Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005"

Transkript

1 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy a ptali se na nový produkt. O novince věděl na přepážce málokdo. Podařilo se nám ale získat kompletní sazebník a tak přinášíme nejpodrobnější popis tohoto pojištění v Česku. Podrobnější, než se dozvíte od agentů Kooperativy! Obsah: Základní popis produktu... 1 Rizikové pojistné... 2 Poplatky... 3 Investiční fondy... 4 Připojištění... 4 Závěr... 5 Základní popis produktu je investiční pojištění za běžné pojistné, označení tarifu je 3BN, pojistník je shodný s pojištěným. Počátek smlouvy k 1. dni v měsíci. V případě smrti se vyplácí pojistná částka a aktuální hodnota fondu, v případě dožití aktuální hodnota fondu. V rámci každé smlouvy jsou vedeny dva účty jeden pro běžné pojistné, druhý pro mimořádné pojistné. Rizikové pojistné pro případ smrti, ale i pojistné za další připojištění je strháváno z podílových jednotek. Pojistné lze snížit nejdříve po 3 letech trvání pojištění. Částečný odkup z běžného účtu je možný po 3 letech, z mimořádného účtu kdykoliv. Vstupní věk Trvání Frekvence placení Minimální pojistné/pč Minimální odkup/ mimořádné pojistné Maximální PČ let Minimálně 10 let, maximálně do věku 75 let Měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně 500 Kč měsíční pojistné, 6000 ročně Minimální PČ Kč Odkup: minimální výše není stanovena Mimořádné pojistné: Kč, musí být dělitelné Pojistné částky musí být zvoleny tak, aby na počátku pojištění celkové měsíční rizikové pojistné činilo maximálně 30% měsíčního pojistného. (Tento limit se za každý rok pojištění zvyšuje o 2%.) 30 let muž: Kč 30 let žena: Kč 40 let muž: Kč 40 let žena: Kč

2 Rizikové pojistné Pojistné pro případ smrti (ale i dalších připojištění) závisí na aktuálním věku klienta dle předpokládané pravděpodobnosti pojistného rizika. Například muži s pojistnou částkou 1 milión Kč ve věku 30 let je měsíčně strženo / * 1,3375 = 133,75 Kč, o pět let později ale již / * 2,0775 = 207,75 Kč. Sazebník pro vybrané věky přinášíme zde: měsíční pojistné na Kč Závažné nemoci měsíční pojistné na Kč Pracovní neschopnost měsíční pojistné na 100 Kč denní dávky Hospitalizace měsíční pojistné na 100 Kč denní dávky Muži Závažné nemoci Pracovn í neschop nost Hospital izace Ženy Závažné nemoci Pracovn í neschop nost Hospital izace 20 1,0792 0, ,0505 4, ,5458 0, ,7309 8, ,1125 1, ,0357 4, ,0792 1, , , ,3375 1, ,2499 4, ,1125 1, , , ,0775 2, ,7816 4, ,3375 2, , ,3917 4, ,5904 6, ,0775 4, ,8310 7, ,5108 8, ,8515 8, ,3917 8, ,1738 8, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6905 Rizikové pojistné pro případ úrazu je stejné pro muže i ženy a nezávislé na věku. Pojistné je ale odstupňováno do tří rizikových skupin podle pracovní nebo sportovní činnosti. Pojistná částka pro Měsíční poplatek úrazem Tělesné poškození 1. riziková 2. riziková 3. riziková SR ZR SR ZR SR ZR ,7 11,6 20,3 23,2 43,5 46, ,5 7,3 12,8 14,6 27,4 29,2 Tabulka progrese pro trvalá úrazu, max. 400%. Progrese Progrese Progrese

3 Poplatky Tzv. Přehled poplatků pojistitele není uveřejněn na internetu a není zasílán mailem. K jeho získání je třeba navštívit agenta pojišťovny. Pojištění Typ úhrady počátečních nákladů Měsíční poplatek po celou dobu trvání Měsíční výše počátečního poplatku 0,8% z prvního ročního pojistného Doba úhrady počátečního poplatku Po celou dobu, maximálně 20 let Poplatek za správu fondů Pojišťovna v sazebníku poplatek nezveřejňuje *) Poplatek z běžného pojistného 2% (nákup-prodej) + 3% (12*0,25%) = 5% Poplatek z mimořádného pojistného 2% Měsíční poplatek 40 Kč Mimořádné poplatky Změna frekvence, pojistného, PČ 100 Kč Přesun podílových jednotek 100 Kč Změna alokačního procenta 0 Kč Částečný odkup 100 Kč Pozastavení placení pojistného 100 Kč + všechny nesplacené počáteční náklady Přidání/zrušení pojištění 100 Kč Mimořádný výpis 50 Kč Storno pojištění 100 Kč + všechny nesplacené počáteční náklady *) Dle informací pracovníků pojišťovny Kooperativy je současná výše poplatku 0% na straně pojišťovny, poplatek za správu je strháván na straně investiční společnosti, jeho výši Kooperativa stejně jako ostatní pojišťovny ve svém sazebníku neuvádí. Ačkoliv počáteční poplatek na první pohled vypadá malý, jeho skutečná výše je vidět na příkladu: klient platí Kč měsíčně, na počátečním poplatku celkem zaplatí: 10 let: *0,8 *12*10 = let: *0,8 *12*15 = let: *0,8 *12*20 = (192% ročního pojistného) 0,8% vypadá jako malé číslo, je ale třeba si uvědomit, že základem je roční pojistné a poplatek je účtován každý měsíc. Pomocí výpočtu v programu Excel (dostupný na je možné spočítat skutečnou míru výnosnosti pro klienta. Vybrali jsme si klienta s celkovým ročním pojistným Kč (daňové optimum) a spočítali efektivní výnos pro poplatky odpovídající měsíční frekvenci placení. Ve výpočtu jsme uvažovali měsíční poplatek ,8%*12 000, neuvažovali jsme poplatek za správu fondů, který je účtován na straně externího správce. Hrubý výnos 3% 5% 7% 5 let trvání -3,9% -1,9% 0,1% 10 let trvání -0,7% 1,3% 3,3% 20 let trvání 1,1% 3,2% 5,2% 30 let trvání 1,9% 4,0% 6,0%

4 Investiční fondy Investiční fondy v rámci produktu mají zveřejněnu historii od V současné době tak nelze určit jejich roční výkonnost za delší období. Podílové fondy Popis Měna Konzervativní Investuje převážně do dluhopisových fondů (benchmark 33% akcie, 67% dluhopisy) EUR, měnové riziko nezajištěno Dynamický Investuje do dluhopisových i akciových fondů EUR, měnové riziko (benchmark 67% akcie, 33% dluhopisy) nezajištěno Progresivní Investuje převážně do akciových fondů (benchmark 100% akcie) EUR, měnové riziko nezajištěno Všechny programy jsou spravovány investiční společností Erste-Sparinvest KAG, dceřinou společností Erste Bank. Konzervativní Dynamický Pregresivní Počátek fondu Prodejní cena k počátku fondu 3 453, , , , , ,92 Zhodnocení 2004 (2 měsíce) 0,6% 2,0% 1,7% Zdroj: www stránky Kooperativy Připojištění Lze sjednat tato připojištění: Připojištění Popis Úraz Sazba 23UP, minimální vstupní věk 18 let, maximální vstupní vek 74 let, max. do věku 75 let Lze sjednat tyto varianty pojištění pro případ úrazem +trvalé s progresí úrazem +trvalé s progresí + tělesné poškození Závažná onemocnění Pracovní neschopnost Hospitalizace Poměr PČ je - smrt úrazem : trvalých následků: tělesné poškození = je 1: 2 : 0,25 Progrese až 400% Tělesné poškození dle oceňovací tabulky Sazba 23OP, minimální vstupní věk 18, maximální 60 let, max. do věku 65 let Čekací doba 6 měsíců, 7-9 měsíc je pojistné plnění kráceno o 50% Pojistná částka od Kč do Kč, musí být nižší než nebo rovna PČ pro případ smrti Diagnózy: Infarkt myokardu, rakovina, mrtvice, selhání ledvin Transplantace důležitých orgánů (srdce, plíce, slinivka břišní, játra, kostní dřeň) Slepota, paréza nebo plegie u dvou nebo více končetin Nitrolební nádor, Pojistné plnění je vyplaceno pojištěnému nebo dědicům v případ smrti před výplatou pojištěnému. Sazba 23PN, minimální vstupní věk 18, maximální 60 let, max. do věku 65 let Čekací doba 3 měsíce, karenční doba 25 dnů v případě pracovní neschopnosti z důvodu nemoci se plní za každý den přesahující karenční dobu, v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, která přesáhne 25 dnů se plní za každý den od počátku. Pojistná částka od 100, 200, 300, 400 nebo 500 Kč, Pojistné plnění se vyplácí do konce PN, nejdéle však do dne, který odpovídá maximální době pracovní neschopnosti stanovené v Oceňovací tabulce pro pojistné plnění za PN následkem úrazu nebo nemoci. Maximální doba plnění 365 dnů. Sazba 23HP, minimální vstupní věk 18 let, maximální vstupní věk 70 let, max. do věku 75 let Pojistná částka od 100, 200, 300, 400 nebo 500 Kč, Čekací doba 3 měsíce normálně, 6 měsíců pro zubní úkony, 8 měsíců pro těhotenství Plní se za každý den, maximální plnění 365 dnů, 20 dnů pro těhotenství

5 Závěr Pojištění je zajímavým investičním pojištěním, které se snaží využít výhod, které tento typ pojištění nabízí. Mezi nejdůležitější patří možnost úhrady rizikového pojistného z podílových jednotek a na bázi tzv. přirozeného pojistného. Přirozené pojistné znamená, že jeho výše závisí na aktuálním věku klienta. Pro mladé klienty je malé (malá pravděpodobnost úmrtí), jak klient stárne, pojistné se zvyšuje. Ve vyšším věku ale klient již nepotřebuje být pojištěn (nemá závazky) a tak je přirozené pojistné velkou výhodou pro ty, kteří potřebují být pojištěni je levné. Přirozené pojistné bývá rovno pravděpodobnosti škody (v případě pojištění pro případ smrti je to pravděpodobnost úmrtí). Někdy je započtena tzv. bezpečnostní nebo nákladová přirážka. V případě Perspektivy srovnáním s úmrtnostními tabulkami z roku 2003 je vidět přirážka okolo 55%. pojistné Perspekt iva Dle úmrtnostních tabulek 2003 Navýšení o x% 20 1,0792 0, % 25 1,1125 0, % 30 1,3375 0, % 35 2,0775 1, % 40 3,3917 1, % 45 5,5108 3, % 50 9,2208 5, % 55 14,3533 9, % 60 23, , % 65 36, , % Průměr 55% Klient je stejně jako u většiny investičních pojištění vystaven vysokým počátečním poplatkům. Příklad pro klienta s měsíčním pojistným Kč. Doba trvání Počáteční poplatek 10 let Kč 20 let Kč 30 let Kč Těmto poplatkům se nelze vyhnout, maximálně lze na počátku sjednat minimální pojistné 500 Kč měsíčně a teprve po několika měsících pojistné navýšit. Výhody Přirozené pojistné pro smrt i další připojištění. Možnost vysoké pojistné částky (až 30% na riziko oproti limitům konkurence) Nevýhody Není zproštění ani invalidní důchod Vysoké počáteční poplatky

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění osob 1. Společná ustanovení 1.1 Úvodní ustanovení 1.1.1 Allianz pojišťovna, a. s., jako pojistitel, vydává tyto všeobecné pojistné podmínky (dále jen VPP ) podle

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 5/2015... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění RZ1C verze 5/2015... 8 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY 1. ČÁST Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2014. Ceník produktů a služeb pro soukromé osoby (dále také jen Ceník ) obsahuje výši a podmínky placení poplatků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny

Pojištění klíčových osob. k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Pojištění klíčových osob k Firemnímu účtu České spořitelny Úvod Pojištění klíčových osob rozsahem krytí pomáhá řešit situace, kdy klient, majitel

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů

CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů CVIČENÍ Z EKONOMIKY elektronická sbírka příkladů Studijní opora pro distanční vzdělávání Ing. Ivana Brožíková Obsah: 1. Zásobování Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3 Příklad č. 4 plán nákupu materiálu

Více

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení...

Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... Kredit Všeobecné pojistné podmínky pojištění schopnosti splácet úvěr - Kredit 140101 Část I. Úvodní ustanovení... 3 Článek 1 Předmět pojištění... 3 Článek 2 Pojistná událost... 3 Článek 3 Druhy pojištění...

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Státní rozpočet 2014 v kostce

Státní rozpočet 2014 v kostce Státní rozpočet 2014 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Pro mnohé občany je státní rozpočet velkou neznámou, ačkoli jsou s ním velmi úzce spojeni prostřednictvím

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life Kód:Group 101 1.10.2005 Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Credit Life VPPŽP-CL Kód:Group 101 1.10.2005 Úvodní ustanovení Pojistné smlouvy životního pojištění Credit Life, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA,

Více

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2014 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby OBSAH strana BĚŽNÉ ÚČTY A SPOŘICÍ ÚČTY 4 Běžné účty 4 Spořicí

Více