. Od obce má pronajato hřiště, buduje si u hřiště patřičné zázemí: kabiny, sprchy a občerstvení. Zřizuje prostor pro pořádání tanečních zábav po širým nebem. Klub má 2 družstva mužů (A a B), dorost, družstvo starších a mladších žáků. Sportovci se zaměřili na dostavbu nových sociálních zařízení pro muže a ženy, dále na sklad kuchyně pro plánované otevření restaurace. Celkem členové odpracovali 1435 brigádnických hodin. Dále zajišťovali dvě pouti a sportovní ples. V roce 2001 se členská základna klubu rozšířila na 138 členů. V průběhu roku se opravil trávník propícháním drnů a navezením písku. Dále se upravila část běžecké dráhy a její odvodnění. Čerpáno z webových stránek SK FC Křižanov, rozhovor Jaroslav Uhlíř - organizační pracovník SK FC Křižanov Dobrý den, křižanovský fotbal brzy oslaví 40. výročí od svého založení. Stál jste u jeho zrodu můžete vzpomenout na tato léta? S fotbalem jsem aktivně začal po návratu z vojny v roce Tehdy ještě pod hlavičkou Sokola. V této době jsem hrál za muže. V roce 1968 jsme cítili potřebu změny a založili jsme vlastní oddíl kopané TJ JZD Křižanovsko.Fotbal jsme nejdříve hráli na louce JZD. Po roce 1970 začal národní výbor na pozemku obce stavět spolu s hráči a ostatními nadšenci nové travnaté

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 hřiště. Po jeho dokončení jsme na dlouhých kládách přestěhovali dřevěné kabiny. Na tuto dobu velice rád vzpomínám. Všichni měli obrovskou chuť a nadšení pro budování zázemí křižanovské kopané a neváhali obětovat veškerý volný čas pro stavbu a rozšiřování hřiště. Mohl byste vzpomenout na některé své spoluhráče a kamarády? Je těžké si po tak dlouhé době vzpomenout na všechny, ale zmíním alespoň některé z nich. Např. Jarda Hladík, Honza Havelka, Honza Engelhart, Jan Špárník, Ladislav Vodička, Standa Růžička a tehdejší předseda oddílu František Šoškola. Nesmím zapomenout ani na pana Hrona a Holánka, kteří, ač nehrající, aktivně pomáhali při vzniku, a pana Pazdery, předsedy JZD. Byl jste někdy trenérem? Ano, ale jen velice krátce - u dorostu. Spíše jsem se vždy věnoval organizaci a řízení klubu. Ono i získávat finanční prostředky a mít aktuální informace o dění v ČMFS není zrovna jednoduché a znamená to působit i za hranicemi obce. Proto jsem od roku 1998 zároveň i členem okresního výkonného výboru fotbalového svazu ve Žďáře. Jaká je spolupráce SK FC s úřadem městyse? V tomto směru jsme opravdu spokojeni. Městys vypomáhá s financováním klubu, které je zaměřené na budování a rozvoj našeho sportovního stánku. Vítá jeho veškerou činnost a v rámci možností podporuje i plány do budoucna. Vidíme, že činností klubu opravdu žijete a věnujete jí mnoho času. Jak vnímá Vaši vášeň rodina? Bez tolerance a velké opory v mé manželce by to asi nešlo. Společně jsme postavili dům, vychovali 3 děti, pečujeme o zahrádku a rádi si najdeme čas pro chvíle s našimi vnoučaty. Nebo si zajedeme na společnou dovolenou a tam načerpáme další síly. Nyní již 10 let moje žena pere dresy fotbalistům a poskytuje mi zázemí, což není vždy jednoduché. Radost mi dělají vnuci, starší hraje za žáky a mladší za přípravku. Syn hraje za muže a trénuje přípravku. Zúčastňujete se utkání fotbalových týmů v rámci okresu i kraje. Jistě si všímáte, jaké sportovní zázemí mají vaši protihráči. Máte i vy v tomto směru nějaké plány do budoucna? Ano. Návštěva ostatních klubů je pro nás většinou velkou inspirací. Naším cílem je vybudovat areál pro širší využití. Doplnit stávající hřiště a tenisový kurt o hřiště na nohejbal a volejbal a další hřiště pro kopanou. Počítáme i s koutkem pro nejmenší. Jedním z větších plánů do budoucna bude, spolu s městysem Křižanov, zbudovat bazén pro širokou veřejnost, aby mohl sloužit i výuce žáků ZŠ. Doufám, že mi zdraví dovolí podílet se na uskutečnění těchto cílů. Zdají se mi stále více reálné, protože máme ve výboru klubu mladou krev. Největšími tahouny z řad mladých jsou Ivo Klimeš a bratři Nobichtovi. Zapojují se nejen jako hráči, ale rostou z nich i dobří organizátoři. Děkujeme za rozhovor a celému fotbalovému klubu přejeme k narozeninám všechno nejlepší!!! Kateřina Rousová a Jana Stehlíková zprávy ze zastupitelstva Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č.15 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova za rok 2007 bez připomínek - zápis komise FRB a pro stavebně technické záležitosti o stížnosti p. D. Chmelíčkové, Křižanov 45 a p. Hladíka Václava, Křižanov 442 a dohodu mezi sousedy - zprávu o kontrole matriky městyse Křižanova II. schvaluje: - závěrečný účet městyse Křižanova za rok jednomyslně - finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Hospicové hnutí, Nové Město na Moravě jednomyslně - prodloužení nájemní smlouvy prodejny květin p. Sedláčkovi, Křižanov 125 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou jednomyslně - prodloužení smlouvy na bezplatné užívání buněk na letišti pro AERO- KLUB na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po skončení sezony k běžného roku jednomyslně - prodej části p.č. 1598/32 o výměře asi 40 m 2 manželům Hedvice a Josefu Hanákovým, Křižanov souhlas zastupitelstva městyse s bezúplatným převodem p.č. KN 58 a p.č. PK 1599/2 v k.ú. Křižanov od Pozemkového fondu ČR jednomyslně - odměňování členů zastupitelstva městyse místostarostka ,- Kč, předsedové výborů a komisí 1.240,- Kč a členové komisí 1.010,- Kč s platností od jednomyslně III. zamítá: - zapojení se do projektu pro 168 obcí Na křídlech za poznáváním obcí Žďárska jednomyslně IV. ukládá - vyzvat prostřednictvím stavebního úřadu p. Kalivodu k opravě cesty na ulici Dlouhá jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva městyse, které se koná ve čtvrtek v 18 hod. v zasedací místnosti radnice. Hlavním bodem programu bude zpráva o přípravách na další rekonstrukci školy a informace o projektu na odbahnění rybníků. Schválený rozpočet na r Městys Křižanov Příjmy v tis. Kč Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy 900 Správní poplatky 70 Poplatek za svoz komunál. odpadu 775 ze psů 21 za užívání veřej. prostranství 18 ze vstupného 4 z ubytování 6 za provoz výherních přístrojů 90 Část výtěžku z výherních přístrojů 50 Neinvest. dotace z k. ú. na ZŠ a míst. spr. 860 od Úřadu práce 90 od obcí na ZŠ a MŠ 882 Pronájem pozemků 15 Lesy 400 Vodné nájem z rybníků 45 Knihovna 10 Místní rozhlas 3 Sokolovna pronájem 30 Byty pronájem 200 Pronájem hrobů 36 Pronájem nebytových prostor 290 Pečovatelská služba 100 Místní správa 4,5 Příspěvek do sociálního fondu PF 66 Převod zůstatku z roku ,9 Celkem ,4 Výdaje: v tis. Kč Lesy Místní komunikace 450 Zimní údržba komunikací 200

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 Chodníky Dopravní obslužnost 42 Vodné 200 Vodní díla- odbahnění rybníků 550 MŠ 400 ZŠ neiv. náklady od obcí a k. ú na žáka 2.109,4 rekonstrukce Knihovna 230 Kronika + kniha 140 Místní rozhlas 40 Sokolovna 200 SPOZ 83 Dary v kultuře -Sp. kat. domu na volnočas.akt. 40 -Centrum zdrav. postižených 3 -na plesy a ostatní 7 ve sportu -FC Křižanov 100 -Aeroklub Křižanov 100 -HC Sokol Křižanov 15 -na Triatlon 4 Rehabilitace 64,7 Byty 180 Nebytové prostory 30 Veřejné osvětlení 380 Pohřebnictví 100 Splátka úvěru kanalizace a úroky Výkup pozemků 40 Komunální služby VPP Příspěvek do sdružení Velkomeziříčsko 32,7 Svoz komunálního odpadu Veřejná zeleň 70 Živelné pohromy 100 Pečovatelská služba 800 Hasiči 100 Zastupitelstvo městyse Místní správa Platby daní a poplatků 151 Územní rozvoj - rezerva 922,6 Celkem ,4 Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno ZO: OZNÁMENÍ MĚSTYSE KŘIŽANOVA informace pro občany Povinností městyse Křižanova jako vlastníka budovy školy a zřizovatele Základní školy a mateřské školy není jenom zajímat se o technický stav a vybavení školy, ale také o kvalitu výchovy i vzdělání. Proto starosta městyse Křižanova Antonín Kania vyzývá rodiče dětí, které školu navštěvují, aby se bez obav a s důvěrou obrátili se svými připomínkami k výuce, popřípadě k učitelům, na ředitelství Základní školy, Školní radu nebo přímo zřizovatele úřad městyse Křižanova. Antonín Kania, starosta městyse Křižanova Výzva občanům!!! Výzva občanům k dodržování závazné vyhlášky č.3/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území městyse Křižanova. Jedná se o zákaz volného pobíhání psů a drůbeže!!!!!!!! Každý občan je povinnen tuto vyhlášku dodržovat. Skupina ORANGE WEST (oranžových vest) Tato skupina zaměstnanců městyse se stará o úklid, údržbu veřejné zeleně, komunikací pro pěší, odtokových struh a kanálových vpustí. Dále vykonává práce kolem místního hřbitova, ale i třeba nátěry dětského hřiště. Prostě udržují to, co je všech a nikoho, ale každý na to pokukuje, v jakém to je stavu a jak se o to městys stará. Tolik k dotazům občanů, týkajících se povinností pracovníků za- městnaných v rámci veřejně prospěšných prací. Upozornění občanům - Czech POINT Ministr vnitra České republiky Ivan Langer ocenil spolupráci starosty a zaměstnanců městyse Křižanova za skvělou spolupráci při realizaci projektu Czech POINT. Naše obec tak patří mezi obcí, které svým občanům již rok poskytují služby v místě bydliště na matrice úřadu městyse Křižanova. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Na pracovištích Czech POINT je možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné zprávy a to z: Katastru nemovitostí-výpis listu vlastnictví -podle čísla listu vlastnictví -podle čísla popisného -podle parcely -částečné výpisy Obchodního rejstříku -úplný výpis -výpis platných údajů k aktuálnímu dni Živnostenského rejstříku Rejstříku trestů Fond rozvoje bydlení Městys Křižanov vytvořil v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí fond, který slouží k poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na podporu a zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a zvelebení staveb pro bydlení v území městyse Křižanov. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček k poskytování půjček fyzickým i právnickým osobám při úroku 3-7% p.a. a nejdelší lhůtě splatnosti do 6 let. Prostředky lze použít: název-účel půjčky Obnova fasády domu staršího 15 let včetně př. vč. výměny otvorů a sanace proti vlhkosti Obnova střechy starší 15 let (konstrukce i krytiny) Zateplení domu staršího 15 let Zřízení domovní ČOV u bytového nebo rod. domu nebo zhotovení nepropustné jímky na vyvážení pokud není možné napojení na veř. kanalizaci Vestavba bytu do půdních prostor nebo střešní fasáda nového bytu RODINNÉ PASY lhůta splatnosti úrok Radomíra Schmidová horní hr. půjčky do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 3 roků 7% do ,- kč /na 1 byt do 6 let 7% do kč /na 1 byt Občané mohou získat půjčku na základě výběrového řízení, které městys vypisuje1-4x v kalendářním roce. Musí být podána žádost na obecní úřad, která musí mít patřičné náležitosti. Veškeré informace poskytne tajemnice JUDr. Drahomíra Pivoňková. Radomíra Schmidová Už jste o rodinných pasech někdy slyšeli? Pokud ne a jste rodina s dětmi, mohlo by vás to zajímat. K čemu rodinné pasy slouží? Držitelé rodinných pasů (dále jen RP) mohou využívat slevy

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 z oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy jsou nabízeny v oblasti volnočasových aktivit, jedná se např. o muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce. Držitelé RP je mohou využívat nejen v rámci celé ČR, ale i na Slovensku a v oblasti Dolní Rakousko. Konkrétně můžeme jmenovat např. Loutkové divadlo RA- DOST, Janáčkovo divadlo (Brno), Aquapark ve Vyškově, Hotel Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou, Zoologická zahrada v Jihlavě, Westernové městečko Šiklův mlýn, Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce a mnoho dalších. Úplný seznam poskytovatelů slev je k dispozici na Pro koho jsou určeny? Tento projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v kraji Vysočina, Jihomoravském nebo Olomouckém kraji. Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod. Jak se zaregistrovat? Registrace je poměrně snadná, nezávazná a hlavně ZDARMA. Jsou k ní potřeba tyto údaje: -jméno rodiče (rodičů) -adresa trvalého bydliště vč. PSČ -jména dětí a rok jejich narození - , případně telefonní číslo Můžete ji provést: a) poštou na adrese: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. b) em na c) pomocí on-line formuláře na d) lze provést i hromadnou registraci, kdy soukromé společnosti, úřady, odborové organizace a další zájemci mohou pomocí hromadných registračních formulářů přihlásit svoje zaměstnance do projektu RP. Na základě registrace Vám budou poštou zaslány dvě karty se jménem rodiny na adresu Vámi uvedenou, a to max. do 8 týdnů. Z vlastní zkušenosti vím, že čas od času jsou pořádány akce pro držitele RP. Např. v loňském roce se mohly děti rozloučit s prázdninami zářijovým zábavním odpolednem pro rodiny ve Westernovém městečku se spoustou soutěží pro malé i větší účastníky, prokládané hudebními vystoupeními, např. Dády Patrasové a ukázkami westernového umění. Také proběhlo za účasti cca 500 návštěvníků prosincové vánoční komentované krmení zvířátek v jihlavské ZOO. Takže pokud rádi cestujete se svými dětmi, ať už za zábavou, kulturou, nebo jen chcete výhodněji nakoupit, zkuste se zaregistrovat. Je možné, že to pro Vás bude inspirací, kam v nadcházejícím čase letních prázdnin a dovolených vyrazit. Kateřina Rousová Třídění drobného elektroodpadu ekologické okénko Městys Křižanov nemá sběrný dvůr, proto byl osloven organizací Rema Systém, která umístí na radnici sběrný box, do kterého mohou občané odkládat drobný elektroodpad. Např. fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši a klávesnice od PC, kalkulačky, mobilní telefony, apod. Do boxu nepatří větší elektrospotřebiče, ty lze umístit ve sběrném dvoře ve Velkém Meziříčí. Tento sběrný dvůr mohou využívat naši občané zdarma, máme uzavřenou smlouvu s organizací, která likvidaci provozuje. Prodejna Elektro p. Karmazína je zapojena také v systému zpětného odběru elekrozařízení s tím, že lze při koupi nového výrobku odevzdat starý. Když se zapojíme do třídění drobného elektroodpadu, přispějeme ke zlepšení životního prostředí a tento druh odpadu by neměl skončit v našich popelnicích. Box bude na radnici umístěn od poloviny května. Také díky tomuto počinu získal městys Křižanov certifikát ZELENÁ OBEC. Radomíra Schmidová Anketa ke Dni Země Romantická podvečerní procházka mladé rodiny s dítětem v kočárku se může během okamžiku změnit v nepříjemnou záležitost. Místo pozorování blikajících světýlek záchvaty kašle, dušení. A příčina? Štiplavý tmavý kouř valící se z většiny komínů. Naskytne se otázka: Co ti lidé asi pálí? Papír, dřevo, uhlí? Zřejmě ne. Proto redakce sestavila anketní otázky, proto chce apelovat na občany, aby se vlastním rozumným přístupem a jednáním přičinili o nápravu. Aby se nám všem dobře dýchalo. Oslovilli jsme 107 respondentů z řad místních občanů a položili jim 6 otázek. 1. Čím topíte? plyn elektřina tuhá paliva Z výsledků vyplynulo, že většina domácností kombinuje více druhů vytápění. Jako jediný zdroj vytápění uvádí: 2. Třídíte odpad? plyn elektřina dřevo uhlí ano ne občas Odpověď ano zdůvodňovali oslovení např.: "Protože je to potřeba, protože šetříme životní prostředí a z vytříděného odpadu jde příspěvek městysi, považujeme to za správné, zbude méně odpadu doma, aby se nemíchaly PET lahve s odpady, které lze spálit, občas je to potřeba, jsme zvyklí je to skoro nutnost,." Opověď ne je zdůvodněna např.: "Proč? nemám čas, nebaví mě to, není to potřeba, proč bych to dělal, mám daleko kontejnery, vždyť se to všechno spálí, ostatní to taky pálí." 3. Kam odpad odkládáte? popelnice kontejnery kompost jiné V odpovědi jiné je zahrnut vlastní odvoz odpadu do sběrných dvorů, svoz nebezpečného odpadu, sběr papíru, Využíváte celý rozsah kontejnerů v obci? ano ne plast-lahve plast- ostatní sklo papír Jste spokojeni s množstvím a rozmístěním kontejnerů v obci? ano ne Jste spokojeni s frekvencí odvozu tříděného odpadu? ano ne Odvoz odpadu zajišťují dvě firmy, které se pravidelně střídají. Jsou to Technické služby VM a firma ODAS. Přesto kontejnery bývají často plné, kolem nich se povaluje množství dalšího odpadu. Zejména u plastových lahví je ovšem třeba obaly řádně zmáčknout,

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 protože pouhým okem zjistíme, že většina jich bývá nezmáčknutých. Obracíme se tedy na občany, aby se nad tímto problémem zamysleli a řídili se pokyny na etiketě kontejneru. Tím by se situace jistě zlepšila. Do kontejneru se pak vejde až trojnásobné množství prázdných obalů. Také je zde požadavek na rozšíření počtu kontejnerů, či míst v městysi, kde by byly umístěny další kontejnery. Za úvahu stojí vyčlenění prostorů pro ulice Sychrov, Nová, Zahradní a rovněž ulici Ořechovská. Příkladem nám jsou děti - na stránkách školního časopisu a vodotrysk.blog.cz se od nich můžeme poučit o tom, kam který odpad patří a kam nepatří. Jana Stehlíková Dotace na ekologické vytápění pro domácnosti Na tuto informaci čtenáře upozornil před několika týdny deník MF DNES. Jelikož se k této informaci spousta obyvatel Křižanova nedostala, dovoluji si ji v našem Zpravodaji zopakovat. Ministerstvo životního prostředí uvedlo tiskovou zprávu: Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince Tato dotace je poskytována výhradně fyzickým osobám. Dotace bude vyplacena až po ukončení díla a může činit u kotlů na biomasu a solárního ohřevu vody až 50% a u tepelných čerpadel až 30% investičních nákladů. Maximální dotace je Kč. "Cílem je, aby co nejvíce z domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku - finanční podporu investice," vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík. Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu Podmínky získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií: Předmětem podpory může být pouze kotel na biomasu včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva. Předložení odborného posudku zpracovaného podle požadavků (ke stažení na internetových stránkách Křižanova). Čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení na vytápění. Použití certifikovaných komponentů systému splňující platné normy a předpisy. Závazek provozovatele provozovat zařízení nejméně 5 let. Doklad o tom, že kotel splňuje mezní hodnoty emisí pro třídu 3 ČSN EN Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR ve formátu pdf, bude možno stáhnout na Další informace pak na stránkách státního fondu životního prostředí České Republiky Dotazy můžete posílat i na redakci Zpravodaje. Mirek Sýkora společenská kronika VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - které proběhlo v neděli odpoledne, je významné nejen pro rodiče dětí, ale i pro městys Křižanov, neboť se rozrůstá o nové občany. Děti do života přivítala předsedkyně sboru pro občanské záležitosti MuDr. Marie Chromá, místostarostka Křižanova Marie Smejkalová a děti ze základní školy s kulturním programem, který s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. D. Špačková. Matrikářka paní Marie Koblížková předala rodičům finanční dar zastupitelstva městyse a dětem malý dárek. Do pamětní knihy narozených byly zapsány tyto děti. David Szojma, Michaela Gryczová, Vít Širhal, Jiří Marek, Tereza Musilová, Zuzana Pálková, Týna Juračková, Tereza Hladíková, Anita Sýkorová. Vítáme Vás do života, do našeho lidského společenství. Přejeme Vám, aby všechny dny, měsíce a roky života byly naplněny zdravím, pohodou a rodinným štěstím. Narozené děti Od vydání posledního Křižanovského zpravodaje se narodili tito noví občánci: Halámek Lukáš Procházka Tomáš Vícha Josef Pěchota Radim Kněbortová Leona Přejeme jim zdraví, hodně lásky a kolem sebe starostlivé rodiče, kteří vědí, jak je učinit šťastnými. Životní jubilea V měsících únoru a březnu 2008 se dožili krásných životních jubileí tito občané městyse Křižanova: Jaroslava Králová Křižanov let Hron Jiří Křižanov let Skryjová Františka Křižanov let Kolářová Jiřina Křižanov let Šilhánová Libuše Křižanov 2 80 let Marková Jiřina Křižanov let Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, životní optimismus a hodně sil do dalších let. Marie Smejkalová MATEŘSKÉ CENTRUM kulturní okénko Pozvánka do galerie Dvorek Vzhledem k nastávajícímu jaru si Vás dovolujeme pozvat na zahájení letošní sezony v naší galerii. Úvodní výstavu, kterou otevřeme v neděli 27. dubna ve 13:30 hod., jsme vtipně nazvali Jaro v galerii. Představíme Vám malíře z Vysočiny, pány Kopeckého, Kalinu a Šauera. Brněnské autory Martina Fraňka, Jana Dvořáka a třetí moravák se jmenuje Viktor Zakrynyčnyj. Můžete porovnat keramické sošky paní Holécivé se šamotovými paní Kňávové a dřevěnými pánů Bursy a Macháčka. Další originální drobnosti ze skla, keramiky a jiných materiálů vás jistě také potěší. Mimoto u galerie rozkvetla paní Janákové zahrada, tak se přijďte potěšit a pochválit nám výstavu. Jaromír Bursa - je místo, kde se setkávají rodiče s dětmi. Děti si spolu hrají, malují, vyrábějí. Někdy pomůže máma nebo táta. Jindy si hrají děti samy, aby si dospělí mohli popovídat o dětech, či si něco vytvořit. Můžou plánovat společné akce i výlety aj. V Křižanově zatím takové místo nemáme, ale chtěli bychom je společně vytvořit. Hledáme prostory i dobrovolníky, kteří by nám pomohli s prací a organizací nebo nás podpořili finančně. Zájemci nás mohou kontaktovat na ové adrese: na tel. čísle nebo osobně v mateřské školce při ZŠ Křižanov. Zveme Vás na první zakládající schůzku v 18:00 do MŠ (Kuřátka - boční vchod). Jana Procházková

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 Lovci pokladů kniha tajemství - přístupný, české titulky, 125 min., vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Asterix a Olympijské hry dobrodružný, rodinný, 117 min., přístupný, vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Na vlastní nebezpečí - přístupný, film ČR, 92 min.,vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Once - hudební melodrama, přístupný od 12 let, titulky, 86 min.,vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Lovci draků - animovaný dobrodružný, přístupný, český dabing, 80 min., vstupné 40,- a 60,- Kč Jupiter club Velké Meziříčí , Př. N. L. -dobrodružný, USA, původní znění, české titulky, 102 min., mládeži přístupný od 12 let, vstupné 65,- a 67,- Kč :00 Pokání - drama VB, původní znění, české titulky, 122 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 67,- a 69,- Kč 25., :30 Monstrum - thriller USA, pův. znění, české titulky, 84 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 65,- a 67,- Kč Kino Flip Velká Bíteš :30 Ty, který žiješ tragikomický, Švédsko, 90 min., mládeži přístupný od 12 let, vstupné 67,-Kč :30 Pokání - drama VB, původní znění, české titulky, 122 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 67,- a 69,- Kč :30 Jan Saudek pravdě podobný film, 90 min., vstupné 64,- Kč DIVADLO KD Velká Bíteš :00 Hospoda na mýtince Divadlo Járy Cimrmana Jupiter club Velké Meziříčí info na :00 Večer s Jiřinou Jiráskovou - vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč :30 Lighting taneční muzikál v podání ZUŠ Zábřeh. Vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč :30 Líbánky aneb láska ať jde k čertu - hrají: J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, M. Válková /J. Čvančarová. Vstupné 240,- Kč PŘEDNÁŠKY Kopretina centrum pro rodiče s dětmi (Ostrůvek V.M.) :30 Naděje s Mgr. J. Podhornou léčení přírodní metodou pomocí tinktur z pupenů rostlin s léčivými účinky Pálení čarodějnic SDH Křižnanov Vás zve na pálení čarodějnic, které se tradičně koná 30. dubna v areálu kolem rybníku Škrejblík. Zapálení čarodějnice proběhne v 19:30, k občerstvení bude pečené prase a pivo, které se bude točit ze čtyř výčepů. K poslechu a tanci zahraje místní kapela Šafářanka. Srdečně Vás zvou pořadatelé. Jiří Šibor Školní akademie ke Dni matek ZŠ a MŠ Křižanov pořádá dne ve 13:30 hod. slavnostní akademii ke Dni matek s vystoupením jejích žáků. Srdečně zveme nejenom maminky, ale i širokou veřejnost. Výstava projektů bydlení pro seniory městyse Křižanova Vážení občané, zveme Vás na výstavu projektů bydlení pro seniory, která se bude konat v neděli v sokolovně od 10 hodin do 16 hodin. Přijďte si prohlédnout návrhy na architektonické zpracování objektu sociální péče a bydlení pro seniory na jednom ze tří vybraných pozemků v Křižanově. Zpracovali je studenti FA VUT Brno pod vedením doc. Ing. arch. J.Kynčla, Ing. arch. I. Rerlera, CSc. Ing. arch. P. Jury a Ing. J. Sochora. Při této příležitosti můžete dát svůj hlas projektu, který se Vám nejvíce zalíbí. Vaše návštěva bude obohacena o shlédnutí historické opony Sokolovny, kterou by bylo třeba v nejbližší době restaurovat. Marie Smejkalová Pojďte, navštívíme sousedy!!! Nelekejte se, tahle návštěva nepostihne nikoho z nás. Pozvánka je do sousedního panství pánů z Pernštejna. Historie panství se počala psát ve stejné době jako historie panství křižanovského. Majitelé obou panství se jistě znali a cesty, po kterých půjdeme, ač jsou dnes téměř zapomenuty, byly jimi hojně užívány. Vyjdeme z Křižanova v sobotu 21. června 2008 od kašny u radnice, ráno v 5:45 směrem na Bojanov, Horní Libochovou, Krčmu, přes Habří, Střítež a Věžnou na hrad Pernštejn. Na hradě budeme asi v 11:45. Zpátky se vracíme vlakem z obce Nedvědice přes Tišnov. Mezitím je možno prohlédnout hrad letos je zajištěna jak standardní prohlídka tak prohlídka special poslední obývané prostory hradu hrabaty Mitrovskými. Prohlídka special trvá asi dvě hodiny a je velmi pěkná. Je to možnost dostat se do míst na hradě, kam se normálně nevodí. V plánu je oběd v Nedvědici. Na cestu si stačí vzít turistickou obuv a oděv podle počasí, něco peněz a svačinu. Účastníci této návštěvy nejsou pojištěni. Petr Uhlíř (mob: ) SDH Křižanov Ve dnech 1.3. a 9.3. si naše jednotka domluvila na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou, že bude sloužit s profesinálními hasiči ze Žďáru na 12hodinové směně od 7:00 do 19:00 hod. Domluvili jsme se dobrovolně, protože jsme si řekli, že tam můžeme získat zkušenosti, kterých není nikdy dost. Na stanici jsme sloužili s technikou CAS 24 Tatra Terrno v minimálním stavu 1+3 osoby společně s celou směnou profesionálů. Trambus s Avií jsme nechali v garážích v Křižanově. Měli jsme domluveno, že budeme jezdit na veškeré výjezdy během dne s profesionály. První směna absolvovala 2 výjezdy, jeden byl kvůli spadlému sloupu na automobil Škoda Octavia a druhý k úklidu spadlého stromu na chatu. Další družstvo to mělo stejné jako my až na to, že měli první výjezd na dopravní nehodu, kdy šel osobní automobil zhruba 4 krát přes střechu a druhý na otevírání vrat od garáží. Jinak jsme během dne měli různá školení, jak v dýchací technice, tak slaňování a teoretické školení s profesionály. Byl to pro nás určitě přínos zkušeností a zážitků, na které nezapomeneme. Jiří Šibor DĚTSKÝ KARNEVAL Princezny, čertíci, piráti, mušketýři, kočičky, víly nebo třeba Spidermani a mnoho dalších zvířátek a pohádkových bytostí si dalo sraz 9.března 2008 v sále Katolického domu v Křižanově. Tam pro ně TJ EFEKT uspořádala další skvělý dětský karneval. Děti tancovaly a dováděly, vzduchem poletovaly konfety i bubliny, a to vše za doprovodu pěkné muziky. Soutěžili velcí i ti nejmenší a na všechny zúčastněné čekala nějaká ta sladká odměna. V bohaté tombole mohl vyhrát snad úplně každý. Kdo neměl štěstí při losování, určitě se mohl radovat alespoň z drobnůstek napsaných na papírcích malé tomboly.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 Jupiter club V.M., vestibul kina :30 Národní parky USA - přednáší Ing. Jaroslav Pazdera :30 Beseda vzpomínky na osvobození r přednáší Ing. Antonín Dvořák :30 Beseda pro genealogy Rodinné kroniky II. díl - přednáší Vladimír Makovský :00 Léčba duše a těla Bachova květová terapie přednáší brněnská terapeutka a spisovatelka Milada Pavlíčková, vstupné 80,- (nahlásit se u p. Kotoučkové na tel ) VÝSTAVY Vysočinou 10 let tvorby - výstava obrazů Jarmily Dvořákové a Pavly Kamanové (sestry Rozmarínovy) Dejte si kávu a vnímejte obrazy Mgr. Táni Adamové v Café Time V.M. TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY Ewa Farna - koncert, Jupiter club,18:30 hod., vstupenky v prodeji od 1.3. za 190,-Kč, na místě 230,- Kč :00 Pocity koncert brněnské folkové skupiny, KD Dobrá Voda :00 Olympic koncert, Velká Bíteš, vstupné v předprodeji 250,-; na místě 300,- Kč Pálení čarodějnic na Škrejblíku - zapálení v 19:30, občerstvení zajištěno, zve SDH Křižanov 3.5. Jaksi Taksi koncert, Pikárec, host: Vosa rock, vstupné do 21:00 hod 90,-; později 120,- Kč :00 Soutěž mladých hasičů a 38. ročník memoriálu Jaroslava Vaňka na náměstí ve V.M., zve SDH V. Meziříčí Školní akademie ke Dni matek sokolovna Křižanov :00-17: Gastroden celý areál školy Světlá ve Velkém Meziříčí :00 Katapult naposledy!! koncert, kulturní dům Velká Bíteš. Vstupné 200,- Kč :00 The Rangers - Ladies party erotická show pro dámy, Jupiter club V.M., vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč TIPY NA VÝLET :00-17:00 Slavnostní otevření naučné stezky v Balinském údolí začátek u silnice Velké Meziříčí Uhřínov (naproti odbočce k hotelu Amerika) trasa 2,5 km Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Flora Olomouc zájezd na jarní zahradnické trhy, cena 200,- Kč za sedadlo, objednávky na tel , :45 Výlet na Pernštejn sraz u kašny u křižanovské radnice Zářící oči našich dětí, spokojených ať už z drobných výher nebo proto, že s námi místo obvyklého nedělního odpočinku šel dokonce i tatínek, byly jistě pro většinu z nás tou nejkrásnější odměnou. Všem, kteří celou akci připravovali, děkujeme za velmi příjemně strávené odpoledne. Kateřina Rousová Jaro v mateřské škole Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Nejenom tímto, ale i dalšími říkadly a popěvky se děti pokoušely vyhánět zimu a vítat jaro. Jejich úsilí bylo nakonec úspěšné, postupně začaly rozkvétat první jarní květinky, rodí se nová mláďata A minulostí se pro děti staly i tzv. Barevné dny, které společně prožily v týdnu před Velikonocemi. Pondělí se neslo v červené barvě a všude panovala veselá nálada. Červeně se barvila vajíčka, rajská polévka zmizela z talířků tak rychle, jako nikdy před tím. Na žluté úterý se celá školka rozzářila, svítila víc, než slunce na obloze. Středa se nesla v barvách duhy. Byla vyvrcholením veškerého snažení. Dveře školky se totiž otevřely všem rodičům, kteří za svými dětmi přišli v rámci projektu tvořivých dílen společně si vyrobit velikonoční dekoraci. Měli možnost prohlédnout si více druhů námětů, vybrat si z nabídky materiálů a začít spolu aranžovat. Paní kuchařky připravily ochutnávku sýrové, masové a rybí pomazánky, které děti mívají na svačinu. Před polednem se děti shromáždily ve vestibulu školy, kde podle pestrosti oblečení sestavily duhu a vyfotografovaly se. Až do odpoledních hodin bylo ve školce živo a panovala zde příjemná tvořivá atmosféra. Po Velikonocích se děti začaly věnovat povídání o domácích zvířatech. Žabičky se vypravily do ZD Křižanovsko, kde si prohlédly selata a poté telátka. Divily se, jak rychle rostou. Objektem je provedl pan Jurek a poskytl jim náležitý výklad. Při loučení ještě odpovídal na zvídavé dotazy, a proto je pozval k návštěvě nejmenších telátek do Kadolce, kam se děti chystají na výlet v měsíci červnu. O pěkném prožitku nejlépe vypovídá nástěnka v chodbě školky, kde si děti vystavily své výtvarné práce z této exkurze. V nejbližší době děti navštíví farmu U Zoubků v Kozlově. Za okny ve třídách se začínají zelenat dětmi sázené cibulky a saláty, vysetá ředkvička a hrášek. Učí se tak samy pěstovat zeleninu, hovoří o podmínkách k růstu rostlin a o sazenice pečují. Proto se vypravily také do zahradnictví pana Sedláčka. Zde měly možnost uvidět množství nejrůznějších rostlin a podívat se na práci zahradnic, které právě rozsazovaly malé sazenice. Cestou ještě stihly pozorovat čapí rodinku, která si na komíně opravuje hnízdo. Stále více času tráví děti venku. Všímají si okolní přírody, ale také citlivě vnímají nepořádek, který se bohužel na mnoha místech hojně vyskytuje. V rámci projektu připraveného ke Dni Země si ve školce nově zakoupily odpadkové koše v barvách kontejnerů na tříděný odpad a pokusí se samy třídit odpad, který v MŠ vzniká. Také navštívily ČOV a seznámily se s jejím provozem a významem pro čisté a zdravé životní prostředí. Informace o chodu čističky dětem vhodnou formou sdělil p. František Dvořák. Jana Stehlíková Úspěchy našich žáků Během měsíce února a března se naši žáci zúčastnili okresních kol olympiád z matematiky, jazyka českého, dějepisu, zeměpisu a biologie. Nejlepšího úspěchu dosáhl Jakub Drápela, který v matematické olympiádě obsadil v okresním kole 2. místo a se zúčastnil krajského kola v Jihlavě. Pěkného úspěchu dosáhla i Eva Hammerová v olympiádě z českého jazyka, kde byla v okresním kole šestá a v olympiádě z chemie desátá. Oběma žákům gratulujeme. Mgr. D. Širhalová Projekt Škola pro život Od letošního školního roku se na ZŠ Křižanov začalo vyučovat podle nového výchovně-vzdělávacího programu Škola pro život. V rámci tohoto projektu by se měly prohlubovat nejenom vztahy mezi jednotlivými předměty, ale také mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem. V šestých třídách je pro tento rok ústředním tématem heslo: "Poznej obec Křižanov a její okolí." Proto jsme se hned na začátku školního roku vypravili do okolí Křižanova na turistickou vycházku spojenou s mnoha hrami. O podzimních prázdninách jsme se vydováděli v bazénu ve Vyškově, v prosinci jsme navštívili ÚSP v Křižanově a začátkem

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 března jsme byli na exkurzi v knihovně a na Obecním úřadě. S velkým úspěchem se setkala odpolední akce pro žáky a jejich rodiče Pleteme z pediku, která proběhla v měsíci únoru a bude mít pokračování na konci března. Na zbytek školního roku už máme naplánováno spoustu dalších aktivit. Poznatky a vědomosti takto získané poté využíváme při hodinách ve škole. Tento způsob vyučování se žákům velice líbí, a tak dovolte, abychom se s Vámi podělili o naše zážitky. Mgr. Dagmar Kolářová Návštěva křižanovské radnice a knihovny Před jarními prázdninami 6. března 2008 navštívila 6.A a 6.B radnici a knihovnu v Křižanově. V knihovně nás nejdříve seznámila paní Krčová s provozem knihovny, s uspořádáním knih, vysvětlila nám, jak si knihy půjčovat a jak hledat. Pak přišla na řadu literární soutěž, kterou připravila velice pěkně paní knihovnice. Po té jsme byli rozděleni na skupinky. Každá skupinka plnila předem zadaný úkol, který jsme druhý den odevzdali paní učitelce a v literatuře jsme si o zjištěných informacích povídali. Z knihovny jsme šli na radnici. Pan starosta nás zavedl do obřadní síně. Ptali jsme se na všelijaké otázky. Např. : Kolik dětí se vloni narodilo? Kde všude se mohou konat svatby? Co všechno se píše do matriky? a spoustu dalších otázek. Potom jsme požádali pana starostu, aby nám ukázal křižanovský prapor, svoji kancelář a matriku. Jako dárek na rozloučenou jsme dostali odznak Křižanova. Exkurze se moc vydařila a moc se nám líbila. Za žáky a p. učitelky Pavel Horký 6.A Setkání ředitelů Dne se na naší škole uskutečnilo přátelské setkání ředitelů okolních škol. Takováto setkání probíhají postupně vždy na jiné škole. Našeho setkání se zúčastnilo 10 ředitelů z nejbližšího okolí a představitelé odboru školství Mgr. Stupka, paní Pešková a Pospíšilová z Velkého Meziříčí. Svou účast přislíbily i pracovnice Krajského odboru školství Bc. K. Caklová a Mgr. E. Chvátalová, ale pro nemoc se nemohly zúčastnit. Cílem byla výměna zkušeností, nové formy práce, projektové vyučování a nový učební program, který se týká 1. a 6. tříd. Nedílnou součástí byla i prohlídka školy, zvláště nových prostor, neboť 5 z těchto ředitelů začínalo jako učitelé na naší škole ( Mgr. Jana Sobotková, Mgr. Marie Ambrožová, Mgr. Petr Hladík, Mgr. Petr Blažek a Mgr. František Sládek ). Setkání bylo velice neformální, probíhalo v přátelské atmosféře a získali jsme mnoho nových zkušeností a nápadů, které můžeme využít v naší náročné práci. Mgr. D. Širhalová VÍTÁNÍ JARA Za zvuku řehtaček, klapání trakaře i tlukotu vařeček se děti z národopisného kroužku TYMYJÁNEK při ZŠ v Křižanově, pod vedením p.uč. Zoji Háskové, snažily přivítat, nebo možná spíš přivolat, jaro. Počasí nebylo zrovna ideální, ale na nadšení dětí mělo jen malý vliv. Průvod holčiček v krojích s červenými mašlemi ve vlasech a chlapců s kloboučky na hlavě vstoupil do prostor křižanovského zámku s hlasitým: Nesem jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?..., a pokračoval dále do parku, kde slavnostně hodil jeden z chlapců Moranu do rybníčku. Potom si, i přes nepřízeň počasí a protesty rodičů, děti alespoň na chvilku sundaly bundy a ukázaly všem přihlížejícím krásné představení lidových písniček i tanečků, sehrály pohádku O neposlušných kůzlátkách, zahrály si Zlatou bránu, Na ovečky i Na sedláčka. Kluci s pomlázkami připomněli děvčatům nedávné Velikonoce a po dalších a dalších písničkách, říkadlech a tanečcích přišel ten poslední, kdy děti přiběhly se šátečkem za svými maminkami. Pak dostaly od paní učitelky jistě zaslouženou sladkou odměnu. A i přesto, že byly všechny unavené a prokřehlé, jim z očí vyzařovala radost, že mohly předvést to nejlepší, co se naučily. A moc se jim to povedlo. Teď zbývá jen doufat, že se to doslechlo i jaro. Kateřina Rousová Zelenina hobby koutek Střídání plodin Pěstováním zeleniny na stále stejných záhonech se půda časem vyčerpá, unaví. Tomu můžete předcházet záměrným střídáním plodin (jde o tzv. pěstitelské tratě). Některým zeleninám se vyloženě daří jen v půdách čerstvě vyhnojených chlévským hnojem to jsou zeleniny I.trati, další druhy vyžadují půdu v tzv. staré síle, tedy druhým rokem po zapravení hnoje II. trať a poslední skupinou jsou zeleniny, které hnojení chlévským hnojem nesnášejí a na záhon se dávají až třetím rokem po vyhnojení zeleniny III. trati neboli doběrné plodiny. Do první trati patří všechny košťáloviny, listové zeleniny, celer, cukrová kukuřice a pór. Do druhé trati lze kromě celeru zařadit kořenové zeleniny a cibulnaté zeleniny kromě póru. Na záhonech druhé trati se daří celkem dobře i listovým zeleninám. Zeleniny třetí trati jsou luskoviny a jiné skromnější plodiny např. bylinky. Smíšené kultury Pěstování dvou nebo více druhů na stejném pozemku a ve stejné době, smíšená kultura, je vhodné nejen pro lepší využití půdy. Některé druhy odpuzují škůdce od svých sousedů. Takto se například vzájemně dobře chrání před škůdci mrkev a cibule. Květák, kedlubny a zelí je vhodné pěstovat společně se salátem, který od nich odpuzuje dřepčíky. Rajčata a cibulovité zeleniny zase chrání košťáloviny před invazí běláska zelného. Také sousedství některých kořeninových zelenin, např. máty, působí dobře na růst košťálovin. Některé plodiny se oproti tomu nesnášejí. Proto nepěstujte cibuli společně s fazolem, ale vhodné je jejich sousedství pro mrkev a hrách. Mrkev se s hrachem snáší velmi dobře, zatímco hrách vysetý mezi brambory neprospívá, ačkoli často bývá k této nežádoucí společnosti nucen. Brokolice (Brassica oleracea botrytis) Brokolice se pěstuje jako jednoletá rostlina. Rostliny jsou kompaktní, asi 45cm vysoké. Brokolice je chladnomilná plodina. Vyžaduje otevřenou polohu a vododržnou, dosti úrodnou půdu. Brokolice dobře roste v rozličných sponech. Nejvyšší celkový výnos se získá při čtvercovém sponu 22cm nebo při vzdálenosti

9 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 9 15cm mezi rostlinami a 30cm mezi řádky. V hustším sponu vytvářejí brokolice menší vrcholové růžice. Je třeba udržovat záhon vlhký, pravidelně okopávat nebo nastýlat. Brokolici lze sklízet 11 až 14 týdnů po výsevu. Vrcholovou růžici řežeme, jakmile má průměr 7 až 10cm, je ještě pevná a poupata nejsou otevřená. Hned po sklizni hlavní růžice se vyvíjejí vedlejší výhony, které sklízíme, když dorostou délky asi 10cm. Brokolice v kuchyni Zeleninu omýváme celou, ne nakrájenou, aby se z ní do vody nevyluhovaly vitamíny a minerály. Nakrájenou zeleninu nenecháme stát - okamžitě ji zpracujeme. Vaření v páře při tomto způsobu úpravy se uchová více vitamínů a minerálů. Do hrnce nalijeme asi 2cm vody a vložíme do něj napařovací podložku. Na ni rozložíme zeleninu a přikryjeme pokličkou. Vodu přivedeme k varu, pak teplotu snížíme a vaříme podle druhu zeleniny 8-15 minut. Během vaření zkoušíme, jestli je zelenina měkká. Vodu můžeme dále použít jako vývar k přípravě polévek. Krémová brokolicová polévka 1 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky, 1,25l vody, 250g brokolice, sůl, vegeta, špetka nastrouhaného muškátového oříšku, špetka mletého bílého pepře, 100ml smetany, petrželka Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme ji vodou, dobře rozmícháme, povaříme asi 10 minut, přidáme brokolici, osolíme a povaříme doměkka. Polévku necháme trochu vychladnout, pak ji rozmixujeme, okořeníme, zjemníme smetanou a prohřejeme. Hotovou polévku doplníme nakrájenou petrželkou. Krémovou brokolicovou polévku podáváme s opečenými kostičkami žemle. Těstoviny s brokolicovou omáčkou 1 balíček těstovin, 1 čerstvá brokolice, 1 hermelín se zeleným pepřem, sůl, 3 lžíce oleje, 200ml šlehačkové smetany, ½ pórku, 3-4 stroužky česneku Těstoviny uvaříme obvyklým způsobem podle návodu na obalu v dostatečném množství osolené vody, scedíme, prolijeme vřelou vodou a necháme okapat. Brokolici očistíme, omyjeme, a uvaříme ji v páře do poloměkka. Sýr nakrájíme na kostky. Pórek očistíme, omyjeme, nakrájíme na kolečka, která překrájíme na malé kousíčky a osmahneme je na rozehřátém oleji. Přidáme prolisovaný česnek, šlehačkovou smetanu a nakrájený sýr, osolíme a do omáčky vmícháme brokolici, kterou nakrájíme na kousky. Omáčku ještě chvíli prohřejeme při nižší teplotě plotny a mícháme. Uvařené těstoviny přelijeme omáčkou. Brokolice s kari omáčkou 1 větší brokolice, sůl, petrželka, 200g zakysané smetany, 100ml sladké smetany, 2 lžičky kari koření, sůl, mletý pepř Brokolici rozebereme na růžičky a v mírně osolené vodě krátce povaříme doměkka; brokolice by měla zůstat křupavá. Zakysanou a sladkou smetanu za stálého míchání zvolna ohřejeme. Přidáme kari koření, osolíme a opepříme. Scezenou brokolici přelijeme kari omáčkou a posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. Podáváme s rýží nebo vařenými brambory či jako přílohu ke kuřecímu masu. Kateřina Suchánková Psí útulky chovatelství Pes - pes uvázaný před nádražím klepoucí se zimou v promoklém kožichu... V polovině lidí tento pohled vzbudí soucit a třeba se pokusí pomoci, druhá polovina si řekne: No co, mě se to netýká, a pokračuje v cestě. Přitom nevědí, zda má tato němá tvář hlad, zda teskní a zda se dožije dalšího dne... Nezbývá jí nic jiného než doufat. Doufat, že se najde alespoň jeden představitel první skupiny lidí a věnuje jí svůj čas a něco peněz. Co by měl vlastně člověk udělat, když se ujme opuštěného psa? Na to jsme se zeptali veterinářky z místní ordinace. Nakrmit ho a dát mu napít. Zjistit, jestli mu něco není. V nejbližší době pátrat po majitelovi a pokud se rozhodnete si jej nechat, co nejdříve byste měli psa odblešit, odčervnit a očkovat. Opuštěným psům by lidé měli určitě pomáhat. Více informací a zajisté i pomoc najdete ve veterinární ordinaci v Křižanově, kam můžete zavítat v tyto dny: Pondělí 14:30-16:30 Středa 08:30-10:30 14:30-16:30 Pátek 14:30-16:30 Ale co dělat, když se nenajde majitel a vy ani nikdo známý si nalezeného psa nemůže nechat? Patrně zbývá jediná možnost - psí útulek. Nejbližší najdete ve Velkém Meziříčí (Zámecká 21), kde je v provozu od r v čele s paní Helenou Krátkou. Obsahuje 4 kotce, 1 kotec pro agresivní psy a speciální buňku pro štěňata. Útulek hradí město Velké Meziříčí, ale pokud se o ztraceného psa do 14 dnů přihlásí majitel, za každý den, který jeho miláček strávil v útulku, zaplatí 40 Kč, v čemž je zahrnuto krmení, voda, čištění kotce, procházky. Útulek se stará také o sražené, nemocné, slepé a staré psy. Byli zde psi i z Prahy, Brna nebo Znojma. Někdy lidé sice psy přivezou k útulku, ale v krabici od banánů je pohodí před branou a je jim úplně jedno, jaké je počasí a kdy si psů někdo všimne. Když má pes konečně trošku štěstí a je v útulku, první tři dny stráví v karanténě, pak se naočkuje a po 14 dnech je k odběru. A jakou výhodu takový odběr nese pro vás kromě dobrého pocitu? Jeden rok nemusíte platit poplatky a pes je očkovaný a odčervněný. Takže pokud hledáte věrného přítele a společníka a nezáleží vám na rodokmenu, neváhejte - v útulcích čeká mnoho psů, kteří nechtějí víc než trochu žrádla, vody a lásky... Ve Velkém Meziříčí je útulek otevřen denně od hod. A aktuální nabídka? Svůj nový domov stále hledá dlouhosrstý pes s klidnou povahou, který se hodí spíše ke klidným lidem. Další útulky: 1) Městský útulek pro opuštěná a nalazená zvířata Jihlava - - Jihlava - Pístov; otevřeno Po - Pá od 7-20 hod 2) Liga na ochranu zvířat ČR, MO Třebíč - útulek pro opuštěné psy a mikroazyl pro kočky, stanice na pomoc terarijním zvířatům, poskytování péče opuštěným zvířatům a volně žijícím živočichům, osvětová činnost Hrádek 964, Třebíč - Podklášteří; otevřeno Po - Pá od 9-12 hod, hod, So - Ne od hod 3) Pavel Sojka - ZOO - Onjopa - provoz útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata. - Vysocká 2202/60, Žďár nad Sázavou Hlavně nezapomeňte, že vzít si k sobě psa je zodpovědnost. Také se s ním váže povinnost, jakou je poplatek ze psů. Na tento rok zůstává stejný jako minulý rok Kč na psa a za druhého a každého dalšího 200 Kč. Za r byl tento poplatek vybrán za 200 psů, což jakžtakž ukazuje počet psů v Křižanově. Samozřejmě tu zůstávají psi na černo. A pamatujte - pes není televize, kterou můžete opravit, které se můžete zbavit, když vás přestane bavit a koupit si novou. Pes žije a žít chce. Inzerce: Daruji koťata - dva kocoury (bílý, zrzavý) a dvě kočky (bílé, zrzavé, mourovaté), tel.: Ondřej Nagy

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 Racing team Křižanov V březnu letošního roku zahájila činnost nezisková organizace RACING TEAM KŘIŽANOV. V loňském roce ještě jezdili Ondřej Musil, Miloš Svoboda a Miroslav Janda pod patronátem ABB RACING TEAMU VELKÉ MEZIŘÍČÍ. V letošním roce se někteří rozhodli reprezentovat a zviditelnit městys Křižanov. Vznikl team schválený Ministerstvem vnitra ČR. Z loňského mechanika Martina Mahela se letos stal závodník Citroenu AX 1.4 v divizi N 1400 a přidal se tím k Miroslavu Jandovi a jeho Citroenu AX 1.3 Sport a Ondřeji Musilovi s Volkswagenem Polo 1.3. Minulý rok i letošní se o maximální výkon a chod závodních vozidel starali mechanici Martin Vodička, Martin Mahel a Václav Halámek. Náš team poznáte podle totožné žlutočerné barvy aut i závodníků, s šachovnicí na střeše i na čepici. Pátého dubna proběhla oficiální přejímka závodních vozů, kde po důkladné technické kontrole byl každému řidiči udělen technický průkaz na celou sezónu Chtěli bychom určitě navázat na loňské úspěchy, kdy mistrem ČR N 1400 se stal Miloš Svoboda s Oplem Corsa 1.4, vícemistrem ČR Ondřej Musil a šesté místo obsadil Miroslav Janda. Děkujeme všem současným i budoucím sponzorům našeho teamu a rodinám závodníků a přejeme všem šťastnou jízdu bez nehod a karambolů. Petra Jandová KOSICE CUP MČR - kalendáře závodů 2008 CELKOVÉ VÝSLEDKY MČR - KC 2007, 1400 ccm Pořadí Start. č. Příjmení Tenis, Nohejbal Jméno Body sportovní okénko Poř. záv. Místo Datum Seriál (pohár) Třídy 1. Kosice KC-MČR ABCDTRN 2. Dobřany v Orl.h KC-MČR + ČP ABCDTRN 3. Kosice 7.6. KC-MČR ABCDTRN 4. Dolní Bousov KC-MČR + ČP ABCDTRN 5. Nová Paka KC-MČR + ČP ABCDTRN 6. Kosice 2.8. KC-MČR + ČP ABCDTRN 7. Nová Paka KC-MČR + ČP ABCDTRN 8. Humpolec KC-MČR + ČP ABCDTRN 9. Kosice KC-MČR ABCDTRN 10. Kosice KC-MČR ABCDTRN Poslední závod se uskuteční dle počasí. KC-MČR a Český pohár (ČP) jsou samostatné seriály a jsou hodnoceny odděleně. Kosice 21.4 Kosice 12.5 Humpolec 2.6 Kosice 30.6 N.Paka 21.7 Kosice 11.8 N.Paka 8.9 Kosice Svoboda Miloš Musil Ondřej Honsnejman Ladislav Potůček Jan Voleský Jiří Janda Miroslav V areálu sportovního klubu SF FC Křižanov máme již stabilně zaběhlé tenisové kurty. Chtěli bychom Vám přiblížit informace k nastávající herní sezóně. Kurt bude zpřístupněn od května pro využití tenisu i nohejbalu. Volnost a dostupnost kurtů bude řešena rozpisovou tabulkou umístěnou při vstupu do areálu. Poplatek: Za užívání kurtu bude hráčům stanoven poplatek 70Kč/hod. Hrací doba není nijak omezena, a tak lze využít i umělého osvětlení s poplatkem 150Kč/hod. Pro řádný chod je každý povinnen po svém zápase kurt pečlivě zamést a vypůjčené klíče odevzdat příslušné osobě. Dostupnost klíčů a kontakty: Obchod Buňky (p. Halešová), Broža Milan , Štěpánek Jaromír , Kocanda Petr Fotbal Ke svému prvnímu jarnímu utkání odcestovali muži A do Luk nad Jihlavou. Sestupem ohrožená Luka však zápas zvládla lépe a nedarovala tak Křižanovu žádné body. Již od začátku udávali tempo hry domácí. Byli pohyblivější, více se nabízeli a hráli s velkým důrazem. Hráči Luk si vytvořili několik slibných šancí, které naštěstí pro hosty v první půli neproměnili. Do druhé půle nastoupili hosté s větším důrazem, ale na domácí borce to nestačilo. V 60. minutě se domácí prosadili a vstřelili jediný gól zápasu. O výsledek se museli strachovat až do konce. Závěrečný tlak hostů ovšem vyšel na prázdno. muži A: Luka nad Jihlavou Křižanov A 1:0 muži B: Křižanov B Nová Ves B 1:2 dorost: Křižanov Moravec 1:3 muži A: Křižanov A Vrchovina B 2:0 muži B: Dolní Heřmanice Křižanov B 1:1 dorost: Česká Svratka Křižanov 0-1 žáci: Křižanov Bohdalov 1:2 přípravka: přátelsky Křižanov Křoví 5:1 V prvním domácím zápase hráli muži A derby s rezervou Vrchoviny. Více aktivnější domácí začali mít územní převahu a dostávali se do slibných pozic k ohrožení hostující branky. Svoji chuť a vůli vstřelit první gól se Křižanovu podařilo již brzy. Krásnou "českou" uličkou našel domácí kapitán D. Nobicht svého podhrotového spoluhráče a útočníka I. Klimeše, který z hranice šestnáctky otevřel skóre. Gól domácím pomohl k nebojácnosti a dostávali se do dalších slibných příležitostí, které však někdy svou zbrklostí nemohly ohrozit soupeře. Ve druhé půli možný nápor hostujících nepřišel a s ubývajícím časem se dostával klid na kopačky domácích. Vítězství pojistila souhra R. Navrátila a A. Buriana, jenž v 71. minutě podtrhl první jarní body pro domácí. Ti se tak vítězstvím dotáhli na svého soka s odstupem jediného bodu. Celé články i ostatních mužstev, aktuální tabulky, soupisky, střelce, informace, nové fotografie a dění v klubu naleznete opět na známé adrese Oslavy SK FC Křižanov: Prosíme občany, kteří mají doma ve své sbírce staré fotografie či novinové články vzpomínající na dávnou dobu fotbalového oddílu, aby nám pomohli a případné kopie dodali a zapojili se tak do tvoření historické nástěnky na plánované oslavy klubu. David Nobicht o nás JAK PRACUJE REDAKČNÍ RADA První číslo Křižanovského zpravodaje jsme pro Vás připravili pod vedením Jany Procházkové. Vyšlo 6.3. (naše vedoucí se ten den stala babičkou). Zaměřeno bylo na zhodnocení roku 2007 s výhledem na rok letošní. Druhé číslo vychází nyní Hlavním tématem je Den Země. Práci redakce řídila Jana Stehlíková. Redakční rada se rozšířila, ale zatím jen o externí spolupracovníky. Na y Vám odepisuje Radomíra Schmidová, Vaše vzkazy a připomínky ze schránky na Úřadě městyse čte a řeší Marie Smejkalová. Příspěvků bývá hodně a ty, které se do tištěné formy zpravodaje nevejdou, najdete na našich nově založených webových stránkách = &to=http://www.zredakce.blog.cz, které spravuje Ondřej Nagy. Grafickou úpravu a kompletaci provádí Andrea Stehlíková. Tisk je zprostředkován firmou APIS press Třebíč.

11 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 11 Třetí číslo vyjde a už se začíná rýsovat pod taktovkou Katky Suchánkové. Jako hlavní téma jsme zvolili cestování, protože budou před námi dva měsíce prázdnin. To je čas jako stvořený na výlety do okolí. Máte-li nějaký tip nebo nás chcete někam pozvat, neváhejte a napište nám. Vaši spolupráci uvítáme. Čtvrté až šesté číslo mají už také svá zaměření, ale ta Vám zatím neprozradíme. Těšit se na ně můžete 28.8., , A co v roce 2009? Rádi bychom byli aktuálnější a připravovali pro Vás zpravodaj každý měsíc. Co nám v tom brání? Čas mnozí z nás mají nebo připravují i další aktivity. Uvítáme každého, kdo bude ochoten nám pomáhat. Chcete, aby Křižanovský zpravodaj byl ještě zajímavější? Dejte nám svůj tip nebo svůj čas. Krásné prožití jara, jarních svátků, oslav a tradic přeje redakce Křižanovského zpravodaje. Radomíra Schmidová, informace pro občany P: vedoucí vychovatelka ve školní družině K: zahrada, kytičky, vážná hudba, ruční práce, cestování, šéfredaktor Vodotrysku Z: z redakce je nejvyšší; hájí právo žurnalistů (i když malých a nezletilých) publikovat bez cenzury Diplomovaný sociální pedagog Petra Jandová 32 let, vdaná, 2 dcery Povolání: učitelka MŠ Koníčky: děti (malé, velké i svoje vlastní, rodina) -budování vlastního bydlení, zahrada -výtvarné tvoření (malba, batika, drátkování...) -hudba(vážná, Kryštof, Divokej Bill) Zajímavosti: pravidelně se účastní s celou rodinou letního tábora na Svratouchu pro děti týrané a odebírané z péče, kde působí s manželem jako oddíloví vedoucí Marie Smejkalová, informace z městyse 55 roků, 2 děti, 4 vnoučata P: 35 let v MŠ, místostarostka městyse Křižanov K: tvořivá a aranžovací činnost, zahrada, divadlo, koncerty, muzikály, cestování Z: jejím snem je dočkat se realizace Domova pro seniory, potažmo odpovídajících prostor pro provoz MŠ Ondřej Nagy, chovatelství 17 let, svobodný (pochopitelně) P: student Hotelové školy Světlá a OA ve Velkém Meziříčí - obor hotelnictví a turismus K: chovatelství (hlodavci - hlavně jihoameričtí, zakrslí králíci), četba (fantasy), žurnalistika =), film, hudba, kecání o všem někde venku, nenáročný sport, blog Z: mazlíčci - 2 činčily vlnaté, 2 osmáci degu, 2 zakrslí králíci, 1 morče, 1 křečík džungarský, 1 křeček zlatý BcA. Andrea Stehlíková, grafické zpracování 23 let, svobodná P: studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta multimediálních komunikací, obor Průmyslový design) K: výtvarná činnost drátování, kreslení, modelování, navrhování dekorativních a užitkových předmětů, animování cestování architektonické památky, galerie, muzea Z : vlastní nejdelší vlasy v Křižanově, ráda se směje, vadí jí lidé se špatnou náladou a ti, kteří se mračí David Nobicht, sportovní okénko 23let, svobodný P: referent nákupního oddělení, V.M. K: sport všeobecně (podle období fotbal, hokej ) -přátelé -práce: "Divné, že? Pracuji a buduji na domácím stavení, ale v současné době se rád zapojuji s dobrou partou dokončení fotbalového areálu, který by měl být naší slušnou vizitkou a do budoucna víceúčelový pro nás občany" Jana Stehlíková, kulturní okénko nar. 1962, 2 děti P: od roku 1990 učitelka MŠ v Křižanově K: zahrada, pletení, batika, tvorba dekorací z přírodních materiálů, Z: až bude v důchodu, chce cestovat (snad i dříve) Mgr. Jana Procházková, iniciátorka projektu 40 let,3 děti, 1 vnučka P: dělá to,co ji zrovna baví K: lidičky malí i velcí Z: umí vás i sebe nadchnout a srší optimismem Motto: To zvládnem!!! Ing. Kateřina Rousová, kalendář akcí 31 let, vdaná, 2 děti P: zemědělská inženýrka, nyní maminka na plný úvazek K: psi, příroda, cestování, malování na hedvábí a jiné výtvarné činnosti, divadlo, hudba, přírodní léčitelství a věci mezi nebem a zemí Z: pracuje s automatickou kresbou a maluje léčivé obrázky Ing. Kateřina Suchánková, hobby koutek 27 let, vdaná, 1 dítě P: stavební inženýrka na mateřské dovolené K: zahrada, květiny, ruční práce, četba odborné literatury o zahradě, instruktáž aerobiku na stacionárních kolech, scénický tanec, sportovní gymnastika, jízda na kole a plavání Z: VŠ studovala v angličtině, pravděpodobně vypěstovala největší výnos brokolice v Křižanově :o) Mirek Sýkora, ekologické okénko 22 let, nezadaný P: student MZLU v Brně, obor dřevařství K: má rád dobrou muziku, legraci a divadlo, je členem křižanovského ochotnického spolku Tyjátr Z: nejčastěji jej uvidíte vznášet se nad Křižanovem na křídlech paraglidu Externí spolupracovníci Zpravodaje Vám budou představeni v příštím čísle. Jsou to: Jaromír Bursa, Mgr. Leona Karasová, Jiří Šibor, Ivo Karas.

12 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 12 POZVÁNKA NA OSLAVY 40 LET OD ZALOŽENÍ SK FC KŘIŽANOV Datum oslav : 21. června 2008 ve sportovním areálu FC Křižanov. Program oslav : 8,00 hod. utkání přípravek - Sokol Křoví 9,00 hod. utkání žáků - TJ Jívoví 10,00 hod. utkání dorostu - Sokol Křoví dívky 11,00 hod. utkání III.třída - Křižanov Strážek 13,30 hod. SLAVNOSTNÍ PROGRAM - Přivítání hostů - Pohled do minulosti - Předání uznání za rozvoj sportu v Křižanově - Zdravice hostů 15,00 hod. utkání STAŘÍ PÁNI x BOLKOVA JEDENÁCTKA Od 20,00 hodin společenské posezení se skupinou MEŠ. Sportovní klub FC Křižanov zve všechny sportovní příznivce Městyse Křižanova a okolí, bývalé hráče, ostatní mládež i celé rodiny. Výbor SK FC KŘIŽANOV inzerce Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí Prodej sportovních kol Servis kol Prodej oblečení a doplňků ROCKSHOX centum GIANT test center Zákaznické výhody Každý měsíc akční nabídka tel.:

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015

Rozpočet Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM ) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 Rozpočet 2015 - Město Starý Plzenec (v Kč) (rozpočet byl schválen ZM 15.12.2014) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2015 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 900 000,00 1112 DPFO z podnikání 800

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní

návrh rozpočtu na rok 2014 Popis Vlastní Vlastní Daňové Ostatní Návrh rozpočtu Obce Moravany na rok 2014 daň ze závislé činnosti daň z nemovitostí daň z právnických osob daň z fyzických osob DPH Popis nájemné z bytů nebytové hospodářství + ostatní

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MEIXNEROVÁ Lenka č.p. 181 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 19.5. do 26.5. 2014 Pondělí Polévka hrstková Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý Polévka

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku

Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Komise sportovní V Písku dne 23.08.2011 Z Á P I S č. 06/2011 z jednání, které se konalo dne 22.08.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v budově radnice, Velké náměstí 114/3 v Písku Přítomni p. Václav

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE. na rok 2009 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2009 Rozpočtované příjmy: Paragraf v tis. Kč (položka ) HLAVNÍ ČINNOST 1111 Daň z příjmů fyz. osob 2.000,0 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 400,0

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více