PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS"

Transkript

1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**) (prodejní cena je nižší) Pro běžné pojistné 2,5 % z nákupní ceny Pro mimořádné pojistné 2,5 % z nákupní ceny Poplatek Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Za vedení účtu Poplatek za správu portfolií Strhávaný pojistitelem Měsíční inkasní poplatek Poplatek v závislosti na frekvenci placení Jednorázové poplatky***) pro pojistné smlouvy se stavem podílového účtu do ,99 Kč (včetně) pro pojistné smlouvy se stavem podílového účtu od Kč do ,99 Kč (včetně) pro pojistné smlouvy se stavem podílového účtu nad Kč roční Změna osobních nebo kontaktních údajů, rizikové skupiny pololetní čtvrtletní měsíční Změna pojistné částky pro případ smrti, varianty plnění, výše pojistného na hlavní pojištění, připojištění, frekvence placení pojistného či změna další pojištěné osoby Zkrácení pojistné doby, dřívější výplata Změna alokačního poměru, přesun podílových jednotek (PJ), prodej PJ 1 za pojistný rok zdarma Opakovaný prodej podílových jednotek z garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem Vypnutí/zapnutí portfolia životního cyklu Automatický přesun podílových jednotek do garantovaného fondu Vystavení vinkulace zavedení, zrušení, potvrzení, změna Potvrzení zaplaceného pojistného pro daňové účely Zaslání výpisu z podílového účtu (rekapitulace pojištění) jedenkrát ročně Vystavení kopie z dokumentace k pojistné smlouvě, mimořádného potvrzení, výpisu z podílového účtu nebo výpisu na žádost pojistníka (poplatek za jednu stranu) Náhrada nákladů za zpracování splátkového kalendáře Úhrada nákladů spojených se vznikem a správou pojištění při zániku pojištění z důvodu odmítnutí pojistného plnění nebo odstoupení pojistitele od pojistné smlouvy Zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistníka bez výplaty / s výplatou odkupného Zánik pojištění z důvodu neplacení pojistného, stav bez placení pojistného Obnovení placení pojistného Výplata plnění z pojištění složenkou na adresu Výplata plnění z pojištění na bankovní účet Vklad mimořádného pojistného Výše poplatku 35 Kč 17,50 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč 2 Kč 4 Kč 12 Kč 0 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 0 Kč 50 Kč 50 Kč 50 Kč 0 Kč 0 Kč 50 Kč 390 Kč Kč 500 Kč 500 Kč 0 Kč 50 Kč 0 Kč 2,5 % z vložené částky****) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433

2 * Prodejní cena je cena, za kterou pojistník podílové jednotky (PJ) pojistiteli prodává. Používá se v případě částečného prodeje PJ, stanovení odkupného, při převodu rezervy z důvodu změny parametrů původní smlouvy a vzniku nové pojistné smlouvy (program Refresh), v případě stanovení hodnoty účtu při komunikaci s pojistníkem, tj. např. v rekapitulaci pojistné smlouvy, při automatických přesunech, při zrušení portfolia v nabídce a při odečítání poplatků a dalších poplatků z účtu pojistníka a dále v případě připsání bonusu definovaného pojistnými podmínkami. ** Nákupní cena je cena, kterou pojistitel použije při přepočtu běžného pojistného nebo mimořádného pojistného na podílové jednotky. Používá se v případě zaplacení běžného nebo mimořádného pojistného, není-li v pojistných podmínkách ujednáno jinak. *** Poplatky se vztahují na prvního i druhého pojištěného i na připojištění dětí. **** Poplatek se neuplatňuje při investici do garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem. Část B. Poplatky za pojištění a připojištění pro případ smrti Měsíční poplatek v Kč za pojištění a připojištění pro případ smrti pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47802 * Je-li platná možnost konstantní pojistné částky s variantou plnění vyšší z hodnot (pojistná částka, hodnota účtu), pak při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje kladný rozdíl mezi platnou pojistnou částkou pro případ smrti a aktuální hodnotou podílového účtu. Pokud je hodnota podílového účtu vyšší než platná pojistná částka pro případ smrti, pak se tento poplatek nestrhává. Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. ** Poplatek strhávaný z účtu bude navýšen o procento rizikové přirážky, je-li stanovena. 2

3 Část C. Poplatky za ostatní připojištění Měsíční poplatek za připojištění zproštění od placení pojistného Zproštění od placení pojistného na hlavní pojištění z důvodu přiznání invalidního důchodu výplata plnění pro invaliditu Zproštění od placení pojistného na pojištění 1. pojištěného z důvodu přiznání invalidního důchodu výplata plnění pro invaliditu Zproštění od placení pojistného na pojištění všech osob z důvodu přiznání invalidního důchodu výplata plnění pro invaliditu Zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání na hlavní pojištění III. stupně II. + III. stupně III. stupně II. + III. stupně III. stupně II. + III. stupně 2 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky 6 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky 2 % z pojistného na všechna rizika 1. pojištěného s výjimkou pracovní neschopnosti a hospitalizace nemocí 6 % z pojistného na všechna rizika 1. pojištěného s výjimkou pracovní neschopnosti 2 % z pojistného na všechna rizika s výjimkou pracovní neschopnosti a hospitalizace nemocí 1. pojištěného 6 % z pojistného na všechna rizika s výjimkou pracovní neschopnosti 1. pojištěného 6 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky Minimální výše měsíčního poplatku za připojištění zproštění od placení pojistného činí 10 Kč. 3

4 Riziko Měsíční poplatek za úrazová připojištění v Kč*) **) Poškození od / Doba léčení na PČ první a druhý pojištěný dítě***) 1. RS 2. RS 3. RS 4. RS jedna RS Smrt úrazem Kč 7,55 9,42 17,35 34,71 5,31 Trvalé následky úrazu bez progrese Trvalé následky úrazu s TOP progresí Trvalé následky úrazu bez progrese zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti Trvalé následky úrazu s TOP progresí zvýšení plnění při omezení nebo ztrátě výdělečné činnosti Denní odškodné za dobu léčení úrazu s plněním zpětně Denní odškodné za dobu léčení úrazu s plněním nezpětně Denní odškodné za dobu léčení úrazu s plněním zpětně s progresí Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu s progresí 0,001% Kč 12,92 18,45 33,94 67,89 5,89 10% Kč 4,25 6,06 11,16 22,33 3,62 25% Kč 3,39 4,84 8,90 17,80 2,72 0,001% Kč 16,68 23,84 43,86 87,72 8,55 10% Kč 5,69 8,14 14,96 29,93 4,83 25% Kč 4,55 6,50 11,96 23,93 3,62 0,001% Kč 15,93 22,75 41,86 83,71 10% Kč 7,26 10,36 19,07 38,15 25% Kč 6,40 9,14 16,81 33,63 0,001% Kč 27,00 38,59 70,99 141,99 10% Kč 16,01 22,88 42,10 84,19 25% Kč 14,87 21,25 39,10 78,18 10 dnů 100 Kč 48,44 64,58 118,83 237,65 70,52 15 dnů 100 Kč 41,51 55,35 101,84 203,68 65,39 22 dnů 100 Kč 28,43 36,98 56,87 113,74 59,43 60 dnů 100 Kč 14,22 18,49 28,44 56,88 29,72 10 dnů 100 Kč 35,28 47,03 86,55 173,10 49,36 15 dnů 100 Kč 30,24 40,32 74,18 148,36 45,77 22 dnů 100 Kč 20,71 25,89 47,63 95,25 41,61 60 dnů 100 Kč 10,35 12,94 23,81 47,63 20,80 10 dnů 100 Kč 52,80 70,39 129,52 259,04 76,87 15 dnů 100 Kč 45,24 60,33 111,01 222,02 71,27 22 dnů 100 Kč 30,99 40,31 61,99 123,98 64,79 60 dnů 100 Kč 15,50 20,16 31,00 62,00 32,40 od 1. dne 100 Kč 6,19 7,74 14,24 28,48 15,65 od 1. dne 100 Kč 6,75 8,44 15,52 31,05 17,06 * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. Při sjednání 2násobného plnění při autonehodě je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 23 %. Poplatek strhávaný z účtu pro 5. rizikovou skupinu (Profesionál) pro pojistné smlouvy uzavřené od (včetně) je navýšen o 100 % oproti poplatku strhávaného z účtu za 4. rizikovou skupinu. Poplatek strhávaný z účtu pro 6. rizikovou skupinu (Adrenalin) pro pojistné smlouvy uzavřené od (včetně) je navýšen o 200 % oproti poplatku strhávaného z účtu za 4. rizikovou skupinu. ** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. *** Platí pro děti pojištěné v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného s volbou shodného plnění. Je-li sjednáno plnění poloviční, pak je poplatek strhávaný z účtu za trvalé následky a denní odškodné ponížen o 50 %. Při sjednání varianty plnění nad rámec Oceňovací tabulky I je výsledný poplatek navýšen o 100 %. 4

5 Měsíční poplatek v Kč za připojištění invalidity pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) Pro invaliditu I. + II. + III. stupně Pro invaliditu II. + III. stupně Pro invaliditu III. stupně 15 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 Měsíční poplatek v Kč za připojištění invalidity pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) Pro invaliditu I. + II. + III. stupně Pro invaliditu II. + III. stupně Pro invaliditu III. stupně 66 62, , , , , , , , , , , , , , ,66438 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. Měsíční poplatek v Kč za připojištění závislosti na péči II. IV. stupně pro pojistnou částku ve výši Kč 0 4 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07200 Měsíční poplatek v Kč za připojištění příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky pro pojistnou částku ve výši Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění rozšířené varianty pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) ***) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17094 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. *** Při sjednání rozšířené varianty s opakovaným plněním je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 20 %. Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění rozšířené varianty mírnější rozsah pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) ***) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08803 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. *** Při sjednání rozšířené varianty včetně mírnějšího rozsahu s opakovaným plněním je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 20 %. 7

8 Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění základní varianty pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04402 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění základní varianty mírnější rozsah pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04842 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. 8

9 Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění varianta Vrozené vady dětí pro pojistnou částku ve výši Kč , , , , , , ,40609 Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění varianta Závažné následky očkování pro pojistnou částku ve výši Kč Aktuální věk Poplatek Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění varianta Cukrovka a její komplikace pro pojistnou částku ve výši Kč 15 17, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč Denní odškodné za pracovní neschopnost nemocí pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Plnění nezpětně od: Plnění zpětně (u pracovní neschopnosti delší než 90 dnů) od: 15. dne 29. dne 15. dne 29. dne Aktuální věk Poplatek Poplatek Poplatek Poplatek 15 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

11 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč Denní odškodné za pracovní neschopnost nemocí pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Plnění nezpětně od: Plnění zpětně (u pracovní neschopnosti delší než 90 dnů) od: 15. dne 29. dne 15. dne 29. dne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36868 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč*) Denní odškodné za pracovní neschopnost nemocí i úrazem pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Plnění nezpětně pro 1. RS**) Plnění zpětně (u pracovní neschopnosti delší než 90 dnů) pro 1. RS**) Aktuální věk od 15. dne od 29. dne od 15. dne od 29. dne 15 41, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč*) Denní odškodné za pracovní neschopnost nemocí i úrazem pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Plnění nezpětně pro 1. RS**) Plnění zpětně (u pracovní neschopnosti delší než 90 dnů) pro 1. RS**) Aktuální věk od 15. dne od 29. dne od 15. dne od 29. dne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66510 * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Pro 2. rizikovou skupinu (RS) je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 5,6870 %, pro 3. RS je navýšen o 24,6438 %, pro 4. RS je navýšen o 62,5574 %. 12

13 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci pro pojistnou částku ve výši 100 Kč 15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci s progresí pro pojistnou částku ve výši 100 Kč 15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77310 Měsíční poplatek za připojištění celodenního ošetřování pojištěného v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Aktuální věk Poplatek , , , , ,79509 Paušální měsíční poplatek za připojištění zdravotní asistence v Kč Rychlé informace + lékař na telefonu 9 Asistenční služby*) 29 * V případě sjednání asistenčních služeb jsou rychlé informace + lékař na telefonu zdarma. Paušální měsíční poplatek za cestovní připojištění v Kč pro pojistné smlouvy uzavřené do (včetně) Riziko Varianta Evropa Varianta Svět (mimo USA) Léčebné výlohy Zavazadla 8 10 Odpovědnost 3 4 Paušální měsíční poplatek za cestovní připojištění v Kč pro pojistné smlouvy uzavřené od (včetně) Riziko Varianta Evropa Varianta Svět (mimo USA) Léčebné výlohy Zavazadla 8 8 Odpovědnost

15 Paušální měsíční poplatek za připojištění právní ochrany rodiny v Kč*) Varianta základní 100 Varianta rozšířená 290 * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. Paušální měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě v Kč*) Kategorie I. II. III. Měsíční poplatek * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. Paušální měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti občana v běžném občanském životě včetně újmy na mobilním elektronickém zařízení v Kč*) Kategorie I. II. III. Měsíční poplatek * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifkovaných v doplňkových pojistných podmínkách. Měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání v Kč Limit pojistného plnění B neřidiči Varianta spoluúčasti klienta Kč z pojistného plnění Kategorie ČR A1 profi řidiči A2 řidiči referenti B neřidiči Kategorie Evropa A1 profi řidiči A2 řidiči referenti Kč Kč Kč Kč Kč Kč Měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání v Kč Limit pojistného plnění B neřidiči Varianta spoluúčasti klienta 30 % z pojistného plnění Kategorie ČR A1 profi řidiči A2 řidiči referenti B neřidiči Kategorie Evropa A1 profi řidiči A2 řidiči referenti Kč Kč Kč Kč Kč Kč

16 Část D. Poplatek za připojištění dětí Poplatek strhávaný z účtu pro 4. rizikovou skupinu (Profesionál) pro pojistné smlouvy uzavřené od (včetně) je navýšen o 100 % oproti poplatku strhávaného z účtu za 3. rizikovou skupinu. Poplatek strhávaný z účtu pro 5. rizikovou skupinu (Adrenalin) pro pojistné smlouvy uzavřené od (včetně) je navýšen o 200 % oproti poplatku strhávaného z účtu za 3. rizikovou skupinu. Poplatek za úrazové připojištění pro 1. rizikovou skupinu Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) ***) ****) Smrt úrazem 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24752 * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 130 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. **** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. 16

17 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) ***) ****) *****) Aktuální věk Trvalé následky úrazu bez progrese Trvalé následky úrazu s TOP progresí Poškození od 0,001 % 10 % 25 % 0,001 % 10 % 25 % 0 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44839 * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 43 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 186 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. **** Při sjednání 2násobného plnění při autonehodě je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 23 %. ***** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. 17

18 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč pro pojistné smlouvy uzavřené do včetně*) **) ***) ****) Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění zpětně Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění nezpětně Aktuální věk od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. **** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. Při sjednání varianty plnění nad rámec Oceňovací tabulky I je výsledný poplatek navýšen o 100 %. Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč pro pojistné smlouvy uzavřené do včetně*) **) ***) ****) Denní odškodné za dobu léčení úrazu s progresí plnění zpětně Aktuální věk od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. **** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu o 20 %. Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč pro pojistné smlouvy uzavřené od včetně*) **) ***) Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění zpětně Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění nezpětně Aktuální věk od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne , ,5 13,75 22, , ,75 27, ,25 36,25 18,75 * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. Při sjednání varianty plnění nad rámec Oceňovací tabulky I je výsledný poplatek strhávaný z účtu navýšen o 100 %. Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč pro pojistné smlouvy uzavřené od včetně*) **) ***) Denní odškodné za dobu léčení úrazu s progresí plnění zpětně Aktuální věk od 10. dne od 15. dne od 22. dne od 60. dne ,5 32,5 28, ,5 30 * Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. 18

19 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu úrazu plnění od 1. dne plnění od 1. dne plnění od 1. dne s progresí plnění od 1. dne s progresí Aktuální věk Měsíční poplatek Měsíční poplatek Aktuální věk Měsíční poplatek Měsíční poplatek 0 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81019 * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. **** Při sjednání varianty Úraz PLUS je poplatek strhávaný z účtu pro odpovídající rizikovou skupinu navýšen o 20 %. Paušální měsíční poplatek v Kč*) **) ***) Připojištění zlomenin 0 7, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,256 * Pro smlouvy uzavřené do (včetně) je pro 2. rizikovou skupinu (RS) poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %. ** Pro 3. RS je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 150 %. *** Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. 19

20 Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) Aktuální věk Poplatek , , , , , , , , ,75250 * U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. Poplatek může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve spec. případech specifikovaných v doplňkových pojistných podmínkách. ** Při sjednání opakovaného plnění je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 20 %. Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění varianta Závažné následky očkování pro pojistnou částku ve výši Kč Aktuální věk Poplatek Měsíční poplatek v Kč za připojištění závažných onemocnění a poranění varianta Cukrovka u dětí pro pojistnou částku ve výši Kč Aktuální věk Poplatek , Poplatek za ostatní připojištění Měsíční poplatek v Kč za připojištění hospitalizace s doprovodem pro pojistnou částku ve výši 100 Kč 0 66, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 Měsíční poplatek v Kč za připojištění pro případ ošetřování členem rodiny na pojistnou částku ve výši 100 Kč 0 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1897 Poplatek za připojištění pro případ nemoci Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci plnění od 1. dne 0 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20714 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci s progresí plnění od 1.dne 0 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 Část E. Poplatek na úhradu pořizovacích nákladů pojištění Procenta z měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu pořizovacích nákladů pojištění Pojistná doba 1) Poplatek Pojistná doba 1) Poplatek Pojistná doba 1) Poplatek 1 17 % % % 2 12 % % % 3 10 % % % 4 9 % % % 5 9 % % % 6 10 % % % 7 11 % % % 8 13 % % % 9 14 % % % % % % Poplatek na úhradu pořizovacích nákladů pojištění se strhává měsíčně a skládá se z dílčích částí poplatku, které reflektují změny ve výši pojistného² ) na pojistné smlouvě. Dílčí část poplatku na úhradu pořizovacích nákladů pojištění při sjednání pojistné smlouvy se strhává měsíčně po dobu prvních pěti let od data počátku pojistné smlouvy a stanoví se: měsíční pojistné² ) k datu počátku pojištění výše poplatku dle pojistné doby¹ ) a zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. Dílčí část poplatku na úhradu pořizovacích nákladů pojištění při navýšení pojistného² ) se strhává měsíčně po dobu prvních pěti let od data účinnosti navýšení pojistného² ) (ne však déle než do data konce pojistné smlouvy) a stanoví se: (měsíční pojistné² ) po navýšení měsíční pojistné² ) před navýšením) výše poplatku dle pojistné doby¹ ) a zaokrouhluje se na 2 desetinná místa. Pro každé navýšení pojistného² ) se stanovuje nová, samostatná dílčí část poplatku. V případě snížení pojistného² ) se úměrně snižuje výše poplatku na úhradu pořizovacích nákladů pojištění, a to od data účinnosti snížení pojistného² ). 1 Pojistnou dobou se k datu počátku pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících do konce pojištění. 2 Pojistné bez započtení případných přirážek a se zohledněním případných slev. 22

23 Část F. Parametry pojištění Vyhlášená výše růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu pro pojistné smlouvy uzavřené po (včetně) s garancí minimálního zhodnocení 0,1 % p. a. Vyhlášená výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem Bonus za bezeškodní průběh Věrnostní bonus 1) 2), 3) Věrnostní bonus Přesun podílových jednotek do garantovaného fondu Výše slevy na balíček životní standard Výše slevy na úvěrový balíček Bezeškodné období 1 % p. a. 1 % p. a. 7 let Procento pro výpočet bonusu 10 % Bonusová rizika Období pro získání bonusu Připojištění invalidity, závislosti na péči II. IV. stupně, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, závažných onemocnění a poranění, úrazové, pro případ nemoci (včetně připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici), hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny, celodenního ošetřování pojištěného, a to pro všechny pojištěné osoby 10 let Procento pro výpočet bonusu 10 % Bonusová rizika Období pro získání bonusu Procento pro výpočet bonusu Bonusová rizika K datu Pojištění a připojištění smrti, připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidního důchodu, invalidity, závislosti na péči II. IV. stupně, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, závažných onemocnění a poranění, úrazové, pro případ nemoci (včetně připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici), hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny, a to pro všechny pojištěné osoby čtvrtina celkové pojistné doby v závislosti na délce uplynulé pojistné doby v 1. čtvrtině 5 % ve 2. čtvrtině 15 % ve 3. čtvrtině 35 % ve 4. čtvrtině 35 % Minimální výše přesunu Pojištění a připojištění smrti, připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidního důchodu, invalidity, závislosti na péči II. IV. stupně, příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky, závažných onemocnění a poranění, úrazové, pro případ nemoci (včetně připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici), hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny, celodenního ošetřování pojištěného, a to pro všechny pojištěné osoby každého roku 100 Kč Smrt + invalidita 5 % Smrt + invalidita + závažná onemocnění a poranění 10 % Smrt + invalidita 5 % Smrt + invalidita + závažná onemocnění a poranění Časový interval, v němž může pojistitel evidovat akumulovaný dluh 10 % Od počátku pojištění do poloviny 1), 4) celkové pojistné doby Od počátku pojištění do tří čtvrtin celkové 2), 4) pojistné doby 23

24 Výše výplaty u prodeje podílových jednotek Pro pojistné smlouvy splňující parametry daňového zvýhodnění Pro pojistné smlouvy nesplňující parametry daňového zvýhodnění a s nesjednanou variantou možnosti výběru z podílového účtu Pro pojistné smlouvy nesplňující parametry daňového zvýhodnění a se sjednanou variantou možnosti výběru z podílového účtu 0 Kč 0 Kč minimálně Kč / 300 Kč 5) 1) Platí pro smlouvy sjednané do ) Platí pro smlouvy sjednané od ) Věrnostní bonus za dané období je na podílový účet připsán jednorázově nejpozději do dvou kalendářních měsíců po uplynutí daného období pro získání bonusu, nejdříve ale po 60 měsících od počátku pojistné smlouvy, a to formou zvýšení počtu podílových jednotek podle aktuálně platného alokačního poměru. Věrnostní bonus za dané období se tímto vynuluje. V případě, že nebyla splněna podmínka 60 měsíců, bude věrnostní bonus připsán na podílový účet po uplynutí dalšího období pro získání bonusu za podmínky splnění 60 měsíců od počátku pojištění. 4) Není-li v pojistných podmínkách ujednáno jinak. 5) Týká se výplat z garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem. 24

25 Část G. Maximální pojistné částky denního odškodného ve vztahu k příjmu Maximální denní odškodné při pracovní neschopnosti, léčení úrazu a pobytu v nemocnici v Kč Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) Max. DO**) zaměstnanec Max. DO**) OSVČ Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) Max. DO**) zaměstnanec Max. DO**) OSVČ Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) Max. DO**) zaměstnanec Max. DO**) OSVČ 500***) ***) * Měsíčním hrubým příjmem se rozumí u zaměstnance měsíční hrubý příjem, vypočtený jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s uplatněním vyloučené doby ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. U osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) se za měsíční základ bere 1/12 rozdílu mezi příjmy a výdaji, uvedenými v daňovém přiznání za poslední uzavřené zdaňovací období. Za příjem se považují veškeré zdanitelné příjmy ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. ** Max. DO se rozumí pojistná částka denního odškodného, kterou je možné v pojistné smlouvě dohodnout, pobírá-li pojištěný příjem alespoň ve výši uvedené v tabulce. Nastala-li pojistná událost, je pro výpočet pojistného plnění rozhodující příjem v době vzniku pojistné události. *** Částku denního odškodného až do 500 Kč včetně, resp. 800 Kč včetně v případě denního odškodného při úrazu od 60. dne či denního odškodného za pobyt v nemocnici v důsledku úrazu, lze v pojistné smlouvě dohodnout bez doložení příjmu. 25

26 Část H. Způsob stanovení měsíčního poplatku pro rizika Měsíční poplatek pro dané riziko v daný okamžik a konkrétní pojištěnou osobu se stanoví jako poměr aktuální pojistné částky (APČ) a tabelované pojistné částky (TPČ) vynásobený příslušným poplatkem (TP) uvedeným v Přehledu poplatků a parametrů pojištění, tj. měsíční poplatek za riziko = (APČ / TPČ) TP. Pro příslušné riziko lze TPČ nalézt v odpovídající části Přehledu poplatků a parametrů pojištění. Je označena na PČ nebo pro pojistnou částku, a to buď v záhlaví tabulky či na odpovídajícím řádku v tabulce. Pro připojištění zproštění od placení pojistného, zdravotní asistence, cestovní připojištění, odpovědnosti občana v běžném občanském životě / vč. újmy na mobilním elektronickém zařízení, připojištění právní ochrany rodiny a připojištění zlomenin je měsíční poplatek uvedený přímo v tabulce daného rizika, a tedy výše uvedený způsob stanovení měsíčního poplatku se nepoužije. 26