Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018"

Transkript

1 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

2 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního pojištění 2. pojištěný (CS22)...07 Sazebník připojištění konstantní sazby Smrt následkem úrazu s progresí v případě dopravní nehody (0012) Invalidita následkem úrazu - 3. stupeň (CUD3) Trvalé následky úrazu s progresivním plněním (0314) Denní odškodné za léčení úrazu s progresí (CDL1) Bolestné za drobné úrazy (CDU1) Úraz a trvalé následky úrazu (0026) (pouze pro UZ3C) Asistenční služby (CAS4) Závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu (CDI2) Závažná onemocnění dítěte s bonusem 20 % (CZV4) Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním (CTN4) Denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí (CDL2) Bolestné za drobné úrazy dítěte (CDU2) Vybraná onemocnění dítěte (CDN2) Hospitalizace dítěte následkem nemoci nebo úrazu výplata od 1. dne (CHO2) Sazebník připojištění proměnné sazby Smrt následkem úrazu nebo nemoci (CSO7) Smrt následkem úrazu nebo nemoci s klesající pojistnou částkou (CSOA) Smrt následkem úrazu nebo nemoci s klesající pojistnou částkou (CSO8) Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) (CIDK) Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) (CIDD) Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) (CIDL)...17 Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) (CIDE) Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) s klesající pojistnou částkou (CIDM) Invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) s klesající pojistnou částkou (CIDF) Závažná onemocnění včetně rakoviny (CZV6) Závažná onemocnění včetně rakoviny (CZV7) Závažná onemocnění (včetně rakoviny) s klesající pojistnou částkou (CZV8) Rakovina (CZR1) Rakovina (CZR3) Rakovina s klesající pojistnou částkou (CZR5) Hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu výplata od 1. dne (CHO1) Hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu výplata od 1. dne (CHO4) Hospitalizace následkem úrazu výplata od 1. dne (CHU1)...37 Hospitalizace následkem úrazu výplata od 1. dne (CHU4) Zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu s možností výplaty měsíční renty invalidita 3. stupeň (COP2)...39 Pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu výplata od 29. dne (CPN5) Pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu výplata od 29. dne (CPN6)...42 Přehled rizikových skupin Tabulka maximálních pojistných částek Způsob výpočtu pojistného při změně

3 Přehled poplatků souvisejících s investičním životním pojištěním NN SMART znění od Poplatky 1. Správní poplatek za administrativní náklady 20 Kč (účtován měsíčně po celou dobu trvání pojištění, hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) Pokud je hodnota investovaného pojistného ve finančních fondech rovna nebo vyšší než Kč, je správní poplatek za administrativní náklady společnosti 2. Inkasní poplatek 10 Kč (hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) Pokud je hodnota investovaného pojistného ve finančních fondech rovna nebo vyšší než Kč, je inkasní poplatek 0 Kč 3. Poplatek na pokrytí počátečních nákladů pojišťovny a) Poplatek na pokrytí počátečních nákladů pojišťovny za období prvních 60 měsíců od počátku pojištění. Výše tohoto poplatku se stanoví jako tzv. alokační procento z výše běžného pojistného (na hlavním krytí 1. pojištěného) za první pojistné období (rozhodná je sjednaná pojistná doba u 1. pojištěného). Sníží-li se v uvedeném období prvních 60 měsíců běžné pojistné (na hlavním krytí 1. pojištěného), poplatek se stanoví jako tzv. alokační procento z aktuální výše běžného pojistného (na hlavním krytí 1. pojištěného) b) Poplatek na pokrytí počátečních nákladů pojišťovny za období prvních 60 měsíců od zvýšení běžného pojistného (na hlavním krytí 1. pojištěného), dojde-li v průběhu trvání pojistné smlouvy k takovému zvýšení. Výše tohoto poplatku se stanoví jako tzv. alokační procento z částky, o kterou bylo běžné pojistné zvýšeno (rozhodná je zbývající pojistná doba u 1. pojištěného) (je kalkulován na měsíční bázi a náleží pojišťovně jen za započaté měsíce trvání pojištění; hradí se formou odpočtu ze zaplaceného běžného pojistného, popř. formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu; v případě převodu pojištění do splaceného stavu a/nebo při zániku pojištění budou tyto poplatky dosud neuhrazené za období do data převodu pojištění nebo data zániku pojištění uhrazeny jednorázově) Alokační procento pojistná doba pojistná doba pojistná doba pojistná doba pojistná doba 1 rok 2.0 % 7 let 2.5 % 13 let 8.5 % 19 let 26.0 % 25 let 41.0 % 2 roky 2.0 % 8 let 2.5 % 14 let 11.0 % 20 let 30.0 % 26 a více let 45.0 % 3 roky 2.0 % 9 let 3.0 % 15 let 14.0 % 21 let 32.0 % 4 roky 2.0 % 10 let 3.0 % 16 let 17.0 % 22 let 34.0 % 5 let 2.0 % 11 let 4.0 % 17 let 20.0 % 23 let 36.0 % 6 let 2.0 % 12 let 6.0 % 18 let 23.0 % 24 let 38.0 % 4. Poplatek za změnu základních údajů smlouvy (osobní, ohledně plateb apod.) zdarma 5. Poplatek za změnu technických parametrů pojištění (pojistného, pojistné částky, připojištění apod.) zdarma 6. Poplatek za zaslání výpisu k podílovému účtu jeden výpis v pojistném roce zdarma druhý a další výpis v pojistném roce 50 Kč (hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) 7. Poplatek za vklad mimořádného pojistného zdarma 8. Poplatek za změnu alokačního poměru první změna v pojistném roce zdarma druhá a každá další změna v pojistném roce 50 Kč (hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) 9. Poplatek za převod podílových jednotek mezi jednotlivými finančními fondy první převod v pojistném roce zdarma druhý a další převod v pojistném roce 50 Kč (hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) 10. Poplatek za přerušení povinnosti platit běžné pojistné 150 Kč (hradí se formou odpočtu podílových jednotek z hodnoty podílového účtu) 0 Kč 3

4 11. Poplatky spojené s fondy Za rok z objemu investice Poplatek pojišťovně za zprostředkování fondu Celková nákladovost fondu Fond fl exibilních investic (do ) / Fond krátkodobých dluhopisů (od ) 0,20 % 0,17 % Růstový fond 1,40 % 0,83 % Fond obligaci 0,40 % 0,76 % Fond českých akcií (do ) / 1,40 % 1,16 % Fond středoevropských akcií (od ) Fond světových akcií II 1,40 % 0,86 % Smíšený fond II 1,00 % 0,79 % Poplatkem celková nákladovost fondu se rozumí náklady související se správou podkladových aktiv fondu. Výše tohoto poplatku je určena správcem fondu a může se v čase měnit, přičemž pojišťovna ji nemůže ovlivnit. Aktuální výše tohoto poplatku je uvedena na internetových stránkách pojišťovny. Součet těchto dvou poplatků ( poplatek pojišťovně za zprostředkování fondu a celková nákladovost fondu ) představuje hodnotu syntetického TER (Total Expense ratio). 12. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou tzv. Bid/Offer spread pro běžné pojistné 3 % pro mimořádné pojistné 0 % Limity 13. Minimální výše vkladů mimořádného pojistného Kč 14. Mimořádné výběry podílových jednotek a) Daňově zvýhodněná pojistná smlouva: S účinností od mimořádné výběry podílových jednotek nejsou povoleny (to platí případně i nad rámec ujednání ve zvláštních pojistných podmínkách k tomuto pojištění). b) Daňově nezvýhodněná pojistná smlouva: Minimální výše mimořádného výběru podílových jednotek Kč 15. Garantovaný fond Garantuje nezáporný vývoj ceny podílové jednotky a případné zhodnocení ve výši uvedené v oznámení na internetových stránkách Minimální hodnota pro převod pojištění do splaceného stavu Kč Produktové limity Hlavní pojištění (HK) Základní parametry 1. pojištěný 2. pojištěný Vstupní věk 0 65 let let Doba trvání min. 10 let min. 5 let Výstupní věk let let Pojistné / pojistné částky 1. pojištěný 2. pojištěný Minimální měsíční pojistné 400 Kč (z toho min. 100 Kč na HK) 150 Kč Maximální měsíční pojistné Kč není omezeno Minimální pojistná částka Kč Kč Pojistná částka pro dítě (0 14 let) fixně Kč Maximální pojistná částka Kč Kč 4

5 Pojištění /připojištění vstupní a výstupní věky jsou upraveny ve vztahu k HK Název pojištění / připojištění Kód Vstupní věk Výstupní věk Pojistná částka v Kč (min. max.) smrt následkem úrazu nebo nemoci CSO Úmrtí smrt následkem úrazu nebo nemoci s klesající pojistnou částkou smrt následkem úrazu s progresí v případě dopravní nehody CSOA/CSO invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) CIDK/CIDL Dlouhodobé dopady do příjmu invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) 1 CIDD/CIDE max. PČ CIDK/CIDL invalidita následkem nemoci nebo úrazu (2., 3. stupeň) s klesající pojistnou částkou CIDM invalidita následkem nemoci nebo úrazu (1. stupeň) s klesající pojistnou částkou 2 CIDF max. PČ CIDM invalidita následkem úrazu 3. stupeň 3 CUD zproštění od placení pojistného následkem nemoci nebo úrazu s možností výplaty měsíční renty invalidita 3. stupeň 3 COP pojistné, renta od do závažná onemocnění (včetně rakoviny) CZV6/CZV závažná onemocnění (včetně rakoviny) s klesající pojistnou částkou CZV rakovina CZR1/CZR rakovina s klesající pojistnou částkou CZR trvalé následky úrazu s progresivním plněním Krátkodobé dopady do příjmu denní odškodné za léčení úrazu s progresí CDL bolestné za drobné úrazy 4 CDU pracovní neschopnost následkem nemoci nebo úrazu od 29. dne 5 CPN5/CPN úraz a trvalé následky úrazu 0026* fixně hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu výplata od 1. dne CHO1/CHO hospitalizace následkem úrazu CHU1/CHU asistenční služby CAS fixně závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu CDI závažná onemocnění dítěte s bonusem 20 % CZV4 6 t trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním CTN denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí CDL Děti bolestné za drobné úrazy dítěte 8 CDU vybraná onemocnění dítěte CDN2 6 t hospitalizace dítěte následkem nemoci nebo úrazu výplata od 1. dne CHO2 3 m Možnost sjednání pouze s CIDK/CIDL. 2 Možnost sjednání pouze s CIDM. 3 Do limitu Kč pro FUW se obě výplaty renty sčítají. 4 Možnost sjednání pouze s CDL1. 5 Nevztahuje se na onemocnění plotének a bolesti zad. 6 V případě těhotenství se čekací doba prodlužuje na 8 měsíců. 7 Nad 500 Kč je potřeba uvést příjem zákonného zástupce. 8 Možnost sjednání pouze s CDL2. Všechna připojištění lze přidat k frekvenci placení pojistného. Maximálně v 75 letech končí hlavní krytí NN Smart a s ním i všechna sjednaná připojištění. Všechny čekací doby se vztahují pouze na nemoc. *Lze sjednat pouze pro UZ3C. 5

6 Sazebník hlavního pojištění (UZ3C, UM5C) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazba může být navýšena z důvodu vyššího zdravotního rizika pojištěného. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Sazebník krytí rizika smrti na hlavní pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C) Věk Sazba Věk Sazba Věk Sazba 0 0, , ,35 1 0, , ,12 2 0, , ,57 3 0, , ,46 4 5, , ,70 5 5, , ,41 6 5, , ,15 7 5, , ,19 8 5, , ,31 9 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 6

7 Sazebník hlavního pojištění 2. pojištěný (CS22) 7 Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa ,56 21,61 21,65 21,69 21,71 21,80 21,94 22,03 22,45 22,68 22,86 23,04 23,27 23,54 23,78 24,01 24,28 24,55 24,79 25,06 25,38 25,43 25,52 25,52 25,61 25,67 25,76 25, ,500 3,700 3,800 4,000 4,100 4,300 4,400 4,400 4,500 4,500 4,600 4,700 4,700 4,800 4,800 4,900 4,900 4,900 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,100 5,100 5,100 5,100 5, ,18 22,19 22,22 22,24 22,24 22,32 22,41 22,55 23,00 23,18 23,42 23,60 23,83 24,07 24,34 24,57 24,84 25,11 25,40 25,67 25,99 26,08 26,14 26,19 26,28 26,33 26,42 26, ,700 3,900 4,000 4,200 4,300 4,500 4,600 4,600 4,700 4,700 4,800 4,900 4,900 5,000 5,000 5,100 5,100 5,200 5,200 5,300 5,300 5,300 5,300 5,400 5,400 5,400 5,400 5, ,900 22,75 4,100 22,75 4,200 22,75 4,400 22,75 4,500 22,75 4,700 22,84 4,800 22,93 4,800 23,06 4,900 23,53 4,900 23,71 5,000 23,94 24,12 5,100 24,35 5,200 24,62 5,200 24,86 5,300 25,13 5,400 25,36 5,400 25,69 5,500 26,01 5,500 26,28 5,600 26,60 5,600 26,69 5,600 26,75 5,700 26,80 5,700 26,89 5,800 27,04 5,800 27,09 5,800 27,23 5, ,100 23,22 4,300 23,22 4,400 23,22 4,600 23,22 4,700 23,22 4,900 23,26 5,000 23,35 5,100 23,49 5,100 23,94 5,200 24,17 5,300 24,35 24,59 5,400 24,82 5,400 25,09 5,500 25,33 5,500 25,60 5,600 25,92 5,700 26,19 5,700 26,51 5,800 26,80 5,800 27,16 5,900 27,22 5,900 27,36 6,000 27,41 6,000 27,50 6,100 27,65 6,100 27,70 6,100 27,85 6, ,300 23,54 4,500 23,54 4,600 23,54 4,800 23,54 4,900 23,54 5,100 23,56 5,200 23,65 5,300 23,80 5,300 24,25 5,400 24,48 5,500 24,66 24,89 5,600 25,13 5,700 25,40 5,700 25,63 5,800 25,96 5,900 26,23 6,000 26,55 6,000 26,87 6,100 27,20 6,100 27,58 6,200 27,67 6,300 27,72 6,300 27,86 6,400 27,92 6,400 28,06 6,500 28,21 6,500 28,30 6, ,500 23,65 4,700 23,65 4,800 23,65 5,000 23,65 5,100 23,65 5,300 23,67 5,400 23,76 5,500 23,94 5,500 24,41 5,600 24,59 5,700 24,82 25,04 5,800 25,27 5,900 25,60 5,900 25,83 6,000 26,15 6,100 26,48 6,200 26,8 6,300 27,13 6,300 27,45 6,400 27,83 6,500 27,92 6,600 28,06 6,600 28,12 6,700 28,26 6,700 28,40 6,800 28,55 6,800 28,69 6, ,700 23,69 4,900 23,69 5,000 23,69 5,200 23,69 5,300 23,69 5,500 23,71 5,600 23,80 5,700 23,94 5,800 24,44 5,900 24,62 6,000 24,86 25,13 6,100 25,36 6,200 25,63 6,200 25,92 6,300 26,19 6,400 26,51 6,500 26,89 6,600 27,22 6,600 27,58 6,700 27,95 6,800 28,10 6,900 28,24 6,900 28,30 7,000 28,44 7,000 28,58 7,100 28,73 7,200 28,93 7, ,900 23,63 5,100 23,63 5,300 23,63 5,400 23,63 5,600 23,63 5,800 23,69 5,900 23,78 6,000 23,92 6,000 24,43 24,61 6,100 6,200 24,84 25,11 6,300 25,40 6,400 25,67 6,500 25,99 6,600 26,32 6,700 26,64 6,800 26,96 6,900 27,34 6,900 27,67 7,000 28,13 7,100 28,22 7,200 28,37 7,300 28,51 7,300 28,66 7,400 28,80 7,500 29,00 7,600 29,14 7, ,100 23,53 5,300 23,53 5,500 23,53 5,600 23,53 5,800 23,58 6,000 23,67 6,100 23,76 6,200 23,90 6,300 24,41 6,400 24,64 6,500 24,91 25,15 6,600 25,42 6,700 25,74 6,700 26,06 6,800 26,39 6,900 26,71 7,000 27,09 7,100 27,47 7,200 27,88 7,300 28,26 7,400 28,40 7,500 28,55 7,600 28,69 7,600 28,84 7,700 29,03 7,800 29,18 7,900 29,41 8, ,300 23,51 5,500 23,51 5,700 23,51 5,900 23,51 6,100 23,56 6,300 23,71 6,400 23,80 6,500 23,98 6,500 24,48 6,600 24,71 6,700 24,95 25,22 6,800 25,54 6,900 25,87 7,000 26,19 7,100 26,51 7,200 26,89 7,300 27,22 7,400 27,68 7,500 28,06 7,600 28,48 7,700 28,62 7,800 28,82 7,900 28,96 8,000 29,16 8,100 29,30 8,200 29,54 8,300 29,74 8, ,500 23,54 5,700 23,54 5,900 23,54 6,100 23,54 6,300 23,65 6,500 23,74 6,600 23,92 6,700 24,07 6,800 24,61 6,900 24,84 25,13 7,000 25,40 7,100 25,72 7,200 26,05 7,300 26,37 7,400 26,75 7,500 27,07 7,600 27,49 7,700 27,95 7,800 28,33 7,900 28,80 8,000 28,94 8,100 29,14 8,200 29,32 8,300 29,52 8,400 29,72 8,500 29,92 8,600 30,15 8, ,700 23,67 5,900 23,67 6,100 23,67 6,400 23,67 6,600 23,78 6,800 23,92 6,900 24,10 7,000 24,25 24,79 7,100 7,200 25,02 25,34 7,300 25,67 7,400 25,96 7,500 26,32 7,600 26,69 7,700 27,02 7,800 27,43 7,900 27,86 8,000 28,28 8,100 28,75 8,200 29,21 8,300 29,41 8,400 29,56 8,500 29,79 8,500 29,99 8,600 30,19 8,700 30,47 8,800 30,67 8, ,900 23,85 6,100 23,85 6,400 23,85 6,600 23,85 6,900 23,96 7,100 24,14 7,200 24,28 7,300 24,46 7,400 25,06 7,500 25,29 25,61 7,600 25,94 7,700 26,32 7,800 26,64 7,900 27,05 8,000 27,43 8,100 27,85 8,200 28,28 8,300 28,75 8,400 29,21 8,500 29,68 8,600 29,92 8,700 30,11 8,800 30,35 8,800 30,55 8,900 30,80 9,000 31,09 9,100 31,32 9, ,100 24,07 6,400 24,07 6,600 24,07 6,900 24,07 7,100 24,23 7,400 24,41 7,500 24,59 7,600 24,82 7,700 25,38 7,800 25,70 26,03 7,900 26,35 8,000 26,73 8,100 8,200 27,09 27,52 8,300 27,94 8,400 28,35 8,500 28,78 8,600 29,34 8,600 29,81 8,700 30,33 8,800 30,53 8,900 30,76 9,000 30,96 9,000 31,25 9,100 31,54 9,200 31,90 9,300 33,10 9, ,300 24,30 6,600 24,3 6,900 24,30 7,100 24,30 7,400 24,50 7,700 24,73 7,800 24,91 7,900 25,15 8,000 25,79 26,12 8,100 8,200 26,44 26,82 8,300 8,400 27,14 8,500 27,61 28,03 8,600 28,46 8,700 28,93 8,800 29,39 8,900 29,95 8,900 30,42 9,000 30,98 9,100 31,23 9,200 31,46 9,300 31,72 9,300 32,00 9,400 32,94 9,500 34,15 9,600 35,46 9, ,500 24,53 6,800 24,53 7,100 24,53 7,400 24,53 7,700 24,82 8,000 25,06 8,100 25,29 8,200 25,56 8,300 26,21 8,400 26,50 8,500 26,91 8,600 27,29 8,700 27,70 28,13 8,800 28,60 8,900 29,07 9,000 29,54 9,100 30,06 9,200 30,62 9,200 31,09 9,300 31,70 9,400 31,99 9,500 32,27 9,500 32,69 9,600 33,95 9,600 35,21 9,700 36,58 9,800 37,94 9, ,000 7,300 7,700 8,000 8,400 8,700 8,800 9,000 9,100 9,300 9,400 9,500 9,600 9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 10,200 10,300 10,400 10,500 10,600 10,600 10,700 10,800 10,900 11, ,86 24,86 24,86 24,86 25,29 25,52 25,76 25,99 26,73 27,05 27,49 27,90 28,28 28,75 29,27 29,74 30,29 30,82 31,37 31,90 32,51 32,80 33,73 35,05 36,36 37,78 39,20 40, ,500 7,900 8,300 8,600 9,000 9,400 9,600 9,800 9,900 10,100 10,300 10,400 10,600 10,700 10,900 11,000 11,100 11,200 11,200 11,300 11,400 11,500 11,600 11,600 11,700 11,800 11,900 12, ,18 25,18 25,18 25,20 25,76 25,99 26,32 26,60 27,34 27,72 28,13 28,57 29,03 29,50 30,06 30,58 31,10 31,66 32,27 32,89 33,61 34,87 36,23 37,66 39,08 40,59 42,07 43, ,000 8,400 8,800 9,300 9,700 10,100 10,300 10,500 10,800 11,000 11,200 11,400 11,500 11,700 11,800 12,000 12,100 12,200 12,300 12,400 12,500 12,600 12,700 12,700 12,800 12,900 13,000 13, ,500 25,69 9,000 25,69 9,400 25,69 9,900 25,76 10,300 26,32 10,800 26,64 11,100 26,93 11,300 27,31 11,600 28,04 11,800 28,48 12,100 28,94 12,300 29,41 12,500 29,88 30,40 12,600 30,96 12,800 13,000 31,48 32,09 13,100 32,71 13,200 33,32 13,300 34,63 13,400 36,11 13,500 37,48 13,600 38,99 13,700 40,46 13,700 41,99 13,800 43,61 13,900 45,23 14,100 46,85 14, ,000 26,21 9,500 26,21 10,000 26,23 10,500 26,42 11,000 27,07 11,500 27,40 11,800 27,74 12,100 28,12 12,400 28,91 12,700 29,32 13,000 29,84 13,200 30,31 13,400 30,83 13,600 31,45 32,00 13,800 32,58 14,000 33,19 14,100 34,29 14,200 35,80 14,300 37,28 14,400 38,90 14,500 40,43 14,600 41,96 14,700 43,58 14,800 45,25 14,900 46,93 15,000 48,60 15,200 50,33 15, ,200 26,91 10,800 26,91 11,400 26,91 11,900 27,18 12,500 27,88 13,100 28,26 13,400 28,64 13,700 29,02 14,100 29,90 14,400 30,33 14,700 30,89 14,900 31,41 32,02 15,100 15,400 32,63 33,21 15,600 34,04 15,800 35,46 15,900 37,03 16,000 38,56 16,200 40,23 16,300 41,96 16,400 43,54 16,500 45,27 16,700 47,00 16,800 48,73 17,000 50,45 17,100 52,27 17,300 54,05 17, ,400 27,72 12,100 27,74 12,700 27,85 13,400 28,13 14,000 28,84 14,700 29,27 15,000 29,70 15,400 30,17 15,700 31,05 16,100 31,57 16,400 32,09 16,600 32,71 16,900 33,32 33,93 17,100 35,24 17,400 36,77 17,600 38,30 17,700 39,98 17,900 18,000 41,71 43,49 18,200 45,27 18,300 47,05 18,500 48,83 18,700 50,62 18,800 52,45 19,000 54,27 19,200 56,20 19,400 58,12 19, ,600 28,64 13,300 28,69 14,100 28,94 14,800 29,20 15,600 29,99 16,300 30,47 16,700 30,94 17,000 31,37 17,400 32,31 17,700 32,92 18,100 33,53 18,400 34,15 18,600 35,08 18,900 36,56 38,14 19,100 39,76 19,400 19,600 41,45 43,24 19,700 45,11 19,900 47,00 20,000 48,92 20,200 50,81 20,400 52,65 20,600 54,54 20,900 56,47 21,100 58,45 21,300 60,43 21,600 63,00 21, ,800 29,75 14,600 29,86 15,400 30,11 16,300 30,46 17,100 31,30 17,900 31,82 18,300 32,31 18,700 32,87 19,000 33,86 19,400 34,47 19,800 35,14 20,100 36,40 20,400 37,93 20,600 39,60 20,900 41,27 43,02 21,200 44,86 21,400 46,84 21,600 48,78 21,700 50,81 21,900 52,85 22,100 54,83 22,400 56,77 22,600 58,81 22,900 60,79 23,100 62,95 23,400 65,75 23,700 68,65 24, ,000 31,01 15,900 31,23 16,800 31,57 17,700 31,91 18,600 32,81 19,500 33,39 19,900 33,91 20,300 34,52 20,700 35,60 21,100 36,27 21,500 37,89 21,800 39,47 22,100 41,11 22,400 42,89 22,700 44,73 23,000 46,67 48,65 23,200 50,71 23,400 52,79 23,600 54,94 23,800 57,11 24,000 59,15 24,300 61,24 24,600 63,32 24,900 65,75 25,200 68,71 25,500 71,66 25,800 74,77 26, ,600 32,62 18,600 32,83 19,500 33,17 20,500 33,62 21,400 34,61 22,400 35,23 22,900 35,80 23,400 36,41 23,800 37,76 24,300 39,44 24,800 41,11 25,200 42,86 25,500 44,69 25,900 46,58 26,200 48,56 50,62 26,600 52,76 26,800 54,95 27,100 57,15 27,300 59,44 27,600 61,67 27,800 63,90 28,200 66,04 28,500 68,76 28,900 71,77 29,200 74,90 29,600 78,10 30,000 81,45 30, ,200 34,33 21,200 34,63 22,200 35,03 23,300 35,51 24,300 36,56 25,300 37,22 25,900 37,89 26,400 39,26 27,000 41,08 27,500 42,86 28,100 44,64 28,500 46,53 28,900 48,53 29,400 50,62 29,800 52,72 30,200 54,92 30,500 57,22 59,51 30,800 61,85 31,000 64,24 31,300 66,65 31,600 68,90 32,000 71,86 32,400 75,01 32,900 78,28 33,300 81,63 33,700 85,07 34,300 88,67 34, ,800 36,29 23,900 36,65 25,000 37,08 26,000 37,62 27,100 38,81 28,200 39,51 28,800 40,93 29,500 42,68 30,100 44,64 30,800 46,53 31,400 48,56 31,900 50,62 32,400 52,72 32,800 54,97 33,300 57,31 33,800 59,62 62,01 34,100 64,46 34,400 66,94 34,800 69,43 35,100 35,400 71,96 75,11 35,900 78,41 36,400 81,81 36,800 85,30 37,300 88,92 37,800 92,66 38,500 96,48 39, ,400 38,39 26,500 38,79 27,700 39,33 28,800 40,00 30,000 41,18 31,100 42,75 31,800 44,59 32,500 46,44 33,300 48,60 34,000 50,65 34,700 52,79 35,200 55,01 35,800 57,31 36,300 59,71 36,900 62,21 64,62 37,400 37,800 67,16 69,75 38,100 72,38 38,500 75,26 38,800 78,55 39,200 81,94 39,700 85,45 40,300 89,12 40,800 92,88 41,400 96,80 41,900100,76 42,800104, ,000 40,68 29,200 41,22 30,400 41,80 31,600 42,73 32,800 44,71 34,000 46,60 34,800 48,55 35,600 50,54 36,400 52,87 37,200 55,12 38,000 57,47 38,600 59,83 39,200 62,33 39,800 64,89 40,400 67,45 70,09 41,000 72,74 41,400 75,47 41,800 78,71 42,200 82,15 42,600 85,72 43,000 89,37 43,600 93,19 44,200 97,13 44, ,14 45,400105,34 46,000109,55 113, ,400 43,18 33,900 43,81 35,400 44,77 37,000 46,62 38,500 48,74 40,000 50,78 40,800 52,88 41,600 55,13 42,400 57,62 43,200 60,03 44,000 62,59 44,900 65,14 45,800 67,81 46,600 70,47 47,500 73,21 48,400 75,96 49,000 78,86 82,35 49,500 85,93 50,100 89,64 50,600 93,47 51,200 97,43 51, ,52 52, ,77 53, ,09 53, ,50 118,96 123, ,800 46,01 38,600 47,02 40,500 48,92 42,300 50,92 44,200 53,21 46,000 55,40 46,800 57,71 47,600 60,12 48,400 62,86 49,200 65,47 50,000 68,13 51,200 70,85 52,300 73,66 53,500 76,55 54,600 79,40 55,800 82,55 86,15 56,500 89,91 57,200 93,76 58,000 97,74 58, ,88 59, ,15 60, ,54 60, ,09 61, ,68 124,38 129,10 133, ,200 43,400 45,500 47,700 49,800 52,000 52,800 53,600 54,400 55,200 56,000 57,400 58,900 60,300 61,800 63,200 64,100 65,000 65,800 66,700 67,600 68,400 69, ,37 51,35 53,37 55,53 58,05 60,46 62,93 65,56 68,49 71,30 74,16 77,08 79,99 83,03 86,40 90,13 94,03 98,03 102,19 106,52 110,97 115,60 120,38 125,15 130,03 134,98 139,86 144, ,600 48,100 50,600 53,000 55,500 58,000 58,800 59,600 60,400 61,200 62,000 63,700 65,400 67,200 68,900 70,600 71,600 72,700 73,700 74,800 75,800 76, ,87 56,00 58,21 60,59 63,27 65,93 68,65 71,48 74,61 77,54 80,60 83,66 86,81 90,40 94,30 98,35 102,53 106,88 111,35 116,05 120,89 125,82 130,86 135,97 141,16 146,30 151,38 156, ,000 52,800 55,600 58,400 61,200 64,000 64,800 65,600 66,400 67,200 68,000 70,000 72,000 74,000 76,000 78,000 79,200 80,400 81,600 82,800 84, ,000 58,72 60,400 61,00 62,900 63,43 65,300 66,01 67,800 68,99 70,200 71,82 71,000 74,75 71,900 77,78 72,700 81,11 73,600 84,24 74,400 87,50 76,800 90,70 79,200 94,57 81,600 98,68 102,87 84, ,23 86, ,76 87, ,42 89, ,34 90, ,38 91, ,58 136,85 142,20 147,65 153,04 158,38 163, ,000 63,85 68,100 66,38 70,200 69,03 72,200 71,91 74,300 75,06 76,400 78,14 77,300 81,32 78,200 84,51 79,000 88,07 79,900 91,40 80,800 94,79 83,600 98,91 103,19 86, ,62 89, ,12 92, ,89 94, ,79 96, ,94 97, ,16 99, ,65 143,19 148,81 154,44 160,09 165,71 171, ,000 69,44 75,700 72,20 77,400 75,15 79,200 78,25 80,900 81,68 82,600 85,01 83,500 88,36 84,400 91,75 85,400 95,51 86,300 99,22 103,54 87,200 90, ,96 93, ,57 96, ,31 122,26 100, , ,39 132,77 104, ,28 106, ,98 149,76 155,7 161,60 167,53 173,47 179, ,000 75,56 83,400 78,62 84,700 81,77 86,100 85,09 87,400 88,83 88,800 92,36 89,800 95,85 90,700 99,47 103,81 91, ,34 92,600 93, ,97 97, ,76 100, ,69 104, ,87 133,27 108, ,83 111, ,67 113, ,61 156,71 162,88 169,11 175,36 181,51 187, ,000 82,24 91,000 85,55 92,000 89,03 93,000 92,54 94,000 96,52 95, ,24 96, ,11 97, ,68 98, ,36 99, ,21 100, ,19 104, ,39 108, ,76 139,39 112, ,24 116, , ,34 157, ,48 177,03 183,64 190,12 196, ,000 89,53 103,200 93,15 104,400 96,82 105, ,58 106, ,80 108, ,95 109, ,74 110, ,66 111, ,64 112, ,86 114, ,30 139,95 118, , ,85 127, ,97 158,40 131, ,95 171,65 178,51 185,38 192,26 199,15 205, ,000 97,47 115, ,30 116, ,26 118, ,26 119, ,12 121, ,05 122, ,15 123, ,37 125, ,86 126, ,53 128, ,45 132, ,59 159,08 137, ,74 142, ,66 179,73 186,91 194,15 201,44 208,64 215, , ,04 127, ,11 129, ,39 130, ,48 132, ,60 134, ,92 135, ,41 137, ,08 138, ,99 140, ,20 142, ,66 166,43 147, , ,50 180,79 188,23 195,73 203,38 211,09 218,65 226, , ,18 139, ,81 141, ,03 143, ,41 145, ,92 147, ,64 148, ,55 150, ,81 152, ,25 154, ,04 156, ,19 161, ,58 189,29 197,10 205,06 213,12 221,18 229,21 237, , ,39 152, ,84 154, ,40 156, ,18 158, ,12 160, ,35 162, ,81 164, ,62 166, ,78 168, ,29 170, ,06 198,18 206,41 214,83 223,31 231,88 240,35 248, , ,87 168, ,70 170, ,70 172, ,87 174, ,33 176, ,16 178, ,28 180, ,83 182, ,71 184, ,94 207,49 216,16 225,05 234,09 243,07 252,05 260, , ,11 184, ,32 186, ,78 188, ,61 190, ,75 192, ,26 194, ,18 196, ,48 198, ,22 217,22 226,42 235,82 245,32 254,84 264,38 273, , ,20 200, ,98 202, ,13 204, ,62 206, ,54 208, ,87 210, ,69 212, ,85 227,38 237,13 247,09 257,13 267,26 277,34 287, , , , , , , , ,38 183,87 191,77 200,12 208,96 218,25 227,99 238,10 248,42 258,98 269,68 280,40 291,08 301, , , , , , , ,84 200,23 209,05 218,41 228,31 238,61 249,34 260,32 271,48 282,87 294,28 305,64 316, , , , , , ,11 218,45 228,38 238,90 249,89 261,27 272,90 284,85 296,89 309,01 321,16 333, , , , , , ,42 300, ,00 304, ,18 261,83 274,01 286,38 299,03 311,90 324,81 337,68 350, , , ,000

8 8 Sazebník hlavního pojištění 2. pojištěný (CS22) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa ,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5, ,500 5,600 5,600 5,600 5,600 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5, ,900 5,900 5,900 5,900 5,900 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6, ,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6, ,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 7,000 7,000 7,000 7, ,900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,400 7,400 7, ,300 7,300 7,400 7,400 7,400 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,700 7, ,700 7,700 7,800 7,800 7,800 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8, ,000 8,100 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8, ,400 8,500 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,700 8,700 8,700 8, ,800 8,900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9, ,000 9,100 9,200 9,200 9,200 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,400 9,400 9,400 9,400 9,500 9,500 9, ,200 9,300 9,400 9,400 9,500 9,500 9,600 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 9,800 9,900 10,000 10, ,400 9,500 9,600 9,700 9,700 9,800 9,800 9,900 10,000 10,000 10,100 10,100 10,200 10,300 10, ,700 9,700 9,800 9,900 10,000 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,400 10,500 10,600 10, ,900 9,900 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,500 10,600 10,700 10,800 10,900 11, ,000 11,100 11,200 11,300 11,400 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,200 12, ,200 12,300 12,400 12,500 12,700 12,800 13,000 13,100 13,200 13,400 13, ,300 13,500 13,600 13,800 13,900 14,100 14,200 14,400 14,600 14, ,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,300 15,500 15,700 15, ,600 15,800 16,000 16,200 16,400 16,600 16,800 17, ,800 18,000 18,200 18,400 18,700 18,900 19, ,900 20,200 20,400 20,700 21,000 21, ,100 22,300 22,600 22,900 23, ,200 24,500 24,800 25, ,400 26,700 27, ,900 31, ,400

9 Sazebník připojištění konstantní sazby Sazby jsou uvedeny na 100 Kč denní dávky nebo na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na koruny. Bližší informace k rizikovým skupinám jsou uvedeny v kapitole Přehled rizikových skupin. Připojištění s fixní sazbou Pojistná částka / Denní dávka Rizikové skupiny zařazení podle pracovní nebo zájmové činnosti (především sport). 1. RS 2. RS 3. RS 4. RS Smrt následkem úrazu (0012) Kč 15 Kč Invalidita následkem úrazu 3. stupeň (CUD3) Kč 100 Kč Trvalé následky úrazu s progresivním plněním (0314) Denní odškodné za léčení úrazu s progresí (CDL1) Kč 19 Kč 33 Kč 51 Kč 76 Kč 100 Kč 50 Kč 88 Kč 135 Kč Bolestné za drobné úrazy (CDU1) Kč 26 Kč 46 Kč 70 Kč Úrazy a trvalé následky úrazu (0026)* Podle diagnózy 65 Kč Asistenční služby (CAS4) Nestanovuje se 59 Kč Závislost dítěte na péči jiné osoby následkem nemoci nebo úrazu (CDI2) Závažná onemocnění dítěte s bonusem 20 % (CZV4) Trvalé následky úrazu dítěte s progresivním plněním (CTN4) Denní odškodné za léčení úrazu dítěte s progresí (CDL2) Kč 17 Kč Kč 18 Kč Kč 12 Kč 100 Kč 45 Kč Bolestné za drobné úrazy dítěte (CDU2) Kč 20 Kč Vybraná onemocnění dítěte (CDN2) Kč 40 Kč Hospitalizace dítěte výplata od 1. dne (CHO2) 100 Kč 9 Kč * lze sjednat pouze pro UZ3C 9

10 10 Smrt následkem úrazu nebo nemoci (CSO7) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Výše pojistného se v průběhu trvání připojištění nemění ,500 3,700 3,800 4,000 4,100 4,300 4,400 4,400 4,500 4,500 4,600 4,700 4,700 4,800 4,800 4,900 4,900 4,900 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,100 5,100 5,100 5,100 5, ,700 3,900 4,000 4,200 4,300 4,500 4,600 4,600 4,700 4,700 4,800 4,900 4,900 5,000 5,000 5,100 5,100 5,200 5,200 5,300 5,300 5,300 5,300 5,400 5,400 5,400 5,400 5, ,900 4,100 4,200 4,400 4,500 4,700 4,800 4,800 4,900 4,900 5,000 5,100 5,200 5,200 5,300 5,400 5,400 5,500 5,500 5,600 5,600 5,600 5,700 5,700 5,800 5,800 5,800 5, ,100 4,300 4,400 4,600 4,700 4,900 5,000 5,100 5,100 5,200 5,300 5,400 5,400 5,500 5,500 5,600 5,700 5,700 5,800 5,800 5,900 5,900 6,000 6,000 6,100 6,100 6,100 6, ,300 4,500 4,600 4,800 4,900 5,100 5,200 5,300 5,300 5,400 5,500 5,600 5,700 5,700 5,800 5,900 6,000 6,000 6,100 6,100 6,200 6,300 6,300 6,400 6,400 6,500 6,500 6, ,500 4,700 4,800 5,000 5,100 5,300 5,400 5,500 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 5,900 6,000 6,100 6,200 6,300 6,300 6,400 6,500 6,600 6,600 6,700 6,700 6,800 6,800 6, ,700 4,900 5,000 5,200 5,300 5,500 5,600 5,700 5,800 5,900 6,000 6,100 6,200 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,600 6,700 6,800 6,900 6,900 7,000 7,000 7,100 7,200 7, ,900 5,100 5,300 5,400 5,600 5,800 5,900 6,000 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 6,900 7,000 7,100 7,200 7,300 7,300 7,400 7,500 7,600 7, ,100 5,300 5,500 5,600 5,800 6,000 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,600 7,700 7,800 7,900 8, ,300 5,500 5,700 5,900 6,100 6,300 6,400 6,500 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8, ,500 5,700 5,900 6,100 6,300 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8, ,700 5,900 6,100 6,400 6,600 6,800 6,900 7,000 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,500 8,600 8,700 8,800 8, ,900 6,100 6,400 6,600 6,900 7,100 7,200 7,300 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,800 8,900 9,000 9,100 9, ,100 6,400 6,600 6,900 7,100 7,400 7,500 7,600 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,000 9,100 9,200 9,300 9, ,300 6,600 6,900 7,100 7,400 7,700 7,800 7,900 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 8,900 9,000 9,100 9,200 9,300 9,300 9,400 9,500 9,600 9, ,500 6,800 7,100 7,400 7,700 8,000 8,100 8,200 8,300 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 8,900 9,000 9,100 9,200 9,200 9,300 9,400 9,500 9,500 9,600 9,600 9,700 9,800 9, ,000 7,300 7,700 8,000 8,400 8,700 8,800 9,000 9,100 9,300 9,400 9,500 9,600 9,800 9,900 10,000 10,100 10,200 10,200 10,300 10,400 10,500 10,600 10,600 10,700 10,800 10,900 11, ,500 7,900 8,300 8,600 9,000 9,400 9,600 9,800 9,900 10,100 10,300 10,400 10,600 10,700 10,900 11,000 11,100 11,200 11,200 11,300 11,400 11,500 11,600 11,600 11,700 11,800 11,900 12, ,000 8,400 8,800 9,300 9,700 10,100 10,300 10,500 10,800 11,000 11,200 11,400 11,500 11,700 11,800 12,000 12,100 12,200 12,300 12,400 12,500 12,600 12,700 12,700 12,800 12,900 13,000 13, ,500 9,000 9,400 9,900 10,300 10,800 11,100 11,300 11,600 11,800 12,100 12,300 12,500 12,600 12,800 13,000 13,100 13,200 13,300 13,400 13,500 13,600 13,700 13,700 13,800 13,900 14,100 14, ,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 11,800 12,100 12,400 12,700 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,100 14,200 14,300 14,400 14,500 14,600 14,700 14,800 14,900 15,000 15,200 15, ,200 10,800 11,400 11,900 12,500 13,100 13,400 13,700 14,100 14,400 14,700 14,900 15,100 15,400 15,600 15,800 15,900 16,000 16,200 16,300 16,400 16,500 16,700 16,800 17,000 17,100 17,300 17, ,400 12,100 12,700 13,400 14,000 14,700 15,000 15,400 15,700 16,100 16,400 16,600 16,900 17,100 17,400 17,600 17,700 17,900 18,000 18,200 18,300 18,500 18,700 18,800 19,000 19,200 19,400 19, ,600 13,300 14,100 14,800 15,600 16,300 16,700 17,000 17,400 17,700 18,100 18,400 18,600 18,900 19,100 19,400 19,600 19,700 19,900 20,000 20,200 20,400 20,600 20,900 21,100 21,300 21,600 21, ,800 14,600 15,400 16,300 17,100 17,900 18,300 18,700 19,000 19,400 19,800 20,100 20,400 20,600 20,900 21,200 21,400 21,600 21,700 21,900 22,100 22,400 22,600 22,900 23,100 23,400 23,700 24, ,000 15,900 16,800 17,700 18,600 19,500 19,900 20,300 20,700 21,100 21,500 21,800 22,100 22,400 22,700 23,000 23,200 23,400 23,600 23,800 24,000 24,300 24,600 24,900 25,200 25,500 25,800 26, ,600 18,600 19,500 20,500 21,400 22,400 22,900 23,400 23,800 24,300 24,800 25,200 25,500 25,900 26,200 26,600 26,800 27,100 27,300 27,600 27,800 28,200 28,500 28,900 29,200 29,600 30,000 30, ,200 21,200 22,200 23,300 24,300 25,300 25,900 26,400 27,000 27,500 28,100 28,500 28,900 29,400 29,800 30,200 30,500 30,800 31,000 31,300 31,600 32,000 32,400 32,900 33,300 33,700 34,300 34, ,800 23,900 25,000 26,000 27,100 28,200 28,800 29,500 30,100 30,800 31,400 31,900 32,400 32,800 33,300 33,800 34,100 34,400 34,800 35,100 35,400 35,900 36,400 36,800 37,300 37,800 38,500 39, ,400 26,500 27,700 28,800 30,000 31,100 31,800 32,500 33,300 34,000 34,700 35,200 35,800 36,300 36,900 37,400 37,800 38,100 38,500 38,800 39,200 39,700 40,300 40,800 41,400 41,900 42, ,000 29,200 30,400 31,600 32,800 34,000 34,800 35,600 36,400 37,200 38,000 38,600 39,200 39,800 40,400 41,000 41,400 41,800 42,200 42,600 43,000 43,600 44,200 44,800 45,400 46, ,400 33,900 35,400 37,000 38,500 40,000 40,800 41,600 42,400 43,200 44,000 44,900 45,800 46,600 47,500 48,400 49,000 49,500 50,100 50,600 51,200 51,900 52,600 53,200 53, ,800 38,600 40,500 42,300 44,200 46,000 46,800 47,600 48,400 49,200 50,000 51,200 52,300 53,500 54,600 55,800 56,500 57,200 58,000 58,700 59,400 60,200 60,900 61, ,200 43,400 45,500 47,700 49,800 52,000 52,800 53,600 54,400 55,200 56,000 57,400 58,900 60,300 61,800 63,200 64,100 65,000 65,800 66,700 67,600 68,400 69, ,600 48,100 50,600 53,000 55,500 58,000 58,800 59,600 60,400 61,200 62,000 63,700 65,400 67,200 68,900 70,600 71,600 72,700 73,700 74,800 75,800 76, ,000 52,800 55,600 58,400 61,200 64,000 64,800 65,600 66,400 67,200 68,000 70,000 72,000 74,000 76,000 78,000 79,200 80,400 81,600 82,800 84, ,000 60,400 62,900 65,300 67,800 70,200 71,000 71,900 72,700 73,600 74,400 76,800 79,200 81,600 84,000 86,400 87,800 89,100 90,500 91, ,000 68,100 70,200 72,200 74,300 76,400 77,300 78,200 79,000 79,900 80,800 83,600 86,400 89,200 92,000 94,800 96,300 97,800 99, ,000 75,700 77,400 79,200 80,900 82,600 83,500 84,400 85,400 86,300 87,200 90,400 93,600 96, , , , , ,000 83,400 84,700 86,100 87,400 88,800 89,800 90,700 91,700 92,600 93,600 97, , , , , , ,000 91,000 92,000 93,000 94,000 95,000 96,000 97,000 98,000 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000

11 Smrt následkem úrazu nebo nemoci (CSO7) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Výše pojistného se v průběhu trvání připojištění nemění ,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5, ,500 5,600 5,600 5,600 5,600 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,800 5,800 5,800 5,800 5,800 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5, ,900 5,900 5,900 5,900 5,900 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,100 6,100 6,100 6,100 6,100 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6, ,200 6,300 6,300 6,300 6,300 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6, ,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 7,000 7,000 7,000 7, ,900 7,000 7,000 7,000 7,000 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,400 7,400 7, ,300 7,300 7,400 7,400 7,400 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,700 7, ,700 7,700 7,800 7,800 7,800 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8, ,000 8,100 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 8, ,400 8,500 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,700 8,700 8,700 8, ,800 8,900 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9, ,000 9,100 9,200 9,200 9,200 9,300 9,300 9,300 9,300 9,300 9,400 9,400 9,400 9,400 9,500 9,500 9, ,200 9,300 9,400 9,400 9,500 9,500 9,600 9,600 9,600 9,700 9,700 9,800 9,800 9,900 10,000 10, ,400 9,500 9,600 9,700 9,700 9,800 9,800 9,900 10,000 10,000 10,100 10,100 10,200 10,300 10, ,700 9,700 9,800 9,900 10,000 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,400 10,500 10,600 10, ,900 9,900 10,000 10,100 10,200 10,300 10,400 10,500 10,600 10,700 10,800 10,900 11, ,000 11,100 11,200 11,300 11,400 11,600 11,700 11,800 11,900 12,000 12,200 12, ,200 12,300 12,400 12,500 12,700 12,800 13,000 13,100 13,200 13,400 13, ,300 13,500 13,600 13,800 13,900 14,100 14,200 14,400 14,600 14, ,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,300 15,500 15,700 15, ,600 15,800 16,000 16,200 16,400 16,600 16,800 17, ,800 18,000 18,200 18,400 18,700 18,900 19, ,900 20,200 20,400 20,700 21,000 21, ,100 22,300 22,600 22,900 23, ,200 24,500 24,800 25, ,400 26,700 27, ,900 31, ,400 11

12 Smrt následkem úrazu nebo nemoci s klesající pojistnou částkou (CSOA) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Výše pojistného se mění v jednotlivých letech v průběhu trvání připojištění v závislosti na aktuálním věku (viz tabulka níže). Klient je o výši pojistného pro nadcházející pojistný rok informován ve výročním dopise. Nebude-li chtít v připojištění pokračovat, bude mít možnost toto připojištění k výročí ukončit. Věk Sazba Věk Sazba Věk Sazba 15 3,0 37 8, ,0 16 3,2 38 9, ,0 17 3, , ,0 18 3, , ,0 19 3, , ,0 20 4, , ,0 21 4, , ,0 22 4, , ,0 23 4, , ,0 24 4, , ,0 25 5, , ,0 26 5, , ,0 27 5, , ,0 28 5, , ,0 29 5, , ,0 30 6, , ,0 31 6, , ,0 32 6, ,0 33 6, ,0 34 6, ,0 35 7, ,0 36 7, ,0 12

13 Smrt následkem úrazu nebo nemoci s klesající pojistnou částkou (CSO8) Sazby jsou uvedeny na Kč pojistné částky. Sazby jsou zaokrouhleny na 2 desetinná místa. Výše pojistného se v průběhu trvání připojištění nemění ,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 16 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 17 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 18 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0 19 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0 5,1 5,3 5,4 5,5 5,5 20 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,2 5,3 5,5 5,6 5,8 5,9 6,0 21 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4 4,5 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 22 4,4 4,4 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 23 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,8 5,9 6,0 6,1 24 4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 25 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,2 26 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 27 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,6 5,7 5,7 5,8 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,4 28 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,5 29 5,8 5,7 5,6 5,6 5,5 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,6 30 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 6,1 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,8 31 6,3 6,2 6,2 6,1 6,1 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,3 7,5 32 6,6 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 7,1 7,1 7,2 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,9 8,1 33 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,3 8,5 8,8 34 7,2 7,3 7,3 7,4 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 8,0 8,0 8,1 8,2 8,3 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,8 8,9 9,2 9,4 35 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,8 10,1 36 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,2 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,7 10,8 11,1 11,4 37 8,2 8,6 8,9 9,3 9,6 10,0 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 10,8 10,9 11,0 11,1 11,2 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8 11,9 12,0 12,1 12,4 12, ,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,0 11,1 11,2 11,2 11,3 11,4 11,5 11,7 11,8 12,0 12,1 12,3 12,4 12,6 12,7 12,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,8 14, ,1 11,3 11,5 11,6 11,8 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,7 12,8 13,0 13,1 13,3 13,5 13,7 13,8 14,0 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 14,7 15,1 15, ,0 12,2 12,4 12,6 12,8 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,7 13,9 14,1 14,3 14,5 14,7 14,9 15,1 15,3 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16,0 16,4 16, ,0 14,2 14,5 14,7 15,0 15,2 15,3 15,4 15,6 15,7 15,8 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 18,0 18,2 18,4 18,6 18,8 19,2 19, ,0 16,3 16,6 16,8 17,1 17,4 17,5 17,7 17,8 18,0 18,1 18,3 18,5 18,7 18,9 19,1 19,3 19,5 19,7 19,9 20,1 20,4 20,7 21,0 21,3 21,6 22,1 22, ,0 18,3 18,6 19,0 19,3 19,6 19,8 19,9 20,1 20,2 20,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,4 21,6 21,8 22,0 22,2 22,4 22,8 23,2 23,6 24,0 24,4 24,9 25, ,0 20,4 20,7 21,1 21,4 21,8 22,0 22,2 22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,3 23,5 23,7 23,9 24,1 24,3 24,5 24,7 25,2 25,7 26,2 26,7 27,2 27, ,0 22,4 22,8 23,2 23,6 24,0 24,2 24,4 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0 27,6 28,2 28,8 29,4 30, ,0 26,4 26,9 27,3 27,8 28,2 28,5 28,8 29,0 29,3 29,6 29,9 30,2 30,6 30,9 31,2 31,6 31,9 32,3 32,6 33,0 33,7 34,4 35,0 35, ,0 30,5 31,0 31,4 31,9 32,4 32,8 33,1 33,5 33,8 34,2 34,6 35,1 35,5 36,0 36,4 36,9 37,4 38,0 38,5 39,0 39,8 40,5 41, ,0 34,5 35,0 35,6 36,1 36,6 37,0 37,5 37,9 38,4 38,8 39,4 39,9 40,5 41,0 41,6 42,3 43,0 43,6 44,3 45,0 45,8 46, ,0 38,6 39,1 39,7 40,2 40,8 41,3 41,8 42,4 42,9 43,4 44,1 44,8 45,4 46,1 46,8 47,6 48,5 49,3 50,2 51,0 51, ,0 42,6 43,2 43,8 44,4 45,0 45,6 46,2 46,8 47,4 48,0 48,8 49,6 50,4 51,2 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0 57, ,6 49,2 49,8 50,4 51,0 51,6 52,4 53,2 54,0 54,8 55,6 56,4 57,2 58,0 58,8 59,6 60,6 61,5 62,5 63, ,2 55,8 56,4 57,0 57,6 58,2 59,2 60,2 61,2 62,2 63,2 64,0 64,8 65,6 66,4 67,2 68,1 69,0 70, ,8 62,4 63,0 63,6 64,2 64,8 66,0 67,2 68,4 69,6 70,8 71,6 72,4 73,2 74,0 74,8 75,7 76, ,4 69,0 69,6 70,2 70,8 71,4 72,8 74,2 75,6 77,0 78,4 79,2 80,0 80,8 81,6 82,4 83, ,0 75,6 76,2 76,8 77,4 78,0 79,6 81,2 82,8 84,4 86,0 86,8 87,6 88,4 89,2 90, ,0 85,5 86,0 86,6 87,1 87,6 89,4 91,3 93,1 95,0 96,8 98,0 99,2 100,4 101, ,0 95,4 95,9 96,3 96,8 97,2 99,3 101,4 103,4 105,5 107,6 109,2 110,8 112, ,0 105,4 105,7 106,1 106,4 106,8 109,1 111,4 113,8 116,1 118,4 120,4 122, ,0 115,3 115,6 115,8 116,1 116,4 119,0 121,5 124,1 126,6 129,2 131, ,0 125,2 125,4 125,6 125,8 126,0 128,8 131,6 134,4 137,2 140, ,6 137,8 137,9 138,1 138,2 138,4 140,6 142,9 145,1 147, ,2 150,3 150,4 150,6 150,7 150,8 152,5 154,2 155, ,8 162,9 163,0 163,0 163,1 163,2 164,3 165, ,4 175,4 175,5 175,5 175,6 175,6 176, ,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188, ,4 208,4 206,4 204,4 202, ,8 228,8 224,8 220, ,2 249,2 243, ,6 269, ,0

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. září 2018 OBSAH Přehled poplatků... 03 Produktové limity... 04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)... 07 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C, RM2C,

Více

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění ZFP Život. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění ZFP Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 29 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM4C) 07 Sazebník

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Rizikové životní pojištění NN Život

Rizikové životní pojištění NN Život Rizikové životní pojištění NN Život Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 Sazebník 06 36 Produktové limity 04 Sazebník hlavního pojištění 1. i 2. pojištěný (RZ4C,

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. říjen 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM platný od 1. 10. 2009 Část A. Poplatky za vedení účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 3. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný od 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 21. 12. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou je poplatek

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 5 BN platný ke dni 1. 2. 2012 Všechny poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky D.,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 7. 2012 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou jsou poplatky

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 5 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení jakýchkoli částek

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu účinnost od 1. 1. 2019 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční administrativní poplatky běžné pojistné jednorázové pojistné

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 Tento Sazebník pojištění BalanceLife obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 500 Kč

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 3 BN platný ke dni 16. 7. 2015 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR účinnost od 1. 6. 2018 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti o změnu zdravotní

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně;

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Upomínka dlužného pojistného před zánikem pojištění Upomínka

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA?

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? 8. října 2015, 14:00-15:00 + 16:30-17:30 MARTIN PODÁVKA ALLIANZ POJIŠŤOVNA Produkt PRO KLIENTA 1 2 3 4 5 Poplatky Investice vs. riziko Srozumitelnost ceny Slevy

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Allianz F1 (IG6/IG6J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 8 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od

Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od Specifikace podmínek pojištění Rytmus (IG5/IG5J) Platnost od 1. 1. 2014 POPLATKY Roční poplatek na úhradu počátečních nákladů (běžné pojistné) 9,5 % z počtu počátečních podílových jednotek ročně; strhává

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J)

Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) verze 03/01.04.2011, verze 04/01.02.2012, verze 05/01.04.2013, verze 4.06/01.01.2014 nebo verze 5.07/01.10.2014) Specifikace podmínek pojištění Allianz Mercury (IG5/IG5J) (řídí-li se hlavní pojištění Zvláštními

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více