Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ"

Transkript

1 ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky znázorňující ideální svět, píší hesla vyzývající k ochraně životního prostředí, bojují s odpadytřídí sklo, papír a plast, likvidují černé skládky, chodí pěšky, nebo jedou na kole, místo aby se nechali dovézt do školy autem, ve třídě spolu se svými kamarády připravují různé projekty týkající se přírody, ano, to vše se děje (nebo může dít) na Den Země. Co je Den Země? Svátek věnovaný Zemi, který spadá na 22. dubna. Je ovlivněn oslavami, které se kdysi konaly při jarní rovnodennosti 21. března. Vítalo se jaro. V naší moderní době se jedná o jakýsi ekologický svátek. Historie vyhlášení spadá do roku 1969, kdy John McConnell začal volat po vzniku mezinárodního dne Země. Dokonce vytvořil i vlajku Země. Nejprve se slavilo v San Francisku, kdy se bojovalo za trvale udržitelný rozvoj naší planety a levicoví aktivisté se stavěli proti válce ve Vietnamu. (Ve východním bloku je toto datum spojeno s narozením V. I. Lenina.) Kampaň s tímto svátkem spojená si dala za úkol proniknout do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. OSN začalo tento svátek slavit později (1971). Zbytek světa se k oslavám Dne Země připojil až roku 1990 a 22. duben se tak konečně stal Mezinárodním dnem Země. Jak ho oslavíme my-dospělí? Mgr. Leona Karasová I příroda dokáže oplácet člověku stejnou mincí. Foto ničivých následků vichřice v zámeckém parku. historie, tradice Tradice, svátky a oslavy Období mezi vydáním tohoto druhého čísla Křižanovského zpravodaje a následujícím třetím číslem, které vyjde 26.6., je na ně velmi bohaté. Příležitostí k potkávání, výletům, relaxaci nebo odpočinku bude víc než dost. Od věci určitě ani není věnovat sváteční volný den práci, protože i ta je pro mnohé relaxací, a není nad pocit z dobře vykonaného díla. Nejprve můžeme využít příležitosti ke společnému setkání na Škrejblíku při tradičním Pálení čarodějnic Následující mezinárodní Svátek práce -1. máj (je lásky čas) nabízí hned dvojí program. Oslavit jej prací a hubičkou pod rozkvetlou třešní. Volný čtvrtek 8.5. Den osvobození některým přinese již druhý prodloužený víkend. Nezapomeňte si (ať malí či velcí ) aspoň malou kytičkou či srdíčkem vzpomenout na mámu, maminku i babičku. Svátek matek připadá vždy na druhou neděli v květnu. Pro nás, kteří jsme vyrostli na oslavách MDŽ, svátek není nový, jen v jiném termínu. V čase, který vítají naše peněženky, protože radost z kytičky fialek či karafiátu je stejná. Důležité totiž je nezapomenout. A dárek od srdce darovaný přináší radost dárci i obdarovanému. Neděle 1.6. udělá křižanovským dětem dvojnásobnou radost, protože je pouťová. Moje vzpomínky z dětství na 1.6. DEN DĚTÍ jsou spojeny s paní učitelkou Holánkovou a jejími soutěžemi na školním hřišti skákání v pytli, střílení do plechovek, lovení rybek, získávání peněz-tolárků a jejich směňování za pamlsky bylo velkou legrací i zkušeností. Některé tradice však s lidmi organizátory odcházejí. Tak už to s tradicemi chodí. Ať lidovými, místními či rodinnými. Budeme je prožívat a rádi se zapojovat i připravovat jen pokud budeme chtít. Co myslíte chceme? Jana Procházková Historie křižanovského fotbalu Fotbalový oddíl byl v Křižanově založen v roce 1967 Ing. Miroslavem Mezníkem. Od roku 1968 je předsedou fotbalového oddílu František Šoškola, jednatelem Jaroslav Hladík, který současně trénuje dorost. Obětavě se starají o organizaci a chod oddílu, pak předávají štafetu Jaroslavu Uhlířovi ml. a Janu Engelhartovi. Poněvadž není v Křižanově fotbalové hřiště, je zřízeno hřiště provizorní za Traktorkou, směrem k Dobré Vodě. Po dokončení fotbalového hřiště pod školou v roce 1978 se již hraje tam. Ze zápisů v obecní kronice se dovídáme, že např. v roce 1976 měl fotbalový oddíl 56 členů a družstvo mužů, dorostu a žáků. V roce 1990 již čítá 82 členů, hrají okresní soutěž. Oddíl má družstvo mužů (5.místo v okresní soutěži), dorostu, starších a mladších žáků. Oddíl kopané se osamostatnil a založil vlastní fotbalovou jednotu - FC Křižanov. Od obce má pronajato hřiště, buduje si u hřiště patřičné zázemí: kabiny, sprchy a občerstvení. Zřizuje prostor pro pořádání tanečních zábav po širým nebem. Klub má 2 družstva mužů (A a B), dorost, družstvo starších a mladších žáků. Sportovci se zaměřili na dostavbu nových sociálních zařízení pro muže a ženy, dále na sklad kuchyně pro plánované otevření restaurace. Celkem členové odpracovali 1435 brigádnických hodin. Dále zajišťovali dvě pouti a sportovní ples. V roce 2001 se členská základna klubu rozšířila na 138 členů. V průběhu roku se opravil trávník propícháním drnů a navezením písku. Dále se upravila část běžecké dráhy a její odvodnění. Čerpáno z webových stránek SK FC Křižanov, rozhovor Jaroslav Uhlíř - organizační pracovník SK FC Křižanov Dobrý den, křižanovský fotbal brzy oslaví 40. výročí od svého založení. Stál jste u jeho zrodu můžete vzpomenout na tato léta? S fotbalem jsem aktivně začal po návratu z vojny v roce Tehdy ještě pod hlavičkou Sokola. V této době jsem hrál za muže. V roce 1968 jsme cítili potřebu změny a založili jsme vlastní oddíl kopané TJ JZD Křižanovsko.Fotbal jsme nejdříve hráli na louce JZD. Po roce 1970 začal národní výbor na pozemku obce stavět spolu s hráči a ostatními nadšenci nové travnaté

2 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 2 hřiště. Po jeho dokončení jsme na dlouhých kládách přestěhovali dřevěné kabiny. Na tuto dobu velice rád vzpomínám. Všichni měli obrovskou chuť a nadšení pro budování zázemí křižanovské kopané a neváhali obětovat veškerý volný čas pro stavbu a rozšiřování hřiště. Mohl byste vzpomenout na některé své spoluhráče a kamarády? Je těžké si po tak dlouhé době vzpomenout na všechny, ale zmíním alespoň některé z nich. Např. Jarda Hladík, Honza Havelka, Honza Engelhart, Jan Špárník, Ladislav Vodička, Standa Růžička a tehdejší předseda oddílu František Šoškola. Nesmím zapomenout ani na pana Hrona a Holánka, kteří, ač nehrající, aktivně pomáhali při vzniku, a pana Pazdery, předsedy JZD. Byl jste někdy trenérem? Ano, ale jen velice krátce - u dorostu. Spíše jsem se vždy věnoval organizaci a řízení klubu. Ono i získávat finanční prostředky a mít aktuální informace o dění v ČMFS není zrovna jednoduché a znamená to působit i za hranicemi obce. Proto jsem od roku 1998 zároveň i členem okresního výkonného výboru fotbalového svazu ve Žďáře. Jaká je spolupráce SK FC s úřadem městyse? V tomto směru jsme opravdu spokojeni. Městys vypomáhá s financováním klubu, které je zaměřené na budování a rozvoj našeho sportovního stánku. Vítá jeho veškerou činnost a v rámci možností podporuje i plány do budoucna. Vidíme, že činností klubu opravdu žijete a věnujete jí mnoho času. Jak vnímá Vaši vášeň rodina? Bez tolerance a velké opory v mé manželce by to asi nešlo. Společně jsme postavili dům, vychovali 3 děti, pečujeme o zahrádku a rádi si najdeme čas pro chvíle s našimi vnoučaty. Nebo si zajedeme na společnou dovolenou a tam načerpáme další síly. Nyní již 10 let moje žena pere dresy fotbalistům a poskytuje mi zázemí, což není vždy jednoduché. Radost mi dělají vnuci, starší hraje za žáky a mladší za přípravku. Syn hraje za muže a trénuje přípravku. Zúčastňujete se utkání fotbalových týmů v rámci okresu i kraje. Jistě si všímáte, jaké sportovní zázemí mají vaši protihráči. Máte i vy v tomto směru nějaké plány do budoucna? Ano. Návštěva ostatních klubů je pro nás většinou velkou inspirací. Naším cílem je vybudovat areál pro širší využití. Doplnit stávající hřiště a tenisový kurt o hřiště na nohejbal a volejbal a další hřiště pro kopanou. Počítáme i s koutkem pro nejmenší. Jedním z větších plánů do budoucna bude, spolu s městysem Křižanov, zbudovat bazén pro širokou veřejnost, aby mohl sloužit i výuce žáků ZŠ. Doufám, že mi zdraví dovolí podílet se na uskutečnění těchto cílů. Zdají se mi stále více reálné, protože máme ve výboru klubu mladou krev. Největšími tahouny z řad mladých jsou Ivo Klimeš a bratři Nobichtovi. Zapojují se nejen jako hráči, ale rostou z nich i dobří organizátoři. Děkujeme za rozhovor a celému fotbalovému klubu přejeme k narozeninám všechno nejlepší!!! Kateřina Rousová a Jana Stehlíková zprávy ze zastupitelstva Usnesení č. 16 ze zasedání Zastupitelstva městyse Křižanova, konaného dne v zasedací místnosti na radnici Zastupitelstvo městyse I. bere na vědomí: - kontrolu usnesení ze zasedání č.15 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Křižanova za rok 2007 bez připomínek - zápis komise FRB a pro stavebně technické záležitosti o stížnosti p. D. Chmelíčkové, Křižanov 45 a p. Hladíka Václava, Křižanov 442 a dohodu mezi sousedy - zprávu o kontrole matriky městyse Křižanova II. schvaluje: - závěrečný účet městyse Křižanova za rok jednomyslně - finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Hospicové hnutí, Nové Město na Moravě jednomyslně - prodloužení nájemní smlouvy prodejny květin p. Sedláčkovi, Křižanov 125 na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou jednomyslně - prodloužení smlouvy na bezplatné užívání buněk na letišti pro AERO- KLUB na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou po skončení sezony k běžného roku jednomyslně - prodej části p.č. 1598/32 o výměře asi 40 m 2 manželům Hedvice a Josefu Hanákovým, Křižanov souhlas zastupitelstva městyse s bezúplatným převodem p.č. KN 58 a p.č. PK 1599/2 v k.ú. Křižanov od Pozemkového fondu ČR jednomyslně - odměňování členů zastupitelstva městyse místostarostka ,- Kč, předsedové výborů a komisí 1.240,- Kč a členové komisí 1.010,- Kč s platností od jednomyslně III. zamítá: - zapojení se do projektu pro 168 obcí Na křídlech za poznáváním obcí Žďárska jednomyslně IV. ukládá - vyzvat prostřednictvím stavebního úřadu p. Kalivodu k opravě cesty na ulici Dlouhá jednomyslně starosta Antonín Kania místostarostka Marie Smejkalová Pozvání na 17. zasedání Zastupitelstva městyse, které se koná ve čtvrtek v 18 hod. v zasedací místnosti radnice. Hlavním bodem programu bude zpráva o přípravách na další rekonstrukci školy a informace o projektu na odbahnění rybníků. Schválený rozpočet na r Městys Křižanov Příjmy v tis. Kč Sdílené daňové příjmy Výlučné daňové příjmy 900 Správní poplatky 70 Poplatek za svoz komunál. odpadu 775 ze psů 21 za užívání veřej. prostranství 18 ze vstupného 4 z ubytování 6 za provoz výherních přístrojů 90 Část výtěžku z výherních přístrojů 50 Neinvest. dotace z k. ú. na ZŠ a míst. spr. 860 od Úřadu práce 90 od obcí na ZŠ a MŠ 882 Pronájem pozemků 15 Lesy 400 Vodné nájem z rybníků 45 Knihovna 10 Místní rozhlas 3 Sokolovna pronájem 30 Byty pronájem 200 Pronájem hrobů 36 Pronájem nebytových prostor 290 Pečovatelská služba 100 Místní správa 4,5 Příspěvek do sociálního fondu PF 66 Převod zůstatku z roku ,9 Celkem ,4 Výdaje: v tis. Kč Lesy Místní komunikace 450 Zimní údržba komunikací 200

3 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 3 Chodníky Dopravní obslužnost 42 Vodné 200 Vodní díla- odbahnění rybníků 550 MŠ 400 ZŠ neiv. náklady od obcí a k. ú na žáka 2.109,4 rekonstrukce Knihovna 230 Kronika + kniha 140 Místní rozhlas 40 Sokolovna 200 SPOZ 83 Dary v kultuře -Sp. kat. domu na volnočas.akt. 40 -Centrum zdrav. postižených 3 -na plesy a ostatní 7 ve sportu -FC Křižanov 100 -Aeroklub Křižanov 100 -HC Sokol Křižanov 15 -na Triatlon 4 Rehabilitace 64,7 Byty 180 Nebytové prostory 30 Veřejné osvětlení 380 Pohřebnictví 100 Splátka úvěru kanalizace a úroky Výkup pozemků 40 Komunální služby VPP Příspěvek do sdružení Velkomeziříčsko 32,7 Svoz komunálního odpadu Veřejná zeleň 70 Živelné pohromy 100 Pečovatelská služba 800 Hasiči 100 Zastupitelstvo městyse Místní správa Platby daní a poplatků 151 Územní rozvoj - rezerva 922,6 Celkem ,4 Vyvěšeno: Sejmuto: Schváleno ZO: OZNÁMENÍ MĚSTYSE KŘIŽANOVA informace pro občany Povinností městyse Křižanova jako vlastníka budovy školy a zřizovatele Základní školy a mateřské školy není jenom zajímat se o technický stav a vybavení školy, ale také o kvalitu výchovy i vzdělání. Proto starosta městyse Křižanova Antonín Kania vyzývá rodiče dětí, které školu navštěvují, aby se bez obav a s důvěrou obrátili se svými připomínkami k výuce, popřípadě k učitelům, na ředitelství Základní školy, Školní radu nebo přímo zřizovatele úřad městyse Křižanova. Antonín Kania, starosta městyse Křižanova Výzva občanům!!! Výzva občanům k dodržování závazné vyhlášky č.3/2001 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území městyse Křižanova. Jedná se o zákaz volného pobíhání psů a drůbeže!!!!!!!! Každý občan je povinnen tuto vyhlášku dodržovat. Skupina ORANGE WEST (oranžových vest) Tato skupina zaměstnanců městyse se stará o úklid, údržbu veřejné zeleně, komunikací pro pěší, odtokových struh a kanálových vpustí. Dále vykonává práce kolem místního hřbitova, ale i třeba nátěry dětského hřiště. Prostě udržují to, co je všech a nikoho, ale každý na to pokukuje, v jakém to je stavu a jak se o to městys stará. Tolik k dotazům občanů, týkajících se povinností pracovníků za- městnaných v rámci veřejně prospěšných prací. Upozornění občanům - Czech POINT Ministr vnitra České republiky Ivan Langer ocenil spolupráci starosty a zaměstnanců městyse Křižanova za skvělou spolupráci při realizaci projektu Czech POINT. Naše obec tak patří mezi obcí, které svým občanům již rok poskytují služby v místě bydliště na matrice úřadu městyse Křižanova. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa. Na pracovištích Czech POINT je možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné zprávy a to z: Katastru nemovitostí-výpis listu vlastnictví -podle čísla listu vlastnictví -podle čísla popisného -podle parcely -částečné výpisy Obchodního rejstříku -úplný výpis -výpis platných údajů k aktuálnímu dni Živnostenského rejstříku Rejstříku trestů Fond rozvoje bydlení Městys Křižanov vytvořil v zájmu rozvoje bydlení a zlepšení životního prostředí fond, který slouží k poskytování půjček vlastníkům domů a bytů na podporu a zlepšení stavu dosavadního bytového fondu a zvelebení staveb pro bydlení v území městyse Křižanov. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček k poskytování půjček fyzickým i právnickým osobám při úroku 3-7% p.a. a nejdelší lhůtě splatnosti do 6 let. Prostředky lze použít: název-účel půjčky Obnova fasády domu staršího 15 let včetně př. vč. výměny otvorů a sanace proti vlhkosti Obnova střechy starší 15 let (konstrukce i krytiny) Zateplení domu staršího 15 let Zřízení domovní ČOV u bytového nebo rod. domu nebo zhotovení nepropustné jímky na vyvážení pokud není možné napojení na veř. kanalizaci Vestavba bytu do půdních prostor nebo střešní fasáda nového bytu RODINNÉ PASY lhůta splatnosti úrok Radomíra Schmidová horní hr. půjčky do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 5 let 5% do ,-kč /na 1 dům do 3 roků 7% do ,- kč /na 1 byt do 6 let 7% do kč /na 1 byt Občané mohou získat půjčku na základě výběrového řízení, které městys vypisuje1-4x v kalendářním roce. Musí být podána žádost na obecní úřad, která musí mít patřičné náležitosti. Veškeré informace poskytne tajemnice JUDr. Drahomíra Pivoňková. Radomíra Schmidová Už jste o rodinných pasech někdy slyšeli? Pokud ne a jste rodina s dětmi, mohlo by vás to zajímat. K čemu rodinné pasy slouží? Držitelé rodinných pasů (dále jen RP) mohou využívat slevy

4 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 4 z oblasti kultury a sportu, nákupů (oděvy, elektronika, sportovní potřeby) a ostatních služeb (např. restaurace, ubytování, dovolené). Největší slevy jsou nabízeny v oblasti volnočasových aktivit, jedná se např. o muzea, koupaliště, divadla, památkové objekty, lázně, sportoviště a kulturní akce. Držitelé RP je mohou využívat nejen v rámci celé ČR, ale i na Slovensku a v oblasti Dolní Rakousko. Konkrétně můžeme jmenovat např. Loutkové divadlo RA- DOST, Janáčkovo divadlo (Brno), Aquapark ve Vyškově, Hotel Tálský mlýn ve Žďáře nad Sázavou, Zoologická zahrada v Jihlavě, Westernové městečko Šiklův mlýn, Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Rožínce a mnoho dalších. Úplný seznam poskytovatelů slev je k dispozici na Pro koho jsou určeny? Tento projekt je určen pro rodiny (i neúplné), alespoň s jedním dítětem do 18 let, trvale žijící v kraji Vysočina, Jihomoravském nebo Olomouckém kraji. Registrovat se jako rodina mohou i nesezdaní partneři, samoživitelé, osoba mající dítě v péči apod. Jak se zaregistrovat? Registrace je poměrně snadná, nezávazná a hlavně ZDARMA. Jsou k ní potřeba tyto údaje: -jméno rodiče (rodičů) -adresa trvalého bydliště vč. PSČ -jména dětí a rok jejich narození - , případně telefonní číslo Můžete ji provést: a) poštou na adrese: Rodinné pasy, Mendlovo nám. 1a, Brno s heslem na obálce Rodinné pasy. b) em na c) pomocí on-line formuláře na d) lze provést i hromadnou registraci, kdy soukromé společnosti, úřady, odborové organizace a další zájemci mohou pomocí hromadných registračních formulářů přihlásit svoje zaměstnance do projektu RP. Na základě registrace Vám budou poštou zaslány dvě karty se jménem rodiny na adresu Vámi uvedenou, a to max. do 8 týdnů. Z vlastní zkušenosti vím, že čas od času jsou pořádány akce pro držitele RP. Např. v loňském roce se mohly děti rozloučit s prázdninami zářijovým zábavním odpolednem pro rodiny ve Westernovém městečku se spoustou soutěží pro malé i větší účastníky, prokládané hudebními vystoupeními, např. Dády Patrasové a ukázkami westernového umění. Také proběhlo za účasti cca 500 návštěvníků prosincové vánoční komentované krmení zvířátek v jihlavské ZOO. Takže pokud rádi cestujete se svými dětmi, ať už za zábavou, kulturou, nebo jen chcete výhodněji nakoupit, zkuste se zaregistrovat. Je možné, že to pro Vás bude inspirací, kam v nadcházejícím čase letních prázdnin a dovolených vyrazit. Kateřina Rousová Třídění drobného elektroodpadu ekologické okénko Městys Křižanov nemá sběrný dvůr, proto byl osloven organizací Rema Systém, která umístí na radnici sběrný box, do kterého mohou občané odkládat drobný elektroodpad. Např. fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty, vrtačky, myši a klávesnice od PC, kalkulačky, mobilní telefony, apod. Do boxu nepatří větší elektrospotřebiče, ty lze umístit ve sběrném dvoře ve Velkém Meziříčí. Tento sběrný dvůr mohou využívat naši občané zdarma, máme uzavřenou smlouvu s organizací, která likvidaci provozuje. Prodejna Elektro p. Karmazína je zapojena také v systému zpětného odběru elekrozařízení s tím, že lze při koupi nového výrobku odevzdat starý. Když se zapojíme do třídění drobného elektroodpadu, přispějeme ke zlepšení životního prostředí a tento druh odpadu by neměl skončit v našich popelnicích. Box bude na radnici umístěn od poloviny května. Také díky tomuto počinu získal městys Křižanov certifikát ZELENÁ OBEC. Radomíra Schmidová Anketa ke Dni Země Romantická podvečerní procházka mladé rodiny s dítětem v kočárku se může během okamžiku změnit v nepříjemnou záležitost. Místo pozorování blikajících světýlek záchvaty kašle, dušení. A příčina? Štiplavý tmavý kouř valící se z většiny komínů. Naskytne se otázka: Co ti lidé asi pálí? Papír, dřevo, uhlí? Zřejmě ne. Proto redakce sestavila anketní otázky, proto chce apelovat na občany, aby se vlastním rozumným přístupem a jednáním přičinili o nápravu. Aby se nám všem dobře dýchalo. Oslovilli jsme 107 respondentů z řad místních občanů a položili jim 6 otázek. 1. Čím topíte? plyn elektřina tuhá paliva Z výsledků vyplynulo, že většina domácností kombinuje více druhů vytápění. Jako jediný zdroj vytápění uvádí: 2. Třídíte odpad? plyn elektřina dřevo uhlí ano ne občas Odpověď ano zdůvodňovali oslovení např.: "Protože je to potřeba, protože šetříme životní prostředí a z vytříděného odpadu jde příspěvek městysi, považujeme to za správné, zbude méně odpadu doma, aby se nemíchaly PET lahve s odpady, které lze spálit, občas je to potřeba, jsme zvyklí je to skoro nutnost,." Opověď ne je zdůvodněna např.: "Proč? nemám čas, nebaví mě to, není to potřeba, proč bych to dělal, mám daleko kontejnery, vždyť se to všechno spálí, ostatní to taky pálí." 3. Kam odpad odkládáte? popelnice kontejnery kompost jiné V odpovědi jiné je zahrnut vlastní odvoz odpadu do sběrných dvorů, svoz nebezpečného odpadu, sběr papíru, Využíváte celý rozsah kontejnerů v obci? ano ne plast-lahve plast- ostatní sklo papír Jste spokojeni s množstvím a rozmístěním kontejnerů v obci? ano ne Jste spokojeni s frekvencí odvozu tříděného odpadu? ano ne Odvoz odpadu zajišťují dvě firmy, které se pravidelně střídají. Jsou to Technické služby VM a firma ODAS. Přesto kontejnery bývají často plné, kolem nich se povaluje množství dalšího odpadu. Zejména u plastových lahví je ovšem třeba obaly řádně zmáčknout,

5 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 5 protože pouhým okem zjistíme, že většina jich bývá nezmáčknutých. Obracíme se tedy na občany, aby se nad tímto problémem zamysleli a řídili se pokyny na etiketě kontejneru. Tím by se situace jistě zlepšila. Do kontejneru se pak vejde až trojnásobné množství prázdných obalů. Také je zde požadavek na rozšíření počtu kontejnerů, či míst v městysi, kde by byly umístěny další kontejnery. Za úvahu stojí vyčlenění prostorů pro ulice Sychrov, Nová, Zahradní a rovněž ulici Ořechovská. Příkladem nám jsou děti - na stránkách školního časopisu a vodotrysk.blog.cz se od nich můžeme poučit o tom, kam který odpad patří a kam nepatří. Jana Stehlíková Dotace na ekologické vytápění pro domácnosti Na tuto informaci čtenáře upozornil před několika týdny deník MF DNES. Jelikož se k této informaci spousta obyvatel Křižanova nedostala, dovoluji si ji v našem Zpravodaji zopakovat. Ministerstvo životního prostředí uvedlo tiskovou zprávu: Domácnosti mají možnost žádat o podporu výměny starých kotlů na uhlí za moderní vytápění obnovitelnými energetickými zdroji. Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) začal 25. března přijímat žádosti o investiční podporu instalace kotle na vytápění (či kogeneraci tepla a elektřiny) s využitím biomasy, solárních systémů pro ohřev užitkové vody či pro přitápění, a také pro instalaci tepelných čerpadel. Žádosti bude přijímat až do 31. prosince Tato dotace je poskytována výhradně fyzickým osobám. Dotace bude vyplacena až po ukončení díla a může činit u kotlů na biomasu a solárního ohřevu vody až 50% a u tepelných čerpadel až 30% investičních nákladů. Maximální dotace je Kč. "Cílem je, aby co nejvíce z domácností, které dnes vytápějí uhlím, mohlo přejít na modernější a ekologičtější způsob vytápění. My jim nabízíme pomocnou ruku - finanční podporu investice," vysvětluje ministr životního prostředí Martin Bursík. Předpokladem pro přijetí žádosti je mimo jiné i fakt, že systém je již prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však 18 měsíců. Podpora se dále vztahuje pouze na akce, jejichž realizace a financování byly zahájeny po 1. lednu Podmínky získání podpory v rámci programu je splnění těchto kritérií: Předmětem podpory může být pouze kotel na biomasu včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva. Předložení odborného posudku zpracovaného podle požadavků (ke stažení na internetových stránkách Křižanova). Čestné prohlášení investora o likvidaci původního zařízení na vytápění. Použití certifikovaných komponentů systému splňující platné normy a předpisy. Závazek provozovatele provozovat zařízení nejméně 5 let. Doklad o tom, že kotel splňuje mezní hodnoty emisí pro třídu 3 ČSN EN Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR ve formátu pdf, bude možno stáhnout na Další informace pak na stránkách státního fondu životního prostředí České Republiky Dotazy můžete posílat i na redakci Zpravodaje. Mirek Sýkora společenská kronika VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - které proběhlo v neděli odpoledne, je významné nejen pro rodiče dětí, ale i pro městys Křižanov, neboť se rozrůstá o nové občany. Děti do života přivítala předsedkyně sboru pro občanské záležitosti MuDr. Marie Chromá, místostarostka Křižanova Marie Smejkalová a děti ze základní školy s kulturním programem, který s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. D. Špačková. Matrikářka paní Marie Koblížková předala rodičům finanční dar zastupitelstva městyse a dětem malý dárek. Do pamětní knihy narozených byly zapsány tyto děti. David Szojma, Michaela Gryczová, Vít Širhal, Jiří Marek, Tereza Musilová, Zuzana Pálková, Týna Juračková, Tereza Hladíková, Anita Sýkorová. Vítáme Vás do života, do našeho lidského společenství. Přejeme Vám, aby všechny dny, měsíce a roky života byly naplněny zdravím, pohodou a rodinným štěstím. Narozené děti Od vydání posledního Křižanovského zpravodaje se narodili tito noví občánci: Halámek Lukáš Procházka Tomáš Vícha Josef Pěchota Radim Kněbortová Leona Přejeme jim zdraví, hodně lásky a kolem sebe starostlivé rodiče, kteří vědí, jak je učinit šťastnými. Životní jubilea V měsících únoru a březnu 2008 se dožili krásných životních jubileí tito občané městyse Křižanova: Jaroslava Králová Křižanov let Hron Jiří Křižanov let Skryjová Františka Křižanov let Kolářová Jiřina Křižanov let Šilhánová Libuše Křižanov 2 80 let Marková Jiřina Křižanov let Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, životní optimismus a hodně sil do dalších let. Marie Smejkalová MATEŘSKÉ CENTRUM kulturní okénko Pozvánka do galerie Dvorek Vzhledem k nastávajícímu jaru si Vás dovolujeme pozvat na zahájení letošní sezony v naší galerii. Úvodní výstavu, kterou otevřeme v neděli 27. dubna ve 13:30 hod., jsme vtipně nazvali Jaro v galerii. Představíme Vám malíře z Vysočiny, pány Kopeckého, Kalinu a Šauera. Brněnské autory Martina Fraňka, Jana Dvořáka a třetí moravák se jmenuje Viktor Zakrynyčnyj. Můžete porovnat keramické sošky paní Holécivé se šamotovými paní Kňávové a dřevěnými pánů Bursy a Macháčka. Další originální drobnosti ze skla, keramiky a jiných materiálů vás jistě také potěší. Mimoto u galerie rozkvetla paní Janákové zahrada, tak se přijďte potěšit a pochválit nám výstavu. Jaromír Bursa - je místo, kde se setkávají rodiče s dětmi. Děti si spolu hrají, malují, vyrábějí. Někdy pomůže máma nebo táta. Jindy si hrají děti samy, aby si dospělí mohli popovídat o dětech, či si něco vytvořit. Můžou plánovat společné akce i výlety aj. V Křižanově zatím takové místo nemáme, ale chtěli bychom je společně vytvořit. Hledáme prostory i dobrovolníky, kteří by nám pomohli s prací a organizací nebo nás podpořili finančně. Zájemci nás mohou kontaktovat na ové adrese: na tel. čísle nebo osobně v mateřské školce při ZŠ Křižanov. Zveme Vás na první zakládající schůzku v 18:00 do MŠ (Kuřátka - boční vchod). Jana Procházková

6 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 6 kalendář akcí KINO Katolický dům Křižanov info též na :30 Lovci pokladů kniha tajemství - přístupný, české titulky, 125 min., vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Asterix a Olympijské hry dobrodružný, rodinný, 117 min., přístupný, vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Na vlastní nebezpečí - přístupný, film ČR, 92 min.,vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Once - hudební melodrama, přístupný od 12 let, titulky, 86 min.,vstupné 40,- a 60,- Kč :30 Lovci draků - animovaný dobrodružný, přístupný, český dabing, 80 min., vstupné 40,- a 60,- Kč Jupiter club Velké Meziříčí , Př. N. L. -dobrodružný, USA, původní znění, české titulky, 102 min., mládeži přístupný od 12 let, vstupné 65,- a 67,- Kč :00 Pokání - drama VB, původní znění, české titulky, 122 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 67,- a 69,- Kč 25., :30 Monstrum - thriller USA, pův. znění, české titulky, 84 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 65,- a 67,- Kč Kino Flip Velká Bíteš :30 Ty, který žiješ tragikomický, Švédsko, 90 min., mládeži přístupný od 12 let, vstupné 67,-Kč :30 Pokání - drama VB, původní znění, české titulky, 122 min., mládeži přístupný od 15 let, vstupné 67,- a 69,- Kč :30 Jan Saudek pravdě podobný film, 90 min., vstupné 64,- Kč DIVADLO KD Velká Bíteš :00 Hospoda na mýtince Divadlo Járy Cimrmana Jupiter club Velké Meziříčí info na :00 Večer s Jiřinou Jiráskovou - vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč :30 Lighting taneční muzikál v podání ZUŠ Zábřeh. Vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč :30 Líbánky aneb láska ať jde k čertu - hrají: J. Langmajer, I. Jirešová/K. Issová, M. Válková /J. Čvančarová. Vstupné 240,- Kč PŘEDNÁŠKY Kopretina centrum pro rodiče s dětmi (Ostrůvek V.M.) :30 Naděje s Mgr. J. Podhornou léčení přírodní metodou pomocí tinktur z pupenů rostlin s léčivými účinky Pálení čarodějnic SDH Křižnanov Vás zve na pálení čarodějnic, které se tradičně koná 30. dubna v areálu kolem rybníku Škrejblík. Zapálení čarodějnice proběhne v 19:30, k občerstvení bude pečené prase a pivo, které se bude točit ze čtyř výčepů. K poslechu a tanci zahraje místní kapela Šafářanka. Srdečně Vás zvou pořadatelé. Jiří Šibor Školní akademie ke Dni matek ZŠ a MŠ Křižanov pořádá dne ve 13:30 hod. slavnostní akademii ke Dni matek s vystoupením jejích žáků. Srdečně zveme nejenom maminky, ale i širokou veřejnost. Výstava projektů bydlení pro seniory městyse Křižanova Vážení občané, zveme Vás na výstavu projektů bydlení pro seniory, která se bude konat v neděli v sokolovně od 10 hodin do 16 hodin. Přijďte si prohlédnout návrhy na architektonické zpracování objektu sociální péče a bydlení pro seniory na jednom ze tří vybraných pozemků v Křižanově. Zpracovali je studenti FA VUT Brno pod vedením doc. Ing. arch. J.Kynčla, Ing. arch. I. Rerlera, CSc. Ing. arch. P. Jury a Ing. J. Sochora. Při této příležitosti můžete dát svůj hlas projektu, který se Vám nejvíce zalíbí. Vaše návštěva bude obohacena o shlédnutí historické opony Sokolovny, kterou by bylo třeba v nejbližší době restaurovat. Marie Smejkalová Pojďte, navštívíme sousedy!!! Nelekejte se, tahle návštěva nepostihne nikoho z nás. Pozvánka je do sousedního panství pánů z Pernštejna. Historie panství se počala psát ve stejné době jako historie panství křižanovského. Majitelé obou panství se jistě znali a cesty, po kterých půjdeme, ač jsou dnes téměř zapomenuty, byly jimi hojně užívány. Vyjdeme z Křižanova v sobotu 21. června 2008 od kašny u radnice, ráno v 5:45 směrem na Bojanov, Horní Libochovou, Krčmu, přes Habří, Střítež a Věžnou na hrad Pernštejn. Na hradě budeme asi v 11:45. Zpátky se vracíme vlakem z obce Nedvědice přes Tišnov. Mezitím je možno prohlédnout hrad letos je zajištěna jak standardní prohlídka tak prohlídka special poslední obývané prostory hradu hrabaty Mitrovskými. Prohlídka special trvá asi dvě hodiny a je velmi pěkná. Je to možnost dostat se do míst na hradě, kam se normálně nevodí. V plánu je oběd v Nedvědici. Na cestu si stačí vzít turistickou obuv a oděv podle počasí, něco peněz a svačinu. Účastníci této návštěvy nejsou pojištěni. Petr Uhlíř (mob: ) SDH Křižanov Ve dnech 1.3. a 9.3. si naše jednotka domluvila na centrální požární stanici ve Žďáře nad Sázavou, že bude sloužit s profesinálními hasiči ze Žďáru na 12hodinové směně od 7:00 do 19:00 hod. Domluvili jsme se dobrovolně, protože jsme si řekli, že tam můžeme získat zkušenosti, kterých není nikdy dost. Na stanici jsme sloužili s technikou CAS 24 Tatra Terrno v minimálním stavu 1+3 osoby společně s celou směnou profesionálů. Trambus s Avií jsme nechali v garážích v Křižanově. Měli jsme domluveno, že budeme jezdit na veškeré výjezdy během dne s profesionály. První směna absolvovala 2 výjezdy, jeden byl kvůli spadlému sloupu na automobil Škoda Octavia a druhý k úklidu spadlého stromu na chatu. Další družstvo to mělo stejné jako my až na to, že měli první výjezd na dopravní nehodu, kdy šel osobní automobil zhruba 4 krát přes střechu a druhý na otevírání vrat od garáží. Jinak jsme během dne měli různá školení, jak v dýchací technice, tak slaňování a teoretické školení s profesionály. Byl to pro nás určitě přínos zkušeností a zážitků, na které nezapomeneme. Jiří Šibor DĚTSKÝ KARNEVAL Princezny, čertíci, piráti, mušketýři, kočičky, víly nebo třeba Spidermani a mnoho dalších zvířátek a pohádkových bytostí si dalo sraz 9.března 2008 v sále Katolického domu v Křižanově. Tam pro ně TJ EFEKT uspořádala další skvělý dětský karneval. Děti tancovaly a dováděly, vzduchem poletovaly konfety i bubliny, a to vše za doprovodu pěkné muziky. Soutěžili velcí i ti nejmenší a na všechny zúčastněné čekala nějaká ta sladká odměna. V bohaté tombole mohl vyhrát snad úplně každý. Kdo neměl štěstí při losování, určitě se mohl radovat alespoň z drobnůstek napsaných na papírcích malé tomboly.

7 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 7 Jupiter club V.M., vestibul kina :30 Národní parky USA - přednáší Ing. Jaroslav Pazdera :30 Beseda vzpomínky na osvobození r přednáší Ing. Antonín Dvořák :30 Beseda pro genealogy Rodinné kroniky II. díl - přednáší Vladimír Makovský :00 Léčba duše a těla Bachova květová terapie přednáší brněnská terapeutka a spisovatelka Milada Pavlíčková, vstupné 80,- (nahlásit se u p. Kotoučkové na tel ) VÝSTAVY Vysočinou 10 let tvorby - výstava obrazů Jarmily Dvořákové a Pavly Kamanové (sestry Rozmarínovy) Dejte si kávu a vnímejte obrazy Mgr. Táni Adamové v Café Time V.M. TANEC,ZÁBAVY, KONCERTY Ewa Farna - koncert, Jupiter club,18:30 hod., vstupenky v prodeji od 1.3. za 190,-Kč, na místě 230,- Kč :00 Pocity koncert brněnské folkové skupiny, KD Dobrá Voda :00 Olympic koncert, Velká Bíteš, vstupné v předprodeji 250,-; na místě 300,- Kč Pálení čarodějnic na Škrejblíku - zapálení v 19:30, občerstvení zajištěno, zve SDH Křižanov 3.5. Jaksi Taksi koncert, Pikárec, host: Vosa rock, vstupné do 21:00 hod 90,-; později 120,- Kč :00 Soutěž mladých hasičů a 38. ročník memoriálu Jaroslava Vaňka na náměstí ve V.M., zve SDH V. Meziříčí Školní akademie ke Dni matek sokolovna Křižanov :00-17: Gastroden celý areál školy Světlá ve Velkém Meziříčí :00 Katapult naposledy!! koncert, kulturní dům Velká Bíteš. Vstupné 200,- Kč :00 The Rangers - Ladies party erotická show pro dámy, Jupiter club V.M., vstupné v předprodeji 150,-; na místě 180,- Kč TIPY NA VÝLET :00-17:00 Slavnostní otevření naučné stezky v Balinském údolí začátek u silnice Velké Meziříčí Uhřínov (naproti odbočce k hotelu Amerika) trasa 2,5 km Kopretina centrum pro rodiče s dětmi Flora Olomouc zájezd na jarní zahradnické trhy, cena 200,- Kč za sedadlo, objednávky na tel , :45 Výlet na Pernštejn sraz u kašny u křižanovské radnice Zářící oči našich dětí, spokojených ať už z drobných výher nebo proto, že s námi místo obvyklého nedělního odpočinku šel dokonce i tatínek, byly jistě pro většinu z nás tou nejkrásnější odměnou. Všem, kteří celou akci připravovali, děkujeme za velmi příjemně strávené odpoledne. Kateřina Rousová Jaro v mateřské škole Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Nejenom tímto, ale i dalšími říkadly a popěvky se děti pokoušely vyhánět zimu a vítat jaro. Jejich úsilí bylo nakonec úspěšné, postupně začaly rozkvétat první jarní květinky, rodí se nová mláďata A minulostí se pro děti staly i tzv. Barevné dny, které společně prožily v týdnu před Velikonocemi. Pondělí se neslo v červené barvě a všude panovala veselá nálada. Červeně se barvila vajíčka, rajská polévka zmizela z talířků tak rychle, jako nikdy před tím. Na žluté úterý se celá školka rozzářila, svítila víc, než slunce na obloze. Středa se nesla v barvách duhy. Byla vyvrcholením veškerého snažení. Dveře školky se totiž otevřely všem rodičům, kteří za svými dětmi přišli v rámci projektu tvořivých dílen společně si vyrobit velikonoční dekoraci. Měli možnost prohlédnout si více druhů námětů, vybrat si z nabídky materiálů a začít spolu aranžovat. Paní kuchařky připravily ochutnávku sýrové, masové a rybí pomazánky, které děti mívají na svačinu. Před polednem se děti shromáždily ve vestibulu školy, kde podle pestrosti oblečení sestavily duhu a vyfotografovaly se. Až do odpoledních hodin bylo ve školce živo a panovala zde příjemná tvořivá atmosféra. Po Velikonocích se děti začaly věnovat povídání o domácích zvířatech. Žabičky se vypravily do ZD Křižanovsko, kde si prohlédly selata a poté telátka. Divily se, jak rychle rostou. Objektem je provedl pan Jurek a poskytl jim náležitý výklad. Při loučení ještě odpovídal na zvídavé dotazy, a proto je pozval k návštěvě nejmenších telátek do Kadolce, kam se děti chystají na výlet v měsíci červnu. O pěkném prožitku nejlépe vypovídá nástěnka v chodbě školky, kde si děti vystavily své výtvarné práce z této exkurze. V nejbližší době děti navštíví farmu U Zoubků v Kozlově. Za okny ve třídách se začínají zelenat dětmi sázené cibulky a saláty, vysetá ředkvička a hrášek. Učí se tak samy pěstovat zeleninu, hovoří o podmínkách k růstu rostlin a o sazenice pečují. Proto se vypravily také do zahradnictví pana Sedláčka. Zde měly možnost uvidět množství nejrůznějších rostlin a podívat se na práci zahradnic, které právě rozsazovaly malé sazenice. Cestou ještě stihly pozorovat čapí rodinku, která si na komíně opravuje hnízdo. Stále více času tráví děti venku. Všímají si okolní přírody, ale také citlivě vnímají nepořádek, který se bohužel na mnoha místech hojně vyskytuje. V rámci projektu připraveného ke Dni Země si ve školce nově zakoupily odpadkové koše v barvách kontejnerů na tříděný odpad a pokusí se samy třídit odpad, který v MŠ vzniká. Také navštívily ČOV a seznámily se s jejím provozem a významem pro čisté a zdravé životní prostředí. Informace o chodu čističky dětem vhodnou formou sdělil p. František Dvořák. Jana Stehlíková Úspěchy našich žáků Během měsíce února a března se naši žáci zúčastnili okresních kol olympiád z matematiky, jazyka českého, dějepisu, zeměpisu a biologie. Nejlepšího úspěchu dosáhl Jakub Drápela, který v matematické olympiádě obsadil v okresním kole 2. místo a se zúčastnil krajského kola v Jihlavě. Pěkného úspěchu dosáhla i Eva Hammerová v olympiádě z českého jazyka, kde byla v okresním kole šestá a v olympiádě z chemie desátá. Oběma žákům gratulujeme. Mgr. D. Širhalová Projekt Škola pro život Od letošního školního roku se na ZŠ Křižanov začalo vyučovat podle nového výchovně-vzdělávacího programu Škola pro život. V rámci tohoto projektu by se měly prohlubovat nejenom vztahy mezi jednotlivými předměty, ale také mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem. V šestých třídách je pro tento rok ústředním tématem heslo: "Poznej obec Křižanov a její okolí." Proto jsme se hned na začátku školního roku vypravili do okolí Křižanova na turistickou vycházku spojenou s mnoha hrami. O podzimních prázdninách jsme se vydováděli v bazénu ve Vyškově, v prosinci jsme navštívili ÚSP v Křižanově a začátkem

8 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 8 března jsme byli na exkurzi v knihovně a na Obecním úřadě. S velkým úspěchem se setkala odpolední akce pro žáky a jejich rodiče Pleteme z pediku, která proběhla v měsíci únoru a bude mít pokračování na konci března. Na zbytek školního roku už máme naplánováno spoustu dalších aktivit. Poznatky a vědomosti takto získané poté využíváme při hodinách ve škole. Tento způsob vyučování se žákům velice líbí, a tak dovolte, abychom se s Vámi podělili o naše zážitky. Mgr. Dagmar Kolářová Návštěva křižanovské radnice a knihovny Před jarními prázdninami 6. března 2008 navštívila 6.A a 6.B radnici a knihovnu v Křižanově. V knihovně nás nejdříve seznámila paní Krčová s provozem knihovny, s uspořádáním knih, vysvětlila nám, jak si knihy půjčovat a jak hledat. Pak přišla na řadu literární soutěž, kterou připravila velice pěkně paní knihovnice. Po té jsme byli rozděleni na skupinky. Každá skupinka plnila předem zadaný úkol, který jsme druhý den odevzdali paní učitelce a v literatuře jsme si o zjištěných informacích povídali. Z knihovny jsme šli na radnici. Pan starosta nás zavedl do obřadní síně. Ptali jsme se na všelijaké otázky. Např. : Kolik dětí se vloni narodilo? Kde všude se mohou konat svatby? Co všechno se píše do matriky? a spoustu dalších otázek. Potom jsme požádali pana starostu, aby nám ukázal křižanovský prapor, svoji kancelář a matriku. Jako dárek na rozloučenou jsme dostali odznak Křižanova. Exkurze se moc vydařila a moc se nám líbila. Za žáky a p. učitelky Pavel Horký 6.A Setkání ředitelů Dne se na naší škole uskutečnilo přátelské setkání ředitelů okolních škol. Takováto setkání probíhají postupně vždy na jiné škole. Našeho setkání se zúčastnilo 10 ředitelů z nejbližšího okolí a představitelé odboru školství Mgr. Stupka, paní Pešková a Pospíšilová z Velkého Meziříčí. Svou účast přislíbily i pracovnice Krajského odboru školství Bc. K. Caklová a Mgr. E. Chvátalová, ale pro nemoc se nemohly zúčastnit. Cílem byla výměna zkušeností, nové formy práce, projektové vyučování a nový učební program, který se týká 1. a 6. tříd. Nedílnou součástí byla i prohlídka školy, zvláště nových prostor, neboť 5 z těchto ředitelů začínalo jako učitelé na naší škole ( Mgr. Jana Sobotková, Mgr. Marie Ambrožová, Mgr. Petr Hladík, Mgr. Petr Blažek a Mgr. František Sládek ). Setkání bylo velice neformální, probíhalo v přátelské atmosféře a získali jsme mnoho nových zkušeností a nápadů, které můžeme využít v naší náročné práci. Mgr. D. Širhalová VÍTÁNÍ JARA Za zvuku řehtaček, klapání trakaře i tlukotu vařeček se děti z národopisného kroužku TYMYJÁNEK při ZŠ v Křižanově, pod vedením p.uč. Zoji Háskové, snažily přivítat, nebo možná spíš přivolat, jaro. Počasí nebylo zrovna ideální, ale na nadšení dětí mělo jen malý vliv. Průvod holčiček v krojích s červenými mašlemi ve vlasech a chlapců s kloboučky na hlavě vstoupil do prostor křižanovského zámku s hlasitým: Nesem jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?..., a pokračoval dále do parku, kde slavnostně hodil jeden z chlapců Moranu do rybníčku. Potom si, i přes nepřízeň počasí a protesty rodičů, děti alespoň na chvilku sundaly bundy a ukázaly všem přihlížejícím krásné představení lidových písniček i tanečků, sehrály pohádku O neposlušných kůzlátkách, zahrály si Zlatou bránu, Na ovečky i Na sedláčka. Kluci s pomlázkami připomněli děvčatům nedávné Velikonoce a po dalších a dalších písničkách, říkadlech a tanečcích přišel ten poslední, kdy děti přiběhly se šátečkem za svými maminkami. Pak dostaly od paní učitelky jistě zaslouženou sladkou odměnu. A i přesto, že byly všechny unavené a prokřehlé, jim z očí vyzařovala radost, že mohly předvést to nejlepší, co se naučily. A moc se jim to povedlo. Teď zbývá jen doufat, že se to doslechlo i jaro. Kateřina Rousová Zelenina hobby koutek Střídání plodin Pěstováním zeleniny na stále stejných záhonech se půda časem vyčerpá, unaví. Tomu můžete předcházet záměrným střídáním plodin (jde o tzv. pěstitelské tratě). Některým zeleninám se vyloženě daří jen v půdách čerstvě vyhnojených chlévským hnojem to jsou zeleniny I.trati, další druhy vyžadují půdu v tzv. staré síle, tedy druhým rokem po zapravení hnoje II. trať a poslední skupinou jsou zeleniny, které hnojení chlévským hnojem nesnášejí a na záhon se dávají až třetím rokem po vyhnojení zeleniny III. trati neboli doběrné plodiny. Do první trati patří všechny košťáloviny, listové zeleniny, celer, cukrová kukuřice a pór. Do druhé trati lze kromě celeru zařadit kořenové zeleniny a cibulnaté zeleniny kromě póru. Na záhonech druhé trati se daří celkem dobře i listovým zeleninám. Zeleniny třetí trati jsou luskoviny a jiné skromnější plodiny např. bylinky. Smíšené kultury Pěstování dvou nebo více druhů na stejném pozemku a ve stejné době, smíšená kultura, je vhodné nejen pro lepší využití půdy. Některé druhy odpuzují škůdce od svých sousedů. Takto se například vzájemně dobře chrání před škůdci mrkev a cibule. Květák, kedlubny a zelí je vhodné pěstovat společně se salátem, který od nich odpuzuje dřepčíky. Rajčata a cibulovité zeleniny zase chrání košťáloviny před invazí běláska zelného. Také sousedství některých kořeninových zelenin, např. máty, působí dobře na růst košťálovin. Některé plodiny se oproti tomu nesnášejí. Proto nepěstujte cibuli společně s fazolem, ale vhodné je jejich sousedství pro mrkev a hrách. Mrkev se s hrachem snáší velmi dobře, zatímco hrách vysetý mezi brambory neprospívá, ačkoli často bývá k této nežádoucí společnosti nucen. Brokolice (Brassica oleracea botrytis) Brokolice se pěstuje jako jednoletá rostlina. Rostliny jsou kompaktní, asi 45cm vysoké. Brokolice je chladnomilná plodina. Vyžaduje otevřenou polohu a vododržnou, dosti úrodnou půdu. Brokolice dobře roste v rozličných sponech. Nejvyšší celkový výnos se získá při čtvercovém sponu 22cm nebo při vzdálenosti

9 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 9 15cm mezi rostlinami a 30cm mezi řádky. V hustším sponu vytvářejí brokolice menší vrcholové růžice. Je třeba udržovat záhon vlhký, pravidelně okopávat nebo nastýlat. Brokolici lze sklízet 11 až 14 týdnů po výsevu. Vrcholovou růžici řežeme, jakmile má průměr 7 až 10cm, je ještě pevná a poupata nejsou otevřená. Hned po sklizni hlavní růžice se vyvíjejí vedlejší výhony, které sklízíme, když dorostou délky asi 10cm. Brokolice v kuchyni Zeleninu omýváme celou, ne nakrájenou, aby se z ní do vody nevyluhovaly vitamíny a minerály. Nakrájenou zeleninu nenecháme stát - okamžitě ji zpracujeme. Vaření v páře při tomto způsobu úpravy se uchová více vitamínů a minerálů. Do hrnce nalijeme asi 2cm vody a vložíme do něj napařovací podložku. Na ni rozložíme zeleninu a přikryjeme pokličkou. Vodu přivedeme k varu, pak teplotu snížíme a vaříme podle druhu zeleniny 8-15 minut. Během vaření zkoušíme, jestli je zelenina měkká. Vodu můžeme dále použít jako vývar k přípravě polévek. Krémová brokolicová polévka 1 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky, 1,25l vody, 250g brokolice, sůl, vegeta, špetka nastrouhaného muškátového oříšku, špetka mletého bílého pepře, 100ml smetany, petrželka Z másla a mouky připravíme světlou jíšku, zalijeme ji vodou, dobře rozmícháme, povaříme asi 10 minut, přidáme brokolici, osolíme a povaříme doměkka. Polévku necháme trochu vychladnout, pak ji rozmixujeme, okořeníme, zjemníme smetanou a prohřejeme. Hotovou polévku doplníme nakrájenou petrželkou. Krémovou brokolicovou polévku podáváme s opečenými kostičkami žemle. Těstoviny s brokolicovou omáčkou 1 balíček těstovin, 1 čerstvá brokolice, 1 hermelín se zeleným pepřem, sůl, 3 lžíce oleje, 200ml šlehačkové smetany, ½ pórku, 3-4 stroužky česneku Těstoviny uvaříme obvyklým způsobem podle návodu na obalu v dostatečném množství osolené vody, scedíme, prolijeme vřelou vodou a necháme okapat. Brokolici očistíme, omyjeme, a uvaříme ji v páře do poloměkka. Sýr nakrájíme na kostky. Pórek očistíme, omyjeme, nakrájíme na kolečka, která překrájíme na malé kousíčky a osmahneme je na rozehřátém oleji. Přidáme prolisovaný česnek, šlehačkovou smetanu a nakrájený sýr, osolíme a do omáčky vmícháme brokolici, kterou nakrájíme na kousky. Omáčku ještě chvíli prohřejeme při nižší teplotě plotny a mícháme. Uvařené těstoviny přelijeme omáčkou. Brokolice s kari omáčkou 1 větší brokolice, sůl, petrželka, 200g zakysané smetany, 100ml sladké smetany, 2 lžičky kari koření, sůl, mletý pepř Brokolici rozebereme na růžičky a v mírně osolené vodě krátce povaříme doměkka; brokolice by měla zůstat křupavá. Zakysanou a sladkou smetanu za stálého míchání zvolna ohřejeme. Přidáme kari koření, osolíme a opepříme. Scezenou brokolici přelijeme kari omáčkou a posypeme nadrobno nakrájenou petrželkou. Podáváme s rýží nebo vařenými brambory či jako přílohu ke kuřecímu masu. Kateřina Suchánková Psí útulky chovatelství Pes - pes uvázaný před nádražím klepoucí se zimou v promoklém kožichu... V polovině lidí tento pohled vzbudí soucit a třeba se pokusí pomoci, druhá polovina si řekne: No co, mě se to netýká, a pokračuje v cestě. Přitom nevědí, zda má tato němá tvář hlad, zda teskní a zda se dožije dalšího dne... Nezbývá jí nic jiného než doufat. Doufat, že se najde alespoň jeden představitel první skupiny lidí a věnuje jí svůj čas a něco peněz. Co by měl vlastně člověk udělat, když se ujme opuštěného psa? Na to jsme se zeptali veterinářky z místní ordinace. Nakrmit ho a dát mu napít. Zjistit, jestli mu něco není. V nejbližší době pátrat po majitelovi a pokud se rozhodnete si jej nechat, co nejdříve byste měli psa odblešit, odčervnit a očkovat. Opuštěným psům by lidé měli určitě pomáhat. Více informací a zajisté i pomoc najdete ve veterinární ordinaci v Křižanově, kam můžete zavítat v tyto dny: Pondělí 14:30-16:30 Středa 08:30-10:30 14:30-16:30 Pátek 14:30-16:30 Ale co dělat, když se nenajde majitel a vy ani nikdo známý si nalezeného psa nemůže nechat? Patrně zbývá jediná možnost - psí útulek. Nejbližší najdete ve Velkém Meziříčí (Zámecká 21), kde je v provozu od r v čele s paní Helenou Krátkou. Obsahuje 4 kotce, 1 kotec pro agresivní psy a speciální buňku pro štěňata. Útulek hradí město Velké Meziříčí, ale pokud se o ztraceného psa do 14 dnů přihlásí majitel, za každý den, který jeho miláček strávil v útulku, zaplatí 40 Kč, v čemž je zahrnuto krmení, voda, čištění kotce, procházky. Útulek se stará také o sražené, nemocné, slepé a staré psy. Byli zde psi i z Prahy, Brna nebo Znojma. Někdy lidé sice psy přivezou k útulku, ale v krabici od banánů je pohodí před branou a je jim úplně jedno, jaké je počasí a kdy si psů někdo všimne. Když má pes konečně trošku štěstí a je v útulku, první tři dny stráví v karanténě, pak se naočkuje a po 14 dnech je k odběru. A jakou výhodu takový odběr nese pro vás kromě dobrého pocitu? Jeden rok nemusíte platit poplatky a pes je očkovaný a odčervněný. Takže pokud hledáte věrného přítele a společníka a nezáleží vám na rodokmenu, neváhejte - v útulcích čeká mnoho psů, kteří nechtějí víc než trochu žrádla, vody a lásky... Ve Velkém Meziříčí je útulek otevřen denně od hod. A aktuální nabídka? Svůj nový domov stále hledá dlouhosrstý pes s klidnou povahou, který se hodí spíše ke klidným lidem. Další útulky: 1) Městský útulek pro opuštěná a nalazená zvířata Jihlava - - Jihlava - Pístov; otevřeno Po - Pá od 7-20 hod 2) Liga na ochranu zvířat ČR, MO Třebíč - útulek pro opuštěné psy a mikroazyl pro kočky, stanice na pomoc terarijním zvířatům, poskytování péče opuštěným zvířatům a volně žijícím živočichům, osvětová činnost Hrádek 964, Třebíč - Podklášteří; otevřeno Po - Pá od 9-12 hod, hod, So - Ne od hod 3) Pavel Sojka - ZOO - Onjopa - provoz útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata. - Vysocká 2202/60, Žďár nad Sázavou Hlavně nezapomeňte, že vzít si k sobě psa je zodpovědnost. Také se s ním váže povinnost, jakou je poplatek ze psů. Na tento rok zůstává stejný jako minulý rok Kč na psa a za druhého a každého dalšího 200 Kč. Za r byl tento poplatek vybrán za 200 psů, což jakžtakž ukazuje počet psů v Křižanově. Samozřejmě tu zůstávají psi na černo. A pamatujte - pes není televize, kterou můžete opravit, které se můžete zbavit, když vás přestane bavit a koupit si novou. Pes žije a žít chce. Inzerce: Daruji koťata - dva kocoury (bílý, zrzavý) a dvě kočky (bílé, zrzavé, mourovaté), tel.: Ondřej Nagy

10 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 10 Racing team Křižanov V březnu letošního roku zahájila činnost nezisková organizace RACING TEAM KŘIŽANOV. V loňském roce ještě jezdili Ondřej Musil, Miloš Svoboda a Miroslav Janda pod patronátem ABB RACING TEAMU VELKÉ MEZIŘÍČÍ. V letošním roce se někteří rozhodli reprezentovat a zviditelnit městys Křižanov. Vznikl team schválený Ministerstvem vnitra ČR. Z loňského mechanika Martina Mahela se letos stal závodník Citroenu AX 1.4 v divizi N 1400 a přidal se tím k Miroslavu Jandovi a jeho Citroenu AX 1.3 Sport a Ondřeji Musilovi s Volkswagenem Polo 1.3. Minulý rok i letošní se o maximální výkon a chod závodních vozidel starali mechanici Martin Vodička, Martin Mahel a Václav Halámek. Náš team poznáte podle totožné žlutočerné barvy aut i závodníků, s šachovnicí na střeše i na čepici. Pátého dubna proběhla oficiální přejímka závodních vozů, kde po důkladné technické kontrole byl každému řidiči udělen technický průkaz na celou sezónu Chtěli bychom určitě navázat na loňské úspěchy, kdy mistrem ČR N 1400 se stal Miloš Svoboda s Oplem Corsa 1.4, vícemistrem ČR Ondřej Musil a šesté místo obsadil Miroslav Janda. Děkujeme všem současným i budoucím sponzorům našeho teamu a rodinám závodníků a přejeme všem šťastnou jízdu bez nehod a karambolů. Petra Jandová KOSICE CUP MČR - kalendáře závodů 2008 CELKOVÉ VÝSLEDKY MČR - KC 2007, 1400 ccm Pořadí Start. č. Příjmení Tenis, Nohejbal Jméno Body sportovní okénko Poř. záv. Místo Datum Seriál (pohár) Třídy 1. Kosice KC-MČR ABCDTRN 2. Dobřany v Orl.h KC-MČR + ČP ABCDTRN 3. Kosice 7.6. KC-MČR ABCDTRN 4. Dolní Bousov KC-MČR + ČP ABCDTRN 5. Nová Paka KC-MČR + ČP ABCDTRN 6. Kosice 2.8. KC-MČR + ČP ABCDTRN 7. Nová Paka KC-MČR + ČP ABCDTRN 8. Humpolec KC-MČR + ČP ABCDTRN 9. Kosice KC-MČR ABCDTRN 10. Kosice KC-MČR ABCDTRN Poslední závod se uskuteční dle počasí. KC-MČR a Český pohár (ČP) jsou samostatné seriály a jsou hodnoceny odděleně. Kosice 21.4 Kosice 12.5 Humpolec 2.6 Kosice 30.6 N.Paka 21.7 Kosice 11.8 N.Paka 8.9 Kosice Svoboda Miloš Musil Ondřej Honsnejman Ladislav Potůček Jan Voleský Jiří Janda Miroslav V areálu sportovního klubu SF FC Křižanov máme již stabilně zaběhlé tenisové kurty. Chtěli bychom Vám přiblížit informace k nastávající herní sezóně. Kurt bude zpřístupněn od května pro využití tenisu i nohejbalu. Volnost a dostupnost kurtů bude řešena rozpisovou tabulkou umístěnou při vstupu do areálu. Poplatek: Za užívání kurtu bude hráčům stanoven poplatek 70Kč/hod. Hrací doba není nijak omezena, a tak lze využít i umělého osvětlení s poplatkem 150Kč/hod. Pro řádný chod je každý povinnen po svém zápase kurt pečlivě zamést a vypůjčené klíče odevzdat příslušné osobě. Dostupnost klíčů a kontakty: Obchod Buňky (p. Halešová), Broža Milan , Štěpánek Jaromír , Kocanda Petr Fotbal Ke svému prvnímu jarnímu utkání odcestovali muži A do Luk nad Jihlavou. Sestupem ohrožená Luka však zápas zvládla lépe a nedarovala tak Křižanovu žádné body. Již od začátku udávali tempo hry domácí. Byli pohyblivější, více se nabízeli a hráli s velkým důrazem. Hráči Luk si vytvořili několik slibných šancí, které naštěstí pro hosty v první půli neproměnili. Do druhé půle nastoupili hosté s větším důrazem, ale na domácí borce to nestačilo. V 60. minutě se domácí prosadili a vstřelili jediný gól zápasu. O výsledek se museli strachovat až do konce. Závěrečný tlak hostů ovšem vyšel na prázdno. muži A: Luka nad Jihlavou Křižanov A 1:0 muži B: Křižanov B Nová Ves B 1:2 dorost: Křižanov Moravec 1:3 muži A: Křižanov A Vrchovina B 2:0 muži B: Dolní Heřmanice Křižanov B 1:1 dorost: Česká Svratka Křižanov 0-1 žáci: Křižanov Bohdalov 1:2 přípravka: přátelsky Křižanov Křoví 5:1 V prvním domácím zápase hráli muži A derby s rezervou Vrchoviny. Více aktivnější domácí začali mít územní převahu a dostávali se do slibných pozic k ohrožení hostující branky. Svoji chuť a vůli vstřelit první gól se Křižanovu podařilo již brzy. Krásnou "českou" uličkou našel domácí kapitán D. Nobicht svého podhrotového spoluhráče a útočníka I. Klimeše, který z hranice šestnáctky otevřel skóre. Gól domácím pomohl k nebojácnosti a dostávali se do dalších slibných příležitostí, které však někdy svou zbrklostí nemohly ohrozit soupeře. Ve druhé půli možný nápor hostujících nepřišel a s ubývajícím časem se dostával klid na kopačky domácích. Vítězství pojistila souhra R. Navrátila a A. Buriana, jenž v 71. minutě podtrhl první jarní body pro domácí. Ti se tak vítězstvím dotáhli na svého soka s odstupem jediného bodu. Celé články i ostatních mužstev, aktuální tabulky, soupisky, střelce, informace, nové fotografie a dění v klubu naleznete opět na známé adrese Oslavy SK FC Křižanov: Prosíme občany, kteří mají doma ve své sbírce staré fotografie či novinové články vzpomínající na dávnou dobu fotbalového oddílu, aby nám pomohli a případné kopie dodali a zapojili se tak do tvoření historické nástěnky na plánované oslavy klubu. David Nobicht o nás JAK PRACUJE REDAKČNÍ RADA První číslo Křižanovského zpravodaje jsme pro Vás připravili pod vedením Jany Procházkové. Vyšlo 6.3. (naše vedoucí se ten den stala babičkou). Zaměřeno bylo na zhodnocení roku 2007 s výhledem na rok letošní. Druhé číslo vychází nyní Hlavním tématem je Den Země. Práci redakce řídila Jana Stehlíková. Redakční rada se rozšířila, ale zatím jen o externí spolupracovníky. Na y Vám odepisuje Radomíra Schmidová, Vaše vzkazy a připomínky ze schránky na Úřadě městyse čte a řeší Marie Smejkalová. Příspěvků bývá hodně a ty, které se do tištěné formy zpravodaje nevejdou, najdete na našich nově založených webových stránkách = &to=http://www.zredakce.blog.cz, které spravuje Ondřej Nagy. Grafickou úpravu a kompletaci provádí Andrea Stehlíková. Tisk je zprostředkován firmou APIS press Třebíč.

11 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 11 Třetí číslo vyjde a už se začíná rýsovat pod taktovkou Katky Suchánkové. Jako hlavní téma jsme zvolili cestování, protože budou před námi dva měsíce prázdnin. To je čas jako stvořený na výlety do okolí. Máte-li nějaký tip nebo nás chcete někam pozvat, neváhejte a napište nám. Vaši spolupráci uvítáme. Čtvrté až šesté číslo mají už také svá zaměření, ale ta Vám zatím neprozradíme. Těšit se na ně můžete 28.8., , A co v roce 2009? Rádi bychom byli aktuálnější a připravovali pro Vás zpravodaj každý měsíc. Co nám v tom brání? Čas mnozí z nás mají nebo připravují i další aktivity. Uvítáme každého, kdo bude ochoten nám pomáhat. Chcete, aby Křižanovský zpravodaj byl ještě zajímavější? Dejte nám svůj tip nebo svůj čas. Krásné prožití jara, jarních svátků, oslav a tradic přeje redakce Křižanovského zpravodaje. Radomíra Schmidová, informace pro občany P: vedoucí vychovatelka ve školní družině K: zahrada, kytičky, vážná hudba, ruční práce, cestování, šéfredaktor Vodotrysku Z: z redakce je nejvyšší; hájí právo žurnalistů (i když malých a nezletilých) publikovat bez cenzury Diplomovaný sociální pedagog Petra Jandová 32 let, vdaná, 2 dcery Povolání: učitelka MŠ Koníčky: děti (malé, velké i svoje vlastní, rodina) -budování vlastního bydlení, zahrada -výtvarné tvoření (malba, batika, drátkování...) -hudba(vážná, Kryštof, Divokej Bill) Zajímavosti: pravidelně se účastní s celou rodinou letního tábora na Svratouchu pro děti týrané a odebírané z péče, kde působí s manželem jako oddíloví vedoucí Marie Smejkalová, informace z městyse 55 roků, 2 děti, 4 vnoučata P: 35 let v MŠ, místostarostka městyse Křižanov K: tvořivá a aranžovací činnost, zahrada, divadlo, koncerty, muzikály, cestování Z: jejím snem je dočkat se realizace Domova pro seniory, potažmo odpovídajících prostor pro provoz MŠ Ondřej Nagy, chovatelství 17 let, svobodný (pochopitelně) P: student Hotelové školy Světlá a OA ve Velkém Meziříčí - obor hotelnictví a turismus K: chovatelství (hlodavci - hlavně jihoameričtí, zakrslí králíci), četba (fantasy), žurnalistika =), film, hudba, kecání o všem někde venku, nenáročný sport, blog Z: mazlíčci - 2 činčily vlnaté, 2 osmáci degu, 2 zakrslí králíci, 1 morče, 1 křečík džungarský, 1 křeček zlatý BcA. Andrea Stehlíková, grafické zpracování 23 let, svobodná P: studentka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta multimediálních komunikací, obor Průmyslový design) K: výtvarná činnost drátování, kreslení, modelování, navrhování dekorativních a užitkových předmětů, animování cestování architektonické památky, galerie, muzea Z : vlastní nejdelší vlasy v Křižanově, ráda se směje, vadí jí lidé se špatnou náladou a ti, kteří se mračí David Nobicht, sportovní okénko 23let, svobodný P: referent nákupního oddělení, V.M. K: sport všeobecně (podle období fotbal, hokej ) -přátelé -práce: "Divné, že? Pracuji a buduji na domácím stavení, ale v současné době se rád zapojuji s dobrou partou dokončení fotbalového areálu, který by měl být naší slušnou vizitkou a do budoucna víceúčelový pro nás občany" Jana Stehlíková, kulturní okénko nar. 1962, 2 děti P: od roku 1990 učitelka MŠ v Křižanově K: zahrada, pletení, batika, tvorba dekorací z přírodních materiálů, Z: až bude v důchodu, chce cestovat (snad i dříve) Mgr. Jana Procházková, iniciátorka projektu 40 let,3 děti, 1 vnučka P: dělá to,co ji zrovna baví K: lidičky malí i velcí Z: umí vás i sebe nadchnout a srší optimismem Motto: To zvládnem!!! Ing. Kateřina Rousová, kalendář akcí 31 let, vdaná, 2 děti P: zemědělská inženýrka, nyní maminka na plný úvazek K: psi, příroda, cestování, malování na hedvábí a jiné výtvarné činnosti, divadlo, hudba, přírodní léčitelství a věci mezi nebem a zemí Z: pracuje s automatickou kresbou a maluje léčivé obrázky Ing. Kateřina Suchánková, hobby koutek 27 let, vdaná, 1 dítě P: stavební inženýrka na mateřské dovolené K: zahrada, květiny, ruční práce, četba odborné literatury o zahradě, instruktáž aerobiku na stacionárních kolech, scénický tanec, sportovní gymnastika, jízda na kole a plavání Z: VŠ studovala v angličtině, pravděpodobně vypěstovala největší výnos brokolice v Křižanově :o) Mirek Sýkora, ekologické okénko 22 let, nezadaný P: student MZLU v Brně, obor dřevařství K: má rád dobrou muziku, legraci a divadlo, je členem křižanovského ochotnického spolku Tyjátr Z: nejčastěji jej uvidíte vznášet se nad Křižanovem na křídlech paraglidu Externí spolupracovníci Zpravodaje Vám budou představeni v příštím čísle. Jsou to: Jaromír Bursa, Mgr. Leona Karasová, Jiří Šibor, Ivo Karas.

12 K ŘIŽANOVSKÝ Z PRAVODAJ strana 12 POZVÁNKA NA OSLAVY 40 LET OD ZALOŽENÍ SK FC KŘIŽANOV Datum oslav : 21. června 2008 ve sportovním areálu FC Křižanov. Program oslav : 8,00 hod. utkání přípravek - Sokol Křoví 9,00 hod. utkání žáků - TJ Jívoví 10,00 hod. utkání dorostu - Sokol Křoví dívky 11,00 hod. utkání III.třída - Křižanov Strážek 13,30 hod. SLAVNOSTNÍ PROGRAM - Přivítání hostů - Pohled do minulosti - Předání uznání za rozvoj sportu v Křižanově - Zdravice hostů 15,00 hod. utkání STAŘÍ PÁNI x BOLKOVA JEDENÁCTKA Od 20,00 hodin společenské posezení se skupinou MEŠ. Sportovní klub FC Křižanov zve všechny sportovní příznivce Městyse Křižanova a okolí, bývalé hráče, ostatní mládež i celé rodiny. Výbor SK FC KŘIŽANOV inzerce Prodejna: Novosady 96/48, Velké Meziříčí Prodej sportovních kol Servis kol Prodej oblečení a doplňků ROCKSHOX centum GIANT test center Zákaznické výhody Každý měsíc akční nabídka tel.:

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku

ZPRAVODAJ. PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích a na Hradištku ZPRAVODAJ V Y D Á V Á O B E C H R A D I Š T K O JARO 2014 Foto: RUDOLF ZDĚNEK PROČ SE STĚHUJE OBECNÍ ÚŘAD Rozhovor s Evou Kondrysovou Pohodlnější stravování pro školáky O počátcích fotbalu v Pikovicích

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

Opravují kostelík i mostky

Opravují kostelík i mostky Založeno roku 1919 22. dubna 2009 Ročník XX. číslo 16 Cena: 9 Kč CO VÁS ČEKÁ Vyprávění válečného reportéra, senátora a držitele ceny Ferdinanda Peroutky Ing. Jaromíra Štětiny HROZÍ NÁM STŘET CIVILIZACÍ?

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012

JEDOVNICKÝ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2012 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 09/10 2012 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 6 Z policejních záznamů... 7 Společenská kronika...

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

REDAKČNÍ SLOUPEK UVNITŘ LISTU. číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 3 březen 2009 ročník VII www.dobrany.cz zdarma do všech domácností REDAKČNÍ SLOUPEK Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci, od loňského září vás pravidelně informujeme o tom, že náměstí čeká stavba

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 26 březen 2015 (264) náklad 1670 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

PODČÁRNÍK. číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 6 červen 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností Konvoj vojenských historických vozidel na dobřanském náměstí. PODČÁRNÍK Asi to také znáte, občas se na vás hrne tolik špatných zpráv,

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun

Charitativní ples se konal již podesáté. Dětem vynesl šedesát tisíc korun Založeno roku 1919 10. března 2010 Ročník XXI. číslo 10 Cena: 12 Kč DNES Poradna České obchodní inspekce (ČOI) Pravidelná poradna Sdružení obrany spotřebitelů, která fungovala jednou za čtrnáct dní ve

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více