ŽIJTE S NÁMI BROKER KONGRESEM. Síla komunikace Ladislav Špaček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIJTE S NÁMI BROKER KONGRESEM. Síla komunikace 6. 11. 2014. Ladislav Špaček"

Transkript

1 ŽIJTE S NÁMI BROKER KONGRESEM Síla komunikace Proč přicházíme o zákazníky? Protože neumíme komunikovat. Soustředíme se na kvalitní službu a myslíme si, že máme vystaráno. Omyl. To je málo. Náš životní úspěch je ze 60 procent založen na networkingu, tedy síti vazeb, známostí, kontaktů, které nás všechny obklopují. Čím je tato síť hustší, tím větší možnosti v životě máme. Ocitneme li se v tísni nebo na životní křižovatce, požádáme o pomoc kamaráda nebo známého, nebo naopak, někdo z okruhu našich známých může sám přijít s nabídkou a my v ní vytušíme svoji příležitost. Dalších 30 procent životního úspěchu nám získává dojem, jaký dokážeme vzbudit, a jen 10 procent úspěchu spočívá v tom, jací odborníci skutečně jsme. Snadno se o tom přesvědčíme při návštěvě lékaře. Copak jsme schopni rozpoznat, jaký je pan doktor odborník? Víme, kolik má atestací, jak prospíval na fakultě, četli jsme jeho články v odborném tisku? V šedesátých letech provedl Albert Mahrabian výzkum účinnosti neverbální komunikace. Jeho zjištění bylo překvapivé: na výsledném dojmu se podílí vizuální složka 54 procenty. Sem zařadíme vzhled přednášejícího, jeho oblečení, upravenost, dále pak gesta, mimiku, postoj, emotivnost jeho vystupování, pohyb. Z 34 procent vnímá divák zvukovou složku, tedy hlas, jeho zabarvení, polohu, dynamiku (sílu a hlasitost), spád řeči, intonaci, artikulaci, rychlost, pauzy. A pouhých 9 procent zbývá na verbální, tedy obsahovou složku sdělení. Zjištění, že větší podíl informace nese obraz, tedy že dojem vítězí nad obsahem verbálního sdělení, nás musí vést k důrazu na komunikační složku naší práce se zákazníkem. Nestačí dobře prodávat, bez účinné komunikace bude náš obchodní vztah uhasínat a chřadnout. Ladislav Špaček

2 Program 09:15-09:45 Registrace 10:00-11:00 Zahájení Broker kongresu Zdeněk Sluka 11:00-11:15 Hypoteční banka Jan Sadil 11:20-12:20 Proč ztrácíme zákazníky Ladislav Špaček 12:20-13:20 Oběd Přednášky Sál I Sál II Sál III Sál IV 13:20-13:50 Andrea Mališová Martin Holý Tomáš Němeček Martin Pilař MetLife TrendLife, pojišťovna MetLife Hypoteční banka Modelujeme s Hypoteční bankou Akcenta Financování na míru efektivní řešení (nejen) pro specifickou klientelu Stavební spořitelna České spořitelny Financování od Buřinky pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva 14:00-14:30 14:40-15:10 Olga Hebká Jiří Augustin Rudolf Štika Lenka Kohoutová ERGO pojišťovna Majetkové pojištění JINAK Broker Trust Ze života poradců vlastní hypotéka Komerční Banka Hypotéky v Komerčce Wüstenrot Pro ty, kterým nestačí jen refinancovat jednodušší už to být nemůže Jan Brejl Vladimír Srp Miroslav Filinger Martin Seidl GE Money bank Nechci slevu zadarmo Broker Trust Pojištění zástavy na 10 způsobů Expobank CZ (Ne)standard na hypotečním trhu UNIQA pojišťovna Myslete UNIQA! 15:10-15:30 Coffee break 2

3 Přednášky Sál I Sál II Sál III Sál IV 15:30-16:00 Pavel Jílek Jan Svačina, David Řehoř Jana Pazourková Jaroslav Horáček Komerční pojišťovna HYPO úvěrové pojištění Equa bank Novinky Equa bank 2014 Raiffeisenbank Ať je doba kamenná nebo rok 2014 Sberbank Sberbank FÉR úvěry on-line 16:10-16:40 Veronika Bláhová, Vítězslav Havliš Radovan Ivánek Jana Vaisová Michaela Staňková Allianz Pojišťovna Bojujte s Allianz proti rakovině Diners club Co klienti nejvíc ocení na Diners Clubu Raiffeisen stavební spořitelna Felixův úvěr spotřebitelské úvěry trochu jinak UniCredit Bank Úrokové sazby a novinky v UniCredit Bank 16:50-17:20 Dušan Šídlo Broker Trust Komu se vyplatí úvěrové pojištění v bance? Jiří Šindelář USF ČR Novinky v regulaci, rok 2014 aneb znovu v zajetí zákona 38 II Workshopy 13:20-14:20 14:30-15:30 15:40-16:40 Barbora Vida, Karel Řepa GALARD I v businessu můžete vypadat chic, aneb jak zapůsobit nejen svy m osobním kouzlem Základní informace o vhodném odívání pro firemní a společenské akce, dress code a jeho zásady pro muže a ženy. Praktická ukázka nejčastějších chyb v odívání. A v neposlední řadě, jak správně vybrat vhodnou obuv a jak se o ni starat. Michelle Losekoot Jak se prodat na internetu Víte, že za vámi stojí jedna z nejsilnějších světových PR agentur, reklamní agentura a mezinárodní noviny? Ano, tím vším vám může být internet, pokud jeho síly umíte dobře využívat. Jak vytvořit s co nejmenším budgetem co největší zásah? O čem jsou všechny ty sociální sítě, blogy a internetová média a jak s nimi zacházet? Krátký workshop nabídne pohled na možnosti propagace na internetu. Daniel Gamrot Přemy šlejte efektivně s myšlenkovy mi mapami Najít klíčové informace a umět je použít je jednou ze základních součástí sebeorganizace. Dát jim řád a směr, vytvořit si z nich podklad pro fyzickou realizaci, vědět, jak ukočírovat hlavu plnou nápadů, které se právě díky informacím začnou v nemalém množství objevovat. Myšlenkové mapy jsou jednoduchou technikou, která vám pomůže s proměnou nápadů na reálné úkoly. A nejen to dotkneme se také analýz, plánování, prezentací či brainstormingu. změna v programu vyhrazena 3

4 Špičkové zázemí Férové provize Nejstabilnější brokerpool Partner pro Váš byznys

5 Naši partneři 5

6 Broker Trust Kolik stojí životní pojištění? Odpoví ukazatele nákladovosti Pojišťovny se shodly na novém standardizovaném ukazateli nákladovosti (SUN), ktery od roku 2015 budou muset zveřejňovat u každé smlouvy investičního pojištění. Podívejme se, jaké ukazatele nákladovosti životního pojištění u nás existují a jak mohou finančním poradcům usnadnit porovnání pojistny ch produktů z pohledu vy še poplatků. Dušan Šídlo PER (Product Expense Ratio) Ukazuje celkovou výši poplatků z pojistného. Sděluje klientům, kolik procent ze zaplaceného pojistného bude použito na úhradu nákladů. Je však pouze dílčím ukazatelem. Počítá totiž jen s poplatky z pojistného, nikoli s manažerskými a dalšími poplatky z objemu spravovaných aktiv. Například PER ve výši 10 % říká, že z celkově zaplaceného pojistného připadá na uvedené poplatky právě 10 %. RiY (Reduction in Yield) Tento mezinárodně uznávaný ukazatel, jehož uveřejňování je v řadě zemí povinné, sděluje, jaký dopad mají poplatky spojené s pojištěním na výnos čili vyjadřuje procento, o které veškeré poplatky sníží předpokládaný roční dosažený výnos. Hodnota RiY vždy závisí na zvolených fondech, do kterých je pojistné investováno. Například, když budeme investovat do fondu s očekávaným zhodnocením podkladových aktiv 6 % ročně a hodnota RiY bude 3,5 %, znamená to, že čistá roční výkonnost investice v pojištění bude jen 2,5 %. TANK (Typická absolutní nákladovost konstrukce) Ukazatel celkové nákladovosti, který říká, o kolik procent se sníží výsledná investiční částka ve srovnání s ideálním (bezpoplatkovým) produktem. Protože se celkové náklady mnohdy různí v závislosti na zhodnocení podkladových aktiv (fondů, do kterých je pojistné investováno), vypočítává se ukazatel TANK na modelových situacích s předpokládanou mírou zhodnocení. Pokud má například daný produkt nákladovost vyjádřenou ukazatelem TANK na úrovni 25 %, znamená to, že bychom měli dostat na konci 75 % předpokládané budoucí hodnoty investice. atank (anualizovany TANK) Ukazatel, který vyjadřuje, o kolik procent sníží poplatky roční výnos pojištění. Jde tedy o stejný ukazatel jako RiY. SUN (Standardizovany ukazatel nákladovosti) Trojjediný ukazatel, který říká, jaká část pojistného zaplaceného za dobu předpokládaného trvání smlouvy půjde na poplatky (zohledňuje jen poplatky z pojistného a nebere v úvahu věrnostní bonusy), jaká do rizikového pojistného a jaká část je investována do fondů. Hodnoty tohoto ukazatele budou pojišťovny muset zveřejňovat u každé smlouvy investičního životního pojištění, a to od roku Tento ukazatel však není vhodný k jednoduchému porovnání nákladovosti různých pojistných produktů. RIP (Ryzí index pojištění) Ukazatel, který hodnotí výši rizikových poplatků pro případ úmrtí. Vyjadřuje průměrnou přirážku pojišťovny k takzvanému ryzímu pojistnému, které odpovídá úmrtnostním tabulkám Českého statistického úřadu. Hodnotí tedy výši nákladové a ziskové marže pojišťovny. Čím nižší je hodnota tohoto ukazatele, tím nižší rizikové poplatky si daná pojišťovna v průměru účtuje. RUP (Rating úrazového plnění) Ukazatel, který hodnotí štědrost výplatních schémat pojišťoven, tedy oceňovacích tabulek a systému takzvaného 6

7 progresivního plnění v rámci pojištění trvalých následků úrazu se závažnými dopady (úrazy s alespoň 10 % tělesného poškození). Například hodnota RUP ve výši 80 % nám sděluje, že daná pojišťovna plní v průměru o 20 % méně ve srovnání s nejštědřejším produktem na trhu. A který z těchto ukazatelů nejlépe odpoví na otázku, jak drahé je investiční životní pojištění? Ani jeden ukazatel není dokonalý (a pojišťovny dokážou najít cesty, jak jeden ukazatel uměle vylepšit), proto se musíme dívat na výsledky daného pojištění v několika ukazatelích. Nízkonákladový produkt životního pojištění bude mít nízkou hodnotu PER (značí nízkou výši poplatků z pojistného), nízký RiY (pojištění má férové poplatky za správu investic) i RIP (pojištění nemá předražené rizikové pojistné pro případ smrti). Pouze porovnáním všech těchto ukazatelů máme jistotu, že daný produkt je ve všech směrech férový (z pohledu nákladovosti). Hodnoty ukazatelů PER, RiY a RIP mají finanční poradci Broker Trustu uvedeny pro jednotlivé produkty v on-line metodikách v BeTy. Některé ukazatele zveřejňujeme i na stránkách našeho blogu. Najít odpověď na otázku, které investiční životní pojištění je levné a které naopak předražené, je tak dnes otázkou jen několika málo minut. Pomáháme klientům s financováním jejich podnikání A proč zrovna naše úvěry? Partner pro Vaše podnikání Jedině u RB úvěrů můžete klientovi předem spočítat, zda a jakou výši úvěru dostane. Výši úvěru jsme v RB schopni nabídnout i na základě obratu klienta na podnikatelském účtu v kterékoli bance v ČR. Klientům zprostředkujeme zajištěný úvěr i bez vlastní nemovitosti pomocí záruky ČMZRB. I podnikatelé si nyní mohou snížit úroky úvěru pomocí služby tzv. offsetu. Tj. zápočtem volných finančních prostředků na spořícím účtu. Snížili jsme úrokové sazby pro nové klienty. Umíme refinancovat podnikatelské úvěry.

8 Broker Trust BýT online je fajn Také neradi trávíte svůj drahocenny čas hledáním informací potřebny ch k Vaší práci? Na počátku novodobé epochy poskytování hypoték byla metodika velikosti šanonu A4. Dnes, téměř o 20 let později, Vám k práci s metodikami dvanácti bank postačí přístup k internetu prostřednictvím počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Broker Trust Vám již 5 let šetří čas s vyhledáváním potřebny ch informací díky nástroji Metodiky online. Jiří Augustin Odlišné metodiky jednotlivých hypotečních bank, které se navíc neustále mění, často definují nejlepší nabídku pro klienta. Proto jsme vyvinuli nástroj Metodiky online, ve kterém snadno najdete odpovědi jednotlivých bank k více jak 100 tématům. Základními vlastnostmi tohoto nástroje jsou rychlost, aktuálnost a uživatelská přívětivost. Na několika příkladech si ukážeme, jak snadno se s Metodikou online pracuje. Máte svoji neoblíbenou banku? Není nic jednoduššího, než nastavení výběru preferovaných bank, od kterých chcete znát požadovanou informaci. Nechce se Vám hledat potřebné téma v dlouhém seznamu? Stačí zadat vhodnou frázi a za pomoci fulltextového vyhledávání jej najdete během pár okamžiků. ČS EQB EXPO GEMB HYBA KB mbank OB RB SB UCB WHB kontokorent ZOBRAZIT Potřebujete vědět více? U vybrané odpovědi klikněte na ikonu a zobrazí se Vám odkaz na stažení kompletní metodiky příslušné banky. - Témata 6. Výdaje kontokorent 6. Výdaje > kontokorent! Dle sdělení banky se do bonity započítává 1/12 limitu využívaného kontokorentu (čerpán v posledních 6 měsících). x Aktualizace: 8

9 AEGON Hypotéka Nabídněte svým klientům opravdu spolehlivé zajištění hypotečního úvěru 3 důvody proč zvolit AEGON Hypotéku Kvalitní pojištění za dobrou cenu Za dobrou cenu poskytuje silnou pojistnou ochranu nejen pro případ smrti, ale i invalidity, pracovní neschopnosti či závažných onemocnění. Pojistné krytí se vztahuje na všechny stupně invalidity včetně prvního, který je v současnosti nejčastěji přiznávaný. Nehrozí podpojištění Díky kombinaci konstantní a klesající pojistné částky klient neriskuje podpojištění. To je výhodné zejména pro klienty bez finanční rezervy. Šikovná kalkulačka Jednoduchá kalkulačka s přehledným nastavením rizik automaticky počítá výši pojistného a umožňuje přímo z modelačního programu Aegon Expert generovat pojistnou smlouvu do PDF. Zeptejte se na detaily Kontaktní centrum Aegon Objednejte si školení Iva Švancarová Měníme zítřek

10 Roman Vymětal GE Money Bank partner firem i lídr v inovacích Banka disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v ČR a je předním bankovním inovátorem. GE Money Bank se společností Broker Trust dlouhodobě spolupracuje v oblasti hypoték nebo spotřebitelsky ch půjček, nově se spolupráce rozrůstá také o služby pro firmy a podnikatele včetně podniků s obratem nad 200 milionů korun. Komerční bankovnictví Roman Vymětal Manažer pro třetí strany GE Money Bank , Roman Vymětal se pohybuje v bankovnictví již 15 let. V GE Money Bank nyní zastává pozici Manažera pro třetí strany komerčního bankovnictví. Investiční úvěry Firmy i podnikatelé, kteří chtějí rozvíjet své podnikání, mají v GE Money Bank na výběr ze široké palety investičních úvěrů. Jednou z vlajkových lodí je úvěr EU Investice, jehož hlavní výhodou je záruka Evropského investičního fondu, díky které je získání úvěru až 10 milionů korun snazší, rychlejší a se sníženými požadavky na zajištění. Záruka je zdarma a bez další administrativy. Provozní financování Provozní úvěry umožňují pružné a rychlé financování provozu a představují vítanou finanční rezervu na nečekané výdaje. Jde o revolvingové nebo kontokorentní úvěry, které jsou určeny firmám i podnikatelům. Oblíbenou variantou provozních úvěrů je nezajištěný úvěr Flexi Provoz s regulací dle realizovaných obratů na běžném účtu klienta. GE Money Bank: jednička ve financování zemědělství Díky více než třetinovému podílu na trhu zemědělských úvěrů je GE Money Bank nejsilnějším partnerem zemědělců v Česku. Díky zkušenostem GE Money Bank s podáním více než 1200 projektů ve výši přes 8 miliard korun se výrazně zvyšují šance žadatelů na úspěch o evropskou či státní podporu. Řešení na míru pro lékaře, právníky i developery GE Money Bank nabízí výhodné produkty například pro svobodná povolání. Lékaři mohou až do konce roku 2014 získat splátkový úvěr Expres Business nezajištěný s garantovanou úrokovou sazbou 6,3 % p. a. Banka nabízí rovněž nemovitostní financování a soustředí se nově také na podporu středního a vyššího segmentu firem s obratem až 120 milionů korun ročně. 10

11 Podzimní pecky z ING! Trvalé následky úrazu dvojnásobné pojistné plnění! Akční nabídka Dvojnásobná pojistná částka na připojištění trvalých následků úrazu pro všechny nové klienty, kteří sjednají životní pojištění ING Smart s počátkem pojištění v období od do Smrt následkem úrazu nově s progresivním plněním 100 %! Akční nabídka Zvýšená progrese na 100 % v případě smrti úrazem v dopravním prostředku, nyní nově včetně MHD, motocyklů, kol a chodců. Platí pro všechny nové klienty, kteří sjednají životní pojištění ING Smart s počátkem pojištění v období od do esmlouva Rychlé a bezchybné on-line zpracování, žádné zbytečné intervence a rychlejší výplata provizí. eplatby první pojistné zaplaceno již při podpisu smlouvy! Nově umožňujeme úhradu prvního pojistného platební kartou nebo převodem z účtu přes platební portál na stránkách (bude spuštěno do konce roku 2014). Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný.

12 Retailové bankovnictví Jan Brejl Key Account Manager GE Money Bank , Ve finančnictví působí již 10 let. Do GE Money Bank nastoupil před čtyřmi lety a od té doby působil na mnoha obchodních pozicích regionální hypoteční manažer, ředitel pobočky a nyní působí jako Key Account Manager pro externí partnery. Hypotéka bez vstupních poplatků a dalších produktů GE Money Bank nabízí celou škálu účelových i neúčelových hypotečních úvěrů s pevnou i variabilní úrokovou sazbou. Nízké úroky již od 2,19 % p. a. banka nabízí bez toho, aby klienti museli uzavírat další produkty, například životní pojištění či kreditní karty. Stačí, aby GE Money Bank využívali jako hlavní banku a s kreditním příjmem minimálně Kč na běžném účtu získají slevu z úrokové sazby ve výši 0,5 %. Hypoteční úvěr je bez poplatku za poskytnutí, vedení úvěrového účtu, odhad nemovitosti i za mimořádné splátky. Expres půjčka a Konsolidace půjček Spotřebitelské půjčky nabízí GE Money Bank až do výše Kč. Vedle rychlé Expres půjčky zákazníci často využívají Konsolidaci půjček, která umožňuje sloučit dohromady spotřebitelské půjčky, kontokorenty, kreditní karty i půjčky splátkových společností, a to až tří členů rodiny najednou. GE Money Bank navíc garantuje všem, kteří si své půjčky konsolidují do konce října, nižší úrokovou sazbu než na jejich současných závazcích. Genius Free & Flexi: běžny účet zdarma Běžný účet Genius Free & Flexi od GE Money Bank patří mezi nejvýhodnější na trhu, v nezávislých testech pravidelně obsazuje přední příčky. Účet je bez poplatků za běžné služby zdarma jsou všechny příchozí tuzemské platby a odchozí tuzemské platby, zadané v Internet Bance. Klienti dále získají bez poplatků také platební kartu a čtyři výběry z bankomatů GE Money Bank měsíčně. Běžný účet Genius Free & Flexi je zdarma, pokud klienti splní podmínku minimálního kreditního příjmu 7000 Kč měsíčně. V praxi tedy stačí, aby si zákazníci na účet nechali pravidelně zasílat výplatu. Přenesení účtu do GE Money Bank je snadné, banka vše vyřídí za klienta bez toho, aby musel svou bývalou banku navštívit. Jan Brejl 12

13 TrendLife Rizikové životní pojištění Upozornění: Upozornění: Tento materiál poskytuje vzhledem ke své formě a omezenému rozsahu pouze Tento rámcové materiál a dílčí poskytuje informace. vzhledem Pro získání ke podrobnějších své formě a omezenému informací je rozsahu nutné vždy pouze rámcové vycházet a z dílčí konkrétních informace. pojistných Pro získání podmínek, podrobnějších smluvních informací ujednání nutné a aktuálních vždy vycházet sazebníků z pro konkrétních tyto pojistné pojistných produkty. podmínek, smluvních ujednání a aktuálních sazebníků pro tyto pojistné produkty. HLavní výhody pojištění HLavní výhody pojištění Slevy v rámci programu MetLife Fair až Slevy do v výše rámci 23 programu %* MetLife Fair až do výše 23 %* Pojistné je placeno jen 2/3 pojistné doby Pojistné z hlavního je placeno krytí jen a 2/3 Úvěrové pojistné doby asistence. z hlavního 1/3 pojistné krytí a doby Úvěrové je asistence. zdarma. 1/3 pojistné doby je zdarma. Sleva 10 % pro hlavního pojištěného za Sleva vyšší 10 pojistné % pro hlavního částky. Pokud pojištěného za pojistné vyšší pojistné částky pro částky. hlavní Pokud krytí pojistné a pro Úvěrovou částky pro asistenci hlavní přesáhnou krytí a 2 pro 000 Úvěrovou 000 Kč. asistenci přesáhnou Kč. Sleva 15 nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného Sleva 15 nebo za 30 pojištění % pro smrti vedlejšího pojištěného s klesající pojistnou za pojištění částkou smrti a za s Úvěrovou klesající pojistnou asistenci. částkou a za Úvěrovou asistenci. Na jednu smlouvu lze pojistit 1 Na hlavního jednu smlouvu pojištěného, lze pojistit 1 hlavního vedlejšího pojištěného, a až 5 dětí. 1 vedlejšího pojištěného a až 5 dětí. Pojistné plnění lze vinkulovat např. ve Pojistné prospěch plnění finanční lze vinkulovat instituce např. ve poskytující prospěch úvěr finanční klientovi. instituce poskytující úvěr klientovi. * Výše maximální slevy se může lišit pro * Výše jednotlivé maximální zájemce slevy o se pojištění může lišit dle pro věku, jednotlivé zaměstnání, zájemce kouření. o pojištění dle věku, zaměstnání, kouření.

14 Conseq Účastnické fondy ukázaly své výhody Systém spoření na penzi se státním příspěvkem prošel na počátku roku 2013 vy raznou proměnou. Nechme stranou zavedení takzvaného 2. pilíře, ktery se zejména s ohledem na politické tahanice setkal s nezájmem veřejnosti, a soustřeďme se na 3. pilíř, konkrétně na penzijní připojištění. V tomto systému je dnes téměř pět milionů klientů. Jde tak o jeden z nejúspěšnějších finančních produktů na českém trhu, zároveň však o produkt notně překonany. Nepříliš vy nosná jistota Základní charakteristikou penzijních fondů v již dříve fungujícím systému penzijního připojištění (dnes tyto fondy působí pod označením transformované) bylo to, že musely každý rok připsat alespoň minimální kladný výnos. V žádném roce nesměl fond zaznamenat výnos záporný. Ačkoliv tento prvek byl a některými lidmi i dnes je opěvován jako úžasná výhoda, ve skutečnosti představuje jednu z hlavních nevýhod těchto fondů. Cílem klientů by mělo být v období před odchodem do důchodu či čerpání výsluhové penze co nejefektivnější nakládání s jejich úsporami. U všech klientů mladších 45 let jde přitom o časový horizont minimálně 15 let. A zde nastává rozpor časový horizont správce transformovaného fondu je totiž jen jeden rok. Nemůže tak fond řídit s cílem dosahovat co nejlepších výsledků na horizontu pěti nebo deseti let, ale musí do fondu nakupovat takové investice, které na konci roku nebudou mít hodnotu nižší než na jeho počátku. Nejenže do fondu nemůže nakoupit akcie, a to ani největších firem na světě, nemůže nakoupit ani větší objem například státních dluhopisů se splatností pět let nebo delší. Protože i jejich hodnota může krátkodobě kolísat, což si fond nemůže dovolit. Výsledek? Fondy mají nakoupeny především krátkodobé dluhopisy, které dosahují velmi nízkých výnosů. Proto se zhodnocení peněz klientů rok co rok pohybuje pouze kolem úrovně inflace, řada fondů dokonce končí i pod ní. A v nejbližších letech to nebude lepší, spíše naopak. Kupní síla naspořených peněz se klientům těchto fondů snižuje, což je v přímém rozporu s cílem, které má spoření na penzi mít. Smysl tak má toto spoření jen díky státnímu příspěvku. Lákavá premiéra Na začátku roku 2013 proto byly zavedeny nové penzijní fondy, takzvané účastnické. Ty už povinnost připisovat kladný výnos každý rok nemají. Hodnota fondů může kolísat. Jinými slovy, v některém roce může hodnota úspor klientů i poklesnout, na druhé straně v jiných letech může i výrazněji vzrůst, a celkově tak mohou tyto fondy v delším období přinášet klientům mnohem vyšší zhodnocení. Hned rok 2013 tyto rozdíly ukázal v plné síle, když nejlepší transformované fondy připsaly výnos mírně nad dvě procenta, zatímco některé účastnické fondy dosáhly výnosu přes deset, či dokonce kolem 20 procent, uvádí ředitel prodeje společnosti Conseq Richard Siuda. Penzijní společnosti mohou nabízet vícero typů fondů, které se od sebe liší svou strategií mají různý poměr potenciálu výnosu versus míry kolísání hodnoty. Z těchto fondů si mohou klienti vybrat podle svého uvážení a různě je kombinovat. Některé společnosti ze svých fondů vytvářejí programy životního cyklu, jejichž portfolio je nejprve spíše dynamické, ale s blížící se penzí se postupně zvyšuje zastoupení konzervativních fondů. V době, kdy má klient ještě dlouhou dobu do penze, může hodnota jeho úspor více kolísat, a tím mít mnohem vyšší potenciál zhodnocení. Naopak v době, kdy se blíží čerpání úspor, je složení fondů nastaveno tak, aby jejich hodnota kolísala co nejméně v úplném závěru se prakticky přiblíží dnešním transformovaným fondům. Ačkoliv se v roce 2012 strhla kolem penzijních fondů mohutná kampaň, která lákala na poslední možnost založit si penzijní připojištění s úžasně výhodnou každoroční garancí, hned první rok fungování účastnických fondů ukázal, že nové nastavení je pro většinu klientů výhodnější, flexibilnější a umožňuje lépe zhodnocovat jejich úspory na stáří. Zejména čtyřicátníci a mladší by si přestup z transformovaného do nových účastnických fondů měli dobře promyslet. 14

15 Nebojte se přejít Nebojte se přejít ke Conseq penzijní společnosti se svým spořením na penzi. ke Conseq penzijní společnosti se svým spořením na penzi. Máte-li penzijní připojištění, jistě víte, jak malé výnosy v posledních letech přinášelo. Nové doplňkové penzijní spoření nabízí stejné státní příspěvky a daňové úlevy, ale mnohem vyšší potenciální výnosy penzijních fondů. Všechny fondy Conseq penzijní společnosti překonaly v roce 2013 výrazně i ty nejlepší fondy starého penzijního připojištění. Cílová částka a měsíční renta původního a nového penzijního spoření (transformovaný versus účastnický fond) Pro výpočet měsíční renty se uvažuje období výplaty 10 let bez zhodnocení zůstatku cílové částky po skončení spoření. V případě doplňkového penzijního spoření byl uvažován program ZENIT, dynamická asistovaná strategie životního cyklu s průměrným zhodnocením 3,31 % až 5,17 % ročně podle délky spoření. Transformované fondy penzijního připojištění byly kalkulovány s výnosem 1,5 až 2 % ročně podle délky spoření. Kalkulovaná zhodnocení jsou pouze orientační a nejsou garantovaná. Výnosy prostředků v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření mohou kolísat, hodnota těchto prostředků může růst i klesat a není zaručena návratnost vložených prostředků. 500 Více informací na Nové doplňkové penzijní spoření Tel: , Původní penzijní připojištění Spoření 10 let Spoření 15 let Spoření 20 let Spoření 25 let Máte-li penzijní připojištění, jistě víte, jak malé výnosy v posledních letech př Částka spoření Typ penzijního spoření Cílová částka Renta Cílová částka Renta Cílová částka Renta Cílová částka Renta Původní penzijní spoření připojištění nabízí stejné státní příspěvky a daňové úlevy, ale mnohem vyšší potenciáln 500 fondy Conseq Nové doplňkové penzijní 93 společnosti překonaly v roce výrazně i 000 ty nejlepší fon spoření Původní penzijní připojištění Nové doplňkové penzijní spoření Původní penzijní Cílová částka připojištění a měsíční renta původního a nového penzijního spoření (transfo Nové doplňkové penzijní spoření Spoření 10 let Spoření 15 let Sp Částka spoření Typ penzijního spoření Cílová částka Renta Cílová částka Renta Cílová čá Původní penzijní připojištění

16 Myslete UNIQA Od května 2014 přišla UNIQA pojišťovna s novým faceliftem produktu RŽP-D s podtitulem NOVÁ EDICE Nově byl rozšířen podpůrny ty m pro BT o servisního pracovníka Martina Musila (MM), kterého vyzpovídal vám již dobře známy Martin Seidl (MS). MS: Martine, spolupracujeme spolu již pár let a velmi mě těší, že jako člověk odkojený vínem budeš nově pečovat o oblast Moravy a zajišťovat servis pro tento region u tak významného partnera, jakým je Broker Trust. MM: Bezesporu je to pro mě další posun v kariéře a opravdu se těším na nové lidi, které poznám. Pevně věřím tomu, že zúročím své zkušenosti v Unice a budu mít tak poradcům Broker Trustu co nabídnout. MS: Martine, můžeš čtenářům nastínit, proč s inovacemi RŽP-D přišla UNIQA po relativně krátké době od poslední úpravy? Co bylo tím důvodem? MM: To je jednoduché. Naslouchali jsme námětům poradců, co jim může ještě více usnadnit práci při jednání s klienty, jaké pojištění klienti požadují a co potřebují k tomu, aby jim mohl poradce snadno vyhovět. Jakmile jsme posbírali zásadní podněty, ihned jsme se pustili do inovace. Pro nás jsou totiž poradci neocenitelným zdrojem informací z terénu a v určitém smyslu nám nahrazují výzkumy trhu. RŽP-D se řadí do kategorie životního pojištění a přejeme si, aby jej klienti vnímali jako nástroj, který jim nabízí řešení v situacích, kdy se objeví nečekaná komplikace s dopadem na jejich finanční situaci. Nechceme je zahltit krytími a produkty, ale soustředíme se na různé mezníky v jejich životě. To je i důvodem, proč máme jednotlivá připojištění přehledně rozdělena podle jejich dopadu na osobní finance na ty s dlouhodobým nebo krátkodobým dopadem. Uvedené řešení pozitivně vnímají jak poradci, tak klienti, kteří rovnou v návrhu smlouvy vidí nejen sjednaná rizika, ale i to, jakou životní situaci jim mají pomoci řešit. Pomocí RŽP-D se tedy snažíme klienty i poradce sekundárně vzdělávat, aby naše pojištění nebrali jen jako službu, ale i jako souhrn základních informací o tom, na jakých principech je životní pojištění všeobecně postaveno. MS: Jak poradci s novou edicí pracují? MM: Velmi si ceníme toho, že poradci tento model přijali za svůj a u klientů s ním pracují. V příchozí produkci tak začínají převažovat návrhy smluv primárně zaměřené na rizika s dlouhodobým finančním dopadem. Zároveň nás těší, že si většina poradců uvědomuje možné dopady závažných zdravotních komplikací, s klientem o nich mluví a konstruktivně je řeší. Jako riziko č. 1 vnímáme invaliditu, která přináší zásadní a trvalý zvrat do života klienta i jeho rodiny, a zásadně se podepisuje na jeho rodinném rozpočtu. Najednou v něm nejsou peníze na energie, lékaře, školné, služby, natož na splátky finančních a jiných závazků. Tyto skutečnosti si uvědomujeme a pro jejich minimalizaci jsme připravili několik nových řešení. MS: Riziko invalidity by tedy mělo být nadřazeno riziku smrti hlavního živitele rodiny? MM: Je potřeba si říci, že z hlediska finančních závazků je přiznání invalidity horší než smrt. V obou případech finanční závazky zůstanou, ale v případě invalidity má klient natrvalo podstatně nižší příjem, dluhy mu zůstanou, k tomu vysoké výdaje za léčbu a třeba na bezbariérovou úpravu bydlení. Smrt je rovněž fatální událostí, nicméně většinou je výpadek za nějaký čas kompenzován jiným rodinným příslušníkem. Prostě nic jiného nezbyde, než se začít ohánět. Tak jak se v posledních letech vyvíjela definice invalidity, tak se vyvíjel i pojistný trh, a pojišťovny k tomuto problému přistupují s patřičnou pozorností. V minulosti se dlouhodobý výpadek příjmu (kromě úmrtí) řešil hlavně v rámci trvalých následků úrazem, nicméně je důležité podotknout, že 95 % invalidit je přiznáváno z důvodu nemoci. MS: Invalidou se ale člověk nestane jen v důsledku úrazu MM: Máš pravdu. Je poměrně lehké si spočítat, kolika lidem byla přiznána invalidita z důvodu úrazu, jelikož je potkáváme na ulici a jejich postižení je viditelné. Nicméně kolem nás chodí mnohem větší počet lidí s invaliditou neviditelnou, jež je právě způsobena onemocněním. S přihlédnutím na výši invalidního důchodu vypláceného státem je zřejmé, že pojištění invalidity by mělo být součástí KAŽDÉ smlouvy životního pojištění. MS: Jak nová edice zohledňuje všeobecná pravidla České správy sociálního zabezpečení pro přiznání invalidity? MM: Protože nechceme, aby v tomto pojištění byly nejasnosti ohledně nároku na pojistné plnění, respektujeme rozhodnutí ČSSZ a plníme na základě jejího rozhodnutí o přiznání invalidity příslušného stupně. Neřešíme, jestli klientovi následně vznikl nárok na výplatu invalidního důchodu. Kombinaci klesající pojistné částky a fixní pojistné 16

17 Rizikové životní pojištění s dividendou Od produktu k k řešení Skvělé úvěrové pojištění s klesající s PČ PČ Pojištění invalidity s novými s možnostmi Unikátní pojištění horních končetin Nové Nové připojištění OČR OČR pro pro děti děti Pokud chcete vědět víc, víc, kontaktujte obchodní manažery pro pro BT: BT: Martin Seidl Mail: Tel. Tel Mob Martin Musil Mail: Tel. Tel Mob

18 částky ve výši 10 %, 20 %, 30 % máme hlavně proto, aby klient měl možnost si ošetřit jak prvotní jednorázové investice (úprava bydlení, vozidla, apod.), tak i důstojné zabezpečení dalšího života. Postupná výplata renty mu kompenzuje fatální přechod z běžného platu na nízký invalidní důchod. Klesající pojistná částka ve smlouvě zároveň znamená přijatelné pojistné, a odráží skutečnost, že na začátku pojištění má člověk zpravidla největší finanční požadavky a závazky, a postupem času na klientovi leží menší finanční zatížení (vytváření vlastních rezerv ze zvyšujícího se příjmu a klesající finanční závislost dětí s jejich startem do samostatného života). MS: V rámci tohoto krytí ale nabízíme i další užitečnou pomoc MM: Ano, to je pravda. Užitečným doplňkem tohoto připojištění je možnost čerpat pojistné plnění zálohově již na základě stanovení diagnózy. V případě, že klientovu žádost o zálohovou výplatu pojišťovna zamítne a klientovi přesto bude invalidita přiznána, bude mu vyplacen mimořádný bonus ve výši 10 % zálohového plnění. Tento benefit je důkazem toho, že chceme být pro naše klienty solidním partnerem s férovým jednáním. MS: Co dalšího bys rád u NOVÉ EDICE zdůraznil? MM: U pojištění smrti jsme se rozhodli jít cestou maximální variability, a to i proto, že se jedná o jedno z nejsnáze uchopitelných pojištění pro klienty. Díky nabídce konstantní i klesající pojistné částky, jejich kombinaci bez vzájemných omezení a možnosti zkrácené doby trvání pojištění dokážeme reflektovat jakékoli jejich požadavky. Navíc jako doplněk můžeme nabídnout připojištění smrti úrazem s dvojnásobným plněním v případě dopravní nehody. Nejčastěji sjednávaným připojištěním jsou bezpochyby trvalé následky úrazu. Dnes již automaticky s progresivním plněním, a u nás rovnou šestinásobným. Co už ale tak obvyklé na českém pojistnému trhu není, je sčítání procentuálního ohodnocení při poškození více částí těla při jedné pojistné události. Pro klienta to znamená vyšší pojistné plnění. Velmi zajímavým a na českém pojistném trhu exkluzivním doplňkem je připojištění horních končetin. Ocení jej hlavně lékaři, hudebníci, umělci, sportovci, ale i mnozí řemeslníci. A pozor, u tohoto připojištění neuplatňujeme rizikové skupiny z titulu zaměstnání. MS: Které připojištění považuješ za nejvýznamnější v segmentu životních situací s dočasným vlivem na život klienta? MM: V rámci skupiny rizik s dočasným vlivem jako nejdůležitější vnímáme pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, které kryje výpadky příjmu nejen z důvodu úrazu, ale i nemoci. Protože nemoci jsou příčinou téměř 90 % všech pracovních neschopností v ČR, považujeme toto zajištění za mnohem důležitější než pojištění denního odškodného při úrazu. Navíc jsme u denní dávky na pracovní neschopnost zrušili výluku na pracovní úrazy a umožňujeme i čerpání zálohového plnění před ukončením pracovní neschopnosti. MS: A máme něco nového i pro děti? MM: V rámci pojištění našich dětských klientů se můžeme pyšnit novým připojištěním denní dávky při ošetřování člena rodiny, což je další oblast, kde často dochází k výpadku rodinných příjmů a my ho dokážeme kompenzovat. Našim zákazníkům vyplácíme 60 % výpadku. MS: Moc ti děkuji za rozhovor, který snad nastínil všem spolupracovníkům Broker Trustu důvody, proč klientům nabídnout RŽP-D od UNIQA pojišťovny. Také doufám, že nám poradci nebudou přezdívat Pat a Mat podle známých postaviček z Večerníčku. My totiž chceme vytvořit duo profesionálů, jako byli Bodie a Doyle. Martin Seidl Martin Musil 18 Ing. Martin Musil Pracuje v UNIQA pojišťovně již od ukončení vysokoškolského studia. Ve volném čase holduje sportu a cestování. Kromě toho jako pravý Moravák miluje dobré víno a jídlo. Významně se podílel na tvorbě RŽP-D NOVÁ EDICE. Ing. Martin Seidl Má na starosti společnost Broker Trust již tři roky. Poskytuje vám produktová školení a odborné konzultace. Ve volném čase se věnuje hlavně rodině, sportu a hudbě. Jeho životním krédem je: Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Ne vždy se mu však daří toto pravidlo dodržet.

19 KDYŽ VÝHODNÁ REKONSTRUKCE, TAK S REKOPŮJČKOU Snadný a rychlý způsob financování jakékoliv úpravy bydlení, který je nesrovnatelně výhodnější než běžné spotřebitelské úvěry. HLAVNÍ VÝHODY AŽ DO VÝŠE KČ BEZ ZAJIŠTĚNÍ LEVNĚJŠÍ ALTERNATIVA SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU ÚROKOVÁ SAZBA OD 5,2 % ROČNĚ GARANCE ÚROKOVÉ SAZBY VE FÁZI ÚVĚRU ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ODPOČET ZAPLACENÝCH ÚROKŮ OD DANĚ MOŽNOST MIMOŘÁDNÝCH SPLÁTEK ŠIROKÉ VYUŽITÍ NA REKONSTRUKCE, MODERNIZACE A VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI ČERPÁNÍ AŽ 24 MĚSÍCŮ OD PODPISU SMLOUVY STÁTNÍ PODPORA A ÚROK Z VKLADŮ SNIŽUJÍ CELKOVÝ PŘEPLATEK ZA ÚVĚR MOŽNOST VYUŽÍT K ÚHRADĚ ZÁVAZKŮ U JINÉ BANKY (V PŘÍPADĚ DOLOŽENÍ ÚČELU NA BYDLENÍ) EKOPROGRAM BEZ POPLATKU ZA UZAVŘENÍ ÚVĚROVÉ SMLOUVY, ALE ZA PLNÉ PROVIZE PRO FINANČNÍ PORADCE NAVÍC SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÁ ÚROKOVÁ SAZBA VE VARIANTĚ REKOPŮJČKA PLUS PRO VÁS I VAŠE RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY PŘI HODNOCENÍ BONITY UZNÁVÁME 70 % PŘÍJMŮ Z PROVIZÍ ZVÝŠENÁ PROVIZE ZA REKOPŮJČKY SEPSANÉ OD DO AŽ DO DÁREK KE KAŽDÉMU ÚVĚRU SPOLEČENSKÁ HRA PRO CELOU RODINU FELIXOPOLIS K BYDLENÍ JEDNODUŠE

20 Pioneer Investments Pioneer Investments už dokázal, že umí být silným partnerem, který může nabídnout kvalitní služby a prvotřídní produkty. Letošní rok byl ve znamení hned několika produktových novinek a obchodně je pro nás zatím velmi úspěšný. Nechceme ale usnout na vavřínech a i nadále budeme přicházet s inovativními řešeními pro naše klíčové partnery, mezi něž se řadí také Broker Trust, říká Milan Šauer, ředitel distribuce Pioneer Investments ČR. Jaké fondy Pioneer Investments se letos setkaly s největším úspěchem u investorů? Většina peněz do našich fondů směřuje prostřednictvím jednorázových investic. Díky globálnímu zázemí máme možnost přicházet s investičními strategiemi, které i v současném prostředí velmi nízkých úrokových sazeb mohou nabídnout atraktivní výnos a mají schopnost dlouhodobě porážet inflaci. Mezi ně rozhodně patří hvězdné lucemburské fondy Pioneer, a zejména pak flexibilní dluhopisové strategie v korunové třídě, jako například Pioneer Funds Euro Strategic Bond (za první pololetí letošního roku zároveň nejprodávanější fond skupiny v ČR, v září oceněný 5 hvězdičkami od Morningstar) nebo Pioneer Funds Strategic Income (oba fondy dosahují od založení v EUR, resp. v USD výkonnosti p.a. vyšší než 6 % a výnosu do splatnosti v rozmezí 3 5 %). Jaké produktové novinky jste v uplynuly ch měsících uvedli na trh? V červnu jsme představili hned dvě zajímavé novinky: Pioneer All-Star Selection globální fond fondů v českých korunách, díky němuž mohou klienti v rámci jediného portfolia investovat do vícero akciových fondů předních světových správců. A také produkt životního cyklu RENTIER 3S, což jsou modelová portfolia složená z fondů renomovaných společností a nejvýznamnějších investičních správců světa. Produkt umožňuje vytvářet dynamičtější linie (například 100% akciové portfolio po dobu až 40 let) a díky unikátní alokační brzdě přitom klient může kdykoliv v průběhu nastaveného horizontu zastavit postupné zkonzervativňování svého portfolia. Je to zkrátka revoluční, jednoduchá a moderní alternativa, která elegantně řeší dlouhodobé investiční potřeby klientů a reflektuje aktuální daňovou legislativu. Zároveň průběžně rozšiřujeme i řadu zahraničních fondů, které nabízejí také měnově zajištěnou třídu v českých korunách a pravidelný dividendový výnos. Pro konzervativnější investory jsme v září na trh uvedli korunovou třídu smíšeného fondu Pioneer Funds Global Multi-Asset Target Income, který aktivně spravuje portfolio dluhopisů i akcií a cíluje dividendu 5 % při řízené volatilitě 5 10 %. Fond je k dispozici hned ve dvou měnově zajištěných korunových třídách. Klienti si tak mohou vybrat, zda chtějí výplatu dividend či nikoliv. Dividendovy ch tříd vybrany ch lucembursky ch fondů Pioneer jste letos představili více. Je o ně takovy zájem? Ano, poptávka je značná. Dividendový příjem v prostředí nízkých výnosů u konzervativních instrumentů je pro dlouhodobé investory rozumným kompromisem 20

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní.

BANKY A POJIŠŤOVNY. Allianz pojišťovna. Nejvyšší ocenění získaly ČSOB a pojišťovny Kooperativa a Allianz. Nejlepší neživotní. ceny hospodářských novin BANKY A POJIŠŤOVNY Nejlepší banka 2013 ČSOB Nejlepší životní 2013 Allianz Nejlepší neživotní 2013 Kooperativa Pavel Kavánek předseda a generální ředitel Jakub Strnad předseda Martin

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Jak se připravit finančně na penzi?

Jak se připravit finančně na penzi? Nabídka finančních služeb Modré pyramidy je kompletní Rozhovor: Petr Rychlý Dřevěný dům vás obejme Magazín klientů Modré pyramidy www.modrapyramida.cz Jak se připravit finančně na penzi? Proč myslet na

Více

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII?

profi Petr Kučera Bude ELIXIR lékem poradenství? PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? profi 5 /2013 PRVNÍ ČTVRTLETÍ TRHU JAK RADIT A PŘITOM NERADIT JAK ROZUMÍTE EKONOMII? SOS CONSULTING JAK SE HRAJE V PRVNÍ LIZE FLEXI POD LUPOU PŘÍLOHA PENZIJNÍ FONDY PŘÍLOHA POVINNÉ RUČENÍ Petr Kučera Bude

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

www.jsmepartners.cz Speciál 2012

www.jsmepartners.cz Speciál 2012 www.jsmepartners.cz Speciál 2012 2011 Rok úspěchů Spuštění dvou exkluzivních novinek v životním pojištění Allianz F1 a Uniqa Logika. Letošní reklamní kampaň Partners ve znamení animace a internetu. TV

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce

Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce Záludnosti finančních produktů pro finanční poradce 1 Únor 2015 Úvod 3 Stavební spoření 4 Znemožnění či ztížení splacení překlenovacího úvěru 4 Omezená garance úrokové sazby 5 Nestandardní možnosti výpovědi

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu

www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu www.jsmepartners.cz 2/11 Partners ve filmu 15. DEN 50% 50% Partners Partners Universe 10 Universe 13 Od 28. 5. 2011 společně do vesmíru fondů! 2 TÉMA JSME PARTNERS 4 Kampaně připravované ve spolupráci

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s.

Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti. magazín 2014. Generálníředitel ČPP a.s. magazín 2014 časopis pro klienty společnosti Bohemia Servis Finance a.s. Generálníředitel ČPP a.s. Jaroslav Besperát: Přístup ke klientovi bude alfou a omegou budoucnosti BS Money Centrum Dlouhodobý servis

Více

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011

navigátor Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP 4/2011 navigátor AKTUALITY HLAVNÍ TÉMA ROZVOJ ZAUJALO NÁS K ZAMYŠLENÍ NOVÉ TVÁŘE 4/2011 Jednoduše: Era se konkurence nebojí O svobodné firmě ČSOB Pojišťovna pohledem svého generálního ředitele Co přinese SSP

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více